กฏอัยการศึกถึงม.44:ผลกระทบรัฐประหารของเครือข่าย

กฏอัยการศึกถึงม.44:ผลกระทบรัฐประหารของเครือข่าย

1 เมษา
ปริศนาปัญหาสังฆราชก่อนกับหลังรัฐประหาร49 ถึงหลังรัฐประหาร57-59 ร่างรัฐธรรมนูญ
ปวศ.อย่างย่อจากก่อนปี49 เกี่ยวพันสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว) โดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะอื่นอีก 5 รูป เป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่โดยที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยมีนาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนาม ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้มีพระบัญชาว่า “ทราบและเห็นชอบ” เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2547 ต่อมาเกิดข้อวิจารณ์กรณีแต่งตั้งประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
นายสนธิ ลิ้มทองกุล และพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) ได้กล่าวว่า สมเด็จพระญาณสังวรฯ ไม่ได้ทรงพระประชวร แต่เพราะทรงเจริญพระชนมายุมากแล้วเท่านั้น จริงๆ แล้วทรงแจ่มใส ปฏิบัติพระศาสนกิจได้ การแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจึงมิชอบ หลวงตามหาบัวยังได้กล่าวหาว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นมหาโจรและทำอะไรไม่ได้ดีไว้หลายอย่าง (ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548)
ต่อมา หลวงตามหาบัวได้นำคณะสงฆ์และฆราวาสนับหมื่น ไปชุมนุมใหญ่ต้านสมเด็จพระพุฒาจารย์ ในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ได้ออกมากล่าวว่า “กรณีหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ถวายฎีกาเป็นการปกป้องสถาบันศาสนา…
อย่างไรก็ตาม ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 หลวงตามหาบัวได้ออกคำสั่งให้นายทองก้อนออกจากวัด และห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ของวัดป่าบ้านตาดอีกต่อไป เนื่องจากประพฤติไม่เหมาะสมอย่างรุนแรง เกี่ยวกับการบริหารสถานีวิทยุเสียงธรรมชุมชน จึงทำให้แนวร่วมต่อต้านสมเด็จพระพุฒาจารย์ได้อ่อนแอลง

หลังจากการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 สนช. กว่า 30 คน นำโดยนายไพศาล พืชมงคล ได้เตรียมยื่นหนังสือเสนอร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์(*) เป็นการเกี่ยวกับกลุ่มพันธมิตรเดิม มาสู่ปัญหาหลังกปปส. ณ ขณะนี้ศึกพระสงฆ์กรณี พุทธะอิสระได้เขียนข้อความลงเฟซบุ๊ก ตอบโต้ ต่อให้ทั้งสังฆมณฑลจะขู่ฟ้องหรือขับไล่ ก็ไม่สามารถหยุดพุทธะอิสระ
ด้านเลขาธิการองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนา ภาคใต้ กล่าวว่า แม้พุทธะอิสระจะโพสต์ข้อความในลักษณะดังกล่าว ก็ยังยืนว่าจะเดินหน้าทำพิธีอุกเขปนียกรรมต่อไป วันเดียวกัน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องพระเมธีธรรมาจารย์ เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุภาคีเครือข่ายยังจะเดินหน้าแสวงหาความเป็นธรรมกรณีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ใหม่ว่า ไม่ขอแสดงความคิดเห็นว่าเป็นการกดดันรัฐบาลหรือไม่(**)
โดยสรุป ผมทบทวนภาพอดีตถึงตามข่าวเกี่ยวกับการเมืองร่างรัฐธรรมนูญ 59 หนุนเผยแผ่พุทธเถรวาท-เพิ่มกลไกปกป้องการบ่อนทำลายพุทธศาสนา เป็นดัชนีชี้วัดภาวะขัดแย้งการเมืองยังStrong ไม่อ่อนแอหยุดลงง่ายๆ ในคลื่นใต้น้ำ แม้ข่าวน้ำแล้งให้ทบทวนการเมือง(***) ในวันนี้(****)ใกล้สงการนต์ ครับ

*เรียบเรียงข้อมูลดูเพิ่มข้อมูลวิกิพีเดีย:สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

ย้อนอดีตรอยร้าว‘มหานิกาย-ธรรมยุติ’ กรณีตั้งสังฆราช-แนะเลิกกฎหมายสงฆ์
(…มีสมเด็จพระสังฆราช 2 องค์จากทั้งสองนิกาย หรือการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 2)
http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=3463

ชำแหละปมฆ่าตัวตาย “เจ้าคุณเสนาะ” มือขวา “สมเด็จเกี่ยว” …(ผลประโยชน์ ฯลฯ)
http://www.manager.co.th/AstvWeekend/ViewNews.aspx?NewsID=9590000010564

**สมาคมเปรียญ9ลุ้น157 เล่นงานยื้อตั้งสังฆราช
http://www.thairath.co.th/content/596786
พระพุทธะอิสระ โต้กลับ คณะสงฆ์ภาคใต้ รับคำท้าดีเบต หากผิดพร้อมสึก!
http://www.thairath.co.th/content/596786
(นัยยะอุปมาอุปมัยของผมเรื่องอดีตสังฆราช อยู่รพ. เป็นเชิงการเมืองเปรียบเปรยด้วย)
***การทบทวนวิเคราะห์เปรียบเทียบทบทวนอดีต ยกตัวอย่างอ.เกษียร เคยเล่าที่มาบทความ The Rise and Decline of the Thaksin Regime…(ที่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโค่นทักษิณ/Toppling Thaksin) นี่ในแง่ข้อสังเกตของผมคล้ายกับบริบทจากหลังปี49 ถึง59 การพยายามโค่นสมเด็จช่วงของอีกฝ่าย ดูเหมือนแค่ตัวบุคคล ไม่ใช่ปฏิรูปศาสนาอย่างแท้จริง
The Rise and Decline of the Thaksin Regime…
http://www.polsci.tu.ac.th/article/article_9.pdf
(ภาพประกอบดัดแปลงจากอินเตอร์เน็ต+ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเฟซฯผมปีที่แล้ว โดยแรงบันดาลใจต่อยอดจากที่ผมเคยเขียนเฟซฯ+Blogนี้ครับ)

http://akkaphon.blogspot.com/2016_03_01_archive.html

****วันที่ 1 เมษา(เคยเกิดกบฎยังเตริก์ต่อป๋าเปรม) พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศเลิกใช้กฏอัยการศึก แล้วเปลี่ยนมาอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แทน ซึ่งให้อำนาจที่เบ็ดเสร็จแก่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการปกครองประเทศ
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
(กรณีม.44 ผมไม่ได้ประชด อ.สศจ. นี่คือผลกระทบของรัฐประหารเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ทบทวนจริงๆ ด้วยความระลึกถึงรวมทั้งพี่ปีเตอร์/พันศักดิ์ ฯลฯ หนี่งปีผ่านไปอีกแล้วครับ )

ถ้าไม่ใช่วันที่1 เมษา มีม.44 ปีที่แล้ว ผมจะโพสต์วันนี้สนใจเชียร์ฮิลลารี คลินตันเป็นประธานาธิบดีเพราะเธอจะเผยเรื่องมนุษย์ต่างดาว ราตรีสวัสดิ์กับRage Against the Machine – Mic Check

2 เมษา
วันรักการอ่าน(*) เล่าเรื่องการอ่านในความทรงจำผมเคยถูกถาม ในฐานะเคยได้รางวัลยอดนักอ่าน รุ่นพี่ถามว่าอ่านหนังสือหมดห้องสมุดมช. ตามมหา’ลัยหรือยัง และผมตอบว่า ผมมีข้อจำกัดเรื่องเวลา และความทรงจำ ในแง่หนังสือวิชาการ ทำให้ได้ข้อมูลความรู้ รวมทั้งหนังสือเล่มหนาในแง่นิยาย ที่เคยอ่าน ก็ลืมเลือนไปผ่านเวลาอาจจะจำได้เป็นโครงเรื่องหลักเป็นการจับประเด็นจากฝึกฝนการอ่านเยอะ เรียนรู้ลีลาภาษาเขียน เป็นแรงบันดาลใจในการเขียน แต่เราก็คุยกันถึงวิธีการอ่านเร็ว อ่านช้า อ่านระหว่างบรรทัด อ่านระหว่างวรรคตอนโดยเล่าสั้นๆ (ดูหนังสือผ่านภาพ มีแนะนำวิธีการอ่านแล้วผลของการอ่าน สำหรับผมก่อนนอนอยากฉลาด ฮร่า ถ้าผมพูดตลกๆว่าผมโง่เลยอ่านให้หลับไปกับหนังสือโก้วเล้งไต้เฮียบ ใบไม้คืนสู่ราก…ตอน “สุราคือเบ็ดตกกวี”) ครับ
*ดูเพิ่มเติมวิกิพีเดียบอกเรื่องวันที่ 2 เมษายน
ราตรีสวัสดิ์กับเพลงประกอบจากหนัง[Madeleine] ที่ผมเคยเล่าไปแล้วพระเอกตั้งเป้าอ่านหนังสือ100เล่มเพื่อเป็นนักเขียน

3 เมษา
วันนี้ผมปฏิบัติหน้าที่ถ่ายภาพไว้ เตรียมสำหรับอัพเดทเพจฯ ที่เปลี่ยนชื่อเราคือแรงงาน เป็นเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ เพื่อการพัฒนาสังคม ระดมสมองจัดระบบเพจด้วย G.N. ครับ^^
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1-580937148732328/?ref=hl
ฝากเจตน์ ดูหนังมีคนมาประชุมเป็นนักแสดงด้วย ครับ^^

ใช่แล้ว ที่ประชุมมีมติให้ผมทำเพจนี้ แม้ผมเป็นคนใช้เน็ตน้อย ด้วยแหละครับ^^

4 เมษา
เดือนที่แล้วผมแวะไปดูงานนิทรรศการศิลปะ ได้เอกสารประกอบมาอ่านHomesick เขียนภาษาอังกฤษเรื่องศิลปะทฤษฎีเยอะแยะอ้างSiam Mappeddฯ ด้วย วันนี้บังเอิญเจอผู้คน รวมทั้งเพื่อนด้านศิลปะ เลย โพสต์ภาพบึงสีไฟ ณ บ้านเกิด มีสุขก่อนนอน G.N.

5 เมษา
โจทย์ที่ผมได้รับออกแบบเสื้อสำหรับวันแรงงาน มีบทสนทนาทำ “ลายกนก” หรือสัญลักษณ์เคียว… ฯลฯ ทำให้ผมต้องคิดมากกลับทบทวนดูโมเดลการออกแบบจากเสื้อแบบแผนที่เคยโพสต์ไว้ รวมทั้งโมเดลเสื้อlaborแบบสากล ในแง่หนึ่งก็คิดถึงแวะดูงานศิลปะ(*) และผลงานเขียนของตัวเองในอดีต(**) ที่อธิบายถึงการเชื่อมโยงเพลงลูกทุ่งเป็นห้วงยามย้ายถิ่นฐานเข้ากรุงเทพฯ หรือการพลัดพรากจากพี่น้องลาวฝั่งเหนือของแม่น้ำโขง และมองย้อนกลับเพลงลูกทุ่งอาจจะเป็นเสียงสะท้อนวรรณกรรรมสยามอย่างนิราศ….

*เดือนที่แล้วดูงานศิลปินไทย ที่โกอินเตอร์ มีเอกสารอธิบายงานศิลปะเรื่องHomesick เป็นภาษาอังกฤษดังกล่าว

โดยผมไปที่นั่นกะจะเผื่อหาทางขายภาพได้ กับนัดเจอรุ่นน้อง พอฟังไปเพลินๆ เจอรุ่นพี่คณะวจศ.เลยถามเขาหน่อยว่า เขาขายconcept หรือ ครับ และแล้วตกลงผมอยู่แป๊บเดียวกลับคิดว่าผมคงขายไม่ได้ แน่ละผมพวกจบศิลปะ ก็ต้องเจอคนแวดวงเดียวกันทักทายกันไป ครับ^^

ส่วนงานที่ผมบังเอิญได้ดูอีก คือ ผมเพิ่งรู้ว่ามีสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม เปิดที่ชม.หลายปีแล้วได้เห็นผลงานลวดลายศิลปะต่างๆดูได้ตามลิ๊งค์ ครับ

** http://akkaphon.blogspot.com/2014/07/blog-post.html
ผมคิดถึงบทความที่ค้นเจออ้างFROM NIRAT TO ROAD MOVIE: HOMESICKNESS AS SPATIAL AND CULTURAL LOGIC
(Itinerant Cinema: The Social Surrealism of Apichatpong Weerasethakul )
http://www.academia.edu/20860297/Itinerant_Cinema_The_Social_Surrealism_of_Apichatpong_Weerasethakul
การเปรียบเทียบหนังกับโฆษณา ต่างกัน ที่ขายภาพแรงงานรปภ.ผ่านวันสงกรานต์นี้ หลายคนขอแค่ได้ไปเที่ยว … แต่กับบางคนเขา ขอแค่ได้ “กลับบ้าน”(ตอนนั้นขายภาพง่ายในความเป็นไทย ตอนนี้ห้ามรปภ.ไทใหญ่ หรือข้ามชาติแบบอาเซียน?)

ราตรีสวัสดิ์ ไม่ใช่เพลงราตรีสวัสดิ์…ท.ทหารอดทน…ในช่วงวันเวลาเกณฑ์ทหารหมุนวนบรรจบอีกครั้ง

6 เมษา

โชคดีผมได้รับงานวาดรูปแผนที่จากอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งจะพิมพ์หนังสือ และผมได้เข้าหอสมุดค้นคว้าปริศนาตามหาเมืองหรือเชียง…(?) รวมทั้งอื่นๆ เมื่อวันนั้นผมแวะบ้านอาจารย์ ทำให้เกิดบทสนทนาถึงหนังสือ(นิราศและวรรณกรรม ฯลฯ) ระหว่างกินข้าว ขนม พร้อมถ่ายรูปบรรยากาศดื่มชา เราคุยกันออกอรรถรสชาติ หลายเรื่องราวหลากหลายในความสัมพันธ์ ที่ไม่ได้เจอกันนาน แลกเปลี่ยนความทรงจำ ในเรื่องหนึ่งผมพึ่งกลับมาคิดได้เรื่องหนังสั้นผมลืมให้ดูหนัง วางแผนไว้น่าจะต้องนำเอาแผ่นรวมหนังสั้นไปกำนัลให้ท่านอาจารย์อีกครั้ง นอกเหนือจากส้มโอ แหะๆ แต่ถ้าพูดแบบวิชาการสรุปสั้นๆ แก่นสารแห่งสาระสะท้อนภาพประกอบด้วย G.N.ครับ^^

7 เมษา
ไอเดียออกแบบเสื้อวันMay Day ทำให้ผมทบทวนดูเสื้อรณรงค์(campaign) ที่มีอยู่ของผมหลายตัว แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์อย่างเสื้อNo voteหรือ Vote Noประชามติรัฐธรรมนูญปี50 หรือเสื้อบางตัวผมเอามาทำปลอกหมอนอย่างฝันถึงอนาคต (มีภาพประกอบฮร่าๆ) G.N. ครับ^^

8 เมษายน
วันนี้ผมพบปะสนทนากับผู้คนเรื่องงาน ฯลฯ เสร็จออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปั่นจักรยาน ตามสภาพอากาศถ่ายรูปการเปลี่ยนเบาะจักรยานเปรียบเทียบอันเก่าอันใหม่ไว้ และถ่ายภาพงานวัดมีมัจฉาพาโชคด้วย ครับ G.N.

9 เมษา
“เส้นทางกวี มีหยดหยาดน้ำฝนพร่างพรม”
“ดินแดนชุ่มฉ่ำ จำคำนำไปติดกายสบาย”
โอ้ อารมณ์อยากแต่งกลอนขึ้นมาแว่บๆ แต่จริงๆแล้วไม่โรแมนติคเท่าไหร่ ลมแรงพัด มีไฟดับตามสภาพธรรมชาติร้ายนิดๆ คิดแล้วเขียนไม่จบ ต่อมาได้ไปร้านข้าวเขาแถมกับข้าวให้ผมอีก โชคดี ดูแลสุขภาพ กัน เน้อ ทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลง ฝันดี G.N.

10 เมษา
“หยาดน้ำตาตกร่วง…ร่ำไห้…รำลึกนึกอดีตศึก ทำลายคนตายสิ้นชีวิต10 เมษา หาความยุติธรรมคนไม่ใช่ผัก/ปลา/หมา”(*) โดยผลกระทบของรัฐประหาร 49 ที่มีเครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร ข้อเสนอใช้รัฐธรรมนูญ 40 ฉบับประชาชน และผมอยากยกตัวอย่างเส้นทางมาสู่เหตุการณ์ 10 เมษา 53(**) เมื่อผมเคยกล่าวถึงไว้แล้วนึกถึงซ้ำขยายความแยกแยะยกตัวอย่าง ในเรื่องปัญหาเครือข่ายสำหรับบุคคลเด่นๆในหลายคนถึงปัจจุบันสร้างวาทกรรมหรือเวรกรรมอีก นั่นคือ ไพศาล พืชมงคล ผู้เขียนเรียบเรียง”สามก๊ก ฉบับคนขายชาติ”(ศึกสงคราม) ปี49 ร่างประกาศของคปค.(คมช.)ร่วมกับมีชัย ฤชุพันธ์ ต่อมาไพศาล ได้เป็นสนช.หลังปี57 เป็นกก.ผู้ช่วยรองนายกฯประวิตร (ไพศาล ถอดรหัสเวลา +- 3 แล้ว..สมการ ‘ขบวนการโจรโพกผ้าเหลือง+กองกำลังเสื้อแดง+ต่างชาติ=isis ไทย’…..9 มี.ค.58เดลินิวส์***)และมีชัย ร่างรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

แต่ละบุคคลเด่นๆ เป็นเครือข่ายดังกล่าวไม่ขอเขียนยาวใส่หลักฐานมาก หรือต้องถอดรหัส และผมเคยเขียนถึงปัญหาปัจจุบันความขัดแย้งนี้ กับพระพุทธอิสระ(****) ในแง่การเมือง รวมทั้งศาสนาเสื่อม(Decline) ให้ผู้อ่านในอดีต ปัจจุบันและอนาคต สำหรับพิพากษาด้วย

*เกริ่นน้ำเขียนเหมือนบทกวีและภาพประกอบของผมถ่ายภาพหมา ที่ชื่อน้ำตาล ครับ
**พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) – รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นำกำลังทหารเข้าขอคืนพื้นที่ การชุมนุมของ นปช. บริเวณแยกผ่านฟ้าฯ ส่งผลให้มีทหารและพลเรือนบาดเจ็บ 863 ราย เสียชีวิตรวม 24 ราย กลุ่มนปช. 18 ราย ทหาร 5 นาย ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ส ประเทศญี่ปุ่นชื่อ นายฮิโระ มูราโมโตะ อีก 1 ราย

***http://www.dailynews.co.th/politics/306166/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7_
(ดูประวัติเพิ่มเติมวิกิพีเดียประวัติ ไพศาล,มีชัย,ประวิตร)
****ดูเพิ่มเติมที่ผมเขียนไว้(ไม่ได้เขียนอ้างอิงทฤษฎีเยอะน่ะ) ครับ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1269475796414979&id=100000577118415

ราตรีสวัสดิ์กับเพลง Voice Of The Voiceless

11 เมษา
วันนี้หลายเรื่องราวของชีวิตประจำวันของผม และเมื่อวานผมไปตัดผมกับร้านประจำ ช่างตัดผมกันเอง มีสนทนากันยาวๆ หลายเรื่องมากมาย ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเขาพูดถึงการเมืองอเมริกาอย่างโอบามาด้วย แต่ผมลืมพูดเรื่องฮิลลารี คลินตัน จะเผยเรื่องมนุษย์ต่างดาว ผมไม่ได้ตามข่าวละเอียด ไม่รู้ทำไม เธอไม่พูดเรื่องปานามา เปเปอร์สเหมือนกับพูดเรื่องวิกิลีกส์ หรือคะแนนเสียงตอนนี้(*) สุดท้ายเราก็สวัสดีปีใหม่สงการนต์กัน (G.N.ครับ)
*เว็บปรากฏFriday 25 March 2016 แต่เว็บทำการอัพเดทให้ข้อมูลชาร์ทคะแนนเปรียบเทียบฮิลลารี กับแซนเดอร์ ดูเพิ่มเติมได้http://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2016/mar/25/us-election-2016-delegate-tracker-trump-cruz-kasich-sanders-clinton

ข่าวผลสำรวจเมื่อ7 มีนา 57 บอกว่าฮิลลารี จะได้เป็นปธน.สหรัฐ
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9570000026373
(ฮิลลารี เคยพูดถึงวิกิลีกส์และวิกิลีกส์เคยปล่อยข้อมูลเธอโยงไทยด้วย)

12 เมษา
วันนี้ผมไปธุระเห็นในเชียงใหม่ เริ่มเล่นน้ำแล้วก็คิดว่าช่วงสงการนต์ ผมแก่แล้วน่าจะหันหน้าเข้าหาวัด เพราะลูกก็ไม่มีเมียก็ไม่มีไปเล่นคนเดียวเหงาแน่ อาจจะชวนรุ่นพี่อีกคนเข้าวัด เนื่องจากผมเพิ่งไปเยี่ยมเขาอายุ41ปีคนที่เค้าหมายปองตั้งแต่วัยรุ่นอายุรุ่นเดียวกันได้ตัดสินใจแต่งงานไปกับทหารเรือเพียงแค่คบกันปีเดียว เอ๊ะ หวังว่าเรื่องเล่าไม่เศร้าเหงา น่ะเนี่ย แค่คนเริ่มรู้ว่าอาจจะผมหงอก 55555 G.N.

ตอบ ยิ้มกับพรสวรรค์
ตอบ terapong น่าจะเดาถอดรหัสได้ รุ่นพี่ที่เรียนจบด้านปรัชญาแสวงหาอยู่รู้ๆกัน ครับ^^
ตอบ ผมรู้สึกร้อนปวดหัวเลยไม่ได้ไปท่าแพ ลืมแก่ ขอโทษทีพี่ปิ๊ก ครับ^^
ตอบ เพียว ขอบคุณมากจากใจ ที่อวยพรในช่วงสงการนต์นี้ หวังว่าเค้าจะถูกใจผมด้วย ครับ
ตอบ sawitree ใช่คิดแบบนั้นสบายใจ ฮร่าๆ ครับ

13-14 เมษา
Today,I take photos…ราตรีสวัสดิ์ เข้าวัดสงการนต์…(หยุดพักโพสต์ไปหนึ่งวันว่ากันว่านักเขียนอย่างโกวเล้งดื่มสุราเป็นเหมือนปลาไม่ขาดน้ำพอดีผมไม่ใช่เขา555)

15 เมษา
สงการนต์มักมีข่าวหลายเรื่องเป็นข่าวดังๆ ในแง่หนังสือการอธิบายเรื่องสงการนต์ มีการเชื่อมโยงกับน้ำบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย ซึ่งในแง่ของผม เห็นด้วยอธิบายการเล่นน้ำสงการนต์ของเชียงใหม่ลงเล่นในแม่น้ำเหมือนพญานาค(*) และความคิดของผมเพิ่มเติมเล่นน้ำเหมือนปลา(ฮร่า ราตรีสวัสดิ์)
*ดูเพิ่มเติมรูปภาพและเหตุผลประกอบของหนังสือ
http://www.laksanathai.com/book2/p182.aspx
http://www.laksanathai.com/book2/p183.aspx
แน่ละงานประวัติศาสตร์ต้องวิภาษวิธีในแง่เหตุผลของการตีความข้อเท็จจริงๆ ต่างๆผมได้เขียนไว้แล้ว แต่ผมเคยเขียนเรื่องปลา(ฮร่า)

16 เมษา
ผมได้แต่ถ่ายภาพที่เชียงใหม่ ไม่ได้ไปต่างจังหวัด ที่น่าสนใจอย่างหลังสงการนต์ของชาวมอญ ในตำนานของมอญเล่าถึงสามเณร ถูกพระอาจารย์ทำนายว่าชะตาขาด แต่ขณะที่เดินทางกลับบ้านนั้นได้ช่วยเหลือปลาที่รอความตายให้กลับมีชีวิตยืนยาวต่อไป พระอาจารย์ เข้าใจว่ากุศลที่สามเณรสร้างในครั้งนี้กลับเป็นผลานิสงส์หนุนนำให้สามเณรมีชีวิตยืนยาวต่อไป จากตำนานดังกล่าวทำให้ชาวรามัญยึดถือเป็นตัวอย่างและปฏิบัติกันอยู่เสมอมา ส่วนประเพณีแห่นกที่ทำควบคู่กับแห่ปลาในปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นทีหลัง(*) G.N.
*ดูเพิ่มเติมผมเรียบเรียงจากเว็บ ครับ
http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/nakornnayok/Main/OnlineExhibitions/Samutprakan/SamutprakanPage2.html
http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/tradition_on_the_kohket/09.html
http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/tradition_on_the_kohket/01.html
(ภาพประกอบเพิ่มเติมโดยผมถ่ายภาพวัด และเจดีย์ทราย…)
พี่พร ผมก็เคยฟังพระพูดเหมือนกัน และก็นึกถึงเรื่องคล้ายๆ กับทางล้านนา มีพิธีสืบชะตาปล่อยปลา ฯลฯ ครับ^^
http://www.prapayneethai.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2

17 เมษา
อรรคพล สาตุ้ม added 2 new photos — reading นิทานคติสอนใจ.A parable
เมื่อผมสำนึกรักชาติรำคาญใจในสถานการณ์ จากกรณีน้องประยุทธ์ นี่เป็นเรื่องเครือข่ายโยงใยกับตระกูลของบิ๊กตู่ เป็นข่าวสงสัยทุจริตฯ ครั้งที่แล้ว ตอนนี้มีข่าวเรื่องการใช้อำนาจของน้องบิ๊กตู่ อีกกลายเป็นประเด็น(*) ทำให้ผมเป็นประชาชนอยากเขียนความต้องการเรื่องทหาร ทำตัวให้ดีๆเหมือนปลา ในแง่วาทะ“The people are like water and the army is like fish.”―Mao Tse-Tung(**) อย่างไรก็ตาม ผมเขียนใหม่ขยายความจากที่ผมเคยเขียนมาแล้ว(***) ถ้าประยุทธ์(ปลายุทธ์)เปิดโอกาสให้ประชาชนโทรโฟนอิน ส่งข้อความไปวิจารณ์รายการคืนความสุขให้คนในชาติด้วย ครับ

* http://www.isranews.org/isranews-scoop/item/33482-ppp02_33482.html
http://www.isranews.org/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2/item/46263-%E0%B8%B7news01_46263.html
** Read more at http://izquotes.com/quote/334442
(ประธานพคจ.)เหมาเจ๋อตุงได้อธิบายหลักพิชัยสงคราม(ซุนวู).. โดยได้อุปมาอุปไมยว่า “ทหารเปรียบเสมือนปลา ประชาชนเปรียบเสมือนน้ำ ถ้าปลาขาดน้ำก็จะตายฉันใด ถ้าทหารอยู่ห่างไกลจากประชาชน ก็จะตายฉันนั้น” (การอธิบายขยายความอาจจะตีความเพิ่มเติมไปด้วย แต่ในแง่ที่มาจากซุนวู ข้อที่1.เอาชนะจิตใจประชาชน คือการแย่งชิงปวงชน ดังนั้น ทหารไทยทำไม่สำเร็จ)
http://www.baanjomyut.com/library_2/socialist_and_communist_zionist/04.html
(หลักการRevolutionของMao และภาพประกอบของเหมาจากเว็บ)

The Artful Traveler: When The Sun Was Red

http://www.amazon.com/Art-Chinas-Revolution-Asia-Society/dp/0300140649

***ผมย้ำซ้ำขยายความว่าพระในอดีตเคยกล่าวว่าฆ่าปลาถวายพระไม่บาป ในแง่คอมมิวนิสต์ไม่บาป และผมเคยเขียนมาแล้วในแง่แผนที่ไตรภูมิ-ยุคคอมมิวนิสต์ตื่นเถิดชาวไทย มีเรื่องฉ้อราษฎร(ทุจริต/คอรัปชั่น) ทั้งเรื่องปัญหาปฏิวัติและการเมืองไทย(ภาพประกอบหนังสือSIAM MAPPEDDฯโมเดลพคจ.เป็นอิทธิพลต่อพคท.)กรณีพคท.กับเขมรแดงสายจีน ลาวกับเวียดนามสายโซเวียต ต่อมาเวียดนาม-ลาว บุกเขมร ดูหนังศัตรูประชาชน

โดยรูปประกอบผมจากเฟซฯกับหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ(และอื่นๆ) ซึ่งผมเขียนเรื่องการเมืองในแง่เครือข่าย รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบัน ครับ

ผมเขียนครบรอบ10ปีThesisผมไว้ปีที่แล้วอย่างย่อๆเขียนเรื่องราวของตัวเองหลายเรื่องในเฟซฯมาปรับเป็นหัวข้อ10ปีThesisของผมกับบันทึกการเมือง
http://akkaphon.blogspot.com/2015/06/10thesis.html

ราตรีสวัสดิ์กับเพลงKnow Your Enemy

17.1 เมษา
เกิดอาการนอนไม่หลับขึ้น ผมต้องกลายเป็นโกวเล้ง แต่ดื่มเบียร์เย็นๆเบากว่าเหล้า(ฮร่า) ในแง่นักเขียนวาทะของโฟลแบรด์(Flaubert) นักเขียนในดวงใจของพรุสต์คนหนึ่ง เคยกล่าวไว้ว่า อัจฉริยภาพ คือ ความวิริยะอุตสาหะ เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆ ขยันมากๆ แต่คิดมากออกแบบเสื้อวันนี้แล้ว(*) เหนื่อยเหมือนกันต้องปล่อยวางเสื้อแรงงาน อุปมาอย่าไปถือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้หนัก G.N.อีกครั้ง ครับ^^
*ผมหาหนังสือของE.P.Thompsonในเรื่องThe Making of the English Working Class หายากมากๆ ถามไถ่คนนั้นคนนี้ จนกระทั่งค้นเจอPDF ทางเน็ต แล้วก็ชอบแบบปกเห็นเสื้อคนงานว่างเปล่าก็เรียบง่ายดี น่ะครับ

https://uncomradelybehaviour.files.wordpress.com/2012/04/thompson-ep-the-making-of-the-english-working-class.pdf

Somsak Jeamteerasakul เวอร์ชั่นที่คุณให้มาในลิงค์ ไม่มี postcript ปี 1968 นะ (เวอร์ชั่นที่พิมพ์หลังๆจะมี preface ปี 1979 ด้วย แต่ไม่ยาวนัก)

เวอร์ชั่นที่มี ก็ยังหาได้อยู่ไม่ยากนะ เว็บที่คนใช้กันประจำน่ะ เป็น epub

(ผมเพิ่งลองเช็คเมื่อกี้ก็ยังมีนะ)

ขอบคุณที่ อ.สศจ.แนะนำข้อมูลที่ผมไม่รู้จะลองค้นดูอีกทั้งที่หนังสือนี้บางที่หาดาวนโหลดไม่ได้ง่าย และผมคิดว่ามีโอกาสพอดีอยากถามเรื่องวิทยานิพนธ์อาจารย์ จะพิมพ์ขายไหม?(ขายดีแน่จะได้นำเงินช่วยผู้ลี้ภัยอย่างอาจารย์) ผมเคยอ่านฉบับถ่ายเอกสารบ้านรุ่นพี่คนหนึ่ง ยังไม่มีเวลาอ่านละเอียดมาก ถ้ามีการทำPDF อะไรพวกนี้ บอกผมด้วย อีกเรื่องโปรโมตเพจเครือข่ายแรงงานภาคเหนือฝากอ.สศจ.กดไลค์ และโปรโมตที่เฟซฯอ.สศจ.ยิ่งดี(ฮร่า) ครับ
ปล.ดูแลสุขภาพ ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคHomesick ครับ^^
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1-580937148732328/?ref=settings

18 เมษา
ผมเล่าเรื่องเบาๆ สนุกๆถ่ายภาพ,ถ่ายคลิปเล่นๆประกอบภาพหมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาห้องใกล้ๆ เลี้ยงหมา บางครั้งผมก็เล่นกับหมา จะให้ไปเล่นพงหญ้า ตรงกำแพงใกล้ๆ ไม่สูงนัก หมาพยายามปีนดิ้นรนหนี ไม่เข้าใจว่าผมจะให้ไปวิ่งเล่นที่กว้างๆ มีวันหนึ่งคนแถวนั้น ก็บอกว่าหมาทำท่าจะกระโดดตึก เล่าให้เจ้าของฟังหมาจะฆ่าตัวตาย ไม่ละมั้ง 555 ขำขำกันไป(แต่ผมได้แรงบันดาลใจจากหมาตัวนี้ไปเขียนเรื่องสั้นด้วย) จะจบปิดท้ายมีสาระหน่อย คือ ผมคิดว่าไม่น่าจะมีงานวิชาการเรื่องไหน อธิบายหมาจะฆ่าตัวตาย(ไม่รู้) ส่วนตัวผมรู้กรณีเดอร์ไคม์(*)เก็บสถิติเรื่องการฆ่าตัวตายของคนไว้เท่านั้นเอง ครับ^^G.N.

*เอมิล เดอร์ไคม์เขียนหนังสือหลายเล่ม เช่น Division of Labour in Society ดูเพิ่มเติมดาวน์โหลดหนังสือได้
แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน เอมิล เดอร์ไคม์
http://www.openbase.in.th/tbpj125

วันอังคาร 19 เมษา

ผมเล่าเรื่องเบาๆหลายวันก่อนบังเอิญได้ยินคนคุยกันโม้ๆไม่รู้จริงๆ คนหนึ่งพูดว่าพี่สมบัติเยอะ พี่ไว พี่เจ้าชู้ จีบสาว ฯลฯ ต่อมาผมบังเอิญเจอเพื่อนอีกวันหนึ่ง“ถ่ายเยอะๆ เลย” เพื่อนพูดให้ถ่ายรูปอุ้มลูก ต่อมาถามไถ่ “มึงหาเมียอยู่สิ” ฯลฯ คนแก่เล่าความหลังกัน ถามมันบอก “พออยู่พอกิน” แล้วก็แบบนี้แหละ แต่ละคนมีต้นทุนทางค่าใช้จ่าย เวลาต่างๆ คุยกันเพื่อนจบด้านเกษตร ผมเจออย่างนี้หลายคน เพื่อนจบด้านวจศ. ก็บอกมีลูกสนุกดี หรือรุ่นน้องจบด้านศึกษาศาสตร์ป.ตรียันป.เอก ที่มช.มีลูก สิ รุ่นพี่ที่จบบัญชี ไปจบป.เอก ที่ออสเตรเลีย มีลูกสอง บอกบอย จะโสดไปไหน แล้วผมหักมุมจบ อืม สมมติผมมีลูกแล้วผมจะให้ลูกเรียนเป็นนายร้อย จะได้เป็นนายพล เพราะผมเรียนร.ด.ได้แค่ว่าที่สิบโท 555(พูดเล่นลูกจะเป็นพ่อค้าก็ได้ แต่ผมต้องหาเมียก่อน) เพื่อนคนหนึ่งมีเมียแต่ไม่มีลูกบอกให้หาเมียเด็ก555 (หรือว่าคราวหน้าผมต้องอุ้มลูกใครก็ได้ไว้ก่อน เพราะเคยเจอประเภทชอบคนมีเมียแล้ว555) G.N.

วันพุธที่20 เมษา
วันพรุ่งนี้จะมีประชุมเครือข่ายแรงงานภาคเหนือฯ สิ่งที่เตรียมออกแบบเสื้อวันMay day(ไม่ใช่MayDay)อย่างมีแนวคิดทั้งโลโก้มาแล้ว(ฯลฯ) ยกตัวอย่าง1.การออกแบบเป็นการสร้างชนชั้นคนงาน เพราะชนชั้นคนงานไม่ได้เหมือนพระอาทิตย์ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (ผมสร้างไอเดียดัดแปลงไม่ได้แปลโดยตรงจากPreface*) สร้างจิตสำนึกออกแบบเป็นพระอาทิตย์ และกระแสข่าวรังสีUV ร้อนแรง ภาวะโลกร้อนคนงานกรรมกรทำงานกลางแจ้ง 2.การออกแบบจากไอเดียความสัมพันธ์ คนรัก และชนชั้นคนงาน โดยเป็นรูปมือทำรูปหัวใจ 3.ไอเดียจากผ้าหม้อฮ่อมเป็นเสื้อกรรมกรของเชียงใหม่
โดยสรุปแล้ว โมเดลไม่ได้copy แค่เป็นแรงบันดาลใจที่วางแผน และแนวคิดของออกแบบเผื่อไม่เลือกเลย(**) ก็เตรียมกระดาษวาดไว้แล้ว วาดสดๆ เอาพรุ่งนี้หละกัน (มีบางคนเสนอว่าเขียนเครือข่ายแรงงานภาคเหนือไม่รับร่างประชามติรัฐธรรมนูญ ผมก็พูดถูกจับแน่ แล้วก็หัวเราะกัน55555) G.N.

* preface ปี 1979 และ postcript ปี 1968 ของหนังสือดังกล่าวหาจากเน็ตทั้ง epubไม่เจอด้วย ครับ^^

**ภาพและข้อมูลประกอบไอเดียทั้งหมดที่ผ่านมาด้วยhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1151837761512117&set=pb.100000577118415.-2207520000.1461139729.&type=3&theaterวันที่ 21 เมษา
วันนี้ผมหมดมุกตลก คิดไม่ออกกลัวซ้ำหลังจากแนะนำตัวไปเรื่องตำแหน่งในสมาคมส่งเสริมสิทธิแรงงาน แล้วคนหัวเราะก๊าก ในที่ประชุมไปสองครั้งคนละกลุ่มคนละสถานที่แล้ว คือ ผมแนะนำตัวผมเป็นคนขับรถให้นายกสมาคมฯ ฮร่าๆ กันไป(ภาพประกอบงาน) G.N.

วันที่ 22 เมษา
เคลียร์งาน เตรียมไปต่างจังหวัด และต่างประเทศ G.N.

วันที่ 23 เมษา
ขอขอบคุณ ทุกคนที่อวยพรให้ผมวันนี้คล้ายวันเกิดไปทำบุญ ไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพ ประจำปีเกิดมะแม และต่อมาแม่มาเที่ยวกินข้าวกัน ครับ G.N.

วันที่ 24 เมษา
วันนี้ผมกับแม่ เข้าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ วัดนั่นเอง(ภาพประกอบวัด)
เมื่อผมไม่ใช่ บอย พีซเมคเกอร์ ร้องเพลงพื้นที่ทับซ้อน น่ะครับ555 G.N.

Sawitree Smiley Moon 55อ.บอย พื้นที่ศักดิ์ ^^

อรรคพล สาตุ้ม 555 ใช่ แถมเพลงนี้เลย ครับ

พื้นที่ทับซ้อน :

Chummy Kaa เมื่อคืนชั้นฝันว่าเจอพี่บอยว่ะ

อรรคพล สาตุ้ม ยินดีที่เราเจอกันในฝันด้วย ว่ะ ฮร่าๆ
•Chummy Kaa กุลืมไปละ

อรรคพล สาตุ้ม ฝันแล้วนำไปเป็นตัวเลขหวยไม่ถูกละมั้ง 555

Advertisements

About akkaphoncyber

I love human
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s