Book,Liberal Arts-Painting

Book, Liberal Arts-Painting

1 มกรา 59
วันนี้วันดีปีใหม่ใส่ใจให้ทุกคน
สารของภาพต่อเนื่องเรื่องสุข
ทุกข์ใดให้ลืมเลือนเหมือนฝัน
ราตรีสวัสดิ์คัดสรรบรรดาลาเก่า

2 มกรา
วันที่2 มกราปีที่แล้วไปทำบุญมาด้วยพบภาพเก่า ยังไม่ได้โพสต์ ณ วัดอุปคุต และปีนี้ไปทำบุญ ถ่ายรูปทั้งวัดเจดีย์หลวง วัดเชียงยืน อนาคตหวังว่าโชคดียั่งยืนมั่นคง แต่วันนี้ผมพบเรื่องเหนื่อยๆ ต้องนอนก่อน ราตรีสวัสดิ์ ครับ

3 มกรา
ผมเข้าวัด ลาปีแพะหรือมะแม(ปีเกิดของผม)ทำให้ผมนึกถึงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดสันป่าข่อย และปีลิงผมคิดถึงภาพจิตรกรรมสมุดภาพไตรภูมิ เป็นรูปลิง(หนุมาน) นี่แหละคนเคยเรียนศิลปะต้องเข้าวัดด้วย ครับ ราตรีสวัสดิ์^^

6 มกรา
ผมปั่นจักรยานไปตามวัด และแวะถ่ายภาพบางแห่ง ส่วนที่นี่มีภาพหญิงสาวกับจักรยาน ในจิตรกรรมฝาผนังของวัด โดยมีภาพวัชรอาสน์ที่ประทับตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของโลก รายล้อมด้วยบ้านเมืองต่างๆ… โดย“ปั๋น” จิตรกร “บ้านฮ่อ” เชียงใหม่ ที่วาดภาพ ณ วัดบุพพาราม วัดอุปคุตและวัดสันป่าข่อย(*)
*ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.museum-press.com/content–3-1664-103158-1.html

7 มกรา
ผมขี่จักรยานไปทบทวนความทรงจำพื้นที่เชียงใหม่ ในความหลงลืม(*) จึงถ่ายภาพไว้เป็นภาพศิลปะช้างไอยราพรต….เมื่อจินตกรรมแบบชาตินิยมให้ความสำคัญกับเรื่องความตาย ความเป็นอมตะ นี้ย่อมชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวพันกับจินตกรรมทางศาสนาอย่างแน่นแฟ้น และด้วยเหตุที่ความเกี่ยวพันนี้มิได้เป็นเรื่องบังเอิญแต่อย่างใด

จึงอาจจะมีประโยชน์ที่เราจะเริ่มพิจารณารากฐานทางวัฒนธรรมของลัทธิชาตินิยมด้วยประเด็นเรื่องความตาย ในฐานะสิ่งสุดท้ายในบรรดาเคราะห์กรรมทั้งปวง แม้ว่าลักษณะการตายของคนเราจะดูไม่แน่นอน

แต่ภาวะความตายเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้น ชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยความเชื่อมโยงระหว่างความแน่นอนกับความไม่แน่นอนเช่นนี้ เราทุกคนตระหนักดีว่ามรดกเฉพาะตัวทางพันธุกรรมของเรา เพศสภาพของเรา ยุคสมัยของเรา ความสามารถทางกายของเรา ภาษาแม่ของเรา และอื่นๆ ล้วนเป็นภาวะบังเอิญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

คุณูปการอันสำคัญของโลกทัศน์ทางศาสนาดั้งเดิมต่างๆ (ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องแยกให้ออกจากบทบาทของศาสนาเหล่านี้ ในการสร้างความชอบธรรมให้กับระบบครอบงำหรือกดขี่แบบใดแบบหนึ่ง) อยู่ที่การให้ความสำคัญต่อประเด็นเรื่องมนุษย์-ใน-จักรวาล ต่อมนุษย์ในฐานะ “สปีชีส์”หนึ่ง และภาวะบังเอิญของชีวิต ความอยู่รอดอย่างน่าอัศจรรย์นับพันๆปีของพุทธศาสนา คริสต์ศาสนา หรืออิสลาม ในแบบแผนทางสังคมที่แตกต่างหลากหลาย ย่อมเป็นเครื่องยืนยันถึงการตอบสนองอย่างเปี่ยมด้วยจินตนาการ ต่อภาระอันหนักอึ้งของความทุกข์ยาก

ที่มนุษย์ต้องเผชิญ-ความเจ็บป่วย ความพิกลพิการ ความเศร้าโศก ความแก่ชรา และความตาย ทำไมฉันถึงเกิดมาตาบอด ทำไมเพื่อนรักของฉันถึงเป็นอัมพาต ทำไมลูกสาวของฉันถึงปัญญาอ่อน ศาสนาทั้งหลายล้วนพยายามให้คำตอบ

จุดอ่อนที่สำคัญของวิธีคิดเชิงวิวัฒนาการ/ก้าวหน้าทั้งปวง(เสรีนิยม) รวมทั้งลัทธิมาร์กซ์อยู่ตรงที่ว่า คำถามเหล่านี้ล้วนถูกตอบด้วยอาการเงียบงันไม่ยี่หระ ยิ่งกว่านั้น ความคิดเชิงศาสนายังให้คำตอบเป็นนัยๆ ต่อความเป็นอมตะด้วยวิถีทางต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปก็คือ การเปลี่ยนเคราะห์กรรมให้กลายเป็นความสืบเนื่อง(กฎแห่งกรรม บาปกำเนิด และอื่นๆ) ด้วยแนวทางเช่นนี้ วิธีคิดเชิงศาสนาจึงให้ความสำคัญต่อสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ล่วงลับกับผู้ยังไม่เกิด อันเป็นความลี้ลับแห่งการเกิดใหม่

ครั้นเมื่อลูกหลาน ของพวกเขา ปฏิสนธิและกำเนิดเกิดมา มีใครบ้างล่ะหรือที่ผ่านประสบการณ์เช่นนี้ โดยไม่รู้สึกบางอย่าง ด้วยภาษาที่แสดงถึง “ความสืบเนื่อง” (ก็อีกนั่นแหละ ข้อเสียเปรียบของความคิดเชิงวิวัฒนาการ/ก้าวหน้านั้น อยู่ที่การเป็นปฏิปักษ์ต่อแนวความคิดว่าด้วยความสืบเนื่องใดๆ…)

ผู้เขียนหยิบยกข้อสังเกตที่อาจดูพื้นๆ เหล่านี้ขึ้นมา….ความเชื่อทางศาสนาอาจเสื่อมถอยลงไป แต่ความทุกข์ยาก ซึ่งความเชื่อเคยทำให้ทุเลาลงได้นั้น มิได้หายไปด้วย…(**)

โดยสรุปแล้ว ผมถ่ายภาพไว้ต่อมาได้แรงบันดาลใจมาเขียนสืบเนื่องนึกถึงสวรรค์ แผนที่โบราณ ทศชาติ และพุทธประวัติจากสมุดภาพไตรภูมิฯในความเป็นชาติไทย(***)ด้วย ครับ

*ความคิดต่อเรื่องพื้นที่และเวลา จากบางส่วนรำลึกอ.เบน กับหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ

**เรียบเรียงจากส่วนหนึ่งของบทรากฐานทางวัฒนธรรม ในชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม(ฉบับแปล) ที่มีอิทธิพลต่อกำเนิดสยามจากแผนที่ : ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ(ฉบับแปล)
***หนังสือแผนที่แผนทางฯ ของไมเคิล ไรท์ กับการตั้งชื่อว่าสมุดภาพไตรภูมิ โดยแบ่งสมุดภาพนี้เป็นแผนที่โลกพุทธศาสนากับแผนที่เดินเรือฯ ซึ่งรายละเอียดอธิบายชื่อสมุดภาพฯ แผนที่ไตรภูมิ(ดูเพิ่มเติมลิ๊งค์หนังสือดังกล่าว) ส่วนตัวผมกับข้อสังเกต ในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี ที่มีพระนารายณ์กับเขาไกรลาส
สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา เล่มที่ 6
http://ebooks.dusit.ac.th/sdubook/openbook.nsp?view=IKNOW&db0=RareBook&cid_bookid=200501050911447960000000185&cid_chapid=10000000001&recid=&numresults=10
สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา เล่มที่ 8(ช้างไอยราพรต)
http://ebooks.dusit.ac.th/sdubook/openbook.nsp?view=IKNOW&db0=RareBook&cid_bookid=200501050911447960000000185&cid_chapid=10000000001&recid=&numresults=10
สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี เลขที่ 10 ภาพเขาไกรลาส และพระนารายณ์หายไป(ช้างเอราวันหรือช้างไอยราพรต ปรากฏในรามเกียรติ์ อยู่ในเล่มที่1เล่มที่10/เล่มที่10 ก)
http://ebooks.dusit.ac.th/sdubook/openbook.nsp?view=IKNOW&db0=RareBook&cid_bookid=200501191011024370000005771&cid_chapid=10000000001&recid=&numresults=10
สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี เลขที่ 10 ก ภาพเขาไกรลาส และพระนารายณ์กลับมาแล้ว
http://ebooks.dusit.ac.th/sdubook/openbook.nsp?view=IKNOW&db0=RareBook&cid_bookid=200501191011024370000005771&cid_chapid=10000000001&recid=&numresults=10

ราตรีสวัสดิ์ กับส่งท้ายกับเพลงจะเก็บไว้เพื่อเธอ (เพลงนี้สมัยวัยรุ่นผมชอบมากๆ ปัจจุบันฟังแล้วยังชอบ)ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เขียนไว้แต่อย่างใด คือ…G.N.ครับ

Neverending Tee ผมว่าต้นฉบับของ ปาร์ค แจกัน เพราะกว่านะพี่

อรรคพล สาตุ้ม ตี๋ ผมเพิ่งรู้ว่ามีต้นฉบับของปาร์ค แจกันด้วย ครับ

Neverending Tee ลองฟังดูพี่ ต้นฉบับคลาสสิคกว่าเยอะเลยฮะ

อรรคพล สาตุ้ม ได้ๆ จะลองหาฟัง ครับ

Lom Lullmy เพลงสมัยเริ่มวัยหนุ่มล่ะค่ะ

เพลงของดัง ก็ใช่ เริ่มวัยหนุ่มเข้ามหาลัยแล้วมั้ง น่ะครับ

Michael Leahai

อรรคพล สาตุ้ม นี่เพลงประกอบหนังที่เคยเล่าให้ฟังนี่หว่า ยังไม่ได้ดูสักที ครับ

Michael Leahai ใช่ ๆ

8 มกรา
ภาพจิตรกรรมวัดปทุมวนาฯ เป็นภาพสะท้อนประวัติศาสตร์การทหารของชาติ(*) ซึ่งผมนึกถึงเคยเขียนบทความสะท้อนผ่านปวศ.เรื่องทหาร…(ถ้า)“ทหารไทยนี้รักสงบ” เป็นจริง ไม่มีการเข่นฆ่าประชาชนโดยทหารในอนาคตอีกต่อไป(**ดูข่าวคนตายวัดปทุมวนาฯ) โดยเขียนเพิ่มบรรทัด แม้ทหารแต่งกายเครื่องแบบพยายามอย่างสมัยใหม่หรือทันสมัยอย่างอเมริกา หรือยุโรป แต่หัวใจไม่มีประชาธิปไตย คือ รัฐประหารผิดกฏหมายเชื่อมโยงกับกลุ่มคสช.(ประยุทธ์ในฐานะทหารปี53-57 ทหาร ฯลฯ) ครับ

ส่งท้ายอย่างสั้นๆ จงระวังชะตากรรมตามทันทหารไทย ทั้งหลายอย่างนี้เป็นกฎแห่งกรรม…

*ภาพจากหนังสือวัดปทุมวนาราม ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย(จิตรกรรมวัดปทุมฯ)
การเขียนภาพโดยอิงเรื่องราวจากนิทานพื้นบ้านเรื่อง ศรีธนญชัย หรือ เชียงเมี่ยง ซึ่งนับว่าถูกแก่กาลเทศะ และวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดประทุมวนาราม อีกทั้งเรื่องศรีธนญชัยยังเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทยและคนลาว เพราะชุมชนโดยรอบในสมัยนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวล้านช้าง
http://www.lungkitti.com/product.detail_846915_th_6297825#
http://www.rimkhobfabooks.com/book-division/-457/974-736-757-2
http://www.pantipmarket.com/mall/rarebooksstore/?node=products&id=175530
**เกร็ดเรื่อง “วันกองทัพไทย” และ .. สู่อนาคต “ทหารไทยนี้รักสงบ”
http://prachatai3.com/journal/2011/01/32710
‘แม่น้องเกด’ทำกิจกรรมรำลึกถึงบุตรสาว
http://www.dailynews.co.th/crime/286531
(เกด พยาบาลอาสาที่ถูกยิงเสียชีวิตภายในวัดปทุมวนาฯ)
แม่เกด-พ่อเฌอ ใส่เสื้อดำจุดเทียนบอกเหยื่อปืนพ.ค.53 เดินไปคอกวัวค้านมติปปช.สั่งไม่ฟ้องมาร์ค-เทือก เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 ม.ค.(2559) ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
http://www.khaosodonline.com/view_newsonline.php?newsid=1452073180

ราตรีสวัสดิ์กับเพลงสู้(Acoustique Version) : หิน เหล็ก ไฟ [Official MV]

Michael Leahai
The Must – Lullaby

แถมอีกเพลง
Holly Berry – หิ่งห้อย

อรรคพล สาตุ้ม เพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟ ใช่ไหม? สมัยหนุ่มๆฟังบ้าง น่ะครับ

9 มกรา
555 ผมเพิ่งกลับจากร้านเช่าหนังปิดกิจการเขาเลหลังขายหนังแผ่นVCD หกสิบแผ่นหกสิบบาท ได้วู้ดดี้ อัลเลน มาหลายแผ่น ในฐานะแฟนคลับเคยดูหนังมาบ้างหรือเปล่า จำไม่ได้แล้ว แน่นอนผมสาวก หนังของหว่องกาไว ต้องสะสมหนัง2046 และMy Blueberry Nights ทั้งที่ดูแล้ว หนังThe Bridges of Madison county(หนังเกี่ยวกับตากล้อง) ก็ดูแล้วอยากสะสม

แต่หนังมารีลิน มอนโร(Niagaraไม่เคยดู) โดยฉลองวันเด็ก ไปหลายรอบมากร้านนี้ก่อนหน้าเจอเพื่อนไม่ได้เจอกันตั้งนาน โดยบังเอิญ และรุ่นน้อง สนทนาตามสภาพเลือกหนังกัน แล้ววันนี้ก็เจอเพื่อนอีก คุยเรื่องลองแผ่นหนังไปบ้าง เช่น มังกรคู่สู้สิบทิศ ผมคอกำลังภายในชอบหวงอี้ตั้งแต่หนังเจาะเวลาหาจิ๋นซีเคยอ่านนิยายและการ์ตูน จนลืมแล้วส่วนมังกรคู่นี้เรื่องเคล็ดวิชาคัมภีร์อมตะ แหะๆเล่าสั้นๆสำหรับหนังรอบดึก(ฯลฯ) ราตรีสวัสดิ์ ครับ

ใช่ พี่เก๋ง เยื้องวัดพระสิงห์ร้านซีเนม่าเดอ ล้านนาเช่าขายวีซีดี ดีวีดีเลิกกิจการ ซื้อvcd 60แผ่นเท่ากับ60บาท ซึ้อดีวีดี 50 แผ่นเท่ากับ35 บาท นี่ผมซื้อมาสะสมไว้แล้ว ยังไม่รู้ดูหมดหรือไม่ ก็มีที่ดูแล้วซื้อเก็บไว้ ครับ

555 หนังโป๊ร้านนี้เขาไม่มีด้วย แล้วสมัยนี้เราดูหนังโป๊ทางเน็ตฯ กันดูฟรีดูเยอะ555 ไม่มีใครสะสมเป็นแผ่นแล้วมั้ง แต่ข้อดีของแผ่นสัมผัสจับต้องได้
https://www.facebook.com/pages/Cinema-De-Lanna/1410396375910217?ref=ts&fref=ts

10 มกรา
ผมซื้อหนังSINCE OTAR LEFT…ผมเคยเล่าดูแล้วรีวิวสั้นๆ เห็นภาพครอบครัวผูกพันยอมขายหนังสือดีๆที่สะสมไว้ทั้งวรรณกรรมของมาร์แซล พรูสต์ เรื่องในการค้นหาวันเวลาที่สูญหาย เพื่อตามหาลูก หรือผมเคยเล่าดูแล้วหนังรักเกาหลี Christmas in August ตากล้องร้านถ่ายรูปกับตำรวจสาว ความสัมพันธ์กับครอบครัวเบื้องหลังของชีวิตชายหนุ่ม

ส่วนหนังดีประจำปี58 ซึ่งผมเพิ่งได้ดูหาเก็บสะสมไว้ไม่ได้ เกี่ยวกับอ่านหนังสือแตกๆ แบบขำๆ ที่ผมได้ดูฟรีทางเน็ตเรื่องLiberal Arts(*) บทสนทนาเรื่องการตัดสินว่าหนังสือไหนดีไม่ดี เป็นเผด็จการแล้ว นางเอกบอกพระเอกที่ชอบอ่านหนังสือ(นัยยะของการอ่านหนังสือแตก ทำให้พระเอกไม่ฟันสาวอายุ19อ่อนกว่าตนฮร่าๆ)

หนังที่สื่อเรื่องวุฒิภาวะของวัยพระเอก ที่มีอายุกลางคน เริ่มผมหงอก สุขุมมากขึ้น (วุฒิภาวะคืออะไร?/โตขึ้นมีงานมีเงินมีเมียมีลูก หรือ”หัว” “ใจ”ฯลฯ) ดูแล้วตัวละครหลายคนสะท้อนอะไรได้อีกดูฮร่าๆก็ได้

*ผมยังไม่เคยเขียนถึงหนังเรื่องนี้ดูคอมเม้นท์ทั้งด้านลบด้านบวกเพิ่มเติมและหนังได้
หนังที่ห่วยแตกที่สุดเท่าที่เคยดู …..
http://pantip.com/topic/30936501
http://www.imdb.com/title/tt1872818/?ref_=ttmd_md_nm
http://video.mthai.com/trailer/player/1440769058.html
(น่าคิดนิยามความหมายของชื่อ: Liberal arts-ศิลปศาสตร์ ใน วิกิพีเดีย ลองหาดูเพิ่มเติมด้วยครับ)
ราตรีสวัสดิ์กับเพลงประกอบหนังMy Blueberry Nights (soundtrack) – The Greatest (Cat Power)

Lom Lullmy หนุ่มโรแมนติค…นะคะเนี่ย
สาวๆอยู่ใกล้…ไม่ได้แน่…
555…มีเคลิ้ม..
-ขอโทษที่ตอบช้า ผมเป็นหนุ่มโรแมนติคก็ได้ ถ้าสาวๆอยู่ใกล้มีเคลิ้ม555 แต่ผมสาวๆอยู่ใกล้มีเคลิ้มไม่จริงขอปฏิเสธ555 ไปตามร้านไหนๆ ก็ไม่เคยเจอเมื่อวานยังมุขกันที่โต๊ะผมสนใจข่าวดาราแพท ณปภา ทำไงผมจะเป็นหนุ่มทำให้แพทเคลิ้ม(ฮร่า)
Lom Lullmy เราชอบดูหนังนะคะ
แต่ต้องดูในโลง…เอ้ย!โรง
55555..จึงมีใจ..มีสมาธิค่ะ
ดูจอเล็กที่บ้าน…ไม่ได้เลย
ไม่รู้เรื่อง…เก็บสมาธิไม่ได้
เสียดาย…ถ้าได้ดูเรื่องที่…
คุณแนะนำ…คงคุยสนุกแน่
-เสียดายที่คุณไม่ได้ดูไม่งั้นคงคุยสนุกแน่ๆ แค่คุณคุยเรื่องความต่างในโรงกับหน้าจอ ก็น่าคิด ในแง่ “วิธี”ดูหนังหลายแบบยุคนี้ดูทางจอทีวี,โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ (“วิธีการอ่าน” ก็หลายแบบ) ครับ^^

12 มกรา
เมื่อวานผมบังเอิญเจอผู้กำกับหนังสั้น ที่เคยร่วมงานกันทำหนังสั้นเรื่อง “อัญชัน” มาจากกรุงเทพฯ แวะเชียงใหม่ เลยบอกว่าจะพาไปดูฉากร้านเหล้า บาร์ ที่ติดโรงเรียน… ในหนังเกรียนฟิคชั่น ซึ่งผมเคยดูบนรถทัวร์เป็นหนังวัยรุ่นไม่ธรรมดา พวกเด็กนักเรียนถ่ายคลิปลงยูทูป ทำหนังสั้น และความรักซ่อนเงื่อนปมถึงวัยเกินวัยรุ่นด้วย ที่มีอะไรอึ้งตอนจบสำหรับผม(บอกไม่ได้เดี๋ยวหาว่าสปอยส์ๆ ฮร่าๆ) บังเอิญทีมงานหนังสั้นอีกคน อยากฟังเพลงที่ร้านหนึ่ง ซึ่งต่อมาผมเห็นสาวฝรั่ง ในร้าน ทั้งที่มีคนไทยมากกว่าฝรั่ง นั่งฟังเพลงนักร้อง นักดนตรีเล่นเพลงรำลึกถึงเดวิด โบวี่
เมื่อผมนั่งฟังทั้งการเล่นเพลงของวงพิงก์ พลอยด์ (Pink Floyd),เรจอะเกนสต์เดอะแมชชีน (Rage Against the Machine) และคนในโต๊ะขอเพลงวงเนอร์วานา (Nirvana) รวมทั้งเพลงวงอื่นๆ ที่เล่ามาจะจบอย่างหักมุม ผมก็ขับรถมอเตอร์ไซด์กลับมาถ่ายรูปอุบัติเหตุแล้วแป๊บเดียวปรากฏว่ามีฝรั่งผู้ชายขับมอเตอร์ไซด์มาถามทางผม เห็นกระเป๋าเขามีดอกกุหลาบด้วย ดีที่เขาไม่มาขอความรักกับผม(ฮร่า)

ราตรีสวัสดิ์กับเพลง Where did you sleep last night

13 มกรา
หนังสั้นที่ทำปีที่แล้วเสร็จจบด้วยดี ได้ปรากฏเป็นแผ่นหนังมาถึงมือของผม แล้วเลยแอ็คอาร์ตก่อนนอน ราตรีสวัสดิ์ ครับ

14 มกรา
วันอาทิตย์ที่11นัดคุยกับรุ่นน้อง ที่ไม่ได้เจอกันตั้งนาน ทั้งเรื่องนำเสนองาน และชีวิต(ฯลฯ) ต่อมาวันอังคารกับวันพุธผมออกพื้นที่ โดยถ่ายรูปเก็บภาพ ณ สถานที่รอบๆ บรรยากาศธรรมชาติ ฯลฯ และผมเจอเกษตรกร ก็ถ่ายรูป เป็นรุ่นพี่เค้ารู้จักกับผม หลังถ่ายเสร็จแชะภาพ ผมบอกจะไปโพสต์เฟซบุ๊ค บอกชาวนาจนโดนคนขโมยของหลายรอบที่นี่ เขาหัวเราะคนเห็นรูปบอกอ้วน ฉิ.. หาย อย่างนี้ไม่จนแล้ว 555 อ่ะ น่ะ (ไม่ได้คุยเรื่องหนี้สินเกษตรกร ไม่ได้ถามเปรียบเทียบชาวสวนยางแล้ว ชาวนา ทำไง ภัยแล้ง และข้าวขายไม่ได้ฯลฯ)
โดยเรื่องคุยอื่นๆ สมมติถ้าเขาคุยเรื่องเมื่อไหร่ผมหาเมียได้สักทีกันอีก ผมเตรียมจะบอกว่าอยากเป็นนักเขียน มีเมียช่วยเก็บเงินหลังกลับมาบ้านบอกเมียตกงาน แต่เมียบอกคุณก็เขียนหนังสือได้แล้วสิ คุณมีพรสวรรค์อย่างผู้เขียนThe scarlet letter(หนังสือ-หนัง*)ที่มาหนังสือพลังแห่งชีวิต : Chicken Soup for the Soul มองโลกอย่างแง่ดี(ยุคนี้ออมเงินผ่านประกัน ฯลฯ) ก็เผื่อความสบายใจ เดี๋ยวจน เครียด…ขำขำ ฮร่าๆ ครับ
* Chicken Soup For The Soul ในเรื่องencouragement เกี่ยวกับ Nathaniel Hawthorne
https://archive.org/stream/ChickenSoupForTheSoul/ChickenSoupForTheSoul-JackCanfieldAndMarkHansen#page/n133/mode/2up
https://en.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Hawthorne
http://www.themorgan.org/exhibitions/online/TheDiary/Sophia-and-Nathaniel-Hawthorne
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Scarlet_Letter
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Scarlet_Letter_in_popular_culture#Film

ราตรีสวัสดิ์ กับเพลง คอนเสิร์ตคนจน

Lom Lullmy หาให้ได้แบบ…ปดิวรัดา
ผมต้องเสริท์กูเกิ้ลว่าปดิวรัดา เป็นใครเลยรู้ว่าเป็นตัวละครทีวี ครับ555
รับทราบผมจะได้เรียนรู้ไว้ ครับ

15 มกรา
ค่ำคืนที่นอนไม่หลับ ข้ามวันสู่15 มกรา กับแฟ้มภาพLost Time ภาพอาจจะมากกว่า12 ปีแล้วมั้ง อยู่ๆ ก็คิดถึงขึ้นมาด้วย ขอตัวไปนอนต่อ ราตรีสวัสดิ์อีกครั้ง ครับ
เหม่อยากให้อธิบายภาพเลยพี่ จับประเด็นอย่างนี้555 รู้สึกคิดถึงความหลังจะตอบเพิ่มหลังไมค์
ตีความภาพแล้วแต่เลยพี่555 เกิดคำถามเจาะใจขึ้นมาด้วยเน้อ! รู้สึกคิดถึงความหลังจะตอบเพิ่มหลังไมค์
พี่เค้าสบายดี ครับ
ผมจะโทรชวนพี่เค้าไปสมัครออกรายการหาคู่ ในTake me outฯ เหมือนกับผม555
ผมบอกไว้ก่อนเผื่อคนอื่นอ่านน้องญ.สองคนในรูปไม่เกี่ยวแยกไปต่างหาก แล้วตอบพี่วิเคราะห์ต่อเนื่องเรื่องคู่ ขอบคุณที่เป็นห่วงผมได้ข่าวว่าGossip ผมไปเรียบร้อยแล้วพี่เค้าผมเพิ่งเช็คดูอายุเกินสี่สิบสมัครรายการTake me outฯ ไม่ได้ ฮร่าๆ(ถ้าอยากรู้ส่วนตัวถามเพิ่มทางข้อความไม่สาธารณะหละกัน)555
คุณดวงจำปา นี่รู้กันคนเดียวกับผมเข้าใจในฐานะผู้ติดตามการเมืองสำหรับผม ก็เป็นหนังเกี่ยวกับนักมวนที่น่าสนใจดูจากตัวอย่าง ดีกว่านักมวย“เงินเท่าฝาบ้าน-8 ซูเปอร์คาร์” “เมเวเธอร์” อวดรวยจนคนอึ้งอีก!555
http://www.kiitdoo.com/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD/
ใช่ เห็นด้วยคนอวดรวย เพราะสังคมเรานิยมชอบเงิน ท่ามกลางการแข่งขันในยุคระบบทุนนิยม ครับ
16 มกรา
ผมคิดจะเขียนนิยายที่โครงร่างค้างไว้ 11 ปีให้จบ แต่slow lifeคิดๆ ไปคิดมางานอาจจะมาสเตอร์พีซ เก็บไว้ก่อนเป็นเรื่องแนวโรแมนติคความรักอันงดงาม ในEmpty time และผมได้รับไอเดียเขียนบทหนังไปเสนอขาย รวมทั้งบทหนังสั้นแนวPuppy love แต่ว่าอันดับแรกที่ต้องทำให้สำเร็จร่างๆภาพมาหลายรอบ คือ ภาพวาดที่ทำได้เงินก่อน ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^
ภาพประกอบหนังสือThe Kissฯ และเฟรมว่างเปล่า(ตั้งใจถ่ายให้เอียงๆบอกไว้ก่อนเผื่อสงสัย555)

17 มกรา-18 มกรา
วันกองทัพไทยผมกลับมาทบทวนขยายความเขียนเพิ่มเติมนิดๆ ต่อปัญหาการเมืองของทหารไทย
โดยประเด็นใหญ่ …สร้างปฏิทินแห่งความหวังจากรัฐสวัสดิการ โดยลดงบประมาณของกองทัพ มาเพิ่มงบจัดทำรัฐสวัสดิการให้ประชาชน เพราะยุคสมัยของการไม่มีสงครามภายนอก และบทบาทของการควบคุมทหารโดยพลเรือน… เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ คือไม่ได้เน้นความรุนแรง ซึ่งตรรกะไม่เน้นความรุนแรง ก็ย่อมไม่สนับสนุนการซื้ออาวุธ(*)
ก่อนที่เวลาของท่านจะหมดแล้วเปลี่ยนแปลง…อย่าลืมกำเนิดสำนึกแบบใหม่ที่อิงกับโลกแห่งความเป็นจริง มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ(**)ตามเวลาสมัยใหม่ของชาติไทยอย่างคู่ขนานกับการเปลี่ยนแปลงในโลก เช่น ภาพวาดหอนาฬิกา ในวัดปทุมวนาฯ จากอดีต(ปวศ.ภาพทหารไทยยังต้องพัฒนาภายนอกแต่งกายแบบฝรั่งกับอาวุธ)ถึงปัจจุบัน(ภาพอาวุธใหม่)
เมื่อเราสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง(***) ก็จะเป็นพุทธอิสระ จากเผด็จการทหาร อย่างไรก็ดีผม
ให้กำลังใจผู้ส่องทุจริตราชภักดิ์ ครับ

*เกร็ดเรื่อง “วันกองทัพไทย” และ .. สู่อนาคต “ทหารไทยนี้รักสงบ”
http://prachatai3.com/journal/2011/01/32710

**หอนาฬิกา…
http://www.museum-press.com/content–4-5600-106704-1.html
***ผมแต่งกายด้วยเสื้อรณรงค์กับรูปหนังสือ ครับ^^
ราตรีสวัสดิ์ กับเพลง Freedom

ใช่ ผมฟังเพลงนี้สมัยเรียนป.ตรี รุ่นน้องที่ชอบฟังแนวแบบนี้แนะนำ จนผมมีอัลบั้มวงนี้เป็นเทปเก็บไว้ด้วย ส่วนประวัติของพระเวียดนาม ปี2506 ค้นได้ทางเน็ต เชื่อมโยงการเมืองของปกอัลบั้ม สะท้อนออกมาแรงมาก แต่วัดใจพุทธเสียสละชีวิตมากกว่าพระไทยๆ น่ะ ราตรีสวัสดิ์ ครับ
Rage Against The Machine – Sleep Now In The Fire

20 มกรา
ราตรีสวัสดิ์ ผมอาจจะเงียบหายไปบ้างในบางวัน เพราะเน็ตช้า-ติดธุระ และรวบรวมสมาธิวาดภาพ ดังกล่าว ซึ่งผมคิดถึงภาพเก่าผมสมัยผมวาดลายเส้นรูปภาพบันไดสวรรค์ของพระพุทธเจ้า ในจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ดูภาพโดยตรงและทางอ้อมผ่านหน้าปกถึงเนื้อในหนังสือ (ดูเพิ่มเติมทางเน็ตEbookหนังสือจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์)นี่แหละทางสู่สวรรค์ความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ของการเปิดโลกFrom Heaven(*)
*http://www.finearts.go.th/promotion/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C/book/41-2014-11-17-04-10-21/2-2013-01-26-21-11-08.html
**ความฝันของยาโคบที่เบธเอล เปรียบเทียบกับภาพบันไดสวรรค์ของพระพุทธเจ้า
http://www.biblica.com/es-us/la-biblia/biblia-en-linea/tncv/%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5/28/nvi/

คุณสนใจผลงานจิตรกรบอยๆ บ้างไหม? เผื่อซื้อผลงานของผมสักภาพ555 แถมข่าวอุ๊ หฤทัย โชคใหญ่หล่นทับ ซื้อภาพวาดศิลปินเอกของโลก ในราคาแค่ 2,000 บาท
http://women.kapook.com/view125103.html
http://www.dailynews.co.th/regional/337225
อรรคพล สาตุ้ม ฮร่าๆ ได้ๆ บอกเล่าไว้ื้้คุยกัน น่ะ ครับ

24 มกรา
ผมรู้สึกหนาวจะไปขี่จักรยานไหวไหมเนี่ย(?) นึกถึงข่าวเตรียมฉลองใหญ่ 720ปีเมืองเชียงใหม่ ทำให้ผมคิดถึงอัตลักษณ์ตัวตนคนเมืองใส่เสื้อ(ผ้า)หม้อห้อม ซึ่งความหมายหนึ่งเป็นชุดกรรมกร(*) และภาพผมขี่จักรยานจอดตรงประตูท่าแพ หรือชื่อเดิม ประตูเชียงเรือกในสมัยโบราณ คำว่า “เชียง” หมายถึง “เวียง” หรือ “เมือง” ส่วนคำว่า “เรือก” นั้นมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่า เรือ…(**)และท่าแพเคยมีหอนาฬิกา(***) นี่แหละเวลาการเปลี่ยนของการพัฒนาเป็นถนนหนทาง เชียงใหม่เป็นคำเชื่อมโยงกับนครเก่าอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วเก่ากับใหม่ ในความคิดของผู้คนจากอดีตปวศ.ถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอื่นๆตามกาลเวลา (เขียนมากจะยาวไม่ได้เข้านอน ) ครับ

* มุมปวศ.ยกตัวอย่างเปรียบเทียบเสื้อหม้อห้อมไม่ใช่เสื้อสัญลักษณ์ของคนเมือง กรณีนี้ดูภาพข้อมูลจากนิตยสารเก่า-เรื่องเล่าจิตรกรฝาเบียร์ฯ
**ท่าแพ(วิกิพีเดีย) https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9E
***หอนาฬิกาที่ประตูท่าแพ…
http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1177

25 มกรา
ลมหนาวสายฝน และการเดินทางไปพร้อมหนังสือ,แผ่นหนังที่มาเปิดดูชวนน้ำตาซึมๆ แหะๆ จากรูปผมต้องใส่เสื้อกันหนาว บวกกับอยากใส่กางเกงขายาวนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ ครับ
เจตน์ แถมเอ็มวี หนัง
Be With You

ผมกลับมาแล้วบังเอิญเจอเพื่อนบ้างบางคน ด้วย ครับ
26 มกรา
ผมคิดถึงผลงานวาดภาพช้างงานเก่าๆ ในแง่ลายเส้นจิตรกรรม ทำให้ผมนึกถึงภาพวาดในจินตกรรมฝาผนังฯ ณ วัดเบญจฯ(*) อีกเรื่องเป็นประเด็นสังฆราชกรณีเรื่องแยกสังฆราช สองนิกายเป็นเรื่องในโซเซียล-พระมหาอภิชาติ ใน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ผู้เคยเป็นกระแสต.ค.ปีที่ผ่านมาหลังออกมาเสนอมาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันประเด็นความขัดแย้งใน 3 จ.ชายแดนใต้ ได้ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘พระมหาอภิชาติฯ’ เสนอทางออกประเด็นความขัดแย้งในการตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ (**)
ผมสงสัยเรื่องการไม่แยกระหว่างศาสนากับรัฐเป็นรัฐฆราวาสที่ไม่ได้เป็นปัญหาในสังคม(***)หรือการเรียกร้องปฏิรูปศาสนา เท่ากับเรื่องสังฆราช นี่จะเป็นประเด็นคำถามต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม นอกกรอบพุทธะอิสระแห่งกปปส.หรือไม่ ก็การสร้างแนวร่วมไม่ง่าย
โดยสรุป ภาพรวมของปัญหาต้องส่วนรวม และผมคิดไม่ออกตามชะตากรรม หรือผมคิดออกจากเรื่องนี้ ต้องเตรียมกลับไปวาดต่อ ครับ^^
*งานจิตรกรรมเล่าประวัติศาสตร์และเรื่องสมโภชช้างเผือก(ฯลฯ) ดูภาพและการอธิบายเพิ่มในลิ๊งค์ ครับ
http://www.openbase.in.th/files/a3%5B1%5D.3(20-49)%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87(20-49).pdf
http://www.museum-press.com/content–4-5600-83104-1.html
** http://prachatai.com/journal/2016/01/63536
ตื่นเถิดชาวพุทธ – Wake Up Buddhist 16 มกราคม •@อย่าก่อสังฆเภท@

***re:reading 5: ชุมชนจินตกรรม part 2(อ.ธเนศ วงศ์ฯ พูดถึงการไม่แยกศาสนากับรัฐไม่เป็นปัญหาเรื่องรัฐทางโลกย์หรือรัฐฆราวาส/State of Secular?)

26 มกรา
ผมถ่ายรูปกับมาสคอตจระเข้ๆ เที่ยววัดกับแม่ (ธุระงานอื่นๆในหลายวันที่ผ่านมาด้วย) และรถทัวร์ฉายหนังสิงค์โปรเข้ากระแสอาเซียนเรื่องIlo Ilo: http://www.parp-pa-yon.com/movies/ilo-ilo-2013.html
ดู”ILo ILo” http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1381828427
Review หนังเรื่อง ILO ILOhttp://pantip.com/topic/31084082
ราตรีสวัสดิ์ ครับ

ใช่ ครับ ผมพาแม่เที่ยว จริงๆถ่ายรูปไม่ทั่วในวัด เช่น มีโชว์ไก่ชน(ไม่มีตุ๊กตาลูกเทพ ฮร่า) ซึ่งคนอธิบายบอกว่าไก่นี้ชื่อพรพระเจ้าเสือ ซึ่งพระเจ้าเสือ บิดามวยไทยอย่างที่นี่มีจะจัดงานมวยไทย เพราะพระเจ้ามีประวัติสัมพันธ์กับพิจิตร ดูเพิ่มเติมวิกิพีเดีย
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_8

ผมเคยเขียนเรื่องเครื่องดื่ม เป็นประวัติศาสตร์ ที่คนแปลไม่อยากให้เป็นเรื่องท่องจำ เอาสนุกๆผมวาดรูปยังพยายามใช้สติปัญญาควบคุมอารมณ์ให้เกิดงาน ในแง่ปวศ.ดูภาพก็มีภาพจิตรกรรมมวยไทย ให้ดูม่วนๆ น่ะครับ

ขอโทษด้วยภาพไม่ชัด เพราะตอนถ่ายรีบๆ เผื่ออ้างอิง หรือสมมติคนอื่นอ่านได้ทั้งสองอย่างแบบนี้ ก้อลองหาหนังสือดูน่ะครับ

ย้อนกลับเรื่องหนังสือตัวอักษรเยอะแต่เรื่องนี้อ่านสนุก จริงๆ เพราะตอนที่ผมรีบถ่ายรูปจากห้องสมุดตอนนั้นไม่มีเวลาแต่จำเรื่องหลักๆ ได้มันส์มากลองอ่าน ครับ^^
http://www.matichonbook.com/index.php/6-a-history-of-the-world-in-6-glasses.html

บางครั้งการอ่านก็เหนื่อยผมยังไม่ได้อ่านร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี้เลยเหมือนตำราหรือหนังสือบางเล่ม ไม่น่าอ่าน ครับ

เจตน์ ขออีกMv ชอบหนังเรื่องนี้ ฮร่าๆ
Be With You

นิ่มเราไม่ได้เจอกันสิบปีแล้วมั้ง ถ้าเราจะได้เจอกันอีกอาจจะสิบปีละมั้ง แต่ละครั้ง555 ผมจะใช้แนวทางหมอญี่ปุ่นอดข้าวกินมื้อเดียวหน้าไม่แก่
http://health.mthai.com/howto/health-care/11513.html

27 มกรา
ผมเดินทางถ่ายภาพจักรเก่าของแม่ สมัยเย็บผ้า และถ่ายภาพช่างเย็บภาพเห็นจักรเย็บแล้วรวย ต่อมาผมบังเอิญได้อ่านนิตยสารไก่ชน เรียกร้องคุ้มครองอาชีพในรัฐธรรมนูญ (ฯลฯ) ภาพสะท้อนทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลคสช.นี้บนรถทัวร์ และผมพกแผ่นหนังเดินทางประเด็นที่ได้จากความรักดูหนังManhattan ต้องแก่อย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้เมคหน้า และก็ความสามารถเป็นโชคอย่างหนึ่ง (เล่าสั้นๆดูเพิ่มเรื่องหนัง*)

แต่ผมไม่อ้างว้างอ้างอ่านหนังสือKantเคยบอกโชคชะตา ทำให้เขาตกหลุมรักในอภิปรัชญา ถ้าจริงแท้ต้องเกิดรายได้เดือนละแสนบาทในการทำงานวาดรูป(ฮร่าๆพูดเล่น) นับเงินจับต้องได้เมียแน่ เพราะผมตกหลุมรักในเมีย(ไม่นามธรรม…ฮร่า) ซึ่งผมหลายปีจะมีเมียก็ต้องมีเงินเป็นวัตถุอย่างรูปธรรม นี่เป็นความรับผิดชอบต่อตนเองกับเมีย ก็ต้องทำงานวาดรูปมากๆ(**) เป็นชะตากรรมฟ้าท้าลิขิตคน(ไม่ใช่ไก่ชน)คนซนๆ( ไม่ยอมจน น่ะ ฮร่าๆ ***)
* Manhattan (1979) แมนฮัตตัน
แนวหนัง ชีวิต
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=10000tip&month=09-2005&date=15&group=11&gblog=148
**หนังสือThe creativeฯที่ผมพกไปก็อ้างชะตากรรม ทำให้เกิดงานเขียนด้วย ครับ
http://www.amazon.com/Creative-Process-Symposium-Brewster-Ghiselin/dp/B000WWUUYC/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1453987045&sr=1-5
http://www.amazon.com/The-Creative-Process-Reflections-Invention/dp/0520054539
http://www.amazon.com/Creative-Process-Reflections-Invention-Sciences/dp/0520054539/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1453987045&sr=1-1
***ภาพจากโรงงานเครื่องจักรผลิตศิลปะ/สตูดิโอบอยๆ ขำคิดดีทำงานเป็นชิ้นเป็นอัน และผมใส่เสื้อกันหนาวกับผ้ากันเปื้อนพ่อค้า ครับ^^
ราตรีสวัสดิ์กับเพลงความหวัง

28 มกรา
ผมปั่นจักรยานในเชียงใหม่เห็นและรู้ศิลปะ ถ่ายภาพไว้กับความทรงจำหนังสือความเข้าใจในศิลปะนามธรรม แต่แรกเริ่มเดิมทีศิลปกรรมทั้งหมด คือความเป็นนามธรรม ถึงสัญลักษณ์(symbol)และลักษณะการเปรียบเปรย(allegory) รวมทั้งศิลปะฯลฯ ราตรีสวัสดิ์ในเวลาพร้อมกันนี้ ครับ

29 มกรา
ราตรีสวัสดิ์เชียงใหม่ โดยผมเดินทางต้อนรับพูดคุยกับพี่วิชัย ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย(ไม่ได้เจอกันหลายปีตอนทำข่าว*) กับพรรคพวก ก็ได้คุยทบทวนความทรงจำที่เราเคยพบกัน และการจัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์(**) ฯลฯ รวมทั้งสนทนาปัญหาบ้านเมืองกัน ครับ
*”พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย” สัญจรพบแรงงานนอกระบบที่เชียงใหม่
http://prachatai.org/journal/2011/02/33212
พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยสัญจรนิคมลำพูน
http://prachatailand.blogspot.com/2011/02/prachatai3info_20.html#15
**https://th-th.facebook.com/thailabourmuseum
http://thailabourmuseum.org/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Development of Nation and Making Democracy-constitution(R.I.P.ben anderson)

9 ธค 58
ผมเดินทางเช้าวันที่ 7 ธันวา จากเชียงใหม่นั่งรถทัวร์แปดโมงเช้าเข้าพิจิตรบ่ายสามโมงครึ่ง ต่อเข้าอ.เมืองพิจิตร (เจ็ดชม.) วันต่อมานั่งรถตู้ตีห้าครึ่งไปถึงห้าโมงเช้า รถติดนิดๆ ลงที่อนุสาวรีย์ชัยฯทำธุระงานเสร็จ ตัดสินใจไปหมอชิต คิดกลับเชียงใหม่ ไปแก้ไขเอกสารให้เสร็จเรียบร้อย จากบ่ายสองโมง มาถึงเที่ยงคืนวันที่ 8ย่างเก้า ธันวา ใช้เวลาสิบชม.ครับG.N.

—พี่เจี๊ยบ ผมโอเคจากอาการหวัดแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน แต่พอหยุดโพสต์เฟซฯไปก็เลยหยุดยาวพักไป ตอนนี้เริ่มมีอาการหวัดกลับมาตามสภาพอากาศ ซึ่งผมช่วงนี้ก็ติดธุระงาน และก่อนหน้าช่วงสัปดาห์ที่แล้วเดินทางบ่อยๆ นี่ผมเพิ่งกลับจากกรุงเทพฯ และพิจิตรด้วย ครับ

10 ธค.58
การเดินทางๆไปพิจิตร(*) ผมคิดถึงหลายวันก่อนผมคุยกับพวกรุ่นพี่นักเขียนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ในส่วนรายได้ต่อยอดคุยกับรุ่นพี่ในกลุ่ม นึกออกน่าคิดเรื่องค่าเรื่องสั้นน้อย เพราะยุคณรงค์ จันทร์เรือง พออายุประมาณ 18-19 ปีก็เริ่มเขียนเรื่องยาว ทำให้เขาได้ค่าเรื่องมากกว่า 3 เท่าของเงินเดือนบัณฑิตในสมัยนั้น เขาจึงตัดสินใจเลิกการเรียนไป ไม่จบชั้น ม. 8 เข้าทำงานในตำแหน่งพิสูจน์อักษรที่นิตยสาร “แสนสุข” แล้วเขียนนิยายบู๊ ให้กับสนพ.เพลินจิต(**)เป็นตัวอย่าง ครับ
แต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์ หรือฉบับเหาะเหินเกินลงกา(ลงเรือแป๊ะฯ) เคยมีการเสนอรธน.ของประเทศไทยได้มีการบรรรจุหมวดหมู่ของกีฬาโดยมีการนำเรื่องกีฬาเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 95 ที่ระบุว่า รัฐบาลต้องสนับสนุน พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมีการจัดการกีฬาอย่างเป็นระบบ หากรัฐบาลไม่ทำ จะถือเป็นความผิด ฐานละเว้นการปฏิบัติ(***)
โดยรัฐธรรมนูญฉบับนักเขียนและศิลปิน น่านำเสนอรัฐบาลต้องสนับสนุน พัฒนา ส่งเสริมนักเขียน และสนับสนุนด้านการเขียนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาและการสอนการเขียนอย่างยุคเปลื้อง ณ นคร สอนการเขียนทางไปรษณีย์ให้กับส.พลายน้อย เดี๋ยวนี้สอนทางเฟซฯก็ได้อย่างศิลปินสอนศิลปะทางเฟซฯ ครับ(****)
ดังนั้น จากฉายารัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่ม ฉบับฟันปลอม ฉบับครึ่งใบ ฯลฯ น่าจะมีฉบับส่งเสริมนักเขียนและศิลปิน ได้แต่หวังผมแค่เสนอในฐานะสิทธิของพลเมือง ไม่ลืมเราเคยมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน(2540) กันด้วย ครับ

*ภาพประกอบการเดินทางไปพิจิตร กับหนังสือสมุดภาพสยาม ยุคประชาธิปไตย มีภาพโรงเรียนพิจิตร(หรือพิจิตรพิทยาคม)ร่วมงานออกร้านฉลองรัฐธรรมนูญ และภาพชาวตะพานหิน พิจิตร เชิดสิงโตต้อนรับรัฐธรรมนูญ ก่อนผ่านไปพิษณุโลกด้วย ครับ
**https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87

***http://www.siamsport.co.th/seagames2015/?page=news&view=view&id=150408191401
http://www.smmsport.com/m/news.php?n=139033
****ส.พลายน้อย เขียนคอลัมภ์จิปาถะเรื่องหนุมาน :เทพแห่งสรรพวิทยา (14) เล่าถึงพระปวันเทพแห่งลม “พระปวัน”หรือพระวายุนี้มีฤทธิ์มาก เคยเป่ายอดเขาพระสุเมรุหักปลิวไปตกในมหาสมุทร และต่อมาได้กลายเป็นเกาะลงกาของทศกัณฐ์ส่วนหนุมานก็เป็นบุตรของพระปวัน(เรื่องเชื่อมโยงมหาภารตยุทธกับรามายณะ ดูมติชน 6 ธ.ค.58)นักเขียนผลงานจำนวนมาก ดูเพิ่มเติม
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA.%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
ศิลปินสุรินทร์ สอนศิลปะออนไลน์ทั่วโลก ช่วยประหยัดเวลา ครู-นักเรียนโดยไม่ต้องเจอหน้ากัน
อ้างอิง : เรียนรู้ไร้พรมแดน! ศิลปินสุรินทร์ สอนศิลปะออนไลน์ทั่วโลก
http://news.mthai.com/hot-news/general-news/460516.html
เฟซฯมีรำลึกอดีตให้ด้วยวันนี้มีกิจกรรมที่ผมเขียนไว้ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=740208826008348&id=100000577118415


ส่งท้ายค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ กับเพลงประกอบหนังLooper ซึ่งผมเคยดูแล้วเขียนถึงไปแล้ว แต่นั่งรถทัวร์เปิดฉายให้ผมดูที่ผ่านมาทำให้กลายเป็นดูหนังเรื่องนี้ซ้ำไปซ้ำมาในลูปสามรอบทบทวนความทรงจำกับเพลง

13ธค 58
บอยรำลึกบทสนทนาสุดท้ายกับอ.เบน
วันนี้ผมขอรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.เบเนดิก แอนเดอร์สัน หรือเบน แอนเดอร์สัน ผ่านอีเมล์ที่สนทนากัน ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากที่ผมเคยส่งหนังสั้นเรื่องน้ำตาแม่อาย ให้อาจารย์เบน ผู้เชี่ยวชาญเอเชียตะวันออกเฉียงใต้*
The making of short film by me(การสร้างหนังสั้นโดยผมเป็นหัวข้อที่คุยกัน)
Nov 1
to omben (อีเมล์ผมไม่เผยแพร่)
Dear,Prof.Ben anderson

I send my short film tell about uncle Nuamthong Paiwan, a 60-year-old taxi driver, drove his taxi into a tank on September 30 ,2006 as a protest against the coup.

Regards,
akkaphon

“สร้างหนังสั้น”:The Making of Short Film
Ben Anderson(อีเมล์ผมไม่เผยแพร่)
Nov 1
to me
Dear Akkaphon, Thanks very much for your message and the news about your video. I am leaving tomorrow for the Philipinnes. andI hope to be in ‘narok’ this month, but I am not sure exactly I would very much to see your work after I arrive. All the best. from AHK meaning Old Hia Kae 5555555

Nov 2
to Ben
Dear,Prof.Ben anderson

Thanks very much for my message and the news about my video. I production it genre comedy-drama.
I understand you travel from Philipinnes. I happy talk with you
by I search narok what your mean. I begin from kenya in narok town or Narok County because may be mean this I guess.
but I get that.
when I read again this is my joke from myself.
555

Regards,
akkaphon

Ben Anderson
Nov 3

to me
Dear Akkaphon. Do not worry. I think I will be in my flat by the last week of this month. So if you are in narok, it wil be easy to get in touch All my greetings for you. AHK

akkaphon satum
Nov 3

to Ben
Dear,Prof.Ben anderson

I see your conversation for me.I think carefully you tell me.
I hope every thing is fine with you.
Thanks,
Ok,
Regards,
akkaphon

โดย ผมขอกล่าวอย่างย่อๆ ด้วยความระลึกถึงอาจารย์เบน ได้เคยแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ในทางอีเมล์กับผมก่อนหน้าคุยกันยกตัวอย่างสนทนาเรื่องการเมือง หนังสือ หนังสั้นศรีปิงเมือง อย่างเป็นกันเอง ไม่ทำให้ผมเกร็งและเกรงใจมากมาย เพราะการคุยกับนักวิชาการระดับโลกอย่างท่าน ย่อมหาโอกาสได้ความรู้ไม่ได้ง่ายๆ รำลึกเสมอผมยังอ่านหนังสือของอาจารย์เป็นประจำสม่ำเสมอ นี่ถือเป็นการคารวะผ่านอีเมล์บทสนทนาหนังสั้นเรื่องสร้างหนังสั้น สะท้อนเรื่องเล่าเกี่ยวกับลุงนวมทอง** ซึ่งผมเศร้าน่าเสียดายใจหาย เพราะเราเคยคุยกันไว้จะพบกันอีกครั้งในอนาคต โดยบันทึกไว้สั้นๆ ณ ที่นี้ R.I.P.ครับ

*ดูประวัติและข้อมูลข่าวเสียชีวิตเพิ่มเติม
เบเนดิก แอนเดอร์สัน เสียชีวิตแล้ว
http://prachatai.com/journal/2015/12/62931
ศาสตราจารย์เบนเดินทางมาบรรยายพิเศษที่คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติอินโดนีเซีย (University of Indonesia) กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2558 ซึ่งนับว่าเป็นการบรรยายทางวิชาการครั้งสุดท้ายของเขา
http://m.news.thaipbs.or.th/content/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2-79-%E0%B8%9B%E0%B8%B5
อาจารย์เบน ได้รับเชิญไปเปิดตัวหนังสือเล่มล่าสุดของตน ที่มีการแปลเป็นภาษาอินโด คือ เรื่อง Under Three Flags ซึ่งเกี่ยวกับอนาธิปัตย์ของฟิลิปปินส์
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000136871
สิ้น “อ.เบน แอนเดอร์สัน” ในวัย 79 วงการประวัติศาสตร์ไทย-เอเชียตอ.สูญเสียยิ่งใหญ่
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1449986360&grpid=00&catid=19
เบน แอนเดอร์สัน เขียน “สัตว์ประหลาดอะไรวะ?”(เขียนวิเคราะห์ถึงหนังเรื่องสัตว์ประหลาดของอภิชาติพงศ์ )มุกหอม วงษ์เทศ แปลในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
http://www.matichon.co.th/art/art.php?srctag=0603010749&srcday=2006/07/01&search=no
“ชาติ”กับ”มนุษยชาติ”ของเบน แอนเดอร์สัน
http://prachatai.org/journal/2015/12/63006
พันธกิจแห่งชีวิต : งานวิชาการด้านเมืองไทยของเบ็น แอนเดอร์สัน
http://readjournal.org/contents/tamara/
เบน แอนเดอร์สัน: ทำไมบทบาทของปัญญาชนสาธารณะจึงเสื่อมถอยลง?
http://www.prachatai3.info/journal/2010/07/30286
เบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
Asian scholar Benedict Anderson dies, aged 79
http://www.bangkokpost.com/news/politics/792977/asian-scholar-benedict-anderson-dies-aged-79

Benedict Anderson 1936-2015
http://www.versobooks.com/blogs/2393-benedict-anderson-1936-2015

Asian scholar Benedict Anderson dies in his sleep in Indonesia
http://www.interaksyon.com/article/121382/asian-scholar-benedict-anderson-dies-in-his-sleep-in-indonesia

Benedict Richard O’Gorman Anderson
https://en.wikipedia.org/wiki/Benedict_Anderson

**วันนี้ผมแวะไปคุยงานเจอรุ่นพี่ทีมงานหนังสั้น “สร้างหนังสั้น” ทำให้ผมรู้ข่าวเสียชีวิตของครูเบน แอนเดอร์สัน ผู้เขียนหนังสือชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม (Imagined Communities (IC) : Reflection on the Origin and Spread of nationalism) ซึ่งผมอ้างอิงหนังสือเล่มนี้ในการเขียนงาน รวมทั้งผมได้สมมติเป็นลูกศิษย์นอกระบบการศึกษามหา’ลัย ติดตามความคิดของครูเบน ทางการเมืองไทย ฯลฯ ด้วย ครับ

19 ธันวา 58
ผมทำงานเสร็จหนึ่งอย่างวันนี้ ทำให้เขียนเล่าเรื่องสั้นๆวันที่10 พ.ย. กับ3 ธค.58 เป็นวันสนทนาของนักเขียน ศิลปินพลัดถิ่นในเชียงใหม่ ณ ที่แห่งหนึ่ง วงคุยต่อเนื่องมาหลายเรื่องถึงเรื่องนักเขียนกับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งผมนึกดูข้อมูลใหม่ มีหนังสือดังภาพประกอบบอกนักเขียนสามารถได้รายรับเดือนละแสนบาท(จริงหรือไม่ ) มีโอกาสคงได้คุยกันอีก ทำบัตรปชช.อาชีพนักเขียน รายได้เท่าไหร่ดี นี่เป็นภาพประกอบวงคุยเฮฮาปาร์ตี้ สบายๆง่ายๆ ยกเว้นตกใจบางครั้ง….จะมาหรือไม่ (โอ้ ต้องระวังสนทนาPublic Sphere) ครับ
ราตรีสวัสดิ์ช่วงนี้ผมชอบเพลงประกอบหนังของSam Smith – Writing’s On The Wall (from Spectreดูหนังแล้วมันส์ดี)

พี่ป.เข็กน้อย
ฝันดี ถ้ารัฐบาลไหน สนับสนุนนักเขียนอย่างโครงการสถาบันหนังสือแห่งชาติ จะดีมาก ครับ
แนวคิดเสนอรัฐบาล สังคมหนังสือและสังคมการอ่านในประเทศไทย
http://www.all-magazine.com/ColumnDetail/allColumDetail/tabid/106/articleType/ArticleView/articleId/2630/–.aspx
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1359863939

http://www.bflybook.com/PDF/Interview_SanSeangArun_P34_51.pdf
พี่ป.เข็กน้อย มีอีกลิ๊งค์เลยแปะเพิ่มเห็นด้วย ครับ

25 ธ.ค.
ผมพักการโพสต์ เพราะคาดหวังกับงาน…(ความลับ) โดยมุ่งทุ่มเทสมาธิ จดจ่องด ใช้เฟซฯ ในการเดินทางวันที่ผมไปกรุงเทพฯถ่ายภาพไว้ หลายเรื่องชะตากรรมเจอผู้คนเครื่องบินลำเดียวกัน น่าเขียนเรื่องตลกๆหลายเรื่องยกตัวอย่างเรื่องเครื่องบิน ผม“เผลอพูดผิดกลัวเครื่องบินตก แต่จะพูดว่ากลัวตกเครื่องบิน “ พนง.เคาน์เตอร์ยิ้มๆตอบกลับมาด้วย นี่แหละหนึ่งเรื่องผมไม่อยากผิดตกเครื่องบินบ่อยๆ กรณีนี้ดีไม่ซีเรียสเท่าตอนผมเจอแอร์โฮสเตส ดูซีเรียสเวลาได้นั่งตรงประตูฉุกเฉิน ครับ
โดยต่อมา ผมแวะหอศิลป์กรุงเทพฯไปเดินดูงานศิลปะ และผมผิดพลาดกดลิฟท์ชั้นหนึ่ง ซึ่งผู้ชายในลิฟท์คนหนึ่งดุๆบอกขึ้นชั้นหนึ่ง ทำไมไม่เดินขึ้นเอง ผมบอกงงๆกดไป แค่นี้เดินออกจากลิฟท์มาเจอด่าว่า “เรียนแล้วโง่” ซึ่งต่อมาผมเซ็นชื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ศิลปวัฒนธรรมในร่างรัฐธรรมนูญ และบังเอิญเจอรุ่นพี่คนขายหนังสือถึงศิลปิน ฯลฯ ด้วย
แน่ละ ผมเล่าย่อๆ รออนาคตจินตนาการถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตผม โดยTurning Pointแต่ละคน น่าสนใจผมแวะไปเจอรุ่นน้องสองคน ที่ปีหน้าสองคู่รักจะไปอยู่อเมริกา
ส่วนตัวเสียดายหลายเรื่องกรณีมีจัดงานรำลึกครูเบน ที่เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ กลับมาโพสต์เฟซฯวันศุกร์ “คริสต์มาส” ปีนี้พระจันทร์เต็มดวง และความรู้สึกในดวงใจ ครับ

เพลงThe Dream before ที่เคยคุยถึงเพลงนี้กับอ.เบน ส่งท้ายราตรีสวัสดิ์ ครับ

Sawitree Smiley Moon เรื่องย่อๆๆ..แต่ย่อแบบยาวๆๆใช่ไหมค่ะ..^,^
อรรคพล สาตุ้ม เขียนแบบย่อๆ แต่ยาวพอสมควร เพราะย่อๆไว้ วันนี้มีต่อตอน2
Sawitree Smiley Moon แบบย่อๆๆรวมกันเป็นเล่ม.. ดีค่ะ…
อรรคพล สาตุ้ม ถ้ามีทนอยากทำเป็นเล่ม ครับ
Sasira Chotasiri ตามหนุ่มกับต่ายไปดิน้อง
อรรคพล สาตุ้ม
อรรคพล สาตุ้ม พี่เก๋ง ดีที่ส่งเสริมผมคุยกับต่ายกะหนุ่มไว้แล้ว อาจจะสมัครล้างจาน เพราะผมได้ไอเดียช่วงก่อน คนพูดขำขำชวนผมไปล้างจาน ผมลืมตอบเขาบอกขอค่าแรงเท่าอเมริกา ครับ^^
Sasira Chotasiri ชั่วโมงละ 10$
อรรคพล สาตุ้ม ขอบคุณที่แนะนำ ครับพี่^^

26 ธันวา
ผมบังเอิญเจอดารา-นักร้องเลยถ่ายรูปพี่โจ (พี่โจเคยแสดงเป็นหมอสงวน สามสิบบาทรักษาทุกโรค หรือพี่ก้องถ่ายไม่ทัน)วงนูโวไว้ด้วย ช่วงไปกรุงเทพฯ แหะๆผมอย่างกับ paparazzi หรือนักข่าวบันเทิงสายgossip ไปแล้วหูได้ยินแว่วๆบ่นเรื่อง…(ฯลฯ) อะไรก็ไม่รู้รายละเอียด เพราะผมเหนื่อยกำลังนั่งหลับอยู่เข้าหู(ฮร่า) ส่วนตัวก็มีเรื่องตลกๆอีก คือ คนเหมือนแขกอินเดีย เขาเข้ามาถามเรื่องOne-Day Passฯ(*) ซึ่งผมยืนรอแลกเหรียญ แล้วคุยกับเขาว่าอยากได้ตั๋วในความหมายนี้ที่นี่ไม่ใช่ ก็งงๆ หน่อยๆ วันนั้นเพิ่งเดินทางไปถึงกทม.ฝึกภาษาอังกฤษ ก็เขาสองคนไปถามอีกคนก็ชี้ไปที่ขายตั๋ว ซึ่งผมก็กลับมาคุยๆกับคนที่อยู่กรุงเทพฯ ต่อ รวมทั้งได้ดูแผนที่รถไฟฟ้า มาเข้าใจชัดเจนอีกครั้ง คนบ้านนอกอย่างผมเข้ากรุงฯไปเมืองนอกไหวไหมเนี่ย?
เมื่อผมกำลังได้รับการแนะนำจากพ่อมีเพื่อนพ่อน่าสนใจเรื่องงานเกี่ยวกับศิลปะฯลฯ ที่อินเดีย ถ้าผมสมมติจินตนาการถึงอินเดีย ชิมชา-Assam tea เป็นวัฒนธรรมชาอินเดีย และ“National Drink”(หรือTeaเชื่อมโยงถึง Ramayana/รามเกียรติ์**) ณ ภูเขา ท่ามกลางหิมะ ฟังเพลง…
*ตอนที่2 ภาพประกอบจากการเดินทางในกรุงเทพฯ
**https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_tea_culture
ส่งท้ายค่ำคืนนี้กับเพลงในความหลับของเรา
Laurie Anderson (feat. Lou Reed) – In Our Sleep

Lom Lullmy 5555 ความหลับของเรา
อรรคพล สาตุ้ม 555 (ใน)ความ(ห)ลับของเรา(ในการนอนหลับของเรา)ไม่รู้ว่าแปลดูง่ายตรงตัวไม่สวยงามหรือไม่ หรือคำนี้เป็นสำนวนอย่างเพลง writing’s on the wall(คนแปลว่า อันตราย สิ่งร้ายๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น/ลางร้าย/คำทำนายถูกกำหนดเอาไว้แล้ว)
Lom Lullmy ลีลาเพลง…ฟังถูกหูค่ะ
แต่กลัวความหมายนะ
ผมคิดในแง่ความหมายเพลงไม่รู้ อาจต้องจินตนาการ แปลเนื้อแล้วเข้าใจยาก ฟังเร้าใจฮร่าๆ
ถ้าแม่ของผมก็ไม่ฟังเพลงแนวนี้หรอก ครับ (เนื่องจากแม่ชอบดูละครทีวีอินเดียซีรียส์ลิขิตรักนี้เพื่อเธอ) ฮร่าๆ
Lomเราใช้เวลา…
ดูข้อมูลในเฟซ…
แทบทั้งวันค่ะ
ลืมกิจกรรมอื่นแล้ว
Lom รับทราบ ส่วนกลุ่มพวกผม จะหากิจกรรมดื่มเหล้าประท้วงหมออ้างเรื่องตัดสิทธิ์สามสิบบาท รักษาทุกโรค เพราะดื่มเหล้าไม่สร้างเสริมสุขภาพ555 ครับ^^
Jerdjaras Intakad ดารานกหวีด !!!
ผมไม่รู้เรื่องดารานกหวีด พี่โจไปเป่าด้วย ได้ยินๆแว่วๆวันที่ถ่ายภาพพี่เขาดูเฟซฯทางมือถือ มีบ่นๆเรื่องคนหาว่าเขาชอบเผด็จการอะไรสักอย่าง นี่แหละ พี่โจยังดีกว่าคนแต่งเพลงเพราะเธอคือประเทศไทย น่ะครับ(ฮร่าๆ)

27 ธันวา
เมื่อวันที่ 26 พย.ผมไปค่ายเยาวชนเชียงดาวมีถ่ายภาพไว้จำนวนมากพอสมควร(เล่าย่อๆผ่านภาพ*) ซึ่งมีเรื่องเล่าและสตอรี่สนุกพร้อมสาระของค่ายวิทย์ คณิต บูรณาการอาเซียน ที่นศ.มาพบนร.เชียงดาวศึกษาสงเคราะห์มาร่วมกิจกรรมโดยครูดูแล มีทั้งกิจกรรมปล่อยจรวดน้ำ และผมได้สัมผัสธรรมชาติ…ดูดาว ทำให้นึกถึงข่าวเรื่อง ‘ดาวชาละวัน’ และ ‘ดาวบริวาร’ ให้เด็กไทยได้เรียนกัน ราตรีสวัสดิ์ ครับ
*ผมได้อ่านหนังสือในห้องสมุดที่นี่ มีอ่านหนังสือบางเล่มของนักเขียนการ์ตูนนามว่าวัลลภ แม่นยำ ซึ่งผมเคยได้มรดกหนังสือของเขามาบางเล่ม เช่น หนังสือแดรริดา ฯลฯ
Somjet
ที่นี่โปรโมตสมุนไพรสูตรหมอเขียวด้วย ครับ
supaporn
ใช่ พี่น้อยวิวสวยๆมากๆ ผมคัดเลือกมาพอสมควรจากที่ถ่ายไว้ ครับ

28ธันวา
วันที่26 ธันวา สนุกสนานตามสไตล์ในกลุ่มต่อเนื่องมาจากวันที่แล้ว ซึ่งผมเล่นกีตาร์เล่นๆ ดนตรี มีดื่มพูดคุยถึง symposium (*ฯลฯ)ในกรณีเครื่องดื่มไวน์ประกอบรสชาติคุย “โซเครติสถึงเพลโต”สนทนาปราศรัยกัน(**)ต่อมาผมรู้สึกถึงอารมณ์ความรู้สึก “งานเลี้ยง”ส่งผลต่อสุขภาพ อาการความทรงจำส่วนที่หายไปถึงวันนี้ด้วยซ้ำ(ฮร่า***)
ผมนึกถึงบทสนทนากับแฟนรุ่นพี่ ที่เราเคยไปอบรมงานแปลหนังสือด้วยกัน ไม่เจอกันเกือบสิบปี มีงานแปลให้แต่ต้องแปลฟรีมาคิดดูใหม่บอกรุ่นพี่ไปแปลฟรีก่อนก็ได้ ฝึกหัดขอเล่มบางๆ จะได้มีอนาคตจากเล่มนี้ นี่แหละฟื้นอาการมาบันทึกทบทวนความทรงจำในแต่ละวัน(****) ครับ
*symposium และเรื่องเล่าในเรื่องเหล้า(ความรักกับความเมาคู่ขนานกัน ถ้าไทยๆเป็นสุนทรภู่…ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป ฯลฯ)
http://www.hiclasssociety.com/hiclass/detailcontent1.php?sub_id=2975
**ภาพเนื้อหาหนังสือประวัติศาสตร์เครื่องดื่มไม่ใช่ท่องจำน่าเบื่อทั้งกาแฟ ชา ไวน์ และเครื่องดื่มโค้ก(ฯลฯ) ปวศ.เล่าย่อเท่าที่จำได้โค้กจากภาพแทนสินค้าทุนนิยมเครื่องดื่ม ต้องห้ามในโซเวียตด้วย ครับ
ประวัติศาสตร์โลกใน 6 แก้ว (A HISTORY OF THE WORLD IN 6 GLASSES)
http://www.matichonbook.com/index.php/6-a-history-of-the-world-in-6-glasses.html
***ภาพประกอบนิ้วมือดีดกีตาร์ของผม วันต่อมาสายกีตาร์ขาด คาดไม่ถึงลิมิตร่างกาย-อาการ…(ฮร่า)
****ผมคิดลังเลเดินทางไปไหนช่วงใกล้ปีใหม่ขนาดสนามบินคนยังพูดว่าคนเยอะเหมือนหมอชิต และคนชวนเรื่องงานเลี้ยงไม่มีวันเลิกรา(ฮร่า) ครับ

ราตรีสวัสดิ์กับเพลงประกอบหนังElliott Smith – Miss Misery (Good Will Hunting)

Lom
วันนั้นงานเลี้ยงในกลุ่มมีสหภาพแรงงาน(ฯลฯ) ทำให้นึกถึงเพลงประกอบหนังGood Will Hunting ที่แมต เดม่อนกับโรบิน วิลเลี่ยม แสดงไว้ ซึ่งผมเคยเขียนถึงหนังเรื่องนี้อย่างยาวๆ ตอนนี้มาย่อเป็นเรื่องเล่าสั้น(ปรับปรุงใหม่นิดๆ) ครับ
เมื่อภารโรงในหนังGood Will Hunting เป็นคนฉลาด แก้โจทย์เลขที่ไม่มีใครตอบได้ และเขาชกต่อยเก่งอย่างกับหัวหน้าแก๊งค์ มีเพื่อนไม่ได้เรียนมหา’ลัย แต่ไม่โง่ เขามีเพื่อนดีไม่เสียหาย โดยเพื่อนส่งเสริมชีวิตของเขา พวกเขาไว้ใจต่อกัน แล้วต่อมาเขาได้พบเนื้อคู่รักของตนด้วย(แม้ว่าจิตใจสับสนก่อนหน้านี้ก็ตาม ในแง่เมาเหล้าเมารัก )
ทั้งนี้ อาจารย์ในต่างประเทศ เอาหนังเรื่อง Good Will Hunting ฉายให้นศ.ดูชนชั้นกรรมาชีพอัจฉริยะ ในฉากวิลล์โต้เถียงนศ.Harvard ว่าท่องจำหนังสือมาคุยข่มเขาก็รู้จำได้ และอาจารย์กล่าวถึงหนังสือที่มีอ้างอิงในหนัง เช่น Farmers and Fishermen: Two Centuries of Work in Essex County, Massachusetts, 1630-1850.
ดูเพิ่มเติมhttp://www.philipvickersfithian.com/2009/09/evolution-of-market-economy-in-southern.html
แล้วผมมีเพลงไทยๆ เพลงลูกทุ่งๆ เข้ากับเรื่องที่เขียน :เมาเหล้า เมารัก- ชาตรี ศรีชล

Lom Lullmy ความคิดของ…
คนที่อ่านหนังสือมาก
จะออกมาเป็นภาษาเขียน

ความคิดของ…
คนที่เรียนมามากมาย
จะอิงทฤษฎีมากมายด้วย

ตกลง…คือฟังยาก
เข้าใจตามก็ยากค่ะ…5555

เพราะฉะนั้น…
หนึ่งคือ…คนฟังโง่…ฟังไม่รู้เรื่อง
สองคือ…คนพูดโง่..พูดไม่รู้เรื่อง

ต้องตามไปดูหนังแล้วล่ะค่ะ
อยากรู้ถึง…
อรรถรสการโต้เถียงของเขาค่ะ

555 หนังดีจริงเรื่องนี้ดูกี่ครั้ง ก็มีประเด็นเพียบไม่เกี่ยวกับโง่หรือฉลาดด้วยซ้ำ ในที่สุดแล้วข้ามเส้นแบ่งนี้ไปตอนจบ ครับ

Lom Lullmy ชาตรี ศรีชล เสียไปแล้วค่ะ
เป็นนักร้องเสียงทุ้มๆน่าฟังมาก
มีชื่อเสียงเมื่อนานกว่า 40ปีโน้น

อรรคพล สาตุ้ม ใช่ๆ ผมเกิดไม่ทันฟังเพลงยุคนี้แต่ชอบเนื้อร้องเมาเหล้า เมารัก คือ ความรัก ความเมาเหมือนกันในแง่นึงเมาโง่ ๆ ฮร่า

Lom Lullmy ข้ามเส้นแบ่ง???

เสียดายที่ยังไม่ได้ดู
จึงไม่ค่อยเข้าใจค่ะ

ในชีวิตจริง…กับการโต้เถียง

ผู้ยอมรับ…ความเห็นอีกฝ่าย
คือคนโง่กว่า…ไหมคะ

เพราะถ้าดูตามคอมเมนท…
พบว่า..ไม่ยอมกันสุดฤทธิเชียว

แต่สำหรับเรานะคะ
เราว่า90%ของการโต้เถียง
ไม่มีใครถูก…ไม่มีใครผิด

เป็นความคิดเห็นที่ดีทุกฝ่าย
น่า brain storming มากกว่า

Lom Lullmy สงสัย…
ช่วงนี้…เทศกาลกรึบ…555

อรรคพล สาตุ้ม จะเรียกว่าข้ามเส้นแบ่ง หรือเล่นกับความก้ำกึ่งก็ได้ ฉากที่บาร์การโต้เถียงของสองคน หรือฉากจบพระเอกทิ้งงานไปหาสาว ฯลฯ เข้าใจเทศกาลกรึบ 555 เดี๋ยวผมก็จะไปนอนแล้วขอโพสต์ส่งท้ายเรื่องกรีบๆ เช่นกัน ครับ

Lom Lullmy ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

29 ธันวา
รุ่นน้องไม่ได้เจอกันหนึ่งปี แวะมาชม.นัดเจอกัน ผมโทรคุยบอกเดี๋ยวไปกินน้ำขิงกัน และต่อมาผมไปรับรุ่นน้องบอกว่าผมนึกว่าพี่พูดมุขแทนคำว่าเหล้า(ฮร่าๆ*) และแล้วผมบอกว่าน้ำขิง จริงๆ ต่อมาไปร้านน้ำเต้าหู้ ดันไม่มีน้ำขิง ก็พูดบอกว่าผมชอบดื่มน้ำเต้าหู้ น่ะ แต่ได้ข่าวว่าเต้าหู้ก็เกี่ยวกับGMOs เลยนั่งดื่มน้ำเต้าหู้และชา คุยเรื่องหลากหลาย รวมทั้งหนังสือ ถึงThesisประวัติศาสตร์ ในฐานะที่รุ่นน้องกำลังเรียนป.เอก ด้านประวัติศาสตร์(รุ่นพวกเขาในวิชาART CUL ENVI SEA ได้แปลงานแผนที่สยามฯของอ.ธงชัย ฉบับก่อนจะแปลเป็นไทย**) แต่ผมคุยว่าถ้าเรียนไปตั้งแต่สิบปีที่แล้วจบไปแล้ว เพียงแต่ไม่มีทุน ครับ
*ภาพผมบุคคลธรรมดา(Natural Person)ภาพประกอบหนังสือกับขวดเครื่องดื่มต้องเซ็นเซอร์(ฮร่าๆ) The laws sometimes sleep,never die.(สุภาษิตกฏหมาย)
**ภาพบทสัมภาษณ์อ.ธงชัย ตอนเรียนป.เอก บ่นเรื่องวิทยานิพนธ์ ฯลฯ(ปาจารยสารปีที่12 ฉ.1 ธ.ค.-ก.พ.2527-8) กับกรณีปัญญาชน’ivory tower'(ดูเพิ่มเติม)

ราตรีสวัสดิ์ กับเพลงศัตรูที่รัก(จัดให้เป็นเพลงประกอบหนังไทยยอดเยี่ยมแห่งปีนี้ที่ผมเพิ่งได้ดู555)

https://akkaphoncyber.wordpress.com/2012/08/09/read-the-lines-my-hand-the-gordian-knotpure-reasonpure-art-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0i-had-to-go-see-about-a-girl/

30 ธันวา
ผมวางแผนพรุ่งนี้จะไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัด ทบทวนชีวิต ลดอัตตา ปล่อยวาง ถึงหาทางไปหลายทางในการดำเนินชีวิต ปีที่ผ่านมาทำหนังสั้น ฯลฯผมไม่ได้อีโก้เขียนร่วมแลกเปลี่ยนกับกลุ่มกัน(อันนี้ดัดแปลงมาด้วย)ถึงอ.เบน หรือครูเบน รู้สึกดูเป็นกันเองเฟรนด์ลี่ๆในแง่คุยกัน ไม่วางมาดยักษ์ใหญ่สำหรับผม ครับ

ผมเริ่มรำลึกอ.เบน เชิงส่วนตัวเหมือนรุ่นพี่ หน่อยๆ คือ ผมเริ่มต้นจากสมัยเรียนป.โท ก็เรียนทฤษฎีกับพวกพัฒนาสังคมฯ และรุ่นน้องสาขาภูมิภาคศึกษา สาขาเดียวกับผมไปเรียนวิชาทฤษฎีกับอ.เกษียร เตชะฯ มาสอนที่มช.แบบระยะสั้นๆ ในความทรงจำ ทำให้มาสนใจอ่านครูเบน และอ.ธงชัย ในการอ่านครูเบน ภาษาอังกฤษเข้าใจยากมากๆ ต้องหาวิธีอ่านตามความคิดจากเล่มอื่นๆ เช่น Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia หรืออ่านงานของอีริค ฮอบบอร์มที่ในหนังสืออ้างเป็นบรรณานุกรม(หลายปีต่อมาได้ฟังคลิปคุยถึงหนังสือของอีริคฯ โดยมีอ.ไชยันต์ รัชฯ และผู้ฟังร่วมสนทนา ฯลฯ) ซึ่งจริงๆแล้วข้อจำกัดก็ตามไม่ได้ทั้งหมด มาพัฒนาไอเดียส่วนหนึ่งเป็นThesisของผม และผมเขียนในเฟซฯ(*) รวมทั้งโน้ต(**)ปีนี้ด้วย

ผมมีเวลาสมาธิได้ดูคลิปแล้วฟังเกษียร เตชะฯ บางสิ่งที่พูดเคยเขียนเรื่องพวกนี้ในมติชน-มติชนสุดสัปดาห์ (สอนหนังสือชุมชนจินตกรรมของครูเบ็น (1-3)”โดย เกษียร เตชะพีระ) แล้วนิธิ มีเฟซฯอ้างชุมชนจินตกรรมฯ เขียนในมติชนสุดฯรู้ภาษาเยอะในฐานะนักวิชาการ ก็โอเค โดยรวมอ.ธเนศ อ.ผาสุก อ.ชูศักดิ์ ก็ดี โดยเน้นทั้งภาพรวมผลงาน ชีวิตและหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ(ผมเท่าที่จำได้หนังสือเล่มนี้มีคนเขียนถึงภาษาไทยหลายคน ทั้งอ.ธงชัยในวารสารอ่านฯ หรือกรณีตอนเปิดตัวหนังสือฉบับภาษาไทย ที่มีพูดถึงกันด้วย***)

ผมยกตัวอย่างหนังสือชุมชนจินตฯ บทที่11 ความทรงจำกับการลืม(Memory and Forgetting) ในหัวข้อพื้นที่เก่าและใหม่(Space New and Old) กล่าวถึงเชียงใหม่(นครใหม่) ฯลฯ แต่ในชื่อเหล่านี้ “ใหม่” มีความหมายไปในการเป็นทายาท หรือ ผู้สืบทอด ของสิ่งที่ได้สูญหายไป “ใหม่” และ “เก่า” จึงอยู่ในระนาบแนวดิ่งเดียวกันอย่างมีพัฒนาการและความต่อเนื่องในทางประวัติศาสตร์…พื้นที่ใหม่และเก่าเป็นสำนึกคู่ขนานหรือแบบเกิดขึ้นพร้อมๆกันนี้(parallelism or simultaneity)

ส่วนเรื่องเวลาใหม่และเก่า(Time New and Old) กล่าวถึงเรื่องปฏิทินแบบใหม่ และนาฬิกา-นสพ.-นวนิยายโยงกับสุญกาลสหมิติ(homogeneous empty time)เป็นการขยายความบทรากฐานทางวัฒนธรรม แต่ถ้าพูดถึงจุดนี้ก็ยาวเหมือนกัน เพราะความแตกต่างต่อประเด็นเกี่ยวกับวอลเตอร์ เบนจามิน ที่เคยคุยกับอ.เบน และผมเพิ่งค้นเจอคนเขียนถึงอ.เบน Walter Benjamin: Messianism and Revolution – Theses on History และคนเขียนโต้เชิงทฤษฎี Homogeneous, Empty เรื่องนี้ (ดูเพิ่มเติมที่ลิ๊งค์****) ครับ

ต่อมาผมมีเวลา สมาธิได้ฟังคลิปของบุ๊ครีฯ(*****) จัดแล้วมีข้อสังเกตเน้นตรงอ.อานัทน์ กาญฯ ได้พูดถึงงานเขียนอ.เบน จากpaper(สั้นๆ) ขยายเป็นหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ(ความสัมพันธ์ส่วนตัวของอ.อานันท์กับครูเบน ทำให้รู้ว่าอ่านเจมส์ ซี สก็อต) ถือว่าเป็นวิธีการอธิบายต่างจากการอ่านจากตัวบทหนังสือชุมชนฯ เพราะหนังสือชุมชนจินตฯไม่มีอ้างอิง เจมส์ฯ(กรณีบริบทเชื่อมโยงชาวนา นี่ยิ่งกว่าการอ่านระหว่างบรรทัด) เลย ครับ

โดยน่าสนใจในแง่การตีความตัวผู้เขียน นอกเหนือจากตัวบทหนังสือ ส่วนเรื่องถูกหรือผิด(อาจจะข้ามพ้นกับดักคู่ตรงข้ามสำหรับรำลึกอ.เบนให้ลึกด้วย) อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ(อ.อานันท์ พูดถึงทฤษฎีมาร์กซิสม์อังกฤษ ฯลฯ) มีอ้างอิงแอนโทนี่ รี้ด นักปวศ.เรื่องอินโดฯ ทีนี้อ.นิธิ ใช้วิธีการเปรียบเทียบน่าสนใจเจาะลึกอย่างหนังสือเล่มของแอนโทนี่ รีด(ผมเคยอ่านมีรูปวาดภาพแผนที่โบราณแบบอ.ธงชัย แต่อธิบายแง่การค้า) เห็นภาพการค้าของภูมิภาคนี้

ซึ่งจะสิบปีแล้วตอนผมไปนำเสนองานที่สิงคโปร์ ณ NUSเคยเจอแอนโทนี่ รีดได้รับใบcerฯลายเซ็นต์(******ฯลฯ)

โดย ผมส่วนตัวเล่าประสบการณ์โลกวิชาการมหา’ลัยNUS ในแง่กลับกันหนังสือชุมชนจินตฯถ้าผมจำไม่ผิดอ.เบนไม่อธิบายทำไมไม่มีแปลเดาว่าสิงคโปร์ คือ พลเมืองใช้สองภาษาหลักอังกฤษ จีน(ฯลฯ) ก็อ่านอังกฤษแทนอย่างที่ผมเห็นนศ.อ่านText อ่านในบทที่12.กิจการเดินสาร-ข้ามผ่านภาษา: ว่าด้วยภูมิ-ชีวประวัติของ ‘ชุมชนจินตกรรม’ (Travel and Traffic: On the Geo-biography of Imagined Communities)เป็นการอธิบายประเด็นใจกลางของหนังสือถึงแนวคิด และสำนักพิมพ์ถึงมหา’ลัยใช้หนังสือเล่มนี้ นัยยะเปรียบเทียบมหา’ลัยไทย(มหา’ลัยไม่ใช่ค่ายทหาร) กำลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมสร้างประชาธิปไตยด้วย

สรุปสั้นๆ ปัญญาชนกับงานเขียนวิชาการ ข้อมูล ทฤษฎี ในเรื่องส่วนตัวของความสัมพันธ์ต่ออ.เบน และผมคิดว่าสูตรการอธิบายเรื่องทุนนิยมการพิมพ์ถึงผู้ประกอบการพิมพ์ ก็สำคัญ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ซึ่งหนังสือชุมชนจินตฯอธิบายเยอะ แต่ผมสนใจอ่านเรื่องชุมชนจินตฯ ในฐานะความเคลื่อนไหวทางสังคม คอมมิวนิสต์มิเนสเฟสโต(ขบวนการในอินโดฯ ฟิลิปปินส์ฯลฯ)-walter benjaminกับเทวดาแห่งประวัติศาสตร์โยงหนังWeekends นี่เป็นอะไรที่เชื่อมโยงสะท้อนกลับไปจุดที่อาการเชื้อโรคของชาตินิยม(อธิบายยาวดูหนังสือได้)อย่างมีความหวังในความก้าวหน้าของมนุษย์ อันนี้เป็นผลงานวิชาการคุณค่าน่าอ่านนาน ครับ

*รวบรวมลิ๊งค์ลองย้อนดูทางเฟซฯเท่าที่ผมจำได้ผมเขียนทางตรงถึงอ.เบน+ชุมชนจินตกรรมฯ และแนวคิดทางอ้อม ในปี2015 ครับ
หนังสั้นกับครูเบน

แรงบันดาลใจทางอ้อมที่คุยถึงเพลงThe Dream before to walter benjamin


**note
https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99/981291361913949
***อ.ธงชัย เขียนถึงชุมชนจินตฯ ฉบับPDF จากวารสารอ่านปี52มาวารสารศิลปะศาสตร์ฯ(อธิบายชุมชนจินตกรรมฯ กับบริบทแนวคิดหนังสือเกี่ยวกับชาติ ที่เป็นทฤษฎีทั้งอีริค ฮอบบอร์ม ฯลฯ และสไตล์การเขียนIC อ่านไม่ง่ายไม่กระจ่างความ)
http://www.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/12594/11314
อ.ธงชัย เคยกล่าวถึงงานThesisของตน ได้อิทธิพลThesisของอ.ไชยันต์ รัชฯ(ข้อมูลจากนิตยสารศิลปวฒ.) และอ.ไชยันต์ในThesisอ้างอ.เบน อธิบายถึงในแง่ภูมิภาค เช่น ภาคเหนือ ไม่ได้ถูกกระจายอำนาจ เมื่อกำเนิดเป็นชาติ(ดูหนังสือได้)
**** Walter Benjamin: Messianism and Revolution – Theses on History(ผู้เขียนโดยAndrew Robinson is a political theorist and activist based in the UK.)
https://ceasefiremagazine.co.uk/walter-benjamin-messianism-revolution-theses-history/
Time and the Global: Against the Homogeneous, Empty Communities in Contemporary Social Theory(ผู้เขียนโดยJohn Kelly)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-7660.00101/abstract

*****อ้างอิงอื่นๆ
คุณูปการวิชาการของ”เบน แอนเดอร์สัน” : เปิดวงเสวนากับ “นิธิ-อานันท์-มาลินี”
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1450665398
หนังสือโหลดฟรีE-book : ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม (Imagined Communities (IC) : Reflection on the Origin and Spread of nationalism) โดย เบน แอนเดอร์สัน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการแปล) อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล (แบบปก)
http://www.openbase.in.th/files/tbpj042.pdf
สารบัญ : 1.บทนำ (Introduction) 2.รากฐานทางวัฒนธรรม (Cultural Roots) 3.กำเนิดของสำนึกแห่งความเป็นชาติ (The Origins of national Consciousness) 4.ผู้บุกเบิกคลีโอล (Creole Pioneers) 5.ภาษาเก่า แม่แบบใหม่ (Old Languages, New Models) 6.ลัทธิชาตินิยมทางการ และลัทธิจักรวรรดินิยม (Official Nationalism and Imperialism) 7.คลื่นลูกสุดท้าย (The Last Wave) 8.ความรักชาติ และการเหยียดเชื่อชาติ (Patriotism and Racism) 9.เทวดาแห่งประวัติศาสตร์ (The Angel of History) 10.สำมะโนประชากร แผนที่ พิพิธภัณฑ์ (Census, Map, Museum) 11.ความทรงจำกับการลืม (Memory and Forgetting) 12.กิจการเดินสาร-ข้ามผ่านภาษา: ว่าด้วยภูมิ-ชีวประวัติของ ‘ชุมชนจินตกรรม’ (Travel and Traffic: On the Geo-biography of Imagined Communities)

******แอนโทนี่ รีด:เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ. 1450-1680 (เล่ม 2 การขยายตัวและวิกฤติการณ์ฉบับแปล) http://trf2.trf.or.th/website_7_001/detail.asp?pid=431&catid=3&page=2
The Indonesian National Revolution, 1945 1950.(หนังสือเล่มที่อ.เบน อ้างในชุมชนจินตกรรมฯ)
Researcher’s projects(โครงการวิจัยของรีด)
History, Environment and Natural Disasters in the Indian Ocean Region
https://researchers.anu.edu.au/researchers/reid-ajs
Population history in a dangerous environment: How important may natural disasters have been?
https://researchers.anu.edu.au/publications/101629
ตอนที่ผมไปเจอแอนโทนี รี้ด คนที่สำคัญอีกคน ในฐานะคนสิงค์โปร:Wang Gungwu เป็นนักปวศ.ที่อ.ชาญวิทย์ ชอบงานผมซื้อหนังสือมาหนึ่งเล่มพร้อมขอลายเซ็นต์ คือ
Nation-building: Five Southeast Asian Histories. (Editor). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Gungwu
เพลงThe Dream before(Progress) ที่เคยคุยถึงเพลงนี้กับอ.เบน ส่งท้ายราตรีสวัสดิ์ ครับ

ใช่ วัดเจดีย์หลวงผมก็ไปมาถ่ายรูปด้วยปีนี้ พอดีผมมีภาพถ่ายเก่าเก็บไว้เป็นภาพถ่ายทางอากาศ ถ้าผมเข้าใจเป็นภาพถ่ายแนวดิ่ง และเคยไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดนี้ ครับ

พี่April ขอบคุณพี่ที่อวยพรเรื่องดูแลสุขภาพเช่นกัน ร่วมสร้างประชาธิปไตย และผมแค่แลกเปลี่ยนทบทวนความทรงจำ และรำลึกถึงอ.เบน โดยหนังสืออธิบายทั้งบทรากฐานทางวัฒนธรรม แต่ละบทจะยาวเท่ากับเวลาที่ผมอ่านนาน
พี่Podjana น่าไปวัดที่ลำปางอยากไปเหมือนกัน ไม่แน่ใจใช่วัดพม่าที่ผมเคยไปหรือไม่ อยากรู้ชื่อวัดอะไร ทำให้นึกถึงโดยอ้อมเกี่ยวกับหนังสือชุมชนจินตฯ บทที่11 ความทรงจำกับการลืม(Memory and Forgetting) ในหัวข้อพื้นที่เก่าและใหม่(Space New and Old) กล่าวถึงเชียงใหม่(นครใหม่) ฯลฯ แต่ในชื่อเหล่านี้ “ใหม่” มีความหมายไปในการเป็นทายาท หรือ ผู้สืบทอด ของสิ่งที่ได้สูญหายไป “ใหม่” และ “เก่า” จึงอยู่ในระนาบแนวดิ่งเดียวกันอย่างมีพัฒนาการและความต่อเนื่องในทางประวัติศาสตร์…พื้นที่ใหม่และเก่าเป็นสำนึกคู่ขนานหรือแบบเกิดขึ้นพร้อมๆกันนี้(parallelism or simultaneity) ส่วนเรื่องเวลาใหม่และเก่า(Time New and Old) กล่าวถึงเรื่องปฏิทินแบบใหม่ และนาฬิกา-นสพ.-นวนิยายโยงกับสุญกาลสหมิติ(homogeneous empty time)เป็นการขยายความบทรากฐานทางวัฒนธรรม แต่ถ้าพูดถึงจุดนี้ก็ยาวเหมือนกัน เพราะความแตกต่างต่อประเด็นเกี่ยวกับวอลเตอร์ เบนจามิน ที่เคยคุยกับอ.เบน และผมเพิ่งค้นเจอคนเขียนถึงอ.เบน และคนเขียนโต้เชิงทฤษฎี Homogeneous, Empty เรื่องนี้ (ดูเพิ่มเติมที่ลิ๊งค์) ครับ
Walter Benjamin: Messianism and Revolution – Theses on History(ผู้เขียนโดยAndrew Robinson is a political theorist and activist based in the UK.)
https://ceasefiremagazine.co.uk/walter-benjamin-messianism-revolution-theses-history/
Time and the Global: Against the Homogeneous, Empty Communities in Contemporary Social Theory(ผู้เขียนโดยJohn Kellyดูรายละเอียดได้ผมดูแค่บทคัดย่อไม่มีตังค์ดาวน์โหลดฮร่าๆ หาฟรีได้บอกผมด้วย ครับ)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-7660.00101/abstract

Michael เข้าวัด…ร้อน 555 ผมเห็นแสงสีเสียง แล้วเกือบอดใจไม่ไหว ต้องมีการตัดสินใจเลือกระหว่างไปดื่มกับเข้าวัด อดทนเผื่อไว้อนาคตอยู่สวรรค์ได้เป็นเทวดา

31 ธันวา
ผมถ่ายภาพตอนที่เข้าไปแวะร่วมสวดมนต์ข้ามปี หมดเคราะห์ หมดโศก ไม่มีโรคภัย เจ้ากรรมนายเวร และเรื่องร้ายหายไป สาธุ
สวัสดีปีใหม่ทุกคน โชคดีมีชัย ครับ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Development of nation

7 พฤศจิกายน
ผมยังมึนไม่หายดี จากไข้หวัดว่าจะทำการหยุดโพสต์เฟซบุ๊ค จนกว่าจะหายป่วย อ่ะ วันนี้ก็ออกเดินทางไปปฏิบัติงานมา มีภาพประกอบด้วย ราตรีสวัสดิ์ ครับ

11/11/2558
ราตรีสวัสดิ์อาการไข้หวัดเริ่มดีขึ้น ในวันนี้ผมทำบุญไปแล้ว คิดเขียนเรื่องวัดเชียงยืน กับความเชื่อมโยงลาว(ล้านช้าง)สักเล็กน้อย พร้อมถ่ายภาพพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง ซึ่งเจ้าพระยามหากษัตริย์ล้านนาในอดีตจะมาทำการสักการบูชาก่อนเข้าเมืองหรือ เมื่อมีพิธีราชาภิเษก หรือทั้งก่อน – หลังออกศึกสงคราม เพื่อให้เกิดสิริมงคล
พระญาอุปปโยราช หรือพระไชยเชฏฐาธิราช จากล้านช้าง(ลาว) คราครั้งมากินเมืองเชียงใหม่ ที่มีพิธีอุปสมบทกรรม ลงขนานสีมาในแม่น้ำ(ของหรือโขง) แล้วมาวัดเชียงยืน
http://lannakadee.cmu.ac.th/area2/page2.php?pid=7
ดูเพิ่มเติมตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับ ๗๐๐ ปี http://www.atriumtech.com/cgi-bin/hilightcgi?Home=/home/InterWeb2000&File=/home2/searchdata/Forums2/http/www.pantip.com/cafe/library/topic/K5144912/K5144912.html#sthash.6eKEFd8P.dpuf

No, I stop ทำหนัง ตอนนี้ก็พักโพสต์เฟซฯ แต่ผมสนใจไอเดียไมค์ น่ะ เนื่องจากเหนื่อย โดยเข้าวัดเชียงยืน มีชื่อเรื่องสืบชะตา เพราะชื่อวัด ตามพงศาวดารโยนกอาจเรียกว่า “วัดฑีฆชีวะวัสสาราม” หรือในตำนานชินกาลมาลีปกรณ์เรียกว่า “วัดฑีฆายวิสาราม” หรือ “ฑีฆาชีวิตสาราม” ซึ่งล้วนแล้วแต่หมายถึงชีวิตที่ยืนยาวทั้งสิ้น

14/11/2558
ผมเข้าวัดหลายวันก่อน ทำหน้าที่ปฏิบัติงานพานศ.วาดรูป ในเวลาป่วยนึกๆไปนึกมาเป้าหมายชีวิตอยู่ที่นิพพานน่าจะบวชตลอดชีวิต ในบางครั้งเคยคิดแบบนี้ จะได้หลุดพ้นรัก โลภ โกรธ หลง ไม่ยึดมั่นถือมั่น แต่เพียงเป็นคนธรรมดามาถ่ายภาพวัดเจดีย์หลวงไว้*และเขียนไม่ยาวเรื่องวัดพระแก้ว ที่เชียงของ**เชื่อมโยงกับพระแก้วมรกต ต่อมาพระแก้วมรกตกับจิตรกรรมในวัดพระแก้ว กทม. ราตรีสวัสดิ์ ครับ***

*ภาพประกอบงานจิตรกรรม,บรรยากาศวัดเจดีย์หลวง เคยมีพระแก้วมรกต ซึ่งพระพระไชยเชษฐาธิราช นำไปล้านช้าง ต่อมาอยู่พระอุโบสถวัดพระแก้ว

**ข้อมูลนี้ยังไม่ได้เช็ค:วัดศรีบุญยืน เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดพระแก้ว” ตามเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การเดินทางขององค์พระแก้วมรกตที่ได้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกภายในพระเจดีย์วัดพระแก้วเชียงราย ต่อมาได้ย้ายไปประดิษฐาน ณ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนา

จากนั้นในสมัยกษัตริย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มาปกครองเชียงใหม่ชั่วคราว แล้วเสด็จกลับไปปกครองเมืองหลวงพระบาง อาณาจักรล้านช้าง ได้ทรงนำพระแก้วมรกตกลับไปด้วย ครั้นเสด็จมาถึงเมืองเชียงของ จำเป็นต้องก่อสร้างเรือสำหรับเคลื่อนย้ายองค์พระแก้วมรกต จึงได้พักประดิษฐานไว้ภายในวัดศรีบุญยืน ครั้นเมื่อมีการก่อสร้างเสร็จจึงเคลื่อนย้ายข้ามลำน้ำโขงเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ เมืองหลวงพระบาง
http://www.hotelchiangraigroup.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87/

***ข้อมูลภาพเรื่องไตรภูมิ ด้านหลังวัดพระแก้วมรกต ฝีมือพระอาจารย์นาคแห่งวัดระฆังโฆสิตาราม http://phiccha.tripod.com/teacher/NOI/noy/P2.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment

New Digital Age : Nations

วันพฤหัสที่1-วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม
วันศุกร์นายกฯออกทีวี พูดเรื่องยูเอ็น หลายเรื่องผมไม่ได้ดูตั้งแต่ต้น ซึ่งประเด็นSingle Gatewayรายละเอียดผมไม่รู้ทุกเรื่องในเรื่องอินเตอร์เน็ต ผมสนใจวัฒนธรรมดิจิตอลอย่างที่เคยเขียนไว้ ซึ่งภาพโลโก้พระพุธของไอซีที กับการปะทะตราสัญลักษณ์ ต่อขบวนสัญลักษณ์จากกรณีชาวเน็ตนัดกันร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
โดยการถล่มเว็บไซต์ของรัฐบาล ด้วยวิธีการ DdoS มีเป้าหมายแรก คือ เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อแสดงสถานการณ์ให้เห็นว่า หากประเทศไทยใช้ระบบ “Single Gateway” จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต จนส่งผลให้เว็บไซต์กระทรวงไอซีที ประสบปัญหาขัดข้อง ไม่สามารถเข้าระบบใช้งานได้นั้น (*)
เมื่อโลกเสมือนและโลกของความเป็นจริงทางกายภาพ กำลังซ้อนทับและส่งอิทธิพลกันและกัน…การเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองการเป็นรัฐที่เส้นแบ่งเลือนลาง แต่ยังทรงไว้ ซึ่งหน้าที่ผู้คุมกฏ..
ขณะที่การปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังวิวัฒนาการไปในระดับบุคคล ชุมชน และรัฐ ในทุกๆ พื้นที่และทุกๆ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม พวกเขาชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งดีและไม่ดี ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของเรา ความเข้าใจตัวเองและสังคมเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไปเรื่อยๆ และอัตลักษณ์เสมือนของเราเริ่มเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นเรื่อยๆ(**)
ดังนั้น ผมสนใจเรื่องรัฐชาติ กำลังถูกท้าทาย แม้แต่ชาวบ้าน ยังพูดถึง”Single Gateway” เมื่อวาน(***) ด้วย ครับ
*จ่องัด พ.ร.บ.คอมฯ เอาผิดชาวเน็ตถล่มเว็บ “ICT” ต้าน “Single Gateway”
http://hilight.kapook.com/view/127208
ตราประจำกระทรวงของไทย
http://www.myfirstbrain.com/main_view.aspx?ID=81465
ตำนานพระพุธ
โดย : สยามคเณศ
http://www.siamganesh.com/nava4-wednesday.html
พระพุธ
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98

**ส่วนหนึ่งของหนังสือ New Digital Age : Reshaping the Future of People, Nations and Business
***ภาพประกอบออกพื้นที่เมื่อวานกับวันนี้ และภาพเก่า ครับ
ราตรีสวัสดิ์ ครับGod knows… ”The Melancholy of Haruhi Suzumiya”

นายกฯอ้างการพัฒนา ที่ยูเอ็นฯ และเศรษฐกิจดิจิตอลฯ ต้องระวังผลกระทบของการพัฒนา ซึ่งผมตอบคำถามไม่ได้โดยการอนุมานหรือวิเคราะห์ใดๆ ไม่รู้เรื่องสงคราม(ไซเบอร์ฯลฯ)ในแง่นี้ มีข้อมูลจำกัดเท่าที่ติดตามมีทั้งเรื่องมติครม.แล้ว
ถ้ามองเป็นเกมส์รัฐจะถอย-รุก จะรับก็เป็นเกมส์ยังไม่จบ ซึ่งวันที่ชาวบ้านพูดเรื่องซิงเกิล เกสต์เวย์ในวงเหล้าของร้านค้าหลายคนก็มองมาทางผม โดยผมฟังเงียบๆเก็บข้อมูลด้วยจิตใจนักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมดิจิตอล

วันเสาร์ที่ 3 ตุลา 2558
ราตรีสวัสดิ์กับผมเล่าเรื่องผ่านภาพผมแวะลำพูนเตรียมซื้ออุปกรณ์การสัมมนาวันพรุ่งนี้ ซึ่งร้านศิวดล และต่อมาวันนี้ขับรถมอเตอร์ไซด์ไปเตรียมเอกสารโดนตำรวจจับปรับไม่ได้ต่อทะเบียนพรบ.ฯ อ่ะ.. (ศิวดล/พรหมลิขิต)..ทำให้ผมนึกถึงน่าเขียนเรื่องตรีมูรติสามเทพ คือ ศิวะ วิษณุ พระพรหม ตอนมัตสยาอวตาร(วิษณุ/นารายณ์) ในพรหมราตรีกับหอยสังข์
(มัตสยาอวตาร)เมื่อพระพรหมทรงสร้างสากลจักรวาลเสร็จสิ้น ซึ่งใช้เวลาการสร้างยาวนานมากแล้วจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน พอสร้างเสร็จแล้วก็ทรงเข้าสู่นิทราเรียกว่า “พรหมราตรี” เป็นช่วงเวลาที่พระพรหมหลับ… (แม้แต่เทพยังหลับ แล้วนับประสาคนธรรมดาอย่างผมรู้สึกเหนื่อย นี่อาจเป็นสมดุลสู่เหตุผลการหลับ*)…
*http://icenattapachara.blogspot.com/2011/10/blog-post_06.html
http://www.thaigoodview.com/node/12155

http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1800_1899/hinduism/earlyviews/earlyviews.html

วันอาทิตย์ที่4 ตุลา 2558
ผมถ่ายภาพการบรรยากาศเดินทาง ระหว่างเตรียมอุปกรณ์สัมมนาถึงวันสัมมนาวันนี้
ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันจันทร์ที่5 ตุลา 2558
ผมถ่ายภาพระหว่างเดินทางพร้อมบันทึกสั้นๆ เกี่ยวกับหนังสือART IN SOCIETYเรื่องศิลปะในสังคมโดยสรุปด้านคนงานใน-3 คำ:อัตลักษณ์แรงงาน ความสัมพันธ์ และความรัก…(ผมถ่ายภาพประกอบไว้) GN ครับ
http://www.amazon.com/Art-Society-Ken-Baynes/dp/0879510277
E. P. Thompson
https://en.wikipedia.org/wiki/E._P._Thompson
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Making_of_the_English_Working_Class

วันอังคารที่ 6 ตุลา 2558
ผมวาดรูปต้นไม้เผยแพร่ 6 ตุลา ราตรีสวัสดิ์ ครับ
Wathinee ถ้าไม่ทักก็นึกไม่ออกว่ามันคืออะไร..แต่บางครั้งเราอาจต้องลืมมันไปบ้างเพราะหากเราจำทุกอย่างวันข้างหน้าคงไม่รู้จะเดินไปอย่างไร
ใช่ ครับพี่wathinee บางครั้งผมก็ลืม ในความทรงจำชีวิตประจำวันต่างๆ ที่ผมวาดรูปไว้สองรูปและถ่ายไว้สองรูปลืมโพสต์เมื่อวานบ้าง นี่อีกภาพ ครับ

วันพุธที่ 7 ตุลาคม
7 ต.ค.วันงานที่มีคุณค่า(Decent Work*) ผมทบทวนเรื่องแรงงาน ซึ่งกลุ่มฟ้าเดียวกันจัดสัมมาระดมความคิดเห็นนักวิชาการจำนวนมาก ที่เชียงใหม่ ในฟ้าเดียวกัน ฉบับ “โครงการเปลี่ยนประเทศไทย”จัดสัมมนาเรื่อง “โครงการเปลี่ยนประเทศไทย” ขึ้น โดยเชิญนักวิชาการสาขาต่างๆ มาร่วมเสนอ/ถกเถียง แลกเปลี่ยนกันถึงพลวัตของสังคมไทยในปัจจุบัน และแนวทางการปฏิรูปสังคมไทยในอนาคต(**)
โดยคำคมในปัจจุบันเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? คล้ายกับประโยคที่เคยพูดในงานนี้ด้วยว่า…มาถึงจุดนี้ และเมื่อมาย้อนคิดดู…(ผมเคยเขียนแล้วเล่าสั้นๆจบ)
*ภาพประกอบงานวันงานที่มีคุณค่าของผม แรงบันดาลใจจากเว็บhttp://america.aljazeera.com/articles/2015/4/9/saving-new-york-city-garment-district.html
**ภาพประกอบจากวารสารฟ้าเดียวกัน เกี่ยวกับแรงงาน+E.P.Thompson+คนจน ปี2549 ครับ
http://www.sameskybooks.net/journal-store/04-3/

-ราตรีสวัสดิ์ กับเพลง Working Class Hero – John Lennon

ฮร่าๆ คุณLom ลองฟังเผื่อเปิดได้มีเวอร์ชั่นของกรีนเดย์ น่ะครับ

วันพฤหัสที่ 8 ตุลาคม
วันนี้แวะออกพื้นที่พบเจอผู้คนสนทนากันหลายคน ทำให้นึกถึงสถานการณ์กลุ่มต่อต้านซิงเกิล เกตเวย์ จะถล่มเว็บฯ อีกได้ข่าว ซึ่งผมติดตาม เพราะเคยเขียนถึงวัฒนธรรมดิจิตอล(ผมเทคโนโลยีใช้เน็ตน้อย) วัฒนธรรมดิจิตอล คือ…วิเคราะห์สำรวจ อินเตอร์เน็ต สื่อใหม่ และเทคโนโลยีดิจิตอล และบทบาทของผู้เล่นในสังคมร่วมสมัย สื่อ วัฒนธรรม ธุรกิจ การเมือง ศิลปะและชีวิตประจำวัน…(วัฒนธรรมศึกษา,สื่อศิลปะฯลฯ*)
ปัญหาความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อดิจิตอล ที่มีบางคนตีความและเล่าข้อมูล3แบบ ที่ผมติดตามอ่านเรื่องสื่อฯนี้ คือ 1.เฟซบุ๊กกลายเป็นสนามรบของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งเป็นแหล่งที่ประชาชนเฝ้าจับผิดเพื่อนร่วมชาติด้วยการรายงานเจ้าหน้าที่ถึงความคิดเห็น/พฤติกรรมที่่ต้องสงสัย…(**)
2.เขาตั้งข้อสงสัยว่า บุคคลที่เขาติดต่อด้วยทางเฟซบุ๊กแท้จริงแล้วน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปลอมตัวมาทำความรู้จักพูดคุยกับเขาทั้งในเรื่องทางการเมือง และเรื่องส่วนตัว รวมถึงเคยส่งสิ่งของต่างๆ รวมทั้งโทรศัพท์มือถือให้เขาด้วย(***)
3.ตัวอย่างการเคลื่อนไหวทางการเมืองกรณี ฮ่องกง ที่สื่อดิจิตอลเป็นข่าวดังปีที่แล้ว ย้อนกลับมามองไทยก็ใช้สื่อดิจิตอลเป็นเครื่องมือการเมือง ในแง่นี้ ครับ
โดยสรุปๆย่อ ผมมองวัฒนธรรมดิจิตอลความหมายกว้างอย่างเข้าใจผลกระทบรอบด้าน ในแง่นี้วัฒนธรรมดิจิตอลเป็นเครือข่าย ที่มีด้านการเมืองในชีวิตประจำวันใกล้ตัว ที่เราเห็นการอวตารทางเน็ต และภาพของความเชื่อของเทพเป็นตราสัญลักษณ์ รวมทั้งตอนนี้ไทยแลนด์ กำลัง”มีชัย”เป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญโดยประสานวิษณุ กับทหารเสมือนหนุมาน(****) โปรดติดตามไอซีที จัดทีมตั้งรับเว็บต่อต้าน(*****)ครับ
*ข้อสังเกตผลกระทบต่อผู้เล่นเกมส์ออนไลน์น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่มาข้อมูลของมหา’ลัยซิดนีย์
http://sydney.edu.au/arts/digital_cultures/inde…

**Monday2Monday: ศิลปะของการสื่อสาร
http://prachatai.com/journal/2014/10/55908
***รู้จัก….(ความโกรธ ความเมา และเฟซบุ๊ก)
http://prachatai.com/journal/2015/08/60727
****ดูเพิ่มเติม

*****ไอซีที จัดทีมตั้งรับ ยัน 8เว็บรัฐไม่ล่ม -กลุ่มต้านขู่ จัดอาวุธหนัก นัดถล่มอีก 8ต.ค.
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1444177027

ราตรีสวัสดิ์กับเพลงของScorpions – Wind Of Change

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม
วันศุกร์นายกทหารออกทีวีอีกแล้ว พูดเรื่องซิงเกิล เกตเวย์ ฯลฯ รวมทั้งเน้นคำว่า “ประชารัฐ” แต่ผมย้อนอดีตคำนี้ยุคอดีตวิษณุ เคยทำงานกับทักษิณ อดีตนายกฯได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องคำว่า “ประชารัฐ” ในเนื้อเพลงชาติไทย ผ่านทางสื่อว่า ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร (Kingdom) แต่ในเนื้อเพลงชาติมีคำว่าประชารัฐนั้นถูกต้องแล้วหรือขัดแย้งอย่างไร หรือไม่(กับรัฐธรรมนูญระบุเป็นราชอาณาจักร) โดยประสงค์ให้นักวิชาการได้มีการพูดคุยกันนั้น ในการประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิ.ย.2548 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้ตั้งข้อสังเกตว่า ราชบัณฑิตยสถานน่าจะชี้แจงและให้คำอธิบายในคำดังกล่าว
…. ซึ่งเป็นกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้ให้ความเห็นไว้ในการประชุมดังกล่าวว่า หากพิจารณาจากเนื้อเพลงว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน”
สื่อความหมายได้ชัดเจนแล้วว่า ประเทศไทยรวมประชาชนคนไทยขึ้นเป็นรัฐหรือประเทศของประชาชนชาวไทย (หรือ to form the country of the Thai people) และแผ่นดินนี้ทุกส่วนเป็นของประชาชนชาวไทย ซึ่งมีนัยขยายความต่อไปได้อีกว่า ผืนแผ่นดินไทยนี้จะแบ่งแยกมิได้ (แผ่นดินนี้เป็นของไทยทุกส่วน)
ทั้งนี้ คำว่า “ประชารัฐ” ในเนื้อเพลงดังกล่าวมิได้เป็นศัพท์บัญญัติ แต่เป็นการนำคำมาผูกหรือมาเรียงร้อยต่อกัน ได้แก่คำว่า “ประชา” และคำว่า “รัฐ” ซึ่งสองคำดังกล่าวนี้มีอยู่ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 แล้ว โดยคำว่า ประชา เป็นคำนามมีความหมายว่า หมู่คน เช่น ปวงประชา และคำว่ารัฐเป็นคำนาม หมายถึงแคว้น บ้านเมือง ประเทศ(*)
เพลงชาติไทยนั้น ด้านเนื้อร้องมีผู้วิจารณ์ว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย” ทำให้ความหมายของ “ประชารัฐ” ผิดไปหมด เพราะ “ประชารัฐ” ที่แท้จริงย่อมไม่ให้อภิสิทธิ์แก่เชื้อชาติอันใดอันหนึ่ง ความผิดพลาดในแนวคิดอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของความอยุติธรรมที่กระทำแก่ชนส่วนน้อยทั่วพระราชอาณาจักร รวมทั้งคนชาติพันธุ์ไทยที่จน ซึ่งเป็นชนส่วนน้อยอีกพวกหนึ่ง(**)
มรดกการเมืองในอดีต กับวาทกรรมประชารัฐสำหรับมุมของผมเป็นการผลิตซ้ำเน้นย้ำชาตินิยมอีกแล้ว ย้อนแย้งกัน ครับ
*ราชบัณฑิตอธิบาย “ทักษิณ” ประชารัฐในเพลงชาติถูกต้อง
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9480000080969&TabID=3&
(ดูเพิ่มเติม ความเป็นมาของเพลงชาติไทยปัจจุบัน…กับคำสัมภาษณ์วิษณุ เครืองาม ในวันที่24 ธันวา 46 เกี่ยวกับเรื่องเพลงชาติ)
**จากประชารัฐ Vs ราชอาณาจักร
โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ มติชนรายวัน วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 9949
http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2005q2/article2005june06p1.htm
(การตีความและประเด็นกล่าวถึงเพลงชาติ)

ราตรีสวัสดิ์ ครับ OneRepublic – Counting Stars

10 ตุลา 58
วันนี้แวะมาธุระออกพื้นที่ รวมทั้งแสวงหาไอเดียเขียนบทหนังสั้น ราตรีสวัสดิ์ ครับ
11 ตุลา 58
ผมเขียนบทหนังสั้นเสร็จ แล้วราตรีสวัสดิ์ ครับ

12 ตุลา
ลมหนาวมาแล้วชวนให้คิดถึงกลิ่นหอม ความงดงามของชีวิต ราตรีสวัสดิ์ ครับ
13 ตุลา
วันนี้ผมออกเดินทางและแวะทำธุระ ที่ม.แม่โจ้ นึกถึงเรื่องเล่าคณะตลกของม.แม่โจ้ หรือคณะจำอวด ได้รับเหรียญรางวัลที่ 2 ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2479
ดูเพิ่มเติม ไทมไลน์
http://www.e-manage.mju.ac.th/timeline_index.aspx?yearS=2476&yearE=2480
ราตรีสวัสดิ์ ครับ

14 ตุลา 58
ผมสนทนาเรื่องการเมืองวัฒนธรรม กับบุคคลหนึ่ง ซึ่งชวนคุยเรื่องวิเคราะห์การเมืองถึงเรื่องปัญญาชน โดยผมกลับมาต่อยอดและพัฒนางานเขียนของผมอย่างสั้นๆ เป็น ค้นพบข้อมูลใหม่ต่อเรื่องSiam Mappedฯ ในฐานะallegory(*) คือ การเริ่มเรื่องจากยุคสมัยร.4 ที่ผมเคยนำเสนอภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของร.4 และ ร.5 ฉลองพระองค์แบบแมนจู(จีน)
ต่อมาสมัยร.6 การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาสถาบันแรงงานของคนจีน โดยชนชั้นกรรมกรอพยพเข้ามาในสยาม ซึ่งถูกเปรียบเป็นยิวแห่งบูรพาทิศ(**) ในยุคชาตินิยม ที่มีวรรณคดีเรื่องลิลิตนารายณ์สิบปาง บ่อเกิดรามเกียรติ์ โขนเรื่องรามเกียรติ์ บทร้อง และบทพากย์ ฯลฯ(อุตตรกุรุทวีป/ไตรภูมิ***) จนกระทั่ง 2475 คณะราษฎร และมาแอนตี้จีน อิทธิพลมรดกเรื่องเชื้อชาติ(+ชนชั้น)+ชาตินิยม ปรากฏร่องรอยในเพลงชาติไทย

เนื่องด้วยรำลึก14ตุลา การปฏิวัติกระภุมพี(ชนชั้นกลาง)สยาม(****)การอธิบายหลายแบบ ต่อมาผมมีข้อสังเกตSiam Mappedฯ วงเสวนาที่ผ่านมา เท่าที่ดูและอ่านอ.ธงชัย เขียนหนังสือนี้จากเหตุการณ์ 6ตุลา19 โดย Defensesว่าอ่านได้หลายแบบอยู่แล้ว หลายคนไปนั่งฟังทั้งมีเรื่องวิจารณ์ เรื่องเล่าหลากหลาย ตัวตนแอ็คติวิสท์ กับหอคอยงาช้าง หลายเรื่องไม่โฟกัส เน้นภาพรวม ต่อ“ชาติ”.
—–บทสนทนาที่บุคคลเขียนตลกๆมาก่อน ทำให้ผมเขียน เน้นจำอวดตลกๆ ครับ—
ซึ่งบรรยากาศวงเสวนา ถ้าอุปมานึกถึงหนังจีนกำลังภายใน “เจ้าสำนัก”มาพูดแล้วสานุศิษย์ หรือชุมนุมเหล่าจอมยุทธมาเจอเซียนกระบี่ ที่พูดจา Metaphor อะไรทำนองนั้น(เคล็ดวิชาต้องตีความ)ด้วย ครับ
โดยอ.ธงชัย Siam Mappedฯ เป็นอะไรที่ไม่เน้นจีน ทั้งที่มีอิทธิพลไม่มีคนพูดถึงในความเข้าใจของผม มาจนปัจจุบันสองปัญญาชนอ.ธงชัย กับอ.สมศักดิ์ เชื้อจีน ปะทะกัน(มีข้อถกเถียงดูเฟซฯได้) นี่แหละการประลองกัน
ทั้งนี้ วาระซ่อนเร้น ในความคิดงานThesisของอ.สมศักดิ์ มียุทธศาสตร์ ยุทธวิธี แต่อ.ธงชัยไม่เอาในThesisหรือSiam Mappedฯ(พยายามปฏิเสธ แต่ถ้าอ่านดีๆ มีบางอย่างซ่อนไว้) นี่แหละเป็นเรื่องผม allegory(*****) ไปเป็นจอมยุทธ์จีนๆ(อาจจะต้องโยงมุสลิมอุยกูร์ ในฐานะอิสลามด้วย)
สรุป ยุทธภพวุ่นวาย ไม่หายหาทางยิ้มกันด้วย ครับ
(นิรนาม ตอบกลับบุคคลนั้นอย่างฮร่าๆ :หนึ่งในใต้หล้า ข้าเจียมตัว)
*เมื่อ ‘ธงชัย วินิจจะกูล’ พูดถึง Siam Mapped
http://www.prachatai.com/journal/2015/10/61724
(รูปประกอบผมกับอ.ธงชัย ปี53)
**ดูเบน แอนเดอร์สัน ในหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ กล่าวประวัติศาสตร์ช่วงนี้ไว้ถึงเทวดาแห่งประวัติศาสตร์งานเปรียบเทียบกับวอลเตอร์ เบนจามิน ครับ
กรณีการอธิบาย14 ตุลา-6ตุลา กับภาคเหนือหน้าปกหนังสือ Revolution Interruptedฯ ที่ผมเคยเขียนไปแล้ว เอามาเปรียบเทียบกับภาพประกอบงานThe Break-up of Britain: Crisis and Neo-nationalism
https://books.google.co.th/books?id=g3GOn2em9pgC&pg=PA1&hl=th&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
***วรรณคดีสมัยร.6
https://www.l3nr.org/posts/29032
ภาพประกอบมัสยาอวตาร(ปลา):ลิลิตนารายน์สิบปางพระราชนิพนธ์ของ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม ประเภทปก แข็งเดินทอง พร้อมภาพแทรกบนกระดาษอาร์ตฝีมือของ มหาเสวกตรี พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร คุณตาของ สมัคร สุนทรเวช)
http://www.taradplaza.com/product/5095279
พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ดูเพิ่มเติมวิกิพีเดีย
ลิลิตนารายน์สิบปาง
http://www.taradplaza.com/product/5729729
นารายณ์ สิบปาง สี่สำนวน
http://khunmaebook.tarad.com/product.detail_646347_th_3966829#
คณะตลกของม.แม่โจ้ หรือคณะจำอวด ได้รับเหรียญรางวัลที่ 2 ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2479
http://www.e-manage.mju.ac.th/timeline_index.aspx?yearS=2476&yearE=2480
****เบน แอนเดอร์สัน เคยกล่าวไว้ในหนังสือThe Spectre of Comparison ฯดูในหนังสือย้ำยุค รุกสมัย เฉลิมฉลอง 40 ปี 14ตุลา
ดูเพิ่มเติมผมเคยเขียนเรื่อง14 ตุลา
หลัง14 ตุลา

***** allegory ที่ผมเคยเขียน “เราเหมือนดูภาพยนตร์คู่รักอกหัก:พันธมิตรฯแตกหักรัฐกระทบเพื่อนบ้านกลายเป็นคู่รบ”
http://www.prachatai.com/journal/2011/02/33206

ราตรีสวัสดิ์ กับเพลงMercy

15 ตุลา 58
ประชุมกองกับนักแสดง ที่ว่างวันนี้ คุยแก้ไขบทหนังสั้น ซ้อมบท,Casting และtest กล้องต่างๆนานา อยู่ในกระบวนการ ปรับLocation Break
1.โรงพยาบาล 2.รถแท็กซี่ 3.บ้าน 4.ห้อง ฯลฯ ด้วย
เนื่องจากงบประมาณ เวลาถ่ายทำจำกัด รวมถึงตัดต่อส่งให้ทันวันที่31 ตุลา
ปล.ผมเขียนบทหนังสั้นตอบโจทย์ไม่เกิน15 นาที เขียนขึ้น10 หน้า ราตรีสวัสดิ์ ครับ

16 ตุลา
วันศุกร์นายกออกทีวีอีกแล้ว พูดไม่ขยายความขัดแย้ง…ผมนึกถึง.. ความขัดแย้งทางการเมืองไทยจะจบอย่างไร จรัลว่า นี่จะเป็น “การต่อสู้ครั้งสุดท้าย” ในชีวิตของคนแก่อายุ 68 ปีคนนี้แล้ว แต่นี่จะไม่ใช่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ครั้งสุดท้ายของประเทศไทย เพราะเรายังต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆ…“ในเพลง แองเตอร์นาซิอองนาล ร้องว่า “นี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย” ในความเป็นจริง มันไม่จริงและไม่มีหรอก มีแต่การต่อสู้ไปเรื่อยๆ เพื่อยกระดับ พัฒนา สิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น”(*)
เมื่อปัญญาชนชาตินิยมสร้างสรรค์ เป็นมรดก14 ตุลา-6ตุลา ซึ่งเหล่าปัญญาชน มีเพลงหนึ่งที่ร้องกันติดปากในหมู่นักศึกษาปัญญาชน ที่เดินทางไปลี้ภัยและต่อสู้ในเขตป่าเขาภาคอีสานใต้ …ทว่าปัญหาสำหรับนักเดินทาง/นักต่อสู้ผู้ฮัมเพลงทำนองนี้คือหลายสิบปีผ่านไป “อีกไม่ช้า” และ “วันพรุ่ง” ก็ยังมาไม่ถึงสักทีนั่นเอง แหะๆ(เกษียร เตชะพีระ เขียนไว้**)
โดยผมย้อนอ่านบทสนทนา น่าสนใจ คือ จรัลยึดหลักว่า เขาจะต้องไม่ถูกจับติดคุก หมดยุคแล้ว สำหรับความคิดที่ว่า ผู้นำถูกจับ แล้วประชาชนจะลุกฮือ ในทางตรงกันข้าม เขาต้องรักษาอิสรภาพเอาไว้ เพื่อที่จะต่อสู้ไปเรื่อยๆ (ลองอ่านวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่พิสูจน์เรื่องนักศึกษาถูกจับ ความแตกแยกเหลืองแดงถึงปัจจุบัน)
..“สหายชัย” คือชื่อจัดตั้งของ จรัล ดิษฐาอภิชัย สมัยที่อยู่ในป่าทางภาคเหนือของประเทศไทยระหว่างปี 2519-2526 และยังคงเป็นชื่อที่เขาภูมิใจจนถึงทุกวันนี้…
..ชีวิตของจรัลนั้นเต็มไปด้วยสีสัน (เป็นสีแดงเสียส่วนใหญ่) นักกิจกรรมวัย 68 ปีผู้นี้เคยถูกจับและขังคุกถึงสามครั้งเพราะกิจกรรมทางการเมือง ครั้งแรก จรัลถูกจับหลังการสังหารหมู่นักศึกษาและประชาชนในวันที่ 6 ตุลา19 เขาหนีออกจากคุกไปอยู่กับ พคท.ที่ป่า… จรัลได้เพื่อนนักเคลื่อนไหวจำนวนมาก ซึ่งหลายคนกลายเป็นแกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ …(ความขัดแย้งเหลือง-แดงยากสลายง่าย)

อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตของผมเพิ่มเติม ทำไม ประชารัฐ(***)จากปี54 ที่ประยุทธ์เคยพูดผมเคยเขียนบทความในแง่เพลงชาติ ถ้าย้อนไป10ปีที่แล้ว พวกวิษณุวางยุทธศาสตร์กันมานานแล้ว
นี่แหละปัญหา ที่น่าปรารถนาชัยชนะไม่เดินทางไกล(ที่มาเพลงในบทความเกษียร)…..เมฆมืดดำที่คลุมฟ้า จะต้องละลายลับตาหมดไปทุกหน โลกใหม่สดใสทั่วแดนสกล ปวงประชา ทุกคนอีกไม่นานสุขสมอุรา
*ชีวิตผู้ลี้ภัยการเมืองไทยในต่างแดน: จรัล ดิษฐาอภิชัย ณ ฝรั่งเศส
http://prachatai.org/journal/2015/06/59650
(ภาพประกอบ:สถานที่จัดงาน14 ตุลา40ปีที่แห่งหนึ่ง ซึ่งผมถ่ายภาพอ.จรัล ไว้และภาพประกอบผมเอง)
**”ไม่มีการต่อสู้ครั้งสุดท้าย” โดย เกษียร เตชะพีระ
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1443607789
เพลงแองเตอร์นาซิอองนาล

***นายกฯพูดสัปดาห์ที่แล้วว่า…ผมอยากให้มีโครงการดีๆ เกิดขึ้น คำนึงถึงความเป็นประชารัฐ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาชน องค์กรอิสระต่างๆ และภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมพลังกันเป็นประชารัฐhttp://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000113626

ราตรีสวัสดิ์กับเพลงSend Me An Angel

17 ตุลา 58
งานเลี้ยงบัณฑิตแท็กรูป
18 ตุลาคม
ผมออกกำลังกายปั่นจักรยาน ราตรีสวัสดิ์ ครับ
19 ตุลา
ถ่ายรูปกองหนังสั้นแท็กรูป
20 ตุลาคม
วันนี้ผมกับกลุ่ม พบคนทำหนังสือด้วยปัญญาและความรัก นิทานชาวเหนือ จึงขอถ่ายรูปเสร็จคนในกลุ่มคุยขำขำ บอยโพสต์เฟซบุ๊คแน่เลยจัดไป GN ครับ
http://khunmaebook.tarad.com/product.detail_646347_th_5780042
21 ตุลา
ผมเป็นครูบอยสอนคอร์สศิลปะเด็ก GN
22 ตุลา
วันนี้นัดกองถ่าย แต่ผมติดเชื้อโรคหวัด จากอากาศร้อนสลับฝน ซับซ้อนย่างฤดูหนาว อาการน้ำมูกปวดหัว จึงพักกองถ่ายหนังสั้น หลังจากมีงานหลายเรื่อง ต่อเนื่องฝาครอบเลนส์กล้องหาย เป็นการหยุดเพื่อคิด ทำให้หนังจบอย่างไร
เมื่อแก้ไขบทพร้อมทั้งกระบวนการทำหนังด้วย ราตรีสวัสดิ์ ครับ

23-24 ตุลา หยุด
25 ตุลา
ผมทำธุระต่อเนื่องหลายอย่างต้อนรับแม่ พร้อมกับอาการไอ แต่แม่ไม่เล่นมุขไอ เลิฟ ยูกับผมเหมือนเดิมในครั้งก่อน น่ะครับ (ฮร่า ราตรีสวัสดิ์ )
26 ตุลา
ภาพแม่กำลังคุยสมัยเป็นอดีตช่างเย็บผ้า และสอนเย็บผ้า เป็นอีกรูปตอนนี้กลับต่างจังหวัดแล้ว GN

27 ตุลา
วันออกพรรษา สรรหาธรรมะ กับภาพสะท้อนโคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถ และภาพจิตรกรรมรามเกียรติ์ ฝาผนังห้องที่47 พระระเบียง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยขุนศักดิ์ศุภเลขา 2473 มีระยะใกล้ กลาง ไกล และแสงเงา ฯลฯ(ข้อมูลหนังสือภาพทิวทัศน์) ราตรีสวัสดิ์ ครับ
http://www.era.su.ac.th/Mural/prasri/index.html

วันพุธที่28 ตุลา
“สร้างหนังสั้น”:The Making of Short Film แนวตลก ฮร่า ดราม่า
เรื่องย่อ: เมย์แสดงเป็นคนเขียนบท ซ้อมบทสนุกร่วมกระบวนการเขียนบทกับหมวย และทอง ผู้เขียนบทร่วมกัน โดยเมย์แสวงหาไอเดีย สร้างหนังสั้นเกี่ยวกับชีวิตของลุงนวมทอง ไพรวัลย์ ตอบโจทย์ปัญหาป้องกันฆ่าตัวตาย ซึ่งเมย์ทำการแสดงให้ผู้กำกับหนังสั้นส่งเสียงมาเป็นช่วงๆ สุดท้ายภาพโปรยอธิบายสร้างหนังสั้นซ้อนหนัง ในเรื่องสร้างหนังสั้น ว่าอย่าคิดฆ่าตัวตายในการสร้างหนังด้วย
*http://www.psychiatry.or.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=186:2015-09-02-19-29-33&catid=17&Itemid=9

ตัดต่อเท่าที่มีฟุตเตจไปแล้ว5รอบแก้ไขใกล้เสร็จภาพประกอบจากตอนถ่ายทำมาโชว์ แต่ตัดที่มีผมออกด้วย(ฮร่า) GN*

ขอบคุณMay และฝากประชาสัมพันธ์จะฉายทางยูทูปวันที่ 31 ตุลา ตามกติกาโครงการประกวดหนังสั้นสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือป้องกันผู้คิดฆ่าตัวตาย ซึ่งต้องการไลค์และคะแนนคนดูยูทูป สำหรับแรงบันดาลใจสร้างหนังเรื่องนี้ส่วนหนึ่งมาจากกรณีข่าวผู้สร้างศรีธนญชัย555+แนวพีเรียด ที่คิดฆ่าตัวตายจะโดดตึกปีที่แล้ว ด้วย ครับ
http://news.sanook.com/1608933/

วันพฤหัสที่29 ตุลา -วันศุกร์ที่30 ตุลา
วันศุกร์นายกฯทหารออกทีวี ผมไม่รู้พูดเรื่องแก้ตัวปิดประเทศ หรือไม่ แต่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ…คนแห่ซื้อ ‘หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย‘ ยุคบิ๊กตู่ นักวิชาการ ซัด เนื้อหาลำเอียง ข้อมูลไม่รอบด้าน ขัดแนวทางปรองดองรัฐบาล(*)
ผมสนใจเล่าเพิ่มเรื่องเปรียบเทียบหนังสือประวัติศาสตร์กับSIAM MAPPEDDฯ ในแง่คำนำ…การศึกษาประวัติศาสตร์ของเรื่องใหญ่โตที่เป็นนามธรรม เช่น รัฐ ประชาธิปไตย ระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ มักต้องอาศัยภาษาทางสังคมศาสตร์(ที่มักเรียกกันว่าทฤษฎี) ที่เป็นนามธรรมจึงจะสามารถบรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างสรุปรวบยอดได้ แต่มักเลยพ้นชีวิตชีวาออกไปไกล กลวิธีการเล่าเรื่องอีกอย่างที่นักเขียนนวนิยายประวัติศาสตร์รู้จักเป็นอย่างดีคือ การเล่าเรื่องซ้อนขนานกันระหว่างเรื่องเฉพาะกับเรื่องใหญ่

นักประวัติศาสตร์ก็น่าจะสามารถใช้วิธีเล่าทำนองนี้ได้เพราะเราเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงกรณีเฉพาะเจาะจงมักจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่านั้นบางแง่บางมุม
ดังนั้น จินตนาการทางประวัติศาสตร์ที่มีพลัง จึงต้องการความรู้ในระดับนามธรรมของสังคมกับความสามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่สะท้อนเชื่อมโยงหรือแสดงออกมาในกรณีรูปธรรมเฉพาะเจาะจง นี่เป็นกลวิธี “เล่าเรื่องดีๆ” ที่นักประวัติศาสตร์ก็น่าจะนำมาประยุกต์ใช้เท่าที่จะทำได้
หนังสือเล่มหนึ่ง เมื่อพ้นมือคนเขียนไปแล้วมักจะมีโชคชะตาไม่ตรงกับที่คนเขียนคาดหวัง คนเขียนทุ่มเทความคิด จินตนาการ และส่วนหนึ่งของชีวิต ลงไปในตัวบท แต่บ่อยครั้งคนอ่านมองไม่เห็นสิ่งที่คนเขียนต้องการจะบอก ทว่าบ่อยครั้งคนอ่านกลับเห็นในสิ่งที่คนเขียนเองก็นึกไม่ถึง…ผู้เขียนตระหนักว่า “ประวัติศาสตร์โหดร้าย”(ในทุกๆความหมายของวลีนี้)
SM จึงเป็นการโรมรันพันตูกับความรู้ประวัติศาสตร์ไทยเต็มตัว ตั้งแต่ชื่อ ประเด็นใจกลาง วิธีการศึกษา แนวคิดวิเคราะห์หลักและรอง หลายเรื่องหลายประเด็น ตลอดจนถึงนัยและความหมายโดยอ้อม …
…พลังของเรื่องที่ดีมักเกิดจากการใส่ใจกับรายละเอียด เล่าความเปลี่ยนแปลงของกรณีรูปธรรมเฉพาะเจาะจงได้อย่างเป็นเรื่องราวมีชีวิตชีวา แต่เรื่องเล่าเฉพาะเจาะจงดังกล่าวต้องฉายให้เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่โตกว่ากรณีเฉพาะนั้นๆ จึงจะเกิดเป็นความสว่างไสวอิ่มเอมทางปัญญา(**)
โดยสรุป ส่วนตัวผมหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติ ในฐานะสื่อเป็นเรื่องเล่าที่เลือกเล่า ที่อาจจะไม่มีเรื่องคนเล็กๆ เช่น ลุงนวมทอง(หนังสั้นที่ผมทำเป็นสื่อทางเลือก***) ในมุมศิลปะกรณีของผมกับSM มีภาพการ์ตูนเกี่ยวกับชาติ ที่ผมเคยกล่าวไปแล้ว ซึ่งเรื่องเล่าบางทีก็เรื่องลึกลับสนุกตรงดูการ์ตูนขำขัน เป็นรูปแผนที่เรื่องลึกลับของไทยจากสื่อนสพ.
*หน้าปกหนังสือปวศ.ชาติไทย มีรูปจิตรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่วัดสุวรรณดาราราม จ.พระนครศรีอยุธยา วาดโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร และแผนที่ซ้อนทับด้วย http://news.mthai.com/hot-news/politics-news/466865.html
http://www.oknation.net/blog/buzz/2009/11/28/entry-1
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9500000071758
**อ้าง SM ฉบับแปลภาษาไทย
***หนังประวัติศาสตร์ และหนังสั้นปวศ.เกี่ยวกับลุงนวมทอง ซึ่งภาพประกอบหนังสั้นส่งประกวดแล้ว ที่มีผมกำลังแสดงหนัง ตัดออกจากหนังสั้นไปแล้วฮร่าๆ ครับ

ราตรีสวัสดิ์กับเพลง Mirrors (Lyric Video)

ผมฝากพี่ต้นประชาสัมพันธ์เพิ่มด้วย เพราะผมtagจำนวนมากไม่ได้ แล้วผมจะเว้นพี่ไว้ น่ะ ขอบคุณ ครับ

วันเสาร์ที่31 ตุลา
หนังสั้นส่งประกวดเรื่อง “สร้างหนังสั้น” เกี่ยวกับลุงนวมทอง ประชาสัมพันธ์แชร์ ฝากไลค์ฝากดู เพราะส่วนหนึ่งของคะแนนในยูทูป อันนี้เท่าที่tagจำนวนมากไม่ได้ GN ขอบคุณ ครับ^^

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Slow life, The Power of Less,หนุมาน

Slow life, The Power of Less,หนุมาน
วันอังคารที่ 1 กันยายน
เมื่อเรื่องฝันๆกับหวยใกล้เคียงเลขรางวัล ซึ่งผมโม้เลี้ยงข้าวรุ่นพี่ มีแผนอยากซื้อหนังสือ From Picasso to Koons: ศิลปินในฐานะนักออกแบบเครื่องประดับ ฯลฯยังไม่เป็นจริง กลับไปฝันต่อ ราตรีสวัสดิ์ ครับ
— รู้สึกมีแรงบันดาลใจ

วันพุธที่2 กันยายน
ราตรีสวัสดิ์บางครั้งดูแลสุขภาพ แล้วSlow life คือ…เพื่อให้มีสติและซึมซาบความหมายของชีวิตได้มากขึ้น…หากเราใช้ชีวิตแข่งกับเวลา ต้องแซงหน้าทุก ๆ คน แล้วชีวิตจะดีกว่า ทั้งที่จริงแล้วชีวิตที่เร่งรีบอย่างที่เคยทำมาตลอดส่งผลในด้านลบกับเราหลายอย่าง เช่น ระบบการทำงานของร่างกายถูกบังคับให้ทำงานหนักกว่าเดิม หรือยิ่งรีบยิ่งพลาดอะไรดี ๆ ในชีวิตไปไม่น้อย ดังนั้นหากเราใช้ชีวิตในทุก ๆ ย่างก้าวอย่างละเมียดละไมที่สุด ชีวิตก็น่าจะได้อะไรที่มากกว่า…
http://health.kapook.com/view121714.html

วันพฤหัสที่3 กันยายน
ชีวิตของผม เส้นทาง ท่ามกลางสายฝน ออนเดอะโร้ดแมป ราตรีสวัสดิ์ ครับ
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน
รายการทีวีวันศุกร์ พบนายกฯทหาร ตอนหนึ่งว่า นับจากห้วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่พวกเราทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจในการเดินหน้าประเทศไทยไปในอนาคต โดยคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ก็เป็นการเดินหน้าตามโรดแมปของ คสช.*
เมื่อผมคิดถึงเรื่องแม่น้ำห้าสายและ‘เหาะเหินเกินลงกา’ ร่างรัฐธรรมนูญเรือแป๊ะ ซึ่งผมดูภาพจิตรกรรมเป็นภาพวาดโดยมือจากสมุดภาพไตรภูมิ สะท้อนพุทธศิลปะ ที่มีภาพหนุมานฯ กับถนนพระราม และ การอธิบายความสัมพันธ์รามเกียรติ์(รามายณะ/Ramayana)กับไตรภูมิ ตามแบบหนังสือSIAM MAPPEDDฯ
ผมสนใจประเด็นหนุมานกับพระราม และสมัยร.1 กับรามเกียรติ์ ที่เชื่อมโยงGeo-bodyในแผนที่สยาม ผ่านภาพสมุดภาพไตรภูมิอยุธยา-ธนบุรี ด้วย
อย่างไรก็ดี พระรามในเรื่องดังกล่าวเป็นอวตารของพระนารายณ์(ให้กำเนิดพระพรหม) หรือการอวตารของพระวิษณุนั้นทรงอวตารเป็นทั้งมนุษย์และสัตว์ เป็นปลา(มัตสยาวตาร) เป็นต้น**
ส่วนตัวผม กำลังมองสถานการณ์การเมืองดูโรดแมป-รัฐธรรมนูญหลังบึ้มที่ศาลพระพรหม***โดยสร้างสรรค์ ครับ****

*”ประยุทธ์” ลั่นให้อิสระ สปช.โหวตร่าง รธน. หวังกองทุนหมู่บ้านเงินถึง ปชช.แท้จริง
http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000100583
**ข้อมูลเพิ่มเติม:จาก ลงเรือแป๊ะ ถึง”เหาะเกินลงกา” วิษณุ เตือน กมธ.ยกร่าง รธน. “เกิน เลย ล้น เว่อร์” (ชมคลิป) มติชน
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1419227836ผมปรับปรุงจากที่เคยเขียนกับโพสต์ภาพไว้เดิมมาประกอบซ้ำด้วย ครับ
***ผบ ตร ยัวะผู้สื่อข่าวถาม ‘จับแพะ’…ชี้ไม่สร้างสรรค์ ย้อนถาม “เป็นคนไทยรึเปล่า?”
-ทูตแถลงผู้ต้องสงสัยถูกจับไม่ใช่ชาวตุรกี
-“9 หมายจับ-ผู้ต้องสงสัย” ผังสรุป “ใครเป็นใคร” ในเหตุบึ้มราชประสงค์-สาทร
-‘จตุพร’ กังขามือบึ้มราชประสงค์ไม่เหมือน ‘ชายเสื้อเหลือง’
-นักวิชาการตุรกีศึกษาเตือนอย่าด่วนสรุป ‘หมาป่าสีเทา’ อยู่เบื้องหลังระเบิดพระพรหม
-Thai Police Just Gave Themselves the Reward Offered for Information on the Bangkok Bombers
http://time.com/4016752/bangkok-bombing-thai-police-rewards/
****ภาพผมปัจจุบันจากอดีตเรียนปริญญาตรี ที่รามฯ ใบที่2 ควบคู่เรียนศิลปะปีที่เข้าเรียน40-41(ราม)และผมสนใจเรื่องภาพsketchคนวางบึ้ม ด้วย ครับ

ราตรีสวัสดิ์ Good Times

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน
วันนี้หยุดปั่นเกรงใจฝน อยากออกไปแวะดูตู้ปลา ที่มีบอกขายปลาตัวละสามแสน เป็นปลามังกรแดง อะไรสักอย่างบางทีแค่คิด ก่อนนอน ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558
วันนี้ผมเคลียร์งานกะพักผ่อนกับการดูหนังฟรี เทศกาลหนังอาเซียน ที่MAYA โดยการแนะนำของทีมงานหนังสั้น ซึ่งผมได้ดูThe Last Reel แนวDrama ยังหัวเราะได้บ้างหนังกัมพูชา แม้ฉากรำลึกช่วงยุคสงคราม มีบ้างแต่ความบันเทิง ตลกๆ ก็มีให้เห็นเป็นหนังซ้อนหนัง ที่มีการเล่าเรื่องตามหาหนังที่หายไป โดยสร้างหนังใหม่ด้วย(ฝรั่งนั่งข้างๆ นั่งหลับอ้าปากหวอ)
แต่เรื่องสุดท้าย1021 แนวDrama โคตรบีบอัด แต่ละฉากเข้มข้น ในแง่ภาพสุดอึดอัดบางฉากเลือกถ่ายจากมุมกล้องในลิฟท์ หรือที่แคบๆ โอ้ อาร์ตจริง ปวดหัวเลยดูเสร็จ ตอนแรกกะจะดูเผื่อว่ามีมุมไหน ในสิงคโปร์น่าเที่ยวบ้างที่เคยไปกับดูหนังเรื่องนี้ “งง”เป็นสิงคโปร์ ที่ผมไม่เคยไปจริงๆ หนังชาติพันธุ์อินเดีย+สิงคโปร์ นี่เป็นสองเรื่องสองรส ครับ

ราตรีสวัสดิ์ ครับ http://www.thelastreel.info/

6 กันยายน เวลา 22:52 น.

Julie Navarat วันก่อนพี่ดูเรื่อง the boy in the striped pajamas. หดหู่มากเลย
6 กันยายน เวลา 22:57 น.

อรรคพล สาตุ้ม ผมจะลองตามไปดูหนัง ถ้าหาดูได้ทางเน็ต ขอบคุณ ที่พี่แนะนำครับ

As Parnupong Chansaart หนังเรื่อง Men Who Save The World ( หนังมาเลเซีย ) ที่ไปดูมาวันนี้เป็นหนังแนว Black Comedy หรือตลกบนดราม่าหน่อยๆ ที่เป็นเรื่องราวของชาวบ้านหมู่บ้านหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ช่วยกันย้ายบ้านกลางป่าเพื่อเอามาไว้ให้ลูกสาวของลุง ( ตัวเอกผมก็จำชื่อไม่ได้ ) ไว้ใช…ดูเพิ่มเติม

Men Who Save the World, trailer
YOUTUBE.COM
เมื่อวานนี้ เวลา 1:23 น.

อรรคพล สาตุ้ม คุณมาแนะนำเพิ่ม ทำให้ผมนึกถึงหนังกัมพูชา มีประเด็นหลักเรื่องการแต่งงานกับความรักที่ไม่ได้บังคับด้ว…

Bangkok ASEAN Film Festival 2015 Synopsis 1
SFCINEMACITY.COM

As Parnupong Chansaart จากที่ดูหนังเรื่อง Golden Kimdom ( หนังประเทศพม่า ) เป็นเรื่องราวของเณรคนหนึ่งที่ต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆ ตอนที่หลวงตาไปเมืองหลวง ทั้งเรื่องเหนือธรรมชาติมากมาย และเรื่องทหารการเมืองในพม่า แต่อีกส่วนหนึ่งคือ นัยของบางตอนที่ตัวละครเล่านิทานออกมา ซึ่งเป็นเรื…ดูเพิ่มเติม

GOLDEN KINGDOM – Trailer
Golden Kingdom Directed by Brian Perkins. In official selection at the…
YOUTUBE.COM
เมื่อวานนี้ เวลา 1:24 น.

อรรคพล สาตุ้ม จะว่าไปเวลานึกถึงหนังเรื่องความรักต่างจากเรื่องแนวพม่า ไม่ได้เน้นแก่นเรื่องความรักอย่างหนังกัมพูชากับสิงคโปร์ ที่ผมดู น่ะ ครับ http://www.sfcinemacity.com/…/Bangkok-ASEAN-Film…

Anusorn Phattanasarn นึกว่าบอยตั้งใจไปดู ‘ละติจูดที่ 6’ เรื่องเดียว 555
• เมื่อวานนี้ เวลา 9:21 น.

อรรคพล สาตุ้ม 555 ผมไปซื้อลูกชิ้นรอดูหนัง คนขายบอกว่าผมมาดูหนังเรื่องฟรีแลนซ์ เหรอผมบอกไม่ใช่555 ได้ฟังเสียงจากคนแถวโรงหนังแว่วว่าไม่ตลก และผมฟรีแลนซ์อยู่แล้ว555 ส่วนหนังละติจูดที่6 ผมอ่านรีวิวมาแล้วเสียดายไม่ว่างไปดูความเป็นไทย สักหน่อย แต่ช่วงนี้ผมชอบดูหนังการ์ตูนตลกสนุกๆของญี่ปุ่นมากกว่าดราม่าด้วย ครับ https://www.youtube.com/watch?v=-0DoHRJesJY

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม
บางวันเจอคนจีน ถามทางพูดภาษาจีน ทำให้ผมต้องพูดภาษาอังกฤษบอกไป บางวันผมช่วยคนเขียนแผนที่ไปวัดปราสาท
แล้ววันนี้ผมปั่นจักรยานเล่นๆ นึกถึงแผนที่ ในฐานะศิลปะ ครับ
G.N.

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558
ผมจัดห้องนึกถึงความทรงจำเก่าๆหญิงสาวเข้าห้องมาเห็นเศียรพระเจ้าชัยวรมันที่7…กรี๊ด พี่บอยไปตัดเศียรพระ ฯลฯ(ฮร่า) เธอตีความไปไกลจากเศียร ที่ผมซื้อมาจากกัมพูชา ทำขายรูปเศียร ในสมัยผมไปทัศนศึกษา เป็นเรื่องเล่าและอธิบายกึ่งตลกกับรุ่นน้องอย่างเธอ หลายปีต่อมาผมคิดถึงโทรไปหาเบอร์ของเธอ แล้วพ่อเธอรับสายรายงานตำแหน่งผม ฯลฯ ทำให้ผมเข้าใจแล้วนายพล เป็นห่วงลูกสาว (ฮร่า) นี่แหละเรื่องเล่าตลกๆในความทรงจำสั้นๆ วันที่อยากจัดองค์ประกอบวางของแผนที่(*) รูปวาด ฯลฯ ราตรีสวัสดิ์ ครับ

*ภาพประกอบจัดของแผนที่เวียดนาม แผนที่โบราณ และการแนะนำหนังสือCreative Cartography: 7 Must-Read Books on Maps
http://www.brainpickings.org/2011/01/07/must-read-map-books/

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558
เมื่อผมสนใจในรูปแผนที่จาก ควีนElizabeth I (*) กับข่าว Elizabeth IIในปัจจุบันประเทศอังกฤษไม่มีรัฐประหารโดยทหาร ที่มีข่าวสร้างประวัติศาสตร์! ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ครองราชย์นานที่สุดในอังกฤษ กว่า 63 ปี 7 เดือน ขณะที่ นายกฯเดวิด แคเมอรอน จะนำสมาชิกรัฐสภาถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในช่วงเย็นวันที่ 9 ก.ย. ตามเวลาท้องถิ่น**
อย่างไรก็ดี ประชาชนราษฎรทั้งหลาย มีสัญลักษณ์แผนที่ ธงชาติ เพลงประจำชาติ คือ “ก็อด เซฟ เดอะ ควีน”***
*ภาพแผนที่รูปควีนอลิซาเบธที่1
http://ec-dejavu.ru/p-2/power_france-1.html
ภาพควีนอลิซาเบธที่1 ยืนบนแผนที่ดูเว็บ
http://www.npg.si.edu/exhibit/britons/briton1.htm
หนังสือที่มีรูปภาพนี้ :The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change
by David Harvey(นักภูมิศาสตร์)
http://www.amazon.com/The-Condition-Postmodernity-Enquiry-Cultural/dp/0631162941
**ข่าวไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/523998
ภาพจากเว็บ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.haaretz.com/polopoly_fs/1.383910.1315795175!/image/3763283114.jpg_gen/derivatives/landscape_640/3763283114.jpg&imgrefurl=http://pixshark.com/queen-elizabeth-1-husband.htm&h=370&w=640&tbnid=YxxBXyfEHRcZkM:&docid=PYgLeGDfk_PE3M&ei=SkDwVcHmB4WgugT4hK64BQ&tbm=isch&ved=0CD0QMyg6MDo4rAJqFQoTCMGz7IeT6scCFQWQjgodeIILVw
ภาพสัญลักษณ์วางมือบนแผนที่ลูกโลกของควีน

***ผลการศึกษาชี้ “เพลงชาติอังกฤษ” ร้องตามยากที่สุด – “ลา มาร์เซแยส” สุดง่าย
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9550000011017
ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันพฤหัสที่10 กันยายน พ.ศ. 2558
วันนี้ผมถ่ายภาพบรรยากาศออกพื้นที่ทุ่งนา และผมคิดถึงภาพประกอบจากหนังสือYou Are Here(*) ที่มีลักษณะแผนที่ (maps of journey. Body Maps, Memory Maps, Political Maps. Maps real and imagined.)หลายแง่มุมทั้งรอยพระบาทพระวิษณุ หรือแผนที่ ในแง่เส้นทางของชีวิต ราตรีสวัสดิ์ ครับ
*You Are Here
http://blogs.ubc.ca/clanki/2007/07/12/you-are-here/

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน
วันศุกร์นายกทหารออกทีวี อีกแล้วพูดถึงรัฐธรรมนูญ แต่ไม่พูดค่าเสียหายหลายล้านบาท ในการร่างรัฐธรรมนูญ และผลกระทบทางเศรษฐกิจของรัฐ ชนชั้นคนงานตกงาน ปัญหาหลายเรื่องหลังรัฐประหารด้วย ทำให้ผมนึกถึง “พัฒนา”รัฐธรรมนูญนิยม ในหนังสือชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม
โดยเขียนจากเหตุการณ์ช่วงเวลา 1979(2522)ไปหาอดีตแล้วย้อนกลับมา1979ใกล้กับช่วงผลิตหนังสือ1983 (สะท้อนเรื่องรัฐชาติจากระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สู่ระดับโลกทั้งอังกฤษ-ญี่ปุ่นฯลฯ ในมิติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ต่างๆ รวมทั้งท้าทายแนวคิดข้ามรัฐชาติสู่สากลนิยม )ได้กล่าวถึงสิ่งสมมติชาตินิยม และสิ่งประดิษฐ์ทุนนิยมไม่ว่ากับรัฐธรรมนูญนิยมของอังกฤษ ในแง่การ “พัฒนา”รัฐธรรมนูญ
เมื่อโมเดลมาเป็นกรณีสงครามรัฐจีน กัมพูชาและเวียดนาม ในตอนเปิดบทนำของหนังสือ ถึงบทเทวดาแห่งประวัติศาสตร์(The Angel of History) อ้างถึงหนังสือเรื่องIllumination เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องweekends คือ ดวงตาเทวดาในที่นี้ เปรียบเสมือน กล้องถ่ายเคลื่อนที่ในภาพยนตร์ฝรั่งเศสของL.Godard ในเรื่องWeekends ซึ่งฉายภาพถอยหลังตลอดให้เราเห็นภาพรถยนต์ คนเจ็บคนตาย ซากปรักหักพังกองแล้วกองเล่า จะค่อยๆผุดขึ้นบนเส้นทางหลวงที่ไร้จุดสิ้นสุด ทอดไปจนสุดขอบฟ้า*

โดยเล่าย่อๆผมเขียนเพิ่มเติมหลังยุคการ “พัฒนา”ของเผด็จการทหารอย่างสฤษดิ์ในไทย ต่อมาจีนกับโซเวียตทะเลาะกัน โดยพคท.กับเขมรแดงสายจีน ลาวกับเวียดนามสายโซเวียต แล้วเวียดนาม-ลาว บุกเขมร ฯลฯ ด้วย
นี่เราไม่อยู่ในยุคสงครามอย่างนั้น ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่ทหารไทยกลับพาเราย้อนอดีตกลับตาลปัตร “พัฒนา”รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยไปได้ ภายใต้ยุคเผด็จการทหารอีกครั้ง** น่ะครับ***
*ภาพประกอบรูปเทวดาฯ:Angelus Novus by Paul Klee รูปถูกอ้างอยู่ในหนังสือหน้าปกเรื่องIllumination และการเขียนปรับปรุงใหม่จากที่เคยเขียนไว้ เกี่ยวกับหนังสือชุมชนจินตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม ดูเพิ่มเติมเรื่องแผนที่ฯลฯ ครับ
**รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวเผย ผู้บงการ-เครือข่ายบึ้มราชประสงค์เผ่นหนีจากไทยหมดแล้ว…. รอยเตอร์บอกว่า ตอนนี้หลักฐานมีแค่ภาพจากกล้องวงจรปิดมัวๆ บริเวณศาลพระพรหม และวัตถุทำระเบิดที่ยึดได้จากการตรวจค้นอพาร์ตเมนต์ 2 แห่งในกรุงเทพฯ ส่วนผลตรวจทางนิติเวชศาสตร์เหล่าผู้ถูกควบคุมตัวก็ไม่ตรงกับหลักฐานจากจุดเกิดเหตุ…
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9580000101959
***ภาพสะท้อนตัวของผมในกระจก ผ่านไปสิบปีวิทยานิพนธ์ของผม:ผลกระทบของการพัฒนาฯ น่ะ ครับ
ราตรีสวัสดิ์ กับเพลง Strange Angels

วันเสาร์ที่12 กันยายน
ผมเคยดูหนังเรืองLimitless พระเอกทำงานรวดเร็วไม่มีข้อจำกัดเคยเล่าไปแล้ว แต่ผมกลับหัวกลับหางมาสนใจเรื่องLimitedหรือข้อจำกัด ในหนังสือทำน้อยให้ได้มาก (The Power of Less) ศิลปะแห่งการสร้างข้อจำกัด(ของชีวิต) เป็นส่วนหนึ่งแนวทางSlow lifeอย่างปั่นจักรยาน(*) แม้ที่ปั่นหลุดซ้ำอีกรอบไม่ง่าย เป็นข้อจำกัดห้ามปั่นเร็วสำหรับผม ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^
* http://health.kapook.com/view121714.html

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน
วันนี้ประชุมพบปะคนงานในสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ (แรงงาน ฯลฯ) นึกถึงภาพเสื้อรูปแผนที่ ในฐานะศิลปะ(*)โดยภาพผม รวมทั้งคนงาน ครับ G.N.^^
*The Map as Art: Contemporary Artists Explore Cartography

May ผมได้ตามข่าวอยู่ทั้งเรื่องทหาร ตำรวจ ฯลฯ เข้าโรงงาน น่ะครับ
พนักงานมึน บ.จอร์จี้ ห้ามเข้าโรงงาน ระบุโอนกิจการให้บริษัทอื่นไปแล้ว
http://www.prachatai3.info/journal/2015/09/61294
ลูกจ้างโรงงานเย็บผ้าสันกำแพงโวย โดนเบี้ยวเงิน 3 เดือน หลังสั่งหยุดงานชั่วคราว
http://www.manager.co.th/asp-bin/ViewNews.aspx?NewsID=9580000097379
สหภาพแรงงานหวั่น บ.จอร์จี้ ปิดหนีหลังรื้อถอนป้าย ร้องสวัสดิการแรงงานตรวจสอบ
http://www.prachatai.com/journal/2015/09/61267

May Kaewjai เมย์ก้อยังติดตามข่าวอยู่นะค่ะพี่บอย ฝากเอิ้นพี่เก่งมีรัยพอช่วยได้กริ้งกร้างมาเลยค่ะ
อรรคพล สาตุ้ม May ได้จะบอกเก่งให้ติดต่อกริ้งกร้างกัน ครับ
May Kaewjai
อรรคพล สาตุ้ม
15 กันยายน วันประชาธิปไตยสากล

วันจันทร์ที่14 กันยายน
ผมกำลังคิดจะกลับมาทำหนังสั้นอีก(*) ทำให้ผมคิดเล่าเรื่องทัศนะเรื่องหนังสักหน่อย ในแง่ความสนใจในหนังที่ดูไม่นานมานี้ มีแนว American drama film เดอะแฟมิลี่ แมน เป็นภาพสะท้อนของสองทางเลือกระหว่างร่ำรวยมาก แต่โดดเดี่ยว กลับตาลปัตรเป็นมีครอบครัว ลูกน่ารักๆ กับเมีย (ที่เป็นแฟนมานานก่อนแยกทางกัน) ในอีกแบบหนึ่งระหว่างทางแยกสองทางต้องเลือกแบบใด ครับ

http://www.doonaahd.com/2014/06/the-family-man-2000.html
ปิดท้าย หนังดราม่า สะท้อนสังคม น่าดูอีกเรื่องที่ยังค้นหาไม่เจอคาซาบลังก้า มีฉากหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่องคาซาบลังกา วงดนตรีในริกส์ คาเฟ่ บรรเลงเพลง ลา มาร์เซแยส และทุกๆ คนที่ได้ยินเพลงนั้นก็ร้องตามอย่างสุดจิตสุดใจ
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9550000011017
*ภาพประกอบมุมbird’s eye views
ราตรีสวัสดิ์ กับเพลง As Time Goes By ครับ

May Kaewjai รอเป็นนักแสดงพี่บอยนานจุง ใช่ซิ๊….เรามันเก่านิ เค้าเลยลืม 5555
May ไม่ได้ใหม่ลืมเก่า ไม่ได้ลืมด้วย แต่ว่าผมเห็นว่าไม่มีงบ เมื่อวานก็คุยกับรุ่นพี่ให้แสดงเป็นพระเอกไม่ได้ค่าตัว แถมต้องเป็นสปอนเซอร์ให้กองหนังสั้นด้วย555 นี่แหละปัญหาอย่างหนึ่งที่เกรงใจนักแสดง น่ะครับ

May Kaewjai ด้วยความยินดีค่ะพี่บอย ^^
ผมก็ไม่รู้Mayคิดอย่างไร เลยคิดมากเผื่อไว้ ถ้าถ่ายทำหนังจะบอกติดต่อ ครับ
เหม่ อยากทำแนวหนังนี้เหมือนกัน ครับ555 What women want ผมรู้นะ คุณคิดอะไร
http://video.mthai.com/trailer/player/1265109472.html
Tito Wasinthorn Sansing สนใจทำหนังแบบนี้ไหมครัส ยินดีช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ตัดแต่งต้นไม้ประกอบภาพยนตร์ครัช ^^
http://m.pantip.com/topic/33597757?
อรรคพล สาตุ้ม Wood Job หนังน่าสนใจดีผมยังไม่เคยดูหนังญี่ปุ่นน่าทำหนังแนวนี้เหมือนกันTitoเล่นเป็นพระเอก สนับสนุนงบเงินเพิ่มจากอุปกรณ์ ที่ผมเคยเห็นจากเฟซฯคุณด้วย
Tito Wasinthorn Sansing ถ้าสนับสนุนทุนอย่างอื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์นี่ถ้าจะลำบากครับทั่น อิอิ
อรรคพล สาตุ้ม Tito ถ้ามีโอกาสทำหนังแนวนี้จะขอสนับสนุนอุปกรณ์ ครับ
Anusorn Phattanasarn บอย ว่างๆมาเยี่ยมคุยกันบ้าง ผมมีไอเดียบรรเจิดเสนอครัช อยากทำแต่ไม่มีทักษะ
อรรคพล สาตุ้ม ไอเดียบรรเจิด โอเค ว่างๆจะไปเยี่ยมมีโอกาสต้อนรับเลย ครับ

วันอังคารที่ 15 กันยายน
วันนี้ผมออกพื้นที่เดินทาง(*) คิดถึงแผนที่ และถ่ายรูปมาเป็นที่ระลึก ก่อนนอนราตรีสวัสดิ์ ครับ
*ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเรื่องแผนที่และการเดินทาง
Map Art Lab: 52 Exciting Art Explorations in Mapmaking, Imagination, and Travel (Lab Series)
http://www.amazon.com/Map-Art-Lab-Explorations-Imagination/dp/159253905X/ref=pd_sim_14_5?ie=UTF8&refRID=18KZDP31AJVC3YAWBSGE&dpSrc=sims&dpST=_AC_UL160_SR160%2C160_

Personal Geographies: Explorations in Mixed-Media Mapmaking
http://www.amazon.com/Personal-Geographies-Explorations-Mixed-Media-Mapmaking/dp/144030856X/ref=pd_sim_14_2?ie=UTF8&refRID=18KZDP31AJVC3YAWBSGE&dpSrc=sims&dpST=_AC_UL160_SR121%2C160_

วันพุธที่ 16 กันยายน-วันพฤหัสที่ 17 กันยายน
เมื่อวานที่16-17วันนี้กับความหวังวันนี้รวยๆ หางบประมาณสร้างหนังสั้น แล้วรู้ผลไม่ได้ได้ไงเนี่ย ฮร่าๆ อุตส่าห์นึกว่าได้เลขเด็ดมาจากการเดินทาง หรือหันไปกินอิชิตันลุ้นโชค555 ซึ่งสุดท้ายเพียงวางแผนฝันๆดูหนังสือแผนที่ต่อไป*ครับ^^
*Maps: their untold stories
http://www.amazon.com/Maps-untold-stories-Rose-Mitchell/dp/1408189674/ref=pd_sim_14_4?ie=UTF8&refRID=1WSJY13A5C65WDH1D0DK&dpSrc=sims&dpST=_AC_UL160_SR160%2C160_

Make Map Art: Creatively Illustrate Your World
http://www.amazon.com/Make-Map-Art-Creatively-Illustrate/dp/1452123330/ref=pd_sim_14_4?ie=UTF8&refRID=0B2G38GQT6F0KR6MF2BM&dpSrc=sims&dpST=_AC_UL320_SR270%2C320_

ราตรีสวัสดิ์ กับเพลงประกอบหนังการ์ตูนฮารุอิ โดย Aya Hiranoร้องเพลงเหมือนในหนังการ์ตูน ครับ

ตอบ Ukin Montri

จริงๆเกือบถูกหวยเลขหน้า435(438) ครับ^^
http://manager.co.th/home/lotto.aspx

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน
วันศุกร์พบกับวาทกรรมของนายกฯทหารออกทีวี ในเรื่องความล้มเหลวแห่งรัฐ..การไม่พัฒนาอย่างยั่งยืน(ฯลฯ) ทำให้ผมนึกถึงผลกระทบของการพัฒนาของคสช.(คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) ลัทธิชาตินิยม คือ พยาธิสภาพของประวัติศาสตร์ของการพัฒนาสมัยใหม่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้(*)และคสช.ในข้ออ้างRoad Mapของการปฏิรูป(Reform)มุมหนึ่งนิยามสามารถแปลความหมายเหมือนกับพัฒนา(V. develop..def:[ทำให้เจริญขึ้น,ทำให้ดีขึ้น]syn:ปรับปรุง}{เจริญ}{ปฏิรูป}**)
โดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบปัญหาความมั่นคงของยุคการพัฒนาเผด็จการทหารอดีตกรณีสฤษดิ์ เป็นต้นมา เกี่ยวโยงพคท.ปัญหาของรัฐเผด็จการรวมศูนย์ไม่กระจายอำนาจให้ประชาชนมีส่วนร่วม ที่มีการสั่งการจากบนลงล่างเป็นบทเรียนในอดีต ต่อมายุคนี้เป็นเครือข่ายทักษิณ-ฝ่ายต่อต้าน(ประยุทธ์)ฯลฯ วาทกรรมดังกล่าว
เมื่อผมตั้งข้อสังเกตวาทกรรมการพัฒนาสมัยใหม่(Modern) และผลกระทบของการพัฒนา(Development) จะเกิดขึ้นต่อวัฒนธรรมชุมชน ในชนบท-กองทุนหมู่บ้านต่างๆนานา หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่ ก็ตาม
ดังนั้น ผลกระทบการท่องเที่ยว คือ กรณีระเบิดที่บริเวณท้าวมหาพรหม(***) การเมืองของการปฏิรูป หรือพัฒนารัฐธรรมนูญก็ได้เสียหายแล้ว นี่แหละ ปัญหาชาติไทยจากปี2549(คปค.(คณะปฏิรูปฯ)/คมช.)ถึง2558(****)
*ชุมชนจินตกรรม:บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม ซึ่งภาพประกอบอ้างอิงถึงแผนที่ผลิตด้วยมือ เป็นการเขียนวาดแผนที่จิตรกรรมไตรภูมิ ซึ่งก่อนยุคผลิตซ้ำด้วยกลไกเครื่องจักรกลการพิมพ์(ผมสรุปย่อพร้อมขยายความ)ครับ
**http://th.w3dictionary.org/index.php?q=%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
***สำนักข่าวกรองแห่งชาติ:สื่อมวลชนต่างประเทศรายงานความคืบหน้าการสืบสวนคดีระเบิดที่แยกราชประสงค์ นสพ.International Business Times สนข.VOA และ Bloomberg รายงานเมื่อ 15 ก.ย.58 กรณี จนท.ตร.ไทยระบุเป็นครั้งแรกว่าเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์ที่เสียประโยชน์จากการค้าชาวอุยกูร์
ด้าน นสพ.International New York Times เผยแพร่รายงานของนายโทมัส ฟุลเลอร์ วิจารณ์ว่ายังมีประเด็นที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการสืบสวนคดีดังกล่าว เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลคลาดเคลื่อนหลายครั้ง และไม่มีการชี้แจงเหตุผลที่ จนท.ตร.เชื่อมโยงระหว่างชาวอุยกูร์กับเหตุระเบิดที่ชัดเจน ตลอดจนไม่มีความคืบหน้าในการติดตามหาผู้ต้องสงสัยที่ใส่เสื้อสีเหลือง รวมทั้งกองกำลังชาวอุยกูร์ไม่เคยก่อเหตุในลักษณะนี้ ดังนั้น รัฐบาลไทยจำเป็นต้องดำเนินการสืบสวนอย่างชัดเจนมากขึ้น เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศอื่นๆ ที่ถูกพาดพิง
https://www.nia.go.th/niaweb/content/showsubdetail.asp?fdcode=!!!!3116212167111211&ifmid=0010006501015002%2F580917-00006
ดูเพิ่มเติมนิยาม:ความแตกต่างระหว่างก่อการร้ายกับอาชญากรรมข้ามชาติ
กระดานสนทนา วท.กห. (กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม)
http://www.dstd.mi.th/board/index.php?topic=992.0
คสช.เงินเดือนประจำตำแหน่งเป็นแสนกว่าบาท อย่าให้เสียเงินเปล่าๆอ้างสงบ ครับ
****รูปประกอบผม หลังทำวิทยานิพนธ์เรื่องผลกระทบของการพัฒนาฯ(ปี2558ประเด็นเชียงของ กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านอุตสาหกรรมฯลฯ) ภาพปี2549 กับบรรยากาศเข้ากรุงเทพฯปี58ผลิตซ้ำ ครับ^^

วันเสาร์ที่19 กันยายน
ผมไม่ได้ขี่จักรยานชนรถถัง หรือขับรถแท็กซี่ชนรถถังอย่างลุงนวมทอง ผู้มีอุดมการณ์ ทำให้ผมคิดถึงบทความเก่า ที่เขียนเรื่องลุงนวมในปี2549 ที่น่าทำหนัง ครับ
*ภาพจักรยานปี58 และรูปประกอบผมปี49ไปทำข่าวฯผลิตซ้ำ(ฮร่า) ราตรีสวัสดิ์ ครับ
http://www.prachatai.com/journal/2009/10/26334

วันอาทิตย์ที่20 กันยายน
ผมเคยเห็นบ้านเช่าติดป้ายประกาศให้เช่าสองหมื่นบาทต่อเดือน ตอนนี้เป็นโปรดักชั่น ออกแบบและผลิต วีดีโอแนะนำองค์กร สินค้า โฆษณาทีวี รายการทีวี มิวสิควีดีโอ ภาพยนตร์ รับจัดงาน organize และ Event ต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานเลี้ยง ปาร์ตี้ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ครับ
เอ่อ ผมสงสัยที่นี่รายได้ต่อเดือนเกินแสนบาท ทำให้นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งเคยเสนอไอเดียคล้ายแบบนี้ สงสัยต้องบอกให้เขาไปกู้เงินธนาคารโครงการSMEsของรัฐ มาทำโปรดักชั่น ผมจะได้เป็นฟรีแลนซ์ของเขาด้วย ครับ
*ภาพประกอบบ้านโดยบอยพร้อมข้อมูลดูเพิ่มเติมได้ ครับ
http://www.wanneewandee.com/
http://www.wanneewandee.com/film/wanneewandee-film

วันจันทร์ที่21 กันยายน
วันนี้ผมออกพื้นที่ธุระเรื่องงานเจอเด็กๆ จึงถ่ายรูปพวกเด็กไว้ ม่วนๆ ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันอังคารที่22 กันยายน
วันนี้ผมถ่ายภาพยังอยู่พื้นที่ชนบท นึกถึงเรื่องราวแถวโรงเรียนเจอเด็กๆนักเรียนอนุบาล เข้ามาขอขนมปังผมกิน ให้ไปพูดคุยกับผม ถามว่ามารับใคร ผมคิดในใจสงสัยเด็กคิดว่าผมมารับลูก หรือวันก่อนเห็นเด็กมองแสงไฟเรียกแม่ให้มาดูยูเอฟโอ เอ่อ เมื่อคืนผมก็เห็นแสงไฟไม่ใช่อุกาบาต ไม่ใช่ผี น่าจะเป็นคนส่องกบ
(ราตรีสวัสดิ์)

วันพุธที่ 23 กันยายน
วันนี้ผมจากชนบทกลับสู่เมือง แวะคุยเรื่องหนังสั้น กับคนเขียนบทหนังสั้นด้วย ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันพฤหัสที่ 24 กันยายน
ราตรีสวัสดิ์กับเรื่องเล่าก่อนนอนผมคิดสนุกเลยดูภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระระเบียงวัดพระแก้วมรกต ซึ่งถือเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ยาวที่สุดในโลก!
โดยบอกเล่าเรื่องราวของมหากาพย์รามเกียรติ์ ซึ่งถูกบันทึกลงบนพื้นผนังทั้ง 178 ห้อง เรียงต่อกันไปตลอดทั้งสี่ด้าน ทว่าทีเด็ดอยู่ที่อารมณ์ขันของศิลปินผู้วาด ที่แอบแฝงลงไปในภาพอย่างเนียนๆ(*)
*7 วัดไทยแลนด์แดนอารมณ์ขัน ชมจิตรกรรมฝาผนังแปลกตา ฮา ทึ่ง!http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/001358/lang/th/
photo hunt จิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระแก้ว ไปเดินๆดู ขำอยู่คนเดียว
http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/C3512672/C3512672.html
อารมณ์ขัน(จิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้ว)
http://www.baanjompra.com/webboard/thread-5136-1-1.html
เฟซฯคุณอิฐ เป็นคนค้นคว้า ที่มีข้อมูลน่าสนใจเรื่องอดีตภาพเก่าหายาก ฯลฯ มีโอกาสได้คุยกันแถมภาพหนุมานแกรนด์เซลล์(ฮร่าๆ)
-คุณ Lom เมื่อวานผมยังตาลายพิมพ์ตกหล่นเลย นึกถึงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน กับข่าวหนุมานชูสามนิ้ว(ฮร่าๆ)

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1419234692
พักสายตา เถิดครับ^^
http://www.thairath.co.th/content/470550

วันศุกร์ที่25 กันยายน
รายการทีวีวันศุกร์ พบนายกฯทหารพูดเรื่องไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ…. พึ่งมีข่าววิษณุติดต่อมีชัย ซึ่งกรณี“วิษณุ” เคยถูกนักข่าวถามถึงกระแสที่จะลาออกจากรองนายกรัฐมนตรี มานั่งร่างเสียเอง โดยเขาเปรียบเปรยเรื่อง “รามเกียรติ์” ตอนฆ่า ทศกัณฐ์ ที่จะมีการยกเมืองลงกาให้ “พิเภก” ครองแทน “ทศกัณฐ์” แต่สุดท้าย “พิเภก” ปฏิเสธ ซึ่งเหมือนเรื่องราวของเขากับเนติบริกรผู้น้อง “บวรศักดิ์” ที่จะยึดจากน้องมาให้พี่คงไม่ได้
แต่พอถามว่า “มีชัย” เป็นกรณีเดียวกับเมืองลงกาหรือไม่ วิษณุ ระบุว่า ตนเองเป็นญาติกับ “บวรศักดิ์” แต่ “มีชัย” ไม่ได้เป็นญาติกัน ทำให้มีการตีความกันว่า “มีชัย” มีสิทธิ์ที่จะเป็นประธาน กรธ.ได้
แม้คำตอบของ “วิษณุ” ฟังเผินๆ เหมือนไม่มีอะไรในกอไผ่ เป็นการตอบแบบตรงไปตรงมาธรรมดา แต่หากย้อนดูในหลายๆ ครั้ง คำตอบของ “วิษณุ” มักจะซ่อนคำตอบอะไรไว้อยู่เสมอ โดยเฉพาะสำบัดสำนวน หรือการเปรียบเปรยอะไรต่างๆ
ซึ่งหมายถึงความเป็นไปได้ที่ “มีชัย” จะครองเมืองลงกา นั่นยิ่งทำให้มีการคิดว่า คำตอบสุดท้ายของ “แป๊ะ” ลงตัวที่ “มีชัย” แล้ว เหลือแค่ “เซย์เยส” หรือ “เซย์โน” เท่านั้น ซึ่งช่วงที่ผ่านมามีความพยายามให้หลายคนไปช่วยหว่านล้อมเปลี่ยนใจ “มีชัย” โดยเฉพาะคำยอดนิยมในยุค “แป๊ะ” คือ “เพื่อชาติ” (*)
ดังนั้น ผมคิดถึงร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งผมดูภาพจิตรกรรมเป็นภาพวาดโดยมือจากสมุดภาพไตรภูมิ สะท้อนพุทธศิลปะกับพราหมณ์-ฮินดู ที่มีภาพหนุมานฯ(ทหาร) กับถนนพระราม ซึ่งพระรามในเรื่องดังกล่าวเป็นอวตารของพระนารายณ์(ให้กำเนิดพระพรหม) หรือการอวตารของพระวิษณุ(พระนารายณ์)ทรงอวตารเป็นทั้งมนุษย์และสัตว์ เป็นปลา(มัตสยาวตาร) เป็นต้น
โดยการอธิบายความสัมพันธ์รามเกียรติ์(รามายณะ/Ramayana)กับไตรภูมิ ตามแบบหนังสือSIAM MAPPEDDฯ และผมRereadที่เคยเขียนไว้พร้อมภาพด้วย(**)
อย่างไรก็ตาม ภาพสะท้อนทางศิลปะหนุมานถือพานรัฐธรรมนูญ และผมสนใจจากร่างรัฐธรรมนูญ‘เหาะเหินเกินลงกา’ มามีข่าวล่าสุดว่าวิษณุ ติดต่อมีชัยแล้วส่วนตัวผม กำลังติดตามสถานการณ์การเมืองดูโรดแมป-รัฐธรรมนูญหลังบึ้มที่ศาลพระพรหม ครับ

*เจ็บไม่จำ!! เนติบริกรคัมแบ็ก “มีชัย” จะครองลงกาต่อ “ปื๊ด”โดย ทีมข่าวการเมือง19 กันยายน 2558 03:28 น.
http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000105953
‘วิษณุ’ เผยทาบ ‘มีชัย’ นั่ง ปธ.กรธ.แล้วโดย ไทยรัฐออนไลน์ 24 ก.ย. 2558
http://www.thairath.co.th/content/527558
(มีชัย ในอีกชื่อหนึ่งยอดนิยมเป็นยี่ห้อถุงยางมีชัย ไว้คุมกำเนิดด้วย ครับ^^)
**ภาพประกอบผลิตซ้ำ และภาพวัดพระแก้วถึงวัดเชียงราย ที่ยังไม่ได้เผยแพร่ภาพยุค2475หนุมานถือพานรัฐธรรมนูญ ครับ

ราตรีสวัสดิ์กับเพลงMaps ครับ

Lum ใช่ ภาพเก๋มาก และผมคิดถึงความทรงจำรูปวัดเชียงราย จ.ลำปาง ที่เคยโพสต์นานแล้วด้วย ครับ

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน
ผมปั่นจักรยานเห็นป้ายStronger Together เป็นธงชาติ ทำให้แรงบันดาลใจถ่ายรูปนึกถึงเพลงชาติ ที่เมื่อวานประยุทธ์ พูด..เราเรียกว่าเป็นประชารัฐ อาจจะไม่ใช่คำว่าประชานิยม…(*)และมีข่าว’ประยุทธ์’จวกนโยบายประชานิยม ย้ำไทยเป็นประชารัฐ (อ้างเพลงชาติ**)แล้วไปUN
โดยผมเคยเขียนบทความประยุทธ์กับเพลงชาติไทยไว้ปี54 ขอกลับมาย้ำสั้นๆการสร้างเพลงชาติไทย โดยทหาร ผู้ประพันธ์เนื้อร้องเป็นประชาธิปไตยของไทยทุกส่วน ถูกเปลี่ยนเป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน(***)ครับ
*“ประยุทธ์” ชี้ประท้วงเวทียูเอ็นเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่อยากให้คิดถึงชื่อเสียงประเทศ
http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000108467
**http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/666320
***http://akkaphon.blogspot.com/2012/05/24.html
ราตรีสวัสดิ์กับเพลงLost My Music ครับ

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน
วันนี้ผมแวะไปดูนักศึกษาออกกำลังกายกีฬาพื้นบ้านและผมออกพื้นที่อีกด้วย ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน
วันที่ไฟฟ้าดับแถวที่พักของผม เนื่องจากปรับปรุงระบบสายไฟ ทำให้เรียนรู้เรื่องโลโก้ของไฟฟ้า มีสัญลักษณ์แผนที่ ราตรีสวัสดิ์ กับรูปภาพ ครับ

วันอังคารที่ 29 กันยายน
ออกกำลังกายๆ ผมปั่นเพื่อสุขภาพกำลังลดพุงควบคุมน้ำหนัก ผมหยุดกินข้าวเที่ยงแล้วรู้สึกเหมือนมโนไปว่าพุงหาย ครับ
อ่ะน่ะ ออกกำลังกายให้หลับง่ายๆ กับเทคนิคการนอนหลับภายใน 60 วินาที
http://issue247.com/beauty/health/get-to-sleep-in-60-seconds/

GN

วันพุธที่ 30 กันยายน
ราตรีสวัสดิ์กับเรื่องเล่าแม่บอกซื้อหวย มีเลขตามที่ฝันไว้ โดยผมซื้อหวยพรุ่งนี้รวยๆ แวะไหว้พระ จะมาทำหนังสั้นเกี่ยวกับลุงนวมทอง โอ้ นึกถึงหนังเรื่อง”It Could Happen to You”เรื่องย่อ- เรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจหนุ่มแห่งนครนิ วยอร์ค ที่ชื่อว่า Charlie Lang (Cage) ไม่มีเงินที่จะทิปพนักงานเสิร์ฟสาว Yvonne Biasi (Fonda) แต่ Charlie กลับออกปากสัญญาว่า ถ้าเขาถูกล็อตเตอรี่ เขาจะแบ่งเงินรางวัลครึ่งหนึ่งเป็นทิปให้เธอ ….
http://www.duckload.ws/forum/showthread.php?t=918675
Based on a True Story(พื้นฐานเรื่องจริง)
The real people behind the lotto premise of ”It Could Happen to You”
http://www.ew.com/article/1994/07/29/based-true-story

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Drawing and the art of bicycle riding,หนังสั้น,I hear,ชาติไทย

Drawing and the art of bicycle riding,หนังสั้น,I hear,ชาติไทย

วันที่1สิงหา
วันนี้หนังสั้นอัญชัน แนวโรแมนติคคอมเมดี้ ฉายที่ ห้องภาพยนตรสถาน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ครับ
โดยเสียงบรรยากาศประกอบจากสถานที่ถ่ายทำร้านกาแฟ เพิ่มเพลงClear Air ฯลฯ ราตรีสวัสดิ์
แท็กทีมงาน อัลวา,ภาณุพงศ์

http://www.thaifilm.com/shortFilmDetail.asp?id=228
อรรคพล สาตุ้ม ราตรีสวัสดิ์ http://www.thaifilm.com/shortFilmDetail.asp?id=228

THAI FILM FOUNDATION :: ฉายตารางฉายหนังสั้นมาราธอน วันที่ 1 และ 2…
THAIFILM.COM
1 สิงหาคม เวลา 23:00 น. • มีการแก้ไข

Alwa Ritsila ตัดไปเยอะนะฮะ
1 • 1 สิงหาคม เวลา 23:06 น.

อรรคพล สาตุ้ม ใช่ ฟุตเตจมีเยอะกว่านี้ ตอนนั้นตัดต่อส่งประกวดโจทย์หนึ่งนาทีเลยอันเดิมไม่ได้ตัดต่อใหม่เพิ่มเข้าไปด้วย
2 สิงหาคม เวลา 22:05 น.

As Parnupong Chansaart มาทำเรื่อใหม่กันครับ ถถถถ+
สิงหาคม เวลา 22:06 น.

อรรคพล สาตุ้ม อยากทำเรื่องใหม่ มีโปรเจ็คจะแจ้งให้ทราบ ครับ
2 สิงหาคม เวลา 22:07 น.

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558
โชคดีกำลังจะมาๆ(ฮร่า) สะกดจิตตัวเอง หลังจากโชคร้ายยางรั่วของมอเตอร์ไซด์ จึงซื้อหวยเลขตามทะเบียนรถ54 เลขท้ายสองตัวดันออก53 แล้วผมตอนซื้อกลับเลขรถเป็น45 ยิ่งห่างออกไป อ่ะน่ะ ;ว่าจากร้ายกลายเป็นดีมองโลกแง่บวกซื้อหวย…รวย
วันนี้มีปัญหากับรถอีก คิดอยากลองขอเลขรางวัลที่1 รูปปั้นตั้ว ลพานุกรม นักวิทยาศาสตร์และเภสัชฯ* สักหน่อย จะได้เอาเงินส่วนหนึ่งทำบุญตามวัด(ภาพวัดตู้บริจาควัดท่าหลวง) และบริจาคสร้างอาคารโรงเรียนเพื่อการศึกษาดีกว่าเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำ ฮร่าๆ(ภาพห้องเรียนเก่าสมัยผมเรียนเรียกห้องเล้าไก่ตอนผมเรียนม.1/8) ถ้าหายหวัดยิ่งดี ไม่อยากนอนซม แต่ต้องพักผ่อนราตรีสวัสดิ์ ครับ
*https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1111332688895958&set=pcb.1111333625562531&type=1
ตามหวยเด็ด อนุสาวรีย์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม
10 อันดับ สถานที่ขอหวย ที่ฮิตมากที่สุด ในประเทศไทยhttp://travel.mthai.com/blog/32621.html
“ศิลปกรรม” อนุสาวรีย์ ปรีดี พนมยงค์ ตั้ว ลพานุกรม-พูนศุข พนมยงค์ และประชาชนhttp://akkaphon-boy.blogspot.com/2009/01/blog-post.html
ตั้ว(รัฐบุรุษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)ผมอาจจะต้องไปขอหวยเป็นทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
-ราตรีสวัสดิ์กับเพลงปรารถนา ซึ่งเบญจมินทร์ แต่งเพลงปรารถนาจากเห็นหญิง อุ้มลูกหมาไว้ที่อก แล้วคิดในใจไอ้ห่า กูอยากเกิดเป็นคนทำไมว่ะ น่าเกิดเป็นหมาว่ะ และเพลงนี้ทูล(หรือชื่อน้อย) ทองใจร้องเพลง

ตะวันสว่าง สว่างอีก 3 ตัว 648 ค่ะ พี่ซื้อ 642
น่าเสียดายน่ะพี่ 648 กับ642 แล้วของผม645 รวมทั้งลุ้นไกลรางวัลที่1 คือ 518677 ครับ^^
สำนึกอดีต เข้าใจปัจจุบัน มุ่งมั่นอนาคต ผมซื้อ119ออก889เซ็งมาก
ใช่ๆ เลขท้ายสามตัว ที่แปลกๆ ก็อย่างเลข333
http://lotto.mthai.com/

April Chookron งวดหน้าขอให้ถูกนะน้อง
ขอบคุณ ครับพี่April ที่อวยพร ครับ
ใช่ เพื่อนเจตน์ ความทรงจำ สมัยเราเรียนโรงเรียน-ห้องเดียวกัน ตอนนั้นเรียนอยู่ฝนตก ลมพัด น้ำท่วมอย่างกับเรือ..คิดถึง ห้องเรียนเก่าอาจจะอนุรักษ์ไว้ บางอาคารเสียดายไม่ได้ถ่ายภาพไว้อาคารไม้ร.ร.รื้อไปแล้วด้วย ครับ

อรรคพล สาตุ้ม somjet เข้าไปโรงเรียนดู ถ้ามีโอกาสกับความทรงจำเก่าๆ

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม
หลายวันก่อนผมแวะบึงสีไฟไปไม่เจอจระเข้ในบ่อจระเข้ สงสัยดำน้ำ และผมไปสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ ปิดไม่เจอปลาตามรูปภาพที่ถ่ายมาวันนั้น ถือว่าฉลองครบรอบสิบปีเรื่องสั้นจากเด็กชายกลายเป็นนายจระเข้สตัฟฟ์(งานเขียนออกแนวเหนือจริงตอนนั้นอ่านหนังสือถนนจระเข้ของบรูโน ชูลซ์ ครับ)
ผมเล่าเพิ่มเติมความเป็นมาของเรื่องนี้มาจากประสบการณ์สมัยเด็กๆ เรื่องจริงผ่านเรื่องเล่ามนต์คาถาผสมจินตนาการ ตอนนั้นร่วมทีมทำงานกับนิตยสารI Hear ครบสิบปีในเดือนก.ค.ที่ผ่านมานั้น และผมกำลังตั้งเป้าหมายเนื่องด้วย เกิดคิดถึงปีที่แล้วมีรุ่นพี่เชียร์ให้รวมเรื่องสั้นเก่าๆ เตรียมส่งประกวดซีไรต์ปีที่ผ่านมาแล้วไม่ทันเตรียมไว้คราวหน้าก่อนด้วย
ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^

http://www.prachatai.com/column-archives/node/2259
Benjamas Sujirapan
• 3 สิงหาคม เวลา 22:33 น.

อรรคพล สาตุ้ม

Michael Leahai นี่ มารียูเนี่ยนกันดีกว่า
3 สิงหาคม เวลา 22:50 น.

อรรคพล สาตุ้ม โอเคMichael มารียูเนี่ยนกัน ครับ
4 สิงหาคม เวลา 21:59 น.

Anusorn Phattanasarn ส่งไฟล์เรื่องสั้นมาให้อ่านบ้างครัช
3 สิงหาคม เวลา 23:26 น.

อรรคพล สาตุ้ม งานชิ้นนี้ผมรีโปรดักส์ไว้ไปที่เว็บนึงด้วย เดี๋ยวผมจะส่งไปให้Anusorn สมัยนั้นI Hearเล่มสอง มีงานท่านตามที่ผมประสานงานกับนักเขียนต่างๆ ด้วย น่ะครับ

Anusorn Phattanasarn อายจังงานสมัยนั้น55
4 สิงหาคม เวลา 22:22 น.

อรรคพล สาตุ้ม 555 งานสมัยร่วมก๊วนแก๊งค์นักเขียนหนุ่มคณะนั้น ณ เชียงใหม่ 555
4 สิงหาคม เวลา 22:24 น.

Anusorn Phattanasarn ว่างลงมา กทม. แวะมาจิบเบียร์นะครัช ผมอยู ศาลายา มหิดล ช่วงนี่
4 สิงหาคม เวลา 22:28 น.

อรรคพล สาตุ้ม ได้ๆถ้าว่างเจอกัน ตอนนี้ช่วงนี้ผมยังไม่มีกำหนดการไปกทม.เลย ครัช
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม
ภาพถ่ายเดินทางธุระที่พิษณุโลกเจอคนเวียดนามมาท่องเที่ยว และระหว่างเดินทางมาพิจิตร-เชียงใหม่ แล้วคิดถึงหนังสือถ่ายเอกสาร เพราะText บุ๊ค ภาษาอังกฤษภาพสวยๆดี มันราคาแพง เด็กศิลป์ไม่ค่อยได้ซื้อกันหรอก จะมีของผมสะสมไว้บ้าง วิธีการดังรูปหนังสือDrawingฯ ต้องเลือกมาหนึ่งเล่มพามาเป็นคู่ไม่ได้หนักกระเป๋า
อย่างไรก็ดี ช่วงเวลาการเดินทางรอรถทัวร์ ก็มีหนังสืออยู่กับมือได้ แต่ผมดูหนังตลกทางทีวีระหว่างรอเรื่องMr. & Mrs. Incrediblesหรือชื่อไทย:ฮ้อแรง สมชื่อ(หนังจีนกำลังภายใน) ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^

วันพุธที่5 สิงหาคม
ผมไม่เห็นด้วยว่าถ้าคนทำงานเขียนหนังสือ และดนตรี ในแง่กรณีนักจิตวิทยาชาวสหรัฐฯ ทำการทดสอบภาวะจิตใจของคนที่ทำงานด้านศิลปะ กับคนที่ทำงานทั่วไป พบว่าศิลปินจะมีความอ่อนไหวต่อสิ่งเร้ามากกว่า ทั้งยังมีภาวะของการจัดการตนเอง เมื่อยามเกิดปัญหาต่างๆ ได้ต่ำกว่าคนทั่วไป อาจเป็นเพราะจิตใจอันอ่อนไหวเปราะบางนี้เอง ศิลปิน จึงมักจมอยู่ในความทุกข์นานกว่าคนทั่วไป*
(รวมทั้งนำมาเปรียบเทียบสิงห์ ฯลฯ ผมRIPด้วย)
ความน่าสงสัยนิดหน่อยต่อนักจิตวิทยาบอกว่าศิลปินอ่อนไหว(หรือซึมเศร้า)จะฆ่าตัวตาย ทำให้น่าคิดเรื่องศิลปิน ในฐานะอีกด้านศิลปะเยียวยาบำบัดชีวิต หรือศิลปะ คือ การฝึกสมองซีกขวา ช่วยให้เราแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้ดี ช่วยควบคุมอารมณ์ เผชิญวิกฤติ**
โดยสรุป ส่วนตัวของผมมองคนทำงานด้านศิลปะเหมือนคนทำงานทั่วไป(คนงาน-นักวิชาการฆ่าตัวตายได้) เพราะช่องทางทำมาหาเลี้ยงชีพเกี่ยวกับSkillฝึกฝนได้เคส:เหม เวชกร ผู้เป็นจิตรกร ตลอดชีวิต ทำสามอย่าง 1.เขียนภาพ 2.เล่นดนตรี 3.เขียนหนังสือ ซึ่งการแต่งเพลง โอ้เจ้าสาวชาวไร่(สาวชาวไร่ คือ ถือว่ายุคต้นๆเพลงลูกทุ่ง),เพลงไร้คู่ ฯลฯ ***การทำงานหลากหลายของนักเขียนไทยสมัยใหม่
*http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000086231
http://www.dailynews.co.th/politics/338442

** http://www.dek-d.com/education/36745/
***ข้อมูลจากหนังสือไทยลูกทุ่งฯผมสะสมไว้ และข้อมูลทางเน็ตเรื่องเหมฯ
https://www.gotoknow.org/posts/170449

ราตรีสวัสดิ์กับSqweez Animal – พรุ่งนี้ที่ดีกว่า Better Day https://www.youtube.com/watch?v=-_6xQrvAryg

วันพฤหัสที่ 6 สิงหาคม
ผมกลับมาอ่านหนังสือเรื่อง Drawing on the right side of the brain a course in enhancing creativity and artistic confidence by betty edward*(การเขียนรูปด้วยสมองซีกขวาฯ) ที่มีหัวข้อ Drawing and the art of bicycle riding(การวาดภาพและศิลปะของการขี่จักรยาน) โดยเล่าๆย่อๆการวาดภาพเป็นทักษะฝีมือฝึกฝนกันได้ เหมือนกับขี่จักรยาน และการเขียนรูป คนเราตอนเป็นเด็กฝีมือเท่ากันยกตัวอย่างเด็กสองคน การวาดภาพทิวทัศน์ ดวงตะวัน และบ้านแบบเด็กๆ ฯลฯ แต่คนหนึ่งฝึกฝนวาดต่อเนื่อง(อาจจะมีคนชมว่าเก่ง+พ่อแม่ หรือครูส่งเสริม) เก่งกว่าอีกคน นี่เป็นตัวอย่างของทักษะสะสมกันได้
ดังนั้น หนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายอย่างวิทยาศาสตร์+จิตวิทยา และศิลปะที่น่าสนใจอธิบายถึงการทำงานของสมองอย่างสร้างสรรค์
ส่งท้าย Drawing and the art of bicycle riding และแรงบันดาลใจแม่ให้หมวกใส่ขี่จักรยานไว้ผมนานแล้ว แต่ไม่มีจักรยานที่เชียงใหม่ โดยตัดสินใจซื้อจักรยานราคาไม่แพงมือสองของเพื่อนพ่อ กะว่าจักรยานพับได้ขึ้นรถทัวร์ฟรีไม่เสียเงิน แต่ไม่ใช่กระเป๋าของต้องเสียเงิน ครับ

* หนังสืออ่านฟรีได้ทางเว็บเทคโนโลยียุคนี้ดีตรงไม่ต้องถ่ายเอกสาร ครับ
https://archive.org/details/pdfy-5dQt81v7NYVZl2La
ราตรีสวัสดิ์กับภาพของศิลปินที่คลั่งไคล้ความซึมเศร้า ราคา1,500ล้านนนน คร้าบ^^
http://petmaya.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-1500-%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97

วันศุกร์ที่7 สิงหาคม
ราตรีสวัสดิ์กับวันศุกร์นายกฯชายชาติทหารออกทีวี ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ,รัฐธรรมนูญ,สปช.ฯลฯ รายการคืนความสุขให้คนใน “ชาติ” …ชาติหนึ่งๆ เป็นส่วนสำคัญของทุกชีวิต ชาติมีรัฐบาล ระบบเศรษฐกิจ สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งหมดนี้มีผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล ความเป็นชาติช่างมีพลังยึดโยงชุมชนไว้ด้วยกันทั้งๆ ที่สมาชิกของชาติอาจไม่มีวันรู้จักหน้าค่าตากันเลย
ช่างทรงพลังถึงขนาดที่หลายชีวิตยอมเสียสละให้ชาติได้ ช่างเป็นแรงบันดาลใจผู้คนมาหลายชั่วคนให้ทุ่มเทเพื่อบรรลุผลสำเร็จอันริเริ่มสร้างสรรค์แก่ชาติ*
โดยผมนึกถึงผลกระทบของยุควิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 และรัฐธรรมนูญ2540 ในยุคโลกาภิวัตน์ของทุนนิยม ภายใต้กระแสชาตินิยมทางเศรษฐกิจ**(กรณีเทียนฉายปธ.สปชปัจจุบัน)-งานเขียนเรื่องมหกรรมประชาชนกู้ชาติ : เคลื่อนทัพจับศึก IMF ฯลฯ เป็นต้น
แต่นั่นเป็นเรื่องเกิดความทรงจำต่อความสำเร็จของทักษิณ(หรือนโยบายเศรษฐกิจแบบทักษิโณมิกส์) ในเรื่องชำระหนี้ไอเอ็มเอฟ (IMFองค์กรการเงินระหว่างประเทศ)***
ต่อมารัฐประหารสำเร็จเพื่อ “ชาติ” ปี57 และRoad Map หลังจากนั้นปัญหารัฐธรรมนูญชาติ ก็พวกบวรศักดิ์(ปธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ58/รองสปช.)-วิษณุ(รองนายกฯ/หน.คณะร่างรัฐธรรมนูญชั่วฯ57) ที่เป็นอดีตรองนายกฯทักษิณและอดีตเลขาฯนายกฯ ในทัศนะของผม โจทย์แก้ไขปัญหาทบทวนจิ๊กซอว์ของความทรงจำที่หายไป ครับ****
ดังนั้น ผมทบทวนบทสัมภาษณ์ที่ผมเคยสัมภาษณ์ อ.ไชยันต์ รัชชกูล ปี52: …”อาจารย์ไชยันต์ คิดเห็นว่ารัฐประหารจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เรามีรัฐประหาร 17 ครั้ง มาแล้ว แล้วทำไมจะมีครั้งที่ 18, 19 และ 20 ไม่ได้ ประเทศไทยจะดีวิเศษอะไรปานนั้น …คือ สปิริตประชาธิปไตยที่เติบโตอยู่ขณะนี้น่ายินดีกว่านักมวยไทยได้เหรียญทองโอลิมปิก และถ้าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรัฐประหาร ‘19กันยา’(49)…*****
ปิดท้ายด้วย รัฐประหารปี57 ทำให้เกิดการเติบโตของสปิริตประชาธิปไตยใหม่

*SIAM MAPPEDDฯ(กำเนิดสยามจากแผนที่ฯ) ฉบับแปลไทย เนื้อหาโดยสังเขปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์โปรดักศ์หนังสือซีเอ็ด: https://www.se-ed.com/product/(ลิ๊งค์ผมไม่ใส่เครคิตยาว)
**ชาตินิยมทางเศรษฐกิจ
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9470000095755
***การอธิบายเรื่องทักษิณ นอกเหนือจากเรื่องเสรีนิยมใหม่ ซึ่งดูข้อมูลเพิ่มเติม:การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของทักษิณ ชินวัตร,ทักษิโณมิกส์ ในวิกิพีเดีย กรณีเศรษฐกิจแบบเคนส์ใหม่ รวมทั้งข้อมูลสถิติการเติบโตของGDPไทย ฯลฯ ครับ
****รูปประกอบผมวัยหนุ่มปี2540เป็นภาพแบบจิ๊กซอว์ ครับ
*****สัมภาษณ์ไชยันต์ รัชชกูล: ระลึกถึงลุงนวมทอง และ 3 ปี 19 กันยา
สัมภาษณ์โดย อรรคพล สาตุ้ม
http://www.prachatai.com/journal/2009/10/26405

วันเสาร์ที่8 สิงหาคม
ราตรีสวัสดิ์สำหรับภาพออกพื้นที่งานสองวันเจอเกษตรกร(ฯลฯ) และห้องสมุด นึกถึงหนังสือในความทรงจำได้รับการแนะนำจากรุ่นพี่แนวเอ็นจีโอชุมชน ไว้ว่างจะกลับไปอ่านสะสมหนังสือไว้ทบทวนกับเรื่องสิ่งแวดล้อมผู้คน ฯลฯ กับกระแสข่าวพรบ.ป่าชุมชน ครับ
…..
ผลงานจินตนาการไม่รู้จบ มีจุดเด่นในการอธิบายสิ่งปกติธรรมดาที่เราพบเจออยู่ทุกวัน แต่ถูกละเลยและให้ความสำคัญผิดไป..ว่าการที่เราอยู่ในโลกที่จินตนาการเหือดหาย ต้องคอยแข่งขันกับคนอื่นเพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมของเรานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือ หนังสือจะให้เราฉุกคิดกับสิ่งที่เราหลงลืม ซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเรา บอกว่าเราจะอยู่ในโลกของความจริงด้วยความรู้สึกลวงๆ หรือจะค้นหาความปรารถนาที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในจิตใจเรา(ดูเพิ่มเติมวิกิพีเดีย ครับ)

วันอาทิตย์ที่9 สิงหาคม

วันนี้รุ่นพี่นักเขียนโทรมาถามเรื่องโรงแรมที่พัก ทำให้ผมนึกถึงโรงแรมท่าแพอินน์ ที่เพื่อนนักเขียนเคยพักเวลามาเชียงใหม่ ใช่เป็นเสน่ห์ของที่นี่ จริงๆ ผมเคยแวะไปดูรูปเก่าๆ ถ่ายรูปไว้ต่างๆนานาๆ ครับ
ดูรีวีวเพิ่มเติมกึ่งพิพิธภัณฑ์ กึ่งที่พัก ที่ “ท่าแพ อินน์” (Tapae Inn)
http://www.tripchiangmai.com/…/in…/topic,7277.msg35608.html…
ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ราตรีสวัสดิ์ กับเรื่องเล่าผมคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่ง เกี่ยวกับหนังเรื่องแก้วนี้หัวใจสั่น Coffee Please และต่อมาผมนึกถึงภาพเก่าๆ ที่ผมถ่ายรูปไว้ คือ ร้านวันวานเป็นร้านกาแฟ ที่มีหนังสือการ์ตูน์ และหนังสือ ฯลฯ(ร้านปิด เพราะก่อสร้างหอพัก)
โดยส่วนตัวผมสะสมหนังสือของประยูร จรรยาวงษ์ นักเขียนการ์ตูนรางวัลแมกไซไซจากฟิลิปปินส์ไว้ นี่ปีนี้ก็ครบรอบร้อยปีเขาแล้ว ผู้เคยเรียนการ์ตูนกับวอลดิสนีย์ (ดูเพิ่มเติมวิกิพีเดีย) ครับ

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม
ผมสะสมหนังสือART IN MASS MEDIA (ศิลปะในยุคสื่อสารมวลชน)* หน้าปกที่ศิลปินดาลี ทำรูปล้อเลียนเหมาเจ๋อตุง ผสมกับรูปมารีลิน มอนโร คือ จีนกับอเมริกา เป็นทุนนิยมร่วมกัน
โดยย่อๆเน้นเล่าหลายปีผ่านไปเห็นเรื่องหนึ่ง ซึ่งผมลืมภาพสะท้อนดังกล่าวกับเนื้อหา ART AND MASS MEDIA IN THE 1980s(ศิลปะและสื่อมวลชนในทศวรรษที่ 1980หรือ2523)ในเรื่อง Cross-overs and Mass Avant-gardism ในกรณีของLaurie Anderson ศิลปินmulti-media เสียงไวโอลินและเสียงของเธอ(นักเล่าเรื่องดั่งมนต์สะกด) กับฉายภาพสไลด์ ภาพยนตร์ ภาพเงา ในงานavant-garde performances หรือศิลปินอวองการ์ด เพอรโฟมานซ์อาร์ตอย่างลอร่า แอนเดอร์สัน (ที่ผมชอบอ้างอิงเพลงของเธอบ่อยๆ โพสต์เฟซฯ เช่น เพลง โอ ซุปเปอร์แมน หรือProgress/the dream before for walter Benjamin(นักวิชาการ กลุ่มแฟรงค์เฟริท สคูลที่ลี้ภัยนาซีแล้วฆ่าตัวตาย)

นี่เป็นผลงานแปลของอาจารย์สมเกียรติ ตั้งนโม ในฐานะผมแฟนคลับหนังสือแปลDrawing on the Right Side of the Brain: Betty Edwards และหนังสือแปลของอาจารย์ ด้านศิลปะๆ ทั้งกลุ่มแฟรงค์เฟริท สคูลต่างๆเพราะเด็กศิลป์อ่านภาษาอังกฤษตอนเข้าปี1 มหา’ลัย ไม่เก่งEngฯ เด็กศิลป์เน้นภาษาภาพ ทำให้ผมสนใจงานแปลหนังสือ ทั้งด้านศิลปะ และสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ปรัชญา ทำนองนี้
ซึ่งผมถ่ายเอกสารเก็บไว้ เพราะหนังสือของอ.สมเกียรติ จำนวนมากอยู่รูปแบบถ่ายเอกสาร และต่อมาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตงานของอ.สมเกียรติ ก็รวมอยู่เว็บม.เที่ยงคืน โดยไม่ต้องการให้มีลิขสิทธิ์ ซึ่งผมอุดหนุนซื้อเก็บเป็นซีดีไว้ ครับ
*ประวัติคนเขียนหนังสือ John A. Walker ที่วิกิพีเดีย และดูเพิ่มเติมฉบับEditedใหม่ของArt in the Age of Mass Media is an invaluable introduction to the continuing debates between high art and low culture for students(นักศึกษา) of media (สื่อ)and cultural studies(วัฒนธรรมศึกษา) and art history.(ประวัติศาสตร์ศิลป์)
http://users.auth.gr/baltzis/en/abstracts_en/booked_02_en.html

ราตรีสวัสดิ์กับเพลง Big Science — Laurie Anderson

วันพุธที่ 12 สิงหาคม
Bike for MOM และผมปั่นเพื่อสุขภาพ ราตรีสวัสดิ์ ครับ
Song Lor Por Muang
• 13 สิงหาคม เวลา 12:50 น.

อรรคพล สาตุ้ม
วันพฤหัสที่ 13 สิงหาคม
เมื่อเส้นทางของผมมีเรื่องตลกๆแปลกๆ ผมขี่รถจักรยานไปตรงสะพานเหล็กเจอคนที่เดินถือปลามาขายปลาให้หญิงสาวสองคนเป็นปลาตากแห้งบอก ซื้อปลาไปปล่อยปลาไหม?(ฮร่าๆไหมเนี่ย แต่สาวสองคนเห็นคงนึกว่าบ้า) และผมกำลังฝึกฝนฝีมือกับประสบการณ์การใช้จักรยานพับได้ทับมือบ้างบางครั้ง โดยผมอยากได้Accessories บางอันเล่าเรื่องซื้อไฟจักรยานราคาไม่แพง มาเจอซื้อถ่านผิดไปสองก้อนขนาดเข้ากันไม่ได้ และซื้อมาใหม่รวมค่าถ่านแพงกว่าค่าไฟ นี่แหละปั่นตอนมืดๆ ราตรีสวัสดิ์ ครับ

ตะวันสว่าง สว่างอีก ปั้นเพื่อใครค่ะ….อาจารย์บอย
• 13 สิงหาคม เวลา 23:30 น.

อรรคพล สาตุ้ม เหม่กันเองพี่ตะวันฯไม่ต้องเรียกอาจารย์ก็ได้ ผมปั่นเพื่อสุขภาพกำลังลดพุงควบคุมน้ำหนัก ครับ
• 14 สิงหาคม เวลา 22:14 น.

Song Lor Por Muang
13 สิงหาคม เวลา 23:39 น.

อรรคพล สาตุ้ม
14 สิงหาคม เวลา 22:14 น.

Bo Sarunporn ปั่นระวังๆนะ
14 สิงหาคม เวลา 6:26 น.

อรรคพล สาตุ้ม Bo ขอบคุณที่ห่วงใยความปลอดภัย ครับ
14 สิงหาคม เวลา 22:14 น.
Julie Navarat เมื่อวานพี่หลับไปก่อน10นาทีมั้ง ก็ว่าทำไมยังไม่โพสต์ วันนี้วันศุกร์นายกทหารพบประชาชนนะคะ และเป็นวันพระด้วย บอยอ่านเรื่องบุคลิกภาพ บ้างรึเปล่าคะ. พี่ว่า เอ็นจีโอ บางคนกับพวกฟาสซิสต์อย่างทหารไทยและ คนติดยามีบุคลิกภาพแบบดิสออร์เดอร์คล้ายๆกันหลายอย่างค่ะ. คอยติดตามโพสต์ค่ะ:)
พี่Julie ดีที่เป็นห่วงดูเวลาผมด้วยยินดีที่มีผู้อ่าน พอดีบางวันผมติดงานเลยนอนช้าบ้าง และผมเคยอ่านเรื่องบุคลิกภาพบ้าง ตามที่เคยได้เรียนวิชาทฤษฎีสังคมฯกับอ.ยศ สันฯกับ งานเขียนเรื่องอำนาจ บุคลิกภาพ ผู้นำการเมืองไทย(รวมทหาร) และงานเรื่องฟรอยด์กับพัฒนาการจิตวิเคราะห์ฯ จากที่พี่บอกน่าสนใจน่าจะมีการผสมผสานศึกษาเอ็นจีโอ บางคนกับพวกฟาสซิสต์อย่างทหารไทยและ คนติดยา ครับ

วันศุกร์ที่14 สิงหาคม
วันศุกร์นายกฯทหารออกทีวีจำเป็นต้องมี คกก.ยุทธศาสตร์-ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี* พูดในรายการคืนความสุขให้คนใน“ชาติ”อีกแล้ว สิ่งสมมติที่เรียกว่า “ชาติ”-ชาตินิยมเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล มันเป็นสิ่งสมมุติ มิใช่ความเป็นจริง ชาตินิยมเป็นพลังทางวัฒนธรรม และหลายกรณีมันก็อยู่เหนือความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ**
…ทำไมคนนับร้อยๆ ล้านทั่วโลกจึงรักของที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไม่ใช่วัตถุสิ่งของกายภาพจริงๆ หากจินตกรรมหรือติ๊งต่างขึ้น..ชาติจึงเป็นสิ่งที่เราลืมตาแล้วไม่เห็น แต่ถ้าลองหลับตาล่ะ จะเห็นชาติไทยไหม?
…ปรากฏว่าเมื่อพวกเขาลองหลับตาดูก็พลันเกิดนิมิตหมายเห็นชาติไทยสว่างวาบขึ้นมาทันที เห็นเป็นรูปขวานหรือกระบวยตักน้ำ ซึ่งเอาเข้าจริงก็มีอยู่แต่ในแผนที่เท่านั้น ไม่มีให้เห็นได้ข้างนอก!

ชาติ จึงเป็นความจริงชนิดที่คุณต้อง (หลับหู?) หลับตาแล้วจึงเห็น เป็นสิ่งที่สร้างด้วยจินตกรรม***
โดยประเด็นเรื่อง”ชาติ” ที่ผมนำมาเขียนย่อๆ ต่อจากคำนำกำเนิดสยามจากแผนที่ฯฉบับแปลภาษาไทย…ชะตากรรมของSM(หนังสือSIAM MAPPEDฯ)ในวงวิชาการนอกประเทศไทยกลับไปไกลเกินกว่าที่ผู้เขียนเองจะคาดคิดได้ คือ เป็นหนังสือที่รู้จักกันดีในไทยศึกษาและอุษาคเนย์ศึกษา(Southeast Asian Studies)
…ความสนใจภูมิศาสตร์และspace ในแง่ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมศึกษากำลังเติบโตและระบาดเข้าไปในแทบทุกสาขาวิชา…
ดังนั้น ชาติ เป็นเรื่องที่เขียนเป็นวิชาความรู้กันมาบอกเล่าทรงภูมิพลังของชาติ โดยชาติมีด้านที่เผด็จการทหารใช้ควบคุมความคิดเหมือนนิยาย1984ของจอร์จ ออร์เวลล์.ที่หนังสือกำเนิดสยามจากแผนที่ฯ อ้างไว้ด้วย****ครับ*****

*http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000089497
นายกฯเลือกพูดอะไรบ้างไม่พูดอะไรบ้าง มีข่าวปัญหารุมเร้าทั้งเทียร์ 3,ปัญหาสสส.,เศรษฐกิจ-ปรับครม.,ประมง ฯลฯ
**http://nokreader.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
***”สอนหนังสือชุมชนจินตกรรมของครูเบ็น (2-3)”โดย เกษียร เตชะพีระ
****วันที่สัมภาษณ์ผมคุยกันขำขำ รุ่นน้อง(เรียนจบปรัชญา)ผกก.หนังสั้นเป็นตากล้องพาเมียท้องมาถือไมค์ และผมนึกในใจคนสัมภาษณ์เป็นจิตแพทย์ จะพาเข้าโรง’บาลหลังสัมภาษณ์เสร็จไหม? เนี่ย :ภาพประกอบรุ่นน้องมาสัมภาษณ์ผมแนวด้นสด
ดังนั้น ผมแต่งภาพเป็นภาพเก่า เพราะหน้าตาโทรมเหมือนคนป่วยทางจิต ฮร่าๆ โดยอธิบายตอบเรื่องเครื่องฉายความคิด-เผด็จการในนิยาย1984
*****ที่มาเขียนเรื่องชาติผมมาคิดต่อความคิดตีความไปได้หลายแบบตัวอย่างชุมชนจินตกรรมฯ ในแง่ประวัติศาสตร์ เช่น เทวดาแห่งประวัติศาสตร์เป็นความคิดนามธรรม ที่ต่างกับงานประวัติศาสตร์อย่างอี.เอช.คาร์ ว่าด้วยประวัติศาสตร์ คืออะไร(what is history) ซึ่งเน้นข้อเท็จจริงเชิงรูปธรรมอุปมาปลา ให้เป็นวัตถุจับต้องได้เหมือนจับปลา ครับราตรีสวัสดิ์กับเพลงที่แต่งเกี่ยวกับเทวดาแห่งประวัติศาสตร์ ครับ

วันเสาร์ที่15 สิงหาคม
ความหมายหายไป ถ้าจักรยานหาย ว่าด้วยAccessories ซึ่งผมซื้อที่ล็อคกุญแจ และกระเป๋าใส่ของฟรีๆ ดูหลายสถานที่หลายร้านหาซื้อแบบที่ได้ตามนิตยสาร แต่ไม่เจอง่ายๆ ใช้กระเป๋าใบเล็กที่มีไว้อยู่แล้วแทน ครับ
ส่งท้ายหลายวันก่อนมีคนทักผม:พี่ใช่ คนไทยไหม?เนี่ย อีกแล้ว ครับ^^ราตรีสวัสดิ์

วันอาทิตย์ที่16 สิงหาคม
วันนี้ผมเจอคนปั่นจักรยานBike for Mom แต่งคอสเพลย์เป็นมดเอ็กซ์ คิดว่าสัญลักษณ์ธงใช่แน่ๆ แม้ไม่ได้ใสเสื้อเหมือนคนปั่นที่เจอกัน และผมบังเอิญเจอ Hipsterฝรั่งหนวดเครายาวโวยวายข้างทางระหว่างปั่นจักรยาน ทำให้ผมหวนคิดประสบการณ์เจอ คนขับมอเตอร์ไซด์ใส่แว่นดำ ตอนกลางคืนบีบแตรใส่ผม คิดในใจตลกไหมเนี่ย ไอ ดอนท์ โนว์ ยู ไม่ถอดแว่นอ้ายคนไทยป่าวเอ้ย?! หรือเขาคิดว่าผมเป็นคนจีน แหะๆ ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันจันทร์ที่17 สิงหาคม
ผมร่วมเสียใจกับผู้สูญเสียชีวิต และบาดเจ็บกับข่าวระเบิด ที่กรุงเทพฯ
http://www.dailynews.co.th/crime/342288
เมื่อผมคิดถึงภาพถ่าย ที่มีอยู่ทำแด่Bangkok หรือKrung Thep (กรุงเทพ)ในนาม’City of Angels’ ครับ

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม
วันนี้ผมออกพื้นที่กับทีมงาน ทำธุุระหลายเรื่อง เดินทาง และราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
เดินทางๆ กลับเข้าเวียงเจียงใหม่ หลังสนทนางาน และดื่มด่ำเรียนรู้เลียนแบบทวดวัย 110 ปีเผยเคล็ดลับอายุยืน กินเบียร์ 3 ขวดทุกวัน
http://www.dailynews.co.th/foreign/340347
ฮร่าๆ ราตรีสวัสดิ์ ครับ
heart of territory+ดูเพิ่มเติมภาพภูมิศาสตร์

วันพฤหัสที่20 สิงหาคม
ราตรีสวัสดิ์ วันนี้ผมโดนถ่ายรูปจากอส. ที่มีกลุ่มทหาร ตำรวจ ตรงแถวอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ คือ ก่อนหน้าผมออกกำลังกายกับจักรยาน ในเวียงเชียงใหม่ ดูทหาร ตำรวจ มายืนคุมเชิงแถวจุดนักท่องเที่ยวจีน ฯลฯ ต่างชาติเยอะ ต่อมาที่จุดนี้ไม่มีทหารฯลฯ เห็นคนนั่งสเก็ตภาพ-ชาวต่างชาติและผมถ่ายรูปจักรยานรอรุ่นน้องนัดมาเจอกินข้าวเย็น พอรุ่นน้องมาถึงขอให้เขาถ่ายรูปผมกับจักรยาน เล่นๆ แล้วตำรวจฯลฯ ก็มากัน ถ้ามีระเบิดเกิดขึ้นผมไม่เกี่ยวด้วย ครับ
ปล.ผมเพิ่งตัดทรงผมใหม่พอดีวันนี้โดนเลย กับภาพประกอบวันนี้พร้อมหนังสือเกี่ยวกับแผนที่-รอยสักแผนที่ของคนจีนกับงานศิลปะลองดูเพิ่มเติม ครับhttp://www.lifeofguangzhou.com/node_10/node_35/node_116/node_610/2009/02/25/123553561460894.shtml

Prasong Kositkhiattikhun สงสัยเห็นเงินสามล้านเต็มใบหน้าว่ะฮาาา
20 สิงหาคม เวลา 22:39 น.

อรรคพล สาตุ้ม พี่Prasong ผมเกรงจะเป็นแพะและคุกๆ ฮร่าๆ เมื่อวานข่าวพบระเบิดในพงหญ้า!
http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=413907

พบระเบิดในพงหญ้า!
ตร.เก็บกู้ได้สำเร็จ-สงสัยฝีมือวันรุ่น…ระทึก! พบวัตถุระเบิดถูกทิ้งในพงหญ้ากลางชุมชน…
CHIANGMAINEWS.CO.TH
21 สิงหาคม เวลา 22:06 น.

อรรคพล สาตุ้ม กู้ระเบิด
http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=413917

กู้ระเบิด
เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิด จากตำรวจภูธรภาค 5 เตรียมทำการทำลายวัตถุต้องสงสัยคลายระเบิด…
CHIANGMAINEWS.CO.TH
21 สิงหาคม เวลา 22:07 น.

อรรคพล สาตุ้ม เชียงใหม่คุมเข้มเน้นชาวจีนเป็นหลัก
http://chiangmainews.co.th/ebook/

Chiang Mai NEWS
CHIANGMAINEWS.CO.TH
21 สิงหาคม เวลา 22:08 น.

Anusorn Phattanasarn จักรยานบอมบ์ป่าวฮะ ซ่อนระเบิดในข้าวกล่อง^^
• 20 สิงหาคม เวลา 23:07 น.

อรรคพล สาตุ้ม Anusorn ทักมาทำให้ผมคิดได้ว่าจักรยานผมกระเป๋าหายไป หรือเขาคิดว่ากระเป๋าเล็กที่ผมอาจจะขี่ทำหล่นเป็นระเบิด แต่ไม่ใช่จริงๆใส่เสื้อกันฝน ครับ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1123048244391069&set=pcb.1123048474391046&type=1
รูปภาพของ อรรคพล สาตุ้ม
21 สิงหาคม เวลา 22:08 น.

Podjana Walai ราตรีสวัสดิ์ ขอให้หุ่นดีค่ะ
20 สิงหาคม เวลา 23:55 น.

อรรคพล สาตุ้ม ขอบคุณพี่Podjana ถ้าไม่หุ่นดีขออ้วนแล้วมีสาวสวยร่วมทางเดียวกันแบบโฆษณาฮร่าๆ https://www.youtube.com/watch?v=kVzYCrNjjjM

ทางเดียวกัน (Destiny)
เหตุเกิดจากหลังเลิกงานวันหนึ่ง……
YOUTUBE.COM
• 21 สิงหาคม เวลา 22:10 น.

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม
วันศุกร์นายกฯทหารออกทีวี พูดถึง Stronger Together* ในแง่พื้นที่และประวัติศาสตร์ ที่มีไทม์มิ่ง สำหรับผมไม่ใช่ก่อการร้ายสากล ทำให้นึกถึงหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ ในฐานะศึกษาชาตินิยม กล่าวถึง The angel of history (เทวดาแห่งประวัติศาสตร์)
ใบหน้าของเขาหันไปสู่อดีต
อดีตที่เรามองเห็นเป็นเพียงเหตุการณ์ที่ร้อยเรียงเป็นลูกโซ่
แต่เขามองเห็นเป็นมหันตภัยหนึ่งเดียว ที่ทับถมกันพังพินาศครั้งแล้วครั้งเล่า
กองสุมท่วมอยู่แทบเท้า เทวดาอยากจะหยุดอยู่ที่นั่น
เพื่อปลุกคนตายให้ฟื้นขึ้น
แล้วเยียวยาทุกสิ่งที่ถูกทำลายล้างขึ้นมาใหม่…
โดยผมมีข้อสังเกตสั้นๆ ที่น่าสนใจจากข่าว**และข้อมูลประวัติศาสตร์***ซึ่งผมช่วยคิดเพื่อชาติก่อนนอน ราตรีสวัสดิ์ ครับ
*โลกโซเชียลเป็นพลังบวกอย่างสร้างสรรค์ แม้จะเห็นต่างกับคสช.ก็ไม่ควรควบคุมจนปิดกั้น หยุดผู้คน
**คสช.ดันแคมเปญ Stronger Together หวังลดความหดหู่ในโลกโซเชียล
http://www.thairath.co.th/content/519171
ปรับ ครม.เดินต่อเลย
http://www.thairath.co.th/content/519446
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากสหรัฐฯชี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปต้นตอระเบิดราชประสงค์

นายกฯ เชื่อเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ ทำเป็นขบวนการ #ThaiPBS

***เหตุระเบิดในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
วันเดียวกัน เกิดระเบิดขึ้นที่มัสยิดในจังหวัดเชียงใหม่
เหตุระเบิดในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555
บึ้มที่3ยุคบิ๊กตู่-ย้อนรอยตำนานระเบิดป่วนกลางกรุง!!!!

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม
ราตรีสวัสดิ์ คิดถึงศิลปะของMAPบนที่นอน-ภาพแผนที่เก่าๆอาร์ตๆ-จักรยานว่าด้วยAccessories ผมสงสัยว่าหมวกกันน็อคจักรยานไม่ออกแบบให้มีหน้ากากกันด้านหน้าเหมือนหมวกกันน็อค มอเตอรไซค์ แต่การสงสัยเรื่องนี้อาจจะไม่เกิดประโยชน์ก็ได้(ฮร่า) เกิดคำถามจากช่วงก่อนหาซื้อหน้ากากหมวกกันน็อคไม่ง่าย..หายไป คือ กระเป๋าใบเล็ก(วันนี้ไม่ได้ปั่นภาพเก่า) ครับ*
ปล.ผมน่าจะเป็นนักสืบแนวศิลปะอย่างกับหนังเรื่องดาวินชีฯ(The Da Vinci Code) ไม่ได้แค่กระเป๋าตัวเองยังหาไม่เจอเลย ครับ
*แตกตื่น! กระเป๋าต้องสงสัยวางทิ้งกลางตลาดต้นลำไยเชียงใหม่สุดท้ายแค่สาวนักท่องเที่ยวลืม (ชมคลิป)
http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000094987
ข่าวบึมราชประสงค์ ไทยอยู่จุดไหน? Pray for OR Stay Strong
http://www.thairath.co.th/content/519172
ต่างชาติร่วมวิเคราะห์ ไขปริศนา หามือบึมราชประสงค์!?
http://www.thairath.co.th/content/519485
บีบวงแคบเหตุบึ้มราชประสงค์
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000094212
งบลับ 1,833 ล้านเหลือค่าไม่ถึงสลึง !? “ระเบิดเอราวัณ”ประจานข่าวกรองไทย
http://manager.co.th/AstvWeekend/ViewNews.aspx?NewsID=9580000095197

The da vinci code malayalam part1 (start)

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม
เมื่อวานและวันนี้ผมไปธุระทางสารภี เลยขอสุขนิยมแบบมีรูปทุ่งนา-จักรยาน และถนนคนเดินยางเนิ้ง โดยรากฐานของสุขนิยม มี “ภาพ” ทำนาก็ได้ ในแง่หนึ่งดีกว่าทุนนิยมอวดรวยแบบได้ข่าวว่าอยู่เมืองจีน ลูกเศรษฐีจีนอวดรวย เอาเงินมากอง-โชว์รถหรู ทางเทคโนโลยีโซเซียลออนไลน์ จนผู้นำสั่งดัดนิสัย ครับ
*http://www.meekhao.com/news/rich-people-in-china
นั่นแหละ ทุนนิยมแข่งขัน ความไม่ยุติธรรมทางชนชั้นและEnvy(อิจฉา)เป็นเรื่องที่ไม่เกิดความยุติธรรมทางสังคมแบบJohn Rawls จากทฤษฎีทางปรัชญาสู่ด้านเศรษฐกิจ จะต้องไปสู่แฟร์ๆ ครับ
อรรคพล สาตุ้ม ราตรีสวัสดิ์ ดูแลสุขภาพกับคลิปภาพลดปวดคอปวดไหล่ ครับ
http://www.liekr.com/post_135047.html

อาการปวดคอปวดไหล่ หายได้ใน 10 วิ! ด้วยวิธีการเทพๆของคนญี่ปุ่น | LIEKR
LIEKR.COM
23 สิงหาคม เวลา 22:31 น.

Anusorn Phattanasarn วิวสวยอะบอย
สาวสวยไหมอะ อิอิ
• 23 สิงหาคม เวลา 23:08 น.

อรรคพล สาตุ้ม วิวสวย แต่สาวสวยไม่ค่อยเจอ แล้วแม่ค้ายางเนิ้งสวยก็มีบ้าง ต้องเพลงโปรดเถิดดวงใจ https://www.youtube.com/watch?v=EmcNouw_3KM

โปรดเถิดดวงใจ ทูล ทองใจ
โปรดเถิดดวงใจ ทูล ทองใจ Bbโปรดเถิดดวงใจ…
YOUTUBE.COM
24 สิงหาคม เวลา 22:24 น.

Tito Wasinthorn Sansing ผมเป็นพวกโรแมนติกโลกสวย ชอบแช่แข็งทุ่งนาป่าดอยเอาไว้ถ่ายภาพอัพลงเฟซและส่งไลน์อวดชาวบ้าน ไม่รู้เรื่องมาร์กซิสต์โพสต์โมเดิร์นนิสต์อะไรสักอย่างหรอกฮับ *_*
• 23 สิงหาคม เวลา 23:35 น.

อรรคพล สาตุ้ม Tito โรแมนติกโลกสวย เหมือนผมเลย ชอบสุขนิยมบ้าง ส่วนเรื่องโพสต์โมเดรินนิสตร์ฯลฯ อันสลับซับซ้อนต่อทุนนิยม และสุขนิยม ก็ว่ากันไป ฮร่าๆ ครับ
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม
เมื่อวานผมบังเอิญช่วยลุงคนหนึ่งกำลังจะตกร่องน้ำ ระหว่างจอดมอเตอร์ไซด์ล้ม กับชาวบ้านแถวสารภี* มีวันนี้ในคืนนี้ผมโดนขอตรวจใบขับขี่มอเตอร์ไซด์ เพราะว่าตำรวจในเครื่องแบบ รวมทั้งนอกเครื่องแบบ ตรวจค้นน่าจะเดาได้ว่าเรื่องป้องกันระเบิดอีกแล้ว ราตรีสวัสดิ์ ครับ**
*จักรยานกับกองลำไย ครับ
** รูปผมเซลฟี่กับกระจกโดยโทรศัพท์มือถือเก่า หาเคสใหม่แทนเคสเก่าพัง ซึ่งผมหายากได้เลือกระหว่างรูปการ์ตูนกับแฟนคลับฟุตบอล(ฮร่าๆ)
เราเคยมีประสบการณ์ร่วมที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้ว ต่อมาผมอีกรอบตามข่าว น่ะครับ
http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000095491
ดีที่ผมหน้าเป็นฮิปเตอร์ นึกว่าหน้าตาเหมือนคนจีน
Chummy Kaa ลุกใหม่แนวสึด
25 สิงหาคม เวลา 23:34 น. • 1

อรรคพล สาตุ้ม Chummy แนวสึดแปลว่าไร ครับ
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม
วันนี้จัดห้องกับกองหนังสือ คิดถึงเรื่อง1.อ่าน “นิยาย” ทำให้สมองทำงานดีขึ้นไปหลายวัน 2.อ่านหนังสือช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ และสมองเสื่อม 3.อ่านหนังสือช่วยลดความเครียด 4.อ่านหนังสือช่วยให้คุณ “หลับสบายขึ้น”5.อ่านหนังสือช่วยให้คุณเข้าใจคนอื่นมากขึ้น 6.หนังสือแนวแนะนำการใช้ชีวิต ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้จริง 7.อ่านหนังสือทำให้คุณมีเสน่ห์ขึ้น
8.ส่วนมากคนที่อ่านหนังสือจะมีเป้าหมายชีวิตชัดเจน 9.คนที่อ่านหนังสือ จะยอมรับความต่างทางวัฒนธรรมได้ดีกว่า 10.อ่านหนังสือ ผ่อนคลายและช่วยบรรเทาได้พอๆ กับการฟังเพลงหรือดูหนัง 11.อ่านหนังสือ จะมีความจำที่ดีกว่า ฉลาดกว่า 12.อ่านหนังสือทำให้คุณรู้คำศัพท์มากขึ้น 13.อ่านหนังสือทำให้คุณเขียนดี 14.คนอ่านหนังสือมีแนวโน้มชอบออกกำลังกาย15.คนอ่านหนังสือมากมีแนวโน้มช่วยสังคม 16.คนอ่านหนังสือจะใจกว้าง 17.การอ่านทำให้เรียนภาษาง่ายขึ้น
18.การอ่านทำให้คุณเป็นคนฟังที่ดีขึ้น 19.อ่านมากยิ่งเป็นคนสร้างสรรค์มาก
20.พ่อแม่ที่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง จะมีความสัมพันธ์กับลูกที่ใกล้ชิดมากขึ้น
21.อ่านหนังสือมากมีแนวโน้มการเงินมั่นคง ฯลฯ*
ปล.ภาพที่13 นี่ผมอยากถ่ายภาพเลียนแบบกองหนังสือกับผม ครับ**
* 23 ข้อ “การอ่านหนังสือ” ทำให้คุณเป็นคนเจ๋งขึ้น!!
**หนังสือที่สนใจอ่านๆ เกี่ยวกับMap ครับ
ราตรีสวัสดิ์ อ่านหนังสือทำให้หลับสบาย ครับ
http://www.kiitdoo.com/23-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%94%E0%B8%B5/
Anusorn Phattanasarn ข้อ 7. นี่จริงเท็จประการใด? อิอิ
ลิ๊งค์เรื่องข้อ7อ่านหนังสือมีเสน่ห์ มีรูปจูบกันไม่รู้จริงหรือไม่ อ่ะน่ะ แต่ผมคิดว่าภาพเรื่องเสน่ห์คนอ่านหนังสืออย่างภาพมารีริน มอนโร อ่านยูลิซิสของเจมส์ จอยซ์ ฯลฯ รวมทั้งในห้องนอน ดูมีเสน่ห์กว่าภาพเหมาเจ๋อตุง อ่านหนังสือในห้องนอน แต่ที่แน่ๆผมอ่านหนังสือไม่หลับสบายง่ายในทุกครั้ง(ฮร่า)
Anusorn Phattanasarn ผมอ่านเจมส์ จอยซ์ แล้วยังไงๆ ผมก็ยังดูโกโรโกโสนะ 55
• 26 สิงหาคม เวลา 22:49 น.
Anusorn ถ่อมตน 555 ผมดูรูปเฟซฯเพื่อนแล้วสุขสบายมีเมียมีลูกมีครอบครัวเป็นสุขสำเร็จเป็นอาจารย์เป็นดร. ไปต่างประเทศ ฯลฯ ครับ
นี่รูปมารีริน มอนโรจากเว็บผมเคยนำมาเผยแพร่เฟซฯอันนี้มาอีกรอบ ครับ^^
http://www.booktryst.com/2010/10/marilyn-monroe-avid-reader-writer-book.html
ผมอยากไปออสเตรเลีย เห็นเพื่อนไปก็อยากไปไม่ทราบว่าราคาตั๋วของแอร์เอเชีย แม่นบ่ แม่นบ่ แหะๆ เผื่อผมป่ายทำคลิปรายการยังต่างประเทศ ไม่ได้ไปนานแล้ว เช่น ปะเทดลาว

อรรคพล สาตุ้ม ^^ฮร่าๆ ผมหงอกเรื่องธรรมชาติ ดีแล้วดร.แน่ๆ…ไปตปท.แบคแพคก็ต้องใช้ตังค์ราคาถูกก็ตาม ฮร่าๆ อยากไปๆเหมือนกัน
27 สิงหาคม เวลา 22:24 น.

Anusorn Phattanasarn กินข้างทาง นอนแบบประหยัด ญี่ปุ่นน่าไปอีกครับ อยากบอกว่าราคาไม่แพง ไปตั๋ว ไป-กลับ 4000 บาทนอกนั้นเผชิญโชคนะ
• 27 สิงหาคม เวลา 22:26 น.

อรรคพล สาตุ้ม ราคาตั๋วน่าสนใจๆเดินทางไปกลับแอร์เอเชียใช่หรือไม่(?) ครับ ตอนนี้ไม่ต้องขอวีซ่า ถ้าผมไปจะเลียนแบบนิ้วกลม ที่เขียนหนังสือว่านอนข้างทาง555
• 27 สิงหาคม เวลา 22:29 น.

Anusorn Phattanasarn ใช่ครับ จองช่วงลดราคาล่วงหน้า ถูกดี แล้วไปกระเป๋าใบเดียวไม่เสียวีซ่านะ
• 27 สิงหาคม เวลา 22:30 น.

อรรคพล สาตุ้ม อยากรู้ว่าแต่เครื่องบินไทยไปลงที่เมืองไหน? ครับ ถ้ามีโอกาสอยากไปมั่ง อยากลองนั่งรถไฟความเร็วสูงงงงงง อยากไปดูหอโตเกียวทาวเวอร์ๆๆ เพ้อฝันไว้ก่อน ครับ
27 สิงหาคม เวลา 22:33 น.

Anusorn Phattanasarn ไปลงสนามบินนานาชาติ คันไซ ครับ
Anusorn Phattanasarn ออสเตเรีย ไปกับหลักสูตรอันนั้นแพงครับ แต่ผมเบิกทุน สกอ ได้
• 29 สิงหาคม เวลา 0:01 น.

อรรคพล สาตุ้ม ดีๆ เบิกทุนสกอ.ได้ ว้าวๆ น่าสนใจๆไปออสเตรเลียกับหลักสูตร ครับ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม
ผมอยากออกกำลังกายอย่างSlow life ปั่นจักรยานไม่ง่ายวันนี้ปั่นได้แป๊บต้องซ่อมที่ปั่นหลุด ในเมืองเจียงใหม่กับวันนี้ ดีที่ผมไม่เจอเสียงทะเลาะกันอย่างกับขี่มอเตอร์ไซค์ ขับรถยนต์เร็วกัน ครับ
แน่ละ แต่ละวันมีเรื่องให้คิดเยอะ ทำให้คิดถึงเรื่องว่า
สมองมีความคิดกว่า 20,000 อย่างต่อวัน(มหัศจรรย์ความลับของร่างกาย ได้รู้แล้วทึ่งสุด ๆ)
http://health.kapook.com/view71384.html
คิดมากหลับดีกว่าราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันพฤหัสที่ 27 สิงหาคม
โจรอย่าขโมยกระบอกน้ำผม เพิ่งซื้อมาแม้จะบุบบ้างเผลอทำตก…วันนี้ผมพบภาพเก่า ทำให้ความทรงจำรำลึกอดีตสู่ปัจจุบัน… อารมณ์หวนคิดถึงความหลังครั้งเก่า สมัยอยู่หอพัก รูปกล้องวงจรปิดของหอ ตอนนั้นจับภาพได้โจรขโมยคอมฯโน้ตบุ๊คห้องข้างๆ ใกล้ห้องผมปี2554 ซึ่งผมดูเวลาแล้ววันนั้นผมอยู่ในห้องด้วย

วันศุกร์ที่28 สิงหาคม
วันศุกร์นายกฯทหาร ออกทีวี พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจ(ไม่พูดเรื่องรัฐธรรมนูญ?*)ผมได้กล่าวถึงไปแล้วอยากต่อเนื่องเรื่องสิ่งสมมติชาตินิยม และสิ่งประดิษฐ์ทุนนิยมไม่ว่ากับรัฐธรรมนูญนิยม ซึ่งผมเคยเขียนบทความเกี่ยวกับที่ศาลพระพรหม ไว้หลังปราบปี53**โดยอ้างImagined Communities ของเบเนดิก แอนเดอร์สัน อันเป็นงานศึกษาว่าอารมณ์ความรู้สึก และความเกี่ยวดองเชื่อมโยงของบรรดาผู้คนที่เอาเข้าจริงไม่เคยประสบพบพานหรือติดต่อกันโดยตรงเลยนั้น ซึ่งรวมกันก่อตัวเป็นเอกลักษณ์ร่วมที่พวกเขาเข้าใจว่าเป็น ‘เอกลักษณ์แห่งชาติ’ ได้…
…พระพรหม ในฐานะเป็นผู้สร้างโลก สรรพสิ่ง และพระพรหมในเมืองแขก (อินเดีย) เป็นมังสวิรัติ แต่ในไทยกลับนิยมนำหมูมาบวงสรวง ก็ถูกทำให้เป็น ‘ไทย’ ใน “พื้นที่”ของไทยเรียบร้อยแล้ว
แถมความขัดแย้งในอดีต ที่มีศาลท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ เป็นศาลตั้งอยู่หน้าโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (***) …
ส่งท้าย ข้อสังเกตของผมต่อระเบิดที่ศาลพระพรหม ซึ่งผมเห็นว่าการเน้นพึ่งเทคโนโลยีภาพจากกล้องวงจรปิด คอยตามภาพคนร้ายจะได้ผลหรือไม่ ทำไม รัฐไม่คิดว่าคนวางระเบิดต้องคิดมากอย่างมืออาชีพย่อมรู้เรื่องกล้องฯเป็นขบวนการ(ทีม)นายกฯเคยกล่าวไว้
ส่วนกรณีเรื่องแปลงโฉม -จ้างวานหรือโพสต์เฟซฯง่ายๆให้โดนจับตามเฟซฯ ไม่มีคนร้ายระดับนั้น ที่จะมาเผยความลับทางเฟซฯให้ตรวจจับความคิด ในด้านกลับกันน้ำหนักของปมก่อการร้ายสากลระดับISIS(ไอซิส) ย่อมประกาศว่าผลงานฝ่ายนั้น ฯลฯ ****
ดังนั้น เหตุผลการอธิบายกระบวนการสืบสวนในทัศนะของผมอย่างสั้นๆ จึงมีปัญหารากจากหลักฐานแวดล้อม วัตถุ ฯลฯ ที่ถูกบิ๊กคลีนนิ่งไปแล้วอย่างน่าเสียดาย
โดยผมคิดว่าไม่ใช่ก่อการร้ายสากล ครับ*****
*“ประยุทธ์” ฝากคนไทยช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศหลังเหตุบึ้ม เตือนอย่าแพร่ข่าวซ้ำเติมเหยื่อ
http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000095160
** “Big Cleaning Day และเดอะเฮด”: การสร้างอารมณ์ความรู้สึกของคนในชาติและประชาธิปไตยร่วมกัน http://akkaphon.blogspot.com/2011/06/big-cleaning-day.html
กรณีพระพรหมกับพระนารายณ์ความเชื่อมโยงผมได้เคยเขียนถึงไปแล้ว รวมทั้งเรื่องกำเนิดแผนที่สยามฯ(SMฯ) อีกทั้งผมตั้งข้อสังเกตประเทศไทยกับข่าวสืบสวนด้วย
***มติชนสุดสัปดาห์ หน้าปก ทำไมพระพรหมเอราวัณเล่าประวัติที่นี่ด้วย

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1440152839

****Thailand’s investigation of deadly Bangkok bombing dogged by unsavory police legacy
http://www.foxnews.com/world/2015/08/25/thailand-investigation-deadly-bangkok-bombing-dogged-by-unsavory-police-legacy/
กล้องวงจรปิด
http://www.dailynews.co.th/politics/343817
*****รูปสมัยอดีตเรียนปริญญาตรี ที่รามฯ ใบที่2 ควบคู่เรียนศิลปะปีที่เข้าเรียนถ้าเรียนจบคงเป็นนิติศาสตร์บัณฑิต ด้านกฎหมาย,รัฐธรรมนูญ หรืออาจจะไปแนวนิติวิทยาศาสตร์ ก็ได้ ครับ
-ราตรีสวัสดิ์ เบาๆ กับเพลง Laurie Anderson – The dream before

Anusorn Phattanasarn นึกว่าชายลึกลับในภาพ^^
อรรคพล สาตุ้ม Anusorn 555 นึกว่าชายลึกลับ ครับๆ ฮร่าๆ

วันเสาร์ที่29 สิงหาคม
วันนี้ผมพาแม่แอ่ววัดพระธาตุดอยคำ
ราตรีสวัสดิ์ ครับ
Bo Sarunporn ไปด้วยยยย
30 สิงหาคม เวลา 6:49 น. • 1

อรรคพล สาตุ้ม Bo โอเค ครับ

วันอาทิตย์ที่30 สิงหาคม
Slow life กับแม่ คิดถึงเรื่องสร้างสมดุลแห่งช่วงเวลาในชีวิตอย่างเหมาะสม อาจมีบ้างที่ชีวิตต้องการความเร่งด่วน แต่ถึงอย่างไรความเร่งด่วนคงไม่ได้จำเป็นกับชีวิตเสมอไปหรอกใช่­­ไหม ฉะนั้นสิ่งไหนควรรีบให้รีบ สิ่งไหนช้าได้ก็อย่าเร่งตัวเองเท่านั้นพอ 1. ทำให้น้อย ฯลฯ ราตรีสวัสดิ์ ครับ
http://health.kapook.com/view121714.html
Sawitree Smiley Moon เฉพาะวัดนี้ค่ะต้องเร่งด่วน…มาทำบุญเหมือนมาวิ่งแข่ง..^,^ ขำๆๆค่ะอาจารย์
1 • 30 สิงหาคม เวลา 22:54 น.

อรรคพล สาตุ้ม แม่นานๆ มาปีละครั้ง และSawitree ขำๆ เล่าเพิ่มเติมหน่อย คือ วัดคนเยอะ ทำให้ผมเห็นทหารมาดูแลความปลอดภัย ครับ

วันจันทร์ที่31 สิงหาคม
เดินทางรีบเร่งไปกลับทำงานในช่วงเวลา เจอฝนบ้าง อ่ะน่ะ
ราตรีสวัสดิ์
Pawinee Jeab Have a safe trip krab…. G/N
31 สิงหาคม เวลา 22:53 น.

อรรคพล สาตุ้ม ขอบคุณ ครับพี่เจี๊ยบภาพถ่ายไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ ครับ

Sawitree Smiley Moon ฝน=หวัด na…ka… /^,^/ zzz
31 สิงหาคม เวลา 23:00 น.

อรรคพล สาตุ้ม ใช่ ฝนกับหวัดคู่กัน ฮร่าๆ เมื่อวานก็ฝนตก ครับ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geography Is Destiny/Neoliberalism

Geography Is Destiny/Neoliberalism
วันที่ 1 กรกฎาคม
ผมอยากจัดห้องมีสตูดิโอแบบJan vermeer. ที่มีภาพthe art of painting (the artist in his studio) แผนที่+นางแบบความหมาย เป็นสัญลักษณ์
โดยภาพที่ถูกมองให้นึกถึงภาพLasmeninas* นี่แหละการตีความงานของVermeer ที่มีการเชื่อมโยงเรื่องภูมิศาสตร์-“geography is destiny”ฯลฯ**
เมื่อผมถามความรู้จากอ.ไชยันต์ รัชชกูล เพราะผมกำลังสนใจงานของVermeer*** เกิดคำถามต่อยอดจากที่อ.ไชยันต์ เคยเขียนในคำนำหนังสืออ่านวัฒนธรรมชุมชนฯ อ้างถึง(VermeerหรือHe) doesn’t paint just what he sees, but what will suit. เขียนไว้ น่าสนใจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมชุมชนเลยถามขอความรู้
โดยอ.ไชยันต์ ตอบว่า มีนิยายเรื่องหนึ่ง ชื่อ “A girl with an earing” เขียนถึงการวาดภาพของ Vermeer
ซึ่งเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ของจิตรกร ไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนโดยตรง แต่ หมายถึงว่า มันเป็นเรื่องของความปรารถนา ไม่ใช่ความจริง

*https://www.khanacademy.org/humanities/monarchy-enlightenment/baroque-art1/holland/v/vermeer-the-art-of-painting
**How does “geography” influence any nation’s development?
https://myweb.rollins.edu/jsiry/Geography-MeansWhat.html
*** Writing and Filming the Painting: Ekphrasis in Literature and Film.
http://www.amazon.com/Writing-Filming…/dp/9042024577
https://books.google.co.th/books?id=Vtkypgh8V6QC&pg=PA193&lpg=PA193&dq=vermeer%20does%27nt%20paint%20just%20what%20he%20sees%2Cbut%20what%20will%20suit&source=bl&ots=Q8lWNbqNxn&sig=kdA74dRRhoDur424Q1BmJ3dh3J4&hl=th&sa=X&ei=Mzw_VfXCCcfGuASpjID4Aw&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=vermeer%20does’nt%20paint%20just%20what%20he%20sees%2Cbut%20what%20will%20suit&f=false
หนังสือสื่อเรื่องนวัตกรรมสหวิทยาการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ภาพวาดในบทวรรณกรรมและภาพยนตร์ ครับ
This innovative interdisciplinary study compares the uses of painting in literary texts and films….

ราตรีสวัสดิ์ ส่งท้ายหนังที่ผมยังไม่ได้ดูกับเพลงประกอบหนังGirl With A Pearl Earring – Original Soundtrack – “Griets Theme”

2 กรกฏาคม
เชียงใหม่ ราตรีสวัสดิ์ — รู้สึกง่วง

3 กรกฏาคม
วันนี้นายกทหาร มาออกรายการทีวีบ่นคืนความสุขเรื่องประชาธิปไตย โดยผมฟังแว่บๆ ไม่รู้จะหาเรื่องเสียเงินไปทำไม กองทัพเรือจะใช้เงิน 3.6 หมื่นล้านบาทซื้อเรือดำน้ำ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจไม่ดี กองทัพสะสมอาวุธ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์ไทยเคยศึกษาวิกฤติเศรษฐกิจจากกองทัพ และเมื่อก่อนเคยมีการเสนอแนวคิดการลดขนาดกองทัพ ลดงบประมาณ และงดซื้ออาวุธ ยุทโธปกรณ์
ซึ่งได้รับอิทธิพลของชูมากเกอร์ นักเศรษฐศาสตร์ และความน่าสนใจของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ คือ ไม่ได้เน้นความรุนแรง ซึ่งตรรกะไม่เน้นความรุนแรง ก็ย่อมไม่สนับสนุนการซื้ออาวุธ สำหรับประหารคน และเรือรบ ก็ทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั่นเอง
แต่นี่แหละกองทัพมีอำนาจเหนือฝ่ายการเมือง งบฯเสริมสร้างกำลังกองทัพจึงอู้ฟู่ตามปกติ อยากจัดซื้อจัดหาอย่างไรก็ง่ายดาย
ดังนั้น ผมห่วงใยเศรษฐกิจไทย* ผมคิดถึงภาพการ์ตูนล้อเลียน** ครับ
*ภาพประกอบผมยืนหันข้าง9ปีที่แล้วหลังรัฐประหาร49
**ราตรีสวัสดิ์ ครับ

4 กรกฎาคม เวลา 22:44 น. •
วันนี้ผมยังอยู่กรุงเทพฯ คืนนั้นผมมาด้วยเที่ยวบินกลางคืนพกกล้องแคนนอนถ่ายภาพบรรยากาศสนามบินและแสงสีของเมืองจากเชียงใหม่-กรุงเทพฯ Good night ครับ
Tito Wasinthorn Sansing ไปรายงานตัวเหรอครับทั่น

อรรคพล สาตุ้ม ผมแวะมาทำงานที่กรุงเทพครับทั่นTito

Tito Wasinthorn Sansing พก post it ไปด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีผมพอจะแบ่งไปให้ได้นะครับ (ได้ข่าวว่าช่วงนี้ความต้องการในตลาดสูงมากครับ *_*)

อรรคพล สาตุ้ม 555 ผมพกโพสต์อิทไว้แล้ว ครับ

5 กรกฎาคม เวลา 0:30 น.
เดินทาง ทำงานและราตรีสวัสดิ์ ครับ

Chummy Kaa ยังไม่นอนหรือ
6 กรกฎาคม เวลา 0:31 น.
อรรคพล สาตุ้ม ใช่ เมื่อคืนเดินทางกรุงเทพฯ หลายอย่างกว่าจะถึงที่พัก มีปัจจัยเยอะ ผมไปหลายพื้นที่อาศัยพักด้วย ขอบคุณมิตรภาพ ครับ

6 กรกฎาคม เวลา 22:53 น. •
วันนี้มีคนถามทางผม ที่ป้ายรถเมล์ ดีที่ผมตอบได้ เพราะอ่านตามหมายเลขป้ายรถเมล์ สงสัยเขาคิดว่าผมเด็กเทพฯ(กรุงเทพ) ฮร่าๆ และต่อมาผมก็ต้องถามทางอาจารย์อีกท่านหนึ่ง ที่บังเอิญเจอกัน นั่งรถเมล์ไปด้วยกัน แล้วแยกย้ายมาหาเพื่อนอีกคน ราตรีสวัสดิ์ ครับ

7 กรกฎาคม เวลา 23:54 น. •
ชีวิตบางเรื่องเหมือนดูหนังในโรงหนัง จึงถ่ายภาพโรงหนังเก่า ฝั่งธนบุรี มีโรงหนังดาวคะนอง และผมถ่ายรูปสถานที่ระหว่างเดินทางฯลฯ ในกทม ไว้ราตรีสวัสดิ์ ครับ — รู้สึกง่วง

8 กรกฎาคม
ยินดีต้อนรับกลับบ้าน สำหรับผู้ถูกปล่อย
อย่าคุมขังเสรีภาพ
ขอขอบคุณ ที่เดลินิวส์ออนไลน์
ถ่ายรูปผมติดด้วย ครับ^^
เหม่ จริงๆ ผมฝึกหลบกล้อง หามุมหลบอยู่นานมีรูปผมจนได้ฮร่าๆ วันนั้นพบปะสนทนาเจอผู้คนมากหน้าหลายตา มีบทสนทนาพบปะประชาชนขำขำอย่างหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังพวกพี่ๆ ผู้หญิง(วัยทอง)บ่นๆ ให้ผมได้ยินว่าสันติบาลเดินตามถ่ายรูป กระทั่งถ่ายตูดด้วย พูดเสร็จหัวเราะกัน ครับ
ราตรีสวัสดิ์
*ภาพประกอบผมถ่ายภาพผ่านมือถืองานรณรงค์ ตอนไปกับน้องๆนศ.ฝึกงานข่าวประชาไท แล้ววันนั้นฝนตกด้วย
-ปีกแห่งเสรีภาพให้กำลังใจ 14 นศ.
http://www.dailynews.co.th/article/333066

Wathinee Khumsaeng ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยจริงๆๆมีทุกสิ่งที่ชาติอื่นไม่มี
แหะๆ ไทยมีชาติอื่นไม่มี นี่นึกถึงข่าวแพร่แล้งหนัก แห่โดราเอมอน แทนนางแมว ขอฝน เลี่ยงถูกด่าทรมานสัตว์
http://www.thairath.co.th/content/508100

9 กรกฏาคม
วันนี้ผมนำภาพเล่าเรื่องการเดินทางในสถานที่กรุงเทพ กับปริมณฑล(ต่อ) และผมกำลังทำงาน มีเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจ แรงงานถึงประชาคมอาเซียน โดยผมได้รับดีวีดี เป็นที่ระลึกไว้ โครงการด้านสุขภาพ ผลกระทบของการทำงานอิเลคทรอนิคส์ ที่มีการนำเสนอเรื่องราวคนงานสู่ภาพยนตร์สารคดี ระดมเครือข่ายสิทธิมนุษยชน แรงงาน และเครือข่ายของSHARPS ด้านสิทธิและสุขภาพ ที่ทำงานกับบริษัทซัมซุง ในการทำActionต่างๆ ด้วย
*ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^

10กรกฏาคม
วันศุกร์รายการทีวีนายกฯทหารบ่นหลายเรื่องอีกแล้ว เช่น กรณีแม่น้ำโขง ฯลฯ แต่ผมนึกถึงนายกฯเอาใจใส่กับจีน มีปัญหากับตุรกีเรื่องชาวอุยกูร์ จะซื้อเรือดำน้ำจากจีน แล้วเศรษฐกิจจีนกำลังแย่ ไม่หวั่นห่วงโซ่เศรษฐกิจ เลยน่ะ
จากการวิกฤติปี48 คือ 10ปีเรื่องทักษิณ และผมเคยกลับไปทบทวนยกตัวอย่างเรื่องจากอนาธิปไตย-ตั้งพรรคเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง โดยทบทวนการเมืองเรื่องพรรคคิดว่าบางส่วนรับหลักการของพรรคในอดีต มาปรับใช้ลักษณะคำขวัญที่จำได้ง่าย เป็นหลักปฏิบัติไปด้วยในตัว โดยมีหลักการทั่วไปคือ 7 จังหวะ ได้แก่รัดกุม ซุ่มซ่อน อดทน ยาวนาน สะสมกำลัง รอคอยโอกาส…(ละมั้งฮร่า ค้นหาดูเพิ่มเติมทางเน็ต)
โดยพรรคไทยรักไทย ที่มีกลยุทธ์ “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” ทั้งควบรวมและดูดแบบนี้ไม่ใช่ของใหม่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย แต่ว่าในอดีตนั้น “ปลาใหญ่” อาจใช้ฐานอำนาจจากกำลังทหารหรืออิทธิพลเชิงอุปถัมภ์อื่นๆ
แต่กรณีไทยรักไทยนั้นชัดเจนว่า ทั้งหมดเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจเงินทุนมหาศาลของทักษิณและกลุ่มทุนใหญ่ๆ ในเครือเป็นหลัก โดยถ้าในเชิงธุรกิจการตลาดแล้ว การ Takeover ของไทยรักไทย ไม่ต่างไปจากการที่แบรนด์ใหญ่ซื้อแบรนด์เล็ก
ถ้าเปรียบแล้วไม่ต่างไปจากกรณีของมันฝรั่ง “ฟิโต-เลย์” ที่ซื้อกิจการ “มัน มัน” จากนั้นฟิโต-เลย์ ก็กลายเป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุด โดยที่แบรนด์ มัน มัน ก็หายไปจากตลาด*
นี่แหละ ปัญหาประวัติศาสตร์เชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง-วัฒนธรรมต่อพรรคการเมือง โดยอธิบายสั้นๆ ที่แน่ๆพรรคการเมืองเขารู้ธุรกิจมากกว่าทหาร ในด้านกลับกันกลายเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งของรัฐทหาร พวกไม่เลือกตั้ง(กปปส.) อย่างคสช.บริหารประเทศผิดผลาดแล้วจะโดนคดี(?) แน่ละ ไม่เหมือนยิ่งลักษณ์แห่งพรรคเพื่อไทย
อย่างไรก็ตาม บิ๊กตู่บริหารเศรษฐกิจ ไม่ดีมีปัญหาปากท้องเศรษฐกิจย่ำแย่ ส่งผลกระทบกับชาวบ้าน มันต้องโทษตัวรัฐของฝ่ายทหารเอง…มัน-มันไม่ดีกับปากท้อง ครับ**
*ปั้นพรรคโตแบบ TAKEOVER(ดูเพิ่มเติม:ไทยรักไทย มาร์เก็ตติ้ง…สูตรสำเร็จสินค้าการเมือง,คัมภีร์การตลาดทรท. ตามรอยแดนมะกัน-ถิ่นผู้ดี ,“ตุลาชิน” ฐานกำลังไทยรักไทย,รีแบรนด์ไทยรักไทย จุดเปลี่ยนบนวิกฤตผู้นำ) http://www.positioningmag.com/content/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-takeover
“ฟิโต-เลย์”ฐานการผลิตนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
**ภาพบรรยากาศผมสมัยMob(พันธมิตรฯ-องค์กรเลี้ยวซ้ายฯลฯ )ในกรุงเทพฯ9ปีที่แล้ว และภาพเดินทางกทม.ต่อเนื่องเมื่อวาน ครับ^^
“ประยุทธ์” ลั่นมีแผนรับมือม็อบหยุดวิ่งรถ ฮึ่มอย่าล้อเล่นกับกฎหมาย วอนสื่อไม่ดึงไทยทะเลาะต่างชาติ
คำต่อคำ : รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”” วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000078282

ราตรีสวัสดิ์กับ เพลง The Dream Before(Progress)History is angel ผมชอบหนังTerminator เวอร์ชั่นนี้ แม้ไม่เคยดู เพราะเพลงนี้ผมคิดถึงอดีตอันไม่อาจหวนคืน น่าไปดูTerminator GenisysสำหรับRethinkอดีต ครับ

วันเสาร์ที่11กรกฏาคม
ผมไปกรุงเทพฯรอบนี้งานยังไม่เสร็จว่าจะไม่โพสต์อะไร ดันนึกหาเรื่องเล่าตลกๆ ดีกว่าผมถูกทักว่าผมอ้วนขึ้นน่ะ ก็ต้องยอมรับความจริงแก่ขึ้นด้วย(ฮร่า) อดีตใหัทบทวน (Rethink) อนาคตให้กำหนด (Plan) ปัจจุบันให้ทำ (Action)ลดความอ้วน หรือจะตามกระแสเป็น Dad Bod : เมื่อ “ผู้ชายมีพุง” กำลังกลายเป็นคนเซ็กซี่ !*
ก่อนหน้าผมออกตัวกับคนที่สนิทกันไม่ได้เจอกันปีหนึ่ง ผมพูดอย่าโกรธกัน น่ะ ขอพูดตรงๆ หัวล้านขึ้นเยอะเลย เขาตอบใครๆเขาก็หัวล้านกันเหมือนกันหมดแหละ ครับพี่(ฮร่า ผมเป็นคนไม่ชอบพูดประชดฯ,กระแหนะกระแหน,แซะ อะไรอย่างพวกโวหารอ้อมๆ ฯลฯ เข้าใจยาก)ขรรรม
*http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1432793853

วันอาทิตย์ที่12 กรกฏาคม
ตอนที่ผมไปกรุงเทพฯ แวะหลายสถานที่จำไม่ค่อยได้ เพราะรุ่นน้องพาไปหลายแห่ง เนื่องจากผมติดรถ อาศัยไปดูงานของเขาตามโครงการบ้านจัดสรร ฯลฯ ในความทรงจำผ่านบางขุนเทียน รู้สึกเหมือนไม่เคยไป และแถว ที่มีโครงการปลูกป่าในกทม.
รวมทั้งสะพานพระราม…ครับ
คิดถึงกรุงเทพ ราตรีสวัสดิ์

วันจันทร์ที่13 กรกฎาคม
ผมทำงานเสร็จไปหนึ่งชิ้น นึกหาเรื่องมาเล่าเรื่องตลกได้หนึ่งเรื่องละมั้ง คือ ผมไปกรุงเทพฯรอบนี้ มีโอกาสได้เจอแท็กซี่ เขาชวนคุยเรื่องลามก ตอนกลางคืนเห็นสาวๆสวยๆ ขับรถผ่าน ก็ตั้งคำถาม เอ๊ะน้องๆ เขาราคาเท่าไหร่ ไม่ได้ก็อย่างนี้ ทั้งที่ผมพยายามชวนคุยปัญหาเศรษฐกิจ(ไม่ต้องคุยเรื่องกรีซ-ไทย) แรงงาน* คนขับรถแท็กซี่ ฮร่าๆ ดีที่ไม่พูดว่าได้ข่าวว่าแท็กซี่จะขึ้นค่ารถแล้วน่ะ ครับ
*ภาพประกอบผมถ่ายภาพบนฟ้ากับหนังสือเกี่ยวกับแรงงาน ครับ

วันอังคารที่14 กรกฎาคม
ผมเพิ่งกลับเชียงใหม่ หลังจากผมไปทำธุระที่พิจิตร ถึงพิษณุโลก ไปไหว้พระพุทธชินราช ถ่ายรูปโดยกล้องมือถือมาด้วย ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันพุธที่15 กรกฏาคม
ผมไปทำธุระที่พิจิตร ถ่ายภาพบรรยากาศการเดินทางโดยกล้องมือถือ ที่นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร และผมนั่งรถทัวร์ได้ฟังเพลงดูหนังที่เปิดให้ชมเรื่องบ้านฉันตลกไว้ก่อน(พ่อสอนไว้) ก็โอเค ตระกูลคณะตลก นี่น่าดราม่าตลกได้ ซึ่งผมเห็นหลายประเด็น และจับประเด็นหลักเรื่องบ้าน ในฐานะครอบครัว ช่วยกันคิดหลายหัวมากกว่าสองหัวดีกว่าหัวเดียว ช่วยคิดแก้ปัญหาให้ลูกด้วย ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันพฤหัสที่16 กรกฏาคม
ผมออกกำลังกายผ่อนคลาย ยังไม่เสร็จงานจากกรุงเทพฯ เพียงคิดถึงตอนที่อยู่บนรถทัวร์ เอาคอมพิวเตอร์ฯพิมพ์งานไปด้วย และย้อนคิดผมนึกถึงเรื่องตลกหน่อยๆ หลายวันก่อน ณ สนามบินดอนเมือง ระหว่างผมซื้อข้าวมานั่งกิน และผู้หญิงแฟนฝรั่งสูงวัยเหมือนคนไทยเห็นผมกำลังกินข้าวอยู่พูดว่าBreakfast ผมตอบYes คนไทย(ฮร่า)

ราตรีสวัสดิ์กับเพลงไทยที่ผมเพิ่งเคยได้ฟังบนรถทัวร์ ครับ
คือเธอเท่านั้น

วันศุกร์ที่17 กรกฎาคม
รายการทีวีวันศุกร์ นายกทหารออกทีวี พูดเรื่องรอมฎอน-เขตเศรษฐกิจ ฯลฯ* ไม่เหมือนยุครสช.34 มีอานันท์ ปัญฯ เป็นนายก หลังกระแสเศรษฐกิจอิทธิพลเสรีนิยมใหม่(แธตเชอร์(อังกฤษ)กับเรแกนด์(อเมริกา)เล่าย่อๆ) ทำให้ผมคิดทบทวนถึงกทม.หลายเรื่องเจอหลายคน ซึ่งผมอยากเล่าเรื่องโทรหาคนยังไม่โดนรายงานตัว เป็นนักกิจกรรม โดยผมบอกให้เขาไปรายงานตัว และเขาอึ้งๆ เงียบ เพราะเบอร์แปลกๆ ทำให้เขาฉงน (ฮร่า) จริงๆแล้ว มีอยู่ช่วงหนึ่งคน ที่เชียงใหม่ ฯลฯ ก็เจอผมเล่นมุขอย่างนี้ ทีนี้ในแง่ความแปลกใจ โดยเราพยายามวิเคราะห์กันหัวแทบแตก คิดไม่ออกเหตุใดบางคน โดนรายงานตัว บางคนไม่โดน หาเหตุผล จะแก้ปัญหาอย่างไร อีกด้วย ตั้งแต่แบบง่ายๆ เช่น นักกิจกรรมหยุดโพสต์เฟซฯ (ช่วงรัฐประหารแรกๆบางคนบอกผมอย่าเคลื่อนไหว หรือถึงขั้นเตรียมหนี ดีที่ไม่ได้ไปไหนฮร่า)
นี่เป็นตัวอย่างคนที่ไม่โดนเรียกตัว หรือโพสต์เฟซฯโดนคดี เป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์จากง่ายมายากซับซ้อน ก็มีคนหนึ่ง ที่สมัยเราจัดกลุ่มศึกษา ที่แห่งหนึ่งมารู้ทีหลังสายลับทหารติดตามเรา ปัจจุบันผมยังเห็นเขาไปตามเวทีเสวนา(จะผิดหรือถูกก็คิดว่ามีสายลับง่ายสุด) น่ะครับ
โดยเล่าย่อๆ รัฐราชการหน่วยงานเก็บข้อมูลพวกนี้ตลอด ทำงานมีงบประมาณฝ่ายติดตามอยู่แล้ว ซึ่งเราเห็นได้จากประสบการณ์สายเอ็นจีโอ ฯลฯ และกรณีเรื่องสุดท้ายที่สำคัญ คือ นักกิจกรรมต้องทำใจ อาจจะโดนเรียกรายงานตัวได้
แต่ที่แน่ๆผมวิเคราะห์ว่าผมจะไม่โดนเรียกรายงานตัว น่ะ (ฮร่า) ถ้าผมพูดย้อนทวนอดีตพัฒนาการเศรษฐศาสตร์การเมืองในระยะ18ปี ตอนผมเข้ามหา’ลัยปี40 เป็นวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง และช่วงขบวนนศ.ร่วมรณรงค์รัฐธรรมนูญ40 และการเมืองไม่ได้ตื่นเต้นหวือหวา มากมายสำหรับนศ.นักกิจกรรมสมัยนั้น
จนกระทั่งบ้านเมืองเกิดวิกฤติภาคใต้ 47**เป็นต้นมาถึงรัฐประหาร57-58นศ.นักกิจกรรมสมัยนี้ได้สัมผัสประสบการณ์ต่างจากอดีต ด้วย ครับ
*วันนี้มรว.ปรีดิยาธร ออกทีวีด้วย โดยอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมต.กระทรวงการคลังในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ หลังรัฐประหารปี49ต่อมา
มรว.ปรีดิยาธร เป็นรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังรัฐประหาร57 ได้กล่าวถึงเรื่องนิคมอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ ฯลฯ แต่ข้อมูลที่ผมเจอมีตรงกันข้ามเรื่องบ.ซัมซุงในโคราชปิดกิจการฯ
http://money.sanook.com/296277/
**ภาพประกอบตัดต่อแต่งใหม่เป็นภาพซีเปียรูปผมปี48 สิบปี ที่มีคุยเรื่องภาคใต้ และบรรยากาศมุมมองจากเครื่องบิน
Terapongใช่เพลงประกอบหนังGood will Hunting ปี2540หรือ1997 หนังเข้าตอนผมเข้ามหาลัยปีหนึ่ง น่ะครับ
พี่Julie ขอบคุณที่ชมผมเก่ง(ฮร่า) คือ ผมทนฟังไว้ได้ข้อมูลสำหรับคอมเม้นท์นายกฯอย่างมีส่วนร่วม และก็เสียงนายกฯไม่ได้ดีกว่าเสียงเพลง ครับ

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม
วันนี้ผมฟังเพลงคลาสสิค ไวโอลิน เปียโน คลอกับเสียงสายฝน ในอารมณ์ติดต่อประสานงานหนังสั้น ก็ยังไม่เสร็จ เกิดคิดถึงตอนไปงานประชุมกรุงเทพฯ เล่าเรื่องตลกๆ ดีกว่าผมเจอสาวเกาหลีองค์กรSHARPS ด้านสิทธิและสุขภาพของคนงานบริษัทซัมซุง ที่พัก หลังจากเธอมึนๆ กับแท็กซี่พาหลงกว่าจะเข้าที่พักได้ลำบากมาก
ส่วนผมกับรุ่นพี่เดินมาพอดี ทราบข่าวล่วงหน้าอยู่แล้ว ผมทักซารังเฮโย(หัวเราะฮร่า)แล้วถามรุ่นพี่พูดอย่างนี้ใช่ไหม? คำทักทายรุ่นพี่พยักหน้า และวันต่อมาผมเล่นมุขซ้ำพูดซารังเฮโยเล่นต่อ มีคนแปลให้ด้วยว่า I love you(ฮร่า)
อย่างไรก็ดี หนังสารคดีขององค์กรเธอ ที่ผมโพสต์ครั้งแล้วมีเกี่ยวกับพ่อ(อาชีพขับแท็กซี่)ของคนงานเจ็บป่วย ถ้าจะซีเรียสยังไม่ได้ดูเลย เพราะผมดูหนังผ่อนคลาย บู๊ล้างผลาญอย่างหนังคนเหล็ก Terminator ภาคใหม่เล่นกับไทม์ไลน์ จาก1984,1997(2540),2017 ครับ
ราตรีสวัสดิ์กับเพลง”I’d Love to Change the World” in the trailers from the films Dawn of the Planet of the Apes, Terminator: Genisys เป็นต้น ครับ

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม
ผมเริ่มกลับสู่อาการปวดหัวต้องดูแลสุขภาพ แล้วราตรีสวัสดิ์ ครับ
Sawitree Smiley Moon กินยา..แล้วหายไวๆๆนะคะ
19 กรกฎาคม เวลา 23:02 น.

Pawinee Jeab อาการเปลี่ยน พักผ่อนเยอะ ๆ ครับ. พี่ดีขึ้นแล้ว หายไว ๆ ครับ
20 กรกฎาคม เวลา 13:35 น. •
อรรคพล สาตุ้ม ขอบคุณSawitree ที่แนะนำกินยาให้หายไวๆ และพีJeab ใช่ เหมือนกันพี่ต้องพักผ่อนเยอะๆ พี่ดีขึ้นแล้วหายไวๆเช่นกัน ครับ

21 กรกฎาคม เวลา 22:48 น. •
อรรคพล สาตุ้ม ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 2 ภาพ

วันนี้พระเอกหนังสั้นน้ำตาแม่อายแจ้งข่าว ให้ผมทราบว่าชาวบ้านดูช่อง8 เห็นหนังสั้นเรื่องนี้ออกฉายด้วย ผมยินดีได้ทราบข่าวดีนี้ ขณะที่วันนี้เดินทางมาต่างจังหวัด ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^
นตพ สรค พี่พระเอกใจดี
21 กรกฎาคม เวลา 23:59 น.

อรรคพล สาตุ้ม ใช่ พี่พระเอกใจดี แจ้งให้ทราบว่าชาวบ้านภาคใต้ได้ดูหนังเรื่องนี้กันทางทีวีด้วย ครับ

Pia Wunna เย้ !
พี่เปีย นางเอกมาร่วมยินดีด้วย ครับ

22 กรกฏาคม
รูปภาพใหม่ 2 ภาพ
เดินทางๆ ทำงานๆ และผมนึกถึงการส่งประกวดหนังสั้น คราวที่แล้ว ซึ่งไปรษณีย์ตีกลับพนักงานบอกว่าที่อยู่ระบุเขาไม่เปิดตู้รับของเลยตีกลับมาที่นี่… ราตรีสวัสดิ์เรื่องเล่าก่อนนอน ครับ
23 กรกฏาคม
ผมมีหลายคนห่วงใยเสนอแง่ดีเรื่องหนังสั้น กรณีรุ่นน้องเสนอให้ทำน้ำตาแม่อาย รีเมค อะไรทำนองนี้ หรือรุ่นพี่บอกว่าบอย พี่มีวัตถุดิบสำหรับทำหนังสั้นเรื่องใหม่คุณแล้ว…. พี่จะเขียนบทให้เอง เรื่องราวชีวิตคู่ของผัวเมียไทใหญ่ ท่ามกลางบริบทการใช้แรงงานในเมืองเชียงใหม่…สนใจรีบซื้อเหล้าขาวมาเลย(ฮร่า)
แต่ผมยังทำหนังสั้นเรื่องเก่าไม่เสร็จ เมื่อวันจันทร์ที่20กค ก็แวะไปถ่ายรูปแถวมูลนิธิฯเรื่องหนังสั้นฯ ดูเห็นภาพตรงข้ามเป็นสถานพยาบาลฯจีนๆ ด้วย ครับ^^
23กค.(2)
ความทรงจำปีที่แล้วเฟซฯ โผล่มาเตือน ก่อนนอน ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^
ได้แชร์ความทรงจำจากเมื่อ 23 กรกฎาคม 2014

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วันศุกร์นายกฯทหารออกทีวี มีหลายเรื่องเศรษฐกิจ-อาเซียน ฯลฯอีก แต่ผมเขียนต่อว่าจากสัปดาห์ที่แล้วผมเน้นเรื่องเศรษฐกิจ ในบริบทกระแสข่าวรัฐบาลแห่งชาติ ที่มีคนเคยเสนอคนเดิมแล้วเสนอซ้ำ ส่วนภัยแล้ง แก้ปัญหาจัดการน้ำถึงclimate change* ส่วนกรณีสมคิด ที่ปรึกษา คสช. มานั่งแทนหม่อมอุ๋ย** และข่าวปัญหา”ผมพูดเรื่องเศรษฐกิจ คิดว่าทุกคนในนี้เข้าใจ แต่คุยกับนายกรัฐมนตรี ไม่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจ แล้วยังนำไปพูดตอบนักข่าวทุกเรื่อง”ถ้อยคำดังกล่าว***
นี่แหละความแตกต่างของการบริหารของนายกทหารไม่ได้รู้เรื่องเศรษฐกิจอย่างที่ผมเขียนในสัปดาห์ที่แล้ว และปัญหาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งการแถลงนโยบายของรัฐบาลในอีกด้านหนึ่งนั้น มีสภาพเสมือนหนึ่งการให้สัญญาประชาคม รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยจักต้องปฏิบัติตามสัญญาประชาคม
มิฉะนั้น อาจถูกราษฎรลงโทษทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่ในกรณีของไทย หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบอบประชาธิปไตยของไทยล้มลุกคลุกคลานและมีอายุสั้นกว่าที่ราษฎรจะปฏิบัติการลงโทษทางการเมืองแก่ผู้นำทางการเมืองได้**** แต่ถ้าคนเลือกตั้งก็ไม่เลือกรัฐบาลทหารอีกเหมือนปี49-50-51หละ ครับ
สรุป ผมเล่าสั้นๆ ย่อๆ ดูบทเรียนอดีตได้ไอเดียที่คิดต่อเรื่องงบประมาณแผ่นดินสำหรับซื้ออาวุธ 1 พ.ย.34 ประเด็นการซื้อเฮลิคอปเตอร์ปี2534 สมัยรัฐบาลอานันท์ ซึ่งสุนทร คงสมพงษ์ อดีตผบ.สูงสุด ผลักดันโครงการนี้ แล้วรัฐบาลเห็นว่าต้องสำรวจว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์พวกนี้อย่างเต็มที่แล้วหรือไม่ ก่อนจะตัดสินใจซื้ออาวุธ อื่นๆ ที่บริบทช่วงนั้นทหารอยากได้ แต่รัฐบาลอานันท์ เป็นเทคโนแครต ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาสเถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าเป้าหมายอื่นใด
ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ มากกว่าจะไปซื้ออาวุธ แต่ไทยแลนด์ ปัจจุบันพยายามกับเรือดำน้ำ โดยอย่าเลียนแบบจีน มีความเป็นเสรีนิยมใหม่-โลกาภิวัตน์ โดยเป้าหมาย และวิธีการไม่มีเสรีภาพคอมเม้นท์แล้วสบายดี***** น่ะครับ
*ดูเพิ่มเติมนาโอมิ ไคลน์ นักเขียน นักกิจกรรมสังคม และฟิลม์เมคเกอร์ ผู้วิจารณ์โลกาภิวัตน์ และลัทธิเสรีนิยมใหม่ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับ climate (change)ด้วย
**นายกเลิกเกรงใจ ปรับโละยกทีมเศรษฐกิจ หลังได้เทปเสียงหม่อมอุ๋ย อัดนายกฯ(หม่อมอุ๋ยกับสมคิด เคยไม่เกาเหลากันรัฐบาลสุรยุทธ์(กลุ่มเดิมเหมือนเดิม) และอดีตรมช.คลัง คือ สมหมาย สมัยนั้นมาเป็นรมต.คลังสมัยนี้ )นี่แหละประเด็นทีมศก.
http://www.dailynews.co.th/politics/336497
***รับกระแสปรับครม. ′หม่อมอุ๋ย′ อัด ′บิ๊กตู่′ ไม่รู้เรื่องศก.ฯ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1437519460
****รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย
*****ผมเคยเขียนเรื่องชูมากเกอร์(ผู้เรียนไม่จบมหา’ลัยป.ตรี) เศรษฐศาสตร์ชาวพุทธ(นักเศรษฐศาสตร์ด้านพลังงานฯลฯ)กับเรื่องเศรษฐกิจการเมืองทหารไทย ซึ่งชูมากเกอร์ รู้จักอยู่ยุคเดียวกับเคนส์ ซึ่งเศรษฐกิจแบบเคนส์มาสู่เสรีนิยมใหม่ รายละเอียดเยอะในแง่ที่ผมเคยเขียนย่อๆ คอลัมภ์ฯที่เนชั่นสุดสัปดาห์ ในเรื่องสะบายดี เขื่อนไซยะบุรี(ปี56)กรณีไทย ลาวและจีนเป็นเครือข่าย ฯ โยงใยในน้ำโขง(ถ้าเขียนเพิ่มเติมอย่างบริษัท ช.การช่างก่อสร้างไทย ที่เกี่ยวข้องเขื่อนฯเติบโตทางเศรษฐกิจมากับเผด็จการทหารตั้งแต่สมัยก่อนยุคตุลา 19) ซึ่งแนวคิดเรื่องเสรีนิยมใหม่ ดูงานเขียนของนักภูมิศาสตร์อย่างเดวิด ฮาวีย์ เป็นต้น ครับ(รูปประกอบผมเองสมัยปี50ที่เชียงใหม่)

ราตรีสวัสดิ์กับเพลงของJetta – I’d Love to Change the World (1 HOUR LOOP)

Anusorn Phattanasarn มาซะหล่อเชียวครับบอย^^

อรรคพล สาตุ้ม ขอบคุณที่ชมน่ะ หลวง คือ ตอนนี้แก่ไปเยอะอย่างกับภาพลวงตาจากรูปปี50 น่ะ ครับ

วันที่25กค58
หนังสั้นเรื่องบ้านของผม ผลงานทีมงานถึงนักแสดง ฉายที่ ห้องภาพยนตรสถาน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ครับ
แท็กทีมงาน เล็กกวี อาร์ต อาร์ต(หนังสั้นบ้านของผม) ราตรีสวัสดิ์

Aroonakorn Pick ร้ายนะพี่บอย
รูปภาพของ Aroonakorn Pick

อรรคพล สาตุ้ม หนังบ้านของผม มีตลกนิดๆ น่ะ ดูภาคต่อได้

Aroonakorn Pick แหมะๆ

วันที่26กค58
หนังสั้นเรื่องใบไม้ ณ ลำปาง ที่ ห้องภาพยนตรสถาน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ครับ
แท็กพี่เจิดจรัส จากที่สนับสนุนพาขับรถไปที่ถ่ายทำหนังสั้นเรื่องใบไม้ ณ ลำปาง…ราตรีสวัสดิ์ ครับ


http://www.thaifilm.com/shortFilmDetail.asp?id=225

Jerdjaras Intakad ไม่ได้เปนพระเอก เปนแค่คนขับรถก้อยังดีอะคับ แต่สถานที่ถ่ายทำนิ ข้าวผัดจานละร้อยยยย เหงื่อตกเลยคับ

อรรคพล สาตุ้ม ใช่ ความทรงจำกับข้าวผัดของพวกเรา ไว้คราวหน้าเป็นพระเอก ครับ

วัน 27 กรกฎาคม
ผมอารมณ์เสียๆ รถเสียๆ เป็นช่วงเวลาที่อุปสรรคติดขัด ทั้งรถเสีย,ยางรั่ว,วัตถุ,คนเรื่องงานหลายเรื่องด้วย บางครั้งแฮนดี้ไดร์ติดไวรัส และผมเป็นหวัดต่อเนื่อง หันมาอ่านหนังสือช่วยบรรเทาเอามาอ่านเฮมิงเวย์ นักเขียนรุ่นที่สูญหาย(Lost Generation) ร่วมยุคเดียวกับนักเขียนอย่างฟิตซ์เจอรัลด์ ผู้เขียนงานThe Great Gatsby และTender Is the Night.ซึ่งผมสะสมผลงานหนังสือเฮมิงเวย์ไว้หลายเล่ม บางเล่มหลงลืมไปแล้วมาทวนความทรงจำว่าเขาชอบเขียนถึงหนังสือหลายเรื่องด้วย ราตรีสวัสดิ์ ครับ

28 กรกฏาคม
วันนี้ที่บ้าน พ่อ แม่ติดหวัดผม กันแล้ว ก็ผมออกไปปั่นจักรยานเล่น เห็นกลุ่มซ้อมแข่งเรือนึกถึงท่าน้ำ ที่หัดว่ายน้ำ อดออกกำลังกายกลางสายน้ำ กลับมาแม่ยังเล่นมุขกันต่อ โดยบอกว่าบอยไปเกาหลี ไม่ได้แล้วมีอาการไข้อย่างนี้ ผมเออโรคเมอร์ส ของเกาหลี น่ะ เหรอ ก็ยิ้มๆ กัน
แหะๆ ราตรีสวัสดิ์ กับเพลงรักแท้จากหนุ่มไทย โดยเบญจมินทร์แต่งเองร้องเอง (ผู้ร้องเพลงชายฝั่งโขง)ได้แต่งเพลงเกี่ยวกับเกาหลี ทั้ง “อารีดัง”, “เสียงครวญจากเกาหลี” ฯลฯ(ข้อมูลเล่าเรื่องเบญจมินทร์ เจอไอ้บอยเป็นเด็กรับใช้ทหารไทยที่ไปรบด้วย) รวมทั้งแต่งเพลงลูกทุ่ง ด้วย ครับ

29 กรกฏาคม
วันพรุ่งนี้หนังสั้นวงแหวนรอบนอก เข้าฉาย ที่ ห้องภาพยนตรสถาน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่30 กค 58 ดูหนังสั้นฉบับย่อไฟล์อัพลงยูทูป ฉายทางยูทูปฉลองไปด้วยกัน ครับ
แท็กทีมงานและนักแสดง กวี,ภาณุพงศ์,นิติพงศ์,ฟ้าใส,ทิฟฟี่

ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันพฤหัสที่ 30 กรกฏาคม
วันอาสาฬหบูชา ถึงวันเข้าพรรษา(ภาพวัดท่าหลวง พิจิตร) ซึ่งผมอยากรำลึกความหลังการอ่านหนังสือแนวเพิ่มปัญญา พัฒนาตนเอง และธุรกิจ แม้ไม่ได้อ่านหนังสือปีละ100เล่ม เป็นภาษาอังกฤษอย่างกูรูบางท่าน ที่เขียนหนังสือ ผมก็ชอบอ่านอีกแบบหนังสืออย่างให้กำลังใจ เช่น พลังแห่งชีวิต(chicken soup for the soul) แน่ละผมมักเคยอ่านหนังสือแนวแรงบันดาลใจ สร้างมิตร อะไรทำนองแนวHow to* ต่างๆ ที่เกริ่นในการเขียนมาทั้งหมด
ทั้งนี้ ผมเขียนอุทิศ ให้จุดเริ่มต้นเดือนนี้ของปีที่แล้ว มีความขัดแย้งด่ากันทะเลาะกันทางธุรกิจอดีตมิตรเฟซฯ จนกระทั่งอันเฟรนด์ จนบัดนี้ เพราะเราต่างด่ากันไอ้ควาย -โง่ๆ ฯลฯ นั่นแหละ ขออโหสิกรรม แล้วไข้หวัดผมหายป่วยไวๆ ครับ
* http://www.prachatai.com/journal/2010/07/30315
ราตรีสวัสดิ์ กับเพลงในฝัน ทูล ทองใจ เป็นศิษย์เอกของเบญจมินทร์ ครับ

วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม
วันศุกร์นายกออกทีวี มีเรื่องพูดอีก คืนความสุขเพ้อฝัน ตราบใดการเมืองยังไม่เคลียร์ในความสำเร็จของการเลือกตั้งทั่วไปของพรรคไทยรักไทย ปี2544 เป็นผลมาจากบารมี บุคลิกภาพ และความเป็นผู้นำของทักษิณ(ดูประหนึ่งว่านี่คือการอธิบายที่ให้ความสำคัญกับผู้กระทำ/Agency)กับการอธิบายว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวทักษิณฯ หรือแม้แต่พรรคไทยรักไทย

แต่อย่างใด ทว่าเป็นผลมาจากอิทธิพลของสื่อ ที่มีอคติในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความไร้น้ำยาและความไม่น่าเชื่อถือของพรรคประชาธิปัตย์(ดูประหนึ่งว่านี่คือการอธิบายที่เน้นโครงสร้าง/Structure) นี่แหละประเด็นของนักคิดหลักๆหลายคนในประวัติศาสตร์ความคิดทางด้านสังคมวิทยาเชื่อว่าปัจเจกบุคคลและสังคม มีความเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก*

เมื่อผมเห็นการอธิบายคิดเขียนเพิ่มเติมAgency ด้านเศรษฐกิจในแง่โยงNeo Liberalism โดยกรณีคัมภีร์การตลาดทรท. ตามรอยแดนมะกัน-ถิ่นผู้ดี จากยุคแธตเชอร์กับเรแกนด์ร่วมกันตั้งเสรีนิยมใหม่(Neo Liberalism)ถึงโทนี แบลร์-บิล คลินตัน
ในคัมภีร์ “การตลาดทางการเมือง”(Political Marketing) ที่พรรคไทยรักไทยใช้สร้างตราสินค้าและโปรดักส์ทางการเมืองจนประสบความสำเร็จมาแล้วนั้น “ไม่ใช่เรื่องใหม่ ” เพราะโมเดลนี้คิดค้นโดยเจ้าของทฤษฎีชาวอเมริกันชื่อ “Bruce I. Newman” อีกทั้งยังถูกใช้อย่างแพร่หลายประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ยุโรป มาแล้ว

การใช้แนวคิดนี้ช่วยทำให้ “พรรคการเมือง นักการเมือง” เปรียบเหมือน “ผู้ผลิตสินค้า” ขณะที่ผู้เลือกตั้งเปรียบเสมือน “ลูกค้า” นโยบายของพรรค จัดเป็น Product ที่สามารถสร้างจุดขายให้กับสินค้าได้

กลุ่มผู้เลือกตั้ง หรือกลุ่มเป้าหมายทางการเมือง ถูกจัดแบ่งเป็นย่อยๆ ตามกลยุทธ์การตลาด (Marketing Segmentation) ขณะที่พรรคการเมือง-คนในพรรค ก็มีการวางตำแหน่งพรรค Positioning เช่นเดียวกันสินค้า เพื่อให้เด่นชัด สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เป็นต้น ควบคู่ไปการสร้างแบรนด์ (Branding) และสร้างภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image)
สำหรับพรรคไทยรักไทยยุคทักษิณ ชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรค และตั้งแต่ก่อตั้งใหม่ๆ มีการวางตำแหน่งพรรคเป็นแนวใหม่ โดยใช้สโลแกน “คิดใหม่ ทำใหม่” และจะด้วยตั้งใจ “ตามรอย ”หรือบังเอิญก็ตาม

แต่ตำแหน่ง “พรรคใหม่” ก็เหมือนกัน พรรค Labour ของ โทนี่ แบลร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ที่ใช้คำว่า “New Labour”เพื่อหาเสียงเลือกตั้ง และท้าชิงพรรค Conservative ที่ยึดครองมาเป็นเวลา 18 ปีเต็มได้เป็นผลสำเร็จในปี ค.ศ. 1998 ขณะที่พรรค Democrat ของบิล คลินตัน ก็เช่นกัน ก็ใช้คำว่า “New Democrat ”จนสามารถเอาชนะพรรค Republican ที่ครองทำเนียบขาวมายาวนานถึง 12 ปีได้สำเร็จเช่นกัน**

ดังนั้น ความขัดแย้งในแง่ของAgencyอย่างทักษิณ ยังดำรงอยู่ พร้อมกับโครงสร้างของปัญหาการเลือกตั้งผ่านรัฐธรรมนูญ โดยรัฐบาลทหาร ก็ยังทำอะไรไม่ได้ แม้จะพยายามดึงกลุ่มนักการเมืองอย่างสมคิด*** เข้ามาพร้อมกระแสสุเทพแห่งกปปส.(พรรคประชาธิปัตย์ฯลฯ)ด้วย ครับ****

*โครงสร้าง-ผู้กระทำการ = Structure-agency / โดย เชษฐา พวงหัตถ์
**คัมภีร์การตลาดทรท. ตามรอยแดนมะกัน-ถิ่นผู้ดี
***นสพ.ส่วนใหญ่ออกข่าวเรื่องสมคิด จาตุฯ จับตาไปที่รมว.พาณิชย์ คนใหม่ โดยผมตามประสาคนเคยเรียนหุ้น และติดตามข่าวเศรษฐกิจบ้าง ดูการวิเคราะห์ทางทีวีดูสถิติตัวเลข GDP ตอนต้มยำกุ้ง ติดลบ-12.50 เปรียบเทียบปัจจุบัน2.80 ยังไม่มากเท่าก็แหง่ ก็แน่เพราะยังไม่จบเป็นอดีตให้เป็นเคส (ดูเพิ่มเติม)มารู้จักตัวตนคนชื่อ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์(สรุปว่าสมคิดไม่มีผลงาน)
http://www.isranews.org/isra-news/item/35836-somkid_35836.html
****ภาพผมเองปี47หรือปี2548 ครับ
ราตรีสวัสดิ์กับเพลงYellow Submarine The Beatles

Tito Wasinthorn Sansing ANT ในตำนาน?
อรรคพล สาตุ้ม ANT ธรรมดาๆ หาซื้อเสื้อขายสมัยก่อนง่าย น่ะฮร่าๆ
Chummy Kaa สมัยละอ่อนต่อนแต่น
อรรคพล สาตุ้ม สมัยหนุ่มๆแม่นแล้ว
Rattikultara Silkranokkornkul อาจารย์มาไกลมากค่ะ 5555

อรรคพล สาตุ้ม ฮร่าๆดีแล้วมาไกลมาก ครับ555
Bo Sarunporn สุดยอด
อรรคพล สาตุ้ม
Anusorn Phattanasarn มาปรับทัศนวิสัย 3 ขวดครัช^^
อรรคพล สาตุ้ม ปรับทัศนวิสัยสามขวดจัดไปฮร่าๆ

Posted in Uncategorized | Leave a comment