Where’d You Go -น้ำใสใจจริง

 วันที่ 1 มีนาคม
 
กลับมาถึงบ้าน แล้ว ณ จ. พิจิตร
 
-PAN ASL Music Video "Fort Minor – Where’d You Go"
 
 
 
เรื่องราว ชีวิต เหมือนละคร ผมนึกถึง ละครเรื่องน้ำใสใจจริง
 
 
 
 
ประเด็น ที่น่าสนใจนั้น เรื่องจิตใต้สำนึกของ Lacan ถ้าจิตใต้สำนึกเราประกอบสร้างกัน ได้
โอกาส เราจะConstruct ให้คนมาเรียกร้องประเด็นเรื่องหอพัก กับนักศึกษาได้

Lacan’s ideas centered on Freudian concepts such as the unconscious, the castration complex,
 the ego, focusing on identifications, and the centrality of language to subjectivity.
 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ “อยู่ก่อนแต่ง” : การอยู่ร่วมกันโดยไม่แต่งงานของนักศึกษามหาวิทยาลัย

(“Nonmarrital Cohabitation” : A case of university students)

 
 
 
 

มุม

ผู้เขียน : กษมา สัตยาหุรักษ์


คุณสามารถตอบคำถามเหล่านี้อย่างมั่นใจเพียงใด

* คุณ มีเพศสัมพันธ์ อย่างปลอดภัยโดยใช้ถุงยางอนามัย ทุกครั้ง
* คุณและคู่ของคุณเชื่อใจในกันและกันว่าต่างเป็นคนรัก เดียวใจเดียว
* คุณรู้ว่าไม่มีเพื่อนหรือคนในครอบครัวคุณที่ กำลังเผชิญกับเชื้อเอดส์…ตามลำพัง

แนะนำหนังสือ

 

 
 
กษมา  ทำงานด้านการแปล และเรื่องเพศศึกษา อย่างน่าสนใจ
 
ผมรู้จัก คุณ กษมา เลยนำงานของกษมา โชว์ ที่นี่
 
 
เวลาแห่งการเดินทางมาถึงอีกครั้ง มาเลือกสว. ฯลฯ
ขอให้ผมได้พบน้ำใสใจจริง ละกัน
 
มีเรื่องเล่า ระหว่างทาง ไม่ว่าจะอุปสรรค เรื่องสื่อมวลชน
 
เรื่องปรัชญา ฯลฯ
 
Baudrillard คือเจ้าพี่อสื่อหลังสมัยใหม่
 
 
— Lacan —-วิทยานิพนธ์ของภาควิชาปรัชญา
 
อัตบุคคลในทัศนะของฌากส์ ลากอง
 
 
พรุ่งนี้ ค่อยๆคุยกัน
 
 
 
 
Unbalanced Relationship
 
เรื่อง “อยู่ก่อนแต่ง การอยู่ร่วมกันโดยไม่แต่งงานของนักศึกษามหาวิทยาลัย” ได้ตีแผ่ค่านิยมการจับคู่อยู่กิน
เยี่ยงสามีภรรยาของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยเก็บตัวอย่างจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
อยู่ด้วยกันฉันท์คู่สามีภรรยาตามหอพักและบ้านเช่าจำนวน 31 คู่ อายุระหว่าง 20-24 ปี ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
พบว่าสาเหตุที่จับคู่อยู่ด้วยกัน ในส่วนของนักศึกษาชายเพราะต้องการมีเพศสัมพันธ์และประหยัด สะดวกสบาย
ขณะที่หญิงเพราะรักจริง แต่ไม่หวังแต่ง

จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า ค่านิยมของนักศึกษาชาย มองว่าการมาใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้หญิงที่เป็นแฟนกันคือ

 อยู่เพื่อเซ็กส์ต้องการมีเพศสัมพันธ์กันและคิดว่าผู้หญิงก็เต็มใจ แต่เป็นการอยู่ด้วยกันช่วงเวลาสั้นๆ
เมื่อไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ก็เลิกกันไป ไม่ผูกมัดหรือไม่ต้องรับผิดชอบต่อกัน พร้อมที่จะยุติความสัมพันธ์ได้ตลอดเวลา
ขณะเดียวกันระหว่างที่อยู่กับแฟนก็สามารถไปมีผู้หญิงอื่นได้ด้วยในเวลาเดียวกันนักศึกษาที่จับคู่อยู่ด้วยกันส่วนใหญ่
เคยผ่านประสบการณ์อยู่กับแฟนมาแล้วทั้งสิ้น บางรายถึงขนาดผู้หญิงท้องต้องทำแท้ง ซึ่งพวกเขาไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิด

นักศึกษาหลายรายระบุว่า บิดาของพวกตนเคยบอกว่า สบายที่สุดในชีวิตคือชีวิตมหาวิทยาลัยนี่แหละที่เที่ยวผู้หญิงโดยไม่ต้องเสียเงิน

การอยู่ด้วยกันผู้ชายไม่เสียหาย มั่วอย่างไรก็ไม่ท้อง ไม่มีใครจริงใจ สนุกด้วยกันต่างคนต่างได้
ไม่มีเสีย คิดว่านี่คือกำไรชีวิต แสดงให้เห็นว่า การอยู่ร่วมกันในความหมายของนักศึกษาชายคือความต้องการทางเพศเป็นหลัก
 ไม่มีความรัก ความลึกซึ้งหรือการผูกพันทางอารมณ์ ส่วนความประหยัดและสะดวกสบายเพราะภาระหน้าที่ต่างๆ ถูกแบ่งเบาไป
โดยมีแฟนสาวเป็นผู้รับภาระ เช่น การทำงานบ้านต่าง ๆ การซักรีดเสื้อผ้า การเรียน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

นอกจากนี้ นักศึกษาชายไม่กล้าที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงขายบริการ เพราะกลัวโรคเอดส์ แต่มีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเอง

หรือผู้หญิงที่พบในสถานที่เที่ยวกลางคืน คิดว่าปลอดภัยมากกว่า และไม่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์

ทั้งนี้ ผู้ชายมองว่าการมีแฟนและมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องของศักดิ์ศรี สามารถนำไปพูดโอ้อวดกันในกลุ่มเพื่อนหรือวงเหล้า

การไม่มีแฟนหรือมีแฟนแต่ไม่มีเพศสัมพันธ์กันเป็นเรื่องโง่และน่าอาย ส่วนเรื่องความบริสุทธิ์รักษาพรหมจรรย์ของฝ่ายหญิงนั้น
 ทั้งกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงและผู้ชายมีความคิดเหมือนกันคือ ไม่ได้ให้ความสำคัญ

สำหรับนักศึกษาผู้ชายการมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนรัก แม้ว่าไม่ได้รู้สึกว่าตนเองถูกมองไม่ดีหรือเสียหายเท่าผู้หญิง

แต่การที่พวกเขาคิดว่าตนเองเป็นฝ่ายที่ไม่เสียหายจากการมาอยู่ร่วมกันนี้ พวกเขาก็ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดด้วย เพราะผู้หญิงเต็มใจมาอยู่เอง
 เขาไม่ได้หลอกลวง มีความสัมพันธ์แล้วทิ้ง ซึ่งถ้าผู้หญิงไม่เต็มใจมาอยู่ เขาก็ไปบังคับไม่ได้ ผู้หญิงน่าที่จะไตร่ตรองถึงผลได้ผลเสียแล้ว
จึงได้ตัดสินใจมาอยู่ด้วยความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหากครอบครัวผู้หญิงรู้จะไม่ยอมรับ ขณะที่ครอบครัวผู้ชายจะเฉย ๆ
นอกจากเตือนให้ระวังอย่าให้ผู้หญิงท้องเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เรื่องการอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องที่นักศึกษาชายและหญิงเห็นตรงกันว่า
ควรปกปิดเอาไว้ดีกว่า
 
 
….เลือกตั้ง สว .หงอย ป่ะ

ผลมาเลือกน้อย จะเป็นตัวชี้วัด ความคิดทางการเมืองของไทย ป่ะ

จริงๆ แล้ว เราต้องรณรงค์กันอีก ป่ะ

เรามีแฟนพันธ์แท้ เลือกตั้งแบบไทย

พวกเขามาเลือกตั้ง ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ทางการเมือง อีกรูปแบบ…

สว. การเมือง และกรณีการเลือกตั้ง กกต.
ปลุกสำนึก ถ้าไม่มาตัดสิทธิการเมือง นี่เป็นวิธีรณรงค์เลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ จำเลยรัก

มีลดค่าตั๋วแล้ว ก็ตาม แต่การเมือง ในสภาวะทำให้คนเบื่อหน่าย ฯลฯ บริบท(context) แบบนี้

ถ้าสิงค์โปร์ใช้การห้าม คนสูบบุหรี่ ทิ้งขยะ แล้วได้ผล เราก็จำเป็นต้องมีการห้าม เพื่อสร้างจิตสำนึก แม้ว่าจะขัดแย้งกับฟูโก้ ???!!!

ซึ่งเขาตายไปตั้งแต่ 2528 ไร้ร่างกายใต้บงการ เพราะรัฐไทย จะห้ามสูบบุหรี่ในผับ -จัดระเบียบหอพัก

ใครอยากมีเสรี และโดนผลกระทบจัดระเบียบ จงออกมาสร้างสำนึกว่า รัฐไทยไม่จำเป็นต้องควบคุม และสร้างสำนึกพลเมือง หรอก

เราพร้อมแล้ว จะมีสังคมแบบเราเอง!?

 
 พ่อเฒ่านักประชาธิปไตยวัย 71 ปี เกิดอาการหัวใจวาย
ก่อนเสียชีวิตคาคูหาเลือกตั้ง ส.ว.นนทบุรี โดยยังไม่ทันได้หย่อนบัตรลงคะแนน
 
นักเขียนตายแล้ว
วรรณกรรมตายแล้ว
หนังสือตายแล้ว
 
The Death of Author ฯลฯ
 
ผมเจอ คนบ้าเรื่อง ตาที่สาม
 
ผมรู้ข่าวว่า เด็กปรัชญา มช. ฆ่าตัวตาย
 
ผมอยากขยายความบางอย่าง แต่ไม่ค่อยมีเวลา
 
 
 
วันที่ 8 มี ค
บ่อนบนดิน นานาความคิด แต่แล้วคุณล่ะคิดยังไง
 

http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=cmupark&topic=42132

ประเด็นสำคัญ คือ มีบ่อน แล้วมีประโยชน์กับประชาชนจริง หรือ ?

ขอยกตัวอย่าง เพื่อไม่ให้กระทู้นี้

ถกเถียงกัน ศีลธรรม-พรรคการเมือง
วางเรื่องศีลธรรมไว้ก่อน

(ทั้งที่ ไม่ไว้ใจเฉลิม
มีลูกชาย เที่ยวผับ เธค สูบบุหรี่ แล้วจะเปิดบ่อนให้ลูกชาย เล่น เอง คุมบ่อน หรือไม่ก็ตาม)

แม้ประเทศไทย เราเมืองพุทธ (อิสลาม)

ประเด็น คือ ระบบภาษี ที่มีการศึกษาว่า มีคนไทยข้ามไปเล่นบ่อน นักการเมืองไทย ใน เขมร กันเยอะ (สมัครเยือนลาว-เขมร)

ซึ่งผู้เขียน ก็เคยผ่านเห็นบ่อนขนาดใหญ่ แต่ว่า ทำไมคนกัมพูชา เขาไม่เข้าไปเล่นกัน มีแต่คนไทย ทะลึ่งข้ามเขตแดนกันไป มีคนหนี้สินพะรุงพะรังกลับมาไทย

จริงๆแล้ว ใครรวย ได้กำไร รับผลประโยชน์ ผู้เข้าไปใช้บ่อน มีใครรวยจริง ดำรงตำแหน่งโคตรเซียนกลับมาไทย และถ้ารัฐไทย จะทำเงินจากค่าบ่อน เป็นภาษีนำประโยชน์ให้แก่ประชาชน หรือไม่

มิเช่นนั้นแล้ว ในปัจจุบัน เงินของบางบ่อน ที่มีเปิดเถื่อนๆ ก็เข้ากระเป๋าตำรวจไปโดยปริยาย และมันจะเปิดเสรี โจ่งแจ้ง มีบ่อน แต่นโยบายชัดเจน เพียงใด-เพียงพอเท่าใด

 
วันสตรีสากล ผมไม่ได้บอกอะไร แม่ของผมเลย
น่าจะเอาเลขของวัน  ไปใบ้ หวยได้
ผม ก็พวกพันธุ์หมาบ้า คล้ายกับชีวิตจริง นวนิยาย ทีมีเหตุว่าเอาเรื่องเพื่อนฝูงมาแต่ง
 
ส่วน "ละครทีวี สงครามนางฟ้า" ก็มาจากปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความจริงกับเรื่องแต่ง
 
คล้ายๆ กับเรื่องพันธุ์หมาบ้า
 
เรื่องฆ่าตัวตาย ผมมี Room mate ซึ่งเขากินยาเกือบตาย แต่ไม่ตาย ในช่วงผมไม่อยู่ห้อง
 
ผมก็เคยคิดจะตาย แต่ก็ยังไม่ตาย สักที น่ะ  ไม่แปลกอะไร หรอก สำหรับผม
 
ในบางครั้ง พวกศิลปิน ก็ฆ่าตัวตายเยอะ แยะ นักเขียน ฯลฯ แต่ว่า คนเรา จะตาย จริงๆ
 
ก็ไม่ได้ง่ายดาย น่ะ  ช่วงจังหวะแห่งการมืดมน ยิ่งกว่าจะสนใจอ่านหนังสือของนักสังคมวิทยา ยุค ออกุสต์ กองต์ (Auguste Comte) 
 
หรือ ของ อีมีล เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim)  *-Suicide (1897)*
 
 
ขอแสดงความเสียใจกับผู้ฆ่าตัวตาย ผมไม่มีทัศนะใด จะแสดงออกได้ว่า ผมก็แค่คนที่ยังไม่ตาย
 
นักเขียนตายแล้ว วรรณกรรมตายแล้ว หนังสือตายแล้ว ถ้อยคำและหลายประโยค เด็ดๆ จากนักวิจารณ์
 
วรรรณกรรม เช่น  โรล็องค์ บาร์ต (Roland Barthes) แต่ว่า เขาก็ตายไปแล้ว
 
บางอย่าง ผมคงไม่ได้เป็นคนเดียวดาย จนวันตาย นานแค่ไหน ยังเหมือนเดิม คิดถึงเธอ
เช่น รุ่นน้อง (ผู้ชาย) บังเอิญเจอแล้ว ทัก-คุยกันแป๊บนึง หมอนี่ ยังต้องกินยาแก้โรคประสาท – บ้า
 
มันบอกว่า เจอแพทย์ เอ็กซเรย์ เห็นรูปมันมีตาที่สาม (เล่าสั้นๆ หละกัน)
 
 
อุปสรรคของการเดินทาง-งูเขียว -น้ำหยดลงหิน ทุกวัน หินมันยังกร่อน (แต่ใช้เวลากี่ร้อยปีไม่รู้ น่ะ)
 
สิ่งที่ผมฟังคนอื่นเล่ามาแล้วยังไม่รู้จะเชื่อดี่ไหม กินเหล้าขาวแล้ว ตาบอด ขูดหินปูนแล้ว ฟันบางลงไม่ควรขูดบ่อยๆ
 
หลายอย่างมันเหมือนกับ ช่วงชีวิต นิยาย "เวลาในขวดเหล้า"
 
ผมฟังเพลงนาฬิกาตาย เพราะกลัวจะตาย อาจจะเป็นเชื้อพิษงูเขียว ซึ่งมันตกเฉียดหน้าลงตัก แล้วเลื้อยหนี ขณะขับรถ
 
มอเตอร์ไซด์  แม้นานเท่าวานนี้ ฉันยังคิดถึงเธอ น้ำหยดลงหิน แฟนของผม ชื่อ บี- น้ำทิพย์ ครับ แหะๆๆ
Advertisements

About akkaphoncyber

I love human
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s