การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ ชลประทาน ภัยพิบัติน้ำท่วม Media ช้างเผือก

1 สิงหา
ชลประทาน และภัยพิบัติน้ำท่วม
วันนี้ในอดีต1 สิงหาคม พ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938) – ก่อตั้งวิทยาลัยการชลประทานในสมัยนั้นคือ โรงเรียนช่างชลประทานประเทศไทย
เมื่อ “การชลประทาน” หมายความว่า “กิจการที่รัฐบาลจัดทำเพื่อส่งน้ำ จากทางน้ำหรือแหล่งน้ำไปใช้ ในการเพาะปลูก และหมายความถึงการป้องกันการเสียหายแก่การเพาะปลูกอันเกี่ยวกับน้ำ ทั้งรวมถึงการคมนาคมทางน้ำ ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานนั้นด้วย” ซึ่งจะเห็นว่า การชลประทานในพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ นอกจาก จะหมายถึง การส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกแล้ว ยังให้หมายรวมถึงกิจการประเภทอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก อีก 3 ประเภท คือ การเก็บน้ำ การระบายน้ำและการบรรเทาอุทกภัย(*)

ต่อมากาลเวลาผ่านไป ได้ประสบกับภัยพิบัติน้ำท่วม จากภาพที่สกลนคร(**) ผลกระทบของรัฐโดยนายกฯทหาร ต้องบริหารจัดการน้ำที่ผมได้เคยเขียนไว้มาต่อเนื่องเรื่องน้ำท่วมภาคใต้ถึงต้นปี2560(***) และแง่มุมความเชื่อต่อภัยพิบัติ(****) ในด้านข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์อย่างเขื่อน เก็บกักน้ำ หรือปัญหาน้ำท่วมทางภาคอีสานการหาทางระบายน้ำลงแม่น้ำโขง(*****)

ซึ่งประเด็นภัยพิบัติน้ำท่วม สิ่งแวดล้อมอย่างองค์รวม(******) กล่าวกันยาวแน่ ในแง่ภาพรวมแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ป้องกันลมพายุฝนในอนาคตนี้ไว้ก่อนความทรงจำของรัฐทหารสั้น หลงลืม แน่ละคนไทยไม่ได้ความจำสั้น เตรียมกางเกงขาสั้นแบบไทย(*******)ไว้ด้วย

*ดูเพิ่มเติมความหมายของการชลประทาน เช่น การไฟฟ้าพลังน้ำ
http://ridceo.rid.go.th/roiet/SARA/kchol.php
**ประมวลภาพน้ำท่วมครั้งใหญ่สกลนคร เลวร้ายที่สุดในรอบ 43 ปี
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_456267
***อุทกภัยข้ามปีที่ภาคใต้.. ใครต้องรับผิดชอบ?!
http://www.manager.co.th/local/viewnews.aspx?NewsID=9600000004407
ดูเพิ่มเติมที่ผมเคยเขียนไว้ “พินิจพิเคราะห์น้ำท่วมภาคใต้ต่อน้าตู่”(หรือที่นิยมเรียกว่าลุงตู่ อายุน้อยกว่าพ่อผม)

****วงเวียน 22 กรกฎาคม,สึนามิ,ภัยพิบัติ และดวงเมืองไทย

วันภาษาไทยแห่งชาติ ,จินดามณี และพระโหราธิบดี

*****ผมทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับแม่น้ำโขง ที่อ้างนักสิ่งแวดล้อมว่าก่อนและหลังวิกฤติต้มยำกุ้ง ปัญหาสิ่งแวดล้อมไทย จากผลกระทบของต้นทุนระบบทุนนิยม ที่ไทยเข้าไปทำธุรกิจตัดไม้ ทำเขื่อนที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ฯลฯ(เขียนจะยาว)
******ดูที่ผมเขียนเกี่ยวกับความทรงจำกับประวัติศาสตร์
*******“กางเกงขาสั้นแบบไทย” ด้วยคือ กางเกงที่นักเรียนใช้ หรือนิยมใส่เล่นกีฬาเป็นกางเกงขาสั้นเพียงแค่เข่า หรือใต้เข่าประมาณ ๑ ฝ่ามือ ถือว่าเป็นกางเกงสุภาพใช้ใส่ลำลอง หรือไปสโมสรก็ได้เป็นที่นิยมมากในระหว่างน้ำท่วมครั้งใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕
http://personal.swu.ac.th/students/fa501010137/05.htm

1.2
วันสตรีไทย ภาพสถาปัตย์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย
วันนี้1 สิงหาคม เป็นวันสตรีไทย เล่าย้อนอดีตการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เป็นมรดกยุคคณะราษฎรในเชียงใหม่ ซึ่งจอมพลป.กับท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้ทำพิธีเปิดสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย
โดยท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้ช่วยเหลือกิจการงานของจอมพล ป. เป็นผู้บุกเบิกงานด้านสังคมสงเคราะห์ และงานพัฒนากิจการสตรีไทย เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง สภาสตรีแห่งชาติ เป็นต้น
กระนั้น ข้อสังเกตของสถาปัตยกรรมสมาคมฯ หลัง พ.ศ. 2490 แม้จะเป็นช่วงเวลาของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยุคที่ 2 แต่ถึงเป็นบุคคลเดียวกันจะเห็นว่าตึกอาคารมีลักษณะประนีประนอมจนเกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยๆ ขึ้น คือ เริ่มนำจั่วแบบไทยเดิมมาผสมกับสถาปัตยกรรมที่ลดทอนรายละเอียดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอย่างช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ลง อาจเพราะยังถือว่ามีอิทธิพลของยุคประชาธิปไตย(ข้อสังเกตรูปเก่ากับรูปใหม่สถาปัตย์อาจจะมีการปรับปรุง?)

เมื่อเวลาจากอดีตผ่านมาปัจจุบัน พื้นที่ของสมาคมฯ ในปัจจุบันใช้พื้นที่ร่วมกับTCDC (Thailand Creative & Design Center) เชียงใหม่ คือโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบแห่งแรกของ TCDC เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน โดยสนับสนุนให้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ผสานกับสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการที่มีความแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์(**)

อย่างไรก็ดี พื้นที่ สถาปัตย์ และการสร้างสรรค์ ซึ่งการบริหารจัดการวัฒนธรรม เป็นภาพสะท้อนมรดกวัฒนธรรม ในเวลา สถานที่ มุมมองผู้คนด้วย

*ภาพจากการสะสมภาพของคุณลุงบุญเสริม สาตราภัย ข้อสังเกต ที่จอมพลป.มาปี2489 ไม่น่าใช่ เพราะจอมพลป.ไม่ได้เป็นนายกฯช่วงนั้น เปรียบเทียบกับสถาปัตย์ของสมาคมฯด้วยhttp://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1095

http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1639
**TCDC เชียงใหม่
http://www.tcdc.or.th/chiangmai/?lang=th
ดูเพิ่มเติมที่ผมเคยเขียนเกี่ยวกับTCDC นิทรรศการเล่าเรื่องเมืองใหม่

1.3
ออกกำลังกายขี่จักรยาน ในเชียงใหม่ ถ้านครสวรรค์เคยดูทีวี มีรณรงค์เมืองปั่นได้ ปั่นดี สนับสนุนโดยสสส.ด้วย วันที่ผมปั่นดันสักพักมีฝนตก ครับ ดูแลสุขภาพกัน อย่าเป็นไข้หวัดอย่างผม ซึ่งผมดูพยากรณ์อากาศทางเน็ตบอกฝนจะตกอีก ครับ
ทรนง เท่าเทียม ถ้านครสวรรค์เคยดูทีวี หมายถึง?

อรรคพล สาตุ้ม ถ้าจ.นครสวรรค์ ผมเคยดูทีวีเรื่องปั่นจักรยาน

April Chookron ขอให้หายเร็วๆนะน้องตอนนี้ไข้หวัดสายพันธ์ต่างๆเยอะแยะไปหมด เฮ้อแถมมีเชื้อโรคชนิดหนึ่งรักษาอย่างไรก็ไม่หายไปจากประเทศไทยซะที

อรรคพล สาตุ้ม ผมขอบคุณเรื่องอวยพร ส่วนประเด็นเรื่องเชื้อโรคนั้น ตีความได้เกี่ยวกับการเมืองแน่ๆ แต่ผมสนใจประเด็นหลายเรื่องอย่างกรอบคิดฟังรายการวิทยุในชม.ลุ้นคดีสมชาย เพราะคาดว่าน่าจะกลับมาเกี่ยวกับตัวเต็งทางการเมือง ส่วนเรื่องดีเจอย่างซุนโฮ ที่หายไป และช่วงก่อนโก๋ตี๋ ก็ถึงขั้นข้ามประเทศไทยด้วย

1.4
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอย ไม่ว่างมาจัดเพลง หลังจากยุ่งหลายเรื่องของชีวิต กลับมาจัดเพลงให้กำลังใจโดยEdie Brickell – Good Times

4สิงหา
สื่อดิจิตอล สื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ค และเพจเฟซบุ๊ค
วันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคมของทุกปี เพื่อรำลึกถึงความสำคัญวันสื่อสารแห่งประเทศไทย เนื่องจากวันนี้ผมได้ร่วมประชุมเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ โดยทบทวนย่อๆคุยกัน มีบทความที่ผมเขียนขึ้น จากแอดมินในเพจหลายคนระดมสมอง จะมีการวางแผนออกแบบปรับปรุงเพจเป็นสื่อสารมากขึ้น จากการประชุมในหลายวาระ ผมร่วมแสดงความคิดเห็นไปบางส่วนในแง่มุมเพจต่างๆ ที่มีจำนวนคนติดตามเยอะ เช่น เพจวิวาทะ เพจดราม่า drama-addict
จากที่ผมรู้เรื่องเฟซฯไม่เยอะ บางทีเจอไวรัส บางครั้งต้องเรียนรู้จากบางคนบอกเค้าไม่ใช้เฟซ เป็นการถือศีล อ้างว่าใช้เฟซ มุสาได้
เมื่อมีข่าวจัดระเบียบเพจดังโดยกสทช.อย่างdrama-addict ก็เข้าข่าย ซึ่งความทรงจำมีหลายเรื่องเคยคุยในวงประชุมมาแล้วบ้าง ทั้งยุทธศาสตร์ แนวทางการอาจจะมีโฆษณาเข้ามาช่วยโปรโมท หรือผมพยายามดึงนักเขียน เข้ามาเขียนบทกวี เขียนเรื่องสั้น โดยเปรียบเทียบลักษณะด้านเนื้อหาเพจเกี่ยวกับแมวที่ผมดูคนติดตามสามล้านคนอย่างเพจทูนหัวของบ่าว มีกิจกรรมต่างๆ(* ค้นหาระบบนิเวศของความสร้างสรรค์/Creative Ecology) ย่อมแตกต่างกับเพจออกแนวเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างเพจเครือข่ายแรงงานฯ
ผมเคยเห็นประเด็นน่าสนใจเรื่องสื่อดิจิตอล(**) เครื่องมือในการต่อสู้การเมือง และผมเคยเขียนมาบ้างแล้วเรื่องเฟซบุ๊คข้อดีข้อเสีย(***) บางคนบอกเหมือนเครื่องมืออ่านความคิดของคนจากนิยายวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำ กรณีที่ผมถูกท้าทายให้วิเคราะห์ลึกซึ้ง ซึ่งสนใจใหม่เห็นการถกเถียงโมเดลเรื่องสื่อออนไลน์อย่างสำนักข่าว The Standard แล้ว ที่มาจากอะเดย์ และวงศ์ทนง อาจจะได้ไอเดียเป็นโมเดลมาปรับปรุงเพจเครือข่ายแรงงานฯ ต่อมวลชน สังคม ก็ได้
แน่ละผมไม่ได้อคติ หรือผมเขียนอย่างกลางๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำสื่อมาบ้าง ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับa day ด้านการถูกสัมภาษณ์ หรือผมเป็นคอลัมภ์นิสต์เลย ยกเว้นอย่างเดียวผมเคยส่งไปมีโฆษณาลงฟรีจัดงานเสวนาเกี่ยวกับวรรณกรรมกับศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงนิตยสาร a day weekly(****) ในความทรงจำของผม
1.ทบทวนอดีตความทรงจำ ก่อนเกิดสื่อออนไลน์อย่างสำนักข่าว The Standard แล้วจากอะเดย์ โดยวงศ์ทนง “รสนิยมสาธารณ์” ซึ่งหมายถึงความรู้สึกแบบที่มวลชนส่วนใหญ่คล้อยตามได้ง่าย ๆ มีคนเขียนเขียนเป็นบทความว่าa day และ summer : นิตยสารมองโลกในแง่ดีที่อันตราย
“…(a day)เป็นนิตยสารที่คิดมาก แต่อ่านง่าย เป็น positive thinking magazine ของคนรุ่นนี้ที่หน่ายกฎเกณฑ์เก่า ๆ
รำคาญความซ้ำซากจำเจ ถ้าเปรียบเป็นคนจะเป็นพวกรวยอารมณ์ขัน ทันสมัย ช่างคิด มองโลกในแง่ดี แหกคอก
ขณะเดียวกันก็ฉลาดพอที่จะรู้จักกาลเทศะ” อะเดย์ เป็นแรงบันดาลใจโด่งดังจากวิธีลงขัน ร่วมหุ้นโดยผู้อ่านยุคนั้น
นี่เป็นเรื่องปี2543 นั่นเอง

ต่อมา นิตยสารอะเดย์ ทำนิตยสาร A day weekly(และนิตยสารHamburger) ซึ่งประกาศตัวว่าเป็น นิตยสารวิเคราะห์การเมืองรายสัปดาห์ อยู่ได้หนึ่งขวบปี ระหว่างปี47-48 จนกระทั่ง วงศ์ทะนง ออกจากบริษัทที่ตัวเองสร้างมากับมือ ขณะนี้เขาอายุสี่สิบกว่าปีแล้ว จากสื่อทางเลือก เข้าสู่ระบบทุนเรื่อยๆ ต่อมาทำสำนักข่าว The Standardด้วย

2. เกิดThe Standard จะเน้นเเนวสร้างสรรค์ เป็นความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจแก่ผู้คน เนื้อหาครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะมีนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มหลากหลายรูปแบบ อาทิ คอนเทนต์ออนไลน์ วิดีโอ พอดแคสต์และนิตยสารแจกฟรี

คอนเทนต์ของ The Standard แบ่งออกเป็นข่าว 50 % กระจายตามประเภทข่าวเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ ส่วนอีก 50 % เป็นวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ โดยมีนักข่าวตามสายข่าวทั่วไป พร้อมคอลัมนิสต์กว่า 40 คน เน้นให้มีความหลากหลายครอบคลุมในภาพรวม ทั้งเรื่องเพศ ศาสนา ชนชั้นเเละขั้วการเมือง ซึ่งมาจากการเลือกตามคอนเน็กชั่นของทีมงาน ประกอบกับความคิดกับสไตล์การเขียนของคอลัมนิสต์ที่ทีมบรรณาธิการชื่นชอบ

3.การวิเคราะห์สื่อออนไลน์The Standard (The Momentum เก่า มาสร้าง The Standard ในปัจจุบัน) ดังกล่าว จะเห็นเรื่องแนวทางการค้า แหล่งทุนโฆษณาต่างๆ การจัดการของแนวทางรูปแบบมีคอลัมนิสต์ มีทีมงานเขียนประจำ มีPosition จุดแข็งของสื่อ การทำการตลาด คนทำการตลาด คนหาโฆษณา หรือPR.ทำงานประจำได้เงินเดือน และ The Standard พิจารณา จุดยืน แนวคิดการทำสื่อแล้ว แต่แน่ละลักษณะน่าสนใจเปรียบเทียบความเหมือนกับความต่างจากแนวการทำสื่อเอ็นจีโอ โดยการสร้างเทรนด์คนรุ่นใหม่ สื่อใหม่ ทางเลือก ฐานคนอ่าน กลุ่มลูกค้าชนชั้นกลาง นักศึกษา ที่น่าสนใจ คือ วิธีการเอาข่าวในอินเตอร์เน็ตมาดัดแปลงในรูปแบบของตัวเอง

เมื่อ เพจบางเพจอย่างคนทำงาน ที่ผมเคยยกตัวอย่างไว้รุ่นน้อง สร้างขึ้นไม่มีเคล็ดลับอะไรแค่ทำนานหลายปี ใช้วิธีการหาข่าวตามเว็บสื่อ และสะสมคนติดตามได้เป็นแปดพันกว่าคน ไม่ได้จ่ายเงินค่าข่าวและภาพข่าวในไทยและต่างประเทศของนักข่าวรับจ้าง ฟรีแลนซ์อื่นๆ

ซึ่งสื่อออนไลน์ไทย ที่มีอยู่อย่าง The Standard (The Momentum หรืออะเดย์ บูลินตินที่เคยสัมภาษณ์อภิสิทธิ์*****) ตอนนี้งดคนดังๆมาเป็นคอลัมนิสต์อย่างอภิสิทธ์ ในแง่กระแสรสนิยมคนดังมานั่งเขียน หรือผมเล่นกับเรื่องคนดัง เคยใช้ข่าวเก่าเรื่องแรงงานรปภ.หล่อ เป็นต้น โดยสื่อออนไลน์อย่างThe Matter วิธีการเนื้อหาจากแปลและสรุปจากข่าวต่างประเทศฝรั่งๆ ซึ่งต้องมีคนทำหน้าที่แปลข่าวไทใหญ่ พม่า บ้าง

โดยผมรู้เรื่องสื่อไม่มาก ตามคำนิยามสารพัดสื่อ(******)ว่าด้วยสารพัดคำเรียกสื่อ…สื่อมวลชน (Mass Media) หมายถึง สื่อที่มีความเป็นวิชาชีพ เข้าถึงกว้างขวาง ใช้เทคโนโลยี มีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมวิชาชีพ โดยที่ผู้ส่งสาร เป็นมืออาชีพ (Professional) ต้องตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethic) เนื้อหาสารเป็น “สาธารณะ” (Public) ส่งผลกระทบถึง ผู้รับสารจำนวนมาก หลากหลายคุณลักษณะ เลือกรับสารได้เอง

-สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อมวลชนที่มีมาดั้งเดิม ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุกระจายเสียง, สื่อโทรทัศน์ และ สื่อภาพยนตร์ เป็นต้น สื่อเก่า หมายถึง สื่อที่มีมาแต่เดิม ในลักษณะเดียวกันกับสื่อดั้งเดิม
-สื่อใหม่ (New Media) หมายถึง สื่อมวลชนที่เกิดขึ้นใหม่ เกิดจากการหลอมรวมเทคโนโลยีการสื่อสาร ภายใต้พัฒนาการของภาษาระบบตัวเลข (Digital Language) กล่าวคือ เทคโนโลยีการสื่อสาร3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. เทคโนโลยีด้านการพิมพ์ (Printing Technology), 2. เทคโนโลยีแพร่ภาพและกระจายเสียง (Broadcast Technology) และ 3. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ (Information and Communication Technology) เช่น หนังสือพิมพ์ออนไลน์, โปรแกรม CHAT : MSN, ICQ, Perch, Skype, รวมถึง เครือข่ายสังคม (Social Media Network) (เช่น Hi5, Face book, Multiply, ทวิตเตอร์ (ไม่เกิน 140 ตัวอักษร), แคมฟรอก (camfrog) เวบบอร์ด (Web Board), เว็บไซต์ (Website), นักข่าวมือถือ “โมโจ” (Mobile Journalist), MMS, SMS (ไม่เกิน 70 ตัวอักษร), E – Magazine, E – Book, Blog, นักข่าวพลเมือง (Citizen Reporter) ปัจจัยเร่งให้เกิดสื่อใหม่ ได้แก่ ความแพร่หลายของอินเตอร์เน็ต, การบรรจบหลอมรวมเทคโนโลยีสื่อ (Convergence), การค้าเสรีขององค์การการค้าโลก (WTO : World Trade Organization)

-สื่อกระแสหลัก (Mainstream Media) หมายถึง สื่อมวลชนที่พิจารณาจากความเป็นเจ้าของสื่อนั้นๆ (Ownership) อันมีเป้าหมายทางธุรกิจ เน้นผลกำไร เป็นองค์กรเชิงพาณิชย์ วัดความสำเร็จจากเรทติ้ง
-สื่อทางเลือก (Alternative Media) หมายถึง สื่อมวลชนที่เจ้าของสื่อมักเป็นภาคประชาสังคม (Civil Society), เป้าหมายเพื่อสังคม ไม่เน้นหาผลกำไร บางชนิดเป็นองค์กรสื่อสาธารณะ
สื่อเฉพาะกิจ (Specialization Media) หมายถึง สื่อที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์การใดเป็นเฉพาะ เช่น เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพื่อการเผยแพร่โดยองค์กรภาคธุรกิจ องค์กรภาคประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐ
-สื่อสาธารณะ (Public Media) หมายถึง สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์สาธารณะของสังคม ไม่รับโฆษณาธุรกิจ เงินดำเนินการมาจากการสนับสนุนหรือบริจาค เป้าหมายเพื่อการพัฒนาสังคม
-สื่อชุมชน (Community Media) หมายถึง สื่อที่มีหลักการดำเนินการ โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของ ดำเนินการโดยชุมชน เพื่อชุมชน
-สื่อพื้นบ้าน (Folk Media) หมายถึง สื่อที่ชาวบ้านในหมู่บ้านใช้ภายในหมู่บ้าน อาจเป็นสื่อประเพณี สื่อกิจกรรม สื่อบุคคล ซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน
-สื่อท้องถิ่น (Local Media) หมายถึง สื่อมวลชนที่มีอยู่และเป็นไปเพื่อคนในท้องถิ่น อาจเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ หรือระดับจังหวัดเดียว หรือหลายๆ จังหวัด มีทั้งวิทยุ หนังสือพิมพ์ และเคเบิลทีวี
-สื่อพลเมือง (Citizen Media) หมายถึง สื่อที่ผู้ดำเนินการเป็นลักษณะอาสาสมัคร ไม่เน้นอย่างมืออาชีพ มุ่งเป้าหมายเพื่อการมีส่วนร่วมในการสื่อสารของภาคประชาชน
-สื่อออนไลน์ (Online Media) หมายถึง สื่อที่เป็นสื่อทางเลือก สื่อเสริมหรือสื่อใหม่ เข้าถึงได้ตลอดเวลา โต้ตอบกับผู้รับสารได้ในทันที จัดเก็บสารสนเทศไว้ได้โดยง่าย เช่น เครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) เอ็กทราเน็ต (Extranet) บริการส่งข้อความสั้น (SMS) บริการส่งข้อความสื่อผสม (MMS) เน้นความสดใหม่ของข่าว, เน้นข่าวเชิงลึก (ข่าวเชิงสืบสวน), เน้นส่วนร่วมผู้อ่านผ่านกระดานข่าว (web board), เน้นส่วนร่วมโดยสร้างพื้นที่ส่วนตัวหรือ Blog, เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการรายงานข่าวเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
-สื่อละคร (Play Media) หมายถึง สื่อที่ใช้ละครเป็นตัวนำสารเพื่อการเรียนรู้ เป็นงานศิลปะเพื่อการสื่อสาร
-สื่อค่าย (Camping Media) หมายถึง สื่อที่ใช้กิจกรรมการเข้าค่าย เพื่อการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม
-สื่อใต้ดิน (Indy Media) หมายถึง สื่อที่ดำเนินการโดยอิสระของกลุ่มเฉพาะ มีแนวทางเป็นของตัวเอง ไม่ซ้ำกับสื่อกระแสหลัก บางประเภทจัดเป็นสื่อทางเลือก

อย่างไรก็ดี แนวร่วมสื่อที่ผ่านมาประชาธรรม ไทยพีบีเอส ก็ได้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน กรณีThe Standard ที่มีข่าวหากโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราเกิดขึ้น ใครที่ได้ประโยชน์ ? #WorldEnvironmentDay #TheStandard #StandForThePeople มีคนคอมเม้นท์สื่อนี่กำลังทำตัวเป็นNGO หาเงินจากแหล่งทุน(ไม่ก็เงินบริจาค) โดยเปรียบเทียบแล้วน่าสนใจว่าThe Standard อาจจะช่วยเป็นแนวร่วมลงโฆษณาอย่างหนึ่งให้เครือข่ายแรงงานฯ เป็นตัวอย่างหนึ่งด้วย

โดยเขามีทีมงานทำข่าว ถ้าเขามีเรื่องเจาะข่าว ด้วยติดตามผลักดันต่อเนื่องยาวนานยิ่งดี แน่ละขึ้นอยู่กับเป้าหมายวิธีการทำสื่อใหม่ของแรงงาน ใช้วิธีการที่หลากหลายจากเฟซไลฟ์ หรือจากกิจกรรมที่ผ่านมาน่าจะทำอีบุ๊ค(*******)อะไรได้บ้าง ภายใต้ข้อจำกัดของทีมงานของเพจเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ที่ไม่ได้ขนาดใหญ่ ต่างจากThe Standard และผมได้เขียนเปรียบเทียบกับสื่อใหม่(New Media) ในต่างประเทศ มาแล้ว

ยกตัวอย่างสถาบันแรงงานและอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์จะทำBlog(********) สื่อใหม่ที่บอกเล่ากิจกรรม ให้ความรู้กับนักศึกษาที่จะเป็นแรงงานต่อไป ซึ่งเป้าหมายของสื่อใหม่ ที่มีกลุ่ม น่าจะสอดคล้องกิจกรรม หาคนเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนคนเข้าเฟซเครือข่ายแรงงาน

อย่างไรก็ดี นำคำคมมาเสนอ คือ ความเสี่ยงที่มากที่สุด คือคนที่ไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย ” – Mark Zuckerberg(คนก่อตั้งเฟซบุ๊คผมนำมาจากเน็ต)
DIGITAL REBELLION: THE BIRTH OF THE CYBER LEFT “ความเกี่ยวโยงของแรงปรารถนาของนักกิจกรรม และเหตุผลของการโต้แย้งของนักวิชาการ,Wolfson(ผู้เขียน DIGITAL REBELLIONฯ) น่าสนใจอย่างเต็มที่การอุบัติขึ้นของฝ่ายซ้ายไซเบอร์ ในกบฎดิจิตอล ….”
—Michael Hardt, co-author of Declaration and Empire เป็นผู้เขียนร่วมกับNegriด้วย

ต่อมายกตัวอย่างวัฒนธรรมเทคโนโลยี ที่เขียนแล้วจะยาว มีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์ และข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ ในกรณีที่1 คือ 24 ชั่วโมงของรายละเอียดชีวิตในอีเลคทรอนิค กรณีที่2.กิจกรรมไซเบอร์ บทบาทของโซเชียลมีเดีย ในการเคลื่อนไหวและการลุกขึ้นสู้ของกิจกรรม ตั้งสมาธิกลุ่มจัดตั้งยุทธศาสตร์ โดยพวกเขา ในพื้นที่ไซเบอร์ (เก็บความย่อๆจากJonathan Crary’s 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep และการรีวิวหนังสือเล่มดังกล่าวต่อชีวิต ที่ถูกการครอบงำในรูปแบบของทวิส.เฟซบุ๊ค)

ดังนั้น สื่อดิจิตอล นั้นส่งผลต่อการอ่านความคิดของคน และอุตสาหกรรมสื่อดิจิตอล ส่งผลต่อการติดตามงานของคนอาจจะตลอด24 ชั่วโมง คนทำงานสื่อสารง่ายขึ้น ตามตัวกันง่ายกว่ายุคโทรศัพท์บ้าน มีโทรศัพท์มือถือ ต่อมาเฟซฯ ไลน์ฯลฯ บางคนปิดมือถือ ปิดเฟซฯ ปิดไลน์ไปเลย

ผมในฐานะผู้กำกับหนังสั้น ใช้สื่อใหม่(เพื่อนนักวิจารณ์บอกหนังสั้นรณรงค์กฎหมายเค้าเป็นคนนอกไม่อินเท่าการถ่ายภาพเป็นงานมุมกล้องศิลปะ********)เป็นอาจารย์พิเศษ ของสาขาวัฒนธรรมศึกษา ก็สนใจแนวคิดมูลนิธิผสานวัฒนธรรม หรือแนวคิดเรื่องจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แรงงานภาคเหนือด้านวัฒนธรรมสื่อดิจิตอล สื่อใหม่ ในระยะยาว หลักฐานประวัติศาสตร์และความทรงจำ(*********)ในสื่อใหม่ โดยส่วนตัวเท่าที่พยายามเขียนภาพหลากหลายของไทยกับยุคสื่อใหม่ : ชาติ หรือNew Digital Age : Nations(ยุคดิจิตอลใหม่: ชาติ**********)ด้วย

*แมวจร คนจรhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1729142877114933&id=100000577118415
**สื่อดิจิตอล

*** “โลกโซเชียล” กับ “โรคซึมเศร้า”
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/637547
เมื่อวานกับวันนี้มีงานบางมุมเกี่ยวกับสื่อ

(เฟซฯถูกใช้ในอาหรับสปริงด้วย)
• วัฒนธรรมดิจิตอล คือ โปรแกรมนวัตกรรมสหวิทยาการ อยู่ใน คณะสื่อและสื่อสารมวลชน วิเคราะห์สำรวจ อินเตอร์เน็ต สื่อใหม่ และเทคโนโลยีดิจิตอล และบทบาทของผู้เล่นในสังคมร่วมสมัย สื่อ วัฒนธรรม ธุรกิจ การเมือง ศิลปะและชีวิตประจำวัน
• โปรแกรมวัฒนธรรมดิจิตอล เป็นพื้นที่ของเทคโนโลยีฉลาด สื่อสารตอบกัน โทรศัพท์มือถือและเครือข่ายเทคโนโลยี ในบริบทภาพวาดเกี่ยวกับสื่อศึกษา วัฒนธรรมศึกษา สื่อใหม่ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา สังคมวิทยา สื่อศิลปะ และปรัชญาในการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกี่ยวกับสื่อดิจิตอล
• การศึกษาสำรวจเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีใหม่สื่อใหม่และการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสื่อสารความรู้ อัตลักษณ์และอำนาจ
• หัวข้อที่ครอบคลุมในโปรแกรมวัฒนธรรมดิจิตอล รวมถึงเว็บ สื่อสังคม ออนไลน์ ตัวตน มือถือ โซเชียลเน็ตเวริค์ เกมคอมพิวเตอร์ ชุมชนเสมือน ทฤษฎีของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการวิจัยดิจิตอล สื่อศิลปะ
http://sydney.edu.au/arts/digital_cultures/undergrad/index.shtml
ศิลปินไทย ใช้เฟซฯสอนศิลปะ
im:print 2010: zustandsprotokolle aktueller druckgrafik journal for the state of current printmaking (Edition Angewandte) (German and English Edition)
Print versus electronic journals: a preliminary investigation into the effect of journal format on research processes*

https://www.umass.edu/umpress/series/studies-print-culture-and-history-book
อุปกรณ์ดูดวิญญาณ!!! งานศิลปะจิกกัดสังคมก้มหน้า
http://www.manager.co.th/Marsmag/ViewNews.aspx?NewsID=9580000127092
ฟูโกต์ และสื่อสังคม : ชีวิต ในพานอพติคอน(คุกดูผ่านสายตา)เสมือนจริง (Foucault and social media: life in a virtual panopticon )
https://philosophyforchange.wordpress.com/2012/06/21/foucault-and-social-media-life-in-a-virtual-panopticon/
Facebook | Panopticon: an analysis of Facebook and its parallels to the Foucaultian Panopticon
http://scholar.utc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=honors-theses
รุ่นน้องสัมภาษณ์เรื่องเครื่องอ่านความคิดคน คล้ายเฟซบุ๊ค
(ดูหนังCitizen Four ดูหนังHacker)
****โครงการนิทรรศการ เสวนาแบบบูรณาการระหว่าง วรรณกรรมกับศิลปะ “การอ่านจากภาพตะวันตกกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
http://www.manager.co.th/Campus/nodrink/listComment.aspx?ID=68519
***** ดูเพิ่มเติมบทสัมภาษณ์อภิสิทธิ์ ที่มั่นใจเลือกตั้งจะได้เป็นรัฐบาลhttps://www.facebook.com/adaybulletin/photos/a.267853132346.141679.267847432346/10154364574447347/?type=3&theater
******ว่าด้วยสารพัดคำเรียกสื่อ
http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1122:2009-12-25-04-27-23&catid=17:media-store%3E,%20
*******การทำอีบุ๊คของสื่อใหม่รวมเรื่องราวในหนึ่งปี กัน ยกตัวอย่างช่วงก่อนผมร่วมทำเพจกับเพื่อน ตอนนี้เพื่อนให้ชวนร่วมทำเรื่องเวียดนามใต้ โดยแนวระดมทุน(ขณะนี้มีแนวเว็บระดมทุนไทยและต่างประเทศก่อนพิมพ์หนังสือ) ซึ่งผมอาจจะหางานเขียนเก่าๆ เสนอเขา และระดมสมองสำหรับระยะยาวด้วย
********PUP Institute of Labor and Industrial Relations (ILIR) conducted 2nd BLOGS
กิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษา
https://www.pup.edu.ph/research/ilir/news.aspx?go=ESOVl8EOZUo%3d
ดูงานในBlogของสถาบันแรงงาน และอุตสาหกรรมสัมพันธ์(น่าสนใจในแง่การสร้างวัฒนธรรมแรงงาน The Making working class)
*********History & Memory aims to explore not only official representations of the past in public monuments and commemorations but also the role of oral history and personal narratives, the influence of the new media in shaping historical consciousness, and the renewed relevance of history writing for emerging nations and social conflicts.
https://muse.jhu.edu/journal/71
(ประวัติศาสตร์และความทรงจำ และเรื่องเล่าส่วนตัวอิทธิพลต่อสื่อใหม่ฯลฯ)
********** New Digital Age : Nations(ยุคดิจิตอลใหม่: ชาติ)
http://akkaphon.blogspot.com/2016/01/new-digital-age-nations-2-single.html
(ดิจิทัลเปลี่ยนโลก : The New Digital Age)
ชะตากรรมทางภาพลักษณ์ของผู้ใหญ่ยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ก
https://prachatai.com/journal/2016/12/69342
(พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ จะส่งผลต่อสังคมอีก)
เปิดตัวเว็บข่าวคนพิการ ชวนเสวนามุมใหม่ ลบภาพวงเวียนชีวิต
หากินกับคนพิการให้ถูกทาง
https://prachatai.com/journal/2017/07/72238
Sadapphim Ukin Surawong ยาวมาก..แต่อ่านนะ แอบอ่านผ่านๆบ้าง แฮร่..หนุกดีค่ะ😁😁
555จริงๆที่เขียนนี่บางเรื่องไม่ได้ใส่ไปในบทความตัดให้สั้นลง ที่ร่างไว้เกือบสองเดือน คือ พยายามแก้ไขตัดบางอันออก เช่น พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ มีก.ม.ลิขสิทธิ์ ปัญหาการสะสมเพื่อนในเฟซ บางคนใช้เฟซฯอ่านอย่างเดียว ฯลฯ โดยโลกดิจิตอลตอนนี้มีคำคมใหม่ว่าปลาเร็วกินปลาช้า แทนปลาใหญ่กินปลาเล็ก
หรือBuilding Digital Culture: A Practical Guide to Successful Digital Transformation
รวมทั้งThe Internet, a Tool for Art?
http://www.kareneliot.de/thesis_surveillance.html

4.2
หลายวันก่อนได้บังเอิญเจอเด็กชายชวนกัน เตะบอลกับเด็ก แล้วเด็กเรียกผมว่าลุง ก็สมควรเตรียมตัวสู่ชนชรา ฮร่า😊

4.3
สถาบันวัคซีน ส่งประกาศนียบัตรหนังสั้นบัวบานมาให้ผมด้วย
Kengkij Kitirianglarp แปลว่าไม่ได้รางวัลหรอ
ใช่แล้ว แปลว่าไม่ได้รางวัล ได้แค่ประกาศนียบัตร ครับท่าน ส่งลิ๊งค์หนังให้ท่านแนบด้วย ละกัน ครับ

คือ เอาตรงๆนะท่านอรรค หนังมันสื่ออะไรหรอ ขับรถเก่งมาจอดส่องๆเดินไปเสียงฟังไม่รู้เรื่อง เนื้อหาไม่เข้าใจ

ขอบคุณ คือท่าน เอาตรงๆนะ ท่านเรียกชื่ออรรค(พล)ยังไม่หมด และบรรยายมาดังกล่าวผมวิเคราะห์สาเหตุ ทำให้เกิดผลดังกล่าวน่าจะไม่ได้อ่านเรื่องย่อประกอบกับดูเนื้อหาหนังทางยูทูปที่แปะไว้ ตอบคำถามที่ 1.หนังมันสื่อรักโรแมนติค ดราม่า เกี่ยวกับเกย์ มีเรื่องตอบโจทย์ประกวดเรื่องวัคซีนในเรื่องย่อ (synopsis)ชายกับเอก เป็นเพื่อนรักกันมาก ชายกำลังไปชอบ “ขวัญ” หญิงสาว แต่ชายไม่เคยรู้เลยว่าเอกแอบชอบเขา จนกระทั่งชายถูกหมากัดพบปัญหาขาดแคลนวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ในที่สุดเอก ได้ตัดสินใจสารภาพรักกับชาย 2.หนังเรื่องนี้ใช้ไมค์บูมบันทึกเสียงเป็นส่วนใหญ่ต่างจากหนังเรื่องเล่า ที่ใช้กล้องบันทึกเสียง ท่านน่าจะถามต่อ ไมค์บูมมีปัญหาใช่ไหม? จะช่วยซื้อไมค์บูมใหม่ให้ไหม? 3.เนื้อหาตามที่บอกไปแล้วไม่งั้นจะตอบวน (ถ้าเป็นผมถาม น่าจะถามต่อได้ค่าลิขสิทธิ์หนังสั้นไหม? หรือมีหนังสั้นเรื่องอื่นที่อยากดูอีก เช่น หนังสั้นได้รางวัลชมเชย ผมสายหาเงินรางวัล ดูได้)

4.4
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอยจัดเพลงโดยเพลงจัดเพลงของClean Bandit – Symphony feat. Zara Larsson
ดูมิวสิควิดิโอแล้วฮิปสเตอร์บอยๆ ต้องระวังขี่รถจักรยานถูกรถชน นี่แหละสโลว์lifeแล้วก็ตาม ครับ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การสะสมความทรงจำ การสะสมสื่อสิ่งพิมพ์

4 ก.ค.
การสะสมความทรงจำ วันชาติอเมริกา
วันนี้วันชาติอเมริกา โดยผมเคยเขียนเรื่องทรัมป์มาบ้างแล้ว(*) จะขอเขียนด้านบวกของเขาก่อน คือ โดนัลล์ ทรัมพ์ มหาเศรษฐีชาวอเมริกันจะมีหนังสือออกมามากกว่า 15 เล่ม แต่แนะนำให้เริ่มอ่านจากเล่มแรกของเขาก่อน อย่าง “The art of the deal” ทรัมพ์ได้อธิบายถึงกลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างธุรกิจ วิธีการทำข้อตกลง การต่อรองกับคู่ค้าและการตัดสินใจอย่างไรให้ดีที่สุด ใครก็ตามที่มีความสนใจในเรื่องธุรกิจหรืออยากหาความรู้เพิ่มเติมไม่ควรพลาดที่จะเรียนรู้แง่คิดจากหนึ่งในนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จของโลกผ่านหนังสือเล่มนี้(**คานธีได้อ่าน Think and Grow Rich ของ ดร.นโปเลียน ฮิลล์ ถ้าคานธี อายุยืนมาถึงยุคทรัมป์จะแนะนำหนังสือนี้ไหม?)

อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ต่อมาได้เป็นประธานาธิบดี ก็มีแบน7 ชาติมุสลิม(***)อีกด้านหนึ่งในหลายเรื่องกรณีข้อตกลงปารีส ต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น ผู้คนเป็นห่วงประเทศใหญ่ผูกขาดอำนาจ ทำให้โลกร้อน (ประเทศใหญ่กว่าเอาเปรียบต่อไปอีกเหมือนปลาใหญ่กินปลาเล็ก) ด้วย

*การสะสมทุน ความรู้ ความทรงจำ กำลังมวลชน(อุปมาปลา)
http://akkaphon.blogspot.com/2017/03/blog-post.html
**10 หนังสือจากผู้มีอิทธิพลระดับโลก..สร้างแรงบันดาลใจ
http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9580000141225
***ทรัมป์ปลดฟ้าผ่า รักษาการ รมว.ยุติธรรม ‘ทรยศ’ ขัดคำสั่งแบน7 ชาติมุสลิม
อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/847832
(ภาพประกอบการ์ตูนจากเน็ตhttp://moneybuffalo.in.th/)

4.2
เมื่อผมหลายเรื่องหลายราว หยุดใช้เฟซฯผมมีภาพออกพื้นที่พบคนงาน ในเครือข่ายแรงงานฯ และตอนแรกว่าจะถ่ายหนังสั้นเก็บไว้บางช็อต แต่ไม่ทัน ก็มาเร่งงานเขียนบทไปๆมาๆ หลังจากปรับบทหนังสั้นใหม่ ผสมดัดแปลงงานเรื่องสั้นเก่าของผม ในหลายวันนี้ก็เสร็จหนึ่งรอบดราฟท์แล้ว ผมไม่มีเวลาเขียนอะไรมาก ครับ

ทรนง เท่าเทียม อยากชม ลวกเพ่
555ครับท่าน ขออภัยที่มาตอบช้า เนื่องจากไม่ค่อยได้ใช้เฟซฯ และหนังสั้นเรื่องนี้ผมต้องอัพยูทูปตามเงื่อนไขประกวดด้วย สำหรับโจทย์ประกวดครั้งนี้ก่อนส่งแบบรีบเร่งเลยไม่ได้เข้ามาใช้เฟซฯ ตอบท่านพี่ ยินดีที่มาเป็นเฟรนด์ในเฟซฯ ครับ

ทรนง เท่าเทียม อยากฟังเรื่องจริงไหมแรงงานฝุ่น
ผมสนใจเรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย หนัง เล่าเลย ครับ^^

4.3
Welcome Back ดีเจ บอย จัด เพลงฉันจำเธอได้ แด่ทุกคน ดูแลสุขภาพกัน ราตรีสวัสดิ์ ครับ

7 ก.ค.
การสะสมความทรงจำ การสะสมหนังสือ
วันนี้ในอดีตวันเสียชีวิตของผู้แต่งเชอร์ล็อคโฮมส์ คือ อาร์เธอร์ อิกเนเชียส โคนัน ดอยล์ (อังกฤษ: Arthur Ignatius Conan Doyle) ถึงแก่กรรม ในวันที่ 7 กรกฎาคม โดยผมสะสมความทรงจำ สะสมหนังสือนำเสนอภาพหนังสือคิดแบบเชอร์ล็อคโฮมส์ มีโปรยโฆษณาคุณเห็นแต่ไม่ได้สังเกต…สิ่งที่คุณเห็นจะไม่เป็นเพียงสิ่งที่ได้เห็นอีกต่อไป เมื่อคุณใช้ทักษะของนักสืบ ทุกอย่างที่ได้สัมผัสก็ให้ข้อมูลกับคุณได้มากกว่าที่คิด ซึ่งหนังสือเล่มนี้ถูกจัดเป็นหมวดบริหารธุรกิจ ผมซื้อมาไม่แพงเคยเล่าไปบางส่วนแล้วเรื่องอ่านไม่ลืมขยับมือไปด้วยระหว่างที่อ่าน แล้วพลังสมองจะเพิ่มขึ้นมหาศาล(*) และอ่านทบทวนด้วย

เมื่อผมกลับมาทบทวนเคยเขียนเชอร์ล็อคโฮมส์ ถึงอ.เบน(**) อีกครั้ง คือ เมื่ออ.เบน เป็นเด็กเขาชอบอ่านนิยายเชอร์ล๊อก โฮมส์ และเรียนรู้ว่า เมื่อคุณค้นหาทางแก้ปัญหาไม่มองสิ่งที่คุณสามารถมองเห็น จงมองที่คุณไม่สามารถเห็น
นี่แหละเป็นเรื่องน่าสนใจ ในแง่การสะสมทุน และมรดกหลังวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้งของไทย ผ่านมา20ปี ด้านการบริหารธุรกิจของไทย ต่างจากเกาหลีใต้ ที่ผมเคยเขียนไว้(***) ต่อมากรณีคอรัปชั่นเกาหลีใต้ขบวนการเคลื่อนไหวจนเปลี่ยนประธานาธิบดีใหม่

โดยเปรียบเทียบกับการคิดถึงการมองเห็นปริศนาการเมืองไทย(****) เป็นโจทย์ ที่ต้องแก้ไขระยะยาวอย่างที่ผมเคยเขียนไว้ ในแง่ยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปี จะต่างจากของเกาหลีใต้ในปัจจุบัน เห็นนายกฯทหารมาบริหารประเทศไม่ใช่พวกบริหารธุรกิจด้วย

อย่างไรก็ดี เรามีความหวังไม่ว่านักบริหารธุรกิจเป็นนักการเมืองอย่างทรัมป์(*****) อย่างน้อยก็มาจากการเลือกตั้งและระบบตรวจสอบ(ฯลฯ)ตามประชาธิปไตย ที่ต้องสังเกตการณ์ประชาธิปไตยของไทย

*คิดแบบ เชอร์ล็อค โฮล์มส์
https://www.se-ed.com/product/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84-%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C.aspx?no=9786162051982
การสะสมความทรงจำ ผ่านหอภาพยนตร์ มามหา’ลัย

ผมเขียนจากความจำทำเข้าใจจากข้อมูลจากหนังสือคิดแบบ เชอร์ล็อค โฮล์มส์ หนังสือเทคนิคอ่านให้ไม่ลืม ที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ
http://naiin.morestudio.co.th/product/detail/212875
http://www.welearnbook.com/index.php…
(แนวพึ่งความทรงจำภายนอกให้เขียนออกมาบนเฟซบุ๊ค ฯลฯ)

**BENEDICT ANDERSON.RIDDLES OF YELLOW AND RED. New Left Review 97, January-February 2016.
(As a boy, I was fascinated by Sherlock Holmes…)
https://newleftreview.org/II/97/benedict-anderson-riddles-of-yellow-and-red
การสะสมทุน ( Capital accumulation )
http://akkaphon.blogspot.com/2017/03/capital-accumulation.html
มรดกวัฒนธรรม มรดกประวัติศาสตร์ และมรดกความรู้:ศาสตร์การอนุมาน
http://akkaphon.blogspot.com/2017/03/blog-post_20.html
***ไทย ไทเกอร์ เปรียบเทียบเกาหลีใต้ในสี่เสือเอเชีย(ไท-ลาว)
http://akkaphon.blogspot.com/2016/07/blog-post_7.html
****การสะสมความทรงจำ 24 มิถุนา

การสะสมความทรงจำ การสะสมสื่อสิ่งพิมพ์

*****การสะสมความทรงจำ วันชาติอเมริกา

7.2
ภาพการประชุมเมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ผ่านมา ผมพร้อมแอดมินหลายคนของเครือข่ายแรงงานฯ ซึ่งคุยทั้งเรื่อง1.Positionของเพจ 2.แนวทางรณรงค์ 3.สถานการณ์ เช่น พรก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เมื่อผมเล่าย่อๆจากหลายเรื่องด้วยกัน ส่วนตัวผมก็ย่อยไอเดียจากบทความสื่อดิจิตอลที่ผมเขียนค้างไว้ แลกเปลี่ยนร่วมสนทนาเรื่องจะมีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ระดมสมองคลังไอเดียความคิดกัน ครับ
(ภาพ ณ มูลนิธิสื่อประชาธรรม)

7.3
ราตรีสวัสดิ์ เก็บตัวรวบรวมสมาธิทำงานหยุดใช้เฟซฯ กลับเข้ามาใช้เฟซฯหลังจากหลายวันคุยสเตอรี่บอร์ด คุยบท ซ้อมบท เทสต์นักแสดง ดูโลเกชั่น วันนี้ถ่ายหนังสั้น ครับ^^

11
วันประชากรโลก (World Population Day) คือวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ ผมตัดต่อรีบเร่งส่งประกวดหนังสั้นเสร็จแล้วหนังArt แต่ผมต้องดำเนินการจัดส่งงาน ฯลฯ โพสต์ภาพหนังสั้นและภาพเครดิต ฉลองหน่อยด้วย
ทรนง เท่าเทียม สักขวด
โอเค สักขวด5555

11.2
จากชีวิตประจำวันหลายเรื่องด้วยกัน เมื่อผมลืมบอกไปมีคนฝากให้ผมประกาศหาคนเลี้ยงแมว ตามรูปด้วย ครับ^^
Nittaya Nid พี่บอยรับเลี้ยงค่ะ
พี่บอย มีแมวหนึ่งตัวมาเกี่ยวข้องก็เหนื่อยแล้ว 5555

11.3
ราตรีสวัสดิ์ ครับ บรรยากาศฝนพรำ ดีเจบอย(ผมเคยเป็นดีเจวิทยุจริงๆ มีโอกาสจะเล่า) กลับมาจัดเพลงของนักเขียนรางวัลโนเบลได้ไง ที่เป็นที่กังขาปีที่แล้วจากงานเขียนไม่กี่เล่ม โดยผลงานของBob Dylan “A Hard Rains A Gonna-Fall” (lyric Video) https://www.youtube.com/watch?v=8O7heJ5ILvM
ทรนง เท่าเทียม มีเพลงไทยก่อ
555 พี่ทรนงเป็นดีเจออนไลน์ ผมจัดเพลงไทยให้พี่

ทรนง เท่าเทียม ฝนอ่อยมายอกเหล้า
5555 ตามสบาย เพราะผมกับพี่อยู่คนละที่กัน ครับ

14 ก.ค.
การสะสมความทรงจำ การสะสมสื่อสิ่งพิมพ์
วันที่14 ก.ค.วันนี้ในอดีตประเทศฝรั่งเศส คือ วันบัสตีย์ เป็นวันชาติของฝรั่งเศส โดยอ.เบน เขียนไว้การปฏิวัติฝรั่งเศส มิได้เกิดขึ้น(not made) หรือถูกนำโดยพรรคหรือขบวนการที่เป็นรูปร่างอย่างที่เข้าใจกันในความหมายสมัยใหม่ ทั้งไม่ได้มีตัวบุคคลที่พยายามจะดำเนินการอย่างมีระบบแบบแผนใดๆ การหาตัว “ผู้นำ”อย่างเช่นที่เราคุ้นเคยภาพของการปฏิวัติในศตวรรษที่20 ก็เป็นความยากยิ่ง…
…การสะสมความทรงจำ(accumulating memory) จนเกิดเป็นรูปเป็นร่างถึงจะมีขึ้นมาได้ มีการเชื่อมโยงปะติดปะต่ออย่างยุ่งเหยิงและเกินจริง(The overwhelming)ของอันได้ประสบมานี้ ทั้งโดยคนที่กระทำและผู้เป็นเหยื่อของเหตุการณ์ กลายเป็นตัวตน ที่ถูกขนานนามว่าการปฏิวัติฝรั่งเศส เปรียบเสมือนกับก้อนหินที่ปราศจากรูปทรง ที่ถูกสลักเสลาจนกลมเกลี้ยงด้วยหยดน้ำจำนวนนับไม่ถ้วน เช่นเดียวกันประสบการณ์ก็ถูกสร้างขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างด้วยจำนวนคำนับล้านจนกลายเป็นความคิด ซึ่งประทับลงบนหน้ากระดาษ…(*)

เมื่อการสะสมความทรงจำดังกล่าว ผลิตเป็นหนังสือ โดยเปรียบเทียบกับไทย ในวันที่ 14 ก.ค.พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) – ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 เป็นพรรคการเมืองแรกที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง 23 คน นำโดย ดร.ทักษิณ ชินวัตร โดยชุดที่ขอจดทะเบียนพรรคการเมือง คือ ดร.ทักษิณ ชินวัตร คณิต ณ นคร ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ พันธุ์เลิศ ใบหยก สิริกร มณีรินทร์ กันตธีร์ ศุภมงคล สารสิน วีระผล สุวรรณ วลัยเสถียร ปภัสรา ตรังคิณีนาถ ด้วย

ต่อมาอ.เบน เคยกล่าวปี2549 ถึงพรรคไทยรักไทย และทักษิณ ไว้ว่าพรรคไทยรักไทยยังมิได้มีสถานะเป็นพรรคสมัยใหม่อย่างเต็มตัว แต่พรรคไทยรักไทยก็มีนโยบายที่พรรคการเมืองอื่นในอดีตไม่มี วิธีที่ทักษิณใช้ในการหลอมตัวเองเข้ากับมวลชนทั้งในแบบบุคคลต่อบุคคลและผ่านจอโทรทัศน์นั้นมีลักษณะเหมือนกับนักการเมืองสมัยใหม่มากกว่านักการเมืองอื่น ๆ ที่ผ่านมา แต่แน่นอน เขาเป็นเพียงสิ่งที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน … (**)

โดยเราคิดเป็นเห็นความเปลี่ยนแปลงพรรคไทยรักไทยถูกยุบ ตั้งพรรคพลังประชาชน พรรคเพื่อไทย ในความเปลี่ยนชื่อพรรคไปอย่างน่าสนใจในหลายปี ซึ่งผมนำภาพหนังสือแผ่นดินจึงดาล การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ โดยการทำหนังสือปี2560ของ”มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน”หรือสำนักข่าวประชาไท ส่งหนังสือมาให้ผมอ่าน ยังไม่ได้อ่านละเอียดมาก ตามTradition ต่างประเทศรีวิวหนังสือ จะได้หนังสือฟรี แต่ผมไม่ใช่รีวิวหนังสือ ซึ่งผมเขียนถึงข้อมูลในหนังสือยกตัวอย่างสั้นๆ และจับประเด็นด้วย
1.แผ่นดินจึงดาล: กุลลดา เกษบุญชู มี้ด 2.แผ่นดินจึงดาล: นิธิ เอียวศรีวงศ์ 3.แผ่นดินจึงดาล: ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
4.แผ่นดินจึงดาล: พวงทอง ภวัครพันธุ์ 5.แผ่นดินจึงดาล: วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 6.แผ่นดินจึงดาล: สุรชาติ บำรุงสุข
7.แผ่นดินจึงดาล: เกษียร เตชะพีระ 8.แผ่นดินจึงดาล: อภิชาต สถิตนิรามัย 9.แผ่นดินจึงดาล: ธงชัย วินิจจะกูล
ก่อนอื่นผมอยากกล่าวในแง่ส่วนตัวก่อนว่านักวิชาการ ดร.ที่สัมภาษณ์ทั้ง เก้าคนผมเคยเจอตัวจริงเกือบทั้งหมด ยกเว้น อ.สุรชาติ ที่เชี่ยวชาญเรื่องกองทัพ และทำนายผิดว่าจะไม่มีการเคลื่อนกองทัพ รัฐประหาร 57 โดยประเด็นของผม ในฐานะไม่มีงานฟรีแลนซ์จากประชาไท ช่วงนี้เลย ก็สนใจในแง่นอกเหนือจากนักวิชาการ น่าจะไปสัมภาษณ์นักบริหารธุรกิจ นักการเมืองบ้างก็ได้ และก็ย้อนกลับมาประเด็นยกตัวอย่างเฉพาะการเมืองจากนักวิชาการข้อมูลในหนังสือ ที่ผมเปรียบเทียบกับความคิดเห็นของผม

เมื่อผมไม่มีเวลาเขียนอะไรมาก ได้เขียนเรื่องสืบสวนสังเกตการณ์(***) ติดตามการเมืองมามีอยู่สองแนวทางในตอนนี้เท่านั้น 1.มีเลือกตั้งภายใต้โลกาภิวัตน์หรือเสรีนิยมใหม่ไม่อาจใช้โมเดลแบบจีนทางเศรษฐกิจไม่มีเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยได้อย่างที่คสช.ตามจีน(ยกตัวอย่างพึ่งจีนกรณีรถไฟไทย-จีน ฯลฯ) แต่การเมือง(อิงสองฝ่ายกรณีอเมริกาติดต่อทรัมป์จากการเลือกตั้ง)ยังมีความวิตกของพวกคสช.เรื่องเลือกตั้ง(****)
2.ขัดแย้งดำรงอยู่ แน่นอนแต่ระดับรุนแรงขนาดไหน ไม่รู้ กรณีอินโดนีเซีย แยกเป็นติมอร์ตะวันออก(ผลกระทบวิกฤติต้มยำกุ้งของไทย ฯลฯ นี่เป็นกรณียกตัวอย่างเฉพาะเปรียบเทียบภาคใต้ไทย) โดยสองทางของผมสอดคล้องตามความเห็นต่อนักวิชาการสองคน ผู้รับมรดกของอ.เบน ยกตัวอย่างที่1 อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์

1.ถ้ามีการเลือกตั้ง อย่างไรคุณหนีไม่พ้นว่าคนชนบทตั้งรัฐบาล แล้วคุณจะล้มไม่ได้ด้วย เพราะต่อไปนี้มันจะไม่ใช่เบี้ยหัวแตกแล้ว จะกลายเป็นก้อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือไม่ก็ตามแต่ เพราะไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมีคนมองเห็น ถ้าเขาเป็นพรรคใหม่เขาก็ปรับตัวได้ แต่ถ้าเป็นพรรคเก่าก็ปรับลำบาก อย่างพรรคประชาธิปัตย์ มันลำบากเพราะฐานเสียงคุณแน่นแล้ว ฐานเสียงอยู่ในเมือง คุณจะปรับได้อย่างไรโดยไม่ให้เสียฐานเสียงเก่า…

ถามว่าจะจบลงด้วยความรุนแรงหรือไม่ก็ได้ทั้งสองอย่าง ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่า รัฐธรรมนูญจะดำรงอยู่ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่า คุณจัดวางสมดุลแห่งอำนาจของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยไว้ให้ลงตัวได้แค่ไหน ระหว่างคณาธิปัตย์ คนชั้นกลางในเมือง ปัญญาชน นักวิชาชีพ กองกำลังติดอาวุธ ประชาชนระดับล่างซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ ฯลฯ ถ้าลงตัวดีอยู่ ก็จะมีอายุใช้งานไปช่วงหนึ่ง…(อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ที่อ.เสกสรรค์ ผู้เคยกล่าวถ้ามีรัฐประหารผมจะออกมาเดิน อ้างถึงในปาฐกถาอ.เสกสรรค์ช่วงก่อน โดยผมเก็บสถิติทำนายแล้วอ.นิธิ ไม่แน่นอน ยกตัวอย่างปีที่แล้วเปรียบเทียบกับตปท.กรณีทำนายค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าฮิลลารี คลินตัน จะได้รับเลือกเป็นปธน. ดูบทความทรัมป์กับโลกปัจจุบัน แต่กรณีการเมืองไทยนี้ดังกล่าวผมเห็นด้วย)

กรณียกตัวอย่างที่2 อ.ธงชัย วินิจจะกูล คือ 2.มันจึงขัดแย้งในตัวมันเอง ความขัดแย้งในตัวเองอันนี้จะปะทุหรือไม่ ปะทุแน่ สักวันหนึ่ง แต่ไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อไร(ผมเห็นด้วยกรณีดังกล่าว ต่างจากข้อสังเกตผมที่เคยเก็บสถิติการทำนายของอ.ธงชัยไว้ เคยเขียนบทความเปรียบเทียบไทยกับฟิลิปปินส์ ดูบทความ”ระบอบอภิสิทธิ์” คืออะไร? มาร์ค = มาร์คอส?(*****) แต่อ.ธงชัย วินิจจะกูล ก็เคยมีผู้ท้าทาย(******)ด้วย

ดังนั้น ข้อมูลหนังสือดังกล่าว(*******)เป็นการสะสมหนังสือและการสะสมความทรงจำของผม โดยยกตัวอย่างการอ้างอิงผมเขียนบริบทจะยาวกล่าวอย่างย่อๆ หลังประชามติรัฐธรรมนูญ ทำให้ผมวิเคราะห์หนังสือหน้าปกแผนที่กลับหัว โดยภาวะวิสัยมากกว่าอัตวิสัย สะท้อนปัญหาผู้คนติดคุกถูกไล่ล่าผู้ลี้ภัย
ในภาวะชาตินิยมราชการหรือทางการ(official nationalism) โดยรัฐ ก็ยังอยากไปกับเสรีนิยมใหม่หรือโลกาภิวัตน์(ควบคุมสื่ออินเตอร์เน็ตดูจีน) ดูจีน(ตั้งแต่เข้าWTOแต่ถกเรื่องพวกนี้จะยาว) ดูอเมริกา แต่ผมเน้นย้ำมีสองแนวที่ผมเห็นสังเกต ส่วนผมเคยข้อเสนอมาแล้วหลายแบบ กลับมาเน้นสะสมยุทธศาสตร์ โดยนำคำของอ.เบนมาใช้ผลิตซ้ำต้องการที่จะเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรในอีกสิบหรือสิบห้าปีข้างหน้า.. อย่าคิดแต่ยุทธศาสตร์เพียงซึ่งหน้า แต่ควรจะคิดถึงว่าต้องการจะเห็นอะไรในอีกสิบปีข้างหน้า…

อย่างไรก็ตาม สองแนวทาง จะเกิดความขัดแย้ง หรือสร้างสมดุล ต่อมาเกิดแนวทางที่สาม ข้อเสนอพยายามสร้างConsensus ร่วมกันในสังคม ก็ติดตามต่อไปในระยะยาวละกัน

*เบน แอนเดอร์สัน ดูเพิ่มเติมกับบทที่ 5.ภาษาเก่า แม่แบบใหม่ (Old Languages, New Models) ในชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม
**เบน แอนเดอร์สัน ในโครงการเปลี่ยนประเทศไทย ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 : โครงการกรกฎาคม-กันยายน 2549 โดยอ้างคำอันโด่งดังของกรัมชี่ด้วย
***การสะสมความทรงจำ การสะสมหนังสือ

****กรองกระแส/โรคระบาด การเมือง ความไม่เชื่อ ความไม่มั่นใจ ในเรื่อง “การเลือกตั้ง”
https://www.matichonweekly.com/featured/article_39980

***** “ระบอบอภิสิทธิ์” คืออะไร? มาร์ค = มาร์คอส?
https://prachatai.com/journal/2010/06/30014
(ยกตัวอย่างเพิ่มนอกเรื่องเกร็ดที่มาชื่อของฟิลิปปินส์ตามพระนามของพระเจ้าฟิลิปป์ที่ 2ของสเปน
ดูหนังสือของอ.เบน คือ ชุมชนจินตกรรมฯ ในบทที่10.สำมะโนประชากร แผนที่ พิพิธภัณฑ์ (Census, Map, Museum)ด้วย)

******ผู้เคยถูกท้าทายโดยผู้ใช้นามปากกาดร.หอกหัก วิจารณ์(..ยุคที่ข่าวการเมืองขายได้กำไรมากกว่าในอดีต นักวิชาการจึงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากเกินกว่าคุณภาพของข้อเสนอและความลุ่มลึกของเนื้อหา)
ดูเพิ่มเติม:หอกข้างแคร่รีเทิร์น: “ด็อกเตอร์” เทวดารุ่นใหม่ในสังคมการเมืองไทย
https://prachatai.com/journal/2008/09/18272
*******หมายเหตุเพิ่มเติม ขอบคุณประชาไทที่ส่งหนังสือ เนื่องจากทุกคนในหนังสือ เป็นอาจารย์ ที่น่าเคารพ แต่ประเด็นนี่ไม่ใช่การจับผิด เพียงตามข้อเท็จจริงอย่างคิดแบบเชอร์ล็อคโฮมส์ มองเห็นผ่านประวัติศาสตร์ โดยยกตัวอย่างสองคน ยกตัวอย่าง อ.นิธิ มีรูปถ่ายคู่กับผม(ในฐานะการเรียนในม.เที่ยงคืนยังไม่เคยเผยแพร่) หรืออ.ธงชัย มีรูปถ่ายคู่กับผมเคยเผยแพร่(ในฐานะผู้เคยได้รับโอกาสคุยเรื่องเรียนต่อที่ม.วิสคอนซิน เป็นมหาลัยที่คนดังไทยจบมาหลายคน) ใน
ดูเพิ่มเติม“การสะสมความทรงจำว่าด้วยการศึกษา”(จบ)

ท้ายที่สุดกลับสู่ประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสัมภาษณ์เพิ่ม เช่น นักกิจกรรม ยกตัวอย่างพี่นที สรวารี ที่ผมเคยเจอตอนทำกิจกรรมหลัง53 ที่กทม.ก็ตอนนี้ป่วย หลายปีมานี้บางคนที่ทำกิจกรรมน่าสนใจด้วย
(ภาพหนังสือดูเพิ่มเติมข้อมูลหนังสือตามเว็บ)
https://www.prachataistore.net/

14.2
หลายวันก่อนภาพผมเข้าวัดพาแมวไปวัดไม่ได้ปล่อยแมว ปล่อยนกมาปล่อยปลา เผื่อชาติหน้าแมวมาเกิดเป็นคน ฮร่า ครับ

14.3
เมื่อผมหลายเรื่องของชีวิต ใช้ข้อจำกัดและเวลาจำกัด ทำหนังสั้น แล้วผมจัดฉายหนังสั้นผ่านยูทูป ในที่สุดก็ส่งประกวดไปเรียบร้อยตอบโจทย์ อัพขึ้นยูทูปด้วย ครับ

Aroonakorn Pick ว้าวววว พี่บอยส่งของสวนปรุง
ใช่แล้วผมส่งของสวนปรุงตอบโจทย์ป่วยไข้ทางกายหาหมอ ป่วยไข้ทางจิตใจหาจิตแพทย์ และก็ผมได้ส่งประกวดที่เจเจได้รางวัลจากสถาบันวัคซีน ด้วย ปล.ผมได้บังเอิญเห็นโปสเตอร์เจเจ จัดฉายหนังสั้นอะไรสักอย่างที่หอศิลป์ฯมช.ช่วงเดือนก่อนละมั้ง และอยากรู้เรื่องสารคดีที่มีสัมภาษณ์ผมด้วยเป็นไง ส่งมาให้ดูหน่อย ครับ^^

14.4
ราตรีสวัสดิ์ เสร็จภารกิจร่วมกิจกรรมหนึ่งในWorkshops ฟัง/คิด/ทำ ระเบิดความคิดสร้างสรรค์ กระทบไหล่กูรูหลากหลายสาขา แม้ต้องออกไปส่งงานสลับกับงานหลายเรื่องได้ไอเดีย ได้กลุ่มได้คุยเรื่องงานกันตามภาพจากหลายวันเล่าแล้วจะยาวแค่สั้นๆน้อยแต่มากความหมายของชีวิต ครับ

ทรนง เท่าเทียม ฟัง คืด ทำ ระเบิด เฮ้ย จะก่อสงตรามหรอ
555 พี่ทรนง workshopไม่ได้ทำระเบิดทำสงคราม ไม่เกี่ยวการเมือง ทีนี้เรื่องจริงที่1สงครามคงไม่เกิดในสังคมไทยไล่ฆ่าอีกฝ่ายเหลืองแดงละมั้ง 2.เรื่องจริงถ้าเล่าเรื่องworkshopจะยาว ไม่เกี่ยวกับการเมืองเอาเป็นว่ามีคนโยงเกี่ยวกับการเมืองละมั้ง คนที่ร่วมอบรมเจอคุณกรณ์ พูดอะไรไม่รู้เกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่า(เท่าที่ผมฟังหลังจากผมไปข้างนอกกลับมาแล้วคนในกลุ่มเล่าให้ฟังย้อนหลัง) แล้วเขาโมโหขว้างกระเป๋าของงานworkshopด้วย เนื่องจากเขาไม่ได้ถามด้วยความอารมณ์ขึ้นแรงงงงง

20 ก.ค.
ผลกระทบทฤษฎีสมคบคิดต่อมนุษย์บนดวงจันทร์ถึงโลกร้อน
วันนี้ในอดีตวันที่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) – มนุษย์คนแรกบนพื้นผิวดวงจันทร์ ต่อมาเกิดทฤษฎีสมคบคิดข้อกล่าวหาเรื่องมนุษย์คนแรกเหยียบดวงจันทร์เป็นเรื่องลวง โดยทฤษฎีสมคบคิด (อังกฤษ: Conspiracy Theory) คือ เรื่องเล่า บทความที่สร้างขึ้นมาจากความคิดของคน หรือกลุ่มคน โดยนำเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาปะติดปะต่อเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้นอื่นๆเพื่อให้ประโยชน์/ให้โทษต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งใด หรืออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ลักษณะของทฤษฎีสมคบคิดโดยทั่วไปมีข้อเท็จจริงประกอบอยู่เพียงเล็กน้อย หรือส่วนหนึ่ง เพียงเพื่อเสริมให้เกิดความน่าเชื่อถือว่ามีหลักฐานสนับสนุนที่ดูเหมือนเกี่ยวข้องกันเท่านั้น อาจมีเหตุผลสนับสนุนจากความเชื่อส่วนบุคคล ความเชื่อเกี่ยวกับทางศาสนา การเมือง หรือวัฒนธรรมที่แตกต่างไป เรื่องเหล่านี้นักวิชาการจะไม่ใช้อ้างอิง ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณก่อนที่จะเชื่อเรื่องนั้นๆ ประเทศสหรัฐอเมริกามีหน่วยงานที่จะดูแล และกลั่นกรองเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะเดิมพบได้ในคอลัมน์เล็กๆ ของหนังสือพิมพ์ประเภทแทบลอยด์ในต่างประเทศ ปัจจุบันพบได้มากในฟอร์เวิร์ดเมล เว็บไซต์ส่วนบุคคล และบล็อกต่างๆ(*)

เมื่อผมได้เขียนมาบ้างแล้ว จากอเมริกาเหยียบดวงจันทร์ ต่อมากรณีทรัมป์อย่างอเมริกา(**) เขาเห็นว่าโลกร้อนลวงโลก เป็นการเข้าข่ายดังกล่าวกับทฤษฎีสมคบคิดที่เกิดข้อถกเถียงเรื่องโลกร้อน(***) ถ้าอธิบายยาวทฤษฎีสมคบคิดทั้งเรื่อง9/11สมัยปธน.ฝ่ายขวาอย่างบุช(นายทุน) ซึ่งทฤษฎีสมคบคิดจะพาให้หลงประเด็น (lost issue) เรื่องสิ่งแวดล้อมได้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างที่ผมของเคยอธิบายไว้บ้าง
ดังนั้น ผมอธิบายสั้นๆต้องโฟกัสเฉพาะโลกร้อนโดยแยกแยะความจริง ให้เห็นNeoliberalism กับStructure-agency และclimate change ในโลกทุนนิยม (****) ต่อปัญหาโลกร้อนด้วย

*ดูเพิ่มเติมวิกิพีเดีย
**การสะสมความทรงจำ วันชาติอเมริกา

***โลกร้อน ลวงโลก ในอุ้งมือทรัมป์
http://www.komchadluek.net/news/foreign/249078
โลกร้อนเป็นเรื่องไม่จริง เป็นเรื่องหลอกลวง (มีวาระซ่อนเร้น)
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000128606
****Neoliberalism กับStructure-agency และclimate change ในโลกทุนนิยมของวัฒนธรรมชุมชน
http://akkaphon.blogspot.com/2015/09/neoliberalism-structure-agency-climate.html
กรณีที่ผมเคยเล่าเรื่องนักเขียนอย่างแดน บราวน์ และเอโก้ ก็มีแนวคิดนี้ใช้ในการประพันธ์ให้มันส์ ต่างจากงานของนักเขียนเชิงสารคดีอย่างนาโอมิ ไคลน์ นักเขียน นักกิจกรรมสังคม และฟิลม์เมคเกอร์ ผู้วิจารณ์โลกาภิวัตน์ และลัทธิเสรีนิยมใหม่ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับ climate (change)ด้วย
(ภาพถ่ายผมเองในบรรยากาศวันที่ฝนยังตกโลกไม่ร้อนในภูมิอากาศ)
Pharit Pathomthat ไอ่คอนสไปเนี่ยเหมาะกับบ้านเรามากพี่่ เพราะมันมีแต่ narratives โยนไปโยนมากับการใช้คำสวิงสวายพรรณาเกินจริง กลบ fact กับความคิดเห็นที่เชื่อมโยงเป็นเหตุเป้นผลไปหมด
อรรคพล สาตุ้ม ใช่การเชื่อมโยงเกินจริงยุ่งเหยิงสลับซับซ้อน กลายเป็นไอคอนแนวทฤษฎีสมคบคิดที่มีหลายเรื่องในบ้านเรา เล่าแล้วยาว ฮร่าๆ
ทรนง เท่าเทียม อ้ายยังบ่าเขียนเหมิอนอู้ เขียนวนขนาด
ขอบคุณที่ติดตามครับอ้าย ถ้าผมอู้ดีขนาดคราวหน้าถ่ายคลิปไว้เผยแพร่ด้วย(ลิ๊งค์คลิป) ผมเขียนไม่วนเวียน วันนี้จะเผยแพร่เรื่องวงเวียน 22 กรกฎาคม

20.2
ช่วงนี้หลายเรื่องยังเหนื่อยๆ แรงงานอย่างผม เป็นหวัดนิดหน่อยไอยังไม่หายดี หลายเรื่องต่อเนื่องหยุดใช้เฟซฯ กลับมาอัพเดทเพจเครือข่ายแรงงานฯ ด้วย

ทรนง เท่าเทียม นี่อ้าย จป วิชาชีพเน้อ ขอบอก 555
ผมก็จะจำไม่ค่อยได้แล้วอ้ายจบวิชาชีพด้วยเหรอเนี่ย 555 เล่าเรื่องวิชาชีพใหม่ “ลุงเช่า”เมื่อแนวคิดของ Sharing Economy คือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้คน “เข้าถึง” ทรัพย์สินหรือบริการบางอย่างของกันและกันได้ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง แทนการซื้อเพื่อครอบครองอย่างถาวร ทาคาโนบุ นิชิโมโต้ สไตลิสต์ โปรดิวเซอร์ และอาจารย์สอนแฟชั่นชาวโอซาก้าวัย 46 ปี จึงเกิดไอเดียที่จะแบ่งปัน “เวลาว่าง” ของเขาให้กับใครก็ตามที่ต้องการ จนเกิดเป็นธุรกิจ Ossan Rental หรือบริการ “เช่าลุง” (Ossan ในภาษาญี่ปุ่น หมายถึงชายวัยกลางคน) ในเวลาต่อมา …Ossan Rental สามารถทำให้ได้นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความสามารถของคุณลุงแต่ละคน ตั้งแต่เป็นเพื่อนคุย…
http://www.tcdc.or.th/creativethailand/article/TheSubject/27636

20.3
วันอาทิตย์วันเดียวกับประชุมเครือข่ายแรงงานฯ โดยผมเล่าย่อๆบังเอิญเห็นโปรแกรมน่าสนใจแวะสลับไปฟังเรื่องศิลปะ ศิลปิน กับภัณฑารักษ์ตามรูป ซึ่งผมสลับมาฟังคนฟิลิปปปินส์ และมีจังหวะได้คุยกับอ.เม อาดาดล โดยผมแนะนำตัวให้นามบัตร และคุยว่าผมเคยส่งหนังสั้นให้อ.เบน ดู แต่ผมคุยไม่ได้ยาวไม่ได้บอกว่าส่งทางเมล์ ไม่ได้ขอเมล์อ.เม รีบกลับไปประชุมต่อ เนื่องจากเผื่ออนาคตโกอินเตอร์ อ่า แต่จบประชุมเครือข่ายแรงงานฯ เสร็จมานั่งตรงเก้าอี้ใกล้เครื่องเสียง ทักทายคนรู้จักศิลปิน ผจก.asian culture station(*) และคนอื่นๆ พอช่วงถามตามรูปหลังฟังอ.เม(**) ศิลปินกัมพูชาชายหนุ่ม ใช้ไมค์เสียงไม่ดีเดินมาลองไมค์ใกล้ผม อยู่สักแป๊บ ก็กลับก่อนเหนื่อยจากการประชุมเครือข่ายฯแล้วเจอลางสังหรณ์ดวงไม่ค่อยดีดูจากไมค์ใกล้เครื่องเสียง ฮร่า

* http://www.asianculturestation.cac-art.info/
**เม อดาดล อิงคะวณิช
เธอเป็นนักทฤษฎีสายภาพเคลื่อนไหว เป็นอาจารย์ และ ภัณฑารักษ์ เธอกำลังเขียนหนังสือที่ชื่อว่า Animistic Cinema: Moving Image Performance and Ritual in Thailand มีผลงานที่ตีพิมพ์ไปแล้วมากมาย รวมทั้ง ‘Long Walk to Life: the Films of Lav Diaz’ (Afterall Journal, 2558); ‘Animism and the Performative Realist Cinema of Apichatpong Weerasethakul,’ in Screening Nature: Cinema Beyond the Human (2556); Glimpses of Freedom: Independent Cinema in Southeast Asia (2555); ‘Nguyen Trinh Thi’s Essay Films,’ in Engaged Practices: Writings on Women Artists and the Moving Image (forthcoming); ‘Image Mobility, Artistic Dispositif และ Animistic Cinema,’ (for Southeast of Now journal). โครงการที่คิวเรต รวมทั้ง Lav Diaz Journeys (London Gallery West 2560), Attachments and Unknowns (Sa Sa Bassac, Phnom Penh, 2560), Southern Collectives (BIM, Buenos Aires, 2559). เม สอนที่มหาวิทยาลัยเวสมินสเตอร์ ที่นั่นเธอเป็นผู้อำนวยการร่วมของศูนย์วิจัยและศึกษาศิลปะและสื่อ (CREAM).
http://www.asianculturestation.cac-art.info/about-the-curators-cpa/
(ประวัติอ.เม มีเพิ่มเติมอีก ใน งานเขียนที่ผมอ่านจากวารสารอ่าน ฯลฯ ถ้าสนใจประวัติภัณฑารักษ์ฟิลิปินส์ ฯลฯ ดูเพิ่มเติมตามลิ๊งค์)

ทรนง เท่าเทียม เขียนเล่าเรื่องไม่ดีเท่าไหร่ วกวน ไม่มีบทหลัก บทขยาย
พี่ทรนง คอมเม้นท์เกือบทุกอัน คือผมไม่ได้เขียนบทความไม่มีบทหลัก บทขยาย แค่เล่าจบเรื่องสั้นๆ แต่รายละเอียดบางอย่างก็ยาว เช่น ผมไปฟังอ.เม ตามที่อ.เม บอกจะพูด ฟังแล้วติสท์ดีเล่นคำดูมีเสน่ห์ กรณีแค่พูดคำว่า Soยังลากเสียงยาวอย่างกับSoul (ในงานมีล่ามและศิลปินกัมพูชาพูดภาษาอังกฤษ)^^

20.4
เมื่อชีวิตอยากพักผ่อนบ้าง เล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย โดยผมต้อง ส่งประกวดหนังสั้นมูลนิธิหนังไทย น่าประหลาดใจ ที่ต่อมามมีเรื่องเพิ่มขึ้นอีก เช่น แผ่นดีวีดี มีปัญหาผมส่งดีวีดีไปให้Thai short Filmฯแล้ว ผมสอบถามทางไปรษณีย์ ถ้าไงอย่าเพิ่งเซ็นต์รับของดีวีดีก่อนเปิดแผ่น ถ้ามีปัญหาอาจจะแผ่นกระแทกทางไปรษณีย์ จะรับผิดชอบ ครับ
ทรนง เท่าเทียม เขียนเล่าแบบ งง หรอ ลวกเพ่
ผมไม่มีเวลาเขียนมาก ก็เขียนเล่าแบบบันทึกระบายความในใจบางส่วน เค้ายังให้ส่งอีกไฟล์ไปด้วย ยังไม่มีเวลา น่ะครับ^^

20.5
ช่วงที่ผ่านมามีงานการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องไทยศึกษา ครั้งที่ 13(*) ส่วนตัวก็สนใจไม่มีเวลาว่างอย่างงานICAS 10 Chiang Mai 2017(**) อันนี้ก็เป็นงานน่าสนใจด้วย
*https://www.facebook.com/PDA.CMECC/photos/a.1755321421146070.1073742037.593497470661810/1755321564479389/?type=3&theater

**http://icas.asia/icas-10-chiang-mai-2017
Nuttakorn Vititanon ค่าลงทะเบียนโหดมาก

พี่แบ๊งค์ แหะๆ พี่หมายถึงงานICAS ค่าลงทะเบียนแพงใช่ไหม? ผมไม่รู้เหมือนกัน วันนี้ลองไปดูคนรู้จักบอกค่าลงทะเบียนเป็นหมื่น ก็ได้ฟังฟรีอยู่หนึ่งห้อง ครับ

20.6
ดึกแล้วดีเจบอย ส่งท้ายราตรีสวัสดิ์ จัดเพลงของ Lukas Graham – 7 Years

22
วงเวียน 22 กรกฎาคม,สึนามิ,ภัยพิบัติ และดวงเมืองไทย
วันนี้ในอดีตวันที่22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 (ค.ศ. 1917) – พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงตัดสินพระทัยนำประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1(*)

โดยมีการสร้างวงเวียน22 กรกฎาคม ต่อมาบริเวณวงเวียน 22 กรกฎาคม(**) เป็นที่สังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบไม่เต็มดวงที่เห็นได้ในประเทศไทยในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เนื่องจากชื่อสถานที่ตรงกับวันเกิดปรากฏการณ์นี้ ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่ยาวนานที่สุดในศตวรรษที่ 21พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) – เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศอินเดีย เนปาล บังกลาเทศ ภูฏาน ตอนเหนือสุดของพม่า เข้าสู่ประเทศจีนตอนกลาง ส่วนประเทศไทยจะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน เมื่อเวลาประมาณ 7 ถึง 9 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นสุริยุปราคาที่ยาวนานที่สุดในศตวรรษที่ 21 พร้อมกับข่าวลือว่าจะเกิดสึนามิและภัยพิบัติต่าง ๆ(***)

ดังนั้น ครบรอบ100ปี จาก22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 หลังจากมีสึนามิในไทย(ทฤษฎีสมคบคิดเกิดสึนามิจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของอินเดีย****)ต่อมาดวงเมืองไทยอย่างที่กล่าวข่าวลือเรื่องสึนามิและภัยพิบัติ(*****)
โดยโชคชะตา ผมได้เคยเขียนบทความไว้เกร็ดเรื่อง “วันกองทัพไทย”ฯ(Wed, 2011-01-19 18:46 ) คือ ตอนนั้นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.มีแนวคิดที่จะปรับโครงสร้างกองทัพใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจเฉพาะหน้า อย่างเช่น ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งใกล้ปี 2012 ที่ภัยพิบัติทวีความรุนแรงมากขึ้น และเป็นไปตามคำทำนายของโหราศาสตร์ที่ทำนายไว้ว่าจะเกิดน้ำท่วมหนักในช่วงเดือน ต.ค.และจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น(******)
แล้วเกิดอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 หรือที่นิยมเรียกกันว่า มหาอุทกภัย เป็นอุทกภัยรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อบริเวณลุ่ม แม่น้ำเจ้าพระยา และลุ่ม แม่น้ำโขง เริ่มตั้งแต่ปลาย เดือนกรกฎาคม และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555นั้น
อย่างไรก็ดี 22 กรกฏาคม วงเวียนทบทวนสึนามิ,ภัยพิบัติ และดวงเมืองไทยผมเห็นว่ารัฐในฐานะชาตินิยมราชการ ผ่านภาพทหารโดยโยงมาถึงปัจจุบัน ที่น่าห่วงดวงเมืองไทยยกตัวอย่างตามภาพประกอบหนังสือที่โหรทำนายดวงของไทย ถ้าคนไทยเชื่อโหร ซึ่งผมย้ำหวังดีต้องเปลี่ยนประเทศไทย(*******)ด้วย

*ดูเพิ่มเติมวิกิพีเดีย22 กรกฎาคม
**วงเวียน 22 กรกฎาคม
***ดูเพิ่มเติมวิกิพีเดีย22 กรกฎาคม
****ผลกระทบทฤษฎีสมคบคิดต่อมนุษย์บนดวงจันทร์ถึงโลกร้อน

***** “สุริยคราส”22กค. นานที่สุด โหรหวั่นมาร์ค-แม้ว ระบุดวงดาวเป็นโทษ เตือนอาจเกิดหายนะ เกิดยาวสุดรอบ100ปี
https://hilight.kapook.com/view/39173
******เกร็ดเรื่อง “วันกองทัพไทย” และ .. สู่อนาคต “ทหารไทยนี้รักสงบ”
https://prachatai.com/journal/2011/01/32710
*******การสะสมความทรงจำ การสะสมสื่อสิ่งพิมพ์

22.2
เมื่อชีวิตผมหลายเรื่องไม่ค่อยว่างกลับมาใช้เฟซฯติดต่อผู้คน วันก่อนอัพเดทเพจเครือข่ายแรงงานนิดหน่อย โดยผมเล่าอดีตหน่อย คือ ผมมีนามปากกาหลายอันอยู่บางอัน ถ้าเขียนเรื่องนามปากกานี่ก็ยาว นักเขียนบางคนมีหลายนามปากกาเพื่อหากินงานเขียน หลบจากการเมืองอย่างอยู่รอดปลอดภัย ก็สนใจอยากรู้ว่าคนอ่านจะรู้ไหม? ว่าเป็นผม เช่น โครงการประกายแสงดาว เป็นอีกนามปากกา ที่ตอนนั้นเขียนเรื่องตำรวจกับการกระจายอำนาจท้องถิ่น ตอนนี้ข่าวปฏิรูปตำรวจเลยเสนอให้ตำรวจตั้งสหภาพตำรวจด้วย(ตามภาพ)
ปรับโครงสร้างตำรวจกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
http://thaicop.blogspot.com/2012/10/blog-post_22.html

22.3
“ICAS”(1)
เมื่อผมเคลียร์งานได้ จากที่ไม่ว่างไปงานICAS(*) วันที่20ก.ค. แม้อยากฟังAihwa Ong เคยอ่านงานน่าสนใจนักวิชาการดังคนนี้และKeynote Presentation ในเรื่องThe Chinese Silk Road: Re-territorializing Politics in Southeast Asia โดยAihwa Ong, University of California Berkeley, United States of America(**)

ซึ่งจริงๆ ไม่อาจฟังได้หมดถ้าต้องเลือก วันที่ 22 ก.ค.สนใจMaria Serena I. Diokno is a trained historian from the Philippines… Son Soubert is a trained art historian from Cambodia… Jon Ungpakorn is a trained engineer and prominent human rights activist from Thailand…ใน Upholding Democratic Values in Southeast Asia: Intellectual Freedom and Public Engagement(***)
โดยผมมาเดินดูหนังสือ ดูโปรแกรมต่างๆ(****) ก่อนเข้าฟังแล้วได้บังเอิญพบหลายคน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ป.โท ไม่ได้เจอกันหลายปี คนรู้จักที่เคยทำประชาไท ไม่ได้เจอหลายปีตอนนี้เป็นบก.นิตยสารออนไลน์ The Momentum ตามที่เธอบอกไว้ และคนรู้จักที่ทำงานประสานศูนย์อาเซียน มช. ฯลฯ แต่ผมเซอรไพส์เรื่องอาจารย์ที่เป็นคนอินเดีย ที่ผมยืนดูบอร์ด ต่อมาเขาเห็นผมสนใจก็บรรยาย ในเรื่องคอรัปชั่นอินเดียฯลฯ พูดกับผม ก็ฟังเป็นหลัก ในที่สุดแลกนามบัตร แนะนำตัวกันพอสมควร

ทั้งนี้ ผมเข้าไปฟังก็ได้สาระจดบันทึกไว้ ที่มาฟังอ.จอน เหตุผลหลักจากรู้จักจากประชาไทเล่าจะยาว เสียดายไม่ได้คุยไม่ได้ถามอ.จอน ซึ่งผมบันทึกภาพ เห็นคนหน้าคล้ายศิลปินกัมพูชาจากงานภัณฑารักษ์(*****)และผมถ่ายภาพบรรยากาศฝรั่งถือขวดเบียร์เข้ามาฟังได้ เพราะมีงานเลี้ยงด้วย เป็นการฟังที่Enjoy ตามแนวคิดของงาน สร้างเครือข่ายนักวิชาการอินเตอร์ โดยผมสมองเริ่มเบลอจากอาการหวัดกับรับฟังข้อมูลภาษาอังกฤษเยอะๆ เข้าไปเห็นบางคนนั่งหลับคงเพลียเหนื่อยเหมือนผม(หรือผมตีความไปเองนี่อาจจะเป็นเวลานอนในประเทศของเขา) สุดท้ายคนไม่ฉลาดอย่างผมก็เข้าไปทักProf.แคทอรีน(******) nice to meet you,bye อ.แคทอรีน ยิ้มหัวเราะผมก็ปิดจ็อบงานส่วนตัวก่อนงานจบ ครับ

*ส่วนตัวก็สนใจไม่มีเวลาว่างอย่างงานICAS 10 Chiang Mai 2017

**https://eu.eventscloud.com/ehome/200170655/Keynote_Presentation/
***https://eu.eventscloud.com/ehome/200170655/Keynote_Roundtable/
****โปรแกรมอื่นๆ
https://eu.eventscloud.com/ehome/200170655/Keynote_Roundtable/

https://eu.eventscloud.com/ehome/200170655/Abstracts_overview/

https://eu.eventscloud.com/ehome/200170655/Programme_overview/
โปรแกรมFilms
https://eu.eventscloud.com/file_uploads/aa30c9946c8a0a2a2e96872e095eb401_Film_screening_programme.pdf

*****งานภัณฑารักษ์

******แคเธอรีน บาววี: ทำความเข้าใจชีวประวัติครูบาศรีวิชัยและผลจากการก่อรูปรัฐไทย(จากม.วิสคอนซิน พูดในงานไทยศึกษาครั้งที่13 ดูเพิ่มเติม)
https://prachatai.com/journal/2017/07/72413

ภาพมางานICAS
(เวทีเสวนาวันนั้นมีเรื่องที่อ.แคททอรีน นำเสนอวันเดียวกันด้วยลองค้นหาดูเพิ่มเติม)
Adisorn Kerdmongkol สรุปมีใครได้ฟังป้าออง แกบ้าง
พี่บอม วันที่23 ก.ค.ผมไปที่งานอีกรอบ แล้วเจออาจารย์ของพี่บอม คือ อ.ยุกติ ที่เป็นลูกศิษย์อ.แคททอรีน ได้ฟังอ.ออง บอกว่าไม่ค่อยดี ครับ

22.5
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอย จัดเพลงไว้อาลัยแด่การจากไปของ Chester,ผ่านเพลงประกอบหนัง Transformers 5 – The Last Knight | Linkin Park – Heavy โดยRIP Chester

27 กรกฏาคม
แบนติง ค้นพบอินซูลิน ใช้ศิลปะบำบัดชีวิต
วันนี้ในอดีต27 กรกฏาคม พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) – นักวิจัยมหาวิทยาลัยโทรอนโตนำโดยเฟรเดอริก แบนติง ประกาศการค้นพบฮอร์โมนอินซูลิน(ถูกใช้ในการรักษาโรคเบาหวานบางชนิด)

โดยแบนติง ได้รางวัลโนเบล ซึ่งเขาชอบคลุกคลีกับกลุ่มศิลปินเพื่อปลดปล่อยความวุ่นวายใจที่ได้รับจากการทำงานด้านการแพทย์ ภาพเขียนของแบนติงที่หลงเหลืออยู่มีความคล้ายคลึงมากกับศิลปินกลุ่มนี้ คือ “กลุ่มเจ็ด” (Goup of Seven) ซึ่งเป็นกลุ่มจิตรกรภาพเขียนภูมิทัศน์ที่โด่งดังของแคนาดา(*)

นี่เป็นกรณีน่าสนใจของศิลปะบำบัดช่วยแพทย์ดูภาพ(**)ศิลปะกัน

*ดูเพิ่มเติมวิกิพีเดีย

**ภาพประกอบMINING TOWN, NORTHERN ONTARIO, COBALT
FREDERICK G. BANTING
oil on panel (8.5×10.5 in) 1932
https://www.mayberryfineart.com/artwork/AW5734
ดูเพิ่มเติมSir Frederick Banting Painted with the Group of Seven

27.2
“ICAS”(จบ)
เนื่องจากหยุดโพสต์เฟซฯ ไปหลายเรื่องในชีวิตประจำวัน โดยแง่มุมส่วนตัวอยากหาเวลาเขียนเรียบเรียงอะไรให้ยาวขึ้นนิดหน่อย เพราะความประทับใจส่วนตัวที่ผมเคยโครงร่างผ่านในเวที ICAS เมื่อเกือบสิบปีก่อน แล้วมีโอกาสร่วมเวทีแบบคนนอกไม่ได้ไปเกาหลีใต้เสนอบทความจากงบไม่พอ เคยเล่าไปบางส่วนแบบไม่ระบุชัด เดี๋ยวหาว่าอวดโชว์เอาเป็นว่าจากเวทีที่ผมชอบแล้วกันเล่าจะยาวมากกว่านี้

เมื่อเหตุผลดังกล่าว ทำให้ผมสนใจเวทีICAS ถ้าผมจำไม่ผิดช่วงที่หาเงินจากการนำเสนอผมก็สนใจเวทีอย่างไทยศึกษา แต่ผมไม่ว่างดังกล่าวไปแล้ว ในแง่เรื่องที่น่าทบทวนเปรียบเทียบตามภาพที่ผมเขียนมาตอนที่1 ยกตัวอย่างที่1อ.แคทธอรีน จากม.วิสคอนซิน ที่เป็นอาจารย์ของอ.ยุกติ และอ.ชาญวิทย์ เขียนถึงKeynotes เชยๆ !?……ผมชอบคีย์เวิร์ดของเธอมาก ถึงกับหาโอกาสตอนเลี้ยงอาหาร (ที่เป็นงานสัมมนาไทยศึกษา ที่ไม่มีเบียร์ ไม่มีไวน์ มช. หัวอนุรักษ์มาก อย่างไม่น่าเชื่อ)ผมไปขอก๊อปปี้ powerpoint เธอมาได้…(*)ซึ่งจริงๆผมเขียนย่อๆ ยกตัวอย่างที่2 ผมสนใจในเวทีไทยศึกษาอย่างWalden Bello(**) มาจากฟิลิปปินส์ มีคนเคยแปลผลงานของเขาเป็นไทยแล้วผมใช้อ้างอิงในวิทยานิพนธ์ด้วย
แน่ละ ผมเขียนอย่างย่อๆ ไทยศึกษาดังกล่าวและICASใช้นิทรรศการร่วมกัน ที่มช.จัดต่อเนื่องกัน มีอ้างถึงอ.เบน ยกตัวอย่างTribute to Benedict Anderson: A Roundtable Discussion on his Works and Impact on Asian Studies(***)ผมไม่มีอำนาจ ไม่มีnetwork หรือconnection ในแวดวงอ.ชาญวิทย์ แค่เคยเจอกันและเพื่อนทางเฟซฯเขียนถึงด้วยความเคารพ แต่ก็นั่นแหละแวดวงวิชาการก็มีหลายเรื่องเป็นเกร็ดให้เล่าสู่กันฟังย้อนดูทบทวนอำนาจของวิชาการผ่านเครือข่ายอ.เบนกัน

ซึ่งผมเก็บภาพที่ไปวันที่22-23 ตามเวลาหาโอกาสของการสร้างโชคชะตาของผม ซึ่งผมสนใจเวทีนี้ สนใจหลายเรื่องยกตัวอย่างการอ่านงานของฟรานซ์ โบแอส(Franz Boas) ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์สอนวิชามานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยในสหรัฐ เขาได้พร่ำสอนลูกศิษย์ให้ทำหน้าที่เสมือนเป็นกล้องถ่ายรูป ในการจับภาพวัฒนธรรมของสังคมแต่ละสังคม(****) ทำให้Panel 128 – Photographers and Ethnographersนี้ก็ดูน่าสนใจแต่ผมเสียดายไม่ได้ฟังด้วย

โดยเล่าอย่างย่อๆ จากงานฟังอ.จอน เปรียบเทียบไทย ฟิลิปปินส์กับกัมพูชา แล้วแย่กว่าพวกเค้า แม้ว่าพวกเค้าพูดปัญหากรณีฟิลิปปินส์ ดูประธานาธิบดี หรือฮุนเซน ของกัมพูชา ก็ตาม กรณีผู้คนติดคุกในปัจจุบัน เปรียบเทียบหกตุลา 2519 ฯลฯ (ผมไม่ได้ถ่ายภาพคนนั่งหลับ)
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมีเพื่อนทางเฟซฯถามผมว่าไม่มีสันติบาลเหมือนเวทีไทยศึกษา? ผมบอกไม่รู้ ถ้ามีการปลอมตัวด้วย(*****)

แน่นอน การทบทวนดูโปรแกรมจากวันที่22-23 ก.ค.และดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมด้ตามเฟซฯ(******) ผมมีเวลาว่างมาฟังความสนใจส่วนตัวหลายเรื่องอย่างสนใจอ.ออง มีแง่มุมจะอธิบายยาว ลองดูลิ๊งค์หนังสืออ.ออง(*******) และการบังเอิญเจอคนอินเดีย ถึงอ.ยุกติ(********) ตามความจริงผ่านภาพได้เอกสารฟรีพร้อมภาพตัวตนผม ผ่านบรรยากาศเวที แม้ไม่มีโอกาสถามแลกเปลี่ยนกับอ.แคทอรีน เนื่องจากความสนใจส่วนตัวเรื่องครูบาศรีวิชัยอย่างที่ผมเคยเขียนไว้(*********) ส่วนบันทึกไว้วันที่ฟังเรื่องเกี่ยวกับศิลปะ ภาพนำเสนอ(**********)ก็ถ่ายภาพไว้เยอะไม่มีเวลาเขียนยาว ยกตัวอย่างสั้นๆฝรั่งทรงผมเดียวกับมิเชล ฟูโกต์ตอนฟังนำเสนอบอกCan’t hear ตัดภาพจากโทรศัพท์มือถือมาบางภาพเล่าง่ายๆ สั้นๆ ไม่ได้เป็นผู้สังเกตการณ์เพียงผู้สนใจเติมความรู้ สรุปผมสร้างความทรงจำเป็นไอเดียใหม่ของผมต่อศิลปะและความทรงจำ ที่กินได้ในการต่อสู้ของชีวิตประจำวันด้วย

*ชาญวิทย์ เกษตรศิริ Keynotes เชยๆ !?…
ยุกติ มุกดาวิจิตร: Professor Katherine Bowie and her way of doing Thai studies
https://blogazine.pub/blogs/yukti-mukdawijitra/post/6028
**”Economic Growth and the Rise of Dictatorial Regime in Asia [Roundtable]”
Panel speakers: Walden Bello, Focus on the Global South
Live from 13th International Conference on Thai Studies: Globalized Thailand? Connectivity, Conflict, and Conundrums of Thai Studies.

***Panel 197 – Roundtable – Tribute to Benedict Anderson: A Roundtable Discussion on his Works and Impact on Asian Studies [More Info]Convenor: Charnvit Kasetsiri ฯลฯ
https://eu.eventscloud.com/ehome/200170655/session_list/
****ดำรง ฐานดี มานุษยวิทยาเบื้องต้น สนพ.ม.รามฯ 2536 :258
*****ICAS(1)

******วันที่ 20-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 งาน ICAS 10

ภาพบรรยากาศงาน 10th International Convention of Asia Scholars (ICAS 10)

*******อ.ออง ยกตัวอย่างหนังสือที่อ่านได้บางส่วนออนไลน์ดูFlexible Citizenship The Cultural Logics of Transnationality แต่ละบทEmerging Modernities,The Geopolitics of Cultural Knowledge,A Momentary Glow of Fraternity,Regimes and Strategies
,Fengshui and the Limits to Cultural Accumulation
https://books.google.co.th/books/about/Flexible_Citizenship.html?id=7ziMg9du5jwC&redir_esc=y
********อ.ยุกติ นำเสนอห้องเดียวกับอ.อาดาดล Panel 192 – Mobile Technology and the Paradoxes of Connectivity in Southeast Asia I [More Info]Chair: May Adadol Ingawanij, University of Westminster
Speaker: Yukti Mukdawijitra, Thammasat University ฯลฯ (ผมเห็นหัวข้อนี้บางด้านนึกถึงรุ่นพี่ของผมคนหนึ่งเคยศึกษาอินเตอร์เน็ตในลาว ซึ่งเขาเป็นคนศึกษาเรื่องอินเตอร์เน็ตใหม่มากเมื่อสิบกว่าปีก่อนจะมีแนวเครือข่ายพลเมืองเน็ต มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง)
https://eu.eventscloud.com/ehome/200170655/session_list/
ดูอ.คนอินเดียในวันที่22/07/2017 16:00 – 16:30 Exhibition area Afternoon Tea and Panel 252 – Poster Presentations [Freedom of Information Law and the Empowerment of Urban Poor and Middle Class in India]
Md Aftab Alam, University of Delhi, India
https://eu.eventscloud.com/ehome/200170655/session_list/

*********“อุดมการณ์และวัฒนธรรมพุทธไทย” กรณีครูบาศรีวิชัยกับพระธัมมชโย

“พระธัมมชโย เปรียบเทียบวัดอุโมงค์ หลวงพ่อปัญญากับหลวงพ่อพุทธทาส มุมมองกรณีแรงงานนอกระบบพ่อค้าผลไม้ฆ่าตัวตาย และมวลชน”

********** CONTEMPORARY ART, SOCIETY AND REPRESENTATION IN ASIA II ในการนำเสนอเรื่องMemory and the Avant Garde: Exploring Trauma in Indonesian Conceptual Art Practices, 1970s-1980sและThe Edible Archive: Reflections on Lina Adams The Culinary History of Singapore Performance Art Re-presented(นำเสนอภาพศิลปินไทยที่ทำผัดไทยด้วย) ต่อมาSite of resistance in the everyday the emergence of critical exhibitions in southeast asia in the 1970s หัวข้อนี้ละมั้ง ถ้าจำไม่ผิด หาดูลิ๊งค์โปรแกรมไม่ได้แล้วตอนนี้

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การสะสมความทรงจำ พิพิธภัณฑ์ หอภาพยนตร์ แผนที่ สะสมสื่อสิ่งพิมพ์ +ชีวประวัติบอยฮิปสเตอร์แมว

1มิถุนา

การสะสมความทรงจำ หอภาพยนตร์ฯ(1)
ผมเปิดเรื่องเล่าอย่างกับหนังอาร์ต คือ เล่าเรื่องเกิดอารมณ์อยากปล่อยแมวดำ เนื่องจากแมวดำทำรางวัล ที่เป็นรูปร่างสเลทหัก โอ้! เมื่อวานเพิ่งส่งงานทั้งสารคดีและหนังสั้น แน่นอนว่าความทรงจำในรอบสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาเพื่อนให้ส่งหนังประกวดติดต่อคุยกับนศ.แล้ว ก็ปรากฏว่าหมดเขตการประกวดไปแล้ว ในความเงียบงัน อันต้องค้นหาความทรงจำกับหนังสั้นที่เคยส่งประกวดมูลนิธิหนังไทย จึงซื้อหนังสือที่เหมือนสูจิบัตรมาเก็บไว้ วันนั้นอยู่กทม.ไปต่อนครปฐม เพื่อดูหอภาพยนตร์ ตามรูปนั่นแหละครับ

ทั้งนี้ ผมไปได้ไอเดียที่1 ทำหนังสั้น ณ บ้านเกิดที่พิจิตร และผมกลับมาทบทวนไอเดียที่2 น่าเขียนเลียนแบบนักวิจารณ์หนังคนดังอายุน้อยกว่าผม เขาไม่ได้เรียนจบภาพยนตร์ คือ เพียงชายคนนี้เป็นอาจารย์พิเศษ(*) ผมติดตามอ่านงานเขียนเขามาบ้างด้านงานรีวิวหนัง ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับเขา เนื่องจากงานเขียนลีลาน่าสนใจ ไม่มีทฤษฎี หรือตีความ ที่มากล้นเกิน หรือกล่าวง่ายๆ บางงานเขียนลีลาเขียนแนวตลกบวกประเด็นมุมมองน่าสนใจอย่างหนังเรื่อง Paterson (**) แน่ละผมมีเพื่อนที่ไม่ได้เรียนจบฟิลม์หลายคนน่าสนใจด้วย แต่ผมสนใจคนนี้ในแง่อาจารย์พิเศษ ที่เขียนเม้าท์นักศึกษาในวิหัวข้อวิจารณ์หนัง และผมอยากเขียนแรงงานอาจารย์พิเศษไม่ได้เงินเยอะอะไร โดยใครสนใจหาจ็อบอาจารย์พิเศษด้านเกี่ยวกับภาพยนตร์ บ้างๆ ฮร่าๆ ดูพิเศษ

*เพียงชายคนนี้เป็นอาจารย์พิเศษ
http://www.goodreads.com/book/show/21567247
https://minimore.com/b/thank-you-teacher/2

**Paterson
ดั่งในใจความบอกในกวี
https://web.facebook.com/readgiraffe/posts/1293467084065033:0?_rdc=1&_rdr
-ภาพประกอบผมเอง

1.2
การสะสมความทรงจำ หอภาพยนตร์ฯ(จบ)
เมื่อผมไม่มีประเด็นจะเล่ามากมาย จากการสัมผัสหอภาพยนตร์ตามภาพอย่างกับภาพต่อเนื่องเลย อุปมาความทรงจำไม่ขาดหายไป
“…อุปมาว่าความต่อเนื่องกับการแทนที่นั้นบางกรณีอาจเป็นกระบวนการเดียวกันสนิท แยกไม่มีทางได้ ความต่างกลับอยู่ที่แง่มุมและวิธีการของตัวผู้ศึกษาเอง

“ผู้อ่านทุกท่านเคยดูภาพยนตร์จอใหญ่มาแล้วทั้งนั้น คงไม่มีใครเถียงว่าความเคลื่อนไหวบนจอภาพยนตร์มีลักษณะต่อเนื่องราบเรียบ แต่ผู้พอมีความรู้พื้น ๆ ย่อมรู้ดีว่าความต่อเนื่องบนจอนั้น แท้ที่จริงแล้วเป็นผลของการที่ภาพนิ่งในกรอบต่าง ๆ กันบนแผ่นฟิล์มภาพยนตร์เข้ามาแทนที่กรอบก่อนหน้าในอัตราเร็วเกินกว่าสายตามนุษย์จะจับการเข้าแทนที่นั้นได้

“คิดในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวของเวลาซึ่งดูเหมือนต่อเนื่องราบเรียบไปเรื่อย ๆ ครั้นถูกบันทึกด้วยฟิล์มภาพยนตร์เพื่อจะนำกลับมา ‘ถ่ายทอด’ (represent) อีกทีในภายหลัง กลับต้องบันทึกด้วยการทำให้ความต่อเนื่องนั้นแตกออกเป็นภาพนิ่งจำนวนมากบนสายฟิล์มยาวเหยียด

“ความต่อเนื่องหรือการแทนที่ในเวลาต่อมาจึงมีอีกปัจจัยมาเกี่ยวข้อง ได้แก่ เครื่องฉายภาพยนตร์ หรือเครื่องมือที่มาทำหน้าที่ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างความจริงต่าง ๆ กับการถ่ายทอดต่าง ๆ วิธี และเครื่อง/ผู้สังเกตการณ์หลายชนิด

“จากตัวอย่างนี้อาจจัดสัมมนาได้เต็มวัน ในที่นี้ผมต้องการชี้ให้เห็นประเด็นเดียวว่า (สิ่งที่เรียกว่า) การแทนที่และความต่อเนื่องบางทีเป็นเรื่องเดียวกันก็มี ถ้าคิดว่าอุปมานี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกระบวนท่าการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์เลย ก็ต้องขอให้คิดให้ดี ๆ ก่อน…”(*)
โดยเกร็ดเล็กๆน้อยๆ ตอนสิบปีก่อนผมนำเสนอบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หนังพระเจ้าช้างเผือก ในแง่มุมการศึกษาเจอคนเรียนฟิลม์ นำหนังสือที่เขาเขียนเกี่ยวกับหนังมาโชว์ ทำให้ผมสนใจอยากเรียนฟิลม์อย่างเค้า แต่เขาเรียนฟิลม์มหาลัยดังมากอย่างUCLA จริงๆแล้วเรื่องเล่าอีกด้านของภาคต่อการสะสมความทรงจำ หอภาพยนตร์ฯ(1)ความวูบไหวอารมณ์หาที่เรียนต่อ คือ ผมเคยคิดอยากเรียนฟิลม์ แต่ก็มีเพื่อนที่ไม่เรียนฟิลม์ทำหนังสั้นยกตัวอย่างคนที่ทำสารคดีหมอนรถไฟ ถ้าจำไม่ผิดเพื่อนก็เคยพามาร่วมทีมของเขา ตั้งแต่สมัยที่คนทำสารคดียังเรียนป.โทอยู่อเมริกา เล่าเรื่องนี้ด้วย

*ธงชัย วินิจจะกูล ว่าด้วย “ประวัติศาสตร์-ความต่อเนื่อง-การแทนที่-ฟิล์มภาพยนตร์”
https://konmongnangetc.com/tag/%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5/

1.3
พิพิธภัณฑ์ศิริราชกับหนังสือรอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ
ผมมีเรื่องเล่าผ่านประวัติศาสตร์น่าสนใจเยอะ มีสื่อนำเสนอทันสมัยทั้งเครื่องฉายภาพต่างๆ ผมได้ฟังวิทยากรพูดอย่างน่าสนใจบอกน้องผมเรียนแพทย์ ตามรูปที่ผมถ่ายไว้ลองค้นข้อมูลเพิ่มเติม และผมแลกเปลี่ยนเรื่องหนังสือรอยเวลา เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ ตามรูป
โดยเนื้อหาภายในบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการสาธารณสุขในประเทศไทย โดยเขียนในลักษณะเชิงประวัติศาสตร์ สืบย้อนขึ้นไปเท่าที่มีหลักฐาน ปรากฏคือตั้งแต่ยุคหินเก่าและบ้านเชียง จนถึงปัจจุบัน โดยใช้วิธีเรียบเรียงตามลำดับเวลา มีรูปภาพหายากจำนวนมาก จัดรูปแบบเล่มสวยงาม พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดีทั้งเล่ม(*) ลองหาข้อมูลเพิ่มเติม ในแง่เรื่องสุขภาพผ่านจิตรกรรมฝาผนัง หรือกรณีสมบุญ ศรีคำดอกแค ผู้นำแรงงานที่ผลักดันให้เกิดระบบกองทุนเงินทดแทนเพื่อการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ใช้แรงงาน ที่เจ็บป่วยจากการทำงานก็มีปรากฏด้วย

*http://www.lovesiamoldbook.com/product-th-893866-6208048-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.html

1.4
Back to the Past…กลับสู่อดีตในทัศนศึกษา(จบ)
เมื่อผมฟังวิทยากรบรรยายหลายเรื่องน่าสนใจ และประเด็นสองเรื่องเล่าทางวิญญาณว่าพวกมือบอน อาจจะเจอเรื่องตายแล้ววนเวียนที่ปราสาท(เรื่องเหนือจริงแนวริวจิตสัมผัสผมยังไม่มีเวลาเขียนเก็บไว้เผื่อมีใครเสนอเขียนเรื่องผีๆเหมือนเมื่อก่อน) แต่ประเด็นปราสาทหินผมจะเปรียบเทียบเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย
ก่อนเข้าสู่ภาพอื่นๆ จริงๆผมไม่มีเวลาเขียนอะไรมากมีอีกหลายภาพที่ไม่ใช่ปราสาทหินด้วย
โดยมุมมองในและภายนอกปราสาทหิน อิทธิพลของปราสาทน่าสนใจต่อชุมชนจินตกรรมฯ ไม่ว่าจะนครวัดหรือสยาม …รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังการประกาศเอกราช ซึ่งมีความต่อเนื่องอย่างเด่นชัดจากรับอาณานิคม ก่อนหน้านี้ ย่อมสืบทอดการสร้างพิพิธภัณฑ์ที่แฝงนัยยะทางการเมืองแบบนี้มาด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในวันที่ 9พฤศจิกายน ค.ศ.1968 ในพิธีฉลองครบรอบปีที่15 ของการประกาศเอกราชกัมพูชา เจ้านโรดมสีหนุทรงบัญชาให้สร้างรูปจำลองขนาดใหญ่ของมหาวิหารบายนแห่งนครวัด โดยทำจากไม้และกระดาษอัด แล้วนำไปแสดงที่สนามกีฬาแห่งชาติในกรุงพนมเปญ

ดังนั้น ปราสาทหิน เป็นภาพสะท้อนของการสืบทอดวัฒนธรรม ของเขมร ในชาตินิยมของปัจจุบัน(*) โดยผมได้เขียนมาต่อเนื่องอย่างหมดแง่มุมมีเพียงภาพถ่ายภาพปราสาทหินเมืองต่ำ(ไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงกับพระเจ้าชัยวรมันที่7) ปราสาทหินพิมาย(ยกตัวอย่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย) ปราสาทหินพนมรุ้งเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง พร้อมการเชื่อมโยงกับยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ดังกล่าวของอังกอร์แห่งนครวัดนครธมด้วย

*ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยมดูเพิ่มเติมเรื่องธงชาติเขมรกับสัญลักษณ์นครวัดบทที่9 กับบทที่11 โดยผมเขียนอย่างย่อๆ ในรายละเอียดต้องแยกแยะความแตกต่างแต่ละยุคสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2กับพระเจ้าชัยวรมันที่7 แต่ข้อสังเกตการเชื่อมโยงโดยการสืบเนื่องของสัญลักษณ์การอธิบายของอ.เบน ร้อยเรียงปมปริศนาภาพต่อเนื่องกันด้วย
Back to the Past…กลับสู่อดีตในทัศนศึกษา(1)

Back to the Past…กลับสู่อดีตในทัศนศึกษา(2)

การเดินทางสำหรับผม จากสมัยเป็นนศ.สู่อ.พิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเกง วันสัก (Keng Vannsak)หรือศ.วรรณสัก ที่อ้างจากข้อมูลผู้จัดการ เห็นได้จากข้อมูลวิกิพีเดียว่าเสียชีวิตแล้วตั้งแต่ปี2551ด้วย
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%87_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81

1.5
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอย รอรวยเหมือนดีเจภูมิ ฮร่า จัดไปหนึ่งเพลงให้กำลังใจอย่าBad Day ครับ

4 มิถุนา
แมวจร คนจร
หลายเรื่องราวในชีวิตประจำวันไม่มีเวลาเขียนอะไรมาก โดยวันนี้วันกอดแมวสากล…ผมขับมอเตอร์ไซด์ ครุ่นคิดเรื่องแมว นักศึกษาวันทัศนศึกษาวันแรกที่เจอกัน ก็ถามเรื่องแมว ตอนนี้แม่แมว เมื่อวานมีเลือดตามรูปร่องรอยเท้า ทั้งที่ผมมองไม่เห็นคิดถึงลูกแมวจร ต่อมาฝนตกพักกลางทาง เจอคนจรสองคน ซึ่งคนหนึ่งเดินเข้ามาคุยกับผมขอตังค์กินข้าว ผมรอฝนหยุดไม่ไหวท่าจะนาน หลังจากเรานิ่งเงียบงันกันไป ผมบอกเห็นกล้วยของเยอะ แล้ว คนจรท่าทางฉลาด ลดทอนตรรกะเหตุผลแรกมาเป็นพูดคำเมืองต่อเนื่องว่าใคร่ได้เงิน20บาท(ซาวบาท) ผมคิดในใจแก้เกี้ยว อยากบอกผมเอาเงินไปดูแลลูกแมวจร(ผมเคยให้เงินคนจรเคยเขียนเล่าแล้ว) และวันนี้กำลังว่าจะไปดูงานเกี่ยวกับแมว เห็นโปสเตอร์โฆษณา(*)เผื่อมีคนรับเลี้ยงแมว

แน่ละผมควักเสื้อกันฝนใต้เบาะรถมอเตอร์ไซด์เสร็จ ก็เผ่นแน่บไม่คุยกับเค้าต่อ มานึกเรื่องโจ๊กเท่าที่จำได้ในการตูน์สามช่องที่เคยเห็นภาพคนขอทาน มุมมองคนที่หนึ่ง “น่าสงสาร” มุมมองคนที่สอง “เราต้องขจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคมฯลฯ” มุมมองคนที่สาม “เวรกรรมแต่ชาติที่แล้ว!” มาคิดเรื่องซีเรียสมุมมองที่สี่ต่อยอดจากฟังรุ่นพี่ไปเก็บข้อมูลคุยกับคนจรมาก่อนหน้า “คนจรไม่ต้องการอะไรแค่จรไปเรื่อยเท่านั้น” อ่า อาจจะเป็นภาพสะท้อนในแต่ละมุมมองก่อนหน้านี้ก็มีวิทยานิพนธ์โลกของคนไร้บ้าน(**) ก็ว่ากันไปไม่สนใจความเป็นแรงงาน(***) ความเหลื่อมล้ำทางสังคม รัฐ ประชาธิปไตย การเมือง เศรษฐกิจ จะเป็นอย่างไร คนจรไม่สนใจจะเป็นอนาธิปไตยไร้รัฐโดยตนเองนิยามตามใจ หรือมุมมองที่ห้าของผมซีเรียส ในฐานะเคยทักทายเห็นคนจรไทใหญ่ตามวัดด้วยซ้ำ

โดยสรุป ผมไม่ได้แต่งเรื่องใช้จินตนาการเป็นวรรณกรรม(****)ผมเล่าเรื่องจริง มีข้อเสนอผ่านมุมมองฮิปเสตอร์บอยดูแลแมวๆเหมือนการกลับสู่ธรรมชาติของแมวจร คนจร

* เพจ ‘ทูนหัวของบ่าว’และข้อมูลCatster Party @ Chiangmai มีเรื่องคนดังนั่งเขียน เมืองแมวญี่ปุ่นแนวทางแก้ปัญหา หรือสิงคโปร์ทำมิวเซียมแมว ตามรูปภาพบรรยากาศงานและภาพแมวที่อยู่ของผม ฯลฯ โดยวันนี้ผมเห็นแมวตายบนท้องถนนสองตัว เห็นซากแมว และผมฟังเรื่องแมวกำพร้า ซึ่งผมฟังคนรักแมว ที่ชวนให้คนมาเลี้ยงแมวต่อ บอกปัญหาแมว โดยผมนำแมวจรสองตัวไปฝากไว้เผื่อใครสนใจเลี้ยง และแล้วลูกแมวหนึ่งตัว(เพศชายตามรูปที่ผมเคยตั้งชื่อเชอร์ล็อค โฮล์มส์)มีคนเลี้ยงมาจากลำปางโดยหญิง ชายทำงานแล้วตามคำบอกเล่าจากกลุ่มชมรมDogs and Cats Lover Chiang Mai ต่อมาคนทำงานที่นั่นทักทายลูกแมวหญิงที่ผมกลับมาบางคนบอกผมได้แมวก็ต้องบอกเค้าไปว่ามารับกลับไปด้วย

http://www.thairath.co.th/content/957460
**โลกของคนไร้บ้าน
https://www.se-ed.com/product/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.aspx?no=9786117154041

***หลายวันก่อนผมเพิ่งประชุมกับเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ มีเสนอจัดงานวันแม่บ้านสากล ซึ่งผมนึกถึงบางคนนิยามคนไร้บ้านเป็นแรงงานประเภทหนึ่งด้วย
****ผมสนใจโฆษณาม.เยล เปิดคอร์สเรียนฟรีฟังฟรีเกี่ยวกับวรรณกรรม ดูเพิ่มเติม AMST 246: HEMINGWAY, FITZGERALD, FAULKNER โดยProfessor Wai Chee Dimock จากฮ่องกง
http://oyc.yale.edu/american-studies/amst-246

4.2
ฟุตบอล บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บอยอินซากี้ ณ สนามกีฬา และสนามบินดอนเมือง
ผมเล่าเรื่องผ่านภาพย้อนหลังถ่ายภาพท้องฟ้าวันที่ออกจากสนามบินดอนเมือง เสียดายผมบังเอิญเจอกับซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยกับโค้ชบอลสุดดัง คนขอถ่ายรูปกันบอกเห็นในทีวี ส่วนผมเป็นนักเขียนไม่มีคนรู้จักไม่เห็นมีคนมาขอถ่ายรูปบอกเคยเห็นรูปในหนังสือพิมพ์ ฮร่า พูดเล่น ต่อมาผมคิดถึงหนังสือเรื่อง กำเนิดสยามจากแผนที่ฯ(*) กล่าวถึงหลังจากเดนมาร์กมีชัยเหนือสก็อตแลนด์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบแรกในปี1986(2529) มีรายงานว่าราวร้อยละ97ของประชากรเดนมาร์ก5ล้านคน ได้เฝ้าชมการถ่ายทอดการแข่งขันนัดนั้น ผู้ประกาศของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งวิจารณ์ประชากรที่เหลืออีกร้อยละ3 ว่า “มีแต่ชาวสวีเดนกับพวกคนทรยศเท่านั้นแหละที่ไม่ได้ดู” อารมณ์ขันของคำวิจารณ์ดังกล่าวช่างเผยให้เห็นนัยอื่นๆ อีกมาก เพราะเป็นการกล่าวติดตลกถึงความสำคัญของความเป็นชาติ(nationhood) ในยุคสมัยใหม่…

โดยผมเคยบังเอิญเจอคุยกับฝรั่งคนสก็อตแลนด์ แลกเปลี่ยนทัศนะหลายเรื่องกัน ยกตัวอย่างฟุตบอลสก็อตแลนด์ผมพยายามนึกถึงนักบอลดังๆ คุยกันภาษาอังกฤษแบบผมสเนคฟิชๆ เค้าดูจะเป็นชาตินิยมทั้งเรื่องฟุตบอล ประชามติ
อย่างไรก็ดี หลังจากเสร็จธุระที่เราบังเอิญเจอกัน เขาบอกว่าจะรีบกลับไปดูบอลลีกสก็อตแลนด์ ก็ฝรั่งยังเป็นปัจเจกชน ที่มีการหลอมรวมชุมชนในจินตกรรมฯของชาติผ่านฟุตบอล ส่วนผมรำลึกความหลังได้ ก็นำภาพ ณ สนามบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด(**) ไม่ได้เป็นแฟนบอลในใจผมแค่ถ่ายภาพเล่นๆ ดูตลกเท่านั้นเอง จากบอย ผู้ได้รับฉายาอินซากี้(***)เล่าไปแล้วด้วย

*กำเนิดสยามจากแผนที่: ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ
http://readjournal.org/pocketbooks/siam-mapped/
**มีงานเขียนในมติชนสุดสัปดาห์เขียนเรื่องเปรียบเทียบการสร้างสนามกีฬายิ่งใหญ่ของฮุนเซน ในปัจจุบันว่าน่าจะเปรียบเปรยกับปราสาทนครวัดนครธมตามภาพ คือ คอลัมภ์อัญเจียแขฺมร์ : แด่ หนุ่มสาว(6)
https://www.matichonweekly.com/in-depth/article_39662
***บอย อินซากี้

-รูปภาพผมเองกับสัญลักษณ์และสนามกีฬา รวมทั้งภาพสนามบิน
Back to the Past…กลับสู่อดีตในทัศนศึกษา(จบ)

4.3
ว่าด้วยการเมือง ผ่านเส้นทางท่าพระจันทร์ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปท่าวังหลัง
จากท่าพระจันทร์ เป็นท่าเรือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่บริเวณสุดถนนพระจันทร์ ข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยผมมาเขียนรำลึกถึงปรีดี พนมยงค์ กับการเมืองไทย มาบ้างแล้ว เชื่อมโยงประชาธิปัตย์(*) ในแง่ช่วงชิงการเมืองมวลชนกับพรรคพลังธรรมหลังพฤษภา35(ตามรูปประกอบหนังสือภาพลักษณ์ปรีดีฯ) แม้ผมไม่ได้เป็นแบบบอยท่าพระจันทร์เรื่องพระเครื่องชื่อดัง ขอเป็นบอย ท่าจะสนใจการเมืองห่วงใยจากข่าวระเบิดในกรุงเทพฯ ถึงกลุ่มประชาธิปัตย์ กปปส.เตรียมเลือกตั้ง หรือจะมีเลือกตั้งจริงๆ? แล้วตามโรดแมปไทยแลนด์ ในหลายเรื่องของคนไทย

*การสะสมความทรงจำ การสะสมอาวุธ คือ การศึกษา


-ภาพประกอบจากการถ่ายภาพการเดินทางข้ามไปวังหลัง กับหนังสือภาพลักษณ์ของปรีดีฯ

4.4
วัดพระแก้ว
ผมเล่าเรื่องตลกๆ ตอนผมเดินผ่านด่านตรวจก่อนเข้าวัดพระแก้ว หลังจากตรวจกระเป๋าเสร็จ ก็มีตำรวจถามว่า คุณเป็นไกด์เหรอ ผมบอกเป็นอาจารย์พานศ.มาทัศนศึกษา(ตอบตามตรงไม่ได้ตอบตามใจของตำรวจ)เล่าเรื่องตลกๆ ให้ฟังบางคนบอกว่าเขามองว่าคุณมีความสามารถทางธุรกิจ(หรือผมมาคิดต่อยอดผมน่าจะทำงานเขียนไกด์บุ๊ค)
อืมแล้วแต่การตีความผมคุมแถวหลังดูแลนักศึกษา ต่อมาเข้ามาวัดพระแก้วกำลังข้ามบันไดทางขึ้นสู่ตัวโบสถ์ตามกลุ่มนักศึกษา มีเจ้าหน้าที่ในชุดราชการคุยด้วยภาษาไทย ถ้าไม่ใช่คนไทยขึ้นไม่ได้ อืม ผมกลับมาคิดแล้วเขียนบันทึกขำขำ คนจีนเยอะเนอะ ดีผมไม่ได้พูดภาษาจีนด้วย
-ภาพเขตบรมมหาราชวัง ที่มีถ่ายรูปผมหลายรูปมีผมแต่งภาพแค่ภาพเดียวจากภาพย้อนแสงเยอะไม่ใช่ฟิลม์ และภาพวัดพระแก้ว ฯลฯ

4,5
การสะสมความทรงจำ ผ่านหอภาพยนตร์ มามหา’ลัย
บางตำรากล่าวถึงความทรงจำของสมองว่าอย่าไปพึ่งความทรงจำภายนอก ต้องใช้ความทรงจำภายในสมองจำไว้(*) แต่ผมเคยคุยเรื่องความทรงจำกับนักเขียน หนึ่งคน และผู้สื่อข่าวเขียนข่าว คอลัมภ์อีกหนึ่งคน น่าจะเป็นประเภทเดียวกับผม ที่ว่าการเขียนเป็นการเรียนรู้ การจดบันทึกช่วยจำ บีโธเฟ่น คีตกวีนักแต่งเพลงคลาสิค เคยกล่าวถึงสมุดบันทึกจำนวนมหาศาลของเค้าว่าถ้าไม่ได้เขียนในสมุดร่างเค้าจะลืม(**)
แต่ผมเหมาะกับสมุดร่างรูปภาพ สมุดบันทึกความทรงจำ เขียนไดอารี่ หรือวิธีการเขียนเรื่องเล่าเหล่านี้สะสมความทรงจำไว้

โดยผมเขียนบันทึกไว้ ผ่านเฟซบุ๊ค ซึ่งหลังจากแยกจากกลุ่มทัศนศึกษาของนักศึกษาผมอยู่กทม. ต่อมาหอภาพยนตร์(***) เล่าเพิ่มขยายความอีก คือ วันที่ไปไม่ได้ทั่วตามรูปประกอบแผนที่ดังกล่าว ตามประกาศ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ของดให้บริการทุกส่วนงานในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 นี้ เนื่องจากมีกิจกรรมสัมมนาประจำปีของเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์

ส่วนตัวผมคิดถึงประสบการณ์ที่บางคนเรียนสายวรรณกรรม คือ ภาษาไทย ที่เคยร่วมนำเสนอบทความประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ไทย บางคนรุ่นอายุใกล้กัน เติบโตทางวิชาการเป็นรศ.ไปเรียนศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาภาพยนตร์ศึกษา
(Film Studies) ที่ต่างประเทศ ส่วนผมอารมณ์อยากเรียนต่อ ดร.ด้านนี้เป็นบางครั้งยังไม่มั่นคง แต่ถ้าฟลุ๊คได้ทุนก็เรียนเลย ฮร่า
จากภาพยนตร์ในความทรงจำ เชื่อมโยงชุมชนจินตกรรมฯ ไปในตัวตนของผม โดยผู้ที่พาผมนำชมอยากให้ผม สักวันหนึ่งเหมือนอภิชาตพงศ์ ผู้ที่อ.เบน ได้เคยเขียนเป็นบทความถึงหนังของเขา ที่ผมเคยอ้างผลงานชุมชนจินตกรรมฯ อ.เบน ไว้ในการวิเคราะห์หนังพระเจ้าช้างเผือก และแล้วผมได้ถูกนำมาที่มหา’ลัยมหิดล ได้รับการยอมรับเป็นมหา’ลัยมหิดลสีเขียวสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งของไทย ก็คุยกันเรื่องวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ รวมทั้งความทรงจำต่างๆ ที่ผมรับรู้ต่อมหาลัยนี้

อย่างไรก็ดี จากพื้นที่ ทำให้เกิดการเล่าเรื่องเปรียบเปรย ถึงความทรงจำ การเรียนรู้การศึกษาและ การสะสมความทรงจำย้ำไว้ไม่ให้ลืม

*ผมเขียนจากความจำทำเข้าใจจากข้อมูลจากหนังสือคิดแบบ เชอร์ล็อค โฮล์มส์ แต่หนังสือเทคนิคอ่านให้ไม่ลืม ที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ
http://naiin.morestudio.co.th/product/detail/212875

http://www.welearnbook.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&pid=1085737
(แนวพึ่งความทรงจำภายนอกให้เขียนออกมาบนเฟซบุ๊ค ฯลฯ)
**อ้างนักเขียนเรียนรู้จากวิธีการเขียน จึงเรียนไม่ดีไม่ได้เรียนรู้จากการอ่านและการฟังในห้องเรียน โดยข้อมูลจากหนังสือคู่มือบริหารจัดการตนเอง
***การสะสมความทรงจำ หอภาพยนตร์ฯ(จบ)

การสะสมความทรงจำ หอภาพยนตร์ฯ(1)

การสะสมความทรงจำ การสะสมอาวุธ คือ การศึกษา

4.6
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอยจัดเพลงให้กำลังใจ จากเพลงประกอบหนังหลายเรื่องด้วย Safe & Sound feat. The Civil Wars (The Hunger Games: Songs From District 12 And Beyond)

7 มิถุนา
แมวที่ผมให้สมญานามเชอร์ล็อกโฮมส์ ได้ข่วนฝากรอยแผลไว้ที่นิ้วชี้ของผม วันที่จากลากัน ได้ข่าวว่าหายไประหว่างทางไปลำปางตามภาพจากเพจ และแล้วผมเปลี่ยนชื่อให้ตัวเมียที่ผมเพิ่งรู้จากวัตสัน เป็นอกาธา คริสตี้(*) แทน ครับ
บางคนคิดว่าผมทำธุรกิจขายแมว จากหาคนเลี้ยงแมว นี่แหละ แมวโกญจา (แมวดำปลอด) พันธ์แท้ สีสวย มีหลายตัว หลายคอกให้เลือก ทั้งเพศผู้และเพศเมีย มีแหลายเกรด ราคา – เกรด B. ราคา 3,000 บาท – เกรด A ราคา 6,000 บาท

*อกาธา คริสตี มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะนักเขียนนิยายแนวสืบสวนสอบสวน
อ่านรายละเอียด – ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/blog_inside.php?id=15617
– “แมวโกนจา” หรือบางแห่งเขียนว่า “โกญจา” (มาจาก โกญฺจา แปลว่า นกกระเรียน ในภาษาบาลี) … แมวโกนจาเป็นแมวสีดำตลอดตัว คล้ายกับแมวนิลรัตน์ ..

7.2
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
พิพิธภัณฑ์พระนคร มีอะไรน่าสนใจมาแสดงหลายอย่างจากพิพิธภัณฑ์ต่างจังหวัด เช่น พระพุทธรูป กรณีการนำเสนอน่าสนใจของวิทยากรบอกว่าเขาเรียนจบด้านภาษาฝรั่งเศส โดยการวิเคราะห์หลักศิลาจารึกหลักที่1 บรรทัดห้าหกบรรทัดน่าเป็นของจริง ส่วนบรรทัดกลางๆ น่าจะปลอม เช่น ในน้ำมีปลาในนามีข้าว โดยอ้างหลักPrefixด้วย

เมื่อปีที่ผมเกิดพอดี นิตยสารศิลปวัฒนธรรม เปิดประเด็นศิลาจารึกหลักที่ 1 ก็มีถกเถียงมานาน และฉบับที่ผมถ่ายภาพมาโชว์เขียนโดยไมเคิล ไรท์(*) นักภาษาศาสตร์รู้ภาษาทมิฬ ภาษาลังกา นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ ที่ศึกษาด้วยตนเอง ทั้งที่เรียนไม่จบปริญญาตรีด้วยซ้ำ ตามภาพจะมีบทความของเขา และหนังสือผลงานของเขา ที่ผมสะสมไว้ ซึ่งหน้าปกเป็นรูปเขากับแมว(**) ที่เขาชอบเขียนคอลัมภ์(นิสต์)แนวคุยกับแมวด้วย

อย่างไรก็ตาม หลายภาพหลายเรื่องที่วิทยากร พูดชวนคุยน่าสนใจทั้งการตีความ ประติมานวิทยา รูปปั้น กลองมโหระทึก สัญลักษณ์ปลามังกร สัญลักษณ์บาวริ่งต่างๆ ยกตัวอย่างภาพโยงอดีตรายงานพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กับพิมาย พอดีช่วงนี้ทบทวนความทรงจำเตรียมสอนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ผ่านทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์จากบุรีรัมย์มาจัดแสดงให้ชมความวิจิตรบรรจงในการสลักลวดลายบนหินแข็งแกร่งจนงดงามอ่อนช้อยเช่นกัน โดยชิ้นนี้มาจากปราสาทกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ สลักเสลาด้วยศิลปะเขมรโบราณ พุทธศตวรรษที่ 17 หรือราว 900 ปีมาแล้ว(***)
ผมไม่มีเวลาเขียนของสะสมที่นำมาแสดงสามารถเขียนเป็นบทความเล่าเรื่องขนาดยาวได้ตามรูป ครับ

*ภาพจากนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่24 ฉ.12 ตุลาคม 2546 ดูเพิ่มเติม ที่มีการเขียนถึงหลักศิลาจารึกทั้งเรื่องการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ ฯลฯ
**ไมเคิล ไรท ความหวังยังไม่สิ้น
http://www.matichonbook.com/index.php/–45.html
(ผมสะสมหนังสือบางเล่มของไมเคิล ไรทด้วย)
***พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=morkmek&month=02-03-2016&group=10&gblog=115
https://www.matichon.co.th/news/52325
https://kookaitravellernote.wordpress.com/2016/03/23/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-2/

7.3
พิพิธภัณฑ์ศิริราช
ภาพถ่ายเล่าเรื่องมีหลายรูป บางภาพก็ลบไป คัดเลือกภาพมาเล่าบางภาพ เช่น ภาพเรือ มีเรื่องเรือที่ขุดได้ พร้อมเรื่องเล่าผี ที่มีรอยเท้าน้ำ หรือคนเจอผีเดินเข้าไปในเรือ และมีเรื่องเรือหางแบน ต่างๆ ซึ่งภาพวิถีชีวิตผู้คน หลวงพ่อโต
โดยพิพิธภัณฑ์ซีอุย(*) วิทยากรเล่าเรื่องในนี้มีหลายกรณี โดยตามภาพผมอ่านจากศิลปวัฒนธรรมเรื่องซีอุย(*) เลยไม่ได้เข้าไปไม่มีเวลา น่าสนใจสืบจากศพ นิติเวช โดยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพิพิธภัณฑ์(**) มีรูปแผนที่พม่า ดาบ อาวุธ ประวัติวังหลัง ด้วยในความทรงจำผม
*ภาพจากนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่24 ฉ.12 ตุลาคม 2546
**พิพิธภัณฑ์ศิริราช

http://www.sirirajmuseum.com/siriraj-bimukshtan.html#bimukstan
รีวิว “พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน”…
https://pantip.com/topic/31659420

9 มิถุนา

แมวเมี้ยว
ชมรมหมากับแมวฯ มีผู้หญิงสาวที่เลี้ยงแมว หกสิบตัวอยากได้น้องแมวไปเลี้ยงจะเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็นหกสิบเอ็ดตัว ซึ่งเธอ บอกให้ผมไปตรวจเอดส์ ตรวจลูคีเมีย โรคอื่นๆ บอกให้ผมเลี้ยงระบบปิด อยู่ในกรง และเธอแซวผมอาจจะเป็นทาสแมวอีกต่างหาก เมี้ยว ฮร่า แม่แมวจอมยุ่งพันเชือกเกือบขาดตามภาพประกอบ และถ่ายภาพแมวอริยาบถตลกด้วย

9.2
บุรีรัมย์ นครชัยศรี นครปฐมในแผนที่ไตรภูมิ แผนที่หอภาพยนตร์ สู่นนทบุรี วัดสวนแก้ว
ผมยังมีภาพเหลืออีกหน่อย อยากเล่าย้อนหลังไปบุรีรัมย์:เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ
ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เนื่องจากผมเพิ่งย้อนกลับไปอ่านเรื่องของตำนานนครวัด ที่มีเรื่องเล่านครชัยศรี ว่าไม่ใช่นครปฐม ที่เกี่ยวโยงกับพระเจ้าชัยวรมันที่7 ซึ่งเกี่ยวโยงบุรีรัมย์แห่งปราสาทหินพนมรุ้ง(*) จึงอยากเล่าต่อเรื่องภาพประกอบหนังสือ กับภาพแผนที่โบราณสะท้อนอำเภอนครชัยศรี(**) เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครปฐม โดยคำขวัญ ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย แต่เราขับรถตามหาร้านข้าว ซึ่งเปิดแผนที่ตามหาร้านติ๊กโภชนากันตั้งนานกว่าจะเจอได้สัมผัสรสชาติจนได้

เมื่อนครปฐม แหล่งวัฒนธรรมทาราวดี มีเจดีย์ยิ่งใหญ่ ที่เป็นงานเขียนของสุจิตต์ วงษ์เทศ ไม่ได้เรียนจบป.เอก แต่มีฝีมือการเขียนสาระเป็นผู้นำด้านวัฒนธรรม หัวหอกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ที่ผมสะสมหนังสือไว้ ต่อมาเปิดข้อถเถียงเรื่องยุคทาราวดี จากหลังหนังสือพระปฐมเจดีย์ ไม่ใช่เจดีย์แห่งแรก แต่เป็นมหาธาตุหลวงยุคทวารวดี(***)

โดยผมเล่าเรื่องจากภาพหอภาพยนตร์ มูลนิธิหนังไทยเพิ่มเติมด้านศิลปะกับนิเวศสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องอดีตที่ผมสนใจเคยเสนอ แนวคิดจะทำวิจัยกับมูลนิธิหนังไทย ศึกษาภาพรวมหนัง เป็นช่องทางหารายได้อีกหน่อย แต่ไม่ได้ทำวิจัย มีไอเดียเรื่องโลกาภิวัตน์อีกด้วย

ส่วนภาพวัดสวนแก้ว สายพระพุทธทาส ครบรอบชาตกาลใน111 ปี ที่มีโอกาสไปวัดนี้(****) คือ นักเขียนกลอนตามรูป นักธรรมะ นักเทศน์ชื่อดัง ซึ่งผมมีเทปธรรมะสะสมตั้งแต่ผมเด็กๆ พระพะยอม เสียดายวันนั้นไม่มีโอกาสได้เจอท่าน เพียงอ่านบทกลอนการเมืองตามรูปเข้าวัดเข้าวาอายุยืนเสริมสร้างความดี

*ภาพจากหนังสือตำนานนครวัด และหนังสือปราสาทพนมรุ้ง
Back to the Past…กลับสู่อดีตในทัศนศึกษา(จบ)

**ภาพจากสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา มีรูปปลา ฯลฯ
การสะสมความทรงจำ ผ่านหอภาพยนตร์ มามหา’ลัย

***สุจิตต์ วงษ์เทศ : นครปฐม ยุคทวารวดี เป็นชื่อสมมุติ แต่ยุคจริงๆ ไม่เคยมี
https://www.matichon.co.th/news/489320
สุจิตต์ได้ตั้งคำถามแม้กระทั่งว่าพ่อขุนรามคำแหงมีตัวตนจริงหรือไม่
-ประมวลข้อถกเถียงเกี่ยวกับศิลาจารึกหลักที่ 1 (ตอน1)
http://www.tcijthai.com/news/2016/01/article/5998
ผู้เขียนคิดว่าการพยายามพิสูจน์ศิลาจารึกผ่านทฤษฎีทางสังคมศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ไม่สามารถให้คำตอบที่จะเกิดข้อยุติ เพราะก็จะยังเป็นการตีความของใครของมันอยู่เช่นเดิมบนพื้นฐานของหลักฐานที่อาจจะไม่ใช่หลักฐานจริง
-ประมวลข้อถกเถียงเกี่ยวกับศิลาจารึกหลักที่ 1 (ตอนจบ)
http://www.tcijthai.com/news/2016/01/article/6000
****วัดสวนแก้ว เป็นวัดในจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีเจ้าอาวาส คือ พระพยอม กัลยาโณ
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7

9.3
วัดในนนทบุรี มีดีได้สัมผัส
ผมได้ถูกแนะนำวัดหลายวัด ในภาพตามความทรงจำ ต่อวัดที่1″วัดปรางค์หลวง” เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 32 คลองบางกอกน้อย หมู่ 1 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี สร้างในสมัยของพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ประมาณ ปีพ.ศ.1890(*)
วัดที่2 วัดปราสาท ลักษณะโบสถ์จะโค้งตกท้องช้าง อันเป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์สมัยอยุธยา ภายในมีภายวาดสมัยอยุธยาตอนปลาย ยุคเดียวกับ วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี เป็นภาพทศชาติ(**) มีปูนปั้นประดับตกแต่งประตตูทางเข้าสวยงาม
วัดที่3 วัดเสาธงหิน หัวหมู่ทหารนำพลพรรคไปหาเอาหินก้อนใหญ่ๆ มากองทัพเสาธงและล้อมรอบธงไว้มิให้ธงล้ม เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของทัพและเป็นสัญลักษณ์จุดนัดหมายของทหาร แม่ทัพนายกองและไพร่พลทั้งหลายจึงพากันเรียกขานจุดนัดหมายนี้ว่า”เสาธงหิน” จากปากต่อปากเรียกกันมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้(***)
วัดที่ 4 วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง วัดสำคัญ คู่บ้านคู่เมือง มาร่วม 135 ปีแล้ว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดให้สร้างขึ้น เพื่อถวายพระอัยกา พระอัยกี และ สมเด็จพระราชชนนี ณ บริเวณป้อมเก่า (ป้อมทับทิมสมัยกรุงศรีอยุธยา) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ภายในวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร มีอุโบสถที่สร้างด้วย สถาปัตยกรรมแบบไทยปนจีน มีภาพเขียนฝาผนังอันสวยงาม ด้านในประดิษฐาน พระประธานปางมารวิชัย หล่อด้วยทองแดงงดงามมาก ปัจจุบันที่นี่ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมของการเป็นสถานที่สำหรับถ่ายละครย้อน ยุคหลายๆเรื่องอีกด้วย(****)
ดังนั้น ผมได้ความทรงจำบุรีรัมย์ นครชัยศรี นครปฐมในแผนที่ไตรภูมิ แผนที่หอภาพยนตร์ สู่นนทบุรี วัดสวนแก้ว
กับการสัมผัสหลายวัดของนนทบุรี สำหรับผม เมืองที่มองไม่เห็นในแผนที่ไตรภูมิด้วย

*วัดปรางค์หลวง วิกิพีเดีย
** http://oknation.nationtv.tv/blog/watprasat/2009/08/08/entry-1
***วัดเสาธงหิน วิกิพีเดีย
****http://www.sawasdee-idea.com/preview/nakornnont.com/blog/travel/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4/

9.4
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอย จัดเพลงไทยบ้าง เป็นเพลงให้กำลังใจ โดยเพลงในน้ำเน่ายังมีเงาจันทร์ – แก้ว ลายทอง – อัลบั้มเพลงรักเพลงคิดถึง ซึ่งแก้ว ลายทองเป็นนักเขียน กวี มีผลงานเขียนหลายเล่มด้วย

ดีเจบอย จัดเพลงรางวัลแด่คนช่างฝัน ตามที่มีคำเรียกร้องตามนั้น ไม่ต้องอธิบายนักร้อง นักดนตรี คนเมืองคนนี้มาก

10 มิถุนา
การสะสมความทรงจำ สะสมสื่อสิ่งพิมพ์
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 เมื่อนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยูร จึงสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์[*] โดยผมทบทวนความทรงจำ ผ่านภาพจากนิตยสารสารคดี(**) ที่ผมสะสมความทรงจำ สะสมสื่อสิ่งพิมพ์ไว้ มีภาพคนชูป้ายสุ ออกไปเป็นภาษาอังกฤษ และคนชูป้ายต้องการนายกฯจากการเลือกตั้ง เวลาผ่านไปแปลกใจ กับคนไทย

เมื่อผมตามหาเนชั่น สุดสัปดาห์ ฉบับสุดท้ายหายากมาก จนกระทั่งผมหาซื้อไว้เป็นที่ระลึกตามภาพผมมาจากสายที่สนใจวรรณกรรม ในเนชั่นสุดสัปดาห์ ซึ่งฉบับตามภาพหน้าปกนิตยสารย้อนอดีตนำหน้าปกเก่า เมื่อปี2535 หน้าปกอานันท์ ปันยารชุน โดยข้อความอนิจลักษณะของการเมืองไทย ในเนชั่น สุดสัปดาห์ มีที่มาจากหนังสืออนิจลักษณะของเศรษฐกิจไทย ทำให้ผมเห็นประเด็นน่าเรียบเรียงอย่างย่อๆ…บทความทั้งหมดที่รวบรวมในหนังสือเล่มนี้ ปรากฏในนสพ.ผู้จัดการรายวัน ระหว่างเดือนม.ค.2534ถึงมิ.ย.2536 โดยผู้เขียนคัดสรรบทความจากการเป็นคอลัมนิสต์ในนสพ.ผ้จัดการรายวันนั้น ผู้เขียนไม่คาดคิดว่าการเป็นคอลัมภนิสต์นั้นเป็นเรื่องยากยิ่ง การเขียนบทความวิเคราะห์พฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและบทความวิพากษ์นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ไม่เพียงแต่บีบบังคับให้ผู้เขียนจำเป็นต้องติดตามข่าวเศรษฐกิจโดยใกล้ชิดเท่านั้น
หากทว่ายังทำให้ผู้เขียนต้องสะสมข้อมูลสำหรับการเขียนบทความอีกด้วย….ในคำนำหนังสืออนิจลักษณะของเศรษฐกิจไทยของรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (**) ต่อมาอดีตของผมได้เขียนงานในเนชั่นสุดสัปดาห์ได้รับบทเรียนรู้ และผมเขียนในเฟซบุ๊คเรื่องการเมืองโดยอ้างงานเขียนชิ้นนี้ว่าระวังระยะยาวการสะสมอาวุธ เช่น ซื้อเรือดำน้ำ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมาต่อเนื่อง ในหลายประเด็นว่าด้วยการเมือง(***) นี่ก็เป็นอีกวันในอดีตที่ควรทบทวนการสะสมความทรงจำ สื่อสิ่งพิมพ์ไว้ด้วย

*วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พลเอก สุจินดา คราประยูร ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธ์ รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี – See more at: http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3#cite_note-6
(ภาพจากสารคดีฉบับพิเศษ รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย)
**ภาพจากหนังสืออนิจลักษณะของเศรษฐกิจไทย และอ่านเพิ่มเติมคนรุ่นต่อมาอย่างปกป้อง จันวิทย์ ได้เขียนถึงคอลัมภ์ดังกล่าว คือ จากท่าพระจันทร์ถึงสนามหลวง ถือว่าอาจารย์รังสรรค์เป็นPop Economistยุคแรกเริ่ม ด้วยเหตุที่มีงานเขียนปรากฏสู่สาธารณชนในวงกว้าง อ้างเปรียบPaul Krugmanกับรังสรรค์ โดยอายุคอลัมภ์สิบสามปี ในPOP ECONOMIST รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ นักวิชาการที่ดี และมนุษย์ที่แท้จากนิตยสาร Open (เล่ม34 2003)

***ว่าด้วยการเมือง ผ่านเส้นทางท่าพระจันทร์ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปท่าวังหลัง

10.2
การสะสมความทรงจำ นครหลวง นครราชสีมา นครปฐม นนทบุรี
๑๐ มิถุนายน วันกำเนิดภาพยนตร์ในสยาม โดยผมคิดแต่งบทหนังสั้นแนวหนังอิงประวัติศาสตร์ ตำนานอโยธาท้านครหลวง การสู้รบจากยุคพระเจ้าอู่ทอง(เกี่ยวกับวัดปรางค์หลวง นนทบุรี) แล้วแยกกองทัพลงไปโจมตีกัมพูชา(*) ปราสาทหิน “Angkor” หมายถึงเมืองพระนครหรือยโศธรปุระ “Angkor Thom” หมายถึง เมืองพระนครหลวง หรือ นครธม (ธมแปลว่าใหญ่) “Ankor Wat” หมายถึงปราสาทนครวัด นี่เป็นการตีความนครหลวงดังกล่าว ผ่านการอ่านภาษาไทยจากแผนที่สมุดภาพไตรภูมิ(**)

ซึ่งผมสร้างภาพประกอบหอภาพยนตร์ ที่นครปฐม โดยคำขวัญประจำจังหวัดนครปฐม”ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธรณี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า” โดยความทรงจำของผม ที่มีภาพถ่ายของผมเหลือ โดยวัดปราสาท นนทบุรี อุโบสถสี่ร้อยกว่าปี สร้างสมัยพระเจ้าปราสาททอง มีอะไรให้เขียนยาว กรณียุคสมัยพระเจ้าปราสาททอง(***)นี่แหละราวกับบทหนังด้วย

*ยุคมืดของกัมพูชา
https://sites.google.com/site/0883214859sd/prawatisastr/yukh-mud-khxng-kamphucha

**วัดในนนทบุรี มีดีได้สัมผัส

(ที่นี่กลายเป็นสถานที่ผีๆ ดูเพิ่มเติมทีมอาถรรพ์ 13 บุก “วัดปราสาท จ.นนทบุรี”)
บุรีรัมย์ นครชัยศรี นครปฐมในแผนที่ไตรภูมิ แผนที่หอภาพยนตร์ สู่นนทบุรี วัดสวนแก้ว

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(ผมอ้างไมเคิล ไรท์ ดูเพิ่มเติมภาพประกอบมาจากบทความภูมิศาสตร์ของสุนทรภู่ อ้างสมุดภาพกรุงธนบุรี และภาพจากหนังสืออังกอร์ ที่ผมสะสมไว้สร้างภาพให้เห็นด้วย)
***ดูเพิ่มเติม พระเจ้าปราสาททองโปรดให้ถ่ายแบบนครวัดมาสร้างปราสาทนครหลวงก็อาจเป็นหนึ่งในวิถีทางของการเคลื่อนย้ายความศักดิ์สิทธิ์…หรือปราสาทนครหลวง เริ่มสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
โดยทรงโปรดให้ช่างไปถ่ายแบบมาจากปราสาทเมืองพระนครหลวง ประเทศกัมพูชา
เพื่อเป็นที่พักร้อนก่อนที่จะเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
ปราสาทนครหลวง วัดนครหลวง ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.อยุธยา
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=noirathsub&month=07-03-2015&group=4&gblog=216

10.3
ผมไม่ได้ทารุณแมว ยกตัวอย่างข่าวแอดมินเพจ ‘ทูนหัวของบ่าว’ แจ้งความเอาผิด ‘My Mate Nate’ ฐานทารุณกรรมสัตว์(*)
ดูภาพแมวๆ ลูกแมวน่ารัก ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^
*https://prachatai.com/journal/2017/06/71868

12 มิถุนา
การสะสมความทรงจำ
วันนี้วันชาติฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่น้องสาวผมเคยไปเรียนอยู่ที่นั่น(*) หนึ่งในประเทศของอาเซียน และผมค้นหาเรื่องเล่าผ่านมุมมองอย่างฟิลิปปินส์ มีศูนย์อาเซียนศึกษา(**) บรรยากาศการนำเสนอด้านวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ ตามภาพประกอบ และลิ๊งค์ข้อมูลสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษา (ICS) ของสำนักงานประธานฝ่ายวิจัย การขยายและการพัฒนาได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ. ศ. 2529
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วของสถาบันที่ให้ความสำคัญของทฤษฎี , ปรัชญาและการวิเคราะห์การอ่านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ สังคม และการเมือง

สถาบันได้รับการปลูกฝังและพัฒนาขึ้นโดยประชาชน ที่มีปัญญาชนส่วนร่วมต่อองค์ความรู้ในสาขาปรัชญา ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา วรรณกรรม สุนทรียศาสตร์ มานุษยวิทยา วัฒนธรรม และการเมืองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง(***)
นี่แหละ ผมแปลมาย่อๆ จะยาวไป ฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญด้านวัฒนธรรมศึกษา มาตั้งแต่ปี2529 ยาวนานหลายปี(แล้วมีข้อมูลลิ๊งค์อื่นๆ****) ด้านนี้อย่างที่เห็นปัจจุบันประเทศฟิลิปปินส์ ก็ถูกจัดให้มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งด้วย

*วันนี้วันชาติรัสเซียอีกด้วย
**ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์
http://ac.upd.edu.ph/

*** https://www.pup.edu.ph/research/ics/
**** http://www.ateneo.edu/ls/soh/english/master-arts-major-literary-and-cultural-studies
http://uplb.edu.ph/component/k2/item/601-culture-scholars-present-studies-on-filipino-identity
(ลิ๊งค์ ภาพประกอบ)

12.2
แผนที่ไตรภูมิ พิจิตร และวัด(1)

หลายวันก่อนผมอยู่พิจิตร มาธุระเรื่องงาน ไม่ได้เจอน้อง ก็กลับมาพบพ่อแม่ ญาติ ฯลฯ ได้ทบทวนความทรงจำผ่านภาพแผนที่เมือง ในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา มาด้วยความทรงจำตามรูป สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย(สมุดภาพแผนที่กรุงศรีอยุธยาผมเคยอธิบายแล้วสะท้อนพม่า ฟิลิปปินส์ฯลฯ)

โดยผมแวะเข้าวัดยังไม่ได้เผยแพร่ตอนที่1 น่าเสียดายไม่มีเวลาไปวัดพระพุทธบาทเขารวก(ตามภาพแผนที่สมัยใหม่) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เป็นวัดที่หลวงปู่โง่นโสรโย พระเถราจารย์ชื่อดัง ซึ่งเคยจำพรรษาอยู่ ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งจำลองมาจากวัดพระพุทธบาทสระบุรี และรูปหล่อหลวงปู่โง่นโสรโย

ซึ่งท่านได้สร้างพระพุทธวิโมกข์ปางสมาธิจำนวนมาก มอบแก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ จรรโลงไว้ในพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีกลองที่ทำด้วยไม้ประดู่ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชื่อว่า กลองนันทะเภรีศรีราชรุกโข มโหระทึกมฤคทายวันบันลือโลก และรูปปั้นฤาษีอายุ ๑,๐๐๐ – ๑,๕๐๐ ปี ซึ่งเป็นหินศิลาแลง และมีสัตว์หลายชนิด เช่น นกเงือก นกยูง ๓ สายพันธ์ คือ อินเดีย ไทย และฮอนแลนด์ นอกจากนี้หลวงปู่โงน โสรโย ยังเป็นผู้ฟื้นตำนานพระสุพรรณกัลยา ซึ่งท่านได้สัมผัสทางวิญญาณจากความฝัน และเผยแพร่วีรกรรมของพระนางที่เสียสละสรีระไว้ในต่างแดน เพื่อกอบกู้บ้านเมืองผืนแผ่นดินสยามทั้งประเทศไว้ให้คนไทยได้อาศัยอย่างมีความสุข ซึ่งการกระทำของพระนางไม่เคยได้รับคำสรรเสริญจากใคร และต่างลืมท่านหมด(*) แล้วผมจะเขียนเรื่องการเดินทางไปวัดต่อตอนที่2 ตามภาพใกล้วัดแห่งหนึ่งด้วย

*วัดพระพุทธบาทเขารวก
http://www.m-culture.go.th/young/ewt_news.php?nid=430&filename=index

ลองค้นหาเพิ่มเติมหลวงปู่โง่น โสรโย

12.4
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอยจัดให้เพลงประกอบหนังAll About Lily Chou-Chou เผื่อเราจะเหมือนอย่างญี่ปุ่น มีเมืองแมว

15 มิถุนา
การสะสมความทรงจำ การสะสมสื่อสิ่งพิมพ์
วันนี้วันไข้เลือดออกอาเซียน(มีการรณรงค์ปล่อยปลากินลูกน้ำก่อนกลายเป็นยุง) โดยผมจะเขียนเปรียบเทียบการเมืองอาเซียน(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อุษาคเนย์,เอเชียอาคเนย์)ในประเทศ เช่น พม่า กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เน้นย้ำไทย ซึ่งแง่การเมืองอย่างที่ผมเคยเขียนเปรียบเทียบมาก่อนหน้าแล้ว กับสหราชอาณาจักร ซึ่งรูปภาพบรรณานุกรมเอเชียอาคเนย์ศึกษาในประเทศไทย สะท้อนองค์ความรู้จำนวนมากของสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งบทความในนสพ.หนังสือ วิทยานิพนธ์ฯลฯ(*) ให้เราเรียนรู้เขารู้เรา คำว่าSoutheast Asia ก็ถูกบัญญัติโดยอังกฤษ สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง(หนังสือบรรณานุกรมฯ) และคำว่าSoutheast Asia ยังมีกล่าวถึงMaking wars means making Maps (หนังสือกำเนิดสยามจากแผนที่ (Siam Mappedฯ)ที่ผมเขียนถึงบ่อย)

กรณีที่ผมจะเขียนต่อขยายความมาเป็นประเด็นอดีตถึงปัจจุบันจากมุมมองเปรียบเทียบปัญหาจุดอ่อน ที่ประชาธิปไตยไม่ได้เป็นแบบสหราชอาณาจักร(ฮุนเซน ผู้นำกัมพูชา) เพิ่งผ่านการเลือกตั้งมา มีทั้งพรรคแห่งชาติสกอตแลนด์(**) เป็นพรรคเล็ก(ฯลฯ) โดยพรรคใหญ่สู้กันสองพรรค แล้วก็พรรคอนุรักษ์ชนะ แม้ว่าอาเซียนจะตามรอยอียู หรือเราจะตามรอยต้นแบบประชาธิปไตยสหราชอาณาจักรด้วย

เมื่อชุมชนจินตกรรมฯ เป็นสิ่งประดิษฐ์ไม่ว่าจะชาตินิยม ประชาธิปไตย การปฏิวัติ โดยวิธีวิทยาแบบมาร์กซิสม์โมเดรินนิสต์กับการวิเคราะห์วาทกรรมอย่างโพสต์โมเดริน์ ต้องการทลายความคิดอันไร้เดียงสา ที่เชื่อว่าชาติของตน มีลักษณะเฉพาะที่แปลกพิเศษไม่เหมือนใคร รวมทั้งคำที่พูดกันจนเฝือ แต่หาสาระความเป็นจริงมิได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมภูมิภาค(cultural regional) ดังเช่นคำว่า “ค่านิยมเอเชีย”(Asian values)อันลือลั่นกระฉ่อน(***) มีข้อถกเถียงกันทั้งค่านิยมเอเชีย(****) โดยฝรั่งเคยวิเคราะห์การสร้างวาทกรรมประชาธิปไตยแบบเอเชีย(*****) คือ การให้ความสำคัญกับผู้นำ การมีพรรคการเมืองแบบเด่นพรรคเดียว(ฯลฯ) ผมยกตัวอย่างย่อๆ การจัดให้มีประชาธิปไตยจากการเลือกตั้ง ไม่เหมือนพม่า แต่การสร้างวัฒนธรรมการเมืองไทยเราย้อนกลับไปเป็นเหมือนยุคพฤษภา35(******) ไทยไม่ใช่เมืองพม่าตามรูปที่ผมเคยเขียนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยภายในต้องเกิดในพม่า เพราะตัวอย่างพม่า แม้มีแรงผลักดันภายนอก จนกระทั่งซูจีได้โนเบลสันติภาพ มาถึงยุคปัจจุบันกว่าซูจี จะได้เลือกตั้งยาวนาน

กระนั้น การให้ความสำคัญกับผู้นำอย่างซูจี หรือเปรียบเทียบอดีตผู้นำอาเซียนอย่างลีกวนยู(ผู้สร้างคำค่านิยมเอเชีย) ที่เป็นพรรคการเมืองแบบเด่นพรรคเดียว คือ พรรคกิจประชาชนของลีกวนยูไม่เคยแพ้การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรนับตั้งแต่แยกตัวออกมาจากมาเลเซีย(โดยออกจากอาณานิคมอังกฤษ)ในปีก่อตั้งประเทศในปี 2508(นานกี่ปีนับดู?) ส่วนฟิลิปปินส์ ตามที่นักวิชาการตะวันตกกล่าวว่าฟิลิปปินส์เป็นเพียงประเทศเดียวในเอเชียอาคเนย์ ที่มีพรรคการเมืองสองพรรคผลัดกันเป็นรัฐบาลในช่วงปี1946 ถึง1965ด้วย

เมื่อผมย้อนมองดูไทยเปรียบเทียบกับหลายประเทศดังกล่าวอย่างย่อๆ คือ ไทย ที่มีพรรคการเมืองเริ่มเด่นขึ้นมาพรรคเดียวอย่างไทยรักไทย มีช่วงหนึ่งทักษิณถึงกับกล่าวว่าจะเป็นรัฐบาลถึงยี่สิบปี(ดูสยามรัฐ ) หรือ การกล่าวถึงทักษิณชื่นชมและอยากจะเอาอย่างลีกวนยู(หรือ ‘ลีกวนยู’ พูดถึง ‘ทักษิณ’*******) ก็ตาม และนักวิชาการกล่าวว่า เราจะอยู่กับทักษิโนมิกไปอีกสิบปี ยี่สิบปีด้วย(********)

โดยคนเขียนเรื่องประชาธิปไตยแบบเอเชียเคยมองอนาคตในแง่ดีไว้จากเขียนปี1994 อนาคตอันใกล้ประมาณ20ปีข้างหน้า มีความเป็นไปได้สูงว่าประชาธิปไตยแบบเอเชียจะเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยเสรีแบบตะวันตก ฯลฯ แต่กลับกันไทย ในปัจจุบันไม่เสรีด้วย

ซึ่งเวลาจากปี2544-60 การรัฐประหารคั่นจังหวะสองครั้ง ต่างจากล้มรัฐบาลอย่างชาติชาย ปี34อ้างว่าได้ตำรับมาจากเผด็จการรัฐสภาของมาร์กอส(*********) หลังจากนั้นชาติชายหมดบทบาท เปรียบกับทักษิณ(ก่อนหน้านายกฯพรรคพลังประชาชน พรรคเพื่อไทย-ยิ่งลักษณ์)จาก2544ผ่านมา16 ปีแล้ว

ดังนั้น การสะสมความทรงจำ การสะสมสิ่งพิมพ์เป็นหลักฐาน ให้เห็นประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นการวิเคราะห์ระยะยาว โดยสถานการณ์การเมืองอุปมาปลาใหญ่ โดยรัฐบิ๊กตู่ ที่ผ่านมายกตัวอย่างเป็นข่าวประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นแย้งกรณีจ่อเซ็ตซีโร่ กกต.-กสม. ระบุปลา 2 น้ำอาจจะอร่อยกว่าปลาน้ำเดียว หรือวัส ติงสมิตร ชี้คำอธิบายเซ็ตซีโร่ “ปลา 2 น้ำ” ฟังไม่ขึ้น ขอความเมตตาพิจารณาเป็นรายไป แล้วกระบวนการจัดการสร้างปัญหาต่างๆไม่ให้เสียของบิ๊กตู่ คงเสียของระยะยาว ที่เป็นข่าวตั้งคำถามการเลือกตั้ง ในที่สุดคำตอบอยู่ที่ประชาชนเลือกตั้งตามแบบประชาธิปไตย

*บรรณานุกรมเอเซียอาคเนย์ศึกษาในประเทศไทย กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538 ซึ่งหนังสือราว 400 เล่ม วิทยานิพนธ์ และบทความต่างๆ 1,700 เรื่องด้วย(รวมหลากหลายทั้งรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดีฯลฯ) ซึ่งสมัยผมทำวิทยานิพนธ์ก็ต้องดูหนังสือเล่มนี้ว่ามีใครทำวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรจะได้ไม่ซ้ำเดิมด้วย
(ภาพหน้าปกเป็นแผนที่อาเซียนสมัยโบราณ และหนังสือให้นิยามบางด้านไทยทำตัวเป็นญี่ปุ่นน้อยต่อประเทศเพื่อนบ้าน แต่ผมคิดถึงที่ว่าญี่ปุ่น มีพรรคเสรีประชาธิปไตยผูกขาดการจัดตั้งรัฐบาลจากปี1955-1994ตามข้อมูลคนเขียนเรื่องประชาธิปไตยแบบเอเชียยาวนานเกือบ40ปี)

** ฟุตบอล บุรีรัมย์ยูไนเต็ด บอยอินซากี้ ณ สนามกีฬา และสนามบินดอนเมือง

(ผลการทบทวนเตรียมสอนศิลปวัฒนธรรมอาเซียนบางสัปดาห์ต้องมีสอนหัวข้อเกี่ยวกับศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)

***กิจการเดินสาร-ข้ามผ่านภาษา:ว่าด้วยภูมิ-ชีวประวัติของชุมชนจินตกรรม(Travel and Traffic : On the Geobiography of Imagined Communities ) ในหนังสือชุมชนจินตกรรมฯอ้างGöran Therborn ในการเขียนบทดังกล่าวด้วย
โดยผมได้เขียนย่อๆ ต่อเนื่องเรื่องหนังสือชุมชนจินตกรรมฯบ่อยๆไว้กรณีGöran Therborn ผมเคยเขียนไว้ใน“การสะสมความทรงจำว่าด้วยการศึกษา”(1)

(ทุนนิยมอังกฤษกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 19 ต่อมาศตวรรษที่20เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็เป็นภูมิภาคที่มีพรรคคอมมิวนิสต์ กรณีลีกวนยิว ก็ปราบคอมมิวนิสต์ด้วย)
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อถกเถียงทางการเมือง

(หนังสือดังกล่าวแนวการวิเคราะห์แบบมาร์กซิสม์ ย่อมต่างจากจุดยืนแนววิเคราะห์เสรีนิยม ฯลฯ)
****Asian values
https://en.wikipedia.org/wiki/Asian_values
“Asian Values” and Democracy in Asia
http://archive.unu.edu/unupress/asian-values.html
LEE KUAN YEW AND THE
“ASIAN VALUES” DEBATE
http://www.cafefle.org/texteskkkmg-icc_articles/13_Singapore_26p-Pol%20copie.pdf
(ผมตีความการสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสิบสองประการ อาจจะตีความเป็นค่านิยมไทย หรือแนวประชาธิปไตยไทยๆ)

*****Asian Style Democracy
https://www.jstor.org/stable/2645346?seq=1#page_scan_tab_contents

http://as.ucpress.edu/content/34/11/949

https://books.google.co.th/books/about/Asian_Style_Democracy.html?id=CmI8ngAACAAJ&redir_esc=y
(ผมใช้ข้อมูลบทความภาษาไทย โดยยกตัวอย่างย่อๆ)
The Myth of Asian-Style Democracy
https://www.researchgate.net/publication/249973833_The_Myth_of_Asian-Style_Democracy
(ดูเพิ่มเติมประเด็นนิยายโบราณของประชาธิปไตยแบบเอเชีย)

******การสะสมความทรงจำ การสะสมอาวุธ คือ การศึกษา

การสะสมความทรงจำ สะสมสื่อสิ่งพิมพ์

การสะสมความทรงจำ

สปท. เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมือง เสนอตั้งองค์กรทำงานตามแผนแม่บท
https://prachatai.com/journal/2017/06/71904
(ผมเคยเขียนเปรียบเทียบเกาหลีใต้ ผ่านแผนที่โดย่านภาพหนังสือกำเนิดแผนที่สยามฯปีที่แล้ว การสร้างวัฒนธรรมสยามหรือไทย น่าสังเกตพรบ.ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองเป็นไทยหรือสากล)

*******ย้อนความ ‘ลีกวนยู’ พูดถึง ‘ทักษิณ’ และประเทศไทยในหนังสือของตัวเอง
https://prachatai.com/journal/2015/03/58563

********ทักษิโณมิคส์ จะยังอยู่กับเราอย่างน้อย 10-20 ปี.
http://digi.library.tu.ac.th/journal/0159/4_4_oct_dec_2549/08PAGE78_PAGE93.pdf
ทักษิณ นายกฯ ๒สมัย ไทยรักไทยรัฐบาล ๒๐ปี สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ปีที่๔๙ ฉ.๔๙ วันศุกร์ที่ ๒ วันพฤหัสที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖
*********อดีตประธานาธิบดีคนที่ 10 ของฟิลิปปินส์ เคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965-ค.ศ. 1986 เป็นเวลาเกือบ 21 ปีและพ้นจากตำแหน่งโดยการหลบหนีออกนอกประเทศ หลังการลุกฮือของประชาชน ในปี ค.ศ. 1986 ซึ่งนำโดยนางคอราซอน อากีโน ภริยาหม้ายของนายเบนิโญ อากีโน อดีตนักการเมืองฝ่ายค้าน(ผมเคยเล่าแล้วเรื่องเคยทำรายงานเปรียบเทียบขบวนการเคลื่อนไหวไทยกับฟิลิปปินส์ โดยบริบทอธิบายจะยาวมาถึงปัจจุบัน)

15.2
แผนที่ไตรภูมิ พิจิตร และวัด(จบ)
เนื่องจากผมไปดูการเตรียมงานบวช เพราะญาติจะไปบวช ที่วัดดงป่าคำ พิจิตร มีรายละเอียดเล่ายาว แต่เล่าสั้นๆผมติดงานไปไม่ได้ในตอนที่1 ต่อตอนที่2 ซึ่งญาติชวนไปวัดนี้บอกรู้จักกับพระที่เรียนเวทมนต์ รู้ไสยศาสตร์ ปฏิบัติธรรมดี เคยธุดงค์ไปพม่า ต่างๆ ผมนึกถึงเปรียบเทียบอย่างหลวงปู่โง่นว่าบิดาเป็นหัวหน้าล่องแพไม้ซุง มารดาเป็นชาวลำพูน

เมื่ออายุได้ประมาณ 10 ปี ซาโต้โมมอง เลขานุการข้าหลวงใหญ่ชาวฝรั่งเศสประจำอินโดจีน รับตัวเป็นบุตรบุญธรรม และได้ศึกษาที่ต่างประเทศจนจบปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยในเยอรมัน สามารถพูดได้ถึง 7 ภาษา เดิมนับถือศาสนาคริสต์ เมื่ออุปสมบทปีแรกพระอุปัชฌาย์ และพระอาจารย์ผู้อุปการะ คือ หลวงพ่อวัง ได้ร้องขอและส่งให้ไปอยู่กับพระสหายของท่าน คือ เจ้ายอดแก้ว บุญทัน บุปผรัตน์ ธมฺมญาโณ ที่วัดสุวรรณารามราช มหาวิหาร นครหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ซึ่งต่อมา เจ้ายอดแก้ว บุญทัน บุปผรัตน์ ได้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อมากรุงเวียงจันทน์เกิดเหตุจลาจล ใน พ.ศ. 2518 พระองค์ได้เสด็จลี้ภัยเข้ามาอยู่ในประเทศไทย และสิ้นพระชนม์ ใน พ.ศ. 2528 ส่วนหลวงปูโง่นในขณะนั้นเป็นพระนวกะ ได้เรียนนักธรรมและบาลีแบบลาว…..
ติดคุกในลาว เดินทางไปพม่า อินเดีย เนปาล ธุดงค์หลายแห่งในไทย ตามถ้ำ

โดยเรื่องเล่าหลวงปู่โง่นละสังขารของท่านเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2542 รวมสิริชนมายุได้ 94 ปีเศษ นับว่ามีอายุมากแต่สังขารของหลวงปู่โง่น ไม่แก่เฒ่าอย่างที่ทุกคนคิด เพราะท่านมีวิธีรักษาจิตเพื่อชะลอความแก่ไว้ด้วยธรรมสมบัติ มีธรรมสมบัติเป็นจิตใจจึงเป็นใจที่สงบ อันใจที่สงบนั้นย่อมไม่แก่ชราดังพระพุทธภาษิตว่า สตญฺจ ธมโม นชรํ อุเปติ ธรรมของผู้มีใจสงบนั้นย่อมไม่เข้าถึงความแก่ชรา ก็คือการชะลอความแก่ไว้ด้วยธรรมสมบัตินั่นเอง(*)

อย่างไรก็ตาม ภาพไตรภูมิพิจิตร เปรียบเทียบกับพิษณุโลก ตำแหน่งเปลี่ยนไป โดยประเด็นที่ผมสนใจความทรงจำกับประวัติศาสตร์ ที่ถูกทำให้ศักดิ์สิทธิ์ ยังมีเปลี่ยนจากภาพไตรภูมิ จากชีวประวัติหลวงปู่โง่น และกรณีการฟื้นเรื่องพระนางสุพรรณกัลยา เป็นประเด็นที่ผมสนใจจากการกลับมาอ่านบทความเก่าๆ ในแง่อ่านใหม่ ต่อความทรงจำของสังคม ที่มีความเชื่อทางศาสนา จะทำให้จำได้(**) โดยส่วนตัวก็เขียนเรื่องทำนองความทรงจำ ทำให้ชีวประวัติศักดิ์สิทธิ์ และสนใจเรื่องความทรงจำมาต่อเนื่อง(***) อย่างเปรียบเทียบ และเปรียบเปรย ตัวตนต่อความทรงจำของคนในสังคมด้วย

*ผมเรียบเรียงย่อๆอ่านต่อได้ที่:
https://www.gotoknow.org/posts/411593
ดูเพิ่มเติมคลิป(เรื่องเล่า อาจารย์ยอด ) : หลวงปู่โง่น โสรโย(อาจารย์ยอด ทำคลิปยอดนิยมคนติดตามเรื่องเล่าเรื่องอาธรรพ์ ผี ฯลฯ ด้วย)
แผนที่ไตรภูมิ พิจิตร และวัด(1)

(ภาพประกอบไตรภูมิฉบับธนบุรี ตำแหน่งพิษณุโลกต่างจากฉบับกรุงศรีอยุธยา และภาพวัดดงป่าคำ พร้อมบรรยากาศรอบแถวนั้น)
**ผมได้ไอเดียมาต่อยอดเขียน ที่มาจาก On Collective Memory, by Maurice Halbwachs ยุคดิจิตอลนี้ดาวน์โหลดได้ทางเน็ตไม่ต้องสะสมสิ่งพิมพ์เอกสารนี้แบบผมที่โพสต์ในเฟซฯโชว์หนังสือก็ได้(ญาติเห็นผมแบกหนังสือและเอกสารต่างๆมาด้วยจากการเดินทางหนังสือ แซวว่าระวังปลวก)
ลิ๊งค์ที่ให้ดาวน์โหลดไม่ครบทุกหน้า
https://www.sfu.ca/cmns/courses/2012/487/1-Extra%20Readings/HalbwachsOnCollective%20Memory.pdf
On Collective Memoryบอกเล่าเนื้อหาในสารบัญ
http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/O/bo3619875.html

***ช่วงของชีวิตที่ต้องอ่านหนังสือหลายเล่ม บางครั้งก็เปลี่ยนอารมณ์หยิบหนังสือเก่าๆ มาเล่าใหม่ และคิดถึงธรรมะผ่าน“คติเกี่ยวกับการเวียนว่าย-ตาย-แล้วเกิดเป็นคน” นี่เป็นการทบทวนความทรงจำ พอดีได้ฝีกภาษาอังกฤษText เกี่ยวกับความทรงจำกับประวัติศาสตร์ (*ฯลฯ)
History & Memory
https://muse.jhu.edu/journal/71
History & Memory
http://www.iupress.indiana.edu/pages.php?pID=80&CDpath=4
History, memory, identity
http://journals.sagepub.com/…/pdf/10.1177/095269519801100303
Memory and History: Understanding Memory as Source and Subject
http://www.history.ac.uk/reviews/review/1470
History & Memory is a peer-reviewed academic journal covering the study of historical consciousness and collective memory. It is edited by Gadi Algazi (Tel Aviv University) and published biannually by Indiana University Press.
https://en.wikipedia.org/wiki/History_%26_Memory
Center for the Study of History and Memory
http://www.indiana.edu/~cshm/
ดูที่ผมเขียนแล้ว

การสะสมความทรงจำ ผ่านหอภาพยนตร์ มามหา’ลัย

15.3
บางคนลบความเป็นเพื่อนจากเฟซฯกับผมไปแล้ว ผมเคยบอกแล้วไม่นิยมสะสมเพื่อนในเฟซฯ ผมไม่มีเวลาหลายเรื่องกับเฟซฯอย่างที่บอกไม่ได้ไลค์ได้ทุกคนจากเพื่อน ส่วนตัวผมคงเก็บตัวทำงานไม่ใช้เฟซฯสักระยะหนึ่ง เพราะผมหลายเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ในเชียงใหม่ ขอทำตัวเป็นผู้สื่อข่าวของแมวเผยแพร่แนวสื่อเรื่องแมวๆ แมวที่เป็นข่าว กระแสผ่านไปจากเพจแมวที่มีคนติดตามสามล้านคน ผมมาเกาะกระแสแมวๆ ต่อมาผมเริ่มสงสัยแม่แมว ที่อยู่ของผม หายไป มีคราบเลือด ซึ่งคนแถวนี้สันนิษฐาน1.แมวโดนกัด 2.ข้อมูลใหม่แมวไม่มีแผลน่าจะกัดแมวตัวอื่นมากกว่าแมวแม่ลูกอ่อน ตอนนี้กลายเป็นแมวจร ชอบอิสระ แมวคิดว่าอยู่หมู่บ้านแมวอย่างไต้หวัน(*) ไม่อยู่ดูแลลูกแล้ว น่าจะเหมือนกับที่หลายคนสันนิษฐาน แถวนี้ และชมรมหมาและแมวฯ เพจกลุ่มนี้เป็นอาสาสมัคร(Volunteer) โดยผมคุยเรื่องแมว ตามสัญชาติญาณแม่แมวเห็นลูกโตขึ้น ก็หายห่วงไม่มาแล้ว แถมผมสังเกตช่วงก่อนแม่แมวไม่ให้ลูกดูดนมแล้ว เอาเท้าเขี่ยๆ ขู่ลูกอีกต่างหาก ตอนนี้ลูกก็โตขึ้น แต่วันนี้แม่แมวมายุ่งหาเรื่องแวะมาหลังจากข้อสงสัยต่างๆ น่าจะมองโลกแง่ดีมาอย่างคาดไม่ถึงผมไม่ได้วางแผนก่อน แมวดำเป็นมงคล มีเรื่องดีๆ เพื่อนที่เคยเป็นโปรดิวซ์หนังสั้นเกี่ยวกับแมว แนะนำให้ผมทำหนังสั้นส่งหนังสั้นประกวดอีกโครงการหนึ่งด้วย
โดยผมรำลึกความหลัง ภาพประกอบบรรยากาศสองเดือนก่อน(กับภาพโปสเตอร์สารคดีเมืองแมว ที่ห้างเมญ่า ชม.) ครับ

*ผมเคยเขียนเรื่องเมืองแมว สารคดีเรื่องเมืองแมวแล้ว
แมวจร คนจร

ช่วงนี้เห็นว่าจะมีสารคดี”Kedi เมืองแมว”

15.4
เมื่อหลายวันก่อนผมร่วมประชุมงานธุรกิจเครือข่ายกาแฟภีม ที่พิจิตร สนใจติดต่อทำธุกิจได้ พ่อผมบอกดื่มกาแฟก่อนนอนแล้วหลับง่าย ใครสนใจสูตรนี้ลองลิ้มรสชาติ ส่วนผมราตรีสวัสดิ์ ครับ
(ภาพบรรยากาศและรูปสินค้า)

19
หลายเรื่องราว ในชีวิตประจำวัน ว่าจะหยุดพักสักระยะใช้เฟซฯต้องกลับมาช่วยอัพเพจเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ เนื่องจากเมื่อวานไปร่วมงานแม่บ้านสากล โดยภาพประกอบตามไปดูได้(รูป*)ข้อมูลหลายเรื่องทั้งกระแสสปสช.หลักประกันสุขภาพ บัตรทอง และข้อมูลวัฒนธรรมแม่บ้านฟิลิปปินส์ เปรียบเทียบการรวมกลุ่มกันของแรงงานจากรัฐพม่า รวมทั้งข้อมูลสถาบันแรงงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ์(**) ในฟิลิปปินส์

เนื่องจากผมใช้เฟซฯไม่เก่ง บางครั้งสอบถามบางคนบอกเค้าไม่ใช่เฟซ เป็นการถือศีล อ้างว่าใช้เฟซ มุสาได้ ส่วนผมไม่ใช้เฟซ เพราะจำศีล เพิ่งฟังคลิปออนไลน์ปาฐกถาอ.เสกสรรค์ ประเสริฐกุลจบไปไดอะเล็คติคต่อไอเดียใช้เฟซฯในถ้ำจำศีล ครับ

* https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=804077049751669&id=580937148732328
**https://www.facebook.com/580937148732328/photos/a.580943645398345.1073741828.580937148732328/804077793084928/?type=3&theater

19.2
การสะสมความทรงจำ
ตอนกลับบ้านพิจิตร ทำบุญ(ตามรูปตามกฏแห่งกรรมโชคชะตา) ก่อนขึ้นรถทัวร์ญาติพาไปที่พิษณุโลก ณ ร้านก๋วยเตี่ยวรัฐมนตรี บรรยากาศร้านแต่งดูเก่า มีรูปลงนสพ.เสธสนั่น ขจรฯ รมต.จากพิจิตร มากินด้วย แนะนำที่กินอาหาร กรณีที่ย้อนคิดพินิจเรียนมาจบ ทำงานรุ่นพี่บางคน จบศิลปะก็ขายก๋วยเตี๋ยวก็มีแบบนี้(เหตุผลหนึ่งที่ผมไม่อยากเรียนต่อป.โท ป.เอก เล่ามาบางด้านเปรียบกับฝรั่งบอกเรียนปวศ.คิดวิเคราะห์ฯลฯแล้วไม่มีเวลาเขียนยาว) เชื่อมโยงกับเรื่องทำงานภาพร้านก๋วยเตี๋ยว ต่อเนื่องเรื่องเกม หรือการละเล่น(Game*) สะท้อนโลกทัศน์ไทย แต่ผมเล่าเรื่องบอร์ดเกม แตกต่างจากโลกทัศน์ไทยดังกล่าวทางแนวคิดด้วย โลกมีเกม เตตริส (Tetris) เกมต่อบล็อก ตัวเกมออกแบบโดยโปรแกรมเมอร์ชาวรัสเซียชื่อ Alexey Pajitnov เปิดตัวครั้งแรกในปี 1984 ก่อน Nintendo จะซื้อลิขสิทธิ์และนำไปพัฒนาลง Game Boy มีเกมส์จับผิดภาพ(***) และผมคิดออกแบบเกมส์จับความเหมือนและความต่าง ภาพไตรภูมิปริศนา โดยสาระวิชาการ ต่อมาผมอยากพัฒนาไปไอเดียไกลกว่าภาพเดิม เพิ่มเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ใส่เนื้อเรื่องเป็นเกมให้มากกว่านี้อีก เพียงข้อจำกัดด้านเวลา จากดูหนังบนรถทัวร์ระหว่างทางกลับบ้านเรื่อง THE WARRIORS GATE (2016) นักรบทะลุประตูมหัศจรรย์
(****)พระเอกใช้ประโยชน์จากเนื้อเรื่องข้ามเวลา มาสร้างเกมส์ทางเน็ตต่อสู้ และนางเอก ก็ชอบกินไอติม ข้ามประเทศมาเที่ยวเต้น ข้ามเวลา ซึ่งความคิดด้านเนื้อเรื่องสำหรับสร้างหนังสั้นแต่งบทหนังสั้น(*****)แนวหนังอิงประวัติศาสตร์มาถึงอย่างที่เขียนไว้ในเฟซฯ ด้วย

*นิทานพื้นบ้าน เพลง สุภาษิต ในหนังสือกำเนิดสยามจากแผนที่(SIAM MAPPED)ฯ ตามภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยาและธนบุรี สะท้อนโลกาภิวัตน์ของอาเซียน ผ่านแผนที่เปรียบเทียบนึกภาพสมัยใหม่
**ผมเล่าเรื่องบอร์ดเกม

บางคนที่เรียนจบป.ตรี ร่วมทำหนังสั้น ทำเกมส่งเป็นตัวจบตอนเรียนด้านนี้ เพื่อนที่เรียนไม่จบป.ตรี ร่วมทำหนังสั้น และเขาขยันทำเกมสโดยโปรแกรมอินเตอร์เน็ต บ้าง
***เกมจับผิดภาพ
http://www.gamesforthebrain.com/thai/counterfeit/
****THE WARRIORS GATE (2016) นักรบทะลุประตูมหัศจรรย์
https://www.newmovie-hd.com/the-warriors-gate-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8/
*****การสะสมความทรงจำ นครหลวง นครราชสีมา นครปฐม นนทบุรี

พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนสมัยสุโขทัยในจังหวัดพิจิตร
https://docs.google.com/file/d/0B7m3dhPT8076TmNwa0RoYWF1c0k/edit

19.3
ราตรีสวัสดิ์ วันที่ 19 มิถุนายน 1978 การ์ฟีลด์ (Garfield) การ์ตูนแมวอ้วน ปรากฏตัวครั้งแรกในหน้าหนังสือพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา พร้อมกับ จอน อาร์บัคเคิล (Jon Arbuckle) และหมาน้อย โอดี (Odie) โดยภาพประกอบของอกาธาคริสตี้(ชื่อเล่น)กับหนังสือผลงานอกาธาฯ

22 มิถุนา
การสะสมความทรงจำ
หลายเรื่องราวทั้งติดต่อหานักแสดง ซึ่งผมกำลังคิดเขียนบทหนังสั้น—แม่บ้าน—
เรื่องย่อ
บอล อยู่หอพักห้องเช่า ได้รู้จักกับแม่บ้าน วัยรุ่นข้างห้อง โดยบี ทำงานเป็นแม่บ้าน ทำงานประจำในหมู่บ้านจัดสรร และรับงานเสริมทั้งบ้านฝรั่งผิวขาวผิวดำ ซึ่งแม่ของบี ก็เป็นแม่บ้าน ที่เกสต์เฮาส์ ฝรั่งแห่งหนึ่ง เล่าเรื่องความยากลำบากของการทำงานแม่บ้าน และแลกเปลี่ยนปัญหาชีวิตกับบอล รับฟังเรื่องราวของสองคน ผลัดกันเล่าเรื่องคนหนึ่งบอกอีกคน ไม่รู้ความจริงกันแน่
เมื่อนานๆ ไปบอลเริ่มเข้าใจรับรู้แม่บ้านนามว่า บัว แม่ของบี อ่านหนังสือไม่ออกจริงๆไม่เข้าโรงเรียนตามปกติ และปัญหาครอบครัว นี้เข้ามาพัวพันกับบอล เห็นทะเลาะกันบ่อยๆ ตัดสินใจพาทั้งสองคนไปพบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาล
😎🤔😀

ตอนก่อนโน้นประกวดหนังสั้นโจทย์เกี่ยวกับจิตแพทย์ ตอนนี้ก็มีอะไรเกี่ยวกับจิตแพทย์ อ่ะครับ

22.2
เมื่อวานผมร่วมงานประชุม วันนี้ออกจากจำศีลในถ้ำแห่งเฟซฯ โผล่มาประสานงานแรงงานหน่อย ครับ🤗

22.3
ราตรีสวัสดิ์ ภาพจากโปสเตอร์สารคดีเมืองแมว แต่แมวมองอกาธาคริสตี้มอง ไม่อ่านหนังสือ ฮร่า😌

24 มิถุนา
การสะสมความทรงจำ
วันนี้วันที่ 24 มิถุนา เวียนมาบรรจบครบอีกรอบทบทวนประเด็นความทรงจำเคยเขียนเรื่อง24 มิถุนาไว้ตามภาพเฟซฯช่วยรำลึกพร้อมรูปหนังสือเกี่ยวกับ24 มิถุนา 2475 (เขียนย่อๆรูปดังกล่าวกับหนังสือนิยาย 1984) หลังจากหมุดคณะราษฎร ที่หายไป เปิดประเด็นใหม่พร้อมกล่าวซ้ำในฐานะหลักฐานประวัติศาสตร์ความทรงจำ โดยมุมมองแบบรากฐานประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เคยมีอำนาจนำอยู่ที่ตัวบุคคล ซึ่งผมยกตัวอย่างสั้นๆ คนๆหนึ่งสังกัดมูลนายเป็นอันดับแรกก่อนสังกัดรัฐ(ดูหนังสือกำเนิดสยามจากแผนที่) ต่อมาเล่าจะยาวฝรั่งมาแล้วถกเถียงคนสังกัดมูลนายกับลาวของฝรั่งเศสจะกลายเป็นไทย
เมื่ออยู่ฝั่งไทย (ในเรื่องสำมะโนประชากรฯลฯ) เป็นต้น นี่แหละก่อนการสร้างตัวตนความทรงจำแผนที่ จากการดำเนินการขยายสามเหลี่ยม จากเชียงใหม่ให้มาบรรจบกับงานขยายสามเหลี่ยมของอังกฤษ และได้ทำการสำรวจทางเชียงของ จนถึงหลวงพระบาง และการลากผ่านมาถึงกรุงเทพฯ(กรณีภูเขาทองฯลฯ) โดยการปักหมุดเป็นสัญลักษณ์คล้ายแผนที่ตรงจุดหมุดคณะราษฎรอย่างที่ผมเคยเล่าข้อถกเถียงไปแล้ว(*)

โดยยกตัวอย่างการใช้ภูมิศาสตร์กำหนดสัญชาติจากสยามเป็นไทย ในวิธีวิทยาอุปมาของความทรงจำดังกล่าว โดยผมจะเล่าเรื่องตัวตนเปรียบเทียบไม่ยาวนัก คือ กรณีการให้ความสำคัญกับผู้นำ(Personalism) ได้ยกตัวอย่างมาบ้างแล้ว(**) ขอขยายความกรณีเหมาเจ๋อตงของจีน เจียงไคเชคของไต้หวัน คิมอิลซุงของเกาหลีเหนือ โฮจิมินห์ของเวียดนาม ลีกวนยูของสิงคโปร์ เจ้านโรดมสีหนุของกัมพูชา มาร์คอสของฟิลิปปินส์ เนห์และอินทรา คานธีของอินเดีย เนวินของพม่า(น่านับอองซานพ่ออองซานซูจี) ฯลฯ

เมื่อผมยกตัวอย่างย้อนกลับมามองไทย คณะราษฎร ผู้สร้างหมุดอย่างพระยาพหลฯ(***) ต่อมามีพลังบทบาทไม่เท่าปรีดี พนมยงค์(เคยลี้ภัยไปจีนเจอเหมาฯลฯ) ในยุค14 ตุลา และหลังจากนั้นมาหลังยุคพฤษภา 35 ก็มีการรื้อฟื้นเป็นภาพลักษณ์ดังกล่าวมาแล้วโดยพรรคประชาธิปัตย์ด้วยซ้ำอย่างที่ผมเล่าไปแล้ว

ดังนั้น ผมเขียนโฟกัสสั้นๆ กรณี24 มิถุนา ปรีดี พนมยงค์ ตัวแทนภาพสะท้อนน่าสนใจต่อประเด็นการสะสมความทรงจำ กลุ่มเสื้อแดง มีกล่าวถึง24 มิถุนา แต่กลุ่มเสื้อเหลือง พันธมิตร-กปปส.(พรรคประชาธิปัตย์) ใช้สัญลักษณ์ของ14 ตุลา ฯลฯ (พรรคประชาธิปัตย์) มีข้อสังเกตว่าไม่น่าจะมีเรื่อง24 มิถุนา และปรีดีอีกแล้ว เพราะผมสนใจเรื่องการถูกลบความทรงจำ ยกตัวอย่างงานศึกษาสังคมจำอย่างไร(****)ที่อ้างนิยาย 1984 ที่มีการลบความทรงจำ ในแง่นี้การเปรียบเปรยอุปมาความทรงจำกับสัญลักษณ์หมุดคณะราษฎร หายไปเพื่อให้ลบความทรงจำ ตามภาพสติ๊กเกอร์กปปส.ถูกลบไปครึ่งหนึ่งบนประตูโรงแรม(*****)แห่งหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ผมได้เน้นย้ำไทยแลนด์ ในเรื่องพรรคการเมืองไม่ว่าจะการออกแบบรัฐธรรมนูญ ส่งผลกระทบต่อพรรคอย่างที่กล่าวกันมาก่อนหน้าแล้ว ในกระแสอาเซียน โลกาภิวัตน์มาแล้วทางออกของปัญหาอยู่ที่ประชาชน โดยเฉพาะเจาะจงประเด็นพินิจวิเคราะห์จากหลายข่าว ยกตัวอย่างข่าวใหญ่ในหลายข่าว คือ ข่าวผู้ต้องหาคดีวางระเบิด รพ.พระมงกุฎ ถูกส่งตัวให้ ตร. หลังถูกทหารคุมตัว 6 วัน(******) ภาพสะท้อนเชื่อมโยงภาพนาฬิการูปทักษิณของประเด็นนี้ผมไม่วิเคราะห์เรื่องแพะ แต่ผมได้กระแสข่าวเรื่องระเบิด ที่จะเกิดขึ้น จะมีระเบิดอีก แล้วผมไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ หวังว่ากระแสข่าวเพียงเป็นเรื่องอย่างนิยาย หรือหนังในสังคมไทย แต่ความจริงทางการเมืองอยู่กับประชาชนหรือราษฎร ในสถานการณ์อย่างน่าติดตามการเมืองไทยปัจจุบัน

*“การสะสมความทรงจำ อำนาจนำของแผนที่ ใน Late Capitalism”

**การสะสมความทรงจำ การสะสมสื่อสิ่งพิมพ์

ประเด็นประชาธิปไตยแบบเอเชีย ที่ผมเล่าย่อๆ ยกตัวอย่างเพิ่มมีทั้งเรื่องสิทธิอำนาจ(Authority)ต่างๆ
***อรรคพล สาตุ้ม 24 มิถุนากับพระยาพหลพลพยุหเสนา ในฐานะทหาร และลูกชาย ที่ชื่อประชาธิปไตย
https://prachatai.com/journal/2010/06/30104
(ข้อสังเกตปัจจุบันทหารที่ถูกเรียกว่าลุง คือ ลุงตู่)
การสะสมความทรงจำ : หมุดคณะราษฏร(จำลอง)ในพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

รำลึก24 มิถุนา 2016

(ภาพประกอบเล่าเรื่องพระยาพหลต้นคิด หลวงประดิษฐ์ต้นเรื่อง โค่นอำนาจพระราชา ปล่อยหมูปล่อยหมามานั่งเมือง)

“การสะสมความทรงจำ อำนาจ ผู้นำ ใน Late Capitalism”

****How societies remember โดยPaul connerton กล่าวถึงงานเขียนของมาร์แซล พรูตส์ ผู้เขียนในการค้นหาเวลาที่หายไป
https://www.sfu.ca/cmns/courses/2012/487/1-Extra%20Readings/ConnertonSocialMemory.pdf
อรรคพล สาตุ้ม ปัญหารัฐธรรมนูญ 2550: นิยายและความจริง ในภาพสะท้อนเราใกล้ชิดเส้นชัย
(คล้ายนิยาย1984 ถ้าคนเคยอ่านนิยาย ที่มีBig Brother:พี่เบิ้ม ทำให้เขาหรือเรารักพี่เบิ้ม)
http://akkaphon.blogspot.com/2011/01/2550_02.html
*****ว่าด้วยการเมือง ผ่านเส้นทางท่าพระจันทร์ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปท่าวังหลัง

การสะสมความทรงจำ การสะสมอาวุธคือการศึกษา

(ผมได้เขียนถึงอ.เสกสรรค์ และธรรมศาสตร์สะท้อนปรีดีมาแล้ว)
การสะสมความทรงจำ การสะสมอาวุธ คือ การศึกษา

******ผู้ต้องหาคดีวางระเบิด รพ.พระมงกุฎ ถูกส่งตัวให้ ตร. หลังถูกทหารคุมตัว 6 วัน
https://prachatai.com/journal/2017/06/72035

24.2
วันนี้ผมมาธุระที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ แหะๆผมไม่ได้มาร้องเพลง เป็นศิลปิน บอย โกสิยพงษ์ น่ะ ครับ 😌😀

24.3
ราตรีสวัสดิ์ ฮิปเสตอร์บอยพร้อมภาพแมว โดยผมไม่ค่อยมีเวลาอะไรมาก หลายเรื่องไม่ว่างเขียนบทหนังสั้นต่อ ไม่ค่อยใช้เฟซฯ มีมูลนิธิหนังไทย ส่งเมล์มาให้กรอกข้อมูลที่ส่งหนังไปใหม่ทางเน็ตอีก มีปัญหา แถมออกอาการไอไข้หวัดอีกรอบสำหรับผม พร้อมข้อมูลงานวิจัยค้นพบว่าแมวเป็นฝ่ายเข้าหามนุษย์ก่อน-มาตั้งแต่ 9 พันปีที่แล้ว
https://prachatai.com/journal/2017/06/72047

27 มิถุนา
“การสะสมความทรงจำว่าด้วยการศึกษา”(จบ)
วันนี้วันที่27 มิถุนา วันก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง…มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้…(คำคมเกี่ยวกับมหาลัยดังกล่าวอ้างแล้ว) เมื่อผมจะเขียนเรื่องการศึกษาต่อ จะยาว ไม่อยากเล่าย้อนไปตอนป.ตรี โดยบางด้านเล่าหลังจบการศึกษามาบ้าง บางคนขายก๋วยเตี๋ยว(*) มีศิลปินไทย ทำผัดไทย ภาพสะท้อนศิลปะกินได้(นึกภาพคำขวัญประชาธิปไตยกินได้) โดยตอนสอบป.โท ภูมิภาคศึกษา(Regional Studies) จำได้ก่อนสัมภาษณ์ มีรุ่นพี่ผู้หญิงแก่กว่าเขาจบโท.จากอเมริกา ถ้าจำไม่ผิดจะเรียนป.โท สาขานี้เพิ่มอีกใบ ก่อนเข้าห้องสอบสัมภาษณ์เค้าเล่าว่า การศึกษาในอเมริกา คนไม่ค่อยเรียนป.โท ป.เอก กันหรอก(ก็มาทบทวนความจำหลายคน หรือข้อมูลบอกอย่างนั้น) คนที่เรียนจบป.เอก บางคนขายกาแฟอยู่หน้ามหา’ลัยอย่างมีความสุขก็มีด้วย(ถ้าจบศิลปะคงเผยแพร่ศิลปะผ่านกาแฟร้านกาแฟอาร์ต) หลายปีต่อมาผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้หลายคนฟังละมั้ง บางคนบอกแล้วจะเรียนจบไปทำไมตั้งป.เอก

โดยผมไม่ค่อยมีเวลาเขียนย้อนกลับมาเล่าทบทวนเรื่องการศึกษาต่อตอนที่ 2 ผมเพิ่งคิดได้การเขียนเล่าเรื่องอยากศึกษาต่อ ต้องผ่านเล่าเรื่องเชิงเปรียบเทียบ(**) อีกมุมต้องเล่าเรื่องหลังเรียนจบด้วยสักหน่อย ผมเคยเจอชวน หลีกภัย ที่น่าน ตอนไปทำงานที่นั่น ณ สนามบิน น่าน ในห้องน้ำ ผมได้คุยอยู่หน่อยตอนยืนฉี่เขาถามผมจบที่ไหน ทำงานอะไร ผมตอบจบวิจิตรศิลป์ มช. ทำงานเกี่ยวกับผู้ช่วยวิจัยเรื่องศิลปะฯลฯ เขาพูดว่าเขาร่วมสร้างหอศิลป์ฯมช. อย่างที่ผมเคยเล่าว่าเขาจบเกี่ยวกับศิลปะด้วย(***) ซึ่งผมเขียนมาเปรียบเทียบกับเรื่องการเรียนประวัติศาสตร์ แล้วได้ความคิดวิเคราะห์(****) ในอเมริกา ที่เคยเขียนไปแล้ว ขยายความกรณีบารัก โอบาม่า ก่อนลงตำแหน่งประธานาธิบดี ในอเมริกา ไปที่วิสคอนซิน กล่าว “I promise you, folks can make a lot more, potentially, with skilled manufacturing or the trades than they might with an art history degree.” (*****)โดยกล่าวเปรียบเทียบความด้อยค่าการเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะ ถ้าผมจะเขียนยาวไป มีสาขาน่าสนใจในมหาลัยโคลัมเบีย ทั้งโบราณคดี ประวัติศาสตร์ แน่ละ ระบบการเรียนส่วนใหญ่ก็ต้องการท่านผู้นำอย่างรัฐบาลสนใจสาขาวิชาไม่ทำเงินให้จบมามีงานทำงานในระบบทุนนิยมดังกล่าว

กรณีสถาบันวัฒนธรรมศึกษา ที่ประธาน สถาบัน มีทักษะการเขียน จิตรกรรม เชี่ยวชาญการวาดภาพทัศนศิลป์ การเมืองฯลฯ และสถาบันแรงงาน และอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ในมหาวิทยาลัยPolytechnic ของฟิลิปปินส์ ยังมีกิจกรรมที่เตรียมนักศึกษาจบไปทำงานด้วย(******)

ดังนั้น การเปรียบเทียบการศึกษาในต่างประเทศ และไทย เท่าที่ผมเขียนอย่างย่อๆ มาต่อเนื่องเรื่องความสุขของการเรียนรู้ ความรู้ต่อมนุษย์ของมนุษยศาสตร์(มนุษยธรรม) วัฒนธรรม ความงาม(ศิลปศาสตร์ มีคำนิยามในวิกิพีเดีย ในที่นี้นิยามรักในความรู้ ที่มีหนังเรื่องหนึ่งของอเมริกาเรื่อง Liberal Arts (2012) ) อุดมการณ์ อุดมคติ สร้างทฤษฎี ต่างๆ คำตอบต่อการเลือกเรียนตามการศึกษา ตามเป้าหมายแต่ละคน จะเอวังสั้นๆ ว่าผมไม่อยากไปเรียนที่วิสคอนซิน ไม่ใช่ไม่ตั้งใจไปเรียนแล้วไม่ดี ไม่ทุ่มเททำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับกรัมชี่ หาอาหารอิตาลี เรียนภาษาอิตาลีเพื่อเข้าถึงกรัมชี่(*******) ต้องมีงานทำเป็นอาจารย์(นักวิจัยสถาบันฯลฯ) และอาจารย์ต่างประเทศได้เงินมากกว่าอาจารย์ไทยโดยเปรียบเทียบแค่สิงคโปร์ ตอนที่ผมไปสิงคโปร์ ตามภาพก็ได้ประกาศนียบัตรจากแอนโทนี่ รี้ด(นักปวศ.ด้านอาเซียน********) ซึ่งภาพตอนนั้นหลังนำเสนองานThesisป.โท ก็สร้างสรรค์ผลงาน แต่ไม่ไปเรียนป.เอก(*********) จากตอนที่กล่าวถึงวิสคอนซิน

อย่างไรก็ดี ผมเคยเขียนบทความขนาดยาวในแง่การศึกษาไทย ไว้10กว่าปีก่อน ไม่เคยเผยแพร่ไม่รู้เก็บไว้ไหน…ไฟล์หนึ่ง และไฟล์สองบทความขนาดไม่ยาว เมื่อสักประมาณสามปีก่อนเกี่ยวกับการศึกษา และผมเคยมีรุ่นพี่ทำการศึกษาในฐานะเป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศพหุสังคม : ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับสิงคโปร์ ถ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบทางการศึกษาผมจำดีจากเนื้อหาหนังสือหลายเรื่องได้เป็นปริมาณสู่คุณภาพ อุปมาน้ำสะสมเป็นบึง ปริมาณสู่คุณภาพ ผมไม่มีอุดมคติเท่านศ.มช.ยุค 14 ตุลา(**********) สะสมหนังสืออย่างน่าสนใจ แต่ชีวประวัติผมเป็นเพียงชายคนหนึ่งไม่ใช่ผู้วิเศษ กลัวไม่มีงานหากหลังเรียนจบ.

*การสะสมความทรงจำ

การสะสมความทรงจำ

(ผมเคยเขียนแล้วอ้างถึงประวัติศาสตร์ยังได้ความนิยมในหนังในเกมส์)
**การสะสมความทรงจำ การสะสมอาวุธคือการศึกษา

***การสะสมความทรงจำ การสะสมอาวุธ คือ การศึกษา

****สื่อนอกกระตุ้นให้คนเรียน “ประวัติศาสตร์” ชี้ ช่วยสอนการ “คิดวิเคราะห์”
https://www.silpa-mag.com/club/news/article_733
(ผู้ปกครองอเมริกา ก็คงคล้ายไทย ที่สนับสนุนทุนเรียนไหม? เรียนจบมาแล้วทำงานได้ไหม?)
ผมเคยเขียนบางมุมแล้ว ในการสะสมทุน ความรู้ ความทรงจำ กำลังมวลชน(อุปมาปลา)
http://akkaphon.blogspot.com/2017/03/blog-post.html

***** Obama vs. Art History
https://www.insidehighered.com/news/2014/01/31/obama-becomes-latest-politician-criticize-liberal-arts-discipline
โอบามา จบจากมหา’ลัยโคลัมเบีย ที่มีการสอนSouth Asian Art and Archaeology(ศิลปะเอเชียใต้ และโบราณคดี)
มีผู้สอนเช่นVidya Dehejia(สอนที่เดียวกับJonathan Crary คนเขียน24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleepที่ผมเล่าแล้ว)
http://www.columbia.edu/cu/arthistory/faculty/faculty-areas-of-focus.html
Vidya Dehejia เป็นผู้เขียนหนังสือLove in Asian Art and Culture (Asian Art and Culture Unnumbered), Sackler Art Gallery, 1999.
http://www.columbia.edu/cu/arthistory/faculty/Dehejia.html
******การสะสมความทรงจำ

https://www.pup.edu.ph/research/ics/
https://www.pup.edu.ph/research/ilir/
การสะสมความทรงจำ

แผนที่ไตรภูมิ พิจิตร และวัด(จบ)

*******“การสะสมความทรงจำว่าด้วยการศึกษา”(1)

ผมเคยเขียนแล้วดูเพิ่มเติมข้อมูลในวิกิพีเดีย และไฟล์พีดีเอฟ;ตัวตน (Self) ของอ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา ที่ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับงานกรัมชี่ คือ Evolving views of “historicism” : Althusser’s criticisms of Gramsci
by Thanes Wongyannava
(งานเขียนเกี่ยวกับกรัมชี่ ที่น่าสนใจเล่มใหม่โดยน้องอ.เบน คือ The Antinomies of Antonio Gramsci – May 9, 2017by Perry Anderson)
อ.ธเนศ ป.โท วิสคอนซิน พ่อเสียเงินไปเยอะต้องกลับไทยทำงาน ต่อมาประวัติว่าเรียนเคมบริดจ์ ตามแฟน เมื่ออ.ธเนศ เป็นอาจารย์เขียนเรื่องการศึกษาที่อ่านยาก ดู ธเนศ วงศ์ยานนาวา องค์รวม/องค์ขาด/องค์อนันต์ เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ “ปรัชญากับการศึกษาในสังคมไทย”คณะศึกษาศาสตร์ มช.1 ธ.ค.2545 http://www.library.polsci.chula.ac.th/dl/6f0cf70b54107a3d686c858a26107ccc
(ความคิดที่คล้ายกันอ่านง่ายกว่าดูไชยันต์ ไชยพร หยิบยกภาษิตโบราณอย่าง “ตาบอดคลำช้าง” อุปมาวิถีเข้าถึงองค์รวมผ่านปรัชญาตะวันตก เพื่อบอกว่าองค์รวมอาจเป็นจริงได้เฉพาะในจินตนาการของมนุษย์เท่านั้น)
อ.ธเนศ เขียนบทความเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้ ดูเพิ่มเติม “ความรู้ต้อง (ไม่) ห้าม: จักรญาณนิยม”
http://v1.midnightuniv.org/midnight2544/0009999453.html
********ดูประวัติAnthony Reid เพิ่มเติม
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Reid_(academic)
ดูหนังสือฉบับแปลภาษาไทย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ. 1450-1680 (เล่ม 2 การขยายตัวและวิกฤติการณ์)
http://trf2.trf.or.th/website_7_001/detail.asp?pid=431&catid=3&page=2
(ภาพประกอบหนังสือของรี้ด ที่มีแผนที่สยามโบราณหรือแผนที่ไตรภูมิ)
*********ผมเป็นคนสมัครงานมากหลายที่คนหนึ่ง ผมเคยสมัครงานเจอลูกศิษย์อ.ธงชัย ที่เขาจบจากม.วิสคอนซิน นั่นแหละจะเขียนแล้วยาว การลงทุน(การศึกษา)มีความเสี่ยง
**********
เส้นทางหมอ…

(ความแตกต่างจากชีวประวัติผมชีวิตมีความย้อนแย้งจากPost colonialism มาถึงยุคของความทรงจำ การเรียนต่อ ในต่างประเทศ วัฒนธรรมยุโรป ตะวันตก แทนที่จะเรียนประเทศตะวันออก กลับคิดจะเรียนตะวันตก)

27.2
เมื่อผมหลายเรื่องราว เข้ามาอัพเดทเพจเครือข่ายแรงงานฯ หลังจากเมื่อวานกับเมื่อวานก่อนออกพื้นที่ ก็ไม่ได้ไปงานบวชญาติที่พิจิตร เสียดายกับพระ วันนี้ดูเฟซฯรำลึกอดีตก้อเห็นอะไรให้ทบทวนดี อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพ ครับ
27มิถุนา2016

27 มิถุนายน 2016

เมื่อคานธีได้อ่าน Think and Grow Rich ของ ดร.นโปเลียน ฮิลล์ …

(ภาพประกอบท้องฟ้าถ่ายจากเครื่องบิน)

27.3
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอย จัดเพลงให้กำลังใจกันก่อนนอน แด่ทุกคน😎🤗

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การสะสมความทรงจำ หมุดคณะราษฎร ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณท์ แรงงาน กับสะสมอาวุธ คือ การศึกษา+ชีวประวัติบอย

1 พ.ค.60
สะสมความเข้มแข็งร่างกาย ใช้พลังสมอง คุยกิจกรรม30 เมษาก่อนวันแรงงานฯ โดยวางแผนDance of Dialectic โม้ไว้ก้อไม่มีเวลาฉายหนังสั้นของผม, ได้ทำbody mapping ตามรูป พร้อม เกมแทรกเข้าไปแรงงานชอบเล่นเกมส์ นิดหน่อย แถมไม่ทันสำหรับแต่งเพลง สร้างคำคมๆ เลยหว่า ฮร่าๆ บอย ดาวปูน😎 แก่แล้วต้องวิ่งสลับเดินขบวนไม่ได้เคลื่อนไหวหนักๆ ลืมของดีวันรุ่งขึ้นของไม่หาย
ปล.วันนี้ผมไปศาลากลางไม่มีเอกสารวิจารณ์ซื้อเรือดำน้ำเหมือนวันสตรีสากล ครับ

1.2
ราตรีสวัสดิ์…ช่วงนี้แมวชอบส่งเสียงรบกวนตอนจะนอน ว่าจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับหลับนอนไม่ให้แมวกวน ฮร่าๆ ตอนนี้มีข้อมูลเหล่านี้เพื่อสุขภาพการพักผ่อนนอนหลับ
-The Sleep Revolution: Transforming Your Life, One Night at a Time
-Sleep Smarter: 21 Essential Strategies to Sleep Your Way to A Better Body, Better Health, and Bigger Success
-Sleep Sleep Sleep: Use the Power of Your Subconscious Mind to Sleep Smarter and End
Insomnia in Just 21 Days
-Sleeping Disorders: How to Fall Asleep Quickly & Cure Insomnia
-Sleep Secrets: How to Fall Asleep Fast, Beat Fatigue and Insomnia and Get A Great Night’s Sleep

5 พ.ค.60
การสะสมความทรงจำ : หมุดคณะราษฏร(จำลอง)ในพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
วันนักเขียนไทย ทำให้ผมคิดเขียนถึงหมุดคณะราษฎร ที่หายไป ในแง่มุมชุมชนจินตกรรมฯ กล่าวถึงรากฐานทางวัฒนธรรมของความเป็นชาติ ผ่านทางศาสนาเป็นเรื่องของการสืบเนื่องจากความลี้ลับของการเกิดใหม่(*) แต่กลับกันไม่ใช่ลูกพระยาพหลฯอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ คือ วัตถุอันเป็นสิ่งที่น่าสนใจของการก่อเกิดของรัฐธรรมนูญ สัญลักษณ์ของหมุดคณะราษฎร(**) โดยผมได้เขียนยกตัวอย่างต่อเนื่องมาแล้วเรื่องแผนที่ ในฐานะการปักหมุดเป็นเครื่องหมาย และพิพิธภัณฑ์(ภาษาอังกฤษMuseum***) ซึ่งผมเคยเขียนไว้มากล่าวซ้ำย้ำ โดยขยายความให้เห็นถึงปรัชญาประวัติศาสตร์ศิลป์แบบชาตินิยม(***) ทำให้การสะสมความทรงจำเลือกจำในพิพิธภัณฑ์ของรัฐ ต่างจากพิพิธภัณฑแรงงานไทย ที่ให้ความสำคัญกับหมุดคณะราษฎรตามรูป

โดยผมกล่าวสรุปอย่างย่อๆ คือ ผลกระทบของโบราณคดีของไทย ในการนิยามความเป็นไทย จากแผนที่ไทย ในยุคผลิตซ้ำด้วยเครื่องจักรกลของทุนนิยมการพิมพ์ เป็นชุมชนจินตกรรมฯ ในแง่ประชากร แผนที่และพิพิธภัณฑ์(****) ที่ผมสร้างคำคมต่อมาได้ คือ การควบคุมคนในกรงขังของประวัติศาสตร์ไทย ที่นับวันก็อาจจะมีการเกิดใหม่ พร้อมการทลายคุกความคิดปลดปล่อยจากกรงขังด้วยหวังดี

*อ่านเพิ่มเติมในหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ หรือกรณีผมเขียนย่อไว้
“การสะสมความทรงจำ อำนาจนำของแผนที่ ใน Late Capitalism”

http://akkaphon.blogspot.com/2016/02/making-democracy-constitutionripben.html

**มิวเซียม ที่มาของคำจากชื่อเทพธิดามิวส์ และดูข้อมูลประกอบตามเว็บพิพิธภัณฑแรงงานไทยตามรูป
http://thailabourmuseum.org/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B7/
***ดูงานเขียนของผม
ปรัชญา ปวศ. ศิลปะแบบชาตินิยม “ปราสาทพระวิหาร-อนุสาวรีย์ชัยฯ”
https://prachatai.com/journal/2008/07/17363
(ผมอยากแต่งเพลงแบบเอาหมุดคืนมา ล้ออดีตกระแสเพลงเอาทับหลังพระนารายณ์คืนมา)
****ดูการเขียนแบบอ้างอิงของอ.เบน ต่อผลงานCharles Higham (นักโบราณคดี/archaeologist)
The Archaeology of Mainland Southeast Asia. Cambridge University Press: Cambridge.
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Higham_(archaeologist)
The Archaeology of Mainland Southeast Asia. Cambridge University Press: Cambridge.
https://books.google.co.th/books?hl=th&lr=&id=-ifNH4uK0LAC&oi=fnd&pg=PR7&dq=the+archaeology+in+mainland+of+southeast+asia&ots=5sZvz3fqV0&sig=ooYglC_E3RV_oLXVh-SgFm3QM6Q&redir_esc=y#v=onepage&q=the%20archaeology%20in%20mainland%20of%20southeast%20asia&f=false
(ค้นหางานเขียนเพิ่มเติมของ Charles Higham ทั้งด้านโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทยจากอดีตถึงปัจจุบันได้ทางวิกิพีเดีย)

5.2
“การสะสมความทรงจำ แรงงาน”
เมื่อความทรงจำผ่านไป ในวันนั้นตามภาพผมใช้เสียงไปจนเสียงแหบแห้ง ต่อมาอากาศ เปลี่ยนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หวัดมาแทน โดยประเด็นการคุยเรื่องแรงงาน มีเยอะ แต่ผมเพลีย เกินกว่าจะเล่าเรื่องยาวนาน ได้รายละเอียดดี ยกตัวอย่างตามภาพข่าวมร.เยล คนพิการ ดูนำขบวนส่วนตัวผมไม่มีรูปหายไป

แน่ละ เยล(*) ขับมอไซด์ สกู้ตเตอร์นำเร็วกว่าผมอยู่แล้ว โดยผมใช้เสียงโทรโข่ง มีหลายประเด็นให้ทบทวนที่ผมได้พูดคุยนิดหน่อย จะยกตัวอย่างประเด็นที่1. กรณีแรงงานหรือคนทำงาน ว่าด้วยความจำเป็นต้องถกเถียง คำว่าแรงงาน หรือกรรมกร ผมเคยให้เห็นภาพถกเถียงเรื่องนี้(**) โดยประเด็นโยงถึงคนจน(ดูวิวาทะปัญญาชน รวมทั้งนัยยะสมัชชาคนจน) ต่อมามันมีปัญหาการเมืองของการนิยามความหมายแยกเป็นส่วนๆ ไม่รวมกันได้

ซึ่งคำถามข้อเปรียบเทียบง่ายๆ คนจน ต่างจากคนรวย ที่ไม่ได้เป็นแรงงาน ต่อมาข้อสังเกตที่2 การสร้างวาทกรรมทางเมือง ในแง่ความยุติธรรม ต่อที่ผมเคยเล่าในการปฏิรูปผลักดันข้อเสนอเรื่องปฎิรูปศาลแรงงาน(ระบบไต่สวน) แยกศาลแรงงานจากศาลยุติธรรม ประโยชน์ต่อคดีแรงงาน(***) ที่ผมเคยเล่าแล้วแตกต่างจากแนวดิน น้ำ ป่า ในแง่สิทธิชุมชน ที่เป็นวาทกรรมได้สร้างขึ้นมาสำเร็จของนักวิชาการไทย(ผมเคยเขียนสั้นๆในแง่สิทธิชุมชนในวิทยานิพนธ์ของผม****) ในแง่เปรียบเทียบง่ายๆคนจน ต่างจากคนรวย ต่างกัน ในการเข้าถึงสิทธิกระบวนการยุติธรรมด้วย

ดังนั้น ข้อถกเถียงอย่างยาวนานหลายเรื่องด้วยกัน(*****) ยกตัวอย่างที่ผมพูดภาพวันนั้น ในวันที่มีงานประวัติศาสตร์แรงงานฯ ซึ่งผมพูดสั้นๆ(ดูเพิ่มมีภาพประกอบประเด็นสหภาพอาจารย์ฯลฯ******) ต่อมาผมเจอผู้รับเหมาชื่นชม กับการดูคลิปที่ผมนำเสนอ บอกเยี่ยมมาก คุมเกมฯลฯ และผมได้ยินระหว่างเดินถนนคนเดินแล้ว แม่ค้าขอบคุณกลุ่มพวกเราที่เดินรณรงค์เคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อสิทธิ(วันนั้นคนไม่รู้จักกัน ก็ช่วยกันยกรถของเยลล์ขึ้นรถกะบะสำหรับกลับมาที่พัก)

อย่างไรก็ดี ผมเดินทางไปวันแรงงาน พร้อมหนึ่งในเหตุผลน้ำหนักของข้อเรียกร้องให้มีขนส่งสาธารณะเพื่อความปลอดภัยฯ หนึ่งในข้อเรียกร้องจากแรงงานขับมอเตอร์ไซด์โดนรถชน เช่น MV วงแหวนรอบนอกที่ผมทำไว้ เป็นตัวอย่างของผลขนส่งสาธารณะไม่ดีต้องเอาตัวรอดแรงงานเสียเงินซื้อรถต่างๆ ค่าใช้จ่ายสูงการเดินทาง ต่อมาผมนั่งรถแดงขากลับทีมงานคุยเรื่องกฎหมาย และผมแลกเปลี่ยนเรื่องกฏหมายในสิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน ในฐานะที่ผมเคยเรียนกฎหมายไม่จบ ไม่เหมือนมารกซ์(*******) ขอจบเรื่องแรงงานอย่างสั้นๆให้มีการรวมพลังสหภาพฯ รวมกลุ่ม คือ ความหวัง ฝัน สู้ต่อไป

*ภาพเยล คนดังนำขบวน เค้าเคยได้รับรางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่ จากงานคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 2”
http://www.prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=159
สะสมความเข้มแข็งร่างกาย ใช้พลังสมอง คุยกิจกรรม30 เมษาก่อนวันแรงงานฯ

ภาพข่าว
http://www.prachatham.com/article_detail.php?id=480
(คำคมของกลุ่มคนพิการ คือ ทุกคนมีโอกาสเป็นคนพิการ)

**วิวาทะว่าด้วย การปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2ฯ(หรือย้อนดูภาพที่ผมเคยโพสต์ถ่ายโฟกัสประเด็นกรรมกรฯ)
http://digi.library.tu.ac.th/journal/0159/4_3_jul_sep_2549/10PAGE160_PAGE227.pdf
สรุปประเด็นการสัมมนา.
http://digi.library.tu.ac.th/journal/0159/4_3_jul_sep_2549/11PAGE228_PAGE241.pdf

***กรณีลองดูย้อนที่ผมโพสต์ภาพหนังสือปฏิรูปศาลแรงงาน แน่ละคดีมีหลายกรณี(เคสต่างๆ)ยกตัวอย่างการจัดเสวนานิทรรศการประวัติศาสตร์แรงงาน จะเห็นได้ว่าคดีโรงงานลำไยระเบิด คดีความล่าช้า ถ้าเปรียบเทียบกับคดีแรงงาน กรณีอเมริกา ที่สังคมกดดันศาลได้สหภาพแรงงานชุมนุมประท้วงน้อยลง กรณีที่กระบวนการสู้ทางศาลใช้ทรัพยากร มีเครือข่ายหนุนหลังมีทนาย รวมกลุ่มคนจน
(ถอดบทเรียน 15 ปีคดีฝุ่นฝ้าย: สับคดีนาน 15 ปีสวนทางปรัชญาก่อตั้งศาลแรงงาน)
https://prachatai.com/journal/2011/02/32973
ไอลอว์ เปิดเรื่องราว ทนายสิทธิแรงงาน ที่ต้องถูกจำคุกฐาน ‘ละเมิดอำนาจศาล’
https://prachatai.com/journal/2017/05/71316
(กระแสสังคม ผ่านกระแสสื่อเป็นตัวช่วยกรณีข่าวคนจนแบบตากับยายเก็บเห็ด โดยกระแสเปรียบเทียบตามเฟซฯ นั่นแหละพลังเสรีภาพสื่อให้สะท้อนปัญหาคนจน)

****กรณีวิวาทะเรื่องแรงงานมาแล้ว รวมทั้งงานเขียนเรื่องสิทธิชุมชนในวิทยานิพนธ์ของผม รายละเอียดเรื่องวาทกรรมสิทธิ์ชุมชน ก็มีอาจารย์ทางกฎหมายทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ที่แคนาดา โดยผมเคยคุยด้วย

(จริงๆแล้วรายละเอียดยาวสิทธิชุมชน มาจากวัฒนธรรมชุมชน-สถานะ และข้อจำกัดของขบวนการสิทธิชุมชนในสังคมไทยฯลฯ)

*****กรณีคำว่าแรงงานนอกระบบ โดยรุ่นพี่ผมก็เคยสร้างข้อถกเถียงเช่นนี้มาแล้ว มีโอกาสจะเรียบเรียงเขียนเล่าสั้นๆ หรือกรณีข้อเสนอใหม่ของแรงงานให้เปลี่ยนคำจำกัดความเรียกแรงงานต่างด้าวให้เป็นแรงงานข้ามชาติต่างจากงานเขียนของพวกผม(ข้อมูลต่างจากกรณีแรงงานชอบเล่นเกมไม่ชอบนั่งฟัง)

******รัฐ ทำให้การจ้างงานเปลี่ยนจากราชการเป็นพนักงานมหาลัย(กรณีเครือข่ายพนักงานฯ หรือพระกับการเป็นลูกจ้างในมหาวิทยาลัยสงฆ์ฯลฯ) ซึ่งก้ำกึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยเอกชนอย่างมหาลัยเกริก ที่มีการตั้งสหภาพแรงงานมหาวิทยาลัยเกริก ดูข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มเติมตามลิ๊งค์;ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 18/2541 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน “สหภาพแรงงานมหาวิทยาลัยเกริก”
http://drmlib.parliament.go.th/site.php?mod=document&op=preview&url=aHR0cDovL2RsLnBhcmxpYW1lbnQuZ28udGgvYml0c3RyZWFtL2hhbmRsZS9saXJ0LzI3MTAwNi9TT1AtRElQX1BfMTA5NDE2OF8wMDAxLnBkZj9zZXF1ZW5jZT0x&handle=271006&email=&v=preview
(ภาพประกอบเอกสารออนไลน์เรื่องสหภาพแรงงานมหาวิทยาลัยเกริก)

*******วันที่ 5 พ.ค.วันเกิดของมารกซ์ เรียนด้านกฎหมายด้วย(ฯลฯ) ต่อมาเลยมาเขียนงานเศรษฐศาสตร์การเมือง ดูประวัติเพิ่มเติมได้ หรืออ่านทฤษฎีกฎหมายของมาร์กซิสต์
http://e-book.ram.edu/e-book/l/LW201(47)/LW201-11.pdf
(บทความยาวกล่าวถึงเชิงทฤษฎีหลายเรื่องด้วยกัน ยกตัวอย่างกรณีสังคมนิยมแบบสตาลิน ไม่มีเสรีภาพวิชาการ ฯลฯ ส่วนผมโฟกัสที่มารกซ์ เพราะผมเคยกล่าวมาแล้วเรื่องมารกซิสม์โดยยกตัวอย่างง่ายๆว่าระบบทุนส่งผลต่อรัฐ ทำให้เกิดปัญหาโครงสร้างส่วนบนเป็นกฎหมาย)

5.3
หยุดพักผ่อนจากเฟซฯ เนื่องจากผมเป็นหวัด โดยตอนนี้หลายคนเริ่มเป็นหวัดเหมือนผมแล้ว ดูแลสุขภาพ อากาศเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ บอกจะมีฝนสลับแดดด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้มีฝนตกมาบ้าง อากาศดีขึ้นเย็นๆและหลายเรื่องในชีวิต ช่วงก่อนไปใช้เครื่องนวดในห้างฯไฟดับหยอดแบ๊งค์ ถูกกินเงิน โอ้ บางวันสมองเบลอซื้อขวดน้ำแก้วร่วงแตก ต่อมาหลายเรื่องรำลึก ในวันนี้ได้รับโทรศัพท์เรื่องการประกวดหนังสั้นเค้าบอกขยายเวลาประกวดออกไปเดือนมิถุนา…คนส่งประกวดน้อย (ผมคิดในใจอุตส่าห์เร่งผลิตงาน) แล้วรอผลต่อไป ครับ
แน่ละ จงอย่าเสียสุขภาพ ดูแลสุขภาพกันทุกคน ครับ
(ภาพประกอบแผ่นหนังสั้นวันที่ส่งไปรษณีย์ และจักรยานของผม ณ คาเฟ่แมวแห่งหนึ่งในคูเมืองเจียงใหม่)

Tito Wasinthorn Sansing หายไวไว มาม่า ยำยำจัมโบ้ครับทั่น
ปล.ผมเพิ่งหายจากหวัดลงคอเหมือนกันนน *_*
ขอบคุณ ติโต ที่อวยพรให้หายไวไว ก้อผมนึกออกเหมือนความทรงจำเคยอ่านงานเดวิด ฮาร์วีย์ คือ หนังสือ Spaces of Hope ด้วย😁
Tito Wasinthorn Sansing ทั่นผู้นี้อ่านจบทั้งเล่มแล้วครับ Pom Tanyawat

อรรคพล สาตุ้ม ผมสนใจเล่มนี้เพราะผมเคยเห็นอ.ไชยันต์ รัชชกูล ถือหนังสือมาคอมเม้นท์งานวิจัยของอ.อานันท์ กาญฯ สมัยนานแล้ว อ่ะ ครับ รับทราบคุณPomอ่านจบแล้วเหรอ ครับ^^

Pom Tanyawat จบครับ แต่อ่านนานแล้วครับ

อรรคพล สาตุ้ม อ่านนานแล้วเหมือนกันจนจำไม่ได้แล้วต้องไปอ่านใหม่ครับ^^

5.4
ขณะพิมพ์ส่งท้าย ภาพแมวเมี้ยว แมวคงไม่เป็นโรคเดียวกับพิษสุนัขบ้า ฮร่า มีแมวมากวนอีกแล้วขอจัดการก่อนนอนราตรีสวัสดิ์555

Somjet Phenghuaro มีไว้ตัวเหมือนกันตามมาจากเยาวราช

อรรคพล สาตุ้ม เจตน์ ดีแล้วที่ไม่ซนไม่กัด ไม่ข่วนเหมือนแมวที่มาอยู่ที่นี่555 ภาพประกอบมือผม😀

10
การสะสมความทรงจำ สะสมอาวุธคือ การศึกษา
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.การศึกษา คือ อาวุธที่ทรงพลังมากที่สุดในการเปลี่ยนโลกนี้(*)คำคมเนลสัน แมนเดลา
วันนี้ในอดีตเป็นวันที่เนลสัน แมนเดลา เป็นประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของแอฟริกาใต้ พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)
เขาเป็นผู้นำคนสำคัญในโครงการรณรงค์ต่อต้านของสมัชชาแห่งชาติแอฟริกัน (เอเอ็นซี) ในปี พ.ศ. 2495 และเข้าร่วมสมัชชาประชาชนในปี พ.ศ. 2498 ปี ต่อมาพ.ศ. 2504 แมนเดลาได้ร่วมริเริ่มและเป็นผู้นำกองกำลังติดอาวุธของเอเอ็นซี เรียกชื่อว่า Umkhonto we Sizwe (หมายถึง หอกแห่งชาติ บ้างเรียกย่อว่า MK)

เขาจัดการให้มีการลอบวางระเบิดสถานที่สำคัญทางราชการและทางทหารหลายแห่ง และใช้แผนการรบแบบกองโจร การลอบวางระเบิดล้มเหลว เพื่อให้ยุติการแบ่งแยกสีผิว ซึ่งมีหลักการพื้นฐานในการต่อต้านการแบ่งแยกสีผิว เขาและผู้ร่วมอุดมการณ์ยืนหยัดต่อสู้มาโดยตลอด

นั่นคือสาเหตุที่ทำให้ถูกจำคุกนานถึง 27 ปี ในข้อกล่าวหาเป็นผู้ก่อการร้าย จนถูกปล่อยตัวเขาก็ยังเดินหน้าต่อสู้เรื่องการเหยียดสีผิว จนในปี 2537 เนลสัน แมนเดลา ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของอัฟริกาใต้ ที่เลือกตั้งมาจากระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยเข้าดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2537-2542 ในช่วงก่อนดำรงตำแหน่งงานเป็นแกนนำในการต่อต้านการเหยียดผิว ซึ่งพยายามแบ่งแยกคนผิวสีออกจากคนผิวขาวในอัฟริกาใต้ แต่ก็ไม่เคยลดละความตั้งใจที่จะนำความเสมอภาคมาสู่ชาวผิวสีพื้นเมือง ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ และแล้วก็ทำได้สำเร็จ อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสันติภาพขึ้นอีกในหลายๆ ประเทศ จนได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในปี 2536(**)ด้วย

อย่างไรก็ดี การสะสมความทรงจำ การสะสมอาวุธ คือ การศึกษาทางประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นว่าวิธีการ และเป้าหมายของเนลสัน แมนเดลลา เป็นโมเดลหนึ่ง ถ้าเราเข้าใจผลของประวัติศาสตร์ จำได้ของฝรั่งเศส กว่าจะมีเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างวันจันทร์ และผลการต่อสู้ของเกาหลีใต้ ที่มีการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวาน ประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นมาแล้ว

*เรียบเรียงที่มาประวัติและคำคมของเนลสัน แมนเดลา
http://www.rakluke.com/lifestyle/7/21/329/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2
**เรียบเรียงจากวิกิพีเดีย :เนลสัน แมนเดลา
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2
(ภาพประกอบจากเว็บ)

10.2
ผมหายตัวจากเฟซฯไม่หายหวัด หายา หากินอาหารแพงๆ ดูแลสุขภาพ ช่วงนี้หลายเรื่องในชีวิต บางครั้งเจอเซเว่นถอนเงินผิดต้องไปคืนเงินหนึ่งพันบาท หรือผมไปธนาคารให้เงินผิดเกินหนึ่งพันบาทไปคืน ผมเป็นคนดีมีศีลธรรมน่ะเนี่ย อร่าฮร่า
(ภาพประกอบยา+หนังสือแนวเศรษฐศาสตร์ คือ จดหมายถึงนักสืบเศรษฐศาสตร์ ที่เขียนตอบกระชับสั้นคอลัมภ์ปัญหาชีวิตใช้ทฤษฎีเก่าและใหม่ หรือทฤษฎีเกมมาตอบอย่างน่าสนใจด้วย)

10.3
หนังสือที่ดีที่สุดในโลก (โฆษณาขายหนังสือดี)
โปรโตซัว ในลำไส้ฯ รวมเรื่องสั้นของนักเขียนนามนิติพงศ์ สำราญคง

10.4
“ไม่มีปลาแต่มีแมว ถ้าแมวไม่อยู่หนูร่าเริง?”
ผม(ฮิปสเตอร์บอยๆ)เล่าเรื่องแมวสักหน่อยมาบ้างแล้ว นิดๆ จากลูกแมวที่เกิดมาสี่ตัว มีหนึ่งตัวได้ลูกศิษย์ไปเลี้ยงแล้ว ก้ออีกตัวหนึ่งหายไปในวันนั้น มันตกใจหนีหายไป ต่อมาผมได้คุยกับร้านอาหารแถวนี้อย่างต่อเนื่องทั้งพฤติกรรมแมว มีแมวสีเทาตัวใหญ่ชอบมาตอนกลางคืนกระโดดมาเสียงดังโหวกเวก และคนเช่าห้องข้างๆ ช่วยเหลือจัดทำที่ฝึกอึกับฉี่แมวไว้เป็นกะบะทราย แต่ลูกแมวดูจะชอบพเนจร เริ่มเลียนแบบแม่แมวที่เป็นแมวพเนจร และแม่แมวไม่ยอมอยู่ในกรงจะกัดผมอีกต่างหาก ทำให้ผมฝึกลูกแมวให้อยู่ในกรงขังได้แค่สองตัวเท่านั้น ก่อนหน้ากว่าจะจัดการบางที่เจอแมวข่วนที่มือ ที่ผมสร้างกรงจากวัสดุเหลือใช้อ่างปลา(ฮร่าตามรูป) อ่างเก่าผมไม่เคยเลี้ยงปลาคนเช่าเก่าทิ้งไว้ ผมเอาที่กันยุงมาวางตามรูป ทำแบบชั่วคราวฝึกแมว โดยผมค้นหาทางเน็ตบางคน ก็ดัดแปลงกรงกันเอง หรือซื้อกรงทำบ้านแมวอย่างสวยงาม ครับ
-กรงแมวดูเพิ่มเติมทางเน็ต
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLi5i_1uXTAhUXTY8KHTMYAZ4Q_AUICigB&biw=729&bih=322

10.5
อนุโมทนา สาธุ ทำบุญแล้ววันนี้ ราตรีสวัสดิ์ ครับ

11
การสะสมความทรงจำ การสะสมอาวุธคือการศึกษา กรณีปรีดี
11 พฤษา มาวันนี้วันปรีดี…”มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร
ผู้สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิ และโอกาสที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักแห่งเสรีภาพในการศึกษา”คำคมของปรีดี พนมยงค์ ซึ่งผมเคยเล่าถึงการเชื่อมโยงของผมกับการเขียนถึงหนังพระเจ้าช้างเผือกแล้วตามภาพด้วย(*) วันนี้ผมรำลึกผ่านมุมมองเปรียบเทียบเนลสัน แมนเดลล่า(**) ผ่านเรื่องหมุดคณะราษฎร(***)ที่ผมเขียนไปแล้วด้วย ส่งท้ายด้วยคำคมของอ.ปรีดี คือ ผลของการที่ก่อสร้างไว้ดีแล้วย่อมไม่สูญหาย

*ประเด็นการสะสมความทรงจำ(จบ)

**การสะสมความทรงจำ สะสมอาวุธคือ การศึกษา

***การสะสมความทรงจำ : หมุดคณะราษฏร(จำลอง)ในพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

Anusorn Phattanasarn ในภาพนี่วีดีโออะไรครับบอย?
อรรคพล สาตุ้ม วิดิโอหนังเรื่องพระเจ้าช้างเผือก ที่ผมเคยเขียนเล่าว่าจัดฉายกันตั้งแต่ปี43 ครับ

11.2
“การสะสมความทรงจำว่าด้วยการศึกษา”(1)
เมื่อความทรงจำสำหรับเวลาสิบกว่าปีเหมือนเพิ่งไปเมื่อวานนี้เองสำหรับบางคน แต่สิบกว่าปีผ่านไปอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วว่าบางเรื่องของความทรงจำได้ลืมไป ซึ่งผมเคยเล่าแล้วได้รางวัลยอดนักอ่านสถิติหนังสือเก้าร้อยกว่าเล่ม จำนวนเนื้อหาในแต่ละเล่มหายไปในความทรงจำ นี่แหละ ความสำคัญของการอ่านซ้ำอ่านใหม่ทบทวนความทรงจำ เทคนิควิธีการหนึ่ง ซึ่งโลกทุนนิยมการพิมพ์หนังสือก็มีหนังสือใหม่ๆผลิตออกมาเรื่อยๆ และเล่มผลิตซ้ำไม่ล้าสมัย เป็นหนังสือคลาสิค เป็นต้น

ต่อมาเรื่องเล่าโดยการอ่านสะท้อนการศึกษานี้เป็นเรื่องใหญ่ นักวิชาการอ่านหนังสือจำนวนมาก หนังสือเก่ากับใหม่ ทั้งภาษาอังกฤษฯลฯ ซึ่งนักวิชาการมีการอ่านแต่ละรุ่น ที่น่าสนใจยกตัวอย่างหนังสือ เล่าเรื่องคนผ่านยุค14ตุลา 6 ตุลา ส่วนผมเป็นคนหลังยุคพฤษภา35 คือ ผมเข้ามหา’ลัย 40 ไม่ได้ระดับเรียนเมืองนอก มหาลัยดังๆ ทำวิทยานิพนธ์ยากๆ และแสวงหาร่วมดื่มเบียร์กับนักวิชาการดังอย่าง Erik Olin Wright(*)

อย่างไรก็ดี ผมไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์เชิงทฤษฎีมาก เช่น อัลทูแชร์(**) เนื่องจากผมไม่ได้มีไอเดียไปเรียนมหาลัยที่เดียวกับอ.ป๋วย(***) เรียนจบ หรือเรียนที่เดียวกับอ.ปรีดี เรียนจบ แน่ละวันนี้มีนัยยะวันปรีดี พนมยงค์ ตรงกับวันที่ 11 พฤษภาคม ของทุกปี โดยผมนึกถึงหลักการศึกษา(****)

ดังนั้น ชีวประวัติ ในชีวิตของผม กลับมาที่เสียดายมากบอย น่าจะไปเรียนที่มหา’ลัยแห่งชาติสิงคโปร์ โดยเพื่อนที่ตอนนี้จบป.เอกจากออสเตรเลีย ปัจจุบันเขาเป็นผศ.ดร.อยู่มหาลัยดังในไทย เคยแนะนำให้ผมหาทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์คนไทย จะได้เรียนที่นั่น อาจจะเป็นโชคชะตา โดยเรื่องเล่ามหา’ลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เงินเดือนอาจารย์ การจัดอันดับมหา’ลัย(*****) ต่อเนื่องกับผมโง่พลาดเคยจะไปเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ ที่ม.วิสคอนซิน แมดิสัน รวมทั้งแง่มุมมหา’ลัย(*****) ผ่านมุมมองการศึกษา(******) ในชีวิตๆ(มีต่อ)

(ภาพประกอบลายเซ็นต์Wang Gungwu จากหนังสือตอนที่ผมไปนำเสนองานวิทยานิพนธ์ ที่สิงคโปร์)

*Postmodern Man : คนกับโพสต์โมเดิร์น : บทจำนรรจ์ว่าด้วยมนุษย์ที่ไม่สามารถจัดประเภทได้ (เล่ม 1)
ผมเล่าย่อจากเรื่องอัตชีวประวัติของอ.ไชยันต์ ไชยพร ต่ออ.ธเนศ วงฯ
”ผีของมาร์กซ์” และ ”ผีในมาร์กซ์” ข้อวิจารณ์ประวัติศาสตร์นิยมของพ๊อพเพอร์และอัลธุสแซร์
(บทความของอ.ธเนศ หาดูได้ทางเน็ตที่มาจากวิทยานิพนธ์ป.โท มุ่งมั่นถึงขั้นอาจจะฆ่าตัวตายได้ ที่ม.วิสคอนซิน แมดิสัน)
Erik_Olin_Wright ศึกษาเรื่องClass ด้วย
ดูเพิ่มเติมเขาได้รับอิทธิพล:Influences Karl Marx ,Max Weber,Göran Therborn
https://en.wikipedia.org/wiki/Erik_Olin_Wright
Göran Therborn ดูงานแปลฉบับย่องานของเขา และบทความในนิวเลฟ
http://vitaactivathai.blogspot.com/2017/03/21.html?m=1
https://newleftreview.org/II/78/goran-therborn-class-in-the-21st-century

** Elik Olin Wright กับ อัลตูแซร์ ซึ่งผมอ่านแล้ว บอกตรงๆว่าอดอมยิ้มไม่ได้ เพราะถ้าใครรู้เรื่องการถกเถียงในวงการมาร์กซิสต์จริงๆ เขาไม่ใช้ตัวอย่างนี้แน่ เพราะ Wright เขียน-ทำงานเรื่องชนชั้นบนพื้นฐานของกรอบวิธีคิดของอัลตูแซร์ตั่งแต่ต้น (แน่นอนเช่นเดียวกับ Bob Jessop อีกคนที่เก่งกิจจะอ้างถึงมากใน วพ. Wright ออกห่างจากอัลตูแซร์ไป แต่กรอบจริงๆ ยังเริ่มต้นจากผลงานของอัลตูแซร์ แม้จนขณะนี้) อันที่จริง ถ้าเก่งกิจจะลงแรงเปิดหน้าแรกๆของ Classes ของ Wright สักหน่อย จะเห็นว่า ในหน้า 10-12 เขาได้อธิบายอย่างยืดยาว ในเรื่อง conjuncture ที่เก่งกิจเพิ่งเอามา contrast กับเขานี้!! (และอธิบายอย่างเข้าใจกว่าเก่งกิจด้วย ในประเด็น levels of abstraction ซี่งเป็นไอเดียของอัลตูแซร์ ที่เก่งกิจไม่เคยพูดถึงในงานไม่ว่าบทความ หรือ วพ. – ดูประเด็นนี้ต่อไปข้างหน้าเมื่อผมพูดถึง วพ.)

Wright น่าจะถือเป็นคนที่ยัง “อยู่กับมาร์กซ” มากที่สุด…

***อ.ไชยันต์ ไชยพร ตั้งใจเรียนที่เดียวกับอ.ป๋วย ที่Economics & Political Science (LSE) แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน ซึ่งอ.ป๋วยเรียนที่นั่น ตามประวัติอ.ป๋วย เป็นลูกศิษย์เอกของ ศาสตราจารย์เฟรเดอริก ฮาเย็ก นักเศรษฐศาสตร์โนเบล ต้นกำเนิด นีโอลิเบอรัล(เสรีนิยมใหม่)
****หลักการศึกษาเป็นหนึ่งในหลักหกประการของคณะราษฎร(ที่มีปรีดี) ดูเพิ่มเติมย้อนหลังฯ
หรือดูที่ผมเคยเขียนถึงการฉายหนังพระเจ้าช้างเผือกของปรีดี ในประเด็นการสะสมความทรงจำ(จบ)

*****มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ อันดับ 12 ขึ้นจากปีที่แล้วที่อยู่อันดับ 22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ของสิงคโปร์ อันดับ 13 ซึ่งมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่สูงกว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงของโลกอย่าง Yale, John Hopkins, Cornell, U Penn หรือแม้แต่ UC Berkley และ UCLA จะเห็นได้ว่าภาพรวมของมหาวิทยาลัยในเอเชียอยู่ในอันดับดีมาก
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1442471627
(ข้อสังเกตของผม คือ การจัดอันดับมหา’ลัยไทย เป็นประเด็น ทำให้คนคิดเรื่องรับคนเข้าทำงานและคนไปเรียนต่อที่มหาลัยใดด้วยข้อมูลปี58; ภาวิช แฉ มหาวิทยาลัยชั้นนำไทย อันดับตกกราวรูด)

ผมเคยเขียนถึงเรื่องม.สิงคโปร์ไว้บ้าง ดูวันศุกร์นายกพบประชาชน พูดเรื่องลีกวนยิว-การศึกษาสิงคโปร์

******การสะสมทุน ความรู้ ความทรงจำ ในโลกาภิวัตน์ (อุปมาปลา)
http://akkaphon.blogspot.com/2017/03/blog-post_19.html

11.3
“พาแมวเที่ยวขึ้นมอ’ไซด์ ขึ้นรถไฟได้”
ผมไม่ได้แกล้งแมว น่ะ ฮร่าๆ กลุ่มสิทธิสัตว์อย่าฟ้องร้องผม ฮร่าๆ แค่เอาแมวมาเล่นตรงตะกร้ามอ’ไซด์ ถ้าใครอยากเอาแมวขึ้นรถไฟ เห็นวารสารรถไฟบอกนำไปได้ตามรูปประกอบด้วย ครับ

Pharit Pathomthat น่าหาอะไรคลุมหรือหาตะกร้าให้มันระวังมันกระโดดนะพี่

อรรคพล สาตุ้ม โอเค เอ่อ ถ่ายรูปเล่นเฉยไม่ได้พามันไปจริงอ่ะ ครับ
Pharit Pathomthat แฮ่ๆ ขอโทษที่เข้าใจผิดพี่
อรรคพล สาตุ้ม ผิดเป็นครู ฮร่าๆ ไม่ได้ซีเรียสถูกผิดไม่ต้องขอโทษฮร่า

จิรา จิรา แกเลี้ยงไว้หรา
อรรคพล สาตุ้ม เลี้ยงไว้ดูเล่นก่อน ตอนนี้ก็ประกาศหาคนเลี้ยงเพิ่มแล้ว ครับhttps://www.facebook.com/LOVECATSHOUSEchiangmai/post

11.4

จัดเพลงหนึ่งเพลงก่อนนอน Take Your Time ราตรีสวัสดิ์ ครับ

14 พค
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) – มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ถ้าเขาไม่เกิดจะเกิดเฟซฯไหม? ไม่รู้

จริงๆ ไม่อยากเข้าเฟซฯ จะเผลอวิจารณ์ประยุทธ์ชี้ผู้มีรายได้น้อยหากไม่เปลี่ยนตนเอง เกียจคร้าน รอ รบ.ช่วยตลอด คงเป็นไปไม่ได้ น่าว่าตู่ลงทะเบียนคนจน หรือลงทะเบียนรายได้น้อย ช่วยคนจนหน่อยอย่ามัวคอรัปชั่น ซื้ออาวุธ น่ะ เหล่าทหาร ทั้งไฟใต้ระเบิดบิ๊กซี วันที่9 พ.ค. ก็จัดการไม่ได้ มัวจับทนายที่ผมรู้จักหนึ่งคน เป็นเพื่อนทางเฟซฯด้วย

สุดท้ายค่าไฟขึ้นราคา ผมเสียค่าไฟใช้เน็ต ใช้เหตุผลวิจารณ์รัฐบาลเก๋าเจ๊ง เฮงซวย แล้วเฮ้ย

นี่แหละผมไม่อยากเป็นการกบฏดิจิตอล… Digital Rebellion: The Birth of the Cyber Left
https://lornagarano.wordpress.com/2014/11/12/digital-rebellion/

14.2
เมื่อเราดูแลสุขภาพออกกำลังกาย กัน ยกตัวอย่างผมขี่จักรยาน แต่บางครั้งจริงๆ ผมอยากไปเตะบอลเข้าโกล(Goal) ออกกำลังกายเล่นบอล ช่วงก่อนไปค้นหาเจอใครสร้างคำคมสักอย่างว่าความรักก็เหมือนกับการเตะบอล ต้องอย่างฟิลิปโป้ อินซากี้ เลี้ยงลูก ไม่เก่ง แต่ยืนตำแหน่งถูกจุดเหมือนความรักที่เข้ามาให้เตะเข้าโกล อะไรสักอย่างๆหว่า นั่นสิ อะไรคือ โกล;เป้าหมาย ไม่ใช่เตะบอลลอยๆ โดยบอยฟิลิปโป้ อินซากี้(เคยมีคนตั้งฉายาให้ผม)
Anusorn Phattanasarn กินเบียร์ถูกที่ความรักอาจจะมาก็ได้นะครัชบอย55
.

อรรคพล สาตุ้ม ครับทั่นตามนั้น ที่ทั่นแนะนำก่อนอื่นขอยืมก่อนสามร้อยค่าเบียร์5555

Anusorn Phattanasarn มารับที่ขอนแก่นจะจัดให้พร้อมกับแกล้ม55

อรรคพล สาตุ้ม 5555 จะไปรับที่ขอนแก่นแล้วกันพร้อมกับแกล้ม 555

Anusorn Phattanasarn จัดไปๆ
อรรคพล สาตุ้ม สักวันเจอกัน ตอนนี้ขอนอนฝันก่อน ราตรีสวัสดิ์ ครับ555😀

14.3
ราตรีสวัสดิ์ จัดไปหนึ่งเพลงก่อนนอน โดยดีเจบอย
ขอเพียงอยู่ด้วยกัน Ost คู่แท้สองโลก

17 พฤษภา
การสะสมความทรงจำ การสะสมอาวุธคือการศึกษา
วันนี้ในอดีต : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 เกิดเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ (Black May) นักศึกษาและประชาชนราว 500,000 คนร่วมชุมนุมที่สนามหลวง เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ที่มีพลเอกสุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี และต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)

โดยหลายวันนี้ผมพบทบทวนความทรงจำกับรุ่นพี่คนเดือนพฤษภาฯที่ไม่ได้เจอกันนาน แต่แง่มุมส่วนตัวผมได้กลับมาทบทวนหวนคิดถึง”เงาคนเดือนตุลาในพฤษภาทมิฬ”…ชนชั้นกลางเป็นผู้ที่ช่วงชิงความหมายของการเคลื่อนไหวเดือนพฤษภาไป และอยากเสนอให้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าชนชั้นกลางในที่นี้คือ คนเดือนตุลา…

ทั้งนี้เนื่องจากคำอธิบายเรื่องม็อบมือถือในการเคลื่อนไหวเดือนพฤษภาได้ถูกเชื่อมให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์เดือนตุลาด้วยคำอธิบายว่า ขบวนการนักศึกษา ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์แห่งเดือนตุลาคม 2516 และ2519 เป็นเสมือนภาพ “ตัวแทน” ของชนชั้นกลาง ซึ่งต่อมา กลุ่มคนเหล่านี้ได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์เดือนพฤษภา การอ้างอิงข้อมูลของสมาคมสังคมศาสตร์ที่สำรวจถึงภูมิหลังของม็อบมือถือยืนยันว่าคนที่มีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี จัดเป็นกระดูกสันหลังของการชุมนุมประท้วงในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2535 และ “โดยคนกลุ่มนี้เป็นคนที่เคยเข้าร่วมการเคลื่อนไหวหรือเคยเป็นพยานประวัติศาสตร์ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 มาแล้ว”

คำอธิบายในลักษณะนี้ทำให้ปรากฏการณ์ของม็อบมือถือเป็นหนังภาคต่อของเหตุการณ์เดือนตุลา ที่ผู้แสดงหลักตามโครงเรื่องยังเป็นคนกลุ่มเดิมที่เติบใหญ่ภายใต้บริบทของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป (ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม เอนกซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทต่อการอธิบายโครงเรื่องเดือนพฤษภา ให้เข้าไปเป็นส่วนขยายของเหตุการณ์เดือนตุลาก็จัดว่าเป็นคนเดือนตุลาด้วยคนหนึ่ง โดยเอนกได้ศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2518-2519 หลังเหตุการณ์ 6 ตุลา2519 ได้ไปศึกษาต่อทางด้านรัฐศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกา)…
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬที่ ไม่เปิดพื้นที่ให้กับคนกลุ่มอื่นนอกเหนือชนชั้นกลาง คนเดือนตุลา(*)

เมื่อ อ.สมชาย เขียนบทความเงาคนเดือนตุลาฯ เป็นผู้เรียนจบจากธรรมศาสตร์ มีประเด็นเฉพาะเจาะจงน่าสนใจ แต่ผมใช้วิธีการอธิบายแตกต่าง โดยเปรียบเทียบวาทกรรมความรู้โดยคนเขียนเรื่องม็อบมือถือฯ อ.เอนก เจ้าของทฤษฎี “สองนคราประชาธิปไตย” ที่สรุปว่า “คนต่างจังหวัดตั้งรัฐบาล คนกรุงเทพฯล้มรัฐบาล” เคยได้รับสมญานามจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ว่า “ไอ้หนุ่มซินตึ๊ง” และอ.เอนก เคยเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กับหัวหน้าพรรคมหาชนด้วย

แต่แง่เปรียบเทียบ คือ สุเทพอดีตนักศึกษามช.จะอ้างความเป็นคนเดือนตุลา(**) ภาพตัวแทนสะท้อนอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ โดยเพิ่มเติมกับการสืบเนื่องพฤษภาเป็นหนังภาคต่ออันวิปริตของสะท้อน “ปัญหาการศึกษาในมหาวิทยาลัย” ของคนเดือนตุลา แล้วเราจะเหลืออะไรให้สะสมอาวุธทางปัญญาอย่างที่กรณีอดีตอธิการบดีของมธ.(***) เคยเขียนว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สะสมอาวุธ(ทางปัญญา) นี่เป็นมุมมองต่อการศึกษาให้ท้าทายการศึกษา คือ อาวุธที่ทรงพลังมากที่สุดในการเปลี่ยนโลกนี้(****)

ทั้งนี้ กรณีตัวอย่างคุณอานันท์ ปันยารชุน ว่าวุฒิการศึกษาไม่ได้บอกอะไรมากนัก ถ้าจะกำหนดเอาปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำไว้สำหรับตำแหน่งการเมือง คุณอานันท์ชี้(อย่างที่นักเรียนเก่าเคมบริดจ์พึงชี้) ก็ต้องถามต่อไปด้วยมหาวิทยาลัยอะไร นอกจากนี้คุณอานันท์ ได้ยกตัวอย่างนักการเมืองดังๆ ระดับโลกหลายคนที่ไม่ได้จบปริญญาตรี นัยยะก็คือ การกำหนดวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เอาไว้จึงเท่ากับการกีดกันคนมีความรู้ความสามารถอีกมากที่ไม่ได้มีวุฒิการศึกษาถึงขั้นนั้น(*****) โดยเฉพาะการเรียนจบได้วุฒิการศึกษา ในอดีตนักศึกษามช.อย่างสุเทพ เป็นนักการเมืองไม่มีความรู้ความสามารถทางประชาธิปไตยผ่านเหตุการณ์ปี17 พ.ค.35 มาถึง19พ.ค.53-57ด้วย

*http://v1.midnightuniv.org/midnightweb222/newpage04.html
ค้นหาเพิ่มเติมดูวิกิพีเดียประวัติของอ.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ได้
**การสะสมความทรงจำ สะสมพลังลึกซึ้งของแผนที่ความทรงจำโดยโชคดี
ใน10 ก.พ.การสะสมความทรงจำ(3 )
http://akkaphon.blogspot.com/2017/04/
***ชาญวิทย์ เกษตรศิริ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สะสมอาวุธ(ทางปัญญา) ประชาชาติ1. 20มิ.ย.18
**** การสะสมความทรงจำ การสะสมอาวุธคือการศึกษา


*****นิธิ เอียวศรีวงศ์ “วุฒิการศึกษา” ในยุคสมัยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ แพรวสำนักพิมพ์ 2542
-ที่มาภาพhttp://www.bangkokpost.com/news/special-reports/1249322/the-night-a-bangkok-protest-turned-deadly

Anusorn Phattanasarn ขอเก้าอี้นะครัช^^
อรรคพล สาตุ้ม ท่านกล่าวถึงเก้าอี้ ทำให้ผมนึกถึงความทรงจำ เมื่อยี่สิบปีก่อน สมัยมาเรียนปี1 รุ่นพี่ให้ร่วมเพอร์โฟมานซ์อาร์ต ในงานเชียงใหม่จ้ดวางสังคมที่ท่าแพ
ผมกับเพื่อนแสดงใช้เก้าอี้ เป็นสัญลักษณ์แย่งตำแหน่งกัน มีบางคนแต่งตัวเลียนแบบบรรหาร ตอนปี40 ไม่มีภาพเก็บไว้เลย ตอนนั้นยุคฟิลม์ ในงานนั้นมีคนฉายภาพหกตุลาด้วย
https://afterall.org/journal/issue.42/images-without-bodies-chiang-mai-social-installation-and-the-art-history-of-cooperative-suffering

อรรคพล สาตุ้ม ตอน17ปีก่อนฉายหนังพระเจ้าช้างเผือก คิดว่าเพื่อนวาดคัทเอาท์โฆษณาฉายหนังสวยดี เข้าใจว่าไม่มีใครถ่ายไว้ เช่นกันยุคฟิลม์แพงเปลืองตังค์ .
https://afterall.org/journal/issue.42/images-without-bodies-chiang-mai-social-installation-and-the-art-history-of-cooperative-suffering

17.2
ช่วงนี้เห็นว่าจะมีสารคดี”Kedi เมืองแมว”(*) เข้าฉายเมืองไทย ส่วนตัวผมรำลึกได้หนังที่ดูบนรถทัวร์1. Arrival ผู้มาเยือน เกี่ยวกับการสื่อสารต่อมนุษย์ต่างดาวช่วยโลก 2. 12 Years A Slave ปลดแอกคนย่ำคน เป็นหนังเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทาสอเมริกา ไม่มีไร แค่เล่าให้ฟังเผื่อใครชอบดูเรื่องไหน หรือชอบดูเรื่องแมว ก็ตามใจ ส่วนผมถ่ายภาพแมวเล่น เมี้ยวววววว😇

*https://www.facebook.com/DocumentaryClubTH/photos/a.606254922819004.1073741826.606250862819410/1210113785766445/?type=3&theater

17.3
รำลึกวันที่ผมถ่ายภาพท้องฟ้า ในวันนี้ที่อำนาจฝนตกกระจาย😇ทั่วทุกคน จากฟากฟ้างดงาม ราตรีสวัสดิ์

20 พค
การสะสมความทรงจำ การสะสมอาวุธ คือ การศึกษา
วันนี้ในอดีต 20 พฤษภาคม 2535 – พลเอก สุจินดา คราประยูร ได้ประกาศห้ามมิให้บุคคลใดในกรุงเทพมหานครออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00น.ถึง 04.00 น. ของวันที่ 21 พฤษภาคม(*)
ซึ่งผมมีประเด็นใหม่ ทบทวนอดีตสะสมความทรงจำกรณีชวน หลีกภัย ก่อนอื่นเขียนซ้ำย้ำขยายความจากที่ผมเคยยกตัวอย่างกรณีพฤษาทมิฬที่เชียงใหม่ หรือแรงงานในพฤษภาทมิฬ ณ กทม.(**) และเรื่องชนชั้นกลาง คนเดือนตุลาเน้นอ.เอนก แน่ละพฤษา35 มีข้อถกเถียงในบทความเงาคนเดือนตุลาในพฤษภา ทั้งกรณีม็อบคนจน(เสนอโดยอ.อรรถจักร์)ไม่ใช่ม็อบชนชั้นกลาง ในข้อถกเถียง ตอนนั้นการเมืองก็มีพรรคฝ่ายค้าน(ตามรูป) คือ พรรคเทพ ประกอบด้วย 4 พรรคการเมืองคือ พรรคความหวังใหม่(ชวลิต) พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังธรรม(จำลอง)และพรรคเอกภาพ

โดยผมเน้นพรรคประชาธิปัตย์ คือ ชวน หลีกภัย สำเร็จการศึกษาโรงเรียนศิลปศึกษา แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาลัยช่างศิลป์ ในปัจจุบัน) และพ.ศ. 2505 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านผลกระทบเหตุการณ์ หกตุลา 19 ต่างๆ มาสู่เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 35

ต่อมาอานันท์ ปันยารชุน ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง หลังจากนั้นมีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วทั้งประเทศ พรรคประชาธิปัตย์ได้รับคะแนนเสียงมาเป็นลำดับหนึ่งโดยสโลแกนผมเชื่อมั่นในระบบรัฐสภา ทำให้ นายชวน หลีกภัย ได้เป็นนายกรัฐมนตรี สลับกับบรรหาร ชวลิต มาเป็นชวน(2) ร่วมจัดงาน100ปี สำหรับปรีดี พนมยงค์

เมื่อผมกลับมาต่อยอด เปรียบเทียบชวน หลีกภัยกับ อ.เอนก หลังเรียนจบไปศึกษาค้นคว้าอย่างคนเดือนตุลา(***)เคยเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กับหัวหน้าพรรคมหาชน(เสนอทางเลือกที่3 ในปี48) ขณะที่อดีตคนเดือนตุลา ร่วมสัมมนาปี49มีวิวาทะและข้อเสนอตั้งพรรคดังที่ผมเคยกล่าวไว้แล้ว

แต่แง่เปรียบเทียบชวน หลีกภัย อดีตนักศึกษาธรรมศาสตร์ ถึง สุเทพอดีตนักศึกษามช.จะอ้างความเป็นคนเดือนตุลา ภาพตัวแทนสะท้อนอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ โดยเพิ่มเติมกับการสืบเนื่องพฤษภาเป็นหนังภาคต่ออันวิปริตของสะท้อน “ปัญหาการศึกษาในมหาวิทยาลัย” ของคนเดือนตุลา(****) แล้วเราจะเหลืออะไรให้สะสมอาวุธทางปัญญาอย่างที่กรณีอดีตอธิการบดีของมธ. เคยเขียนว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สะสมอาวุธ(ทางปัญญา) นี่เป็นมุมมองต่อการศึกษาให้ท้าทายการศึกษา คือ อาวุธที่ทรงพลังมากที่สุดในการเปลี่ยนโลกนี้

ทั้งนี้ กรณีตัวอย่างคุณอานันท์ ปันยารชุน ว่าวุฒิการศึกษาไม่ได้บอกอะไรมากนัก ถ้าจะกำหนดเอาปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำไว้สำหรับตำแหน่งการเมือง คุณอานันท์ชี้(อย่างที่นักเรียนเก่าเคมบริดจ์พึงชี้) ก็ต้องถามต่อไปด้วยมหาวิทยาลัยอะไร นอกจากนี้คุณอานันท์ ได้ยกตัวอย่างนักการเมืองดังๆ ระดับโลกหลายคนที่ไม่ได้จบปริญญาตรี นัยยะก็คือ การกำหนดวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เอาไว้

จึงเท่ากับการกีดกันคนมีความรู้ความสามารถอีกมากที่ไม่ได้มีวุฒิการศึกษาถึงขั้นนั้น โดยเฉพาะการเรียนจบได้วุฒิการศึกษา ในอดีตนักศึกษามธ.อย่างชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์(ฯลฯ) และอดีตนศ.มช.อย่างสุเทพ เป็นนักการเมืองไม่มีความรู้ความสามารถทางประชาธิปไตยผ่านเหตุการณ์17-20 พ.ค.35 -19พ.ค.53 มาถึง23 พ.ค.57 เปลี่ยนจากนายกฯจากการเลิกเชื่อมั่นเลือกตั้งและเชื่อมั่นในรัฐประหารนั่นเอง

อย่างไรก็ดี คนเดือนตุลาอย่างที่ผมเคยเขียนมาแล้วก็คล้ายกับคนเดือนพฤษา ที่หลายคนกลับกลายแปรเปลี่ยนไป แม้ว่าจะเกิดผลกระทบหลัง14 ตุลาหลายด้านต่อวาทกรรมความรู้ ทั้งด้านโบราณคดี(กรณีอ.ศรีศักร วัลลิโภดม) และยกตัวอย่างเปรียบเทียบ… ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากอะไร เราอาจอธิบายว่ามาจากบุคคลก็ได้ (เช่น จิตร ภูมิศักดิ์, ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ศรีศักร วัลลิโภดม, สุจิตต์ วงษ์เทศ ฯลฯ) เพราะในความเป็นจริง บทบาทของนักประวัติศาสตร์เหล่านี้มีความสำคัญแน่ หรืออาจอธิบายว่ามาจากความเปลี่ยนแปลงในตัวเล่นของการเมืองไทยก็ได้ (กองทัพ, พคท., มหาวิทยาลัยและปัญญาชน,…, และ ฯลฯ) เพราะตัวเล่นเหล่านี้ก็เปลี่ยนบทบาทของตนไปในความเป็นจริง…
จึงอยากมองหาที่มาของความเปลี่ยนแปลงกว้างกว่าตัวบุคคล หรือตัวเล่นของการเมืองไทย และผมคิดว่า 14 ตุลาและ 6 ตุลา ทำให้โครงเรื่องประวัติศาสตร์ที่เล่ากันมาในงานของนักปราชญ์รุ่นก่อน และเป็นหลักในแบบเรียนมานาน พังทลายลงไปด้วย(*****) การอธิบายของอ.นิธิโครงเรื่องแนวนี้ก็คล้ายกับอ.ธงชัย ด้วย

ส่งท้าย ความหวังต่อธรรมศาสตรา เสริมอาวุธทางปัญญาสู่สังคมไทย(******) รายละเอียดน่าคิดวิเคราะห์ไม่ว่าจะอิทธิพลของระบบการศึกษาต่างประเทศต่อไทย ในหลายระดับถึงมหาวิทยาลัย โดยวาทะปรีดี พนมยงค์(*******)”…ปริญญาที่มอบให้นั้น เปรียบประดุจเพียงแต่ยื่นกุญแจให้เท่านั้น ขอให้ท่านนำกุญแจนั้นไปไขคลังมหาศาลแห่งความรู้ของมนุษยชาติที่ได้สะสมมา และกำลังพัฒนาอยู่ในทุกวันนี้ และกำลังจะพัฒนาต่อไปในอนาคต…”

*ดูเพิ่มเติมหนังสือไทยและต่างประเทศที่กล่าวถึงพรรคเทพและพรรคมาร หรือบทความบริบทเปรียบเทียบพฤษภา35 กับพฤษภา53
17 May 1992 and 17 May 2010
http://www.newmandala.org/17-may-1992-and-17-may-2010/
(หนังสือเกี่ยวกับเหตุการณ์พฤษภาทมิฬหลายเล่ม)
**ผมเองยังต้องมาทบทวนความทรงจำ อย่างวันความปลอดภัยวันที่10 พฤษภา ลืมอัพข้อมูลในเพจเครือข่ายแรงงานฯ นี่โดยวันนี้อัพข้อมูลรำลึกอดีตผ่านหนังสือขบวนการแรงงานกับพฤษภามหาโหด

“การสะสมความทรงจำ แรงงาน”
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1694888043873750&id=100000577118415
***”อ่านและสอนที่จอห์นส์ ฮ้อพกินส์: ประชาสังคมในมุมมองตะวันตก”อ้างอ่านหนังสือเยอะ อ่านหนังสือใหม่ในเวลานั้น เช่น งานThe Dance with community(เริงร่ายไปกับชุมชน) ที่มาชื่อหนังสือเต็มๆ คือ The Dance with Community: The Contemporary Debate in American Political Thought
ถูกเขียนขยายความในมหาวิทยาลัยของผม: ในอเมริกา(2) จอห์นส์ ฮ้อพกินส์(อ.เอนก จบจากโคลัมเบีย ต่อมาถูกเชิญมาเป็นอ.พิเศษที่นี่)
https://www.isranews.org/isranews-article/48307-2-university_62981.html
(ลองดูเพิ่มเติมที่อ.เอนก อ่านและสอนที่จอห์นส์ ฮ้อพกินส์: ประชาสังคมในมุมมองตะวันตก ทั้งเรื่องประชาสังคม จิตสำนึกพลเมือง และการปกครองตนเองในมุมมองตะวันตก)
****ผมได้เขียนกรณีหลัง14 ตุลา คนยุคเดือนตุลา มาบ้างแล้ว หรืองานเขียนเปรียบเทียบกับพฤษภา 35 ไว้มาต่อเนื่องแล้วลองย้อนดู

***** นิธิ เอียวศรีวงศ์: สงครามแย่งชิงอดีต
https://prachatai.com/journal/2017/05/71487
ธงชัย วินิจจะกูล การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของอดีต ประวัติศาสตร์ใหม่ในประเทศไทยหลัง 14 ตุลาคม
ในสถานภาพไทยศึกษา: การสํารวจเชิงวิพากษ์
(ปัญญาชน 14 ตุลา ตามนิยามที่ว่าเกิด2480-2495 และปัญญาชน 6ตุลาอย่างอ.ธงชัย 2500หรืออ.ธเนศ วงศ์ฯ ที่แสวงหาความรู้ทำวิทยานิพนธ์ Evolving views of “historicism” : Althusser’s criticisms of Gramsci
อย่างที่ผมเขียนไว้แล้ว คนยุคหกตุลา กำลังอายุ หกสิบปีแล้ว)
“การสะสมความทรงจำว่าด้วยการศึกษา”(1)
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1702474009781820&id=100000577118415
(เล่าย่อๆการเปรียบเทียบก่อนและหลัง14 ตุลา จิตร ภูมิศักดิ์ จบป.ตรี ป.โทในไทย สุจิตต์ วงษ์เทศ ป.ตรีหรือคนเดือนพฤษภาอย่างสมบัติ บุญฯ ต่อต้านระบบการศึกษาไม่มีวุฒิการศึกษาจบป. ตรี กรณีรุ่นพี่เดือนพฤษภาอีกคนผมอยากไปเรียนกับอีริค ฮอบบอร์ม)
******หนังสือชุด ธรรมศาสตรา เสริมอาวุธทางปัญญาสู่สังคมไทย
มหาวิทยาลัยไทย:พัฒนาการ มหาวิทยาลัยในกำกับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
http://thammasatpress.tu.ac.th/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A/1870
เปรียบเทียบดูการศึกษาในสหรัฐในยุคแรกเริ่มมีแต่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นสำคัญส่วนใหญ่เป็นของศาสนาและมูลนิธิ…สถานอุดมศึกษาของอังกฤษ ยุโรปและอเมริกันในตอนแรกนั้น ไม่ใช่ University หากเป็น College เล็กๆ อาจารย์-ศิษย์ใกล้ชิดกัน ย้ำการบรรยายหัองเล็กๆ อาจารย์เตรียมการสอนอย่างดีเยี่ยม นักศึกษาอ่านหนังสือเตรียมตัวเรียนอย่างดี สอนปริญญาตรีเป็นสำคัญ ฮาร์วาร์ด เยล ปรินซตัน โคลัมเบีย ล้วนเป็น College
ดูมหาวิทยาลัยของผม: ในอเมริกา(1-2) https://www.isranews.org/isranews-article/48300-%E0%B9%8Auniver_usa.html

https://www.isranews.org/isranews-article/48307-2-university_62981.html

*******ที่มา:ปรีดี พนมยงค์ บ้านพักชานกรุงปารีส ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๔ และ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เฉลิมชาตกาล ๑๑๑ ปี “วันปรีดี พนมยงค์”
http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2011/05/K10544520/K10544520.html
สถาบันปรีดี พนมยงค์

-ภาพประกอบทางเน็ต เช่น ป้ายในที่ชุมนุมไทยไม่ใช่พม่า ป้ายติดรถยนต์พรรคฝ่ายค้านฯลฯ

20.2
หลายเรื่องในชีวิต บางวันเจอรุ่นน้องที่ไม่ได้เจอกันหลายปี และสัปดาห์นี้ผมมีร่วมกลุ่มกับเครือข่ายแรงงานภาคเหนือคุยกับคนกระทรวงพ.ม.(*) และผมมีธุระหลายเรื่องเดินทางไปช่วยรุ่นน้องขนของจัดของบ้านรุ่นพี่คนหนึ่ง บังเอิญเจอรุ่นพี่ ไม่ได้เจอกันเปิดร้านขายของบ้าง ฯลฯ ทั้งที่ผมช่วงก่อนหวัดยังไม่หายดี ตอนนี้ผมยังไม่หายหวัด100% เล่าย่อชีวิตส่วนตัว รำลึกอดีตไปเห็นตู้หนังสือนี่ ผมเกิดอาการเป็นคนหนอนหนังสือ (Bibliophily) พร้อมภาพประกอบตลาด และตู้หนังสือพร้อมบรรยากาศบ้านด้วย
*https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=787185308107510&id=580937148732328

20.3
ผมมีกำหนดการไปต่างจังหวัด แล้วถ้าเกิดเลี้ยงแมว จะมีคนดูแลเหรอ ใครสนใจติดต่อได้เมี้ยว
โดยภาพแสดงแทนแมวปลอกคอเชือกเหลืองแดง โดยเชือกปอแดงแทนล่ามโซ่เป็นภาพอาร์ตสัญลักษณ์ฮร่าๆ
Mariana Marine ที่บ้านหนูเต็มหมดแล้วอ่า เสียดายน้องแมว สงสาร แล้วพี่จะทำยังไงคะ เสียดายอะ แมวดำด้วย

อรรคพล สาตุ้ม ผมก็ต้องหาคนเลี้ยงแมวต่อไป เจอใครก็บอกสนใจแมวไหม? อะไรทำนองนี้ ครับ

20.4
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอย จัดเพลง Coldplay – Lost!

28 พฤษภา
ตามรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ณ สระบุรี ดูข้อมูลทางเน็ตตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวว่า มีพระภิกษุไทยคณะหนึ่ง เดินทางไปยังลังกาทวีป เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาท พระสงฆ์ลังกากล่าวว่า ประเทศไทยก็มีรอยพระพุทธบาทอยู่แล้วที่เขาสุวรรณบรรพต จึงได้นำความกราบทูลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมให้ทรงทราบ และได้สืบหาจนพบรอยพระพุทธบาท เพื่อเป็นที่สักการบูชา เป็นศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ พระพุทธบาทสระบุรีเป็นพระอารามหลวง

28.2
การสะสมความทรงจำ การสะสมอาวุธคือการศึกษา

วันนี้ในอดีตวันที่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) การประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญของเนปาลประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย จากกลุ่มลัทธิเหมาที่ต้องการนำระบอบสาธารณรัฐ โดยเนปาล ประเทศเล็กๆ ที่คั่นกลางระหว่างมหาอำนาจทั้งอินเดียและจีน(*)
เมื่อกรณีผู้นำเนปาลดังกล่าว ถ้าสนใจงานเปรียบเทียบกับผู้นำต่างประเทศในชุมชนจินตกรรมฯ ที่ผมเขียนไว้แล้ว(**)จากผมไม่มีเวลาเขียนอะไรมาก ในตอนนี้จะกลับมาเขียนตอนที่2 หยุดไว้ก่อน(***) จึงใช้กลวิธีเปรียบเทียบว่าด้วยเรื่องการเรียนต่อของผม ในความสนใจที่เรียนต่อหลายแห่ง ก็มีแต่เรื่องเล่าเกี่ยวกับการศึกษา ในแง่มุมมาร์กซิสม์จีน ผมเคยเล่าให้รุ่นพี่ฟังเรื่องอาจจะไปเรียนที่จีน เห็นเปิดสอนหลักสูตรมาร์กซิสม์จีน(มาร์ซิสม์จีน จะเป็นเหมาอิสต์อย่างชาตินิยม ในแบบจีนต่างจากมาร์ซิสม์ตะวันตกหรือไม่?)เขาเป็นคนเดือนพฤษภาที่เคยไปเรียนอเมริกา ฟังเค้าบอกไปเรียนแล้วจบมาทำอะไร แล้วเราก็หัวเราะกัน นั่นเป็นเรื่องคลายเครียดในการศึกษาอย่างหนึ่ง(รวมทั้งผมเล่าเล่นๆให้รุ่นพี่คนเดือนตุลา)

แต่เปรียบเทียบซีเรียสผมแสวงหาเคยสมัครทุนไปรัสเซีย ต่างๆ ยกตัวอย่างคนยุคหกตุลา 19เป้าหมายและการแสวงหาการศึกษา กรณีที่อ.ธงชัย เล่าเรื่องทำวิทยานิพนธ์ของตนเอง ส่วนผมตามการอุปมาความรู้ ย่อมสะสมน้ำ เป็นบ่อน้ำ มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิ และโอกาสที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักแห่งเสรีภาพในการศึกษา”คำคมของปรีดี พนมยงค์(ผู้นำเสรีไทย ที่มีนศ.ธรรมศาสตร์เข้าร่วมเสรีไทยต่อสู้สงครามโลกที่2หรือนักแสดงในหนังพระเจ้าช้างเผือก)

โดยผมเขียนเปรียบเทียบกับเนลสัน แมนเดลลา ไปแล้ว อาวุธที่ทรงพลังที่สุด คือ การศึกษา ก็มีอดีตอธิการบดีของมธ. เคยเขียนว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สะสมอาวุธ(ทางปัญญา) นี่เป็นมุมมองต่อการศึกษา(****) ลองหาอ่านงานเขียนอ.เสกสรรค์(เดินขบวน 14 ตุลา *****)

อย่างไรก็ดี ผมเขียนมาต่อเนื่อง โดยผลิตใหม่ และผลิตซ้ำผ่านคำขวัญสำหรับบัณฑิตธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2523 ปรีดีกล่าวว่า ต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยสติ พัฒนาระบบปกครองของประเทศไทยให้บรรลุถึงซึ่งระบบประชาธิปไตยสมบูรณ์ และป้องกันชาวไทยผู้รักชาติแท้จริงมิให้หลงเชื่อการโฆษณาที่จะดึงการปกครองประเทศไทยให้ถอยหลังเข้าคลอง

*ลุมพินีวัน เป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล โดยข้อสังเกตเนปาล(แผ่นดินไหวในเนปาล พ.ศ. 2558) กับอินเดีย ต่อการเปรียบเทียบภาคใต้ของไทย คนใต้แบบนิยมพรรคประชาธิปัตย์ กับคนใต้ไม่เปลี่ยนระเบิดภาคใต้ต่างๆ นานา ภาพสะท้อนชนบทไม่เปลี่ยนแปลงของกับระเบิดหลังปี47

**ผู้นำ+ชุมชนจินตกรรมฯ ที่ผมได้เขียนมาแล้วลองเปรียบเทียบอ่านเพิ่มเติม กรณี“การสะสมความทรงจำ อำนาจ ผู้นำ ใน Late Capitalism”

***การสะสมความทรงจำว่าด้วยการศึกษา

****การสะสมความทรงจำ การสะสมอาวุธ คือ การศึกษา

*****เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ในหนังสือภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับการเมืองไทย พ.ศ.2475-2526
(อ.เสกสรรค์ เคยจับอาวุธ เข้าป่า ส่วนกรณีปรีดี กล่าวอย่างย่อๆ มีเรื่องสัมพันธ์พคท.พคจ.อยู่ด้วย)
ภาพประกอบผม ณ ป้ายมหา’ลัยธรรมศาสตร์ ที่ผมไม่เคยเรียนที่นี่
28.3
Back to the Past…กลับสู่อดีตในทัศนศึกษา(1)
“ปราสาทหินพนมรุ้ง” โดยผมเล่าเรื่องผ่านภาพพนมรุ้ง ซึ่งผมเคยเห็นภาพปก ภาพถ่ายทางอากาศชุดที่ตีพิมพ์ใน สารคดี ฉบับนี้ ถือเป็นครั้งแรกในวงการนิตยสารไทย ที่มีการเสนอภาพถ่ายปราสาทหิน ในภาคอีสานของไทย ในมุมมองที่คนทั่วไปไม่เคยเห็นมาก่อน(*) หลายวันมานี้เดินทางไปหลายสถานที่ ไม่มีเวลาเขียนอะไรมาก อยากเล่าสั้นๆ ผ่านภาพไว้ก่อน คือ ผมเจอฝรั่ง ณ ร้านกินข้าวทางเข้าปราสาทหินที่นี่ เล่าว่าปราสาทที่นี่ คนน้อยดีกว่าเขาไปเจอคนจีนจำนวนมากที่นครวัด และผมมาทบทวนความทรงจำเคยถ่ายคลิปวิดิโอไว้ห้าปีผ่านไปยังไม่ตัดต่อ ตอนที่ 1
*ภาพปก
http://sarakadee.com/feature/2000/07/index.htm
-ภาพประกอบปราสาทหินพนมรุ้ง

28.4
ผมนัดเจอรุ่นพี่คนหนึ่งคุยเรื่องหลักๆ กรณีหนังHacker เค้าโครงจากเรื่องจริง ที่สายลับเป็นแฟนของพระเอก เรื่องราวสะท้อนมาถึงพระเอกติดคุกที่บางขวาง เล่าย่อๆ(*)และวรรณกรรม โดยผมเล่าเรื่องเมตามอร์โฟซิส (การแปลงร่าง) เขียนโดย ฟรันซ์ คาฟก้า ที่มีการตีความหลายแบบ ยกตัวอย่าง…ตีความบทเปิดเรื่องของนวนิยายขนาดสั้นชื่อ เมตามอร์โฟซิส (การแปลงร่าง) เขียนโดย ฟรันซ์ คาฟก้า(**)

*หนัง Hacker หรือชื่อไทยว่า อัจฉริยะแฮกข้ามโลก
https://movie.thaiware.com/543-Hacker.html

**จะ “อ่าน” วรรณกรรมตามใจใครดี
http://sarakadee.com/feature/2000/07/book-human.htm

-ภาพประกอบ ณ ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ริมน้ำเจ้าพระยา
28.5
ผมขอราตรีสวัสดิ์ ไทยแลนด์ ในข่าว ลาแผงอีกราย! ยุติผลิต “เนชั่นสุดสัปดาห์” 2 มิ.ย.นี้ ฉบับสุดท้าย …โดยน่าเสียดายในฐานะอดีตคอลัมภ์นิสต์(เขียนเรื่องวัฒนธรรมเดินได้) และนักเขียนที่ต้องการพื้นที่สื่อสารทั้งเรื่องสั้น รวมบทกวีด้วย
http://manager.co.th/OnlineSection/ViewNews.aspx?NewsID=9600000052855

April Chookron แบ๊ะๆๆๆ
ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติม ·
อรรคพล สาตุ้ม แบ๊ะๆ ผลกระทบโดยอ้อมต้องโทษรัฐทำเศรษฐกิจไม่ดีส่งผลต่อธุรกิจเนชั่นสุดฯ
ป. เข็กน้อย โอ้ ละหนอ… เนชั่น
อรรคพล สาตุ้ม ผมเคยถูกรุ่นน้องชมว่าเขียนเหมือนคาฟคา โอ้ เรื่องสั้นกับบทกวีผมยังไม่ได้ลงเนชั่นสุดฯ ว่าด้วยงานเขียนและนักเขียนจะยาว เพื่อนนักเขียนรุ่นเดียวกันบอกยุคนี้นักเขียนรุ่นใหม่เกิดยากแล้ว รุ่นเดียวกันนักเขียนเพื่อนผมประกาศเหมือนจะเลิกเขียนด้วย
ป. เข็กน้อย เลิกเขียนทำไมครับ เสียดายวันเวลา เขียนลงอีบู๊คแทนสิครับ
อรรคพล สาตุ้ม เพื่อนคงเขียนอีบุ๊คต่อไป ส่วนผมก็วางแผนเขียนอีบุ๊คบ้างเห็นด้วยกับพี่ป.เข็กน้อย ครับ ว่าแล้วเรื่องนี้อาจจะยาวยุคสมัยนักเขียนยุคเรานี้คนอ่านไม่รู้เป็นอย่างไรด้วย ครับ

30 พฤษภา
หลายเรื่องในชีวิตกำลังเร่งผลิตแผ่นหนังส่งประกวดมูลนิธิหนังไทย ทำให้ผมหวนคิดเดินทางไปสระบุรี นึกว่าจะมีสงครามโลกครั้งที่ 3 เห็นรถถัง นึกว่าทหารไปชายแดน! ผมเลยบอกนศ.ที่เคยเรียนรด.ว่าพวกคุณเตรียมถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารรบ ต่อมาผมคิดเขียนหลังจากนศ.ให้ดูหนังเกี่ยวกับเอเลี่ยนฯ(*) บนรถทัวร์ โดยผมคิดใหม่เขียนใหม่(**) อาจจะรอให้มนุษย์ต่างดาวมาช่วยมนุษย์หยุดสงครามโลกครั้งที่ 3 ฮร่าๆ (อย่ารัฐประหาร เลยทหารไทย ตามภาพประกอบรถถังฯลฯ)
*ดูรีวิวเพิ่มเติมหนังAlien vs. Predator
https://10000tip.wordpress.com/2015/06/03/alien-vs-predator-2004-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B0-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95/
**ไอเดียจากหนัง-ตัวละครที่1 นางเอก Louise Banks (Amy Adams) .. (Linguist)
-เปรียบเสมือน ผู้ชมที่พยายามจะทำความเข้าใจ โดยมีความสามารถในการเข้าใจภาษาต่างๆได้สูง สามารถตีโจทย์ข้อความที่ผู้สร้างหนังจะส่งให้เราได้ เชี่ยวชาญในการดูหนังแบบนี้
-ตัวละครที่เป็นมนุษย์อื่นๆ
-เปรียบเสมือน ผู้ชมที่พยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่หนังจะสื่อ แต่ก็ยังตีโจทย์ไม่แตก ยังไม่เข้าใจสิ่งที่หนังเรื่องนี้ต้องการจะสื่อ
https://pantip.com/topic/36007706
Arrival ผู้มาเยือน เกี่ยวกับการสื่อสารต่อมนุษย์ต่างดาวช่วยโลก

ความน่าสนใจในศาสตร์การตีความ-เมตามอร์โฟซิส (การแปลงร่าง)

(นางเอก หนังarrival มาแนวนิยายวิทยาศาสตร์ลักษณะบางด้านบางอย่างคล้ายผู้วิเศษที่อ้างพลังอย่างผีบุญต่างๆนานา)

30.2
เมื่อวานประชุมงานคุยเรื่องการจัดการเพจเฟซฯเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ วันนี้เห็นเฟซฯผมดันโดนอะไรอย่างกับไวรัสติดเฟซฯ ตามภาพประกอบ ทำให้วิตกจริตหลายเรื่องในโลกอินเตอร์เน็ต เคยส่งข้อมูลผ่านมาจากร้านถ่ายเอกสาร แปลกดีเป็นครั้งแรก ที่มีเตือนจากจีเมล์ โทรมาฮร่าๆ บอกรหัสและส่งข้อความ สงสัยดูสารคดีcitizenfourมากไป มีประเด็นที่สองลองเล่าเรื่องเบาๆ ต่อภาพการเดินทางมาสระบุรี มีรุ่นน้อง มีบ้านเกิดอยู่ที่นี่ และแม่รุ่นน้องที่บอกคิดถึงบ้านเกิดที่นี่ได้รู้เรื่องการเดินทางของผม ซึ่งผมสนใจเทคโนโลยีทางนวัตกรรมทางการแพทย์แบบชาวบ้าน(มีเรื่องอยากเขียนพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับแพทย์ อีกที่ยังไม่ได้เขียน) น่าสนใจตามรูปเผื่อไม่ต้องเป็นโรคเมื่อยหลังนั่งทำงานหน้าคอมฯ และบรรยากาศภาพถนนข้างทางบนรถทัวร์
30.3
Back to the Past…กลับสู่อดีตในทัศนศึกษา(2)
“ปราสาทหินพนมรุ้งในความทรงจำเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมันที่7(ผมเคยอยากทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเขมร แต่ต่อมาข้อจำกัดไม่สามารถเรียนภาษาเขมรเพิ่มอีกเลยไม่ขยันเลิกไปด้วย) โดย อรรคพล สาตุ้ม. เคยเขียนบทความ “แนวคิดทางการเมืองการปกครองสังคมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่มีอิทธิพลต่อศิลปวัฒนธรรม” จุลสารเอเชียศึกษา เอกสารวิชาการ ลำดับที่ 3 /2545 โดยโครงการเอเชียศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนนั้นผมเขียนเกี่ยวกับพื้นที่หลักเป็นกัมพูชา ซึ่งตอนนี้ผมคิดใหม่อยากเขียน ถึงอิทธิพลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ต่อปราสาทหินพนมรุ้ง แนวเปรียบเทียบกัมพูชา

โดยน่าสนใจศาสตราจารย์วรรณสัก แกง (Vannsak Keng) นักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของกัมพูชา ได้นำเสนองานวิจัยชิ้นใหม่ซึ่งทำให้นักวิชาการทั่วไปในกัมพูชาแสดงความไม่พอใจและตั้งข้อสงสัย โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (Jayavarman VII) กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเมืองพระนคร (Angkor Wat) นั้นเป็นกษัตริย์เชื้อชาติจาม มิใช่เขมร

นอกจากนั้นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ชาวเขมรยกย่องมาทุกยุคทุกสมัย ยังได้ยอมยกดินแดนสุโขทัยของอาณาจักรเขมรแห่งอดีตให้แก่ “พวกสยามโบราณ”

นอกจากประเด็นนี้จะสร้างความไม่พอใจให้แก่นักประวัติศาสตร์ค่ายความคิดอื่นในกัมพูชาแล้ว ประเด็นนี้ยังดูขัดประวัติศาสตร์ว่าด้วยการก่อตั้งกรุงสุโขทัยของไทย อีกด้วย

อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ชาวเขมรด้วยกันเองไม่พอใจอย่างมากก็คือ ศ.วรรณสัก ระบุว่า อาณาจักรนครวัดล่มสลาย เนื่องมาจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 “สร้างวัดและปราสาทหินต่างๆ มากเกินไป” บีบบังคับให้ราษฎรต้องกลายเป็นแรงงานทาส ทำให้เกิดปัญหาข้าวยากหมากแพง และ พังทลายลงทุกระบบในอาณาจักรเมืองพระนคร

จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบว่า เพราะเหตุใดนครวัดกับนครธมที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 9-12 จึงล่มสลายไป และ ชาวเขมรเหล่านั้นหายไปไหนหมด เพราะเหตุใดจึงไม่มีการถ่ายทอด “อารยธรรมนครวัด” สืบต่อกันมา ในปี 2547 ได้มีนักวิชาการตะวันตกนำเสนอทฤษฎีเกิดโรคระบาด เกิดทุพภิกขภัย และ ภัยแห้งแล้งว่าเป็นเหตุทำให้อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องพังครืนลง ค่ายความคิดนี้ใช้วิธีศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของโลก จากภาพถ่ายดาวเทียม

ในการให้สัมภาษณ์วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาเขมร โดยศ.วรรณสัก ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกรุงปารีส ได้ยืนยันในการค้นพบของตน โดยอ้างหลักฐานชั้นต้นชิ้นหนึ่งที่อยู่ในครอบครองและได้ศึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอด

ยังไม่มีใครทราบรายละเอียดว่า ปราชญ์ทางด้านประวัติศาสตร์ชาวเขมรผู้นี้ มีหลักฐานชั้นต้นชนิดใดอยู่ในมือ แต่ก็เชื่อกันว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงก็น่าจะเป็นศิลาจารึกหลักใหม่ที่ยังไม่เคยมีการเปิดเผยมาก่อน

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นั้น เป็นที่ยกย่องเทิดทูนของชาวเขมรมาทุกยุคสมัย ปราสาทหินนครวัดก็ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์บนธงชาติของกัมพูชาในทุกยุค กระทั่งในยุคที่ป่าเถื่อนที่สุด ช่วงที่พวกเขมรแดงขึ้นครองอำนาจ

ไม่ว่าพระองค์จะมีเชื้อชาติจามหรือเชื้อชาติอะไรก็ตาม แต่ที่แน่ๆ คือ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นกษัตริย์ชาวพุทธ ที่ชาวเขมรยุคใหม่ยกย่องให้เป็น “Chey Puth” (Chey= Jaya= Victory, Puth= Buddha) ซึ่งมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าแห่งชัยชนะ (Victory Buddha) เป็นยิ่งกว่ากษัตริย์พระองค์หนึ่ง.(*)

ดังนั้น ประเด็นหลังสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทั้งสองข้อเสนอน่าสนใจ แต่ผมเจอสายฝนน้ำรั่ว ณ ระเบียงคด จึงคิดทบทวนเสนอเรื่องอุทกภัย ฝนตก น้ำท่วมตลอด ทำให้ล่มสลายด้วย
*ทฤษฎีใหม่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ‘ยกสุโขทัยให้สยาม’
http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9500000020549

-ภาพรวมๆ ปราสาท และภาพประกอบผม ณ ปราสาทหินพนมรุ้ง กับคนมือบอนสอนไม่จำเขียนเล่นที่หิน
30.4
“Dance in the rain ณ ข้าวสาร Road” โอ้ ค่ำคืนนั้นฝนตกกระหน่ำซ้ำเติมชีวิตของผม แต่พลันเห็นฝรั่งเต้นเริงร่าร่ายรำในสายฝน คนละอารมณ์กับผม ซึ่งผมเดินถือร่มกันฝน กลัวเป็นหวัด ท่ามกลางสายลม ฝนตกลงมาๆ ผมเห็นเสียงหัวเราะ รอยยิ้มเมาๆ มันส์ๆ ในกรุงเทพฯ(เมืองเทวดา) หรือสยามเมืองยิ้ม จากความทรงจำของผู้กระจายรายได้ให้ร้านต้มยำกุ้งอย่างผม สำรวจเศรษฐกิจ สังคม แหะๆ
-ภาพประกอบร้านต้มยำกุ้ง ถนนข้าวสาร (วันต่อมาน้ำท่วมเจิ่งนองกทม.)

30.5
การเดินทางสำหรับผม จากสมัยเป็นนศ.สู่อ.พิเศษ ทำให้ผมได้ทบทวนความทรงจำ เรียนรู้อีกครั้ง จากสถานที่ และคำถามของนศ. พร้อมภาพรำลึก ณ ปราสาทหินพนมรุ้ง อีกรอบ คิดเรื่องมองปราสาทหินจากมุมสูง….
แม้การศึกษาเกี่ยวกับปราสาทหินในประเทศไทย จะเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่การศึกษาส่วนใหญ่เท่าที่ผ่านมา ก็มักมุ่งเน้นไปที่ การศึกษาจารึก รูปแบบ และวิวัฒนาการทางศิลปกรรม ตลอดจนความหมายเชิงปรัชญา ขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่างๆ มากกว่าที่จะพิจารณาถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สังคม กับการดำรงอยู่ของผู้คนที่เป็นเจ้าของดินแดนแห่งปราสาทหินเหล่านั้น
บางที ภาพถ่ายจากมุมสูงที่เผยให้เห็นถึง แผนผังอันใหญ่โตของศาสนาสถาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมโดยรอบ อาจเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้เรา ก้าวเข้าสู่การพิจารณาบริบทแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมในการเกิดขึ้นของปราสาทหินเหล่านั้น แทนการให้ความสำคัญเฉพาะตัวปราสาท หรือโบราณสถาน โดยมองข้ามชุมชนแวดล้อม ดังเช่นที่ผ่านมา(*)ด้วย
* มองปราสาทหินจากมุมสูง
http://sarakadee.com/feature/2000/07/sandstone_temples.htm

30.6
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอย จัดเพลง I Can See Clearly Now – Johnny Cash
… Gone are the dark clouds that had me blind
It’s gonna be a bright (bright)
Bright (bright) sun shiny day …

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การสะสมความทรงจำ อำนาจ ผู้นำ ทำหนังสั้น ทำเกม ใน Late of capitalism(แผนที่ฯลฯ)

1 เมษายน
ผู้ใดสนใจเลี้ยงลูกแมวสี่ตัว รวมแม่แมวเป็นห้าตัว ติดต่อผมได้ ครับ

1.2
“การสะสมความทรงจำ อำนาจ ผู้นำ”
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) – อิหร่านประกาศตนเป็นสาธารณรัฐอิสลาม เทวาธิปไตยที่มี อะญาตุลลอฮ์ โคไมนี เป็นผู้นำสูงสุด(*) โดยอดีตวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1963 หลังปราศรัยโจมตีรัฐบาล ท่านโคมัยนีก็ถูกจับไปขังคุกที่กรุงเตหะราน ผลของการจับโคมัยนี ทำให้ประชาชนโกรธแค้นมาก และพากันออกมาเดินขบวนเต็มไปหมดในถนนทุกสาย เหตุการณ์ต่อสู้เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยอายะตุลลอฮ์ โคมัยนี ลุกลามรุนแรงถึงขั้นนองเลือด

จนกลายเป็นจุดหักมุมของประวัติศาสตร์อิหร่าน รัฐบาลตัดสินใจเนรเทศโคมัยนีออกนอกประเทศในวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1964 โดยให้ไปอยู่ตุรกี และต่อมาย้ายไปอยู่เมืองนาจาฟในอิรัก รวมเป็นเวลาถึง 13 ปี โดยหวังว่าจะทำให้ความนิยมในตัวโคมัยนีจางหายไป(**)

ดังนั้น ย้อนดูอดีตกรณีลัทธิชาตินิยมทางการและจักรวรรดินิยม ในหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ เปรียบเทียบข้ามเวลา(ก่อนปี1910) ข้ามพื้นที่หลายประเทศ(ไทยฯลฯ)ในบทนี้กับอิหร่าน และงานเขียนของอ.เบน ต่อการปฎิวัติของ14 ตุลาเป็นชนชั้นกระภุมพีด้วย

โดยผมเปรียบเทียบปัญหาศต.ที่21 ปฏิวัติอียิปต์(***) และผู้นำถึงการเมืองไทย กรณีภาคใต้ผู้นำหายไป ไม่เหมือนโคมัยนี (หรือเชกูวารา,ซุนยัดเซ็น ศต.ที่20)อำนาจนำของผู้นำ คือ โคมัยนี ที่สู้ติดคุก สู้แล้วถูกเนรเทศ หรือสู้แล้วลี้ภัย ในสู้หลายแบบคิดว่าเหมือนของไทย หรือต่างกัน

อย่างไรก็ตาม ทัศนะปริศนาฯ โดยการเมืองไทยที่อ.เบน เคยเขียนไว้ และผมเคยเล่าแล้วเล่าซ้ำประโยคว่า“เวลาคุณค้นหาคำเฉลยต่อปัญหาหนึ่งๆ อย่าไปมองสิ่งที่คุณเห็นได้ แต่จงมองสิ่งที่คุณไม่เห็น”และ“จงมองสิ่งที่อยู่ต่อหน้าคุณ แต่คิดถึงสิ่งที่ขาดหายไป” แต่การไม่เห็นผี ไม่ได้แปลว่าผีจะต้องมีจริงเสมอไป(****) ส่วนตัวผมสนใจมองกระแสน้ำลึกที่ไหลอยู่ภายใต้ยอดคลื่น(*****) สิ่งที่ไม่ได้ปรากฏของคลื่นใต้น้ำ ในการเมืองไทย ทบทวนประวัติศาสตร์ช่วงยาว…ก่อนวันเช็งเม้งด้วย

*1 เมษายน วันสำคัญ :วันเอพริลฟูลส์ วันข้าราชการพลเรือน วันเลิกทาส

**เรียบเรียงข้อมูลจากวิกิพีเดีย:ประเทศอิหร่าน
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
ดูภาษาอังกฤษ
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran
(อ่านเพิ่มเติมหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ)

***“การสะสมความทรงจำ และการสะสมยุทธศาสตร์”

****“กระบวนท่ากบกระโดดครั้งสุดท้ายของครูเบ็น” (จบ) โดย เกษียร เตชะพีระ
http://www.matichon.co.th/news/263540
(สรุปความเห็นต่างนอกครูในเรื่องนี้)

*****”ผีของมาร์กซ์” และ ”ผีในมาร์กซ์” ข้อวิจารณ์ประวัติศาสตร์นิยมของพ๊อพเพอร์และอัลธุสแซร์
(ภาพประกอบบทความในภาพ และม่านมองแม่น้ำ)

Incognito – Deep Waters

1.3
“ล็อตตารี่ และความทรงจำผ่านหนังสือ: โชคชะตาในการต่อสู้ทางชนชั้น”
วันหวยออกวันที่ 1 เมษา เลยมีประเด็นหนังสือแรงบันดาลใจกับหวยบอย เขียนให้ม่วน แบบโฟกัสเล่มเดียวก็อ้างหนังสือ The Luck of the Draw: The Role of Lotteries in Decision Making ซึ่งเขียนเยอะๆอ่านย่อๆความทรงจำได้ แค่คิดสร้างประโยคท่องจำได้ว่าด้วยล็อตตารี่ จับสลาก อยู่ที่โชคดี มีทั้งทฤษฎีความยุติธรรม(*) ในการต่อสู้ทางชนชั้น (ที่มีอ้าง Bertell Ollman**ดังภาพประกอบด้วย)

* The Luck of the Draw: The Role of Lotteries in Decision Making

**Bertell Ollman
https://en.wikipedia.org/wiki/Bertell_Ollman
“Dance of the Dialectic: Steps in Marx’s Method “: Bertell Ollman
“Dance of the Dialectic: Steps in Marx’s Method “: Bertell Ollman

1.4
หลายเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ติดต่อผู้คนได้นักแสดงหนังสั้นผู้ชายครบแล้ว นึกถึงย้อนรอยอดีตจิตรกรรมฯวัดอุโมงค์ ไม้แกะสลัก และ ย้อนดูภาพวัยหนุ่ม ราตรีสวัสดิ์ ครับ

4 เมษา
ผมเป็นอิปสเตอร์ ขี่จักรยานก็ไม่ง่าย มียางระเบิด ที่ปั่นหลุด แล้วแมวดำจะเลี้ยงก็ไม่ไหว จะตั้งชื่อลูกแมวชื่อชอร์ล็อคโฮมส์ เลียนแบบร้านแมวดำ อะไรในเชียงใหม่ แมวคาเฟ่ละมั้ง ก็กลัวไม่เท่ห์ฮร่าๆ

4.2
เมื่อวานในกลุ่มประชุมเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ผมเล่าเรื่องบอร์ดเกม ว่าอยากออกแบบมาเล่นๆ กรณี
Bertell Ollman ผู้สร้างบอร์ดเกม Class Struggle(*) เคยถูกแนะนำผลงานในหนังสือสังคมศาสตร์วิภาษฯ(**) น่าจะเล่มเดียวของภาษาไทยในยุคกระแสแสวงหาสำนักmarxต่างๆ เป็นข้อสังเกตของผม ต่างจากผมเคยเล่นเกมเศรษฐี(***) ผมยังไม่เคยเล่นเกมClass Struggle หรือบอร์ดเกมส์อื่นๆ(****)ด้วย

*หนังสือสังคมศาสตร์วิภาษวิธี กล่าวถึงMarxism and Political Science: Prolegomenon to a Debate on Marx Method,Review of Works on Marxist Theory of History,Studies in Socialist Pedapogy ซึ่งT.M.NortonและB.Ollman เป็นบก.
อ่านงานของ Bertell Ollman เพิ่มเติม
BALLBUSTER? True Confessions of a Marxist Businessman by Bertell Ollman
https://www.nyu.edu/projects/ollman/books/bb.php
(ถ้าดูวิกิพีเดียประวัติชีวิตย่อของB.Ollman จะเห็นว่าขยันเรียนป.ตรี ป.โท สองใบ(ป.ตรี เช่น ม.วิสคอนซิน อเมริกา)และเรียนป.เอก ที่อังกฤษ ม.อ๊อกซฟอร์ด และปัจจุบันสอนรัฐศาสตร์ ที่ม.นิวยอร์ค)
**ผมเคยเล่าแล้ว

อ่านเพิ่มเติม
Class Struggle Board Game
https://www.nyu.edu/projects/ollman/game.php
Vintage Game – Class Struggle Board Game from 1978 Game about Marxism by Bertell Ollman
https://www.etsy.com/listing/116772784/vintage-game-class-struggle-board-game

***ลาก่อนเกมเศรษฐี
http://www.sarakadee.com/2011/09/29/goodbye-monopoly/

****บอร์ดเกม’ธุรกิจแนวใหม่ที่กำลังเติบโต
http://www.komchadluek.net/news/kom-kid/204681
[GEEK101] WHAT IS BOARD GAME ?
http://geekplanets.com/what-is-boardgame/
(หลายปีผ่านไป เกิดนึกถึงอดีตขึ้นมาสมัยชอบไปนั่งร้านรุ่นน้อง มีร้านบอร์ดเกมอยู่หลังมช. ที่ผมเคยไปได้ไอเดียเขียนบทเรื่องย่อหนังสั้นส่งประกวดด้วย)

4.3
หลายเรื่องราววันนี้บังเอิญเจอนักแสดงหญิง ที่เปลี่ยนใจบอกงานเยอะ นักแสดงหนังสั้นชายครบแล้วเหลือคนเดียวไม่ง่าย ไปนอนฝันก่อน ราตรีสวัสดิ์ ครับ

7 เมษา
วันอนามัยโลก โดยบอย คิดถึงหลายเรื่องสุขภาพ(*) โดยสองวันก่อนไปเยี่ยมเพื่อนพ่อมาวันก่อนที่ศูนย์ฯอะไรที่ดูแลคนแก่อย่างที่ผมเคยเล่าไว้ไปเยี่ยมอีกรอบ และผมลืมแนะนำน้ำแร่ให้ดื่ม เพราะผมก็ได้รับการแนะนำธุรกิจน้ำแร่มาอีกด้วย(ฮร่า) หรือดื่มกาแฟภีมไหม? โดยเราคุยกันขำๆ ผมลืมและรีบมีธุระต่อไม่ได้ถามว่าอยากเลี้ยงลูกแมว ไหม? หรือเลี้ยงลูกแมวได้ไหม? ฯลฯ(เมี๊ยว**)
* คำขวัญ วันอนามัยโลก (World Health Day) พ.ศ. 2555 คำขวัญ คือ “Good Health adds life to years” เป็นภาษาไทยว่า “ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน”

พ.ศ. 2560 คำขวัญ คือ “Depression : Let’s talk”
https://hilight.kapook.com/view/84491
**ภาพประกอบลูกแมวและผม(ผู้ไม่รู้หรอกแมวตัวผู้ตัวเมีย)

7.2
ลูกแมว ในนามเชอร์ล็อคโฮมส์แอนด์วัตสัน(ผมตั้งชื่อเล่นๆ) หากมีผู้ใดอยากเลี้ยงแมว นำแมวมาดึงดูดลูกค้า ยกตัวอย่างแมวคาเฟ่อะไรสักอย่างตามรูปที่ผมนำเสนอไว้ ครับ

7.3
ผมหาหนังสือมาอ่านตามกระแสงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ในหนังสือ24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep โดย Jonathan Crary is Meyer Schapiro Professor of Modern Art and Theory (Meyer Schapiro*ศาสตราจารย์ศิลปะสมัยใหม่และทฤษฎี) The Department of Art History
and Archaeology(คณะประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี) at Columbia University.
ทำให้ผมคิดถึงความเข้าใจเรื่อง8/8/8 คำขวัญชวนให้ท่องจำ ทำงานแปดชั่วโมง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม แปดชั่วโมง พักผ่อนแปดชั่วโมง ซึ่งผมรีวิวหนังสือสั้นๆ แบบความจำสั้น แต่รักกลับมาอ่านใหม่อีกรอบถ้ามีเวลา คือ เราอยู่ในโลกทุนนิยมตอนปลาย(Late of capitalism) ที่ผมเคยเขียนถึงมาบ้าง แล้วหนังสือเล่มนี้อ้างทฤษฎีทั้งหนัง งานศิลปะ และนักคิด นักปรัชญา ทั้งโมเดิรน์ โพสต์โมเดริน์ต่างๆ ต่อเรื่องการนอนหลับพักผ่อนได้น่าสนใจยิ่งนัก 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep -June 3, 2014(หนังสือออกมาไม่นาน เผื่อใครสนใจอะไรใหม่ โดยสนพ.Verso หรือที่รู้อีกนามของสนพ.ของกลุ่มNew Left Review)

-ดูรีวิวหนังสือ

ดูรีวิว24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep by Jonathan Crary – review
https://www.theguardian.com/books/2014/jul/22/24-7-late-capitalism-ends-sleep-jonathan-crary-review
(เก่งกิจ เคยอ้างหนังสือเล่มนี้ในภาษาไทย ดูเพิ่มเติม)
http://socanth.tu.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/JSA-33-2-kengkij.pdf
Jonathan Crary
https://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Crary

ดูประวัติเพิ่มเติมJonathan Crary
19th-century Art, Theory and Criticism, Film
http://www.columbia.edu/cu/arthistory/faculty/Crary.html
(เรียนคำศัพท์จากประสบการณ์เรียนนอก- Faculty VS department..ที่อเมริกานี่ คำว่าfacultyเขาจะใช้หมายถึงอาจารย์ผู้สอน…ถ้าเป็นที่อเมริกา ส่วนมากเวลาจะพูดถึงคณะ เขาจะใช้ว่า department of education…)
http://kru-mon.com/2012/10/vocabulary6/
*Meyer Schapiroเป็นแนวประวัติศาสตร์ศิลปะMarxist เป็นอาจารย์ของJonatha crary (เคยเรียนกับเอ็ดเวริด์ ซาอิด ฯลฯ)
https://en.wikipedia.org/wiki/Meyer_Schapiro

7.4
พักผ่อนนอนหลับก่อน วันพรุ่งนี้ออกกองถ่ายหนังสั้นแล้ว ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^

13 เมษา
บทหนังสั้นได้ถูกพัฒนาย่อใหม่ ในหนังสั้น และผมขอขอบคุณทีมงาน รวมทั้งนักแสดงทุกท่าน อีกทั้งอุปกรณ์ฯลฯด้วย ตอนนี้เริ่มผมคิดนิดๆ เริ่มทำแผนตัดต่อแล้ว ครับ

13.2
สวัสดีปีใหม่ไทย สงกรานต์ ดูแลสุขภาพกันทุกคน ครับ

13.3
ใครสนใจลูกแมวติดต่อผมได้ ราตรีสวัสดิ์ ฝันดี เมี๊ยว

16 เมษา
“การสะสมความทรงจำ อำนาจ ผู้นำ ใน Late Capitalism”

เมื่อวานละครทีวีเพลิงพระนาง เพิ่งจบไปแล้ว เป็นภาพสะท้อนชุมชนจินตกรรมฯ ผ่านประวัติศาสตร์อย่างน่าสนใจในความทรงจำ อำนาจ ผู้นำ โดยอ่านการปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ของสยามและพม่า(*) ที่อธิบายเปรียบเทียบไทยกับพม่า จุดสำคัญของการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกของการล่าอาณานิคมทางเศรษฐกิจทุนนิยม(ที่ร.4เปรียบเปรยอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นจระเข้กับปลาวาฬ) ต่างๆนานา และปัจจัยภายในการสืบทอดอำนาจ หรือสืบราชสันตติวงศ์ของไทยกับพม่า ที่พม่า พังทลายสลายอำนาจผู้นำ เพราะความขัดแย้งกันเอง เสมือนอำนาจวาสนาเป็นสิ่งสมมติ สะท้อนละครทีวีอิงประวัติศาสตร์พม่าในภาพเพลิงพระนาง นั่นเอง

ต่อมาเกิดหมุดคณะราษฎร ตรงที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ร.5 ตอนนี้หายไป(**)เราอยู่ในโลกทุนนิยม ในเศรษฐศาสตร์ กรณีโลกนี้ไม่มีอะไรฟรี มีแต่ความเสี่ยงของการลงทุน หลอกไปญี่ปุ่นธุรกิจ เสียหายตามข่าวดังกับผู้คนทางเศรษฐกิจ หรือสงการนต์ ก็แรงงานอพยพจากกรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่ กลับบ้านต่างจังหวัด โดยบางคนบอกว่าต่างจังหวัดเงินเดือนกับค่าครองชีพถูกเหมาะกับบั้นปลายชีวิต

โดยผมเคยเขียนมาต่อเนื่องประชาธิปไตยต้านทุนนิยม ฯลฯ ผมมายกตัวอย่างวิเคราะห์ต่อเนื่องเรื่องLate Capitalism กับLong Wave Theory เป็นทฤษฎีที่เมนแดล ได้เปิดประเด็นในการศึกษายุคหลังสมัยใหม่ทั้งทางศิลปะ ภาพยนตร์ และวรรณกรรม ฯลฯ ยกตัวอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้มรดกเมนเดล ต่อเจมสสัน ซึ่งในเมืองไทย ก็มีถกประเด็นยุคโลกาภิวัตน์ และช่วงยาวของทุนนิยม ในแง่การแปลความหมายของทุนนิยมตอนปลาย(Late Capitalism) กับการอธิบายทฤษฎีคลื่นยาวLong wave Theory(***) ไว้

เมื่อการถกเถียงเรื่องทุนนิยมตอนปลาย(Late Capitalism) เป็นประเด็น“Late Capitalism or Industrial Society?”ทุนนิยมตอนปลาย หรือสังคมอุตสาหกรรม? (AKA “Is Marx Obsolete?”คือ มารกซ์ล้าสมัยเชยแล้ว?****)นี่เป็นตัวอย่างข้อถกเถียงยาวนานของปัญหาทุนนิยมในโลกของเรา มาถึงยุคนี้ด้วยซ้ำ

แน่ละ ผมนำเสนอผ่านภาพประกอบเป็นผลงานของเมนเดล ในหนังสือฉบับแปลภาษาไทย ที่มีเรื่องปลาใหญ่กินปลาเล็ก ที่ผมเคยกล่าวไว้ ทั้งเรื่องการแข่งขันในทุนนิยม การสะสมทุน การผูกขาด และทุนนิยมใหม่(Neo capitalism)โดยอธิบายช่วงยาวของทุนนิยม(*****) และอิทธิพลของทุนนิยมในทุกแผนที่ของโลก

โดยสรุป เราอยู่ในช่วงยาวนานของทุนนิยมที่ผมได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบไว้(******) มาต่อเนื่องด้วย

*การปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ของสยามและพม่า ถอดความจากRiggs,Fred W., “The Modernization of Siam and Burma” ดูเพิ่มเติมลิ๊งค์ :อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระประชากรบริรักษ์ (ประชา สุนทรศารทูล)ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันจันทร์ ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖ รายละเอียดเพิ่มเติม: จัดพิมพ์เรื่อง คุรุวาทะ และ การปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ของสยามและพม่า เรียบเรียงโดย ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และ นายอมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์
http://www.lungkitti.com/product.detail_844936_th_6116913#

** เฉลยที่มาคำสลักบนหมุดใหม่หลังรื้อถอน ‘หมุดคณะราษฎร’
http://thaienews.blogspot.com/2017/04/blog-post_67.html
ดูเพิ่มเติมอรรคพล สาตุ้ม+24 มิถุนากับพระยาพหลพลพยุหเสนา ในฐานะทหาร และลูกชาย ที่ชื่อประชาธิปไตย
https://prachatai.com/journal/2010/06/30104
ช่วงก่อนผมเคยโพสต์เรื่องหมุดด้วย

ดูเพิ่มเติมหลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รยะนันท์) ยังเป็นผู้อ่านคำประกาศฉบับต่าง ๆ ของคณะราษฎรให้แก่ราษฎรที่ออกมาดูเหตุการณ์ด้วย

***https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Mandel
ดูเพิ่มเติมเปรียบเทียบวารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ในกรณีเวทีที่ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร กล่าวถึงรัฐ-ชาติกับโลกาภิวัตน์ หลังยุคสงครามเย็น และหลังสมัยใหม่
ดูเพิ่มเติม Ernest Mandel Late Capitalism(1972/1975)
https://www.marxists.org/archive/mandel/1972/latecap/index.html
Mandel on Althusser,Party and Class(1982)
https://www.marxists.org/archive/mandel/1982/xx/althusser.htm

****Adornoนักทฤษฎีของสำนักแฟรงเฟริต์สคูล
https://www.marxists.org/reference/archive/adorno/…/late-capitalism.htm

*****ภาพประกอบจากหนังสือหลักเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสม์เบื้องต้น ดูเพิ่มเติมได้ดาวน์โหลดฟรีมีทางเน็ต
และผมเคยเขียนถึงมาแล้วโดยเรียบเรียงย่อๆ ไอเดียดังกล่าวด้วย

26 มีนาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ

กรณีที่เขียนล่าสุดเรื่องLate Capitalism ผ่านหนังสือ24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep

(ภาพประกอบผมจะเลือกหมอนสำหรับการนอน)

******“การสะสมความทรงจำ อำนาจ ผู้นำ”

16.2
“หวงอี้ กับ น.นพรัตน์”
ผมเล่าเรื่องน.นพรัตน์การแปลจีนเป็นภาษาไทย(*) วิถีชีวิตความสัมพันธ์กับหวงอี้ ต่อตัวละครฉี่จือหลิง ที่ผมเพิ่งรู้ข้าวการเสียชีวิต แฟนนิยายจีนสุดเศร้า ‘หวงอี้’ ผู้แต่ง มังกรคู่สู้สิบทิศ-เจาะเวลาหาจิ๋นซี เสียชีวิตแล้ว(**)
ช่วงก่อนผมเพิ่งคุยกับรุ่นพี่ ที่เป็นกวี ชอบแนวทางเต๋า เค้าได้รางวัลจากมติชนสุดสัปดาห์ โดยผมบอกว่างานเขียนมังกรคู่สู้สิบทิศ เป็นหนัง และเรื่องเล่าเต๋า(***) ในผลงานด้วย

*ไต้หวันเคยยากจนกว่าไทย ต่อมาคนไทยต้องเป็นแรงงานอพยพไปทำงานไต้หวัน(ข้อความนี้ผมเปรียบเทียบเพิ่มเติมจากน.นพรัตน์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมบทสัมภาษณ์น.นพรัตน์(คำคม เช่น กตัญญูรู้คนทำให้หลับสบาย)
**http://www.matichon.co.th/news/521726
***ภาพประกอบแผ่นหนังเรื่องมังกรคู่สู้สิบทิศ และข้อมูลเรื่องเต๋าเพิ่มเติมตามลิ๊งค์
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UvuxZPlvfV4J:www.dragon-press.com/content-%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%25888%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8-4-5878-89263-1.html+&cd=2&hl=th&ct=clnk&gl=th

16.3 เมษา
“เชียงใหม่มาพิจิตร”
ภาพเดินทางไปบ้านรุ่นพี่ในเชียงใหม่ โดยผมเล่าเรื่องผ่านภาพอุปมาสร้างเมืองเชียงใหม่ วันที่ 12 หรือ19 เมษา มีอะไรให้เป็นปริศนาซ่อนอยู่เสมอในอดีตที่ผมเคยเขียนเกี่ยวกับเชียงใหม่มาบ้างแล้ว -ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องพญาร่วงแห่งเมืองสุโขทัย ซึ่งพญาร่วงนี้เป็นลูกผีเสื้อชื่อกังลี(นิทานเรื่องพุทธเสนและขุนบรมของลาว) นางหันพรานปลาผู้หนึ่ง มีรูปโสมอันงาม จึงเอาเป็นผัว จึงได้ลูกชายผู้หนึ่ง ได้มาเป็นพญาร่วง พญาร่วงกับพญางำเมืองก็เป็นมิตรกันไปมาหาสู่กันไว้เนื้อเชื่อใจกัน พญาร่วงไปดำหัวยังแม่/ของ(ดำหัว หมายถึงสระผม ชำระล้างโชคร้ายให้ไหลไปตามน้ำ ในเทศกาลสงการนต์ เพราะชาวสุโขทัยรู้จักแม่น้ำโขงดี) ส่วนตัวผมมาพิจิตรไม่ได้ไปเล่นน้ำของหรือโขง โดยข่าวคนเล่นน้ำในพิจิตร(*) กับบรรยากาศสงบของภาพอำเภอเมืองพิจิตร ด้วย

*เดือดขับรถไล่ชนนายอำเภอ!! ทหาร-จนท.หนีกระเจิง วัยรุ่นฉุนให้เลิกเล่นสงกรานต์(คลิป)
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_298120

16.4
ภาพงานบวช(1)
เดินทางมาพิจิตร โดยร่วมงานบวชจากนาคเป็นพระของญาติ ตามภาพ ครับ

16.5
ภาพหนังสั้นบัวบาน กำลังตัดต่อ หลังจากทำงานแปดชั่วโมง(*)ผ่านไปด้วย น่ะ ครับ
*Eight hour Day วิกิพีเดียโดยRobert Owen had formulated the goal of the eight-hour day and coined the slogan: “Eight hours’ labour, Eight hours’ recreation, Eight hours’ rest”.
https://en.wikipedia.org/wiki/Eight-hour_day

16.6
เดินทางปลอดภัย ระวัง สุขภาพหลับในระหว่างขับรถ ทุกคน โดยภาพประกอบบอยๆเลือกหมอนฮร่า ราตรีสวัสดิ์ ครับ

“Everything’s Not Lost” song by Coldplay(เพิ่งมาจัดคอนเสริต์ที่ไทยในเดือนนี้เอง)

18 เมษา
“การสะสมความทรงจำ อำนาจนำของแผนที่ ใน Late Capitalism”

วันนี้ในอดีต มีการทำแผนที่สำเร็จ จากการดำเนินการขยายสามเหลี่ยม จากเชียงใหม่ให้มาบรรจบกับงานขยายสามเหลี่ยมของอังกฤษ และได้ทำการสำรวจทางเชียงของ จนถึงหลวงพระบาง และได้เสร็จสิ้นลง เมื่อวันที่ 18 เมษา 2435 ซึ่งเป็นเวลาที่ไทยเกิดเหตุกับร.ศ.112 พอดี ทีนี้ เรามาย้อนดูประวัติศาสตร์
โดยแผนที่ “ราชอาณาจักรสยามและประเทศราช” ฉบับแมคคาร์ธี พ.ศ. 2431(หรือMap of the kingdom of Siam and Its Dependencies)ใน (ค.ศ. 1888) :“แผนที่สยาม-แมคคาร์ธีฉบับแรก (2431/1888)” นั่นเป็นแผนที่สยามในยุคสมัยนั้น ที่ให้รายละเอียดทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะนี่เป็นผลจากวิทยาการการสำรวจ (survey) และการทำแผนที่ที่ก้าวหน้ายิ่งในสมัยนั้น แมคคาร์ธีเอง ก็มีประสบการณ์โดยตรงในการร่วมไปในกองทัพปราบฮ่อ ในตอนต้นของรัชสมัยนั้น ทำให้ท่านมีข้อมูลไม่น้อยเกี่ยวกับดินแดนที่เรียกว่า “สิบสองจุไท” นอกเหนือไปจากข้อมูลได้จากเชียงใหม่ และเลยเหนือขึ้นไปยัง “สิบสองปันนา”
ทั้งนี้ แผนที่ฉบับจริงของท่านนั้น จะใช้สีเหลืองอ่อนระบายเส้นที่ถือได้ว่าเป็น “พรมแดน” หรือ border ของสยามที่กำลังอยู่ในระหว่างการช่วงชิงกันของสองมหาอำนาจจากยุโรป คือ อังกฤษและฝรั่งเศส และในบางครั้งก็มีจีนเข้ามาเกี่ยวข้อง และอ้างอำนาจอธิปไตยของตนด้วย คือ ในแคว้นสิบสองปันนา ที่มีเมืองเชียงรุ่งเป็นศูนย์กลาง(*)

นี่แหละ ความเป็นมาของกำเนิดแผนที่สยาม หรือแผนที่ไทย ในยุคผลิตซ้ำด้วยเครื่องจักรกลของทุนนิยมการพิมพ์ โดยภาพประกอบของผมเล่าเรื่องแผนที่ดังกล่าว ซึ่งผมเคยเขียนงานแนวนี้มาแล้ว(**) เป็นประเด็นการสะสมความทรงจำ อำนาจนำของแผนที่(***) ในโลกทุนนิยมด้วย

อย่างไรก็ดี อนาคตเป็นการปลดปล่อยของอำนาจ ที่กดขี่เป็นอำนาจของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
*http://haab.catholic.or.th/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1173:2013-03-13-04-27-30&catid=127:2012-07-27-08-28-30&Itemid=66
ดูเพิ่มเติม Surveying and exploring in Siam (1900)
https://archive.org/details/surveyingandexp00mccagoog

The Land of the White Elephant: Sights and Scenes in Southeastern Asia….
https://archive.org/details/landwhiteelepha01vincgoog
(ภาพประกอบหนังสือ)
**อรรคพล สาตุ้ม:ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรต่อแม่น้ำโขง และการช่วงชิงอาณานิคมของตะวันตกกับสยาม
http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/hist/140.htm
http://www.vcharkarn.com/varticle/32182

อรรคพล สาตุ้ม:ย้อนดูภาพยนตร์ “พระเจ้าช้างเผือก” สงคราม สันติภาพ และชาตินิยม (ตอนที่ 1)
https://prachatai.com/journal/2007/12/15265
(ดูภาพประกอบของแผนที่)
***ผมเขียนมาต่อเนื่องแล้วดูเพิ่มเติมตามลิ๊งค์ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1671625399533348&id=100000577118415
(รายละเอียดจากสนธิสัญญาเบอรนี่ถึงวันนี้ในอดีตเป็นวันสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ที่มีความเกี่ยวพันแรงงานด้วย)

ประวัติและผลงานของชาวต่างชาติในประเทศไทย(อ่านทางออนไลน์)
http://www.finearts.go.th/songkhlalibraryhm/parameters/search/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C/book/39.html?page=117

18.2
งานบวช(จบ)
ผมเล่าเพิ่มเติม งานนี้น้องของพ่อ มีลูกชายบวชเป็นพระ โดยเครือญาติของผม ได้มาเชื่อมโยงกับอาชาย ที่เป็นคนดังประจำจังหวัดพิจิตร นักจัดอีเวนท์ ผู้เคยช่วยงานกีฬาสี ที่ผมเคยเป็นประธานกีฬาสีส้มของผมด้วย(รูปเซลฟี่)
และงานบวชของพระ มีแม่เป็นผอ.รร.ที่เป็นญาติ(งานนี้เลยมีครูบาอาจารย์ต่างๆ) ด้วย

ทั้งนี้ เรื่องเล่าญาติอาจจะยาว ด้วยความผูกพันบรรยากาศ รวมญาติสายพ่อกับสายแม่กับเครือข่ายเพื่อนๆ ฯลฯ ผ่านสะท้อนงานบวชนี้ด้วย

18.3
ค่ำคืนหลายเรื่องน้าบอยแก่แล้ว ถ่ายรูปกับหลานๆ ขอไปราตรีสวัสดิ์ ก่อน ครับ
Anusorn Phattanasarn น้าหรือลุง?

อรรคพล สาตุ้ม 555อาจจะเป็นลุงก้อได้ ตอนขอถ่ายรีบๆ ไม่ได้ถามหลานๆกับเครือญาติด้วย

20
“อ.พิชัย อุตรดิตถ์ อ.ตะหานหิน และจ.พิจิตร”
ภาพเล่าเรื่องการเดินทางจากเชียงใหม่ไปพิจิตร พนง.บนรถทัวร์ รายงานตำรวจ หลังจากเช็คเลขบัตรประชาชน พบตัวผู้ร้าย และส่งตัวให้ตำรวจที่ด่านด้วย มีเรื่องเล่าที่ผมไปต่างอำเภอตะพานหิน พบปะญาติผู้มีพระคุณ และผมไปพิชัย ณ รูปปั้นพระยาพิชัย ที่ทำเป็นหนังดังทางประวัติศาสตร์ที่รู้ๆกัน อุตรดิตถ์ พบปะญาติ ผู้มีพระคุณ ลงพื้นที่ดูที่นา และผมพบปะผู้อพยพไปอยู่ยะลาด้วย
อรรคพล สาตุ้ม https://www.youtube.com/watch?v=SMs0GnYze34

Somjet Phenghuaro
Enjoy
อรรคพล สาตุ้ม

21 เมษา
คืนนี้ยาวจากที่ผมไปช่วยจัดนิทรรศการฯเลยกลายเป็นมาใช้เฟซฯ เช็คข่าวสาร ติดต่อผู้คน ข้ามวันมาเป็นวันที่ 21 เมษายน วันสำคัญ คือ วันศาลยุติธรรม
https://www.facebook.com/events/745040515655723/
ชัยพงษ์ สำเนียง คำบรรยายการชุมนุมนี้ผิด คนที่ปราศรัยคือ พรพิไล เลิศวิชา ไม่ใชานิสิต

อรรคพล สาตุ้ม รับทราบข้อมูล ครับ เนื่องจากผมเขียนแต่ตัวเนื้อหาเน้นหัตถกรรมไม้แกะสลักของสามประสาน ส่วนภาพผมไม่ได้หามาใส่ด้วยจากที่เคยเขียนใช้ภาพจากหนังสือ ก็คุยกับทีมงานกทม.ทำไวนิลหาภาพจากเน็ตบทความของภิญญพันธุ์ มาใส่ด้วย ตอนที่ผมเดินทางไปต่างจังหวัดบอกไม่มีภาพ และระวังปัญหาลิขสิทธิ์ด้วย(เล่าที่ประชุมในชม.) ทั้งนี้ เราได้เคยคุยกันในกลุ่มข้อความเฟซฯหลายคนกับชัยพงษ์ และภิญญพันธุ์ ให้เขียนขยายความ จากข้อมูลตามลิ๊งค์ น่ะครับ(เมื่อวานกับวันนี้ก็เจอทั้งชัยพงษ์และภิญญพันธุ์ แบบไม่ได้ใช้เฟซฯแล้ว)

http://journal.human.cmu.ac.th/ojs//files/journals/1/articles/82/public/82-402-1-PB.pdf

21.2
ราตรีสวัสดิ์ ครับ เมี๊ยวววว

22 เมษา
ผมไปร่วมงานมาต่อเนื่อง ในงานประวัติศาสตร์แรงงาน เจอคนดังก็ขอถ่ายรูปมาขำขำกับมร.เพนกวิน หรือผมพบปะสนทนาผู้คนหลายคน😎 ไม่ได้เจอกันนาน อย่างกันเอง รวมทั้งแซวลูกศิษย์อ.อรรถจักร์ ที่ชอบเล่นเฟซฯทางมือถือด้วยว่าไม่รู้เหรอ อ.เค้าบอกเล่นแล้วซึมเศร้า555
ว่าแต่ว่าพรุ่งนี้ผมต้องเตรียมพูด จะปราศัย 5 นาที(*) กับพูดปกติตามที่กล่าวกับที่ประชุมไว้ ฮร่าๆ
*แนะนำเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ (อรรคพล สาตุ้ม)

Nuttakorn Vititanon มาไกลถึงเจียงใหม่เบย

อรรคพล สาตุ้ม ใช่เลยยยย^^

22.2
หลายเรื่องราวในชีวิตประจำวัน โดยผมกลับมาเล่าเบื้องหลังการถ่ายทำหนังสั้นบัวบาน ตัดต่อหลายรอบตามสไตล์ที่ทำหนังสั้นทุนต่ำเอง ตัดเองแบบใส่ใจงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับทั่น(ฮร่า) ตัดหลายครั้งเกือบแต่งเพลงทำเพลงเองแล้วด้วย(ฮร่า) จะทำให้งานยากไม่ทันส่งประกวดน่ะ ฮ่ะฮร่า
Sorayut Aiemueayut รอชมๆ
อรรคพล สาตุ้ม ยินดี ครับ

Gana Zinwade รอดูคะพี่

อรรคพล สาตุ้ม

22.3
ราตรีสวัสดิ์ วันนี้วันคุ้มครองโลก เมี้ยวๆ

SaiSurkham Tawngkham

อรรคพล สาตุ้ม

SaiSurkham Tawngkham วันแรงงานนี้จะเป็นอาสาช่วยดูแลจัดแถวขบวนนะครับ

อรรคพล สาตุ้ม ครับทั่น รับทราบ ครับ^^

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การสะสมความทรงจำ ผู้นำ อำนาจสตรีสากล และการสะสมยุทธศาสตร์

2 มีนา
“การสะสมความทรงจำ ผู้นำ”
เมื่อผู้เขียนกลับมาทบทวนความทรงจำ ที่เคยเก็บสะสมความทรงจำไว้ โดยการสะสมน้ำกลายเป็นบึงได้ อุปมาคนเป็นผู้นำ สะสมความทรงจำบทเรียนไม่ดี เหล่าผู้นำในอดีต เช่น พระพุทธอิสระ(*)เป็นต้น พระเคยปลุกมวลชนถล่มเมืองกรุงเทพฯ
ผู้นำของพระสงฆ์อย่างพระธัมมชโย ถ้าเปรียบเปรยการถูกโค่นล้มอย่างทักษิณ(**) ต้องทำลายเครือข่ายธรรมกายอย่างมหาศาลด้วย แน่ละกรณีมีรายละเอียดเชิงข้อเท็จจริงให้สะสมความทรงจำ(***)ไว้ในสังคมไทย

*พุทธะอิสระ โพสต์แรง เทียบ ธัมมชโย กับกบฎผีบุญ
http://www.matichon.co.th/news/475986
“อุดมการณ์และวัฒนธรรมพุทธไทย” กรณีครูบาศรีวิชัยกับพระธัมมชโย

**2 มีนา 2016(ภาพและรูปประกอบใหม่)

***การสะสมความทรงจำ(จบ)

2.2
อาการไข้หวัด มาอัพเดทเพจเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ จากหลายวันก่อนติดงานประชุมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย งานอื่นๆ หยุดใช้เฟซฯหลายวัน ในอาการหวัดไม่หายดี มาติดต่อดูบทหนังสั้น และเขียนบทหนังสั้นคิดไม่ออกอีกต่างหาก แม้จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับหนังก็ตาม(*)
*ประเด็นเรื่อง “แผน”และ “แผนที่ความทรงจำ”

2.3
ภาพนี้ผมดูมีออร่า ฮร่าๆ นอนหลับฝันดี อิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะ

10 มีนา
ผมหลายเรื่องในชีวิต ที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเรื่องที่หนึ่งแห้วไม่ได้ทุนไปต่างประเทศกับการเสนอCVกับจดหมาย ขอประชุมวิชาการด้านศิลปะ ยกตัวอย่างเรื่องที่สอง ผมไม่ได้เขียนบอกไว้ผมกลับมาทำงานประจำมาเกือบหนึ่งปี มีหลายเรื่องให้ทำงานในรายละเอียด ลักษณะงานที่ออกพื้นที่ต่างๆ อาจจะคล้ายฟรีแลนซ์ ได้เงินเดือนไม่มากก็ตาม แต่ผมไม่ได้ทำหนังสั้นปีที่แล้ว เพราะงานหลักด้วย ครับ

10.2

ส.บุญมี(1)
ผมไปลำพูน อยู่สามวัน ที่งานศพบ้านส.บุญมี หรือสิงห์ชัย ธรรมพิงค์ เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง เป็นประธานนกน.(*) ที่มีสมาชิกนกน.มากกว่าสองหมื่นคนข้อมูลจากหนังสือการเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย

(**) ผมได้ถ่ายทำสารคดีเก็บไว้ งานทำบุญขึ้นเรือนใหม่ “เรือนครูองุ่น มาลิก : หอประวัติศาสตร์ประชาชนภาคเหนือ” ณ สวนอัญญา ถ.ห้วยแก้ว ซ.1 (***) เมื่อวันที่ 3 ธันวา 59 ด้วย
*ประธานกลุ่มแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ.(ส.ย่อจากสหาย นามจัดตั้งบุญมี ทำให้คิดถึงหนังเรื่องลุงบุญมีระลึกชาติ)
ภาพประกอบจากหนังสือย้ำยุค รุกสมัย : เฉลิมฉลอง 40 ปี 14 ตุลา
**ผมเคยเขียนทบทวนขบวนการเคลื่อนไหวฯไว้ ในNSM :New Social Movement and OSM of nation.
http://akkaphon.blogspot.com/2015/06/nsm-new-social-movement-and-osm-of.html
***ข้อมูลสวนอัญญา – เฮือนครูองุ่น มาลิก : หอประวัติศาสตร์ประชาชนภาคเหนือในเฟซฯสหายส.บุญมี

อิฐ สิทธิราษฎร์ ลุงใจ

อรรคพล สาตุ้ม ใช่ ลุงใจ จริงๆรู้จักกันมานาน หลายเรื่องความทรงจำผมก็หลงๆลืมๆไปบ้างอย่างข้อมูลนกน.ก็มาแก้ไขสมาชิกมากกว่าสองหมื่นคน มีรายละเอียดอีก เช่น นกน.มีอยู่สี่จังหวัด เชียงราย ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่และเรื่องลุงใจ กรณีติดตามการเมืองอย่างเหตุการณ์ปี53 เป็นต้น

10.3
ส.บุญมี(จบ)
ผมไม่ได้หนังสืองานศพ ที่มีอยู่สามเล่ม ในงาน เพราะหนังสือหมดก่อน ได้มาครอบครองและสะสมไว้ ความทรงจำของผมต่อส.บุญมี ยกตัวอย่างจากสิบปีก่อนมาถึงเหตุการณ์สำคัญอย่างประชามติที่ผ่านมาปีที่แล้วผมต้องยกกล่องเอกสารที่ผมเคยโพสต์ภาพ เอกสารโหวตโน ตอนนั้นก็มีส.บุญมีเห็นด้วย
นี่เป็นภาพที่ผมถ่ายกับอ.ชินอิชิ(*) ที่เป็นผู้สัมภาษณ์ส.บุญมี ร่วมกับอ.อรรถจักร์ แน่ละผมก็ต้องพบปะผู้คนมากถ่ายภาพมาเผยแพร่บางส่วน อีกส่วนคลิปก็ยังไม่ได้เผยแพร่ด้วย
*ประวัติอ.ชินอิชิ ผมเคยเขียนไว้แล้วค้นดูได้

10.4
ช่วงที่บทหนังสั้นก็ยังไม่เสร็จ มีแต่เจอผู้คนหลายคนไปเสนอไอเดียชวนคนเล่นหนังสั้น หานักแสดงหลายวันก่อน ยกตัวอย่างเพื่อนของรุ่นน้องหญิงกับชายเป็นชาวฟิลิปปินส์เลยคุยถามถึงการเมืองในประเทศของเค้า และเพื่อนหญิงฝรั่งอเมริกาด้วย แต่ผมคุยสเนคๆฟิชๆไม่มีใครสนใจแสดงหนัง นี่กำลังติดต่ออีกคนว่าจะให้มาแสดงตัวละครตัวเอกเป็นเกย์ ตามกระแสหนังMoonlight(*) ที่ได้รางวัลออสการ์

เนื่องจาก วางแผนหนังสั้น(**) ดัดแปลงผสมผสานหลายเรื่องในความทรงจำ เป็นโครงเรื่องบทหนังสั้นจากส่วนหนึ่งเรื่องสั้นเก่าของผม(***) บทหนังสั้นเสร็จแล้วเป็นบทหนังรักสามเศร้าเกี่ยวกับเกย์รักชาย แต่ชายรักหญิง ตอบโจทย์ประกวดด้วย

*Moonlight

**อาการไข้หวัด มาอัพเดทเพจเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ

***2 มีนาคม 2013 • เตรียมพักผ่อนนอนหลับเพ้อๆ ไปกับเรื่องสั้น-สั้น:โหรการเมืองทำนายเบอร์ 9

10.5
บทหนังทำเสร็จ แล้วหานักแสดง ฯลฯ ต่อไป
บัวบาน/Lotus blossom หนังรักโรแมนติก ดราม่า เรื่องย่อ (synopsis)ชายกับเอก เป็นเพื่อนรักกันมาก ชายกำลังไปชอบ “ขวัญ” หญิงสาว แต่ชายไม่เคยรู้เลยว่าเอกแอบชอบเขา จนกระทั่งวันต่อมาเอกไปเที่ยวบ้านเพื่อนของชายถูกหมาน้ำตาลของเพื่อนชาย กัดเอก ต่อมาเอก พบปัญหาขาดแคลนวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ในที่สุดเอก ระหว่างรอวัคซีนได้ตัดสินใจสารภาพรักกับชาย…(ผมเผยแพร่เรื่องย่อของเรื่องย่อ โดยวันก่อนไปงานสตรีสากลคนในกลุ่มแซวเป็นผู้หญิงข้ามเพศเป็นชาย เพราะผู้ชายคนเดียว ฮร่าๆ*)
*(ภาพประกอบเอกสารแถลงการณ์สตรีสากล ที่ศาลากลาง ชม.)
8 มีนา วันสตรีสากล

10.6
ผมหาโลเกชั่นโดยภาพถ่ายเล่นๆสบายๆ ตอนนี้พักผ่อนก่อนหวัดยังไม่หายดี นอนหลับฝันดี มาทูลอก นัง มาบูติ (matulog nang mabuti)

12 มีนา
ผมมาทำงานอัพเดทภาพข่าวแรงงานภาคเหนือ งานวันสตรี มีข่าวตลกๆ ที่แยกแยะไม่ได้โพสต์เดี๋ยวไม่ขำเหมือนผม คือ ข่าวรปภ. หนุ่มประกาศขายพรหมจรรย์ 7 หมื่นบาท “แต่ถ้าไม่ผ่านผมก็ไม่เลือก!” มันเป็นของขวัญวันสตรีสากล
http://www.lonely-rooyang.com/sorin/
โดยผมนึกถึงที่ประชุมเครือข่ายแรงงานฯ จะสร้างเน็ตไอดอลคนงาน น่าจะเป็นไปได้ยกตัวอย่างไอดอลกะดึก ‘ยามหล่อ’ นศ.มช.รุมกรี๊ด ดังข้ามคืนด้วยเฟซบุ๊ก นั่นแหละครับ เหม่ หนังสั้นผม มีคนรับแสดงแล้วหนึ่งคนจากคนในเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ อาจจะเป็นไอดอล บ้าง ฮร่าๆ

ผมแถมเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจหนังสั้น

12.2
“การสะสมความทรงจำ อำนาจของสตรีแรงงานสากล”
วันที่12มีนา(วันสำคัญเสียชีวิตซุนยัดเซ็น นักปฏิวัติชาย มีนักปฏิวัติที่เป็นผู้หญิง?) เปรียบเทียบ8 มีนา พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) – มีการเฉลิมฉลองวันสตรีสากลขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นวันสตรีสากล (อังกฤษ: International Women’s Day) เดิมเรียก วันสตรีแรงงานสากล (อังกฤษ: International Working Women’s Day) มีการเฉลิมฉลองในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีในแต่ละภูมิภาคความสนใจของการเฉลิมฉลองมีตั้งแต่การเฉลิมฉลองความนับถือ ความซาบซึ้งและความรักต่อหญิงสำหรับความสำเร็จทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของหญิงทั่วไป
โดยผมเขียนถึงwood ผู้เขียนเรื่องแรงงานเป็นนักวิชาการสตรี ที่เสียชีวิตปีที่แล้ว(*) ผู้เขียนถึงความสัมพันธ์ หมายถึงความสัมพันธ์ของการขูดรีด ความขัดแย้ง และการต่อสู้เป็นตัวสร้างแรงกระตุ้นให้กับกระบวนการของการก่อตัวทางชนชั้น(**)ส่วนตัวผมตั้งข้อสังเกต ต่อ Labouring multitudeหรือเราสามารถเข้าถึงผลอุดมการณ์ของความสัมพันธ์สมัยใหม่ ระหว่างปัจเจกพลเมืองและ ชุมชมพลเมือง หรือชาติ ออกจากconsidering the degree to which that ‘imagined community’ is a fiction,a mythical abstraction(นามธรรม), ในความขัดแย้งกับประสบการณ์ของชีวิตประจำวันของพลเมือง

ดังนั้น เราอยู่กับชุมชนจินตกรรมฯ ในสังคมชาติไทย อดีตสตรีช้างเท้าหลังอุปมาเปลี่ยนไป โดยการสะสมทรงจำ(***)ข้อสังเกตก็น่าสนใจอย่างผู้นำทางการเกษตรเป็นผู้ชาย(****) แน่ละการทบทวนประวัติศาสตร์เปรียบเทียบเป็นเรื่องน่าสนใจ(*****)เช่น กำเนิดทุนนิยม กำเนิดชาตินิยม ในชาตินี้
* บทสนทนาผ่านอาหารหลายชาติ

Ellen Meiksins Wood มีหนังสือดังๆ ยกตัวอย่างDemocracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism(อ้างชุมชนจินตกรรมฯของอ.เบน) และอ.สศจ.เคยแนะนำหนังสือ The Origin of Capitalism: A Longer View (กำเนิดของทุนนิยมฯ) การต่อเนื่องจากดีเบตที่มืชื่อเสียงระหว่าง Dobbs กับ Sweezy (ที่ “ทรงชัย ณ ยะลา” เคยเอามาอ้าง…)โดยที่มี Robert Brenner เข้าร่วมการดีเบตด้วยในช่วงหลัง (บทความ Brenner, “The Origins of Capitalist Development: A Critrique of Neo-Smithian Marxism”… ชื่อบทความเปรียบเทียบกับชื่อหนังสือของ Wood) งานของ Wood วางอยู่บนฐานงานของ Brenner ซึ่งวางอยู่บนฐานอัลตูแซร์อีก..
ดูเพิ่มเติมThe Origin of Capitalism: A Longer View(ฉบับอ่านฟรีพีดีเอฟ)
https://cominsitu.files.wordpress.com/2016/01/ellen-meiksins-wood-the-origin-of-capital-a-longer-view.pdf
ดูประวัติWood เพิ่มเติม
https://en.wikipedia.org/wiki/Ellen_Meiksins_Wood
The Strike at York University(การนัดหยุดงาน ที่มหาวิทยาลัยYork)
A sign of the times ดูบทความIn memory of Ellen Meiksins Wood
https://canadiandimension.com/articles/view/the-strike-at-york-university
(ภาพประกอบจากยูทูป)
** Andrew brown ได้เคยเขียนบทความเกี่ยวกับแรงงานไทยอิงบริบทประวัติศาสตร์ถึงพฤษภา35 ในชื่อบทความว่า “Locating working class”(การกำหนดพื้นที่อำนาจของชนชั้นแรงงาน)โดยชี้ให้เห็นว่าความสำคัญของชนชั้นและการต่อสู้ทางชนชั้น อยู่กับความสัมพันธ์ ซึ่งอ้างงานของEllen Meiksins Wood กับหนังสือDemocracy against capitalismฯ(อ้างงานของE.P.Thompsonใน The Making of the English Working Class) ฉบับอ่านฟรี
https://cominsitu.files.wordpress.com/2016/01/ellen-meiksins-wood-democracy-against-capitalism-renewing-historical-materialism-1995.pdf
ดูประวัติผลงานของbrown เพิ่มเติม
https://www.une.edu.au/staff-profiles/humanities/abrown2

***การสะสมความทรงจำ ผู้นำ

ประเด็นเรื่อง “แผน”และ “แผนที่ความทรงจำ”

****ส.บุญมี(บทสนทนากับรุ่นพี่คนหนึ่งในงานศพและเกร็ดสนทนาอื่นๆ ที่น่าสนใจมีโอกาสจะเล่าในครั้งต่อไป)


*****เสวนา : “ประวัติศาสตร์วันสตรีสากล และการต่อสู้ของผู้ใช้แรงงานทั่วโลก”
http://prachatai.com/journal/2008/03/15996
(ผมไปงานสตรีสากล ขณะนั่งอยู่ที่หน้าศาลากลางมีคนอยู่ห้าคนทหาร ฝ่ายความมั่นคงฯลฯถ่ายรูปกันใหญ่ และเล่าให้บางคนฟังหัวเราะคุณเป็นผู้ชายส่งเสริมสิทธิสตรี)

12.3
“พระธัมมชโย เปรียบเทียบวัดอุโมงค์ หลวงพ่อปัญญากับหลวงพ่อพุทธทาส มุมมองกรณีแรงงานนอกระบบพ่อค้าผลไม้ฆ่าตัวตาย และมวลชน”
ผมเคยเขียนเรื่องพระธัมมชัยโย และธรรมกายมาบางส่วนแล้ว(*) ซึ่งผมมีเรื่องรายละเอียดอยากจะเล่าย่อๆในแง่ประสบการณ์ส่วนตัว กรณีผมเคยประกวดแข่งขันธรรมะได้รางวัลระดับภูมิภาคของธรรมกาย ในสมัยมัธยม ก็จะไปรับรางวัลหน้าเสาธง โรงเรียน(ใบประกาศนียบัตรยังมีเก็บไว้ไม่มีภาพเผยแพร่) ซึ่งผมได้ข่าวว่าญาติของผม ก็อยู่ในธรรมกายขณะนี้ โดยความสัมพันธ์ที่ญาติผมรู้เรื่องนี้ มักได้รับการถ่ายทอดเรื่องวงในพอสมควรเป็นข้อมูลด้วย

อย่างไรก็ดี สำนักธรรมกายพัวพันกับวิทยาลัยสงฆ์ ฯลฯ กรณีการเปรียบเทียบธรรมกายกับหลวงพ่อพุทธทาสเร็วๆ นี้มีงานเขียนอ.นิธิ ได้เขียนถึงผมจับประเด็นเรื่องวัตรปฏิบัติและแนวทางคำสอนของท่านพุทธทาสในระยะแรก (2475-ประมาณ 2506) ชวนให้เป็นที่ระแวงสงสัยของรัฐ(**) เป็นต้น นี่ผมมาเขียนเพิ่มเติมกรณีหลวงพ่อปัญญากับหลวงพ่อพุทธทาส ณ วัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่ ความสัมพันธ์อันน่าสนใจลองค้นหาประวัติหลวงพ่อปัญญากับปรีดี พนมยงค์ หรือลองอ่านบทสัมภาษณ์ของผม เกี่ยวกับหลวงพ่อปัญญา(***)ตอนที่ทำงานโครงการย้อนรอยอดีตจิตรกรรมฯ(ภาพประกอบจากเว็บโครงการดังกล่าว)

ฉะนั้น ผมเล่าเรื่องสั้นชุมชนจินตกรรมฯ ในแง่ศาสนา การเมืองวัฒนธรรม ผ่านประสบการณ์การรับรู้ความแตกต่างมีพัฒนาการความนิยมของชนชั้นกลางในเมือง หรือการสะสมมวลชน ก็มาสนใจผู้นำพระอย่างวัดอุโมงค์ เปรียบเทียบกับธรรมกาย โดยมวลชนอย่างที่เป็นข่าวพ่อค้าผลไม้ ในการนิยามแรงงานนอกระบบเป็นพ่อค้า(****)ด้วย

*การสะสมความทรงจำ ผู้นำ

**นิธิ เอียวศรีวงศ์ : วัตรวิถีนอกรัฐ (1)
https://www.matichonweekly.com/column/article_27673
***ผมเคยเจอตัวจริงของหลวงพ่อปัญญา(กรณีเฉพาะพื้นที่วัดอุโมงค์ยังเกี่ยวพันเจ้าชื่น และกรณีการก่อตัว14ตุลาอีกด้วยเล่าแล้วยาว)
****การเขียนเรื่องธรรมกาย มีเขียนกันเยอะ แต่ในแง่นิยามแรงงานนอกระบบ เช่น พ่อค้าผลไม้ที่ฆ่าตัวตาย หรือกรณีผู้ช่วยเภสัชกรของวัดพระธรรมกาย เสียชีวิตด้วยโรคหอบหืดกำเริบ

12.4
ภาพเซลฟี่ และรูปวัดผาลาด ที่ผมเหลืออยู่ในวันสำรวจโลเกชั่นวันนั้น อากาศเปลี่ยนยังไม่หายดี หยุดโพสต์เฟซฯ พักผ่อนก่อน ครับ Selamat Malam เซอลามัต มาลาม ราตรีสวัสดิ์

16 มีนา
วันนี้ผมแวะมาปฏิบัติหน้าที่อัพเพจเครือข่ายฯย้อนรอยอดีตทบทวนประวัติศาสตร์ “เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ”
ภาพข้อมูลปี2547ในหนังสือการเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทยและภาพจากโครงการศึกษาอำนาจการต่อรองภาคประชาชนเพื่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้

16.2
จำนวนแรงงานข้าราชการลดน้อยลง อาจารย์มหาลัยเป็นพนักงานจากแนวคิดเสรีนิยมใหม่โดยสาระวิชาการ:ดาวน์โหลดเอกสารแจกฟรีรายงานผลการศึกษา
(ฉบับย่อ)
โครงการวิจัยเรื่อง “ความไม่เป็นธรรมด้านเศรษฐกิจและแรงงาน:
ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบาย”
เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็ง
และเอกภาพของขบวนการแรงงานไทย

16.3
ผู้สร้างภาพเป็นคนทำงาน ฮร่าๆ จุ๊บ หงู งอน (Chuc Ngu Ngon) : ราตรีสวัสดิ์

20 มีนา
“การสะสมความทรงจำ และการสะสมยุทธศาสตร์”
วันนี้20มีนา เป็นวันชาติตูนีเซีย(*) ผมเล่าเรื่องสั้นๆ กรณีเหตุการณ์สำคัญของชาติ ที่คนเล็กคนน้อยเป็นแรงงานนอกระบบ ได้รับความสำคัญในชาติ สะท้อนในแสตมป์ตูนิเซีย ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อสดุดีวีรกรรมของ บูอาซีซี โดยหนังสือพิมพ์ เดอะ ไทม์ส ในอังกฤษยกย่อง โมฮาเหม็ด บูอาซีซี พ่อค้าผลไม้ชาวตูนิเซีย เป็นบุคคลแห่งปี 2011 หลังจากที่เขาเป็นผู้จุดกระแสปฏิวัติประชาธิปไตยในอาหรับโดยไม่รู้ตัว

พ่อค้าวัย 26 ปี ซึ่งมาจากครอบครัวยากจนผู้นี้ จุดไฟเผาตัวเองในเมือง ซิดี บูซิด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ปี 2010 เพื่อประท้วงการกดขี่ข่มเหงของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เขาเสียชีวิตจากบาดแผลไฟไหม้ในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา

การตายของ บูอาซีซี กระตุ้นให้ชาวตูนิเซียลุกฮือขึ้นประท้วงทางการ จนในที่สุดก็สามารถโค่นล้มรัฐบาลประธานาธิบดี ซิเน เอล อาบิดีน เบน อาลี ลงได้ ทั้งยังจุดกระแสปฏิวัติให้ลุกลามไปทั่วโลกอาหรับ นำมาซึ่งการล่มสลายของรัฐบาลประธานาธิบดี ฮอสนี มูบารัค แห่งอียิปต์ รวมถึงระบอบเผด็จการของพันเอก มูอัมมาร์ กัดดาฟี แห่งลิเบีย

“ความปรารถนาจะเข้าใจที่มาของระบอบกดขี่ ทำให้ บูอาซีซี เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ถูกยกอยู่เหนือการงานอันหนักหน่วง และการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวัน” บทบรรณาธิการของ เดอะ ไทม์ส ระบุ

“ชีวิตที่แสนสั้นและการตายอย่างทุกข์ทรมานของเขา เป็นดั่งเสียงแตรประโคมให้โลกรู้ถึงชีวิตของสามัญชนคนหนึ่ง”…(**) นี่เป็นบทบันทึกสะสมความทรงจำ(***) ต่อเนื่องของผม โดยเปรียบเทียบกับไทย ที่เคยเขียนไว้บ้างแล้วในแง่ผู้กระทำการหรือผู้นำ(****)
โดยสรุป กรณีตัวอย่างดังกล่าวเป็นModel สำหรับข้อเสนอสะสมยุทธศาสตร์(*****) โดยเรา คือ ประชาชน เป็นคนละแบบกับคสช.เสนอยุทธศาสตร์ชาติด้วย

*March 20: Independence Day
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_Tunisia
**“เดอะไทม์ส” ยกย่อง “พ่อค้าผลไม้ตูนิเซีย” ต้นตอปฏิวัติอาหรับเป็นบุคคลแห่งปี 2011
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9540000165840
***2 มีนา วันสำคัญทางการเมืองไทยในอดีต ที่ผมเคยเขียนเปรียบเทียบอาหรับสปริง

ดูเพิ่มเติมการเขียนเปรียบเทียบต่อเนื่องของผม ยกตัวอย่างย่อๆ ตามลิ๊งค์ได้
“พระธัมมชโย เปรียบเทียบวัดอุโมงค์ หลวงพ่อปัญญากับหลวงพ่อพุทธทาส มุมมองกรณีแรงงานนอกระบบพ่อค้าผลไม้ฆ่าตัวตาย และมวลชน”

“การสะสมความทรงจำ อำนาจของสตรีแรงงานสากล”

“เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ”

****กรณีเปรียบเทียบกับทักษิณ ในปัญหาเรื่องStuctureกับagency ซึ่งผมเคยอ้างบทความนี้(ลองย้อนดูลิ๊งค์ของผมได้) แล้วอ่านดาวน์โหลดฟรี
http://www.library.polsci.chula.ac.th/dl/6ccf1fa20728a59eaf718dd93aaea865

*****สะสมยุทธศาสตร์ฯนี้ไอเดียส่วนใหญ่ได้ดัดแปลงมาจากประเด็นการสะสมความทรงจำ ในหนังสือชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม ที่ผู้เขียนได้เคยกล่าวไว้ ทั้งงานเขียนของ David Harvey:The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change และ Bob Jessop :Accumulation Strategies, State Forms, and Hegemonic Projects.
ดูการเขียนถึงBob Jessop ในภาษาไทย
http://documentslide.com/documents/kengkit-comment-by-somsak-jeamteerasakul.html
(ดูเพิ่มเติมค้นหาคลิป :จากพฤษภาประชาธรรมถึงรัฐประหารฯที่วิเคราะห์งานเก่งกิจ โดยอ้างอ.ไชยันต์ รัชชกูลด้วย)
ผู้สนใจอ่านเพิ่มเติมงานแนวทฤษฎี และอื่นๆ โดยBob Jessop ดูได้ที่เว็บลิ๊งค์
https://www.academia.edu/30101568/On_the_originality_legacy_and_actuality_of_Nicos_Poulantzas

https://www.academia.edu/29740244/The_future_of_the_state_in_an_era_of_globalization

http://www.academia.edu/1560981/Post-Fordism_and_the_state_in_Post-Fordism_A_reader_

Fordism and Post-Fordism: a Critical Reformulation

(ภาพประกอบเส้นทางการเดินทาง อุปมาโรดแมป)

20.2
ผมหยุดไปหลายวันหลายเรื่องราว ในวันที่ออกพื้นที่ทำงาน ภาพผ่านการเดินทางแวะขับรถผ่านวัดพระพุทธบาทตากผ้าไม่ได้ไปมานานแล้ว ครับ

20.3
หนังสั้น ตอนนี้ที่มีการหานักแสดงแน่ๆได้มาหนึ่งคน คือ นางเอก แม้ผมยังไม่หายหวัด หมอกควัน(*)เริ่มกลับมาวนลูปเดิมในปีนี้ ฮร่าๆ ถ้าไง จะเอาบทหนังสั้นดัดแปลงเป็นเรื่องสั้นด้วยดีกว่าฮร่าๆ ขยันทำงานเห็นจดหมายประกวดเรื่องสั้นพานแว่นฟ้ามาอีกแล้ว รวมทั้งงานเสวนาที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติด้วย

*12 มีนาคม 2015
สารคดีหมอกควันเชียงใหม่
โดยทีมพวกเราถ่ายทำปีที่แล้ว

12 มีนาคม 2016
ผมถ่ายภาพสภาพอากาศร้อน กับหมอกควัน

20.4
ภาพดูชิวชิวไหม? ตากล้องบอกถ่ายรัวๆ ยกตัวอย่างมาสามรูป มีรูปช็อตนี้อีกรูปเลยเก็บไว้ก่อน ฮร่าๆ uenas noches (บูเอนาส นอเชส) ราตรีสวัสดิ์.

23 มีนา
ภาพการเดินทางผมหลายเรื่องบางเรื่องก็รู้สึกในชีวิต บางคนได้พบเจอกันอีกครั้ง(*) บางคนผ่านมาพบกันแล้วไม่ได้เจอกันอีกตลอดชีวิต ขอทบทวนความทรงจำไว้อาลัย “ชัยภูมิ”(**) ที่เราเคยร่วมวิถีทาง ในงานร่วมโครงการเกี่ยวกับหนังสั้น ชัยภูมิ ป่าแส นักกิจกรรมชาวลาหู่ เกิดเหตุทหารวิสามัญนักกิจกรรมชาวลาหู่อายุ 17 ปี อ้างตรวจพบยาเสพติด-วัตถุระเบิด และขัดขืนการจับกุม

*ผมบังเอิญพบปะคนที่ไม่ได้เจอกันนานหลายคน ระหว่างอยู่กรุงเทพฯ

**ภาพความทรงจำผมถ่ายภาพชัยภูมิไว้ เมื่อห้าปีก่อน ในเฟซฯ โดยเราเป็นเพื่อนกันในเฟซฯด้วย

(ภาพประกอบการเดินทางของผม)

23.2 มีนา
เมื่อผมไม่ได้พบเจออ.ไชยันต์ รัชชกูล เป็นเวลานานเลย มอบหนังสือรวมเรื่องสั้น ที่ผมร่วมเขียนโดยใช้จินตนาการตอบโจทย์รักร้อนซ่อนเงื่อน ในสิบกว่าปีก่อน ให้อาจารย์ไว้ที่บ้าน รวมทั้งคุยเรื่องการศึกษา เหมือนการเดินทาง(*) และเรื่องอื่นๆ (ฮร่าๆ )ครับ
*นิยามความหมายของคำว่า Post Modern ซึ่งเป็นแนวคิดแบบหนึ่งที่เป็นลักษณะการออกแบบการก่อสร้าง มีจุดเริ่มต้นมาจากสถาปัตยกรรม และได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึงการจัดการศึกษาในสังคมไทยเหมือนกับการออกแบบที่อยู่อาศัยหรือการสร้างถนน เป็นการกำหนดวิถีชีวิตจะต้องเดินตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น และการศึกษาสมัยใหม่ยังได้โยงไปถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย
http://www.multied.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-8/

23.3 มีนา

ภาพการเดินทางและภาพผมแบบคนถ่ายภาพรัวๆ อีกภาพ ฮร่า ราตรีสวัสดิ์

26มีนา
26 มีนาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ร้อยกว่าปีแล้ว แน่ละถ้ามีรถไฟความเร็วสูงจะช่วยย่นย่อเวลาการเดินทาง ถ้ามีการพัฒนาระบบขนส่ง ระบบราง และการขนส่งทางอากาศ เพื่อเชื่อมโยงสถานที่ต่างๆ เข้าหากันด้วยระยะเวลาอันสั้น เช่น แม้ระยะทางจากกรุงเทพฯ ไปชัยนาท จะน้อยกว่า กรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ แต่การเดินทางจาก กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กลับใช้เวลาน้อยกว่า หากโดยสารโดยเครื่องบิน หรือการออกแบบขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วและประหยัดเวลามากที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้ทำเพื่อตอบการขยายตัวของทุนผ่านการเข้าถึงพื้นที่ โดยใช้เวลาที่น้อยที่สุด(*)

*ดูเพิ่มเติม “ไชยันต์ รัชชกูล” “การพัฒนาเมือง การสะสมทุน และความเป็นธรรม มุมมองภูมิศาสตร์เศรษฐกิจจาก เดวิด ฮาร์วีย์”
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1369212906
(ภาพประกอบที่เหลือ ณ วันที่ออกพื้นที่ ครับ)

1.งานฮาร์วีย์ ภาษาอังกฤษอ่านยาก ที่ผมอ่านเล่มเดียวเอง คือ The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change ซึ่งผมตอนสมัยเรียนป.โท ผมเคยได้รู้ถึงเขา ผ่านบทความของอ.อภิญญา ในเรื่องพื้นที่ในทฤษฎีทางสังคมศาสตร์(ผมเคยอ้างแล้วฉ.ปี43) และคุณแนะนำหนังสือน่าสนใจดี ยังไม่เคยอ่านด้วย(จริงๆผมไม่เคยเรียนในห้องเรียนกับอ.ไชยันต์ เคยเรียนกับอ.อภิญญา)
http://eatonak.org/IPE501/downloads/files/New%20Imperialism.pdf

2.เล่มที่อ.ไชยันต์ อ้าง (ผมมีข้อสังเกตเดวิด ฮาร์วีย์ ดังในเมืองไทยหลังมีหนังสือของเขาแปลไทย ซึ่งผมเห็นดีเห็นงานให้เกิดการแปลงานแนวนี้เยอะๆ ครับ)
https://selforganizedseminar.files.wordpress.com/2011/07/harvey-spaces_capital.pdf
ผมก็ไม่เคยอ่านด้วย
ปล.ยินดีที่คุณมาแลกเปลี่ยนอยากอ่านเรื่องการสะสมทุน ที่คุณจะเขียน ส่วนตัวความทรงจำตอนเรียนป.โท สาขาที่ผมจบมาจะเรียนกับอ.วันเพ็ญ อ.เสน่ห์ จะเขียนหนังสือภูมิศาสตร์แนวทฤษฎีโพสต์โมเดริน์ ส่วนรุ่นพี่ภูมิศาสตร์คนหนึ่งผมทำเรื่องรถไฟฟ้า แน่ละอิทธิพลที่รู้จักชาวภูมิศาสตร์ ทำให้ผมอ่านงานสายอ.ชูศักดิ์ อ.สัณฐิตา ด้านสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ด้วย
(เราไม่ได้เจอกันนานแล้ว ในความทรงจำ ที่ผมรู้จักกับคุณเจอครั้งล่าสุดที่สหกรณ์มช.หลายปีก่อนสองปีก่อนคุยกันยาวในเฟซฯอยู่บ้าง โดยการเดินทางจากภาพกล้องติดรถยนต์ ผมดูแผนที่ มีหลงทางต้องถามพนง.เซเว่นเพิ่มเติม ขากลับหลงนิดหน่อยกว่าจะกลับมาเชียงใหม่ อาจจะเป็นเรื่องสะสมทุน ในแง่ความรู้)

26.2
หยุดโพสต์หลายวันหลายเรื่องโดยส่วนตัว รำลึกความหลังเซลฟี่ วันนั้นภาพที่ดูดีไหม? หว่า ฮร่าๆ

26.3
หลายวันมานี้ต้อนรับแม่ มาธุระหลายเรื่องด้วยกัน จึงแวะหาร้านชวนชิมกินก๋วยเตี๋ยวสามบาท พูดคุยเตรียมตัวพบผู้นำธุรกิจเครือข่ายกาแฟภีม ที่แม่นัดเขามาเจอกับผมด้วย(ภาพเข้าวัดไหว้พระจะทยอยตามมาด้วย)

28 มีนา
เมื่อผมกับแม่พบปะผู้นำมาทำให้ผมหัดใช้โปรแกรมอินเตอร์เน็ต ในงานเครือข่ายฯ โดยผมก็ต้องทำวันนี้ด้วย นึกถึงเรื่องขำขำ แต่แม่กับผมไม่รู้เนื่องจากเราจำรถแพงๆ เช่น รถเบนซ์ได้เท่านั้น หลังจากผมกลับมาเสริจ์กูเกิ้ล รถนิสสัน เทียน่า อ่าๆ รถผู้นำ ราคาล้านกว่าบาท แล้วผมอายุจะเข้าหลักสี่สิบปีแล้ว มีลูกตอนสี่สิบคำนวณแล้วลูกอายุยี่สิบ ผมก็หกสิบแล้ว อ่าๆ เมื่อไหร่จะรวยหว่า ไม่ซื้อรถล้านกว่าบาทจะเก็บเงินเลี้ยงลูกฮร่าๆ
(ภาพประกอบแม่เดินบนเส้นทางดอยสุเทพ)
Bo Sarunporn หาแม่ของลุกก่อนไหม
ใช่แล้วตรงประเด็นนั้น แต่ที่เขียนไปทีเล่น ทีจริง มีโฆษณาแฝงอาจจะสร้างกลยุทธ์การค้าขาย ให้คนสนใจสินค้ามั่ง ฮร่าๆ
(ลิ๊งค์ภาพประกอบสินค้าภีม)
http://www.xn--12c1bq3afbe6ac6hd4z.com/15831671/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2

28.2
ผมกับแม่ขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ถ่ายภาพจิตรกรรมฯ ผลงานปั๋น จิตรกร(*)มาด้วย ลืมขอให้ทำหนังสั้นสำเร็จเลย ครับ

* “ปั๋น” จิตรกร “บ้านฮ่อ” เชียงใหม่ ที่วัดบุพพาราม
http://www.museum-press.com/content–3-1664-103158-1.html
นิทรรศการจิตรกรรม“วิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ” และ“ภาพจิตรกรรมฝาผนังในภาคเหนือของไทย:บุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์”
http://art-culture.cmu.ac.th/activitydetail.php?act_id=59&acmain_id=1

28.3
หลายเรื่องในวันนี้ และผมติดต่อผู้คนถ่ายหนังสั้น โดยภาพผมไปลองเครื่องนวดหลังกับแม่ แต่ถ่ายเซลฟี่ตัวเองเล่นๆ ฮร่า ราตรีสวัสดิ์ ครับ
Thawiwat Thongprasert เสื้อสวยนะครับอาจารย์
ล้านนามีจิตรกรฝาเบียร์ นามว่าปั๋น ส่วนผมอาจจะเป็นจิตรกรฝาเบียร์ลาว ล้านช้าง ดื่มเบียร์ไปด้วยปล่าวหว่าฮร่าๆ นางเอกก็เปลี่ยนใจไม่เล่นหนังสั้นนักแสดงก็เปลี่ยนใจต้องหาคนแสดงใหม่ เมาเบียร์ลาวตามเสื้อ ฮร่าๆ

29 มีนา
อากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพกันด้วยทุกคน ในส่วนตัวของผม ต่อความทรงจำที่ผมคุยกับแม่วันเวลาผ่านไปเร็ว โดยแม่จำไม่ได้ว่าเพิ่งมาวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ในปีที่แล้ว ผมเปิดให้ดูภาพในเฟซฯของผม เพราะหลายเรื่องของชีวิตทั้งความทรงจำกับหลงลืม ไม่แปลกผมยังลืมบางเรื่องในช่วงเวลาผ่านไปสองปี(*)
นี่ปีนี้ภาพแม่ ณ วัดพระธาตุดอยคำฯ ซึ่งผมเสียดายไม่ได้พาแม่ย้อนรอยอดีตจิตรกรรมวัดอุโมงค์ ไม่ได้ไปมานานแล้ว จะได้บรรยายในบรรยากาศอดีต ที่มีลวดลายศิลปกรรมจากไม้แกะสลักรอยพระพุทธบาท(**) อิทธิพลศิลปะจีน ที่ปรากฏในจิตรกรรมของวัดด้วย

*ฟ้าหลังฝนในเชียงใหม่ 26 มีนาคม 2015

**รอยพระพุทธบาทศิลปะล้านนาจำลอง 20 ธันวาคม 2014

ไม้แกะสลักไตรภูมิ

วัดอุโมงค์

29.2
ภาพแม่จากตรงรูปปั้นครูบาศรีวิชัย และเราแวะลองชิมร้านไอศกรีมนมสดห้วยแก้ว(*) ที่ผมไม่ได้มากินสิบกว่าปี และแม่เสร็จธุระคุยกับผู้นำเรื่องธุรกิจกาแฟภีม(ตามภาพประกอบข้อเขียนนี้)เดินทางกลับไปแล้ว น่าเสียดายไม่ได้ขึ้นรถไฟความเร็วสูง ทำให้ผมคิดถึงข่าวNew setback looms for Thai-Sino rail project Construction details ‘lost in translation’ ในวันที่27 Mar 2017
ซึ่งภาพประกอบข่าวน่าสนใจเป็นรูปรถไฟหัวจักรไอน้ำเก่า A steam locomotive chugs out of Hua Lamphong terminal with carriages full of tourists on a special trip to the ancient capital of Ayutthaya, marking the 120th anniversary of Thai railways.(**)

*https://www.reviewchiangmai.com/853-p/
**http://www.bangkokpost.com/news/general/1221734/

29.3
ราตรีสวัสดิ์ หลายเรื่องติดต่อผู้คน เตรียมทำหนังสั้นให้ได้ ไม่ได้ไปดูหนัง JOHN WICK 2 ที่พี่คีนูรีฟ วัยห้าสิบกว่าบู๊เลย นึกย้อนไปรูปหนุ่มๆกับหนังพี่เค้า ในMatrix เอาเป็นว่าแม้แต่โปสเตอร์หนังผมยังถ่ายไม่ทัน ทดลองถ่ายเล่นๆกับหนังญี่ปุ่นหละกัน ยังไม่ได้ดูเหมือนกัน ฮร่าๆ หยุดพักใช้เฟซฯด้วยละกัน

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การสะสมความทรงจำ สะสมพลังลึกซึ้งของแผนที่ความทรงจำโดยโชคดี

1 ก.พ.
เมื่อวานหยุดพักใช้เฟซฯ และวันนี้ออกพื้นที่เรื่องงานไม่มีภาพใหม่ มีภาพเก่า ที่ยังไม่ได้โพสต์บรรยากาศที่แห่งหนึ่งในเชียงใหม่ ราตรีสวัสดิ์晚安 หวานอาน ครับ^^

10 ก.พ.
การสะสมความทรงจำ(3 )
การประชุมเรื่องแรงงาน ทำให้ผมกลับมาทบทวนความทรงจำ(*) คือ 10 ก.พ. พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) – มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 หลังไม่มีการเลือกตั้ง 12 ปี ตั้งแต่รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500 ผลการเลือกตั้ง พรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอม กิตติขจร ได้รับเสียงข้างมาก ต่อมาจอมพลถนอม ก็รัฐประหารตนเอง ต่อมาเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 ในแง่มุมจุดยืนส่วนตัวที่ได้สะสมความทรงจำไว้ต่อแรงงานภาคเหนือในยุคหลัง14 ตุลา 16

โดยโครงการนักศึกษาเพื่อกรรมกรเชียงใหม่ ประมาณต้นปี2518 ได้เกิดการประท้วงนายจ้างขึ้นในโรงงานแกะสลักขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ย่านถนนวัวลาย ประตูเชียงใหม่ ผู้นำคนงานหญิงได้มาขอความช่วยเหลือจากทางนักศึกษา ซึ่งก็ได้ส่งนักศึกษาเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนทั้งกลุ่มผู้หญิง มช. นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพและกลุ่มครูประชาบาลเพื่อประชาชน ทำให้การเรียกร้องของคนงานประสบความสำเร็จด้วยดี ทั้งข้อเรียกร้องด้านค่าแรง การปรับปรุงสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในโรงงาน

หลังจากการประท้วงครั้งนั้น ได้มีการจัดตั้งโครงการนักศึกษาเพื่อกรรมกรขึ้น เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการต่อสู้ของบรรดาคนงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม และหัตถกรรม ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยในเชียงใหม่ โดยมีไกรวุฒ ศิรินุพงศ์เป็นผู้ประสานงาน โดยใช้รูปแบบของโครงงานชาวนา ที่จัดตั้งขึ้นก่อนหน้านั้น โดยเน้นบทบาทให้กับนักศึกษาที่เป็นคนเมือง ดังนั้น กำลังหลักเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยพายัพ โดยการสนับสนุนของ สมบัติ ณ สุนทร นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ

กลุ่มนักศึกษาเทคนิคที่ร่วมโครงการกับไกรวุฒิ อาทิ ชูสิทธิ์ วิริยา,วรศักดิ์ กาวิล,อนุสรณ์ ไชยวรรณ ออกจากโครงการชาวนาไปช่วยงานกรรมกรพร้อมๆ กับน้องๆ อีกจำนวนหนึ่งประมาณ 10 คน โดยเช่าบ้านเป็นที่ตั้งสำนักงานอยู่หลังวัดสวนดอก ถนนสุเทพ การทำงานราบรื่นไปด้วยดีทุกประการ การจัดกลุ่มศึกษาในกลุ่มคนงานประสบผลสำเร็จเป็นอันมาก

ขณะเดียวกันความขัดแย้งในกลุ่มนักศึกษา ที่วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ ได้เพิ่มระดับความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก กอ.รมน.ได้จัดตั้งกลุ่มเคาน์เตอร์ลักษณะเดียวกันกับกลุ่มกระทิงแดงขึ้นที่นั่น ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ได้ปรากฏตัวออกมาก่อกวนประปรายด้วยปาระเบิดหน้า มช.และปาระเบิดบริเวณรอบนอกของการชุมนุมประท้วงกรณี 9 ชาวนาที่หน้าศาลากลางเชียงใหม่(หอศิลป์ฯปัจจุบัน(น่าจะเป็นหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)จากข้อมูล) เป็นต้น

กลางดึกคืนวันหนึ่ง ในห้วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2518 ได้เกิดการลอบวางระเบิดสำนักงานโครงการนักศึกษาเพื่อกรรมกร ทำให้บ้านทั้งหลังพังยับเยิน ในขณะนั้นมีนักศึกษาอาสาสมัครนอนพักอยู่ 4 คน แรงระเบิดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน และเสียชีวิต 2 คน คือ ประจวบ พงษ์ชัยวิวัฒน์ คนหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และ ประสิทธิ์ คำปันติ๊บ คนจังหวัดเชียงราย และเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพทั้งสองคน เหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความสะเทือนใจให้กับไกรวุฒและทีมงานมาก การคุกคามไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงง่ายๆ (**) หลายคนเข้าป่า ยกตัวอย่างสมบัติ ณ สุนทร เมื่อเกิด6ตุลา ต้องหนีข้ามแม่น้ำโขงข้ามไปฝั่งลาว ด้านอำเภอเชียงของ เป็นต้น จนกระทั่งหลังจากปี2520 แรงงานไม้แกะสลักสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มผู้ประกอบการมากขึ้น(***)

จากประวัติศาสตร์ความทรงจำเป็นอัตลักษณ์ หรือตัวตนต่างกันไป ยกตัวอย่างบางคนเแง่มุมอดีตจากข้อมูลภาพเล่าเรื่องในหนังสืองานศพของไกรวุฒ มีภาพสุเทพ เทือกสุบรรณ รุ่นพี่รัฐศาสตร์ของไกรวุฒ (รุ่น16)กรณีกลับด้านประวัติชีวิต ในแง่มุมศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2515 ระหว่างเป็นนักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษาและเป็นประธานสภานักศึกษามช. จากข้อมูลวิกิพีเดีย และดูหนังสือThe Power of Change กำนันสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่อยู่ทำงานในมช.ต่อมาไปเรียนอเมริกา(****)มาปี2553 ถึงมวลมหาประชาชน กลายเป็นเรื่องยาวเป่านกหวีด ล้มเลือกตั้ง ต่อมาทหาร เป็นคสช. ในปัจจุบันของภาวะปรองดองไม่แน่นอนในประเทศไทย

*การสะสมความทรงจำ(2)

6ตุลา(40ปีแล้ว) รำลึก

(ผมเคยเขียนถึงไปแล้วข้อมูลช่วง14 ตุลา จากหนังสือ+เว็บอย่าง2519me+เฟซฯ กลั่นจากความทรงจำ ภาคเหนือตอนบน)
งานเขียนที่น่าสนใจดูเพิ่มเติม:พื้นที่ความทรงจำเดือนตุลาในภาคเหนือ ประวัติศาสตร์การเมืองแบบลักปิดลักเปิด
http://journal.human.cmu.ac.th/ojs//files/journals/1/articles/82/public/82-402-1-PB.pdf

**หนังสืออนุสรณ์ในงานฉาปนกิจศพ นายไกรวุฒ ศิรินุพงศ์ 5 ก.พ.49 ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ ในไกรวุฒ ศิรินุพงศ์ กับการต่อสู้ของขบวนการนักศึกษาประชาชนภาคเหนือ โดยผดุงศักดิ์ พื้นแสน หน้า 162-165(ภรรยาของศักดิ์ ดวงไชยสิงห์ นำคนงานหญิงลุกขึ้นสู้กับนายจ้าง โดยศักดิ์ คือ ชื่อจริงของอ้ายแสงดาว ) และมีงานเขียนต้นสายธารขบวนการนักศึกษาภาคเหนือฯ ซึ่งหนังสืองานศพของไกรวุฒ มีภาพบุคคลสำคัญ เช่น จาตุรงค์ ฉายแสง,วิษณุ เครืองาม,ธานินทร์ กรัยวิเชียร อดีตองคมนตรี มาร่วมงานศพ ฯลฯ เป็นต้น(ขอบคุณ ชมรมนักศึกษากับการเมืองเพื่อการพัฒนา มช.(ผู้หนึ่งเคยร่วมงานรำลึกนิสิต จิรโสภณ อดีตผู้นำนศ.)ที่เก็บหนังสือไว้ส่งต่อให้ผมด้วย)
ภาพประกอบหนังสืองานศพ
ดูเว็บเพิ่มเติมได้
การต่อสู้ของกระบวนการนักศึกษาประชาชนภาคเหนือ… โดย ผดุงศักดิ์ พื้นแสน
http://2519me.net/NTOctober/NTOcontent/NTOfiles/northernmemostudentpolitichistories5.htm

***งานเขียนน่าสนใจของขาดบริบทการต่อสู้นี้ โดยรวมบริบทอธิบายทางประวัติศาสตร์จากหลังปี2520 อ่านงานอ.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. ความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการสร้างหัตถกรรมไม้แกะสลักเพื่อขาย ในศิลปวัฒนธรรม(2537).อีกทั้งเรื่องการแกะสลักไม้ถึงลำพูน หรือดูเอกสารคำสอนกระบวนวิชา๐๐๔๔๗๒ ปัญหาในการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา(จะมีเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือในแง่ภาคอุตสาหกรรมหลังปี2516) หรือยกตัวอย่างหนังสือเสน่ห์ไม้แกะสลักล้านนา และหนังสือศิลปะพื้นบ้านล้านนา : การเปลี่ยนแปลงเพื่อการดำรงอยู่

****สุเทพ ลั่นไม่เซ็น MOU ปรองดองย้ำไม่เอานิรโทษกรรม 112 ด้านณัฐวุฒิ อัดอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง
http://prachatai.com/journal/2017/01/69664
(สุเทพ จากทำกิจกรรมตอนเรียนเดินขบวน จัดปราศรัย(ไฮปารค์)เรียนจบปี15 เคยอยู่ในยุคแนวคิดของ 3 ประสาน คือ กรรมกร ชาวนา และนักศึกษา/ปัญญาชนต่อมาทำงานที่มช.1ปีก่อนไปเรียนต่ออเมริกา แน่ละประเด็นเรื่องตัวตนคนเดือนตุลาเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนผมได้กล่าวไปบ้างแล้ว แต่การศึกษาอเมริกาสะท้อนคนแบบสุเทพ?)
“ป.ป.ช.” แจงไม่เอาผิด “สุเทพ” รับเงิน-นกหวีดทองคำ” ตอนชุมนุม กปปส.
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_22705

10.2

ผมหายตัวจากเฟซฯ หยุดพักการใช้งาน เคลียร์งานอื่นหลายเรื่องด้วยกัน บางงานยังไม่เสร็จ และผมเข้ามาเช็คติดต่อข้อความผู้คน กับผ่อนคลายอารมณ์ในโลกอินเตอร์เน็ต แวะมาเล่าเรื่องงานแบบเปิดเผยได้ไม่คาดหวังมาก เผื่อฟลุ๊คเพิ่งซุ่มส่งขอทุนไปประชุมงานวิชาการต่างประเทศ โดยเขียนCVกับจดหมายเรียบร้อยบอยๆ ครับ^^
(ภาพประกอบธรรมชาติ ที่ประชุมแห่งหนึ่งในเชียงใหม่)

10.3
ผมมีภาพเซลฟี่ ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ ราตรีสวัสดิ์ ครับ

11 ก.พ.
วันมาฆบูชา ทบทวนความทรงจำ(*) ก่อนสังฆราชปัจจุบันขึ้นดำรงตำแหน่งผม ไปได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวหนึ่ง ใช่ตามข้อมูลนั้นด้วย
ดังนั้น ผมหวนคิดถึงภาพไม้แกะสลักลายจักรวาลหรือไตรภูมิ
*ปริศนาปัญหาพระธัมมชโย ธรรมกาย และสังฆราช

ภาพกรุงเทพฯไปท่ารถสู่พิจิตรคิดถึงอดีตเรื่องรถตู้ และการโดยสารต่างๆ

วันนี้ผมเข้าวัด เห็นภาพแนะนำรอยพระพุทธบาทศิลปะล้านนาจำลอง

11.2
101 สิ่งที่คุณอาจไม่รู้ เกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่
1. กว่าจะมาเป็นคำเขียนในภาษาอังกฤษว่า Chiang Mai ชื่อเมืองเชียงใหม่เคยเขียนในภาษาอังกฤษได้ 100 กว่าแบบ ตัวอย่าง(ที่ดูแปลกตา เช่น Chiang-may, Jagomai, Kiangmai, Zimme) ตามไปอ่านได้ที่ http://www.chiangmai-chiangrai.com/how_to_spell_chiangmai.html บทความโดย
ผู้พันรอย ฮันสัน
93. ร้านกาแฟ (ที่เป็นร้านเป็นเรื่องเป็นราว) ในเขตเมือง (เทศบาลนครเชียงใหม่) มีมากกว่า 150 ร้าน
http://www.compasscm.com/view/116
ผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์เจอคนบอกจะเปลี่ยนร้านกาแฟไปจนกว่าครบทุกร้านในเชียงใหม่ หรือเรื่องเล่าแข่งกันนั่งร้านกาแฟโพสต์ภาพลงเฟซฯ อ่ะ ครับ
(ภาพประกอบการเดินทาง ณ สารภี มีร้านกาแฟ ที่ผ่านทางนั้นด้วยในความทรงจำ)

Nuttakorn Vititanon เอามาจาก hip เหรอ
555ผมลืมใส่อ้างอิงเอามาจากcompass ครับ
http://www.compasscm.com/view/1161

11 .3
ปั่นจักรยานหลายที่ แวะเข้าวัดมาฆบูชา

11.4
ภาพผมเซลฟี่ ณ สถานีรถไฟ ราตรีสวัสดิ์ ครับ

12 กพ
ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับหนัง คิดถึงหนังที่เพิ่งดูที่ผ่านมาภาคหนึ่งของ JOHN WICK(*) ดูแล้วน่าสนใจไปอาจจะไปดูหนังบู๊เรื่องนี้ภาคสองในโรงหนัง แต่หนังผีชีวะ ภาคอวสาน ดูแล้วบทค่อนข้างมั่วๆ แล้วดูย้อนหลังแต่ละภาค ยกตัวอย่างสั้นๆ กรณีดร.ไอแซค นี่ชวนให้แปลกใจ จากภาคก่อนๆ บทบาทไม่ค่อยมีแทบจะหายไปแล้ว ต่อมาเรื่องความทรงจำของอลิซ กลายเป็นประเด็นขึ้น ที่มาที่ไปดูมันส์ๆ อย่าไปคิดมากถึงหนังนี้มัน มีปรัชญามนุษย์นิยม(ไม่ใช่มนุษย์โคลนนิ่ง?) หรือธรรมชาตินิยม(?) ฯลฯ บางคนบอกที่หนังเรื่องนี้ต้องจบ นางเอกเริ่มแก่แล้ววิ่งไม่ไหว(ฮร่า) แล้วผมดูอยู่ดี
อย่างไรก็ตาม หนังที่อยากดูเช่น หนัง Tomorrow I will date with Yesterday’s You เห็นเพื่อนบอกว่าดี ฯลฯ หรือหนังหลายเรื่องที่ดูไม่ได้เล่าก็มีอยู่พอแค่นี้ก่อน ครับ
(ภาพประกอบจากหนังสือบุ๊คไวรัส A-Z หนังวรรณกรรม https://www.goodreads.com/book/show/23153372-01)
*ผมนั่งรถตู้ดูหนังฯ

JOHN WICK

Cherdchai Prasertsung คนเงียบเหงานี่…

อรรคพล สาตุ้ม เดาว่าคนเงียบเหงา นี่น่าจะหมายถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้คนไปดูหนังน้อยลง ผมยังเก็บตังค์คิดแล้วคิดอีก เช่น อยากดูหนังAmerican Honey หนังได้รางวัล แต่เพื่อนบอกไม่ดีหนังอินดี้ที่เก่ามาก วิธีถ่ายทำก็เก่า ถือกล้อง ถ่ายย้อนแสง เขาทำกันมาเยอะ มันแค่ลอกสไตล์ตามกันมา หนังอินดี้ก็ถ่ายเนี้ยบได้ ทำมุมกล้องเจ๋งๆ ได้
เมือกี้คุยข้อความถามหนังอีกเรื่องว่าน่าดูในโรงหนังด้วย

อรรคพล สาตุ้ม รัฐบาลบอกมีปัญหาไม่ถนัดเศรษฐกิจ กระแสโจมตีเรื่องเงินคงคลังน้อย ขาดดุลงบ ฯลฯ ส่วนตัวผมได้แรงบันดาลใจหาเงินก่อนจากภาพที่ดูหนังสือภาพราคาแสนกว่าบาท ครับ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1590929444269611&id=100000577118415

12.2
การเลือกตั้งที่อเมริกา มีการเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์ ที่ได้ประธานาธิบดี ไม่ดี มีคนพูดถึงปรากฏการณ์ของมวลชน แนวประชานิยม(Populist) ฝ่ายขวากัน โดยผมเคยเขียนเปรียบเทียบไทยกับฟิลิปปินส์ไปแล้ว ในแง่มุมชุมชนจินตกรรมฯ ขยายความแง่มวลชน แนวประชานิยม เป็นองค์ประกอบชาตินิยมด้วย อย่างไรก็ดี ก่อนหน้าที่จะเป็นดูแตร์เต(จากมินดาเนาที่เปรียบเทียบกับชายแดนใต้ไทย) คือ อากีโนที่3 ก็ไม่โดนรัฐประหารจากกองทัพ หรือทรัมป์คงไม่โดนรัฐประหารจากทหาร(*) และตึกทรัมป์(**) ต้องระวังจะเป็นเหมือนตึกเวริด์เทรด คนขึ้นเครื่องบินคงกังวล

(ภาพประกอบเกี่ยวกับตึกทรัมป์)
*ดูข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ผมรวบรวมไว้ก่อนและหลังเลือกตั้งในอเมริกา ยกตัวอย่างพรรคกรีน แซนเดอร์ส และฮิลารี
‘โดนัลด์ ทรัมป์’ ส่งสัญญาณต่อต้านสหภาพแรงงาน-หนุนบรรษัทใหญ่ข่มเหงคนทำงาน
http://prachatai.com/journal/2016/12/69216

ทรัมป์ 101: ที่มาและที่ไปของสหรัฐอเมริกายุคประธานาธิบดีทรัมป์
http://prachatai.com/journal/2016/12/69223

วิธีการนอกลู่ของทรั้มพ์
http://thaienews.blogspot.com/2016/12/blog-post_91.html
ทรัมป์กับโลกปัจจุบัน โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
http://www.matichon.co.th/news/331902

ชาวอเมริกันประท้วงไม่เอาทรัมป์
…ฝูงชนผู้ประท้วงในนครชิคาโก้ รัฐอิลลินอยส์ ต่างออกมารวมตัวป่าวร้อง “ไม่เอานายทรัมป์ ไม่เอาองค์กรเหยียดผิว ไม่เอาลัทธิชาตินิยม และนายทรัมป์ไม่ใช่ประธานาธิบดีของพวกเขา”
http://tr-online.phalcon.ni11.pw/clip/84621

เบอร์นี แซนเดอร์ส สุภาพบุรุษนักการเมืองสายพันธุ์ใหม่http://www.komchadluek.net/news/foreign/221912

เบอร์นี แซนเดอร์ส ชี้เหตุแพ้โหวตไพรมารี สหรัฐฯ “คนรายได้น้อยไม่ยอมมาใช้สิทธิทางการเมือง”
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1461753680
เลือกตั้งสหรัฐฯ: พรรคกรีน-ทีมคลินตัน ขอนับคะแนนใหม่บางรัฐหวั่นถูก ‘แฮก’ ผลเลือกตั้ง
http://prachatai.com/journal/2016/11/69058
NOAM CHOMSKY CALLS FOR ‘MILITANT LABOR MOVEMENT’ TO TRANSFORM AMERICAN POLITICS AND FIGHT TRUMP
http://www.inquisitr.com/3932163/noam-chomsky-calls-for-militant-labor-movement-to-transform-american-politics-and-fight-trump/

**ตึกทรัมป์ ในงานเขียนของเดวิด ฮารวีย์

12.3
ผมดูรูปภาพไตรภูมิ คิดสร้างงาน แล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากจับดินสอทำภาพสเก็ต น่าสนใจวาดบ้าง

12.4
วันนี้กินข้าวกับปลาเลยก้างปลาติดคอ บางทีรีบเร่งก็ไม่ดี พักผ่อนก่อน ฮร่า ราตรีสวัสดิ์ ครับ

13 ก.พ.
ผมพยายามเป็นนักอ่านที่ดี ดูงานศิลป์ไม้แกะสลักที่วัดพันอ้นตามการอ่านหนังสือ น่าจะได้รางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม น่ะ ฮร่า (ครม.เห็นชอบ แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ตั้งเป้าระยะ 5 ปี คนไทยใช้เวลาในการอ่านเฉลี่ย 90 นาทีต่อวัน กระตุ้น-ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน-สร้างสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้)
http://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.php?nid=7778&filename=index

13.2
เพื่อนแนะนำหนังMoonlights บอกหนังเกย์ให้ลองดูคิดในใจตลกแล้ว นี่จะวาเลนไทน์ น่ะเฟ้ย บังเอิญเจอบทความเรื่องเกย์ๆ อีกฮร่า
เว็บเกย์อ้าง “ฮ่องเต้ฮั่น” ส่วนใหญ่เคยผ่านประสบการณ์ทางเพศกับผู้ชายด้วยกัน

https://www.silpa-mag.com/featured/article_1442

13.3
ผมเพิ่งเสนอให้คนเขียนบทหนังสั้นอาจจะทำหนังส่งประกวด ไงๆจะมีฉากรถไฟไปนอนฝันก่อน ฮร่าๆ ราตรีสวัสดิ์

14 กพ
“รักในใจไม่หายไป”
ในใจกลางความทรงจำ
ผ่านภาพวาดสีน้ำเก่า
เราไม่ลืมจืดจาง
รักอันงดงามกาลเวลา
หลายปีดีดักมิแต่งงาน
ดั่งตกนรกหมกไหม้
คนเรามีแก่ใจคิดถึงกัน
ตราบใดโลกเรามีรักหวังดี
จักปราศจากเลวร้ายระยำ
จำไว้สุดท้ายสะสมพลังเล็ก
น้อยคอยตลอดเปลี่ยนโลก
นี้ให้เกิดสวนสวรรค์เราด้วยกัน
(ภาพวาดสีน้ำเก่าๆ โดยผมวาดเองจากต้นแบบภาพวาดสีน้ำมันมั้งจำไม่ค่อยได้ แหะๆ ถ่ายภาพเล่นๆสร้างคำ ให้รำลึกความทรงจำ)

14.2
ก่อนนอนนึกถึงแผนที่ความทรงจำในภาพถ่ายเก่าสมัยหนุ่มๆ ฮร่า ราตรีสวัสดิ์ おやすみなさい。โอะยะซุมินะไซ

Lom Lullmy หยั่งก๊ะ…ทาเคชิ

อรรคพล สาตุ้ม ใช่ ทาเคชิ คาเนชิโร่ ที่แสดงเรื่องChungking Express ผมก็ว่าเท่555 https://www.youtube.com/watch?v=DnqdiH-VKzg

Lom Lullmy คนนี้ล่ะค่ะ

จะว่าไปภาพขาวดำนี้มีความหลังเพื่อนหญิงถ่ายให้ผมเป็นนายแบบ ผ่านมุมมองหญิงๆ ตอนเธอเรียนถ่ายภาพ พอไปห้องอัดภาพ เพื่อนผมมาเล่าให้ฟังว่าเขาแปลกใจว่ามีรูปผมด้วย ปล.ผมชอบหนังพระเอกออกแนวbad boy อีกเรื่องที่ทาเคชิ แสดงในหนังFallen Angels
Only You – from Fallen Angels

5555บางคนบอกว่าผมเหมือนพระเอกตัวละครหนังเรื่องแฟนเดย์ https://www.youtube.com/watch?v=poTAVXJU2hM
Lom Lullmy เพลงเพราะค่ะ

จริงๆ แฟนเดย์มีคำวิจารณ์อยู่จำนวนไม่น้อย ในแง่โรคจิต เช่น แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว – ในเรื่องความรัก..เราทุกคนล้วนโรคจิต หรือ บทเรียนตบหน้าคนดีจากแฟนเดย์ (มีเส้นใยบางๆระหว่างการเป็นชายแสนดี กับ คนที่ดูโรคจิต)

Nong Bun หล่อมากครับ อาจารย์ หยั่งกับพระเอกกำหลี 55555

อรรคพล สาตุ้ม พระเอกเกาหลีเลย 555 พระเอกญี่่ปุ่นก็ได้ พอดีเพิ่งดูหนังแฟนเดย์ไปไม่นาน นางเอกนุ้ย ก็คือ ตึกเวิล์ดเทรด ที่บอยอยากจะพุ่งชน55555 https://www.facebook.com/tumruenglen/photos/pcb.631639077015094/631638843681784/?type=3&theater

Fiats Hmee ไอดอลผมคับ

อรรคพล สาตุ้ม 555ผมคิดถึงพวกคุณเหมือนกัน ดูหนังฟรีแลนซ์ไปหมาดๆ ประโยคนี้นึกถึงหนังเลย

15 กพ.
หลายวันมานี้ไปหลายสถานที่เรื่องวิเคราะห์ตัวเลขหวยหรือล็อตตารี่ ได้ยินมาต้องซื้อบ้าง ตามภาพประกอบของผม หาเงินเผื่อสร้างหนังสั้น เนื่องจากไม่มีทุนส่งประกวด ดูบทความคนเขียนเกี่ยวกับหนัง Resident Evil ในนิตยสารเกี่ยวกับปรัชญาฯ ทำให้บังเอิญอ่านเจอหนังสือคนเขียนคนเดียวกันเกี่ยวกับล็อตตารี่ จับสลาก อยู่ที่โชคดี มีทั้งทฤษฎี ฯลฯ เยอะแยะ คนเขียนสอนรัฐศาสตร์ด้วย
Peter Stone teaches Political Science at Trinity College Dublin. He is the author of The Luck of the Draw: The Role of Lotteries in Decision Making (Oxford University Press, 2011).

Zombie Movie Morals (I) | Issue 96 | Philosophy Now
https://philosophynow.org/issues/96/Zombie_Movie_Morals_I

15.2
รอต่อไปอย่างมีความหวัง แม้ภาพนี้ผมจะแก่มากขึ้นโดยเปรียบเทียบกับรูปอดีตสมัยหนุ่มๆ555 잘 자요 (ชัล จา-โย) “ฝันดีนะ”

Anusorn Phattanasarn รอไรครัชบอย^^

รอรักก็ได้ 55

รอกลับไปผอมเหมือนเดิม5555

รอถูกหวยรางวัลที่1 ก็ได้

Jibjib Thitisat ช้าๆได้พร้าเล่มงามค่ะเพื่อนบอย👍😄

อรรคพล สาตุ้ม ฮร่าเห็นด้วยกับจิ๊บ ครับ

16 ก.พ.
ข่าววัดธรรมกาย ไม่ใช่เกมจับโปเกม่อน นี่เป็นปัญหาจริงๆ ในแง่ส่วนตัวทบทวนความทรงจำได้จากงานเขียนเก่าๆ ติดตามได้(*) การเมืองในศาสนาพุทธไทย
*https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1589896007706288&set=a.103468286349075.7792.100000577118415&type=3&theater

16.2
ผมหาเรื่องเล่าหลังซื้อหวยบ่ถูก หวนความทรงจำเผลอซื้อหนังสือราคาถูกจากงานสัปดาห์หนังสือมช.มาหลายเล่ม ไม่อยากซื้อมาเต็มห้อง แต่เห็นหนังสือเกี่ยวกับหนังราคาถูกบางเล่ม โดยผมอ่านหนังสือของ 8 ผู้กำกับภาพยนตร์ระดับครูฯ(ผมมีหนังสือของฟิลม์ไวรัสหลายเล่ม และเล่มนี้filmsickร่วมเขียนด้วย) และหนังสือสี่ยอดผู้กำกับแห่งเอเชียตะวันออกฯตามรูป ซึ่งส่วนตัวจริงๆ ผมไม่เชื่อทฤษฎีประพันธกร (Auteur Theory)ต่อผู้กำกับ

แน่ละผู้กำกับไม่ใช่แค่กำกับการแสดง ฯลฯ ผมเชื่อความเป็นทีมมากกว่าผู้กำกับแนวนี้ น่าสนใจหาอ่านเพิ่มเติมแบบผกก.สัตยาจิต เรย์ เคยกล่าวถึงเทคนิคถ่ายภาพ และช็อตการถ่ายภาพบริบทบรรยากาศ

โดยผมเล่าย่อๆ พร้อมข้อมูลที่อ้างอิง คือ เรย์พูดถึง…ข้อจำกัดของงบประมาณเรย์เชื่อว่า เหตุผลเบื้องต้นที่ทำให้หนังกลุ่มนิวเวฟของฝรั่งเศสหลีกเลี่ยงความประณีต ก็เพราะความประณีตต้องอาศัยเวลา และเวลาหมายถึงเงิน เพียงแต่อัจฉริยภาพของกลุ่มนิวเวฟคือการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนี่เอง ในเมื่อหนังอย่าง Jules et Jim ของฟรังซัวส์ ทรุฟโฟต์ ต้องการเล่าเรื่องราวที่ทวนกระแสอยู่แล้ว เนื้อหาจึงไปกันได้ดีกับรูปแบบที่ใช้การตัดต่อแบบกระโดด (jump-cut) การหยุดภาพนิ่งและการถ่ายจากกล้องแบบ handheld ถ้าลองจินตนาการว่าหนังเรื่องนี้ใช้วิธีถ่ายทำเรียบรื่นประณีตแบบหนังทั่วไป เราคงไม่รู้สึกอ่อนไหวไปกับพฤติกรรมเพี้ยน ๆ ของตัวละครในหนังเรื่องนี้เป็นแน่
http://bookvirus50d.com/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-satyajit-ray-%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3/

16.3
ผมแก่แล้วรำลึกความทรงจำสมัยหนุ่มๆ นศ.กิจกรรมกับเสื้อสูทประจำตำแหน่งสวัสดิการ สโมสรนศ.(เป็นองค์กรนศ.)ราตรีสวัสดิ์ 안녕히 주무세요 (อัน-นยฺอง-ฮี จู-มู-เซ-โย)

เฮ้ยยยย ในความหมายอะไร ครับ 555 ผมดูสารรูปเป็นลุ๊คแนวพวกฮิปปี้ ฮิปฮอบ ฮิปสเตอร์ เด็กเนริด์ เด็กแนว แบดบอย ชายแสนดี Play boyฯลฯ หรือ ผมได้รับการเลือก(ตั้ง/ในมหา’ลัยไม่มีรัฐประหารโดยทหาร?) อะไรในแบบใด
เพลงประกอบฮร่าๆMV Walk You Home Ost.ไอฟาย..แต๊งกิ้ว..เลิฟยู้

21 กพ.
“อุดมการณ์และวัฒนธรรมพุทธไทย” กรณีครูบาศรีวิชัยกับพระธัมมชโย
21 กุมภาพันธ์2455 (ค.ศ. 1913) – พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงออกพระราชบัญญัติเรื่อง “ประกาศวิธีนับวัน เดือน ปี” ให้เลิกใช้รัตนโกสินทรศก และให้เปลี่ยนไปใช้พุทธศักราช เป็นศักราชประจำชาติ โดยวันที่ 21 ก.พ.พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939) – ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา มรณภาพ

โดยประวัติของท่าน ตั้งแต่เกิดมีบิดา ชื่อนายควาย และมีลูกศิษย์ครูบาขาวปี๋ ที่ต้องนุ่งห่มขาว ซึ่งประเด็นเด่นๆ เช่น ถูกจับอธิกรณ์ครั้ง 2 เป็น “กบฏในพุทธจักร “อธิกรณ์ครั้งที่ 4 ในข้อหากบฏผีบุญ เจ้าคณะแขวงลี้และนายอำเภอกล่าวหาว่า วัดบ้านปางไม่ยอมจัดทำซุ้มถวายพระพรที่ประตูรั้ว ปฏิเสธการตีฆ้องลั่นกลอง ตามประทีปโคมไฟ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช รัชกาลที่ 6 (มีกบฏ รศ.130 เรียกร้องประชาธิปไตยเป็นความเจริญก้าวหน้า) เป็นต้น

เมื่อเราสามารถค้นดูทบทวนยกตัวอย่างครูบาศรีวิชัย(รูปปั้นสมัยยุคจอมพลสฤษดิ์) เป็นประวัติศาสตร์ของการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ในแง่ที่ผมเคยเขียนเรื่องเน้นปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างวัฒนธรรม มาต่อเนื่องแล้วจากแนวประวัติศาสตร์(*) โดยย้ำซ้ำหนังสืออย่างSiam mappedฯ เคยเขียนถึงเรื่องประวัติอดีตสำนักธรรมกายกับผู้นำทหารฯลฯ ด้วย

ที่นี้ ผมเขียนย่อๆในแง่การเปลี่ยนแปลงของวัดเอง ความสำคัญของปัญหาโครงสร้างส่วนบน ทั้งอุดมการณ์ และวัฒนธรรมความเป็นพุทธ ที่ปะทะกับอุดมการณ์ลัทธิทหาร อำนาจนิยมใช้ม.44 เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่รอการพิสูจน์ของธัมมชโย ไม่ใช่ให้อุดมการณ์ทหาร ยกตัวอย่างจอมพลสฤษดิ์ มีกรณี กบฏผีบุญ ศิลา วงศ์สิน ตั้งตนเป็นผู้วิเศษเป็นผู้มีบารมีเหนือคนอื่น อ้างว่าตัวเป็นพระศรีอาริยเมตไตรย โดยจอมพลสฤษดิ์สั่งให้ใช้ ม.17 ประหารนายศิลา ด้วยการยิงเป้า ที่จังหวัดที่เกิดเหตุ นครราชสีมา ปิดตำนานผีบุญ(“เขาว่ามึงทำตัวเป็นผู้วิเศษ?”โดย กนก รัตน์วงศ์สกุล เปรียบนายศิลากับพระธัมมชโย)

ดังนั้น ประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นการเปรียบเทียบของอุดมการณ์และวัฒนธรรมอย่างไม่ให้ประชาชน เสรีบังคับ ต้องให้เราเลือกเชื่อลัทธิทหาร มาจากรัฐประหารยุคจอมพลสฤษดิ์ ถึงคสช. ที่ไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพมาจากเลือกตั้งของประชาชนในพ.ศ.นี้

*ย้อนดูลิ๊งค์ต่างๆ ที่ผมเขียนมาแล้วตามลิ๊งค์ได้ ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงฆ์ ฯลฯ

**ภาพประกอบผมถ่ายภาพจากทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ
(หลายปีจากท่านมรณภาพ ต่อมามีการปั้นรูปครูบาศรีวิชัยโดยศิลป์ พีระศรี)

21.2 ก.พ.
ผมหยุดพักเฟซฯ ไปติดต่องาน ฯลฯ และส่วนตัวผมคิดค้นแผนถ่ายหนังสั้นทุนต่ำจากที่เคยถ่ายทำหนังสั้น “สร้างหนังสั้น”(*) น่าจะงบประมาณ900 บาทละมั้ง ในความทรงจำ และเริ่มคิดถึงทีมงานถ่ายทำหนังสั้น นักแสดง สถานที่เชียงดาว(?) เนื่องจากเกริ่นไว้กับเพื่อนที่ทำละครฯอยู่ที่นั่นไว้ อาจจะเปลี่ยนใจคิดทบทวนค่าเดินทางไปด้วย
(ภาพประกอบ ณ หน้าผา วังบัวบาน ตำนาน ที่เคยถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ไทย)

*“สร้างหนังสั้น”

21.3 กพ.
เมื่อวานผมตัดผมบอกช่างขอทรงผมฮิปสเตอร์ไม่ได้ ฮร่า มาถ่ายภาพย้อนแสงเล่นๆ ผมเป็นฮิปสเตอร์ไม่ได้รำลึกอดีต ราตรีสวัสดิ์ ดูแลสุขภาพตามสภาพอากาศ ครับ

23 กพ.
การสะสมความทรงจำ(จบ)
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) – พล.อ. สุนทร คงสมพงษ์ ประธานคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ก่อรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534 ร่วมด้วยพลเอกอิสระพงศ์ หนุนภักดี(บิ๊กตุ๋ย เสียชีวิต17 ก.พ.60) ฯลฯ โค่นล้มรัฐบาล พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาเกิดพฤษภาทมิฬ 2535

เมื่อผมเปรียบเทียบทบทวนความทรงจำจากเรื่องเล่าการสะสมความทรงจำ(*) ซึ่งยกตัวอย่างตอนผมเรียนป.โท มช.เจอรุ่นพี่พรรคนศ.ฯ ที่มีชื่อในยุคพฤษภา 35 ณ ท่าแพ ในนาม “สมช.”(**) และข้อสังเกตความทรงจำอาจจะรายละเอียดมีแต่ละกลุ่มยุคนั้น ที่ร่วมกันสู้มีทั้งสหภาพแรงงานในกรุงเทพฯ กลับมาเรียนป.โท ก็ได้คุยกันอย่างรุ่นพี่ก็มาแนวสนใจทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม ส่วนตัวผมก็เคยเล่าประวัติส่วนตัวสมัยพรรคนศ.การออกค่ายต่างๆ(ผมเคยทำงานดำรงตำแหน่งสวัสดิการ สมช.)และกิจกรรมไปบางส่วนในมรดกความทรงจำ (***)

โดยผมทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับแม่น้ำโขง และผมได้รางวัลยอดนักอ่านในปี2548 เขียนถึงหนังสือรวมเรื่องสั้นเจ้าชื่อทองกวาว ซึ่งบริบทหนังสือ คือ ปี2500ถึงปี2511 กว่าจะมีร่างรัฐธรรมนูญได้ เกิดกระแสเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเพื่อนำระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยทางรัฐสภากลับสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง กระแสเรียกร้องสูงขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดได้เกิดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในปี 2512 โดยผู้นำทางทหารได้จัดตั้งพรรคสหประชาไทยขึ้นและสามารถเอาชนะเลือกตั้งได้ จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรีและจอมพลประภาส จารุเสถียรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ควบคุมอำนาจทางการเมือง การปกครอง เอาไว้ทั้งหมด

ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2512 นักศึกษาผู้สนใจด้านวรรณกรรม ใน ชมรมวรรณศิลป์ ได้รวมตัวในนาม กลุ่มหนุ่มที่ราบอิงดอย เช่น สุภาพ คลี่ขจาย, ธงชัย สุรการ, สุเมธ แสงนิ่มนวล, สถาพร ศรีสัจจัง ฯลฯ ร่วมกันทำหนังสือ เจ้าชื่อทองกวาว โดยเนื้อหาสาระ นอกจากจะเป็น พวกที่เรียก ว่า สายลม แสงแดด แล้ว เริ่มมีการให้ความสนใจปัญหาทางสังคมบ้าง เช่น ความฟอนเฟะทางวัฒนธรรม อันเป็นผลพวง มาจากฐานทัพสหรัฐในประเทศไทย… (****)

ฉะนั้น ผมอ่านเจ้าชื่อทองกวาวได้ความรู้ผ่านการรับรู้ช่วงเวลานั้นมาจากประสบการณ์เป็นนักศึกษา เมื่อคนแต่ละคนมีชีวิตกับการศึกษา เรียนจบไป แยกย้ายทำงานคนละทิศคนละทางตามเส้นทางตนเอง บางครั้ง คนบางคนได้จากเราไปพร้อมกับชีวิตของเขาหรือทิ้งฝันกับอุดมคติฝากไว้ ก็เหมือนที่ผู้เขียนหลายคนในหนังสือทองกวาวได้ถ่ายทอดประสบการณ์เอาไว้ ในเรื่องสั้นด้วย

ดังนั้น ประวัติศาสตร์ของความทรงจำสะท้อนอัตลักษณ์หรือตัวตนของผม(*****) ผ่านข้อมูลอุปมาการสะสมความทรงจำ อันยุ่งเหยิงเกินจริงดั่งเรื่องสั้น/เรื่องยาว และบริบทจริงๆในความเป็นจริงชีวิตเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติ

โดยสรุป ผมเขียนให้เห็นเปรียบเทียบHero เช่น จำลอง(ประวัติ6ตุลามาพฤษภาต่อมาพธม.+สมณะโพธิรักษ์ฯลฯ),สุเทพ(ก่อน14ตุลามากปปส.+พระพุทธะอิสระท้าท้ายพระธัมมชโย เป็นต้น) ในอดีตบางแง่มุมต่ออัตลักษณ์ตัวตนเปลี่ยนไป แม้ว่าโรดแมปของรัฐบาลคสช.ตั้งแต่แรก ถ้าจำกันได้ ก็อยากให้สมานฉันท์ หรือวาทกรรมปรองดอง ก็มีข้อถกเถียงเรื่องความสมานฉันท์ สามัคคี มาตั้งแต่ยุค6 ตุลา โดยทบทวนความทรงจำเรื่อง 6 ตุลา ความอิหลักอิเหลื่อแห่งชาติ และอ่านเรื่อง “ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา” นั่นแหละ กลายเป็นคสช. แต่เราเชื่อมั่นต่อธรรมชาติของมนุษย์นิยม ในความยุติธรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมไม่ว่าผลกระทบกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน นี่แหละความทรงจำของผมจากปี2540-60ด้วย

*การสะสมความทรงจำ(3)

(หลัง14 ตุลา บางคนต้องหนีจากเชียงใหม่ข้ามแม่น้ำโขงข้ามไปฝั่งลาว ด้านอำเภอเชียงของอย่างที่เล่าไปแล้วโดยภาพประกอบแผนที่แสดงแม่น้ำของ(โขง)ในไตรภูมิ รวมทั้งแผนที่อุปมาเป็นชาติยุคนั้นด้วย)

**ข้อมูลรุ่นพี่ยุคพฤษภา35 ตอนปี48-50 เล่นการเมืองอยู่พรรคประชาธิปัตย์ ในปัจจุบัน ผมเข้าใจว่าเลิกเล่นการเมืองแล้ว(ดูภาพประกอบและลิ๊งค์เพิ่มเติม)
http://www.asoke.info/09Communication/DharmaPublicize/Book/jumlonglife/jumlong_006.html
ประวัติพรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ ในช่วงพฤษภา 35

(ผมเข้ามหา’ลัยปี40 เพื่อนสมัยทำกิจกรรมน้อยกว่าผม โดยเปรียบเทียบไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่ง สมัยแสวงหาไปหลายชมรมวรรณศิลป์ ชมรมอาสาฯ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติฯลฯ ทำตำแหน่งกรรมการหอพักนศ. ผู้ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ พวกนศ.กิจกรรมสมัยนั้นก็มีเรื่องซีเรียสแบบยุคนั้น บางคนสมัยก่อนทำกิจกรรมนศ.น้อย ตอนโตมาเป็นเอ็นจีโอโด่งดัง หรือคนทำกิจกรรมมาก สมัยผมบางคนไม่ได้ทำกิจกรรมแล้ว รายละเอียดนี้นศ.กิจกรรมหลังพฤษา35 อาจจะเป็นหัวข้อวิจัยได้อีกต่างหาก)

***ภาพประกอบของผมกับหนังสือเจ้าชื่อทองกวาว แบบดัดแปลงกับเอกสารในความทรงจำด้วย
http://library.cmu.ac.th/cmubookfair/bookfair12/readwithbf02.html
(ภาพประกอบสมุดบันทึกออกค่าย รวมทั้งรูปผม)
เมื่อวันที่ 14 มกรา ที่ออกพื้นที่เรื่องงาน

หลายวันก่อน ผมพบปะสนทนาผู้คน และต่อมาต้อนรับพ่อในวันศุกร์

พินิจพิเคราะห์น้ำท่วมภาคใต้ต่อน้าตู่

ช่วงของชีวิตที่ต้องอ่านหนังสือหลายเล่ม(ยกตัวอย่างHistory, memory, identity อ้างงานชุมชนจินตกรรมฯโดยอ.เบน)

ภาพทบทวนการเดินทางจากประชุมงานฯ ที่เชียงใหม่(ทำให้ผมดูบันทึกเก่ากับทำบันทึกใหม่*)มากรุงเทพฯ
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1571385649557324&id=100000577118415

จากหอศิลป์ฯ มาเซ็นทรัลworld

ต้อนรับตรุษจีน ถ่ายรูปคู่กับตุ๊กตาหินจีน(ศิลปะจีน) ต่อมาภาพไหว้พระเข้าวัดดูภาพจิตรกรรมที่วัดปทุมวนาราม

ภาพกรุงเทพฯไปท่ารถสู่พิจิตรคิดถึงอดีต

นั่งรถตู้ดูหนัง

****ต้นสายธารขบวนการนักศึกษาภาคเหนือ
http://www.2519me.net/NTOctober/NTOcontent/NTOfiles/northernmemostudentpolitichistories4.htm
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2511) ภายใต้รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ใช้เวลาร่างร่วม 9 ปีเศษ
(10 ที่สุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1400849024&grpid=02&catid=02
14 ตุลา ในต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่
http://www.14tula.com/province/chiangmai.htm
*****เปรียบเทียบกับกำนันสุเทพ จากทำกิจกรรมตอนเรียนเดินขบวน จัดปราศรัย(ไฮปารค์)เรียนจบปี15 เคยอยู่ในยุคแนวคิดของ 3 ประสาน คือ กรรมกร ชาวนา และนักศึกษา/ปัญญาชนต่อมาทำงานที่มช.1ปีก่อนไปเรียนต่ออเมริกา แน่ละประเด็นเรื่องตัวตนคนเดือนตุลาเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนผมได้กล่าวไปบ้างแล้ว แต่การศึกษาอเมริกาสะท้อนคนแบบสุเทพ? หรือกรณีอเมริกาผมเคยเขียนเปรียบเทียบไว้ดูเพิ่มเติมได้

23.2 ก.พ.
ประเด็นเรื่อง “แผน”และ “แผนที่ความทรงจำ”
ผมจะร่วมเขียนบทร่วมกับคนเขียนบท และแผนที่ความทรงจำ(*)เป็นไอเดียที่ดี อาจจะเป็นไอเดียต่อสิ่งที่ผมเคยเขียนไว้ไม่ว่าจะเป็นโกดาร์ด ทรุฟโฟต์(**)กลุ่มผู้กำกับหนังนิวเวฟที่ผมเคยกล่าวไว้ อีกคนที่น่าสนใจคือ วิม แวนเดอร์ส (ผู้กำกับ wing of desire) ถูกจัดให้เป็นสายพันธุ์ของหว่องกาไว ในแง่หนังRoad Movie…หนังเปรียบเสมือนเส้นทาง แผนที่…ดูแผนที่ มันจะกลายเป็นภาพเปรียบของตัวชีวิตทั้งหมด (***)

ในที่สุดผมคิดใช้สถานที่ถ่ายทำตามธรรมชาติไม่ไกลนัก และนักแสดงสมัครเล่น แล้วถ่ายทำให้หนังสั้นลึกซึ้ง(****) โดยผมต้องตกผลึกในงบประมาณ และเวลาจำกัดทบทวนความทรงจำ(*****)ประสบการณ์งานกับแผนด้วย

*ภาพประกอบจากหนังสือPostmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism ที่อ้างอิงโกดาร์ด อีกประเด็น คือcognitive mapping ทำให้ผมเกิดไอเดียแผนที่ความทรงจำ
ดูประวัติ
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Godard
ผมก็ดูหนังของโกดาร์ดไม่กี่เรื่องอย่างมีสมาธิ ยกตัวอย่างหนังBreathless (1960 พระเอกแบดบอย)
http://dvdcanfly.com/nx/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1752

**ผมหาเรื่องเล่าหลังซื้อหวยบ่ถูก หวนความทรงจำ

ซื้อหวยหาทุนทำหนังสั้น

ก่อนนอนนึกถึงแผนที่ความทรงจำ

ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับหนัง

ผมหยุดพักเฟซฯ ไปติดต่องาน ฯลฯ และส่วนตัวผมคิดค้นแผนถ่ายหนังสั้นทุนต่ำจากที่เคยถ่ายทำหนังสั้น “สร้างหนังสั้น”

***ภาพประกอบจากหนังสือฟิลม์ไวรัส คู่มือผู้บริโภคหนังนานาชาติ(กล่าวถึงหนังของสัตยาจิต เรย์ ฯลฯ)และภาพจากหนังสือ WKW: The Cinema of Wong Kar Wai โดยWong Kar Wai ร่วมเขียนบกับJohn Powers เป็นหนังสือเล่าทั้งเรื่องส่วนตัวของหว่องกาไว และหนังของเขาด้วย
โดยส่วนตัวของผมดูหนังโกดาร์ด ทรุฟโฟต์ แวนเดอร์ส ดูไม่กี่เรื่อง แต่เฮียหว่องกาไว ผมดูครบทุกเรื่องแล้วจากดูAs Tear Go Byตอนนี้แฟนคลับเฮียหว่องฯ อาจจะเข้าใจPost modern,Post colonialในหนังเฮียหว่องฯ หรืออาจชอบเกิดจากเชื้อจีนในชีวิต กับประสบการณ์ในฮ่องกงเลยชอบด้วย

****ลึกซึ้ง คืออะไร โดยนิยามลึกซึ้ง ว. ลึกมากจนยากที่จะหยั่งรู้ได้ เช่น ปัญหาลึกซึ้ง คิดลึกซึ้ง.
(ตกผลึก โดยปริยายหมายความว่าลึกซึ้งแจ่มแจ้งจากการสะสมความรู้หรือความคิด เช่น เขาศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอย่างจริงจังจนความรู้ตกผลึก, งวดเข้า เช่น คดีนี้จวนจะตกผลึก.)
https://dict.longdo.com/search/*%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87*
*****เฟซฯ มีรำลึกอดีตให้ผมย้อนไปดู21 กุมภาพันธ์ 2012 ผมเขียนถึงหนังเรื่องHero(วีรชน/วีรบุรุษ) สามจอมยุทธ ดาบหัก,หิมะเหิน และ เวหา

(ตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูJohn wick2 ที่เค้าว่าเป็นAnti-Heroเลยครับ)
21 กุมภาพันธ์ 2014น้ำตาแม่อาย บทภาพยนตร์โดยนิติพงศ์ สำราญคงและอรรคพล สาตุ้ม

21 กุมภาพันธ์ 2016 ผมเล่าเรื่องเบาๆ ผมถ่ายภาพทรงผม

(21 กพ.2017 คนตัดผมบอกทรงผมฮิปสเตอร์มันตัวบุคคล เหมือนกับที่เค้าว่าทรงผม คีอานูรีฟ มันต้องทรงสกินเฮด)

ผมดูแต่หนังตลกคอมิดี้ เป็นหลักมากกว่าหนังนอกกระแสหลักกับหนังด้อยโอกาสนี่หว่า ฮร่า
Ost.Single Lady เพราะเคยมีแฟน – เธอทั้งนั้น

23.3 กพ.
โลเกชั่นอีกแห่ง น่าสนใจผมไปสำรวจแล้วถ่ายรูปอาร์ตๆ ตอนนี้ผมไข้หวัดขึ้นสมอง រាត្រីសួស្ដី อ่านว่า : เรีย ตแร็ย ซัว สแด็ย แปลว่า : ราตรีสวัสดิ์

Posted in Uncategorized | Leave a comment