ความลับของชีวิต

 
หนังสือความลับของชีวิต โดย พุทธทาส ภิกขุ เขียนย่อๆ ดังนี้
 
"ความลับของสิ่งที่เรียกว่า ชีวิต" คำกล่าวว่า … นกไม่เห็นฟ้า ปลาไม่เห็นน้ำ…. ความหมายว่า มันมีอะไรลึกลับอยู่ที่ทำให้นกไม่เห็น
 
ฟ้า ทั้งนี้เพราะคำว่า "เห็น" ในที่นี่พิเศษความหมาย (คือ อธิบายเพิ่มว่าถ้าเห็นจริงๆจะไม่หลงอะไร)
 
 
…..แล้วในโลกนี้ มีคนโง่มาก หรือมีคนฉลาดมาก ถ้าว่าเป็นคนฉลาด มันก็ต้องรู้จักทำโลกนี้ให้หมดปัญหา คือ ไม่มีความทุกข์ยากลำบาก
 
วุ่นวาย…"(พุทธทาส เขียน) ซึ่งผมคิดว่ามีเหตุผลบางส่วน 
 
การเดินกับผู้เดิน อันไหนมันมีก่อน ? มันต้องมีการเดินก่อน แล้ว มันจึงจะมีคนผู้เดิน…" ความทุกข์มันเกิดก่อน แล้วจึงจะเกิดความรู้สึกว่า
 
เป็นทุกข์ แล้วจึงเกิดความรู้สึกว่า "กูทุกข์"(ตัวกู) (ของกู)
 
ผมอ่านหนังสือธรรมะ ครับ ใครจะว่าผม บ้า แก่ธรรมะ ก็ตาม แต่ผมผ่านการกลั่นกรองความคิด มาพอสมควรแล้ว
 
ไม่ได้เป็นพวกจิตนิยมงมงาย* เมื่อผมอยู่ในโลก ที่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก…
 
แต่มันก็เพียงร่างกายของผม ส่วนหนึ่งของโลก ดังที่ พระสัมมาพุทธเจ้า นักปฏิวัติ ที่หลวงวิจิตร เคยกล่าวไว้  สมณะโคดม บอกแก่ผู้มี
 
ศรัทธา เป็นที่ตั้ง แม้ว่าจะไม่ได้ฉลาดมากอย่าง พระวักกลิเถระ ผู้เป็นเอตทัคคะในด้านศรัทธาวิมุตติ แล้วหลุดพ้น (ซึ่งก่อนจะหลุดพ้น)ดังกล่าวว่า
 
"ดูก่อนวักกลิ เธอมัว ติดตามดูร่างกายอันต้องเปื่อยเน่านี้ด้วยเหตุอันใด ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นย่อมเห็นธรรม เมื่อเธอ
 
เห็นธรรมอยู่ จึงได้ชื่อว่าเห็นเรา "
 
เอาไว้มาเล่าเรื่องธรรมะแบบเซ็น ต่อไปในโอกาสหน้า
 
เก็บตกเรื่องเล่า ขณะไปหาหนังสือห้องสมุด ผมไปพบวิทยานิพนธ์ของสาขา สตรีศึกษา มช. การศึกษาเกี่ยวกับอกหักของนางพยาบาล (แก้ไขว่าชื่อวิทยานิพนธ์)
 
อกหัก-อรรคพล ดูที่นี่
 
 
 
และนึกถึงวิทยานิพนธ์สายสตรีศึกษา มีบางคนเป็นชนเผ่า ใช้วิธีการศึกษาตนเอง….
 
ส่วนผมได้อ่านบทสัมภาษณ์ของเทพมนตรี ซึ่งวิจารณ์ทับหลังนารายณ์ว่า เป็นของปลอม ทั้งที่ๆผ่านการเรียกร้องคืนมาจากอเมริกา ให้กลับ
 
มาประเทศไทย แล้วมีวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการเจรจาเอาทับหลังนารายณ์กลับมา…ก็วิทยานิพนธ์ถูกลบสืบค้นทางเว็บไซด์ไม่ได้ และปกปิด
 
ไว้เกือบ 15 ปี โดยติดต่อเจ้าของวิทยานิพนธ์ ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล และอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แสดงอาการปฏิเสธว่าไม่ได้ทำหน้าที่นี้…
 
 
วันนี้ ไปช่วยให้อาหารปลา บ้านรุ่นพี่ แก้ปัญหาเครื่องอ๊อกซิเจนไม่ทำงาน สำเร็จ แม้ว่าจะมีปลาตายบางตัวบ้างก็ตาม แหะๆ
 
ผมก็นึกว่าตัวเองจะแก้ปัญหาเกือบไม่ได้แล้ว หละ กลัวพายเรือวนในอ่าง ถึงพยายามลงเรือลำเดียวกัน อุปมาพาปลาให้รอดได้ไหม?
 
ซึ่งผมรู้ว่าความรู้อันจำกัดของผม คือผมไม่รู้นี้หว่า วันก่อนผมไปอู่ซ่อมรถ ก็ทำไม่ดี รถเกือบเสีย ง่ายๆ จ๊ะ
………………………………………
 
 
 
 
 
 
 *รายงานชิ้นสำคัญของผม ทางสังคมวิทยา คือ เปรียบเทียบความคิดทางศาสนามารกซ์และเวบอร์
การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมกับศาสนาต่างๆ
ชีวิตกับการอยู่ใกล้วัด และการปฏิบัติธรรมบ้าง
 
 
วันที่ 24 มีโครงคร่าวๆว่าจะเขียนเรื่องปลาตาย ในอ่างเลี้ยงปลา และบทธรรมะแบบเซน การหมุนดอกไม้ปริศนา
 
ธรรมของพุทธองค์
 
 
: Fish is Dead
Advertisements

About akkaphoncyber

I love human
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s