มรดกชาตินิยมของทหารสงครามต่อTake over และการซ่อมสร้างประวัติศาสตร์ มรดก 14 ตุลา มรดก 19 กันยา

1 กุมภา
มรดกสงครามของทหารตั้งพรรค พคท.Takeoverพรรคของนิสิตนักศึกษา และมรดก 14 ตุลา
วันนี้ในอดีตวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) – พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบก ประกาศเปิดสมรภูมิร่มเกล้า ระหว่างไทย-ลาว ที่อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ผมใช้ตรรกะเหตุผลเพียงเรียนรู้จากอดีตทบทวนความทรงจำกับหลงลืมตามธรรมดาของมนุษย์ วิเคราะห์จุดเปลี่ยนเหตุปัจจัยกำหนด สะท้อนเงื่อนไขภาวะวิสัยยากจากก่อนและหลังรัฐประหารตามวันเวลา(*) ซึ่งผมได้เขียนถึงมรดกทางความคิดมาบ้างแล้ว ก็เตรียมร่างเขียนกรอบโครงเรื่องมรดกสงครามของทหารตั้งพรรค พคท.Takeoverนิสิตนักศึกษา มรดกสงครามเศรษฐกิจ มรดก 14 ตุลา มรดก35 มรดก 2540(มรดกวิกฤติเศรษฐกิจ) มรดก19กันยา และมรดกรัฐธรรมนูญ 50 ในโลกาภิวัตน์(ถ้ามีโอกาสจะเขียน) อันสะท้อนช่วงยาว

แต่ไม่มีเวลาเขียนยาวมาก โดยส่วนตัวเริ่มกรอบโครงเรื่องมรดกสงครามของทหารตั้งพรรค พคท.Takeoverนิสิตนักศึกษา (Takeover พรรคสัจธรรม ม.รามฯ และพรรคในม.ธรรมศาสตร์) มรดก 14 ตุลา จากจุดกำเนิดอดีตยาวไกลสะท้อนภาพกองทัพทหารไทย(ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ต่อมาดินแดนแห่งกระวานกับมะม่วง อาจหมายถึงภาคกลางไทยที่อาณาจักรพระเจ้าชัยวรมันที่2แผ่ไพศาลไปถึง ดินแดนนี้) ที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ที่ปราสาทนครวัด

จากภาพจำหลักหินด้านหนึ่งเป็นภาพกองทัพสยามที่ส่งไปช่วยรบกับพวกจาม เคยมีอักษรจารึกกำกับเหนือภาพไว้ว่า “สยำ กุก” (ปัจจุบันถูกเอาออกไปแล้ว) สันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงทัพสยามจากลุ่มแม่น้ำกก คือเชียงราย เชียงแสน หรือจากสุพรรณบุรี(หรือสยาม-ละโว้) และภาพจำหลักเห็นทหารจามบนเรือกับปลา ทหารเขมรจมน้ำ ฯลฯ(ภาพจากปราสาทBayon ณ นครวัด ดังกล่าว)

ซึ่งชาวจาม เรียนรู้กันมาว่าอยู่ในเวียดนาม ลำดับประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ก็ผมได้เขียนจุดกำเนิดรัฐชาติ และทหารไทย ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ไทยกับญี่ปุ่น Takeoverไทย ซึ่งผมเปรียบเทียบจีนกับญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ทหารขึ้นมาแทนฝ่ายปรีดี ช่วงพคท.ก็เข้าเกี่ยวพันตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 พอฝ่ายจอมพลป.พ่าย มีแนวร่วมพคท.กับสฤษดิ์ ตามแนวTakeover จอมพลป.ตั้งพรรคดังกล่าว

มรดกสงครามของทหารตั้งพรรค
อิทธิพลของอเมริกาต่อแนวคิดฝ่ายขวา มีตั้งแต่หลังช่วงทศวรรษ 2490 เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการแอนตี้คอมมิวนิสต์ของรัฐบาล ก็พบว่าช่วงนั้นทางการอเมริกาและฟิลิปปินส์มีการส่งเอกสารข้อมูลแนะนำวิธีการต่อต้านคอมมิวนิสต์มาให้ทางราชการไทยไม่หยุดหย่อน เอกสารเหล่านี้ก็เผยแพร่ในวงราชการ แล้วยังมีหนังแอนตี้คอมมิวนิสต์ของยูซิส (USIS – United States Information Service) มาเร่ฉายในชนบทไทย เป็นต้น

เมื่อภาพสะท้อนมรดกฐานทัพอากาศอเมริกา มีสนามบินที่อู่ตะเภา โคราช นครพนม อุบลราชธานี อุดรธานี โดยเรามาย้อนทบทวน กรณีพจน์ สารสิน(ที่มีชื่อสะพานสารสินที่ภูเก็ต) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 9 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2500 หลังจากการทำรัฐประหารของสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดยพจน์(ได้รับสนับสนุนจากอเมริกาเขาเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการของซีโต้/SEATO) ซึ่งต่อมากองทัพพยายามทำการปรับเปลี่ยนจากระบบโครงสร้างตามอเมริกา ภายใต้การต่อสู้กับกองกำลังคอมมิวนิสต์ จากเหตุการณ์ในเวียดนามใต้,ลาว และกัมพูชา ซึ่งโซเวียตและจีนหนุนหลังกองกำลังฝ่ายคอมมิวนิสต์ (ดูหนังThe Ugly American)

ซึ่งเรามีข้อมูลปรากฏแนวการวิเคราะห์อำนาจทางทหารขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี เดินตามนโยบายอเมริกา ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ ปีพ.ศ.2500 ทางไทยได้มีวางแผนพัฒนา เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มาเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความหมายธรรมชาติเน้นด้านกายภาพธรรมชาติมีค่าทางเศรษฐกิจ สมควรแก่การอนุรักษ์เพื่อความมั่นคงนั้น ปลูกฝังผ่านการศึกษาด้วย

กระนั้น ยกตัวอย่างสงครามเศรษฐกิจ มีป๋วย อึ้งภากรณ์ เคยบรรยายสงครามเศรษฐกิจ ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2510 และวันที่22 ม.ค. 2511 (ค.ศ. 1968) – วันก่อตั้งองค์กรปลดปล่อยสหปัตตานี(มีมรดกต่อเหตุระเบิดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 22 ม.ค.61 บริเวณหน้าตลาดสดพิมลชัยหน้าร้านค้าส่ง ซอย 3 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา)

จนกระทั่ง เกิดการเรียกร้องทางการเมือง พ.ศ.2516 และผลกระทบที่ก่อให้เกิดการตื่นตัวมีส่วนร่วมทางการเคลื่อนไหวของนิสิต นักศึกษา อาจารย์และ ภาคประชาชนต่อปัญหาด้านนโยบายการต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเน้นแต่เรื่องความมั่นคงโดยการปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ และในไทยมีขบวนการเคลื่อนไหวอีกครั้งในพ.ศ.2519 (ต่อมาเกิดสงครามโซเวียต–อัฟกานิสถาน ปี2522-32 ถูกขนานนามว่า “สงครามเวียดนามของสหภาพโซเวียต” Soviet Union’s Vietnam War และ “กับดักหมี” Bear Trap) แน่นอน มีสฤษดิ์ ตามแนวTakeover พรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพลป.ตั้งพรรคพรรคชาติสังคม (และพรรคสหภูมิ) มีถนอมร่วมตั้งพรรค ต่อมาถนอมตั้งพรรคสหประชาไทย แนวTakeoverด้วย

พคท.Takeover นิสิตนักศึกษา
กรณีทหารจากสงครามโลกครั้งที่2 จากญี่ปุ่นมาอเมริกา มีอิทธิพลต่อไทย และถนอม ตั้งพรรคสหประชาไทย จนกระทั่งเลือกตั้งและรัฐประหารตัวเองในปี2514 ต่อมาช่วง 14 ตุลาถึง 6 ตุลาฯ มีการเขียนมากแล้วจะเน้นมองTakeoverโดยยกตัวอย่างพคท.Takeoverนิสิตนักศึกษา และนักศึกษาTakeover พรรคสัจธรรม

กระแสพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย(พคท.)เข้ามาTakeover มีอิทธิพลต่อนักศึกษา และความคิดของพคท.องค์กรภาคประชาชนเข้มแข็งและทรงพลังมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย อาจจะสร้างเอกภาพในขบวนการนักศึกษาได้ และผลงานขบวนการนักศึกษามาจากพคท.จัดตั้งคนตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน เข้าไปมหาวิทยาลัยเลยกลายเป็นกำลังหลักของมหาวิทยาลัยที่เด่นที่สุด คือที่

รามคำแหง รุ่นที่ดังๆ อย่างบุญส่ง ชเลธร พินิจ จารุสมบัติ วิสา คัญทัพ ตอนเกิด 14 ตุลา พวกนี้บางคนอาจจะยังไม่จบ เพราะเรียนนาน แต่พวกนี้เป็นนักกิจกรรม ไม่มีไอเดียเรื่องการจัดตั้ง มีแต่การเคลื่อนไหวแต่พอมีนักกิจกรรมที่มาจากนักเรียนจำนวนหนึ่งเข้าไปในปี17-18 พวกนี้เริ่มรับกระแสพคท. ตั้งแต่เป็นนักเรียนพอเข้าไปถึงก็เข้าไปtakeoverพรรคสัจธรรม

แล้วกลายเป็นกำลังหลักของพรรคสัจธรรมไป เป็นต้น ธรรมศาสตร์เองก็เช่นกัน พร้อมๆกันนั้นพวกนี้(อดีตนักเรียนที่ได้อิทธิพลพคท.) ก็มีส่วนกระตุ้นทำให้นักศึกษาที่ทำกิจกรรม รุ่นที่เข้ามหาวิทยาลัยในช่วงนั้นพร้อมพวกเขากลายเป็นซ้ายแบบพคท.(ขบวนการ 14 ตุลา กับ พคท. โดยสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล)

เมื่ออเมริกามีฐานทัพและกำลังทหารในเมืองไทยแล้ว ก็ปรากฏข้อมูลจากบันทึกของนักศึกษาที่เข้าป่าในชั้นหลังบอกเล่าว่าข้างฝ่ายจีนก็ส่งกองกำลังเข้ามาช่วย พคท. รบกับรัฐบาลไทยในฐานที่มั่นทางภาคเหนือ เป็นภาพสะท้อนเชิงซ้อนดังกล่าว ทำให้ทหารไทยสัมพันธ์อเมริกากับการรบเวียดนาม ลาว สะท้อนผ่านภาพแผนที่อุปมาคอมมิวนิสต์เวียดนาม ลาว กัมพูชามาบ้างแล้ว(กระแสซ้ายจีน กับอุปมาทหารคอมมิวนิสต์จะTakeover คือ เขมือบอย่างปลากลืนกินไทย)

ต่อมาซีโต้ยุบเลิกอย่างเป็นทางการเมื่อ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2520 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของโลกได้เปลี่ยนไปมาก สหรัฐอเมริกาถอนกำลังทหารออกจาก เวียดนามใต้ และรัฐบาลที่อเมริกาสนับสนุนประสบความพ่ายแพ้ทั้งในเวียดนาม ลาว และกัมพูชา และทำให้องค์การซีโต้หมดความจำเป็นในฐานะเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้

มรดกของซีโต้ในประเทศไทยคงเหลือเพียงอาคารสำนักงานใหญ่ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ใช้เป็นที่ทำการส่วนหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศไทยอยู่หลายปี ต่อมาถูกรื้อถอนลงและมีการสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ (หลังปัจจุบัน)ในพื้นที่เดิม

แล้วมีพรรคความหวังใหม่ของชวลิต(2533) และพรรคร่วมต้านคณะรสช.(ดูดส.ส.เข้าพรรคสามัคคีธรรมเกิดพฤษภา35 ) ซึ่งมีข้อมูลแนวการวิเคราะห์และข่าว รวมทั้งนักวิชาการ มรดกพฤษภาปี2535 การดูดส.ส.Takeover หรือพรรคพลังธรรมในกระแสโลกาภิวัตน์ขึ้น (แล้วกลายเป็นพรรคไทยรักไทย) มีกระแสโลกิวัตน์ ก็การเกิดขึ้นของระบบทุนนิยมไร้พรมแดน เข้าครอบเศรษฐกิจระดับชาติและรัฐชาตินั้น เนื้อหาที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลัง คือ กระบวนการล่าอาณานิคมยุคใหม่ ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่โก้หรูว่าด้วยตลาดเสรีหรือการค้าเสรี การล่าอาณานิคมในยุคนี้ ผู้ล่าไม่ใช้เรือปืนหรือกองทัพใหญ่โตมายึดครองประเทศ แต่ใช้เงินและระบบสื่อสารไร้พรมแดนเป็นอาวุธสำคัญ

หลังสงครามเย็น ยุคอาณานิคม(แบบเก่า) มาสิ้นสุดลงเนื่องจากการปฏิบัติทางเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศได้ก่อให้เกิดเงื่อนไขใหม่ที่ระบบทุนโลก(ไร้พรมแดน)สามารถแผ่อำนาจครอบระบบโลกทั้งหมดโดยตรง การกำเนิดขึ้นของตลาดเงินและตลาดหุ้นไร้พรมแดน คือ ที่มาของพลังอำนาจใหม่เพราะระบบเงินเก็งกำไรไร้พรมแดนเหล่านี้สามารถขยายตัวเข้าควบคุมเหนือระบบเงินตราระดับประเทศทั้งหมดต้องขึ้นต่อการไหลเข้าหรือไหลออกของเงินไร้พรมแดน จนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฟองสบู่ขึ้น จนกระทั่งเงินไร้พรมแดนไหลออก ฟองสบู่ที่เกิดขึ้นก็จะแตกลง เศรษฐกิจระดับประเทศก็จะพังพินาศลง ตลาดหุ้นและตลาดเงินไร้พรมแดนได้กลายเป็นพลังอำนาจเหนือการเคลื่อนไหวของระบบเงินและการขึ้นลงของเศรษฐกิจ(ระดับชาติ)ทั่วโลก(**)

ซึ่งคนที่ลงทุนกับหุ้น ที่ดิน บ้านและคอนโด เพราะไม่มีใครซื้อ ใบโฉนดจึงไม่ต่างจากกระดาษเปล่า ส่วนคนกู้เงินมาขยายธุรกิจต้องเจอภาวะหนี้ท่วมตัว เพราะลูกค้าหนีหาย ขณะที่แวดวงก่อสร้าง จำใจทิ้งงาน เพราะไม่มีเงินทุนสร้างต่อ กลายเป็นตึกร้าง หมู่บ้านจัดสรรร้าง ส่วนคนทำงานบริษัทก็หนักไม่เบา โดนให้ออก เพื่อลดต้นทุน

มรดก 14 ตุลา
ภาพสะท้อนTakeoverดังกล่าวทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นมรดกตกทอดมาจากกระแสความคิดแบบพคท.ที่ปัญญาชน 14 ตุลาจำนวนมากเคยถูกพคท.Takeoverในสมัยก่อน และประเด็นนี้เป็นตัวกำหนด (determinant) ประเด็นอื่นๆ ส่งผลสะเทือนชักนำประเด็นอื่นๆ เหมือนกับเป็น “แกน” ของ “ฉันทามติ”หรือแห่งยุคสมัย” (Zeitgeist)อุปมาญี่ปุ่นTakeoverไทย(แล้วไทยไม่เหมือนญี่ปุ่นไม่มีรัฐประหาร)

เมื่อวันเวลาหลัง14 ตุลามามีการเปลี่ยนแปลงหลังสงครามเย็นเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า และผมเคยเล่าแล้วบางส่วนประสบการณ์ส่วนตัวของผมจากรุ่นพี่พรรคนักศึกษาในมหา’ลัยเชียงใหม่ มีชื่อถูกTakeoverในข้อมูลร่วมกันสู้ของมหาจำลองในปี35 (ผมเล่าเพิ่มสั้นๆยกตัวอย่างหนังสือจิตสำนึกและอุดมการณ์ของขบวนการประชาธิปไตยร่วมสมัยมีสัมมนาวิชาการฯปี38ก่อนพิมพ์ปี39ไม่มีเรื่องขบวนการนศ.?) มายุคสมัยผมทำกิจกรรมหลังปี2540 ต่อมามรดก14 ตุลา ตามชื่อหนัง 14 ตุลา สงครามประชาชน(หนังปี2544) ถ้าผมเล่าประสบการณ์สมัยเรียนและสมัยทำกิจกรรมจะยาวรวบรัด ตัดภาพมามรดก 14 ตุลา

ซึ่งการเปรียบเทียบไทยกับอินโดฯ (อ.เบนเคยเขียนไว้ปี2536ซับซ้อนอุปมาถึงผู้กำกับหนังสัตยาจิต เรย์ด้วย)แล้วพวกสหายไทยเคยเป็นคอมมิวนิสต์ไทยยังโชคดีกว่าอินโดฯได้อยู่ตำแหน่งมหา’ลัย สื่อสารมวลชน และรัฐสภา (ผมเคยเขียนถึงอินโดฯมาบ้างแล้วดังกล่าวโดยย่อสำนวนเปรียบเทียบทั้งพวกนศ.ที่เป็นอาจาย์มหา’ลัย โดยผมเขียนเปรียบเพิ่มเติมอินโดฯกว่าจะล้มซูฮาร์โตครองอำนาจนาน ก็หลังวิกฤติเศรษฐกิจ 40-41จึงได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากการเดินขบวนต่อต้านจากนักศึกษาและประชาชน)

แน่ละ เราทบทวนมรดกสงคราม มรดก 14 ตุลา มรดกรัฐธรรมนูญ 2540 คือ ช่วงทศวรรษ 1980(2523-2532)และ1990(2533-2542)ผู้คนในประเทศไทยมองเห็นและรู้สึกถึงลำดับเหตุการณ์ของการปฏิรูปสังคมและการเมือง หรือการปฏิวัติของยุคทศวรรษ 1960-1970(2502-2522)คนเหล่านี้คิดว่าพวกเขารู้ เกี่ยวกับประเทศไทยยุคต้นๆ แต่กลับพบว่าเขาจำไม่ได้ถึงความสำเร็จของความเป็นชาติ ในเชิงกายภาพแล้ว มันมีเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬาร…(***)

ดังนั้น ผมทบทวนความทรงจำย่อไว้(****)นำเสนอสั้นๆก่อนการเปรียบเทียบมรดกรัฐธรรมนูญ เห็นในแง่มุมอดีตก่อนการใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 มีกลุ่มที่ได้แสดงความคิดเห็นทำนองว่า รัฐบาลผสมในสมัยก่อนหน้านั้นอ่อนแอ และไม่สามารถนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ จึงได้ร่วมกันสร้างรัฐธรรมนูญที่ทำให้รัฐบาลเข้มแข็งขึ้นมา ด้วยรัฐธรรมนูญ 2540 ต่อมาหลังสงครามชายแดนปราสาทพระวิหาร 54 ทบทวน20 ปีหลังวิกฤตผ่านไปแล้ว รัฐบาลทหารน่าจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์หยุดทำร้ายประเทศไทย ส่วนกลุ่มเคลื่อนไหวในปัจจุบัน เรายังโชคดี สู้ต่อไป!

*การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์หลังสงคราม

18 มกราคม 2014

(ตอนนั้นผมเขียนอย่างมองโลกแง่ดีแล้ว)
ปัญหารัฐธรรมนูญ 2550: นิยายและความจริง ในภาพสะท้อนเราใกล้ชิดเส้นชัย
https://prachatai.com/journal/2010/12/32184

**ข้อมูลวิทยานิพนธ์ของผม(โชคดีที่ผมได้นำเสนอวิทยานิพนธ์ที่มหา’ลัยแห่งชาติสิงคโปร์)ได้มรดกความคิดของหนังสือกำเนิดสยามจากแผนที่ฯ เป็นพื้นฐานอย่างที่เล่ามาบ้างแล้ว ซึ่งไม่ได้ค้นต้นกำเนิดจากสัตว์กินนมจำพวกลิง สู่ยุคน้ำแข็งละลาย-สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แล้วกำเนิดมาแต่น้ำตามแบบหนังสือน้ำ:บ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย หรือวิทยานิพนธ์ป.เอกของเขาเรื่องสถาปัตยกรรมและวิวัฒนาการตั้งถิ่นฐานของสังคมชาวน้ำทั่วโลก(หัวข้อใหญ่!)-Naga: Cultural Origins in Siam and the West Pacific(หน้าปกรูปกองทัพทหารบนเรือเหมือนกับภาพที่ผมนำเสนอด้วย) และมีอิทธิพลของเทียนชัย หรือยุคศรีอาริยะ จากที่เขา ทำวิทยานิพนธ์The Political Economy of Thailand : The Thai Peripheral state 1958-1988 (and its analysis relied heavily on dependency theory to explain Thailand’s enmeshment in American security strategies after World War II) เขาทำเสร็จกลับมาจากอเมริกามาวิจารณ์โลกาภิวัตน์ และเสนอแนววัฒนธรรมชุมชน ดูข้อมูลหนังสือNational Identity And Its Defenders Thailand Today(1 ม.ค. 2545/2002) และดูข้อมูล
PhD Recipients
https://www.binghamton.edu/sociology/graduate-program/phdrecip.html
***ดูเพิ่มเติมเดวิด เค วัยอาจ“ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป”
****ผมหยุดเขียนใช้เวลาเตรียมร่างเขียนไว้เรียบเรียงไว้กะเผยแพร่ตั้งแต่27 ม.ค.แล้วตัดสินใจข้ามไปก่อนด้วย และผมได้เขียนถึงการสะสมความทรงจำเป็นภาพสะท้อนเรื่องของช่วงยาวทางประวัติศาสตร์ดังที่ผมกล่าวไปบ้างแล้ว ซึ่งผมไม่ใช่ขงเบ้งหยั่งรู้อำนาจวิเศษได้ และผมไม่มีพลังผี พลังสาปแช่งให้ฉิบหาย…ตามอำนาจวิเศษ แค่ตรรกะเหตุผล

(ภาพกองทัพทหารไทย ที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ที่ปราสาทนครวัด และภาพประกอบแผนที่ไตรภูมิ อยู่ในเอกสารประกอบการสอน วิชาประวัติศาสตร์ทหาร หน่วยงานที่จัดทำ กรมยุทธการทหารบก โดยกองประวัติศาสตร์ทหาร ๒๕๕๔ซึ่งผมทำซ้ำขยายความเพิ่มเติม ภาพปราสาทบายน จากวิกิพีเดียBayon)

1.2
ขายหนังสือ 1.วัฒนธรรมล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์ 2. คัมภีร์พระธรรมศาสตร์บูราณ 3.คนญี่ปุ่นที่ยังไม่มีคนเขียนถึง 4.พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 5.เครื่องปั้นดินเผาไทย / โดย จอห์น ชอว์ 6.นิพนธ์สองบท นิพนธ์สามบทของเหมาเจ๋อตุง

1.3
ภูเก็ตในความทรงจำ(อีกบางภาพ)
1.เมื่อผมเกิดอาการโพสต์รูปError ครั้งที่แล้วเหลือรูปอีก ก็ได้อ่านข่าวทุบทิ้งแล้ว‘หลวงพ่อแช่ม’องค์ยักษ์ สูง 30 เมตร(ที่ภูเก็ต) คิดอยากเขียนอะไรเพิ่มเติมรำลึกความทรงจำเพิ่ม(*)
2.ทบทวนความทรงจำระหว่างไปภูเก็ต11ปีก่อนความทรงจำผ่านชุมพร นึกถึงลุงไพบูลย์ นักเขียน ตอนนั้นนั่งรถทัวร์ไกลมากแวะตามจังหวัดรายทาง ก็นึกถึงพี่ชิด ชยากร (กลุ่มนักเขียนทางใต้ที่เจองานค่ายวรรณกรรมพานแว่นฟ้า หลายคนเด็กนักเรียนคงโตๆกันแล้ว วันเวลาผ่านไป)

3.บางภาพมาจากกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือของผมกับญาติ และผมมีภาพเหลืออยู่ไม่ได้โพสต์จากกรณีเฟซฯ มีError โพสต์อีกไม่มาก บางภาพเผลอลบรูปไปแล้ว บางรูปบรรยากาศ รูปคนและผมนึกออกเลยเล่าต่อ จากตอนจบ ก็จำได้หนังสือรัฐศาสตร์ ที่หายไปจากลืมบนรถทัวร์(**) คือ ฉบับรัฐศาสตร์สาร: ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (2542)
โอ้ชีวิตความทรงจำใหม่และเก่าF. Braudel, Memory and the Mediterraneanได้Seeing The Sea

4.ข่าวอ.เทพศิริ ที่รู้จักกันตอนนี้ได้รางวัลศิลปินแห่งชาติ สำหรับผมช่วงนี้เร่งทำหนังสือไม่มีประกวดหนังสั้นอะไรเลย กำลังเป็นช่วงหยุดยาว ก็มีละครทีวีแม่อายสะอื้นกลับมาทำซ้ำ ซึ่งดูบ้าง เพราะผมถูกคนเคยขนานนามหนังสั้นน้ำตาแม่อายเป็นแม่อายสะอื้น!

*ดูลิ๊งก์ ภูเก็ตในความทรงจำกับซี่รียส์ภาพได้

**มีงานเขียนพลังของแนวคิดชาติ-ชาตินิยมกับการเมืองไทยในสมัยแรกเริ่มของรัฐประชาชาติ
http://toshokanreview.blogspot.com/2008/08/21-3-2542.html

555 ใบ้หวยเลย ถ้ารู้เลขผมซื้อเองแล้ว เอ่อ ผมนึกได้ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับอิสลามอยากเล่าให้ฟังวันนั้นเจอกันดันลืมมีโอกาสเจอกันเก็บไว้เล่าด้วย

1.4
ราตรีสวัสดิ์ ภาพบนเครื่องบิน ตอนนี้ผมนึกพักผ่อนจากหลายเรื่องในชีวิต

5 มกรา
ขายหนังสือ ในเหมืองแร่มีนิยายแถมแผ่นหนัง รวม 150บ. โลกียชน(toteyafate) จอหน์สไตนเบ็ค,คลื่นลูกที่สาม
แผลเก่า,เกาะกระแสข่าวมรณกรรมของ ‘ยีน ชาร์ป’ นักสันติวิธี โดยขายหนังสืออหิงสาฯ และขายหนังสือซ้ำตามภาพ(*)ด้วย
*https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1873165729379313&set=a.103468286349075.7792.100000577118415&type=3&theater

5.2
การเดินทาง ดูหนัง และบทอู้สาวสำหรับคู่รัก ชายตกปลา(หญิง)
เมื่อภาพสนามบิน การเดินทางรำลึกเล่าบทอู้สาว คือ ผู้ชายเปรียบเสมือนคนไปตกเบ็ด หากปลาไม่กินเบ็ดก็ไม่ได้คู่รัก ในการเดินทางท่องเที่ยวจากเชียงใหม่สู่พิจิตร เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ภาพผ่านเมืองนครสวรรค์ โดยผมนั่งรถยนต์ของญาติ ดูหนังอย่างเรื่องมหาวิทยาลัยเหมืองแร่ ที่เก็บไว้แบบมาดูบ้าง(หรือหนังสืออย่างที่เคยเล่าไว้) ถ้าผมไม่มีเวลาอ่านหนังสือ อยู่บนเครื่องบิน มีหนังให้ดูหนังไปได้สาระบันเทิงไปบ้างตามรูป(อยู่ภูเก็ตดูทวีดูหนังของที่พัก) หรือระหว่างนั่งรอเครื่องบิน และเราก็คุยกันหลายเรื่องยกตัวอย่างบทอู้สาวของคนไทยยวน…สองฝ่ายได้ตกลงรับเอากันเป็นคู่รัก คือ “ตั๋วพ่อตั๊วแม่”กันแล้ว ต่อไปนี้ ก็จะเป็นหนุ่มสาวหรือตั๋วพ่อตั๋วแม่อู้กันไป ตัวแม่ก็จะว่าผู้ชายหาตัวแม่ง่าย ไม่ใช่เหมือนแม่หญิง ผู้ชายก็ว่าผู้หญิงหาตัวพ่อง่ายกว่าผู้ชาย เพราะแม่หญิงเป็นคนอยู่ จะเอาหรือไม่เอาก็ได้ ผู้ชายเปรียบเสมือนคนไปตกเบ็ด หากปลากินเบ็ดก็ได้

หากปลาไม่กินเบ็ดก็ไม่ได้คู่รัก ฝายหญิงก็จะแก้ว่าไม่จริง เพราะลางทีปลาจะกินเบ็ดแท้ๆ แต่เบ็ดไม่ยอมติดก็มี และพูดคุยกันไปอย่างอื่น จนสนิทชิดชอบกันกว่าธรรมดา(อ้างสงวน โชติรัตน์ ในหนังสือไทยยวน-คนเมือง)

โดยผมเล่าเรื่องนี้คุยเรื่องชีวิตคู่ไม่ง่าย(*) เล่าชีวิตรับฟังแม่เล่านั่งรถไฟถึงกรุงเทพฯพาลูกสาว(น้องสาว)หลังคลอดให้กำเนิดลูกสาวพามารักษาที่นี่ไหว้กับศาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯตามภาพ ซึ่งแม่เล่าว่าไหว้ไว้ถ้าลูกหายดีได้เป็นทำงานเกี่ยวกับแพทย์อย่างนี้จะมาไหว้ที่นี่จากขาไปมาขากลับที่ผมจะเล่าต่อด้วย

*ดูเพิ่มเติม:ประเพณีกินแขกแต่งงาน วัฒนธรรมการเลือกคู่ครอง ในประเพณีแอ่วสาว
ตัวอย่างบทอู้สาว
ช.ต้นนี้หยังมางามนักหนา กลัวมีเทวดารักษาเฝ้าอยู่
ญ.ไม้ใหญ่แท้ ทางในกลวง หลวงบ่ดายบ่มีไผป้ำ
ช.น้ำขุ่นปลาเมา (พูดขึ้นมาลอยๆ)
(ถามสาวว่า น้องกิ๋นเข้ากับอะหยัง ถ้าสาวตอบว่า น้องกิ๋นเข้ากับแก๋งบ่าฟัก แสดงว่าสาวมีความรักมาก เพราะว่า ฟัก แปลว่า รัก แสดงว่ามีใจชอบบ่าวที่พูดด้วย)
http://library.cmu.ac.th/ntic/lannatradition/wedding-choosesoulmate.php

5.3
ราตรีสวัสดิ์ ภาพจากบนเครื่องบินที่เหลืออยู่ด้วย

9 มกรา
การซ่อมสร้างมรดกชาตินิยมของทหารตั้งพรรคแบบTake over มรดกสืบทอด14 ตุลา มรดก6ตุลา มรดก17 พฤษภา มรดก19กันยา

…It is the masses, the millions upon millions of people…our revolutionary war …we shall wipe out all counter-revolution and take over the whole of China.
Quotations from Mao Tse Tung(*)

วันนี้ในอดีตวันที่9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 (ค.ศ. 1943) – สงครามโลกครั้งที่ 2: กองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ายึดGuadalcanalในหมู่เกาะโซโลมอน จากกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น และ9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) – สงครามเวียดนาม: ทหารหน่วยรบของสหรัฐอเมริกาชุดแรกเดินทางถึงพื้นที่ทางใต้ของเวียดนาม
เนื่องจากผมได้เล่าเรื่องช่วงยาวมาแล้ว โดยวิธีการเปรียบเทียบกรณีสงครามโลกครั้งที่ 2 ยกตัวอย่างผมเล่ามาแล้ว มีภาพที่ผมเคยไปอนุสรณ์สถานทหาร ญี่ปุ่น บริเวณโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ และดูภาพเชียงใหม่ภัยทางอากาศตามรูปประกอบสถานีรถไฟเชียงใหม่เก่าเคยโดนระเบิด เปรียบเทียบลาวเมื่อญี่ปุ่นเห็นถึงลางแพ้ของฝ่ายตน(Mao Tse Tung พรรคคอมมิวนิสต์จีนชนะญี่ปุ่นแล้ว โมเดลจีนต่อเวียดนาม โมเดลพรรคคอมมิวนิสต์ไทย) จึงได้บังคับให้เจ้าศรีสว่างวงศ์ประกาศเอกราช หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงคราม ฝรั่งเศสก็เข้ามาเผชิญกับการต่อต้านจากเจ้าอุปราชเพชราช นายกรัฐมนตรีในยุคสงครามและขบวนการ ลาวอิสระ ที่ก่อตั้งขึ้นต่อต้านฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นอย่างหนัก คณะรัฐบาลของขบวนการลาวอิสระได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเวียดมินห์ของโฮจิมินห์ได้พยายามก่อตั้งระบบการบริหารประเทศ ที่ทรงประสิทธิภาพขึ้น เจ้าสุภานุวงศ์ (เจ้าชายแดง)พระอนุชาต่างมารดาของเจ้าอุปราชเพชราช ทรงก่อตั้งแนวร่วมลาวรักชาติขึ้น และทางการเจรจาต่อรองกับฝรั่งเศส
แต่ก็เปล่าประโยชน์ฝรั่งเศสเคลื่อนกำลังขึ้นเหนือ ขบวนการลาวอิสระซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพวกเวียดนาม พยายามก่อการขึ้นที่เมืองท่าแขก แต่กลับถูกฝรั่งเศสโอบล้อมโจมตีจนแตกพ่าย แม้จะกลับมาเป็นของฝรั่งเศสอีกครั้ง แต่ฝรั่งเศสก็ยอมอ่อนข้อมอบสิทธิในการปกครองตนเองให้กับลาว ส่งผลให้ขบวนการลาวอิสระแตกแยกออกเป็นหลายฝ่าย
ฝ่ายแรกเจ้าเพชราช ซึ่งเสด็จหนีมาตั้งรัฐบาลผลัดถิ่นขึ้นที่กรุงเทพฯ ฝ่ายที่สองคือเจ้าสุภานุวงศ์ ซึ่งมีสัมพันธ์แนบแน่นกับโฮจิมินห์และคอมมิวนิสต์เวียดนาม ฝ่ายที่สามนำโดยเจ้าสุวรรณภูมาซึ่งเข้าข้างฝรั่งเศส ส่งผลให้ฝรั่งเศสต้องดำเนินการทุกอย่างโดยไม่ได้รับความร่วมมือจากขบวนการลาวอิสระ ครั้นปีพ.ศ.2492 ลาวก็มีฐานะเป็น สหพันธรัฐเอกราช ในสหภาพฝรั่งเศส ขบวนการลาวอิสระล่มสลายหนึ่งปีต่อมาเจ้าสุภานุวงศ์ทรงประกาศก่อตั้ง แนวร่วมลาวรักชาติ ขึ้นใหม่และได้พัฒนาขึ้นมาเป็นขบวนการคอมมิวนิสต์ประเทศลาว(**)
ต่อมาผมได้เล่าแล้วมรดกชาตินิยมจากดินแดนอาณาเขตของชาติ(ดูหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ) และพื้นที่ทางสังคมจากสงครามโลกครั้งที่2 ยกตัวอย่างเน้นยุคอำนาจทหารของจอมพลแปลก มีกฎหมายคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495(ดูเพิ่มเติมพรบ.กฏหมายมาตรานี้ ในหนังสือกำเนิดสยามจากแผนที่ฯ) และชาตินิยมเป็นมรดกพรรคทหารTakeoverโดยสฤษดิ์ ต่อมาสงครามเวียดนาม กรณีไทย มีสงครามต่อสู้คอมมิวนิสต์ อิทธิพลพคท.ต่อนิสิตนักศึกษาทางภาคเหนือก็ได้เล่าไปบ้าง มีคนเขียนเรื่อง14 ตุลาอยู่จำนวนมากพอสมควร(***) วาทกรรมความรู้อย่างต่อเนื่องได้เกิดการซ่อมสร้างเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำ ซึ่งยกตัวอย่างนักศึกษาภาคเหนือผมก็เคยเขียนมาบ้างแล้ว กรณีก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ในขณะที่นักศึกษาในกรุงเทพฯ กำลังต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น ต่อต้านภัยเหลือง นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามของกลุ่มวลัญชทัศน์(****) ออกหนังสือวลัญชทัศน์ฉบับ “ภัยเขียว” ซึ่งเป็นการท้าทายอำนาจเผด็จการทหารอย่างกล้าหาญ

โดยการเปรียบเทียบไทยกับกัมพูชายังโชคดีกว่ายุคกลุ่มเขมรแดงเข้าบุกยึดกรุงพนมเปญ ในเช้าตรู่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2518 ซึ่งตรงกับวันปีใหม่ของชาวกัมพูชา (เหตุที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์เลือกวันนี้เป็นวันบุกยึด เพราะต้องการให้ปีใหม่ปีนั้นเป็นปีเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของกัมพูชาใหม่ทั้งหมด กลับกลายเป็นกลุ่มขึ้นมาฆ่าประชาชน ปัญญาชนไม่กล้าใส่แว่นจะถูกสงสัยฆ่าได้อย่างที่ผมเคยเล่าแล้ว ตามภาพแผนที่ทหารคอมมิวนิสต์ และภาพแผนที่อุปมาหัวกะโหลก)

ต่อมามีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523มีคำสั่งดังกล่าวเมื่อ 23 เมษายน พ.ศ. 2523ให้ผู้หลงผิดมอบตัว(ยกตัวอย่างข้อถกเถียงมรดกพคท.จากสังคมไทยและการตกต่ำของพคท. ดูเพิ่มเติมในหนังสือกำเนิดสยามจากแผนที่ฯ) ซึ่งกรณีการเล่าเรื่องอย่างย่อ คือ หลังสหายไทยออกจากป่า แล้วเกิดสงครามชายแดนกับลาวเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) – พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบก ประกาศเปิดสมรภูมิร่มเกล้า ระหว่างไทย-ลาว ที่อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก(มีปัญหาแนวพรมแดนอุตรดิตถ์กับลาว จัดตั้งคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว (JBC) การปันเขตแม่น้ำโขง) ต่อมาชวลิต ที่ได้ฉายา “ขงเบ้งแห่งกองทัพบก” ต่อมาตั้งพรรคความหวังใหม่ (ปี2533 ก่อนหน้าพล.ต.จำลอง ศรีเมือง ตั้งพรรคพลังธรรม2531) มีคนเข้าพรรคความหวังใหม่เด่นๆ คือ จาตุรงค์ ฉายแสง,สุรชัย แซ่ด่าน เป็นต้น

จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ พฤษภา 35 ร่วมกันสู้หลายพรรค ยกตัวอย่างพรรคความหวังใหม่ พรรคพลังธรรม(อดีตทหารอย่างฉายามหาจำลอง)พรรคประชาธิปัตย์ แม้ว่าหลังพฤษภาคม 2535 บรรดานักธุรกิจใหญ่ต่างพยายามขจัดหุ้นส่วนที่เป็นขุนศึกออกไปจากระบอบอำนาจ แต่”สงครามคือธุรกิจ” และ “ธุรกิจคือสงคราม” ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสามก๊ก(*****) มีมรดก 2540 เป็นมรดกวิกฤติเศรษฐกิจจากยุครัฐบาลชวลิต แล้วสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย มีการยกเลิกกฎหมายคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2543 ซึ่งช่วงผมทำกิจกรรมพรรคนักศึกษามหา’ลัยแล้วดำรงตำแหน่งในสโมสรนักศึกษามช. และผมเรียนกับอ.สมเกรียติ ตั้งนโม(เสนอแนวลิขสิทธิ์ซ้าย) ที่เป็นบก.เว็บไซด์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน คือ ผมเรียนไม่กี่วิชา เพราะคนละสาขา ในช่วงปริญญาตรี มีกิจกรรมกลุ่มผมจัดฉายหนังพระเจ้าช้างเผือกในปี2543 อย่างที่เคยเล่าให้ไปบ้างแล้ว(กิจกรรมกับได้เกรดคนละเรื่องเลย) หนังเก่าคนไม่ค่อยดูในความทรงจำช่วงผมดำรงตำแหน่งด้วย

เมื่อกลุ่มม.เที่ยงคืน มีเครือข่ายเอ็นจีโอคนหนึ่งบ้านเกิดอยู่พัทลุง เป็นผู้ร่วมสร้างโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และอื่นๆ ต่อมาผมเล่าย่อๆตอนเรียนป.โท โดยเข้าร่วมฟังบรรยายม.เที่ยงคืนมาบ้างพอสมควรในความทรงจำ เล่าแล้วยาวมาตัดภาพต่อมาช่วงปี47-48 วิกฤติการเมืองใหญ่เริ่มก่อตัวขึ้นกลุ่มวารสารSmallมาจากนศ.ป.ตรี มหา’ลัยเอกชนแห่งหนึ่งของชม. กับกลุ่มนศ.รวมตัวกันขึ้นด้วย

ดังนั้น ผมมาเขียนต่อโครงเรื่องมรดกชาตินิยมของทหารTakeover มรดกสืบทอด 14 ตุลา มรดก19กันยา 49 มรดกรัฐธรรมนูญ 50 และมรดก22 พฤษา57 ในโลกาภิวัตน์

การซ่อมสร้างมรดกสืบทอด 14 ตุลา Takeover (เขมือบ)ในปลาใหญ่กินปลาเล็ก มรดก 19กันยา
ก่อนหน้ารัฐประหารปี49 มีข้อถกเถียงทางการเมืองจากคนเดือนตุลา ยกตัวอย่างอ.ธีรยุทธ บุญมี เสนอว่า ” … นักนโยบายของเรากำหนดนโยบายเพื่อการทับซ้อน นักการเมืองชอบคิดอย่างทับซ้อนมากกว่าซับซ้อน เป็นต้นตอสำคัญของการบิดเบือนกลไกตลาด .. ” คำถามก็คือ จริงหรือที่ตลาดเสรีหรือกลไกตลาดสามารถสร้างความยุติธรรม มีจริยธรรม และ ไม่นำไปสู่การผูกขาดได้จริง หรือว่า แท้จริงแล้วกลไกตลาดเสรีของแนวเสรีนิยมนี้เองที่นำไปสู่การผูกขาดที่ “ปลาใหญ่(ย่อม)กินปลาเล็ก” (******)

ต่อมาผมจะเน้น มีมรดก 14 ตุลาฯในแง่ธงทางการเมือง มี 2 ผืน คือ ธงสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยกับธงความเป็นธรรมทางสังคม ทั้งสองอย่างเชื่อมโยงกันสำหรับคนสมัยนั้น ต่อสู้ให้มีสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในบ้านเมืองเพื่อจะได้ใช้เงื่อนไขนั้นไปต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางสังคมหรือสังคมนิยมต่อไปได้ ถ้าได้สิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยมา แต่ไม่สู้ต่อเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมหรือสังคมนิยมแล้ว มันก็เปล่าประโยชน์ไม่มีความหมาย เพราะมันเชื่อมโยงกัน ที่นักศึกษาประชาชนรุ่นนั้นเข้าป่าไปหลัง 6 ตุลาฯ ส่วนหนึ่งก็เพราะเชื่อในความเชื่อมโยงเหล่านี้

แต่พอป่าแตก…อ.เกษียรเข้าใจว่า ธงความเป็นธรรมทางสังคมหรือสังคมนิยมที่ต่อต้านทุนนิยม ถูกวางลง เพราะว่าวิกฤติสังคมนิยมทั่วโลกมันเกิดขึ้น ใครที่ยังคิดว่าทุนนิยมเป็นปัญหา ใครที่ยังคิดว่ายังต้องมีปฏิบัติการทัดทานอำนาจทุนต่อไปนี้ มันมีธงอันใหม่ที่ถูกชูขึ้นมา ดึงดูดคนเหล่านั้นไป ได้แก่ธงเอ็นจีโอ ธงเศรษฐกิจชุมชน และสุดท้ายคือธงเศรษฐกิจพอเพียง คล้าย ๆ กับว่าในเวทีแวดวงการเมืองวัฒนธรรมไทย คนที่คิดว่าทุนนิยมมีปัญหาและชูธงต่อต้านขึ้นเป็นทางเลือกให้เห็นเด่นชัด คือ คนอย่างหมอประเวศ คนอย่างกลุ่มคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เขาบอกว่า ทุนนิยม บริโภคนิยมมีปัญหา ข้อเสนอทางออกของเขาไม่ใช่สังคมนิยม…

ด้านอำนาจนำของธงสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตย มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะ โดยอ.เกษียร รู้สึกว่าด้านหนึ่งมันมีความพยายามเรื่องประชาธิปไตยทางตรงของกลุ่มพลังประชาชน ชาวบ้านบ่อนอก บ้านกรูด จะนะ หรือ สมัชชาคนจน แต่พอมาถึงจุดนี้ ผมนั่งคิดทบทวนไปมาดูเหมือนว่าเอาเข้าจริงท้ายที่สุดคนที่กุมธงประชาธิปไตย กุมอำนาจนำในการต่อสู้กระแสประชาธิปไตยไว้ได้ คือพรรคไทยรักไทยกับทักษิณ มันเป็นประชาธิปไตยจากการเลือกตั้ง ซึ่งชนะมาด้วยนโยบายประชานิยม(*******)

เมื่ออ.เกษียร เคยกล่าวถึงความขัดแย้งในหมู่เพื่อนพ้องน้องพี่ “คนเดือนตุลาฯ” ซึ่งต่างแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แตกข้างแยกค่าย ด่าทอประณามกันเองชุลมุนวุ่นวายจนเละเป็นวุ้นไปหมด ข้างหนึ่งก็มี จาตุรนต์ ฉายแสง,พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ ฯลฯ ส่วนอีกข้างได้แก่ ธีรยุทธ บุญมี,ยุค ศรีอาริยะ ฯลฯ

หลักฐานแห่งความแตกสลายของอุดมการณ์เดือนตุลาฯที่แท้จริงคือการที่พลังประชาสังคมคนชั้นกลางที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางการเมือง-เศรษฐกิจ แตกหักแยกทางกับ พลังเครือข่ายมวลชนรากหญ้าในเมืองและชนบทที่เรียกร้องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจสังคม ฝ่ายแรกต่อต้านรัฐบาลทักษิณที่เป็นตัวแทนอํานาจการเมืองของชนชั้นนายทุนใหญ่ในประเทศแล้วหันไปร่วมกับชนชั้นนําตามประเพณีขับโค่นรัฐบาลทักษิณ ในขณะที่ฝ่ายหลังสนับสนุนปกป้องรัฐบาลทักษิณ…

โดยข้อถกเถียงยกตัวอย่างคนเดือนตุลามองโลกาภิวัตน์ไม่เห็นด้วยตรงกัน คือ ยกตัวอย่างการอ้างNoreena Hertz, The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy (2001) ผู้เขียนเป็นรองผู้อํานวยการ Centre of International Business and Management, Judge Institute, University of Cambridge และจบปริญญาเอกจากที่นั่นเหมือนอาจารย์พิชิต ได้วิเคราะห์วิจารณ์ corporate power & CEOs ว่าเป็นศูนย์อํานาจและชนชั้นปกครองใหม่ของโลก กํากับควบคุมอยู่เหนือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยตัวแทนทั้งหลาย และอํานาจต่อต้านถ่วงดุลใหม่ที่ทรงพลังทุกวันนี้เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยโดยตรงของประชาชนต่างหาก(********)

ดังนั้น ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบวิเคราะห์เรียงลำดับเวลาช่วงยาวจากสงคราม อุปมาตัดต่อภาพเร็วอย่างหนัง มาหลังสงคราม ยกตัวอย่างเปรียบเทียบคสช.2557(ประยุทธ์ เป็นผบ.ทบ.รบกัมพูชาปี54) กับยุครสช.2534 สร้างพรรคสามัคคีธรรม 2535(การล้มรสช.จากแนวร่วมของพรรคการเมือง ชนชั้นกลางฯลฯ ที่ผมเคยเล่าแล้ว) ต่อมาภาพสะท้อนการดูดกลืนส.ส.ของแต่ละพรรคการเมืองในช่วงเวลาหลัง2535 มรดกพฤษภา35(สู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 40) และการTakeover ดูดกลืนของพรรคการเมืองไทยรักไทย(หลังรัฐประหาร49) และแง่ขบวนการมวลชนยกตัวอย่างพรรคประชาธิปัตย์ สู่รัฐประหาร 57(หลังรัฐประหารก็มีการจัดงานอย่าง”เหลียวหลังแลหน้า มรดกคนเดือนตุลากับอนาคตสังคมไทย”มีคนเดือนตุลาพรรคไทยรักไทย) แล้วก็ภาพสะท้อนมรดก2540(องค์กรอิสระพวกนี้ผมเล่าแล้ว)

ซึ่งประเด็นที่1.สืบทอดมรดกเนื่องจากอดีตพรรคการเมืองทหารมาเป็นพรรคการเมืองประชาธิปัตย์ ไทยรักไทย ก็เป็นที่ผมนำเสนอมาต่อเนื่องแง่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

โดยภาพสะท้อนมรดก2540 มีประเด็นที่2.ข้อถกเถียงเขตเลือกตั้ง(เปรียบเทียบเยอรมัน) จำนวนส.ส. ทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งเหลือสองพรรค จากอดีตพรรคการเมืองอ่อนแอต้องมีรัฐบาลผสม(เล่ายาวนโยบายไม่ใช่อย่างเดียวที่เลือกพรรคต้องมีส.ส.ที่มีผลงานไม่งั้นเสียที่นั่งด้วย) ซึ่งมีประเด็นที่3.ข้อถกเถียงรัฐธรรมนูญจากนักกฏหมายมหาชน ที่ผมกล่าวโดยย่อ ฯลฯ มีเหตุผลการอธิบายด้วย

ซึ่งผมมาเน้นภาพขบวนการเคลื่อนไหวดังกล่าวผมได้เล่าแล้ว สะท้อนขบวนการเคลื่อนไหวปัจจุบันมรดก 2540 และมรดกรัฐประหาร 19 กันยาฯ(*********) ก็มีทางแยกของคนเดือนตุลายกตัวอย่างดังกล่าวแล้ว มีมรดก2540 มรดก19 กันยา มรดกรัฐธรรมนูญ 2550 (ผมเคยเขียนบทความ”24มิถุนา,28กรกฏา,4ธันวา,10ธันวา”และYoungPADผ่านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมไทย ภาพสะท้อนการล่าสัตว์ป่าก่อนเกิด14 ตุลาไว้) ขบวนการเคลื่อนไหวล้มคมช.ไม่สำเร็จ มีเลือกตั้งและปัญหาทางการเมืองตามมาไม่จบ และรอบนี้ต่างจากเดิมคสช.จะลงเลือกตั้งด้วย(การวิเคราะห์เปรียบ14 ตุลากระแสข่าวล่าสัตว์โดยเจ้าสัวต่างจากเฮลิคอปเตอร์ทหารหมายเลข ทบ.6102 เกิดอุบัติเหตุตกยุคนั้น)จากหลักฐานและข้อมูลดังกล่าว มีกระแสปัจจุบันขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านคสช.สืบทอดอำนาจด้วย

การซ่อมสร้างมรดก14 ตุลา มรดก6ตุลา มรดก17 พฤษภา มรดก 19 กันยา
ความทรงจำกับการลืมเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ในการเขียนประวัติศาสตร์ช่วยสร้างการบันทึกความทรงจำเป็นมรดกไว้เป็นการสะสมความทรงจำลงบนแผ่นกระดาษมานานแล้ว โดยการเมืองมีมรดกสืบทอดทางความคิด และTakeover ดังกล่าว ยกตัวอย่างจากมรดก14 ตุลา มรดก2540 มรดก19 กันยา มรดกรัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งยกตัวอย่างมีมรดกส่วนที่1 การดูดมวลชนเข้าการเมืองบนท้องถนนการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองเพื่อไทย(ทักษิณเชื้อจีนไม่แนวร่วมทหารเหมือนพรรคประชาธิปัตย์) พรรคประชาธิปัตย์(มีมวลชนบนท้องถนนแต่สู้ที่นั่งในสภาไม่ได้ ในอดีตมีกลุ่มประชาธิปัตย์เคยทำร้ายมัลลิกา สมัยทำงานไอทีวีด้วยซ้ำ พร้อมภาพซ้อนในสังคมไทย ที่มีชนชั้นและเชื้อชาติเจ๊กปนลาว)

มีมรดกส่วนที่2 นักวิชาการ เอ็นจีโอ แรงงาน(กรณีเสนอตั้งพรรคจากกลุ่มแรงงานที่ผมเล่าแล้ว)ในที่นี้เน้นกรณีมหา’ลัยเที่ยงคืน(อดีตเคยมีข้อเสนอยุทธศาสตร์หมากัดกัน) นักวิชาการ(**********) เอ็นจีโอ ฯลฯ ในขบวนการเคลื่อนไหว มีเสนอตั้งพรรคตามแนวทาง Ernest Mandel ที่อ.เกษียร เคยพูดไว้ถ้าอนาคตสร้างความต่อเนื่องตั้งพรรค แล้วผมเล่าซ้ำสั้นๆ ปัจจุบันกลุ่มม.เที่ยงคืนก็ร่วมเคลื่อนกับกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ สะท้อนมวลชนภาคประชาชนถือธงขบวนการเคลื่อนไหวอย่าง We Walk…เดินมิตรภาพ

จากPeople GO Network Forum เครือข่ายนักวิชาการฯ มาร่วมโดนคดีความ(หรือกรณีนักวิชาการคดีอื่นๆ)และกลุ่ม ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่คณะรัฐประหาร ต่างจากยุค 2535 และ2549 ที่อยู่นานกว่าอดีตด้วย(แนวร่วมทางเลือกภาคประชาชนตอนนี้เป็นแนวร่วมต้านรัฐประหารได้บางกลุ่มเอ็นจีโอ รวมทั้งนักวิชาการฯลฯ)
เพื่อทบทวนใจกลางปัญหาเงื่อนไขมวลชนจากประสบการณ์ปี49ของผม เปรียบเทียบกับปัจจุบันพบเจอพวกฝ่ายที่ไม่ต้านรัฐประหาร

มีมรดกส่วนที่3 ปัญหาภาคใต้ด้วย(มรดกส่วนนี้ อาจจะไม่มีแนวร่วมแยกต่างหากจากสาเหตุอาจถึงขั้นแตกแยกประเทศไม่มีช่วงชิงอำนาจนำจากสองกลุ่ม)

อย่างไรก็ดี ปัจจัยภายนอก ‘สหรัฐ-อียู’ ก็ได้ติดตามเรื่องการเลือกตั้งตามข่าว ส่วนด้านปัจจัยกำหนดเศรษฐกิจ จากช่วงปี2540 เราไม่ต้องกู้ต่างประเทศในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าธนาคารในประเทศ (จากนโยบายเปิดเสรีทางการเงิน)เราคนไทยออมมากกว่าการลงทุน มาตั้งแต่หลังวิกฤติต้มยำกุ้ง ต่อมาการวิเคราะห์สหรัฐโจมตีค่าเงินกระทบจีนโดยอ้อมที่ฮ่องกง แต่ระวังระบบโลกจากสหรัฐฯ หลังเจอวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ในโลกาภิวัตน์ มีข่าวสหรัฐยอมรับกำลังทำสงครามเศรษฐกิจกับจีนอีก(ลองอ่านข่าวเปิดเส้นทาง “กู้เงิน” 3 นายกฯ 5 ปีก่อหนี้เพิ่มกว่า 2 ล้านล้านบาทในยุคบิ๊กตู่กู้ชาติกู้หนี้)

จากปัจจัยภายนอกกับภายในดังกล่าวอย่างย่อๆ ให้ภาพสะท้อนเราเห็นกลุ่มชนชั้นนำทหารอยากสืบทอดมรดกอำนาจเลียนแบบรสช.(หรือย้อนกลับไปสมัยจอมพลแปลก-สฤษดิ์ถึงถนอม มีมรดกพรรคทหาร จะดูดส.ส.) ตามข่าวล่าสุดมติเอกฉันท์! สนช.ผ่านกฎหมายลูกเลือกตั้งส.ส.ขยายเวลาบังคับใช้ 90 วัน(กรณีถูกสื่อใช้คำว่าปลาไหล) ทำให้ผมต้องมีหลักการแห่งความหวัง(***********) ไม่มีนองเลือดหรือรัฐประหารโดยทหารอีก(เปรียบเทียบอดีต10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) – มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 หลังไม่มีการเลือกตั้ง 12 ปี ตั้งแต่รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500 ผลการเลือกตั้ง พรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอม กิตติขจร ได้รับเสียงข้างมาก ต่อมาสุดท้ายรัฐประหารตัวเอง 2514 และเกิด 14 ตุลา 16)

ฉะนั้น ภาพกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย-ประชาธิปไตยใหม่ นัดประชาชนที่อยากเลือกตั้ง แสดงพลังต้านสืบทอดอำนาจ คสช.(ต้องสะสมกำลังประชาชนไว้ตามแนวHow to สู้เผด็จการ ที่มีในนสพ.ก้าวข้ามของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่)ช่วงระยะหัวเลี้ยวหัวต่อเปลี่ยนผ่านสู่การเลือกตั้ง ส่วนวันนี้ในอดีต28 มกราคม พ.ศ. 2551 – สมัคร คือ ฝ่ายตรงข้ามคนยุค6ตุลาในอดีต ได้เป็นนายกฯ โดยเราทบทวนอดีตมองหลายด้านตามความจริง และเรามองโลกแง่ดีจะไม่มีรัฐประหารอีก(ไม่มองการณ์ไกลแบบมองแง่ร้ายหลังเลือกตั้ง ถ้าพรรคทหารแพ้?) หรือมรดกรัฐธรรมนูญ 60 จะทำให้พรรคบางพรรคหายไป รวมทั้งใบไม้ที่หายไป(อุปมาของบทกวีถึงขบวนการนักศึกษากับการเมืองหรืออุปมาปลาที่หายไป)

ทั้งนี้ ความขัดแย้งและปัญหาโครงสร้างส่วนบน ทำให้เราสะสมความเข้มแข็งและพลังงานสำหรับฟื้นฟูประชาธิปไตย เผื่อจะปัจจัยกำหนดล้นเกิน แล้วผีเสื้อกระพือปีก นี่เป็นหน้าที่เราอนาคตไม่สะสมหนี้ต้องสู้ชีวิตต่อไป!

*What is a true bastion of iron? It is the masses, the millions upon millions of people who genuinely and sincerely support the revolution. That is the real iron bastion, which it is impossible, and impossible, for any force on earth to smash. The counter-revolution cannot smash us; on the contrary, we shall smash it. Rallying millions upon millions of people round the revolutionary government and expanding our revolutionary war, we shall wipe out all counter-revolution and take over the whole of China.
“Be Concerned with the Well-Being of the Masses, Pay Attention to Methods of Work” (January 27, 1934), Selected Works, Vol. I.p. 150.*(8. People’s War)
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/works/red-book/ch08.htm
และดูเพิ่มเติมTURN THE ARMY INTO A WORKING FORCE
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-4/mswv4_54.htm
**ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ของผม(ลาวข้ามพ้นประชาธิปไตยไปคอมมิวนิสต์) ซึ่งชื่อวิทยานิพนธ์คิดโดยอ.ที่ปรึกษาผมเป็นคนเดือนตุลา และผมเคยนำข้อมูลบางส่วนเผยแพร่ในเนชั่นสุดสัปดาห์(ลืมเขียนเรื่องภาพวาดปลาของหลวงมัศยจิตรการ เป็นอดีตนักวิชาการประมง,นักวาดภาพปลาและสัตว์น้ำเพื่อการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในอดีตใช้สีน้ำกับภาพขาวดำร่วมกับศาสตราจารย์โชติ สุวัตถิ รวมทั้งหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ “พูดเรื่องการเกษตรให้เป็นเงินเป็นทอง”อธิบดีกรมเกษตรและกรมประมงพ.ศ. 2477 – 2479) และสมัยตอนที่ผมเรียนป.โทไปเรียนวิชานอกสาขาเรียนวิชาทฤษฎีทางสังคม ก็ผมทำรายงานเรื่องศาสนาเปรียบเทียบมารกซ์กับเวเบอร์(เล่าแล้วยาวอ่านหนังสือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษยากๆ) พวกเรียนป.โทที่โยงกับพวกเรียนพัฒนาสังคม จะคุยกันบางคนบอกผมทำเรื่องกรัมชี่ฯลฯ ซึ่งเล่าแล้วยาวพื้นฐานยกตัวอย่างหนังสือกำเนิดสยามจากแผนที่ฯ ตอนนั้นยังเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งงานหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ ทีผมอ้างบ่อยๆ โดยทฤษฎีและวิธีการศึกษาอย่างเปรียบเทียบชาตินิยมในโลกไมได้อ่านง่าย กรณีบทความทรงจำกับการลืม(ผมเคยเล่าเรื่องเชื้อสายเครือญาติของจักรวรรดิและอาณานิคมแล้ว) ที่สะท้อนฝรั่งเศส สเปน โซเวียต และอเมริกา ยกตัวอย่างที่ผมเน้นอเมริกาในการสร้างนิยายโมบิดิก (อังกฤษ: Moby-Dick; or, The Whale แปลว่าปลาวาฬสีขาว) การล่าปลาวาฬเปรียบตัวละครหนึ่งมนุษย์กินคนกับประธานาธิบดีอเมริกา!
***ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา
https://www.academia.edu/9910225/2005_2548_%E0%B8%82_%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB_%E0%B8%9E_%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87_14_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2
(ดูเพิ่มเติม:ข้ามไม่พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา: ประชาธิปไตยแบบใสสะอาดของอภิชนกับการรัฐประหาร 19 กันยายน และงานร่วมสมัยอย่างอ.กนกรัตน์ ที่ผมเคยอ้างแล้ว)

****นิสิต จิรโสภณ เป็นเสาหลักให้กับน้องๆ ที่มช. ถึงปี 2517 จึงเข้ากรุงเทพฯ ไปทำหนังสือพิมพ์มาตุคามรายวันและหนังสือพิมพ์อธิปัตย์ นอกจากนั้นยังพิมพ์หนังสือแนวก้าวหน้าออกเผยแพร่จำนวนมาก ทั้งในนาม ‘แนวร่วมนักศึกษาเชียงใหม่’ และ ‘ชมรมหนังสือแสงตะวัน’ในเดือนเมษายน 2518 เสียชีวิตเพราะตกรถไฟที่บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ น่าจะมาจากการฆาตกรรมทางการเมือง
http://politicalbase.in.th/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
(ผมเคยเป็นกองบก.วารสารที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนนิสิต)
ดูเพิ่มเติมที่ผมเขียน14 ตุลา,6 ตุลา ตำรา,อำนาจรักในความทรงจำ

*****”เจ้าสัวและขุนศึก: บริบททางวัฒนธรรมและการเมืองของสังคมไทยสมัยใหม่ และสามก๊กนิยายพงศาวดารจีน” (ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2536) ซึ่งเป็นบทหนึ่งของหนังสือ “เจ้าสัว ขุนศึก ศักดินา ปัญญาชน และ คนสามัญ: รวมบทความประวัติศาสตร์ของเครก เจ. เรย์โนลด์ส”
******เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ประชานิยมไทยรักไทย : (ตอนที่ ๑) วิกฤตทุนนิยม รัฐ และการต่อสู้ทางชนชั้น(เขามาเล่นหนังสั้นกับผมดูได้เรื่องบัวบาน)
*******คำบรรยายของ เกษียร เตชะพีระ : “จาก 14 ถึง 6 ตุลา : สองชาตินิยมชนกัน”
https://prachatai.com/journal/2008/01/15388
(กรณีนิยามสี่ซ้ายในหลัง6 ตุลา มีซ้ายจีน)
********เกษียร เตชะพีระ โต้ “ธง 3 ผืน” ของพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์: ผมว่าธงสามผืนนั้นจะอินุง ตุงนังตีกันเอง
https://prachatai.com/node/10040/talk
*********มรดกคณะปฏิวัติ 19 กันยาฯ “ทักษิณ” ชนะเลือกตั้ง พ่ายกลการเมือง
https://www.prachachat.net/facebook-instant-article/news-35121
**********ข้อมูลประวัติมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนดูเพิ่มเติม ยกตัวอย่างการอธิบายเรื่องTakeoverของอ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์(เคยเขียนเรื่องแนวTakeoverเริ่มจากทหารปลายทศวรรษ 2490) ลูกศิษย์อ.ป๋วย ในการบรรยายชั้นเรียนมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน / เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2544 กระบวนวิชา : ท้องถิ่นวัฒนากับโลกาภิวัตน์ 101 Globalization & Localization ภายใต้ชื่อ “วิกฤตโลก วิกฤตไทย อะไรคือทางรอด ในยุคโลกาภิวัตน์ การบรรยายและเสวนาครั้งที่สี่ หัวข้อ ทางเลือก ทางรอด ของสังคมเศรษฐกิจไทยในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้นำการบรรยาย : รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ มธ. ส่วนหนึ่งในชั้นเรียนตามลำดับเวลา 3 กุมภาพันธ์ 2544 : โลกาภิวัตน์ กับ วัฒนธรรมไทย 10 กุมภาพันธ์ 2544 : เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ 17 กุมภาพันธ์ 2544 :กระบวนการความเป็นท้องถิ่น กับโลกาภิวัตน์ 24 กุมภาพันธ์ 2544 ทางเลือก ทางรอด ของสังคมไทย(ได้ประดิษฐ์คำว่า “ฉันทามติรัตนโกสินทร์ หรือกรุงเทพ” Bangkok Consensus)
http://www.reocities.com/miduniv2001/newpage7.html
(ดูเพิ่มเติมอ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ …ระบบทวิพรรคดีกว่าระบบพหุพรรค ในเชิงทฤษฎีเป็นเรื่องซึ่งพิสูจน์ได้ยาก ว่าระบบทวิพรรคดีกว่าระบบพหุพรรค. ในทางข้อเท็จจริง รัฐบาลในระบบทวิพรรค มีอายุยืนยาวกว่ารัฐบาลในระบบพหุพรรค อันนี้เป็นข้อเท็จจริง. แต่ถ้าหากว่าดู performance ของรัฐบาล เราจะพบว่ารัฐบาลในระบบพหุพรรค(multi-party system) ในหลายต่อหลายประเทศ มีผลงานในทางที่ดี เยอรมันนี้เป็นตัวอย่างของ multi-party system. เยอรมันนี อิตาลี ผมเข้าใจว่า เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย พวกนี้เป็น multi-party system. Perfermance ของการดำเนินนโยบาย หรือปฏิบัติการไม่ได้เลวกว่าระบบทวิพรรค. ในประเทศที่เป็นระบบทวิพรรคเสียอีก ที่ประชาชนต้องการทางเลือก ประเทศเหล่านี้มักจะมีพรรคปฏิรูป, มี Reform Party หรือมีพรรคสีเขียว Green Party, ไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษ หรือ ในสหรัฐอเมริกาก็ตาม)
***********แรงบันดาลใจจากไอเดียของEric Hobsbawm ในหนังสือRevolutionaries ว่าด้วยThe Principle of Hopeและบันทึกส่วนตัวเรื่องการเมืองไทย : ต.ค.-พ.ย.-ธ.ค.ปลายปี2013
https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%95%E0%B8%84-%E0%B8%9E%E0%B8%A2-%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B52013/626157644093991/

(ภาพประกอบอนุสรณ์สถานแห่งชาติจากสงครามในกรุงเทพฯ ภาพจากหนังสือเชียงใหม่ภัยทางอากาศ ภาพวิมาน และแผนที่ไตรภูมิ ซึ่งผมทำซ้ำขยายความเพิ่มเติม ภาพแผนที่อุปมาหัวกะโหลกคนเต็มกัมพูชาจากเว็บวิกิพีเดีย ในTuol Sleng Genocide)

9.2
ขายหนังสือ 1.รัฐศาสตร์สาร 2.วารสารSmall(รุ่นน้องทำเป็นบก.มีผมร่วมเขียนด้วย) ซื้อหนึ่งเล่มแถมเทปหนึ่งเทปเลือกได้ และขายซ้ำตามลิ๊งก์ด้วย(*) ครับ

*https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1951404638222088&id=100000577118415

9.3
ภาพการเดินทางขากลับจากภูเก็ตระหว่างเดินทางมาเชียงใหม่ กำลังหวนคิดอดีตอาจจะใส่วาดภาพประกอบดัดแปลงวิทยานิพนธ์ไปเสนอเป็นหนังสือ หรือภาพวาดแผนที่ในไอเดียสร้างงานยังไม่เสร็จเลย ขณะนั่งรถทัวร์เปิดฉายหนังมนุษย์ต่างดาวแนวรัสเซีย มีชื่อภาษาอังกฤษว่าAttraction (ชื่อไทยมหาวิบัติเอเลี่ยนถล่มโลก) เพื่อนผมให้เขียนเรื่องเที่ยวเชิงสาระฮร่า
(ภาพบนรถทัวร์ที่เหลืออยู่จากทริปภูเก็ต-ชม.เดือนที่แล้วครับ)

9.4
เรื่องเล่าเชิงประวัติว่าตัวมอม คือ แมว หรือเสือ สายพันธุ์เดียวกับแมว แล้วลูกแมวตัวเมีย ตั้งคำถาม ทำไมตอนกลางคืนชอบร่ำร้องจะออกไปข้างนอก? ไม่ยอมหลับนอนเลย โตเป็นสาวแล้ว?ฮร่า จับไปปล่อยดีกว่าฮร่า

9.5
เมื่อชีวิตของบอยๆ หลายเรื่องในชีวิต ให้จัดการโดยจัดภาพบนเครื่องบินที่เหลืออยู่จากทริปภูเก็ต-ชม.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

การสะสมความทรงจำ ปีใหม่ และฉันคิด ฉันจึงอยู่ ฉินดื่ม ฉันมีอยู่

1 มกรา
ปีใหม่ปลดแอกประชาชนไทย
วันนี้ในอดีต 1มกรา พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) – พรรคคอมมิวนิสต์คิวบาชนะการปฏิวัติคิวบา(31ธ.ค.-1ม.ค.) และวันนี้ในอดีต 1 มกรา พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) – พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจัดตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย

ผมได้เขียนมาต่อเนื่องแล้วเรื่องสถานการณ์ก่อนและหลังเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า ทีนี้ผมหาเรื่องมาเล่าใหม่ขยายความสถานการณ์ช่วงสงครามเย็น ถ้าย้อนดูความเป็นมากรณีคิวบา เป็นแรงบันดาลใจให้ไทยจากเครือข่ายพรรคคอมมิวนิสต์ ที่มีโซเวียต จีน เวียดนาม คิวบามาไทย ดูภาพเก่าที่ผมเล่าแล้วรูปเช กูวารากับโฮจิมินห์ หรือเรื่องเล่าการสร้างจิตร ภูมิศักดิ์ เป็นนักรบอย่างเช กูวารา ยกตัวอย่างตามภาพ100ปีของการปฏิวัติโดยเลนินปีที่ผ่านมาชวนให้ผมทบทวนเน้น สงครามเย็น ยกตัวอย่างที่1 เครื่องบินสายลับกับคาดการณ์สงครามโลกครั้งที่ 3 จากขีปนาวุธคิวบา

1.เครื่องบินสายลับยู-2 ของสหรัฐถูกยิงตกเหนือน่านฟ้าของสหภาพโซเวียตเหมาคาดว่าการตอบโต้ในเชิงรุกจาก ครุสชอฟ ในอุบัติการณ์ยู-2 ที่เกิดขึ้นในปี 1960(พ.ศ. 2503) จะทำให้โซเวียตเลิกคิดที่จะอยู่ร่วมกันกับกลุ่มชาติตะวันตก ซึ่งการเปลี่ยนผ่านจากสตาลินมาเป็นครุสชอฟ ที่มีการกล่าวว่าเขาอ่อนแอ แม้เขาเรียกร้องคำขอโทษอย่างเป็นทางการจากประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ของอเมริกา ที่ประชุมสุดยอดปารีส 1960 แต่ไอเซนฮาวร์ปฏิเสธ เหมาเจอตุงและครุสชอฟตีความการกระทำเช่นนี้ว่า ไอเซนฮาวเป็นปรามาสประเทศสังคมนิยมทั้งหมด จีนตอบโต้ด้วยเรียกร้องให้ ครุสชอฟ ใช้กองกำลังกระทำการต่อต้านการรุกรานของอเมริกา

แต่สถานการณ์นั้นครุสซอฟไม่เปิดฉากการปฏิวัติโลกจู่โจมอเมริกา และปี 1962 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหภาพโซเวียต ก็ทำลายความสัมพันธ์ เหมาวิพากษ์วิจารณ์ครุสซอฟ ในวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบา (1962) ระหว่างสหภาพโซเวียตและคณะรัฐมนตรีของเคนเนดี เคนเนดีเห็นด้วยอย่างลับ ๆ ที่จะถอนขีปนาวุธทั้งหมดในตุรกีตามแนวชายแดนโซเวียตเพื่อแลกกับการที่ครุสชอฟนำขีปนาวุธออกจากคิวบา

เมื่อเวลา 09:00 ของวันที่ 28 ตุลาคม มีข้อความใหม่จากครุสชอฟถูกกระจายเสียงทางวิทยุของมอสโคว์ ครุสชอฟได้กล่าวว่า “รัฐบาลของโซเวียตได้ตกลงที่จะหยุดการสร้างฐานยิงอาวุธ และได้ประกาศคำสั่งใหม่ให้รื้อถอนอาวุธที่พวกท่านมองว่าเป็นภัยคุกคามและส่งพวกมันกลับสหภาพโซเวียต”

เคนเนดีตอบรับในทันทีด้วยการแถลงการณ์ทางจดหมายว่ามันเป็นการช่วยรักษาความสงบ เขายังว่าต่อด้วยว่าจดหมายฉบับก่อน ๆ ที่ว่า “ข้าพเจ้าตัดสินใจส่งจดหมายให้ท่านในวันที่ 27 ตุลาคมและการตอบรับของท่านในวันนี้เป็นการยืนยันสัญญาของรัฐบาลทั้งสองซึ่งควรจะคงอยู่ต่อไป… สหรัฐจะทำการแถลงในขอบข่ายงานของสภาความมั่นคงเพื่ออ้างอิงถึงคิวบา มันจะเป็นที่ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่รุกล้ำเขตแดนและอำนาจของคิวบา ซึ่งจะไม่ก้าวก่ายงานภายในประเทศ ไม่ใช่เพื่อการรุกรานและไม่ใช่เพื่ออนุญาตให้ใช้อาณาเขตของสหรัฐเป็นหัวหอกในการโจมตีคิวบา และจะยับยั้งผู้ที่วางแผนจะโจมตีคิวบา”

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากข้อตกลงของเคนเนดีและคุรสชอฟ คือ มันได้ทำให้ตำแหน่งของกัสโตรแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากในคิวบา ซึ่งเขาจะไม่ถูกรุกล้ำโดยสหรัฐ มันเป็นไปได้ที่ครุสชอฟนำขีปนาวุธเข้าคิวบาเพียงเพื่อที่จะทำให้เคนเนดีถอนขีปนาวุธออกจากตุรกี และโซเวียตนั้นไม่มีเจตนาในการเริ่มสงครามนิวเคลียร์หากพวกเขามีอาวุธน้อยกว่าฝ่ายอเมริกา

อย่างไรก็ตาม เนื่องมาจากการถอนขีปนาวุธออกจากตุรกีไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะในเวลานั้น ครุสชอฟจึงดูเหมือนว่าพ่ายแพ้และกลายเป็นคนอ่อนแอ แนวคิดคือเคนเนดีมีชัยในการแข่งขันทางอำนาจและครุสชอฟก็ต้องอับอาย อย่างไรก็ดีครุสชอฟก็ยังครองอำนาจไปอีก 2 ปี(หาข้อมูลได้ทั่วไปตามวิกิพีเดียไทย) และต่อมาเลโอนิด เบรจเนฟ (ดูหนังสือBrezhnev and the Decline of the Soviet Union)ขึ้นมาครองอำนาจโซเวียตก็เริ่มเข้าสู่จุดเสื่อมอำนาจของสหภาพโซเวียตไปในตัวเอง

โดยผมยกตัวอย่างที่ 2.ความสัมพันธ์โซเวียตกับจีน ความแตกแยกกัน และตัวอย่างที่ผ่านหนังThe Ugly American
2.กรณีขีปนาวุธคิวบา ที่ครุสซอฟตอบด้วยความโกรธว่าความคิดแบบเหมาจะนำไปสู่สงครามนิวเคลียร์ ในเวลาเดียวกันโซเวียตเข้าข้างอินเดียในสงครามจีน-อินเดีย(1962). ความแตกแยกระหว่างจีน–โซเวียต ก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้น โดยโซเวียตตอบโต้โดยนำนักวิทยาศาสตร์และช่างเทคนิคโซเวียต ออกจากประเทศจีนที่นำไปสู่การยกเลิกถึงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และการอวกาศการถอนตัวจากประเทศจีน ทำให้เกิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจจีน และแผนการก้าวกระโดดไกลไปข้างหน้า(The Great leap forwad)ล้มเหลว

โดยผมยกตัวอย่างผ่านหนังThe Ugly American เมื่อกรณีของคิวบา เป็นตัวอย่างสงครามเย็น ซึ่งสหรัฐอเมริกาต้นทศวรรษที่ 60 ถือได้ว่าอยู่ในช่วงสำคัญของสงครามเย็นนั้น คือ วิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบา (Cuban Missile Crisis) สำหรับในปี 1963(พ.ศ. 2506) ที่ภาพยนตร์เรื่อง The Ugly American ถูกฉายก่อนประธานาธิบดีเคนเนดีจะถูกลอบสังหารไม่กี่เดือน ซึ่งหนังฉายภาพจากนิยายบางคนบอกหนังไม่เหมือนนิยาย และบทหนังสะท้อนประเทศสารขัณฑ์ มีผู้ตีความว่านำมาจากส่วนผสมหลายประเทศเป็นตัวละครในประเทศสารขัณฑ์ทั้งไทย เวียดนาม คิวบาด้วยซ้ำ ซึ่งสะท้อนปัญหาคอมมิวนิสต์จะTakeoverหรือเขมือบสารขัณฑ์ตามคำแปลพาทกย์ไทยบทสนทนาโต้ตอบของตัวละครในหนัง ที่มีมรว.คึกฤทธิ์ แสดงเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆ

จากนั้น 6ปีผ่านไปสถานการณ์ขัดแย้งของไทย ก็คล้ายกับหนังเรื่องดังกล่าวก้าวไปสู่คอมมิวนิสต์พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) – พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจัดตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย และต่อมาในปีพ.ศ.2516(1973)ขบวนการประท้วงเหตุการณ์ 14 ตุลาสู่6 ตุลา 2519 ความสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์ไทยกับจีน ก็นำมาซับซ้อนกับอเมริกาในอินโดจีน มีทั้งกรณีต่อกัมพูชาที่จีนสนับสนุน ส่วนเวียดนามสายโซเวียตมาปะทะกำลังทหารปี2519อย่างที่ผมเคยกล่าวไว้

ดังนั้น จากอดีตมาถึงรัฐบาลทหารปัจจุบันของไทย ที่มาจากรัฐประหารปี2557 ที่ก่อนหน้าAmerican แสดงความ Ugly ออกมาด้วยการลดความน่าเชื่อถือของสารขัณฑ์จากเดิมระดับ 2 ลงไปอยู่ระดับ 3 ของ Tier Watch List ซึ่งว่าด้วยการค้ามนุษย์
โดยการลดครั้งนี้ถือเป็นระดับต่ำสุด เทียบเท่ากับซีเรีย เยเมน ซิมบับเว เกาหลีเหนือ คิวบา ฯลฯ แต่ท่านนายกฯ ตั้งรับอย่างมั่นคง เพราะท่านเชื่อว่าสารขัณฑ์เป็นพุทธที่ไม่มีการค้ามนุษย์แน่นอน และท่านติดต่อfacebook ซึ่งเป็นบริษัทของ American ก็ทำตัว Ugly เพราะทีมงานของท่านนายกฯ ขอนัดเจอเพื่อขอพูดคุยในการจะหาทางบล็อค account ที่ไม่พึงประสงค์ แต่ facebook ไม่ยอมมาพบ โดยตอบสั้นๆว่า “ไม่ว่าง” เป็นต้นนี้เป็นการล้อเลียนในอินเตอร์เน็ต

โดยสรุป ปีที่ผ่านมาในภาพรวมอย่างย่อๆสั้นๆ มีจุดเน้นประเด็นใหญ่ที่1.สถานการณ์กรณีเลือกตั้งมีนักวิชาการ(อ.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ ผู้เคยร่วมวิวาทะว่าด้วยรัฐไทย เขียนในเฟซฯ19 ธันวาคม )วิเคราะห์สถานการณ์เลือกตั้งปัจจุบันว่า…ทหารมีบทเรียนมาแล้ว อุตส่าห์อุ้มอภิสิทธิ์เป็นนายกฯปี 51 ลงแรงปราบเสื้อแดงปี 53 แต่ผลคือ เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รอง เอากระดูกมาแขวนคอ ขณะที่ปชป.เอาพุงปลามัน ๆ ไปกินคนเดียว…(*)หรือประเด็นมีคนฟังธงไม่มีเลือกตั้งปี61 ซึ่งส่วนตัวผมมองประเด็นที่2 ปัจจัยภายนอกกับภายในความเสื่อมของคสช. ที่สะท้อนผ่านป๋า แนะสู้ต่อ แม้กองหนุนคสช.แทบไม่เหลือ แซวบิ๊กป้อมนิ้วล็อก นายกฯฟ้อง‘3ป.’โดนหนักตามข่าว(**)จากเรื่องเล่า หากสถานการณ์สงครามเย็นสะท้อนปัจจัยภายนอกในอดีตยังส่งผลต่อปัจจุบัน โดยหากกลับกันไม่มีเลือกตั้งเซ็ตซีโร่พรรค ฯลฯ มีส่วนอยู่ถ้าไม่เลือกตั้ง ก็อเมริกา และอียูจะกลับไปใช้มาตราการกดดันอีก โดยที่ผมย้อนกลับไปสะท้อนเรื่องขอเตือนฝ่ายคสช.ระวังผลกระทบผีเสื้อ(Butterfly Effect) ซึ่งผมเคยเขียนงานแนวนี้มาแล้ว ไม่ว่าการวิเคราะห์อนาคตมีหลายแนวทางจากอดีต(***) และผมเลือกใช้แนววิเคราะห์ความขัดแย้ง และปัจจัยกำหนดมากล้นเกิน(overdetermination)ชี้ขาดผ่านผลกระทบของผีเสื้อ(****)สิ่งเล็กๆ จะสะสมกระทบให้อำนาจเสื่อมสลายหายไปได้ ระวังหายนะทั้งคณะคสช.ดูหนัง(*****)เตือนสติไว้บ้าง

*วิวาทะว่าด้วยรัฐไทย
https://www.academia.edu/29703748/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A7_%E0%B8%B2%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf
(ตอนนั้น ลิขิต อุดมภักดี คือ อ.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ และ อาคม ชนากูร เป็นนามปากกาอ.เกษียร เตชะพีระ)
**ป๋า แนะสู้ต่อ แม้กองหนุนคสช.แทบไม่เหลือ แซวบิ๊กป้อมนิ้วล็อก นายกฯฟ้อง’ ‘3ป.’โดนหนัก
https://www.prachachat.net/politics/news-94103
***การปฏิวัติประชาธิปไตยความฝันหรือความจริง? ในหนังสืออนาคตขบวนการประชาธิปไตย รวมบทความและทัศนะแห่งยุคแสวงหาครั้งที่2 ในปีพ.ศ.2524
****The “butterfly effect” is an example of overdetermination applied to meteorology.ดูเพิ่มเติมการนิยาม https://www.mtholyoke.edu/courses/sgabriel/overdetermination.htm
และงานศึกษาแนวเชื่อในทฤษฎีผลกระทบผีเสื้อ เช่น Strategy for Chaos: Revolutions in Military Affairs and the Evidence of History และผมเคยเขียน26 มีนา 2520 หรือ 26 มีนา 2552: ผลกระทบของผีเสื้อ-กระแสแดงทั่วแผ่นดิน
https://prachatai.com/journal/2009/05/23918
*****หนังThe Ugly American น่าสนใจ นายกฯกล่าวเมื่อฝันร้ายกลายเป็นจริง ก็ยอมรับได้ หรือใครดูหนังเกี่ยวกับคิวบา หนังประวัติเช ก็ได้ (ว่ากันวาการปฏิวัติดูงานเขียนของเหมากับงานเขียนของเช ว่าอ้างอิงซุนวู)แนววิเคราะห์ผมด้านเด่นไม่ใช่กฏหมาย

(ภาพประกอบเลนินในนิตยสารเนชั่นนอลจีโอกราฟฟิก ปี2017 และภาพเปรียบเปรยผู้นำกับปลา ใน How to be a great leader รวมทั้งภาพหนังThe Ugly American)

1.2
ขายหนังสือ Scientific Realism and Socialist Thought [Andrew Collierผู้เขียนสอนปรัชญาในมหาลัยสนใจงานอัลธูแชร์เล่มนี้ก็อ้างอัลธูแชร์]และพจนานุกรมศัพท์ศิลปะโดยน.ณ.ปากน้ำ นักวิชาการศิลปะและนักวาดภาพ เรียนจบป.ตรีลูกศิษย์ศิลป์ เป็นผลงานยุคบุกเบิกคลาสสิคหนังสือแนวนี้ ผู้ใดสนใจสะสมได้ รวมทั้งหนังสืออื่นๆเก่าเล่าซ้ำมาขายอีกตามรูป

1.3
ภาพเดินทาง แม้ผมเป็นหวัด หลังผ่านช่วงอากาศแปรปรวน

1.4
บันทึกปีไก่(ปีระกา)และแมว ฯลฯ
ผมทบทวนปีเก่าผ่านสมุดบันทึกปีไก่ตามรูป และรูปแมวตัวสุดท้ายที่เหลือจากแมวตัวอื่นๆ ซึ่งผมอยากเขียนถึงแม่แมว พาลูกแมวมาเกิดที่นี่ อยากเขียนบทกวีเรื่องแมวๆ เลียนแบบหนังสือI Knead My Mommy: And Other Poems by Kittens – August 5, 2014 และผมอยากเขียนเรื่องอื่นๆ ยกตัวอย่างดังนี้
1.แม่บอกไว้ว่าแม่ไปเจอหมอดูบอกอย่าไปแช่งใคร จะทำให้คำแช่งเป็นจริง หรือเมื่อนานมาแล้ว สภาวะวนเวียนว่ายตายเกิด คำสาปแช่งที่ควรจบสิ้นกรรม ในระยะเวลาอันยาวนาน อโหสิกรรม นับถือในความรักมั่นคงของเธอ โชคดี I hate you little But.I love you very much.
2.การเดินทางนั่งรถในกรุงเทพฯ การต่อรถจากพิจิตรไปเชียงใหม่ (เจอคนไปฝาง) เปรียบเทียบรถแดง ให้บริการฝรั่ง คนจีน ในเชียงใหม่ (เจอคนไปฝาง) และคนจะไป ป้อมสันติธรรม คนพม่าหรือไทใหญ่ไม่กล้าพูดไทย

3.คนไม่อยากรู้เรื่องset(ทฤษฎีเซ็ตทางคณิตศาสตร์และเซ็ตทางปรัชญาอย่างบาดีอู) และคนอยากรู้เรื่องผ้า หรือบ้างไหม? อยากเขียนเรื่องผ้า ที่ไปอบรมงานผ้า มีทั้งผ้าไหม และผ้าที่คนสะสมมาแสดงด้วย
4.นักเดินทางกับเรื่องเล่าที่ลืม ยกตัวอย่างหญิงอายุ 80ปี มานั่งคุยบนรถเมล์ คนที่บ้านรุ่นพี่ ฯลฯ
5. คติพจน์ ถ้าไม่เดินทางพันลี้ ไม่อ่านหนังสือนับหมื่นเล่ม ไฉนจะเขียนภาพได้ดีเล่า(คล้ายกับคนเก่งเดินทางหมื่นลี้ อ่านหนังสือหมื่นเล่ม…แนวปริมาณสู่คุณภาพ)
6.สื่อนอกตีข่าว Digital Nomad เทรนด์ใหม่อาชีพมนุษย์ “ไร้ออฟฟิศ” ชี้ “เชียงใหม่” ฮิต “ฮับเมืองมนุษย์ไร้ออฟฟิศ”ของโลก
7.ผมกำลังวางเลย์เอ๊าท์ ดัดแปลงวิทยานิพนธ์ส่งสำนักพิมพ์

1.5
จงดื่มอวยพร ฉันคิด ฉันจึงมีอยู่ เพราะฉันดื่ม
ดื่มลืมหนักสู่เบาล่องลอยในอากาศ
ลมพัดบางคราสงบยามราตรี
อ่อนละมุนนุ่มนวลเหมือนก้อนเมฆ
ดื่มน้ำไหลลงคอ
ดื่มใต้เงาดวงจันทร์แสงดาวประกาย
แก้วต่อแก้ว กระทบกันเบาเบา
ส่งเสียงเบาเบา กริ๊ง กริ๊ง ชิน ชิน
หัวใจของเธอ หัวใจของฉัน(*)
เพื่อมิตรภาพ เพื่อฉันคิด ฉันจึงมีอยู่(**)
I Think Therefore I am
I Drink Therefore I Am
โชคดี มีชัย ปีใหม่

*แรงบันดาลใจจากกวีนิพนธ์อ้ายชิง ชื่อบทดื่มอวยพร ในอิตาลีคำว่าชิน ชิน คือ การดื่มให้แก่กัน ชิน ชินภาษาจีนหมายถึง “รัก รัก”ฯลฯ ละคำว่า ชิง ชิง หมายความว่า เบา แปลว่ากริ๊ง กริ๊ง ฯลฯ
**แรงบันดาลใจI Think Therefore I amของนักปรัชญาเรอเน่ เดส์การ์ตส์ (เขาจบการศึกษาด้านกฎหมาย แต่เขากลายเป็นทั้งนักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์)
และI Drink Therefore I am (เพราะฉันดื่ม ฉันจึงอยู่) มีฉบับแปลจาก I Drink Therefore I Am: A Philosopher’s Guide to Wine
(ภาพประกอบน้ำตกห้วยแก้วโดยผมถ่ายเอง กับภาพจากเว็บ https://www.freepik.com/free-vector/party-new-year-poster_1526738.htm)

1.6
ราตรีสวัสดิ์ปีใหม่ ดีเจบอย เล่าเรื่องเพลงๆหน่อย คือ นักปรัชญาอย่างอัลธูแชร์อ้างไอเดียจากผลงานนักร้องอย่างบ็อบดีแลน ไม่อ้างวงประเทศโจบ้าง ฮร่า ดีเจบอยจัดต่อ Country Joe and The Fish – Superbird (1967)

6 มกรา
ภาพผมพาแม่เที่ยวงานรถไฟที่พิจิตร วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2561
ตอบโบว์ ภาพ นี้ไม่ได้ตั้งค่าเฉพาะเพื่อน เห็นสาธารณะ ไงก็จะไปละกัน

6.2
ภาพที่ผมถ่ายภาพบรรยากาศเข้าวัดช่วงวันปีใหม่
วัดศรีมงคล ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร

6.3
การสะสมความทรงจำต่อTakeoverของทหารญี่ปุ่นถึงทหารไทย ปั้นพรรคโตแบบTakeover
วันนี้ในอดีต 6 มกราคม พ.ศ. 2484 (ค.ศ.1941) – กรณีพิพาทอินโดจีน กองทัพบกไทยเริ่มทำการรุกเข้าไปในอินโดจีนฝรั่งเศส โดยเริ่มจากแนวปอยเปต และวันนี้ในอดีตวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นวันที่มีการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 20 ของไทย

การสะสมความทรงจำ เป็นการทบทวนความทรงจำในประวัติศาสตร์และการเขียนประวัติศาสตร์ โดยงานทางประวัติศาสตร์เหมือนกับการวาดภาพทิวทัศน์ เราต้องวาดทุกๆจุด ใบไม้ทุกๆใบ มิฉะนั้นนักประวัติศาสตร์จะสูญเสียข้อมูลจำนวนมาก(*) และยกตัวอย่างข้อมูลวิกิพีเดีย ถือว่าวันที่ 5 ม.ค. 2484 เป็นการรุกเข้าไปในอินโดจีนฝรั่งเศส เป็นต้น

เมื่อมุมมองข้อเท็จจริง และการค้นหาจุดกำเนิดการเปรียบเทียบกองทัพไทย ที่มีความแตกต่างจากอดีตอย่างที่ผมได้เคยกล่าวมาแล้วบ้าง(**) ซึ่งยกตัวอย่างจากอดีตมาถึงช่วงยุคจอมพลป.นี้ คือ 2383-2483(1840-1940)รัฐไทยหยุดเกี่ยวข้องกับการทำสงคราม(***) กองทัพบก(และกองทัพเรือ)ของไทยสมัยใหม่ไม่เคยต้องทำหน้าป้องกันประเทศจากศัตรูภายนอกอย่างจริงจังและเกือบไม่เคยออกรบเลยจริงๆยกเว้นการรบต่อต้านศัตรูภายใน(ลองเปรียบเทียบกับญี่ปุ่น!)

สถานการณ์ในประเทศไทยเริ่มขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2483 เมื่อคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง รวมทั้งประชาชนร่วมกันเดินขบวนเรียกร้องรัฐบาลเรียกเอาดินแดนคืนจากฝรั่งเศสจากเหตุการณ์ ร.ศ. 112 เช่น เสียมราฐ พระตะบอง จำปาศักดิ์ เป็นต้น จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น ได้ส่งทหารข้ามพรมแดนเข้าไปยึดดินแดนคืนทันที ท่ามกลางกระแสชาตินิยมอย่างหนัก เพลงปลุกใจในเวลานั้นได้ถูกเปิดอย่างต่อเนื่อง เช่น เพลงข้ามโขง เพลงจำปาศักดิ์ เพลงเสียมราฐ เป็นต้น

เริ่มการสู้รบ หลังฝรั่งเศสแพ้ต่อนาซีเยอรมนีในปี 2483 และหลังจากการบุกครองอินโดจีนของญี่ปุ่นเมื่อเดือนกันยายน 2483 ซึ่งฝรั่งเศสถูกบีบให้อนุญาตให้ญี่ปุ่นตั้งฐานทัพ เป็นการชวนให้รัฐบาล เชื่อว่าวิชีฝรั่งเศสจะไม่สามารถต้านทานการเผชิญหน้ากับไทยอย่างจริงจังได้ รัฐบาลไทยจึงได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลฝรั่งเศสให้ถือเอาร่องแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และขอให้ฝรั่งเศสรับรองว่าถ้าฝรั่งเศสไม่สามารถปกป้องได้ ก็คืนลาวและกัมพูชาให้แก่ไทย (ซึ่งไทยเสียให้แก่ฝรั่งเศสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

แต่ฝรั่งเศสไม่ยินยอมกลับล่วงล้ำอธิปไตยของไทยโดยส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่จังหวัดนครพนมทำให้มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ กองทัพไทยจึงได้ตอบโต้โดยส่งกองทัพบกและกองทัพอากาศบุกเข้าไปในอินโดจีนโดยทางลาวและกัมพูชา กองทัพอากาศไทยได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีใส่ฐานที่มั่นของอินโดจีนของฝรั่งเศสเข้าไปเรื่อยๆ ในขณะที่กองทัพเรือไทยก็ส่งกองเรือออกไปสกัดกั้นกองเรือวิชีฝรั่งเศสที่ล่วงล้ำอ่าวไทยเข้ามาจนเกิดการปะทะกันที่เกาะช้างจนเกิดยุทธนาวีที่กล่าวขานกันคือยุทธนาวีเกาะช้าง

การสู้รบดำเนินมาจนวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2484 ญี่ปุ่นเกรงว่าการสู้รบครั้งนี้จะเป็นอุปสรรคต่อนโยบายของญี่ปุ่นจึงเสนอตัวเข้ามาไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายจำต้องยินยอม จนในที่สุดการไกล่เกลี่ยผลปรากฏว่าไทยได้ดินแดนที่เป็นข้อพิพาทกลับคืนมา

หลังสิ้นสุดกรณีพิพาท โดยมีญี่ปุ่นเป็นตัวกลางในการเจรจา ไทยกับฝรั่งเศส ลงนามในอนุสัญญาสันติภาพที่กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2484 ผลทำให้ไทยได้ดินแดนพิพาทมาอยู่ในปกครอง และจัดตั้งเป็นจังหวัดใหม่ขึ้น 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครจัมปาศักดิ์ จังหวัดลานช้าง จังหวัดพิบูลสงครามและจังหวัดพระตะบอง

ซึ่งจังหวัดดังกล่าวนี้ ไทยได้ปกครองเรื่อยมาจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ในปี 2488(ข้อมูลวิกิพีเดีย) แน่ละเรามีข้อมูลเรื่องสงครามโลกและบริบทของญี่ปุ่นอย่างการตั้งกองทัพญี่ปุ่นประจำประเทศไทย(****) และการถูกกล่าวถึงการเข้ามาTakeoverหรือการแปลว่าเขมือบ(กลืนกินอย่างปลา ฯลฯ ตามนิยามพจนานุกรม)ตามภาพอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพร้อมกองทัพ ซึ่งอิทธิพลของญี่ปุ่น ที่มีจากญี่ปุ่นต่ออินโดจีนฝรั่งเศสถึงเวียดนาม(*****) หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เกิดความต่างของญี่ปุ่นกับไทย ยกตัวอย่างผู้นำทหารญี่ปุ่นอย่างฮิเดะกิ โทโจ ในวันที่ถูกจับขึ้นพิจารณาคดีข้อหาอาชญากรรมสงคราม เขาพยายามยิงตัวตาย ในที่สุดถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิต23 ธันวาคม พ.ศ. 2491 ตรงกันข้ามกับจอมพลป. พ.ศ. 2491 เขาก็ได้หวนกลับมาคืนสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งจากการทำรัฐประหารของกลุ่มนายทหารที่นับถือการรบชนะฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีน(ทหารญี่ปุ่นไม่มีรัฐประหารอย่างไทย!)

ต่อมาทหารไทยตั้งพรรค โดยหัวหน้าพรรค คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีรองหัวหน้าพรรคได้แก่ สฤษดิ์ ธนะรัชต์ แล้วก็มาทรยศหักหลังเลือกตั้งอย่างที่รู้ๆกัน สู่ระบอบสฤษดิ์ ในช่วงสงครามเวียดนาม ที่ไทยต่างจากเวียดนาม ถ้าจะว่าตัวเศรษฐกิจบูมเองถูกขับเคลื่อนด้วยการลงทุนและใช้จ่ายของอเมริกา (และญี่ปุ่น) แต่ลักษณะวิธีการที่ไทยเข้าไปร่วมเสพรับดอกผลของมันนั้น ก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลนโยบายของระบอบปกครองไทยเองอย่างมีนัยสำคัญ ในบรรดานโยบายเหล่านี้ นโยบายหนึ่งซึ่งสำคัญขั้นชี้ขาดที่สุดได้แก่คำสั่งยุคต้นของสฤษดิ์ให้ยกเลิกเพดานจำกัดการถือครองที่ดินไม่เกิน 50 ไร่ที่เคยใช้อยู่ทิ้งเสีย คำสั่งฉบับนี้ปูพื้นฐานทางกฎหมายให้แก่การเก็งกำไรที่ดินขนานใหญ่

ซึ่งยังคงเร่งทำกันสืบไปตราบเท่าที่เศรษฐกิจยังบูมอยู่ และกระแสคลื่นการเก็งกำไรนี้ก็หาได้จำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะในกรุงเทพฯไม่ เมื่ออเมริกันก่อสร้างราดทางถนนใหญ่สายยุทธศาสตร์ไปจรดชายแดนลาวและกัมพูชา (รวมทั้งถนน “มิตรภาพ” ด้วย ) นั้น(******)

ต่อมาบางด้านตั้งโรงงานจากการตัดสินใจเคลื่อนย้าย การผลิตของทุนญี่ปุ่นหลัง 1970 และดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้(*******) แต่เรารู้กันว่าอย่างที่เห็นกลุ่มทุนใหญ่อย่างญี่ปุ่น หรือประเทศญี่ปุ่นไม่มีทิศทางบีบไข่(รัฐ)ของไทย หลังรัฐประหารปี2557 โดยผมเสนอมองช่วงยาวของการมองประวัติศาสตร์ปัจจัยภายนอก วิธีที่1มองไปถึงกำเนิดทหารไทยเปรียบเทียบกำเนิดทหารญี่ปุ่นสมัยใหม่ด้วย
ส่วนวิธีที่2 ชวนคิดกองทัพไทยอย่างที่เปรียบเทียบกับยุคเปรม(ทหารสมัยสงครามโลกเป็นนายกฯยาวถึง2523-2531) แต่ความเปลี่ยนแปลงในช่วงยุคเปรม เป็นต้นมากระแสโลกาภิวัตน์ สื่อและทุนเปลี่ยน จึงเกิดเหตุการณ์ปี2535 เป็นปัจจัยตัวอย่าง และต่อมาปี2540 วิกฤติเศรษฐกิจ IMF,WTO ล้วนเข้ามามีบทบาท

ขณะที่ อย่าลืมกำเนิดพลังของพรรคไทยรักไทยในอดีต เกี่ยวกับTakeoverของพรรคไทยรักไทย ซึ่งผมเคยเขียนไว้แล้วอย่างรู้ทันเหล่าทหาร คือ กลยุทธ์ ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ทั้งควบรวมและดูดแบบนี้ไม่ใช่ของใหม่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย แต่ว่าในอดีตนั้น ปลาใหญ่ อาจใช้ฐานอำนาจจากกำลังทหารหรืออิทธิพลเชิงอุปถัมภ์อื่นๆ แต่กรณีไทยรักไทยนั้นชัดเจนว่า ทั้งหมดเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจเงินทุนมหาศาลของทักษิณและกลุ่มทุนใหญ่ๆ ในเครือเป็นหลัก(********)

ดังนั้น เหตุผลดังกล่าวโดยย่อความขัดแย้งทางการเมืองพัฒนาสู่รัฐประหาร และลักษณะของยุคสมัยจากปี2549 ที่ทหารไทยอยากเป็นนักการเมืองต่อจากมีรัฐธรรมนูญแล้ว ยกตัวอย่างสนธิ บุญยรัตกลิน แห่งพรรคมาตุภูมิ เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งโดยนักการเมืองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สำเร็จเป็นนายกฯ

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นด้านที่สะท้อนการสะสมความทรงจำ ต่ออดีตสำหรับผมที่ทบทวนความทรงจำต่อTakeoverปลาใหญ่กินปลาเล็ก(*********)สะสมไว้ประวัติศาสตร์ให้บทเรียนอดีตสู่อนาคต ซึ่งตามข่าวนายกฯทหาร อยากเป็นนักการเมืองไม่ง่าย น่าอายขายแหวน ขายนาฬิกาของประวิทย์หรือป้อมมาหาเสียงเลือกตั้ง สำหรับเกมส์การเมืองก่อนTakeover จะเกมส์โอเวอร์ด้วย

*”ผีของมาร์กซ์” และ ”ผีในมาร์กซ์” ข้อวิจารณ์ประวัติศาสตร์นิยมของพ๊อพเพอร์และอัลธุสแซร์
https://www.academia.edu/26483195/%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%8B_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0_%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%8B_%E0%B8%82_%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E_%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A3_
**ปัจจัยภายนอกกับภายในสงครามอินโดจีนถึงสงครามโลกครั้งที่2

กำเนิดวันปีใหม่สากลในไทย กับสัญลักษณ์ไก่

ก่อนและหลังจากเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า

***ดูเพิ่มเติมอ.เบน แอนเดอร์สัน หรือเบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน (Benedict Anderson) ในศึกษารัฐไทย วิพากษ์ไทยศึกษาและชุมชนจินตกรรมฯ เปรียบเทียบกับงานของDavid Elliott Thailand: Origins of Military Rule(มีอิทธิพลวิธีวิทยาเหมาเจ๋อตุง วิเคราะห์ความขัดแย้ง ฯลฯ)
****กองทัพญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
ข้อมูลดังกล่าวอ้างเยอะ ยกตัวอย่างหนังสือผู้บัญชาการชาวพุทธ บันทึกผู้บัญชาการกองทัพญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2″

*****มีภาพโปสเตอร์รูปแผนที่เชิงอุปมาซามูไรญี่ปุ่น(?)บุกรุกรานเวียดนาม ดูA French poster critical of Japanese imperialism in IndochinaในJAPANESE OCCUPATION OF VIETNAM
http://alphahistory.com/vietnamwar/japanese-occupation-of-vietnam/
และดูเพิ่มเติมภาพแผนที่เชิงอุปมาจักรวรรดิญี่ปุ่นในเวียดนามVietnam in the grip of Japanese imperialism – caricature from Ho Chi Minh’s newspaper, Viet Nam Doc Lap, 1 November 1941.
https://books.google.co.th/books?id=3vC14MWi3g4C&pg=PA92&hl=th&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false

******อ.เบน แอนเดอร์สัน หรือเบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน (Benedict Anderson) ในบ้านเมืองของเราลงแดง : แง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร 6 ตุลาคม และปีใหม่ปลดแอกประชาชนไทย
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000577118415
(หนังUgly American)
การสะสมความทรงจำ กับMake History after War

*******ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศกับสังคมไทย
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/640577
********ปั้นพรรคโตแบบ Takeover
https://positioningmag.com/9869
Neoliberalism กับStructure-agency และclimate change ในโลกทุนนิยมของวัฒนธรรมชุมชน
http://akkaphon.blogspot.com/2015/09/neoliberalism-structure-agency-climate.html
*********ช่วงนี้ผมกำลังทบทวนความทรงจำวางเลย์เอ๊าท์ ดัดแปลงวิทยานิพนธ์ส่งสำนักพิมพ์ ซึ่งวิทยานิพนธ์ของผม ช่วงระยะเวลาอธิบายประวัติศาสตร์ช่วงยาวถึง2547 ก็ได้อิทธิพลส่วนหนึ่งของยุคศรีอาริยะใช้Chaos อธิบาย รวมถึงแนวนิเวศใช้Chaosวิเคราะห์เรื่องปลา

6.4
ขายหนังสือ แนวทางสร้างสรรค์ และสร้างสุข หนังสือเล่มนี้เปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้ แต่สามารถเปลี่ยนคุณได้ สะสมความเข้มแข็งและพลังงาน…สู้ต่อไป!(60บ.) ส่วนเล่มอื่นๆ ก็มนุษย์สองหน้าของกามูส์(100บ.) แล้วดวงตะวันก็ฉายแสงของเฮมิงเวย์(95บ.) กระแสลมแห่งฤดูใบไม้ผลิของเฮมิงเวย์(60บ.) การขยายตัวของระบบทุนนิยมในประเทศไทยฯ(110บ.ขายถูกกว่าเน็ต) Les Miserables หรือเหยื่ออธรรมภาคสองเคยประกาศขายหลายปีนานแล้วยังขายไม่ได้ราคาต่อรองกันได้ อาจจะเงียบหายไม่ได้ตอบข้อความรวดเร็ว เพราะหยุดใช้เฟซฯไปบ้าง เคลียร์งานต่างๆ แล้ววันนี้ผมก็เข้ามาตอบข้อความฯลฯด้วย ครับ

ผมมีหลายเล่มที่เหลือในความทรงจำอาจมีเล่มThe old man and The sea ชายชราที่จับปลาในทะเล แต่เท่าที่จำได้ไม่มีHemingway ที่เขียน”Hills Like White Elephants,”โปรดบอกที่อยู่มาทางข้อความด้วย ครับ

ผมขอบคุณที่สนใจ กามูร์ ไม่รู้เล่มคนนอก ผมยังมีอยู่ไหม? จะลองไปค้นดู ด้วย โปรดบอกที่อยู่มาทางข้อความด้วย ครับ

6.5
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอย พักผ่อนให้หายหวัดจัดการงาน(ฯลฯ) และเดินทางกลับมาจัดเพลงของวงCountry Joe & the Fish – Magoo

10 มกรา
ผมถ่ายภาพบรรยากาศเมืองพิจิตร มาเผยแพร่เบาๆ กัน ครับ

10.2
ภาพเชียงใหม่ ถ่ายภาพการเปลี่ยนแปลงผ่านเวลาสร้างถนน หลายพื้นที่ในเชียงใหม่ ซึ่งบันทึกภาพเท่าที่มีเวลาที่เจอ
บางที่ผมถ่ายสะสมความทรงจำเก็บไว้เคยเจอผู้รับเหมาทุบตึกคนหนึ่งโดยบังเอิญเค้าคุยว่าเค้าก็ถ่ายเก็บไว้เหมือนกัน และผมคิดถึงครูที่โรงเรียนบังเอิญเจอกันไม่ได้เจอกันนานมากแล้วได้คุยกันบอกจำผมไม่ได้ แต่จำแม่ได้จากพาแม่เที่ยวงานรถไฟฯ รำลึกนำภาพประกาศนียบัตรด้านศิลปะสมัยเรียน ที่ครูเคยเป็นส่วนหนึ่งปลุกปั้นกระตุ้นให้กำลังใจสำหรับประกวดงานศิลปะ และความขยันหมั่นเพียร รำลึกความหลังตั้งใจทำมาหากินวางLayoutวิทยานิพนธ์เสนอสำนักพิมพ์ด้วย

10.3
ขายหนังสือ ปรัชญาชีวิต ฌอง-ปอล ซาร์ตร์(ขาย190บ.ถูกกว่าราคาในเน็ต),New realities and the struggle of ideas(100บ.)และหนังสือบทเพลงของดอกไม้เกี่ยวกับดนตรียุคฮิปปี้ ผมมีตามค้นหาเล่มนี้อยู่ด้วย(ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ ราคา100บ.) ผมได้ส่งหนังสือให้ผู้ซื้อทางไปรษณีย์ มีเวลาเลยกลับมาประกาศขาย ถ้าหายหวัดเคลียร์งานอื่นแล้ว จะค้นหาที่มีเช็คสเปียร์ ส่วนภาพอื่นๆ นำมาขายซ้ำ ตามลิ๊งค์ ครับ

ขายหนังสือ

ขายหนังสือ

10.4
ผลกระทบของสงครามต่อการหายไปของงานศิลปะของวัดจากระเบิด

วันนี้ในอดีต 10 มกราคม พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1920) – สันนิบาตชาติ (League of Nations) ประชุมกันเป็นครั้งแรก โดยมีการรับรองสนธิสัญญาแวร์ซายเพื่อยุติสงครามโลกครั้งที่ 1 อย่างเป็นทางการ และวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2485 (ค.ศ. 1942) – สงครามโลกครั้งที่สอง : ฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มส่งเครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดในพระนคร

เมื่อรัฐในโลกเข้าร่วมสันนิบาตชาติ ก็สะท้อนความเป็นบรรทัดฐานส่วนใหญ่กลายเป็นรัฐชาติ ในแต่ละประเทศชาติ โดยอีกด้านมนุษยชาติ ก็ได้เกิดความรักชาติและเหยียดเชื้อชาติ(ชนชั้น) ไปสู่จุดสูงสุดของกระแสชาตินิยมในสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นร่วมกับไทย และไทยประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร ทางสหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้ส่งเครื่องบิน ทิ้งระเบิด ทำลายสนามบิน ชุมทางรถไฟ ท่าเรือ สะพาน อันเป็นปมคมนาคมเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงของญี่ปุ่น พระนคร และธนบุรีถูกเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีทิ้งระเบิด ที่สะพานพระราม 6 กับผมยกตัวอย่างเน้นวัดราชบุรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ)กับการหายไปของงานศิลปะด้วย

ก่อนและหลังศิลปะยุคผลิตซ้ำด้วยเครื่องจักรกล
วัดราชบุรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ) เป็นวัดเก่าครั้งกรุงศรีอยุธยา ผู้สร้างเป็นคนจีนชื่อ เลี้ยบ เลยเรียกว่าวัดจีนเลี้ยบ ต่อมาชำรุดทรุดโทรมได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่หมดครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า วัดราชบุรณะ คติการสร้างเมืองใหม่ของชาวไทยที่ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัย จะต้องสร้างวัดสามวัดเป็นวัดประจำเมือง ได้แก่ วัดมหาธาตุ วัดราชประดิษฐ์ และวัดราชบุรณะ แต่ชาวบ้านยังเรียกชื่อเดิมและเพี้ยนไปเป็นวัดเลียบ(*)

ซึ่งวัดเลียบหรือวัดราชบุรณะ มีขรัวอินโข่ง เป็นพระภิกษุ ที่มีชื่อเสียงในฐานะจิตรกรเอก และขรัวอินโข่งเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระอุโบสถหลังเดิม ซึ่งถูกระเบิดทำลายไปเมื่อปี พ.ศ. 2488 นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่งที่ไม่เหลือผลงานอยู่ในวัดที่ท่านจำพรรษาจนมรณภาพ (**)

โดยผมได้เขียนถึงขรัวอินโข่งไว้บ้าง ยกตัวอย่างผ่านงานเทวดากับดวงดาว ในระบบสุริยะจักรวาลแบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ณ วัดบรมนิวาส(***) สะท้อนผลงานงานศิลปะก่อนยุคผลิตซ้ำด้วยเครื่องจักรกล จากงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง จากมือของคนเขียนวาดแบบภาพที่นำเทคนิคภาพเขียนแบบยุโรปมาผสมผสานกับลักษณะดั้งเดิมของไทย คือ การใช้แสงเงาทำให้เกิดภาพแบบสามมิติ เหมือนจริง ลักษณะไม่ใช่ภาพแบบจักรวาลในไตรภูมิตามกฏแห่งกรรม มีเวียนว่ายตายเกิด(ปลาเกิดเป็นคน)แบบเดิม สู่ยุควิทยาศาสตร์ผ่านภาพสุริยะจักรวาล ในยุคสมัยเครื่องจักรกล ความเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยใหม่ของโลก ไม่ว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยเครื่องจักรกลต่างๆ นานา ส่งผลกระทบต่อสยามหรือไทย

กระนั้น บริบทของประวัติศาสตร์สงครามสะท้อนการผลิตซ้ำด้วยเครื่องจักรกลผลิตอาวุธสงครามลูกระเบิดได้ง่ายดาย สงครามถูกเชื่อมโยงกับงานศิลปะยุคผลิตซ้ำด้วยเครื่องจักรกล (****)ได้หวนคิดต่อมนุษย์ชาติ ที่โดนระเบิดทำลายชีวิต สิ่งของศิลปะ เป็นตัวอย่างด้วย

โดยผมได้เขียนมาต่อเนื่องหลังสงครามโลกครั้งที่สอง(*****) จากชาติที่บังเอิญเกิดในชาติไทยของปรีดีหรือจอมพลแปลก ที่ต่อมาสมัยรัฐประหารพ.ศ. 2490 ต่อฝ่ายปรีดี ทำให้ฝ่ายหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้มีโอกาส ต่อมาถูกทหารยึดอำนาจอีกครั้งพ.ศ. 2491จอมพลแปลก ส่งทหารร่วมรบสงครามเกาหลี(ผมเคยเล่าแล้วพ.ศ.2493 ที่มีเพลง“อารีดัง”) ต่อมาหะยีสุหลงหายสาบสูญ พ.ศ.2497สร้างพรรคเสรีมนังคศิลา ตามนั้นตั้งกรอบนิยามมรดกจอมพลแปลก กับมรดกชาตินิยม มรดกสงคราม และปัญหาชายแดนใต้บวกรัฐประหาร ต่อมาพจน์ สารสิน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2500 หลังจากการทำรัฐประหารของสฤษดิ์ ธนะรัชต์

ซึ่งจอมพลแปลก เป็นโมเดลสำหรับสฤษดิ์ ตามรอยผู้นำแบบพ่อขุนของจอมพลแปลก สร้างพรรคชาติสังคม มีสฤษดิ์ ธนะรัชต์(ผู้ร่วมสงครามโลกครั้งที่สอง) เป็นหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค ได้แก่ ถนอม กิตติขจร ฯลฯ คือ พรรคชาติสังคมได้ลงเลือกตั้งในปลายปี พ.ศ. 2500 ปรากฏว่าสมาชิกพรรคได้รับเลือกมาทั้งหมด 9 คน จึงไม่อาจตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้

จึงต้องร่วมกับพรรคการเมืองอื่น จัดตั้งรัฐบาลขึ้น โดยมี พล.ท.ถนอม กิตติขจร รองหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 แต่ทว่า การบริหารบ้านเมืองในสภาฯของ พล.ท.ถนอม เป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะสมาชิกพรรคชาติสังคมเองเรียกร้องผลประโยชน์ และค่าตอบแทนต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ด้วย จนกระทั่งนำไปสู่การรัฐประหารในปี พ.ศ. 2501 โดยสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งคำประกาศของคณะปฏิวัติชุดนี้ได้ยกเลิกพรรคการเมืองทั้งหมดบทบาทของพรรคชาติสังคมยุติลงแต่เพียงเท่านี้

กรณี รูปแบบคล้ายกับถนอม กิติขจร เดินตามโมเดลเดิม ประวัติศาสตร์ก็มีช่วงก่อนสิบสี่ตุลา(ไทยร่วมรบสงครามเวียดนาม) หกตุลา ยกตัวอย่างก่อนหน้าพฤษภา พ.ศ.2535 สนับสนุนพรรคขนาดกลาง-เล็กบางพรรค เสนอตัวเข้ามาเป็น นายกฯคนนอก แล้วพฤษภาทมิฬ หยุดความต่อเนื่องของทหารนิยมกับรัฐประหาร แต่ชาตินิยมยังต่อเนื่องอย่างปีพ.ศ.2540วิกฤติเศรษฐกิจ ต่อมายกตัวอย่างปีพ.ศ.2547ปัญหาชายแดนใต้ และพ.ศ.2549 ปัญหาทหารบวกรัฐประหาร ต่อมากรณีสงครามจากกรณีปราสาทเขาพระวิหารพ.ศ.2554 ผ่านไปแล้ว โดยย่อหลังรัฐประหาร 2557 ในปัจจุบันทหารก็พยายามสืบทอดมรดกอำนาจหลังสงครามแบบทหารนิยมต่อสังคมไทย สำหรับเรา ในแง่สปิริตของการมองโลกแง่ร้ายและแง่ดีอย่างเป็นสุขอย่างสมดุล

ดังนั้น เรามองโลกแง่ร้าย สักวันอาจเกิดสงครามทหารและระเบิดนิวเคลียร์ขึ้น จากข่าวเกาหลีเหนือ ขณะนี้ได้ติดตั้งปุ่มยิงปล่อยอาวุธนิวเคลียร์ไว้ที่โต๊ะทำงานของคิมจองอึน ตลอดเวลา(เรามองเขาเป็นคนดีที่กดปุ่มได้!?!) และประยุทธ์ กล่าวมีการทำลายสาธารณสมบัติ ทรัพยากร วิหารโบราณสถาน 4 5 พันปี เขาสงสัยว่าทำไมเกิดแต่เฉพาะคนกลุ่มนี้

เขาก็วิเคราะห์กันว่า เกิดจากมนุษย์ต่างดาว แสดงว่ามนุษย์ต่างดาวลงมา และไม่อยากให้คนปัจจุบันรู้ว่าความมาเป็นอย่างไร ก็เลยใช้คลื่นสมองบังคับให้คนปัจจุบันรบกัน ดังที่ผมเคยอ้างไปแล้วได้ขยายความเพิ่มเติม(ลองค้นหาดูข้อมูลไทยมีความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือด้วย) ซึ่งตรรกะเหตุผลแบบ เรามองโลกมีมนุษย์ต่างดาวลงมาระวังสงคราม(คิมจองอึนถูกมนุษย์ต่างดาวบังคับรบกันกดปุ่มได้!) จักรวาลใหญ่กว่าโลกใหญ่กว่าไทย และเรามองโลกเหมือนเทวดาแห่งประวัติศาสตร์(******) ต่อมหันตภัย(catastrophe) จากสงคราม

อย่างไรก็ดี เรามองโลกแง่ดียังโชคดี ขอเวลาอีกไม่นานตามเนื้อร้องเพลง คืนความสุขให้ประเทศไทย โดยทหารไม่นำพาสู่สงครามโดนระเบิดนิวเคลียร์ในโชคชะตาของประวัติศาสตร์ แต่บทเรียนตามความจริงของประวัติศาสตร์ ณ ช่วงเวลาเหตุการณ์ ขณะนาฬิกาบอกเวลาของปัจจุบัน สู่อนาคต

*เมื่อกรุงเทพฯ ต้องเผชิญภัยทางอากาศ
http://lek-prapai.org/home/view.php?id=191
(ภาพประกอบจากเว็บดังกล่าวดูข้อมูลเพิ่มเติม:โบสถ์สร้างใหม่ และลวดลายที่ออกแบบโดยนายสง่า มยุระ และทีมงาน นอกจากนายสง่าจะเป็นช่างเขียนจิตรกรรมไทยฝีมือดี ยังเป็นเจ้าของผลงานผลิตภัณฑ์พู่กันสง่ามยุระ ฯลฯ)
**วัดราชบุรณราชวรวิหาร
http://www.lib.su.ac.th/web-temple/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=32
(ดูประวัติเพิ่มเติม:ผลงานขรัวอินโข่งมีอยู่ทั้งในพระนครและหัวเมือง และภิกษุอีกคนที่มีชื่อเสียงอยู่วัดนี้ในอดีต คือสมเด็จพระศรีสมโพธิราชครู หรือขรัวอีโต้)
***ชุมชนจินตกรรม จากจักรวาลศาสนาสู่ยุคดาวเทียม

****ดูบทกำเนิดของสำนึกแห่งความเป็นชาติในหนังสือ Imagined Communities : Reflection on Origin and Spread of Nationalism อ้างงาน The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction ที่ผมให้เหตุผลอย่างง่ายตีความอิทธิพลการอธิบายแบบวอลเตอร์ เบนจามิน ผู้เขียนผลงานThe Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction ที่รวมเล่มเป็นหนังสือ Illuminations: Essays and Reflections ดูที่สรุปตีความแนวคิดเรื่องสงครามสะท้อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธสงครามกับศิลปะตามคลิปวิดีโอ Walter Benjamin’s Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction – Epilogue https://www.youtube.com/watch?v=HzvWdKQGmS0
*****การสะสมความทรงจำต่อTakeoverของทหารญี่ปุ่นถึงทหารไทย ปั้นพรรคโตแบบTakeover

(ยกตัวอย่างข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือความทรงจำของนายพลนากามูระ เขียนถึงมีความคิดป้องกันวัดพระแก้วจากเครื่องบินทิ้งระเบิดไว้ นากามูระมาเชียงใหม่ฯลฯ)
ดูเพิ่มเติม จอมพล ป.พิบูลสงคราม กับการเมืองไทยสมัยใหม่
http://www.openbase.in.th/files/tbpj143.pdf
(ข้อมูลยกตัวอย่าง ทหารเป็นรั้ว และนักวิชาการ รวมทั้งคนดังที่ร่วมปรากฏอยู่ในหนังสือที่ต่อมาเป็นนายกฯอย่างสุรยุทธ์)
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม และสงครามแปซิฟิค
http://www.openbase.in.th/files/tbpj004.pdf
(ข้อมูลยุคสมัยสงคราม5 ม.ค. 2484 เป็นการรุกเข้าไปในอินโดจีนฝรั่งเศส และยุคจอมพลแปลก มีเยอะอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้)
******ดูบทเทวดาแห่งประวัติศาสตร์ ในหนังสือ Imagined Communities : Reflection on Origin and Spread of Nationalism(ผมเขียนถึงบ่อยแล้ว) อ้างหนังสือIlluminationsฯ ซึ่งผมได้เคยเขียนถึงการตีความของคนอื่นมาบ้างแล้วในบทนี้ โดยผมจำได้เคยเขียนคุยกับอ.เบนต่อไอเดียเรื่องนี้ในอดีตแล้วมาคิดใหม่มอง แง่มหันตภัย(catastrophe) ในTheses on the Philosophy of History(จากหนังสือดังกล่าว) อุปมาต่อ historicismและhistorical materialism สำหรับผมสะท้อนข้อจำกัดทางวัตถุนิยมประวัติศาสตร์จากสสารวิทยาศาสตร์มาทางศาสนา แต่คนละสายทางอุปมาแม่น้ำแยกสายทางอัลธุแซร์ ล้วนมีกำเนิดจากวิเคราะห์และตีความมารกซ์ รับไอเดียของเฮเกล,สปิโนซา ฯลฯด้วย
(ดูเพิ่มเติมหนังสือIlluminations: Essays and Reflections
https://www.amazon.com/Illuminations-Essays-Reflections-Walter-Benjamin/dp/0805202412)

10.5
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอย กลับมาจัดเพลงหลังจากหยุดไปเคลียร์งาน สำหรับค่ำคืนนี้กับเพลง Thought Dream อยู่ในอัลบั้มเดียวกับเพลงMagoo (คนคอมเม้นท์ในยูทูปว่าI feel like dreaming of swimming in a river of tears. I love Country Joe and The Fish)
Country Joe&The Fish-Thought Dream

13 มกรา
ประวัติศาสตร์วันปีใหม่กับความหวัง

วันปีใหม่ มีประวัติความเป็นมา ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสม ตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนียเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทิน โดยอาศัยระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ เมื่อครบ 12 เดือน ก็กำหนดว่าเป็น 1 ปี และเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก 1 เดือน เป็น 13 เดือนทุก 4 ปี
ต่อมาชาวอียิปต์ กรีก และชาวเซมิติค ได้นำปฏิทินของชาวแอสการ์ดมาดัดแปลงแก้ไข อีกหลายคราวเพื่อให้ตรงกับฤดูกาลมากยิ่งขึ้นจนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียต ซีซาร์ ได้นำความคิดของนักดาราศาสตร์ชาวแอสการ์ดชื่อ เฮมดัล มาปรับปรุง ให้ปีหนึ่งมี 365 วัน ในทุก ๆ 4 ปี ให้เติมเดือนที่มี 28 วัน เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน เป็น 29 วัน คือเดือนกุมภาพันธ์ เรียกว่า ปีอธิกสุรทิน

เมื่อเพิ่มในเดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันในทุก ๆ 4 ปี แต่วันในปฏิทินก็ยังไม่ค่อยตรงกับฤดูกาลนัก คือเวลาในปฏิทินยาวกว่าปีตามฤดูกาล เป็นเหตุให้ฤดูกาลมาถึงก่อนวันในปฏิทิน

วันที่ 21 มีนาคมตามปีปฏิทินของทุกปี จะเป็นช่วงที่มีเวลากลางวันและกลางคืนเท่ากัน คือเป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงทิศตะวันออก และลับลงตรงทิศตะวันตกพอดี เรียกว่า วสันตวิษุวัต

แต่ในปี ค.ศ. 1582 (เทียบเท่า พ.ศ. 2125) วสันตวิษุวัติ กลับไปเกิดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม แทนที่จะเป็นวันที่ 21 มีนาคม ดังนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 13 จึงทำการปรับปรุงแก้ไขหักวันออกไป 10 วันจากปีปฏิทิน และให้วันหลังจากวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1582 แทนที่จะเป็นวันที่ 5 ตุลาคม ก็ให้เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 ตุลาคมแทน (เฉพาะปีดังกล่าว) ปฏิทินแบบใหม่นี้ จึงเรียกว่า ปฏิทินเกรโกเรียน จากนั้นได้ปรับปรุงประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันเริ่มต้นของปีเป็นต้นมา

ส่วนวันปีใหม่เดิมของไทย คือ สงกรานต์ เดิมกำหนดโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์ คือวันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ตกประมาณวันที่ 13 หรือ 14 เมษายน แต่ปัจจุบันระบุแน่นอนว่า 13 ถึง 15 เมษายน และวันปีใหม่เดิมตรุษไทย เป็นวันที่เริ่มต้นเดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติไทย แต่ยกเลิกลงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกำหนดให้ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่แทน(มีตรุษจีน ตรุษญี่ปุ่น ตรุษญวน เราะอส์ อัสซะนะฮ์ อัลฮิจญ์ริยะฮ์ เป็นวันที่เริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม (เดือน 1)ของอิสลามโดยข้อมูลวิกิพีเดียไทย) อีกเป็นต้น

จนกระทั่ง เปลี่ยนเป็นวันปีใหม่อย่างสากลโดยจอมพลแปลก และผมได้เขียนถึงการสะสมความทรงจำ สวัสดีปีใหม่ในหลายปี(*) และผมได้ฟังบางคำต่อคำ ‘บิ๊กตู่’ในรายการคืนความสุขมาหลายปีบ้างแล้ว…ปีใหม่นี้ นอกจากเรื่องการเลือกตั้งแล้ว ยังมีเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ ที่ผมอยากให้ทุกคน ทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน ได้ให้ความสนใจ /ภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องพร้อมประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ อย่างทั่วถึง / ภาคประชาชนเอง ก็ต้องตระหนัก และขวนขวายด้วยเช่นกัน / เพราะนี่จะเป็น “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ที่พวกเราทุกคนรอคอยมาตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษ / สำคัญต่ออนาคตของบ้านเมือง โดยเฉพาะลูกหลาน ในวันข้างหน้า / เยาวชน – นักศึกษา ก็ไม่เร็วเกินไป ที่จะให้ความสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วม เพราะอนาคตของชาติ ก็คือ “ชีวิตของท่าน ในวันข้างหน้า” นะครับ

สุดท้ายนี้ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ในวันพรุ่งนี้ / เราต้องมีการเตรียมตัว คือ เตรียมคนไทย เตรียมประเทศไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกาภิวัฒน์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และ บริบททางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของโลก / นับเป็นความท้าทายของเราทุกคน และ “ทุกรัฐบาล” นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป /

สิ่งสำคัญ หากเราไม่สามารถแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาตนเอง โดย “คิดใหม่ มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า ก้าวไกล” อย่างมีทิศทาง เป้าหมายชัดเจน เพื่ออนาคตแล้ว อาจเกิดปัญหาที่แก้ไขไม่ทันการณ์ได้(**)

อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์ และความหวัง(***) ในเรื่องโชคชะตาของประวัติศาสตร์ และคนเราต้องมีจินตนาการ ประวัติศาสตร์ให้ความหวัง กับเราเสมอ โดยทบทวนประวัติศาสตร์วันปีใหม่ สำหรับความหวังใหม่ มิเช่นนั้นแล้วอุปมาเราจะว่ายน้ำในแม่น้ำของน้ำตาไหลเศร้าเราตลอดเวลา.

*เฟซบุ๊คช่วยทบทวนความทรงจำเกี่ยวกับปีใหม่https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=332875783408323&id=100000577118415


(ภาพประกอบผลงานวาดภาพสีน้ำมันเป็นภาพแนวนามธรรมของผมเอง เริ่มเก่าภาพขาดแล้วดวงตา น้ำตา)
**คำต่อคำ ‘บิ๊กตู่’ …
http://www.thaipost.net/main/detail/975
***ผลกระทบของสงครามต่อการหายไปของงานศิลปะของวัดจากระเบิด

บันทึกภาวะวิสัยหลังรัฐประหาร กับโชคชะตาของประเทศ ผ่านอัตวิสัยบอย
http://akkaphon.blogspot.com/2015/01/blog-post.html
(ไอเดียประวัติศาสตร์กับความหวัง)

13.2
ขายหนังสือ งานเขียนเชคสเปียร์ มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับมีข้อมูลการดูดส.ส.แต่ละพรรคยุคนั้น หนังสือก่อนโลกจะขานรับ หนังสือเกี่ยวกับฟรอยด์ หนังสือนิยายของกามูร์ เช่น คนนอก ฯลฯ ดูลิ๊งค์ซ้ำได้ ครับ

13.3
ราตรีสวัสดิ์ วันเด็ก นอนหลับฝันดี ปีนี้บอยๆ นำรูปวัยเด็กปั่นจักรยานมารำลึก

18 มค.
แสงยามกลางคืนถ่ายภาพจากบนเครื่องบิน

18.2
ภูเก็ตในความทรงจำ(1)
หลายวันก่อนของบอย โดยภาพบอยส่องกล้อง ณ แหลมพรหมเทพ(แม่ผมยืนอยู่ข้างๆตามรูป) มีการเดินทางกับครอบครัวพร้อมญาติว่างจะเขียนเล่า ขอคำคมของ Marcel Proust: The real voyage of discovery consists not in seeing new sights, but in looking with new eyes.มาใช้อีกครั้งก่อน ตามภาพมีเรือกลางทะเล ไม่ได้มาภูเก็ต11ปีแห่งความหลังในความทรงจำ

18.3
วันกองทัพไทย และอนาคตไทย
วันนี้ในอดีต 18 มกราคม พ.ศ. 2135 (ค.ศ. 1593) – สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาในยุทธหัตถี ณ หนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เนื่องจากวันกองทัพไทย นั้นมีความสลับซับซ้อนกับความสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์ไม่น้อย จากวันที่ 28 กรกฎาคม 2484 อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชัยชนะในสงครามอินโดจีน และต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันที่ 25 มกราคม ที่เชื่อมโยงกับวันยุทธหัตถีของพระนเรศวร ต่อมาในสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารบก ในปี พ.ศ.2502 กระทรวงกลาโหมเห็นสมควรรวมวันที่ระลึกถึงกองทัพบก,กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ มาเป็นวันเดียวกัน คือ วันที่ระลึกกระทรวงกลาโหม ในวันที่ 8 เมษายน และให้เรียกว่า “วันกองทัพไทย”

ยกตัวอย่างนับตั้งแต่การเมืองหลังปี 2500 ที่จอมพลสฤษดิ์ได้เปลี่ยนวันกองทัพดังที่ได้กล่าวไป ซึ่งกองทัพพยายามทำการปรับเปลี่ยนจากระบบโครงสร้างตามอเมริกา ภายใต้การต่อสู้กับกองกำลังคอมมิวนิสต์ จากเหตุการณ์ในเวียดนามใต้,ลาว และกัมพูชา ซึ่งโซเวียตและจีนหนุนหลังกองกำลังฝ่ายคอมมิวนิสต์ ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย(พคท.)มีความเข้มแข็งขึ้น จนสามารถจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธขึ้นในภาคต่างๆของประเทศไทย ทำการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเกินกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะปราบปรามได้ เพื่อประกันความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้จัดตั้งชุดคุ้มครองหมู่บ้านขึ้น

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านทุรกันดาร กับตำบลหรืออำเภอส่วนมากกระทำได้ยาก เพราะยังขาดถนนหนทางที่ยานพาหนะจะเข้าถึงได้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบที่เต็มไปด้วย ผกค. ทำให้การส่งกำลังบำรุงแก่ชุดคุ้มครองหมู่บ้านประสบอุปสรรค มักถูกผกค.ซุ่มโจมตีอยู่เสมอ การส่งกำลังบำรุงที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัยที่สุดก็คือการส่งทางเฮลิคอปเตอร์ ทั้งการปฏิบัติการกวาดล้าง ผกค.ในพื้นที่ทุรกันดาร ก็ได้อาศัยเฮลิคอปเตอร์เป็นส่วนใหญ่(ภาพและข้อมูลจากหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๓๒ การบินทหารบกไทย[๒๔๙๕-๒๕๒๗] วันการบินทหารบก ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๗)

ต่อมาสมัยรัฐบาลทหารในช่วงปี2514-19 จนกระทั่งช่วงที่มีรัฐบาลพลเรือนขึ้นมา คือ มรว.เสนีย์ ปราโมช เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม (27 สิงหาคม พ.ศ. 2519-23 กันยายน พ.ศ. 2519) โดยพลเรือนคนแรกที่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมกองทัพได้

จากอดีตยกตัวอย่างวันกองทัพไทยเดิมนั้นกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายนของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ตามการคำนวณของ นายฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ คำนวณได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2135 (พ.ศ.ISO 2136) ซึ่งเชื่อว่าเป็นการคำนวณที่ไม่ถูกต้อง

ราวปี พ.ศ. 2535 – 2538 นักคำนวณปฏิทินที่สำคัญ ได้แก่ นายประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต, นายสุชาติ เผือกสกนธ์ เลขาธิการมูลนิธิพระดาบ และ นายลอย ชุนพงษ์ทอง ที่ปรึกษาการคำนวณปฏิทินสำนักพระราชวัง และสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสภา ได้ตรวจสอบและลงความเห็นตรงกันว่า วันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าว ทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทยต่อไป

จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม

กระนั้น ผมได้เคยเขียนถึงเรื่องทหารมาต่อเนื่อง บางด้านซ้ำบ้าง มาขยายความเพิ่มบ้าง ยกตัวอย่างอีกครั้งผ่านจิตรกรรมฝาผนัง ภาพสะท้อนกองทัพทหารแต่งกายสไตล์ฝรั่ง(**) ซึ่งเราก็รู้การเขียนประวัติศาสตร์ผ่านหลักฐาน เอกสารและหนังสือ ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน วิชาประวัติศาสตร์ทหาร หน่วยงานที่จัดทำ กรมยุทธการทหารบก โดยกองประวัติศาสตร์ทหาร (๒๕๕๔ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารอ้างอ.นิธิ ที่ต่อมาเขียนบทความทหารมีไว้ทำไม)

ดังนั้น จากอดีตถึงปัจจุบันนายกฯทหาร ขึ้นมาควบคุมกองทัพ ทำให้โชคชะตาของประวัติศาสตร์ และคนเราต้องมีจินตนาการ ประวัติศาสตร์ให้ความหวัง กับเราเสมอ(***) ไม่มีโชคร้ายสู่สงคราม
แต่ประเด็นร้อนขึ้นมาทันที จากกรณีกระแสข่าวการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ซึ่งอาจจะมีความพยายามช่วยเหลือพรรคการเมืองใหม่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะตั้งขึ้นมา เพื่อลงสมัครรับการเลือกตั้งครั้งใหม่ ให้มีเวลาเตรียมความพร้อมมากขึ้น โดยมีการแก้ไขมาตรา 2 ในร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ให้มีผลบังคับใช้ยืดออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา(ทึ้งกฎหมายยื้อเลือกตั้ง! สนช.วางหมากลากถึงปีหน้า พรรคทหารตีขิมรอกินรวบ ที่มานสพ.แนวหน้า วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561) นั่นเราต้องมีความหวังต่ออนาคตไทย

*เกร็ดเรื่อง “วันกองทัพไทย” และ .. สู่อนาคต “ทหารไทยนี้รักสงบ”
https://prachatai.com/journal/2011/01/32710
**ภาพจิตรกรรมฝาผนังทหารแต่งกายแบบทหารอเมริกา และยุโรป(ฝรั่ง)18 มกราคม 2016

***ประวัติศาสตร์วันปีใหม่กับความหวัง

18.4
ขายหนังสือ หนังสือที่ระลึกครบรอบ ๓๒ การบินทหารบกไทย[๒๔๙๕-๒๕๒๗] วันการบินทหารบก ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๗ และMARXISM AND BEYONDฯ(พอดีผมมีเล่มนี้เคยโพสต์ภาพแล้ว ก็ปกน่าสนใจกับสัญลักษณ์ไข่+หนวด+มวลชนถือธงแดง)
ขายหนังสือซ้ำตามลิ๊งค์ ครับ

18.5
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอย หลายเรื่องในชีวิตประจำวัน มีเวลากลับมาจัดเพลงไว้อาลัยแด่การจากไปของนักร้องวงThe Cranberries – Zombie

22 มกรา
การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์หลังสงคราม
วันนี้ในอดีต 22 มกราคม พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) – การเข้าร่วมในสงครามเวียดนามของสหรัฐอเมริกาสิ้นสุดลง ด้วยการลงนามในข้อตกลงสันติภาพ

ผมสะสมความทรงจำสำหรับการซ่อมสร้างประวัติศาสตร์หลังสงคราม ได้เลือกนำเสนอเฉพาะวันนี้ในอดีตเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพ ซึ่งผมทบทวนเคยเขียนเปรียบเทียบไทย กับลาวมาบ้างแล้ว รวมทั้งไทยกับเวียดนามมาบางด้านด้วย ยกตัวอย่างจอมพลแปลก ฉายาโจโฉ นายกฯตลอดกาล ถูกโค่นล้มจากสฤษดิ์ ที่มีธรรมนูญการปกครอง 2502 ที่ถูกร่างในสมัยสฤษดิ์ และมาตราที่โด่งดังที่สุดคือมาตรา 17 คือ สามารถเอาระบอบอาญาสิทธิ์ ระบอบที่ผู้ปกครองมีอำนาจเด็ดขาดรวมศูนย์ บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ มาอยู่ในมือคนคนเดียวแล้วทำให้มันเป็นรัฐธรรมนูญ

โดยวันเวลายุคสฤษดิ์ ที่มีอิทธิพลอเมริกา มาไทยยกตัวอย่างคำว่า “ จี.ไอ.”-“G.I.”..มาจาก Government Issue ซึ่งหมายเรียกเกณฑ์ทหาร (อเมริกัน) ได้ถูกนำมาเรียกทหารสหรัฐฯ ที่ถูกส่งไปรบ และคำว่า G.I. นั้นได้โด่งดังมาจากเพลงของนักร้องชื่อดังชาวอเมริกัน เอลวิส เพรสลี่ย์ ชื่อเพลง จีไอ.บลูส์- “G.I. Blues” ปี ค.ศ.1960(พ.ศ.2503) และหนังThe Ugly American(ผมเล่าแล้ว) เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์อีกแบบหนึ่งของสื่อสะท้อนมรดกของการเขียนประวัติศาสตร์ให้ต่อเนื่องด้วย

ซึ่งผมกลับมาเน้นไทย ผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ บทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์ ได้เขียนขึ้นหลังอสัญกรรมของสฤษดิ์(จิตร คือ ผู้แต่งเพลงแสงดาวแห่งศรัทธา นัยยะดาวในอุปมาพรรคพคท.สัญญะดาวแดงแห่งความหวัง) ได้มีโคลงสรรเสริญเกียรติกรุงเทพมหานครยุคไทยพัฒนา(ที่มีคำว่าถึงยุคทมิฬมาร จะครองเมืองด้วยควันปืน) ตอนที่ 3 หนุมานอมพลับพลา โดยบทยานี(*)
…ชื่อใดมิแว่วหวาน เท่า “ขวัญใจประชาชน”
ชื่อนั้นช่างหวานซึ้ง และตราตรึงในจิตตน
จะรักพิทักษ์จน จวบสิ้นใจให้ทรงจำ…
… มอบรักต่อคนดี และต่อผีคือชิงชัง
ผีดิบจะล้มดัง เพราะเรี่ยวแรงที่ระดม
เสียงสูคือเสียงผี ที่หลอกคนด้วยคารม
มากูจะแก้ปม ออกเปิดโปงที่อัปรีย์
ยุคนี้คือยุคใหม่ ทหารไทยจักทำดี
จักผลาญพวกเผ่าผี ให้พ่ายแพ้ทหารหาญ
ผีดิบที่ดุเดือด ที่ดูดเลือดจะแหลกลาญ
เลือดคนที่เคยหวาน จะขื่นขมระคายคอ
ผีดิบที่ยามดึก จะดูดเลือดมานานพอ
แสงทองจะสาดทอ มาขับผีให้ลี้หาย
แสงทองที่ทาบฟ้า บ่มีมาด้วยง่ายดาย
มือคนจะมั่นหมาย ชะลอฟ้าลงมาดิน
คนเองจะสร้างศรี อโณทัยอันรื่นริน
ชุบชื่นทุกชีวิน ณ แดนทองที่ชื่อไทย
(ผมย่อบทกวีให้วางระหว่างบรรทัดไม่ยาว)

เมื่อผมได้กล่าวแล้วถึงอิทธิพลอเมริกาต่อทหารไทย ทำให้มีการต่อสู้กับกองกำลังคอมมิวนิสต์ จากเหตุการณ์ในเวียดนามใต้,ลาว และกัมพูชา ซึ่งโซเวียตและจีนหนุนหลังกองกำลังฝ่ายคอมมิวนิสต์ ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย(พคท.)มีความเข้มแข็งขึ้น(**)

กรณีผมเน้นไทย เปรียบเทียบกับลาว ยกตัวอย่างจากวิทยานิพนธ์ของผม(***) หลังสมัยสฤษดิ์ของไทย(ในลาว ก็มีอิทธิพลอเมริกา และรัฐประหารฯลฯ)การตั้งฐานทัพอเมริกาในไทย โดยอเมริกาสู้รบเวียดนามถึงลาวในช่วงปี พ.ศ.2507-2516 แม้พื้นที่ยึดครองของขบวนการประเทศลาวจะถูกระดมทิ้งระเบิดจากฝูงบินสหรัฐฯอย่างหนัก แต่ก็ยังยืนหยัดสู้รบขยายพื้นที่ต่อไปโดยไม่ย่อท้อ เมื่อสหรัฐถอนตัวจากสงครามเวียดนาม ปี พ.ศ.2516จึงมีการเจรจาหยุดยิงในลาว โดยขบวนการประเทศลาวมีอำนาจต่อรองมากที่สุด ในที่สุด ปีพ.ศ.2518 จึงสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กระนั้น จากอดีตถึงปัจจุบัน กล่าวอย่างย่อๆ ยกตัวอย่างวันนี้ในอดีตเป็นวันประสูติเจ้าฟ้าชายโสริยวงศ์สว่าง 22 มกราคม พ.ศ.2480 ที่โฮงหัวลาด พระราชอาณาจักรหลวงพระบาง (****) ซึ่งทบทวนอดีตลาว(เหมาเจ๋อตุงสนับสนุนเวียดมินห์และขบวนการประเทศลาว)แล้วไทย ยังมีมรดกของผู้นำทหารยกตัวอย่างดังกล่าวที่ผมเขียนไปบางด้านแล้ว แต่ยกตัวอย่างมรดกด้านผู้นำอย่างเหมาเจ๋อตุงหายไป

ฉะนั้น การวิเคราะห์การทบทวนอดีตมีประเด็นที่1 แผนที่ไตรภูมิเชิงอุปมามีภาพหนุมานอย่างที่เคยเล่าไว้ โดยการซ่อมสร้างประวัติศาสตร์(*****)สะท้อนบทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์ ยกตัวอย่างการเขียนแบบโคลงสี่สุภาพ(******) คือ กรุงสยามยุคคลั่งเพ้อ พัฒนา นี้ฤๅ ทวยราษฎร์ปราศเงินตรา ติดบ้าน ทรราชเมื่อชีวา วายวอด สิเออ มรดกสามพันล้าน หลากล้นพิศวง … โอม… หนุมานกลับชาติฟื้น ชนมา มาฮา

กูไป่อมพลับพลา ดอกเฮ้ย “กูลิงยุคพัฒนา …”(ผมจัดวางรูปแบบย่อๆเพื่อลดระยะห่างระหว่างบรรทัด แม้ว่าวิชาตรรกศาสตร์บอกว่าบทกวีแบบวรรณกรรมเป็นเหตุผลที่อ่อน ก็ได้ช่วยให้ภาพอุปมาอุปไมย)

ส่วนประเด็นที่ 2 แผนที่สะท้อนแนวร่วมของโมเดลชาตินิยมกับขบวนการปฎิวัติขยายความซ้ำและย้ำเพิ่มเติมจาก14 ตุลา 16 ซึ่งชุมชนจินตกรรมฯ(Imagined Communities : Reflection on Origin and Spread of Nationalism ที่ผมเคยกล่าวแล้วถึงจินตกรรมผีสิงแห่งชาติ) สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของจีนมากกว่าโซเวียตในเวียดนาม(ตามจีน) ลาว(การปฏิวัติสามขั้นตอนของลาว ตามแบบเวียดนาม ดูประวัติศาสตร์ลาวของมาร์ติน สจ๊วต ฟอกซ์) และกัมพูชา(ตามจีนและไทยตามจีน) ตามภาพแผนที่อุปมากองทัพทหารเหมือนปลา(ที่ผมเคยเล่าแล้วthe army is like fish มีเพลงThe Fish Cheer/I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag) หรือปลาใหญ่กินปลาเล็ก ที่ผมเคยวิเคราะห์มาแล้วสองมุมอุปมาปลามีผู้นำ หรือปลาเล็กต้องรวมตัวสู้!

ส่วนประเด็นที่ 3 แผนที่สะท้อนมรดกเหตุการณ์14 ตุลา16(หลังข้อตกลงสันติภาพอเมริกากับเวียดนาม)
เมื่อวันเวลาผ่านไปกล่าว ยกตัวอย่างหลัง14ตุลา 6 ตุลา 19 เรียงลำดับเวลามาพฤษภา 35 ที่มีเงาคนเดือนตุลา และวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 หรือเรียกทั่วไปในประเทศไทยว่า วิกฤตต้มยำกุ้ง
ต่อมากำเนิดรัฐธรรมนูญ 40″ฉบับประชาชน”(ที่ผมเคยกล่าวแล้ว)หายไปจากรัฐประหารกันยา 49 ) แต่มรดก14ตุลาไม่ได้หายไป…มวลชนเดินเข้าสู่หน้าประวัติศาสตร์เมื่อ 14 ตุลาฯ หลังจากนั้นรูปแบบการเล่นการเมืองก็ปรับเปลี่ยนขยายตัวออกไป เพราะมวลชนไม่มีรถถัง จึงไม่สามารถก่อรัฐประหารได้, ไม่มีเส้นสายจึงไม่สามารถวิ่งเต้นอะไรกับใครเขาได้

รูปแบบการเล่นการเมืองของมวลชน จึงได้แก่การเลือกตั้งและการประท้วงบนท้องถนน ยื่นเรื่องกับองค์กรอิสระ ซึ่งรูปการหลังนี้เกิดขึ้นหลังมีรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง พ.ศ.2540…อนาคตของการเมืองภาคประชาชน เว้นแต่ไทยจะเลือกปิดประเทศแบบพม่า

แต่ไทยเราเอ็นจอยเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์และทัวริสต์เกินกว่าจะทำอย่างนั้นแล้ว เพราะฉะนั้นเราจึงต้องแสดงการเลือกตั้งให้ชาวโลกดูด้วย เขาจะได้ยอมรับเรา ค้าขายลงทุนกับเรา มาท่องเที่ยวเมืองเรา การเมืองบนท้องถนนก็จะไม่หายไป…(********)

อย่างไรก็ดี จากชาตินิยม ด้านสงครามจากกรณีปราสาทเขาพระวิหารพ.ศ.2554 ยุคประยุทธ์ เป็นผู้บัญชาการการทหารบก (ผบ.ทบ.) ต่อมาพฤษภา 57(การเมืองบนท้องถนนพรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทยฯลฯ) ยกตัวอย่างไปบ้าง แล้ววัฒนธรรมทางการเมืองบนท้องถนนเหลืออยู่เป็นมรดก

แม้ว่าปัจจุบันไม่มีหลักกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 40 ความนิยมแบบประชานิยมเดิมหายไปภายใต้รัฐประหารเกิดรัฐธรรมนูญอำนาจนิยม ตามข่าวทึ้งกฎหมายยื้อเลือกตั้ง! สนช.วางหมากลากถึงปีหน้า พรรคทหารตีขิมรอกินรวบ ซึ่งคนไทยยังดำรงชีวิตต่อสู้บนท้องถนน ภายใต้อิทธิพลโลกาภิวัตน์ทุนนิยมภายนอกยกตัวอย่างทุนญี่ปุ่น แข่งกับทุนจีนในไทย

เนื่องจากสงครามเศรษฐกิจ ในยุคโลกาภิวัตน์ ระบบโลกได้แยกออกเป็นสามค่ายเศรษฐกิจใหญ่ คือ ค่ายอเมริกา ค่ายยุโรป และค่ายเอเชีย อเมริกาได้วางยุทธศาสตร์จับมือกับญี่ปุ่นประสานผลประโยชน์ครอบอำนาจเหนือเอเชีย แต่อุปสรรคใหญ่คือจีน กำลังเป็นชาติที่อาจจะรุ่งเรืองขึ้นมาในโลกทางเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้ (********) ส่วนปัจจุบัน ที่รัฐไทยอยากตามโมเดลจีนด้วยซ้ำ

ดังนั้น กรณีตัวอย่าง“WeWalk…เดินมิตรภาพ” จากPeople GO Network Forum สะท้อนมรดกภาคประชาชนทั้งเรื่องสิทธิชุมชน(ผมทำวิทยานิพนธ์แนวนี้) ฯลฯ สักวันเราทุกชนชั้น ค้นหามาทางเลือก(Choice) สะสมมรดกขุมทรัพย์แสงทองของบทกวีจิตร อ่านซ้ำย้ำบทกวีมิลืมร่วมสร้างประวัติศาสตร์หลังสงครามไล่ผีให้หายไป ยกตัวอย่างในโคลงห้าพัฒนา…มาจุ่งพร้อม เพรียงใจ รวมพลังไกร แกร่งล้น ขับผองภัย ผีดิบ กู้คนพ้น พวกผี ชัยจักแย้ม ยังดิน แสงสูรย์ริน เรื่อฟ้า ชุบชีวิน วามชื่น งามล้ำหน้า หลากสวรรค์

* กวีการเมือง (จิตร ภูมิศักดิ์) โคลงสรรเสริญเกียรติกรุงเทพมหานครยุคไทยพัฒนา ตอนที่ 3 หนุมานอมพลับพลา
http://www.noknight.com/data_files/art_jit2bkk3.htm
** วันกองทัพไทย และอนาคตไทย

***วิทยานิพนธ์ของผม ที่เล่ามาบ้างแล้วว่าจะดัดแปลงส่งสนพ.วางเลย์เอ๊าท์เองยังไม่มีเวลาเท่าไหร่เลย ไม่ว่าการตรวจแก้ไขพิสูจน์อักษร หรือการดัดแปลงแก้ไขจากที่เคยปรากฏในเนชั่นสุดสัปดาห์ ถือว่าโชคดีในแง่ที่งานวิชาการจากวิทยานิพนธ์กำเนิดชุมชนตามธรรมชาติ สู่อาณาจักรถึงยุคโลกาภิวัตน์โฟกัสปลาในปี2547โชคชะตาของผม แม้แต่ตอนสอบผ่านก็ยากจากอ.ที่ปรึกษา ไม่เห็นด้วย ในความทรงจำของต่อผลงานนี้ผมก็ได้เคยถูกพูดถึงผ่านการสัมภาษณ์จากนักวิชาการคนดังสำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองอย่างอ.ฉัตรทิพย์ หรือผมเคยดัดแปลงย่อยนำเสนอที่ต่างๆ(เล่าแล้วยาวเอาสั้นๆให้งานเสร็จละกัน)
****ลาวร่ำไห้ สิ้นแสงสุรีย์ เจ้าฟ้าลาวองค์สุดท้าย ‘โสริยวงศ์สว่าง’สิ้นแล้ว
(สิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคชรา ณ กรุงปารีส วันที่ 2 มกราคม 2018)
อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1172120
*****ผมได้ความคิดจากมุมมองจากOn HistoryของFernand Braudel และมุมมองแง่งานทางประวัติศาสตร์เหมือนกับการวาดภาพทิวทัศน์ เราต้องวาดทุกๆจุด ใบไม้ทุกๆใบ มีการอ้างแนวคิดhistorical reconstruction ในหนังสือThe Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II(หนังสือชุมชนจินตกรรมฯก็กล่าวถึงเล่มนี้) ในหนังสือVietnam War Era: People and Perspectives(ดูเปรียบเทียบเพิ่มเติมวิทยานิพนธ์ไทย:การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอน : การศึกษากิจกรรมจากความทรงจำกรณี ถังแดง ในชุมชนลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง = Historical reconstruction and haunted memories : a study of activities based on memories of the Red Barrel incident in Lamsin Community, Srinagarindra District, Phatthalung Province )
******เพิ่งอ้าง ดูเพิ่มเติม :จิตร แอบส่งบทกวีนี้ จากคุกมาลงหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ. 2507 หลังจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ เสียชีวิตไม่นาน ภายใต้นามปากกา “กวีการเมือง” ต่อมาได้มีผู้นำมาลงพิมพ์ในวารสาร “เศรษฐกร” พ.ศ. 2514
*******คำบรรยายของ เกษียร เตชะพีระ : “จาก 14 ถึง 6 ตุลา : สองชาตินิยมชนกัน”
http://prachatai.com/journal/2008/01/15388
********แนวคิดของยุค ศรีอาริยะ ที่เขียนหนังสือมายาโลกาภิวัตน์ ในปี2544อ้างระบบโลก(อิงแนวคิดFernand Braudel)ถูกผมมาอ้างในวิทยานิพนธ์จากการแนะนำของอ.ที่ปรึกษาของผม เป็นรากฐานงานเขียนผมส่วนใหญ่มาจากวิทยานิพนธ์ นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าทบทวน ถ้านำเสนอทำเป็นหนังสือ

(ภาพประกอบแผนที่ไตรภูมิอยู่ในเอกสารประกอบการสอน วิชาประวัติศาสตร์ทหารด้วยผมอ้างแล้ว โดยผมเคยเขียนถึงกำเนิดสยามจากแผนที่:ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ และแผนที่อุปมาต่อเนื่อง ซึ่งย้ำซ้ำขยายความใหม่โดยผมเอง)

22.2
ขายหนังสือ
กวีการเมือง(ผมมีไม่ได้ถ่ายรูปนำมาจากเน็ต) หนังสือเพลงชีวิต,ดนตรีวิวัฒน์หนังสือตรรกวิทยา,ตรรกศาสตร์ : ศิลปะแห่งการนิยามความหมายและการให้เหตุผล ส่วนขายซ้ำดูเพิ่มเติม(ช่วงนี้ก็ผมเคลียร์งานหยุดหายไปได้ส่งหนังสืออะไรอย่างนี้)

22.3
ภูเก็ตในความทรงจำ(2)
ผมเดินทางไปเที่ยวเยี่ยมเยือนหาน้องสาว ทำงานเป็นแพทย์ ที่ภูเก็ต โดยพวกผมไปหลายสถานที่ และติดต่อนัดเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันบ้าง ที่เขาเกิดภูเก็ต และผมไม่ได้เจอเพื่อนกับรุ่นพี่ ที่เคยเจอกัน เมื่อ11ปีก่อนผมดัดแปลงวิทยานิพนธ์มานำเสนอบทความที่มหา’ลัยแห่งหนึ่งที่นี่ เงื่อนไขของชีวิตแต่ละคน ซึ่งพวกผมมีโอกาสแวะมาร้านหนังสือ ที่ผมเคยมานอนพักที่นี่ตามรูปพร้อมหลายภาพสถานที่ คิดถึงความหลังผู้คนหลายคน ยกตัวอย่างร้านหนัง(สือ)2521 มีหนังสือจำนวนมาก และส่วนที่เคยเป็นชั้นวางแผ่นหนังจำนวนมาก ตอนนี้เป็นส่วนของพื้นที่กาแฟแทน แต่เล่าสั้นๆ หักมุมจบตลก ตอนที่2(*) โดยพวกผมเดินทางไปดูทะเลหาดในหาน ขณะผมกับแม่นั่งเล่นบนเสื่อ มีฝรั่งผัวเมีย(สูงวัย)ชาวสวิสขับมอเตอร์ไซด์ มาจอดรถพูดภาษาไทยกับเราว่ามีฝรั่งรัสเซียเยอะ ฝรั่งไม่สุภาพพูดแล้วหัวเราะ

*ภูเก็ตในความทรงจำ(1)

22.4
ภูเก็ตในความทรงจำสัมผัสน้ำทะเล แล้วไปฝันราตรีสวัสดิ์ฮ่า
ครับท่านยินดีได้พบเจอท่านที่ภูเก็ต สนทนากันเราได้คุยกันแก้ง่วงผมได้ดื่มกาแฟด้วยฮร่า

28
ขายหนังสือ 1.โมบิ๊ดิ๊ก สายธารแปล2. สังคมศาสตร์ ข้ามพรมแดน 216บ. 3.รัฐศาสตร์สาร และเล่มอื่นๆซ้ำ(*)ด้วย
* https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1908300929199126&id=100000577118415

28.2
ภูเก็ตในความทรงจำ(จบ)
วัดฉลอง(วัดไชยธาราม) หรือวัด ที่มีหลวงพ่อแช่ม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ระหว่างเดินทางในภูเก็ตบางสถานที่ ทำให้คิดถึงความทรงจำเคยขี่มอเตอร์ไซด์ และเรื่องราวภูเก็ตแฟนตาซี หรือบางที่ลืมไปบ้าง บางที่ได้เข้าไปทั้งที่ไม่เคยไปด้วย ใช้ความทรงจำไม่ได้กลับไปค้นหาสมุดบันทึกเก่าๆ แต่เวลาเดินทางชอบพกหนังสือ เคยพกหนังสือรัฐศาสตร์สารหายเลย

28.3
บรรยากาศดีผมไปวัดพระใหญ่หรือพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เจอแมวก็ขอถ่ายรูปหน่อย

28.4
ภาพกินอาหารเอางานไปนั่งทำงานรออาหาร ร้านน้ำย้อย กับร้านเจ้าสัวติ่มซำ ร้านอื่นๆไม่โชว์รูป ส่วนอาหารการกิน พวกเราไม่ได้กินอาหารในสนามบินตามข่าวบอกไว้อาหารนี้ครับ

28.5
ศาลเจ้า หรือ ‘อ๊าม’ และภาพทั่วไปบรรยากาศภูเก็ต มาที่นี่ไม่มีที่ส่องกล้องเหมือนแหลมพรหมเทพ คิดถึงอดีตการส่องกล้องขึ้นมาอย่างกับไปเกาหลีใต้(*) ตอนนั้นความทรงจำผมมาจากกรุงเทพฯนั่งรถทัวร์ถึงภูเก็ตสิบกว่าชั่วโมง
*ส่องกล้องเกาหลีใต้

28.6
ภาพภูเก็ต เส้นทางไปสู่สนามบินฯลฯ ไม่ค่อยมีเวลาเขียนรำลึกยาวเก็บไว้ในใจ ส่งท้ายราตรีสวัสดิ์

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การสะสมความทรงจำ กับMake History after war

9 ธันวา
ขายหนังสือหนังสือสัญลักษณ์แห่งพระสถูป ราคาปก550บ.ลดเหลือ500บ.หนังสือนี้อ.เบน แอนเดอรสัน ผู้เขียนชุมชนจินตกรรมฯ เป็นบก.ตามรูปด้วย(คราวหน้าอาจจะมาขายหนังสือของสตีเฟน ฮอว์คิงเล่มหลุมดำ) ส่วนหนังสือล้านนา :จักรวาล ตัวตน อำนาจราคาปก: 200 บ.เหลือ150บ. และราคาหนังสือของGraham greene ในเรื่องThe Human Factor ราคา 100บ. หนังสือเพื่อนนักอ่าน(60บ.)กับหนังสือเมตาเมอร์โพสิส(70บ.)หาราคาเปรียบเทียบไม่ได้ ส่วนหนังสือการ์ตูน ตินตินผจญภัยเห็นราคาในเน็ต21 เล่มครบ ราคา8,500บ.เฉลี่ยเล่มละ400บ.? โดยประมาณ ผมจะตั้งราคาไว้ 100บ. ครับ
Wichaya Makaew สวัสดีครับ อ.บอย ขอจองสัญลักษณ์แห่งพระสถูป กับ ล้านนา จักรวาล ตัวตนครับ เข้ามอเมื่อไหร่รบกวนหยิบติดมาด้วยนะครับ 🙂
ได้ยินดีครับ อ.เก่ง แล้วเข้ามอเมื่อไหร่จะหยิบติดไปให้ด้วย ครับ ขออภัยที่มาตอบช้า ครับ
ธีรพล พัฒนภักดี จองเมตามอร์
ขออภัยที่มาตอบช้า ครับ

ธีรพล พัฒนภักดี เพื่อนนักอ่านด้วยครับ
ได้หนึ่งเล่มเพื่อนนักอ่าน น่ะครับ เนื่องจากเสียดายมากคุณธีรพล คือ ผมโพสต์เมตามอร์ไปมีคนส่งข้อความมาจองก่อนแล้ว ก็คุณส่งข้อความที่อยู่มาให้ผมจะส่งให้ทางไปรษณีย์ น่ะครับ

9.2
การสร้างเกมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย(เกมทดลอง)

วันนี้ 9 ธันวาคม วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) โดยผมพยายามสร้างเกมสะท้อนปัญหาคอรัปชั่นต่อแรงงาน คือ การสร้างเกมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย(เกมทดลอง)
ซึ่งผมเคยเล่าเรื่องพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ต่อมาผมมีไอเดียสร้างเกม จากที่เคยเขียนเรื่องบอร์ดเกมการต่อสู้ทางชนชั้น การเสี่ยงทาย รู้หรือไม่รู้ไม่ใช่เก่งจากเกมเศรษฐี สะท้อนเรื่องโชคด้วยตามรูปประกอบ(ฯลฯ) และดูเพิ่มเติมที่เคยเขียนไว้(*) ต่อมาผมคิดทดลองประดิษฐ์สร้างสรรค์ดัดแปลงเกมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย(เมื่อวาน 8ธันวา วันอสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์ มีอนุสาวรีย์เป็นประติมากรรมรูปสฤษดิ์ ที่ขอนแก่น และด้านหลังรูปปั้นมีกำแพงภาพประติมากรรมเล่าประวัติชีวิต แต่มองไม่เห็นประเด็นคอรัปชั่น หรือไม่มีประเด็นคอรัปชั่นที่หายไป)

กระนั้น ผมแค่วางแผนทำทดลองพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยไว้ แบบ ฯลฯ ซึ่งผมได้ไอเดียที่มาจากเกมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นชุดเกมสื่อการสอนช่วยฝึกสมองและสร้างความสนุกสนานในหมู่เพื่อนๆและครอบครัวใช้เป็นสื่อการสอนอิสระที่ผู้เล่นสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะด้วยตนเอง สามารถเล่นได้ 3-7 คน(**) กลายมาเป็นการสร้างเกมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

อุปกรณ์ในการเล่น
1.กระดานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ เปลี่ยนเป็นกระดานพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
2. การ์ดผลงานศิลปะ เปลี่ยนเป็นการ์ดสิ่งของแรงงาน
3. ตัวจองการเป็นเจ้าของผลงานศิลปะ เปลี่ยนเป็นตัวจองเป็นเจ้าของสิ่งของแรงงาน
4. ตัวเดิน (แทนการเป็นผู้ชมงานศิลปะ) และตัวเดิน เป็นผู้ชมงานสิ่งของแรงงาน
5. ลูกเต๋า

ผู้เล่น
1. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ (ทำหน้าที่ดำเนินเกมทุกอย่าง)
2 . ผู้เดินชมงานศิลปะ เปลี่ยนเป็นเดินชมสิ่งของแรงงาน(เป็นผู้เล่นที่เป็นไปตามกติกาการเล่น)

กติกาและวิธีการเล่น
1. ครั้งแรกให้ผู้ชมสิ่งของแรงงาน ทอยลูกเต๋า โดยให้ผู้ได้แต้มมากที่สุดเป็นคนเดินเป็นคนแรก โดยใช้ “ตัวเดิน” ของตนเองเดินไปตามช่องให้เท่ากับจำนวนที่ทอยได้

2. เมื่อผู้ชมสิ่งของแรงงาน เดินไปตกที่ช่องสิ่งของแรงงานใด ให้ผู้ชมสิ่งของแรงงานอธิบายสิ่งของแรงงานนั้นให้ผู้ชมสิ่งของแรงงานคนอื่นฟัง เมื่อเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เห็นว่าถูกต้องก็จะแจกการ์ดสิ่งของแรงงาน และตัวจองการเป็นเจ้าของสิ่งของแรงงาน แก่ผู้ชมสิ่งของแรงงานคนนั้น ซึ่งผู้ชมสิ่งของแรงงาน ที่ได้การ์ดสิ่งของแรงงาน ก็จะนำการ์ดสิ่งของแรงงานที่ได้มาวางไว้หน้าตัวเอง และนำตัวจองการเป็นเจ้าของสิ่งของแรงงานมาวางไว้ในช่องสิ่งของแรงงานที่ตัวเองเป็นเจ้าของ

โดยสมมติอธิบายสิ่งของแรงงานในนั้น มีไซ(ดักทรัพย์) ปลาตะเพียนนั้น ให้อธิบายเกี่ยวกับแรงงาน สมมติจะเล่าเพิ่มความเชื่อเรื่องการกำเนิดของปลาตะเพียนก็ได้ บ้างก็ว่าน่าจะสืบเนื่องมาการเสวยพระชาติเป็นปลาตะเพียนเพื่อการสั่งสมบุญบารมีของพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่ง เนื่องด้วยปลาตะเพียนเป็นสัตว์น้ำที่หากินคล่องแคล่ว ขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และรวมไปถึงการขยันทำมาหากินอีกด้วย(แรงงานขยัน) มีการสร้างเป็นคู่ “ปลาตะเพียนเงิน ปลาตะเพียนทอง” ซึ่งมีความหมายแฝงถึงความเจริญก้าวหน้าเหมือนปลาที่สืบสายพันธุ์ต่อไปไม่มีวันหมด และยังหมายรวมไปถึงการครองชีวิตร่วมกันอย่างผาสุก

3. หากผู้ชมสิ่งของแรงงานไม่สามารถอธิบายสิ่งของแรงงานที่ตนเองเดินไปหยุดอยู่ได้ ก็จะไม่สามารถเป็นเจ้าของสิ่งของแรงงานนั้นๆ แต่ให้นำตัวเดินไปวางไว้ได้

4. หากมีผู้ชมสิ่งของแรงงานคนอื่นๆ เดินมาตกตรง ที่มีผู้เป็นเจ้าของสิ่งของแรงงานแล้ว ให้ผู้ที่เดินมาตก อธิบายหรือบอกชื่อสิ่งของแรงงานนั้นๆ หากไม่สามารถบอกได้ ผู้ที่เดินตกลงมาในช่องนั้นๆ จะต้องคืนสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์แรงงาน 1 ภาพ หากยังไม่มีสิ่งของแรงงานเป็นของตนเองให้ติดไว้ก่อน แต่ถ้าหากผู้ชมสิ่งของแรงงานเดินครบ 1 รอบแล้ว ยังไม่มีสิ่งของแรงงานมาคืนพิพิธภัณฑ์ ผู้เล่นคนนั้นก็จะต้องออกจากการแข่งขัน

5. เมื่อภาพสิ่งของทุกภาพมีเจ้าของครบแล้วถือเป็นอันจบเกม คนที่มีภาพสิ่งของมากที่สุดเป็นผู้ชนะ

ใครทำเล่นกันเป็นกลุ่มก็ได้ ยกตัวอย่างหก เจ็ด แปดคนต่อหนึ่งกลุ่มเป็นตัวแทนผู้ชมสิ่งของแรงงาน ทดลองเล่นกัน โดยก่อนหน้านี้ผมทำเกมง่ายๆ ดัดแปลงแรงบันดาลใจจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ จ.น่าน มีภาพคันธกุมาร ผู้มีแม่ใช้แรงงานทำไร่ทำนา ต่อมาดื่มน้ำจากรอยเท้าช้าง(พระอินทร์แปลงกาย) เกิดเป็นคันธกุมาร ต่อมาตามหาพ่อ และคันธกุมารสู้กับงู(***) โดยผมนำมาดัดแปลงร่วมกับเกมบันไดงูไว้ใช้แล้ว(ไม่ได้แสดงรูปประกอบไว้) แน่ละ ดังที่กล่าวมาแล้วผมกำลังคิดเกมทดลองวิธีออกแบบการสร้างเกมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย แม้แต่ปัญหาคอรัปชั่นต่อความปลอดภัยในการตรวจโรงงานของแรงงาน ที่ผมเคยเล่าแล้ว จะให้สะท้อนอยู่ในเกมด้วย

*การสะสมความทรงจำ อำนาจ ผู้นำ ทำหนังสั้น ทำเกม ใน Late of capitalism(แผนที่ ล็อตตารี่ ฯลฯ)
http://akkaphon.blogspot.com/2017/08/late-of-capitalism.html
โชคไม่ช่วยอย่างหนังอินเดียเรื่อง slumdog-millionaire คล้ายรายการเกมส์เศรษฐีของไทยสมัยก่อน ”ไม่มีใครโง่หรือฉลาด มีเพียงแค่รู้หรือไม่รู้เท่านั้นเอง” ไม่ใช่รายการที่ต้องการคนเก่ง .. คือ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า “เราเก่ง หรือไม่เก่ง” หรือ “เราโง่ หรือไม่โง่” แต่มันอยู่ที่ “เรารู้ หรือไม่รู้”ต่างหาก

**ชุดสื่อการสอนMONOPOLYพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ
http://folkthachatime.blogspot.com/2013/12/blog-post.html
***จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน: การศึกษาครั้งล่าสุด
https://www.sarakadee.com/m-boran/2003/10-12/index.htm
(ลองหาดูเพิ่มเติม เนื่องจากจิตรกรรมนี้ผมเคยเขียนถึงมาบ้างแล้วจะไม่เล่าซ้ำมากหรือดูที่ผมเคยเขียนไว้บางส่วนในการอ่านภาษาภาพจิตรกรรมกับอักษรธรรมล้านนา : ชื่อของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำโขง มีชื่อเมืองชวาวดี ที่คล้ายกับเมืองชวา ชื่อเดิมของเมืองหลวงพระบาง และชื่อเมืองขวางทะบุรี คล้ายเมืองเชียงขวางของลาว มีอธิบายภาพว่า “,,,น้ำของ”)

Michael Leahai จานบอยไปจดสิทธิบัตรไว้เลย ยอดขายร้อยล้านแน่ๆ ฮา
อรรคพล สาตุ้ม แหะๆ น่าจะรวยร้อยล้าน จดสิทธิบัตร แล้วทำเกมอินเตอร์เน็ตด้วย ทั้ง1.เกมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 2.เกมประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 3.เกมบันไดงูจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์(อนาคตอาจจะดัดแปลงเกมพญาลืมงายที่เป็นศิลปหัตถรรมล้านนา)

9.3
ผมหลายปีมานี้นั่งเครื่องบินมาเพิ่งเคยเห็นมุมสูงของวัดธรรมกาย ตามรูปคราวที่แล้วโพสต์เฟซฯไปก็นึกย้อนอดีตวันวาน สมัยก่อนเรียนมหา’ลัย ที่เคยได้รางวัลตอบปัญหาธรรมะจากวัดธรรมกาย(*) มีรูปประกาศนียบัตรเลยนำมาโชว์หน่อยพร้อมภาพบนเครื่องบิน
*รีวิวภาพยนตร์: ‘White Lotus'(หนังเกี่ยวกับวัดธรรมกาย)
http://www.winnews.tv/news/20198

9.4
ถ้าคุณอยู่บนท้องฟ้าบนเครื่องบินสองคนเท่านั้น คุณจะรักกันไหม? นานอย่างกับอยู่บนยานอวกาศเดินทางไปดาวเสาร์ใช้เวลาหลายปี มีการ์ตูนขายหัวเราะชอบทำให้คนอยู่บนเกาะสักต่อสองคนสุดท้ายรักกันจริงไหม?หว่าฮร่า โหมดดูโรแมนติค….

9.5
ราตรีสวัสดิ์ ถ้าดีเจบอย ถูกถามหายไปไหน จะตอบเคลียร์งานหยุดพักผ่อน ถ้าผมถูกถามว่าเราเกิดมาทำไม จะตอบเราเกิดมาสร้างประวัติศาสตร์ เลียนแบบเพลงHistory Maker โดย Dean Fujioka https://www.youtube.com/watch?v=6I7FT0PHG9E
Pharit Pathomthat ดูยูริออนไอซ์ด้วยเหรอพี่
อรรคพล สาตุ้ม ผมไม่ได้ดูยูริออนไอซ์ น่ะ ผมฟังเพลงทางวิทยุ อะไรสักอย่างแล้วก็เลยค้นหาเพลงนี้เล่นๆ อ่ะ ช่วงนี้ผมไม่ได้อ่านการ์ตูนหรือดูอนิเมะเลย ดูที่ชอบตอนปี2015 คือ การ์ตูนฮารุอิ และชอบเพลงประกอบหนังการ์ตูนฮารุอิ(ช่วงนี้มีโอกาสจะดูVictoria and Abdul เค้าว่าดีกัน ผมเพิ่งดูหนังแผ่นเรื่องBabelไปด้วย) ครับhttps://www.youtube.com/watch?v=WWB01IuMvzA

12 ธันวา
ขายหนังสือ สตาร์วอร์สจะเข้าโรงหนังแล้วเผื่อใครอยากซื้ออ่านเก็บไว้ด้วย(หาหนังสือของสตีเฟน ฮอว์คิงไม่เจอแหะๆ) นิยายวิทยาศาสตร์ 2010:Odysessy two(สองเล่มราคา100บ.) พร้อมภาพประกอบขายซ้ำหนังสือที่บอกไว้แล้วด้วย

12.2
ชุมชนจินตกรรม จากจักรวาลศาสนาสู่ยุคดาวเทียม
“ฝนดาวตกเจมินิดส์” คืนวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เมื่อวานในอดีต 11 ธันวาคม พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) – ยานอะพอลโล 17 ยานอวกาศลำสุดท้ายในโครงการอะพอลโล ลงจอดบนดวงจันทร์ ต่อมา7 ธ.ค. พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) – ยานกาลิเลโอขององค์การนาซาถึงดาวพฤหัสบดี หลังจากใช้เวลาเดินทางในอวกาศกว่า 6 ปี

เมื่อผมยกตัวอย่างยุคดังกล่าวเป็นช่วงเวลาไทยเรา มีประดิษฐ์สร้างดาวเทียม ยกตัวอย่างดาวเทียมไทยคมแล้ว ซึ่งผมชวนทบทวนยุคก่อนดาวเทียม มีทีวีขาวดำ วิทยุ ทีวีสี มาทีวีดิจิตอล สื่ออิเลคทรอนิคส์ อินเตอร์เน็ต ย้อนกลับไปเปรียบเทียบชุมชนจินตกรรม จากยุคจักรวาลศาสนา สู่ยุคผลิตซ้ำด้วยเครื่องจักรกลสื่อสิ่งพิมพ์ ที่สร้างชุมชนจินตกรรมความเป็นชาติ โดย“วัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์” (ปากไก่และใบเรือ : รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์) ผู้เขียนคือ อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้ศึกษากำเนิดของกระฎุมพีไทย โดยผ่านการอ่านวรรณกรรมของคริสต์ศตวรรษที่ 19 อันเป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง การค้าขายกับตะวันตกทำให้อำนาจทุนและเทคโนโลยีหลั่งไหลเข้ามา และจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวหลายด้าน

ผู้เขียนเริ่มที่การเขียน และเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการเขียน เขายกให้ต้นรัตนโกสินทร์เป็นยุคที่เกิดความเสื่อมของพิธีกรรมในงานวรรณกรรม และการเปลี่ยนแปลงจากภาษาพูดมาสู่ภาษาเขียน ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่น้อยลงและจากการเขียนแบบหลวมๆ มาสู่การเขียนแบบเคร่งครัด และเน้นความสำคัญของรูปแบบใหม่ๆ เช่น ละครและกลอน รวมทั้งวิธีเขียนบทอัศจรรย์

สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคนี้คือ เขียนโดยไม่ใช้เสียงที่เลียนธรรมชาติ และอ่านโดยปล่อยความหมายและรส ผ่านเข้าไปสู่จิตใจโดยไม่อาศัยเสียง กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส อาจเป็นคนแรกที่เริ่มแต่งวรรณกรรมที่อ่านด้วยตา หรือ “ฉันท์” ซึ่งเคร่งครัดเรื่องรูปของครุลหุ ทั้งๆ ที่แต่เดิม การอ่านและออกเสียงเป็นธุระของผู้สวดหรืออ่าน ไม่ใช่ผู้แต่ง จึงไม่เคยเคร่งครัด

อ.นิธิให้ความสำคัญกับคำสอนศาสนาที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ เช่น ไตรโลกวินิจฉัย และประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ รวมทั้งร้อยแก้วหรือภาษาความเรียง เช่น สามก๊ก ไซ่ฮั่น ซึ่งเกิดจากการพิมพ์และการแปลมาจากภาษาต่างประเทศ(*)

ฉะนั้น ผมเล่าต่อเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงความรู้ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ในโหราศาสตร์ควบคู่ดาราศาสตร์สมัยใหม่ และการเปลี่ยนคติจักรวาลแบบไตรภูมิ จากฝรั่งเข้ามาในสยาม มีจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดบรมนิวาส ซึ่งยกตัวอย่างภาพดวงจันทร์ ภาพดาวเสาร์ ดาวพฤหัสแบบวิทยาศาสตร์ตะวันตกสมัยใหม่ เริ่มแนวคิดสร้างพรมแดน มีฝรั่งมาทางเรือสำเภาเดินเรือสินค้า และเทคโนโลยีของการผลิตสื่อการพิมพ์ ยกตัวอย่างหมอบรัดเลย์(ผมเคยเจอรุ่นหลานหมอบรัดเลยที่ม.แห่งชาติสิงคโปร์) สื่อสิ่งพิมพ์ ที่เป็นวิทยาศาสตร์แบบดาราศาสตร์จากการสั่งซื้อตำราดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์ และแผนที่ดาว จากต่างประเทศ เครื่องราชบรรณาการ ส่วนมากเป็นหนังสือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องชั่ง ลูกโลก เทอร์มอมิเตอร์ เครื่องวัดความดันอากาศ สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร(อังกฤษ) ได้ถวายกล้องโทรทรรศน์ เป็นต้น

เมื่อบริบทยาว ผมเล่าไม่ยาวสนใจเรื่องปัจจัยภายในประเทศสยาม กับปัจจัยภายนอกจากหนังสือ โดยตัวอย่างนี้ ในแง่การเปลี่ยนแปลงความรู้เคยจัดงานที่สนใจเรื่องโลกในมือนักอ่าน(**) จากประสบการณ์ของผม ที่จัดกิจกรรมคุยเรื่องหนังสือโลกในมือนักอ่าน ก็กล่าวถึงการอ่านในใจหรือการอ่านเงียบๆ คนเดียว เกิดขึ้นหรือสร้างขึ้นไม่กี่ร้อยปีมานี้ โดยผมสนใจเรื่องการอ่านแบบใหม่ ซึ่งเน้น “วัฒนธรรมสายตา” เกิดขึ้นในยุคสื่อสิ่งพิมพ์

เนื่องจากสื่อสิ่งพิมพ์ยกตัวอย่างหนังสือภูมิศาสตร์ไม่ใช่แบบไตรภูมิ ในสมัยร.5(ร.4กับร.5ฉลองพระองค์อย่างจีนผมเคยเล่าไว้) และผมยกตัวอย่างสมัยร.5 ทรงส่งพระราชโอรสและพระราชนัดดาไปยังราชสำนักแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบริก์(รัสเซีย) ลอนดอน(อังกฤษ) และเบอร์ลิน สมัยจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี และKingแห่งปรัสเซีย(ต่อมามีSocial Democratic Party of Germanyฯลฯ) เป็นพระราชโอรสใน พระจักรพรรดิฟรีดริชที่ 3 กับพระราชธิดาในสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียด้วย

อย่างไรก็ดี ผมยกตัวอย่างแค่ยุคร.4ถึงร.5 ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์ทางศาสนาปะทะสื่อสิ่งพิมพ์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในโลกต่างประเทศดังกล่าว โดยรากฐานทางวัฒนธรรม จับประเด็นต่อเนื่องเรื่องอ.เบน(13 ธันวาคม พ.ศ. 2558/ค.ศ. 2015 วันถึงแก่กรรม) อธิบายศาสนาเชื่อมโยงมนุษย์-ใน-จักรวาล ต่อมนุษย์ในฐานะ สปีชีส์”(Species)หนึ่ง และภาวะบังเอิญของชีวิต ความอยู่รอดอย่างน่าอัศจรรย์นับพันๆปีของพุทธศาสนา คริสต์ศาสนา หรืออิสลาม ในแบบแผนทางสังคมที่แตกต่างหลากหลาย ย่อมเป็นเครื่องยืนยันถึงการตอบสนองอย่างเปี่ยมด้วยจินตนาการ ต่อภาระอันหนักอึ้งของความทุกข์ยาก ที่มนุษย์ต้องเผชิญ-ความเจ็บป่วย ความพิกลพิการ ความเศร้าโศก ความแก่ชรา และความตาย… (***)

ใช่ ตรรกะเหตุผลนั้น และจักรวาลใหญ่กว่าโลก อีกด้วย ส่วนยุคสมัยของเรา ที่มีนายกฯประยุทธ์ กล่าวว่านอกจากเรื่องรากนคราแล้ว ให้ไปดูช่องอื่นบ้าง ผมเจอไม่รู้ว่าช่องอะไร เขาวิเคราะห์ วิจัย มีการทำลายสาธารณสมบัติ ทรัพยากร วิหารโบราณสถาน 4 5 พันปี เขาสงสัยว่าทำไมเกิดแต่เฉพาะคนกลุ่มนี้ เขาก็วิเคราะห์กันว่า เกิดจากมนุษย์ต่างดาว(****)

ดังนั้น เรายังอยู่ในโลก ในจักรวาล,มนุษย์ต่างดาว,เทวดา,โชคชะตา ทำให้เรามีจินตนาการเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ หรือหนังอย่างStar Wars : Episode V – The Empire Strikes Back แล้วนายกฯกับพรรคพวกทหาร ก็น่าจะรู้ว่าจักรวาลใหญ่กว่าชุมชนจินตกรรมชาติไทย หรือที่มีคำว่าใครจะใหญ่เกินกรรม

*Gutenberg Galaxy : ตัวพิมพ์กับการอ่าน (3)
https://www.matichonweekly.com/column/article_67068
(พรรณี บัวเล็ก กําเนิดและวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานรับจ้างในประเทศไทย ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยกล่าวถึงปีพ.ศ. 2532 อาจารย์ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ได้เสนอวิทยานิพนธ์ที่สนับสนุนแนวคิดของอาจารย์นิธิเรื่อง The Transformation of the Thai State and Economic Change (1855-1945) โดยได้ชี้ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับนายทุนจีน..)
The Gutenberg Galaxy : ตัวพิมพ์กับการอ่าน (1)
(อ้างหนังสืออ.เบนImagined Communities : Reflection on Origin and Spread of Nationalism)

**โครงการนิทรรศการ เสวนาแบบบูรณาการระหว่าง วรรณกรรมกับศิลปะ “การอ่านจากภาพตะวันตกกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ชื่อ อ่านจากภาพ http://www.manager.co.th/Campus/nodrink/listComment.aspx?ID=68519
***การสะสมความทรงจำเดือนพฤศจิกายน

****”พล.อ.ประยุทธ์” ย้ำทหาร-ขรก.-เอกชน ต้องเป็นที่พึ่งปชช. แนะมีหลักคิดของตัวเอง อย่าหลงละคร
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/772863
(ภาพประกอบเทวดากับดวงดาว ในระบบสุริยะจักรวาลแบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ณ วัดบรมนิวาส)

12.3
บ้านเมืองมุมมองจากเครื่องบิน เวลามองจากมุมสูงก็อยากลองนั่งยานอวกาศบ้าง เพ้อ ฮร่าๆ

12.4
ดีเจบอย จัดเพลงสักหน่อย อาจจะต้องการหุ่นยนต์ต่างดาว ช่วยโลก เพราะอยู่บนโลก…ราตรีสวัสดิ์ ครับ
Transformers – Linkin Park – Powerless

16 ธันวา
ขายหนังสือThe Encyclopedia of Printmaking Techniques และหนังสือที่เคยประกาศขายแล้วประกาศซ้ำอีกรอบตามรูป

16.2
ปัจจัยภายนอกกับภายในสงครามอินโดจีนถึงสงครามโลกครั้งที่2
วันนี้ในอดีต16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938) – พันเอกหลวงพิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ของไทย ต่อจากพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

เนื่องจากผมได้เคยเขียนเรื่องจอมพลป.เกิดสมัยรัชกาลที่5ไปบ้างแล้ว(*) และกำเนิดกองทัพไทยสมัยใหม่ ก็ได้เขียนไว้(**) ปัจจัยภายนอกของการเลียนแบบกองทัพสมัยใหม่ในตะวันตก ซึ่งเมื่อวันที่14 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941) – สงครามแปซิฟิก: จอมพล ป. พิบูลสงคราม(เรียนจบจากฝรั่งเศสกลุ่มคณะราษฎร) ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย ลงนามในเอกสารหลักการร่วมยุทธระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เป็นความต่อเนื่องของสงครามอินโดจีน ที่ผมใช้ภาพประกอบรูปพระพุทธรูป ซึ่งกองทัพฝรั่งเศสสะสมสมบัติไว้ในค่ายทหารฝั่งห้วยทรายของลาว บริบทห้วยทรายทางภูมิศาสตร์ผมเคยอธิบายแล้วว่ามีความเป็นมาก่อนขีดเส้นพรมแดนไทยลาว ก็เป็นฝั่งไทยสองฝั่งเชียงของห้วยทราย ลากผ่านแม่น้ำโขง แล้วทหารไทย ก็ได้นำข้ามกลับมาจากการสู้รบสงครามอินโดจีน

โดยยกตัวอย่างสงครามอินโดจีน มาถึงสงครามโลกครั้งที่สอง เกิดขึ้นจากสงครามแปซิฟิก มีต้นกำเนิดจากสงครามจีน ญี่ปุ่น ครั้งที่สอง โดยสงครามจีน ญี่ปุ่นครั้งที่ หนึ่ง ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศ ปรับตัวตามความเจริญของตะวันตก ด้านการทหาร ดำเนินตามรอยแบบเยอรมัน เริ่มขยายอำนาจของประเทศ รายละเอียดปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของประเทศดังกล่าว เปรียบเทียบไทยได้ ในสงครามจีนญี่ปุ่น ปีพ.ศ.2438/1895ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5

ต่อมาพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน มีอนุสาวรีย์ที่หน้าโรงงานน้ำตาล เกาะคา ลำปาง) เข้า โรงเรียนนายร้อยทหารบก ประเทศเยอรมนี ในปี2446 ก็มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างยกตัวอย่าง12 กุมภาพันธ์ สยามประกาศตนเป็นกลาง กรณีสงครามระหว่างญี่ปุ่น-รัสเซีย และผมยกตัวอย่างไปแล้วสมัยร.5 ทรงส่งพระราชโอรสและพระราชนัดดาไปยังราชสำนักแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบริก์(รัสเซีย) ลอนดอน(อังกฤษ) และเบอร์ลิน สมัยจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี และKingแห่งปรัสเซีย เป็นพระราชโอรสใน พระจักรพรรดิฟรีดริชที่ 3 กับพระราชธิดาในสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียด้วย

เนื่องจากยกตัวอย่างสงครามจีน ญี่ปุ่นครั้งที่ หนึ่ง ต่อมาญี่ปุ่นกับรัสเซีย และพันธมิตรอังกฤษ-ญี่ปุ่น นี่เป็นตัวอย่างมหาอำนาจในโลก เป็นปัจจัยภายนอก ส่งผลให้ซุนยัดเซ็น รับการศึกษาในฮ่องกงที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ(ผู้เดินทางไปทั้งสิงคโปร์ สยามมีรูปถ่ายภาพเขาติดตามบ้านชาวจีนกทม.และเชียงใหม่ ฯลฯ เขาเป็นต้นกำเนิดก๊กมินตั๋ง) ทำการปฏิวัติจีนสำเร็จ (2454/1911)ต่อมาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นเยอรมันหรือปรัสเซีย ชนะรัสเซีย เกิดการปฏิวัติเลนินขึ้นครองอำนาจ(2460/1917) สงครามส่งผลกระทบให้ปรัสเซียหรือเยอรมัน อิทธิพลปฏิวัติรัสเซีย เปลี่ยนมีพรรคการเมืองยกตัวอย่างSocial Democratic Party of Germany มีFriedrich Ebert(President ที่มาชื่อมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท)

ช่วงเวลายุคสมัยคาบเกี่ยวกัน ในไทยเกิดกบฏเก็งเหม็งเลียนแบบซุนยัดเซ็นไม่สำเร็จ และช่วงเวลาระหว่างโลกก่อนเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งพระยาพหลพลพยุหเสนา เกอริง และฮิเดะกิ โทโจ(เป็นผู้บัญชาการกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง) ต่างรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่สถาบันคาเด็ทส่วนกลาง (Hauptkadettenanstalt) ในกรุงเบอร์ลิน โดย กลุ่มของเกอริง, กลุ่มของพระยาพหลฯ และกลุ่มของโทโจ มักประลองดาบกันเสมอ เกอริงเป็นคนตัวใหญ่ชอบเล่นแรง จนครั้งหนึ่งเขาถูกน้อย (พลตรี พระศักดาพลรักษ์) ชกจนฟันหัก ซึ่งเกอริง ต่อมาเป็นจอมพลไรช์ แฮร์มันน์ วิลเฮล์ม เกอริง (เยอรมัน: Hermann Wilhelm Göring; พ.ศ. 2436 — พ.ศ. 2489 ดูเพิ่มเติมวิกิพีเดียไทย)ร่วมกับฮิตเลอร์(ยุคสมัยเดียวกับRosa Luxembur,Walter Benjamin,ไอนสไตน์ ต่อมากำเนิดระเบิดนิวเคลียร์) ในสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งผมยกตัวอย่างหนังThe Monuments Men กองทัพฉกขุมทรัพย์โลกสะท้าน(***) สะท้อนนาซีขโมยสมบัติงานศิลปะต่างๆ มีนักพิพิธภัณฑ์ต่างๆเข้าไปช่วยภาพน่าทำเกมเปรียบเทียบกับไทย(****)ด้วย

เมื่อเราจะเห็นความแปลกแตกต่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไทยเป็นฝ่ายสัมพันธมิตร (มีศูนย์กลางอยู่ที่ไตรภาคี ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศสและรัสเซีย) ได้ประกาศสงครามกับเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการี แล้วไทยได้เข้าสู่สงครามร่วมกับญี่ปุ่น(และนาซีเยอรมัน) จึงเห็นนิยายคู่กรรม หรือหนังคู่กรรม(ผมเคยเล่านิยายหนังพระเจ้าช้างเผือกแล้ว) สะท้อนผ่านสงครามแปซิฟิก: จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย ลงนามในเอกสารหลักการร่วมยุทธระหว่างไทยกับญี่ปุ่น(ผมเคยเล่าเรื่องแผนที่ยุคWorld War IIกับอาเซียนแล้ว)

ดังนั้น ผมเปรียบเทียบญี่ปุ่นบุกจีน ทำให้จีน มีผู้นำอย่างเหมาเจ๋อตุง เป็นแนวทางคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ไทยทางด้านปรีดี ช่วยให้ไทยรอดพ้นจากแพ้สงคราม(16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 หรือค.ศ. 1946 – ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 55 ของสหประชาชาติ) ไม่ได้ไปสู่คอมมิวนิสต์ ก็แนวทางนี้(สุดท้ายโดนการเมืองเล่นงานไปอยู่จีนและฝรั่งเศส) และปัจจัยภายนอกกับภายในของไทยแลนด์ ก็ต่างจากอิทธิพลอเมริกาที่ชนะสงครามกับญี่ปุ่น(ปีนี้ครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งยกตัวอย่างอิทธิพลก็“SEATO”(*****)ต้านคอมมิวนิสต์ ซึ่งผมมีจุดหมายปลายทางของการนำเสนอปัจจัยภายนอกกับภายในวิวาทะรัฐไทย ในปัจจัยอย่างที่ผ่านมาทั้งผู้นำ โชคชะตาผ่านมุมมองศาสนา(******) และการเมืองชาติไทยด้วย

*60ปี รัฐประหารจอมพลแปลก

**เกร็ดเรื่อง “วันกองทัพไทย” และ .. สู่อนาคต “ทหารไทยนี้รักสงบ”
https://prachatai.com/journal/2011/01/32710
***The Monuments Men กองทัพฉกขุมทรัพย์โลกสะท้าน สร้างขึ้นจากเรื่องจริงของนักล่าสมบัติที่มีฝีมือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ผลงานแอ็คชั่นแนวดราม่าเกี่ยวกับ 7 ผู้สุดยอด ทั้งผู้แนะนำพิพิธภัณฑ์ จิตรกร สถาปนิก หัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ และนักประวัติศาสตร์ศิลป์ที่ได้มาร่วมแถวหน้าในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อนำผลงานศิลปะชิ้นโบว์แดงของโลกที่ถูกขโมยไปโดยพวกขโมยชาวนาซีกลับมาคืนเจ้าของโดยชอบธรรม(หนังหาดูง่าย)
****การสร้างเกมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย(เกมทดลอง)

*****การสะสมความทรงจำกับอดีตถึงการสร้างแผนที่อนาคตอาเซียน

**** **ชุมชนจินตกรรม จากจักรวาลศาสนาสู่ยุคดาวเทียม

(ภาพประกอบจากหนังสือ ลานนา – ล้านนา เป็นของใคร? มีรูปประติมากรรมพระพุทธรูปดังกล่าวจากสงครามอินโดจีนดูภาพเล่มหนังสือเพิ่มเติมบางส่วนในเว็บได้ http://www.saojindaratfnd.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A/5811)

16.3
ภาพการเดินทางที่เห็นสีเขียว ธรรมชาติและภูเขา

16.4
เนื่องจากผมมีปัญหากับเทคโนโลยี ยกตัวอย่างไลน์อันเก่าใช้ไม่ได้มาย่างเดือนที่สาม จากส่วนตัวผมหยุดใช้เฟซฯไป แต่ไหนๆกลับมาใช้ก็ต้องบอกต่อหนังดี ก่อนยุคดิจิตอลที่สะท้อนในหนัง คือ หนังMurder on the Orient Express สะท้อนคดีฆาตกรรมบนรถไฟขบวนรถด่วน เป็นหนังที่ดีที่สุดอันดับหนึ่ง ซึ่งผมเข้าโรงหนังในรอบหนึ่งปีนี้เรื่องเดียวที่ดูก็ได้ในความทรงจำ เป็นหนัง ทำจากหนังสือนิยาย แล้วบทหนังที่ผมไม่รู้มาก่อนไม่ได้อ่านนิยาย โครงเรื่องที่เดาไม่ได้ เดาไม่ถูกสำหรับผมท้าทายสมองประลองปัญญาเล่าสั้นๆ ถ้าผมเป็นปัวโรต์ ก็ผมยอมแพ้แล้วปวดหัว นักสืบหนึ่งคนโดนรุมจากฆาตกร มากกว่าหนึ่งคน!
Murder on the Orient Express

16.5
ดีเจบอย จัดเพลงประกอบหนังBABEL มีชื่อคล้ายหอคอยบาเบล เกิดเหตุพระเจ้าบันดาลให้ภาษาที่แตกต่างกัน
Babel in tokyo

21 ธันวา
ขายหนังสือ 1.เฟรเดอลิก เทย์เลอร์ ราคา85บ.หนังสือคลาสสิคพวกเรียนบริหารธุรกิจ พวกอยากเป็นนักทุนนิยมต้องอ่านทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)เขาถือเป็นบิดาแห่งการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์ ที่มีข้อโต้แย้งของเทย์เลอร์ โดยพวกเศรษฐศาสตร์การเมืองอย่าง Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century is a book by Harry Braverman.(น่ามีฉบับแปลอ่านง่ายบ้าง) 2.แรงงานกับการเมืองฯราคา140บ.3.CHINA SINCE MAO(Monthly Reviewพิมพ์),แล้วสุดท้ายขายหนังสือซ้ำอีกหลายเล่ม ยกตัวอย่าง Peasants in History: Essays in Honour of Daniel Thorner ฯลฯ
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1898040210225198&id=100000577118415

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891784524184100&set=pcb.1891787907517095&type=3

21.2
ก่อนและหลังจากเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
วันนี้ในอดีต 21 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941) – สงครามโลกครั้งที่ 2: ประเทศไทยทำอนุสัญญาเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ในการร่วมมือกันทางการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจ โดยกระทำพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
จากการทบทวนก่อนสงครามโลกครั้งที่2 ญี่ปุ่นพัฒนาประเทศจากปฏิรูปเมจิ ถึงการปฏิวัติของกระภุมพี(*)และการสะสมอาวุธ เป็นการมองประวัติศาสตร์ช่วงยาว จากปัจจัยภายนอกกับภายในรัฐ ยกตัวอย่างกำเนิดการปฏิรูปญี่ปุ่นเริ่มต้นเข้าร่วมเกม(game)การแข่งขันช่วงชิงผลประโยชน์ โดยนักทฤษฎีที่เขียนหนังสือเค้าโครงการเพื่อการปฏิรูปประเทศญี่ปุ่น(1924/2467 สมัยรัชกาลที่6) กล่าวถึงการต่อสู้ทางชนชั้น(class struggle)ภายในชาติหนึ่งๆ…จักรวรรดิอังกฤษเปรียบประดุจดังมหาเศรษฐี มีทรัพย์ที่เที่ยวไปมีสมบัติครอบครองอยู่ทั่วทุกมุมโลก ส่วนรัสเซียก็เป็นเจ้าที่ดินใหญ่ที่ยึดครองที่ดินในซีกโลกเหนือไว้ทั้งหมด ญี่ปุ่น ซึ่งมีแต่เกาะแก่งกระจัดกระจายอยู่ตรงชายขอบของโลกใบนี้ จึงเป็นเสมือนสมาชิกคนหนึ่งของชนชั้นกรรมาชีพ(proletariat) ด้วยเหตุนี้ ญี่ปุ่นจึงมีสิทธิที่จะประกาศสงครามต่อพวกชาติมหาอำนาจใหญ่ ที่ผูกขาดผลประโยชน์เอาไว้(big monopoly powers)… นี่เป็นกรณีต่อลัทธิชาตินิยมทางการและลัทธิจักรวรรดินิยม(**)ต่อมาญี่ปุ่นก็รบกับรัสเซีย ฯลฯ แล้วที่ผมชวนทบทวนวิวาทะรัฐไทย ต่อปัจจัยภายนอกกับภายในสงครามอินโดจีนถึงสงครามโลกครั้งที่2(***) สะท้อนด้านโมเดลทางทหารชาตินิยม(ทหารไทยรบสมัยใหม่ไม่ใช่แบบอดีตรบแบบเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองหรือรบได้พระแก้วมรกต) ซึ่งผมเคยเขียนไปบ้างแล้ว ต่อมารัสเซียแพ้ญี่ปุ่น(ที่นิยามอัตลักษณ์ชาติเป็นชนชั้นกรรมาชีพของญี่ปุ่น!) ซึ่งรัสเซียแพ้เยอรมัน และเลนินขึ้นสู่ผู้นำ(การต่อสู้ทางชนชั้น!) โดยเน้นผู้นำเลนินของโซเวียต เปรียบเทียบกับผู้นำเหมาเจ๋อตุงของจีน ซึ่งขยายความตรรกะเหตุผลในชุมชนจินตกรรมฯ ต่อเรื่องโมเดล ในบทเทวดาแห่งประวัติศาสตร์ในหนังสือมาบ้างแล้วกล่าวซ้ำ และผมขยายความต่อเนื่อง ทั้งเรื่องกำเนิดชนชั้นกระภุมพี กำเนิดทหารไทยอย่างชาตินิยม(จอมพลป.เสียชีวิตที่ญี่ปุ่น)ด้วย

โดยกล่าวอย่างง่ายๆ ต้นแบบอังกฤษ ที่มีรัฐธรรมนูญนิยม เป็นประชาธิปไตยแบบอังกฤษ มีวิวัฒนาการต่างจากการประดิษฐ์การปฏิวัติของรัสเซีย(ได้โมเดลปฏิวัติฝรั่งเศส ที่ไม่มีตัวบุคคลเป็นผู้นำอย่างศต.ที่20) เป็นโซเวียตโดยเลนิน(อยู่ร่วมสมัยกับร.5 สัมพันธ์รัสเซีย) ได้เป็นต้นแบบโมเดลต่อจีนของเหมาเจ๋อตุง ซึ่งโมเดลของจีนต่อเวียดนาม(สังคมชาวนามากกว่ากรรมาชีพอ้างอ.เบน) เขมร (ลาว) โดยการอธิบายดังกล่าวใช้ปัจจัยภายนอกอธิบายความสำเร็จของเลนิน

จากสงครามเยอรมันชนะรัสเซีย สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเปิดโอกาสเลนินขึ้นครองอำนาจนำเป็นโซเวียต ต่อมาเหมาเจ๋อตุงจากสงครามกับญี่ปุ่น (เขมร และลาวก็ปัจจัยภายนอกเช่นเดียวกันสู่การประดิษฐ์การปฏิวัติ และการประดิษฐ์ชาตินิยมอย่างวันที่2ธันวาวันชาติลาว) โดยอ.เบน เน้นปัจจัยภายนอกต่อแผนการปฎิวัติและผู้นำ

เมื่อไอเดียโมเดลผมมีประเด็นต่อผู้นำเหมาเจ๋อตุง คือ 1.ปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในรัฐจีน 2. ชาวนา จากการถกเถียงของการลัดขั้นตอนวิวัฒนาการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่ปฏิวัติเป็นคอมมิวนิสต์จากมาร์กซ เลนินถึงเหมาเจ๋อตุง(ผู้สืบมรดกพื้นที่แผ่นดินจีนต่อจากซุนยัดเซ็น) ที่ผมขยายความที่ผมอยากเน้นปัจจัยภายในรัฐจีน คือ เหมาเจ๋อตุงเคยกล่าวในบทความว่าด้วยความขัดแย้งไว้ว่า มูลเหตุภายนอกเป็นเงื่อนไขของความเปลี่ยนแปลง ส่วนมูลเหตุภายในเป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง และมูลเหตุภายนอกจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ก็โดยอาศัยการสนับสนุนของมูลเหตุภายใน เหมาเจ๋อตุง ได้อุปมาอุปไมยไว้อย่างน่าฟังว่า ในอุณหภูมิที่เหมาะสมไข่จะฟักตัวเป็นลูกไก่ แต่ไม่ว่าอุณหภูมิจะเป็นเช่นไร ก็ไม่อาจจะทำให้ก้อนหินฟักตัวมาเป็นลูกไก่ได้ เพราะในแต่ละกรณีมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน(****)

โดยการวิเคราะห์และการทำนายของเหมาเจ๋อ ตง ได้กลายเป็นจริงและประสบผลสำเร็จ คือ เรื่องการปฏิวัติของชาวนา ทศวรรษต่อๆมา ประเทศต่างๆ ที่มีชาวนา(เป็นประชาชนส่วนใหญ่) และต้องการเปลี่ยนแปลงสังคม ก็ได้ผลักดันบทบาทของชาวนาให้ก้าวขึ้นมาอยู่ในแนวหน้าของการปฏิวัติ(เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงที่เลนิน เสนอบทบาทของชาวนาเป็นเพียง “แนวร่วม”ของการปฏิวัติที่ต้องสามัคคี) ชาวนาที่ว่านี้มิได้หมายถึงทั้งหมด(ชนชั้น) นั่นก็คือ ในบรรดาชาวนาก็ย่อมมีความแตกต่างกัน มีฐานะต่างๆ กันในขบวนการของการปฏิวัติ เพื่อพิจารณาจากแม่แบบของทฤษฎีการปฎิวัติชาวนาของเหมา (*****)
เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สอง(ญี่ปุ่นในฐานะอ้างเป็นชนชั้นกรรมาชีพพันธมิตรกับไทย! ) เหมาเจ๋อตุงสู้ญี่ปุ่น ทำสำเร็จในจีน ส่วนไทยอย่างที่กล่าวมาแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่สอง(อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ฝ่ายปรีดีแพ้ จอมพลป.กับผิณ ชุณหะวัณ ชนะ ต่อมาสงครามเกาหลีใต้(ผมเคยเขียนเรื่องไทยกับเกาหลีใต้แล้ว) ไทยร่วมรบเกาหลีภายใต้อเมริกา มาถึงสงครามคอมมิวนิสต์ในอินโดจีน

จนกระทั่งขบวนการเปลี่ยนแปลงก็ได้ผ่านเวลาจากช่วงพคท.กำลังล่มสลาย(แนวพคท.มีวิธีวิเคราะห์สถานการณ์ดูจากกระแสโลกมาไทย) มีข้อถกเถียงวิวาทะว่าด้วยรัฐไทย(ความขัดแย้ง/contradictionของสังคมหรือรัฐ)ในวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง(วิวาทะเพื่อการวางแผนของกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง) หรือการหายไปของบทบาทพคท.อย่างที่หลายคนกล่าวไว้ เข้าสู่ยุคผ่านสงครามเย็นแล้ว ในแง่ทฤษฎีการอ้างเหมาเจ๋อตุง ในวิธีการวิเคราะห์แบบเหมาเจ๋อตุง ยกตัวอย่างงานนักวิชาการที่ผมอ้าง ในยุคสมัยก่อนหน้านั้นยังมีอยู่บ้างในไทย และต่างประเทศอย่างหนังสือ Peasants in History: Essays in Honour of Daniel Thorner เป็นต้น

ต่อมาบริบทที่ผมต้องการเน้นปีที่วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง 5,1-2(ต.ค.2528-มี.ค. 2529) ในแง่ประวัติศาสตร์ของความไม่ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 สู่ 6ตุลา 2519หลายปีมาระหว่างที่สฤษดิ์ตาย และหายไปจากความทรงจำได้กลับมาปรากฏเป็นอนุสาวรีย์สฤษดิ์(เขาเป็นโมเดลวิธีการทำรัฐประหารต่อถนอม ก่อน14 ตุลา 16 ต่อมาการรัฐประหาร ที่ไม่สำเร็จมีกบฏ 9 กันยา 2528) คือ ช่วงยาวแปดปีของรัฐบาลเปรม(2523-31 ซึ่งเปรมเคยไปรบสงครามโลกครั้งที่สองที่เชียงตุง เปรมประวัติยาว ต้านคอรัปชั่นในปัจจุบัน) มีอนุสาวรีย์ประติมากรรมสฤษดิ์ในรัฐบาลเปรม(สฤษดิ์ ร่วมรบสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้คอรัปชั่นฯลฯ)ขึ้นที่ขอนแก่น(******) และที่ต่างๆ ต่อมานักวิชาการอย่างไกรศักดิ์ ชุณหะวัน ที่เคยร่วมวิวาทะว่าด้วยรัฐไทยได้เข้าไปร่วมที่ปรึกษากับพ่อของเขา คือ ชาติชาย ชุณหะวัณ(ลูกผิน ชุณหะวัณ โดยชาติชายเคยไปรบในสงครามอินโดจีนที่เชียงตุง)ในบ้านพิษณุโลก มีกลุ่มนักวิชาการต่างๆ หลังจากนั้นมีนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า ต่อมารัฐประหารปี34 ปัจจัยภายในอ้างคอรัปชั่นฯลฯ ด้วย

กระนั้น ผมจะไม่อธิบายยาวซ้ำเดิมที่ผมเคยเขียนไปบ้างแล้ว เกิดพฤษภา 2535(ข้อถกเถียงรัฐ โครงสร้างพื้นฐาน และการต่อสู้ทางชนชั้นเปลี่ยนจากยุค14 ตุลากับ 6ตุลา ฯลฯ) ซึ่งผมได้เขียนไปบางแง่มุมก็ปัจจัยภายนอกไม่มีสงครามแล้ว(คนประท้วงชูป้ายเมืองไทยไม่ใช่พม่า ข้อถกเถียงคนประท้วงแรงงานหรือชนชั้นกลาง ฯลฯ) สะท้อนไทยเหลือแต่ปัจจัยภายในดังกล่าวคำอ้างรัฐประหารคอรัปชั่นปี2549 เป็นต้นมากำเนิดการเมืองสีเหลืองสีแดง (ทักษิณกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปัญหาสามจังหวัดภาคใต้)ด้วย

เมื่อประวัติศาสตร์หลังเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า(ก่อนหน้าคนเคยเป็นทหารเป็นนายกฯต่อเนื่องกัน) จะเห็นว่าประเทศใหญ่มีอำนาจกดขี่ข่มเหง เอาเปรียบ เอาชนะประเทศเล็ก อุปมาปลาใหญ่กินปลาเล็กแบบสงครามเปลี่ยนเป็นการค้าทุนนิยม(ปลาใหญ่คอรัปชั่นกว่าปลาเล็ก) ผ่านกาลเวลาในยุคไทยเป็นเหมือนปลาใหญ่ลงทุนในพม่า ลาว ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ2540 อย่างที่ผมเคยเล่าแล้ว เปรียบเทียบในแง่ที่ยกตัวอย่างที่1 ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบสู่ผลกระทบทุนต่างจากทุนกับราชการ มาทุนคมนาคมดาวเทียม ตลาดหุ้นอย่างทักษิณ และทุนหมุนเวียนสากลตามปัจจัยภายนอก(หรือนอกจากทุนตัวอย่างเขมรกรณีสงครามจากปราสาทเขาพระวิหารปี2554) ส่วนปัจจัยภายในปัจจุบันรัฐทหารไทย ก็จัดสร้างโมเดล จากบทเรียนประวัติศาสตร์มาคุมอำนาจด้วย

ดังนั้น ผมสนใจวิเคราะห์สถานการณ์การเมือง โดยยกตัวอย่างที่2 สะท้อนวาทกรรมโลกวิชาการ มีวิธีวิเคราะห์อ้างนักคิดที่ถูกอ้างอิงอย่างฟูโกต์ กรัมชี่ มีมาแนววิเคราะห์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งกรัมชี่ได้รับความนิยมอยู่ปัจจุบัน(กรัมชี่กับไอเดียมองโลกแง่ร้ายด้วยสติปัญญา และการมองโลกแง่ดีอย่างสุขนิยมแบบเจตนารมย์อย่างสมดุล) แต่เหมาเจ๋อตุง(แง่บุคคล) ประสบความสำเร็จหลังสงครามโลกครั้งที่2 ที่จำนวนมากไม่ค่อยได้อ้างแล้ว ในแง่ความคลาสสิค มี Louis Althusser (*******) หรือนักทฤษฎีร่วมสมัยอย่างAlain Badiou ที่เป็นเหมาอิสต์อย่างที่ผมเคยเล่าไว้บ้าง ซึ่งส่วนตัวผมสนใจการวิเคราะห์ความขัดแย้ง และทำนายได้มีปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงสังคม ในแง่นี้ผม(เสนอไอเดียไป)แล้วผมทำวิทยานิพนธ์ประเด็นปลา(เหมาเจ๋อตุงเคยพูดทหารเหมือนปลาผมเคยกล่าวแล้ว)จากแผนที่ไตรภูมิ คนเราเวียนว่ายตายเกิด สู่แผนที่รูปทหารคอมมิวนิสต์ ที่มีเรื่องคอรัปชั่น ในยุคมีแผนที่เราสู้คอมมิวนิตส์อินโดจีน

นี่แหละผมยกตัวอย่างหลังคอมมิวนิสต์(อ.เบน เคยเขียนRadicalism after Communism in Thailand and Indonesia.)มาถึงยุคคนจับปลา บางคราเป็นชาวนา เกษตรกร ต่อปัจจัย(Factor)ภายนอกกับปัจจัยภายใน(Internal)ของการเปลี่ยนแปลง อุปมาไก่กับไข่ หรือมีอยู่ว่าภาพไตรภูมิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สะท้อนศาสนา โชคชะตา วาสนา ส่งคนมาเกิดเป็นผู้นำ ต่อมาเทวดาประทานพลังให้ผู้นำเป็นนักปฏิวัติ(เลนิน ที่มองชาวนาเป็นแนวร่วมอย่างNarodnikระบบคอมมูนของชาวนา) สถานการณ์สุกงอมจนได้

แน่นอน มนุษย์ใดไม่ต้องการรอคอย ต้องสร้างประวัติศาสตร์ ก้าวหน้า(Progress) แม้ว่าเราไทยแลนด์ จะถูกล้อมจากกระแสโลกาภิวัตน์ฝ่ายนีโอลิเบอรัล นีโอคอนเซอร์เวทีฟ บางด้านจากปัจจัยภายนอกทั้งอียู ฯลฯ ซึ่งบทเรียนจากอดีตทางประวัติศาสตร์ ที่มีโมเดลคลาสสิคถึงร่วมสมัยเรา และผมเสนอไอเดียแล้ว ส่วนสถานการณ์ปัจจุบันยกตัวอย่างที่3 มีนักวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์เลือกตั้งปัจจุบันว่า…ทหารมีบทเรียนมาแล้ว อุตส่าห์อุ้มอภิสิทธิ์เป็นนายกฯปี 51 ลงแรงปราบเสื้อแดงปี 53 แต่ผลคือ เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รอง เอากระดูกมาแขวนคอ ขณะที่ปชป.เอาพุงปลามัน ๆ ไปกินคนเดียว… นี่เป็นปัจจัยภายในเราสำหรับวิเคราะห์ความขัดแย้งในรัฐไทย ร่วมกันสะสมความทรงจำไว้ สร้างประเทศ ตื่นจากฝันร้ายด้วย

*ดูเพิ่มเติมThe Meiji Restoration of 1868 ในเกษียร เตชะพีระ Under the Optic of a Bourgeois Revolution: ใต้เลนส์การปฏิวัติกระฎุมพี
https://blogazine.pub/blogs/kasian/post/4275
(อ้างPerry Anderson,”The Notion of Bourgeois Revolution.” English Questions อธิบายน่าสนใจชนชั้นนายทุนสะสมทุนแล้วมีน้อยต้องดึงมวลชนจากชนชั้นผู้ประกอบรายย่อยต่างๆ หรือผมกล่าวให้ง่ายในแบบยกตัวอย่างสถานการณ์ไทย “ทักษิณ”ดึงมวลชนทั้งชาวนา กรรมกร มาเป็นแนวร่วม)
ดูเพิ่มเติมPerry Anderson,”The Notion of Bourgeois Revolution.” English Questionsตามลิ๊งค์
https://books.google.co.th/books?id=dntR3Sk7d4sC&pg=PA48&hl=th&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
(ยกตัวอย่างลิ๊งค์หนังสือ ซึ่งผมตั้งข้อสังเกตแนวคิด Overdetermination อ้างอัลธูแซร์ ซึ่งเขาเคยเขียนถึง’Contradiction(ความขัดแย้ง)and Overdetermination'(ไอเดียอิทธิพลเหมาเจ๋อตุง)ดูเพิ่มเติม https://en.wikipedia.org/wiki/Overdetermination)
**ดูเพิ่มเติม ชุมชนจินตกรรม หรือภาษาอังกฤษ คือ Imagined Communities : Reflection on Origin and Spread of Nationalism (ผมสนใจชวนลองดูเปรียบเทียบเพิ่มเติมกรณีพรรคคอมมิวนิสต์ของญี่ปุ่น George M. Beckmann,‎ Okubo Genji.Japanese Communist Party,Stanford 1969 และงานเขียนของอ.เบน ในเรื่องRadicalism after Communism in Thailand and Indonesia.)

***ปัจจัยภายนอกกับภายในสงครามอินโดจีนถึงสงครามโลกครั้งที่2

ดูเพิ่มเติมภาพซุนยัดเซ็น

โรงหนังตงก๊กหรือศรีวิศาลในเชียงใหม่ มี”รัฐธรรมนูญจีรังทั่วไทย” ด้านขวามีคำว่า “สานติสุขเสมอภาค อิสสระภาพ” และมีรูปซุนยัดเซ็น กับร.๗

บรูไน สี่รัฐมาลัย(รัฐกลันตัน ฯลฯ) สหรัฐไทยเดิม(เชียงตุง ฯลฯ) ติมอร์

(ไม่มีขบวนการปฏิวัติใดจะประสบชัยชนะได้ หากมิได้พิชิตหรือได้รับพรประทานของความเป็นนักชาตินิยม ในบ้านเมืองของเราลงแดง : แง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร 6 ตุลาคม)

****สุเทพ สุนทรเภสัช ในบทความจากบรรณาการสู่บูรณาการ:วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและอุดมการณ์ในยุครัตนโกสินทร์(พ.ศ.๒๓๒๕-๒๔๗๕) อยู่ในช่วงปีที่พิมพ์กระแสเวลาปี2525(ยุคใกล้กับงานเขียนทรงชัย ณ ยะลา ปี2524 ที่อ้างDobbs)ต่อมาพิมพ์รวมเล่มในหนังสือมานุษยวิทยากับประวัติศาสตร์ มีบทความอ้างเลนิน, Dobbs ที่ฮิตสมัยนั้น (ผมเคยกล่าวแล้วDobbsสอนเศรษฐศาสตร์ที่ม.เคมบริดจ์ของอังกฤษ ซึ่งการเขียนถึงThe Transition from Feudalism to Capitalism: A Contribution to the Sweezy-Dobb Controversy โดยH. K. Takahashi and Henry F. Mins ใน Science & Society Vol. 16, No. 4 (Fall, 1952), pp. 313-345
https://www.jstor.org/stable/40400147?seq=1#page_scan_tab_contents
ส่วนผมอ้างหนังสือมานุษยวิทยากับประวัติศาสตร์เล่มนี้ไว้ในวิทยานิพนธ์ผมด้วย)
*****ศิวรักษ์ ศิวารมย์ ชาวนากับความแตกต่างทางชนชั้น วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง 5,1-2(ต.ค.2528-มี.ค. 2529)
(ยุคสมัยที่มีความสนใจชาวนา มีคนทำวิทยานิพนธ์อย่าง Shigeharu Tanabe. “Peasant farming systems in Thailand: A comparative study of rice cultivation and agricultural technology in Chiengmai and Ayutthaya. ” Ph.D. dissertation.(Geography), School of Oriental and African Studies, University of London, UK 1981.,Anan Ganjanapan. “The Partial Commercialization of Rice Production in Northern Thailand (1900–1981).” PhD diss., Cornell University, 1984.,Kanoksak Kaewthep. “Les transformations structurelles et les conflits de classes dans la societe rurale thailandaise d’apres l’ etude d’un cas: La Federation de la Paysannerie Thailandaise.” PhD diss., Universite Paris 7, 1984.,Bowie, Katherine. “Peasant Perspectives on the Political Economy of the Northern Thai Kingdom of Chiang Mai in the Nineteenth Century: Implications for the Understanding of Peasant Political Expression.”PhD diss., University of Chicago, 1988. วิทยานิพนธ์คนอื่นๆ และดูวิวาทะรัฐไทยในวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง ดังกล่าว มีทีหลังงานบทความศึกษารัฐไทย วิพากษ์ไทยศึกษาของอ.เบน)

******ดูเพิ่มเติมทักษ์ เฉลิมเตียรณ Towards a More Inclusive National Narrative: Thai History and the Chinese ; Isan and the Nation State ในหนังสือลืมโคตรเหง้าก็เผาแผ่นดิน
http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/417705
Pasuk Phongpaichit Economic and Social Transformation in Thailand, 1957-1973
https://books.google.co.th/books/about/Economic_and_Social_Transformation_in_Th.html?id=ZJZWAAAAYAAJ&redir_esc=y
Economic and Social Transformation in Thailand 1957-1973.
http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.468930
(งานเขียนอธิบาย Origins of the class structure เป็นงานเขียนของอ.ผาสุก ที่มีชื่อเหมือนวิทยานิพนธ์ยุคสมัยสฤษดิ์ เสนอม.เคมบริดจ์ จะได้เปรียบเทียบกับงานสำนักม.คอร์แนลของอ.ทักษ์)

*******ข้อสังเกตต่องานเขียน Louis Althusser Essays in Self-Criticism กล่าวอ้างถึงว่าด้วย Spinoza กับงานเขียนTractatus Theologico-Politicus and the Ethics(แต่ไม่ได้อ้าง the big fish in the sea to eat the little fish) และถ้าผมมีโอกาสอาจเขียนถึงAlthusserต่อไอเดียความขัดแย้งของเหมาเจ๋อตุง หรือAlthusserต่อโฮจิมินห์ และErnest Mandel ต่อAlthusser เป็นต้น
http://www.marx2mao.com/Other/ESC76ii.html
[ภาพประกอบประติมากรรมพระแก้ว กับเขาพระสุเมรุ-สัญลักษณ์ของระบบจักรวาลใน “ไตรภูมิพระร่วง”
ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระแก้วมรกต ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามhttp://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=19045 ]

21.3
แมวจอมซน จงรู้ไว้ฤดูหนาวมาแล้ว มอเตอร์ไซด์เปลี่ยนยางช่วงก่อน แมวไม่เห็นนำโชค ส่วนคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่ค่อยดี และจักรยานผมก็ไม่ค่อยดีหลายเรื่องซนมาก เดี๋ยวโดนปล่อยแมวไปสโลว์ไลฟ์ฟ

21.4
ภาพธรรมชาติ จากภาพถ่ายเดือนตุลา วันที่เดินทางจากกรุงเทพฯ มาพิจิตรสู่เชียงใหม่

21.5
พิจิตรมีสหายเก่า เล่านิดเขาทำเพลงเศรษฐียาดม แต่ดีเจบอยจัดเพลงของ Laurie Anderson The Beginning Of Memory (Homeland) ถ้าดีเจบอย ถูกถามหายไปไหน จะตอบเคลียร์งานหยุดพักผ่อน ราตรีสวัสดิ์

24 ธันวา
กำเนิดวันปีใหม่สากลในไทย กับสัญลักษณ์ไก่
วันนี้ในอดีตวันที่24 ธันวาคม พ.ศ. 2483 (ค.ศ. 1940) – รัฐบาลไทยโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ออกประกาศเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่ 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2484 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับบรรดานานาอารยประเทศ

กำเนิดวันปีใหม่สากลในไทย
จากการนับวันขึ้นปีใหม่ในอดีตเป็นคติพราหมณ์ฮินดู แปลว่าไม่ใช่ของพื้นเมืองสยาม หรือแม้กระทั่งอุษาคเนย์ทั้งแผ่นผืนภูมิภาคมาแต่เดิม เพราะเป็นของอิมพอร์ตเข้ามาใหม่พร้อมกับศาสนาจากอินเดียต่างหาก อย่างไรก็ตาม สยามประเทศไทย (โดยรัฐ และราชสำนัก) ก็นับวันขึ้นปีใหม่อย่างนี้มาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5

ส่วนสาเหตุที่รัชกาลที่ 5 ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ให้ตรงกับวันที่ 1 เมษายน แทนนั้น คงเป็นไปเพื่อความสะดวก เพราะเป็นการนับตามปฏิทินแบบสุริยคติ ซึ่งใช้กันตามอย่างนานาอารยประเทศในสมัยนั้น (และจวบจนปัจจุบันนี้) เช่นเดียวกัน

เรื่องของเรื่องมีอยู่ใน พระบรมราชโองการที่เรียกว่า “ประกาศให้ใช้วันอย่างใหม่” เมื่อวันพฤหัสบดี เดือนสี่ แรมสิบสองค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จุลศักราช 1250 ตรงกับวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2431 (ถ้านับอย่างปัจจุบันจะตรงกับ พ.ศ.2432)

เนื่องจากในพระบรมราชโองการฉบับนี้ มีข้อความระบุตั้งตอนต้นเลยว่า “…ข้อ 1 ให้ตั้งวิธีการนับปีเดือนตามปฏิทินสุริยคติกาลดังว่าต่อไปนี้เป็นปีปรกติ 365 วัน ปีอธิกสุรทิน 366 วัน ให้ใช้ศักราชตามปี…”

แน่นอนว่าแต่เดิมสยามใช้วิธีการนับปีเดือนตามปฏิทินแบบจันทรคติ ซึ่งเป็นคติตามแบบศาสนาผีพื้นเมือง

วิธีนับเดือนปี เดือนแรกของปีคือ “เดือนอ้าย” ซึ่งตรงกับช่วงเวลาประมาณเดือน “ธันวาคม” ตามปฏิทินแบบอธิกสุรทินแบบที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากคำว่า “อ้าย” ในภาษาไทย เป็นทั้งคำเรียงลำดับ และนับคำนวณ แปลว่า “หนึ่ง” หรือ “แรก”

ดังนั้น แต่ดั้งเดิมชาวสยามจึงนับช่วงเวลาประมาณเดือนธันวาคมเป็นช่วงเริ่มต้นของรอบปีใหม่ รอบฤดูกาลใหม่ ซึ่งจะเป็นช่วงฤดูน้ำหลาก

แต่สถานการณ์ดังกล่าวก็เป็นเพียงสภาพการณ์เฉพาะของกลุ่มคนที่อยู่ทางแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเครือข่าย ทางภาคกลางของประเทศไทยปัจจุบันเท่านั้น

ในพื้นที่บริเวณอื่นซึ่งได้รับผลกระทบของลมมรสุม ซึ่งยังผลให้เกิดการปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่เหมือนกัน และมีรอบของฤดูกาลแตกต่างกันก็จะนับรอบปี และรอบฤดูกาลแตกต่างออกไปอีกต่างหาก

ตัวอย่างง่ายๆ ก็คือ ในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน อันเป็นพื้นที่เครือข่ายทางวัฒนธรรมของล้านนามาก่อน โดยล้านนาจะนับรอบปีเร็วกว่าพื้นที่ทางภาคกลางของประเทศไทยปัจจุบันราวสองเดือน

น่าสนใจว่า “ล้านนา” ก็ถูกผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 นี้เอง โดยปีเดียวกันกับที่มีการออกพระราชโองการฉบับนี้ (นับตามธรรมเนียมเดิม) ก็เป็นปีที่ เจมส์ ฟิตซรอย แม็กคาร์ธี (Jame Fitzroy McCarthy) ชาวอังกฤษ ซึ่งในขณะนั้นรับราชการเป็น “พระวิภาคภูวดล” ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมแผนที่ทหารคนแรกของสยาม ได้จัดทำ “แผนที่ราชอาณาจักรสยามและประเทศราช ฉบับแม็กคาร์ธี พ.ศ.2431 (ค.ศ.1888)” ออกมา

ในปีพุทธศักราชนั้น สยามยังปักปันเขตแดนกับชาติมหาอำนาจตะวันตก ทั้งสหราชอาณาจักร และฝรั่งเศสไม่เสร็จสิ้น แต่ในแผนที่ฉบับนี้ ถึงแม็กคาร์ธีจะไม่ระบุถึง “พรมแดน” และ “เขตแดน” ของสยามให้ชี้ชัดลงไป แต่ก็ได้ระบาย “สีเหลืองอ่อน” ที่ถือได้ว่าเป็นพรมแดนของสยาม ที่อยู่ระหว่างการช่วงชิงกันกับสองชาติมหาอำนาจยุโรป (และบางแห่งก็รวมถึงจีน)

แน่นอนว่าดินแดนล้านนาทั้งหมดต่างก็ถูกระบายด้วยสีเหลืองอ่อนนี้ด้วย

ถึงแม้ดินแดนล้านนาจะอยู่ระหว่างการถูกช่วงชิง แต่เจ้าดารารัศมี เจ้าหญิงในราชวงศ์ทิพย์จักรแห่งนครเชียงใหม่ ผู้มีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์ผนวกรวม “ล้านนา” เข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งทางภาคเหนือของสยาม ก็ได้ถวายตัวเป็นสนมในรัชกาลที่ 5 (ต่อมาดำรงพระราชอิสริยยศเป็น พระราชชายา) เมื่อปี พ.ศ.2429 สองปีก่อนจะมีพระราชโองการ “ประกาศให้ใช้วันอย่างใหม่”

ถึงแม้ว่าทั้งสยามที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพฯ และล้านนา ต่างก็เป็นอารยธรรมที่นับถือศาสนาพุทธเป็นสำคัญ แต่ต่างก็เคยนับถือผี (บรรพบุรุษ) คนละตนมาแต่ดั้งเดิมก่อนที่จะหันมาศรัทธาในพระพุทธศาสนา อย่างน้อยการนับปีเดือนที่แตกต่างกัน ก็แสดงให้เห็นถึงจักรวาลวิทยาที่ไม่ได้ต้องตรงกันทุกกระเบียด

ดังนั้น หากเมื่อสยามผนวกรวมล้านนาเข้ามาได้เมื่อไหร่ พระราชโองการฉบับนี้ก็จะทำให้ ล้านนากับสยาม ไม่ใช่คนอื่นคนไกลกัน อย่างน้อยก็นับวันขึ้นปีใหม่ตรงกัน ไม่ใช่ห่างกันตั้งสองเดือนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแต่เดิม(*)
เมื่อเกิดการเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทย และมี“ประกาศ ให้ใช้ วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่” ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2483 ตรงกับสมัยที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม“ความคิดเรื่องการสร้างชาติไทยให้เจริญเป็นอารยะนั้น นอกจากจะเน้นการปลุกกระแสชาตินิยมแล้ว ยังถูกสั่งสอนกล่อมเกลาให้เชื่อว่า ชาติไทยจะพัฒนาเป็นอารยะได้นั้น มีหนทางสำคัญคือ ทำตามคำสั่งหรือนโยบายของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นสำคัญ คติพจน์ที่เป็นที่รู้จักดีของยุคคือ “เชื่อผู้นำ ชาติพ้นภัย”

สัญลักษณ์ไก่
กระบวนการสร้างวาทกรรม “เชื่อผู้นำ” ดังกล่าว ในเชิงศิลปะได้มีการสร้างรูปสัญลักษณ์ใหม่บางอย่างขึ้น และอำนาจนำ ผ่านรูปสัญลักษณ์บางอย่าง สัญลักษณ์ที่ถูกเลือกขึ้นมาคือ “ไก่” เพราะ “ไก่” คือปีเกิดของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

โดย“ไก่” ในยุคนี้ต้องถือว่าถูกสร้างสถานะและความหมายที่พิเศษมากกว่า “ไก่” ในทุกยุคสมัย สัญลักษณ์ “ไก่” ถูกนำไปสร้างขึ้นเป็นรูปปั้นตั้งอยู่ที่ลพบุรี ถูกนำไปแต่งเป็นเพลง ถูกนำไปเขียนเป็นรูป ถูกนำไปทำน้ำพุประดับทำเนียบสามัคคีชัย และที่สำคัญ ถูกใช้เป็นองค์ประกอบลวดลายประดับชายคาในทำเนียบรัฐบาล ทั้งหมดนี้เพื่อสื่อแสดงถึงอำนาจและบารมีของจอมพล ป. พิบูลสงคราม(**)

ดังนั้น ผมสนใจวันปีใหม่สากลในไทย กับสัญลักษณ์ไก่ สะท้อนภาพประกอบตราประจำจังหวัดพิบูลสงคราม ออกแบบเป็นรูปไก่ เพื่อเป็นเกียรติแก่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม จังหวัดพิบูลสงครามคือเมืองเสียมเรียบในกัมพูชา ซึ่งเมื่อ พ.ศ.2484 เมืองนี้ได้ถูกรวมเข้ามาอยู่ในดินแดนไทย อันเป็นผลมาจากสงครามอินโดจีนฝรั่งเศส โดยผมเคยเขียนมาต่อเนื่องกัน(***) ซึ่งยุคสมัยจากรัฐธรรมนูญนิยม เป็นพลังทหารนิยม(พลังคือธรรมะฯลฯ) และลัทธิชาตินิยม ในแง่วิเคราะห์พลังทหารธรรมะชนะอธรรม รับมรดกอดีตทางประวัติศาสตร์จากบางด้านของพื้นที่หรือบริบทใหม่อย่างการตีความไก่คล้ายอินทรีนาซี โชคดีไทยไม่โดนระเบิดนิวเคลียร์รหัสว่าลิตเติลบอยอย่างฮิโรชิมาของญี่ปุ่น

อย่างไรก็ดี ไทยไม่มีคนตั้งวงดนตรีจากแรงบันดาลใจประเทศชาติของจอมพลป.กับไก่ เหมือนประเทศชาติของเหมากับปลา ที่มีวงดนตรีCountry Joe กับปลา ช่วงยุคสงครามคอมมิวนิสต์(****) แล้วเราได้เห็นภาพแผนที่ตื่นเถิดชาวไทยรูปทหารคอมมิวนิสต์กำลังกินแผนที่ไทย ผ่านยุคสงครามคอมมิวนิสต์จีน เวียดนาม กัมพูชามายุคปัจจุบัน สำหรับผมหากตื่นจากฝันร้าย ในวันปีใหม่ได้ยินเสียงไก่ขันวันปีใหม่ เพื่อคาดหวังแง่ดีอนาคตไทยเราเจริญก้าวหน้าในปีใหม่ 2018.

*“อำนาจ” เปลี่ยน “วันขึ้นปีใหม่” เปลี่ยน?“
https://www.matichonweekly.com/culture/article_20045
**อำนาจนำ ผ่านสัญลักษณ์ “ไก่” ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
https://www.silpa-mag.com/club/art-and-culture/article_5151
***ปัจจัยภายนอกกับภายในสงครามอินโดจีนถึงสงครามโลกครั้งที่2

ปรัชญา ปวศ. ศิลปะแบบชาตินิยม “ปราสาทพระวิหาร-อนุสาวรีย์ชัยฯ”
https://prachatai.com/journal/2008/07/17363
ก่อนและหลังจากเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า

****วงCountry Joe กับปลา มาจากชื่อผู้นำวงดนตรีJoe และผู้จัดการวงนำชื่อมาจากประเทศเหมากับปลาจากคำคมโดยเหมาเจ๋อตุง นั่นคือ ประชาชนเหมือนน้ำและกองทัพทหารเหมือนปลาจากAspects of China’s Anti-Japanese Struggle 1948 แล้วเปลี่ยนเป็นวงประเทศโจและปลา(ผมแปลย่อจากหนังสือ Rock Formations: Categorical Answers to how Band Names Were Formed)

24.2
ขายหนังสือ วันพรุ่งนี้วันคริสตมาสแล้ว ผู้ใดสนใจซื้อหนังสือเป็นของขวัญ1.สังคมศาสตร์วิภาษฯ70บ.2.ประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย150บ.3.โครงสร้างประวัติศาสตร์โลก 50บ.4. ชีวิตและสังคมชนชั้นแรงงานอังกฤษฯ90บ.5.Political Economyฯ
ส่วนเล่มอื่นๆตามรูปโพสต์แล้วพร้อมราคา

ยินดีที่คุณคณิต สนใจบอกที่อยู่ และคุยเพิ่มฯลฯทางข้อความมาด้วย ครับ ขอบคุณ ครับ
ขออภัยที่ตอบช้า ผมขายเล่มปวศ.ความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองไทยนี้ถูกกว่าราคาลด225บ. อีกมีรูปหมู่นักวิชาการสำนักนี้ภาพขาวดำดูคลาสสิค ในหนังสือประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย คำบรรยายอ.นภาพร บอกว่าปูพื้นฐานสำหรับหลังสมัยใหม่ ขบวนการเคลื่อนไหวต่างๆ
http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789749936146
เนื่องจากเมื่อวานผมหยุดใช้เน็ต จึงเพิ่งได้เข้ามาตอบคุณคณิต จับหนังสือได้ดี สำหรับหนังสือสังคมศาสตร์วิภาษวิธี เล่มฉบับนี้(2524) ผมยกตัวอย่างงานเด่นๆ 1.วิจารณ์กฏแห่งกรรมท.เลียงพิบูลย์,ภควคีตา,จิตรฯ 2.วิจารณ์งานเขียนอ.ขจร ที่เขียนเรื่องฐานันดรไพร่(ใช้เวลาเขียน16ปี)ได้เด็ดดวงใจ! 3.อธิบายจุดสำคัญกลุ่มมาร์กซิสม์ปี 1970 จากวิกติการณ์เมืองหลังมรณกรรมสตาลิน มีมารกซิสม์หลากหลาย ถ้าอังกฤษเด่นๆ ก็อีพีทอมสันกับอัลธูแซร์ ที่โต้กันตอนนั้น(แนวมารกซ์วิทยาศาสตร์) และแนะนำกว้างสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนานา แล้วหลังจากนั้น;วันเวลาผ่านไปปี2001พวกซ้ายใหม่อย่างเฟรดิก เจมสัน เขียนบทนำยืนยันอัลธูแซร์ยังไม่เชย ในหนังสือLenin and Philosophy and Other Essays(2001)
ราคา450บ.พิมพ์ครั้งแรก(ราคาแพงคนละหน้าปกกับแบบผม)
http://kreebook.com/product-th-870820-3885321-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5++%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94+%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A+.html#
ผมหายไปหลายวัน ลืมบอกเล่มอ.ชาคริต(จบป.เอก ปวศ.ม.คอร์แนล)ชีวิตและสังคมชนชั้นแรงงานอังกฤษฯ(อ้างอิงงานเขียนของอีพีทอมสัน The Making of the English Working Class)

24.3
ภาพวาดทรัมป์ เกมทรัมป์ และพิพิธภัณฑ์ความล้มเหลว
ผมได้เขียนวิจารณ์ทรัมป์มาบ้างแล้ว ในแง่คนวาดรูปมองภาพวาดของทรัมป์แล้วไม่ให้ราคา แต่ทรัมป์วาดรูปตึกเอมไพร์สเตท ไม่น่าจะมีคนซื้อเลย(*) น่าจะไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ความล้มเหลว(**) เหมือนทรัมป์เกม (Trump: The game): ปี 1989 ทรัมป์จับมือกับ Milton Bradley ทำบอร์ดเกม “Monopolyesque” มีผู้เล่น 3-4 คนต้องซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และชนะดีลผู้เล่นที่เหลือให้ได้(***) ตามภาพเห็นทรัมป์เกม และผลงานวาดรูปของทรัมป์ให้เราตัดสินซื้อกันไหม? สะสมผลงานภาพวาดนี้เป็นศิลปะไว้เป็นทุนเพิ่มมูลค่าเป็นกำไรในอนาคตได้ไหม?

*Trump drawing of Empire State Building sells for $16,000 at auction
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-trump-empire-state-building-drawing-20171020-story.html
**พิพิธภัณฑ์แห่งความล้มเหลว
http://www.bbc.com/thai/international-4023836424.3
***ทรัมป์เกม (Trump: The game)

24.4
วัดอุโมงค์ ที่พวกผมเคยทำปฏิทินอันเล็กครบรอบ10ปีตามรูป ซึ่งเวลาจะผ่านพ้นปีใหม่เลยผมไปถ่ายรูปรำลึกความทรงจำ เจอผู้คนโดยบังเอิญสองคน ทำให้นึกถึงเพื่อนร่วมรุ่นป.ตรีที่บังเอิญเจอช่วงก่อนด้วย^^

24.5
ราตรีสวัสดิ์ ชีวิตหลายเรื่องด้วยกัน สำหรับดีเจบอย หายไปกลับมาส่งท้ายค่ำคืนนี้กับวงCountry Joe กับปลา มาจากชื่อผู้นำวงดนตรีJoe และผู้จัดการวงนำมาจากคำคมเหมาเจ๋อตุงนั่นคือประชาชนเหมือนน้ำและกองทัพทหารเหมือนปลา (ลองฟังเพลงThe Fish Cheer/I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag ร้องในงานวู้ดสต๊อก)

26 ธันวา
เพื่อนผมฝากประชาสัมพันธ์เขาจัดกิจกรรมเที่ยวอิ่มทำดีได้ดีด้วย ตามลิ๊งค์(*) สำหรับผมรอล้อเค้าเล่นให้เลี้ยง“ส้มตำ” อาหารอีสาน กำเนิดจาก “เจ๊กปนลาว” บางกอกยุคต้นกรุงเทพฯ(**)ฮร่า… ค่าปชส.
*กิจกรรมพิเศษ ร่วมเดินทางเยี่ยมสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ เที่ยวแม่สอด นครแสนล้าน
http://saonbeta.com/2017/12/24/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%94/
**https://www.facebook.com/SilpaWattanatham/photos/a.140180076111393.26379.140168069445927/809523172510410/?type=3&theater

26.2
ขายแหวน ขายหนังสือ จะสวัสดีปีใหม่แล้วจ้า ขายซ้ำบก.ฮิปปี้ รงค์ฯลฯ และขายเล่มเต๋าแห่งฟิสิกส์ 90บ. กับไทยยวน-คนเมือง 90บ.แคปิตะลิสม์โดย สุภา ศิริมานนท์ ราคาเท่าทางเน็ต(ตามภาพตัวอย่างเนื่องจากไม่มีเวลาถ่ายภาพ) แหวนฯลฯ ครับ
ตามรูปดูลิ๊งค์ได้ขายหนังสือเฟื่องนคร : ตุลาคม ไพรำ ฯลฯ ตามรูปสำนักพิมพ์ฯลฯ

ผจญถ้อยร้อยเรียง ยกเว้นตำนานวัดจีนขายได้แล้วฯลฯ

26.3
การสะสมความทรงจำ กับMake History after War
วันนี้ในอดีต 26 ธันวาคม พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) – วันสถาปนาแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้

บริบทก่อนหน้าแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ
เนื่องจากผมชวนทบทวนอดีตการสะสมความทรงจำกับการสร้างประวัติศาสตร์หลังสงคราม(Make History after War ) ซึ่งก่อนหน้าปฏิบัติการแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้ โดยยกตัวอย่างที่ผมเขียนไปบ้างแล้ว หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จีนขึ้นโดยเหมา(อิทธิพลโซเวียต) ที่ผมเคยกล่าวแล้ว บางด้านเล่าเพิ่มกรณีปัจจัยกองกำลังเสรีไทย และอาวุธสงครามที่เหลืออยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง อันมีส่วนนำไปสู่รัฐประหาร 9 พฤศจิกายน 2490 ของคณะทหาร ที่ใช้สิทธิอำนาจผูกขาดการมีอาวุธสงคราม(MONOPOLY OF WAR WEAPONS) ทำให้ปรีดีไปสิงคโปร์จีนพ.ศ. 2491แล้วต่อมาปรีดีกลับมาสู้ต้องลี้ภัยไปสิงคโปร์ ติดต่ออเมริกาไม่ได้ไปอยู่จีน(ถึง2513 ถึงลี้ภัยฝรั่งเศส)

เมื่อประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองไทยในนิตยสารอักษรสาสน์ตีพิมพ์งานเกี่ยวกับการปฏิวัติจีน(*) ในช่วงพ.ศ.2492 นายผี(อัศนี พลจันทร์) ได้เปลี่ยนเป็นมามาร์กซิสต์และเข้าร่วมพคท.ในปี2493 แล้วพรรคส่งไปศึกษาลัทธิมาร์กซ์ที่ประเทศจีน ต่อมามีการตีความกาพย์กลอนของเขาในความ”เปลี่ยนแปลง”เชียร์สรรนิพนธ์เหมา(ผู้เกิดวันที่ 26 ธันวามีผู้ยกย่องGreat Leader Great Teacher) ฯลฯ เป็นต้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 เวียดนามก็ได้ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการ หลังจากที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในยุทธการที่เดียนเบียนฟู โฮจิมินห์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเป็นคนแรกและแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ ปฏิบัติการตั้งแต่พ.ศ. 2497 – พ.ศ. 2519 มีแนวคิดลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีพันธมิตรเวียดนามเหนือ, สหภาพโซเวียต, จีน และปรปักษ์ คือ เวียดนามใต้ตกอยู่อิทธิพลสหรัฐอเมริกา(ที่ยึดครองฟิลิปปินส์ก่อนซุนยัดเซ็นปฏิวัติจีน) ปัญหาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนผมได้กล่าวมาบ้างแล้ว ในไทย มีงานเขียนเรื่องเหมาเจ๋อตงกับขบวนการนักศึกษาไทยด้วย

โดยประวัติศาสตร์แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้ หรือ เวียดกง หรือ เหวียดกง ก่อตั้งเมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2503 เป็นตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใต้ เพื่อหาเสียงสนับสนุนจากประชาชนและต่อต้านรัฐบาลของโง ดิ่ญ เสี่ยม เวียดกงได้รับการสนับสนุนทางอาวุธยุทโธปกรณ์จากฝ่ายคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใต้ และกองทัพประชาชนเวียดนาม แนวร่วมนี้ก่อตั้งตามแนวชายแดนกัมพูชา ประธานคือ เหงียน หืว เถาะ

พรรคนี้ได้เข้าร่วมในรัฐบาลปฏิวัติเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐเวียดนามใต้ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2512 เมื่อรัฐบาลในไซ่ง่อนล้มลงเมื่อ พ.ศ. 2518 แนวร่วมนี้ได้รวมเข้ากับแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามซึ่งเป็นองค์กรคู่ขนานในเวียดนามเหนือหลังชัยชนะของฝ่ายเวียดนามเหนือต่อเวียดนามใต้ และเกิดการรวมประเทศเวียดนามในที่สุดด้วย

จากนั้นเรารู้กันแล้วหลัง 6 ตุลา 19 บริบทร่วมสมัยนั้นในไทย จีน เวียดนาม ลาว อเมริกา และเราได้เรียนรู้มาแล้ว ด้านหนึ่งมีตัวอย่างบริบทเป็นบทเพลงต่อต้านสงครามเวียดนาม ในสหรัฐอเมริกา เกิดเพลงร็อคต่อต้านสภาพสังคมและสงคราม เนื้อหาแสดงออกถึงการต่อต้าน การแบ่งผิวการโจมตีระบบการศึกษาที่เร่งผลิตนักศึกษาจำนวนมาก แต่ขาดฐานการรองรับในเรื่องงานนักศึกษาปัญญาชน เบื่อหน่ายระบบการปกครอง ภายใต้บรรดาบริษัทธุรกิจที่คุมอำนาจเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลทางการเมืองในเมืองใหญ่ การเกณฑ์ทหารไปรบในสงครามเวียตนามและลัทธิแมกคาที ซึ่งเป็นระบบที่น่ากลัวในการใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์ว่าเป็นคอมมิวนิสต์

ในสถานการณ์ความปั่นป่วนเหล่านี้ มีผลทำให้นักศึกษาปัญญาชน ศิลปินของอเมริกาต่อต้านสังคมและสงคราม บ็อบ ดีแลน (Bob Dylan) บทเพลง แนวความคิด อิทธิพลการสื่อสาร และแบบอย่างที่นักศึกษาไทยได้รับรู้และเห็นถึงยุทธวิธีต่างๆ ในการต่อต้านจากการศึกษาในต่างประเทศ แนวความคิดเหล่านี้น่าจะมีผลอยู่ในขบวนการของคนรุ่นหนุ่มสาวที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น เพราะสังคมไทยขณะนั้นเต็มไปด้วยความเหลวแหลกอันได้รับจากวัฒนธรรม ซึ่งมาพร้อมกับทหาร อเมริกันที่มาตั้งฐานทัพในประเทศไทย อิทธิพลทางวัฒนธรรมด้านการต่างกาย ยาเสพติด กัญชา เฮโรอีน สถานเริงรมย์ต่างๆ

ปัญหาหญิงโสเภณีไทย ก่อให้เกิดเด็กต่างผิวในสังคมไทย นับว่าเป็นช่วงที่ไทยมีวิกฤตการณ์ทางสังคมและการเมืองที่สุกงอม ตัวอย่างที่สะท้อนสภาพที่เกิดความเบื่อหน่ายและเหลวแหลกของนักศึกษาประชาชนในสหรัฐอเมริกา คือ การรวมตัวของคนหนุ่มสาวที่ต้องการแสดงให้เห็นพลังของเขาโดยมีสัญลักษณ์ประจำได้แก่ เรื่องสันติภาพ ความรัก และเสียงเพลง พวกเขาจะเรียกตัวเองว่า “ฮิปปี้” หรือ “บุปผาชน”(**)

แน่นอน การไม่ยอมรับสงครามมีเพลงจินตนาการ You may say I’m a dreamer But I’m not the only one I hope someday you join us And the world will be as one Imagine no possessions นั่นเป็นความหวังไม่เอาสงคราม Make love, not war แต่มีสุสานทหาร(ยกตัวอย่างทหารอเมริกา) จินตกรรมผีสิงแห่งชาติ(***)

ดังนั้น ผมเขียนมาต่อเนื่องอยากย้ำเหมาเจอตุงกับทักษิณเป็นจีนแคะเหมือนกัน ซึ่งผมเคยเขียนบทความมาทบทวนอดีต (****) และขยายความซ้ำบางส่วน(*****) พร้อมนำเสนอใหม่ภาพเวลาที่ผ่านไปของศิลปินในวงดนตรีCountry Joe กับปลา มาจากชื่อผู้นำวงดนตรีJoe และผู้จัดการวงนำชื่อมาจากประเทศเหมากับปลาจากคำคมโดยเหมาเจ๋อตุง นั่นคือ ประชาชนเหมือนน้ำและกองทัพทหารเหมือนปลา ลาก่อนสงครามเวียดนามได้อย่างมองโลกแง่ดีแบบสุขใจ แม้อาจจะใช้เวลานานผ่านไปในความทรงจำดูแก่ชรา จากดูวิดีโอ รำลึกวงประเทศชาติโจกับปลา โชว์เดี่ยวโดย Joe Donald มาโชว์เดี่ยวร้องเพลง ในงานThe Vietnam War Summit ก็ตาม.

-The Vietnam War Summit: Country Joe McDonald Performs “I Feel Like I’m Fixin’ to Die Rag”

*อักษรสาสน์ของสุภา ศิริมานนท์(เคยเป็นเสรีไทยและติดคุกกบฏสันติภาพพร้อมกับกุหลาบ สายประดิษฐ์ฯลฯ) ผู้ทำหนังสือ “แคปิตะลิสม์” (ทุนนิยม)ในปี2494ใกล้เคียงยุคนั้น โดยคุณสุภาช่วยหางานให้คอมมิวนิสต์ไม่ทุกข์ขากเกินไปหางานทำในบริษัทประกันภัยอาคเนย์ เป็นต้น
**อิทธิพลเพลงเพื่อชีวิตไทย จากเพลงต่อต้านสงคราม – สังคมในอเมริกาhttp://www.noknight.com/data_files/art_song4life003.htm
***รากฐานทางวัฒนธรรมในชุมชนจินตกรรม หรือภาษาอังกฤษ คือ Imagined Communities : Reflection on Origin and Spread of Nationalism(อ.เบนเคยสอนวิชาMilitary &Politicsหรือทหารกับการเมือง ดูเพิ่มเติม”ทหารทำเพราะอะไร” https://www.matichon.co.th/news/72898)
****“Big Cleaning Day และเดอะเฮด”: การสร้างอารมณ์ความรู้สึกของคนในชาติและประชาธิปไตยร่วมกัน
http://akkaphon.blogspot.com/2011/06/big-cleaning-day.html
*****กำเนิดวันปีใหม่สากลในไทย กับสัญลักษณ์ไก่

26.4
บันทึกปีไก่(ปีระกา)
ผมทบทวนใกล้ปีใหม่มีบางเรื่องยังค้างคาไม่เสร็จ การใช้เฟซฯที่น้อยของผม ต้องแบ่งเวลาไปโพสตเฟซฯเพจเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ
ทั้งตอบข้อความทางเฟซฯบ้าง และผมมีกลุ่มต่างๆ อีกหลายกลุ่มในเฟซฯไม่ได้ดูอีกนานครั้งได้ดู เพราะชีวิตไม่อยากหลายเรื่องก็ได้ ในภาพตามลิ๊งก์ไปร่วมเดินขบวนปลุกระดมคนงาน ปลุกระดมตัวเองไปในตัวด้วย(ฮร่า) มีอีกหลายเรื่องน่าสนใจอยากเขียนบันทึกไว้ แต่แค่นี้ก่อนหมดปีไก่
-เครือข่ายแรงงานภาคเหนือยื่นข้อร้องเรียนเนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล
-จับตาแรงงานกับระบบขนส่งสาธาณะ“รถไฟฟ้าใต้ดินเชียงใหม่”แสนล้าน พร้อมเปิดประมูลปี 61

26.5
คืนนี้มีพยากรณ์อากาศว่าจะมีอุณหภูมิลดหนาวฉับพลัน ดูแลสุขภาพกัน ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอย ไม่ล้อฮิปสเตอร์ ไม่ล้อฮิปปี้เล่น จะจัดเพลงหลายเพลงเก่าเล่าความหลังของวงประเทศชาติโจ กับปลา มีคนในวงเช่นGary “Chicken” Hirshเคยมาแสดงไทยด้วย
Country Joe & The Fish ~ Donovan’s Reef Jam

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การสะสมความทรงจำ เดือนตุลามาพฤศจิกา

1 พ.ย.
ขายหนังสือ
ภาพหนังสือแด่คาทาโลเนีย ที่โพสต์บอกราคาไว้แล้ว มาตามกระแสข่าวสเปน แคว้นคาตาโลเนีย และหนังสือเล่มอื่นๆซ้ำ(*) ส่วนหนังสือมาเพิ่มเติมประกาศขาย 1.รัฐธรรมนูญของเรา 40บ. 2.มรดกพื้นบ้าน 60บ.3.นาฎศิลป์อินโดนีเซีย50บ. 4.สู่อัจฉริยะด้วยสมองสองซีก 80บ.5.หนังสือเกี่ยวกับชีวิตมาร์แซล พรุสต์80บ.(นักเขียนเรื่องค้นหาวันเวลาที่หายไป)
*ขายหนังสือ

ขายหนังสือ

1.2
Remembrance of Things Past(1)
เมื่อผมหลายเรื่องในชีวิตประจำวันจากกรุงเทพฯ นครปฐม พิจิตรกลับมาเชียงใหม่ ก็ต้องเตรียมเคลียร์งานต่างๆ ทำให้ผมคิดอยากจะหาเวลาเขียนสั้นๆสะสมให้ยาวขึ้นเป็นตอนๆ ที่มีรูปจากการเดินทางได้เงินค่าเดินทางด้วย แต่ไม่มีเวลาเขียนมากเท่าไหร่ เริ่มจากผมไปสนามบินเชียงใหม่บังเอิญเจออ.รุ่นพี่มรชม.พร้อมอ.อีกท่านคนอื่นๆ ขึ้นเครื่องลำเดียวกันคนละที่นั่ง จากนั้นดอนเมือง…. กรุงเทพฯ ต่อมานครปฐมในหน้างานหลัก คือ งานด้านวรรณศิลป์ฯ ตามรูปภาพรายละเอียดอาจจะเขียนยาว กรณีหนังสือตามรูปได้รับมาเยอะ และผมได้พบปะรุ่นพี่นักเขียน ที่ไม่ได้เจอกันนาน ฯลฯ ซึ่งกรุงเทพฯถึงนครปฐม ก็มีเรื่องเล่าระหว่างทางด้วย

เนื่องจากความทรงจำที่ผ่านไป เกี่ยวกับงานเขียนเชิงวรรณศิลป์ ซึ่งแรงบันดาลใจจากชื่อหนังสือRemembrance of Things Past (ความทรงจำของสิ่งที่ผ่านไป or In Search of Lost Time) หนังสือที่ผมเคยเล่าแล้วนักเขียนมาบ้างแล้วเขาเขียนยาวหลายเล่มอ่านไม่จบโดยมีคำคมแปลเป็นไทย คือ การเดินทางเพื่อแสวงหาที่แท้จริงไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะค้นหาภูมิประเทศใหม่ๆ หากแต่เป็นการค้นหามุมมองใหม่ๆ(new eyes) ซึ่งผมเคยเห็นหนังสือฮาวทู ก็เคยอ้างเช่นใครเอาเงินของฉันไป?( บอกวิธีทำงานทำเงินสิบหมื่นเป็นสิบล้านในสิบปี ) หนังสือเล่มนี้ผมเคยโพสต์รูปแล้วงานเขียนโดยคนเขียนพ่อรวยสอนลูกฯ แต่การค้นหาความจริงอ้างคำคมถึงในหนังสือเล่มที่5 (*)—The Prisoner หรือTitle:The Captive(La Prisonnière) นั่นแหละ เล่าง่ายๆสั้นๆว่าความทรงจำที่ผ่านไปอาจลืมได้เลยนำภาพมาเล่าหน่อย

*The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. Marcel Proust

1.3
ผมมองท้องฟ้าอันสวยงาม ว้าววววว
Natthawoot Wangwiang สร้างจิตนาการดี
อรรคพล สาตุ้ม ใช่ เห็นด้วย ครับ^^
Natthawoot Wangwiang สนใจ ทำที่ดินจ่อไหม
อรรคพล สาตุ้ม ยังไม่ว่างเลยช่วงนี้ ครับ^^
April Chookron
อรรคพล สาตุ้ม 😎
ป. เข็กน้อย
อรรคพล สาตุ้ม 😁
Nittaya Nid พี่บอยไปไหนค่ะ😃😃

1.4
ผมมีเทปเก่าวงกรรมาชนด้วย แต่จำไม่ได้แล้วทำไมมีเทป หลายเรื่องของเวลาผ่านแสงแดดจากไปในค่ำคืนนี้ จัดไปก่อนอำลาราตรีสวัสดิ์
กรรมาชน – แสง

7 พ.ย.
ขายหนังสือ 1.อุชเชนี ขอบฟ้าขลิบทอง 100บ.(หายาก) 2.วางทวนแทงปากกา 60บ. 3.เขียนด้วยปืน 50บ.4.ไปอยู่กับฉันเถิดวิเวียน 150บ. 5.คนหมายเลขศูนย์ 50บ.แล้วหนังสือเก่าคลาสสิคขายต่างประเทศแพง แต่ผมขายไม่แพงติดต่อได้ Peasants in History: Essays in Honour of Daniel มีนักวิชาการดังอย่างFernand BraudelเขียนPrefaceรวมบทความน่าอ่านเกี่ยวกับชาวนาโดยEric Hobsbawm (อาจารย์ของอ.เบน แอนเดอร์สัน) มีคนเขียนบทความหลายคน การอ้างถึงชายานอฟ และHamza Alavi(อาจารย์ของอ.ไชยันต์ รัชชกูล) กับงานเขียนถึงอินเดีย อินโดนีเซีย ฯลฯ ส่วนบทความที่ผมโฟกัสเรื่องชาวนารัสเซียกับการดื่มเบียร์ โดยR.E.F.Smith,Drink in Old Russia มีโอกาสผมจะเล่าเพิ่มเติมเรื่องดื่มๆกัน ครับ

Anusorn Phattanasarn peasants in history ขายเท่าไหร่ครับบอย?

อ.อนุสรณ์ เรียกชื่อแบบทางการหรือหลวง/ไหมฟ้า จะเรียกนามปากกานักเขียน เนื่องจากผมกำกึ่ง จึงไม่ได้บอกราคาสาธารณะ เพราะราคาในเน็ตที่ค้นหาดู $455.36 ถ้าเข้าใจไม่ผิดจากสำรวจก่อนโพสต์ว่าแพงเอาค่าเงินดอลล่าร์หนึ่งดอลฯเท่ากับ35 และก็ไม่แน่ใจมีใครจะซื้อไหม? ประกาศขายหนังสือราคาถูกส่วนใหญ่คนก็ไม่ซื้อเลย อาจจะลองไปขายในอีเบย์
ปล.คำถามจริงๆจังตอบยากจากประกาศถ้าขายที่ 1000บาท ถูกไปเปล่าหว่า?
Peasants in History: Essays in Honour of Daniel Thorner
https://www.amazon.com/Peasants-History-Essays-Honour-Thorner/dp/0195612159/ref=sr_1_104?s=books&ie=UTF8&qid=1510236782&sr=1-104&refinements=p_27%3AE.+J.+Hobsbawm

จริงๆก็งง กับราคาในเน็ต ยกตัวอย่างที่1 The Condition of the Working Class in England : From Personal Observation and Authentic Sources
ราคาUsed from $713.52 New from $2,832.38

ยกตัวอย่างที่2ผมมีkarl marx capital volume 1
Published by Progress Publishers, Moscow, Soviet Union, 1965
ถ้ามีครบเซ็ตสามเล่ม ราคาถ้าตามมาตรฐานตามเน็ต
US$ 2,728.00
https://www.abebooks.com/first-edition/CAPITAL-Three-Volume-Set-Marx-Karl/8503158706/bd

7.2
Remembrance of Things Past(จบ)
เมื่อผมเล่าตอนที่หนึ่ง(*)ในแบบไม่มีเวลาเขียนมาก ก็คล้ายกันในตอนที่2 จากตอนที่1 ผมเล่าย่อๆก่อนหน้าถึง จ.นครปฐม ผมก็ได้อาศัยร่วมนั่งรถตู้นั่งหลับนั่งไกล กว่าจะมาต่อรถสองแถวโดยสารเดินทางไปกับรุ่นพี่ชื่อเล่นน้อย รุ่นพี่ชื่อเล่นหน่อย ไปแวะเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ฯ พบปะสนทนาคนงานเล็กน้อย แล้วเดินทางต่อซ้อนวินมอเตอร์ไซด์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาล บ้านผู้หว่าน เป็นสถานที่ไปร่วมกิจกรรม พื้นที่ร่วมกับโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้ออกกำลังกายว่ายน้ำ ในสระของโรงเรียน ต่อมามีเวลาโอกาสก็พูดคุยกับรูมเมท ที่เป็นครูเกษียณแล้ว เล่าประสบการณ์แลกเปลี่ยนผมเป็นอดีตครูยอแซฟที่พิจิตร(ให้เขาดูเรื่องสั้นที่เขียนเสร็จ ฯลฯ) และคนนั่งข้างๆอีกคนเวลานั่งฟังวิทยากรในงานสัมมนา ต่อมาผมได้บังเอิญเจออ.อนุสรณ์(**) ที่กล่าวถึงหลายวันก่อนในเฟซบุ๊ค ที่เคยคุยด้านศิลปะ ต่างๆ

โดยอ.อนุสรณ์มาในงานมาเป็นวิทยากรงานคราวนี้พร้อมหนังสือ กับกระป๋องเบียร์ในกระเป๋า(วลีเด็ดที่พูดถึงงานเขียนในงานว่างานเขียนความทรงจำและจินตนาการ) ส่วนงานนี้ผมได้พบกับนักเขียน นักวิจารณ์ อาจารย์หลายคน เช่น ประชาคม ลุนาชัย แต่ตลกลึก ก็ได้ฟังเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ นักเขียนรางวัลซีไรต์จากงานเขียนแม่น้ำรำลึก(บางคนเล่นเสียงลึกๆๆๆ) ยังไม่มีเวลาเขียนยาว ทั้งเรื่องรูมเมท ผู้คนกิจกรรม บทสนทนาร่วมต่ออ.ชมัยภร บางคมบาง(จากอดีตเราเคยเจอกันค่ายวรรณกรรมการเมืองพานแว่นฟ้า ที่ผมเคยเจอนักเขียนฯลฯ) ประเด็นคอรัปชั่นที่มองไม่เห็นจากการดูหนังสั้นเล่าเรื่องโกง ยกตัวอย่างเรื่องสิบหมื่น อื่นๆ

ดังนั้น ผมพยายามหาเวลาเผื่อจะเรียบเรียงวลีถ้อยคำดีๆ ในการเล่าต่อไป แต่ว่าผมไม่มีเวลาเล่ายาวไอเดียความทรงจำสิ่งที่ผ่านไป เพียงเก็บสะสมความทรงจำไว้เผื่อดัดแปลงเป็นเรื่องสั้นดีกว่านี้ส่งประกวด ได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับขบวนนักเขียนอย่างเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ โดยพื้นที่ร่วมในโรงเรียนฯ มีสุสานนักเขียนอุชเชนี ถึงที่นี่ร่วมอ่านบทกวี..มิ่งมิตร เธอมีสิทธิ์ที่จะล่องแม่น้ำรื่น ที่จะบุกดงดำกลางค่ำคืน ที่จะชื่นใจหลายกับสายลม…ส่วนตัวผมค่ำคืนที่คิดมากเกินไปสมดุลสมอง นอนไม่ค่อยหลับเร่งรีบการงานเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับโรงเรียนเพื่อเตรียมส่งงานเขียนในวันรุ่งอรุณ สุดท้ายของงานด้วย

เนื่องด้วยการรำลึกความทรงจำสิ่งที่ผ่านไป เพราะผมผ่านการคัดเลือกร่วมกิจกรรมงานวรรณศิลป์ดังกล่าว โดยเขียนบทความเกี่ยวกับประชาธิปไตย ดัดแปลงจากผมเคยเขียนในเฟซฯ ทำให้ผมเขียนขยายต่อยอดจากผมสนใจอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย(***) แนวที่อธิบายผ่านระบบทุนนิยม ที่ประชาธิปไตยดื่มกินได้ตามต้องการปากท้องของคน ซึ่งอธิบายผ่านแนวคิดทฤษฎีร่วมสมัยในวัฒนธรรมสายตา

จากการวิจัยวัฒนธรรมภาพทางสายตา และการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางสายตา(****) ดูเพิ่มเติมค้นหาทางเน็ต ซึ่งผมยกตัวอย่างเพิ่มซ้ำกับที่ผมเคยกล่าวมาบ้างแล้วในการอ้างอิงวัฒนธรรมทางสายตา ที่น่าสนใจอีกคนหนึ่ง คือ ผมอ่านประวัติชีวิตของ Mark Fisher (11 กรกฏาคม 2511-13 มกราคม 2560)เขาเป็นอาจารย์สอนด้านวัฒนธรรมสายตา ที่ Goldsmiths มหาวิทยาลัยลอนดอน(มีสอนทฤษฎีและการปฏิบัติ ฯลฯ) ป่วยด้วยโรคซึมเศร้า เป็นปัญหาสุขภาพจิตในการทำงาน จากผลทุนนิยมเสรีใหม่ของสังคมร่วมสมัย โดยเขาสนใจด้านการเมือง และวัฒนธรรม ที่มีผลงานหนังสือ popular Capitalist Realism: Is there no alternative? (2009) และเขากล่าวถึงเรื่องlost futuresดูคลิปอย่างGhosts of My Life (No Future)และเขามีคลิปอย่างMark Fisher(อิทธิพลแดริดาฯลฯ)- ‘How to Kill a Zombie: Strategizing the End of Neoliberalism’ นั่นแหละลองอ่านประวัติเพิ่มเติมของเขาได้(*****) นี่เป็นภาพรวมแรงงาน ในผลกระทบของการทำงานในระบบทุนนิยม

แน่ละ เราสนใจเรื่องระบบทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ แพร่กระจายไปทั่ว แม้แต่ระบบการทำงานในมหา’ลัยจากอังกฤษมาไทย เล่ายาว ยกตัวอย่างสั้นๆ น่าจับตาประเด็นสวัสดิการสำหรับคนป่วยทางสุขภาพจิตในสังคมร่วมสมัยแรงงานอาจารย์ ซึ่งผมเคยเป็นครู นึกย้อนพร้อมจำเรื่องเล่าผีในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม(ลองค้นหาข่าวนร.ตกตึก) ที่มีรุ่นน้องนักเขียนเคยเป็นอาจารย์ประจำกับอ.พิเศษ ก็ได้เจอคุยกันเขามีความสุขกับการออกจากงาน หรือรุ่นน้องเป็นอาจารย์ประจำรู้ว่าผมทำงานเป็นอาจารย์พิเศษเค้าบอกอาชีพในฝันเลย แล้วบ่นเรื่องเหนื่อยกับงาน เป็นต้น

อย่างไรก็ดี แรงงานอ.พิเศษอย่างผมต้องเตรียมสอนไม่มีเวลาเขียนมาก ในแง่วันเวลาของความทรงจำการเดินทาง บางภาพที่ศูนย์วัฒนธรรมสหภาพคนงานฯ(******)ต่อมาผมถ่ายภาพไว้ด้วยแต่ดันลบภาพจากโทรศัพท์มือถือลืมนึกว่าเซฟไว้อีกที่แล้ว ตามภาพประกอบจากเน็ตบ้านผู้หว่าน(*******) กับภาพที่ผมถ่ายเอง จากการเดินทางหลังจากงานมานั่งรถตู้ถึงพิจิตรถ่ายภาพค่ำคืนชาวนาน้ำท่วม(รถยนต์จอดข้างถนนฯลฯ) ต่อมาขึ้นรถจะไปเชียงใหม่ ถ่ายภาพรูปปั้นจระเข้แต่งตัวเป็นชาวนา ในการค้นหาวันเวลาที่สูญหาย ในความทรงจำสิ่งที่ผ่านไป มิ่งมิตรเธอมีสิทธิ์ในค่ำคืน ที่จะชื่นใจในนิทราหลับสบาย

*Remembrance of Things Past(1)

**งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ นักอ่าน นักเขียนรางวัลซีไรต์

***อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไทย กับวันประชาธิปไตยสากล

****การวิจัยวัฒนธรรมภาพทางสายตา
http://www.finearts.cmu.ac.th/blog/2012/12/24/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87/
การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางสายตา
http://v1.midnightuniv.org/midarticle/newpage18.html
(อ.สมเกรียติ ตั้งนโม เคยทำวิจัยเรื่องวัฒนธรรมทางสายตา แล้วมีพิมพ์เป็นหนังสือ เคยแปลงานของNicholas Mirzoeffที่สอนด้านนี้ด้วย)

วัฒนธรรมทางสายตา “โชว์กิน” เทรนด์โซเชียลมีเดีย…ที่กลายเป็นเงินเป็นทอง
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1496070004
Jonathan Crarys ที่เขียนหนังสือ24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleepก็ใช้visual culture หรือวัฒนธรรมทางสายตาแนวทางสังเกตเขียนในหนังสือ Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the 19th Century
*****ค้นหาดูประวัติเขาในวิกิพีเดีย และข่าวของเขา Why mental health is a political issue
Mark Fisher
https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jul/16/mental-health-political-issue
เขาเป็นนักเขียน นักวิจารณ์ ที่เป็นที่รู้จักจากงานเขียนบล็อกทางอินเตอร์เน็ตในนาม “k-punk”ทางดนตรี
******ค้นเพิ่มเติมได้ทางเน็ต ยกตัวอย่างอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่อบรมแกนนำ สร้างความเข้าใจสิทธิประกันสังคมกับแรงงานข้ามชาติ
*******ค้นเพิ่มเติมทางเน็ต เฟซบุ๊คดู บ้านผู้หว่าน
https://www.gotoknow.org/posts/24334
(การเดินทางของผมครั้งนี้พกหนังสือPeasants in History: Essays in Honour of Danielไปด้วย)

7.3
คิดถึงภาพเมฆา นภา อากาศ

7.4
วันนี้หลายเรื่องด้วยกัน ก็ส่งท้ายหลังจากหายไปก็วันนี้ ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอย จัดเพลงอารามบอย โดยมาจากละครทีวีปี40 และหนังไทยเก่าพระเอกชื่ออรรคพลในหนังเรื่องเงิน เงิน เงิน ครับ

11 พย.
ขายแหวน ทุกวงราคา 4000บ. ยกเว้นแหวนรูปพญานาค นำมาแสดงในแง่ศิลปะด้วย
Bo Sarunporn ช่วยพ่อขายเหรอ
No,ช่วยแม่ขาย เพราะพี่เสนอโปรเจ็คในเน็ต ลองตามไอเดียที่ไปร่วมงานนี้มาด้วย

Bo Sarunporn น่าจะทำนานละ แต่แบบแก่ ไปนิด
อรรคพล สาตุ้ม 😎😎😎

Bo Sarunporn ที่ให้ทุกเดือน ไม่พอค่่าเหล้าใช่ไหม

พี่เดาว่ามุขตลก เรื่องไม่พอค่าเหล้าปกติพ่อดื่มทุกวันอยู่แล้ว ไม่รู้พ่อใช้เฟซฯหรือไม่? ประเด็นไม่รู้จะขายหาค่าเหล้าได้ไหม? และก็ผมเข้าใจเผื่อมีคนอ่านคนอื่นตีความ มีเพื่อนโทรมาบอกเรื่องน้องโพสต์นี้ด้วย ขอเล่าประวัติแรงงานหมอหน่อย ก็น้องเรียนจบหมอจากฟิลิปปินส์ ทำงานอยู่ภูเก็ตได้เงินเยอะ ส่งเงินที่บ้าน

Bo Sarunporn เอ่อ บอกเพื่อนแซวขำๆเน่อ อย่าคิดมาก
อรรคพล สาตุ้ม พี่เข้าใจ ขำขำ จะบอกเพื่อน และพี่เคยคุยกับแม่ว่าถ้าผมเรียนหมอ เป็นไปได้ไหม? แม่บอกตอนคลอดมาเป็นทารกไม่ได้เข้าตู้อบแบบน้องสมองไม่ค่อยดีเท่ากัน เรียนไม่ได้หรอก 555
อรรคพล สาตุ้ม สุภาษิตคำเมือง “ผ่อป้อจายมีผญา หื้อผ่อเมื่อยามกิ๋นเหล้า”- ดังที่กล่าวมาแล้วว่าความรู้ความสามารถหรือสติปัญญาของผู้ชายควรใช้ให้เป็น ประโยชน์ได้ในทุกเวลาทุกสถานที่ ถ้าเป็นผู้มีสติปัญญาดี แม้ในเวลาดื่มเหล้าก็ควรครองสติ ครองปัญญาของตนให้ดีไว้ได้^^

11.2
พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยกับการสร้างประวัติศาสตร์ ดื่ม กิน และอื่นๆอีกมากมาย

วันนี้วันคนพิการแห่งชาติ: 11 พฤศจิกายน 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน โดยถ้างานแสดงพิพิธภัณฑ์จะใช้วิธีการนำเสนอคนพิการทางสายตาต้องใช้การฟัง(หมอนวดตาบอดใช้เฟซฯผ่านการฟัง) หรือมีเรื่องเล่าว่าบางงานใช้สัมผัสเข้าชมการแสดงนิทรรศการ ส่วนผมได้เขียนถึงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่เคยเข้าไปจริงสักครั้ง ดูภาพจากเว็บไซด์และเฟซบุ๊คบ้าง ก่อนเข้างานสัมมนาเกี่ยวกับวรรณศิลป์ฯ ที่ผมเล่าแล้วหลังจากผมกลับมาจากเยี่ยมชื่นชมแล้วมีแง่มุมมาเล่า 1.การจัดแสดงข้อมูลสิ่งของกับแรงงาน 2.การสร้างประวัติศาสตร์อื่นๆอีกมากมาย 3.การเปรียบเทียบไทยกับต่างประเทศ กรณีแรงงานจีนในไทยกับฝิ่น,แรงงานสู่ผู้ประกอบการเบียร์ช้าง

ซึ่งประเด็นที่1.การจัดแสดงนั้น เป็นการนิยามสิ่งของเกี่ยวกับแรงงาน จัดสิ่งของตามรูปที่ผมถ่ายไว้เป็นเรื่องน่าสนใจ มีข้อจำกัดพื้นที่พิพิธภัณฑ์ไม่ได้ใหญ่ ซึ่งไม่มีบางเรื่อง อธิบายอย่างจำกัดในข้อมูลแรงงานยุคนั้น เป็นเรื่องที่ผมสนใจในการค้นหาวันเวลาที่สูญหาย (In Search of Lost Time) ผ่านสิ่งของความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่ถูกจัดเข้ามาแสดงให้เห็นในพื้นที่ด้วย

1.1 ห้องที่ 1 ประวัติศาสตร์แรงงานไทยตั้งแต่สมัยโบราณฯ หรือแรงงานบังคับ สะท้อนศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจากแรงงานด้วย(โครงเรื่องแรงงานเน้นสนธิสัญญาเบาริ่ง)
1.2 ห้องที่ 2 กุลีจีน(ภาพผมถ่ายภาพชัดบ้างไม่ชัดบ้างถ่ายไวรีบเร่งด้วย)
1.3 ห้องที่ 3 แรงงานในกระบวนการปฏิรูปประเทศ
ส่วนห้องอื่นๆ ตามรูปภาพดูเพิ่มเติมเว็บไซด์ภาพรวมโดยย่อแบบผม(ผมเข้าไปกระทั่งห้องสมุดด้วย)

เมื่อผมกลับมาทบทวนแล้วจับประเด็นสื่อที่ว่าเว็บไซต์เคมบริดจ์นิวส์เผยแพร่บทความในหัวข้อ “ทุกคนคือคิวเรเตอร์ในโลกดิจิทัล” เนื้อหาในข่าวกล่าวว่า การคิวเรต(curation) นั้นเป็นคำ ที่ทำ ให้นึกถึงพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ และการสะสม แต่ในโลกยุคปัจจุบันนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป เนื่องจากความเอ่อล้นของข้อมูลดิบและทรัพยากรดิจิทัลทำให้ทุกคนกลายเป็นคิวเรเตอร์(*) โดยไม่จำเป็นต้องอยู่พื้นที่พิพิธภัณฑ์อย่างเดียวในสื่อดิจิทัลก็ได้

แน่ละ คิวเรเตอร์หรือภัณฑารักษ์ ย่อมมีอำนาจเลือกสิ่งของมาแสดงเป็นเรื่องทั้งโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ที่ต้องอยู่บนพื้นฐานตรวจสอบข้อมูลต่างๆ มาแล้ว นี่เป็นการเปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ดูเว็บไซด์พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้ในห้องจัดแสดง มีข้อจำกัดที่ของแต่ละคนอาจไม่ได้ถูกแสดงตามเหตุผลที่เล่ามาดังกล่าวด้วย

2.การสร้างประวัติศาสตร์สิ่งอื่นๆอีกมากมาย เป็นเรื่องน่าสนใจว่าwe must begin by stating the first premise of all human existence and, therefore, of all history, the premise, namely, that men must be in a position to live in order to be able to “make history.”(การสร้างประวัติศาสตร์) But life involves before everything else eating(การกิน) and drinking(การดื่ม), a habitation, clothing and many other things.(**) นี่เป็นประเด็นที่ผมใช้การอ้างอิงเปรียบเทียบบทความR.E.F.Smith,Drink in Old Russia ที่เขียนขยายเพิ่มเติมตามรูปประกอบการอ้างอิงMarxการสร้างประวัติศาสตร์ฯ ในหนังสือBread and Salt: A Social and Economic History of Food(อาหาร) and Drink(ดื่ม) in Russia.นั่นแหละด้วย(***)

การสร้างประวัติศาสตร์น่าสนใจยกตัวอย่างอธิบายการดื่มเบียร์ของชาวนารัสเซีย หรือประเด็นการอธิบายการดื่มของชาวนาไทย และการดื่มของแรงงาน ขยายขอบเขตของเรื่องชาวนา(ข้าวกับปลา) กับแรงงานด้วย

3.การเปรียบเทียบไทยกับต่างประเทศ กรณีแรงงานจีนในไทยกับฝิ่น,แรงงานสู่ผู้ประกอบการเบียร์ช้าง ตามรูปบางรูปที่ผมถ่ายมาด้วย รุ่นพี่ชื่อเล่นนก นำชมเล่าประวัติศาสตร์ ทำให้ชวนคิดประเด็นนี้ขึ้นมาด้วยจากที่คุยถึงละครทีวีสิงคโปร์ ที่ผมเคยดูฉายช่องทีวีไทยมาบ้าง ในแง่เปรียบเทียบแรงงานไทย ตัวละครที่มีประวัติศาสตร์ชาวจีนอพยพไปทำเหมือง ซึ่งเปิดโรงฝิ่นที่เหมืองดีบุกของตัวเอง ดูดเงินที่แลกมาจากหยาดเหงื่อของกรรมกร(****) ทีนี้ไทยในแง่เปรียบเทียบอย่างที่ผมได้เขียนมาบ้างแล้ว(*****) และแง่มุมอาเซียน(******) ซึ่งผมไม่มีเวลาเขียนยาว ในแง่มุมยกตัวอย่างเปรียบเทียบ ต่อมาคนเชื้อสายจีนเลิกฝิ่น(แก้เมื่อย)แล้ว ไม่มีในพิพิธภัณฑ์ฯ คือ แรงงานขึ้นเป็นผู้ประกอบการ

กรณีเจ้าของเบียร์ช้าง(ต่างจากเบียร์สิงห์ถูกต่อต้านตอนกปปส.) โดยตัวอย่างเจริญ สิริวัฒนภักดี เจ้าของเบียร์ช้าง มีชื่อภาษาจีนว่า “โซว เคียกเม้ง” (เคียกเม้ง แซ่โซว) ชื่อนามสกุลเดิมคือ “ศรีสมบูรณานนท์” เกิดเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2487 บิดามีอาชีพขายหอยทอด ใช้เวลาเรียนถึง 8 ปีเพื่อให้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนเผยอิง เนื่องจากระหว่างเรียนต้องทำงาน หาเลี้ยงชีพด้วยการขายของเล็กๆ น้อยๆ

เมื่อเขาอายุ 11 ปี ได้รับจ้างเข็นรถส่งสินค้า(แรงงานรับจ้าง) ย่านสำเพ็ง ทรงวาด จากนั้นจึงขยับเป็นพ่อค้าหาบของขาย(น่าจะเข้าข่ายแรงงานนอกระบบหาบเร่แผงลอย)นั่นแหละข้อมูลจากวิกิพีเดียที่ผมอยากกล่าวซ้ำเน้นย้ำในตอนท้ายด้วย

ฉะนั้น ประเด็นที่ผมโฟกัสแปลกใจข้อมูลเรื่องปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่เป็นเลื่องลือของเจ้าสัว ”เจริญ”” คือ การซุ่มซ่อนยาวนาน สะสมทุน รอคอยโอกาส ที่สำคัญ “คุณธรรมน้ำมิตร” ที่ว่า ”บุญคุณต้องทดแทน” เขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่ 4 ของเอเชีย เปรียบเทียบกับ Kwek Hong Png ซึ่งยังอยู่ในวัยรุ่นเดินทางตัวเปล่าจากหมู่บ้านเล็กๆ ในจีนมาที่สิงคโปร์ ก็ต่อมาติดอันดับตระกูล KWEK/QUEKสิงคโปร์, มาเลเซียร่ำรวยอันดับ6ของเอเชีย เป็นต้น

แต่การจัดอันดับที่มีการเคลื่อนขึ้นลงได้เจริญ ตามข้อมูลวิกิพีเดียเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย (อันดับ 2 คือนายธนินท์ เจียรวนนท์ เจ้าของธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพีเจ้าของเซเว่น ปลาหมอซีพี ฯลฯ) ซึ่งผมเล่าย่อๆ ดูประวัติเพิ่มเติมได้ ที่เน้นน่าสนใจข้อมูลวิกิพีเดียที่บอกว่าปรัชญาทำธุรกิจการซุ่มซ่อนยาวนาน ที่ผมจำได้คลับคล้ายหลักการทั่วไปคือ 7 จังหวะ ได้แก่รัดกุม ซุ่มซ่อน อดทน ยาวนาน สะสมกำลัง รอคอยโอกาส…ช่างละม้ายคล้ายคลึงของคนเดือนตุลา(*******) ถึงพคท.

ถ้านักเดินทางอย่างผม มีโอกาสจะเล่าบางเรื่องแง่มุมจากผมถ่ายภาพในพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ที่มาเผยแพร่ย่อๆไว้ บางเรื่องประวัติศาสตร์อาชีพครู ก็ไม่มีในนี้ ส่วนตัวผมสำหรับ Remembrance of Things Past(********) มีการสะสมความทรงจำไว้และถ่ายภาพมาเชียงใหม่ด้วย

* โบราณคดีของภัณฑารักษ์
http://www.damrong-journal.su.ac.th/upload/pdf/80_1.pdf
(ผู้เขียนบทความบอกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก Curatorial/Knowledge, Department of Visual Cultures(วัฒนธรรมทางสายตา),Goldsmiths, University of London)
**Karl Marx. The German Ideology. 1845
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/ch01a.htm
***ดูเพิ่มเติมในหนังสือPeasants in History: Essays in Honour of Daniel และดูเพิ่มเติมDrinking: Behavior and Belief in Modern History อ้างงานของR.E.F.Smith,Drink in Old Russia.
****ผมเรียบเรียงจากThe Journey : A Voyage : ตอนที่ 6 ซีรีส์สิงคโปร์ สู่ฝันวันยิ่งใหญ่ ออกอากาศ 20 มี.ค. 2559
http://program.thaipbs.or.th/TheJourney/episodes/36294
*****การสะสมความทรงจำ :ภาษา ภูมิศาสตร์ ภูมิชีวประวัติส่วนตัว ในล้านนาอาเซียน

******การสะสมความทรงจำกับอดีตถึงการสร้างแผนที่อนาคตอาเซียน

*******คนเดือนตุลา ผมเขียนมาบางมุมใน14 ตุลา,6 ตุลา ตำรา,อำนาจรักในความทรงจำ

(เจริญ อายุพอๆกับบุคคลในช่วงก่อน14ตุลา)
******** Remembrance of Things Past(จบ)

11.3
Sky with clouds. ผ่อนคลายสบายยามมอง

11.4
ราตรีสวัสดิ์ เชียงใหม่กำลังมีฝนปลายฝนต้นหนาว…หลังหยุดพักผ่อนดีเจบอย กลับมาไว้อาลัยนักร้องสมัยวัยรุ่น ในวงบอย สเก๊าท์ ที่จากไปในเพลงคำว่ารัก : BoyScout

พี่ป.เข็กน้อย น่าจะเป็นวัยรุ่นใกล้เคียงกับผม ซึ่งผมชอบเพลงนี้เหมือนกันอย่ามาห้าม : Boyscout [Official MV]ติดอันดับเพลงฮิตของวงฯสำหรับผม ครับ

ป. เข็กน้อย ตอนนั้นผม 20 พอดี วัยรุ่นเหลือน้อยแล้วมั้ง 55+

อรรคพล สาตุ้ม 555 เพลงนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วผมอายุเท่าไหร่555 เรื่องอายุตอนนี้ฝากธนาคารไว้แล้ว 555

16 พ.ย.
ตึกกรอสส์ 70บ.ขัปปะ 100บ. คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์ จากวาทกรรมของอัตบุคคลถึงจุดเปลี่ยนของอัตตาเป็นฟูโกต์ฉบับเข้าใจง่ายสไตล์อ.อานันท์ กาญจนพันธุ์ 100บ.เก้ารัตนกวีเอกของโลก 150บ. และหนังสือขายซ้ำตามรูปด้วย

16.2
การสะสมความทรงจำต่อนิเวศสิ่งแวดล้อม การเมืองสีเขียว พรรคกรีนและรัฐสวัสดิการ
วันนี้16 พฤศจิกายน – วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก โดยเวลาหลังจาก20ปี วิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง(ชวลิต อดีตทหารอาชีพมาเป็นนักการเมืองลองเปรียบไทยยุคปัจจุบันมีข้อแตกต่างที่ทหารอยากมาเลือกตั้งไหม?) ยกตัวอย่างรัฐธรรมนูญ 2540 ในวันที่11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 หรือ12 ตุลา ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ อีกด้วย

เมื่อผมเกริ่นนำจะนำเสนอเรื่องการสะสมความทรงจำต่อนิเวศสิ่งแวดล้อม การเมืองสีเขียว พรรคกรีน และรัฐสวัสดิการโดยผมมีสองประเด็น คือ

1.ผมทบทวนสปิโนซา,มารกซ์, ฟูโก ที่มีความเกี่ยวข้องด้านการเมืองสีเขียว และนิเวศถึงสิ่งแวดล้อม
ผมเล่าย่อๆง่ายๆประวัติศาสตร์การเมืองสีเขียว ที่มีอิทธิพลจริยศาสตร์หรือจริยธรรม (ethics) เช่น สปิโนซา/Spinoza(*) หรือการอ่านใหม่เกี่ยวกับนิเวศสังคมนิยมในงานเขียนคารล์ มารกซ์(**) และมีแชล ฟูโก/ Michel Foucault (อิทธิพลมารกซ์) ผมจะเน้นฟูโก(***)เกี่ยวกับอิทธิพลต่อด้านสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น ผมยกตัวอย่างจากมีเวลาเขียนโดยฟูโก(เกิด15ตุลา ได้มีคนเขียนถึงเขาในยุคนั้นว่าเป็นคนที่เฉลียวฉลาดที่สุดที่เคยพบมา) ซึ่งงานวิทยานิพนธ์ของผม เรียบเรียงอ้างฟูโก ผ่านอ.ธงชัย วินิจจะกูล วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์แบบวงศาวิทยา(****) ในแง่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อ้างเน้นอ.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร(หนังสือวาทกรรมการพัฒนาฯ ที่มีบรรณานุกรมอ้างหนังสือจำนวนมาก!) โดยอ้างอิงฟูโกผ่านประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก มิใช่เรื่องของการบริหารกับจัดการสิ่งแวดล้อมโดดๆ แต่จำเป็นจะต้องถามคำถามที่มีความสำคัญยิ่งกว่าใครเป็นผู้บริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบริหารโดยจัดการผลประโยชน์ของใคร หรือการพูดถึงอนาคตของใครต่อประชาชนในประเทศโลกที่สามหรือเพื่อบริษัทข้ามชาติหรือประเทศมหาอำนาจตะวันตกเท่านั้น

จึงเป็นความพยายามที่จะบรรจุเรื่องของอำนาจและทางการเมืองกลับเข้าไปในวาทกรรมว่าด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวาทกรรมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างวาทกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธรรมชาติได้ถูกลดทอนลงมาเป็นเพียงเรื่องของสิ่งแวดล้อม และกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสะสมทุนไป ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ควรถูกมองว่าแยกออกเด็ดขาดจากระบบสังคมและวัฒนธรรม แต่ควรมองในลักษณะของการปะทะประสาน ระหว่างความสลับซับซ้อนของวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศน์วิทยา เทคนิควิทยาการ เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งรวมกันเป็นระบบของการผลิตความหมาย รหัส กฏเกณฑ์ที่สลับซับซ้อนในสังคม ในรูปของความรู้ ความจริงว่าด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ

นั่นคือ การเมืองของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องการชี้ชวนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่น แต่สลับซับซ้อนระหว่างอำนาจ ความรู้ ความจริง ในกรณีนี้คือความรู้ ความจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่อำนาจในการควบคุมกับจัดการสิ่งแวดล้อม และอำนาจในการควบคุมในการจัดการกับมนุษย์ในที่สุด กล่าวอีกนัยหนึ่ง

หากมองอย่าง Michel Foucault พยายามชี้ให้เห็นในงานหลายๆชิ้นของเขาแล้ว วาทกรรมว่าด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อย่างวาทกรรมการพัฒนาแบบยั่งยืนก็คือเทคนิควิทยาการของอำนาจชนิดหนึ่ง ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุม จัดการกับคน ผ่านการจัดการกับพื้นที่ชนิดพิเศษแบบหนึ่งที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมเป็นประดิษฐกรรมทางประวัติศาสตร์ล่าสุดของอำนาจ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการควบคุมและปกครองโลกและประชากรโลก และนี่คือเทคนิควิทยาการของอำนาจชนิดใหม่ที่ไปไกลกว่าพรมแดนรัฐ-ชาติ เป็นการสร้างเครือข่ายของอำนาจที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมทั่วโลก

2.ผมย้อนทบทวนยกตัวอย่างรัฐธรรมนูญ 2540 การเมืองสีเขียวไทย เปรียบเทียบกับนานาชาติ พรรคกรีน และรัฐสวัสดิการ
ผมไม่มีเวลาเขียนยาวในความทรงจำของผม(ปกติผมไม่ใช้ทฤษฎีเยอะรุงรังเอามาจากวิทยานิพนธ์อ้างยกตัวอย่างวาทกรรมการพัฒนากับสิ่งแวดล้อมนิดหน่อยเพื่อให้ดูขลัง) ที่ร่วมเดินขบวนเคลื่อนไหวในมหาวิทยาลัยเข้ารั้วปีหนึ่ง ตอนนั้นจำได้คณะและคนในมหาวิทยาลัยร่วมเดินสนับสนุนรัฐธรรมนูญ 2540 กันเยอะในความทรงจำเก่าๆเล่าสั้นๆ

เมื่อเวลา20ปีผ่านไปทบทวนความทรงจำของผม จากประเทศไทย เผชิญวิกฤติเศรษฐกิจปีพ.ศ.2540 อันเนื่องมาจากค่าเงินบาทลอยตัว ส่งผลกระทบไปทั่วภูมิภาคนี้ เพราะนักลงทุนไทยได้เข้าไปเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับประเทศพม่าในการ ตัดไม้ เพื่อการค้า มีการเข้าไปก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ไม่ว่าจะสร้างที่ใดก็ตาม เป็นโครงการที่ทำลายระบบนิเวศน์ ซึ่งทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพของต้นไม้และสัตว์ลดลงการถางป่าในพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยมักจะเป็นพื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งการก่อสร้างเขื่อนทำให้สามารถเข้าไปยังพื้นที่ที่แต่ก่อนไม่สามารถเข้าถึงได้ ก่อให้เกิดการทำลายป่าที่ไม่สามารถควบคุมได้(แผนการของคณะกรรมการแม่น้ำโขงในการสร้างเขื่อนเป็นจำนวนมากในประเทศลาว ไทย และกัมพูชา ที่คาดว่าปลาบึกจะไม่สามารถรอดชีวิตได้)

ดังนั้น เมื่อวิกฤติการณ์ทางการเงินในปี 2540 ทำให้เศรษฐกิจล่ม และการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนั้น ทั้งเรื่องไข่ปลาร่างรัฐธรรมนูญ40(****) ประสบอุปสรรคมีการเคลื่อนไหว เพื่อคว่ำรัฐธรรมนูญทั้งภายในและภายนอกสภา โดยการเคลื่อนไหวภายนอกสภานั้น กลุ่มที่ออกมาคัดค้าน เช่น กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน และได้มีองค์กรการเมืองภาคประชาชนออกมาสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เช่น คณะกรรมการรณรงค์ประชาธิปไตย (ครป.) เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ ฯลฯ พรรคการเมืองซึ่งเป็นรัฐบาลในขณะนั้น ได้แก่ พรรคความหวังใหม่ แสดงท่าทีไม่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งได้นำมวลชนจัดตั้งเข้ามาคัดค้าน ทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายสนับสนุน ที่ใช้ “สีเขียว” เป็นสัญลักษณ์ กับฝ่ายต่อต้าน ที่ใช้ “สีเหลือง” เป็นสัญลักษณ์นั่นเอง

ส่วนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย มีหลายหมวดที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ “สีเขียว” เนื่องจากมีเนื้อหาในหลายมิติและหลายหมวดที่เกี่ยวกับเรื่องฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ผลักดันรัฐธรรมนูญจึงใช้ “ธงสีเขียว” เป็นสัญลักษณ์

ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 นี้ ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งฉบับเดียวของประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้ 15 ฉบับมาจากคณะรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งหรือรัฐบาลทหาร รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกเรียกว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ ลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในวิกิพีเดีย

ต่อมาประเทศไทย ในปี 2543 หลังจาก ดร.พิจิตต รัตตกุล ซึ่งมีภาพลักษณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน พอหมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตั้ง ‘พรรคถิ่นไทย’ ขึ้นมาเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 6 มกราคม 2544 โดยพรรคใช้รูปแบบเดียวกับของพรรคกรีน(ดูเพิ่มเติมหนังสือทฤษฎีและความรู้ในยุคโลกาภิวัฒน์.ที่มีเรื่องการเมืองสีเขียวฯ)

แต่ดูเหมือนแนวคิดนี้จะไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร เพราะสุดท้ายพรรคไม่ได้รับการรับเลือกแม้แต่คนเดียวเลย แม้ภายหลัง บุญเติม จันทะวัฒน์ จะได้รับเลือกตั้งที่จังหวัดร้อยเอ็ด แต่ก็เป็นเพราะผู้สมัครเดิมของพรรคไทยรักไทยที่ได้รับใบแดงเทคะแนนให้นั่นเอง เล่าย่อๆหลังจากนั้นรัฐประหาร 2549 จะเห็นความไม่ต่อเนื่อง ตอนนั้นมีระดมสมองตั้งพรรคแรงงานทางเลือกที่สาม(มีหนังสือแรงงานกับการเมืองและสังคมประชาธิปไตย: ทฤษฎีและพรรค)

ต่อมาพรรคแนวร่วมภาคประชาชน มีกลุ่มสิ่งแวดล้อมจัดงานเวทีสมัชชาสังคมไทยใน21-23 ตุลาคม 2549 ช่วงเดินขบวนร่วมกันผมไปด้วยในฐานะนักข่าวประชาไทพร้อมหลายคน(เล่าจะยาว) ซึ่งอ.จอน อึ้งภากรณ์ ตกจากรถเวทีปราศรัยผมร่วมช่วยดึงขึ้นรถ หลังจากนั้นนวมทอง ไพรวัลย์ ฆ่าตัวตายต่อต้านรัฐประหาร หลายปีผ่านไปมีการใช้ชื่อกลุ่มว่าการเมืองสีเขียว(*****) เพราะมันช่างละม้ายคล้ายคลึงกับ พรรคกรีน (Green Party)โดยกลุ่มสุริยะใส ฝ่ายพันธมิตรฯและกปปส. แต่ว่าไทยแลนด์ หลังรัฐประหาร57 ยังไม่มีรัฐธรรมนูญ และรูปแบบการเมืองสีเขียว แนวพรรคกรีนแบบเยอรมัน เนื่องจากเยอรมันมีบริบทsex worker ถูกกฎหมาย หรือพรรคกรีนเยอรมัน กับหลากหลายทางเพศ และธุรกิจCSR(******) พรรคกรีนฝรั่งเศส พรรคกรีนอเมริกา(ผมเคยเล่าไปบ้างเลือกตั้งที่ผ่านไป) พรรคกรีนอังกฤษ(เลือกตั้งปี58เสนออะไรลองค้นดู) ฯลฯ ตามแบบการเลือกตั้งสากลในปัจจุบัน

ทั้งนี้ การเมืองสีเขียวมีความกว้างทั้งแนวคิดสิ่งแวดล้อม(สิทธิสัตว์) และการเคลื่อนไหวต่างๆ ยกตัวอย่างกลุ่มประเทศอาเซียน ยกตัวอย่างอินโดนีเซีย ก็มีพรรคกรีน ในเรื่องแรงงานในประเทศและการเปลี่ยนภูมิอากาศ(Domestic Workers and Climate Change ) คนที่มีข้อจำกัดที่อยู่อาศัยที่ดินทำกิน หรือพรรคกรีนฟิลิปปินส์(*******)Philippine Green Party (Partido Kalikasan) แน่ละประเทศไทย ก็มีกลุ่มจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมต่างๆ แต่ข้อจำกัดยังไม่มีแนวพรรคกรีนในไทย เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย สำหรับรัฐสวัสดิการตามแนวคิดจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน(********) ในอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจด้วย

*ดูเพิ่มเติม คนอื่นๆ ที่ถูกอ้างในการเมืองสีเขียว หรือGreen politics – Wikipedia (เขาให้อิทธิพลHegel,Marx,อัลธูแซร์)
ดูที่ผมเขียนไว้แล้ว 14 ตุลา,6 ตุลา ตำรา,อำนาจรักในความทรงจำ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1873174132711806&id=100000577118415
ดูการวิเคราะห์งานของSpinoza ในModern Democracy and the Theological-Political Problem in Spinoza, Rousseau, and Jefferson(ปลาใหญ่กินปลาเล็กฯ ในแง่สิทธิธรรมชาติ)

**ดูเพิ่มเติมผมไม่ได้แปลNew! Karl Marx’s Ecosocialism: Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy
https://monthlyreview.org/press/new-karl-marxs-ecosocialism-capital-nature-and-the-unfinished-critique-of-political-economy/
(Marx อิทธิพลกรัมชี่,แดริดา)
***focualtกับภาพประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวพ.ศ.2514/ค.ศ.1971
https://thefunambulist.net/history/history-prison-information-group-by-michel-foucault-jean-marie-domenach-pierre-vidal-naquet
ฟูโก มีอิทธิพลต่อนักวิชาการอย่าง Arturo Escobar ที่ศึกษาการ”พัฒนา”โดยEscobar นักมานุษยวิทยา สนใจด้านการมานุษยวิทยาการพัฒนา นิเวศวิทยาการเมือง ต่อต้านโลกาภิวัตน์ ฯลฯ และ Wolfgang Sach ซึ่งศึกษา “คำ” อันสะท้อนความคิดของการพัฒนา รวมถึง “การมีส่วนร่วม” “ความก้าวหน้า” “การกระจายอำนาจ” ฯลฯ โดยSachเป็นบก.และผู้เขียนร่วมในหนังสือเล่มThe Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power (London: Zed Books)โดยขณะนี้เป็นคลาสสิคใน(หลัง)การพัฒนาศึกษา ดูประวัติเพิ่มเติมของSach และEscobar เพิ่มเติมในวิกิพีเดีย
****รายงานโครงการวิจัยเสริมหลักสูตร เรื่อง วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์แบบวงศาวิทยา โดย ธงชัย วินิจจะกูล.pdf
https://www.academia.edu/31133901/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7_%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2_%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5.pdf
(ฟูโก ใช้วิธีทางโบราณคดีของความรู้ หรือArchaeology of Knowledge และบางครั้งผมก็กลับมาทบทวนอ่าน The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences)
****ไข่ปลาในร่างรัฐธรรมนูญ
http://digi.library.tu.ac.th/backup/newspaper/006/08sep40/1624page2.pdf
(ผมเคยกล่าวไปบ้างแล้วว่า วิทยานิพนธ์ได้ถูกผมใช้ทำบทความหอการค้าเชียงรายกับสิ่งแวดล้อมในบทความการพัฒนาวัฒนธรรมทางการค้า กรณีบทบาทหอการค้าเชียงราย ในลุ่มน้ำโขง. และหลายเรื่องอีกด้วย ที่น่าสนใจในวิทยานิพนธ์อยู่บนฐานรัฐธรรมนูญ 40ที่กลับมาทบทวนมีโอกาสจะเขียนเพิ่มในประเด็นวาทกรรมคำศัพท์ว่ากระจายอำนาจ เป็นต้น )
*****จับตา ‘การเมืองสีเขียว’ อุดมการณ์ ‘พรรคกรีน’ ในสังคมไทย
http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9540000112997
(แนวการวิเคราะห์นิเวศวิทยาการเมืองต้องอยู่ในสังคมไทย สร้างพรรคกรีน)
******ค้นหาดูเพิ่มเติมในเน็ตหรือหนังสือ Corporate Social Responsibility Across Europeเป็นต้น(ไอเดียจากการประชุมเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ)
*******Domestic Workers and Climate Change
https://www.globalgreens.org/news/domestic-workers-and-climate-change
Philippine Green Party (Partido Kalikasan)
https://www.globalgreens.org/party/green-party-philippines
********ดูเพิ่มเติมคุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน (เผยแพร่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2516ในวิกิพีเดีย) และสังคมสีเขียว…นวัตกรรมการพัฒนายั่งยืน กับแนวคิดอ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”
https://thaipublica.org/2012/09/green-society/
(ถ้าสังเกตวันและเดือนผมร่างงานเขียนนี้ไว้ตั้งแต่เดือนตุลา และภาพประกอบธรรมชาติ ไม้แกะสลักประดิษฐ์โดยมนุษย์ ภาพรัฐธรรมนูญสีเขียวฉบับการตูน์)

16.3
เมฆ,แม่น้ำ,ที่ดิน

16.4
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอย หายไปเพื่อจัดการงานต่างๆ กลับมาจัดตลกในเฟซฯ แล้วหักมุมมาจัดเพลงประกอบหนัง “เกิดอีกทีต้องมีเธอ” (อังกฤษ: Dark Side Romance) เพลงสมัยชอบดูหนังไทย (เก่าเก๋าในความทรงจำตอนวัยรุ่น) เหม่ถ้าดีเจ บอยปล่อยมุก รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี มีเมียให้ผูกพัน555 ครับ
Neverending Tee เพลงนี้เพราะมากครับพี่บอย ทัชร้องไว้ซึ้งมากๆ
อ.ตี๋ เรียกชื่อแบบกึ่งทางการผมเห็นด้วย แล้วหนังเกิดอีกทีต้องมีเธอ ผมชอบด้วยครับ
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การสะสมความทรงจำเดือนตุลา

1.ตุลา
ขายหนังสือ
วันนี้วันชาติจีน มีหนังสือคอลเล็คชั่นจีนมาขาย 1.สรรนิพนธ์เหมาฯ ภาษา English 1ooบ.2.สามก๊ก ฉบับการ์ตูน 40บ. 3.โก้วเล้ง ไต้เลียบ 40บ.4.มังกรเดียวดาย 50บ. 5.ลักษณะเฉพาะแห่งยุคของทฤษฎีว่าด้วยธาตุแท้แห่งสังคมนิยมของเติ้งเสี่ยวผิง 50บ. 6.Ideology and politics in contemporary china 80บ.

1.2
จี้หลวงพ่อเงินรูปหัวใจ 2,500บ.

1.3
ลุงบอย ถูกชวนให้ไปดูงานศิลปะฯ ทำท่าประกอบงานศิลป์หน่อย ฮร่า ราตรีสวัสดิ์

5 ตุลา
เปลี่ยนรูปโปรไฟล์

5.2
วันออกพรรษาเชิญบูชาหลวงพ่อเงิน 6,000บาท

5.3
ต้นไม้เป็นครูกับคนเดือนตุลา
วันนี้วันครูโลก วันพรุ่งนี้วันสำคัญในอดีต หกตุลา ย้อนอ่านผลงานของคนเดือนตุลา ที่เข้าป่าหลังเหตุการณ์หกตุลา จากหนังสือ “การเดินทางในจิตใจ : บทตริตรองของชีวิตและธรรมชาติ” ของอ.ธีรยุทธ บุญมี อดีตผู้นำนักศึกษาสมัยตุลา 16
…สมัยอยู่ในป่า ผมชอบนั่งบนสันภู เหม่อมองดูระลอกคลื่นของขุนเขาที่คล้ายแผ่วพลิ้วไปตามเหลื่อมเงาของแสง ….ดูเหมือนจะเป็นเฮอร์มานน์ เฮสเส ผู้เขียน สิทธารถะ ที่เคยกล่าวไว้นานแล้วว่า “ต้นไม้เป็นครูที่ดีที่สุด” ต้นไม้เก็บบันทึกประวัติศาสตร์ทั้งชั่วชีวิตของตนไว้อย่างซื่อสัตย์ ไม่ซ่อนเร้นปิดบัง…หลังแดดจ้า ย่อมมีค่ำคืนและน้ำค้างที่ชุ่มเย็น
ผมจึงถือเอาต้นไม้เป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคน เวลาท้อแท้กับการงานหรือขมขื่นกับชีวิต(*)
เนื่องจากผมขายหนังสือพเนจรช่วงก่อน ดูย้อนหลังได้และอ้างอิงเฮสเส(**) ทำให้ค้นเจอหนังสืออ.ธีรยุทธ อ้าง ก็ยังไม่เคยอ่านเล่มดังกล่าว เคยอ่านหนังสือของอ.ธีรยุทธ มาบ้างบางเล่ม ซึ่งผมแยกแยะกับจุดยืนทางการเมืองในปัจจุบันของเขา และรู้ว่าเขา มีผลงานวาดภาพสีน้ำ
*https://www.gotoknow.org/posts/452422
**Wandering Quotes
Wandering by Hermann Hesse
For me, trees have always been the most penetrating preachers.
https://www.goodreads.com/work/quotes/97189-wanderung
(ภาพประกอบจากเน็ต)

5.4
อาแล็ง บาดียู กับเหมาอิสต์
อาแล็ง บาดียู (ฝรั่งเศส: Alain Badiou; เกิด 17 มกราคม ค.ศ. 1937) เป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส อดีตหัวหน้าภาควิชาปรัชญา วิทยาลัยครูชั้นสูง (École Normale Supérieure) และผู้ก่อตั้งคณะปรัชญา มหาวิทยาลัยปารีส 8 (Université de Paris VIII) ร่วมกับฌีล เดอเลิซ, มีแชล ฟูโก และฌ็อง-ฟร็องซัว ลียอตาร์ ซึ่งบาดียูเขียนงานทางปรัชญาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสัต (being), ความจริง และอัตวิสัย he claims, is neither postmodern nor simply a repetition of modernity. (ดูประวัติเพิ่มเติมในวิกิพีเดียไทยและอังกฤษ เรียนที่École Normale Supérieure (B.A., M.A.)

งานเขียนของอาแล็ง บาดียู ถูกนำเข้ามาในไทย มีการเขียนถึงเขามีพรสวรรค์ในการเขียนให้คนทั่วไปอ่าน มีลีลาให้ผู้อ่านติดใจ จึงใช้วิธีเสนออุดมการณ์ของตนด้วยวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้งนวนิยาย บทละครโทรทัศน์ และเรียงความ สำนวนปรัชญาของท่านจึงมีภาษาชาวบ้านแทรกอยู่ทั่วไป ซึ่งแปลเป็นภาษาอื่นเข้าใจยาก แปลแล้วต้องตีความ หรือมิฉะนั้นก็ต้องตีความขณะแปลไปเสียเลย…เริ่มเขียนความคิดของตนเอง เผยแพร่ Theorie du sujet (1982); L’etr e et l’evnement (1988); Conditions (1992) ระบุว่าความจริงคือการได้พัฒนาคุณภาพในด้านวิทยาศาสตร์, การเมือง, ศิลปะ, ความรักเสียสละจากจิตใต้สำนึกที่ปิ๊งขึ้นมาเหมือนทอดลูกเต๋า (coup de des)

จากที่ยกตัวอย่างดังกล่าว(*)งานของเขาในฉบับภาษาไทย ยกตัวอย่างหนังสือทฤษฎีและความรู้ในยุคโลกาภิวัฒน์. วิถีทรรศน์ ชุดโลกาภิวัฒน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 (2544) มีอีกหาดูได้เพิ่มเติม ทั้งที่ไทยจัดงานเสวนาจริยศาสตร์ ความงาม ความรัก และการเมืองในความคิดของอแลง บาดิยู (Alain Badiou)

ดังนั้น ผมสนใจเรื่องเหมาอิสต์ เลยนำเสนอนิดหน่อย ในหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ ก็กล่าวถึงบาดิยู แค่นิดเดียวแต่สะท้อนตัวแทนสำนักพิมพ์อย่างVerso(ดูเพิ่ม’agent’ in Turkey) พิมพ์หนังสือของเขาในฉบับแปลภาษาตุรกี ในแง่นี้ผมคิดต่อนักวิชาการทฤษฎีการเมืองที่ตลาดนิยม

ชีวประวัติของเขาเคยกล่าวถึง”Mao thinks in an almost infinite way”(**)
ลองอ่านกันดูเพิ่มเติมผมเล่าเล็กน้อย ตามภาพประกอบเขากับแมว ทำให้ผมคิดถึงคติพจน์เหมาเจ๋อตุง เรื่องแมวด้วย

*ศ.กีรติ บุญเจือ ราชบัณฑิต คอลัมน์: ซอกแซกหามาเล่า: บาดีอูมาแปลก
http://www.ryt9.com/s/tpd/2213306
**Alain Badiou: “Mao thinks in an almost infinite way”
https://www.versobooks.com/blogs/2033-alain-badiou-mao-thinks-in-an-almost-infinite-way
ดูเพิ่มเติมความคดของเขาทั้งจากนักจิตวิเคราะห์ Lacan เป็นต้น
Cantor, Lacan, Mao, Beckett, meme combat
The philosophy of Alain Badiou
https://www.radicalphilosophy.com/article/cantor-lacan-mao-beckett-meme-combat
(เขาเกี่ยวพันZizek)
คณิต กำลังทวี มีวพ.ของคุณปิยศิล คนที่เป็นบก.สนพ.Text แกเคยทำไว้ที่จุฬาด้วยครับ
ขอบคุณที่แนะนำผมครับ คุณคณิต ที่ผมพิมพ์ไม่ได้ขยายความ คือ”จริยศาสตร์ ความงาม ความรักและการเมืองในความคิดของอแลง บาดิยู (Alain Badiou)”เนื่องจากผมเล่าสั้นๆ โดยผมเคยเห็นหนังสือของสำนักพิมพ์Text และผมเคยได้ฟังเรื่องคุณปิยศิลป์มาบ้าง ไม่เคยเจอกันครับ

ผมสนใจAlain Badiou ได้รับอิทธิพลซาสตร์ นักปรัชญาฝรั่งเศส เขาอยู่ในยุคEra Contemporary philosophy Region French philosophy School Continental philosophy Marxism Post-Marxism Modern Platonism Main interests Set theory, mathematics, metapolitics, ontology อันนี้จากวิกิพีเดีย
ผมเห็นคนอ้าง”Truth is a construction after the event.”
Perhaps:Love is a commitment after the event.
Politics is a commitment despite the event?
Badiou on Milton’s Paradise Lost might be interesting.
https://www.theguardian.com/culture/2012/may/18/alain-badiou-life-in-writing
งานน่าสนใจที่กล่าวถึง Alain Badiou
Master Signifier: A Brief Genealogy of Lacano-Maoism
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/?q=en/master-signifier-brief-genealogy-lacano-maoism

5.5
ดีเจบอย หลายเรื่องในชีวิตประจำวันหายไป กลับมาจัดเพลงนี้จากลานโพธิ์ถึงภูพาน ราตรีสวัสดิ์
ครับ

8 ตุลา
ขายหนังสือ รวมเรื่องสั้นซาสตร์(90บ.)
In 1960, Jean-Paul Sartre and Simone de Beauvoir ventured to Cuba during, as he wrote, the “honeymoon of the revolution.”…เช กูวาราถูกเขียนถึงว่า “not only an intellectual but also the most complete human being of our age.”(*)
วันที่9 ตุลา วันเสียชีวิตเช กูวารา ผู้มีรูปติดตามรถบรรทุก สัญลักษณ์ของเขา ซึ่งซาสตร์ ผู้ชื่นชอบเช กูวารา เช่นกัน และซาสตร์ ก็มีอิทธิพลต่อ Gilles Deleuze, Alain Badiou.

*http://www.openculture.com/2014/09/photos-of-jean-paul-sartre-simone-de-beauvoir-hanging-with-che-guevara-in-cuba-1960.html
(ฌ็อง-ปอล ซาทร์หรือJean-Paul Sartreดูประวัติเพิ่มเติมวิกิพีเดียไทยกับอังกฤษ)
นิติพงศ์ สำราญคง ซื้อครับ
ดีๆ ขอบคุณที่ช่วยซื้อผมอาจจะมีเล่มงานเขียนของซาสตร์ เพียงความใกล้ชิด ต้องค้นดูก่อน ครับ
http://khunmaebook.tarad.com/product.detail_646347_th_4752627
ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์ ซื้อต่อ 180
ดีมากภู่มณี ช่วยมาสร้างราคา หลังจากได้เจอกันสองเดือนก่อนโดยบังเอิญ ฮร่าๆ
นิติพงศ์ สำราญคง 5555555

นิติพงศ์ สำราญคง ซื้อเพียงความใกล้ชิดด้วยน๊า

อรรคพล สาตุ้ม นอกเรื่องซาสตร์ หน่อยผมชอบรวมเรื่องสั้นเพลงที่เธอให้แปลยังไม่เสร็จของภู่มณี น่ะ ^^

ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์ ขอบคุณครับพี่ ปีหน้าถ้าทำหนังสั้นขาดนักแสดงบอกนะครับ
อรรคพล สาตุ้ม ได้ๆ ถ้ามีทำหนังสั้นขอเชิญตัว ครับผม

8.2
การสะสมความทรงจำกับอดีตถึงการสร้างแผนที่อนาคตอาเซียน
เมื่อสื่อไปถามข้อมูลจากนักวิชาการ คือ หลากมุมนักวิชาการ ‘บิ๊กตู่’ พบ โดนัลด์ ‘ทรัมป์’ ที่ ‘สหรัฐอเมริกา’
ในแง่ประยุทธ์ ดังกล่าว(มีโยงอาเซียน) ยกตัวอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้อ้างนักวิชาการออกสื่อ ต้องสอน ต้องเตรียมองค์ความรู้ เพราะข้อดีมาจากการสอนหนังสือ วิจัยเรื่องอาเซียนต่างๆ ย่อมมีแง่มุมการค้นคว้าเรื่องดังกล่าว ก็การสอนเป็นการทบทวนความทรงจำ และเพิ่มสิ่งใหม่ ซึ่งผมจะเขียนเรื่องตัวอย่างที่1. อดีตก่อนอาเซียน 2. Mapping ASEAN’s Futures ซึ่งผมมีประเด็นอยู่เรื่องนี้ ได้ไอเดียดังกล่าว ก่อนอื่นอดีตที่ต่อต้านจักรวรรดินิยมอเมริกา ในภูมิภาคนี้ ต่อมาผมยกตัวอย่างที่1 อดีตก่อนอาเซียน “Southeast Asia Treaty Organization” หรือ “องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เรียกชื่อย่อว่า “SEATO” เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์ และ ราชอาณาจักรไทย ด้วยความหวั่นเกรงภัยคุกคามจากประเทศที่พยายามเผยแพร่ลัทธิทางการเมืองแบบสังคมนิยมคอมมูนิสต์ นั่นคือภัยจากจีน และ สหภาพโซเวียต รวมทั้งกลุ่มขบวนการทางการเมืองในประเทศที่ได้รับอิทธิพลและการสนับสนุนจากมหาอำนาจฝ่ายซ้าย

ต่อมาปี ค.ศ. 1961/พ.ศ. 2504 หลังเกิด SEATO ได้ 6 ปี ประเทศไทย, ฟิลิปปินส์ และ มาลายา ร่วมกันก่อตั้งสมาคมชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า Association of Southeast Asia หรือ ASA (อาสา) แต่ความขัดแย้งในหมู่ประเทศสมาชิกก็ขวางพัฒนาการไปสู่ความเป็นองค์ระดับภูมิภาคที่ขยายกว้างและมั่นคงได้จริง บทบาทของ ASA จึงค่อยๆเสื่อมถอยลง ในปี ค.ศ. 1963 / พ.ศ. 2506 มาลายา, ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย รวมกันตั้งเป็นสมาคมใหม่

โดยเรียกตามชื่อประเทศ Malaya + Philippines + Indonesia รวมกัน ว่า “Maphilindo” เป็นแนวคิดที่จะรวมชนเผ่ามาเลย์ด้วยกันเป็นกลุ่มพวก หรือ สมาคมประเทศมาเลย์เผ่าพันธุ์เดียวกัน แต่ผลกระทบเชิงการเมืองในขณะที่สหพันธรัฐมาเลเซียอยู่ระหว่างก่อตัว ประกอบกับปัญหาการแย่งชิงสิทธิการครอบครองดินแดนบอร์เนียวเหนือ (North Borneo) หรือ Sabah ระหว่างฟิลิปปินส์ กับ มาลายา ผสมกับความพยายามของอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ที่จะขัดขวางการเกิดของสหพันธรัฐมาเลเซีย ทำให้ Maphilindo ไม่ประสบผลสำเร็จ ความพยายามของเหล่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะร่วมกันสร้างประชาคมเพื่อความสงบร่มเย็นและเจริญรุ่งเรือง จึงต้องล้มเหลวอีกครั้ง

ภัยจากภายนอกภูมิภาคก็คุกคาม ความแตกแยกระหว่างประเทศในภูมิภาคที่ควรจะเป็นมิตรกัน ก็หาข้อยุติไม่พบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเพียงกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนา และกำลังพัฒนา ต้องการเดินหน้าไปให้พ้นความลำบากยากจน แต่ท่ามกลางความไม่มั่นคงทางการเมืองและขอบเขตพรมแดนที่ขัดแย้งแย่งพื้นที่กัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียนรู้จากบทเรียนเก่าที่เป็นความล้มเหลวผิดพลาด และบทเรียนใหม่ย้ำความจริงที่ว่า ประเทศในภูมิภาคต้องรวมตัวกันให้มั่นคงแนบแน่นอย่างแท้จริงด้วยใจอันบริสุทธิ์ที่ปรารถนาสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนร่วมกันทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“SEAARC” ชื่อแรก ก่อน ASEAN

วันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 1967 ย้ำความจำเป็นที่จะต้องตั้งองค์กรใหม่ในภูมิภาค เพียงแต่ยังไม่ทราบว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร โดยใช้ชื่อชั่วคราวในตอนนั้นว่า “Southeast Asia Association for Regional Cooperation” ใช้ชื่อย่อชั่วคราวว่า “SEAARC” หรือ “สมาคมความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” …จุดมุ่งหมายของการมาประเทศไทยของผู้นำทั้ง 4 ในครั้งนี้ก็เพื่อหารือถึงการที่จะตั้งสมาคมใหม่ของ 5 ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังไม่มีชื่อที่แน่นอน ที่เรียกชื่อกันไปก่อนอย่างไม่เป็นทางการก็ใช้ชื่อ ‘Southeast Asia Association for Regional Cooperation’ เรียกย่อไปก่อนว่า ‘SEAARC’ อาจจะแปลเป็นไทยว่า ‘สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อความร่วมมือในภูมิภาค’ หรือ “สมาคมเพื่อความร่วมมือแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”จะเรียกอย่างไรก็ยังไม่แน่นอน พ.อ. (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ผู้ริเริ่มจัดการประชุมในครั้งนี้ กล่าวว่า:“The name does not matter much. It is what the association does that really counts” : เรื่องชื่อนั้นไม่สำคัญมากนัก สิ่งที่สมาคมนี้จะทำต่างหาก ที่เป็นความสำคัญ (*)

จากประวัติศาสตร์ผมยกตัวอย่างที่ 2โดยเปรียบเทียบอดีต คือ Mapping ASEAN’s Futures (**) โดยผมเล่าย่อๆ จะเห็นอิทธิพลของจีน และอเมริกาอย่างโอบามา ที่มาอาเซียน ในภูมิภาคนี้ และประเด็นอาเซียนจะหายไป? หรือไม่ จากที่มีการตั้งอาเซียนสร้างมาในปี1967 ทำนายมองโลกแง่ดีจะอยู่พอรอดมาถึงปี2017 ฉลอง50ปีด้วย

เนื่องจาก”ASEAN Way”จะจินตนาการต่อไปอย่างไรกัน โดยผมคิดความท้าทายจากประเทศใหญ่(ปลาใหญ่)กับประเทศเล็กๆ(ปลาเล็ก) ซึ่งผมเขียนมาต่อเนื่องยกตัวอย่างอดีตของไทย(***) สะท้อนหลักตรรกะเหตุผล ในการสะสมความทรงจำจากอดีตถึงอนาคต

*กำเนิด อาเซียน
http://www.truelife.com/old/detail/66793
(ภาพประกอบแผนที่หาทั่วไปตามเน็ต)
** Mapping ASEAN’s FuturesโดยDonald K. Emmerson
https://muse.jhu.edu/article/667777
(Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs
Volume 39, Number 2, August 2017 pp. 280-287.)
“Southeast Asia”: What’s in a Name? โดยDonald K. Emmerson เปิดเรื่องอ้างงานเขียนเรื่องชื่อโดยอ้างนักเขียนอย่างเช็คสเปียร์ เชื่อมสู่ชื่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานเขียนที่อ้างขอบคุณอ.เบน (บทความSEAฯดังกล่าวถูกอ.ธงชัย อ้างในหนังสือSIAM MAPPEDฯ)
https://www.jstor.org/stable/20070562?seq=1#page_scan_tab_contents

ประวัติเพิ่มเติมDonald K. Emmerson สอนที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
https://aparc.fsi.stanford.edu/people/donald_k_emmerson
***การสะสมความทรงจำไทยแลนด์…ติมอร์…

(จริง ๆไม่มีค่อยมีเวลาเขียนอะไร อยากเขียนการทำงานที่มีคุณค่าวันที่ 7 ตุลา อยากเขียนถึง20ปีรัฐธรรมนูญ2540 ในวันที่11 ตุลา เอกสารใหม่ๆ หรือเอกสารเก่าๆ บางอันผมก็เข้าไม่ถึงข้อมูลไม่มีเวลา ยกตัวอย่าง Thai South and Malay North: Ethnic Interactions on a Plural Peninsula. Edited by Michael J. Montesano and Patrick Jory. Singapore: NUS Press, 2008. Softcover: 413pp. จากContemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs Volume 31, Number 1, April 2009 ที่มีงานเขียนBeyond the Barisan Nasional?: A Gramscian Perspective of the 2008 Malaysian General Election
https://muse.jhu.edu/article/265202/pdf )

11 ตุลา
พระนเรศวร ราคา 7000บาท

11.2
วันนี้เฟซฯของผม เป็นไร ไม่รู้ออกอาการใช้งานลำบาก ปกติไม่ได้ใช้ตลอดแบ่งแยกเวลาใช้งาน บางครั้งจะหยุดใช้เฟซฯจากเหตุผลที่เคยเล่าไว้ มาใช้ทวิตเตอร์ก็ไม่ค่อยถนัดต้องกลับไปหัดใช้ทวิตเตอร์

จากข่าว “สมาชิกไร้อรรถรส ทวิตเตอร์ยอมให้พิมพ์ยาวขึ้น” เปิดทดลองให้พิมพ์ได้ยาวขึ้น ด้วยการเพิ่ม จำนวนตัวอักษรที่กำหนดให้ทวีตจาก 140 อักษร เป็น 280 อักษร ปรากฎบรรดาสมาชิกทวิตเตอร์ส่วนใหญ่ กลับโหยหาไม่อยากพิมพ์ยาว เพราะเชื่อใน ทฤษฎีน้อยแต่มาก จากข่าวแล้วผมจะไปเขียนอะไรน้อยแต่มาก บ้าง ความรัก แยกไม่ออกจากความเสี่ยงเหมือนกับสงครามแยกไม่ออกจากความตาย…Love without risks is like war without deaths ― Alain Badiou, In Praise of Love

14 ตุลา
อัพรูป
14.2
ขายหนังสือรูปเพื่อนหนังสือหน้าปกดาราเด็ก(*) สมัยนั้นต่อมาเสียใจกับน้องพิ้งกี้ เลยเกาะกระแสPopular ข่าวพิ้งกี้ โดยนำเสนอภาพซ้ำ พร้อมมีหนังสือขายเพิ่มเติม คือ หนังสือศรีอินทรายุทธฯ50บ สารานุกรมการเมืองไทย 40บ. เรื่องสั้นมาเลเซีย 80บ. คัยริล อันวาร์ กวีอินโดนีเซีย80บ.หายากเผื่อผู้ใดสนใจสะสมไว้ ครับ

*https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1823179814377905&id=100000577118415
(หนังสือบางเล่มคนไม่นิยม แต่หนังสือคลาสิคครับ)
14.3
14 ตุลา,6 ตุลา ตำรา,อำนาจรักในความทรงจำ
Big fish eat small fish with as much right as they have power.
Baruch Spinoza(*)
วันนี้ในอดีตวันที่14 ตุลา ต่อมาเรียกวันประชาธิปไตย ซึ่งประวัติศาสตร์ผมได้เขียนเล่ามาบ้างแล้ว ผมหาประเด็นเขียนมุมมองใหม่บ้าง ในกรณีที่1.ตำราหรือหนังสือเกี่ยวกับคาร์ล มารกซ์ เนื่องจากครบ150 ปีหนังสือว่าด้วยทุนเล่ม1(Capital, Vol. 1) โดยคาร์ล มารกซ์(**) ตำราหรือหนังสือของเขา ที่มีผลต่อขบวนการ14 ตุลาถึง6 ตุลา กรณีที่2.ประวัติศาสตร์คนเดือนตุลา เน้นภาคเหนือ 14 ตุลาและหกตุลา
โดยกรณีที่1 สามารถย้อนดูที่ผมเคยเขียนมาบ้างแล้ว ในเรื่องมารกซ์ กับปลาใหญ่กินปลาเล็ก ในหนังสือว่าด้วยทุน ซึ่งมีหลายเล่ม และเล่มที่หนึ่ง ซึ่งผมมีก็อ้างงานของสปิโนซ่า(Spinoza) แต่ผมคิดแยกแยะนำมาอ้างอุปมาปลาใหญ่กินปลาเล็กไม่มีในเล่มที่หนึ่ง ทีนี้ผมเลือกปลามาสะท้อนให้เห็นในการนำอำนาจมาใช้กับเหตุการณ์ 14 ตุลาและหกตุลา ผมจะไม่ได้นำของเก่ามาเล่าจากที่ผมเคยเขียนไว้(***) ไม่มีเวลาเขียนอะไรมากด้วย

เมื่อหนังสือที่นักศึกษาในอดีตสะสมไว้มาก และหนังสือต้องห้ามถูกจับ ฯลฯ ยกตัวอย่างที่ผมเคยเล่าแล้วบางส่วนลัทธิมาร์กซ์เป็นรักแรกทางอุดมการณ์การเมืองสำหรับผมและเพื่อนร่วมรุ่น ‘คนเดือนตุลาฯ’ จำนวนมาก นี่แหละ ผู้แปล: อ.เกษียร เตชะพีระ(นักวิชาการคนดังคอลัมนิสต์)ในหนังสือมาร์กซ: ความรู้ฉบับพกพา(ตำราสอนนักศึกษา) ซึ่งมารกซ์เปรียบเทียบปัจจุบัน ขายตามเน็ตออนไลน์ทั่วไป จึงนำข้อมูลของกรณีที่ 2มานำเสนอก่อน14 ตุลา การลุกขึ้นสู้ที่เชียงใหม่ ซึ่งเริ่มมีการชุมนุมที่ประตูท่าแพ ตั้งแต่บ่ายวันที่ 8 ตุลาคม 2516 นั้น นำโดยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงใหม่ มีภาพขบวนนักศึกษาเชียงใหม่ ขณะกำลังเคลื่อนผ่านกาดหลวงและกาดต้นลำไย(****)

โดยการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษา และกลุ่มต่างๆ ต่อเนื่องมาก่อนหกตุลา(*****) จนกระทั่งปรากฏงานเขียนย้อนความทรงจำว่าผมไม่มี โอกาสได้ลํ่าลาใครอีกแล้ว ทั้งๆที่อยากกลับไปหาแฟนอีกเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อบอกเธอว่า ไอ้ที่ว่าจะกลับบ้านที่กรุงเทพฯแล้วรอให้เหตุการณ์สงบลง จึงจะกลับมาเรียนต่อให้จบนั้น เป็นไปไม่ได้เสียแล้ว ผมจะต้องเข้าป่า ซึ่งไม่รู้เลยว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างแต่ผมก็ต้องหักใจไม่กลับไปหาแฟนอีก

เพราะก่อนหน้านี้ตำรวจไปบุกรื้อค้นที่บ้านเสียจนกระจุยกระจาย เกรงว่ามันจะดักรอจับผมที่นั่นอีก ดังนั้นในเช้ามืดวันรุ่งขึ้น พวกเราทั้ง3คนจึงได้ไปขึ้นรถเมล์เพื่อจับรถไปเชียงรายที่คิวรถศรีประกาศ ซึ่งผมคิดว่าคงไม่มีตำรวจที่นั่นแน่นอน ตำรวจส่วนใหญ่จะกระจายกำลังไว้ที่คิวรถช้างเผือก และสถานีรถไฟซึ่งเป็นเส้นทางที่ลงไปกรุงเทพฯ หรือไม่ก็ตามบริษัทรถทัวร์ อันเป็นจุดที่พวกเราที่เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่ที่หนีจากการกวาดจับที่มช.ต้องใช้เส้นทางเหล่านี้กลับบ้านซะด้วย(******)

อย่างไรก็ดี การสะสมความทรงจำ ดังกล่าวมีเป็นบันทึกต่างๆ(*******) ยกตัวอย่างคนเข้าป่า ซ่อนตำราหรือหนังสือ ต่อมาเข้าป่าจับปลา โดยเปรียบกับความรักปราศจากความเสี่ยง เหมือนกับสงครามไม่มีความตายอย่างที่ผมสนใจเขียนมาแล้ว(********) และแง่มุมอาเซียนในยุคคอมมิวนิสต์ กรณีเวียดนาม มีทั้งภาพคล้ายซ้อนทับเช กับโฮจิมินห์(*********) แต่ถ้าเขียนจะยาว สำหรับผมในยุคนักรบไซเบอร์(มีนิยามในวิกิพีเดียไทย)ทางอินเตอร์เน็ต เป็นประเด็นบันทึกไว้ผ่านเพลง “เราต่างมาจากทั่วทุกสารทิศ มีชีวิตร่วมกันอยู่ในป่าเขา จากบ้านเกิดเมืองนอนถึงไพรลำเนา ด้วยพวกเรามีอุดมการณ์อันเดียวกัน อันความรักทางชนชั้นนั้นล้ำลึก ประสานผนึกร่วมกันเป็นสายธาร ต่อประชารักมั่น รักดังชีวัน…”

* Baruch Spinoza
http://www.azquotes.com/quote/1126642
(เขามีอิทธิพลทางความคิดกับเนกรี่ ผู้เขียนหนังสือ Empire,Multitudeฯ,Commonwealth)

** Soft shell, hard core: on the 150th anniversary of the publication of Karl Marx’s Capital, Vol. 1
https://mronline.org/2017/10/06/soft-shell-hard-core-on-the-150th-anniversary-of-the-publication-of-karl-marxs-capital-vol-1/
(มารกซ์ ผู้มีอิทธิพลต่อฟูโก บาดียู ฯลฯ)
Marx’s Capital at 150: an invitation to history
https://mronline.org/2017/10/11/marxs-capital-at-150-an-invitation-to-history/
(มีภาพว่าด้วยทุนฉบับแปลไทยด้วย)
***6ตุลา(40ปีแล้ว)

ดูเปรียบเทียบเรื่องปลาเล็กCapital Vol. III Part V Division of Profit into Interest and Profit of Enterprise. Interest-Bearing Capital
Chapter 27. The Role of Credit in Capitalist Production
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch27.htm
(นิยามตำราในที่นี้ความหมายหนังสือวิชาความรู้ต่าง ๆ ถ้าสนใจเรื่องตำรากับอำนาจดูเพิ่มได้)
รายงาน: ปฏิบัติการของอำนาจผ่านตำรา ภาคปัจฉิมลิขิต
http://v1.midnightuniv.org/midnight2544/0009999482.html

****ตอนที่ 2 วิทยาลัยครูเชียงใหม่นำลุกขึ้นสู้

ขบวนนักศึกษาเชียงใหม่ ขณะกำลังเคลื่อนผ่านกาดหลวงและกาดต้นลำไย

(จากนักศึกษามาเป็นครูบาอาจารย์ชื่อดัง ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกรณีอ.เกษียร ช่วงนี้กำลังเขียนบทความอ่าน Siam Mapped ฯ เล่าเรื่องใช้ในการสอนนศ.สะท้อนว่าอ่านบ่อย)
*****ตอนที่ 7 ศูนย์กลางนักศึกษาภาคเหนือ

ตอนที่ 9 กลุ่มครูประชาบาลเพื่อประชาชน

(กรณีโรงงานไม้แกะสลักปัจจุบันเป็นสนง.นสพ.เชียงใหม่นิวส์ หรือค้นหาดูเพิ่มเติมพวกชนเผ่า กรณีบันทึกนักรบชนชาติแห่งยอดภูลังกา)
******จากมช.ถึงผาจิตอน3 “ดั้นด้นค้นหาดาวแดง”
http://thaioctober.com/smf/index.php?topic=2741.0
******* เส้นทางหมอปฏิวัติ

เข้าสู่เขตป่าเขา

ต้นไม้เป็นครูกับคนเดือนตุลา

(เดือนตุลาครบ100ปีปฏิวัติรัสเซีย)

********อาแล็ง บาดียู กับเหมาอิสต์

ความรัก แยกไม่ออกจากความเสี่ยงเหมือนกับสงครามแยกไม่ออกจากความตาย…Love without risks is like war without deaths

*********Our Che: 50 years after his execution
https://mronline.org/2017/10/09/our-che-50-years-after-his-execution/
(“Create two, three…many Vietnams”: Che and Vietnam ส่วนประเทศไทยกรณีเช มีสร้างวีรชนร่วมกับจิตร ภูมิศักดิ์ อย่างที่เคยเขียนไว้ด้วย และเช ยังPopular:เป็นที่นิยมในปัจจุบัน)
การสะสมความทรงจำกับอดีตถึงการสร้างแผนที่อนาคตอาเซียน

(เมื่อเวลาผ่านไปยกตัวอย่างเปรียบเทียบเพิ่มอาเซียนกับฝ่ายซ้ายอเมริกาอย่าง Cornel West สอนหนังสือ แสดงหนังเรื่อง The Matrix Reloaded ฯลฯ หรือฝ่ายซ้ายทางฟิลิปปินส์อย่างJose Maria Sison ทำงานเขียนหนังสือฯลฯ)
…เราต่างมาจากทั่วทุกสารทิศ

14.4
ราตรีสวัสดิ์ เนื่องจากอุปสรรคหยุดใช้เฟซฯ ยกตัวอย่างอุปกรณ์อะแดปเตอร์หมดอายุ เชื่อมต่อเน็ตบุ๊คต้องเปลี่ยนใหม่ โดยสร้างถ้อยคำประจำวันไว้คุยกับแมวตามภาพ คือ ชีวิตบางครั้ง รู้สึกเหมือนทอยลูกเต๋า เสี่ยงพนันกัน ต่อผลลัพธ์ความน่าจะเป็นไปได้ น่ะ พักพ่อนเถิดแมวไม่แห่นางแมว น่ะ เมี้ยว หยุดโพสต์เฟซฯไปบ้าง

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ ในหลายประเทศอาเซียน อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไทย และขายหนังสือ(ฯลฯ)

2 กันยา
ขายหนังสือ ใครเอาเงินฉันไป? ราคา 100บ. ก้าวสู่อาชีพนักเขียน 5oบ.(จริงหรือนักเขียนมีรายได้ไม่จำกัดไม่ไส้แห้ง เดือนนึงได้เป็นหมื่นบ.) เบื้องหลังการเขียนเรื่องสั้นฯ 50บ.นิยาย”จำพราก”60บ. นิยายร้อยหิว 60บ. ประวัติศาสตร์ชาวนา ขาย 90บ.วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง “วิวาทะว่าด้วยรัฐไทย”ขาย 100บ.(น่าจะเป็นเล่มหายากแล้ว) วารสารฟ้าเดียวกัน “นิติรัฐ” ลดจากปกเหลือ 100บ.Transborder Issuesฯราคา 70บ. พจนานุกรมฯ ราคา 60บ. เล่มที่เคยโพสต์แล้วราคาเท่าเดิมเอารูปมาโชว์ซ้ำบ้างหรือดูลิ๊งค์เก่า ได้


2.2
การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ
วันนี้ในอดีต2 กันยายน วันชาติเวียดนาม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) -โฮจิมินห์ ประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) ซึ่งมรดกแนวทางการต่อสู้พลังชาตินิยมในเวียดนาม มีนักชาตินิยม แนวทางซุนยัดเซ็น ต่อมาโฮจิมินห์ แนวทางพรรคคอมมิวนิสต์ ที่มีเครือข่ายในอินโดจีน และไทย (อย่างที่ผมเคยเล่าว่าที่จ.พิจิตร มีที่พักลุงโฮ)

แต่สหรัฐอเมริกา(มายุ่มย่ามต่อจากฟิลิปปินส์ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2441-2489 และแล้วนำไปสู่สงครามเวียดนาม สงครามอเมริกา หรือสงครามอินโดจีน)และชาวเวียดนามในภาคใต้บางส่วนไม่ต้องการรวมตัวกับรัฐบาลของโฮจิมินห์ ซึ่งต่อมาหลังจากการรวมประเทศใช้ชื่อว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(โดย2 กันยายน วันชาติเวียดนาม และโฮจิมินห์ เสียชีวิตวันนี้)

เนื่องจากผมไม่มีเวลาเขียนยาวจะเล่าเรียบเรียงเขียนขึ้นใหม่เองย่อๆ บทเทวดาแห่งประวัติศาสตร์ อ.เบน ได้ฉายภาพยอกย้อนข้ามเวลาในชื่อเวียดนาม จากเดิมชื่ออันนัม กลับมารับชื่อจากจีนเวียดนาม และมรดกของการต่อสู้ สงครามเวียดนาม กับกัมพูชา ที่รับมรดกชาตินิยม(จากรัสเซียหรือจีน) ก็เหมือนเจ้าของคฤหาสน์หนีไปแล้ว แต่รัฐก็เข้ามาดูแลระบบไฟฟ้าในคฤหาสน์ ให้คนที่เข้ามาอยู่ใหม่ คือ ผู้นำ(เปรียบเทียบกับระบอบซูฮาร์โตในอินโดนีเซีย) แน่ละการสร้างชาติ และมรดกของชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อผู้นำ ยังมีอยู่ในปัจจุบัน(*)

ดังนั้น รัฐไทย(**) และระบอบทักษิณ ได้รับมรดกชาตินิยมมาแล้วระบอบทักษิณ ยังอยู่มีมรดกอย่างที่เคยกล่าวมาต่อเนื่องก่อนหน้าภาพของระบอบทักษิณแก่นใจความสำคัญ อยู่ที่การเลือกตั้งเป็นส่วนองค์ประกอบหนึ่ง และมรดกระบอบทักษิณ(ชาตินิยม)และทักษิโณมิกส์(***) ในยุคโลกาภิวัตน์ สะสมยุทธศาสตร์สำหรับโครงการเปลี่ยนประเทศไทย สะสมความทรงจำ และผมได้ทบทวนความทรงจำวันนี้ในอดีต(****) ส่วนตัวผมไว้อีกด้วย

*ดูงานเขียน Wang Gungwu edited. Nation-Building Five Southeast Asian Histories. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies 2005. นี้ มีทั้งWang Gungwu และCraig J. Reynolds(Nation and State in Histories of Nation-Building, with Special Reference to Thailandกล่าวถึงสร้างชาติไทยยังไม่สิ้นสุด ดูเพิ่มเติมได้ทางเน็ต) และคนอื่นๆ ที่เขียนเป็นคนดัง เช่น Anthony Reid เขียนถึงอินโด) กรณีคนดังในเล่มนี้ ที่ผมได้ไอเดีย คือ wang gungwu ในnation and heritage.(บริบทกว้างขวางยาวนาน อ้างถึงกรณีตัวอย่างมาเลเซียโดยผู้นำดร.มหาเธร์ ที่ผมเล่าต่อเท่าที่รู้ๆกันว่ามหาเธร์ เป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งที่นานที่สุดของ มาเลเซีย ตอนนี้อายุ92 ปี และยกตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วผู้นำอาเซียนว่ามาจากการเลือกตั้ง เช่น มารกอส,ซูฮาร์โต)
**ดูเพิ่มเติมงานเขียนวิวาทะว่าด้วยรัฐไทย ดูหน้าปกวารสารฯที่ผมประกาศขายไว้ได้
ดูงานอ.เบน เรื่องรัฐไทยฯ ผมเคยเขียนถึงแล้ว

“Studies of the Thai State: The State of Thai Studies” (1979)
http://www.sameskybooks.net/books/studies-thai-state/
***การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ

การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ
(ขายหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ และVIETNAM’S EDUCATION ฯ ราคา 150บาท Vietnamese villagesฯ ราคา 150 บาท ถ้าซื้อสองเล่มควบลดเหลือ200 บาท ตอนนั้นผมซื้อจากการเดินทางไปที่เวียดนาม )

เกษียร เตชะพีระ : “ระบอบทักษิณ” คืออะไร?
https://www.isranews.org/isranews/25523-09282.html
ดูเพิ่มเติม วารสารฟ้าเดียวกัน ในโครงการเปลี่ยนประเทศไทย ฉบับเดียวกันมีประเด็นระบอบทักษิณ มีเรื่องมรดกรายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ: ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนประเทศในบริบทความขัดแย้งของโลกสมัยใหม่ ฟ้าเดียวกัน; 4, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2549) ที่อ.เบน บอกระยะยาวเสนอแยกพุทธออกจากรัฐ
http://www.sameskybooks.net/journal-store/04-3/
ไทยศึกษากับการศึกษารัฐไทยในศตวรรษที่ 21-ไชยันต์ รัชชกูล(อ้างอ.เบนด้วยตอนก่อนจบ และอ.เกษียร ร่วมแลกเปลี่ยนอ้างไมเคิล ไรท์ด้วย)

****https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1392953310733893&set=a.103468286349075.7792.100000577118415&type=3&theater(ภาพประกอบผมสองรูป ตอนไปเวียดนาม ใส่หมวกแบบเวียดนาม มีถือกล้องวิดิโอ ซึ่งปัจจุบันเทปไม่รู้เสียหรือยัง? กล้องด้วย และภาพที่มีสัญลักษณ์ หิน ต่อมารุ่นพี่คนญี่ปุ่นดูรูปบอกดูดีๆอาจจะเคยโพสต์ภาพนี้แล้วพ่วงภาพหนังสือที่ประกาศขายด้วยเก่าเล่าใหม่ฮร่าๆ)

กลอยขอบคุณที่มาทักทายกัน คือ ภาพถ่ายที่ฮาเตียนการเดินทางเคยเขียนเป็นบทความสารคดีการเดินทาง มีถูกอ้างในหนทางนี้…ที่เลือกเดิน(จาก สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงแหล่งวัฒนธรรมเวียดนามใต้ โดย อรรคพล สาตุ้ม,http://www.mekongcenter.net/vietnamboy.htm)
คนเขียนเชื่อมโยงกับเกษตรกรพิจิตร
https://prachatai.com/journal/2005/07/21248
นี่เป็นหมุดหมายไม่หายไปจากความทรงจำของผม

2.3
ดีเจบอย ในชีวิตประจำวันหลายเรื่องอยากทำ หนึ่งในนั้นค่ำคืนหนึ่งอยากไปเปิดแผ่นในสถานบันเทิงบ้าง ฮร่าๆ ราตรีสวัสดิ์ Stereo Kicks – Love Me So

15 กันยา
หนังสือของมาร์โค โปโล
วันนี้ในอดีต 15 กันยายน พ.ศ. 1797 (ค.ศ. 1254) – วันเกิด มาร์โค โปโล นักสำรวจชาวอิตาลี (ถึงแก่กรรม 8 มกราคม พ.ศ. 1867) ซึ่งหนังสือของมาร์โค โปโล ชื่อเรื่องเดิมเกี่ยวกับหนังสือของมาร์โค โปโล นั้นคือ Description of the World (คำอธิบายเกี่ยวกับโลก). จุดมุ่งหมายของเขาเกี่ยวกับงานชิ้นนี้ เขาเขียนขึ้นมาก็เพื่อ ต้องการให้คนอื่นๆนำเอาความรู้ที่เขาเรียนรู้มาไปใช้ได้ ทั้งนี้เป็นการรวบรวมขึ้นมาจากสิ่งที่เขาได้พบเห็นโดยตรง และเรื่องราวที่น่าเชื่อถือที่เขาได้ยินมา. ด้วยเหตุดังนั้น หนังสือเล่มดังกล่าว จึงครอบคลุมสถานที่ต่างๆ อย่างเช่น ญี่ปุ่น และอาร์คติค ซึ่งเขายอมรับว่าเขาไม่เคยไปแวะเวียนที่นั่นมาเลย.

มาร์โค โปโล เป็นคนที่สนใจในทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศหนึ่ง, เช่นเดียวกับจักรพรรดิ์กุปไบล ข่าน, ซึ่งสำหรับพระองค์ทรงมีบุคลิกลักษณะเช่นนี้. มาร์โค โปโล ได้ฝึกฝนพลังแห่งการสังเกตุและเฝ้าดูของตนเองขึ้นมา เพื่อที่จะเขียนรายงานที่สมบูรณ์เท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับการเดินทางที่เป็นทางการ. หนังสือของมาร์โค โปโลเกี่ยวกับข้องกับรูปร่างของผืนแผ่นดิน, สัตว์ และพืชพันธุ์ต่างๆ สิ่งประดิษฐ์ การผลิต ขนบธรรมเนียมประเพณี รัฐบาล และศาสนา. สิ่งที่น่าพิศวงมากมายที่เขาได้บันทึกเอาไว้ มาถึงตอนนี้ กลายเป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าสนใจแล้ว; ดังเช่น หินและของเหลวซึ่งติดไฟได้ ปัจจุบันเราทราบกันแล้วว่าคือถ่านหินและน้ำมัน.

ส่วนสิ่งที่แปลกประหลาดอื่นๆนับแต่ที่ได้รับการยืนยัน อย่างเช่น เรื่องราวของมนุษย์กินคนแห่งสุมาตรา, ยังคงมีเสน่ห์ตรึงใจอยู่. เรื่องราวที่ฟังดูเหลวไหลไร้สาระที่รู้กันทั่วไป อย่างเช่น ชนเผ่าหนึ่งซึ่งมีหาง ปกติแล้วไม่ได้เป็นที่รับรองโดยส่วนตัว. สำหรับเหตุผลบางประการ มาร์โค โปโล ไม่ประสบความสำเร็จที่จะกล่าวถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจมาก, ซึ่งอันนี้รวมถึงกำแพงเมืองจีนที่ยิ่งใหญ่มากและการดื่มน้ำชา. เขาอาจจะคิดว่ารายละเอียดอันนั้น มันไม่น่าเชื่อถือหรือไม่มีความสำคัญ หรือเขาอาจจะหลงลืมมันไป. ทั้งนี้เพราะ เรื่องคลาสสิคของมาร์โค โปโล ก็คือ ผลงานชิ้นหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ ยิ่งกว่าเรื่องราวอัตชีวประวัติและเรื่องเล่าของการเดินทาง

หนังสือที่เขาเขียนขึ้นมา มันได้เผยถึงบุคลิกภาพส่วนตัวของเขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรือแม้แต่เรื่องราวของการผจญภัยที่เขาประสบก็ตาม. แน่นอน มาร์โค โปโล มีความอยากรู้อยากเห็นมาก และเป็นนักสังเกตุการณ์ที่หลักแหลมที่สุดคนหนึ่ง. เขาจะต้องเป็นบุคคลที่มีใจห้าวหาญ เป็นคนเจ้าความคิด และกล้าแกร่งพร้อมที่จะเผชิญกับความยากลำบาก. เขาเป็นคนที่มีอคติ ในฐานะชนชาวคริสเตียนในสมัยกลางซึ่งมีต่อศาสนาอิสลาม แต่ก็เป็นคนซึ่งมีจิตใจเปิดกว้างเกี่ยวกับพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู. ในความตั้งใจของเขานั้น เขาได้ปลดปล่อยทาสชาวตาต้าให้เป็นอิสระ.

หนังสือเล่มดังกล่าวได้แพร่หลายไปในรูปของข้อความที่ได้รับการคัดสำเนาด้วยลายมือ จนกระทั่งมันได้รับการตีพิมพ์ออกมาครั้งแรกเป็นเล่มในปี 1477. ต้นฉบับลายมือดั้งเดิมนั้น เชื่อกันว่าเป็นภาษาฝรั่งเศส ทั้งนี้เพราะต้นฉบับที่เป็นภาษาอิตาเลี่ยนจำนวนมากนั้นไม่ได้เหลือรอดต่อมาให้เห็นเลย. ทราบกันว่ามีการคัดสำเนาเรื่องนี้เอาไว้ราว 140 ก๊อปปี้ ในภาษาต่างๆอย่างหลากหลาย. และไม่มีต้นฉบับเล่มใดที่เหมือนกันจริงๆกับเนื้อหาต้นฉบับเลย.

แม้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ จะเป็นที่ทราบกันดีว่า หนังสือเล่มดังกล่าวไม่ได้รับความสนใจกันอย่างจริงจังมากนัก เว้นแต่โดยนักวิชาการเพียงไม่กี่คนและบรรดานักสำรวจเท่านั้น. ตระกูลโปโลได้บุกเบิกเส้นทางไปยังประเทศจีนสำหรับพวกมิชชั่นนารีและพ่อค้าเพียงไม่กี่คน, แต่เส้นทางดังกล่าวนี้ ได้รับการเปิดขึ้นมาโดยการพิชิตของชาวมองโกลส์ที่มีต่อเอเชียส่วนใหญ่ ก็ได้ถูกปิดลงอีกครั้ง เมื่อจักรวรรดิ์มองโกลส์ได้ล่มสลายในศตวรรษที่ 14. แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่การเดินทางครั้งนี้ได้กระทำ, ก็คือการกระตุ้นต่อการแสวงหาเครื่องเทศของชาวยุโรปและความหรูหราอื่นๆของตะวันออก. โคลัมบัส เป็นตัวอย่าง ผู้ซึ่งได้อ่านหนังสือเล่มนี้และได้ทำบันทึกลงในหนังสือของเขา. เขาได้เขียนข้อความว่า มันเป็นเพราะบันทึกการเดินทางเกี่ยวกับคาเธ่ย์ หรือประเทศจีนของมาร์โค โปโล นั่นเอง ที่ทำให้โคลัมบัสมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกในปี 1492.(*)

ฉะนั้น จะเห็นผลกระทบของการเดินทางของมาร์โคโปโล เปิดโลกกว้างต่อโคลัมบัส สะท้อนผ่านจากยุคคัดลอกหนังสืออาจจะตีความมากกว่าต้นฉบับ กว่ามาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ตีพิมพ์เหมือนกับต้นฉบับในยุคทุนนิยมการผลิตซ้ำด้วยเครื่องจักรนั่นเอง
*ดูเพิ่มเติม มหัศจรรย์เอเชียฯ
ที่มาhttp://v1.midnightuniv.org/midnightuniv/AAA1.htm
(ดูเพิ่มเติมหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ ของอ.เบน ในเรื่องการเดินทางของมารโคโปโล)

15.2
ขายหนังสือ
วันนี้ในอดีต 15 กันยายน พ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890) – วันเกิด อกาทา คริสตี นักประพันธ์ชาวอังกฤษ (ถึงแก่กรรม 12 มกราคม พ.ศ. 2519 มีหนังสือของอกาทา คริสตี้ ขายราคา 50 บ. ร่วมกับหนังสือจากเชียงของถึงเชียงรุ้งฯ70บ. ,สองนักคราประชาธิปไตย80บ.,อ่านและสอนที่จอห์นส์ ฮอปกิ้นฯ80บ.,new left review 90บ….ช่วงนี้หลายเรื่องหลายเวลาผ่านไปหยุดพักเขียนเฟซฯ ธุระงาน ออกเดินทางต่างจังหวัดด้วยฯลฯ ก็ยังอาจจะหยุดใช้เฟซอีก ถ้าไม่มีเวลาเขียน ก็เผื่อจะไปทำธุระแล้วรวย ในหนังสือที่ขายคราวที่แล้ว เช่น หนังสือใครเอาเงินฉันไป? บอกวิธีทำงานทำเงินสิบหมื่นเป็นสิบล้านในสิบปี ส่วนผมเผื่อจะเป็นอายุน้อยร้อยล้าน 555 ครับ

15.3
วันนี้ในอดีต 15 กันยายน พ.ศ. 2435 (ค.ศ. 1892) –วันเกิด ศิลป์ พีระศรี (Corrado Feroci) ศาสตราจารย์ด้านประติมากรรมชาวอิตาลี ผู้วางรากฐานมหาวิทยาลัยศิลปากร (ถึงแก่กรรม 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505)วันที่อยู่กทม. เดือนพ.ค.ที่เหลืออยู่ยังไม่ได้โพสต์เฟซฯ มีภาพหน้าศิลปากรอยู่ด้วย(ที่นี่มีความหลังในอดีตด้านการเรียนฯลฯ) แต่งภาพมาสักหน่อย มารำลึกความทรงจำที่นี่ ส่วนตัวด้วย

15.4
อัศนี หรือนายผี กับอุตตรกุรุทวีป ในไตรภูมิ และมรดกนายผีในปัจจุบัน
วันนี้ในอดีตเป็นวันเกิด15 กันยายน พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) – อัศนี พลจันทร กวี (ถึงแก่กรรม 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530) โดยเขาเกิดในช่วงสมัยรัชกาลที่6 ที่มีทำแผนที่สมัยใหม่เปลี่ยนจากแผนที่ไตรภูมิสู่การปฏิรูปสืบต่อจากรัชกาลที่ 5 ทรงยก “เมือง” ขึ้นเป็น “จังหวัด” นั้น (เชียงใหม่ถูกผนวกรวม แม้ว่าเชียงใหม่ มีคำว่าใหม่เป็นชื่อสืบทอดเมืองเก่า เหมือนความหมายชื่อโกตาบารู รัฐกลันตัน ในมาเลเซีย) ซึ่งกระบวนการการสร้างสำนึกของชาติยังไม่สิ้นสุด(อุปมาละครทีวีรากนครา) ถึงรัชกาลที่ 6 เกิดปัญหาในปี พ.ศ.2455 คือ กบฏ ร.ศ.130 และในปี พ.ศ.2458 (ห่างกัน 5 ปี) โปรดให้รวบรวมมณฑลต่างๆ ออกรวมเป็น 4 ภาค คือ ปักษ์ใต้ พายัพ อีสาน และอยุธยา

ส่วนกรุงเทพมหานครนั้นเป็นอีกมณฑลหนึ่งต่างหาก ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของรัฐราชสมบัติสยาม ในขณะนั้น ก็ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลง และการท้าทายอย่างใหม่ โดยกระแสความคิดทางการเมืองการปกครอง และลัทธิสังคมเศรษฐกิจ เช่น คอนสติติวชั่น ปาลิเมนต์ (กรณีเทคโนโลยีการพิมพ์หนังสือ สมัยรัชกาลที่ 5 มีคนอย่างเทียนวรรณ เป็นต้น) ความคิดแบบเก๊กเหม็ง รีปับลิก อานาคิช โสเชียลิสต์ ฯลฯ สะพัดอยู่ในหมู่ชนชั้นกลางทั้งในและนอกราชการ อันเป็นชนชั้นนักอ่าน นักเขียน นักแปลในสยาม เกินขอบเขตพระราชอำนาจสมบูรณ์ทางทฤษฎี

ทว่าถูกจำกัดในทางปฏิบัติจากสิทธิสภาพนอกเขตของฝรั่ง และระบบราชการสมัยใหม่ ซึ่งเติบโตพร้อมกับทุนจีนเสรี ต่างๆ ในสถานการณ์นั้น รัชกาลที่ 6 ทรงพระนิพนธ์ ยิวแห่งบุรพทิศ (ซึ่งมีผลกระทบต่ออัตลักษณ์จีนสยาม) และอุตตรกุรุ : ดินแดนอัศจรรย์ของเอเชีย คือ รัชกาลที่ ๖ ทรงเปรียบเทียบแนวคิด ยูโทเปีย และลัทธิโซเชียลิสต์สมัยใหม่ โดยเปรียบว่า สิ่งนั้นมีอยู่ในไตรภูมิ-อุตรกุรุทวีป-ยุคพระศรีอาริย์ และดุสิตธานีเป็นเมืองทดลองประชาธิปไตย ฯลฯ เป็นต้น(*)

จนกระทั่งหลังยุครัชกาลที่ 6 ได้มีการวิวาทะขึ้นของอุตตรกุรุทวีปในไตรภูมิโดยนายผีหรืออัศนี พลจันทร์ ( เกษียร เตชะพีระ 2536:188-190) ผู้เขียนบทกวีเกี่ยวกับน้ำของ ก็ปรับใช้ความคิดไตรภูมิ อธิบายในการเข้าถึงอุตตรกุรุทวีป-ยุคพระศรีอาริย์ แบบมารก์ซิสม์ (หรือยุคปัจจุบันก็มีการใช้แนวคิดรื้อสร้างในไตรภูมิ) และจะเห็นได้ว่าความรู้ ความคิดจากคติจักรวาลไตรภูมิ เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางการเมือง และ ศิลปวัฒนธรรมในยุคจากสยามกลายเป็นไทย(**)

ดังนั้น ภาพสะท้อนอดีตอิทธิพล “แนวคิด” คติจักรวาลในไตรภูมิ แพร่กระจายไปทั่วทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ต่อมาอิทธิพลมาร์กซิสม์ จากจีนถึงเวียดนาม(***) ได้แพร่กระจายมาด้วย อันผสมผสานกับแนวคิดท้องถิ่นไทยๆ สะท้อนมนุษย์ในวงเวียนกรรมเวียนว่ายตายเกิด อาจจะเป็นสัตว์ ในแต่ละชาติภพ ก่อนเปลี่ยนพรมแดนความรู้เป็นแผนที่สมัยใหม่ในรัฐชาติไทย

แต่อย่าลืมต่อสู้เพื่อให้ได้มาดินแดนแฮปปี้แลนด์ไม่ใช่ผีเมืองเชียงใหม่(****) หรือดินแดนผี ที่นายผีหรืออัศนี พลจันทร์ ได้ให้มรดกไว้เขียนบันทึกเรื่องอุตตรกุรุทวีป และการค้นหาขุมทรัพย์ตามรูปบทความ สะท้อนสองประสาน นักศึกษา กรรมกร ก่อนมีสามประสานชาวนา กรรมกร นักศึกษาหรือปัญญาชน เป็นมรดกสู่ปัจจุบันด้วย

*ย้อนดูภาพยนตร์ “พระเจ้าช้างเผือก” สงคราม สันติภาพ และชาตินิยม (ตอนที่ 1)
https://prachatai.com/journal/2007/12/15265
**การเปลี่ยนแปลงพรมแดนความรู้ : คติทางศิลปะ-ภูมิสถาปัตยกรรม ของวัดสองฝั่งโขง
https://prachatai.com/journal/2007/06/12967
***ดูเพิ่มเติมCommodifying Marxism: The Formation of Modern Thai Radical Culture, 1927-1958
https://www.amazon.co.uk/Commodifying-Marxism-Formation-Radical-1927-1958/dp/1876843985
การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ

****งานเขียนน่าสนใจดูเพิ่มเติมGhosts of the New City: Spirits, Urbanity, and the Ruins of Progress in Chiang Mai (Southeast Asia: Politics, Meaning, and Memory)
https://www.amazon.com/Ghosts-New-City-Urbanity-Southeast/dp/0824839714
(ภาพประกอบบทความของนายผี)

Cherdchai Prasertsung ขอไปกระจายน่ะครับ
ยินดีที่คุณCherdchai สนใจ ผมคิดเพิ่มเติมเรื่องนายผี หรือศรีอินทรายุทธ ผ่านชาติไทยปีนี้มีคนเขียนเรื่อง“100 ปี นายผี”ด้วย กรณีเรื่องอัศนี พลจันทร์ กับ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เดิมเรียก พรรคคอมมิวนิสต์สยาม เริ่มก่อตั้งโดยโฮจิมินห์ ชาวเวียดนาม ใช้นามแฝงว่า สหายซุง …We have a secret weapon…it is called Nationalism
Ho Chi Minh
http://www.azquotes.com/quote/1138195
นอกเรื่องหน่อยผมอยากทำสารคดีชีวิตธง แจ่มศรี อดีตเลขาพคท. ซึ่งจริงๆ แล้วผมไม่เคยเจอธง แจ่มศรี ที่เกิดที่พิจิตรชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเลย

15.5
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไทย กับวันประชาธิปไตยสากล
เมื่ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไทย สร้างก่อน15 กันยายน ที่เกิดวันประชาธิปไตยสากล – สหประชาชาติ โดยความเป็นมากันยายน ค.ศ. 1997 สหภาพระหว่างรัฐสภา (IPU) ได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยประชาธิปไตย ซึ่งได้ให้การรับรองหลักการของประชาธิปไตย ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ และให้ความสนใจของนานาประเทศในระบอบประชาธิปไตย
ที่ประชุมนานาชาติเกี่ยวกับประชาธิปไตยใหม่และได้รับการฟื้นฟู (ICNRD) เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1988 โดยในตอนเริ่มแรกนั้น ได้ใช้เป็นที่ประชุมระหว่างรัฐบาล ที่ประชุมดังกล่าวได้พัฒนาโครงสร้างสามฝ่าย อันประกอบด้วย รัฐบาล รัฐสภาและองค์การภาคประชาชน การประชุมครั้งที่หก ซึ่งจัดขึ้นในกาตาร์ ในปี ค.ศ. 2006 ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญและหลักการดังกล่าว และยังได้มีการออกแผนปฏิบัติงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการปกครองและคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยอย่างลึกซึ้ง
ผลสืบเนื่องมาจากการประชุมดังกล่าว บอร์ดให้การแนะนำถูกจัดตั้งขึ้นโดยผู้นำของกระบวนการดังกล่าว คือ กาตาร์ ซึ่งตัดสินใจเพื่อที่จะส่งเสริมวันประชาธิปไตยสากล โดยกาตาร์ได้เป็นผู้นำในการร่างเนื้อความในมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และปรึกษาร่วมกันกับรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ
IPU ได้เสนอให้เลือกวันที่ 15 กันยายนถูกเลือกให้เป็นวันประชาธิปไตยสากล และประชาคมระหว่างประเทศควรจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองประจำปีเนื่องในวันประชาธิปไตยสากลดังกล่าว

วันประชาธิปไตยสากล (อังกฤษ: International Day of Democracy) เป็นแนวคิดของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 2007 ซึ่งได้ตัดสินใจเลือกเอาวันที่ 15 กันยายน ของทุกปีให้เป็นวันประชาธิปไตยสากล และเชิญให้รัฐสมาชิกและองค์กรต่าง ๆ มาทำพิธีรำลึก ในความพยายามที่จะสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อารัมภกถาของมติดังกล่าว มีใจความว่า
“ขณะที่ประชาธิปไตยมีมาตรฐานอย่างเดียวกัน แต่ไม่มีรูปแบบหนึ่งเดียว ซึ่งประชาธิปไตยนั้นจะต้องไม่เป็นเพียงของรัฐใดรัฐหนึ่ง หรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น…
ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่สูงส่ง อันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีของประชาชน เพื่อที่จะตัดสินระบบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และสามารถมีส่วนร่วมกับระบบการปกครองได้ในทุกขั้นตอนของชีวิต”(*)
แต่ประชาธิปไตยไทยๆ หรือประชาธิปไตยแบบไทย จะต้องเป็นมาตรฐานสากลได้ รู้จากอดีตร่วมกับเอเชียตามประกาศราชกิจจานุกเบกษาของการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย(**) ที่มีครุฑกับนาค(***) อันเป็นปริศนาของอนุสาวรีย์ ที่มีการตีความหลายแบบทั้งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับไตรภูมิ แต่ในที่สุดแล้ว รากฐานของมนุษย์ต้องเป็นประชาธิปไตยสากล ไม่ต้องทุบรูปปั้นครุฑกับนาคก็ได้ในปัจจุบันนี้
*วิกิพีเดีย
** รายงานการสร้างอนุสสาวรีย์ “ประชาธิปไตย” จากราชกิจจานุเบกษา เรียกข้อมูลวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2483/D/870.PDF
***ภาพประกอบจากหนังสือ และภาพอนุสาวรีย์ฯ ที่มีครุฑกับนาค การออกแบบโดยศิลป์ พีระศรี

15.6
ละครทีวีรากนครา กลับมาฉายโดยนักแสดงใหม่ ผมดูอยู่วันก่อน ทางทีวีแม่ผมบอกแต้วเล่น ต่อมาอ่านข่าวนายกฯปลื้มรากนครา ไม่รู้นายกฯรู้หรือไม่ ละครทีวีนี้มีเวอรชั่นปี2543 นักแสดงคนหนึ่งในเรื่องรากนคราลี้ภัยการเมืองด้วย ดีที่ละครทีวีออกอากาศวันจันทร์-เหมือนอังคารละครทีวีเรื่องนาคีไม่ออกวันศุกร์ที่นายกฯพูด ซึ่งตอนนี้ก็มีรีรันนาคีทางทีวีที่แต้วเล่น โดยผกก.คนเดียวกับรากนคราที่จุดยืนการเมืองฝั่งเดียวกับนายกฯ

แต่ ดีเจบอย แยกแยะจัดเพลงประกอบละครทีวีนาคี:คู่คอง

หรือใครฟังเพลงฝรั่งก็ได้จัดรีเมค Love Me So (Live Acoustic Rap Version)..I’ve lost all belief in this love I’ve been seeking
And babe metaphorically speaking I’m bleeding
I’ve always said what’s on my mind
I ain’t just loosing it all the time…

15.7
ราตรีสวัสดิ์ ภาพหลายวันก่อนผมถ่ายภาพเข้าวัดท่าหลวง จ.พิจิตร

16 กันยา
60ปี รัฐประหารจอมพลแปลก
วันนี้ในอดีต วันที่16 กันยายน พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) – จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก่อรัฐประหารยึดอำนาจจอมพล ป. พิบูลสงคราม และแต่งตั้งนายพจน์ สารสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ย้อนทบทวนเรื่องจอมพลแปลก กันเถิดในบางแง่มุมยกตัวอย่างผ่านบริบทอดีต ซึ่งสมัยจอมพล ป.หรือจอมพลแปลก พิบูลสงคราม(เกิดสมัยรัชกาลที่5) ได้เกิดมีความริเริ่มเปลี่ยนแปลงสร้างสิ่งแปลกใหม่ให้กับสังคมไทย ยกตัวอย่างการเริ่มต้นเปิดสวนสัตว์ดุสิต รวมถึงความพยายามในการสร้างชาติไทยตามแนวอิทธิพลแบบคณะราษฎร เป็นต้น

โดยเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่ง ก็คือความต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศ ดังปรากฏในบันทึกการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 8 พฤษภาคม ปี 2482 มีวาระเรื่อง “เปลี่ยนนามประเทศ” ซึ่งมีการวิเคราะห์กันว่าการที่หลวงวิจิตรวาทการอยู่เบื้องหลังเรื่องการเปลี่ยนชื่อประเทศให้เป็นลักษณะตามเชื้อชาตินั้น มีองค์ประกอบหรือเนื้อหาอย่างหนึ่งที่แยกไม่ออกก็คือ ลักษณะแอนตี้จีน และมีการวิเคราะห์ถึงเรื่อง ปัญหาของปัตตานี รวมถึงแผนรวมมหาอาณาจักรไทย โดยมีแผนที่ชนชาติไทยประกอบอยู่ด้วย ดังที่มีบันทึกในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

เหตุการณ์สำคัญต่อมาก็คือ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์สุดท้าย คือ พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ ได้ถึงแก่พิราลัย (ซึ่งมีการสร้างศาลเจ้าจีนด้วย)ในวันที่ 3 มิถุนายน 2482 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะเปลี่ยนนามประเทศจากสยามเป็นไทย ในวันที่ 24 มิถุนายน และปีเดียวกันนี้เอง รัฐบาลได้เฉลิมฉลอง “วันชาติ” ให้เป็นวันหยุดราชการ และยังมีการดำเนินการหลายอย่าง เช่น มีการลงนามในสนธิสัญญาใหม่กับมหาอำนาจต่างประเทศ

โดยในมุมประเด็นชาตินิยม ก็มีเรื่องความคิด ความจริง อุดมการณ์ รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวกับพลเมืองและการทหาร ซึ่งความคิดของรัฐแบบจอมพล ป. ที่มีต่อพลเมืองของรัฐนั้น เป็นรูปแบบของชีวการเมือง (bio politics) ที่รัฐได้ดำเนินนโยบายเพิ่มจำนวนประชากรสร้างชาติ โดยรัฐบงการชีวิตพลเมืองภายใต้อำนาจวิทยาศาสตร์ ความจริง ความรู้ของรัฐ

ฉะนั้น รัฐอาศัยวาทกรรมทางการแพทย์เข้าไปควบคุม/กำกับ/จัดการกับร่างกายของประชาชน แล้วสถาปนาความรู้ควบคุมพลเมือง ซึ่งถือเป็นการเสนอร่างกายแข็งแรง ที่รัฐต้องการอย่างมาก จึงเป็นกระบวนการ นำไปสู่การเปลี่ยนความคิดในการมองร่างกายของคน ให้หันมายอมรับร่างกายแข็งแรงแทนมองร่างกายในวัฒนธรรมเดิมของไทย ที่มองผ่านอุดมการณ์พุทธศาสนาว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยง และบ่อเกิดแห่งทุกข์ตามไตรลักษณ์ แต่วิทยาศาสตร์การแพทย์มองมนุษย์แบบแยกส่วนเป็นกลไกทางชีววิทยาเท่านั้นเอง

อย่างไรก็ดี ความคิดของจอมพล ป. และกลุ่มคณะราษฎร หรือปรีดี ก็คงประเมินสถานการณ์ของสงครามโลก ในแนวทางคนละแบบไว้ โดยจอมพล ป. คงจะประเมินว่า ญี่ปุ่นจะชนะ โดยเข้าร่วมรบทำสงครามในพม่า ดังจะขอยกตัวอย่าง คือ กรณีบุกเชียงตุง สร้างสหรัถไทยเดิม และก็คล้ายกับกรณีอินโดจีน เชิญธงไตรรงค์ คือธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และสะพาน พ.ส. 2485 (ตามการสร้างภาษาแบบจอมพล ป.)แถบต้นน้ำของแม่น้ำปิง ซึ่งสะพานเชื่อมต่ออำเภอเชียงดาว กับอำเภอไชยปราการ ที่ติดกับอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบันเขตติดต่อพม่า( ช่วงเกิดสงคราม ปรีดีเคยคิดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นในพม่าเขตปกครองของอังกฤษ) โดยยุคนั้น กองทัพไทย มีปักหลักอยู่ที่เชียงใหม่ ฯลฯ(*) ด้วย

ในที่สุด สงครามโลกครั้งที่สอง ถ้าอ่านประวัติศาสตร์แบบย่อๆ คือ อำนาจก็เปลี่ยนไปอยู่ที่ฝ่ายปรีดี(นายผี หรืออัศนี พลจันทร์ ศิษย์เก่ามธ.เคยเชียร์ปรีดี) และเหตุการณ์ต่อมาฝ่ายจอมพล แปลก ก็ยึดอำนาจฝ่ายปรีดี(การต่อสู้ฝ่ายปรีดีกรณีกบฎวังหลวงฯลฯ) แล้วครองอำนาจยาว จนกระทั่งเกิดปัญหาการเลือกตั้งของฝ่ายจอมพลแปลก และแล้ววันที่ 16 กันยายน ด้านหนึ่งแนวร่วมข้ามชนชั้นพรรคคอมมิวนิสต์ กับนักศึกษา หนุนสฤษดิ์ ขึ้นมา สำหรับอดีตนั้น ถ้าเป็นเทวดาแห่งประวัติศาสตร์(**) ซึ่งผมเขียนทบทวนอดีต(***)ชวนคิดปริศนาแห่งกาลเวลา ต่ออนาคตด้วย

*ย้อนดูภาพยนตร์ “พระเจ้าช้างเผือก”: สงคราม สันติภาพ และชาตินิยม” (ตอนที่ 2)
https://prachatai.com/journal/2008/01/15326
**ดูเพิ่มเติมหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ
***การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไทย กับวันประชาธิปไตยสากล

อัศนี หรือนายผี กับอุตตรกุรุทวีป ในไตรภูมิ และมรดกนายผีในปัจจุบัน

(ภาพประกอบพระนารายณ์บรรทมสินธุ์บนพญานาคด้านหลัง ที่มีจอมพล แปลก ฯลฯ)
http://www.reurnthai.com/index.php?topic=3438.240

16.2
ผมหยุดเขียนไปไม่มีเวลาอ่านข่าวบางข่าวก็แปลกใจ กำนัน รับเหมาก่อสร้าง มีเมียเป็น120 คน มีลูกเยอะด้วย ก็สมมติรายได้ร้อยกว่าล้านหรือไม่(น่านำเงินฝากธนาคารกินดอกเบี้ยเดือนละเท่าไหร่?) เลี้ยงเมียร้อยกว่าคน ถ้าสมมติเฉลี่ยคนละล้าน โอ้ เล่าเกริ่นไว้เผื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนอยากรวย มีหลายแบบทั้งเมฆ มังกรบิน(ประวัติต่างๆดังทางเน็ตอายุเท่าผม) ที่เป็นข่าว ก็ทดลองกันไป ส่วนตัวผมในหลายวันก่อนเดินทางไปคุยเครือข่ายธุรกิจของแม่ ที่พิจิตร คุยเรื่องจะให้ผมเป็นพิธีกร(MC) สำหรับสินค้าข้าวบรรเทาเบาหวาน ใครสนใจร่วมธุรกิจด้วยได้ ครับ

16.3
ขายหนังสือ
ภาพหนังสืองานศพ รงค์ เห็นว่าราคาอยู่ที่ ห้าหมื่นบาท ผมขายไม่ถึงราคานั้น ตกลงกันได้ ทั้งเล่มใหญ่เล่มเล็ก และภาพวารสารฟ้าเดียวกัน “ฉบับราคาแพง” ตอนนี้ว่ากันว่าร่ำลือเล่มดังว่าขายได้สี่พันบาทด้วย ตอนปี54 เห็นรุ่นน้องซื้อเล่มดังกล่าวราคาพันบาท(พอดีไม่ได้ ถ่ายภาพ) ภาพที่ถ่ายหนังสือโลกทัศน์ชาวไทยลานนา(รายงานผลการวิจัยต่อThe southeast Asian studies Program The Institute of Southeast Asian Studies, Singapore ) ราคา 40บาท เชิงอรรถจิตวิทยา 60บาท รู้จักตัวเอง 60บาท พินบอลของนักเขียนดังอย่างฮารูกิ มูราคามิ 7oบ. พุทธสันติวิธีเชิงโครงสร้าง 60บ. นิทเช่ ฉบับการ์ตูน 100บ.Theory of the symbol 90บ. นั่นแหละ หนังสือหลายเล่ม และผมโพสต์หลายเรื่องด้วยกัน บางภาพ บางเรื่องยังไม่มีเวลาเขียน วันนี้มีเวลาเขียนเผยแพร่ก็โพสต์หลายอันละกัน ครับ

16.4
ผมได้รับข้อมูลส่งต่อมาภาพผมออกรายการองศาเหนือ ลุงบอยออกสื่อโดยเบื้องหลังถ่ายเดือนที่แล้ว จากผมบังเอิญไปดูนิทรรศการฯ เล่าแล้วยาวจริงๆ โดยเขาคุยสอบถามชื่อผม และเขาตั้งคำถามยากเยอะไม่ง่ายผมด้นสดพูดยาวกว่าคลิปถ่ายมากกว่านี้เขาตัดมาแค่นี้แล้วขอบคุณ

16.5
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2355 (ค.ศ. 1812) – วันเกิดหลวงปู่เงิน พุทธโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดบางคลาน (มรณภาพ 20 กันยายน พ.ศ. 2462) ในจังหวัดพิจิตร ผมไม่มีภาพวัดช่วงเวลานี้ ก่อนหน้าเคยไปมาแล้ว หลายวันก่อนสนทนาธรรมกับพระ ตามรูปภาพปริศนาธรรม ถามพระคำเรื่องสุขสันต์วันตาย ณ วัดดงป่าคำ แวะหาพระที่เป็นญาติบวชที่นั่น และผมกับแม่ร่วมทำบุญด้วย

16.6
ผมเผยแพร่บางรูปก่อนในหลายวันก่อนพ่อแม่ ญาติมาเชียงใหม่ธุระต่างๆ มีการเดินทางไปที่ต่างๆ ต่อมาผมถ่ายภาพแม่มาวัดเทพมณเทียร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชาวเชียงใหม่จะรู้จักกันในนาม “วัดแขก” เป็นเทวสถานที่มีองค์เทพมากมาย และหนึ่งในมหาเทพนั้นก็ย่อมมีองค์พระพิฆเนศ มหาเทพแห่งความสำเร็จ มีภาพองค์เทพแบบนูนต่ำ และมีเทวสถานบูชาศิวลึงค์แห่งพระศิวะ โดยภาพแม่ ณ องค์เทพ : พระพรหม

16.7
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอย ก่อนหยุดพักใช้เฟซฯอีกหลายวัน ขอจัดเพลงNot Alone เป็นกำลังใจให้คุณ พอดีได้ยินเสียงคนร้องไห้แถวที่พัก

20 กันยายน
อาลัย อำลา ผมเพิ่งทราบข่าวขอแสดงความเสียใจกับเพื่อน ผู้ร่วมงานวรรณกรรมในรวมเรื่องสั้นเล่มหนึ่งด้วยกัน https://www.facebook.com/raveetavan/posts/1530657213639096?pnref=story

20.2
20ก.ย.49, ปิดฉากตำนานเทพยากรณ์ หมอดูอีที มีท้าพิสูจน์อนาคต
วันนี้ในอดีตกลุ่มพันธมิตรฯนัดชุมนุมใหญ่วันที่ 20 กันยายน 2549 จะนัดรวมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย(กปปส.ก็เคยใช้ที่นี่ชุมนุม) แต่เกิดรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 ในคืนวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ย้อนทบทวนสมัยก่อนรัฐประหาร ซึ่งผมเคยเขียนบทความเกี่ยวกับการชุมนุมก่อนหน้า รัฐประหาร กับก่อนและหลัง19กันยา 49 เมื่อ10ปีผ่านไป (*) ก็จริงๆมีรายละเอียดเล่าจะยาว และบางภาพที่ผมเคยเผยแพร่ ก่อนหน้านี้ไม่เคยเขียนเพิ่มนิดๆในขบวนคนชุมนุมวันนั้นผมไม่ได้หลับเลยนั่งอยู่ที่เวทียาวกับรุ่นพี่คนหนึ่ง เจอเพื่อนชวนให้เป็นการ์ด อีกเล่าสั้นๆ ในความทรงจำ ต่อมารุ่งเช้าร่วมเดินขบวน ผมก็เจอกลุ่มพรรคแนวร่วมภาคประชาชน ซึ่งเล่าสั้นๆ หลังเหตุการณ์ผ่านไป11ปี

แต่ทบทวน.สัญลักษณ์สมุดไทย ที่สื่อถึงรัฐธรรมนูญประดิษฐานบนพานแว่นฟ้าของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก่อนและหลัง 19 กันยา 2549 ย้อนดูผมเคยเขียนถึงการอ้างเปรียบเทียบเรื่องdeja vu ทักษิณ กรณีจอมพลป.พิบูล-เผ่า VS สฤษดิ์ และผมเขียนเรื่อง60ปีรัฐประหารจอมพลป.ไปแล้ว (**) ซึ่งเรารับรู้ว่า ความเป็นมาลำดับเรื่องราวของ “ม็อบมีเส้น” อย่างม็อบพันธมิตรฯ และเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยา 2549 โดยเหตุว่าวันที่ 20 ก.ย. จะมีกลุ่มพันธมิตรมาจำนวนมาก ภายหลัง พลเอกสนธิ ให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่า เดิมวางแผนให้ดำเนินรัฐประหารในวันที่ 20 กันยายน เพื่อให้ตรงกับการเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ที่กำหนดแล้ว เขาอ้างถึง “ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในโปรตุเกส” ซึ่งมีการเดินขบวนต่อต้านรัฐบาล พร้อมกับรัฐประหารโดยกองทัพ ซึ่งโค่นล้มพระเจ้ามานูเอลที่ 2 แห่งโปรตุเกส(หรือการเปรียบการรัฐประหารนี้ว่า คือ การปฏิวัติคาร์เนชั่น (Carnation Revolution) ที่เมืองลิสบอล (Lisbon) ประเทศโปรตุเกส)

ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ถูกฉีกทิ้ง ทหารจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาเอง สัญลักษณ์รัฐธรมนูญตามภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไทย(***) โดยผมจับประเด็นใหม่ 20 ก.ย.49 มานำเสนอผ่าน ใน กรณีปิดฉากตำนานเทพยากรณ์ หมอดูอีทีอีกด้วย

เมื่อหลักการวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้หายไป นั่นคือ อำนาจของโหรต่อสื่อความเชื่อที่จะมีต่ออนาคตอย่างที่ผมเคยเขียนไว้มาก่อนหน้าแล้ว(****) แต่กรณีปิดฉากหมอดูอีที มีพลังจิต ตำนานเทพยากรณ์ (*****) กล่าวถึงทักษิณ 19 กันยา หรือ“มาร์คจะกลับมาเป็นนายกฯ อีกครั้งในปี 2016” หลังรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หมดวาระ แต่จนแล้วจนรอด เอาเข้าจริง ปัจจุบัน คสช. ก็ยังอยู่ และการเลือกตั้งก็ยังไม่เกิด เรื่องอย่างนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ หมอดูก็ยังต้องคู่กับหมอเดา ก็มีคนเคยจับผิดได้ว่ามีทำนายผิด (ยกตัวอย่างโหรคมช.******)

อย่างไรก็ตาม การเขียนขนาดสั้นให้เห็นใจความสำคัญ คือ นี่เป็นยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งสื่อข่าวสารสามารถหาข้อมูลทางเน็ตได้สะดวกง่ายดาย เสียดายความเชื่อไม่เปลี่ยนกันง่ายตามเทคโนโลยี ซึ่งมองในแง่ดีและร้ายอย่างสมดุล ผ่านอำนาจความเชื่อพร้อมความศรัทธาในเรื่องความยุติธรรมของสังคม ตามภาพประกอบเทวดา(หรือเทพ) ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะท้อนมองผ่านประวัติศาสตร์ และชะตากรรมภาพรวมของประชาธิปไตยไทย ให้พิสูจน์อนาคต

*ก่อนและหลัง19กันยา 49 เมื่อ10ปีผ่านไป

นั่งสมาธิ ณ สนามหลวง
http://akkaphon.blogspot.com/2010/11/blog-post.html
(วันนี้ในอดีต20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ และวันรัฐวิสาหกิจไทย)
** 26 มีนา 2520 หรือ 26 มีนา 2552: ผลกระทบของผีเสื้อ-กระแสแดงทั่วแผ่นดิน
https://prachatai.com/journal/2009/05/23918
60ปี รัฐประหารจอมพลแปลก

***ปัญหารัฐธรรมนูญ 2550: นิยายและความจริง ในภาพสะท้อนเราใกล้ชิดเส้นชัย
http://akkaphon.blogspot.com/2011/01/2550_02.html
(รัฐธรรมนูญ ถูกอุปมากระดาษทำลายง่าย )
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไทย กับวันประชาธิปไตยสากล

****วงเวียน 22 กรกฎาคม,สึนามิ,ภัยพิบัติ และดวงเมืองไทย

*****ในประเทศ : ปิดฉากหมอดูอีที โหรเบื้องหลังการเมืองไทย-เมียนมา แม่น & มั่ว ปี “61 มีเลือกตั้งหรือไม่?”
https://www.matichonweekly.com/column/article_54474
พรสวรรค์ที่แลกด้วยชีวิต! ตำนานเทพยากรณ์ “หมอดูอีที”
http://news.sanook.com/3476722/
(หมอดูเคยเล่ามีแม่เป็นเทวดามาบอกคำทำนาย)
เปิดคำทำนายสุดท้าย “หมอดูอีที” ก่อนสิ้นใจ! ไม่มีเรื่องสงครามโลก แต่พูดถึงเรื่อง..
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_505042
******ย้อนดูคำทำนาย”โหรวารินทร์” เรื่องไหนแม่น เรื่องไหนแป๊ก
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1428388460
ที่มา : มติชนออนไลน์
http://thaienews.blogspot.com/2015/04/blog-post_78.html
(ค้นเพิ่มเติม ยกตัวอย่างข่าวโหรฟันธงบิ๊กป้อมหลุดเก้าอี้ บิ๊กตู่นั่งนายกฯยาวถึงปี ’61)
โหรวารินทร์ แม่นจริงหรือ เคยทายผิดบ้างไหม ฉายาโหร คมช.ได้มายังไง?
https://pantip.com/topic/32802724

(ภาพประกอบจากวิกิพีเดีย:รูปคุณค่า ที่มีเทวดาอยู่จุดกึ่งกลางอย่างสมดุล มือเทวดาถือพระขรรค์ เป็นของมีคมสะท้อนอำนาจ และตราชั่ง สัญลักษณ์ความยุติธรรม มีภาพเยาวชนของชาติได้รับการศึกษาตามประชาธิปไตยฯลฯ)

Nuttakorn Vititanon เพิ่งเฉียดมา
หวัดดีพี่หรืออ.แบ๊งค์ ก็ผมนึกอยู่ว่าผมลืมเขียนใส่เครดิตที่มาของภาพหรือไม่ ในความทรงจำ ส่วนภาพเห็นงูหรือนาค และภาพที่มีรถถัง(รูปการต่อสู้) ทำให้ผมทบทวนอดีตที่เขียนงานศิลปะของภาพ : วันวาร…ราวรถถังสถาพร
https://blogazine.pub/column-archives/node/1824

20.3
ผมไม่ค่อยมีเวลาเขียนอะไรมากในช่วงนี้หลายวันก่อนผมถ่ายภาพแม่มาเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวง และวัดพระธาตุดอยคำ
Nattanane Chummy Kaa คุณแม่น่ารักและรักลูกมากกก
555 เมื่อผมไม่ได้เจอชุมมี่หลายปีมามีโอกาสเจอแม่ผมด้วย ขอบคุณที่ชมแม่ผม ในเม้นท์บอกย้ำแม่แล้วเรื่องชุมมี่หมอดูไพ่ยิบซี

20.4
ขายหนังสือ
หนังสือเด็กโบราณ 40บ. งานสัมพันธภาพ 40บ.การแสดงภาพเขียนศิลปินคนนั้น 40บ.Capital and modern social theory 40บ.อาเซียนใหม่ 50บ.ทหารเอกพระบัณฑูร 60บ.โรงเรียนนักเขียน 70บ.

20.5
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจ บอย จัดเพลงไทยประกอบละครทีวี:รากนครา เวอรชั่นอั้ม พอดีผมชอบการแสดงอั้มอายุแก่กว่าผมปีเดียวเองผมจะไม่เรียกพี่ และใครอายุน้อยกว่าผมไม่เรียกผมว่าพี่ก็ได้ไม่ยึดติดปล่อยวาง หรือเรียกลุงก็ได้555

25 กันยา
บรูไน สี่รัฐมาลัย(รัฐกลันตัน ฯลฯ) สหรัฐไทยเดิม(เชียงตุง ฯลฯ) ติมอร์
เมื่อวานในอดีต 24 กันยายน เจมส์ บรุค ได้ดินแดนจากสุลต่านบูรไน นี่เป็นการเปิดประเด็นประวัติศาสตร์ผ่านภาพแผนที่อดีต เน้นมากกรณีญี่ปุ่น ช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ต่อมาอาเซียนในปัจจุบัน ยกตัวอย่างบรูไน สี่รัฐมาลัย สหรัฐไทยเดิม(เชียงตุง) ติมอร์ ซึ่งวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2488 ส่งคืนสี่รัฐมาลัย ส่วนวันที่22 กันยายน พ.ศ. 2488 ไทยส่งคืนสหรัฐไทยเดิม (Saharat Thai Doem “Unified former Thai Territories”)เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นบุกไทย ฝ่ายไทยจอมพลแปลก เลือกญี่ปุ่น ฝ่ายไทยปรีดี ไม่เอา(ดูหนังพระเจ้าช้างเผือกและผมเขียนใน60ปีรัฐประหารจอมพลแปลก*) สะท้อนด้านหนึ่งได้ร่วมวงโดยไทยผนวกดินแดนแคว้นสหรัฐไทยใหญ่และรัฐเมืองพาน (เมืองปั่น) เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย ทั้งนี้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอ 12 อำเภอ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2486 มีการสถาปนาเจ้าฟ้าสิริสุวรรณราช ยสสรพรหมลือ เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงตุง และจัดการปกครองสหรัฐไทยเดิมเสมือนจังหวัดหนึ่ง

ทว่าหลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นแพ้สงคราม ไทยจำต้องส่งมอบรัฐเชียงตุง รัฐกะยาและรัฐเมืองพาน ให้กับกองพลอินเดียที่ 7 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2488 รัฐบาลไทยสมัยควง อภัยวงศ์ ได้คืนดินแดนส่วนนี้ให้กับสหประชาชาติ และวันเดียวกันนั้นได้มีการประกาศจากกรมบัญชาการทัพใหญ่ ว่ามีการเปลี่ยนชื่อ “สหรัฐไทยเดิม” เปลี่ยนกลับเป็น “แคว้นสหรัฐไทยใหญ่” ตามเดิม ต่อมาเจ้าฟ้าสิริสุวรรณราชยสสรพรหมลือ ที่ได้เป็นเจ้าฟ้าเชียงตุง จากการแต่งตั้งของไทย ในยุคเจ้าหลวงเชียงใหม่ไม่มีแล้ว หลังสงครามเจ้าฟ้าสิริสุวรรณราชยสสรพรหมลือ ก็สิ้นอำนาจ รายละเอียดยาวๆ ลองหาอ่านกัน

โดยผมยกตัวอย่างความสัมพันธ์เชียงใหม่กับเชียงตุง กรณีเจ้าฟ้าสิริสุวรรณราช ยสสรพรหมลือ (พรหมลือ ณ เชียงตุง) (ต้นสกุล ณ เชียงตุง ได้สมรสกับเจ้าทิพวรรณ ณ ลำปาง (พ.ศ. 2446-2532) และเจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่ (พ.ศ. 2453 – พ.ศ. 2534) เป็นราชโอรสองค์สุดท้ายในเจ้าแก้วนวรัฐ(สิ้นสุดเจ้าเชียงใหม่)) สมรสกับเจ้าสุคันธา ณ เชียงตุง ราชธิดาในเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าหลวงนครเชียงตุง เป็นต้น

ทั้งนี้ ผมก็เคยเขียนเรื่องเชียงตุง และงานเขียนที่น่าสนใจ ดูอ.นิธิ เขียนเปรียบเทียบเชียงตุงกับสามจังหวัดภาคใต้ เพิ่มเติมได้ รวมทั้งที่ผ่านมาผมเขียนต่อเนื่องการเปรียบเทียบไทยกับอาเซียน(**)

สี่รัฐมาลัย (Si Rat Malai ‘Four Malay States’)หรือสะกดว่า 4 รัถมาลัย
เมื่อไทย เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอง กับญี่ปุ่น ที่บุกยึดทั่วให้สี่รัฐมาลัยตามกล่าวมาก่อนหน้า ในอดีตเขตการปกครองหนึ่งที่เคยเป็นของประเทศไทย อันประกอบด้วยรัฐกลันตัน, ตรังกานู, ไทรบุรี และปะลิส โดยไทยได้มีการทำสนธิสัญญากับญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2486 หลังการประกาศมอบดินแดนทั้งหมดให้แก่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2486 ราชกิจจานุเบกษาระบุว่า

ฉะนั้น กลันตัน ตรังกานู ไซบุรี ปะลิส และบันดาเกาะที่ขึ้นอยู่ กับทั้งเชียงตุงและเมืองพาน จึงเป็นอันรวมเข้าในราชอานาจักรไทยตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2486 เป็นต้นไป

ซึ่งปัจจุบันทั้งหมดตั้งอยู่ทางตอนเหนือในอธิปไตยของประเทศมาเลเซีย หลังสิ้นสุดสงครามไทยต้องส่งมอบดินแดนส่วนนี้คืนอังกฤษ โดยข้าหลวงใหญ่ประจำสี่รัฐมาลัยได้ทำพิธีมอบสี่รัฐมาลัยคืนให้กับฝ่ายทหารอังกฤษ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2488 ข้อสังเกตทางภาคใต้ไม่มีแต่งตั้งเจ้าเหมือนเชียงตุง(เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์ทิพย์จักรพ.ศ. 2454 – ถึงแก่พิราลัย พ.ศ. 2486) เนื่องจากพระยาวิชิตภักดี (เต็งกูอับดุลกอเดร์ กามารุดดีน)หรือเชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์กลันตัน สิ้นสุดการปกครองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 ไม่มีอีกต่อไป

โดยเล่าเพิ่มเติม กรณี เกอดะฮ์ (มลายู: Kedah, قدح) หรือ ไทรบุรี(ไซบุรี) มีชื่อเฉลิมเมืองเป็นภาษาอาหรับว่า ดารุลอามัน (“ถิ่นที่อยู่แห่งสันติภาพ”) เป็นรัฐหนึ่งในประเทศมาเลเซีย เป็นบ้านเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีมหาธีร์ มูฮัมหมัด ส่วนรัฐกลันตัน ที่มีเมืองโกตาบารู(ชื่อเมืองมีคำว่าใหม่เหมือนเชียงใหม่) ซึ่งราชวงศ์กลันตัน ก็มีปกครองมาเลเซีย และเชื้อราชวงศ์ทางภาคใต้ ก็มีสัมพันธ์กับสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน ตวนกู อิสมาอีล อิบนี อัลมาร์ฮูม สุลต่าน ยะห์ยา เปตรา(***)

ปัจจุบันมาเลเซีย (มาเลเซีย: Malaysia) เป็นประเทศสหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (federal constitutional monarchy) ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยรัฐ 13 รัฐ และดินแดนสหพันธ์ 3 ดินแดน แต่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย ยังมีปัญหาออุปมาไฟใต้ ว่ากันว่าเหตุระเบิดที่ยะลา 22 กันยายน พ.ศ. 2520 สมาชิกขบวนการพูโลได้ประชุมกันถึงแผนการดังกล่าวหลายครั้ง ที่ตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

ดังนั้น ผมยกตัวอย่างภาพจากแผนที่ญี่ปุ่น(****) ยึดครองหลายประเทศ สหรัถไทยเดิม สี่รัฐมาลัย ติมอร์ มะละกา ฯลฯ ยกตัวอย่างเด่น ซึ่งประเทศเหล่านี้ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของหลายชาติ ยกตัวอย่างที่เด่น คือ โปรตุเกส เคยปกครองบางส่วนของมะละกา หรือมาเลเซีย ติมอร์ หรือติมอร์-เลสเต (โปรตุเกส: Timor-Leste) กรณีจากภาพใหญ่ส่งครามโลกสู่ภาพน้อยของไทย วันที่23 กันยายน พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) – ข้าหลวงใหญ่ประจำสี่รัฐมาลัยของไทย ได้ทำพิธีมอบสี่รัฐมาลัยให้กับฝ่ายทหารอังกฤษ ด้วย

อย่างไรก็ตาม ผมเปรียบเทียบกรณีดังกล่าว โดยโฟกัสยกตัวอย่างต่อมาติมอร์ กว่าจะหลุดจากการปกครองเป็นอาณานิคมโปรตุเกส ได้หลังปฏิวัติคาร์เนชั่น ปี2517 และภายหลังโปรตุเกสถอนตัวออกไปเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยมิได้จัดการปกครองให้แก่ติมอร์ตะวันออกแต่อย่างใด เป็นเหตุให้ประเทศอินโดนีเซียได้ส่งทหารเข้ายึดครองติมอร์ตะวันออกโดยผนวกเข้าเป็นจังหวัดที่ 27 ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้ยึดครองติมอร์ตะวันออกเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) ต่อมาการต่อสู้ติมอร์ต่ออินโดฯ อีก ในวันที่30 สิงหาคม ต่อมา พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) – ชาวติมอร์ตะวันออก ลงประชามติแยกตัวเป็นอิสระจากอินโดนีเซีย หลายปีต่อมาเกิดระบอบทักษิณ มีที่แปลกต่อมาไทยแลนด์เปรียบเทียบกับโปรตุเกสในปี2549(*****) ตามประวัติศาสตร์ในอดีต 22 ก.ย.2560 เกิดเหตุลอบวางระเบิด อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ต่อมาอนาคตประเทศไทยสามจังหวัดชายแดนใต้ จะเป็นอุปมาไฟไหม้ ต้องดับให้ได้ ทางออกสหพันธรัฐแบบมาเลเซีย หรือ จะเป็นทางออกแบบติมอร์ แล้วแต่ประชาชนไทย

*60ปี รัฐประหารจอมพลแปลก

(22 กันยา ถือว่าเป็นวันปลอดรถ (World Car Free Day) วันแรดโลก วันที่ 22-23 กันยายนของทุกปี เป็นวันศารทวิษุวัต)

**นิธิ เอียวศรีวงศ์ : มองเมียงเชียงตุง ตอน2 [การยึดครองของกองทัพไทยและการเซงลี้อาวุธ]
https://www.matichonweekly.com/featured/article_48153
(ดูเพิ่มเติม บ. บุญค้ำ นามปากกาของนาย บุญสิงห์ บุญค้ำ ผู้แต่งหนังสือ “เที่ยวเมืองเชียงตุงและแคว้นสาละวิน” และอื่นๆ)
นิธิ เอียวศรีวงศ์ : มองเมียงเชียงตุง (ตอน3 การยึดครอง-ถอนทัพทหารไทย)
https://www.matichonweekly.com/featured/article_48785
(หอมนวล ไกด์สาวสวยที่อ.นิธิ กล่าวถึงถ้าผมจำไม่ผิดชื่อเดียวกับไกด์ที่ผมเคยไปเชียงตุง และรถตู้ของพวกผมเกือบพลิกคว่ำด้วย)
การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ

***ประมวลภาพ สุลต่านรัฐกลันตัน ได้รับการประกาศเป็นกษัตริย์องค์ใหม่มาเลเซีย
14 ธ.ค. 2559 11:53 อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/810812
สถาบันกษัตริย์ของมาเลเซีย : การต่อสู้เพื่อความชอบธรรม
https://kyotoreview.org/issue-13/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80/

****หนังสือSIAM MAPPEDฯ กล่าวถึงแผนที่ของมาร์โคโปโล และดูเพิ่มเติมที่ผมเขียนถึงหนังสือของมาร์โค โปโล

(นักเดินทางอีกคน ที่น่าสนใจคนไทยเรียกชื่อว่าเย สัปบุรุษ ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2384 (ค.ศ. 1841) – สุลต่านแห่งบรูไน ยกรัฐซาราวะก์ให้ เซอร์ เจมส์ บรุค นักสำรวจชาวอังกฤษ ซึ่งต่อมาได้เป็นราชาผิวขาวผู้ครองดินแดนซาราวะก์ ต่อมาอยู่ในมาเลเซีย)

*****20ก.ย.49, ปิดฉากตำนานเทพยากรณ์ หมอดูอีที มีท้าพิสูจน์อนาคต
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000577118415&hc_ref=ARR2YHecTsePA8mBDhbHdSnTykgGRl_8VYQEBlop4pKtX7OY4VDQZmHUhHJkgUZ_6mg
การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ

(กบฏ 26 มีนาคม 2520 เกิดก่อน ระเบิด ยะลา 22 กันยา 2520 ต่อมา20 กันยา 2560 พระมหาอภิชาต สึกแล้ว หลังถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเเละสอบสวน คาดเหตุ พระเป็นผู้ที่แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อศาสนาอิสลามเเละการก่อเหตุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผมเคยเขียนถึงตอนนี้มีข่าวดังกล่าว)

25.2
ผมเดินทางไปต่างจังหวัดอีกแล้ว ทำธุระ ทำให้ผมไม่ค่อยมีเวลาเขียนอะไรมากในช่วงนี้ และไม่ได้เข้าเฟซฯบ้าง ตามภาพประกอบบรรยากาศจากรถทัวร์เห็นภูเขา น่าเสียดายตามแผน ซึ่งผมวางแผนไว้ไม่ได้ไป ที่งานศพ ในจ.ราชบุรี ที่มิตร ภาพของผู้เคยร่วมงานวรรณกรรมตามที่เล่าไว้ด้วยครับ

25.3
ขายหนังสือ
ผจงถ้อยร้อยเรียง 100 บ. ตำนานวัดและเทพเจ้าจีน 80 บ. ความทรงจำอันยิ่งใหญ่ของฟรานซ์ เบคเคนบราวน์ 40บ. กวีนิพนธ์ 70บ.นิทานลีโอนาร์โด ดาวินซี 70บ.วาทะหลวงวิจิตรวาทการ 70 บ.Living on the Edges: Cross-border Mobility and Sexual Exploitation in the Greater Southeast Asia Sub-regionPrice: US$ 15.00 (600 baht)ลดเหลือ 150บ.

Wathinee Khumsaeng อยากได้ตำนานวัดและเเทพเจ้าจีน ค่ะ
ได้ครับ^^
นิติพงศ์ สำราญคง นิทเช่มีป่าว
อรรคพล สาตุ้ม นิทเช่ ที่มีฉบับการตูน์ กับเทวาสายันต์ ครับ

25.4
ข่าววันสิ้นโลก 23 ก.ย. 2560 แต่ผมมีมีดหมอของหลวงพ่อฤาษีลิงดำสะสมไว้ตามรูป ซึ่งผมมีชีวิตเรียนรู้ความทุกข์ ความสุข มองโลกแง่ดี ไม่อยากให้หายนะ เนื่องจากผมเคยไปวัดตอนเด็ก ต่อมามีข้อมูลทางเน็ตว่ามีดโต้ชาตรี มีดหมอชาตรี หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (พระราชพรหมยาน) วัดท่าซุง อุทัยธานี สุดยอดแห่งมีดหมอยุคปัจจุบัน..ขึ้นชื่อว่าชาตรี หลวงพ่อได้พูดไว้ถึงอานุภาพว่าถึงที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ 10 ประการ นิวเคลียร์ และภัยแห่งไสยเวทย์ทั้งหลาย ปัจจุบันหายากมากเพราะของไม่มีเพียงพอกับความต้องการ มีดโต้เล็กนั้นมีเคล็ดการใช้ที่น่าพิศวงมาก ดีทั้งชื่อและพุทธคุณ ปัจจุบันมีของเลียนแบบมาก( แต่ตอนนี้ผมมีอุปสรรคเทคโนโลยีต่างๆ โทรศัพท์มือถือ ไลน์)บอย พิจิตร ไม่ใช่บอยท่าพระจันทร์

สุชาติ สุริยวงศ์ ส่งมาให้ผมเช็คครับ
ขอบคุณ ท่านเซียนสุชาติ ที่จะเช็คให้ว่าของจริง ก็ดีมีอาคมอยากรู้ว่าครอบคลุมวิธีใช้ป้องกันมนุษย์ต่างดาว เพราะผมนั่งรถทัวร์มามีฉายหนังที่ดูแล้วเรื่องArrival ผู้มาเยือน เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว555
http://www.majorcineplex.com/news/review-arrival
สุชาติ สุริยวงศ์ แช็คแล้วไม่คืนนะจารย์ 😂😂😂
555 บาป
As Parnupong Chansaart ขอเถอะ จาร์ย 55
ขอฟรีเลยเหรอ ฮร่าๆ สมัยเป็นเด็กต้องไปฝึกนั่งสมาธิฝึกแนวมโนมยิทธิ ที่วัดตั้งนานกว่าจะนำมาบูชา
No Man’s Land Taotawin สวยมากค่ะ
ขอบคุณที่ชมมีด ครับพี่หรืออ.เนตรดาว ไม่ได้มีโอกาสเจอได้คุยทางเฟซฯ นานๆครั้งก็ยังดีในหลายปีที่ไม่ได้เจอกัน ครับ^^
Wathinee Khumsaeng
ประเด็นในการโพส คือ อะไร คะ น้อง เรื่องมีด หรือเรื่อง มือถือมีปัญหาคะ โพสหลายอย่่า่งอ่านแล้ว งง ค่ะ น้อง
ครับพี่หรืออ.วาทินี ประเด็นในการโพส คือ มีด คุ้มครองครอบคลุมโชคดีโดยรวมตัวผม ตอนนี้มีอุปสรรค(ปัญหา)มือถือ ไลน์ ถ้ารู้อนาคตก็ดี จะได้ไม่มีอุปสรรค เพราะวันนี้มือถือไลน์เก่าก็ใช้ได้มีไลน์ใหม่ด้วย จากของดีมีดจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เป็นพระ ที่มีการพยากรณ์เชื่อมพุทธทำนาย รู้อนาคตอยากเขียนยาวกล่าวนี้ไม่มีเวลาเขียนโพส ครับ

Pharit Pathomthat มีลงอาคมแบบเอาไปสู้กับนิวเคลียร์คิมจองอึนได้ใช่ไหมฮะ

คำถามตอบยากเดาว่า1.ถามเล่นๆ ก็ป้องกันได้วัตถุมงคลนี้ ข้อมูลในเน็ตบอกป้องกันภัยนิวเคลียร์ น่าจะได้ละมั้ง น่าจะสู้ได้ 2.ถามกึ่งทีเล่นทีจริง ด้านที่จริงแล้วก็รอพิสูจน์ มีคนเคยเสนอว่าคิมจองอึน เกิดยิงขีปนาวุธมาไทย จะเกิดอะไรขึ้น ก็คิมจองอึน ทำให้คิดว่าการกดปุ่มระเบิดอยู่ในมือคนที่คิดทำลายโลกหรือไม่ ยิงไปทั่วความผิดพลาดของเกาหลีเหนือ หรือคอมมิวนิสต์แห่งเดียวในโลก ที่มีการสืบทอดมรดกอำนาจจากปู่มาพ่อสู่คิมจองอึน แต่ไกลห่างใกล้ก็เกาหลีใต้วันนี้วันกองทัพเค้าก็กังวล ส่วนไทยใกล้เรามุสลิมโรฮิงญา การต่อสู้ ในพม่า ใกล้เราอีกข่าวระเบิดเมื่อวานที่ภาคใต้ นี่แหละมนุษย์เรามีเรื่องได้ฮะ
https://mono29.com/episode/107665.html

25.5
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอย จัดเพลงแด่วันคล้ายวันเกิดจิตร ภูมิศักดิ์ ในวันนี้เป็นเพลงที่ประพันธ์โดย จิตร เพลงแสงดาวแห่งศรัทธา

อิฐ สิทธิราษฎร์ ม่ายมาวววววววววว
555 หวัดดีคุณอิฐไม่ได้คุยกันนานภาพจิตร มีอ.ชูศักดิ์ ผู้เคยเข้าป่ากล่าวไว้แล้วสัมภาษณ์ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ‘บุหรี่’ ที่หายไปของ ‘จิตร ภูมิศักดิ์’
https://prachatai.com/journal/2016/05/65618
ผมสนใจสัมภาษณ์ หรือสนใจเขียนบทความ :อ.ชูศักดิ์ กับบุหรี่ ในภาพประกอบประวัติอาจารย์ ที่ไม่ธรรมดาทั่วไป(จากที่เคยเจอตัวจริงเคยสอบถามความรู้เรื่องวรรณกรรมทางเมล์)555
http://englit-tu.com/lecturers/chusak-pattrakulvanit/

27 กันยา
ภาพการเดินทางทบทวนความทรงจำ
ช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาเขียนอะไรเท่าไหร่ จากเดินทางทำธุระ และภาพส่วนใหญ่การเดินทางใช้ภาพจากโทรศัพท์มือถือ โดยเส้นทางพิจิตร ระหว่างนครสวรรค์ คิดถึง แผนที่ ชีวิตที่บางคนกล่าวว่าชีวิตคือโรงละคร นี่ผมมีภาพประกอบเมือง บ้านเก่า ภายในโรงหนังเก่า(*)

เมื่อผมนึกถึงความทรงจำในหลายเรื่องหลายปีก่อนผมรู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งขายหนังสือ ซึ่งรู้จักกับอ.สุธาชัย โดยรุ่นพี่คนนั้นบอกให้ผมน่าจะยึดอาชีพขายหนังสือ ในแง่ความทรงจำผมถือโอกาสโหมดจริงจังหน่อย ไว้อาลัยแด่อ.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ(**) ที่เคยเขียนถึงจิตร ภูมิศักดิ์ ซึ่งอาจารย์ เคยเข้าป่า ต่อมาทำวิทยานิพนธ์เรื่อง กระบวนการทางการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2490-พ.ศ. 2500)เป็นอีกคนที่ผมไม่เคยเจออ.ยิ้ม ในความสนใจจากอดีตการรับรู้ฟังรุ่นพี่คนขายหนังสือที่เป็นบก.พิมพ์วิทยานิพนธ์นี้ให้ในครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก และคนพิมพ์กะขายใช้กระแสยุคปี34-35“ แผนชิงชาติไทย “ คู่มือ ร.ส.ช. พลิกปูมตำนานแห่งอำนาจของกลุ่มการเมืองต่างๆ

โดยสิบปีที่แล้ว ก็ได้คุยกับอ.ชาตรี มีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรรมของคณะราษฎรฯ เป็นอ.สุธาชัย ในบทสัมภาษณ์ที่ผมได้เผยแพร่ในสื่อประชาไท(***) มีกรณีเรื่องการทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาดีก็ดีไปอย่างที่เรารู้กัน ถ้าเราเคยทำวิทยานิพนธ์ อีกด้านทำวิทยานิพนธ์เน้นคนคิด คนทำเอง และประเด็นวิทยานิพนธ์มาสู่สิ่งพิมพ์ ส่วนมากมีคำกล่าวมานานไม่เป็นประเด็นใหม่ สื่อสิ่งพิมพ์ไม่ง่ายจะพิมพ์วิทยานิพนธ์บางเล่ม

จึงอยู่บนชั้นของห้องสมุด มีงานดีๆบางเล่มก็ไม่ได้พิมพ์จากสนพ.หลายปัจจัยกล่าวยาวกับกล่าวซ้ำปัญหาทุนนิยมการพิมพ์ ซึ่งยกตัวอย่างเล่ามาสะท้อนข้อดีสื่อใหม่ยุคดิจิทัลหรือดิจิตอล ก็อย่างงานในสื่อประชาไท ที่เผยแพร่ และผมยังได้เก็บงานบางส่วนไว้ในเผยแพร่คลังบล็อกทางเน็ต

นั่นแหละผมเล่าสั้นๆ จากประสบการณ์ที่ขายหนังสือ เคยร่วมหุ้นทำสนพ. ทำสื่อ และคิดถึงเพื่อนที่ร่วมทางวรรณกรรม ที่เสียชีวิตไปได้กล่าวไว้ สิ่งที่ผมลืมไม่มีคลังบล็อกงานวรรณกรรมเผยแพร่ไว้ หรือจะรอการพิมพ์ได้ค่ารวมเล่ม เล่าไว้ชีวิตอย่าไปยึดถือปล่อยวาง หลายเรื่องในชีวิตด้วย

*ภาพโรงหนังเก่า

**ดูประวัติเพิ่มเติมวิกิพีเดีย
***สัมภาษณ์ชาตรี ประกิตนนทการ: “เพดานความคิดในสถาปัตยกรรรมของคณะราษฎรกับสังคม”
https://prachatai.com/journal/2007/10/14669

28.2
“เหรียญร.5 ร.6 สัญลักษณ์ช้างสามเศียร” ส่วนหลวงพ่อเงิน”(รวมเลี่ยมทองแล้ว ราคา 6,000 บาท)
เนื่องจากผมเผยแพร่ของสะสมวัตถุเก่า มีไว้ครอบครองกรณีเหรียญความสนใจส่วนตัวเขียนบทความบางด้าน เช่น วิชาการเหรียญ(*) ทำให้ตอนนี้แนวธุรกิจผมคิดง่ายๆตั้งฉายาแบบบอย ท่าพระจันทร์ โดยบอย เชียงใหม่ อาจจะเลียนแบบอ.ราม วัชรประดิษฐ์ อดีตอาจารย์ประวัติศาสตร์ ม.นเรศวร(พิษณุโลก) สุดยอดแฟนพันธุ์แท้พระเครื่อง มีข้อมูลทางเน็ตพูดถึงดูพระเครื่องเรื่อง วิธีการศึกษาพระเครื่องพระบูชา เหรียญคณาจารย์และเครื่องรางของขลังนั้นเป็นวิธีการที่มีมาตรฐานมีลักษณะคล้ายกับการศึกษาวัตถุโบราณ เนื่องจากต้องอาศัยวิธีการทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประติมานวิทยาและมานุษยวิทยา เข้ามาตรวจสอบทำให้การดูพระและวัตถุมงคลกลายเป็นสิ่งที่มีหลักฐานด้วย

*วัฒนธรรมเดินได้ / อรรคพล สาตุ้ม. วิชาการเหรียญ
เนชั่นสุดสัปดาห์
http://library2.parliament.go.th/news/content-nw/html/2556/nw20130621.html
(ข้อมูลวิชาการเหรียญ มีฐานข้อมูลจากบทความหนังพระเจ้าช้างเผือก)

สุชาติ สุริยวงศ์ รับร.6ครับ ^^
จริงๆ ผมนำมาจัดแสดงบนเฟซฯ ผมไม่กะปล่อยอย่างที่ผมเคยเล่าให้คุณสุชาติฟังว่าผมมีเหรียญนี้แหละ ถ้าสนใจจริงค่อยเจอกันคุยกันอีกครั้ง ครับ

28.3
ขายหนังสือ
วันนี้ขายหนังสือ 1.ฟ้าเดียวกัน ฉบับนี้มีสัมภาษณ์อ.เบน มีบทความเกี่ยวกับมุสลิมฯ สะท้อนปัญหาภาคใต้ โดยรุ่นน้องกับผมเขียนด้วย ฯลฯ 90บ.(*) 2.ถนนหนังสือ หน้าปกกอร์กี้ เล่มละ 70บ. 3.ถนนหนังสือว่าด้วยกรรมกรในวรรณกรรม 70บ. 4.นิตยสารทางเลือกว่าด้วยการศึกษาฯ และการตลาดเพื่อสังคม 60บ. 5.นิทานศรีลังกา 60บ. 6.ทฤษฎีและความรู้ในยุคโลกาภิวัฒน์. วิถีทรรศน์ ชุดโลกาภิวัฒน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 (2544) ฉบับนี้ยุคศรีอาริยะ เขียนดีน่าสนใจตรงเสนอทฤษฎีขึ้นมาเองไม่ได้จากนักวิชาการฝรั่ง รวมทั้งรวมบทความนักวิชาการชื่อดังอ.ผาสุก พงษ์ไพจิตร อ.ธเนศ เจ้าพ่อโพสต์โมเดริน์(**) 70บ. 7.The Encyclopedia of Sculpting Techniques 60บ. 8.การเขียนสีน้ำ มีคติพจน์ ถ้าไม่เดินทางพันลี้ ไม่อ่านหนังสือนับหมื่นเล่ม ไฉนจะเขียนภาพได้ดีเล่า(คล้ายกับคนเก่งเดินทางหมื่นลี้ อ่านหนังสือหมื่นเล่ม…แนวปริมาณสู่คุณภาพ) ราคา 100บ.

*ข้อมูลเพิ่มเติมวารสารฟ้าเดียวกันฉบับนี้
http://www.sameskybooks.net/journal-store/02-3/
**ข้อมูลเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเศรษฐศาสตร์การเมือง : จากสุภา ศิริมานนท์ถึงวันพรุ่งนี้รื้อถอนระบบคิดบนหนทาง post-marxism/post-modernism/new anarchism
http://library.ap.tu.ac.th/dublin.php?ID=13399130829
อ่านฟรีเรื่องโพสต์โมเดริน์ฯ
http://v1.midnightuniv.org/midschool2000/newpage19.html

28.4
การสะสมความทรงจำไทยแลนด์…ติมอร์…
วันนี้ครบรอบ100ปี ธงไตรรงค์สยามหรือไทย เมื่อวาน 27 กันยายน ยิ่งลักษณ์ถูกตัดสินจำนำข้าว และเมื่อวานในอดีตวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) – ประเทศติมอร์-เลสเตเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 191 ของสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ โดยมีพิธีรับรองในที่ประชุมใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
โดยทบทวนกล่าวอย่างย่อๆไทย จากเปลี่ยนธงสัญลักษณ์ ที่มีช้างเผือกเป็นธงไตรรงค์(*) ถึง2475 ธงยังอยู่แบบเดิม มีสัญลักษณ์การจัดแสดงฉลองรัฐธรรมนูญบนภูเขาจำลองแทนเขาพระสุเมรุ(ไตรภูมิ) ในแง่วางรากฐานรัฐไทย อย่างที่ผมเคยเขียนแล้วมาต่อเนื่องยกตัวอย่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 การทำสงครามเป็นการทำแผนที่ด้วย(ยกตัวอย่างกรณีญี่ปุ่นกับแผนที่ภาพบูรไน ติมอร์ ฯลฯไปแล้ว มีรัฐซาราวะก์ ที่เมืองกูชิงความหมายตรงกับแมว : Kuching)

กรณีวันเวลาผ่านไปไทยเปรียบเทียบกับอดีตติมอร์(ที่ผมเขียนบางส่วน) เคยเป็นส่วนหนึ่งอินโดนีเซีย ที่มีเมืองเปกันบารู(Pekanbaruชื่อเมืองมีคำว่าใหม่เหมือนเชียงใหม่ของไทย**) ต่อมาตั้งประเทศ แยกจากอินโดนีเซีย เกิดปัญหาความมั่นคงในประเทศ

ความวุ่นวายได้เริ่มขึ้นในติมอร์-เลสเต เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 หลังจากที่การชุมนุมเพื่อสนับสนุนทหารติมอร์-เลสเต 600 นาย ซึ่งถูกปลดออกจากราชการ เนื่องจากหนีทัพกลายเป็นการจลาจลที่มีผู้เสียชีวิต 5 คน และมีมากกว่า 20,000 คนที่หนีจากบ้านของตัวเอง

การต่อสู้อันรุนแรงทหารที่สนับสนุนรัฐบาลกับทหารฟาลินติลที่ไม่พอใจได้เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 แม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจน แรงจูงใจเบื้องหลังการต่อสู้ คาดว่าจะเป็นการกระจายของกองทุนน้ำมัน และการจัดการไม่ดีของกองทัพและตำรวจติมอร์-เลสเต ซึ่งรวมถึงตำรวจอินโดนีเซียเดิมและกบฏติมอร์เดิม นายกรัฐมนตรีมารี อัลกาตีรี ได้เรียกความรุนแรงนี้ว่าเป็นการรัฐประหาร และได้ยอมรับความช่วยเหลือจากกองทัพจากต่างประเทศหลายชาติ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ประเทศออสเตรเลีย โปรตุเกส นิวซีแลนด์ และมาเลเซียได้ส่งทหารมายังติมอร์-เลสเตเพื่อปราบปรามความไม่สงบ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ประธานาธิบดีชานานา กุฌเมา ได้ขอร้องอย่างเป็นทางการให้นายกรัฐมนตรีมารี อัลกาตีรี ลาออก ซึ่งสมาชิกพรรคเฟรตีลินส่วนใหญ่ได้ข้อรองให้นายกรัฐมนตรีลาออก โดยกล่าวหาว่า ได้พูดเท็จเกี่ยวกับการกระจายอาวุธให้พลเรือน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549 นายกรัฐมนตรีมารี อัลกาตีรี ได้ลาออกโดยกล่าวว่า เป็นไปเพื่อหลีกเลี่ยงการลาออกของประธานาธิบดี ฌูแซ รามุช-ออร์ตา ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2549(***)

แน่ละ การเปรียบเทียบติมอร์ กับไทย ย่อมมีความแตกต่างไม่มีประเทศโปรตุเกส มาเลเซีย ฯลฯ มาช่วยเหมือนติมอร์ กรณีไทยจากสนธิ บุญฯ ได้กล่าวเปรียบโปรตุเกส ซึ่งติมอร์เคยเป็นอาณานิคม ต่อมาแยกดินแดนจากอินโดนีเซีย หลังจากรัฐประหารปี2549 ที่มีปัญหาการเมืองในติมอร์ ส่วนไทย ก็พันธมิตรยังมาเคลื่อนไหว ต่อมามีเพิ่มเป็นกปปส. สิ่งที่พันธมิตรทำวันนั้นก็เหมือนการจุดเทียนเล่มแรก หากคิดไปถึงวันนั้นผมภูมิใจกับที่ได้ทำหน้าที่ หากไม่มีวันนั้น ก็คงไม่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันนี้ นายสมเกียรติ กล่าวไว้ หลังจากโดนคดียึดสนามบิน เมื่อไม่กี่วันก่อน(****)

เมื่อกรณียิ่งลักษณ์ถูกตัดสินจำคุกในเมื่อวานก่อนหน้าจากการหนีของยิ่งลักษณ์ (หรือทักษิณ เชื้อเจ้าเชียงใหม่ ดูเพิ่มเติมเชื้อจีน*****) ซึ่งผมเคยเขียนมาต่อเนื่องบางแง่มุมแล้ว ในแง่กาลเวลาผ่านประวัติศาสตร์(******) จากอดีตของติมอร์-เลสเต (โปรตุเกส: Timor-Leste) หลังปฏิวัติคาร์เนชั่น ปี2517 และภายหลังโปรตุเกสถอนตัวออกไปเมื่อปี พ.ศ. 2518 ใช้เวลายาวนาน ต่อมา พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) – ชาวติมอร์ตะวันออก ลงประชามติแยกตัวเป็นอิสระจากอินโดนีเซีย เปรียบเทียบไทยหลายปีต่อมาเกิดระบอบทักษิณ มีที่แปลกต่อมาไทยแลนด์เปรียบเทียบกับโปรตุเกสในปี2549 ต่อมารัฐประหารในปี2557 ชวนให้สะสมความทรงจำไว้

ดังนั้น ภาพรวมไทยแลนด์เปรียบเทียบติมอร์ ในอาเซียน และโลกาภิวัตน์ สิ่งที่ผมทบทวนความทรงจำกังวลเหตุการณ์วางระเบิด แยกราชประสงค์ แต่ที่แน่ๆต่อมาก็ว่าไทยแลนด์ จับแพะ ในแง่ที่ความรุนแรง ที่รัฐไม่อาจจัดการได้ ไม่ว่าภาคกลางในกรุงเทพฯ ภาคใต้ระเบิดปี59 ที่จับได้ปีเดือนพฤษภาคม 60 และเหตุวันที่ 22 ก.ย.2560 เกิดเหตุลอบวางระเบิด อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี หรือระเบิดจะไม่เกิดขึ้นอีก…(จุดไข่ปลา) จงค้นหาคำตอบในเวลาอนาคตกันต่อไป

*ดูเพิ่มเติม Siam mappedฯ
(หนังพระเจ้าช้างเผือก กล่าวถึงธงช้าง)
**ดูชุมชนจินตกรรมฯ บทความทรงจำกับหลงลืม ในพื้นที่ใหม่และเก่า
***ติมอร์ ในวิกิพีเดีย
****พธม. ยันกำลังใจดี มีโอกาสจะลุกสู้ต่อ
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/773853
*****บันทึกความรักข้ามพรมแดนชาติพันธุ์-ร.ศ.130
http://akkaphon.blogspot.com/2015/01/blog-post_29.html
คดีจำนำข้าว : ศาลตัดสินจำคุก 5 ปี ยิ่งลักษณ์ ไม่รอลงอาญา
http://www.bbc.com/thai/thailand-41409927
******บรูไน สี่รัฐมาลัย(รัฐกลันตัน ฯลฯ) สหรัฐไทยเดิม(เชียงตุง ฯลฯ) ติมอร์

20ก.ย.49, ปิดฉากตำนานเทพยากรณ์ หมอดูอีที มีท้าพิสูจน์อนาคต
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000577118415&hc_ref=ARR2YHecTsePA8mBDhbHdSnTykgGRl_8VYQEBlop4pKtX7OY4VDQZmHUhHJkgUZ_6mg
การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ

(กบฏ 26 มีนาคม 2520 เกิดก่อน ระเบิด ยะลา 22 กันยา 2520 ต่อมา20 กันยา 2560 พระมหาอภิชาต สึกแล้ว หลังถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเเละสอบสวน คาดเหตุ พระเป็นผู้ที่แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อศาสนาอิสลามเเละการก่อเหตุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผมเคยเขียนถึงตอนนี้มีข่าวดังกล่าว)
การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ

(ภาพประกอบภาพแผนที่ ธงชาติ อาเซียน การแต่งกาย คำทักทาย แผนที่ผลงานผม รวมกับภาพแผนที่ต่างๆ หาได้ตามเน็ตทั่วไป มีที่เคยเผยแพร่แล้วมาผลิตซ้ำความทรงจำสะสมไว้กันลืม)

28.5
ชีวิตประจำวันแมวหลับแล้ว บอย หยุดใช้เฟซฯ ลา…ราตรีสวัสดิ์ ด้วย 55555
แมวชื่อนิล หรือชื่อเล่นที่ตั้งเล่น อากาธา คริสตี้

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ ชลประทาน ภัยพิบัติน้ำท่วม ความปลอดภัย สื่อและช้างเผือก

1 สิงหา
ชลประทาน และภัยพิบัติน้ำท่วม
วันนี้ในอดีต1 สิงหาคม พ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938) – ก่อตั้งวิทยาลัยการชลประทานในสมัยนั้นคือ โรงเรียนช่างชลประทานประเทศไทย
เมื่อ “การชลประทาน” หมายความว่า “กิจการที่รัฐบาลจัดทำเพื่อส่งน้ำ จากทางน้ำหรือแหล่งน้ำไปใช้ ในการเพาะปลูก และหมายความถึงการป้องกันการเสียหายแก่การเพาะปลูกอันเกี่ยวกับน้ำ ทั้งรวมถึงการคมนาคมทางน้ำ ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานนั้นด้วย” ซึ่งจะเห็นว่า การชลประทานในพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ นอกจาก จะหมายถึง การส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกแล้ว ยังให้หมายรวมถึงกิจการประเภทอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก อีก 3 ประเภท คือ การเก็บน้ำ การระบายน้ำและการบรรเทาอุทกภัย(*)

ต่อมากาลเวลาผ่านไป ได้ประสบกับภัยพิบัติน้ำท่วม จากภาพที่สกลนคร(**) ผลกระทบของรัฐโดยนายกฯทหาร ต้องบริหารจัดการน้ำที่ผมได้เคยเขียนไว้มาต่อเนื่องเรื่องน้ำท่วมภาคใต้ถึงต้นปี2560(***) และแง่มุมความเชื่อต่อภัยพิบัติ(****) ในด้านข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์อย่างเขื่อน เก็บกักน้ำ หรือปัญหาน้ำท่วมทางภาคอีสานการหาทางระบายน้ำลงแม่น้ำโขง(*****)

ซึ่งประเด็นภัยพิบัติน้ำท่วม สิ่งแวดล้อมอย่างองค์รวม(******) กล่าวกันยาวแน่ ในแง่ภาพรวมแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ป้องกันลมพายุฝนในอนาคตนี้ไว้ก่อนความทรงจำของรัฐทหารสั้น หลงลืม แน่ละคนไทยไม่ได้ความจำสั้น เตรียมกางเกงขาสั้นแบบไทย(*******)ไว้ด้วย

*ดูเพิ่มเติมความหมายของการชลประทาน เช่น การไฟฟ้าพลังน้ำ
http://ridceo.rid.go.th/roiet/SARA/kchol.php
**ประมวลภาพน้ำท่วมครั้งใหญ่สกลนคร เลวร้ายที่สุดในรอบ 43 ปี
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_456267
***อุทกภัยข้ามปีที่ภาคใต้.. ใครต้องรับผิดชอบ?!
http://www.manager.co.th/local/viewnews.aspx?NewsID=9600000004407
ดูเพิ่มเติมที่ผมเคยเขียนไว้ “พินิจพิเคราะห์น้ำท่วมภาคใต้ต่อน้าตู่”(หรือที่นิยมเรียกว่าลุงตู่ อายุน้อยกว่าพ่อผม)

****วงเวียน 22 กรกฎาคม,สึนามิ,ภัยพิบัติ และดวงเมืองไทย

วันภาษาไทยแห่งชาติ ,จินดามณี และพระโหราธิบดี

*****ผมทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับแม่น้ำโขง ที่อ้างนักสิ่งแวดล้อมว่าก่อนและหลังวิกฤติต้มยำกุ้ง ปัญหาสิ่งแวดล้อมไทย จากผลกระทบของต้นทุนระบบทุนนิยม ที่ไทยเข้าไปทำธุรกิจตัดไม้ ทำเขื่อนที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ฯลฯ(เขียนจะยาว)
******ดูที่ผมเขียนเกี่ยวกับความทรงจำกับประวัติศาสตร์
*******“กางเกงขาสั้นแบบไทย” ด้วยคือ กางเกงที่นักเรียนใช้ หรือนิยมใส่เล่นกีฬาเป็นกางเกงขาสั้นเพียงแค่เข่า หรือใต้เข่าประมาณ ๑ ฝ่ามือ ถือว่าเป็นกางเกงสุภาพใช้ใส่ลำลอง หรือไปสโมสรก็ได้เป็นที่นิยมมากในระหว่างน้ำท่วมครั้งใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕
http://personal.swu.ac.th/students/fa501010137/05.htm

1.2
วันสตรีไทย ภาพสถาปัตย์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย
วันนี้1 สิงหาคม เป็นวันสตรีไทย เล่าย้อนอดีตการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เป็นมรดกยุคคณะราษฎรในเชียงใหม่ ซึ่งจอมพลป.กับท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้ทำพิธีเปิดสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย
โดยท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้ช่วยเหลือกิจการงานของจอมพล ป. เป็นผู้บุกเบิกงานด้านสังคมสงเคราะห์ และงานพัฒนากิจการสตรีไทย เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง สภาสตรีแห่งชาติ เป็นต้น
กระนั้น ข้อสังเกตของสถาปัตยกรรมสมาคมฯ หลัง พ.ศ. 2490 แม้จะเป็นช่วงเวลาของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยุคที่ 2 แต่ถึงเป็นบุคคลเดียวกันจะเห็นว่าตึกอาคารมีลักษณะประนีประนอมจนเกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยๆ ขึ้น คือ เริ่มนำจั่วแบบไทยเดิมมาผสมกับสถาปัตยกรรมที่ลดทอนรายละเอียดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอย่างช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ลง อาจเพราะยังถือว่ามีอิทธิพลของยุคประชาธิปไตย(ข้อสังเกตรูปเก่ากับรูปใหม่สถาปัตย์อาจจะมีการปรับปรุง?)

เมื่อเวลาจากอดีตผ่านมาปัจจุบัน พื้นที่ของสมาคมฯ ในปัจจุบันใช้พื้นที่ร่วมกับTCDC (Thailand Creative & Design Center) เชียงใหม่ คือโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบแห่งแรกของ TCDC เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน โดยสนับสนุนให้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ผสานกับสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการที่มีความแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์(**)

อย่างไรก็ดี พื้นที่ สถาปัตย์ และการสร้างสรรค์ ซึ่งการบริหารจัดการวัฒนธรรม เป็นภาพสะท้อนมรดกวัฒนธรรม ในเวลา สถานที่ มุมมองผู้คนด้วย

*ภาพจากการสะสมภาพของคุณลุงบุญเสริม สาตราภัย ข้อสังเกต ที่จอมพลป.มาปี2489 ไม่น่าใช่ เพราะจอมพลป.ไม่ได้เป็นนายกฯช่วงนั้น เปรียบเทียบกับสถาปัตย์ของสมาคมฯด้วยhttp://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1095

http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1639
**TCDC เชียงใหม่
http://www.tcdc.or.th/chiangmai/?lang=th
ดูเพิ่มเติมที่ผมเคยเขียนเกี่ยวกับTCDC นิทรรศการเล่าเรื่องเมืองใหม่

1.3
ออกกำลังกายขี่จักรยาน ในเชียงใหม่ ถ้านครสวรรค์เคยดูทีวี มีรณรงค์เมืองปั่นได้ ปั่นดี สนับสนุนโดยสสส.ด้วย วันที่ผมปั่นดันสักพักมีฝนตก ครับ ดูแลสุขภาพกัน อย่าเป็นไข้หวัดอย่างผม ซึ่งผมดูพยากรณ์อากาศทางเน็ตบอกฝนจะตกอีก ครับ
ทรนง เท่าเทียม ถ้านครสวรรค์เคยดูทีวี หมายถึง?

อรรคพล สาตุ้ม ถ้าจ.นครสวรรค์ ผมเคยดูทีวีเรื่องปั่นจักรยาน

April Chookron ขอให้หายเร็วๆนะน้องตอนนี้ไข้หวัดสายพันธ์ต่างๆเยอะแยะไปหมด เฮ้อแถมมีเชื้อโรคชนิดหนึ่งรักษาอย่างไรก็ไม่หายไปจากประเทศไทยซะที

อรรคพล สาตุ้ม ผมขอบคุณเรื่องอวยพร ส่วนประเด็นเรื่องเชื้อโรคนั้น ตีความได้เกี่ยวกับการเมืองแน่ๆ แต่ผมสนใจประเด็นหลายเรื่องอย่างกรอบคิดฟังรายการวิทยุในชม.ลุ้นคดีสมชาย เพราะคาดว่าน่าจะกลับมาเกี่ยวกับตัวเต็งทางการเมือง ส่วนเรื่องดีเจอย่างซุนโฮ ที่หายไป และช่วงก่อนโก๋ตี๋ ก็ถึงขั้นข้ามประเทศไทยด้วย

1.4
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอย ไม่ว่างมาจัดเพลง หลังจากยุ่งหลายเรื่องของชีวิต กลับมาจัดเพลงให้กำลังใจโดยEdie Brickell – Good Times

4สิงหา
สื่อดิจิตอล สื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ค และเพจเฟซบุ๊ค
วันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคมของทุกปี เพื่อรำลึกถึงความสำคัญวันสื่อสารแห่งประเทศไทย เนื่องจากวันนี้ผมได้ร่วมประชุมเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ โดยทบทวนย่อๆคุยกัน มีบทความที่ผมเขียนขึ้น จากแอดมินในเพจหลายคนระดมสมอง จะมีการวางแผนออกแบบปรับปรุงเพจเป็นสื่อสารมากขึ้น จากการประชุมในหลายวาระ ผมร่วมแสดงความคิดเห็นไปบางส่วนในแง่มุมเพจต่างๆ ที่มีจำนวนคนติดตามเยอะ เช่น เพจวิวาทะ เพจดราม่า drama-addict
จากที่ผมรู้เรื่องเฟซฯไม่เยอะ บางทีเจอไวรัส บางครั้งต้องเรียนรู้จากบางคนบอกเค้าไม่ใช้เฟซ เป็นการถือศีล อ้างว่าใช้เฟซ มุสาได้
เมื่อมีข่าวจัดระเบียบเพจดังโดยกสทช.อย่างdrama-addict ก็เข้าข่าย ซึ่งความทรงจำมีหลายเรื่องเคยคุยในวงประชุมมาแล้วบ้าง ทั้งยุทธศาสตร์ แนวทางการอาจจะมีโฆษณาเข้ามาช่วยโปรโมท หรือผมพยายามดึงนักเขียน เข้ามาเขียนบทกวี เขียนเรื่องสั้น โดยเปรียบเทียบลักษณะด้านเนื้อหาเพจเกี่ยวกับแมวที่ผมดูคนติดตามสามล้านคนอย่างเพจทูนหัวของบ่าว มีกิจกรรมต่างๆ(* ค้นหาระบบนิเวศของความสร้างสรรค์/Creative Ecology) ย่อมแตกต่างกับเพจออกแนวเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างเพจเครือข่ายแรงงานฯ
ผมเคยเห็นประเด็นน่าสนใจเรื่องสื่อดิจิตอล(**) เครื่องมือในการต่อสู้การเมือง และผมเคยเขียนมาบ้างแล้วเรื่องเฟซบุ๊คข้อดีข้อเสีย(***) บางคนบอกเหมือนเครื่องมืออ่านความคิดของคนจากนิยายวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำ กรณีที่ผมถูกท้าทายให้วิเคราะห์ลึกซึ้ง ซึ่งสนใจใหม่เห็นการถกเถียงโมเดลเรื่องสื่อออนไลน์อย่างสำนักข่าว The Standard แล้ว ที่มาจากอะเดย์ และวงศ์ทนง อาจจะได้ไอเดียเป็นโมเดลมาปรับปรุงเพจเครือข่ายแรงงานฯ ต่อมวลชน สังคม ก็ได้
แน่ละผมไม่ได้อคติ หรือผมเขียนอย่างกลางๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำสื่อมาบ้าง ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับa day ด้านการถูกสัมภาษณ์ หรือผมเป็นคอลัมภ์นิสต์เลย ยกเว้นอย่างเดียวผมเคยส่งไปมีโฆษณาลงฟรีจัดงานเสวนาเกี่ยวกับวรรณกรรมกับศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงนิตยสาร a day weekly(****) ในความทรงจำของผม
1.ทบทวนอดีตความทรงจำ ก่อนเกิดสื่อออนไลน์อย่างสำนักข่าว The Standard แล้วจากอะเดย์ โดยวงศ์ทนง “รสนิยมสาธารณ์” ซึ่งหมายถึงความรู้สึกแบบที่มวลชนส่วนใหญ่คล้อยตามได้ง่าย ๆ มีคนเขียนเขียนเป็นบทความว่าa day และ summer : นิตยสารมองโลกในแง่ดีที่อันตราย
“…(a day)เป็นนิตยสารที่คิดมาก แต่อ่านง่าย เป็น positive thinking magazine ของคนรุ่นนี้ที่หน่ายกฎเกณฑ์เก่า ๆ
รำคาญความซ้ำซากจำเจ ถ้าเปรียบเป็นคนจะเป็นพวกรวยอารมณ์ขัน ทันสมัย ช่างคิด มองโลกในแง่ดี แหกคอก
ขณะเดียวกันก็ฉลาดพอที่จะรู้จักกาลเทศะ” อะเดย์ เป็นแรงบันดาลใจโด่งดังจากวิธีลงขัน ร่วมหุ้นโดยผู้อ่านยุคนั้น
นี่เป็นเรื่องปี2543 นั่นเอง

ต่อมา นิตยสารอะเดย์ ทำนิตยสาร A day weekly(และนิตยสารHamburger) ซึ่งประกาศตัวว่าเป็น นิตยสารวิเคราะห์การเมืองรายสัปดาห์ อยู่ได้หนึ่งขวบปี ระหว่างปี47-48 จนกระทั่ง วงศ์ทะนง ออกจากบริษัทที่ตัวเองสร้างมากับมือ ขณะนี้เขาอายุสี่สิบกว่าปีแล้ว จากสื่อทางเลือก เข้าสู่ระบบทุนเรื่อยๆ ต่อมาทำสำนักข่าว The Standardด้วย

2. เกิดThe Standard จะเน้นเเนวสร้างสรรค์ เป็นความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจแก่ผู้คน เนื้อหาครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะมีนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มหลากหลายรูปแบบ อาทิ คอนเทนต์ออนไลน์ วิดีโอ พอดแคสต์และนิตยสารแจกฟรี

คอนเทนต์ของ The Standard แบ่งออกเป็นข่าว 50 % กระจายตามประเภทข่าวเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ ส่วนอีก 50 % เป็นวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ โดยมีนักข่าวตามสายข่าวทั่วไป พร้อมคอลัมนิสต์กว่า 40 คน เน้นให้มีความหลากหลายครอบคลุมในภาพรวม ทั้งเรื่องเพศ ศาสนา ชนชั้นเเละขั้วการเมือง ซึ่งมาจากการเลือกตามคอนเน็กชั่นของทีมงาน ประกอบกับความคิดกับสไตล์การเขียนของคอลัมนิสต์ที่ทีมบรรณาธิการชื่นชอบ

3.การวิเคราะห์สื่อออนไลน์The Standard (The Momentum เก่า มาสร้าง The Standard ในปัจจุบัน) ดังกล่าว จะเห็นเรื่องแนวทางการค้า แหล่งทุนโฆษณาต่างๆ การจัดการของแนวทางรูปแบบมีคอลัมนิสต์ มีทีมงานเขียนประจำ มีPosition จุดแข็งของสื่อ การทำการตลาด คนทำการตลาด คนหาโฆษณา หรือPR.ทำงานประจำได้เงินเดือน และ The Standard พิจารณา จุดยืน แนวคิดการทำสื่อแล้ว แต่แน่ละลักษณะน่าสนใจเปรียบเทียบความเหมือนกับความต่างจากแนวการทำสื่อเอ็นจีโอ โดยการสร้างเทรนด์คนรุ่นใหม่ สื่อใหม่ ทางเลือก ฐานคนอ่าน กลุ่มลูกค้าชนชั้นกลาง นักศึกษา ที่น่าสนใจ คือ วิธีการเอาข่าวในอินเตอร์เน็ตมาดัดแปลงในรูปแบบของตัวเอง

เมื่อ เพจบางเพจอย่างคนทำงาน ที่ผมเคยยกตัวอย่างไว้รุ่นน้อง สร้างขึ้นไม่มีเคล็ดลับอะไรแค่ทำนานหลายปี ใช้วิธีการหาข่าวตามเว็บสื่อ และสะสมคนติดตามได้เป็นแปดพันกว่าคน ไม่ได้จ่ายเงินค่าข่าวและภาพข่าวในไทยและต่างประเทศของนักข่าวรับจ้าง ฟรีแลนซ์อื่นๆ

ซึ่งสื่อออนไลน์ไทย ที่มีอยู่อย่าง The Standard (The Momentum หรืออะเดย์ บูลินตินที่เคยสัมภาษณ์อภิสิทธิ์*****) ตอนนี้งดคนดังๆมาเป็นคอลัมนิสต์อย่างอภิสิทธ์ ในแง่กระแสรสนิยมคนดังมานั่งเขียน หรือผมเล่นกับเรื่องคนดัง เคยใช้ข่าวเก่าเรื่องแรงงานรปภ.หล่อ เป็นต้น โดยสื่อออนไลน์อย่างThe Matter วิธีการเนื้อหาจากแปลและสรุปจากข่าวต่างประเทศฝรั่งๆ ซึ่งต้องมีคนทำหน้าที่แปลข่าวไทใหญ่ พม่า บ้าง

โดยผมรู้เรื่องสื่อไม่มาก ตามคำนิยามสารพัดสื่อ(******)ว่าด้วยสารพัดคำเรียกสื่อ…สื่อมวลชน (Mass Media) หมายถึง สื่อที่มีความเป็นวิชาชีพ เข้าถึงกว้างขวาง ใช้เทคโนโลยี มีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมวิชาชีพ โดยที่ผู้ส่งสาร เป็นมืออาชีพ (Professional) ต้องตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethic) เนื้อหาสารเป็น “สาธารณะ” (Public) ส่งผลกระทบถึง ผู้รับสารจำนวนมาก หลากหลายคุณลักษณะ เลือกรับสารได้เอง

-สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อมวลชนที่มีมาดั้งเดิม ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุกระจายเสียง, สื่อโทรทัศน์ และ สื่อภาพยนตร์ เป็นต้น สื่อเก่า หมายถึง สื่อที่มีมาแต่เดิม ในลักษณะเดียวกันกับสื่อดั้งเดิม
-สื่อใหม่ (New Media) หมายถึง สื่อมวลชนที่เกิดขึ้นใหม่ เกิดจากการหลอมรวมเทคโนโลยีการสื่อสาร ภายใต้พัฒนาการของภาษาระบบตัวเลข (Digital Language) กล่าวคือ เทคโนโลยีการสื่อสาร3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. เทคโนโลยีด้านการพิมพ์ (Printing Technology), 2. เทคโนโลยีแพร่ภาพและกระจายเสียง (Broadcast Technology) และ 3. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ (Information and Communication Technology) เช่น หนังสือพิมพ์ออนไลน์, โปรแกรม CHAT : MSN, ICQ, Perch, Skype, รวมถึง เครือข่ายสังคม (Social Media Network) (เช่น Hi5, Face book, Multiply, ทวิตเตอร์ (ไม่เกิน 140 ตัวอักษร), แคมฟรอก (camfrog) เวบบอร์ด (Web Board), เว็บไซต์ (Website), นักข่าวมือถือ “โมโจ” (Mobile Journalist), MMS, SMS (ไม่เกิน 70 ตัวอักษร), E – Magazine, E – Book, Blog, นักข่าวพลเมือง (Citizen Reporter) ปัจจัยเร่งให้เกิดสื่อใหม่ ได้แก่ ความแพร่หลายของอินเตอร์เน็ต, การบรรจบหลอมรวมเทคโนโลยีสื่อ (Convergence), การค้าเสรีขององค์การการค้าโลก (WTO : World Trade Organization)

-สื่อกระแสหลัก (Mainstream Media) หมายถึง สื่อมวลชนที่พิจารณาจากความเป็นเจ้าของสื่อนั้นๆ (Ownership) อันมีเป้าหมายทางธุรกิจ เน้นผลกำไร เป็นองค์กรเชิงพาณิชย์ วัดความสำเร็จจากเรทติ้ง
-สื่อทางเลือก (Alternative Media) หมายถึง สื่อมวลชนที่เจ้าของสื่อมักเป็นภาคประชาสังคม (Civil Society), เป้าหมายเพื่อสังคม ไม่เน้นหาผลกำไร บางชนิดเป็นองค์กรสื่อสาธารณะ
สื่อเฉพาะกิจ (Specialization Media) หมายถึง สื่อที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์การใดเป็นเฉพาะ เช่น เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพื่อการเผยแพร่โดยองค์กรภาคธุรกิจ องค์กรภาคประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐ
-สื่อสาธารณะ (Public Media) หมายถึง สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์สาธารณะของสังคม ไม่รับโฆษณาธุรกิจ เงินดำเนินการมาจากการสนับสนุนหรือบริจาค เป้าหมายเพื่อการพัฒนาสังคม
-สื่อชุมชน (Community Media) หมายถึง สื่อที่มีหลักการดำเนินการ โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของ ดำเนินการโดยชุมชน เพื่อชุมชน
-สื่อพื้นบ้าน (Folk Media) หมายถึง สื่อที่ชาวบ้านในหมู่บ้านใช้ภายในหมู่บ้าน อาจเป็นสื่อประเพณี สื่อกิจกรรม สื่อบุคคล ซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน
-สื่อท้องถิ่น (Local Media) หมายถึง สื่อมวลชนที่มีอยู่และเป็นไปเพื่อคนในท้องถิ่น อาจเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ หรือระดับจังหวัดเดียว หรือหลายๆ จังหวัด มีทั้งวิทยุ หนังสือพิมพ์ และเคเบิลทีวี
-สื่อพลเมือง (Citizen Media) หมายถึง สื่อที่ผู้ดำเนินการเป็นลักษณะอาสาสมัคร ไม่เน้นอย่างมืออาชีพ มุ่งเป้าหมายเพื่อการมีส่วนร่วมในการสื่อสารของภาคประชาชน
-สื่อออนไลน์ (Online Media) หมายถึง สื่อที่เป็นสื่อทางเลือก สื่อเสริมหรือสื่อใหม่ เข้าถึงได้ตลอดเวลา โต้ตอบกับผู้รับสารได้ในทันที จัดเก็บสารสนเทศไว้ได้โดยง่าย เช่น เครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) เอ็กทราเน็ต (Extranet) บริการส่งข้อความสั้น (SMS) บริการส่งข้อความสื่อผสม (MMS) เน้นความสดใหม่ของข่าว, เน้นข่าวเชิงลึก (ข่าวเชิงสืบสวน), เน้นส่วนร่วมผู้อ่านผ่านกระดานข่าว (web board), เน้นส่วนร่วมโดยสร้างพื้นที่ส่วนตัวหรือ Blog, เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการรายงานข่าวเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
-สื่อละคร (Play Media) หมายถึง สื่อที่ใช้ละครเป็นตัวนำสารเพื่อการเรียนรู้ เป็นงานศิลปะเพื่อการสื่อสาร
-สื่อค่าย (Camping Media) หมายถึง สื่อที่ใช้กิจกรรมการเข้าค่าย เพื่อการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม
-สื่อใต้ดิน (Indy Media) หมายถึง สื่อที่ดำเนินการโดยอิสระของกลุ่มเฉพาะ มีแนวทางเป็นของตัวเอง ไม่ซ้ำกับสื่อกระแสหลัก บางประเภทจัดเป็นสื่อทางเลือก

อย่างไรก็ดี แนวร่วมสื่อที่ผ่านมาประชาธรรม ไทยพีบีเอส ก็ได้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน กรณีThe Standard ที่มีข่าวหากโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราเกิดขึ้น ใครที่ได้ประโยชน์ ? #WorldEnvironmentDay #TheStandard #StandForThePeople มีคนคอมเม้นท์สื่อนี่กำลังทำตัวเป็นNGO หาเงินจากแหล่งทุน(ไม่ก็เงินบริจาค) โดยเปรียบเทียบแล้วน่าสนใจว่าThe Standard อาจจะช่วยเป็นแนวร่วมลงโฆษณาอย่างหนึ่งให้เครือข่ายแรงงานฯ เป็นตัวอย่างหนึ่งด้วย

โดยเขามีทีมงานทำข่าว ถ้าเขามีเรื่องเจาะข่าว ด้วยติดตามผลักดันต่อเนื่องยาวนานยิ่งดี แน่ละขึ้นอยู่กับเป้าหมายวิธีการทำสื่อใหม่ของแรงงาน ใช้วิธีการที่หลากหลายจากเฟซไลฟ์ หรือจากกิจกรรมที่ผ่านมาน่าจะทำอีบุ๊ค(*******)อะไรได้บ้าง ภายใต้ข้อจำกัดของทีมงานของเพจเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ที่ไม่ได้ขนาดใหญ่ ต่างจากThe Standard และผมได้เขียนเปรียบเทียบกับสื่อใหม่(New Media) ในต่างประเทศ มาแล้ว

ยกตัวอย่างสถาบันแรงงานและอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์จะทำBlog(********) สื่อใหม่ที่บอกเล่ากิจกรรม ให้ความรู้กับนักศึกษาที่จะเป็นแรงงานต่อไป ซึ่งเป้าหมายของสื่อใหม่ ที่มีกลุ่ม น่าจะสอดคล้องกิจกรรม หาคนเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนคนเข้าเฟซเครือข่ายแรงงาน

อย่างไรก็ดี นำคำคมมาเสนอ คือ ความเสี่ยงที่มากที่สุด คือคนที่ไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย ” – Mark Zuckerberg(คนก่อตั้งเฟซบุ๊คผมนำมาจากเน็ต)
DIGITAL REBELLION: THE BIRTH OF THE CYBER LEFT “ความเกี่ยวโยงของแรงปรารถนาของนักกิจกรรม และเหตุผลของการโต้แย้งของนักวิชาการ,Wolfson(ผู้เขียน DIGITAL REBELLIONฯ) น่าสนใจอย่างเต็มที่การอุบัติขึ้นของฝ่ายซ้ายไซเบอร์ ในกบฎดิจิตอล ….”
—Michael Hardt, co-author of Declaration and Empire เป็นผู้เขียนร่วมกับNegriด้วย

ต่อมายกตัวอย่างวัฒนธรรมเทคโนโลยี ที่เขียนแล้วจะยาว มีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์ และข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ ในกรณีที่1 คือ 24 ชั่วโมงของรายละเอียดชีวิตในอีเลคทรอนิค กรณีที่2.กิจกรรมไซเบอร์ บทบาทของโซเชียลมีเดีย ในการเคลื่อนไหวและการลุกขึ้นสู้ของกิจกรรม ตั้งสมาธิกลุ่มจัดตั้งยุทธศาสตร์ โดยพวกเขา ในพื้นที่ไซเบอร์ (เก็บความย่อๆจากJonathan Crary’s 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep และการรีวิวหนังสือเล่มดังกล่าวต่อชีวิต ที่ถูกการครอบงำในรูปแบบของทวิส.เฟซบุ๊ค)

ดังนั้น สื่อดิจิตอล นั้นส่งผลต่อการอ่านความคิดของคน และอุตสาหกรรมสื่อดิจิตอล ส่งผลต่อการติดตามงานของคนอาจจะตลอด24 ชั่วโมง คนทำงานสื่อสารง่ายขึ้น ตามตัวกันง่ายกว่ายุคโทรศัพท์บ้าน มีโทรศัพท์มือถือ ต่อมาเฟซฯ ไลน์ฯลฯ บางคนปิดมือถือ ปิดเฟซฯ ปิดไลน์ไปเลย

ผมในฐานะผู้กำกับหนังสั้น ใช้สื่อใหม่(เพื่อนนักวิจารณ์บอกหนังสั้นรณรงค์กฎหมายเค้าเป็นคนนอกไม่อินเท่าการถ่ายภาพเป็นงานมุมกล้องศิลปะ********)เป็นอาจารย์พิเศษ ของสาขาวัฒนธรรมศึกษา ก็สนใจแนวคิดมูลนิธิผสานวัฒนธรรม หรือแนวคิดเรื่องจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แรงงานภาคเหนือด้านวัฒนธรรมสื่อดิจิตอล สื่อใหม่ ในระยะยาว หลักฐานประวัติศาสตร์และความทรงจำ(*********)ในสื่อใหม่ โดยส่วนตัวเท่าที่พยายามเขียนภาพหลากหลายของไทยกับยุคสื่อใหม่ : ชาติ หรือNew Digital Age : Nations(ยุคดิจิตอลใหม่: ชาติ**********)ด้วย

*แมวจร คนจรhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1729142877114933&id=100000577118415
**สื่อดิจิตอล

*** “โลกโซเชียล” กับ “โรคซึมเศร้า”
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/637547
เมื่อวานกับวันนี้มีงานบางมุมเกี่ยวกับสื่อ

(เฟซฯถูกใช้ในอาหรับสปริงด้วย)
• วัฒนธรรมดิจิตอล คือ โปรแกรมนวัตกรรมสหวิทยาการ อยู่ใน คณะสื่อและสื่อสารมวลชน วิเคราะห์สำรวจ อินเตอร์เน็ต สื่อใหม่ และเทคโนโลยีดิจิตอล และบทบาทของผู้เล่นในสังคมร่วมสมัย สื่อ วัฒนธรรม ธุรกิจ การเมือง ศิลปะและชีวิตประจำวัน
• โปรแกรมวัฒนธรรมดิจิตอล เป็นพื้นที่ของเทคโนโลยีฉลาด สื่อสารตอบกัน โทรศัพท์มือถือและเครือข่ายเทคโนโลยี ในบริบทภาพวาดเกี่ยวกับสื่อศึกษา วัฒนธรรมศึกษา สื่อใหม่ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา สังคมวิทยา สื่อศิลปะ และปรัชญาในการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกี่ยวกับสื่อดิจิตอล
• การศึกษาสำรวจเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีใหม่สื่อใหม่และการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสื่อสารความรู้ อัตลักษณ์และอำนาจ
• หัวข้อที่ครอบคลุมในโปรแกรมวัฒนธรรมดิจิตอล รวมถึงเว็บ สื่อสังคม ออนไลน์ ตัวตน มือถือ โซเชียลเน็ตเวริค์ เกมคอมพิวเตอร์ ชุมชนเสมือน ทฤษฎีของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการวิจัยดิจิตอล สื่อศิลปะ
http://sydney.edu.au/arts/digital_cultures/undergrad/index.shtml
ศิลปินไทย ใช้เฟซฯสอนศิลปะ
im:print 2010: zustandsprotokolle aktueller druckgrafik journal for the state of current printmaking (Edition Angewandte) (German and English Edition)
Print versus electronic journals: a preliminary investigation into the effect of journal format on research processes*

https://www.umass.edu/umpress/series/studies-print-culture-and-history-book
อุปกรณ์ดูดวิญญาณ!!! งานศิลปะจิกกัดสังคมก้มหน้า
http://www.manager.co.th/Marsmag/ViewNews.aspx?NewsID=9580000127092
ฟูโกต์ และสื่อสังคม : ชีวิต ในพานอพติคอน(คุกดูผ่านสายตา)เสมือนจริง (Foucault and social media: life in a virtual panopticon )
https://philosophyforchange.wordpress.com/2012/06/21/foucault-and-social-media-life-in-a-virtual-panopticon/
Facebook | Panopticon: an analysis of Facebook and its parallels to the Foucaultian Panopticon
http://scholar.utc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=honors-theses
รุ่นน้องสัมภาษณ์เรื่องเครื่องอ่านความคิดคน คล้ายเฟซบุ๊ค
(ดูหนังCitizen Four ดูหนังHacker)
****โครงการนิทรรศการ เสวนาแบบบูรณาการระหว่าง วรรณกรรมกับศิลปะ “การอ่านจากภาพตะวันตกกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
http://www.manager.co.th/Campus/nodrink/listComment.aspx?ID=68519
***** ดูเพิ่มเติมบทสัมภาษณ์อภิสิทธิ์ ที่มั่นใจเลือกตั้งจะได้เป็นรัฐบาลhttps://www.facebook.com/adaybulletin/photos/a.267853132346.141679.267847432346/10154364574447347/?type=3&theater
******ว่าด้วยสารพัดคำเรียกสื่อ
http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1122:2009-12-25-04-27-23&catid=17:media-store%3E,%20
*******การทำอีบุ๊คของสื่อใหม่รวมเรื่องราวในหนึ่งปี กัน ยกตัวอย่างช่วงก่อนผมร่วมทำเพจกับเพื่อน ตอนนี้เพื่อนให้ชวนร่วมทำเรื่องเวียดนามใต้ โดยแนวระดมทุน(ขณะนี้มีแนวเว็บระดมทุนไทยและต่างประเทศก่อนพิมพ์หนังสือ) ซึ่งผมอาจจะหางานเขียนเก่าๆ เสนอเขา และระดมสมองสำหรับระยะยาวด้วย
********PUP Institute of Labor and Industrial Relations (ILIR) conducted 2nd BLOGS
กิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษา
https://www.pup.edu.ph/research/ilir/news.aspx?go=ESOVl8EOZUo%3d
ดูงานในBlogของสถาบันแรงงาน และอุตสาหกรรมสัมพันธ์(น่าสนใจในแง่การสร้างวัฒนธรรมแรงงาน The Making working class)
*********History & Memory aims to explore not only official representations of the past in public monuments and commemorations but also the role of oral history and personal narratives, the influence of the new media in shaping historical consciousness, and the renewed relevance of history writing for emerging nations and social conflicts.
https://muse.jhu.edu/journal/71
(ประวัติศาสตร์และความทรงจำ และเรื่องเล่าส่วนตัวอิทธิพลต่อสื่อใหม่ฯลฯ)
********** New Digital Age : Nations(ยุคดิจิตอลใหม่: ชาติ)
http://akkaphon.blogspot.com/2016/01/new-digital-age-nations-2-single.html
(ดิจิทัลเปลี่ยนโลก : The New Digital Age)
ชะตากรรมทางภาพลักษณ์ของผู้ใหญ่ยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ก
https://prachatai.com/journal/2016/12/69342
(พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ จะส่งผลต่อสังคมอีก)
เปิดตัวเว็บข่าวคนพิการ ชวนเสวนามุมใหม่ ลบภาพวงเวียนชีวิต
หากินกับคนพิการให้ถูกทาง
https://prachatai.com/journal/2017/07/72238
Sadapphim Ukin Surawong ยาวมาก..แต่อ่านนะ แอบอ่านผ่านๆบ้าง แฮร่..หนุกดีค่ะ😁😁
555จริงๆที่เขียนนี่บางเรื่องไม่ได้ใส่ไปในบทความตัดให้สั้นลง ที่ร่างไว้เกือบสองเดือน คือ พยายามแก้ไขตัดบางอันออก เช่น พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ มีก.ม.ลิขสิทธิ์ ปัญหาการสะสมเพื่อนในเฟซ บางคนใช้เฟซฯอ่านอย่างเดียว ฯลฯ โดยโลกดิจิตอลตอนนี้มีคำคมใหม่ว่าปลาเร็วกินปลาช้า แทนปลาใหญ่กินปลาเล็ก
หรือBuilding Digital Culture: A Practical Guide to Successful Digital Transformation
รวมทั้งThe Internet, a Tool for Art?
http://www.kareneliot.de/thesis_surveillance.html

4.2
หลายวันก่อนได้บังเอิญเจอเด็กชายชวนกัน เตะบอลกับเด็ก แล้วเด็กเรียกผมว่าลุง ก็สมควรเตรียมตัวสู่ชนชรา ฮร่า😊

4.3
สถาบันวัคซีน ส่งประกาศนียบัตรหนังสั้นบัวบานมาให้ผมด้วย
Kengkij Kitirianglarp แปลว่าไม่ได้รางวัลหรอ
ใช่แล้ว แปลว่าไม่ได้รางวัล ได้แค่ประกาศนียบัตร ครับท่าน ส่งลิ๊งค์หนังให้ท่านแนบด้วย ละกัน ครับ

คือ เอาตรงๆนะท่านอรรค หนังมันสื่ออะไรหรอ ขับรถเก่งมาจอดส่องๆเดินไปเสียงฟังไม่รู้เรื่อง เนื้อหาไม่เข้าใจ

ขอบคุณ คือท่าน เอาตรงๆนะ ท่านเรียกชื่ออรรค(พล)ยังไม่หมด และบรรยายมาดังกล่าวผมวิเคราะห์สาเหตุ ทำให้เกิดผลดังกล่าวน่าจะไม่ได้อ่านเรื่องย่อประกอบกับดูเนื้อหาหนังทางยูทูปที่แปะไว้ ตอบคำถามที่ 1.หนังมันสื่อรักโรแมนติค ดราม่า เกี่ยวกับเกย์ มีเรื่องตอบโจทย์ประกวดเรื่องวัคซีนในเรื่องย่อ (synopsis)ชายกับเอก เป็นเพื่อนรักกันมาก ชายกำลังไปชอบ “ขวัญ” หญิงสาว แต่ชายไม่เคยรู้เลยว่าเอกแอบชอบเขา จนกระทั่งชายถูกหมากัดพบปัญหาขาดแคลนวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ในที่สุดเอก ได้ตัดสินใจสารภาพรักกับชาย 2.หนังเรื่องนี้ใช้ไมค์บูมบันทึกเสียงเป็นส่วนใหญ่ต่างจากหนังเรื่องเล่า ที่ใช้กล้องบันทึกเสียง ท่านน่าจะถามต่อ ไมค์บูมมีปัญหาใช่ไหม? จะช่วยซื้อไมค์บูมใหม่ให้ไหม? 3.เนื้อหาตามที่บอกไปแล้วไม่งั้นจะตอบวน (ถ้าเป็นผมถาม น่าจะถามต่อได้ค่าลิขสิทธิ์หนังสั้นไหม? หรือมีหนังสั้นเรื่องอื่นที่อยากดูอีก เช่น หนังสั้นได้รางวัลชมเชย ผมสายหาเงินรางวัล ดูได้)

4.4
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอยจัดเพลงโดยเพลงจัดเพลงของClean Bandit – Symphony feat. Zara Larsson
ดูมิวสิควิดิโอแล้วฮิปสเตอร์บอยๆ ต้องระวังขี่รถจักรยานถูกรถชน นี่แหละสโลว์lifeแล้วก็ตาม ครับ

7 สิงหา
การสะสมความทรงจำ7 สิงหา
เจ็ดสิงหา ในปีที่แล้วเป็นวันประชามติ ที่มีรูปหนุมานจากรามเกียรติ์(ดูสมุดภาพไตรภูมิ) ซึ่งผมเขียนสะสมความทรงจำไว้อยากเขียนวิเคราะห์อนาคตระยะใกล้(สั้น) ระยะกลาง ระยะยาวสักหน่อย แต่ไม่มีเวลา โดยสั้นๆ จากเคยทำนายเรื่องผลประชามติมาแล้ว ก็สนใจเรื่องอนาคต ช่วงเวลาความขัดแย้งของไทย ในแง่ระยะเวลา และระดับขัดแย้งรุนแรงแค่ไหน เพียงหวนคิดไว้อาจจะเขียนอ้างบทกลอนเพลงยาวพยากรณ์(*) เลียนแบบวิธีเขียนบทความของอ.เบน และแนวคิดของตนเขียนประเมินสถานการณ์อนาคตไทยแลนด์ 4.0เปิดประเด็นไว้

นั่นแหละ กรณี7 สิงหาโดยเปรียบเทียบอดีต ปัจจุบัน จากเจ็ดสิงหา ในอดีตมีเรื่องวันเสียงปืนแตก (บางคนเสนอว่าที่จริง คือ วันที่ 8 สิงหา มาเวียนอีก) ยุคเข้าป่าแสวงหาของปัญญาชนบางคนไปลาว ต่อมาบางคนเรียนต่อต่างประเทศบางคนทำนายวิกฤติต้นยำกุ้งได้ก่อน มีชื่อเสียงดังอย่างเทียนชัย(**)หรืออ.เกษียร เขียนเรื่องไอเอ็มเอฟ ใส่แนวจั่วคำพยากรณ์ถิ่นกาขาว(***)แนวการวิเคราะห์ว่าเคยลอกแบบอ.เบน(****)
เมื่อคนยุคเดือนตุลาก็เวลาที่ผ่านไปมีวิวาทะจากคนละฝั่งกัน(*****) และผมได้กล่าวถึงในหนังสือแผ่นดิน จึงดาลฯก็ได้ทำนายอนาคตไปอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปบ้างแล้ว ซึ่งผมอาจจะทำนายอนาคตบางส่วนจากที่ทำนายบ้างแล้ว(******)หรือหยุดทำนาย(*******) ทันใดนั้นเอง ความหวัง(********)ยังอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้ว ผมปล่อยวางนิ้วมือ

∗บ้านเมืองของเราลงแดง : แง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร6 ตุลาคม
http://www.tcijthai.com/uploads/docs/Withdrawal-Symptoms.pdf
(ภาพประกอบบทความดังกล่าว และภาพประกอบทางเน็ต รวมทั้งของผม โดยผมคิดเพิ่มต่อจากหนังสือชุมชนจินตกรรมฯของอ.เบน กรณีปัญหาภาคใต้เปรียบเทียบกับอินโดฯ แผนที่ติมอร์ หรือหลังวิกฤติต้มยำกุ้งคนอินโดไล่ล่าฆ่าคนจีนในประเทศ-ก่อการร้ายไอซิส หรือพรรคคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์ ไอเอส ก่อการร้าย แต่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง โดยผมไม่มีเวลาเขียนยาวไป)
**เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ จุดพลิกผัน…ระบบโลก
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/535393
โลก (ของเก่า) ของยุค ศรีอาริยะ
http://www.komchadluek.net/news/knowledge/173315
(เทียนชัย หรือยุค ศรีอาริยะประทับใจผมเมื่อสิบกว่าปีก่อน เพราะเคยอ่านงานเขา และหลายปีก่อนแปลกใจเคยเห็นเขานั่งหลับฟังการอภิปรายในงานศูนย์มานุษยวิทยาฯ ตื่นมาอธิปรายอย่างโน้นอย่างนี้เล่าให้รุ่นพี่ที่เคยทำงานกับเขาฟังปีนี้แสดงความเห็นว่าน่าจะพูดคนละเรื่องกัน)
***เกษียร เตชะพีระ ถิ่นกาขาว : เศรษฐกิจการเมืองไทยใต้เงาไอเอ็มเอฟ (2542)
(งานของอ.เกษียร จะมีบางชิ้นเป็นงานที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คนหนึ่งของผมแนะนำไว้ เคยเอ่ยชื่อเขาไปแล้วได้เล่าบางส่วนล่าสุดจากเจองานICAS คุยเรื่องอดีตสมัยอาจารย์เรียนป.เอกที่เคมบริดจ์ไม่จบ(อาจารย์เป็นคนมีประวัติร่วมกับอ.เสกสรรค์ ยุคตุลาฯลฯ) โดยอาจารย์แนะนำผมตอนทำวิทยานิพนธ์ให้อ่านงานเกี่ยวกับวิวาทะโลกานุวัตรของอ.เกษียร)
“ICAS”(จบ)

****เกษียร เตชะพีระ : วิธีลักจำจากครู (จบ)
ผมกลับไปค้นอ่านและสังเกตทบทวนงานชิ้นต่างๆ ของครูเบ็นที่เคยผ่านตาอีกครั้ง จากนั้นก็ลองทำการลอกเลียนแบบวิธีศึกษาของครูเบ็นมาใช้ในกรณีประวัติศาสตร์การเมืองวัฒนธรรมไทย
https://www.matichonweekly.com/featured/article_44528

*****วิวาทะ “ยุค ศรีอาริยะ-เกษียร เตชะพีระ” อเมริกาใช้ “คอร์แนล” ครอบงำความคิดปัญญาชนไทยจริงหรือ?
http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1328360499&grpid=01&catid=01

******ชลประทาน และภัยพิบัติน้ำท่วม

นายกทหารฯ ออกทีวีในวันศุกร์

(ผมอาจจะไม่เขียนก็ได้ เหนื่อย ถ้าดู1.โครงสร้างการเมืองสังคม 2.ช่วงยุคสมัย 3.เหตุการณ์แต่ละวันหรือสัปดาห์ ดูข่าวทุกวันปวดหัว โดยการวิเคราะห์ 3ระดับ มาเชื่อมโยงกัน ถ้าแนววิเคราะห์นักข่าวจากข้อมูลข่าวสารที่ผมเคยทำนายเรื่องนายกฯปูขึ้นมาจากสายข่าวอดีตผู้สื่อข่าวผู้จัดการ ต่อมาทำนิตยสารVoteที่ผมได้เป็นคอลัมนิสต์ตอนนั้น ซึ่งมากกว่านั้นข้อมูลพื้นที่ด้วย)
*******หยุดทำนายให้หายเชื้อหวัด ไปออกกำลังกาย ในสังคมยุคตัดไม้ หยุดทำลายไผ่

********ย้อนดูอดีตที่ผมเขียนเกี่ยวกับ 7สิงหา
7 สิงหาคม 2016

7 สิงหาคม 2015

7 สิงหาคม 2014

7 สิงหาคม 2013

7.2
การสะสมความทรงจำสร้างนิยาย
ผมผลิตนิยายได้หนึ่งเล่มผ่านไปสิบเอ็ดปี ในหลายปีมานี้พยายามผลิตนิยายเล่มหนึ่งมาเกินสิบปี แล้วแต่ได้เขียนเรื่องสั้นแทนให้ได้อย่างน้อยหนึ่งเรื่องสั้น ในหลายเรื่องราวชีวิตหนึ่งปี ซึ่งพื้นที่เรื่องสั้นไม่ค่อยมีตามนิตยสารแล้ว ก็ปีที่แล้วเรื่องยุ่งยากเริ่มต้นปลายปีพอปีนี้ มีเรื่องยุ่งยากหลายเรื่องอีก แต่ผมเรื่องส่วนตัวบางด้านก็ไม่ได้เขียนโพสต์เฟซฯ ไปด้วย อาจจะดัดแปลงเป็นเรื่องสั้นหรือนิยาย ซึ่งผมอ้างอ.นิธิ :ก่อนจะพูดอะไรทั้งสิ้นต่อไปนี้ ผมขอประกาศว่า ไม่มีอาชีพอะไรที่ผมอิจฉาตั้งแต่หนุ่มมาจนแก่ป่านนี้เท่าอาชีพนักเขียน (งานประเภทที่ฝรั่งเรียกว่า creative writings) เพราะเป็นอาชีพที่ผมอยากทำมากที่สุด

แต่พยายามอย่างไรก็พบว่าตัวไม่มีความสามารถทำได้ ในด้านหนึ่ง ผมชอบเอางานของท่านเหล่านั้นไปเปรียบกับนักเขียนฝรั่ง แต่ที่ทำอย่างนั้นก็เพื่อสร้างความเข้าใจบางเรื่อง อย่างที่การศึกษาเปรียบเทียบมักช่วยได้ ไม่ได้คิดว่างานของฝรั่งเป็นมาตรฐานแต่อย่างใด ตรงกันข้ามด้วยซ้ำ ความไม่เหมือนกับงานฝรั่ง กลับทำให้ผมคิดว่า นักเขียนไทยเข้าใจ-เข้าถึงสังคมและวัฒนธรรมไทยได้ลึกกว่านักวิชาการไทยศึกษาทั้งโลก(*อ.นิธิ เคยเขียนเรื่องสั้น)
นี่แหละผมเป็นนักเขียนไม่อาชีพ ไม่รู้อายุจะยืนยาว120ปี หรือความทรงจำดีแค่ไหน? ไม่เป็นอัลไซเมอร์หวังวิทยาศาสตร์สร้างทรงจำได้(**) เริ่มต้นในแง่รำลึกความทรงจำ อาจจะใส่แนวต่อสู้แอคชั่นเข้าไปรวมทั้งสไตล์เอโก้(***)โดยผมโม้ไว้ก่อน ลืมเป็นชนชราเป็นอย่างTCDC(****) ไม่ได้เขียนไพรัชนิยายดังกล่าว แต่ปีที่แล้วกับปีนี้สนใจเรื่องธุรกิจ(*****)ด้วย

*ไพรัชนิยายไทย
https://www.matichonweekly.com/featured/article_40553
** FOREVER YOUNG ต่อไปมนุษย์จะมีอายุยืนถึง 120 ปี ในร่างกายที่อ่อนเยาว์และมีสุขภาพดี!
http://www.magazinedee.com/home/main/magazinedetail/id/34380-science-illustrated-vol-7-no-73-july-2017.html
นักวิทยาศาสตร์รู้แล้วว่าสมองเก็บความทรงจำด้วยวิธีใดและในส่วนไหนของสมอง การค้นพบนี้เพิ่มโอกาสในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ Lost memories can be found
http://www.magazinedee.com/home/main/magazinedetail/id/33643-science-illustrated-vol-6-no-68-february-2017.html
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธี ‘ลบ’ ความทรงจำ และ ‘เขียน’ ใหม่ได้แล้ว !
http://www.zolkorn.com/news/other/scientists-have-discovered-how-to-delete-and-rewrite-memories/
***นิยาย Foucault’s Pendulum

****TCDC เชียงใหม่


*****7 สิงหาคม 2016 ดูงานStart upฯ

(ภาพประกอบบอย สมัยเป็นนักเขียนหนุ่มกับอ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ น่าจะปี2008)

Katai Suthan โหว กราบอาจารย์ค่ะ
นานๆมาเม้นน่ะต่าย ฮร่าๆช่วงก่อนผมก็คิดถึงต่าย หลังจากค้นพบภาพเก่า แมวดำภาพนี้ รำลึกเรื่องพวกเราชาวหอพัก น่ะครับ
Katai Suthan อะโห นานมาก แมวไปเกิดใหม่แล้วอ่ะพี่
เห็นด้วยกับต่าย นานมากแล้วแต่เมื่อวานแม่แมวที่ให้กำเนิดลูกแมว(ตามรูป) เจอแม่แมวแล้วพยายามจะจับมาถามพร้อมคุยอย่าเกิดลูกอีกน่ะ ฮร่าๆ

Anusorn Phattanasarn ภาพนี้ต้องล้างเก็บนะครับบอย … แจ่มครัช55
ครับท่าน จะไปทำรูปเก็บไว้เป็นภาพแรงบันดาลใจ ตอนนี้สนใจคนจบดร.มช.เป็นอาจารย์ม.มหาสารคาม เห็นในรายการทีวีสร้างแรงบันดาลใจจากเด็กช่าง เด็กเทคนิคอีกแบบ ครับ
ตอนที่ 9 ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ช่างยนต์)

7.3
หลายเรื่องในชีวิตประจำวัน สุขภาพยังไม่หายดีมึนงงบางครั้ง ยกตัวอย่างเตรียมจัดส่งประกวดหนังสั้นเวทีโกอินเตอร์ฯแห่งหนึ่งอีกรอบ แต่ไม่มีเวลาทัน วันนี้แรงงานในโลกดิจิตอลแบบบอย เข้าเฟซฯมาประชาสัมพันธ์งานเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ หลังจากชีวิตประจำวันของบอย หลายเรื่องขี่มอเตอร์ไซด์ มีต้นทุนต้องเปลี่ยนยางเก่า ในแง่แรงงานขับรถมอเตอร์ไซด์ ตามข่าวระวังฝนตก ระวังน้ำท่วมของเชียงใหม่ ต้ององค์รวมของการเดินทาง ไปสู่สุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน

7.4
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ ดูแลสุขภาพกันทุกคน ดีเจบอยจัดเพลงของ Harry Styles – Sign of the Times

13 สิงหา
การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ
วันที่8 สิงหาคม วันก่อตั้งสมาคมอาเซียน 8สิงหา วันแมวโลก 9 สิงหาคม พ.ศ. 2538 “วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก” (International Day Of the World’s Indigenous People) 9 สิงหา วันชาติสิงคโปร์ 10 สิงหา วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ 13สิงหาคม2504 รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกสร้างรั้วลวดหนามและกำแพงคอนกรีตขนาดใหญ่ขึ้นในกรุงเบอร์ลิน

เมื่อผมไม่มีเวลาเขียนอะไร ต้องเข้ามาอัพเดจเพจเฟซฯเครือข่ายแรงงานภาคเหนืออีก เนื่องจากหลายเรื่องในชีวิตประจำวัน จึงรำลึกถึงการกำเนิดของชีวิตตนเอง ไม่ได้เป็นบอยอินซากี้ อย่างวันเกิดวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) – ฟิลิปโป้ อินซากี้ นักฟุตบอลชาวอิตาลี และผมยังไม่ได้เป็นนักเขียนรางวัลโนเบลอย่างแฮร์มันน์ เฮสเส นักเขียนชาวเยอรมันเสียชีวิต ในวันที่9 สิงหาคม พ.ศ. 2505 แฮร์มันน์ เฮสเส (Hermann Hesse) นักเขียนวรรณกรรมร่วมสมัยผู้ยิ่งใหญ่ชาวเยอรมัน ผู้เชื่อมโลกตะวันตกเข้ากับโลกตะวันออก เสียชีวิต (วันที่ไม่ได้จำไม่รู้ด้วย)

โดยเฮสเสเกิดที่เมืองคาล์ว ในแคว้นวึทเทมเบิร์ก (Wurttemberg) ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2420 เป็นบุตรของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์ ตอนแรกเขาตั้งใจจะเดินตามรอยบิดา โดยเข้าเรียนที่โรงเรียนศาสนา แต่เรียนได้แค่เพียงสองปีก็ต้องลาออก เพราะทนสภาพในโรงเรียนไม่ได้ และเขาต้องการเป็นนักเขียน ไม่ก็ไม่เป็นอะไรเลย เขาเริ่มมีปัญหาทางสุขภาพจิต เคยพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้ง……

ดังนั้น ผมไม่ได้ซีเรียสจริงจังกับชีวิตอย่างเฮสเส แก่ไปอาจจะเลียนแบบเล่นกีตาร์ ตามข่าวคุณยายขาร็อคเตรียมฉลองวันชาติสิงคโปร์(แม่ผมก็น่าจะแข็งแรงเล่นกีตาร์บ้าง รอมีหลาน) นี่แหละการสะสมความทรงจำสำหรับการทบทวนไม่ลืม ด้วย
(ภาพประกอบบนท้องฟ้า)

13.2
วัฒนธรรมการเมือง และคอรัปชั่นเชิงนโยบายแห่งชาติ ต่อความปลอดภัยแรงงาน
วันนี้ในอดีตรำลึกตึกถล่มปัญหาความปลอดภัย: 13 สิงหาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) – เวลา 10.00 น. โรงแรมรอยัล พลาซ่า โรงแรมชั้นหนึ่งของในจังหวัดนครราชสีมา สูง 6 ชั้น เกิดถล่มลงมา ในขณะที่ยังมีแขก และพนักงานอยู่ในอาคารไม่ต่ำกว่า 500 คน ฯลฯ เนื่องจากผมไปร่วมเวทีเสวนาสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานฯ (*) ดังกล่าว กลับมาทบทวนบทความที่เคยเขียนในนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์อ้างอ.เบน ในเรื่องวัฒนธรรมการเมืองเกี่ยวพันคอรัปชั่นตอบโจทย์โดยเบน แอนเดอร์สัน เคยกล่าวถึงเรื่องคอรัปชั่น

โดยศ.ดร.เบน เคย เสนอว่า คำ ความหมาย และวัตรปฏิบัติว่าด้วยคอรัปชั่นเป็นเรื่องใหม่ เกิดมาพร้อมกับทุนนิยม ถึงความเป็นสมัยใหม่ (modernity) และวัฒนธรรมนายทุน สิ่งแรกที่เขายกขึ้นมาอ้างก็คือการที่คำว่าคอรัปชั่นไม่มีคำแปลในภาษาท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น ไทยใช้คำว่าคอรัปชั่น…

ส่วนอินโดนีเซีย(ชวา) ใช้คำว่าคอรุพซี่ และฟิลิปินส์ใช้คำว่าคอรัปซิอง ซึ่งการต้องใช้คำจากต่างประเทศบอกอยู่ในตัวแล้วว่าสิ่งนี้เป็นความคิดแบบสมัยใหม่และยังไม่ “ลงตัว” กับจิตสำนึกของสังคม

บางคนอาจจะบอกว่า มันคือคำว่าโกง ตรงข้ามกับคำว่าซื่อตรง (sincere) และคอร์รัปชั่นเป็นความเลวร้ายของวัฒนธรรมตะวันตกที่มาพร้อมการล่าอาณานิคมและทุนนิยม แต่เบนเชื่อว่ามีอะไรมากกว่านั้น คอรัปชั่นเป็นทางลัดหรือวิถีทางของคนที่ไม่อยากทำงาน

แต่อยากได้สถานะทางสังคม อยากได้เงินเดือน และอยากมีความยิ่งใหญ่ในการงาน “จะขยันไปทำไม เมื่อเราสามารถหาเงินจากการเล่นหุ้นได้อย่างสบายๆ เพราะเพื่อนเราเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือถ้าอยากได้อะไรง่ายๆ ก็เพียงจ่ายค่าคอมมิชชัน” นี่เป็นตัวอย่างหนึ่ง

เขาหยิบยกเอา “ความขี้เกียจ” มาวิเคราะห์ โดยเสนอว่าสังคมสมัยใหม่เท่านั้น ที่มีทัศนะว่าความขี้เกียจเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ซึ่งความเป็นสมัยใหม่เชิดชูความขยันและศักดิ์ศรีของสถานภาพที่ได้มาจากการทำงานหนัก ต้องมีทัศนะเชิดชูความขยันก่อน

เมื่อความคิดเรื่องคอรั่ปชันหรือการต่อต้านคอรั่ปชันจะเกิดขึ้นได้ ก็เฉพาะในสังคมที่มี “พื้นที่สาธารณะ” ซึ่งหมายถึงทั้งเวทีการเมืองและสื่อมวลชน ซึ่งผู้ปกครองถูกจับมา “ส่องมอง” หรือตรวจสอบได้ และในวัฒนธรรมนายทุน(ชนชั้นกลาง)ที่จะมีพื้นที่แบบนี้

แต่อาจารย์เบน เน้นที่สำคัญ คือ ทัศนะของเขาเป็นมุมมองแบบมุมกว้าง การก้าวออกจากยุค….อดีต(ตรวจสอบไม่ได้) เข้าสู่ทุนนิยม ความเป็นสมัยใหม่ และกรอบจริยธรรมนายทุน หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดคอรัปชั่น(**) นี่แหละปัญหาทุนนิยม ที่มีข้อดีตรวจสอบได้บ้าง ผมเคยนำมาโพสต์เฟซฯไว้บางส่วนเรื่องคอรัปชั่น หรือฉ้อราษฎร สะท้อนแผนที่สยามฯลฯ

ดังนั้น ทัศนะผมต่อสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าชาติ ได้ถูกชุมชนจินตกรรมร่วมกันเป็นการต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ ซึ่งผมเคยได้ไปฟังเรื่องคอรัปชั่นเปรียบเทียบกับอินเดียตามที่เคยเล่าไว้(***)

อย่างไรก็ดี ตอนนี้บทเรียนเปรียบเทียบจากตัวอย่างหลายแบบ ซึ่งผมหวนคิดติดตามคอรัปชั่นเชิงนโยบาย(ที่ออกกฎหมาย ทำให้ถูกกฎหมายจับตรวจสอบส่องมองเห็นยาก)จากอดีต ที่โรงงานเคเดอร์ ที่ว่ามีคอรัปชั่น กับการตรวจงานความปลอดภัยถึงโรงแรมรอยัลพลาซ่า ที่ยกตัวอย่างป้องกันคอรับชั่นเชิงนโยบายในการตรวจความปลอดภัยสถานที่โรงงาน ยกเลิกแจ้งล่วงหน้าก่อนสามวันเข้าตรวจความปลอดภัย ตามภาพ(****) เพื่อป้องกันให้เกิดความปลอดภัยที่แท้จริง

*ดูเพิ่มเติมลิ๊งค์ เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ
ประกาศ ชวนร่วมกิจกรรมแรงงาน :สุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน – ปัญหาและทางออก
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

(ช่วงก่อนประชุมอบรมอ.พิเศษได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยของโรงแรมดังด้วย)
วันนี้ในอดีตรำลึกตึกถล่มปัญหาความปลอดภัย

**กรณีของศ.ดร.เบน แอนเดอร์สัน(ผู้ไม่ได้เข้าป่าเป็นนักปฏิวัติ) ผู้เขียนชุมชนจินตกรรมฯ กล่าวไว้ในงานนิทรรศการศิลปะแห่งการคอร์รัปชัน หรือThe Art of Corruption ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานบริหารและจัดการองค์ความรู้ (สบร.) ดูเพิ่มเติมชุมชนจินตกรรม : บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม (Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalismลองค้นหาคำว่า Corruption ได้ในฉบับภาษาอังกฤษ)

*** “ICAS”(จบ)

Freedom of Information Law and the Empowerment of Urban Poor and Middle Class in India โดยMd Aftab Alam, University of Delhi, IndiaในงานICASด้วย
Right to information Act has a potential to strengthen accountability mechanisms in India. It is an effective tool of good governance and public service delivery in India. It is also an effective tool to tackle corruption and foster development. In this paper I explore the unexpected anti-corruption potential of right to information laws and measure the effectiveness of this anti-corruption tool against the baseline of corrupt behavior…..

****ภาพจากแรงงานปริทัศน์ทั้งเรื่องปัญหาเคเดอร์ถึงโรงแรม กรณีปัญหาเชิงโครงสร้างหรือของสังคม ทั้งการคอรัปชั่น สุขภาพและความปลอดภัย ฯลฯ โดยเล่มนี้สมัยนั้นดร.เทียนชัย หรือยุคศรีอาริยะ ที่ผมเคยกล่าวถึงไว้เป็นคณะกรรมการบริหารด้วย
การสะสมความทรงจำ7 สิงหา

Cherdchai Prasertsung นานๆเจอโพสต์ยาวๆ ดี ครับ นุญาติกระจายและไปเก็บไว้นะครับ
ยินดีครับ คุณCherdchai ที่แชร์แพร่กระจายไป ผมเพิ่งสังเกตว่าคุณเกี่ยวข้องเพจอิสระชน คนจริงด้วย(รูปหน้าปกนิยายเรื่องแม่ของแม็กซิม กอร์กี้ถ้าเดาไม่ผิด)

13.3
ผมนำหนังสือมาขายราคาถูกพร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อได้ ซื้อโอนเงินได้ ทางข้อความ (อาจจะตอบกลับช้า เพราะไม่ได้ใช้เฟซฯ) ครับ
เนื่องจากตามรูป 1.ประชาธิปไตยไทย ราคา 6oบ. 2.นกเค้า 60บ. 3.ว.วชิรเมธี 50บ. 4.ผึ้งน้อย 50บ. 5.แม่มูน 70บ. 6.สยามแมนิเฟสโต 9oบ. 7.ถามตอบกฎหมาย 50บ. 8.กังฟูเฉินหลง 40บ.9.ร้อยเล่ห์ 70บ.(นักเขียนที่เคยเป็นทนายเขียนเรื่องสืบสวนขายดีถึงขั้นอัดเทปขายได้) 10.กันและกัน 30บ. 11.บัญชี 120บ. 12. เดินสู่อิสรภาพ150บ. 13.กุหลาบ สายประดิษฐ 14.หมวกที่หายไป 15.สงบดงงู 60บ. 16.วิพากษ์คอมพิวเตอร์ฯ60บ. 17.อุสสาบารส 70บ. 18.คดีภาพเขียน 40บ. 19.เธอฉันรวมกันเป็นเรา30บ.
20.หมาเหลือง 50 บ. 21.เพียงความฝัน 40บ.

13.4
ราตรีสวัสดิ์ ดีเจบอย หยุดใช้เฟซฯ ไปกลับมาจัดเพลงแบบเหมาะกับปาร์ตี้ๆ ฮร่าๆ
Martin Jensen – Solo Dance

16 สิงหา
การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ
วันนี้วันสันติภาพไทย ย้อนดูหนังพระเจ้าช้างเผือก สะท้อนสันติภาพ ที่ผมเคยเขียนไว้มาทบทวนขยายความเพิ่มเติม(*) ลำดับเล่าเรื่องปัจจุบันยุคการสร้างหนังหาอดีตยุคตัวละครอโยธยามา ดูทุนสร้างคนแสดงอุปกรณ์ โดยเหตุผลบทบาทของคนดูหนัง ต้องทำความเข้าใจด้วยเหตุผลตามความรู้สึกแต่ละคน และผมกลับมาทบทวนFocusประเด็นใหม่ “เสียงในชุมชนจินตกรรมผ่านภาษาไทย” ซึ่งถ้าดูหนังพระเจ้าช้างเผือกตามลิ๊งค์ จะมีฉากเสียงภาษาไทย ค้นหาเจอได้ในฉากเรณูร้องเพลง…วาสนาปางก่อนที่ย้อนส่ง ให้เราคงได้รับ ให้กับหาย ถ้าทำดีมีส่งสุข ไม่วาย ถ้าทำร้าย ร้ายส่ง จงตามเดิม ชาติปางก่อน ตัวข้าได้ทำดี จงส่งศรีกลับ พิทักษ์เสริม ส่งความรักที่ตั้งไว้แต่เดิมให้พูนเพิ่มสำเร็จ ดั่งใจปอง(ถอดเพลงโดยผม)

*ย้อนดูภาพยนตร์ “พระเจ้าช้างเผือก” สงคราม สันติภาพ และชาตินิยม (ตอนที่ 1)
แนวคิดทางการวิจัยเรื่องชาตินิยมในสื่อภาพยนตร์”ผลงานชุมชนในจินตนาการ” ของ “เบเนดิก แอนเดอร์สัน” สามารถนำมาวิเคราะห์ภาพยนตร์เกี่ยวกับชาตินิยม [1] โดยการสร้างชุมชนในจินตนาการผ่านประวัติศาสตร์ กฎหมาย ความเชื่อ แผนที่ประเทศ หรือสื่อ มีอิทธิพลต่อวงการศึกษาภาพยนตร์ [2] ฯลฯ เป็นต้น
https://prachatai.com/journal/2007/12/15265
เราเหมือนดูภาพยนตร์คู่รักอกหัก:พันธมิตรฯแตกหักรัฐกระทบเพื่อนบ้านกลายเป็นคู่รบ
https://prachatai.com/journal/2011/02/33206
วันภาษาไทยแห่งชาติ ,จินดามณี และพระโหราธิบดี

ผมยังไม่มีไอเดียใหม่จากหนังพระเจ้าช้างเผือก(ยุคสร้างหนังไม่มีช้างเผือก) โดยเปรียบกับหนัง Arrival เพราะคนละประเด็น(ตัวละครที่1 นางเอก Louise Banks (Amy Adams) คือ Linguist-เปรียบเสมือน ผู้ชมที่พยายามจะทำความเข้าใจ โดยมีความสามารถในการเข้าใจภาษาต่างๆได้สูง สามารถตีโจทย์ข้อความที่ผู้สร้างหนังจะส่งให้เราได้ เชี่ยวชาญในการดูหนังแบบนี้-ตัวละครที่เป็นมนุษย์อื่นๆเปรียบเสมือน ผู้ชมที่พยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่หนังจะสื่อ แต่ก็ยังตีโจทย์ไม่แตก ยังไม่เข้าใจสิ่งที่หนังเรื่องนี้ต้องการจะสื่อ)

ผมไม่มีไอเดียใหม่จากวันนี้ในอดีตวันสันติภาพไทย แนะนำหนังสือขบวนการแรงงานไทยฯ(นี่ก็คนละประเด็น)

พระเจ้าช้างเผือก [บรรยายไทย] 7-11

(ภาพประกอบตามเน็ตจากยูทูป)

16.2
การสะสมความทรงจำ สร้างนิยาย
วันที่ฝนตกเยอะในเชียงใหม่ ดูพยากรณ์อากาศเห็นฝนจะตกอีกต่อเนื่อง มีบางเรื่องที่คิดเขียนถึงบางคนบอกชีวิตนักเขียนลำบากไม่มั่นคง แต่พนักงานคนหนึ่งสบายกว่าชีวิตพนักงานในโรงงาน หรือบางคนบอกนักเขียนสบายกว่าพนักงานออฟฟิตฯลฯ ในเรื่องถกให้ตลกได้ก็มีอยู่แต่จะยาวไป จากแรงงานในระบบถึงนอกระบบ เพราะผมกำลังสร้างความทรงจำ เก็บไว้ เป็นการสะสมความทรงจำ สร้างนิยาย(*)อย่างที่กล่าวมาบ้างแล้ว กลั่นประสบการณ์จากหลายแวดวงเอ็นจีโอ ผู้กำกับหนัง นักเขียนที่เคยเจอมาสร้างนิยายบ้าง นี่ยังไม่รวมแวดวงธุรกิจอย่างที่อบรมความคิดสร้างสรรค์ที่ผ่านมามีแจกประกาศนียบัตร ดันลืมไปรับวันก่อน เพราะช่วงนี้กำลังยุ่งกลับมาติดต่อเรื่องสารคดีกับมูลนิธิหนังไทย หลังจากเว้นว่างไม่ได้ส่งปีนี้กลับมาส่งทั้งหนังสั้น สารคดีอย่างที่เล่าไปช่วงก่อน ก็ลองดูเค้าให้ส่งลิ๊งค์ไปอีก แน่ละชีวิตประจำวันหลายเรื่องอื่นๆ ชีวิตเป็นเช่นนั้นเอง

เมื่อนักเขียน บางคนเสียชีวิตตายก่อนวัย/วันอันควร หรือเอ็นจีโอ บางคน ตายก่อนโดยตรรกะเหตุผลสุขภาพ ในแต่ละอาชีพ มีการวิเคราะห์สถิติสุขภาพและความปลอดภัย โดยผมฟังแง่มุมมีคนตายในประเทศไทย ทุก15 นาทีจากอุบัติเหตุการทำงานในไทย ถ้ารวมยอดสถิติจากการทำงานไม่ใช่แค่ก่อสร้าง ในระบบทุนนิยม รุ่นน้องผมที่ชอบอ่านเรื่องไม่ดีแฉเอ็นจีโอบอกอาชีพเอ็นจีโอ ก็เครียด ถ้าดูอาชีพเอ็นจีโอ เครียดสะสมเป็นมะเร็งฯลฯ ใครว่าเอ็นจีโอ สบายตื่นเช้ามาจิบกาแฟ อ่านนสพ.ฯลฯ(ต้องดื่มเหล้าเคล้ากัญชา) ก็นั่นแหละ ใครว่าอาชีพนักเขียนสบาย นอนเล่นคิดหาเรื่องเขียนก็เครียดได้ บางคนกล่าวไว้ ไม่ใช่นั่งมองสายฝน สายน้ำไหล ลมพัดผ่านอย่างโรแมนติค กลิ่นหญ้าเขียวขจี มีแต่กลิ่นตด!

ดังนั้น ผมพยายามกลับมาโฟกัสเฉพาะเรื่องนักเขียน ผมไม่ใช่เฮสเส ไม่ใช่คาฟคานักเขียนยิ่งใหญ่(**) โดยผมอาจมีโอกาสจะไปกัมพูชาอีกรอบหาแรงบันดาลใจเพิ่มฉากในนิยายโครงร่างที่เขียนค้างไว้ เกี่ยวกับแม่น้ำโขงจะโยงไปข้ามภพข้ามชาติไปปราสาทตาพรหมในกัมพูชา แต่ก็นั่นแหละผมเป็นนักเขียนเคยรวมกลุ่ม และ คนทำงานศิลปะเล็กน้อย(***)ไม่ได้ทฤษฎีศิลปะmetaphorical(****)มากไม่อยากคิดมาก คิดสั้น(*****) แค่การสะสมความทรงจำความรู้ที่บางที(ลืม)รู้ ใน
วันที่16 สิงหา นึกถึงมีภาพป้ายถนน และภาพจากท้องฟ้ามุมมองกว้างๆ ว่างๆค่อยเขียนนิยายอย่าไปเสียสุขภาพคร่ำเคร่งเครียด ด้วย

*การสะสมความทรงจำสร้างนิยาย

**การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ

ความน่าสนใจในศาสตร์การตีความ-เมตามอร์โฟซิส (การแปลงร่าง)ในงานเขียนของคาฟคา ทั้งตีความแนววิทยาศาสตร์แฟนตาซีฯลฯ

Walter Benjamin เขียนเรื่องว่าด้วยบางภาพสะท้อนของคาฟคา มีในหนังสือIlluminations ส่วนผลงาน
The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction
https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm
ดูฉบับภาษาไทยเพิ่มเติม ในกลิ่นไอ การเมือง และภาพยนตร์ อ่าน “งานศิลปะในยุคของการผลิตซ้ำแบบจักรกล” ของวอลเตอร์ เบนยามิน
http://www.kledthai.com/9786167801070.html
***นิตยสารแมดเมนฯ

ภาพถ่าย+งานเขียนเรื่องสั้นกับงานศิลปะAbstarct-Expressionist-conceptual

****Theodor adorno,Benjamin ‘s friend and colleague.(อดอร์โนเป็นเพื่อนของเบนจามินและเพื่อนร่วมงาน)Correctly criticized him for resorting on occasions to too simple a model of this relationship- for seeking out analogies or resemblances between isolated economic facts and isolated literary facts,in a way which makes the relationship between base and superstructure essentially metaphorical.-Marxist literary criticism.(ผมเคยเล่าแล้วเรื่องเบนจามิน ฆ่าตัวตาย)

*****การเดินทางสร้างจินตนาการ เป็นหนัง?

(คนทำหนังคิดสั้นจะฆ่าตัวตายข่าวตอนนั้น และคิดถึงนักเขียนที่คิดฆ่าตัวตาย ฯลฯ)

-ภาพ ป้ายถนน16สิงหา และภาพจากมุมท้องฟ้า
TDao PBoon รออ่านนะๆ
ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผม ครับพี่ทัดดาว^^ ผมยังมีแค่ไอเดียผมก็ดูภาพปราสาทตาพรหม ที่มีต้นไม้ต่างๆ

Sasira Chotasiri รออ่าน
ขอบคุณเช่นเดียวกันครับพี่ ชอบภาพนางอัปสรของพี่ที่ส่งมาดู และตอนนี้ผมกำลังจินตนาการร่างฉากนิยาย แรงบันดาลใจภาพหนังIn the Mood for Love – Final Sequence ฉากสุดท้ายพระเอกกระซิบรู https://www.youtube.com/watch?v=ZgO_sCXrK4s

16.3

ราตรีสวัสดิ์ ดูแลสุขภาพกันทุกคน ผมหยุดใช้เฟซฯ เพราะพักผ่อน ดูแลตัวเองสำหรับบอยเพื่อภาพบอย อยากอยู่ทำงานถึง90ปีบางคน888ปีจากงานอนาคตชนชราฯ ฮร่าๆ

19 สิงหา
การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ
เมื่อวันเวลาผ่านไปจากวันที่17 สิงหาคม อินโดนีเซีย – วันประกาศเอกราช และวันที่19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) – เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีการให้ประชาชนร่วมลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2550(*) และ19 สิงหาคม เป็นวันมนุษยธรรมโลก (World Humanitarian Day) องค์การสหประชาชาติประกาศ“วิกฤติมนุษยธรรมในแอฟริกายังคงเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆ ในปีค.ศ.2017 นี้

โดยกรณีคำนิยามความหมายของมนุษยธรรมอย่างกว้างอ้างถึงปี2554 ที่มีแง่มุมเศรษฐกิจ สังคม ในมนุษยธรรมยามวิกฤติมหาอุทกภัย แรงงานต่างด้าวเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือ (**) หากมนุษย์คิดแปลความมนุษยธรรมเข้าใจได้ เปรียบเทียบแล้วเรื่องมนุษยธรรมในประเทศไทยอย่างแฟรงค์ๆ ดูข่าวได้หลายประเด็น ยกตัวอย่างใกล้ตัวเพื่อนทางเฟซฯผมโดนคดีจากงานไทยศึกษาที่ผ่านมาด้วย ซึ่งผมแสดงออกห่วงใยทางมนุษยธรรมไว้ ในประเทศไทย มีป่าไม้ มีไผ่ ฯลฯ ตามหลักแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แต่ไทยเราไม่ได้คนจะเข้าถึงทรัพยากร ที่ดินหลายเรื่องอย่างง่ายดาย
จึงมีการจัด ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 3 ของโลก รองจากรัสเซีย และอินเดีย โดยเปรียบเทียบไทยกับอินเดีย ที่มีปัญหาคอรัปชั่นและการคอรัปชั่นเชิงนโยบาย(***)ด้วย

เมื่อยกตัวอย่างข้อมูลความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2559 ใน 5 ปีที่ผ่านมา คน 1% เป็นเจ้าของความมั่งคั่งมากกว่าคนไทยทั้งประเทศรวมกัน มหาเศรษฐีระดับพันล้านในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 5 คนในปี 2551 เป็น 28 คนในปี 2558 แต่คนไทย 10% หรือประมาณ 7 ล้านคนยังมีชีวิตอยู่ใต้เส้นความยากจน คนไทยมากกว่า 3 ใน 4 ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินใดๆ เลย โฉนดที่ดิน 61% ของประเทศไทยอยู่ในมือประชากร 10% ในชั่วโมงทำงานที่เท่ากัน โดยเฉลี่ยผู้ชายจะได้ค่าตอบแทน 100 บาท ผู้หญิงได้ค่าตอบแทน 87 บาท โอกาสของลูกคนที่มีรายได้น้อยจะได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างจากคนอื่น 19 เท่า(****)ในภาพรวมมนุษยธรรม

อย่างไรก็ดี ประเด็นKeyword คือ การสะสมความทรงจำวันสำคัญของมนุษยธรรม ซึ่งไม่ลืมหรือจำผิดๆ ยกตัวอย่างไม่สิ้นหวังง่ายสุดเรายังไม่แย่เท่ารัสเซีย อินเดีย แต่นี่เป็นปัจจุบัน สถิติในอนาคตติดตามต่อไป

*ผมเคยเขียนบทความเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2550ไว้ดูได้ในปัญหารัฐธรรมนูญ 2550: นิยายและความจริง ในภาพสะท้อนเราใกล้ชิดเส้นชัย
https://prachatai.com/journal/2010/12/32184
**มนุษยธรรมยามวิกฤติมหาอุทกภัย แรงงานต่างด้าวเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือ

*** วัฒนธรรมการเมือง และคอรัปชั่นเชิงนโยบายแห่งชาติ ต่อความปลอดภัยแรงงาน

ทุจริตเชิงนโยบาย ??พลวัต 2016
อ่านเรื่องนี้ต่อที่: https://www.kaohoon.com/content/101421
****ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2559
http://themomentum.co/successful-datalab-thailand-inequality-2016-by-oxfam
(ภาพประกอบท้องฟ้า)

19.2
ผมหลายเรื่องในชีวิตประจำวัน เมื่อลุงบอย มาออกกำลังกายกับเด็กๆ ภาพใส่รองเท้าเตะบอล เข้าสู่ฟุตบอลชาย นี่กีฬาซีเกมส์ดูทีวีปวศ.การแสดงพิธีเปิดวันนี้ โอ้ อยากเหินฟ้าไปมาเลเซียตามภาพท้องฟ้า ฮร่าๆ

19.3
ฝนกำลังตกแมวดำ เล่นซน จนผมมองดูมันท่าจะหลับแล้วจริงๆ มั้ง แด่วันแมวดำ ๑๗ สิงหาคม เป็นวันยกย่องแมวดำ (Black Cat Appreciation Day) ที่ผ่านมาด้วย^^
https://www.silpa-mag.com/club/art-and-culture/article_699
19.4
ราตรีสวัสดิ์ หยุดใช้เฟซฯไปดีเจบอย กลับมาจัดเพลงใหม่ เพลงไทยกันบ้าง ราตรีสวัสดิ์ หยุดพักเฟซฯก่อนนอน ครับ^^
TATTOO COLOUR – เผด็จเกิร์ล | No Reason [Official MV]

23 สิงหา
ผมไม่รู้จะเรียบเรียงเขียนอะไรดี ทราบข่าวมาหลายวันแล้ว ผมเคยไปบ้านลุงบุญเสริม สองครั้ง(ฯลฯ) รำลึกในความทรงจำ อำลา อาลัยลุงบุญเสริม สาตราภัย ที่เสียชีวิตแล้ว ผ่านงานเขียนเก่าของผมเอง ครบสิบปีแล้ว”ล้านนา…เมื่อตะวา” กับภาพอดีต ที่ทำให้มีชีวิตชีวา(7 ก.ค. 2550 ).โดยอรรคพล สาตุ้ม ตามหาดูลิ๊งค์ได้ในกูเกิ้ล ส่วนภาพประกอบจากโครงการย้อนรอยอดีตวัดอุโมงค์
http://www.umongpainting.com/oldum

23.2

การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ
เมื่อวันเวลาผ่านไป ในความทรงจำของผู้คน วันสำคัญ ที่สะสมความทรงจำ ในวันนี้ คือ วันสากลเพื่อการระลึกถึงการค้าและการเลิกทาส(จะกล่าวถึงจักรวรรดิสเปน ที่มีบทบาทก่อนการค้าและการเลิกทาสที่เฮติ) และวันถึงแก่กรรมของขงเบ้ง หรือจูกัดเหลียง (เกิด 19 สิงหาคม พ.ศ. 724ถึงแก่กรรม 23 สิงหาคม พ.ศ. 777 ที่มีเรื่องแต่งสามก๊ก) และวันที่ 23 สิงหา โรมันคาทอลิก – วันฉลองนักบุญโรซาแห่งลิมา คือ องค์อุปถัมภ์ในละตินอเมริกา,ประเทศฟิลิปปินส์ฯลฯ(เกิด20 เมษายน ค.ศ. 1586 เสียชีวิต24 สิงหาคม ค.ศ. 1617 (31 ปี)) เป็นนักบุญสเปนในลิมา(เปรู อดีตอาณานิคมสเปน) เกิดมีชีวิตคาบเกี่ยวกับช่วงยุคสมัยพระเจ้าเฟลีเปที่ 2 แห่งสเปน(ชื่อที่มาของประเทศฟิลิปปินส์)จักรวรรดิสเปนในรัชสมัยของพระองค์(ผู้เคยมีสงครามกับอลิซาเบธที่1 ของอังกฤษยุคGold,God,Glory*) มีอาณาเขตกว้างใหญ่อันประกอบไปด้วยดินแดนหลายส่วนในโลกทั้งใน ยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย(หรือAsian แปลว่าเอเชีย ) เช่น ฟิลิปปินส์อยู่ใต้การปกครองของสเปนในฐานะอาณานิคมของสเปนใหม่ (New Spain) นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1565 ถึงปี ค.ศ. 1821)

โดยวันที่22,23,24 สิงหา ความเกี่ยวพันพระเจ้าเฟลีเปที่2(เกิด21 May 1527-13 September 1598 ดูประวัติเพิ่มเติมโยงอังกฤษและไอร์แลนด์ฯลฯ) ที่มีอัครมเหสี เช่น เอลิซาเบธแห่งฝรั่งเศส (1559-1568) ในยุคสมัยสงครามศาสนาของฝรั่งเศส โดยฝูงชนชาวฝรั่งเศส ผู้นับถือนิกายโรมันคาทอลิกไล่สังหารชาวฝรั่งเศสที่เรียกตัวเองว่าอูเกอโนท์ (Huguenots) หรือผู้ที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ (โปรเตสแตนต์คาลวินิสต์) ที่ฝรั่งเศสจากวันที่ 22-23 สิงหาถึงวันที่ 24สิงหา คือ การเริ่มต้นลอบสังหารนายพลกัสปาร์ เดอ กอลีญี นายทหารของอูเกอโนท์ไม่ประสบความสำเร็จ ต่อมาการสังหารหมู่วันเซนต์บาโทโลมิวในวันที่24 สิงหา (ค้นหาได้ในวิกิพีเดียภาษาไทยและภาษาอังกฤษ The St. Bartholomew’s Day massacre หรือภาษาฝรั่งเศส: Massacre de la Saint-Barthélemy) ซึ่งแง่มุมของพระเจ้าเฟลีเปที่2หรือPhilip II นี้ด้วย

เมื่อประเด็นการสะสมความทรงจำเชื่อมโยงของกำเนิดชาติ คือ ชุมชนจินตกรรมทางการเมือง สะท้อนบอกว่าคนฝรั่งเศสต้องลืมวันการสังหารหมู่ดังกล่าว (**) นี่แหละตัวอย่างความทรงจำและหลงลืม

กระนั้น ผมเขียนย่อๆ เล่าการเขียนมุมมองทางประวัติศาสตร์ช่วงยาว วาดภาพความทรงจำ เกี่ยวกับยุคสมัยของพระเจ้าฟิลิปที่2 ของสเปน(ดูเพิ่มเติมวิกิพีเดียง่ายๆประวัติได้) แต่แง่มุมหลังยุคนั้น ต่อมาการเดินเรือสินค้าขายทางไกลจากสเปนมาฟิลิปปินส์ มีเส้นทางการค้าบทสนทนาการเรียกพ่อค้า หรือเซ็งลี้มาจากภาษาจีนแบบฮกเกี้ยน ต่อมาการทำสำมะโนประชากรของคนจีน การจัดอนุกรม(***)ก็ไม่ได้เน้นความหลากหลายของภาษาท้องถิ่นและชาติพันธุ์คนจีน ที่มีเรียกว่าชาวจีน ก็มีความซ้ำๆ เหมือนๆ กันไม่ได้แตกต่างทางชาติพันธุ์ด้วย

อย่างไรก็ดี การมองภาพกว้างของโลกและประวัติศาสตร์ช่วงยาว ผ่านประวัติศาสตร์อย่างเชื่อมโยงและเปรียบเทียบสเปนกับฟิลิปปินส์นานกว่าเฮติ(แล้วฟิลิปปินส์ก็บทบาทโดยอเมริกา เป็นอดีตอาณานิคมสเปน เช่นเดียวกับ เปรูในลิมา มีกบฏคนพื้นเมืองทูปัก อามารู 1740-1781) โดยยกตัวอย่างเฮติ ซึ่งสเปนเคยมีบทบาท(1492–1625) ในเฮติ(****) ต่อมาฝรั่งเศส เข้ามาครองเฮติ(หลังจากนั้นเกิดปฏิวัติอเมริกา 1776) จนกระทั่งFrench Revolution (1789–1799), slaves and free people of colour revolted in the Haitian Revolution (1791–1804) คือ 22-23 สิงหาคม ค.ศ. 1791 บนเกาะเซนต์โดมีนิก (ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อเฮติ) ได้เกิดการลุกฮือของทาส หรือวันที่23 สิงหา วันสากลเพื่อการระลึกถึงการค้าและการเลิกทาส(23 August: International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition.ที่เฮติ)
โดยผมคิดวิเคราะห์ต่อยอดใหม่ ในกรณีปริศนาเหลืองแดง (*****)ของอ.เบน ที่มีแนวคิดจากเชอร์ล็อคโฮมส์(ตัวละครนิยายของอังกฤษ)หาสิ่งที่หายไปมาเล่าเรื่องแท็กซี่ บอกการเมืองไทยเหมือนสามก๊ก(ตัวละคร เช่น ขงเบ้ง) ซึ่งต่อมาการอธิบายเจ๊ก และลูกจีน ย้อนกลับไปในอดีตประวัติศาสตร์การอพยพของคนจีน ที่เชื่อมโยงกับชุมชนจินตกรรมฯ ที่ผมยกตัวอย่างสเปนเป็นเจ้าอาณานิคมในฟิลิปปินส์ จากเรียกเซ็งลี้เป็นชาวจีน เปรียบเทียบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลำดับเวลามาถึงอย่างสยามเปิดการค้ากับเซอร์จอห์น เบาว์ริง ที่มีสโลแกน ‘Free trade is Jesus Christ, and Jesus Christ is free trade’.จนถึงยุคทักษิณ เป็นต้น แต่ผมสังเกตสัดส่วนให้ความสำคัญในผู้นำ โดยเชื่อมกับชาติ

ดังนั้น วันแต่ละวันผ่านไปจากรัฐธรรมนูญ2550ในการสะสมความทรงจำ(******) ซึ่งผมได้เขียนแง่มุมผู้นำ และหลากหลายประเด็นโดยเปรียบเทียบย้อนดูประวัติศาสตร์ช่วงยาวจากอดีต เปรียบเทียบความขัดแย้ง การต่อสู้ เป็นบทเรียน หรืออนาคตใกล้ๆ ระยะสั้นวิเคราะห์การเมืองสั้นๆง่ายๆ จากเหตุผลดังกล่าวไม่เขียนยาว คือ ยิ่งลักษณ์ไม่ติดคุก วันที่ 25 สิงหา (คนวิเคราะห์ แล้วดูคลิปทางอินเตอร์เน็ต25 สิงหาคม ! “ยิ่งลักษณ์” ไม่ติดคุกแน่นอน ทั้งการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฯลฯ) แน่ละส่วนเรื่องให้กำลังใจเห็นด้วยเป็นกระแสชุมนุมที่รัฐหวั่น เพียงเหตุผลของผมง่ายๆ สั้นๆ ดูผู้นำ(*******)ดูทักษิณ(เชื้อจีนแคะ ที่มีชื่อเสียง เช่น ดร.ซุนยัตเซ็น, เหมาเจ๋อตุง, เติ้งเสี่ยวผิง, ลีกวนยู และทักษิณ ฉายาแม้วมาจากม้ง) นิ่งสงบไม่มีการเคลื่อนไหวใด(ทักษิณมีแวดวงทั้งเครือข่ายพวกแนวกฏหมาย การเมืองฯลฯ) ถ้าออกแนวน้องติดคุกทักษิณ ต้องส่งสัญญะอะไรบ้าง แต่แน่เราสองมือกดคีย์บอร์ดในสื่อดิจิตอล(********) ร่วมเปลี่ยนโลก

*ผมเคยเขียนถึงเรื่องเดวิด ฮาร์วีย์ กล่าวถึงยุคนี้ไว้ ในการสะสมทุน ความรู้ ความทรงจำ ในโลกาภิวัตน์ (อุปมาปลา)
http://akkaphon.blogspot.com/2017/03/blog-post_19.html
(มีอ้างถึงไทยติดอันดับ 3 ช่องว่างคนรวย-จนมากสุดในโลก ประยุทธ์ ชี้แก้ยากเพราะยังระแวงรัฐ หรือไทยติดอันดับ 3 เหลื่อมล้ำสูงสุด จากรายงานประจำปี 2559 ธ.เครดิตสวิส)

**ผมคิดเขียนเรียบเรียงย่อมาจากงานเขียนของอ.เบน ในชุมชนจินตกรรมฯ ใน ความทรงจำกับหลงลืม ซึ่งงานเขียนของRenan ผู้สร้างความทรงจำผ่านบทความชาติ คือ อะไร? ได้สันนิษฐานว่าบรรดาผู้อ่านของเขาจะได้ว่าลืมวันดังกล่าวไปแล้ว(Ernest Renan เป็นผู้ที่เคยถูก Nietzsche วิจารณ์ Theology, or the corruption of reason by the “original sin” ดูผลงานเขียนของนิทเช่ ในTwilight of the Idols, or, How to Philosophize with a Hammer (ไอดอลเยอะมาก เช่น รุสโซ,Michelet) และเขาเขียนThe Antichrist ต่อต้านงานเขียนRenan’s 1873 คือ L’antéchrist ซึ่งนิทเช่ ผู้ให้อิทธิพลไฮเดกเกอร์ ฟูโกต์ ฯลฯ) ส่วนกรณีสังหารหมู่วันเซนต์บาโทโลมิว ที่ Fernand Braudel ไม่ได้เขียนไว้ในงานเขียน The Mediterranean ซึ่ง Braudel เขียนงานยกตัวอย่างเพิ่ม คือ The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, Volume IและOn Historyโดย Fernand Braudel(ดูประวัติเขาเพิ่มเติมวิกิพีเดียภาษาไทยได้)
https://books.google.co.th/books?id=Aus0BEQZFXIC&printsec=frontcover&hl=th#v=onepage&q&f=false
***การเชื่อมโยงเป็นเส้นด้ายอุปมาของอ.เบน ต่อคำว่าอนุกรม ซึ่งผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอนุกรมไม่ได้ลึกซึ้ง หรือถนัดทางคณิตศาสตร์ ยกตัวอย่างแนวข้อสอบก.พ.หรือข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปรายวิชาตรรกะ ความมีเหตุผล และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์. 1. จงหาค่าของเลขอนุกรม ต่อไปนี้ 7 9 11 13 15 หรือข้อสอบ อนุกรม คือ การหาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่ให้มา และต้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะไปในทิศทางเดียวกันและคำตอบของอนุกรมคือตัวถัดไปหรือตัวสุดท้าย ซึ่งวิธีในการหาอนุกรมจะไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวเลขนั้นๆ
(ดูเพิ่มเติม ชุมชนจินตกรรมฯ สำมะโนประชากร แผนที่ พิพิธภัณฑ์)
****คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสเป็นนักทำแผนที่ นักสำรวจ นักเดินเรือ และพ่อค้า เชื่อกันว่าน่าจะเป็นชาวสาธารณรัฐเจนัวภายใต้การสนับสนุนของราชสำนักสเปน เขาได้เดินเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและทำให้ชาวยุโรปรู้จักทวีปอเมริกาในซีกโลกตะวันตกเป็นผลสำเร็จ รวมทั้ง เฮติ (ที่ว่ามีการค้นพบzombieหรือซอมบีในลัทธิวูดู) ซึ่งการปฏิวัติของเฮติ ผู้นำอย่าง Toussaint L’Ouverture (ลองค้นดูประวัติภาษาไทย) แตกต่างจากฟิลิปปินส์ ที่มีผู้นำอย่างริซัล(ลูกครึ่งจีน สเปน ญี่ปุ่น ตากาล็อก) เป็นนักเขียน โดยอ่านฟรีในประวัติย่อและนิยายของเขาได้ตามลิ๊งค์ คือ “อันล่วงละเมิดมิได้” (Touch Me Not) นวนิยายอมตะเพื่อชาติ เอกราช และราษฎรฟิลิปปินส์ โดย โฮเซ ริซัล (Jose Rizal : June 19, 1861 – December 30, 1896)
http://www.openbase.in.th/tbpj167
(รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐKatagalugan 1902ของMakrio Sakayเป็นจิตวิญญาณของลัทธิชาตินิยม…Around 1902 Sakay established the Tagalog Republic somewhere in the mountains of Rizal.)
*****ผมเคยเขียนมาแล้วกรณีตัวอย่างเรื่องคนขับแท็กซี่คุยเรื่องสามก๊กอ.เบน เลยเปรียบกับคนจีนในไทยเคยฟังที่เชียงใหม่
http://akkaphon.blogspot.com/2017/03/blog-post_20.html
(ดูลิ๊งค์ซ้ำทบทวนกันอีกครั้ง)
RIDDLES OF YELLOW AND RED
https://newleftreview.org/II/97/benedict-anderson-riddles-of-yellow-and-red
(จริงๆแล้วผมคิดว่าบทความนี้น่าจะซ่อนความหมายระหว่างบรรทัด และการอ้างอิงเช่น Murderฯ ผมได้วิเคราะห์มาบ้างแล้ว ส่วนอ้างอิงRADICALISM AFTER COMMUNISM IN THAILANDฯหรืออื่นๆ ถ้ามีสมองมีเวลาอาจจะมาเขียนต่อไป)
******การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ

การสะสมความทรงจำ สร้างนิยาย

การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ

*******ผมกำลังสนใจหนังสือ The Leaderless Revolution: How Ordinary People Will Take Power and Change Politics in the 21st Century

(ผมโฟกัสที่ผู้นำด้วยดูเพิ่มเติมตามลิ๊งค์)
การสะสมความทรงจำ ผู้นำ อำนาจสตรีสากล และการสะสมยุทธศาสตร์
http://akkaphon.blogspot.com/2017/08/blog-post.html
การสะสมความทรงจำ อำนาจ ผู้นำ ทำหนังสั้น ทำเกม ใน Late of capitalism(แผนที่ ล็อตตารี่ ฯลฯ)
http://akkaphon.blogspot.com/2017/08/
********สื่อดิจิตอล สื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ค และเพจเฟซบุ๊ค(หรือSocial Media)

(ภาพประกอบมองเห็นทิวทัศน์ในหมู่บ้านม้งหรือแม้ว บนดอยปุย ผมไม่มีภาพท้องฟ้าโพสต์หมดแล้วเลยวันในวันการบินสากล 6 สิงหาคมด้วย)

23.3
เมื่อหลายเรื่องราวในหลายวันก่อน เป็นวันหรรษาเบาๆ สำหรับผมเดินทางร่วมกับผู้คน ได้พบปะสนทนาคนไม่ได้เจอกันตั้งนาน ก็ต้อนรับพวกนั้น ทำให้นึกถึงความทรงจำกับที่นี่ พร้อมบรรยากาศ ผ่านภาพบ้านม้งหรือแม้ว บนดอยปุย ต่อมาจากรำลึกความทรงจำหลายเรื่องด้วยกัน ผมเขียนถึงอดีตนิดหน่อยนึกถึงรุ่นน้องที่ไม่ได้เจอกันนาน บังเอิญเจอเค้าน่าจะอายุห่างจากผมเกือบสิบปี ก็เค้ามีลูกเกือบอายุสิบปี และรุ่นน้องป.โท ที่คลอดลูกไม่นานมานี้เพิ่งไปเยี่ยมมาด้วย

23.4
หยุดพักเฟซฯบ้างไรบ้าง ตามสไตล์ดีเจบอย กลับมาแล้วจัดเพลงThe Cranberries – Zombie ราตรีสวัสดิ์ ครับ

26 สิงหา
ผมหายไปหลายวันหยุดใช้เฟซฯ ตอนนี้เมาส์สำหรับคอมฯไม่ดีอีก สร้างบรรยากาศมาโพสต์ภาพแมวๆ อาบน้ำให้แมวเสร็จเช็ดตัวให้ด้วย ฮร่า น่ารักๆ ไหม? เมี๊ยว ในวันที่มีฝนบันทึกไว้
สุชาติ สุริยวงศ์ สวัสดีแมว
สุชาติ สวัสดีแมว ไม่สวัสดีผมบ้าง หละ 555 คราวที่แล้วอยากทำธุรกิจร่วมกัน ผมให้คุณไปทำการตลาดหาลูกค้าคนมาเรียน คอร์ส สิบวันราคาถูก สองพันบาท สอนศิลปะวาดรูปพร้อมหนังสั้น เลียนแบบดัดแลงไอเดียจากที่อ้างลิ๊งค์ข้างล่างครับ ^^
HOW TO MAKE YOUR FIRST FILM
สถานที่ : LASALLE College of the Arts (สิงคโปร์)ระยะเวลาของคอร์ส : 5 วันราคาคอร์ส : 800 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 19,743 บาท
Smart Phone Short Films
สถานที่ : University of Edinburgh (สกอตแลนด์)
ระยะเวลาของคอร์ส : 3 วัน ราคาคอร์ส : £165.00 หรือประมาณ 7,347 บาท
https://www.dek-d.com/studyabroad/45663/
สุชาติ สุริยวงศ์ โหวววววน่าสนใจ แต่ทรัพท์ในกระเป๋าสิพี่😂😂😂😂😂
อรรคพล สาตุ้ม ผมหมายถึงให้หาลูกค้ามาให้ผมเปิดสอนคอร์สราคาถูกๆ น่ะครับ ผมจะให้ค่านายหน้ากับสุชาติ ช่วงนี้คนลงทะเบียนคนจนเยอะ น่ะ ผมเลยชวนเรามาจับมือสร้างงานกัน ครับ https://www.khaosod.co.th/economics/news_486451

สุชาติ สุริยวงศ์ รับทราบขอรับ😂😂😂
ผมพึงจะอ๋อ5555
อรรคพล สาตุ้ม ดีครับดีครับท่านดีครับผม^^55555
อรรคพล สาตุ้ม 😁😁

26.2
เมื่อผมหลายเรื่องหลายราว ในชีวิตประจำวัน จะเล่าเรื่องอุปมานิมิต เนื่องจากมีข่าวทายาทอดีตเจ้าลาวขนผ้าไหมโบราณประมูล-ขายที่เชียงใหม่ฯ เป็นข่าวคนรู้จักกับแม่ผม เล่าให้ฟังจากแม่ดูทีวีไม่กี่วันก่อน โทรศัพท์มาคุยกับผมเล่าความศรัทธาความเชื่อ ซึ่งผมเล่าเรื่องทบทวนความทรงจำของผม คือ ตอนเป็นเด็ก ผมไปบ้านทายาทอดีตเจ้าลาว แล้วทายาทดังกล่าว นั่งสมาธิ บอกผมเป็นเทวดากลับชาติมาเกิดด้วย
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000028870

Pornpit Puckmai ไปดูผ้าสวยๆไม่ทัน

อรรคพล สาตุ้ม น่าเสียดาย น่ะครับพี่พร^^

Fai Suluck Prontip Mankong

Prontip Mankong จ๊ะ

26.3
การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ
วันนี้วันWomen’s Equality Day (United States) และวันนี้ในอดีต26สิงหาคม พ.ศ. 2479 (ค.ศ. 1936) – เบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน คือ วันเกิดอ.เบน(*) มีในวิกิพีเดียไทยและอังกฤษ ซึ่งผมอ้างหนังสือของอ.เบน มาใช้วิเคราะห์พยากรณ์ทำนายอนาคตการเมือง หลังจากพยากรณ์ในเรื่องยิ่งลักษณ์ไม่ติดคุกไปแล้ว(**) ในฐานะนักเขียนหยุดเขียนวิเคราะห์ไว้ก่อน มาขายหนังสือดีๆ ในฐานะเคยได้รางวัลยอดนักอ่าน คือ หนังสือชุมชนจินตกรรมฯ ก็มีขายด้วย

เมื่อการสนับสนุนชุมชนจินตกรรมฯ หนังสืออ.เบนได้เป็นพันธมิตรกับทุนนิยมดังที่กล่าวไว้ในหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ(อาณานิคมสเปนกว้างขวางยึดเนเธอร์แลนด์ ก่อนที่เนเธอร์แลนด์จะมีบทบาทต่ออินโดนีเซีย โดยเนเธอร์แลนด์หรือฮอลันดา ในยุคมีภาพผลงานศิลปะปลาใหญ่กินปลาเล็ก)แต่ถ้าผมขายจะแพงมีลายเซ็นต์ราคาต้องมากกว่าราคาปกเป็นพิเศษไม่มีรูปไม่กะขายง่าย ซึ่งผมติดต่อได้ทางอีเมล์ เช่น akkkaphon@hotmail.com

เนื่องจากผมบอกขายหนังสือวันนี้จะขายราคาไม่แพงตามรูป คือ กับดัก ราคา 50บาท ปัวโรต์ 60 บาท คอรับชั่น 60บาท เพื่อนหนังสือ(พิงคกี้ดารายังเป็นเด็กอยู่หายาก) 60บาท ศิลปวัฒนธรรม หน้าปกเจ้าพระยาฯ 80 บาท แนวคิดและฮีตคองฯ ราคา 150บาท(มีลายเซ็นต์คนเขียนคุณดวงเดือน เนื่องจากผมเคยเจอตัวจริง) VIETNAM’S EDUCATION ฯ ราคา 150บาท Vietnamese villagesฯ ราคา 150 บาท ถ้าซื้อสองเล่มควบลดเหลือ200 บาท(ตอนนั้นผมซื้อจากการเดินทางไปที่เวียดนาม ) พร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อได้ ซื้อโอนเงินได้ ทางข้อความ (อาจจะตอบกลับช้า เพราะไม่ได้ใช้เฟซฯอีกหลายวัน) ส่วน Complete Guide to Indonesia หนาพันกว่าหน้า ราคา 60บาท

โดยก่อนหน้าผมขายหนังสือตามร้านหนังสือเก่า วางขายบ้าง แจกบ้าง ที่ยังมีหนังสืออยู่บางเล่มมีความหลัง ในความทรงจำยกตัวอย่างราคาปกเล่มละ300 บาท ลดราคาของอ.ประมวล มีลายเซ็นต์ เป็นหนังสือตัดใจขายให้เกิดความหมายจากสิบปีก่อน ผมเคยรายงานข่าว และสัมภาษณ์อ.ประมวล(***) วันเวลาผ่านไปแล้ว

ซึ่งวันที่25 สิงหา ถึงแก่กรรม สำหรับหนังสือNietzsche: Ein Lesebuch von Gilles Deleuze (Internationaler Merve Diskurs) Broschiert – 1979
ใครชอบสะสมหนังสือหายาก เล่มนี้อเมซอนให้ห้าดาวเลยผมขายแค่150บาท (****)
หนังสือภาษาเยอรมัน ชื่อหนังสือการอ่านหนังสือนิทเช่ โดยGilles Deleuze ผู้โด่งดังทางปรัชญาของฝรั่งเศส มีงานเขียนNietzsche and Philosophy (French: Nietzsche et la philosophie)Nietzsche (1965). เขายังเขียนงานProust and Signs,The Logic of Sense โดยGillesมีอิทธิพลต่อเนกรี่ ผู้เขียนหนังสือEmpireด้วย
อย่างไรก็ดี ใครสนใจซื้อสนใจดูลิ๊งค์หนังสือเก่าเล่มอื่น (*****) ได้ เล่าข้อมูลบางเล่มเล็กน้อย ในการสะสมความทรงจำของผมไว้ไม่ลืมพร้อมขายด้วย

* 26 สิงหาคมhttps://th.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
Women’s Equality Day (United States)
https://en.wikipedia.org/wiki/August_26
เบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://en.wikipedia.org/wiki/Benedict_Anderson
(ข้อมูลวิกิพีเดียไทยผิด ต้อง 26 สิงหา เปรียบเทียบกับวิกิพีเดียภาษาอังกฤษแล้ว ผู้สนใจอยากเห็นปกหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ ฉ.พิมพ์ครั้งที่ 2 ดูเว็บลิ๊งค์ได้ มีการร่วมกับหนังสือชุด “สมุดเพื่อนบ้านอาเซียนของเรา”)
http://www.textbooksfoundation.com/single-post/2015/03/04/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2
**การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ

***เสวนาหนังสือ(สารคดี) “เดิน…สู่อิสรภาพ” ของ “ประมวล เพ็งจันทร์”(จบป.ตรีป.เอกจากอินเดีย ในป.เอกUniversity of Mysore)
สัมภาษณ์ ‘ประมวล เพ็งจันทร์’ อันเนื่องมาแต่ ‘ความรัก’ และ ‘วันมาฆบูชา’
https://prachatai.com/journal/2007/03/12091
https://prachatai.com/journal/2010/02/27874
****https://www.amazon.de/Nietzsche-Lesebuch-Deleuze-Internationaler-Diskurs/dp/3883960039
*****https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1810220585673828&id=100000577118415

26.4
Love is strong in its passion; affection is powerful in its gentleness.(ถ้อยคำของJules Michelet) ดีเจบอย ดูโรแมนติควันนี้ ส่งท้ายเพลงนี้ ราตรีสวัสดิ์ ครับ
“Now That I’ve Found You” (feat. John Martin & Michel Zitron)

30 สิงหา
ชีวิตประจำวัน มีหลายเรื่อง ตั้งสมาธิ เตรียมเอกสาร ในหนึ่งโจทย์ใหญ่งานหนึ่งเรื่องยุ่งยากอยู่พยายามแก้โจทย์ขอทุนไปอบรมต่างประเทศ ระยะสั้นไม่กี่วัน แต่ขั้นตอนทางอินเตอร์เน็ตerror ไม่ง่าย ตามความฝันภายในสิ้นเดือนนี้ไม่ใช่เทวดามีสี่มือโดยคิดRelax ผ่านภาพต้องออกกำลังกาย ดูซีเกมส์ ใช่ไหม? จงหาแรงบันดาลใจออกกำลังส่งท้ายซีเกมส์ที่มาเลเซีย จบแล้ววันพรุ่งนี้ วันเอกราชของมาเลเซีย ย้อนอ่านบทความเก่าของตัวเองอีกด้วย
ส่งท้ายซีเกมส์ ณ สปป.ลาว
http://akkaphon.blogspot.com/2010/03/blog-post_408.html
(ภาพประกอบออกกำลังกาย ไม่มัวหลงแสงสีฮร่าๆ)
30.2
ผมได้ประกาศนียบัตรมาสะสมอีกแล้วตามภาพ ดีที่ส่งมาทางไปรษณีย์ ขอบคุณ ครับ^^

30.3
การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ
วันนี้ในอดีตวันสำคัญ1896 – Philippine Revolution(*) พ่ายแพ้แต่ยังมีมรดกอยู่กระทั่งประกาศเอกราช ต่อมาพ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) – ชาวติมอร์ตะวันออก ลงประชามติแยกตัวเป็นอิสระจากอินโดนีเซีย หลายปีต่อมาเกิดระบอบทักษิณ โดยการสร้างวาทกรรมเป็นคำดังกล่าวของลูกศิษย์อ.เบน ที่เป็นหนึ่งในแง่การเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับชุมชนจินตกรรมฯในแง่เทวดาแห่งประวัติศาสตร์(มรดกระบอบเก่า เช่น สำโนประชากรและแผนที่ตัดแบ่งอนุกรมชาวจีนแคะฯลฯ)ซ้อนใน Radicalismฯและปริศนาเหลืองแดง (**) แน่ละ นี่เป็นการจับประเด็นใหม่หลังกระแสการลี้ภัยหนีของยิ่งลักษณ์ โดยผมสะท้อนการเปรียบเทียบไทยกับอินโดนีเซีย เป็นเรื่องที่เขียนยาว และต้องกล่าวซ้ำเพื่อขยายความบางคนอาจจะลืมบางส่วนที่ผมเคยเขียนไปแล้วไม่มีเวลา เขียนประเด็นใหม่ เอาสั้นๆโดยนิยามว่าเป็นระบอบอาญาสิทธิทุนนิยมจากการเลือกตั้ง (elected capitalist absolutism)

ฉะนั้น ภาพของระบอบทักษิณแก่นใจความสำคัญ อยู่ที่การเลือกตั้งเป็นส่วนองค์ประกอบหนึ่ง และมรดกระบอบทักษิณ(ชาตินิยม)โดย ทักษิโณมิกส์ : Thaksinomicsเป็นคำเรียกนโยบายเศรษฐกิจในสมัยที่ทักษิณ เป็นนายกฯ โดยผู้ที่ใช้คำนี้ครั้งแรกคือนางกลอเรีย มาคาปากัล อาร์โรโย ประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์ ส่งต่อยังนโยบายรัฐ(2549-60) ถึงการลอกเลียนแบบดัดแปลงประชานิยมมาเป็นประชารัฐ (ตอนนี้มีข่าวถึงกับอึ้ง! จบป.โท-เอก ก็มาลงทะเบียนคนจน)

เมื่อเราเคย มีข้อถกเถียงว่าระบอบทักษิณไปแล้ว โดยโฟกัสมรดกทักษิณ และการพยายามล้มมรดกทักษิณอย่างสามสิบบาทรักษาทุกโรค แต่ผู้นำยังมีอยู่ด้วย และ”รัฐซ้อนรัฐ” ซึ่งผมย้ำซ้ำระบอบทหารจะมาทำให้ระบบยิ่งพัง ยังจะมีอยู่ โอกาสหน้ามีเวลาอาจจะเขียนยาวกว่านี้ ในวันนี้ 30 ส.ค. ดร.ทักษิณ ได้ทวีต…ว่า “มงแต็สกีเยอ เคยกล่าว “ไม่มีความเลวร้ายใด ที่จะยิ่งไปกว่าความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือในนามของกระบวนการยุติธรรม”(***)

เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ดี ผมส่งเสริมขายหนังสือราคาถูกไม่แพง โดยเขียนเรื่องทุนนิยมการพิมพ์ พร้อมการขายหนังสือมาต่อเนื่อง เป็นเรื่องแก่นสาระ ที่จะเสนอขายต่อไป ยกตัวอย่างริซัล ที่อ.เบน อ้างในชุมชนจินตกรรมฯ ราคาจากปก 250 บ. เหลือ 180 บาท(ฟิลิปปินส์ ที่มีผู้นำอย่างริซัล(ลูกครึ่งจีน สเปน ญี่ปุ่น ตากาล็อก) เป็นนักเขียน โดย”อันล่วงละเมิดมิได้” หรือTouch Me Not นวนิยายอมตะเพื่อชาติ เอกราช และราษฎรฟิลิปปินส์ โดย โฮเซ ริซัล หรือJose Rizal : June 19, 1861 – December 30, 1896)
2.The Hound of the Baskervillesงานเขียนของเชอร์ล็อคโฮมส์ 90บ. 3.งานเขียนพเนจรของเฮสเส ราคา 60บ.(บทรำพึงที่บอกว่าต้นไม้เป็นครูของเฮสเสฯลฯ) 4.เทวาสายันต์ของนิทเช่ ภาคฉบับภ.ไทย ของ ราคา 100 บาท (ดูผลงานเขียนของนิทเช่ ในTwilight of the Idols, or, How to Philosophize with a Hammerโดยผมเน้น Ernest Renan เป็นผู้ที่เคยถูก Nietzsche วิจารณ์ Theology, or the corruption of reason by the “original sin” ซึ่งนิทเช่ ผู้ให้อิทธิพลไฮเดกเกอร์ ฟูโกต์ แดริดา นาซี Gilles Deleuze ฯลฯ) 5.แผนอำพราง ราคา 7oบ.
โดยวันนี้สำหรับผมก็สร้างวันสำคัญของตัวเองขึ้น ถึงมีเวลาน้อย ขายน้อย ก็พยายามขาย ดูเพิ่มเติมที่ประกาศขาย(****) ได้เผื่อสนใจซื้อกัน สำหรับผมการสะสมความทรงจำวันนี้เป็นวันสำคัญทบทวนหนังสือต่างๆ ยกตัวอย่างที่ขายอันที่6.SEAS Bulletin ราคา 40บ.(*****) ด้วย

*https://en.wikipedia.org/wiki/August_30
(การปฏิวัติ ที่เริ่มก่อนของซุนยัดเซ็น)
https://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_Revolution
(ดูเพิ่มเติมวิกิพีเดียวันนี้ใน ภาษาไทย และวันนี้เป็นวันSaint Rose of Lima’s Day (Peru))
**ดูเพิ่มเติม,‘Radicalism after Communism in Thailand and Indonesia’และปริศนาเหลืองแดง หรือ RIDDLES OF YELLOW AND RED
RIDDLES OF YELLOW AND RED
https://newleftreview.org/II/97/benedict-anderson-riddles-of-yellow-and-red
( This lecture was delivered in March 2014 at the School of Public Policy and Management at Tsinghua University, Beijing, under the title ‘The Paradox of Overseas: The Strange Politics of Different Chinese Clan Groups in Thailand’.)
***“ไม่มีความเลวร้ายใด ……… ” ความเคลื่อนไหวแรก จาก “ทักษิณ” หลัง”ปู”บินออกนอกประเทศ
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_51381
(มงแต็สกีเยอ ถูกกล่าวไว้ในหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ)
****การสะสมความทรงจำ วันสำคัญ(ผมเคยเขียนเรื่องต่อเนื่องจากประเด็นThe Rise of the Octobrists: Power and Conflict among Former Left Wing Student Activists in Contemporary Thai Politics กรณีอ้างงานของอ.เบน และยกตัวอย่างปัจจุบันไทยแลนด์แต่ละคนอยู่กับความเป็นนักการเมืองเด่นๆ ที่ข้อมูลต่างจากพื้นที่กทม. ยกตัวตัวอย่างพลิกกลับกรณีสุเทพ)
***** Maria Serena I. Diokno serves as the editor.
http://www.seasrepfoundation.org/bullet.html
(The SEASREP Foundation เป็นแหล่งทุน ในฟิลิปปินส์ เมื่อก่อนเพื่อนผมได้ทุน)
ผมไปฟังMaria Serenaฯ ในงาน”ICAS”(1)

Maria Serenaฯเป็นบก.ร่วม ในหนังสือThe Mekong Arranged and Rearranged ที่อ.ไชยันต์ รัชชกูลร่วมเขียนด้วย
http://www.washington.edu/uwpress/search/books/DIOMEK.html

30.4
ดีเจบอยไม่ว่าง กลับมาราตรีสวัสดิ์ ก่อนนอนดีเจบอย ปล่อยเพลงให้กับจังหวะใจกับร่างกายในนามของความรัก…Martin Garrix & Bebe Rexha – In The Name Of Love (Official Video)

Posted in Uncategorized | Leave a comment