“สิบปีที่เขียนเรื่องปัญหาภาคใต้”-แม่น้ำของกับ7ปีหนังพระเจ้าช้างเผือกถึงเขียนงานใหม่ใน“คนจีน”ภาคเหนือ-เก็กเหม็งถึงภายใต้เวลาร้อยปีกฎอัยการศึก

“สิบปีที่เขียนเรื่องปัญหาภาคใต้”-แม่น้ำของกับ7ปีหนังพระเจ้าช้างเผือกถึงเขียนงานใหม่ใน“คนจีน”ภาคเหนือ-เก็กเหม็งถึงภายใต้เวลาร้อยปีกฎอัยการศึก

1.
ระหว่างเดินทางตะพานหินกับพิจิตร ในวันเสาร์ที่22 พ.ย.57-วันอาทิตย์และวันจันทร์ ทำให้นึกถึงเอามือถือเข้าไปแวะถ่ายรูปโรงหนังเก่าของตะพานหิน ตามที่เคยเห็นรูปในงานนิทรรศการภาพโรงหนังเก่าของโครงการโรงหนังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เชียงใหม่
โดยภาพยนตร์ เป็นสื่อสำหรับพูดคุย กับผู้คน ความทรงจำ บทสนทนากับหนังได้เป็นอย่างดี ราตรีสวัสดิ์ ครับ
The Southeast Asia Movie Theater Project
https://www.facebook.com/SEAMTP/timeline
ปล.ผมยังไม่ได้แวะดูโรงหนังที่พิจิตรเรื่องhunger games 3 ครับ

2.
เมื่อผมต้องตัดใจไม่ส่งประกวดสารคดีสั้น “ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย 2557” โดยวางแผนส่งเรื่องบรรยากาศหมอกควันในเชียงใหม่ แต่ไม่ตรงกรอบ เสียดายเพื่อนแนะนำให้ลองส่ง และผมไม่มีเวลาถ่ายงานท่องเที่ยว แม้ว่าจะได้ไปที่แม่วิน ก็ตาม ครับ^^
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสารคดีสั้น “ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย 2557” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ในเรื่องการส่งเสริมให้ปี 2558 เป็นปี การท่องเที่ยววิถีไทย
2. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงถึงวามคิดสร้างสรรค์และการถ่ายทอดผลงาน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศได้มากยิ่งขึ้น
3. เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์มุมมองใหม่ที่สร้างความประทับใจให้ประชาชนชาวไทยรวมทั้งเพื่อให้เกิดความรัก และตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย
http://www.contestwar.com/contest/4552

3
หลายวันก่อน เจอคำถามสมัยทำกิจกรรมมหา’ลัย และผมนึกถึงภาพถ่ายวันที่แวะโป่งเดือด จึงถ่ายภาพไว้หลังออกจากบ้านหนองเจ็ดหน่วย ซึ่งหวนคิดถึงวันเวลาผ่านไปสิบกว่าปีแวะมาที่โป่งเดือด ในความทรงจำ สมัยที่เคยมาดูนก และเดินป่า กับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ซึ่งเคยประสบการณ์ค่ายความหลังเก่าๆ ที่ผมรู้สึกตัวช้า สำหรับวัยหนุ่มนักกิจกรรม ทำงานพรรคนักศึกษา กรรมการหอพัก และผมเรียนศิลปะ ครับ
ปล.วารสารทำมือตอนไปร่วมกิจกรรมยังเก็บไว้ เหมือนตอนนี้อยากกลับไปฝันหวานแล้ว ครับ^^

ใช่ โป่งเดือด คือ น้ำพุร้อน ข้อมูลเพิ่มเติมตามลิ๊งค์ ครับ
http://www.chiangmaipao.go.th/tourism/index.php/attractions/get_detail/75

4.
วันนี้ผมถูกโทรศัพท์สอบถามงานตัดต่อหนังสั้นจากผู้กำกับ และผมในฐานะผู้กำกับร่วม ก็ได้รับสายจากทีมงานอีกคน จึงต้องรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ของการตัดต่อ(ฮร่า) เน้นมุมมองของกล้องผู้กำกับเป็นหลัก ครับ
จากประสบการณ์ที่เคยเรียนตัดต่อแบบม้วนเทปวิดีโอมาถึงยุคดิจิตอล
โดยผม นึกถึงต่อเนื่องเรื่องสมัยเรียนทำหนังสั้นเขียนบท มีเขียนเรื่องแนวการเมือง ในยุคที่การเมืองไม่มีกระแสการเมืองร้อนอย่างในฤดูหนาวของปัจจุบัน(น่าจะไม่ได้เก็บงานเก่าไว้) กลั่นกรองจากประสบการณ์กิจกรรมหลายงาน เช่น ร่วมกิจกรรมชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ชมรมวรรณศิลป์ หรือส่วนร่วมงานค่าย ณ โป่งเดือดในความทรงจำ อันสวยงาม ครับ^^
ปล.ภาพประกอบพระเอกถอดเสื้อไปอาบน้ำ ซึ่งผมเขียนเชิงส่วนตัวประสบการณ์ในความทรงจำของการหัดเขียนบท ถึงนักกิจกรรมผสมผสานไปด้วย จึงแยกแยะไม่แท็กวันนี้พักผ่อนก่อนหละกัน ครับ^^
Fah Sai อาจานเอาฉากผญอาบน้ำด้วย
ได้จัดไปฉากผญ.อาบน้ำจะตัดต่อด้วย ครับ^^

5.
วันนี้ผมออกมาลำปาง นึกถึงวันพรุ่งนี้อาจไม่มีสัญญาณเน็ต ซึ่งวันที่กลับบ้านเจอพ่อ และผมเอาโทรศัพท์เครื่องเก่าไปแลกเครื่องใหม่ ให้พ่อไปใช้เน็ต ไลน์ เฟซบุ๊คเพิ่มเติมเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อครับ
ฮันแน่ แนวคิดคล้ายโฆษณาอยากซื้อมือถือให้พ่อเป็นของขวัญ 5 รุ่นนี้ไม่ควรพลาด..ใกล้จะถึงวันพ่อแล้ว ใครที่อยากซื้อมือถือให้พ่อเป็นของขวัญ
ครั้นแล้วผมนำเครื่องเก่าแลกเครื่องใหม่แทน และวันหลังว่าจะคุยกับพ่อเรื่องแนวศึกษาวัฒนธรรมดิจิตอล เพื่อเข้าใจยุคดิจิตอล…การศึกษาสำรวจเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีใหม่สื่อใหม่และการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสื่อสารความรู้ อัตลักษณ์และอำนาจ
หัวข้อที่ครอบคลุมในโปรแกรมวัฒนธรรมดิจิตอล รวมถึงเว็บ สื่อสังคม ออนไลน์ ตัวตน มือถือ โซเชียลเน็ตเวริค์ เกมคอมพิวเตอร์ ชุมชนเสมือน ทฤษฎีของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการวิจัยดิจิตอล สื่อศิลปะ
http://sydney.edu.au/arts/digital_cultures/undergrad/index.shtml

*ภาพประกอบ:ขณะถ่ายภาพแลกเครื่องเก่ากับเครื่องใหม่ และป้ายวัดในพิจิตร ครับ^^
**ราตรีสวัสดิ์ ครับ

6.
ขอโชวรูปสามรูป ก่อนสัญญาณหายไป ครับ:)

7.
เมื่อวานผมได้ร้องเพลงรางวัลแด่คนช่างฝัน นี่เป็นเพลงสมัยออกค่ายนักศึกษาในความทรงจำ…
อย่ากลับคืนคำ เมื่อเธอย้ำสัญญา
อย่าเปลื่ยนวาจา เมื่อเวลาแปรเปลื่ยนไป
ให้เธอหมายมั่นคง แล้วอย่าหลงไปเชื่อใคร
เดินทางไป อย่าหวั่นใครขวางกั้น
มีดวงตะวัน ส่องเป็นแสงสีทอง
กระจ่างครรลอง ให้ใฝ่ปองและสร้างสรรค์
เมื่อดอกไม้แย้มบาน ให้คนหาญสู้ไม่หวั่น
คือรางวัล แด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ ให้เธอ
บนทางเดินที่มีขวากหนาม
ถ้าเธอคร้าม ถอยไป ฉันคงเก้อ
ฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอ
เพียงตัวเธอ ไม่หนีไปเสียก่อน
จะปลอบดวงใจ ให้เธอหายร้าวราน
จะเป็นสะพาน ให้เธอเดินไปแน่นอน
จะเป็นสายน้ำเย็น ดับกระหายยามโหยอ่อน
คอยอวยพร ให้เธอสมดังหวังได้ นิรันดร์
^^…ราตรีสวัสดิ์ ครับ

8.
งานที่ผมไปเป็นการอบรมค่ายเยาวชน ซึ่งผมอยากเล่าย่อๆ ในหลากหลายประเด็นโดยโฟกัสเรื่องยาเสพติดอย่างตามสบาย(ฮร่า) ที่นักเรียน นักศึกษาระดมสมองแก้ไขปัญหาของประเด็นนี้ ในวันที่มีข่าว ณ ลำปาง ซึ่งผมพกหนังสือไปอ่านหนึ่งเล่ม และอยากพกหนังสือของนักเขียนเรื่องความรักของวัลยา อันสะท้อนภาพหนุ่มสาวทำเพื่อสังคม แก้ไขปัญหาสังคม
แต่ถ้าเรื่องคนกับสุรา นั่นทำให้คิดเปรียบเทียบกับเรื่องนักเขียนกับเหล้า(ฮร่า) เสพติดอย่างสร้างสรรค์อย่างพอเพียงพอประมาณตามคำของเยาวชน
ชิต บุรทัต กวีที่ใครว่าเขียนฉันท์ดีๆ ต้องกินเหล้าก่อน…
ไม่จริง แกเขียนเวลาดีที่สุด ไม่ได้กินอะไรเลย ทีนี้สตางค์ไม่ค่อยมี ก็ต้องไปขอเหล้าตามโรงพิมพ์เขากิน
เวลา ชิต บุรทัต อยู่บ้าน กลางคืนแกแต่งไว้เสร็จ รุ่งเช้าก็ไปตามโรงพิมพ์ ตรงกับวันเฉลิมฉลองสำคัญ ถามว่าไม่เอาฉันท์พระพร บ้างหรือ?

บรรณาธิการก็บอกว่าดีซิ งั้นคุณชิตแต่ง แกก็ว่าเอาเหล้ามาขวดหนึ่ง กินกันก่อน นั่งเขียนนิดๆหน่อยๆ หมดเหล้าไปขวดหนึ่ง ก็ขออีกขวดหนึ่ง คุณชิตเขียนได้ดี ตามที่จำมา พอเขียนเสร็จก็เมา
คุณโชติ แพร่พันธ์ หรือยาขอบ “นั่นก็จริตมาก เรื่องผู้ชนะสิบทิศ ก่อนเขียนต้องอาบน้ำประแป้งแต่งตัว เขียนบนกระดาษสีชมพูแผ่นเท่าฝ่ามืออบหอม ส่งทีละย่อหน้า ต่อมาส่งเรียงทีละบรรทัด…

*ที่มา:นักเขียนกับเหล้าโดย กิเลน ประลองเชิง 25 ก.ย. 2557 05:01http://www.thairath.co.th/content/452341
**แด่เสนีย์ เสาวพงศ์ เพิ่งเสียชีวิต ผู้เขียนงานเรื่องปีศาจและความรักของวัลยา ฯลฯ ที่ผมเก็บหนังสือไว้ทั้งสองเล่ม ครับ^^
***ภาพประกอบการเดินทาง สถานที่อบรมกับลำปาง-ลำพูนในการเดินทาง ครับ^^

9
ผมชอบดูดีไซน์งานพื้นบ้านจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องจักสาน เผื่อไอเดียประยุกต์ใช้แนวออกแบบดีไซน์ เพราะสมัยเรียนศิลปะทำกิจกรรมหลายงาน แล้วผมทำตัวจบเรื่องเครื่องประดับด้วย
หากส่งประกวดโดยดัดแปลงส่งงานประกวดออกแบบเครื่องประดับ ศูนย์การค้าจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (AIGS) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และนักออกแบบ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ JTC Jewelry Design Contest 2014 ภายใต้แนวคิด “จิตวิญญาณช่างไทยสู่อัตลักษณ์อาเซียน” (The Integration of Materials : Asian Identity) ชิงเงินรางวัล พร้อมแพ็คเกจดูงานที่ประเทศอิตาลี
เหม่! เผื่อนำงานLocal ได้ไปGo Interอิตาลี แต่ได้เพียงฝัน ไม่ได้ส่งงาน ครับ^^
ดังนั้น เล่าไว้ผมเคยเรียนวิชาศิลปะพื้นบ้าน จึงเครื่องจักสานของที่นี่ เป็นการเรียนรู้ในแง่การออกแบบ สู่ความนิยม เพราะมุมมองต่อFolk Art คือ ศิลปะชาวบ้าน น่าคิดต่อยอดผลงานภาพถ่ายของหนังสือ”VERY THAI: EVERYDAY POPULAR CULTURE เป็นหนังสือสำหรับนักท่องเที่ยวที่เสนอความเป็นไทยในชีวิตประจำวันของวัฒนธรรมประชานิยม ครับ

***ภาพประกอบผลงานถ่ายภาพสิ่งของเครื่องใช้พื้นบ้าน บรรยากาศบ้าน-ในหมู่บ้านหนองเจ็ดหน่วย ครับ
วันนี้ผมนึกถึงเพลงช่วงที่ดีที่สุด-BOYdPOD ครับ^^

…ราตรีสวัสดิ์หลับในช่วงดีที่สุด ครับผม^^

10.
หลายวันที่ก่อนโน้นวันอันซุ่มซ่ามของผม ไม่มีโรดแมปอันชัดเจน ขณะขับรถอยู่ในพิจิตรพาแม่เข้าศูนย์ราชการ หรือศาลากลาง โดยไม่แน่ใจว่าประตูปิดอยู่ข้างหนึ่ง มีทหารยืนเฝ้าทางเข้า มีช่องทางเล็กสองทาง และผมขับรถผ่าน ทหารสะพายปืนทำหน้างงๆ ต่อมาผมคิดขึ้นด้วยสงสัยเข้าข้างผิด น่าจะเป็นช่องเล็กด้านซ้าย ไม่ใช่ขวา
โดยผมเล่าให้แม่ฟังตอนขาออก เกิดทหารมันยิงเราละแม่ ซึ่งแม่ตอบมันยิงเราก็ผิด คนจะตายมันก็ตาย ผมเล่าให้รุ่นพี่ฟังหัวเราะคลายเครียดกันไป(ฮร่า)
ส่วนประเด็นโรดแมปในเรื่องปฏิรูปการเมือง เป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่มีข้อเสนอเรื่องพรบ.นิรโทษกรรม เสนอออกกฎหมายนิรโทษกรรมคู่ขัดแย้งทางการเมือง 2ฝ่าย ตั้งแต่ปี2548-2557 ซึ่งผลพวงจากพรรคเพื่อไทย ก่อนหน้านี้ มาถึงยุทธศาสตร์ของแนวทางปรองดอง อันชวนให้เป็นจริง เกิดข้อถกเถียงกันอยู่ว่าพรบ.นิรโทษกรรมควรจะออกแบบอย่างใด ซึ่ง’ชวน’ไม่วิจารณ์นิรโทษ ชี้ยึดถูกต้องปท.เดินหน้า หรือพรรคประชาธิปัตย์อย่างอภิสิทธิ์ กล่าวเตือน ก.ม.นิรโทษกรรม ต้องไม่ทำให้ปัญหาซ้ำรอย
ในที่สุด ย้อนกลับดูข่าว’ประยุทธ์’ชี้’ปรองดอง’กับ’นิรโทษ’คนละเรื่อง. แต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวผมยังมีความหวัง ครับ
*ราตรีสวัสดิ์ ครับ
**ภาพประกอบการเดินทางแวะถ่ายรูปอนุสาวรีย์พานรัฐธรรมนูญ อำเภอตะพานหิน และป้ายในศูนย์ราชการพิจิตร
***http://m.naewna.com/view/breakingnews/133124
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReE56VXhPVEU0T0E9PQ==&subcatid=
http://www.komchadluek.net/detail/20141202/197014.html

11.
^^หนังสั้นเสร็จภาพรวม เหลือใส่เพลงกับเสียงพาทย์ โดยรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์กับหนังสั้น ^^ตอนนี้ตัดต่อหนังจนปวดตาราตรีสวัสดิ์ ครับ
*คราวหน้าทิฟฟี่ (แผงสีเขียว)ได้รับการจองตัวเป็นนางเอกของหนังที่ผมจะทำแนวตลก ด้วย ครับ
ปล.แท็กคนอื่นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย(ฮร่า)
— กับ Wirakon Phrompan

Wirakon หนังเสดฉลองแน่นอน ผู้กำกับบอกไว้แล้ว มีเสี่ยปุ๊ อีกคนจองเลี้ยงเคานท์ดาวน์ ชวนTiffyด้วยละกัน แล้วชวนนวนาฎ ไปด้วยผมจะให้เล่นเป็นนางร้าย ในหนังผม ที่คิดเรื่องย่อไว้นางร้ายไว้คอยตบทิฟฟี่ (ฮร่า)

As Parnupong เสียใจด้วย แล้วงานประกวดยังส่งทัน ไว้นัดมาเอาไฟล์ที่ผมพรุ่งนี้สะดวกไหม? ติดต่อทางข้อความเพิ่มเติม

ขอบคุณพี่Krittsilp ห่วงใยสุขภาพ ครับ^^

ขอบคุณพี่April และผมจะดูแลตัวเอง ครับ

Michael Leahai อันนี้คือเรื่องอีล้อมเหรอ
อันนี้ยังไม่ใช่เรื่องบุญล้อม แล้วหนังวงแหวนฯ ยังไม่เสร็จเรียบร้อย นี่ก็ตัดเพิ่มล่าสุดวันนี้อีกเป็นรอบที่11 แล้ว ครับ

ขอบคุณพี่ ป.เข็กน้อย รอดูหนัง ครับ

12
รายการทีวีวันศุกร์:ประยุทธ์ทหารอาชีพ มีจ็อบเพิ่มเป็นนายกฯ ต่างจากทหารอาชีพ มีอุดมการณ์ต้องเสียอาชีพ กรณียังเติร์กรุ่นแรก กบฏร.ศ.๑๓๐ เมื่อพ้นโทษ บ๋วย บุณยรัตนพันธ์ ไปทำงานนสพ.สยามราษฎร์และศรีกรุง(ตระกูลวสุวัตร่วมคณะนสพ.สร้างศรีกรุงภาพยนตร์อย่างหนังเรื่องโชคสองชั้น) ถัด รัตนพันธุ์ และเนตร พูนวิวัฒน์ ร่วมเปิดร้านสรรพสินค้า “พูนรัตน์” เหรียญ ศรีจันทร์ เปิดร้าน “สินค้าไทย” ขุนทวยหารพิทักษ์ ตั้งห้างขายยาชื่อ โยคีสถาน (ต่อมาเป็นห้างศรีจันทร์)บุญ แตงวิเชียร และเขียน อุทัยกุล ไปเลี้ยงเป็ดและลงโป๊ะที่จ.สุราษฎร์ธานี นายอุทัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นผู้จัดการโรงสีไฟที่จ.พัทลุง
อิทธิพลทุนนิยมการพิมพ์ ในกรณีจีโนสยาม สู่นักหนังสือพิมพ์ของกลุ่มรศ.130ในกรณีศรีกรุงภาพยนตร์(กรุงเทพภาพยนตร์/นสพ.ศรีกรุง)-2475
… ความซับซ้อนชาตินิยมจีนกับไทยสยามกรณีตัวอย่าง ที่มีกล่าวถึงนสพ.จีโนสยามวารศัพท์ มีจะให้เนรเทศนายเซียวฮุดเส็งออกไป แต่ว่าหากเนรเทศเขาแล้ว จะกลายเป็นวีรบุรุษ(Hero) …
…ด้านกลุ่มรศ.130 ตอนอยู่ในคุกเขียนงานให้นสพ. เช่น “จีโนสยามวารศัพท์” “ผดุงวิทยา” ของเซียวฮุดเส็ง “สยามราษฎร์” ของมานิต วสุวัต “ยามาโต” “วายาโม” “พิมพ์ไทย” “ตู้ทอง” และ “นักเรียน” เป็นต้น ในปี2467 พ้นโทษสมาชิกหลายคนไปทำงานหนังสือพิมพ์ เช่น ร.ท.ทองดำ คล้ายโอภาศ ,ร.ต.จือ ควกุล ทำงานหนังสือพิมพ์ “บางกอกการเมือง” ซึ่งมีอุทัย เทพหัสดินทร์ เพื่อนนักปฏิวัติผู้มีหุ้นส่วนในหนังสือพิมพ์ดังกล่าว ส่วน ร.ต.บ๋วย บุณยรัตนพันธ์ ร.ต.ถัด รัตนพันธุ์ ร.ต.สอน วงษ์โต ร.ต.โกย วรรณกุล และ ร.ต.เนตร ทำงานที่ ”ศรีกรุง”(พี่น้องตระกูลวสุวัต ก่อตั้งภาพยนตร์เสียงศรีกรุง-หนังเงียบถึงเสียงพาทย์:โดยเรื่องภาพยนตร์จะขยายความในโอกาสต่อไป) และ “สยามราษฎร์”(รับอิทธิพลจีโนสยามฯมาเป็นนักนสพ.ในตระกูลวสุวัต) เป็นต้น
..เมื่อ ร.ศ.130 เป็นพวกลูกจีน และรักชาติ หลังเลิกงานมักทำตัวเป็นนักข่าวเล่าเรื่องการเมืองตามร้านอาหาร แหล่งชุมนุม และสโมสร คบค้าสมาคมกับทหารส่งผลต่อ2475
ทั้งนี้ บริบทกรณีตัวอย่างต่อมาช่วง 2475 ข้อคำนึงถึงสภาพของสยาม ที่ถูกแวดล้อมโดยอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งชาติทั้งสองนี้ มีข้อตกลงกัน คือ เอาสยามเป็นประเทศกันชน แต่เขาอาจพร้อมกันยกกำลังทหารเข้ามายึดครองแล้ว แบ่งดินแดนสยามไปเป็นเมืองขึ้น หรืออยู่ใต้อำนาจอิทธิพลของประเทศทั้งสอง.. และเรายังจะต้องอาศัยบารมีของพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องผูกรัดเขตต์แดนสยามเท่าที่ปรากฏในแผนที่เวลานี้ ให้ผูกโยงกันอย่างแน่นหนา เพราะเราต้องไม่ลืมว่าเวลานี้ เรามีเจ้าประเทศราช ..ในตัวแทนของภาคเหนือบทบาทของเจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่ (บุตรเขยของพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ)เฝ้าอยู่เคียงข้าง ร. 7 ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน ขณะเกิดการปฏิวัติของคณะราษฎรด้วย
สรุปโดยย่อ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง2475 มีรายละเอียดมากกว่านี้ดูตัวอย่างตามลิ๊งค์ของข้อมูลจะเห็นความเป็นมาของยุค130 สู่เหตุการณ์2475 ความขัดแย้งของระบบราชการภายใน และปัจจัยนอกราชการสื่อสิ่งพิมพ์-ภาพยนตร์บันทีก2475ของตระกูลวสุวัต โดยบทเรียนกับประสบการณ์ของรศ.130 นำมาศึกษาสู่การปฏิวัติของปรีดี หรือกลุ่มทหาร มีทั้งการแพร่กระจายสายการจัดตั้ง และมุมมองต่อรศ.130 เป็นดาราดวงเด่น ในกบฏเก็กเหม็งในเมืองไทยและเมืองจีน รวมทั้งแง่อื่นๆ กรณีการสืบต่อเกือบล้างแค้นให้เพื่อนร่วมรุ่น ที่ทรยศหักหลังรศ.130 เป็นสายลับในทหารด้วยกัน ต่อมา2475 มีรัฐธรรมนูญ คณะราษฎรได้ออกพรบ.ล้างมลทินผู้กระทำผิดทางการเมือง ร.ศ.130 และสมาชิกบางคนต่อมาเป็นส.ส. โดยท่านหนึ่ง บันทึกไว้ว่า “ทั้งนี้แสดงว่าการกระทำของคณะก่อการร.ศ.130 มิใช่เป็นสิ่งชั่ว แต่เป็นความคิดที่ไม่ต้องกับพฤติการณ์แวดล้อมและความนิยมของหมู่ชนเฉพาะกาลเท่านั้น” :ก่อนกาลเกิดรัฐธรรมนูญขึ้น

*ตัวอย่างข้อมูลที่มา:ยังเติร์กรุ่นแรก กบฏร.ศ.๑๓๐ -มองหาอุดมการณ์ ทหารหนุ่ม ‘ร.ศ.130’
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=inthedark&month=18-09-2007&group=19&gblog=18
จาก“คณะ ร.ศ.130” ถึง “คณะราษฎร”ความเป็นมาของความคิด“ประชาธิปไตย”ในประเทศไทย
http://freedom-thing.blogspot.com/2012/01/130.html
24 มิถุนายน 2475: สงครามบนแผ่นฟิล์ม หรือ“ภาพยนตร์กับการต่อสู้ทางชนชั้น..” ในเศรษฐศาสตร์การเมือง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-มิถุนายน 2532 (ผมเคยอ่านได้เคยอ้างไว้ด้วย) http://www.prachatai.com/journal/2012/06/41129
**ข้อมูลส่วนหนึ่งมาจากงานเขียนของผม และภาพประกอบผลงานเขียนย่อลองต่อยอดจากงานนำเสนอภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือก ซึ่งสมัยทำมาหากินนำเสนองานปี2550(ฮร่า)
http://www.thaifilm.com/newsDetail.asp?id=316
http://www.prachatai.com/journal/2007/12/15265

พี่ April ใช่เวียนหัวการสร้างข้อมูลความซับซ้อนที่สร้างความสับสนตัวอย่างยุค2549 รัฐประหารฆ่ารัฐธรรมนูญ(40)ตายเกิดใหม่เป็นรัฐธรรมนูญ2550 และรัฐประหาร2557 ฆ่ารัฐธรรมนูญตายเกิดใหม่เป็นรัฐธรรมนูญ2558-9(?) แล้วยังไม่รวมเรื่ององค์กรอิสระฯลฯ เช่น กกต.กับกรรมการสิทธิฯปล่อยให้ตายไป(อีกเรื่องปัญหาภาคใต้คนตายฯลฯ) ซึ่งกลับด้านกับทหารทำต่างจากยุคร.ศ.130 พยายามให้กำเนิดรัฐธรรมนูญ แค่อ่านหนังสือเฉพาะเจาะจงเรื่องยังเติร์กรุ่นแรก กบฏร.ศ.๑๓๐ แล้วผมยังเห็นอุดมการณ์ให้เกิดข้อสังเกตหลายประการที่เก็บไว้ ครับ^^

13.
ธรรมชาติบำบัด…ภาพประกอบบรรยากาศเส้นทางดอกไม้ ในหมู่บ้านหนองเจ็ดหน่วย ถึงเส้นทางน้ำไหล ณ โป่งเดือด ที่มีบ่อน้ำพุร้อน ครับ^^
วันที่ไปตอนนั้นผมถ่ายภาพขนมคู่ในภาษากะเหรี่ยง(ปะกากอญอ) ที่มีความหมายเรื่องขนมคู่ตัวผู้ตัวเมียอะไรสักอย่าง ตอนไปว่ากันว่าเป็นของดีของกินหายาก และผมถ่ายภาพไว้คู่กับมะละกอ ละมั้ง(ฮร่า)
ก่อนนอนจัดไปหนึ่งเพลง ทำไม ฟังเพลงนี้หลายรอบแล้วก็ไม่รู้พยายามอธิบาย แต่ไม่ใช่ไม่ต้องอธิบายมันแค่รู้สึกว่าต้องฟังก่อนหลับตา ราตรีสวัสดิ์ ครับ
โปรดเถิดรัก – COCKTAIL

14
จิบเบียร์วันละนิด พิชิตโรคได้..งานวิจัยชิ้นหนึ่ง ซึ่งทางสหภาพยุโรปเป็นผู้ให้การสนับสนุน ในงานวิจัยชิ้นนี้มีข้อสรุปว่าเบียร์มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ เพราะในเบียร์มีวิตามินตัวหนึ่งชื่อโฟเลต หรือกรดโฟลิค หากดื่มพอเหมาะแล้วส่งผลเลือดลมดีมีการแนะให้คนดื่มเบียร์วันละ 1 ลิตร แต่นั้นคงเป็นปริมาณสำหรับชาวยุโรป เพราะอย่างชาวเมืองเบียร์หรือชาวเยอรมันนั้นการดื่มเบียร์ ถือเป็นเรื่องปกติ เพราะเบียร์ของเขาแอลกอฮอล์ไม่สูงนัก ส่วนใหญ่ไม่เกิน 5% การดื่มเบียร์แทนนํ้าถือเป็นเรื่องธรรมดาเสียด้วยซ้ำ
http://www.hollandbrewery.com/articledetail.php?id=38
ผมเคยอ่านเจออ.นิธิ เอียวฯ(ในศิลปวัตนธรรมลองค้นดูน่ะครับ) เคยเขียนเรื่องการดื่มเบียร์ในวัฒนธรรมของไทย และผมเจอข้อมูลมุมมองใหม่เรื่องเล่าการดื่มเบียร์เป็นวัฒนธรรมของคนเยอรมันค่ะ และแฟนตอบเขาไม่ใช่ปลาไม่ดื่มน้ำเปล่า
http://www.ladyinter.com/forum_posts.asp?TID=60738
สรุปแล้ว ข่าวเรื่องรณรงค์เป็นคนดีช่วงปีใหม่ ทำให้คิดเขียนข้อมูลเพิ่มเติมเปรียบเทียบเชิงวัฒนธรรมไทยกับเทศ ในแง่ศีลธรรมไม่ได้ แต่คนไทยยังพอประมาณว่าดื่มเบียร์อย่างพอสมควรของไทยได้ โดยภาพบรรยากาศดูบอลเสร็จแล้วเขียนในความทรงจำบางอย่าง ทำให้ดูดีมีสาระฮร่า..ราตรีสวัสดิ์ คับ^^
Sawitree ผมหาเรื่องเขียนมีสาระขำขันบ้าง เชื่อมโยงเล่นบ้าง ครับ
Tanyapat บอกแฟนเพื่อนเป็นเบาหวาน น่าจะต้องเลิกดื่ม เห็นคนเขาเขียนแนวนี้ว่าป่วยต้องงดมั้ง ครับ
Michealจิบเบียร์วันละนิด พิชิตโรคได้ แต่นักเขียนนิธิ เหน่ง และไมค์ต้องกินเป็นลัง จะได้เป็นรางวัลสำหรับการเขียนงานฮร่า
สรุปแล้ว ดื่มแอลกอฮอล์ไปต้องดูแลสุขภาพไปออกกำลังกายเตะบอล ฯลฯ ด้วย ครับ^^

15.
วันนี้ผมอาการท้องไส้ปั่นป่วน ซึ่งผมนึกถึงเมื่อแม่ทำต้มยำกุ้งให้ผมกินอร่อย ในความทรงจำช่วงที่ดีที่สุด ครับ^^
รำลึกถึงช่วงที่ผมกลับบ้านพ.ย. ได้เดินทางไปวัดหนองคล่อ กับอากู๋ และแม่ ซึ่งผมหวนคิดถึงยังไม่เคยกินพระกระโดดกำแพง(ถ้าผมสั่งกินต้องเป็นบอยกระโดดตึก หรือรอรวยก่อน เมื่อไหร่จะได้กินฮร่า) เพราะราคาจานใหญ่หมื่นสองบาท เป็นหูฉลาม(ฮร่า)
ราตรีสวัสดิ์ครับ
*ภาพระหว่างเดินทางไปวัด อาหารและเมนูอาหาร ครับ ^^
พี่จะรอBowน้องรวยพาไปกินแล้วกันครับ^^
Sawitree มุขนี้ขำดีที่ผมไม่กินพระ ฮร่าๆ ครับ

16
Mv เพลงวงแหวนรอบนอก แรงบันดาลใจจากดูมิวสิควิดิโอ เพลงโปรดเถิดรัก กับเพลงแค่พูดว่า ซึ่งเพลงแค่พูดว่ามาจากแรงบันดาลใจหนังเรื่องโลกทั้งใบให้นายคนเดียว จึงตัดดูเล่นๆ ก่อนหนังสั้นเสร็จเสียงพาทย์ ดูMV ผลงานเสียงร้องของผู้กำกับ Kingpechara Panta กันก่อน ครับ^^
ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^

สงสารพระเอกกับนางเอก หนังเศร้าดราม่า แล้วเมื่อวานผมลืมแท็กนางเอกWirakon Phrompan แหะๆ ครับ^^

มิวสิควิดิโอเพลงแค่พูดว่า..รุ้งเข้าฉากโดยบังเอิญชอบอารมณ์มิวสิควิดิโอสองเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชั่นอย่างกับหนังสั้น ครับ https://www.youtube.com/watch?v=uTqdEqoDNgw

theBOYKOR – แค่พูดว่า (Unfriend Melody) | (OFFICIAL MV / SHORT…
YOUTUBE.COM

อรรคพล สาตุ้ม ผกก.kingpecharaมาพอดีจริงๆ ก็คิดว่าเสียงพาทย์มันจะดีไหม? ไม่เคยตัดต่อใส่เสียงพาทย์ น่ะ แต่โปรแกรมทำได้โดยเวกัส ทว่าการหาคนพาทย์ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งจะพาทย์ให้ดีอย่างยุคหนึ่งที่ลูกของเซียวฮุดเส็ง เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์จีนโนสยามฯ กลายเป็นนักพาทย์หนังยอดนิยม ด้วยครับ
http://www.thaifilm.com/articleDetail.asp?id=44

THAI FILM FOUNDATION :: สิน สีบุญเรือง หรือ ทิดเขียว (บรมครูนักพากย์)

อรรคพล สาตุ้ม ผมอาจจะคิดมากไปปัญหาการพาทย์ น่าทำง่ายๆ ก้อพอละมั้งสำหรับหนังสั้นฮร่าๆ ว่าไงผกก.แล้วค่อยวางแผนอีกทีละกัน ครับ

อรรคพล สาตุ้ม นอนก่อนละกัน คิดไม่ออกฝากไว้คุยกับผกก.ครับ^^
ใช่ ฮร่า ผมเครียดนิดหน่อยวิตกกังวล เพราะตัดต่อใส่พาทย์เสียงหนังสั้นยังไม่เคยทำมาก่อน น่ะครับ

17
ผมบังเอิญเจอข้อมูลโรงภาพยนตร์ไม้สองชั้น หลังคาสังกะสี ที่ชื่อว่าโรงหนังตงก๊กหรือศรีวิศาล ซึ่งคำว่า “ตงก๊ก” ชาวจีนบางคนแปลว่า “ประเทศจีน” และร่ำลือแต่ก่อนเคยเป็นโรงหนังโป๊ โดยชื่อโรงหนังศรีวิศาล จึงลองค้นดูเพิ่มเติม(ฮร่า)
ความเป็นมาโรงหนังตงก๊ก ด้านหน้ามีการตกแต่งและประดับธงอย่างสวยงาม ด้านหน้ามีคำว่า “รัฐธรรมนูญจีรังทั่วไทย” ด้านขวามีคำว่า “สานติสุขเสมอภาค อิสสระภาพ” และมีรูปซุนยัดเซ็น กับร.๗
ข้อมูลของผู้เขียนเชื่อได้ว่าภาพนี้น่าจะถ่ายไว้ประมาณ ปี พ.ศ.๒๔๗๕ หนทอ ๒๔๗๖ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยชื่อโรงภาพยนตร์ มีเขียนไว้ด้านบนซ้าย เขียนทั้งคำว่า “ตงก๊ก”และ “ศรีวิศาล” ควบคู่กันไป
ภาพที่สอง เมื่อเข้าไปด้านในของโรงภาพยนตร์ มีห้องขายตั๋วอยู่กลางลาน เขียนติดไว้ว่า “ห้องขายตั๋ว” และบอกราคาว่า “หนึ่งรูเปีย” อีกบรรทัดหนึ่งเขียนว่า “ใช้ ๗๐ ส.ต.” ยังเป็นสมัยที่เมืองเชียงใหม่ยังใช้เงินรูเปีย ซึ่งเป็นเงินจากประเทศอินเดียและใช้ในพม่ารวมทั้งภาคเหนือของประเทศไทย
ทั้งสองฝั่งตั้งเป็นร้านค้าขายของทั้งร้านขายอาหาร กาแฟ หนังสือ ของกินเล่น ด้านขวาของภาพมีพ่อค้าคนหนึ่งกำลังขายกาแฟอยู่ ด้านในมีบันไดเดินขึ้นเพื่อเข้าไปชมชั้นสอง บันไดด้านซ้ายเขียนคำว่า “ทางเข้าชั้น ๓ บ๊อก” ไม่ทราบแปลว่าอะไร
ส่วนบันไดด้านขวาเขียนคำว่า “ทางเข้าชั้นที่ ๒” ที่ชั้นสองติดพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ ๗ สลับกับผู้นำของประเทศจีนในสมัยนั้น คือ ดร.ซุนยัดเซ็น ส่วนด้านล่างลงมามีภาพหลายภาพ บางภาพเป็นหญิง ไม่แน่ใจว่าเป็นภาพผู้บริหารของประเทศจีนหรือว่าจะเป็นภาพดาราภาพยนต์ในสมัยนั้นก็เป็นได้ นอกจากนี้ยังมีธงชาติไทยและธงชาติประเทศจีนห้อยด้วยเชือก
คนรุ่นเก่าบอกว่าภาพนี้คงตกแต่งเพื่อเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญ เพราะปกติด้านหน้าทางเข้าโรงหนังตงก๊กเป็นที่โล่งติดถนนท่าแพ ถัดจากถนนท่าแพเข้ามาใช้เป็นที่จอดรถจักรยาน รถจักรยานยนต์และสามล้อรับจ้าง ถัดมาด้านในเป็นร้านค้ามีที่ขายตั๋วอยู่ตรงกลาง
สมัยนั้นก่อนฉายภาพยนตร์นอกเหนือจากมีเพลงสรรเสริญพระบารมีและมีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงแล้วยังมีภาพของ ดร.ซุนยัดเซ็น ผู้นำประเทศจีนอีกด้วย บ่งบอกว่าเจ้าของโรงหนังตงก๊กมีความศรัทธาในระบอบการปกครองระบบประชาธิปไตยและยังมีความรักในประเทศจีนบ้านเกิดอยู่มาก อาจเรียกว่า “ชาตินิยม” ก็คงไม่ผิดนัก
หากเปรียบเทียบมุมมองของผมโดยกรุงเทพฯ ในช่วงเวลาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงนิยมการถ่ายภาพยนตร์ และมีการสร้างโรงภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่อย่างเฉลิมกรุงด้วย
โดยสรุปย่อข้อเขียนเรื่องโรงภาพยนตร์ตงก๊กหรือศรีวิศาล ด้านหน้าวัดแสนฝาง เล่าผู้ที่ร่วมลงทุนเป็นกลุ่มชาวจีนหลายคน หุ้นส่วนหลักคือ นายเคียมถ่าย แซ่พัว นายเปงเล้ง แซ่เล้า เจ๊กเปงล้ง โตวิจักษ์ชัยกุล ระยะหลังโรงภาพยนตร์ศรีวิศาล เปลี่ยนชื่อเป็นโรงภาพยนตร์ควีน โดยผู้เช่าดำเนินการ คือ ร้อยเอกทองแขม สิทธิพงศ์ ต่อมาขายต่อให้ตระกูล “ชินวัตร” ทำกิจการโรงหนังอยู่ระยะหนึ่ง ซึ่งทำเป็นห้างสรรพสินค้าขายพวกผ้าไหม และเปลี่ยนเป็นบริษัทขายอุปกรณ์มือถือ
ปิดท้าย สถาปัตยกรรมโรงหนัง ที่เคยปรากฏภาพยุคบรรยากาศสมัยเริ่มประชาธิปไตย และความทรงจำ ระหว่างประชาธิปไตยไทยกับสาธารณรัฐชาตินิยมของจีน หายไป บัดนี้ ข้อถกเถียงประชาธิปไตยยังไม่จบในปัจจุบัน ครับ

*ภาพโรงภาพยนตร์ตงก๊กได้มาจากร้านรัตนผล ที่มาข้อมูลจากเว็บ อ้างอิงพ.ต.ท.อนุ เนินหาด ผู้สนใจเพิ่มเติมต้องหาหนังสือของเขามาดู ซึ่งผมเคยพบเขาที่บ้านลุงบุญเสริม ช่างภาพคนสำคัญของเชียงใหม่ ยังบอกว่าคนนี้เป็นผู้บันทึกประวัติศาสตร์เชียงใหม่ พิมพ์หนังสือเองด้วย ครับ
เชียงใหม่ในอดีต:โรงภาพยนตร์ตงก๊กหรือศรีวิศาล
http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=3506.0

**ภาพประกอบจากนิตยสารศิลปวัฒนธรรมกับร.7พระราชกระแส..เรื่องการศึกษาในระบอบFascism..และบทความพระเจ้าช้างเผือก มีเรื่องโรงหนังเฉลิมกรุง ดูเพิ่มเติม ครับ
http://www.prachatai.com/journal/2007/12/15265

Surapong ใช่น่าสนใจผมนึกถึงนิทรรศการภาพถ่ายลุงบุญเสริม ด้วย
พี่ Nuttakorn ใช่ ผู้การอนุ และผมเห็นข้อมูลเรื่องสถานบันเทิง ในเชียงใหม่ เกี่ยวกับประวัติก่อตั้งโรงภาพยนตร์ต่างๆ วิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ น่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ของภูมิศาสตร์ ครับ
http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2554/geog20554ss_ch3.pdf

18
อากาศหนาวอย่างนี้นึกถึงน้ำอุ่น แล้วฉากนางเอกอาบน้ำเย็นนี้ ถ้าเกิดเทวดาให้หิมะตก คงอาบน้ำกันไม่ได้ง่ายๆ แน่ครับ^^
รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ หนังสั้น “วงแหวนรอบนอก” ตัดต่อใหม่ล่าสุดรอบที่14 ฮร่า น่าจะโอเคเผื่อไว้ติดต่อฉายโรงหนัง ครับ^^
แท็กทุกคนในทีมคงบ่ลืมไผ ฮร่า..เอ่อ เน็ตอยู่ๆ พอจะโพสต์เกิดอาการค้าง
เมื่อบรรยากาศหนาวอย่างนี้ใส่เสื้อกันหนาวนอนแล้ว ครับ^^

-อันนี้แถมมิวสิควิดิโออีกครั้ง เพราะเผื่อนางเอกยังไม่ได้ดู ครับ

19
ทีวีที่พูดกรอกหู จนรุ่นพี่เห็นหน้าประยุทธ์ทางทีวีบอกกวนตีน นี่เป็นความซับซ้อนซ่อนหาทาง..กลายเป็นโรดแมปปฏิรูปร่างรัฐธรรมนูญ นี่แหละ “ประยุทธ์ หยุดพาชาติหลงทาง ผ่านสื่อ” ครับ
ย้อนดูการวิเคราะห์สื่อ และตีความเรื่องการสร้างภาพยนตร์ จากประวัติศาสตร์รัฐบาลคณะราษฎร สร้างสถาบันทหารนั้นกระทำในหลายวิธี การใช้ภาพยนตร์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดำเนินไปอย่างได้ผล ภาพยนตร์ข่าวการปราบกบฎบวรเดช เป็นผลงานของสำนักงานโฆษณาการโดยหลวงกลการเจนจิต (เภา วสุวัต) และบริษัทถ่ายภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เข้าไปบันทึกภาพจากเหตุการณ์สู้รบจริง ๆ และภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงชัยชนะของทหารผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ต่อทหารของฝ่ายกบฎที่ถูกอธิบายว่าเป็นศัตรูต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งทำให้ภาพทหารของรัฐธรรมนูญเด่นชัดขึ้น
อย่างไรก็ดี ภาพยนตร์ เรื่อง “เลือดทหารไทย” ก็ปรากฏสู่สายตาพลเมืองโดยภาพยนตร์ชุดนี้ถูกนำออกฉาย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ปี พ.ศ.2477 โดยคณะพี่น้องวสุวัตได้รับการสนับสนุนอุดมการณ์จากรัฐบาลประชาธิปไตย เกี่ยวข้อง จอมพล ป. ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำออกฉายปี พ.ศ.2478 ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้มุ่งหมายเพื่อเผยแพร่กิจการของกองทัพ ปลุกใจให้รักชาติ ปกป้องปฐพี และพิทักษ์รัฐธรรมนูญ โดยนำเสนอเป็นภาพยนตร์บันเทิงมีพระเอกนางเอกด้วย
ด้านหนึ่งของกิจการภาพยนตร์เป็นพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ และ ภาพยนตร์เสียงเรื่องแรกที่พี่น้องวสุวัต ประเดิมถ่ายทำได้แก่ภาพยนตร์ข่าว สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณ เสด็จนิวัต พระนคร ต่อมาภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกฉาย สู่สาธารณะที่ โรงภาพยนตร์พัฒนากร และเกิดการตื่นตัวทางภาพยนตร์ โดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่มีเสียงพูด ชื่อว่า “หลงทาง” ออกฉายในวันขึ้นปีใหม่ของสยามขณะนั้น (ต่อมามีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่) และวันเริ่มต้นการเฉลิมฉลองพระนคร 150 ปีพอดี
ทั้งนี้ ร.7 ทรงได้อิทธิพลจากชนชั้นสูงของอังกฤษ ให้ชอบเสด็จไปล่าสัตว์และโปรดถ่ายภาพยนตร์เอาไว้ ก็ทรงห้ามไม่ให้เผยแพร่ เพราะเกรงคำครหานินทาของราษฎร ซึ่งชื่อหนังสือภาษาอังกฤษใช้คำว่า The Man Who Accused the King of Killing A Fish เพราะนรินทร์กลึงเขียนโจมตีร.7 ที่เสด็จไปตกปลาที่ประเทศอังกฤษ นี่เป็นภาพสะท้อนสื่อภาพยนตร์ อีกบทบาทหนึ่งของสื่อ ครับ
โดยสรุปอย่างย่อๆ ก่อนเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นไทยในปี พ.ศ. 2481 เห็นภาพยนตร์ในฐานะสื่อ ที่มีแนวคิดทฤษฎีวิเคราะห์ต่างๆนานา เช่น สื่อแพร่กระจายวัฒนธรรม และส่วนการวิเคราะห์กลุ่ม1.บทบาทตระกูลวสุวัตแห่งศรีกรุง ร่วมกับเจ้ามาร่วมกับฝ่ายทหาร(กลุ่มอื่น เช่น กลุ่มทุนจีน) 2.เกิดกลุ่มปรีดีภาพยนตร์ สร้างหนังเป็นทหารเพื่อสันติภาพอย่างหนังพระเจ้าช้างเผือก ในแง่ชาตินิยม : สันติสุข เสมอภาค อิสระภาพ”โดยมุมมองใหม่ของผม สะท้อนสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กับกฎแห่งกรรมในชะตากรรม ด้วย
ฉะนั้น เมื่อกรอบวิเคราะห์-การตีความในลักษณะลัทธิทหารนิยมรัฐธรรมนูญ สร้างชาติ กับลัทธิทหารอำนาจนิยมแนวฟาสซิสม์ จะมาเคียงคู่กันในบริบทจอมพลป. ที่กลายเป็นเรื่องว่าเผด็จการฟาสซิสม์ นิยมนโปเลียน ฯลฯ ต่อมาฟาสซิสม์เป็นภัยร้ายของสงครามโลกครั้งที่สอง และแล้วบริบทปวศ.รายละเอียดเยอะ ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบัน เห็นว่าทหารจากชนชั้นของราษฎร กลายเป็นอำมาตยาธิปไตย
*ข้อมูลจาก 24 มิถุนายน 2475: สงครามบนแผ่นฟิล์ม
http://www.prachatai.com/journal/2012/06/41129
**ข้อมูลบทความพระเจ้าช้างเผือกของผม และการถ่ายทำหนังพระเจ้าช้างเผือกบรรยากาศธรรมชาติในจังหวัดแพร่
http://www.prachatai.com/journal/2007/12/15265
http://www.prachatai.com/journal/2008/01/15326

*** ที่มาชื่อหนังสือภาษาอังกฤษใช้คำว่า The Man Who Accused the King of Killing A Fish https://www.facebook.com/notes/10151521275083353/
****ภาพประกอบหนังพระเจ้าช้างเผือกจากทางเน็ตกับโน้ตเพลง ที่มาสถาบันปรีดีฯ ครับ
http://www.pridiinstitute.com/autopage/show_page.php?h=43&s_id=9&d_id=23
*****ไอเดียบางส่วนจากหนังสือThailand : Origins of Military Rule
^^พี่Jerdjarus พี่Aprilผมบอกให้พี่เค้าหาหนังดูแทนตอนประยุทธ์ออกทีวี เช่น พยัคฆร้ายฯ นี้ครับ ฮร่าhttp://dek-movie.com/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87-the-guillotines-%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2.html
ใช่พี่ผมดูหนังเรื่องพยัคฆร้ายฯ ขณะนั่งรถทัวร์ เข้าใจช่วงเวลาและประวัติศาสตร์การต่อสู้กินเวลาเกือบสองร้อยปี ที่เหมือนว่ากบฏตายแล้วเกิดใหม่มาเป็นซุนยัดเซน จึงปฏิวัติซินไฮ่ สำเร็จการต่อสู้ของกบฎในหนังเป็นท้าฟ้าชะตาลิขิตอย่างเข้าใจชีวิต ครับ

/20
วันนี้ผมเข้าวัด เห็นภาพแนะนำรอยพระพุทธบาทศิลปะล้านนาจำลอง ถูกสร้างขึ้นแทนรอยพระพุทธบาทไม้แกะสลัก ที่อยู่พิพิทธภัณฑ์เชียงใหม่ ซึ่งเดิมอยู่วัดพระสิงห์ เป็นเรื่องน่าสนใจสำหรับผม เพราะผมเคยคิดอยากฝึกฝนแปลตัวอักษรล้านนา และภาพไตรภูมิของรอยพระพุทธบาท มีคนทำแล้ว จึงนำภาพมาเผยแพร่ต่อครับ^^
ธรรมะก่อนนอน ราตรีสวัสดิ์ ครับ
*ข้อมูลเพิ่มเติมความหมายรอยพระพุทธบาท ดูตัวอย่างได้ทางเน็ต ครับ
http://www.polyboon.com/stories/story000090.html

21
ว่าด้วยหลายเรื่องรวมทั้งจิตรกรฝาเบียร์^^ 1.รูปวัดพระสิงห์ กับจิตรกรรมรูปที่เชื่อว่าเป็น เจ๊กเส่ง ผู้วาดภาพจิตรกรรมสังข์ทองประดับฝาผนังเป็นช่างชาวจีน ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ 2.รูปวัดเกตุการาม เจดีย์ของวัด และเจดีย์อัฐิชาวจีน มีทั้งภาษาจีน อักษรล้านนา และอักษรไทย เพราะย่านคนจีนอยู่กันจำนวนมาก 3.รูปป้ายวิหารชัวย่งเฮง วัดอุปคุต ประวัติ เป็นวัดที่หลวงอนุสารสุนทร(ซุ่นฮี้) และแม่นายคำเที่ยง ต้นสกุลชุติมา ผู้วางรากฐานห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่อนุสารเป็นผู้สร้างขึ้น และมอบหมายให้พ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์ ศิลปินล้านนาไทย วาดจิตรกรรมที่ฝาผนังของวิหารขึ้นในปี พ.ศ.2470 ภาพเขียนรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของพ่อบุญปั๋นมีเอกลักษณ์เฉพาะตน เช่น ใช้สีน้ำมันทาบ้าน จานสีก็ใช้ฝาเบียร์ จึงได้รับฉายาว่า “จิตรกรฝาเบียร์”
อย่างไรก็ดี กรณีฝาเบียร์แสดงว่าเกี่ยวพันการดื่ม(ฮร่า) หรือไม่ แต่ว่าวัดสร้างสรรค์+จิตรกรอย่างน่าสนใจแบบพุทธไทย ครับ^^
ดังนั้น ความเป็นคนจีนหรือคนเมืองไทย ในล้านนา ภายใต้นิยาม “ชาติภพ”เกี่ยวกับ “อาณาเขต”ในคติไตรภูมิ ที่ “ร่างกายตายแล้ว” เวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์โลก ใน “ชาติ”ไทย ครับ
Good Night
*ข้อมูลบางส่วนที่มาวัดอุปคุต กับจิตรกรฝาเบียร์ ดูเพิ่มเติม
http://www.thailands360.com/Northern/Chiang%20Mai/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%95(%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)-117.html

Pawinee Jeab ชอบวัดเกตุฯ มากครับ แวะไปบ่อยมาก เมื่อก่อนตอนที่ลุงแจ๊ค (อาสาสมัครดูและพิพิธฯ ) ยังมีชีวิตอยู่ คุยกับแกแล้วได้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์สมัยทำการค้ากับฝรั่งเยอะเชีย
ครับพี่Jeab ผมระลึกถึงลุงแจ็ค เช่นเดียวกัน ครับ วัดเกตุฯ เป็นความหลังฝังใจสมัยเคยเป็นดูการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อพิพิธภัณฑ์ และประวัติศาสตร์การค้า ไทยจีนฝรั่ง หลากหลาย ฯลฯ รวมทั้งที่ผมไปยังถ่ายรูปไว้พอสมควรกับงานศิลปะจีนกับไทย อย่างภาพนี้ครับ^^
พี่april ใช่ประวัติศาสตร์บิดเบี้ยวกันได้ จุดแข็งของการเขียนประวัติศาสตร์ยุคก่อน 1.อ้างอิงหลักฐานจากหอจดหมายเหตุ เป็นเรื่องoriginal 2.การตีความ วิเคราะห์ประวัติศาสตร์อ้างความเป็นกลาง แต่ต้องระวังประวัติศาสตร์ที่อ้างจากข้อมูลชั้นต้น หรือข้อมูลที่หนึ่งอ้างอิงมาแต่ผ่านการตีความ วิเคราะห์บิดเบือน ผ่านมุมมองวิธีการศึกษาได้ด้วย ครับ

22
ผมเมากำลังจะหลับตา หลังสัมผัสลมหนาวผ่านมาครบรอบ10ปี ในปี2547 ที่เดินทางไปเชียงของ กับพวกหญิงสาว ที่ตอนนั้นกลุ่มคณะละครหุ่นเงา อีกคนหนึ่งเป็นคนถ่ายภาพให้ผมคู่กับสาว(น้องของเพื่อนผมอยู่ที่จ.น่าน) ในรูป ณ เกสต์ฮาวส์ ริมน้ำโขง ที่เชียงของ ซึ่งผมกำลังเริ่มต้นอย่างโรแมนติค(ฮร่า) สร้างสรรค์ต่อเนื่องเรื่องเล่าผ่านภาพแผนที่ในรอบสิบปีที่ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องแม่น้ำโขง หรือแม่น้ำของ
เมื่อย้อนกลับมาทบทวนบริบทของรูปแผนที่ในหนังสือ Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation ซึ่งผมกลับมาดูฉบับแปล คือ กำเนิดสยามจากแผนที่: ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ
โดยผมเกิดผลของการคิดเรื่องข้อสังเกตคำว่าCorruption ในภาษาอังกฤษกับการแปลกลับมาคำว่าฉ้อราษฎรจากภาพแผนที่มีรูปคอมมิวนิสต์เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ที่มีแม่น้ำโขง กำลังกลืนกินไทย กลับกันในปัจจุบันไทยไม่โดนคุกคามจากปัจจัยภายนอก แต่กำลังทำร้ายกันเอง รวมทั้งกลืนกินโกงติดสินบน ด้วย
ปิดท้าย บริบทของแผนที่นี้ ทำให้เห็นข้อสังเกตเวลาต่อมาของชะตากรรมช่วงยุคสงครามจีนสั่งสอนเวียดนาม(ลาว)-กัมพูชา ในบทเทวดาแห่งประวัติศาสตร์ในหนังสือชุมชนจินตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม ในตอนปิดท้ายของหนังสือบทเทวดาแห่งประวัติศาสตร์(ฉบับพิมพ์ครั้งแรก) ดูที่ผมเคยเขียนไว้แล้ว

อย่างไรก็ตาม กรณีศึกษาของพื้นที่แห่งความทรงจำ โดยผมจะเขียนกล่าวจบอย่างสรุปสุดโรแมนติค มีรัก มีหวังหยุดคอรัปชั่น แม้อนาคตไม่แน่นอน
ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^
*ครบรอบเขียนเรื่องภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือก7ปีผ่านไปและครบ10ปีหาทางเขียนสร้างสรรค์ผ่านภาพประกอบหนังสือthe creative processพร้อมรูปผมกับน้องสาวของเพื่อน
**ภาพประกอบแผนที่ไตรภูมิ-แม่น้ำของหรือโขง และหนังสือ Siam Mapped ฯลฯ
***ภาพแม่น้ำของ ที่ผมนำเป็นแนวคิด โดยมีข้อสังเกตคนนำเสนอเชื่อมโยงภูมิกายาของเวียดนามด้วย
https://leminhkhai.wordpress.com/2012/03/13/the-geo-body-of-vietnam/
****ข่าวปปช.กับพล.อ.เปรม ชี้ใครบอกแก้โกงไม่ใช่หน้าที่ถือไม่รักชาติ
Srikloyjai กันเองไม่ต้องเรียกอา..จาน..ก็ได้ฮร่า
พี่Jeab น้ำโขงมีความหมาย = ? อืมอันนี้นิยามน่าจะตอบยาก ถ้าหมายความว่่าชื่อแม่น้ำโขง 1.น่าจะหมายถึงโค้ง ไม่ตรงตามตำนานเรื่องนาคสองฝ่ายทะเลาะกัน นาคฝ่ายหนึ่งเกิดแม่น้ำโขงกับปลาบึก และนาคฝ่ายสอง เกิดแม่น้ำน่าน 2.แม่น้ำไหลผ่านประเทศจีนมีชื่อเรียกว่า แม่น้ำหลานชางเจียง หรือ แม่น้ำล้านช้าง และเมื่อไหลผ่านเข้าเขตประเทศพม่า และประเทศลาว เรียกว่า แม่น้ำของ รวมถึงคำเมืองล้านนาก็เรียก แม่น้ำของ เช่นกัน แต่ในภาษาไทยเรียกว่า แม่น้ำโขง
ส่วนคำตอบที่3. ผมตอบง่ายว่าน้ำโขง มีความหมายกับปลา ไม่มีน้ำโขงไม่มีปลา หรือ น้ำโขงกับผู้คนใช้น้ำกัน ครับ
https://www.gotoknow.org/posts/289297
https://www.gotoknow.org/posts/255215

23 วันอังคาร
เดือนพ.ย.ผมร่วมเวทีเรื่องเกี่ยวกับองค์กรอิสระฯ ซึ่งประเด็นหลักคีย์เวริด์ผมพูดเรื่ององค์กรอิสระเป็นเสือกระดาษ เพราะตัวชี้วัด คือ พื้นที่สาธารณะอย่างสื่อได้ออกข่าวว่าองค์กรอิสระ โดยกรรมการสิทธิฯ สตง.(ตรวจเรื่องคอรัปชั่น)ยอมรับเป็นเสือกระดาษ ลองค้นดูคีย์เวริด์นี้ ครับ
ส่วนด้านข้อมูลองค์กร หลายเรื่องมาก กรณีกกต.จะทำไงให้มาตรฐานเท่าเกาหลีใต้ และปปช.จังหวัด จะพัฒนาให้ดีขึ้น เป็นภาพกว้างๆ น่ะครับ

เนื่องจากต่อยอดเวทีโดยโฟกัสยกตัวอย่างวิทยานิพนธ์ของผมอย่างสั้นๆในแง่โลกาภิวัตน์ –ชาติ สู่ท้องถิ่นกับอบต.(สู่อบท.) ทำให้เกิดพลวัตการกระจายอำนาจต้องมากขึ้น กรณีการจัดการรองรับการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนและชายแดนเป็นเรื่องเชิงทฤษฎีสั้นๆว่า ผลประโยชน์จากการพัฒนา ทำให้เกิดคอรัปชั่นอย่างข่าวพิพิธภัณฑ์ปลาบึก ที่ก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ครับ
แต่สร้างมาแล้วใช้การไม่ได้ มีการทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้น จนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)เข้ามาตรวจสอบเอาผิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
โดยสรุปง่ายๆแล้ว 1.ผมคาดหวังว่าคอรัปชั่นเป็นเรื่ององค์กรอิสระ(เช่น สตง.ฯลฯ) จะทำให้หายไปได้ก็ดี 2.ภาวะน้ำท่วมปากทางการเมือง ทำให้คนยังไม่สามารถมีสิทธิมีเสียงแก้ปัญหาอย่างอิสระได้ง่าย 3.โครงร่างคร่าวๆ สำหรับหัวข้อ สตง.การตรวจสอบคอรัปชั่นพิพิธภัณฑ์ปลาบึกของอบท. สู่การสร้างงานศิลป์พิพิธภัณฑ์ปลาบึก นี่แหละจบเรื่องสร้างสรรค์Artครับ^^

*ภาพประกอบที่เขียนตอบงานแสดงความคิดเห็น จริงๆครุ่นคิดหนักเขียนไปสี่แผ่น ดูที่เรียบเรียงไว้มาเผยแพร่สองแผ่น โดยประยุกต์แนวคิดบางส่วนJürgen Habermas: bourgeois public sphere. ซึ่งผมเขียนไว้กับคุยอยากให้องค์กรอิสระฯ เพิ่มพื้นที่สาธารณะการจัดเวทีมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการมากขึ้น โดยผมถ่ายภาพเก็บไว้เผื่อดัดแปลงเป็นบทความอย่างแนวคล้ายๆ กรณีเรื่องคอรัปชั่น-องค์กรอิสระกับประชาสังคมที่เคยได้ลงเนชั่น สุดสัปดาห์ ครับ
**ข่าวจากเชียงรายนิวส์ ปีที่27 ฉ.0473 ส.ค.2557 และภาพประกอบงานศิลปะ-ผุดพิพิธภัณฑ์ปลาบึกน้ำโขงฝีมือ อจ.เฉลิมชัย ใหญ่ที่สุดในโลก.
http://www.maesainewsonline.com/index.php?main=read&id=2322&CID=2
สตง.ตามบี้เช็กบิลทุจริตพิพิธภัณฑ์ปลาบึก ข้อมูลนสพ.นี้บอกงบ 9 ล้านบาท
http://www.thaipost.net/x-cite/060712/59202
***โน้ตไว้หลังจากหลายปีที่ผมเคยเขียนขอทุนอียู(EUหรือสหภาพยุโรป) และร่วมผ่านกระบวนการหลายอย่างกับทุนยูเสด(Usaid) ที่คาดหวังกับองค์กรอิสระฯลฯ ครับ
เน็ตผมอาการค้างอีกแล้ว ขอตัวไปนอนก่อนหละกัน แถมเพลงคำถามซึ่งไร้คนตอบ นี้ครับhttps://www.youtube.com/watch?v=mVkMDcjSpMQ

24 วันพุธ
ณ สถานที่หนึ่ง แบตมือถือจะหมดต่อwifiได้ นึกถึงวันจันทร์-วันอังคาร ผมพบผกก.หนังสั้นคุยหลายแรื่องแล้วไปไหว้พระพิฆเนศด้วยกัน

25 วันพฤหัส
วันนี้มางานเลี้ยง ที่สารภี จึงส่งสุขสันต์วันคริสตมาส กับรายงานประจำสัปดาห์หนังสั้น “วงแหวนรอบนอก”อยู่ระหว่างตัดต่อ”วางแผนกันอยู่ด้วย
แถมท้ายก่อนเน็ตหลุด กับหนังสั้น “น้ำตาแม่อาย” เคยออกฉายในช่องWetvเชียงใหม่ เผื่อ “หนังวงแหวนรอบนอก”ไปฉายบ้าง ครับ^^

นิติพงศ์ สำราญคง

26 วันศุกร์
เมื่อผมกับพรรคพวกคุยเรื่องงาน ก่อนนอนเลยจัดตามข่าววันศุกร์พบผู้นำ ทำให้ผมนึกถึงเรื่องนายกพูดเรื่องสึนามิ และข่าวพล.อ.ประยุทธ์ไปเมืองจีน ต่อมาคุยเรื่องรถไฟในภูมิภาค
กรณีสิบปีที่เขียนเรื่องปัญหาภาคใต้ในปี2547กับภาพความจำต่อรถไฟ มีเรื่องเล่าบางอย่างตอนที่ผมอายุ20 ปี เลียนแบบเพื่อนๆ หลายคน ที่ต่างออกเดินทางคนเดียว เป็นการเรียนรู้ และแสวงหาความหมายของชีวิต ปี42 (ละมั้ง) ยิ่งกว่าหนังเพื่อนสนิท ติสท์หนุ่มนั่งรถไฟจากเชียงใหม่ไปสุไหงโกลก พกหนังสือคำพิพากษาไปอ่านระหว่างการเดินทางและกล้องถ่ายรูป ผ่านพบเจอผู้คนร่วมขบวนรถไฟ และผมพบผู้คนระหว่างทางภาคใต้ท่าทางเหมือนผู้ก่อการร้าย สูบบุหรี่บนรถไฟ
จากนั่งรถหลายวัน มาถึงสถานีสุไหงโกลก ต่อมาผมคิดมากไม่รู้ไปไหนต่อ จึงซื้อตั๋วรถไฟกลับทันใดนั้นเอง นี่แหละความทรงจำหน้ารออีกสามสิบนาทีกลับกรุงเทพฯ ซึ่งผมเล่าเรื่องนี้คนส่วนใหญ่จะหัวเราะ น่ะครับ^^

ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสุไหงโก-ลก ป่าและแม่น้ำ รวมทั้งเส้นทางรถไฟ-การตั้งเทศบาลตำบล ดูที่วิกิพีเดีย ครับ
*กฎอัยการศึก…บทเรียนจากชายแดนใต้(“100 ปีกฎอัยการศึก 10 ปี ณ ปาตานี”… ซึ่งเป็นวันครบรอบ 10 ปีการหายตัวไปของทนายสมชาย นีละไพจิตร และเป็นปีครบรอบ 100 ปีการบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ด้วย)
http://www.isranews.org/south-news/talk-with-director/item/29585-martial_29585.html
สิบปีสึนามิ
**ภาพประกอบบทความในนิตยสาร ที่เคยเขียนงานไว้ปี2547 ครับ

27-29
ผมปฏิบัติสมาธิเคลียร์งานมาสองวัน รายละเอียดขอไม่เอ่ยเอื้อนมาก ในที่สุดเสร็จงานไปหนึ่งอย่างก่อนสิ้นปีจนได้ ราตรีสวัสดิ์ ครับ
^^ภาพประกอบ ณ วัดพระสิงห์ ครับ
พี่jeab ไม่ใช่ผลงานของผม แต่ผลงานชิ้นนี้จำลองอยู่ที่วัดพระสิงห์

ใช่ พี่wathinee มงคลร้อยแปด ครับ^^

Songvudhi Jarakajornkul ผมชอบไปวัดพระสิงห์มาก ทำไมไม่เคยเห็นนะ หรือไม่สังเกตไม่รู้ ขอบคุณที่ถ่ายรูปมาให้ชม.เห็นทีไปเชียงใหม่คราวนี้ต้องแวะชมให้ได้
อรรคพล สาตุ้ม พี่Songvudhi เขาเพิ่งทำมาประดับจำลอง เนื่องจากอันจริงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ มีโอกาสมาเชียงใหม่เจอกัน ครับ^^

Khunya Chukorn ทำไมภาพพวกนี้สวยจังเลย
ใช่ ผมเห็นด้วยกับพี่Khunya กรณีที่ภาพสวยงาม ส่วนแง่มุมสำหรับผม ทั้งความงาม รวมทั้งสนใจคติไตรภูมิแม่น้ำและปลา ครับ^^

30
ช่วงใกล้ปีใหม่ เมื่อวันที่27ธันวา ที่ผ่านมา ทำให้ผมทบทวนเล่าเรื่องสบายๆ ดีๆในแง่คุยกับรุ่นน้องมีเรื่องที่สิบปีที่ผมกับรุ่นน้องที่ร่วมเขียนเรื่องภาคใต้ในวันก่อน ที่ผมจะเข้าวัดบุพพาราม ในแง่มุมที่ผมตอนทำวิทยานิพนธ์ช่วงปี2547 เราคุยกันหลายเรื่องมาก ปัญหาต่างๆ มากมายของสังคมไทยในปัจจุบัน แต่ส่วนตัวในแง่นั้น ทำให้ผมมาทบทวนเรื่องภาคเหนือ ซึ่งรุ่นน้องผม ทำเรื่องวิทยานิพนธ์ป.โทเรื่องรัฐไทใหญ่ เปรียบเทียบกับภาคเหนือของล้านนา(ปัจจุบันเรียนป.เอก) และผมเขียนวิทยานิพนธ์ป.โทเรื่องเชียงของ เกี่ยวกับปลาในแม่น้ำของ
ซึ่งผมช่วยงานโครงการย้อนรอยจิตรกรรมวัดอุโมงค์เชียงใหม่ แบบไม่ค่อยสนใจไตรภูมิในแง่แผนที่มากเท่าไหร่ โดยคนเชื่อมโยงเรื่องไตรภูมิกับSIAMMAPPEDDฯ คือ รุ่นน้องของผม ทั้งที่เค้าเรียนจบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ ด้วย

แน่ละนี่คือ ชะตากรรม ในแง่ที่เขาวันหนึ่งมาคุยเรื่องไตรภูมิภาพจิตรกรรรมแม่น้ำของ และปลา ทำให้ผมติสท์หนุ่มเห็นความเชื่อมโยงจินตนาการอันสร้างสรรค์ ก่อนหน้าเขาปีนี้ผมเจอเค้า ณ กรุงเทพฯ ก่อนบวชพระ และแล้วสำหรับปีหน้า ที่เล่ามาทั้งหมด นึกถึงว่าเขาย้ำๆ ว่าผมต้องไปงานแต่งงานของเขาให้ได้ ครับ^^(ฮร่า)
ฝันดีทุกคน ครับ
พี่Songvudhi ชวนคิดมิติจิตใกล้กับไกลของลมหายใจในไตรภูมิเห็นด้วย ครับ

31
สุขสันต์วันปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า ครับ^^สวัสดีปีใหม่
Day ตลกแล้วคุณ และพี่ป.เข็กน้อย เช่นเดียวกันราตรีสวัสดิ์ ฝันดี สวัสดีปีใหม่ ครับ^^

Advertisements

About akkaphoncyber

I love human
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s