ศิลปะกับโอท็อป+นิทรรศการ ฯลฯ

ศิลปะกับโอท็อป+นิทรรศการ ฯลฯ
1 สค 57
วันนี้หวยออก กำลังรอผลหวย ซื้อหวยไว้ และผมคิดถึงตอนยืมรถจักรยานคนขายหวย มาขี่เล่นแถวริมน้ำกว๊านพะเยากับงานนิทรรศการ และการแสดงสำหรับเปิดงานโอทอป เมื่อวานนี้ 31 ก.ค. 57 ณ ห้องราชาวดี ณ โรงแรมแกรนด์ รูม เชียงราย ซึ่งจำนวนผลิตภัณฑ์ ในแต่ละหมวดผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 100 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 100 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 100 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม 100 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพร 100 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ KBO(Khowledge-Beased OTOP:KBO) 105 ผลิตภัณฑ์
กรณีผลิตภัณฑ์ PSO : Provincial Star OTOP จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ คือ 1) สับปะรด 2)ชา 3) ผ้าทอไทลื้อ 4)ผ้าปักชาวเขา และ 5)แชมพูข้าวหอมนิล **** แสดงสินค้า PSO ให้โดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น****อันนี้จัดบู้ท ด้วย ครับ
ดังนั้น concept งาน การจัดเวที ป้ายเวที นิทรรศการ การแสดงพิธีเปิด ภายใต้แนวคิด “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อยอดสู่สากล”
อย่างไรก็ดี ผู้ร่วมงาน คือ คณะอนุ นตผ.จว. / คณะทำงาน KBO / จนท.พัฒนาชุมชน / กลุ่ม OTOP รวม 300 คน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงาน เป็นข้อมูลรายงานข่าวสไตล์ผมอย่างเบาๆ ปรับปรุงเพิ่มเติมจากข้อมูลราชการ ครับ^^

2 สค 57
วันนี้ผมออกพื้นที่ต่างอำเภอในเชียงใหม่ นึกทบทวนการออกพื้นที่พร้อมภาพวันที่ 24 กค 2557 พบกลุ่มแม่ฟ้าหลวง แม่จัน ณ อำเภอแม่จัน และพวกเราพบกลุ่มแม่สาย ที่ว่าการอำเภอแม่สาย ต่อมาอำเภอเชียงแสน และดอยหลวง 25 กค 57พบกลุ่มเชียงของ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ ต่อมาขุนตาล(กลุ่มอ.เทิงด้วย) เวียงเชียงรุ้ง พญาเม็งราย เวียงชัย แวะพักอำเภอเมือง 26 กค.57 พบกลุ่มอำเภอเมือง ไปต่ออ.ป่าแดด ต่อมาแม่ลาวแวะพักพะเยา 27 ก.ค.57 พบกลุ่มอ.พาน ต่อมาอ.แม่สรวย สิ้นสุดที่อำเภอเวียงป่าเป้า
ทั้งนี้ การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีศักยภาพด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จำนวน 105 ผลิตภัณฑ์
*ภาพประกอบการเดินทาง นึกถึงการเรียนจัดดอกไม้ และตากล้องบอกถ่ายภาพผมถือดอกไม้ ดูเป็นคนโรแมนติคกับดอกเข้าพรรษา ซึ่งภาพมีพระพุทธรูปล้านทองของวัดพระแก้ว ภาพวัดห้วยทราย ภาพที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้ากับสัญลักษณ์ของคณะราษฎร เป็นพานรัฐธรรมนูญ กับข้อความรัฐธรรมนูญ สถิตสถาพร

3 สค 57
ร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อย กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่คำนึงถึงความยั่งยืน เน้นประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจากการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ สร้างความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน อันเป็นผลให้เกิดความประทับใจจดจำพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นตลอดไป และจะเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาวิถีชีวิตดั้งเดิมของท้องถิ่นรวมไปถึงเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน – See more at: http://www.contestwar.com/contest/3995#sthash.ws0No3z4.dpuf

4 สค 57
ปาง คือ ที่พักชั่วคราว เช่น ปางช้าง ดะ หมายถึง ตะลุยไปเรื่อย ปางดะ จึงเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านชาวไร่เข้ามาทำสวนไม่ได้อยู่ถาวร
http://eyesimage.wordpress.com/2012/07/17/pangda/
5 สค 57
คำว่า “สะเมิง”บางท่านสันนิษฐานว่ามาจากภาษากะเหรี่ยง ซึ่งมีความหมายว่า “แสงสว่าง” คำว่า “สะเมิง”ได้กำเนิดขึ้นจากคำว่า “สามเมิง” ตามสำเนียงภาษาไทยลื้อ ที่เรียก “เมือง” ว่า “เมิง” ดังนั้น คำว่า “สามเมิง” ตามความหมายก็คือ คำที่มาจากการตั้งถิ่นฐานทั้งสามบ้าน สามเมือง นั่นเอง http://www.bkk1.in.th/Topic.aspx?TopicID=33430

7 สิงหาคม

7 สิงหา เป็นวันสำคัญในอดีต ลองค้นดูวิกีพีเดีย แล้วไซร์ และผมนึกถึงมีวิวาทะ “สุวินัย-เกษียร” (อีกครั้ง) “นิติราษฎร์” มีอุดมการณ์ “ปฏิวัติถาวร” และเป็น “ทรอตสกีอิสต์”? …

ผมคิดว่าในทางความคิดพวกเขาต้องการสืบทอดการปฏิวัติ 2475 ที่พวกเขามองว่าเป็นการปฏิวัติที่ไม่สมบูรณ์ unfinished revolutionโดยพวกเขามุ่งผลักดันการปฏิวัติ 2475 นี้ทางความคิดต่อไปอีกแบบการปฏิวัติถาวร permanent revolution ตามแนวคิดของทรอตสกี้ อดีตนักมาร์กซิสต์ชื่อดังแห่งสากลที่ 4 ที่เคยนำการปฏิวัติร่วมกับเลนินจนโค่นระบอบจักรพรรดิซาร์ของรัสเซียสำเร็จมาแล้วในปี ค.ศ.1917 จนกระทั่งการปฎิวัติ 2475 สำเร็จบริบูรณ์ในที่สุดในวันใดวันหนึ่งข้างหน้า

“การปฏิวัติถาวร” (permanent revolution) หรือถ้าพูดให้เต็มตามทฤษฎีของฝ่ายทรอตสกีอิสต์ (หนึ่งในสองผู้นำสำคัญของการปฏิวัติรัสเซีย อดีตผบ.กองทัพแดงคนแรก และต่อมาหลังเลนินตาย ถูกสตาลินเนรเทศและส่งนักฆ่าตามไปสังหารทิ้งที่เม็กซิโก) คือ “การปฏิวัติที่ยังไม่สิ้นสุดและมีลักษณะเชิงซ้อน” (unfinished & combined revolution) เป็นแนวคิดที่มีบุคลิกเฉพาะคือ – ต่างจากพวกสตาลิน หรือพวกที่เชื่อในการปฏิวัติเป็นขั้นตอน stagist revolution/stagism อย่างเหมาเจ๋อตุงที่เสนอว่าต้องปฏิวัติประชาธิปไตยกระฎุมพีก่อน

แล้วค่อยปฏิวัติสังคมนิยมต่อภายหลัง ตามขั้นตอนพัฒนาการสังคมและพลังการผลิต ห้ามข้ามขั้น – ฝ่ายทรอตสกีอิสต์เชื่อว่าในสังคมทุนนิยมด้อยพัฒนาอย่างรัสเซียสมัยพระเจ้าซาร์และโลกที่สาม ภารกิจการปฏิวัติประชาธิปไตยกระฏุมพีกับภารกิจปฏิวัติสังคมนิยมนั้นทับซ้อนเหลื่อมซ้อนกัน ไม่อาจแยกขั้นตอนจากกันได้

ดังนั้นฝ่ายชนชั้นกรรมกรและพรรคปฏิวัติของชนชั้นนี้ต้องทำการปฏิวัติทั้ง 2 ภารกิจแนบเนื่องกันไปเลยเป็นกระบวนการเดียว คือทั้งทำปฏิวัติประชาธิปไตย (แทนพวกกระฎุมพีซึ่งอ่อนแอ) และทำปฏิวัติสังคมนิยม (โค่นนายทุนและทุนนิยม) พร้อมกันไปในทีเดียว
http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1327410641&grpid=01&catid=01

#####ปวศ.บอกว่าการต่อสู้ยังไม่จบ#####
7 สิงหาคม วันเสียงปืนแตก: พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ใช้กำลังอาวุธโจมตีกองกำลังของรัฐบาลไทยเป็นครั้งแรก ที่บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม(ข้อถกเถียงว่าวันที่8 สิงหา ก็ยังมีด้วย)

http://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1

8 สิงหา

ภาพถ่ายเล่นๆ บรรยากาศเดินทาง พร้อมภาพประกอบกับTCDC เชียงใหม่ เปิดตัวนิทรรศการ “Hello World! เราจะออกแบบอนาคตกันอย่างไร”
บิด ปรับ แปลง ตัวอย่างจัดแสดงในงาน เช่น ช็อคโกแลตคิทแคทที่จำหน่ายในญี่ปุ่น ผลลัพธ์ความสำเร็จจากการต่อยอด และดัดแปลงให้สอดรับกับวัฒนธรรมความเชื่อท้องถิ่น เมื่อ “คิทแคท” ช็อคโกแลตสัญชาติอังกฤษ มีคกอ่านสำเนียงญี่ปุ่นว่า “คิทโตะคัทโตะ” ไปพ้องเสียงกับคำว่า “คิตโตะคัทสึ” ซึ่งแปลว่า “ชนะอยู่แล้ว” เนสท์เล่จึงฉวยเอาความได้เปรียบแบบบังเอิญนี้มาสร้างสรรค์ เป็นคิทแคทมากกว่า 200 ชนิดเพื่อขายในญี่ปุ่น ตั้งแต่รสชาเขียวที่คนไทยคุ้นเคยไปจนถึงคิทแคทรุ่นพิเศษที่ออกจำหน่ายเฉพาะช่วงฤดูกาลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทุกวันนี้ คิทแคทคือช็อคโกแลตขายดีอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ประเทศที่ต้องแข่งขันกันตลอดเวลาตั้งแต่เด็กยันโตและยังคงมีความเชื่อเรื่องโชคลางไม่เสื่อมคลาย
– ผลิตภัณฑ์จากร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่น คือมาตรวัดพฤติกรรมการบริโภคในพื้นที่ที่เปลี่ยนไป การคัดสรรสินค้ามาจำหน่ายเช่น เบอร์เกอร์ลาบข้าวเหนียว ไข่ลวกพร้อมรับประทาน น้ำพริกถาดขนาดเล็กมินิ ชุดมาสก์หน้าบำรุงผิว หรือกระดาษห่อชุดถวายสังฆทาน เหล่านี้สะท้อนรูปแบบวิถีชีวิตและการบริโภคของคนท้องถิ่นที่ปรับตัวไปตามบริบทของสังคมและกาลเวลา ปัจจุบันในไทยมีเซเว่นอีเลเว่นมากกว่า 7,000 สาขา มากเป็นอันดับสามของโลกรองจากญี่ปุ่นและไต้หวัน
อย่างไรก็ดี โลกใหม่กำลังมาสิ่งใหม่กำลังเกิด ท้าทายประเทศไทยในแง่การออกแบบ สำหรับทุกชนชั้นหวนคิดถึงเรื่องUnder the Optic of a Bourgeois Revolution: ใต้เลนส์การปฏิวัติกระฎุมพี…ปัญหาชนชั้นกับการปฏิวัติกระฎุมพี
http://blogazine.in.th/blogs/kasian/post/4275
อ่านเพิ่มเติมความคิดปฏิวัติในศตวรรษที่ 20
Revolutionary thought in the 20th century
http://books.google.co.th/books/about/Revolutionary_thought_in_the_20th_centur.html?id=xaW4AAAAIAAJ&redir_esc=y

9 สิงหา
ผมตัดต่อหนังสั้น “อัญชัน”แปดรอบในหนึ่งนาทียังไม่ถูกใจ ก็รอคนตัดต่ออีกเวอรชั่นหนึ่ง จึงทดลองตัดเล่นๆ ไปก่อน นึกถึงนิทรรศการพยายามเสนอแนวทางการออกแบบในปัจจุบัน ที่มุ่งย้อนหาวันวานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กับการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ในอดีต รวมทั้งแนวทางการออกแบบในอนาคต อย่างการจับมือกันระหว่างอนาล็อคและดิจิทัล ผ่านเครื่องพิมพ์ดีดที่ต่อสายยูเอสบีพร้อมที่วางไอแพด และการการออกแบบชุดทหารในสมรภูมิรบ ที่ถูกออกแบบอย่างแตกต่าง ตามภูมิศาสตร์ การอำพรางร่างกายบอกเราว่า การสร้างสรรค์คือสัญชาตญานพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตในการเอาตัวรอด รวมทั้งสภาพอากาศที่แตกต่าง ก็ส่งผลให้ อาหารที่หน้าตาเหมือนกัน ถูกปรับให้ทนความร้อนได้ไม่เหมือนกัน
นิทรรศการ ฮัลโหล เวิล์ด ต้องการสะท้อนว่า การเรียนรู้และส่งรับทางวัฒนธรรมเดียวกัน ถูกปรับเปลี่ยนและต่อยอดโดยความเชื่อและรสนิยมการใช้ชีวิตของแต่ละพื้นที่ จนอาจจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากต้นทางอย่างสิ้นเชิง จนกลายเป็นเสน่ห์เฉพาะตัว
http://shows.voicetv.co.th/voice-news/91646.htmlhttp://www.manager.co.th/celebonline/viewnews.aspx?NewsID=9570000002510
แนวคิดที่1-เหมือนหรือต่าง ตัวอย่างจัดแสดงในงาน เช่น
– โลโก้ ไอ เลิฟ นิวยอร์ก เป็นบทพิสูจน์ของการรู้จักสะท้อนภาพลักษณ์อันเป็นมิตรแก่ผู้มาเยือนนี้ จับใจทั้งเจ้าบ้านและชาวโลกจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโดยปริยายมาเกือบสี่สิบปี ในขณะที่มหานครนิวยอร์กเปรียบเสมือนหม้อหลอมของความหลากหลาย จิตวิญญาณของเมืองจึงเป็นผลรวมของเงื่อนไขและองค์ประกอบเฉพาะตัวที่ทำให้นิวยอร์กคงความ “ต่าง” สวนกับกระแสโลกที่ดูคล้านคลึงกันไปทุกขณะ
รวมทั้งแนวคิดของเก่าเท่ากับคุณค่าใหม่ ของใหม่คลี่คลายโจทย์เก่า ตัวอย่างจัดแสดงในงาน
http://lannalive.net/tech/2893
*งานนี้เค้าแนะนำแหล่งระดมทุนอย่างkickstarter และงานศิลปะออกแบบ เรียนรู้สำหรับคุยโปรดักส์ดีไซน์กับโอทอป ด้วย ครับ

10สิงหา
ต้อนรับวันสารทจีน ฉายหนังสั้น “อัญชัน” ฉากทิวทัศน์น้ำโขงจากจีนสู่ไทย หนังรักโรแมนติค เล่าย่อว่ามีBreak Down ว่าจัดทำscene Location costume cast Props และLocation Break
1.ทิวทัศน์แม่น้ำโขง 2. 2.ภาพเดินถนน 3.คนขายของข้างทาง 4.ถนน และประสานงานกับ Actor(นักแสดง) :น้ำปิง บัส คนขายของ *หมายเหตุ ภาพทิวทัศน์แม่น้ำโขง มีฟุตเตจแล้วโดยถ่ายทำสถานที่หลักหลังม.ราชภัฎเชียงใหม่
ทีมงาน ผู้กำกับ ตากล้อง ผู้ช่วยผู้กำกับ สเลท คนถือไมค์บูม นักแสดงสามคน ตัดต่อด้วย ครับ
ทั้งนี้ ถ่ายทำไปวันที่28 กรกฎาคม 2557 เวลา10โมงเช้า แถวหลังราชภัฎเชียงใหม่ และปรับแผนบ้าง รวมทั้งการตัดต่อฉบับทดลอง ครับ^^

11 สิงหา
ภาพประกอบผลงานในยูทูปกับบรรยากาศร้าน พร้อมเลนส์ มีกล้องสองตัวในวันนั้น ครับ
หนังสั้นอัญชัน ตัดต่อฉบับทดลองเล่นโดยบอย อัพยูทูปถึงสามครั้ง ต้องเปลี่ยนใหม่อันล่าสุดของอันที่ 17 โดยเหตุผลของความพอใจในการตัดต่อ ทำให้เกิดตัดต่อไปเยอะถึง17เวอร์ชั่น หรือ17ครั้ง เก็บอันที่15 ไว้ส่วนไฟล์อันที่13 คือไฟล์ที่อัพนี้ลบไปแล้ว แต่การตัดต่อครั้งแรกไม่มีเพลง ใช้เสียงบรรยากาศประกอบจากสถานที่ถ่ายทำร้านกาแฟ และดัดแปลงจากเสียงประกอบบรรยากาศน้ำตาแม่อาย ต่อมาครั้งที่สอง เพิ่มเพลงClear Air กับBroken Reality (ค้นหาเพลงไม่มีลิขสิทธิ์ทางเน็ตฯ) โดยตัดต่อใช้เวลานานหลายรอบ ตัดเนื้อเรื่อง ถ้อยคำจากตัวบทไปพอสมควร แก้ไขปัญหาตัดฉากย่อเรื่องให้ตอบโจทย์ หนึ่งนาที
ดังนั้น ผมตัดต่อจำนวนความยาวจากเกือบสามนาที เสียดายฟุตเตจ ในฐานะผมร่วมเป็นตากล้องย่อมยากการตัดอยู่ในแง่นี้ แต่ต้องย่อยย่นย่อ เป็นหนังสั้นหนึ่งเวอร์ชั่นนี้ ในยูทูป โดยลบไปหลายไฟล์ ลังเลว่าจะตัดทิ้งให้เหลือหนึ่งเวอร์ชั่น ครับ^^

12 สิงหา
วันแม่นึกถึงเรื่องที่แม่สอน สะสมเงินไว้ พอเพียงบางอย่างเคยอยากซื้อเครื่องนวดเท้าให้แม่ ก็ไม่เอา อยากให้ผมเก็บเงินไว้ เผื่อเป็นเสี่ย แม่สั่งสอนอยากให้เป็นอย่างเจ้าสัว…^^

ใช่ สักวันเผื่อเป็นอย่างเจ้าสัวซีพี เซเว่น ชื่อดัง กับทฤษฎีป่าล้อมเมือง คล้ายชื่อทฤษฎีพคท.ในอดีต ถูกดัดแปลงเป็นฉบับซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น ที่แท้จริง จะต้องเริ่มจากการตีตลาดจากต่างจังหวัด แล้วค่อยรุกคืบเข้าตัวเมือง ที่มีแรงบันดาลใจให้เถ้าแก่น้อย อย่างที่ปรากฏในหนังเรื่องวัยรุ่นพันล้าน ครับ^^
http://osnuyos.blogspot.com/2008/03/7-eleven.html
http://hilight.kapook.com/view/63170
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8ป่าลC
ป่าล้อมเมือง กลยุทธ์การตลาด…
http://incquity.com/articles/marketing-boost/forest-city-strategy

13 สิงหา
ผมเคยคิดทำหนังสือการวาดเส้น,หลักการศิลปะออกวางขาย นึกถึงหนังสือวาดเส้นภาพเหมือน( เช่น ภาพเช กูวารา) เป็นการเขียนภาพคนด้วยวิธีการเทคนิคที่ถ่ายทอดออกมาให้มีความเหมือนจริงมากที่สุด เริ่มจากวัสดุอุปกรณ์ น้ำหนักแสงเงา ลายเส้นแบบต่างๆ กะโหลกศีรษะ สัดส่วนใบหน้า เทคนิคการเก็บรายละเอียด เทคนิคการไล่น้ำหนัก พร้อมตัวอย่างภาพประกอบ ละเอียดเข้าใจง่าย

ทั้งนี้ การเตรียมสอน ทำให้ผมทบทวนหนังสือเรื่องหลักการศิลปะ พื้นฐานสำหรับนักศึกษาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ นิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรม ฯลฯ ครับ^^
http://www.wadsilp.com/product_view.php?product_id=451
http://www.wadsilp.com/product_view.php?product_id=14
ภาพประกอบหนังสือวาดเส้น และศิลปะPop art(เหมาเจอตุงกับเช ถูกล้อเลียนใส่วิกผมมารีน มอนโร) ครับ^^
ปล.13 สิงหาคม พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) เป็นวันเกิดของฟิเดล คาสโตร นักปฏิวัติและผู้นำคิวบา เคียงคู่กับเช กูวารา ว่ากันว่าตอนที่ฟิเดล คาสโตร ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคิวบา สายลับCIA คิดหาวิธีสังหารเขามากถึง638 วิธี มีวางระเบิดในหอยยักษ์ในทะเล ขณะที่คาสโตร ดำน้ำ หรือวางระเบิดในซิการ์ที่คาสโตร ชอบด้วย

ใช่ พี่jeab ผมเรียนจบด้านศิลปะวาดรูป เป็นนักศิลปะก็ได้ 555+ เห็นช่องทางธุรกิจหนังสือวาดเส้นไม่ต้องเป็นระดับศ.ดร.ก็เขียนได้ ครับ^^
http://www.designboom.com/history/che_guevara_icon.html
http://vi.sualize.us/mao_e_che_guevara_fazem_parte_do_conjunto_da_obra_de_jesse_lenz_veja_mais_em_monsters_and_marilyns_pop_art_illustration_poster_mao_tse_thung_picture_hvm7.html

หนังฟิเดล
http://sereebook.mymarket.in.th/viewproduct_sereebook-00086

14 สิงหา
ผมได้เห็นภาพผลงานสีน้ำราคา 15,000 บาท 30,000 บาท 50,000 ถึงหนึ่งแสนในงานนิทรรศการ ที่ห้างฯ และผลงานประทับใจจากการเห็นผลงานภาพต่างๆ ภาพทิวทัศน์ ภาพถ่าย ประติมากรรม แล้วนึกถึงเรื่องไพบูลย์(อากู๋) แห่งแกรมมี่ บริหารศิลปินอย่างขี้เกียจ บริหารโดยไม่บริหาร อย่าไปยุ่งกับศิลปินมาก ต้องเปิดพื้นที่อิสระให้กับเขา แค่ให้ใจ และยุติธรรมก็พอแล้ว
ข้อคิดเรื่องนิสัยดี จากฟาสต์ฟู้ด ธุรกิจโดยหนุ่มเมืองจันทน์ เล่าเรื่องอากู๋ แกรมมี่ บอกว่าศิลปินส่วนใหญ่จะมี 3 ขี้ 1.ขี้เกรงใจ ไม่ค่อยกล้าบอกความในใจจริงๆ 2.ขี้ระแวง เพราะงานที่ผลิตออกมาเป็นของเขากลัวโดนคนอื่นเอาเปรียบ 3.ขี้น้อยใจ เพราะศิลปินจะอ่อนไหวง่าย …(วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 34 ฉบับที่ 1773)
^ เดี๋ยวผมออกไปธุระและสูดอากาศก่อน ครับ^^
พี่Arthur Schopenhauer คำถามพี่ผมตอบไม่ได้ เพราะผมไม่รู้เดินเล่นๆ เท่านั้น แต่ข้อสังเกตงานแสดงศิลปะนี้ผมเพิ่มเติมข้อมูลนิดหน่อย คือ มีงานนักศึกษาศิลปะแสดงงาน นอกเหนือจากผมได้พบศิลปินคนเขียนภาพสีน้ำคุยเรื่องโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะมีเงินด้วย ส่วนประเด็นเรื่องศิลปะ ความงาม สุนทรียภาพ เป็นศาสตร์ทางปวศ.ตั้งแต่ก่อนKant ถึงหลังมาโชเปนฮาวเวอร์ต่อยอดเรื่องรสนิยมอันเกี่ยวพันการกินอยู่อย่างลึกซึ้งด้วย แล้วก็เรื่องแนวจุดแยกศิลปะเพื่อศิลปะ มาเป็นศิลปะเพื่อชีวิตยังมีข้อถกเถียงตั้งแต่ศิลปะแบบสตาลิน-เหมาฯ ส่งต่อมาไทย คนละสายกับงานศิลปะของทร็สตสกี้ เกี่ยวพันศิลปะกับเศรษฐกิจปากท้องของการเปลี่ยนแปลงให้โลกน่าอยู่มากขึ้น อีกต่างหาก ในแง่ศิลปะมีมากมาย เล่าสั้นๆ ครับ^
^^ปล.เนื่องจากเป็นเรื่องต่อเนื่องเกี่ยวพันศิลปะ ที่ผมเขียนมีลิ๊งค์หลายวันที่ผ่านมาด้วย ครับ^

15 สิงหาคม
ร้านThe Booksmith เชียงใหม่ ลองเอาหนังสือของสนพ.พี่ไปฝากวาง เพราะผมลองถามคนเฝ้าร้านแล้วน่าจะฝากขายได้ ครับ^^
ผู้เป็นเจ้าของร้าน ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานกับร้านขายหนังสือใหญ่ๆ ในประเทศมาหลายค่าย และเป็นนักอ่านตัวยง จึงการันตีได้ว่า หนังสือแต่ละเล่มน่าอ่านแค่ไหน หรือต่อให้ไม่คุ้น พนักงานของร้านที่คัดมาแล้วว่าเป็นหนอนหนังสือ จะคอยให้คำแนะนำเนื้อหาแต่ละเล่มได้ลึกดีทีเดียว
…“ผมไม่คิดเรื่องการตลาดเลยนะ ใช้ความรู้สึกนำเลย ผมชอบแบบนี้ ผมก็จะทำแบบนี้ ผมอยู่ในฟอร์แม็ตของการตลาดแบบเข้มข้นมานาน จนเคยคิดว่าบางกรณีถ้าเรากังวลเรื่องการตลาดมากไปมันก็อาจจะทำให้เราเสียโอกาสได้เหมือนกัน”…
http://www.praphansarn.com/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD/article/1258
…หนังสือของที่นี่ทุกเล่มจะถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะหนังสือภาษาอังกฤษที่ทางเจ้าของร้านจะไปเลือกเองทุกครั้งที่มีงานสัปดาห์หนังสือในต่างประเทศ…
http://www.reviewchiangmai.com/2272

หน้าปกหนังสือของร้าน ที่มีหนังสือแนวฮาวทู กับหนังสือเกี่ยวกับศิลปะ คือ The Royal Portrait Image and Impact

In royal Fashion

ครับพี่ ผมได้เบอร์คุณสิโรตม์ จิระประยูร คือ บอร์โทร-86-7580405 ครับ
16 สิงหา

ผมประสานงาน โดยแท็คง่ายๆ สำหรับเช็คชื่อภาษาอังกฤษ สำหรับเครดิตใส่หนังสั้น “น้ำตาแม่อาย” ฉบับเพื่อไปเผยแพร่ให้นศ.ที่ญี่ปุ่น ครับ
รายชื่อนี้เฉพาะเฟซฯ คนที่มีชื่อภาษาไทย ตอนนี้เป็นภาคภาษาอังกฤษ สะกดดังนี้ คือ Phitsanu Kaewthep (คนตัดต่อ ซึ่งต้องหวังให้ช่วยใส่ซับเพิ่มเติม ครับ)
Kawee Phanta
Nitiphong Samrankhong
Thanaphong Muensean
Cholathee Tapang
โอเค กัน ไหม? ครับ
ภาพประกอบ หนังน้ำตาแม่อายกับล๊งค์VTR งานประกวดหนังสั้นศาลปกครอง นี่มีภาพพี่ปอม Rungpimpa Santi ด้วย ครับ

ขอบคุณ ครับ^^

17 สิงหาคม
กหหก
The Taphan Hin Rama Theater


Take a tour of the Taphan Hin Rama Theater, as its owner recalls his past career as the master of entertainment in a small town in northern Thailand.

This short documentary was co-produced and directed by Phil Jablon of the Southeast Asia Movie Theater Project and Pete Pithai Smitsuth of VS Service.
ที่มาสารคดีสั้นโครงการโรงภาพยนตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

18 สิงหา
วันนี้รุ่นพี่โทรมาคุยเรื่องถึงการยื่นเสนองานใหม่ เล่าผ่านระหว่างการเดินทางผ่านหุบเขาหลายแห่ง ทำให้ผมนึกถึงการเดินทางถ่ายภาพหลายแห่งในสะเมิง กับเรื่องราวอาหารกะเหรี่ยง และหวนคิดถึงประสบการณ์การเดินทางรอยต่อระหว่างทางในเชียงราย เช่น เรื่องเล่าดอยนางแก้ว เป็นเรื่องนางตามหาชายคนรักมาถึงกิ่ว(ช่องแคบหรือหุบเขา) จึงตั้งรกรากคอยช่วยเหลือให้ที่พัก และยารักษาโรคแก่พ่อค้าวัวต่างม้าต่าง ส่งผลทำให้นางเป็นที่รักและศรัทธาของชาวบ้าน เมื่อนางสิ้นชีวิต ชาวบ้านได้สร้างศาลให้กับนาง
เมื่อกองคาราวานมาถึง วิญญาณตื่นจากหลับใหล เรื่องเล่าลึกลับ ถูกกล่าวขานระหว่างความงามกับ ความบ่งาม ระหว่าง ผีบ้า กับทิพย์ มันอยู่กับรับสาร์ กิ่วนางแก้ว แต่เดิมประวัติความเป็นมาของ ศาลเจ้าแม่นางแก้ว และดอยนางแก้ว เป็นอย่างไร ไม่มีใครทราบชัด เรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นเพียงการเล่ากันแบบมาแบบปากต่อปาก มิหนำซ้ำยังมีรายละเอียดที่เล่าแตกต่างกันไปหลากหลายรูปแบบ …
ที่มาเรียบเรียงจากเรื่องเล่าจากทหารแก่ นสพ.เชียงรายธุรกิจ ปีที่ 11 ฉบับที่ 103 เดือนมิ.ย.2557 หน้า7

19 สิงหาคม
ผมทำงานหลายวันต่อเนื่องเกี่ยวกับงาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2557” (National Science and Technology Fair 2014) ตามที่ปรากฏในรูป เพราะร่วมช่วยจัดบู้ท ถือเป็นงานหนึ่งของวันนี้ด้วย แน่ๆ ละเวลาจำกัด ในหลายอย่างของหนึ่งวัน ทำให้เดินดูงานไม่ทั่ว แต่น่าสนใจเรื่องภาพยนตร์สี่มิติ ที่มีช้างแมมอธ ให้ดูอย่างน่าตื่นเต้นกับบรรยากาศของภาพ และผมบังเอิญเจอรุ่นพี่ ที่ไม่ได้เจอกัน พาลูกมาเที่ยว ตรงจุดถ่ายภาพไดโนเสาร์ ครับ^^
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมฉลองวาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ปีนี้เป็นปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ (International Year of Crystallography : IYCT) และปีสากลแห่งเกษตรกรรมแบบครอบครัว (International Year of Family Farming : IYFF)
http://www.arip.co.th/national-science-and-technology-fair-2014/

20 สิงหา
เปิดเทอม งานหนึ่งในหลายอย่างมีงานมาจัดการหนังสั้น และติดต่อประสานงานผ่านเฟซฯ รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารต่างๆ แล้วคิดเพิ่มเติมออกแบบปกสำหรับหนังสั้น “อัญชัน” เนื่องจากผมตัดต่อเสร็จและไรท์แผ่นเรียบร้อย ผมออกแบบไว้ เผื่อไว้สักสามอัน

ดังนั้น ผมโพสต์เล่นๆ ก่อนผมไปธุระ ต่อไป น่ะครับ^^

21 สิงหา
วันนี้ผมมาเข้าๆออกแวะช่วยดูแลบู้ทด้านวิทยาศาสตร์ในหลายวันของงานวิทยาศาสตร์ฯ ที่ชม. ซึ่งผมคิดเรื่องชุดหุ่นเหล็ก หรือไอรอนแมน จากหนังแนวการ์ตูน โดยโครงเรื่องหนังภาคล่าสุดว่าเทคโนโลยีมนุษย์จะสร้างได้ โดยเปรียบเทียบกรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม สำรวจดูบู้ทของกระทรวงกลาโหมของไทย มีเครื่องช่วยฝึกเล็งด้วยแสงเลเซอร์ กับนายกบิ๊กตู่ ซึ่งจำคำพูดตัวเองไม่ได้จากการเคยกล่าวว่าไม่ปฏิวัติ…
โอ้ ชายชาติทหารที่ต้องการเป็นใหญ่ ควย.(ย่อมาจากคิด วิเคราะห์ แยกแยะ)ไม่เป็นแล้วยังสั่งสอนเด็กให้ท่องจำง่าย
ระวังเด็กๆ มาเดินขบวนประท้วงไม่เห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรี น่ะ ครับ 555+^^
…”ตอนนี้อย่าเอาทหารเข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะทหารมีงานและหน้าที่ต้องทำ ไม่ใช่มานั่งคอยมองว่าจะไป รบกับใคร ไปปฏิวัติ กับใคร
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8303 ข่าวสดรายวัน
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3hNVEl6TURnMU5nPT0=

“บิ๊กตู่” วิพากษ์การศึกษา ตำหนิตำราเด็ก ป.1 ยากไป “ผมเองยังตอบไม่ได้” ปราม “รับน้อง” อย่าแรงเกิน
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1408103411
US Military Working With Hollywood Designers To Build An Iron Man-Style Suit For Elite Troops Of The Future
http://www.ibtimes.com/us-military-working-hollywood-designers-build-iron-man-style-suit-elite-troops-future-1619926
**ภาพประกอบผมถ่ายรูปเล่นๆจากงานวิทยาศาสตร์ฯ และภาพจากทางอินเตอร์เน็ต ครับ^^

22 สิงหาคม
เนื่องจากผมบังเอิญเจอครูนักเรียนตัวน้อยๆ จึงคุยเรื่องหนังเรื่องคิดถึงวิทยา ด้วย ครับ
โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่กลางเขื่อน และโอบล้อมด้วยภูเขาและผืนน้ำอันกว้างใหญ่ ที่ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สาขาเรือนแพ” โรงเรียนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ที่เป็นลูกชาวประมงที่ไม่มีโอกาสออกไปเรียนในโรงเรียนนอกเขื่อน ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ สองต้องสอนเด็กๆสุดแสบที่แม้จะมีนักเรียนเพียง 4 คน แต่ก็ล้วนเรียนกันคนละชั้นกันหมด แถมเขายังต้องสอนเด็กๆทุกวิชาทุกชั้นเรียนด้วยตัวคนเดียว
http://FREENUNG-HD.COM/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-TEACHERS-DIARY/

ผมบังเอิญเจอรุ่นพี่ รุ่นน้อง ต่างนานา ในงานวิทยาศาสตร์ ถ่ายภาพเล่นๆ นึกสนุกอยากเขียนบทหนังแนวการศึกษา เชิงจินตนาการแนวหนังไทยอย่างคิดถึงวิทยา เป็นครูกับเด็กๆ บ้าง ซึ่งน่าคิดตอบโจทย์ ไม่โทษตำราว่า ทำไมหนังไทยเรื่องนี้เด็กนักเรียน วัยรุ่น คุณครูดูกันได้เป็นรายได้ของหนังร้อยล้าน จากดูแล้วก็เห็นว่ามีสาระเรื่องการศึกษาด้วย ครับ^^

ใช่ หนังเรื่องนี้อ้างอิงเรื่องครูสอง กับสถานที่ลำพูน กับเชียงใหม่ และครูแอน ที่สอนวิทยาศาสตร์ด้วย ครับ
ครูแอน ตอนอยู่ร.ร. ที่เป็นเรือนแพ สอนทุกวิชา เหมือนกับครูสอง สอนทั้งคณิตศาสตร์ ตอนอยู่ร.ร.ม่อนฟ้า(ว่ากันว่าฉากรร.มงฟอร์ตเล็ก) สอนวิทย์ ฉากสระว่ายน้ำพาเด็กไปเรียนนอกห้อง แล้วครูเก่าแก่มาเตือนครู ที่สอนนอกแบบ อ่ะครับ
ผมยังเทียบเท่าเหมือนไม่ได้มีอุดมคติเท่าครูแอนกับครูสอง ในหนังฯตอนท้ายไปอยู่รร.ที่เป็นเรือนแพ ครับ^^HTTP://MFVIL.COM/…/TEACHERS-DIARY-%E0%B8%84%E0%B8…/…

TEACHERS DIARY คิดถึงวิทยาDRAMAเรื่องย่อ “สอง”อดีตนักมวยปล้ำตกอับที่ผันตัวเองมาเป็นครูเพียงคนเดียวที่มาสอนที่โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่กลางเขื่อน ที่ไม่มีทั้งไฟฟ้าและน้ำประปา แถมยังไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ให้ติดต่อโลกภายนอกได้ สิ่งเดียวที่ช่วยให้สองคลายเหงาก็คือ ไดอารี่…

23 สิงหา

วันนี้ผมมาร่วมงานกิจกรรมบู้ท ในงานวิทยาศาสตร์ต่อเนื่อง ถ่ายรูปนักวิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก ก่อนมีหลอดไฟฟ้า ทีวี เช่น กาลิเลโอ,อริสโตเติล, นิโคลา เทสสา, เอดิสัน ผู้ประดิษฐหลอดไฟ เป็นต้น ส่วนลีโอนาโด ดาวินซี เป็นนักวิทยาศาสตร์ และศิลปิน เชื่อมโยงสองสิ่งเข้ากันได้ มีความสามารถหลากหลาย เป็นทั้ง สถาปนิกแบบเรอเนซองส์ นักดนตรี นักกายวิภาค นักประดิษฐ์ วิศวกร ประติมากร นักเรขาคณิต นักวาดภาพ ดา วินชี มีงานศิลปะที่มีชื่อเสียงหลายชิ้น เช่น โมนา ลิซ่า ทำให้ผมนึกถึงหนังเกี่ยวกับดาวินซี ในเรื่องโมนาลิซ่า สไมล์ กับหนังเรื่องโมนาลิซ่า สไมล์ และการโจรกรรมภาพโมนาลิซ่า …

MONA LISA SMILE (2003) โมนาลิซ่า สไมล์เป็นหนังเกี่ยวกับการศึกษา เผยเบื้องหลังรอยยิ้มของหญิงสาว เป็นหนังเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ประวัติศาสตร์ศิลป์ ที่สอนให้นักเรียนอย่างสตรีนิยม หัวก้าวหน้า ครับ

ทั้งนี้ เหตุการณ์ ในอดีต 21(22) สิงหา พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) – ภาพวาดชื่อดัง โมนาลิซ่า ถูกโจรกรรมออกจากพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประเทศฝรั่งเศส
จากเหตุการณ์ในอดีตภาพวาดรอยยิ้มโมนาลิซ่า ที่หายไปจะกลับคืนมาด้วย
…ร้อยปีระทึก เมื่อภาพโมนาลิซ่าหายไปนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนเบียดเสียดกันเข้าไปชมภาพวาดของผู้หญิงที่สวยที่สุดในปารีสตั้งแต่เช้ายันค่ำ จนไม่มีสักวินาทีเดียวที่ภาพนี้จะคลาดสายตาคนจำนวนมากไปได้
haab.catholic.or.th/article/articleart1/art05/art05.html

แม่นแล้วพี่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ได้จัดงานนี้ว่ากันว่างบพันล้าน จริงหรือไม่ ผมไม่รู้ฟังคำลือมาด้วย งานครั้งนี้ถือเป็นงานวิทยาศาสตร์ครั้งแรก มาจัดที่เชียงใหม่ และผมเคยอ่านเจอในแง่เศรษฐกิจ มีคนคาดหวังกับสถานที่ศูนย์ประชุม นี่จะเป็นแหล่งสร้างอีเว้นท์ โดยเงินรายได้เข้าเมืองเชียงใหม่เยอะในอนาคต ต้องพร้อมการจราจร รวมทั้งขนส่งหลายด้านด้วย ครับ
เนื่องจากผมเพิ่งกลับมาจากขนของ ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_7_%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2

ผมกลับจากงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งผมกำลังเรียบเรียงอีกงาน ระหว่างรอประสานงานกันอีกรอบ โดยเล่าเรื่องสนุกผ่อนคลาย กับกิจกรรมงานวิทยาศาสตร์ มีให้คนถ่ายภาพตัวเอง คือ เซลฟี่ อัพเฟซฯด้วย สมมติผมอยากถ่ายรูปเล่นๆ จะถ่ายกับภาพอุโมงค์จำลอง ซึ่งจัดแสดงในงาน เพราะสมัยโครงการย้อนรอยอดีตจิตรกรรมวัดอุโมงค์ นำภาพที่มีผมไปร่วมลงข่าวหน้าหนึ่งเดลินิวส์ กับฉากในอุโมงค์อีกด้วย ครับ^^
http://www.umongpainting.com/category/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญน้องๆ ร่วมสนุก กับกิจกรรม “Science Selfie” ลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท! ง่ายๆ เพียงถ่ายรูปหน้าตัวเองกับนิทรรศการต่างๆ ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557” ไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ แมมมอธ หรือกิจกรรมอื่นๆ แล้วโพสต์มาที่ Facebook: มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.ryt9.com/s/prg/1965048

ขาหมูเจ้าอร่อยที่แฝงตัวอยู่บนดอยท่ามกลางธรรมชาติ
ถ้ามีโอกาสได้เดินทางมายังเส้นเชียงใหม่-เชียงราย อาจจะเคยเห็นป้าย “ขาหมูภูเก็ต” ตั้งแต่ที่ออกมาจากดอยสะเก็ด ก็จะเจอป้ายบอกทางเป็นระยะ เคยสงสัยว่าจะอร่อยไหมและอยากลองแวะเข้าไปกันสักครั้งกันไหมครับ มาคลายความสงสัยกันครับ
http://www.wongnai.com/restaurants/2135kT-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95

26 สิงหาคม
ผมมาเฝ้าบู้ทงานวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่ง โดยวันนี้ตอนเย็นคนน้อย จำนวนบู้ทผลัดเปลี่ยนกันไป ผมแวะมาถ่ายรูปบู้ทกระทรวงกลาโหม มีรูปบิ๊กตู่ ทำให้คิดถึงย้อนคำพูดนายกรัฐมนตรีคนใหม่ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ลับ ลวง พราง ฉบับ “บูรพาพยัคฆ์”
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 56 พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยยืนยันว่า ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร ทหารจะไม่ปฏิวัติแน่นอน
หากมีการปฏิวัติเกิดขึ้นอีกจะเป็นการแก้ปัญหาผิดทาง เพราะจะทำให้ปัญหาอื่นๆเกิดขึ้นตามมาอีก และไม่รู้ว่าสังคมไทยจะยืนอยู่บนสังคมโลกได้อย่างไร ลูกหลานเราจะอยู่อย่างไร เข้าใจว่า ทุกคนรักชาติ แต่ทำไมไม่เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างสันติ”
20 ธ.ค. 56
“ทหารไม่ทำอะไรนอกเหนือคำสั่ง”
20 ม.ค. 57
“อย่าบังคับให้ทหารต้องออกมาทำรัฐประหารเลย”
2 ก.พ. 57
“เรื่องปฏิวัติ คิดไปก็เปลืองสมอง เอาเวลาคิดเรื่องทำงานดีกว่า”
24 ก.พ. 57
ทหารยังไม่อยากใช้อาวุธมาสู้กับคนไทยด้วยกัน ไม่มีเหตุผลที่จะทำรัฐประหาร
17 มี.ค. 57
“อะไรก็ได้ที่ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย” กองทัพพร้อมจะทำ
2 เม.ย. 57
ทหารเหมือนลูกจ้างบริษัทไล่เจ้าของบริษัทออกไม่ได้
9 เม.ย. 57
ทหารต้องทำหน้าที่ของทหาร ไม่อยากรบกับคนไทยกันเอง หากไม่จำเป็น
20 พ.ค. 57
จำเป็นต้องคุยกันทุกพวก จะรัฐประหารไหมขอไม่ตอบ
22 พ.ค. 57
ให้โอกาสทุกฝ่ายคุยกันแล้วหาทางออกไม่ได้ ต่อจากนี้กองทัพจะจัดการเอง
http://www.info.or.th/blog/%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94-%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%AD-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C/

พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทหน้าที่ทหารที่ต้องมีการพัฒนาในทุกรูปแบบให้ทันสมัย …
‘ประยุทธ์’ขึ้นเหนือปลุกทหาร วอนอย่าดึงไปเกี่ยวการเมือง โดย ทีมข่าวภูมิภาค 29 เม.ย. 2557 17:40
http://www.thairath.co.th/content/419635

พี่jeab ใช่พี่ ช่วงเย็นๆ คนน้อยแล้ววันนี้ผมติดธุระช่วงเย็นเสียดาย อาจจะไม่ได้เจอพี่ ครับ พี่khunya เห็นด้วยกับที่แชร์ ครับ^^
ถ้าบิ๊กตู่ ใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปยึดครองสมองคน คงน่ากลัวเหมือนหนังเรื่องTranscendence ที่เรียกว่า“ทรานส์เซนเดนซ์” นั่นคือ การเชื่อมต่อสมองของมนุษย์รวมเป็นหนึ่งเดียวกับคอมพิวเตอร์ จนเกิดเป็น “คอมพิวเตอร์สมองคน”

หนังTranscendence-คอมพ์สมองคนพิฆาตโลก

—————–

27 สิงหาคม
ผมเข้างานวิทยาศาสตร์ ใกล้ปิดวันสุดท้าย บังเอิญเจออดีตรองนายกรัฐมนตรี ปลอดประสพ รวมทั้งเขาในฐานะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงถ่ายรูปไว้ และผมเสียดายบู้ทเรื่องผลึก ยังดูไม่ละเอียด ไม่มีเวลาดูอีกหลายบู้ทฯ ครับ

เมื่อผมสนใจความเป็นไทย ผ่านสัญลักษณ์ของสมาคมฟิสิกส์ สัญลักษณ์ประกอบด้วย ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ เลียนแบบจากดอกบัวทางพุทธศาสนาแทนคนสี่ประเภท ลายกระหนกสามตัว เป็นกระหนกเปลวแทนแสงสว่างและปัญญา ชื่อภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ(Thai Physics society) แปลได้ว่า “สมาคมเป็นแหล่งความรู้ฟิสิกส์ ซึ่งเป็นพื้นฐานจะให้แสงสว่าง และปัญญาแก่ปัญญาชนทุกหมู่เหล่า”

^^ข้อมูลอันชวนให้ไปเผยแพร่เรื่องศิลปะกับฟิสิกส์อีกด้วย ครับ^^
ผมคุยกับรุ่นน้องที่ขายของให้ปลอดประสพ คุยต่อรองราคาสินค้า และขอถ่ายรูปคู่กับเขา ไม่มีคุยเรื่องไนท์ซาฟารีแนวลบ เดี๋ยวขายของไม่ได้ มีรองปลัดกระทรวงวิทย์อยู่ในกลุ่มด้วย ครับ^^

28 สิงหาคม
วันนี้ผมออกเดินทางมาเชียงราย แวะพูดคุยเตรียมงานใหม่ด้านดนตรีชาติพันธุ์ และผมถ่ายภาพบรรยากาศศาลากลางเชียงราย หลังทำสัญญาจ้างงาน คิดถึงงานมหกรรมดอกไม้ของเชียงราย และดอกไม้อัญชัน เป็นสัญลักษณ์ของความสุข (happiness) และสุขภาพ (health) ที่ดี ความสดใส ความสำเร็จ ความยินดีต่างๆนั้น
ดอกไม้ที่แทนความรู้สึกนี้ได้ดีคือ ดอกกระเจียว ทานตะวัน บัว อัญชัน จ้า
http://bbznet.pukpik.com/scripts2/view.php?user=inperson&board=22&id=198&c=1&order=numview
ในที่สุด ผมส่งงานหนังสั้นอัญชัน ที่มีฉากในเชียงของ เชียงรายไปแล้วครับ^^
อย่างไรก็ดี รุ่นพี่คนหนึ่งบอกเตรียมตัวทำหนังสั้นเรื่องใหม่เกี่ยวกับแรงงานไทใหญ่ไว้ กำลังคิดงานกันอยู่ด้วย ครับ
^^ที่พักที่นี่เน็ตช้า…ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^
29 สิงหาคม
เดินทางบ่อย ระมัดระวังเส้นทางอย่างปลอดภัย และรักษาสุขภาพ ในฤดูฝน กันทุกคน ครับ^^

30 สิงหาคม
AEC network กับGreen Bus โดยสัมภาษณ์สมชาย ทองคำคูณ ว่ามีแผนเชื่อมโยงเชียงใหม่กับต่างประทศอย่างไรบ้าง… กรีนบัสใช้วิธีการหาพันธมิตรระหว่างประเทศ ครับ เราคงไม่บุกเดี่ยวแล้วไปรุกรานเขา เพราะวัฒนธรรมการเดินทางการบริหารจัดการ คนพื้นที่จะรู้ดีกว่า วิธีสร้างความยั่งยืน ก็คือ ควรมีเจ้าของพื้นที่เป็นพันธมิตร ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการต้องเป็นระบบสากล จึงจะเชื่อมต่อกันได้
ส่วนคำถาม…คิดว่าเชียงใหม่จะเปลี่ยนมากไหม เขาตอบเมื่อเปิดAEC การลงทุนต้องรอดูว่าโครงสร้างพื้นฐานรองรับไหม เช่น ถ้ามีคนจะมาจัดสัมมนา 5 หมื่นคน จัดงาน 3-4 วัน เชียงใหม่โกลาหลแน่ คนที่จะมาจากทั่วประเทศจะเดินทางอย่างไร ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่จัดประชุม ฯลฯ จะทำอย่างไร
ทั้งนี้ คำถาม…คิดว่าตอนนี้เชียงใหม่อยู่ในจุดไหนรองรับได้ไหม…เขาตอบได้แต่ตัวฮาร์ดแวร์ตัวเดียว คือ ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ระบบบริหารจัดการยังไม่ขยับ การตลาดไม่มี การขายไม่มี การจัดการเรื่องการเดินทางในเมือง ที่พัก ฯลฯ ยังไม่เกิดขึ้น…ปิดท้ายเรื่องเชียงใหม่เหมาะเป็นHuB การเดินทางที่กระจายสู่จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ที่มาผมเรียบเรียงจากนิตยสารTrendy Lifestyle Magazine by Toyota Lanna vol.4/2014(หน้า21)
*ภาพประกอบการเดินทางของพวกผมเอง ครับ^^

31 สิงหาคม
วันอาทิตย์เบาๆ ในสิ้นเดือน โดยเซลฟี่ตัวเองกับจิตรกรรม ในวัดอุโมงค์ และภาพหุ่นชักรูปทหาร เป็นของเล่นพื้นบ้าน รวมทั้งภาพงานมหกรรมวิทย์ ที่รวบรวมเลือกคัดเลือกจากภาพที่ถ่ายไปอย่างสนุกสนานๆ เป็นงาน ที่ผมได้ความรู้จากงานอย่างมากมาย ครับ^^
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยในปี 2557 นี้ ยังร่วมฉลองวาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์และสังคมของโลกตามที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็น ปีสากลแห่งผลึกศาสตร์…
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.html

ใช่ พี่Suchart ผมมาเชียงรายตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมโพสต์รูปงานวิทย์ ที่จบไปแล้วเล่นๆ ครับ

Advertisements

About akkaphoncyber

I love human
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s