Development of nation

7 พฤศจิกายน
ผมยังมึนไม่หายดี จากไข้หวัดว่าจะทำการหยุดโพสต์เฟซบุ๊ค จนกว่าจะหายป่วย อ่ะ วันนี้ก็ออกเดินทางไปปฏิบัติงานมา มีภาพประกอบด้วย ราตรีสวัสดิ์ ครับ

11/11/2558
ราตรีสวัสดิ์อาการไข้หวัดเริ่มดีขึ้น ในวันนี้ผมทำบุญไปแล้ว คิดเขียนเรื่องวัดเชียงยืน กับความเชื่อมโยงลาว(ล้านช้าง)สักเล็กน้อย พร้อมถ่ายภาพพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง ซึ่งเจ้าพระยามหากษัตริย์ล้านนาในอดีตจะมาทำการสักการบูชาก่อนเข้าเมืองหรือ เมื่อมีพิธีราชาภิเษก หรือทั้งก่อน – หลังออกศึกสงคราม เพื่อให้เกิดสิริมงคล
พระญาอุปปโยราช หรือพระไชยเชฏฐาธิราช จากล้านช้าง(ลาว) คราครั้งมากินเมืองเชียงใหม่ ที่มีพิธีอุปสมบทกรรม ลงขนานสีมาในแม่น้ำ(ของหรือโขง) แล้วมาวัดเชียงยืน
http://lannakadee.cmu.ac.th/area2/page2.php?pid=7
ดูเพิ่มเติมตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับ ๗๐๐ ปี http://www.atriumtech.com/cgi-bin/hilightcgi?Home=/home/InterWeb2000&File=/home2/searchdata/Forums2/http/www.pantip.com/cafe/library/topic/K5144912/K5144912.html#sthash.6eKEFd8P.dpuf

No, I stop ทำหนัง ตอนนี้ก็พักโพสต์เฟซฯ แต่ผมสนใจไอเดียไมค์ น่ะ เนื่องจากเหนื่อย โดยเข้าวัดเชียงยืน มีชื่อเรื่องสืบชะตา เพราะชื่อวัด ตามพงศาวดารโยนกอาจเรียกว่า “วัดฑีฆชีวะวัสสาราม” หรือในตำนานชินกาลมาลีปกรณ์เรียกว่า “วัดฑีฆายวิสาราม” หรือ “ฑีฆาชีวิตสาราม” ซึ่งล้วนแล้วแต่หมายถึงชีวิตที่ยืนยาวทั้งสิ้น

14/11/2558
ผมเข้าวัดหลายวันก่อน ทำหน้าที่ปฏิบัติงานพานศ.วาดรูป ในเวลาป่วยนึกๆไปนึกมาเป้าหมายชีวิตอยู่ที่นิพพานน่าจะบวชตลอดชีวิต ในบางครั้งเคยคิดแบบนี้ จะได้หลุดพ้นรัก โลภ โกรธ หลง ไม่ยึดมั่นถือมั่น แต่เพียงเป็นคนธรรมดามาถ่ายภาพวัดเจดีย์หลวงไว้*และเขียนไม่ยาวเรื่องวัดพระแก้ว ที่เชียงของ**เชื่อมโยงกับพระแก้วมรกต ต่อมาพระแก้วมรกตกับจิตรกรรมในวัดพระแก้ว กทม. ราตรีสวัสดิ์ ครับ***

*ภาพประกอบงานจิตรกรรม,บรรยากาศวัดเจดีย์หลวง เคยมีพระแก้วมรกต ซึ่งพระพระไชยเชษฐาธิราช นำไปล้านช้าง ต่อมาอยู่พระอุโบสถวัดพระแก้ว

**ข้อมูลนี้ยังไม่ได้เช็ค:วัดศรีบุญยืน เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดพระแก้ว” ตามเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การเดินทางขององค์พระแก้วมรกตที่ได้ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกภายในพระเจดีย์วัดพระแก้วเชียงราย ต่อมาได้ย้ายไปประดิษฐาน ณ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนา

จากนั้นในสมัยกษัตริย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มาปกครองเชียงใหม่ชั่วคราว แล้วเสด็จกลับไปปกครองเมืองหลวงพระบาง อาณาจักรล้านช้าง ได้ทรงนำพระแก้วมรกตกลับไปด้วย ครั้นเสด็จมาถึงเมืองเชียงของ จำเป็นต้องก่อสร้างเรือสำหรับเคลื่อนย้ายองค์พระแก้วมรกต จึงได้พักประดิษฐานไว้ภายในวัดศรีบุญยืน ครั้นเมื่อมีการก่อสร้างเสร็จจึงเคลื่อนย้ายข้ามลำน้ำโขงเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ เมืองหลวงพระบาง
http://www.hotelchiangraigroup.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87/

***ข้อมูลภาพเรื่องไตรภูมิ ด้านหลังวัดพระแก้วมรกต ฝีมือพระอาจารย์นาคแห่งวัดระฆังโฆสิตาราม http://phiccha.tripod.com/teacher/NOI/noy/P2.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment

New Digital Age : Nations

วันพฤหัสที่1-วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม
วันศุกร์นายกฯออกทีวี พูดเรื่องยูเอ็น หลายเรื่องผมไม่ได้ดูตั้งแต่ต้น ซึ่งประเด็นSingle Gatewayรายละเอียดผมไม่รู้ทุกเรื่องในเรื่องอินเตอร์เน็ต ผมสนใจวัฒนธรรมดิจิตอลอย่างที่เคยเขียนไว้ ซึ่งภาพโลโก้พระพุธของไอซีที กับการปะทะตราสัญลักษณ์ ต่อขบวนสัญลักษณ์จากกรณีชาวเน็ตนัดกันร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
โดยการถล่มเว็บไซต์ของรัฐบาล ด้วยวิธีการ DdoS มีเป้าหมายแรก คือ เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อแสดงสถานการณ์ให้เห็นว่า หากประเทศไทยใช้ระบบ “Single Gateway” จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต จนส่งผลให้เว็บไซต์กระทรวงไอซีที ประสบปัญหาขัดข้อง ไม่สามารถเข้าระบบใช้งานได้นั้น (*)
เมื่อโลกเสมือนและโลกของความเป็นจริงทางกายภาพ กำลังซ้อนทับและส่งอิทธิพลกันและกัน…การเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองการเป็นรัฐที่เส้นแบ่งเลือนลาง แต่ยังทรงไว้ ซึ่งหน้าที่ผู้คุมกฏ..
ขณะที่การปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังวิวัฒนาการไปในระดับบุคคล ชุมชน และรัฐ ในทุกๆ พื้นที่และทุกๆ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม พวกเขาชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งดีและไม่ดี ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของเรา ความเข้าใจตัวเองและสังคมเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไปเรื่อยๆ และอัตลักษณ์เสมือนของเราเริ่มเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นเรื่อยๆ(**)
ดังนั้น ผมสนใจเรื่องรัฐชาติ กำลังถูกท้าทาย แม้แต่ชาวบ้าน ยังพูดถึง”Single Gateway” เมื่อวาน(***) ด้วย ครับ
*จ่องัด พ.ร.บ.คอมฯ เอาผิดชาวเน็ตถล่มเว็บ “ICT” ต้าน “Single Gateway”
http://hilight.kapook.com/view/127208
ตราประจำกระทรวงของไทย
http://www.myfirstbrain.com/main_view.aspx?ID=81465
ตำนานพระพุธ
โดย : สยามคเณศ
http://www.siamganesh.com/nava4-wednesday.html
พระพุธ
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98

**ส่วนหนึ่งของหนังสือ New Digital Age : Reshaping the Future of People, Nations and Business
***ภาพประกอบออกพื้นที่เมื่อวานกับวันนี้ และภาพเก่า ครับ
ราตรีสวัสดิ์ ครับGod knows… ”The Melancholy of Haruhi Suzumiya”

นายกฯอ้างการพัฒนา ที่ยูเอ็นฯ และเศรษฐกิจดิจิตอลฯ ต้องระวังผลกระทบของการพัฒนา ซึ่งผมตอบคำถามไม่ได้โดยการอนุมานหรือวิเคราะห์ใดๆ ไม่รู้เรื่องสงคราม(ไซเบอร์ฯลฯ)ในแง่นี้ มีข้อมูลจำกัดเท่าที่ติดตามมีทั้งเรื่องมติครม.แล้ว
ถ้ามองเป็นเกมส์รัฐจะถอย-รุก จะรับก็เป็นเกมส์ยังไม่จบ ซึ่งวันที่ชาวบ้านพูดเรื่องซิงเกิล เกสต์เวย์ในวงเหล้าของร้านค้าหลายคนก็มองมาทางผม โดยผมฟังเงียบๆเก็บข้อมูลด้วยจิตใจนักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมดิจิตอล

วันเสาร์ที่ 3 ตุลา 2558
ราตรีสวัสดิ์กับผมเล่าเรื่องผ่านภาพผมแวะลำพูนเตรียมซื้ออุปกรณ์การสัมมนาวันพรุ่งนี้ ซึ่งร้านศิวดล และต่อมาวันนี้ขับรถมอเตอร์ไซด์ไปเตรียมเอกสารโดนตำรวจจับปรับไม่ได้ต่อทะเบียนพรบ.ฯ อ่ะ.. (ศิวดล/พรหมลิขิต)..ทำให้ผมนึกถึงน่าเขียนเรื่องตรีมูรติสามเทพ คือ ศิวะ วิษณุ พระพรหม ตอนมัตสยาอวตาร(วิษณุ/นารายณ์) ในพรหมราตรีกับหอยสังข์
(มัตสยาอวตาร)เมื่อพระพรหมทรงสร้างสากลจักรวาลเสร็จสิ้น ซึ่งใช้เวลาการสร้างยาวนานมากแล้วจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน พอสร้างเสร็จแล้วก็ทรงเข้าสู่นิทราเรียกว่า “พรหมราตรี” เป็นช่วงเวลาที่พระพรหมหลับ… (แม้แต่เทพยังหลับ แล้วนับประสาคนธรรมดาอย่างผมรู้สึกเหนื่อย นี่อาจเป็นสมดุลสู่เหตุผลการหลับ*)…
*http://icenattapachara.blogspot.com/2011/10/blog-post_06.html
http://www.thaigoodview.com/node/12155

http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1800_1899/hinduism/earlyviews/earlyviews.html

วันอาทิตย์ที่4 ตุลา 2558
ผมถ่ายภาพการบรรยากาศเดินทาง ระหว่างเตรียมอุปกรณ์สัมมนาถึงวันสัมมนาวันนี้
ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันจันทร์ที่5 ตุลา 2558
ผมถ่ายภาพระหว่างเดินทางพร้อมบันทึกสั้นๆ เกี่ยวกับหนังสือART IN SOCIETYเรื่องศิลปะในสังคมโดยสรุปด้านคนงานใน-3 คำ:อัตลักษณ์แรงงาน ความสัมพันธ์ และความรัก…(ผมถ่ายภาพประกอบไว้) GN ครับ
http://www.amazon.com/Art-Society-Ken-Baynes/dp/0879510277
E. P. Thompson
https://en.wikipedia.org/wiki/E._P._Thompson
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Making_of_the_English_Working_Class

วันอังคารที่ 6 ตุลา 2558
ผมวาดรูปต้นไม้เผยแพร่ 6 ตุลา ราตรีสวัสดิ์ ครับ
Wathinee ถ้าไม่ทักก็นึกไม่ออกว่ามันคืออะไร..แต่บางครั้งเราอาจต้องลืมมันไปบ้างเพราะหากเราจำทุกอย่างวันข้างหน้าคงไม่รู้จะเดินไปอย่างไร
ใช่ ครับพี่wathinee บางครั้งผมก็ลืม ในความทรงจำชีวิตประจำวันต่างๆ ที่ผมวาดรูปไว้สองรูปและถ่ายไว้สองรูปลืมโพสต์เมื่อวานบ้าง นี่อีกภาพ ครับ

วันพุธที่ 7 ตุลาคม
7 ต.ค.วันงานที่มีคุณค่า(Decent Work*) ผมทบทวนเรื่องแรงงาน ซึ่งกลุ่มฟ้าเดียวกันจัดสัมมาระดมความคิดเห็นนักวิชาการจำนวนมาก ที่เชียงใหม่ ในฟ้าเดียวกัน ฉบับ “โครงการเปลี่ยนประเทศไทย”จัดสัมมนาเรื่อง “โครงการเปลี่ยนประเทศไทย” ขึ้น โดยเชิญนักวิชาการสาขาต่างๆ มาร่วมเสนอ/ถกเถียง แลกเปลี่ยนกันถึงพลวัตของสังคมไทยในปัจจุบัน และแนวทางการปฏิรูปสังคมไทยในอนาคต(**)
โดยคำคมในปัจจุบันเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? คล้ายกับประโยคที่เคยพูดในงานนี้ด้วยว่า…มาถึงจุดนี้ และเมื่อมาย้อนคิดดู…(ผมเคยเขียนแล้วเล่าสั้นๆจบ)
*ภาพประกอบงานวันงานที่มีคุณค่าของผม แรงบันดาลใจจากเว็บhttp://america.aljazeera.com/articles/2015/4/9/saving-new-york-city-garment-district.html
**ภาพประกอบจากวารสารฟ้าเดียวกัน เกี่ยวกับแรงงาน+E.P.Thompson+คนจน ปี2549 ครับ
http://www.sameskybooks.net/journal-store/04-3/

-ราตรีสวัสดิ์ กับเพลง Working Class Hero – John Lennon

ฮร่าๆ คุณLom ลองฟังเผื่อเปิดได้มีเวอร์ชั่นของกรีนเดย์ น่ะครับ

วันพฤหัสที่ 8 ตุลาคม
วันนี้แวะออกพื้นที่พบเจอผู้คนสนทนากันหลายคน ทำให้นึกถึงสถานการณ์กลุ่มต่อต้านซิงเกิล เกตเวย์ จะถล่มเว็บฯ อีกได้ข่าว ซึ่งผมติดตาม เพราะเคยเขียนถึงวัฒนธรรมดิจิตอล(ผมเทคโนโลยีใช้เน็ตน้อย) วัฒนธรรมดิจิตอล คือ…วิเคราะห์สำรวจ อินเตอร์เน็ต สื่อใหม่ และเทคโนโลยีดิจิตอล และบทบาทของผู้เล่นในสังคมร่วมสมัย สื่อ วัฒนธรรม ธุรกิจ การเมือง ศิลปะและชีวิตประจำวัน…(วัฒนธรรมศึกษา,สื่อศิลปะฯลฯ*)
ปัญหาความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อดิจิตอล ที่มีบางคนตีความและเล่าข้อมูล3แบบ ที่ผมติดตามอ่านเรื่องสื่อฯนี้ คือ 1.เฟซบุ๊กกลายเป็นสนามรบของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งเป็นแหล่งที่ประชาชนเฝ้าจับผิดเพื่อนร่วมชาติด้วยการรายงานเจ้าหน้าที่ถึงความคิดเห็น/พฤติกรรมที่่ต้องสงสัย…(**)
2.เขาตั้งข้อสงสัยว่า บุคคลที่เขาติดต่อด้วยทางเฟซบุ๊กแท้จริงแล้วน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปลอมตัวมาทำความรู้จักพูดคุยกับเขาทั้งในเรื่องทางการเมือง และเรื่องส่วนตัว รวมถึงเคยส่งสิ่งของต่างๆ รวมทั้งโทรศัพท์มือถือให้เขาด้วย(***)
3.ตัวอย่างการเคลื่อนไหวทางการเมืองกรณี ฮ่องกง ที่สื่อดิจิตอลเป็นข่าวดังปีที่แล้ว ย้อนกลับมามองไทยก็ใช้สื่อดิจิตอลเป็นเครื่องมือการเมือง ในแง่นี้ ครับ
โดยสรุปๆย่อ ผมมองวัฒนธรรมดิจิตอลความหมายกว้างอย่างเข้าใจผลกระทบรอบด้าน ในแง่นี้วัฒนธรรมดิจิตอลเป็นเครือข่าย ที่มีด้านการเมืองในชีวิตประจำวันใกล้ตัว ที่เราเห็นการอวตารทางเน็ต และภาพของความเชื่อของเทพเป็นตราสัญลักษณ์ รวมทั้งตอนนี้ไทยแลนด์ กำลัง”มีชัย”เป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญโดยประสานวิษณุ กับทหารเสมือนหนุมาน(****) โปรดติดตามไอซีที จัดทีมตั้งรับเว็บต่อต้าน(*****)ครับ
*ข้อสังเกตผลกระทบต่อผู้เล่นเกมส์ออนไลน์น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่มาข้อมูลของมหา’ลัยซิดนีย์
http://sydney.edu.au/arts/digital_cultures/inde…

**Monday2Monday: ศิลปะของการสื่อสาร
http://prachatai.com/journal/2014/10/55908
***รู้จัก….(ความโกรธ ความเมา และเฟซบุ๊ก)
http://prachatai.com/journal/2015/08/60727
****ดูเพิ่มเติม

*****ไอซีที จัดทีมตั้งรับ ยัน 8เว็บรัฐไม่ล่ม -กลุ่มต้านขู่ จัดอาวุธหนัก นัดถล่มอีก 8ต.ค.
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1444177027

ราตรีสวัสดิ์กับเพลงของScorpions – Wind Of Change

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม
วันศุกร์นายกทหารออกทีวีอีกแล้ว พูดเรื่องซิงเกิล เกตเวย์ ฯลฯ รวมทั้งเน้นคำว่า “ประชารัฐ” แต่ผมย้อนอดีตคำนี้ยุคอดีตวิษณุ เคยทำงานกับทักษิณ อดีตนายกฯได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องคำว่า “ประชารัฐ” ในเนื้อเพลงชาติไทย ผ่านทางสื่อว่า ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร (Kingdom) แต่ในเนื้อเพลงชาติมีคำว่าประชารัฐนั้นถูกต้องแล้วหรือขัดแย้งอย่างไร หรือไม่(กับรัฐธรรมนูญระบุเป็นราชอาณาจักร) โดยประสงค์ให้นักวิชาการได้มีการพูดคุยกันนั้น ในการประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิ.ย.2548 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้ตั้งข้อสังเกตว่า ราชบัณฑิตยสถานน่าจะชี้แจงและให้คำอธิบายในคำดังกล่าว
…. ซึ่งเป็นกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้ให้ความเห็นไว้ในการประชุมดังกล่าวว่า หากพิจารณาจากเนื้อเพลงว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน”
สื่อความหมายได้ชัดเจนแล้วว่า ประเทศไทยรวมประชาชนคนไทยขึ้นเป็นรัฐหรือประเทศของประชาชนชาวไทย (หรือ to form the country of the Thai people) และแผ่นดินนี้ทุกส่วนเป็นของประชาชนชาวไทย ซึ่งมีนัยขยายความต่อไปได้อีกว่า ผืนแผ่นดินไทยนี้จะแบ่งแยกมิได้ (แผ่นดินนี้เป็นของไทยทุกส่วน)
ทั้งนี้ คำว่า “ประชารัฐ” ในเนื้อเพลงดังกล่าวมิได้เป็นศัพท์บัญญัติ แต่เป็นการนำคำมาผูกหรือมาเรียงร้อยต่อกัน ได้แก่คำว่า “ประชา” และคำว่า “รัฐ” ซึ่งสองคำดังกล่าวนี้มีอยู่ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 แล้ว โดยคำว่า ประชา เป็นคำนามมีความหมายว่า หมู่คน เช่น ปวงประชา และคำว่ารัฐเป็นคำนาม หมายถึงแคว้น บ้านเมือง ประเทศ(*)
เพลงชาติไทยนั้น ด้านเนื้อร้องมีผู้วิจารณ์ว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย” ทำให้ความหมายของ “ประชารัฐ” ผิดไปหมด เพราะ “ประชารัฐ” ที่แท้จริงย่อมไม่ให้อภิสิทธิ์แก่เชื้อชาติอันใดอันหนึ่ง ความผิดพลาดในแนวคิดอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของความอยุติธรรมที่กระทำแก่ชนส่วนน้อยทั่วพระราชอาณาจักร รวมทั้งคนชาติพันธุ์ไทยที่จน ซึ่งเป็นชนส่วนน้อยอีกพวกหนึ่ง(**)
มรดกการเมืองในอดีต กับวาทกรรมประชารัฐสำหรับมุมของผมเป็นการผลิตซ้ำเน้นย้ำชาตินิยมอีกแล้ว ย้อนแย้งกัน ครับ
*ราชบัณฑิตอธิบาย “ทักษิณ” ประชารัฐในเพลงชาติถูกต้อง
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9480000080969&TabID=3&
(ดูเพิ่มเติม ความเป็นมาของเพลงชาติไทยปัจจุบัน…กับคำสัมภาษณ์วิษณุ เครืองาม ในวันที่24 ธันวา 46 เกี่ยวกับเรื่องเพลงชาติ)
**จากประชารัฐ Vs ราชอาณาจักร
โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ มติชนรายวัน วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 9949
http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2005q2/article2005june06p1.htm
(การตีความและประเด็นกล่าวถึงเพลงชาติ)

ราตรีสวัสดิ์ ครับ OneRepublic – Counting Stars

10 ตุลา 58
วันนี้แวะมาธุระออกพื้นที่ รวมทั้งแสวงหาไอเดียเขียนบทหนังสั้น ราตรีสวัสดิ์ ครับ
11 ตุลา 58
ผมเขียนบทหนังสั้นเสร็จ แล้วราตรีสวัสดิ์ ครับ

12 ตุลา
ลมหนาวมาแล้วชวนให้คิดถึงกลิ่นหอม ความงดงามของชีวิต ราตรีสวัสดิ์ ครับ
13 ตุลา
วันนี้ผมออกเดินทางและแวะทำธุระ ที่ม.แม่โจ้ นึกถึงเรื่องเล่าคณะตลกของม.แม่โจ้ หรือคณะจำอวด ได้รับเหรียญรางวัลที่ 2 ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2479
ดูเพิ่มเติม ไทมไลน์
http://www.e-manage.mju.ac.th/timeline_index.aspx?yearS=2476&yearE=2480
ราตรีสวัสดิ์ ครับ

14 ตุลา 58
ผมสนทนาเรื่องการเมืองวัฒนธรรม กับบุคคลหนึ่ง ซึ่งชวนคุยเรื่องวิเคราะห์การเมืองถึงเรื่องปัญญาชน โดยผมกลับมาต่อยอดและพัฒนางานเขียนของผมอย่างสั้นๆ เป็น ค้นพบข้อมูลใหม่ต่อเรื่องSiam Mappedฯ ในฐานะallegory(*) คือ การเริ่มเรื่องจากยุคสมัยร.4 ที่ผมเคยนำเสนอภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของร.4 และ ร.5 ฉลองพระองค์แบบแมนจู(จีน)
ต่อมาสมัยร.6 การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาสถาบันแรงงานของคนจีน โดยชนชั้นกรรมกรอพยพเข้ามาในสยาม ซึ่งถูกเปรียบเป็นยิวแห่งบูรพาทิศ(**) ในยุคชาตินิยม ที่มีวรรณคดีเรื่องลิลิตนารายณ์สิบปาง บ่อเกิดรามเกียรติ์ โขนเรื่องรามเกียรติ์ บทร้อง และบทพากย์ ฯลฯ(อุตตรกุรุทวีป/ไตรภูมิ***) จนกระทั่ง 2475 คณะราษฎร และมาแอนตี้จีน อิทธิพลมรดกเรื่องเชื้อชาติ(+ชนชั้น)+ชาตินิยม ปรากฏร่องรอยในเพลงชาติไทย

เนื่องด้วยรำลึก14ตุลา การปฏิวัติกระภุมพี(ชนชั้นกลาง)สยาม(****)การอธิบายหลายแบบ ต่อมาผมมีข้อสังเกตSiam Mappedฯ วงเสวนาที่ผ่านมา เท่าที่ดูและอ่านอ.ธงชัย เขียนหนังสือนี้จากเหตุการณ์ 6ตุลา19 โดย Defensesว่าอ่านได้หลายแบบอยู่แล้ว หลายคนไปนั่งฟังทั้งมีเรื่องวิจารณ์ เรื่องเล่าหลากหลาย ตัวตนแอ็คติวิสท์ กับหอคอยงาช้าง หลายเรื่องไม่โฟกัส เน้นภาพรวม ต่อ“ชาติ”.
—–บทสนทนาที่บุคคลเขียนตลกๆมาก่อน ทำให้ผมเขียน เน้นจำอวดตลกๆ ครับ—
ซึ่งบรรยากาศวงเสวนา ถ้าอุปมานึกถึงหนังจีนกำลังภายใน “เจ้าสำนัก”มาพูดแล้วสานุศิษย์ หรือชุมนุมเหล่าจอมยุทธมาเจอเซียนกระบี่ ที่พูดจา Metaphor อะไรทำนองนั้น(เคล็ดวิชาต้องตีความ)ด้วย ครับ
โดยอ.ธงชัย Siam Mappedฯ เป็นอะไรที่ไม่เน้นจีน ทั้งที่มีอิทธิพลไม่มีคนพูดถึงในความเข้าใจของผม มาจนปัจจุบันสองปัญญาชนอ.ธงชัย กับอ.สมศักดิ์ เชื้อจีน ปะทะกัน(มีข้อถกเถียงดูเฟซฯได้) นี่แหละการประลองกัน
ทั้งนี้ วาระซ่อนเร้น ในความคิดงานThesisของอ.สมศักดิ์ มียุทธศาสตร์ ยุทธวิธี แต่อ.ธงชัยไม่เอาในThesisหรือSiam Mappedฯ(พยายามปฏิเสธ แต่ถ้าอ่านดีๆ มีบางอย่างซ่อนไว้) นี่แหละเป็นเรื่องผม allegory(*****) ไปเป็นจอมยุทธ์จีนๆ(อาจจะต้องโยงมุสลิมอุยกูร์ ในฐานะอิสลามด้วย)
สรุป ยุทธภพวุ่นวาย ไม่หายหาทางยิ้มกันด้วย ครับ
(นิรนาม ตอบกลับบุคคลนั้นอย่างฮร่าๆ :หนึ่งในใต้หล้า ข้าเจียมตัว)
*เมื่อ ‘ธงชัย วินิจจะกูล’ พูดถึง Siam Mapped
http://www.prachatai.com/journal/2015/10/61724
(รูปประกอบผมกับอ.ธงชัย ปี53)
**ดูเบน แอนเดอร์สัน ในหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ กล่าวประวัติศาสตร์ช่วงนี้ไว้ถึงเทวดาแห่งประวัติศาสตร์งานเปรียบเทียบกับวอลเตอร์ เบนจามิน ครับ
กรณีการอธิบาย14 ตุลา-6ตุลา กับภาคเหนือหน้าปกหนังสือ Revolution Interruptedฯ ที่ผมเคยเขียนไปแล้ว เอามาเปรียบเทียบกับภาพประกอบงานThe Break-up of Britain: Crisis and Neo-nationalism
https://books.google.co.th/books?id=g3GOn2em9pgC&pg=PA1&hl=th&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
***วรรณคดีสมัยร.6
https://www.l3nr.org/posts/29032
ภาพประกอบมัสยาอวตาร(ปลา):ลิลิตนารายน์สิบปางพระราชนิพนธ์ของ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม ประเภทปก แข็งเดินทอง พร้อมภาพแทรกบนกระดาษอาร์ตฝีมือของ มหาเสวกตรี พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร คุณตาของ สมัคร สุนทรเวช)
http://www.taradplaza.com/product/5095279
พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ดูเพิ่มเติมวิกิพีเดีย
ลิลิตนารายน์สิบปาง
http://www.taradplaza.com/product/5729729
นารายณ์ สิบปาง สี่สำนวน
http://khunmaebook.tarad.com/product.detail_646347_th_3966829#
คณะตลกของม.แม่โจ้ หรือคณะจำอวด ได้รับเหรียญรางวัลที่ 2 ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2479
http://www.e-manage.mju.ac.th/timeline_index.aspx?yearS=2476&yearE=2480
****เบน แอนเดอร์สัน เคยกล่าวไว้ในหนังสือThe Spectre of Comparison ฯดูในหนังสือย้ำยุค รุกสมัย เฉลิมฉลอง 40 ปี 14ตุลา
ดูเพิ่มเติมผมเคยเขียนเรื่อง14 ตุลา
หลัง14 ตุลา

***** allegory ที่ผมเคยเขียน “เราเหมือนดูภาพยนตร์คู่รักอกหัก:พันธมิตรฯแตกหักรัฐกระทบเพื่อนบ้านกลายเป็นคู่รบ”
http://www.prachatai.com/journal/2011/02/33206

ราตรีสวัสดิ์ กับเพลงMercy

15 ตุลา 58
ประชุมกองกับนักแสดง ที่ว่างวันนี้ คุยแก้ไขบทหนังสั้น ซ้อมบท,Casting และtest กล้องต่างๆนานา อยู่ในกระบวนการ ปรับLocation Break
1.โรงพยาบาล 2.รถแท็กซี่ 3.บ้าน 4.ห้อง ฯลฯ ด้วย
เนื่องจากงบประมาณ เวลาถ่ายทำจำกัด รวมถึงตัดต่อส่งให้ทันวันที่31 ตุลา
ปล.ผมเขียนบทหนังสั้นตอบโจทย์ไม่เกิน15 นาที เขียนขึ้น10 หน้า ราตรีสวัสดิ์ ครับ

16 ตุลา
วันศุกร์นายกออกทีวีอีกแล้ว พูดไม่ขยายความขัดแย้ง…ผมนึกถึง.. ความขัดแย้งทางการเมืองไทยจะจบอย่างไร จรัลว่า นี่จะเป็น “การต่อสู้ครั้งสุดท้าย” ในชีวิตของคนแก่อายุ 68 ปีคนนี้แล้ว แต่นี่จะไม่ใช่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ครั้งสุดท้ายของประเทศไทย เพราะเรายังต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆ…“ในเพลง แองเตอร์นาซิอองนาล ร้องว่า “นี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย” ในความเป็นจริง มันไม่จริงและไม่มีหรอก มีแต่การต่อสู้ไปเรื่อยๆ เพื่อยกระดับ พัฒนา สิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น”(*)
เมื่อปัญญาชนชาตินิยมสร้างสรรค์ เป็นมรดก14 ตุลา-6ตุลา ซึ่งเหล่าปัญญาชน มีเพลงหนึ่งที่ร้องกันติดปากในหมู่นักศึกษาปัญญาชน ที่เดินทางไปลี้ภัยและต่อสู้ในเขตป่าเขาภาคอีสานใต้ …ทว่าปัญหาสำหรับนักเดินทาง/นักต่อสู้ผู้ฮัมเพลงทำนองนี้คือหลายสิบปีผ่านไป “อีกไม่ช้า” และ “วันพรุ่ง” ก็ยังมาไม่ถึงสักทีนั่นเอง แหะๆ(เกษียร เตชะพีระ เขียนไว้**)
โดยผมย้อนอ่านบทสนทนา น่าสนใจ คือ จรัลยึดหลักว่า เขาจะต้องไม่ถูกจับติดคุก หมดยุคแล้ว สำหรับความคิดที่ว่า ผู้นำถูกจับ แล้วประชาชนจะลุกฮือ ในทางตรงกันข้าม เขาต้องรักษาอิสรภาพเอาไว้ เพื่อที่จะต่อสู้ไปเรื่อยๆ (ลองอ่านวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่พิสูจน์เรื่องนักศึกษาถูกจับ ความแตกแยกเหลืองแดงถึงปัจจุบัน)
..“สหายชัย” คือชื่อจัดตั้งของ จรัล ดิษฐาอภิชัย สมัยที่อยู่ในป่าทางภาคเหนือของประเทศไทยระหว่างปี 2519-2526 และยังคงเป็นชื่อที่เขาภูมิใจจนถึงทุกวันนี้…
..ชีวิตของจรัลนั้นเต็มไปด้วยสีสัน (เป็นสีแดงเสียส่วนใหญ่) นักกิจกรรมวัย 68 ปีผู้นี้เคยถูกจับและขังคุกถึงสามครั้งเพราะกิจกรรมทางการเมือง ครั้งแรก จรัลถูกจับหลังการสังหารหมู่นักศึกษาและประชาชนในวันที่ 6 ตุลา19 เขาหนีออกจากคุกไปอยู่กับ พคท.ที่ป่า… จรัลได้เพื่อนนักเคลื่อนไหวจำนวนมาก ซึ่งหลายคนกลายเป็นแกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ …(ความขัดแย้งเหลือง-แดงยากสลายง่าย)

อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตของผมเพิ่มเติม ทำไม ประชารัฐ(***)จากปี54 ที่ประยุทธ์เคยพูดผมเคยเขียนบทความในแง่เพลงชาติ ถ้าย้อนไป10ปีที่แล้ว พวกวิษณุวางยุทธศาสตร์กันมานานแล้ว
นี่แหละปัญหา ที่น่าปรารถนาชัยชนะไม่เดินทางไกล(ที่มาเพลงในบทความเกษียร)…..เมฆมืดดำที่คลุมฟ้า จะต้องละลายลับตาหมดไปทุกหน โลกใหม่สดใสทั่วแดนสกล ปวงประชา ทุกคนอีกไม่นานสุขสมอุรา
*ชีวิตผู้ลี้ภัยการเมืองไทยในต่างแดน: จรัล ดิษฐาอภิชัย ณ ฝรั่งเศส
http://prachatai.org/journal/2015/06/59650
(ภาพประกอบ:สถานที่จัดงาน14 ตุลา40ปีที่แห่งหนึ่ง ซึ่งผมถ่ายภาพอ.จรัล ไว้และภาพประกอบผมเอง)
**”ไม่มีการต่อสู้ครั้งสุดท้าย” โดย เกษียร เตชะพีระ
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1443607789
เพลงแองเตอร์นาซิอองนาล

***นายกฯพูดสัปดาห์ที่แล้วว่า…ผมอยากให้มีโครงการดีๆ เกิดขึ้น คำนึงถึงความเป็นประชารัฐ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาชน องค์กรอิสระต่างๆ และภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมพลังกันเป็นประชารัฐhttp://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000113626

ราตรีสวัสดิ์กับเพลงSend Me An Angel

17 ตุลา 58
งานเลี้ยงบัณฑิตแท็กรูป
18 ตุลาคม
ผมออกกำลังกายปั่นจักรยาน ราตรีสวัสดิ์ ครับ
19 ตุลา
ถ่ายรูปกองหนังสั้นแท็กรูป
20 ตุลาคม
วันนี้ผมกับกลุ่ม พบคนทำหนังสือด้วยปัญญาและความรัก นิทานชาวเหนือ จึงขอถ่ายรูปเสร็จคนในกลุ่มคุยขำขำ บอยโพสต์เฟซบุ๊คแน่เลยจัดไป GN ครับ
http://khunmaebook.tarad.com/product.detail_646347_th_5780042
21 ตุลา
ผมเป็นครูบอยสอนคอร์สศิลปะเด็ก GN
22 ตุลา
วันนี้นัดกองถ่าย แต่ผมติดเชื้อโรคหวัด จากอากาศร้อนสลับฝน ซับซ้อนย่างฤดูหนาว อาการน้ำมูกปวดหัว จึงพักกองถ่ายหนังสั้น หลังจากมีงานหลายเรื่อง ต่อเนื่องฝาครอบเลนส์กล้องหาย เป็นการหยุดเพื่อคิด ทำให้หนังจบอย่างไร
เมื่อแก้ไขบทพร้อมทั้งกระบวนการทำหนังด้วย ราตรีสวัสดิ์ ครับ

23-24 ตุลา หยุด
25 ตุลา
ผมทำธุระต่อเนื่องหลายอย่างต้อนรับแม่ พร้อมกับอาการไอ แต่แม่ไม่เล่นมุขไอ เลิฟ ยูกับผมเหมือนเดิมในครั้งก่อน น่ะครับ (ฮร่า ราตรีสวัสดิ์ )
26 ตุลา
ภาพแม่กำลังคุยสมัยเป็นอดีตช่างเย็บผ้า และสอนเย็บผ้า เป็นอีกรูปตอนนี้กลับต่างจังหวัดแล้ว GN

27 ตุลา
วันออกพรรษา สรรหาธรรมะ กับภาพสะท้อนโคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถ และภาพจิตรกรรมรามเกียรติ์ ฝาผนังห้องที่47 พระระเบียง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยขุนศักดิ์ศุภเลขา 2473 มีระยะใกล้ กลาง ไกล และแสงเงา ฯลฯ(ข้อมูลหนังสือภาพทิวทัศน์) ราตรีสวัสดิ์ ครับ
http://www.era.su.ac.th/Mural/prasri/index.html

วันพุธที่28 ตุลา
“สร้างหนังสั้น”:The Making of Short Film แนวตลก ฮร่า ดราม่า
เรื่องย่อ: เมย์แสดงเป็นคนเขียนบท ซ้อมบทสนุกร่วมกระบวนการเขียนบทกับหมวย และทอง ผู้เขียนบทร่วมกัน โดยเมย์แสวงหาไอเดีย สร้างหนังสั้นเกี่ยวกับชีวิตของลุงนวมทอง ไพรวัลย์ ตอบโจทย์ปัญหาป้องกันฆ่าตัวตาย ซึ่งเมย์ทำการแสดงให้ผู้กำกับหนังสั้นส่งเสียงมาเป็นช่วงๆ สุดท้ายภาพโปรยอธิบายสร้างหนังสั้นซ้อนหนัง ในเรื่องสร้างหนังสั้น ว่าอย่าคิดฆ่าตัวตายในการสร้างหนังด้วย
*http://www.psychiatry.or.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=186:2015-09-02-19-29-33&catid=17&Itemid=9

ตัดต่อเท่าที่มีฟุตเตจไปแล้ว5รอบแก้ไขใกล้เสร็จภาพประกอบจากตอนถ่ายทำมาโชว์ แต่ตัดที่มีผมออกด้วย(ฮร่า) GN*

ขอบคุณMay และฝากประชาสัมพันธ์จะฉายทางยูทูปวันที่ 31 ตุลา ตามกติกาโครงการประกวดหนังสั้นสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือป้องกันผู้คิดฆ่าตัวตาย ซึ่งต้องการไลค์และคะแนนคนดูยูทูป สำหรับแรงบันดาลใจสร้างหนังเรื่องนี้ส่วนหนึ่งมาจากกรณีข่าวผู้สร้างศรีธนญชัย555+แนวพีเรียด ที่คิดฆ่าตัวตายจะโดดตึกปีที่แล้ว ด้วย ครับ
http://news.sanook.com/1608933/

วันพฤหัสที่29 ตุลา -วันศุกร์ที่30 ตุลา
วันศุกร์นายกฯทหารออกทีวี ผมไม่รู้พูดเรื่องแก้ตัวปิดประเทศ หรือไม่ แต่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ…คนแห่ซื้อ ‘หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย‘ ยุคบิ๊กตู่ นักวิชาการ ซัด เนื้อหาลำเอียง ข้อมูลไม่รอบด้าน ขัดแนวทางปรองดองรัฐบาล(*)
ผมสนใจเล่าเพิ่มเรื่องเปรียบเทียบหนังสือประวัติศาสตร์กับSIAM MAPPEDDฯ ในแง่คำนำ…การศึกษาประวัติศาสตร์ของเรื่องใหญ่โตที่เป็นนามธรรม เช่น รัฐ ประชาธิปไตย ระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ มักต้องอาศัยภาษาทางสังคมศาสตร์(ที่มักเรียกกันว่าทฤษฎี) ที่เป็นนามธรรมจึงจะสามารถบรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างสรุปรวบยอดได้ แต่มักเลยพ้นชีวิตชีวาออกไปไกล กลวิธีการเล่าเรื่องอีกอย่างที่นักเขียนนวนิยายประวัติศาสตร์รู้จักเป็นอย่างดีคือ การเล่าเรื่องซ้อนขนานกันระหว่างเรื่องเฉพาะกับเรื่องใหญ่

นักประวัติศาสตร์ก็น่าจะสามารถใช้วิธีเล่าทำนองนี้ได้เพราะเราเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงกรณีเฉพาะเจาะจงมักจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่านั้นบางแง่บางมุม
ดังนั้น จินตนาการทางประวัติศาสตร์ที่มีพลัง จึงต้องการความรู้ในระดับนามธรรมของสังคมกับความสามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่สะท้อนเชื่อมโยงหรือแสดงออกมาในกรณีรูปธรรมเฉพาะเจาะจง นี่เป็นกลวิธี “เล่าเรื่องดีๆ” ที่นักประวัติศาสตร์ก็น่าจะนำมาประยุกต์ใช้เท่าที่จะทำได้
หนังสือเล่มหนึ่ง เมื่อพ้นมือคนเขียนไปแล้วมักจะมีโชคชะตาไม่ตรงกับที่คนเขียนคาดหวัง คนเขียนทุ่มเทความคิด จินตนาการ และส่วนหนึ่งของชีวิต ลงไปในตัวบท แต่บ่อยครั้งคนอ่านมองไม่เห็นสิ่งที่คนเขียนต้องการจะบอก ทว่าบ่อยครั้งคนอ่านกลับเห็นในสิ่งที่คนเขียนเองก็นึกไม่ถึง…ผู้เขียนตระหนักว่า “ประวัติศาสตร์โหดร้าย”(ในทุกๆความหมายของวลีนี้)
SM จึงเป็นการโรมรันพันตูกับความรู้ประวัติศาสตร์ไทยเต็มตัว ตั้งแต่ชื่อ ประเด็นใจกลาง วิธีการศึกษา แนวคิดวิเคราะห์หลักและรอง หลายเรื่องหลายประเด็น ตลอดจนถึงนัยและความหมายโดยอ้อม …
…พลังของเรื่องที่ดีมักเกิดจากการใส่ใจกับรายละเอียด เล่าความเปลี่ยนแปลงของกรณีรูปธรรมเฉพาะเจาะจงได้อย่างเป็นเรื่องราวมีชีวิตชีวา แต่เรื่องเล่าเฉพาะเจาะจงดังกล่าวต้องฉายให้เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่โตกว่ากรณีเฉพาะนั้นๆ จึงจะเกิดเป็นความสว่างไสวอิ่มเอมทางปัญญา(**)
โดยสรุป ส่วนตัวผมหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติ ในฐานะสื่อเป็นเรื่องเล่าที่เลือกเล่า ที่อาจจะไม่มีเรื่องคนเล็กๆ เช่น ลุงนวมทอง(หนังสั้นที่ผมทำเป็นสื่อทางเลือก***) ในมุมศิลปะกรณีของผมกับSM มีภาพการ์ตูนเกี่ยวกับชาติ ที่ผมเคยกล่าวไปแล้ว ซึ่งเรื่องเล่าบางทีก็เรื่องลึกลับสนุกตรงดูการ์ตูนขำขัน เป็นรูปแผนที่เรื่องลึกลับของไทยจากสื่อนสพ.
*หน้าปกหนังสือปวศ.ชาติไทย มีรูปจิตรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่วัดสุวรรณดาราราม จ.พระนครศรีอยุธยา วาดโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร และแผนที่ซ้อนทับด้วย http://news.mthai.com/hot-news/politics-news/466865.html
http://www.oknation.net/blog/buzz/2009/11/28/entry-1
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9500000071758
**อ้าง SM ฉบับแปลภาษาไทย
***หนังประวัติศาสตร์ และหนังสั้นปวศ.เกี่ยวกับลุงนวมทอง ซึ่งภาพประกอบหนังสั้นส่งประกวดแล้ว ที่มีผมกำลังแสดงหนัง ตัดออกจากหนังสั้นไปแล้วฮร่าๆ ครับ

ราตรีสวัสดิ์กับเพลง Mirrors (Lyric Video)

ผมฝากพี่ต้นประชาสัมพันธ์เพิ่มด้วย เพราะผมtagจำนวนมากไม่ได้ แล้วผมจะเว้นพี่ไว้ น่ะ ขอบคุณ ครับ

วันเสาร์ที่31 ตุลา
หนังสั้นส่งประกวดเรื่อง “สร้างหนังสั้น” เกี่ยวกับลุงนวมทอง ประชาสัมพันธ์แชร์ ฝากไลค์ฝากดู เพราะส่วนหนึ่งของคะแนนในยูทูป อันนี้เท่าที่tagจำนวนมากไม่ได้ GN ขอบคุณ ครับ^^

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Slow life, The Power of Less,หนุมาน

Slow life, The Power of Less,หนุมาน
วันอังคารที่ 1 กันยายน
เมื่อเรื่องฝันๆกับหวยใกล้เคียงเลขรางวัล ซึ่งผมโม้เลี้ยงข้าวรุ่นพี่ มีแผนอยากซื้อหนังสือ From Picasso to Koons: ศิลปินในฐานะนักออกแบบเครื่องประดับ ฯลฯยังไม่เป็นจริง กลับไปฝันต่อ ราตรีสวัสดิ์ ครับ
— รู้สึกมีแรงบันดาลใจ

วันพุธที่2 กันยายน
ราตรีสวัสดิ์บางครั้งดูแลสุขภาพ แล้วSlow life คือ…เพื่อให้มีสติและซึมซาบความหมายของชีวิตได้มากขึ้น…หากเราใช้ชีวิตแข่งกับเวลา ต้องแซงหน้าทุก ๆ คน แล้วชีวิตจะดีกว่า ทั้งที่จริงแล้วชีวิตที่เร่งรีบอย่างที่เคยทำมาตลอดส่งผลในด้านลบกับเราหลายอย่าง เช่น ระบบการทำงานของร่างกายถูกบังคับให้ทำงานหนักกว่าเดิม หรือยิ่งรีบยิ่งพลาดอะไรดี ๆ ในชีวิตไปไม่น้อย ดังนั้นหากเราใช้ชีวิตในทุก ๆ ย่างก้าวอย่างละเมียดละไมที่สุด ชีวิตก็น่าจะได้อะไรที่มากกว่า…
http://health.kapook.com/view121714.html

วันพฤหัสที่3 กันยายน
ชีวิตของผม เส้นทาง ท่ามกลางสายฝน ออนเดอะโร้ดแมป ราตรีสวัสดิ์ ครับ
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน
รายการทีวีวันศุกร์ พบนายกฯทหาร ตอนหนึ่งว่า นับจากห้วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่พวกเราทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจในการเดินหน้าประเทศไทยไปในอนาคต โดยคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ก็เป็นการเดินหน้าตามโรดแมปของ คสช.*
เมื่อผมคิดถึงเรื่องแม่น้ำห้าสายและ‘เหาะเหินเกินลงกา’ ร่างรัฐธรรมนูญเรือแป๊ะ ซึ่งผมดูภาพจิตรกรรมเป็นภาพวาดโดยมือจากสมุดภาพไตรภูมิ สะท้อนพุทธศิลปะ ที่มีภาพหนุมานฯ กับถนนพระราม และ การอธิบายความสัมพันธ์รามเกียรติ์(รามายณะ/Ramayana)กับไตรภูมิ ตามแบบหนังสือSIAM MAPPEDDฯ
ผมสนใจประเด็นหนุมานกับพระราม และสมัยร.1 กับรามเกียรติ์ ที่เชื่อมโยงGeo-bodyในแผนที่สยาม ผ่านภาพสมุดภาพไตรภูมิอยุธยา-ธนบุรี ด้วย
อย่างไรก็ดี พระรามในเรื่องดังกล่าวเป็นอวตารของพระนารายณ์(ให้กำเนิดพระพรหม) หรือการอวตารของพระวิษณุนั้นทรงอวตารเป็นทั้งมนุษย์และสัตว์ เป็นปลา(มัตสยาวตาร) เป็นต้น**
ส่วนตัวผม กำลังมองสถานการณ์การเมืองดูโรดแมป-รัฐธรรมนูญหลังบึ้มที่ศาลพระพรหม***โดยสร้างสรรค์ ครับ****

*”ประยุทธ์” ลั่นให้อิสระ สปช.โหวตร่าง รธน. หวังกองทุนหมู่บ้านเงินถึง ปชช.แท้จริง
http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000100583
**ข้อมูลเพิ่มเติม:จาก ลงเรือแป๊ะ ถึง”เหาะเกินลงกา” วิษณุ เตือน กมธ.ยกร่าง รธน. “เกิน เลย ล้น เว่อร์” (ชมคลิป) มติชน
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1419227836ผมปรับปรุงจากที่เคยเขียนกับโพสต์ภาพไว้เดิมมาประกอบซ้ำด้วย ครับ
***ผบ ตร ยัวะผู้สื่อข่าวถาม ‘จับแพะ’…ชี้ไม่สร้างสรรค์ ย้อนถาม “เป็นคนไทยรึเปล่า?”
-ทูตแถลงผู้ต้องสงสัยถูกจับไม่ใช่ชาวตุรกี
-“9 หมายจับ-ผู้ต้องสงสัย” ผังสรุป “ใครเป็นใคร” ในเหตุบึ้มราชประสงค์-สาทร
-‘จตุพร’ กังขามือบึ้มราชประสงค์ไม่เหมือน ‘ชายเสื้อเหลือง’
-นักวิชาการตุรกีศึกษาเตือนอย่าด่วนสรุป ‘หมาป่าสีเทา’ อยู่เบื้องหลังระเบิดพระพรหม
-Thai Police Just Gave Themselves the Reward Offered for Information on the Bangkok Bombers
http://time.com/4016752/bangkok-bombing-thai-police-rewards/
****ภาพผมปัจจุบันจากอดีตเรียนปริญญาตรี ที่รามฯ ใบที่2 ควบคู่เรียนศิลปะปีที่เข้าเรียน40-41(ราม)และผมสนใจเรื่องภาพsketchคนวางบึ้ม ด้วย ครับ

ราตรีสวัสดิ์ Good Times

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน
วันนี้หยุดปั่นเกรงใจฝน อยากออกไปแวะดูตู้ปลา ที่มีบอกขายปลาตัวละสามแสน เป็นปลามังกรแดง อะไรสักอย่างบางทีแค่คิด ก่อนนอน ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558
วันนี้ผมเคลียร์งานกะพักผ่อนกับการดูหนังฟรี เทศกาลหนังอาเซียน ที่MAYA โดยการแนะนำของทีมงานหนังสั้น ซึ่งผมได้ดูThe Last Reel แนวDrama ยังหัวเราะได้บ้างหนังกัมพูชา แม้ฉากรำลึกช่วงยุคสงคราม มีบ้างแต่ความบันเทิง ตลกๆ ก็มีให้เห็นเป็นหนังซ้อนหนัง ที่มีการเล่าเรื่องตามหาหนังที่หายไป โดยสร้างหนังใหม่ด้วย(ฝรั่งนั่งข้างๆ นั่งหลับอ้าปากหวอ)
แต่เรื่องสุดท้าย1021 แนวDrama โคตรบีบอัด แต่ละฉากเข้มข้น ในแง่ภาพสุดอึดอัดบางฉากเลือกถ่ายจากมุมกล้องในลิฟท์ หรือที่แคบๆ โอ้ อาร์ตจริง ปวดหัวเลยดูเสร็จ ตอนแรกกะจะดูเผื่อว่ามีมุมไหน ในสิงคโปร์น่าเที่ยวบ้างที่เคยไปกับดูหนังเรื่องนี้ “งง”เป็นสิงคโปร์ ที่ผมไม่เคยไปจริงๆ หนังชาติพันธุ์อินเดีย+สิงคโปร์ นี่เป็นสองเรื่องสองรส ครับ

ราตรีสวัสดิ์ ครับ http://www.thelastreel.info/

6 กันยายน เวลา 22:52 น.

Julie Navarat วันก่อนพี่ดูเรื่อง the boy in the striped pajamas. หดหู่มากเลย
6 กันยายน เวลา 22:57 น.

อรรคพล สาตุ้ม ผมจะลองตามไปดูหนัง ถ้าหาดูได้ทางเน็ต ขอบคุณ ที่พี่แนะนำครับ

As Parnupong Chansaart หนังเรื่อง Men Who Save The World ( หนังมาเลเซีย ) ที่ไปดูมาวันนี้เป็นหนังแนว Black Comedy หรือตลกบนดราม่าหน่อยๆ ที่เป็นเรื่องราวของชาวบ้านหมู่บ้านหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ช่วยกันย้ายบ้านกลางป่าเพื่อเอามาไว้ให้ลูกสาวของลุง ( ตัวเอกผมก็จำชื่อไม่ได้ ) ไว้ใช…ดูเพิ่มเติม

Men Who Save the World, trailer
YOUTUBE.COM
เมื่อวานนี้ เวลา 1:23 น.

อรรคพล สาตุ้ม คุณมาแนะนำเพิ่ม ทำให้ผมนึกถึงหนังกัมพูชา มีประเด็นหลักเรื่องการแต่งงานกับความรักที่ไม่ได้บังคับด้ว…

Bangkok ASEAN Film Festival 2015 Synopsis 1
SFCINEMACITY.COM

As Parnupong Chansaart จากที่ดูหนังเรื่อง Golden Kimdom ( หนังประเทศพม่า ) เป็นเรื่องราวของเณรคนหนึ่งที่ต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆ ตอนที่หลวงตาไปเมืองหลวง ทั้งเรื่องเหนือธรรมชาติมากมาย และเรื่องทหารการเมืองในพม่า แต่อีกส่วนหนึ่งคือ นัยของบางตอนที่ตัวละครเล่านิทานออกมา ซึ่งเป็นเรื…ดูเพิ่มเติม

GOLDEN KINGDOM – Trailer
Golden Kingdom Directed by Brian Perkins. In official selection at the…
YOUTUBE.COM
เมื่อวานนี้ เวลา 1:24 น.

อรรคพล สาตุ้ม จะว่าไปเวลานึกถึงหนังเรื่องความรักต่างจากเรื่องแนวพม่า ไม่ได้เน้นแก่นเรื่องความรักอย่างหนังกัมพูชากับสิงคโปร์ ที่ผมดู น่ะ ครับ http://www.sfcinemacity.com/…/Bangkok-ASEAN-Film…

Anusorn Phattanasarn นึกว่าบอยตั้งใจไปดู ‘ละติจูดที่ 6’ เรื่องเดียว 555
• เมื่อวานนี้ เวลา 9:21 น.

อรรคพล สาตุ้ม 555 ผมไปซื้อลูกชิ้นรอดูหนัง คนขายบอกว่าผมมาดูหนังเรื่องฟรีแลนซ์ เหรอผมบอกไม่ใช่555 ได้ฟังเสียงจากคนแถวโรงหนังแว่วว่าไม่ตลก และผมฟรีแลนซ์อยู่แล้ว555 ส่วนหนังละติจูดที่6 ผมอ่านรีวิวมาแล้วเสียดายไม่ว่างไปดูความเป็นไทย สักหน่อย แต่ช่วงนี้ผมชอบดูหนังการ์ตูนตลกสนุกๆของญี่ปุ่นมากกว่าดราม่าด้วย ครับ https://www.youtube.com/watch?v=-0DoHRJesJY

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม
บางวันเจอคนจีน ถามทางพูดภาษาจีน ทำให้ผมต้องพูดภาษาอังกฤษบอกไป บางวันผมช่วยคนเขียนแผนที่ไปวัดปราสาท
แล้ววันนี้ผมปั่นจักรยานเล่นๆ นึกถึงแผนที่ ในฐานะศิลปะ ครับ
G.N.

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558
ผมจัดห้องนึกถึงความทรงจำเก่าๆหญิงสาวเข้าห้องมาเห็นเศียรพระเจ้าชัยวรมันที่7…กรี๊ด พี่บอยไปตัดเศียรพระ ฯลฯ(ฮร่า) เธอตีความไปไกลจากเศียร ที่ผมซื้อมาจากกัมพูชา ทำขายรูปเศียร ในสมัยผมไปทัศนศึกษา เป็นเรื่องเล่าและอธิบายกึ่งตลกกับรุ่นน้องอย่างเธอ หลายปีต่อมาผมคิดถึงโทรไปหาเบอร์ของเธอ แล้วพ่อเธอรับสายรายงานตำแหน่งผม ฯลฯ ทำให้ผมเข้าใจแล้วนายพล เป็นห่วงลูกสาว (ฮร่า) นี่แหละเรื่องเล่าตลกๆในความทรงจำสั้นๆ วันที่อยากจัดองค์ประกอบวางของแผนที่(*) รูปวาด ฯลฯ ราตรีสวัสดิ์ ครับ

*ภาพประกอบจัดของแผนที่เวียดนาม แผนที่โบราณ และการแนะนำหนังสือCreative Cartography: 7 Must-Read Books on Maps
http://www.brainpickings.org/2011/01/07/must-read-map-books/

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558
เมื่อผมสนใจในรูปแผนที่จาก ควีนElizabeth I (*) กับข่าว Elizabeth IIในปัจจุบันประเทศอังกฤษไม่มีรัฐประหารโดยทหาร ที่มีข่าวสร้างประวัติศาสตร์! ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ครองราชย์นานที่สุดในอังกฤษ กว่า 63 ปี 7 เดือน ขณะที่ นายกฯเดวิด แคเมอรอน จะนำสมาชิกรัฐสภาถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในช่วงเย็นวันที่ 9 ก.ย. ตามเวลาท้องถิ่น**
อย่างไรก็ดี ประชาชนราษฎรทั้งหลาย มีสัญลักษณ์แผนที่ ธงชาติ เพลงประจำชาติ คือ “ก็อด เซฟ เดอะ ควีน”***
*ภาพแผนที่รูปควีนอลิซาเบธที่1
http://ec-dejavu.ru/p-2/power_france-1.html
ภาพควีนอลิซาเบธที่1 ยืนบนแผนที่ดูเว็บ
http://www.npg.si.edu/exhibit/britons/briton1.htm
หนังสือที่มีรูปภาพนี้ :The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change
by David Harvey(นักภูมิศาสตร์)
http://www.amazon.com/The-Condition-Postmodernity-Enquiry-Cultural/dp/0631162941
**ข่าวไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/523998
ภาพจากเว็บ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.haaretz.com/polopoly_fs/1.383910.1315795175!/image/3763283114.jpg_gen/derivatives/landscape_640/3763283114.jpg&imgrefurl=http://pixshark.com/queen-elizabeth-1-husband.htm&h=370&w=640&tbnid=YxxBXyfEHRcZkM:&docid=PYgLeGDfk_PE3M&ei=SkDwVcHmB4WgugT4hK64BQ&tbm=isch&ved=0CD0QMyg6MDo4rAJqFQoTCMGz7IeT6scCFQWQjgodeIILVw
ภาพสัญลักษณ์วางมือบนแผนที่ลูกโลกของควีน

***ผลการศึกษาชี้ “เพลงชาติอังกฤษ” ร้องตามยากที่สุด – “ลา มาร์เซแยส” สุดง่าย
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9550000011017
ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันพฤหัสที่10 กันยายน พ.ศ. 2558
วันนี้ผมถ่ายภาพบรรยากาศออกพื้นที่ทุ่งนา และผมคิดถึงภาพประกอบจากหนังสือYou Are Here(*) ที่มีลักษณะแผนที่ (maps of journey. Body Maps, Memory Maps, Political Maps. Maps real and imagined.)หลายแง่มุมทั้งรอยพระบาทพระวิษณุ หรือแผนที่ ในแง่เส้นทางของชีวิต ราตรีสวัสดิ์ ครับ
*You Are Here
http://blogs.ubc.ca/clanki/2007/07/12/you-are-here/

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน
วันศุกร์นายกทหารออกทีวี อีกแล้วพูดถึงรัฐธรรมนูญ แต่ไม่พูดค่าเสียหายหลายล้านบาท ในการร่างรัฐธรรมนูญ และผลกระทบทางเศรษฐกิจของรัฐ ชนชั้นคนงานตกงาน ปัญหาหลายเรื่องหลังรัฐประหารด้วย ทำให้ผมนึกถึง “พัฒนา”รัฐธรรมนูญนิยม ในหนังสือชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม
โดยเขียนจากเหตุการณ์ช่วงเวลา 1979(2522)ไปหาอดีตแล้วย้อนกลับมา1979ใกล้กับช่วงผลิตหนังสือ1983 (สะท้อนเรื่องรัฐชาติจากระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สู่ระดับโลกทั้งอังกฤษ-ญี่ปุ่นฯลฯ ในมิติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ต่างๆ รวมทั้งท้าทายแนวคิดข้ามรัฐชาติสู่สากลนิยม )ได้กล่าวถึงสิ่งสมมติชาตินิยม และสิ่งประดิษฐ์ทุนนิยมไม่ว่ากับรัฐธรรมนูญนิยมของอังกฤษ ในแง่การ “พัฒนา”รัฐธรรมนูญ
เมื่อโมเดลมาเป็นกรณีสงครามรัฐจีน กัมพูชาและเวียดนาม ในตอนเปิดบทนำของหนังสือ ถึงบทเทวดาแห่งประวัติศาสตร์(The Angel of History) อ้างถึงหนังสือเรื่องIllumination เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องweekends คือ ดวงตาเทวดาในที่นี้ เปรียบเสมือน กล้องถ่ายเคลื่อนที่ในภาพยนตร์ฝรั่งเศสของL.Godard ในเรื่องWeekends ซึ่งฉายภาพถอยหลังตลอดให้เราเห็นภาพรถยนต์ คนเจ็บคนตาย ซากปรักหักพังกองแล้วกองเล่า จะค่อยๆผุดขึ้นบนเส้นทางหลวงที่ไร้จุดสิ้นสุด ทอดไปจนสุดขอบฟ้า*

โดยเล่าย่อๆผมเขียนเพิ่มเติมหลังยุคการ “พัฒนา”ของเผด็จการทหารอย่างสฤษดิ์ในไทย ต่อมาจีนกับโซเวียตทะเลาะกัน โดยพคท.กับเขมรแดงสายจีน ลาวกับเวียดนามสายโซเวียต แล้วเวียดนาม-ลาว บุกเขมร ฯลฯ ด้วย
นี่เราไม่อยู่ในยุคสงครามอย่างนั้น ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่ทหารไทยกลับพาเราย้อนอดีตกลับตาลปัตร “พัฒนา”รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยไปได้ ภายใต้ยุคเผด็จการทหารอีกครั้ง** น่ะครับ***
*ภาพประกอบรูปเทวดาฯ:Angelus Novus by Paul Klee รูปถูกอ้างอยู่ในหนังสือหน้าปกเรื่องIllumination และการเขียนปรับปรุงใหม่จากที่เคยเขียนไว้ เกี่ยวกับหนังสือชุมชนจินตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม ดูเพิ่มเติมเรื่องแผนที่ฯลฯ ครับ
**รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวเผย ผู้บงการ-เครือข่ายบึ้มราชประสงค์เผ่นหนีจากไทยหมดแล้ว…. รอยเตอร์บอกว่า ตอนนี้หลักฐานมีแค่ภาพจากกล้องวงจรปิดมัวๆ บริเวณศาลพระพรหม และวัตถุทำระเบิดที่ยึดได้จากการตรวจค้นอพาร์ตเมนต์ 2 แห่งในกรุงเทพฯ ส่วนผลตรวจทางนิติเวชศาสตร์เหล่าผู้ถูกควบคุมตัวก็ไม่ตรงกับหลักฐานจากจุดเกิดเหตุ…
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9580000101959
***ภาพสะท้อนตัวของผมในกระจก ผ่านไปสิบปีวิทยานิพนธ์ของผม:ผลกระทบของการพัฒนาฯ น่ะ ครับ
ราตรีสวัสดิ์ กับเพลง Strange Angels

วันเสาร์ที่12 กันยายน
ผมเคยดูหนังเรืองLimitless พระเอกทำงานรวดเร็วไม่มีข้อจำกัดเคยเล่าไปแล้ว แต่ผมกลับหัวกลับหางมาสนใจเรื่องLimitedหรือข้อจำกัด ในหนังสือทำน้อยให้ได้มาก (The Power of Less) ศิลปะแห่งการสร้างข้อจำกัด(ของชีวิต) เป็นส่วนหนึ่งแนวทางSlow lifeอย่างปั่นจักรยาน(*) แม้ที่ปั่นหลุดซ้ำอีกรอบไม่ง่าย เป็นข้อจำกัดห้ามปั่นเร็วสำหรับผม ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^
* http://health.kapook.com/view121714.html

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน
วันนี้ประชุมพบปะคนงานในสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ (แรงงาน ฯลฯ) นึกถึงภาพเสื้อรูปแผนที่ ในฐานะศิลปะ(*)โดยภาพผม รวมทั้งคนงาน ครับ G.N.^^
*The Map as Art: Contemporary Artists Explore Cartography

May ผมได้ตามข่าวอยู่ทั้งเรื่องทหาร ตำรวจ ฯลฯ เข้าโรงงาน น่ะครับ
พนักงานมึน บ.จอร์จี้ ห้ามเข้าโรงงาน ระบุโอนกิจการให้บริษัทอื่นไปแล้ว
http://www.prachatai3.info/journal/2015/09/61294
ลูกจ้างโรงงานเย็บผ้าสันกำแพงโวย โดนเบี้ยวเงิน 3 เดือน หลังสั่งหยุดงานชั่วคราว
http://www.manager.co.th/asp-bin/ViewNews.aspx?NewsID=9580000097379
สหภาพแรงงานหวั่น บ.จอร์จี้ ปิดหนีหลังรื้อถอนป้าย ร้องสวัสดิการแรงงานตรวจสอบ
http://www.prachatai.com/journal/2015/09/61267

May Kaewjai เมย์ก้อยังติดตามข่าวอยู่นะค่ะพี่บอย ฝากเอิ้นพี่เก่งมีรัยพอช่วยได้กริ้งกร้างมาเลยค่ะ
อรรคพล สาตุ้ม May ได้จะบอกเก่งให้ติดต่อกริ้งกร้างกัน ครับ
May Kaewjai
อรรคพล สาตุ้ม
15 กันยายน วันประชาธิปไตยสากล

วันจันทร์ที่14 กันยายน
ผมกำลังคิดจะกลับมาทำหนังสั้นอีก(*) ทำให้ผมคิดเล่าเรื่องทัศนะเรื่องหนังสักหน่อย ในแง่ความสนใจในหนังที่ดูไม่นานมานี้ มีแนว American drama film เดอะแฟมิลี่ แมน เป็นภาพสะท้อนของสองทางเลือกระหว่างร่ำรวยมาก แต่โดดเดี่ยว กลับตาลปัตรเป็นมีครอบครัว ลูกน่ารักๆ กับเมีย (ที่เป็นแฟนมานานก่อนแยกทางกัน) ในอีกแบบหนึ่งระหว่างทางแยกสองทางต้องเลือกแบบใด ครับ

http://www.doonaahd.com/2014/06/the-family-man-2000.html
ปิดท้าย หนังดราม่า สะท้อนสังคม น่าดูอีกเรื่องที่ยังค้นหาไม่เจอคาซาบลังก้า มีฉากหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่องคาซาบลังกา วงดนตรีในริกส์ คาเฟ่ บรรเลงเพลง ลา มาร์เซแยส และทุกๆ คนที่ได้ยินเพลงนั้นก็ร้องตามอย่างสุดจิตสุดใจ
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9550000011017
*ภาพประกอบมุมbird’s eye views
ราตรีสวัสดิ์ กับเพลง As Time Goes By ครับ

May Kaewjai รอเป็นนักแสดงพี่บอยนานจุง ใช่ซิ๊….เรามันเก่านิ เค้าเลยลืม 5555
May ไม่ได้ใหม่ลืมเก่า ไม่ได้ลืมด้วย แต่ว่าผมเห็นว่าไม่มีงบ เมื่อวานก็คุยกับรุ่นพี่ให้แสดงเป็นพระเอกไม่ได้ค่าตัว แถมต้องเป็นสปอนเซอร์ให้กองหนังสั้นด้วย555 นี่แหละปัญหาอย่างหนึ่งที่เกรงใจนักแสดง น่ะครับ

May Kaewjai ด้วยความยินดีค่ะพี่บอย ^^
ผมก็ไม่รู้Mayคิดอย่างไร เลยคิดมากเผื่อไว้ ถ้าถ่ายทำหนังจะบอกติดต่อ ครับ
เหม่ อยากทำแนวหนังนี้เหมือนกัน ครับ555 What women want ผมรู้นะ คุณคิดอะไร
http://video.mthai.com/trailer/player/1265109472.html
Tito Wasinthorn Sansing สนใจทำหนังแบบนี้ไหมครัส ยินดีช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ตัดแต่งต้นไม้ประกอบภาพยนตร์ครัช ^^
http://m.pantip.com/topic/33597757?
อรรคพล สาตุ้ม Wood Job หนังน่าสนใจดีผมยังไม่เคยดูหนังญี่ปุ่นน่าทำหนังแนวนี้เหมือนกันTitoเล่นเป็นพระเอก สนับสนุนงบเงินเพิ่มจากอุปกรณ์ ที่ผมเคยเห็นจากเฟซฯคุณด้วย
Tito Wasinthorn Sansing ถ้าสนับสนุนทุนอย่างอื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์นี่ถ้าจะลำบากครับทั่น อิอิ
อรรคพล สาตุ้ม Tito ถ้ามีโอกาสทำหนังแนวนี้จะขอสนับสนุนอุปกรณ์ ครับ
Anusorn Phattanasarn บอย ว่างๆมาเยี่ยมคุยกันบ้าง ผมมีไอเดียบรรเจิดเสนอครัช อยากทำแต่ไม่มีทักษะ
อรรคพล สาตุ้ม ไอเดียบรรเจิด โอเค ว่างๆจะไปเยี่ยมมีโอกาสต้อนรับเลย ครับ

วันอังคารที่ 15 กันยายน
วันนี้ผมออกพื้นที่เดินทาง(*) คิดถึงแผนที่ และถ่ายรูปมาเป็นที่ระลึก ก่อนนอนราตรีสวัสดิ์ ครับ
*ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเรื่องแผนที่และการเดินทาง
Map Art Lab: 52 Exciting Art Explorations in Mapmaking, Imagination, and Travel (Lab Series)
http://www.amazon.com/Map-Art-Lab-Explorations-Imagination/dp/159253905X/ref=pd_sim_14_5?ie=UTF8&refRID=18KZDP31AJVC3YAWBSGE&dpSrc=sims&dpST=_AC_UL160_SR160%2C160_

Personal Geographies: Explorations in Mixed-Media Mapmaking
http://www.amazon.com/Personal-Geographies-Explorations-Mixed-Media-Mapmaking/dp/144030856X/ref=pd_sim_14_2?ie=UTF8&refRID=18KZDP31AJVC3YAWBSGE&dpSrc=sims&dpST=_AC_UL160_SR121%2C160_

วันพุธที่ 16 กันยายน-วันพฤหัสที่ 17 กันยายน
เมื่อวานที่16-17วันนี้กับความหวังวันนี้รวยๆ หางบประมาณสร้างหนังสั้น แล้วรู้ผลไม่ได้ได้ไงเนี่ย ฮร่าๆ อุตส่าห์นึกว่าได้เลขเด็ดมาจากการเดินทาง หรือหันไปกินอิชิตันลุ้นโชค555 ซึ่งสุดท้ายเพียงวางแผนฝันๆดูหนังสือแผนที่ต่อไป*ครับ^^
*Maps: their untold stories
http://www.amazon.com/Maps-untold-stories-Rose-Mitchell/dp/1408189674/ref=pd_sim_14_4?ie=UTF8&refRID=1WSJY13A5C65WDH1D0DK&dpSrc=sims&dpST=_AC_UL160_SR160%2C160_

Make Map Art: Creatively Illustrate Your World
http://www.amazon.com/Make-Map-Art-Creatively-Illustrate/dp/1452123330/ref=pd_sim_14_4?ie=UTF8&refRID=0B2G38GQT6F0KR6MF2BM&dpSrc=sims&dpST=_AC_UL320_SR270%2C320_

ราตรีสวัสดิ์ กับเพลงประกอบหนังการ์ตูนฮารุอิ โดย Aya Hiranoร้องเพลงเหมือนในหนังการ์ตูน ครับ

ตอบ Ukin Montri

จริงๆเกือบถูกหวยเลขหน้า435(438) ครับ^^
http://manager.co.th/home/lotto.aspx

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน
วันศุกร์พบกับวาทกรรมของนายกฯทหารออกทีวี ในเรื่องความล้มเหลวแห่งรัฐ..การไม่พัฒนาอย่างยั่งยืน(ฯลฯ) ทำให้ผมนึกถึงผลกระทบของการพัฒนาของคสช.(คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) ลัทธิชาตินิยม คือ พยาธิสภาพของประวัติศาสตร์ของการพัฒนาสมัยใหม่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้(*)และคสช.ในข้ออ้างRoad Mapของการปฏิรูป(Reform)มุมหนึ่งนิยามสามารถแปลความหมายเหมือนกับพัฒนา(V. develop..def:[ทำให้เจริญขึ้น,ทำให้ดีขึ้น]syn:ปรับปรุง}{เจริญ}{ปฏิรูป}**)
โดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบปัญหาความมั่นคงของยุคการพัฒนาเผด็จการทหารอดีตกรณีสฤษดิ์ เป็นต้นมา เกี่ยวโยงพคท.ปัญหาของรัฐเผด็จการรวมศูนย์ไม่กระจายอำนาจให้ประชาชนมีส่วนร่วม ที่มีการสั่งการจากบนลงล่างเป็นบทเรียนในอดีต ต่อมายุคนี้เป็นเครือข่ายทักษิณ-ฝ่ายต่อต้าน(ประยุทธ์)ฯลฯ วาทกรรมดังกล่าว
เมื่อผมตั้งข้อสังเกตวาทกรรมการพัฒนาสมัยใหม่(Modern) และผลกระทบของการพัฒนา(Development) จะเกิดขึ้นต่อวัฒนธรรมชุมชน ในชนบท-กองทุนหมู่บ้านต่างๆนานา หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่ ก็ตาม
ดังนั้น ผลกระทบการท่องเที่ยว คือ กรณีระเบิดที่บริเวณท้าวมหาพรหม(***) การเมืองของการปฏิรูป หรือพัฒนารัฐธรรมนูญก็ได้เสียหายแล้ว นี่แหละ ปัญหาชาติไทยจากปี2549(คปค.(คณะปฏิรูปฯ)/คมช.)ถึง2558(****)
*ชุมชนจินตกรรม:บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม ซึ่งภาพประกอบอ้างอิงถึงแผนที่ผลิตด้วยมือ เป็นการเขียนวาดแผนที่จิตรกรรมไตรภูมิ ซึ่งก่อนยุคผลิตซ้ำด้วยกลไกเครื่องจักรกลการพิมพ์(ผมสรุปย่อพร้อมขยายความ)ครับ
**http://th.w3dictionary.org/index.php?q=%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
***สำนักข่าวกรองแห่งชาติ:สื่อมวลชนต่างประเทศรายงานความคืบหน้าการสืบสวนคดีระเบิดที่แยกราชประสงค์ นสพ.International Business Times สนข.VOA และ Bloomberg รายงานเมื่อ 15 ก.ย.58 กรณี จนท.ตร.ไทยระบุเป็นครั้งแรกว่าเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์ที่เสียประโยชน์จากการค้าชาวอุยกูร์
ด้าน นสพ.International New York Times เผยแพร่รายงานของนายโทมัส ฟุลเลอร์ วิจารณ์ว่ายังมีประเด็นที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการสืบสวนคดีดังกล่าว เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลคลาดเคลื่อนหลายครั้ง และไม่มีการชี้แจงเหตุผลที่ จนท.ตร.เชื่อมโยงระหว่างชาวอุยกูร์กับเหตุระเบิดที่ชัดเจน ตลอดจนไม่มีความคืบหน้าในการติดตามหาผู้ต้องสงสัยที่ใส่เสื้อสีเหลือง รวมทั้งกองกำลังชาวอุยกูร์ไม่เคยก่อเหตุในลักษณะนี้ ดังนั้น รัฐบาลไทยจำเป็นต้องดำเนินการสืบสวนอย่างชัดเจนมากขึ้น เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศอื่นๆ ที่ถูกพาดพิง
https://www.nia.go.th/niaweb/content/showsubdetail.asp?fdcode=!!!!3116212167111211&ifmid=0010006501015002%2F580917-00006
ดูเพิ่มเติมนิยาม:ความแตกต่างระหว่างก่อการร้ายกับอาชญากรรมข้ามชาติ
กระดานสนทนา วท.กห. (กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม)
http://www.dstd.mi.th/board/index.php?topic=992.0
คสช.เงินเดือนประจำตำแหน่งเป็นแสนกว่าบาท อย่าให้เสียเงินเปล่าๆอ้างสงบ ครับ
****รูปประกอบผม หลังทำวิทยานิพนธ์เรื่องผลกระทบของการพัฒนาฯ(ปี2558ประเด็นเชียงของ กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านอุตสาหกรรมฯลฯ) ภาพปี2549 กับบรรยากาศเข้ากรุงเทพฯปี58ผลิตซ้ำ ครับ^^

วันเสาร์ที่19 กันยายน
ผมไม่ได้ขี่จักรยานชนรถถัง หรือขับรถแท็กซี่ชนรถถังอย่างลุงนวมทอง ผู้มีอุดมการณ์ ทำให้ผมคิดถึงบทความเก่า ที่เขียนเรื่องลุงนวมในปี2549 ที่น่าทำหนัง ครับ
*ภาพจักรยานปี58 และรูปประกอบผมปี49ไปทำข่าวฯผลิตซ้ำ(ฮร่า) ราตรีสวัสดิ์ ครับ
http://www.prachatai.com/journal/2009/10/26334

วันอาทิตย์ที่20 กันยายน
ผมเคยเห็นบ้านเช่าติดป้ายประกาศให้เช่าสองหมื่นบาทต่อเดือน ตอนนี้เป็นโปรดักชั่น ออกแบบและผลิต วีดีโอแนะนำองค์กร สินค้า โฆษณาทีวี รายการทีวี มิวสิควีดีโอ ภาพยนตร์ รับจัดงาน organize และ Event ต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานเลี้ยง ปาร์ตี้ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ครับ
เอ่อ ผมสงสัยที่นี่รายได้ต่อเดือนเกินแสนบาท ทำให้นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งเคยเสนอไอเดียคล้ายแบบนี้ สงสัยต้องบอกให้เขาไปกู้เงินธนาคารโครงการSMEsของรัฐ มาทำโปรดักชั่น ผมจะได้เป็นฟรีแลนซ์ของเขาด้วย ครับ
*ภาพประกอบบ้านโดยบอยพร้อมข้อมูลดูเพิ่มเติมได้ ครับ
http://www.wanneewandee.com/
http://www.wanneewandee.com/film/wanneewandee-film

วันจันทร์ที่21 กันยายน
วันนี้ผมออกพื้นที่ธุระเรื่องงานเจอเด็กๆ จึงถ่ายรูปพวกเด็กไว้ ม่วนๆ ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันอังคารที่22 กันยายน
วันนี้ผมถ่ายภาพยังอยู่พื้นที่ชนบท นึกถึงเรื่องราวแถวโรงเรียนเจอเด็กๆนักเรียนอนุบาล เข้ามาขอขนมปังผมกิน ให้ไปพูดคุยกับผม ถามว่ามารับใคร ผมคิดในใจสงสัยเด็กคิดว่าผมมารับลูก หรือวันก่อนเห็นเด็กมองแสงไฟเรียกแม่ให้มาดูยูเอฟโอ เอ่อ เมื่อคืนผมก็เห็นแสงไฟไม่ใช่อุกาบาต ไม่ใช่ผี น่าจะเป็นคนส่องกบ
(ราตรีสวัสดิ์)

วันพุธที่ 23 กันยายน
วันนี้ผมจากชนบทกลับสู่เมือง แวะคุยเรื่องหนังสั้น กับคนเขียนบทหนังสั้นด้วย ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันพฤหัสที่ 24 กันยายน
ราตรีสวัสดิ์กับเรื่องเล่าก่อนนอนผมคิดสนุกเลยดูภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระระเบียงวัดพระแก้วมรกต ซึ่งถือเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ยาวที่สุดในโลก!
โดยบอกเล่าเรื่องราวของมหากาพย์รามเกียรติ์ ซึ่งถูกบันทึกลงบนพื้นผนังทั้ง 178 ห้อง เรียงต่อกันไปตลอดทั้งสี่ด้าน ทว่าทีเด็ดอยู่ที่อารมณ์ขันของศิลปินผู้วาด ที่แอบแฝงลงไปในภาพอย่างเนียนๆ(*)
*7 วัดไทยแลนด์แดนอารมณ์ขัน ชมจิตรกรรมฝาผนังแปลกตา ฮา ทึ่ง!http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/001358/lang/th/
photo hunt จิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระแก้ว ไปเดินๆดู ขำอยู่คนเดียว
http://topicstock.pantip.com/chalermkrung/topicstock/C3512672/C3512672.html
อารมณ์ขัน(จิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้ว)
http://www.baanjompra.com/webboard/thread-5136-1-1.html
เฟซฯคุณอิฐ เป็นคนค้นคว้า ที่มีข้อมูลน่าสนใจเรื่องอดีตภาพเก่าหายาก ฯลฯ มีโอกาสได้คุยกันแถมภาพหนุมานแกรนด์เซลล์(ฮร่าๆ)
-คุณ Lom เมื่อวานผมยังตาลายพิมพ์ตกหล่นเลย นึกถึงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน กับข่าวหนุมานชูสามนิ้ว(ฮร่าๆ)

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1419234692
พักสายตา เถิดครับ^^
http://www.thairath.co.th/content/470550

วันศุกร์ที่25 กันยายน
รายการทีวีวันศุกร์ พบนายกฯทหารพูดเรื่องไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ…. พึ่งมีข่าววิษณุติดต่อมีชัย ซึ่งกรณี“วิษณุ” เคยถูกนักข่าวถามถึงกระแสที่จะลาออกจากรองนายกรัฐมนตรี มานั่งร่างเสียเอง โดยเขาเปรียบเปรยเรื่อง “รามเกียรติ์” ตอนฆ่า ทศกัณฐ์ ที่จะมีการยกเมืองลงกาให้ “พิเภก” ครองแทน “ทศกัณฐ์” แต่สุดท้าย “พิเภก” ปฏิเสธ ซึ่งเหมือนเรื่องราวของเขากับเนติบริกรผู้น้อง “บวรศักดิ์” ที่จะยึดจากน้องมาให้พี่คงไม่ได้
แต่พอถามว่า “มีชัย” เป็นกรณีเดียวกับเมืองลงกาหรือไม่ วิษณุ ระบุว่า ตนเองเป็นญาติกับ “บวรศักดิ์” แต่ “มีชัย” ไม่ได้เป็นญาติกัน ทำให้มีการตีความกันว่า “มีชัย” มีสิทธิ์ที่จะเป็นประธาน กรธ.ได้
แม้คำตอบของ “วิษณุ” ฟังเผินๆ เหมือนไม่มีอะไรในกอไผ่ เป็นการตอบแบบตรงไปตรงมาธรรมดา แต่หากย้อนดูในหลายๆ ครั้ง คำตอบของ “วิษณุ” มักจะซ่อนคำตอบอะไรไว้อยู่เสมอ โดยเฉพาะสำบัดสำนวน หรือการเปรียบเปรยอะไรต่างๆ
ซึ่งหมายถึงความเป็นไปได้ที่ “มีชัย” จะครองเมืองลงกา นั่นยิ่งทำให้มีการคิดว่า คำตอบสุดท้ายของ “แป๊ะ” ลงตัวที่ “มีชัย” แล้ว เหลือแค่ “เซย์เยส” หรือ “เซย์โน” เท่านั้น ซึ่งช่วงที่ผ่านมามีความพยายามให้หลายคนไปช่วยหว่านล้อมเปลี่ยนใจ “มีชัย” โดยเฉพาะคำยอดนิยมในยุค “แป๊ะ” คือ “เพื่อชาติ” (*)
ดังนั้น ผมคิดถึงร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งผมดูภาพจิตรกรรมเป็นภาพวาดโดยมือจากสมุดภาพไตรภูมิ สะท้อนพุทธศิลปะกับพราหมณ์-ฮินดู ที่มีภาพหนุมานฯ(ทหาร) กับถนนพระราม ซึ่งพระรามในเรื่องดังกล่าวเป็นอวตารของพระนารายณ์(ให้กำเนิดพระพรหม) หรือการอวตารของพระวิษณุ(พระนารายณ์)ทรงอวตารเป็นทั้งมนุษย์และสัตว์ เป็นปลา(มัตสยาวตาร) เป็นต้น
โดยการอธิบายความสัมพันธ์รามเกียรติ์(รามายณะ/Ramayana)กับไตรภูมิ ตามแบบหนังสือSIAM MAPPEDDฯ และผมRereadที่เคยเขียนไว้พร้อมภาพด้วย(**)
อย่างไรก็ตาม ภาพสะท้อนทางศิลปะหนุมานถือพานรัฐธรรมนูญ และผมสนใจจากร่างรัฐธรรมนูญ‘เหาะเหินเกินลงกา’ มามีข่าวล่าสุดว่าวิษณุ ติดต่อมีชัยแล้วส่วนตัวผม กำลังติดตามสถานการณ์การเมืองดูโรดแมป-รัฐธรรมนูญหลังบึ้มที่ศาลพระพรหม ครับ

*เจ็บไม่จำ!! เนติบริกรคัมแบ็ก “มีชัย” จะครองลงกาต่อ “ปื๊ด”โดย ทีมข่าวการเมือง19 กันยายน 2558 03:28 น.
http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000105953
‘วิษณุ’ เผยทาบ ‘มีชัย’ นั่ง ปธ.กรธ.แล้วโดย ไทยรัฐออนไลน์ 24 ก.ย. 2558
http://www.thairath.co.th/content/527558
(มีชัย ในอีกชื่อหนึ่งยอดนิยมเป็นยี่ห้อถุงยางมีชัย ไว้คุมกำเนิดด้วย ครับ^^)
**ภาพประกอบผลิตซ้ำ และภาพวัดพระแก้วถึงวัดเชียงราย ที่ยังไม่ได้เผยแพร่ภาพยุค2475หนุมานถือพานรัฐธรรมนูญ ครับ

ราตรีสวัสดิ์กับเพลงMaps ครับ

Lum ใช่ ภาพเก๋มาก และผมคิดถึงความทรงจำรูปวัดเชียงราย จ.ลำปาง ที่เคยโพสต์นานแล้วด้วย ครับ

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน
ผมปั่นจักรยานเห็นป้ายStronger Together เป็นธงชาติ ทำให้แรงบันดาลใจถ่ายรูปนึกถึงเพลงชาติ ที่เมื่อวานประยุทธ์ พูด..เราเรียกว่าเป็นประชารัฐ อาจจะไม่ใช่คำว่าประชานิยม…(*)และมีข่าว’ประยุทธ์’จวกนโยบายประชานิยม ย้ำไทยเป็นประชารัฐ (อ้างเพลงชาติ**)แล้วไปUN
โดยผมเคยเขียนบทความประยุทธ์กับเพลงชาติไทยไว้ปี54 ขอกลับมาย้ำสั้นๆการสร้างเพลงชาติไทย โดยทหาร ผู้ประพันธ์เนื้อร้องเป็นประชาธิปไตยของไทยทุกส่วน ถูกเปลี่ยนเป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน(***)ครับ
*“ประยุทธ์” ชี้ประท้วงเวทียูเอ็นเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่อยากให้คิดถึงชื่อเสียงประเทศ
http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000108467
**http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/666320
***http://akkaphon.blogspot.com/2012/05/24.html
ราตรีสวัสดิ์กับเพลงLost My Music ครับ

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน
วันนี้ผมแวะไปดูนักศึกษาออกกำลังกายกีฬาพื้นบ้านและผมออกพื้นที่อีกด้วย ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน
วันที่ไฟฟ้าดับแถวที่พักของผม เนื่องจากปรับปรุงระบบสายไฟ ทำให้เรียนรู้เรื่องโลโก้ของไฟฟ้า มีสัญลักษณ์แผนที่ ราตรีสวัสดิ์ กับรูปภาพ ครับ

วันอังคารที่ 29 กันยายน
ออกกำลังกายๆ ผมปั่นเพื่อสุขภาพกำลังลดพุงควบคุมน้ำหนัก ผมหยุดกินข้าวเที่ยงแล้วรู้สึกเหมือนมโนไปว่าพุงหาย ครับ
อ่ะน่ะ ออกกำลังกายให้หลับง่ายๆ กับเทคนิคการนอนหลับภายใน 60 วินาที
http://issue247.com/beauty/health/get-to-sleep-in-60-seconds/

GN

วันพุธที่ 30 กันยายน
ราตรีสวัสดิ์กับเรื่องเล่าแม่บอกซื้อหวย มีเลขตามที่ฝันไว้ โดยผมซื้อหวยพรุ่งนี้รวยๆ แวะไหว้พระ จะมาทำหนังสั้นเกี่ยวกับลุงนวมทอง โอ้ นึกถึงหนังเรื่อง”It Could Happen to You”เรื่องย่อ- เรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจหนุ่มแห่งนครนิ วยอร์ค ที่ชื่อว่า Charlie Lang (Cage) ไม่มีเงินที่จะทิปพนักงานเสิร์ฟสาว Yvonne Biasi (Fonda) แต่ Charlie กลับออกปากสัญญาว่า ถ้าเขาถูกล็อตเตอรี่ เขาจะแบ่งเงินรางวัลครึ่งหนึ่งเป็นทิปให้เธอ ….
http://www.duckload.ws/forum/showthread.php?t=918675
Based on a True Story(พื้นฐานเรื่องจริง)
The real people behind the lotto premise of ”It Could Happen to You”
http://www.ew.com/article/1994/07/29/based-true-story

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Drawing and the art of bicycle riding,หนังสั้น,I hear,ชาติไทย

Drawing and the art of bicycle riding,หนังสั้น,I hear,ชาติไทย

วันที่1สิงหา
วันนี้หนังสั้นอัญชัน แนวโรแมนติคคอมเมดี้ ฉายที่ ห้องภาพยนตรสถาน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ครับ
โดยเสียงบรรยากาศประกอบจากสถานที่ถ่ายทำร้านกาแฟ เพิ่มเพลงClear Air ฯลฯ ราตรีสวัสดิ์
แท็กทีมงาน อัลวา,ภาณุพงศ์

http://www.thaifilm.com/shortFilmDetail.asp?id=228
อรรคพล สาตุ้ม ราตรีสวัสดิ์ http://www.thaifilm.com/shortFilmDetail.asp?id=228

THAI FILM FOUNDATION :: ฉายตารางฉายหนังสั้นมาราธอน วันที่ 1 และ 2…
THAIFILM.COM
1 สิงหาคม เวลา 23:00 น. • มีการแก้ไข

Alwa Ritsila ตัดไปเยอะนะฮะ
1 • 1 สิงหาคม เวลา 23:06 น.

อรรคพล สาตุ้ม ใช่ ฟุตเตจมีเยอะกว่านี้ ตอนนั้นตัดต่อส่งประกวดโจทย์หนึ่งนาทีเลยอันเดิมไม่ได้ตัดต่อใหม่เพิ่มเข้าไปด้วย
2 สิงหาคม เวลา 22:05 น.

As Parnupong Chansaart มาทำเรื่อใหม่กันครับ ถถถถ+
สิงหาคม เวลา 22:06 น.

อรรคพล สาตุ้ม อยากทำเรื่องใหม่ มีโปรเจ็คจะแจ้งให้ทราบ ครับ
2 สิงหาคม เวลา 22:07 น.

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558
โชคดีกำลังจะมาๆ(ฮร่า) สะกดจิตตัวเอง หลังจากโชคร้ายยางรั่วของมอเตอร์ไซด์ จึงซื้อหวยเลขตามทะเบียนรถ54 เลขท้ายสองตัวดันออก53 แล้วผมตอนซื้อกลับเลขรถเป็น45 ยิ่งห่างออกไป อ่ะน่ะ ;ว่าจากร้ายกลายเป็นดีมองโลกแง่บวกซื้อหวย…รวย
วันนี้มีปัญหากับรถอีก คิดอยากลองขอเลขรางวัลที่1 รูปปั้นตั้ว ลพานุกรม นักวิทยาศาสตร์และเภสัชฯ* สักหน่อย จะได้เอาเงินส่วนหนึ่งทำบุญตามวัด(ภาพวัดตู้บริจาควัดท่าหลวง) และบริจาคสร้างอาคารโรงเรียนเพื่อการศึกษาดีกว่าเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำ ฮร่าๆ(ภาพห้องเรียนเก่าสมัยผมเรียนเรียกห้องเล้าไก่ตอนผมเรียนม.1/8) ถ้าหายหวัดยิ่งดี ไม่อยากนอนซม แต่ต้องพักผ่อนราตรีสวัสดิ์ ครับ
*https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1111332688895958&set=pcb.1111333625562531&type=1
ตามหวยเด็ด อนุสาวรีย์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม
10 อันดับ สถานที่ขอหวย ที่ฮิตมากที่สุด ในประเทศไทยhttp://travel.mthai.com/blog/32621.html
“ศิลปกรรม” อนุสาวรีย์ ปรีดี พนมยงค์ ตั้ว ลพานุกรม-พูนศุข พนมยงค์ และประชาชนhttp://akkaphon-boy.blogspot.com/2009/01/blog-post.html
ตั้ว(รัฐบุรุษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)ผมอาจจะต้องไปขอหวยเป็นทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
-ราตรีสวัสดิ์กับเพลงปรารถนา ซึ่งเบญจมินทร์ แต่งเพลงปรารถนาจากเห็นหญิง อุ้มลูกหมาไว้ที่อก แล้วคิดในใจไอ้ห่า กูอยากเกิดเป็นคนทำไมว่ะ น่าเกิดเป็นหมาว่ะ และเพลงนี้ทูล(หรือชื่อน้อย) ทองใจร้องเพลง

ตะวันสว่าง สว่างอีก 3 ตัว 648 ค่ะ พี่ซื้อ 642
น่าเสียดายน่ะพี่ 648 กับ642 แล้วของผม645 รวมทั้งลุ้นไกลรางวัลที่1 คือ 518677 ครับ^^
สำนึกอดีต เข้าใจปัจจุบัน มุ่งมั่นอนาคต ผมซื้อ119ออก889เซ็งมาก
ใช่ๆ เลขท้ายสามตัว ที่แปลกๆ ก็อย่างเลข333
http://lotto.mthai.com/

April Chookron งวดหน้าขอให้ถูกนะน้อง
ขอบคุณ ครับพี่April ที่อวยพร ครับ
ใช่ เพื่อนเจตน์ ความทรงจำ สมัยเราเรียนโรงเรียน-ห้องเดียวกัน ตอนนั้นเรียนอยู่ฝนตก ลมพัด น้ำท่วมอย่างกับเรือ..คิดถึง ห้องเรียนเก่าอาจจะอนุรักษ์ไว้ บางอาคารเสียดายไม่ได้ถ่ายภาพไว้อาคารไม้ร.ร.รื้อไปแล้วด้วย ครับ

อรรคพล สาตุ้ม somjet เข้าไปโรงเรียนดู ถ้ามีโอกาสกับความทรงจำเก่าๆ

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม
หลายวันก่อนผมแวะบึงสีไฟไปไม่เจอจระเข้ในบ่อจระเข้ สงสัยดำน้ำ และผมไปสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ ปิดไม่เจอปลาตามรูปภาพที่ถ่ายมาวันนั้น ถือว่าฉลองครบรอบสิบปีเรื่องสั้นจากเด็กชายกลายเป็นนายจระเข้สตัฟฟ์(งานเขียนออกแนวเหนือจริงตอนนั้นอ่านหนังสือถนนจระเข้ของบรูโน ชูลซ์ ครับ)
ผมเล่าเพิ่มเติมความเป็นมาของเรื่องนี้มาจากประสบการณ์สมัยเด็กๆ เรื่องจริงผ่านเรื่องเล่ามนต์คาถาผสมจินตนาการ ตอนนั้นร่วมทีมทำงานกับนิตยสารI Hear ครบสิบปีในเดือนก.ค.ที่ผ่านมานั้น และผมกำลังตั้งเป้าหมายเนื่องด้วย เกิดคิดถึงปีที่แล้วมีรุ่นพี่เชียร์ให้รวมเรื่องสั้นเก่าๆ เตรียมส่งประกวดซีไรต์ปีที่ผ่านมาแล้วไม่ทันเตรียมไว้คราวหน้าก่อนด้วย
ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^

http://www.prachatai.com/column-archives/node/2259
Benjamas Sujirapan
• 3 สิงหาคม เวลา 22:33 น.

อรรคพล สาตุ้ม

Michael Leahai นี่ มารียูเนี่ยนกันดีกว่า
3 สิงหาคม เวลา 22:50 น.

อรรคพล สาตุ้ม โอเคMichael มารียูเนี่ยนกัน ครับ
4 สิงหาคม เวลา 21:59 น.

Anusorn Phattanasarn ส่งไฟล์เรื่องสั้นมาให้อ่านบ้างครัช
3 สิงหาคม เวลา 23:26 น.

อรรคพล สาตุ้ม งานชิ้นนี้ผมรีโปรดักส์ไว้ไปที่เว็บนึงด้วย เดี๋ยวผมจะส่งไปให้Anusorn สมัยนั้นI Hearเล่มสอง มีงานท่านตามที่ผมประสานงานกับนักเขียนต่างๆ ด้วย น่ะครับ

Anusorn Phattanasarn อายจังงานสมัยนั้น55
4 สิงหาคม เวลา 22:22 น.

อรรคพล สาตุ้ม 555 งานสมัยร่วมก๊วนแก๊งค์นักเขียนหนุ่มคณะนั้น ณ เชียงใหม่ 555
4 สิงหาคม เวลา 22:24 น.

Anusorn Phattanasarn ว่างลงมา กทม. แวะมาจิบเบียร์นะครัช ผมอยู ศาลายา มหิดล ช่วงนี่
4 สิงหาคม เวลา 22:28 น.

อรรคพล สาตุ้ม ได้ๆถ้าว่างเจอกัน ตอนนี้ช่วงนี้ผมยังไม่มีกำหนดการไปกทม.เลย ครัช
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม
ภาพถ่ายเดินทางธุระที่พิษณุโลกเจอคนเวียดนามมาท่องเที่ยว และระหว่างเดินทางมาพิจิตร-เชียงใหม่ แล้วคิดถึงหนังสือถ่ายเอกสาร เพราะText บุ๊ค ภาษาอังกฤษภาพสวยๆดี มันราคาแพง เด็กศิลป์ไม่ค่อยได้ซื้อกันหรอก จะมีของผมสะสมไว้บ้าง วิธีการดังรูปหนังสือDrawingฯ ต้องเลือกมาหนึ่งเล่มพามาเป็นคู่ไม่ได้หนักกระเป๋า
อย่างไรก็ดี ช่วงเวลาการเดินทางรอรถทัวร์ ก็มีหนังสืออยู่กับมือได้ แต่ผมดูหนังตลกทางทีวีระหว่างรอเรื่องMr. & Mrs. Incrediblesหรือชื่อไทย:ฮ้อแรง สมชื่อ(หนังจีนกำลังภายใน) ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^

วันพุธที่5 สิงหาคม
ผมไม่เห็นด้วยว่าถ้าคนทำงานเขียนหนังสือ และดนตรี ในแง่กรณีนักจิตวิทยาชาวสหรัฐฯ ทำการทดสอบภาวะจิตใจของคนที่ทำงานด้านศิลปะ กับคนที่ทำงานทั่วไป พบว่าศิลปินจะมีความอ่อนไหวต่อสิ่งเร้ามากกว่า ทั้งยังมีภาวะของการจัดการตนเอง เมื่อยามเกิดปัญหาต่างๆ ได้ต่ำกว่าคนทั่วไป อาจเป็นเพราะจิตใจอันอ่อนไหวเปราะบางนี้เอง ศิลปิน จึงมักจมอยู่ในความทุกข์นานกว่าคนทั่วไป*
(รวมทั้งนำมาเปรียบเทียบสิงห์ ฯลฯ ผมRIPด้วย)
ความน่าสงสัยนิดหน่อยต่อนักจิตวิทยาบอกว่าศิลปินอ่อนไหว(หรือซึมเศร้า)จะฆ่าตัวตาย ทำให้น่าคิดเรื่องศิลปิน ในฐานะอีกด้านศิลปะเยียวยาบำบัดชีวิต หรือศิลปะ คือ การฝึกสมองซีกขวา ช่วยให้เราแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้ดี ช่วยควบคุมอารมณ์ เผชิญวิกฤติ**
โดยสรุป ส่วนตัวของผมมองคนทำงานด้านศิลปะเหมือนคนทำงานทั่วไป(คนงาน-นักวิชาการฆ่าตัวตายได้) เพราะช่องทางทำมาหาเลี้ยงชีพเกี่ยวกับSkillฝึกฝนได้เคส:เหม เวชกร ผู้เป็นจิตรกร ตลอดชีวิต ทำสามอย่าง 1.เขียนภาพ 2.เล่นดนตรี 3.เขียนหนังสือ ซึ่งการแต่งเพลง โอ้เจ้าสาวชาวไร่(สาวชาวไร่ คือ ถือว่ายุคต้นๆเพลงลูกทุ่ง),เพลงไร้คู่ ฯลฯ ***การทำงานหลากหลายของนักเขียนไทยสมัยใหม่
*http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000086231
http://www.dailynews.co.th/politics/338442

** http://www.dek-d.com/education/36745/
***ข้อมูลจากหนังสือไทยลูกทุ่งฯผมสะสมไว้ และข้อมูลทางเน็ตเรื่องเหมฯ
https://www.gotoknow.org/posts/170449

ราตรีสวัสดิ์กับSqweez Animal – พรุ่งนี้ที่ดีกว่า Better Day https://www.youtube.com/watch?v=-_6xQrvAryg

วันพฤหัสที่ 6 สิงหาคม
ผมกลับมาอ่านหนังสือเรื่อง Drawing on the right side of the brain a course in enhancing creativity and artistic confidence by betty edward*(การเขียนรูปด้วยสมองซีกขวาฯ) ที่มีหัวข้อ Drawing and the art of bicycle riding(การวาดภาพและศิลปะของการขี่จักรยาน) โดยเล่าๆย่อๆการวาดภาพเป็นทักษะฝีมือฝึกฝนกันได้ เหมือนกับขี่จักรยาน และการเขียนรูป คนเราตอนเป็นเด็กฝีมือเท่ากันยกตัวอย่างเด็กสองคน การวาดภาพทิวทัศน์ ดวงตะวัน และบ้านแบบเด็กๆ ฯลฯ แต่คนหนึ่งฝึกฝนวาดต่อเนื่อง(อาจจะมีคนชมว่าเก่ง+พ่อแม่ หรือครูส่งเสริม) เก่งกว่าอีกคน นี่เป็นตัวอย่างของทักษะสะสมกันได้
ดังนั้น หนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายอย่างวิทยาศาสตร์+จิตวิทยา และศิลปะที่น่าสนใจอธิบายถึงการทำงานของสมองอย่างสร้างสรรค์
ส่งท้าย Drawing and the art of bicycle riding และแรงบันดาลใจแม่ให้หมวกใส่ขี่จักรยานไว้ผมนานแล้ว แต่ไม่มีจักรยานที่เชียงใหม่ โดยตัดสินใจซื้อจักรยานราคาไม่แพงมือสองของเพื่อนพ่อ กะว่าจักรยานพับได้ขึ้นรถทัวร์ฟรีไม่เสียเงิน แต่ไม่ใช่กระเป๋าของต้องเสียเงิน ครับ

* หนังสืออ่านฟรีได้ทางเว็บเทคโนโลยียุคนี้ดีตรงไม่ต้องถ่ายเอกสาร ครับ
https://archive.org/details/pdfy-5dQt81v7NYVZl2La
ราตรีสวัสดิ์กับภาพของศิลปินที่คลั่งไคล้ความซึมเศร้า ราคา1,500ล้านนนน คร้าบ^^
http://petmaya.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-1500-%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97

วันศุกร์ที่7 สิงหาคม
ราตรีสวัสดิ์กับวันศุกร์นายกฯชายชาติทหารออกทีวี ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ,รัฐธรรมนูญ,สปช.ฯลฯ รายการคืนความสุขให้คนใน “ชาติ” …ชาติหนึ่งๆ เป็นส่วนสำคัญของทุกชีวิต ชาติมีรัฐบาล ระบบเศรษฐกิจ สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งหมดนี้มีผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล ความเป็นชาติช่างมีพลังยึดโยงชุมชนไว้ด้วยกันทั้งๆ ที่สมาชิกของชาติอาจไม่มีวันรู้จักหน้าค่าตากันเลย
ช่างทรงพลังถึงขนาดที่หลายชีวิตยอมเสียสละให้ชาติได้ ช่างเป็นแรงบันดาลใจผู้คนมาหลายชั่วคนให้ทุ่มเทเพื่อบรรลุผลสำเร็จอันริเริ่มสร้างสรรค์แก่ชาติ*
โดยผมนึกถึงผลกระทบของยุควิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 และรัฐธรรมนูญ2540 ในยุคโลกาภิวัตน์ของทุนนิยม ภายใต้กระแสชาตินิยมทางเศรษฐกิจ**(กรณีเทียนฉายปธ.สปชปัจจุบัน)-งานเขียนเรื่องมหกรรมประชาชนกู้ชาติ : เคลื่อนทัพจับศึก IMF ฯลฯ เป็นต้น
แต่นั่นเป็นเรื่องเกิดความทรงจำต่อความสำเร็จของทักษิณ(หรือนโยบายเศรษฐกิจแบบทักษิโณมิกส์) ในเรื่องชำระหนี้ไอเอ็มเอฟ (IMFองค์กรการเงินระหว่างประเทศ)***
ต่อมารัฐประหารสำเร็จเพื่อ “ชาติ” ปี57 และRoad Map หลังจากนั้นปัญหารัฐธรรมนูญชาติ ก็พวกบวรศักดิ์(ปธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ58/รองสปช.)-วิษณุ(รองนายกฯ/หน.คณะร่างรัฐธรรมนูญชั่วฯ57) ที่เป็นอดีตรองนายกฯทักษิณและอดีตเลขาฯนายกฯ ในทัศนะของผม โจทย์แก้ไขปัญหาทบทวนจิ๊กซอว์ของความทรงจำที่หายไป ครับ****
ดังนั้น ผมทบทวนบทสัมภาษณ์ที่ผมเคยสัมภาษณ์ อ.ไชยันต์ รัชชกูล ปี52: …”อาจารย์ไชยันต์ คิดเห็นว่ารัฐประหารจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เรามีรัฐประหาร 17 ครั้ง มาแล้ว แล้วทำไมจะมีครั้งที่ 18, 19 และ 20 ไม่ได้ ประเทศไทยจะดีวิเศษอะไรปานนั้น …คือ สปิริตประชาธิปไตยที่เติบโตอยู่ขณะนี้น่ายินดีกว่านักมวยไทยได้เหรียญทองโอลิมปิก และถ้าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรัฐประหาร ‘19กันยา’(49)…*****
ปิดท้ายด้วย รัฐประหารปี57 ทำให้เกิดการเติบโตของสปิริตประชาธิปไตยใหม่

*SIAM MAPPEDDฯ(กำเนิดสยามจากแผนที่ฯ) ฉบับแปลไทย เนื้อหาโดยสังเขปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์โปรดักศ์หนังสือซีเอ็ด: https://www.se-ed.com/product/(ลิ๊งค์ผมไม่ใส่เครคิตยาว)
**ชาตินิยมทางเศรษฐกิจ
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9470000095755
***การอธิบายเรื่องทักษิณ นอกเหนือจากเรื่องเสรีนิยมใหม่ ซึ่งดูข้อมูลเพิ่มเติม:การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของทักษิณ ชินวัตร,ทักษิโณมิกส์ ในวิกิพีเดีย กรณีเศรษฐกิจแบบเคนส์ใหม่ รวมทั้งข้อมูลสถิติการเติบโตของGDPไทย ฯลฯ ครับ
****รูปประกอบผมวัยหนุ่มปี2540เป็นภาพแบบจิ๊กซอว์ ครับ
*****สัมภาษณ์ไชยันต์ รัชชกูล: ระลึกถึงลุงนวมทอง และ 3 ปี 19 กันยา
สัมภาษณ์โดย อรรคพล สาตุ้ม
http://www.prachatai.com/journal/2009/10/26405

วันเสาร์ที่8 สิงหาคม
ราตรีสวัสดิ์สำหรับภาพออกพื้นที่งานสองวันเจอเกษตรกร(ฯลฯ) และห้องสมุด นึกถึงหนังสือในความทรงจำได้รับการแนะนำจากรุ่นพี่แนวเอ็นจีโอชุมชน ไว้ว่างจะกลับไปอ่านสะสมหนังสือไว้ทบทวนกับเรื่องสิ่งแวดล้อมผู้คน ฯลฯ กับกระแสข่าวพรบ.ป่าชุมชน ครับ
…..
ผลงานจินตนาการไม่รู้จบ มีจุดเด่นในการอธิบายสิ่งปกติธรรมดาที่เราพบเจออยู่ทุกวัน แต่ถูกละเลยและให้ความสำคัญผิดไป..ว่าการที่เราอยู่ในโลกที่จินตนาการเหือดหาย ต้องคอยแข่งขันกับคนอื่นเพื่อรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมของเรานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือ หนังสือจะให้เราฉุกคิดกับสิ่งที่เราหลงลืม ซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเรา บอกว่าเราจะอยู่ในโลกของความจริงด้วยความรู้สึกลวงๆ หรือจะค้นหาความปรารถนาที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในจิตใจเรา(ดูเพิ่มเติมวิกิพีเดีย ครับ)

วันอาทิตย์ที่9 สิงหาคม

วันนี้รุ่นพี่นักเขียนโทรมาถามเรื่องโรงแรมที่พัก ทำให้ผมนึกถึงโรงแรมท่าแพอินน์ ที่เพื่อนนักเขียนเคยพักเวลามาเชียงใหม่ ใช่เป็นเสน่ห์ของที่นี่ จริงๆ ผมเคยแวะไปดูรูปเก่าๆ ถ่ายรูปไว้ต่างๆนานาๆ ครับ
ดูรีวีวเพิ่มเติมกึ่งพิพิธภัณฑ์ กึ่งที่พัก ที่ “ท่าแพ อินน์” (Tapae Inn)
http://www.tripchiangmai.com/…/in…/topic,7277.msg35608.html…
ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ราตรีสวัสดิ์ กับเรื่องเล่าผมคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่ง เกี่ยวกับหนังเรื่องแก้วนี้หัวใจสั่น Coffee Please และต่อมาผมนึกถึงภาพเก่าๆ ที่ผมถ่ายรูปไว้ คือ ร้านวันวานเป็นร้านกาแฟ ที่มีหนังสือการ์ตูน์ และหนังสือ ฯลฯ(ร้านปิด เพราะก่อสร้างหอพัก)
โดยส่วนตัวผมสะสมหนังสือของประยูร จรรยาวงษ์ นักเขียนการ์ตูนรางวัลแมกไซไซจากฟิลิปปินส์ไว้ นี่ปีนี้ก็ครบรอบร้อยปีเขาแล้ว ผู้เคยเรียนการ์ตูนกับวอลดิสนีย์ (ดูเพิ่มเติมวิกิพีเดีย) ครับ

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม
ผมสะสมหนังสือART IN MASS MEDIA (ศิลปะในยุคสื่อสารมวลชน)* หน้าปกที่ศิลปินดาลี ทำรูปล้อเลียนเหมาเจ๋อตุง ผสมกับรูปมารีลิน มอนโร คือ จีนกับอเมริกา เป็นทุนนิยมร่วมกัน
โดยย่อๆเน้นเล่าหลายปีผ่านไปเห็นเรื่องหนึ่ง ซึ่งผมลืมภาพสะท้อนดังกล่าวกับเนื้อหา ART AND MASS MEDIA IN THE 1980s(ศิลปะและสื่อมวลชนในทศวรรษที่ 1980หรือ2523)ในเรื่อง Cross-overs and Mass Avant-gardism ในกรณีของLaurie Anderson ศิลปินmulti-media เสียงไวโอลินและเสียงของเธอ(นักเล่าเรื่องดั่งมนต์สะกด) กับฉายภาพสไลด์ ภาพยนตร์ ภาพเงา ในงานavant-garde performances หรือศิลปินอวองการ์ด เพอรโฟมานซ์อาร์ตอย่างลอร่า แอนเดอร์สัน (ที่ผมชอบอ้างอิงเพลงของเธอบ่อยๆ โพสต์เฟซฯ เช่น เพลง โอ ซุปเปอร์แมน หรือProgress/the dream before for walter Benjamin(นักวิชาการ กลุ่มแฟรงค์เฟริท สคูลที่ลี้ภัยนาซีแล้วฆ่าตัวตาย)

นี่เป็นผลงานแปลของอาจารย์สมเกียรติ ตั้งนโม ในฐานะผมแฟนคลับหนังสือแปลDrawing on the Right Side of the Brain: Betty Edwards และหนังสือแปลของอาจารย์ ด้านศิลปะๆ ทั้งกลุ่มแฟรงค์เฟริท สคูลต่างๆเพราะเด็กศิลป์อ่านภาษาอังกฤษตอนเข้าปี1 มหา’ลัย ไม่เก่งEngฯ เด็กศิลป์เน้นภาษาภาพ ทำให้ผมสนใจงานแปลหนังสือ ทั้งด้านศิลปะ และสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ปรัชญา ทำนองนี้
ซึ่งผมถ่ายเอกสารเก็บไว้ เพราะหนังสือของอ.สมเกียรติ จำนวนมากอยู่รูปแบบถ่ายเอกสาร และต่อมาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตงานของอ.สมเกียรติ ก็รวมอยู่เว็บม.เที่ยงคืน โดยไม่ต้องการให้มีลิขสิทธิ์ ซึ่งผมอุดหนุนซื้อเก็บเป็นซีดีไว้ ครับ
*ประวัติคนเขียนหนังสือ John A. Walker ที่วิกิพีเดีย และดูเพิ่มเติมฉบับEditedใหม่ของArt in the Age of Mass Media is an invaluable introduction to the continuing debates between high art and low culture for students(นักศึกษา) of media (สื่อ)and cultural studies(วัฒนธรรมศึกษา) and art history.(ประวัติศาสตร์ศิลป์)
http://users.auth.gr/baltzis/en/abstracts_en/booked_02_en.html

ราตรีสวัสดิ์กับเพลง Big Science — Laurie Anderson

วันพุธที่ 12 สิงหาคม
Bike for MOM และผมปั่นเพื่อสุขภาพ ราตรีสวัสดิ์ ครับ
Song Lor Por Muang
• 13 สิงหาคม เวลา 12:50 น.

อรรคพล สาตุ้ม
วันพฤหัสที่ 13 สิงหาคม
เมื่อเส้นทางของผมมีเรื่องตลกๆแปลกๆ ผมขี่รถจักรยานไปตรงสะพานเหล็กเจอคนที่เดินถือปลามาขายปลาให้หญิงสาวสองคนเป็นปลาตากแห้งบอก ซื้อปลาไปปล่อยปลาไหม?(ฮร่าๆไหมเนี่ย แต่สาวสองคนเห็นคงนึกว่าบ้า) และผมกำลังฝึกฝนฝีมือกับประสบการณ์การใช้จักรยานพับได้ทับมือบ้างบางครั้ง โดยผมอยากได้Accessories บางอันเล่าเรื่องซื้อไฟจักรยานราคาไม่แพง มาเจอซื้อถ่านผิดไปสองก้อนขนาดเข้ากันไม่ได้ และซื้อมาใหม่รวมค่าถ่านแพงกว่าค่าไฟ นี่แหละปั่นตอนมืดๆ ราตรีสวัสดิ์ ครับ

ตะวันสว่าง สว่างอีก ปั้นเพื่อใครค่ะ….อาจารย์บอย
• 13 สิงหาคม เวลา 23:30 น.

อรรคพล สาตุ้ม เหม่กันเองพี่ตะวันฯไม่ต้องเรียกอาจารย์ก็ได้ ผมปั่นเพื่อสุขภาพกำลังลดพุงควบคุมน้ำหนัก ครับ
• 14 สิงหาคม เวลา 22:14 น.

Song Lor Por Muang
13 สิงหาคม เวลา 23:39 น.

อรรคพล สาตุ้ม
14 สิงหาคม เวลา 22:14 น.

Bo Sarunporn ปั่นระวังๆนะ
14 สิงหาคม เวลา 6:26 น.

อรรคพล สาตุ้ม Bo ขอบคุณที่ห่วงใยความปลอดภัย ครับ
14 สิงหาคม เวลา 22:14 น.
Julie Navarat เมื่อวานพี่หลับไปก่อน10นาทีมั้ง ก็ว่าทำไมยังไม่โพสต์ วันนี้วันศุกร์นายกทหารพบประชาชนนะคะ และเป็นวันพระด้วย บอยอ่านเรื่องบุคลิกภาพ บ้างรึเปล่าคะ. พี่ว่า เอ็นจีโอ บางคนกับพวกฟาสซิสต์อย่างทหารไทยและ คนติดยามีบุคลิกภาพแบบดิสออร์เดอร์คล้ายๆกันหลายอย่างค่ะ. คอยติดตามโพสต์ค่ะ:)
พี่Julie ดีที่เป็นห่วงดูเวลาผมด้วยยินดีที่มีผู้อ่าน พอดีบางวันผมติดงานเลยนอนช้าบ้าง และผมเคยอ่านเรื่องบุคลิกภาพบ้าง ตามที่เคยได้เรียนวิชาทฤษฎีสังคมฯกับอ.ยศ สันฯกับ งานเขียนเรื่องอำนาจ บุคลิกภาพ ผู้นำการเมืองไทย(รวมทหาร) และงานเรื่องฟรอยด์กับพัฒนาการจิตวิเคราะห์ฯ จากที่พี่บอกน่าสนใจน่าจะมีการผสมผสานศึกษาเอ็นจีโอ บางคนกับพวกฟาสซิสต์อย่างทหารไทยและ คนติดยา ครับ

วันศุกร์ที่14 สิงหาคม
วันศุกร์นายกฯทหารออกทีวีจำเป็นต้องมี คกก.ยุทธศาสตร์-ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี* พูดในรายการคืนความสุขให้คนใน“ชาติ”อีกแล้ว สิ่งสมมติที่เรียกว่า “ชาติ”-ชาตินิยมเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล มันเป็นสิ่งสมมุติ มิใช่ความเป็นจริง ชาตินิยมเป็นพลังทางวัฒนธรรม และหลายกรณีมันก็อยู่เหนือความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ**
…ทำไมคนนับร้อยๆ ล้านทั่วโลกจึงรักของที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไม่ใช่วัตถุสิ่งของกายภาพจริงๆ หากจินตกรรมหรือติ๊งต่างขึ้น..ชาติจึงเป็นสิ่งที่เราลืมตาแล้วไม่เห็น แต่ถ้าลองหลับตาล่ะ จะเห็นชาติไทยไหม?
…ปรากฏว่าเมื่อพวกเขาลองหลับตาดูก็พลันเกิดนิมิตหมายเห็นชาติไทยสว่างวาบขึ้นมาทันที เห็นเป็นรูปขวานหรือกระบวยตักน้ำ ซึ่งเอาเข้าจริงก็มีอยู่แต่ในแผนที่เท่านั้น ไม่มีให้เห็นได้ข้างนอก!

ชาติ จึงเป็นความจริงชนิดที่คุณต้อง (หลับหู?) หลับตาแล้วจึงเห็น เป็นสิ่งที่สร้างด้วยจินตกรรม***
โดยประเด็นเรื่อง”ชาติ” ที่ผมนำมาเขียนย่อๆ ต่อจากคำนำกำเนิดสยามจากแผนที่ฯฉบับแปลภาษาไทย…ชะตากรรมของSM(หนังสือSIAM MAPPEDฯ)ในวงวิชาการนอกประเทศไทยกลับไปไกลเกินกว่าที่ผู้เขียนเองจะคาดคิดได้ คือ เป็นหนังสือที่รู้จักกันดีในไทยศึกษาและอุษาคเนย์ศึกษา(Southeast Asian Studies)
…ความสนใจภูมิศาสตร์และspace ในแง่ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมศึกษากำลังเติบโตและระบาดเข้าไปในแทบทุกสาขาวิชา…
ดังนั้น ชาติ เป็นเรื่องที่เขียนเป็นวิชาความรู้กันมาบอกเล่าทรงภูมิพลังของชาติ โดยชาติมีด้านที่เผด็จการทหารใช้ควบคุมความคิดเหมือนนิยาย1984ของจอร์จ ออร์เวลล์.ที่หนังสือกำเนิดสยามจากแผนที่ฯ อ้างไว้ด้วย****ครับ*****

*http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000089497
นายกฯเลือกพูดอะไรบ้างไม่พูดอะไรบ้าง มีข่าวปัญหารุมเร้าทั้งเทียร์ 3,ปัญหาสสส.,เศรษฐกิจ-ปรับครม.,ประมง ฯลฯ
**http://nokreader.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
***”สอนหนังสือชุมชนจินตกรรมของครูเบ็น (2-3)”โดย เกษียร เตชะพีระ
****วันที่สัมภาษณ์ผมคุยกันขำขำ รุ่นน้อง(เรียนจบปรัชญา)ผกก.หนังสั้นเป็นตากล้องพาเมียท้องมาถือไมค์ และผมนึกในใจคนสัมภาษณ์เป็นจิตแพทย์ จะพาเข้าโรง’บาลหลังสัมภาษณ์เสร็จไหม? เนี่ย :ภาพประกอบรุ่นน้องมาสัมภาษณ์ผมแนวด้นสด
ดังนั้น ผมแต่งภาพเป็นภาพเก่า เพราะหน้าตาโทรมเหมือนคนป่วยทางจิต ฮร่าๆ โดยอธิบายตอบเรื่องเครื่องฉายความคิด-เผด็จการในนิยาย1984
*****ที่มาเขียนเรื่องชาติผมมาคิดต่อความคิดตีความไปได้หลายแบบตัวอย่างชุมชนจินตกรรมฯ ในแง่ประวัติศาสตร์ เช่น เทวดาแห่งประวัติศาสตร์เป็นความคิดนามธรรม ที่ต่างกับงานประวัติศาสตร์อย่างอี.เอช.คาร์ ว่าด้วยประวัติศาสตร์ คืออะไร(what is history) ซึ่งเน้นข้อเท็จจริงเชิงรูปธรรมอุปมาปลา ให้เป็นวัตถุจับต้องได้เหมือนจับปลา ครับราตรีสวัสดิ์กับเพลงที่แต่งเกี่ยวกับเทวดาแห่งประวัติศาสตร์ ครับ

วันเสาร์ที่15 สิงหาคม
ความหมายหายไป ถ้าจักรยานหาย ว่าด้วยAccessories ซึ่งผมซื้อที่ล็อคกุญแจ และกระเป๋าใส่ของฟรีๆ ดูหลายสถานที่หลายร้านหาซื้อแบบที่ได้ตามนิตยสาร แต่ไม่เจอง่ายๆ ใช้กระเป๋าใบเล็กที่มีไว้อยู่แล้วแทน ครับ
ส่งท้ายหลายวันก่อนมีคนทักผม:พี่ใช่ คนไทยไหม?เนี่ย อีกแล้ว ครับ^^ราตรีสวัสดิ์

วันอาทิตย์ที่16 สิงหาคม
วันนี้ผมเจอคนปั่นจักรยานBike for Mom แต่งคอสเพลย์เป็นมดเอ็กซ์ คิดว่าสัญลักษณ์ธงใช่แน่ๆ แม้ไม่ได้ใสเสื้อเหมือนคนปั่นที่เจอกัน และผมบังเอิญเจอ Hipsterฝรั่งหนวดเครายาวโวยวายข้างทางระหว่างปั่นจักรยาน ทำให้ผมหวนคิดประสบการณ์เจอ คนขับมอเตอร์ไซด์ใส่แว่นดำ ตอนกลางคืนบีบแตรใส่ผม คิดในใจตลกไหมเนี่ย ไอ ดอนท์ โนว์ ยู ไม่ถอดแว่นอ้ายคนไทยป่าวเอ้ย?! หรือเขาคิดว่าผมเป็นคนจีน แหะๆ ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันจันทร์ที่17 สิงหาคม
ผมร่วมเสียใจกับผู้สูญเสียชีวิต และบาดเจ็บกับข่าวระเบิด ที่กรุงเทพฯ
http://www.dailynews.co.th/crime/342288
เมื่อผมคิดถึงภาพถ่าย ที่มีอยู่ทำแด่Bangkok หรือKrung Thep (กรุงเทพ)ในนาม’City of Angels’ ครับ

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม
วันนี้ผมออกพื้นที่กับทีมงาน ทำธุุระหลายเรื่อง เดินทาง และราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
เดินทางๆ กลับเข้าเวียงเจียงใหม่ หลังสนทนางาน และดื่มด่ำเรียนรู้เลียนแบบทวดวัย 110 ปีเผยเคล็ดลับอายุยืน กินเบียร์ 3 ขวดทุกวัน
http://www.dailynews.co.th/foreign/340347
ฮร่าๆ ราตรีสวัสดิ์ ครับ
heart of territory+ดูเพิ่มเติมภาพภูมิศาสตร์

วันพฤหัสที่20 สิงหาคม
ราตรีสวัสดิ์ วันนี้ผมโดนถ่ายรูปจากอส. ที่มีกลุ่มทหาร ตำรวจ ตรงแถวอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ คือ ก่อนหน้าผมออกกำลังกายกับจักรยาน ในเวียงเชียงใหม่ ดูทหาร ตำรวจ มายืนคุมเชิงแถวจุดนักท่องเที่ยวจีน ฯลฯ ต่างชาติเยอะ ต่อมาที่จุดนี้ไม่มีทหารฯลฯ เห็นคนนั่งสเก็ตภาพ-ชาวต่างชาติและผมถ่ายรูปจักรยานรอรุ่นน้องนัดมาเจอกินข้าวเย็น พอรุ่นน้องมาถึงขอให้เขาถ่ายรูปผมกับจักรยาน เล่นๆ แล้วตำรวจฯลฯ ก็มากัน ถ้ามีระเบิดเกิดขึ้นผมไม่เกี่ยวด้วย ครับ
ปล.ผมเพิ่งตัดทรงผมใหม่พอดีวันนี้โดนเลย กับภาพประกอบวันนี้พร้อมหนังสือเกี่ยวกับแผนที่-รอยสักแผนที่ของคนจีนกับงานศิลปะลองดูเพิ่มเติม ครับhttp://www.lifeofguangzhou.com/node_10/node_35/node_116/node_610/2009/02/25/123553561460894.shtml

Prasong Kositkhiattikhun สงสัยเห็นเงินสามล้านเต็มใบหน้าว่ะฮาาา
20 สิงหาคม เวลา 22:39 น.

อรรคพล สาตุ้ม พี่Prasong ผมเกรงจะเป็นแพะและคุกๆ ฮร่าๆ เมื่อวานข่าวพบระเบิดในพงหญ้า!
http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=413907

พบระเบิดในพงหญ้า!
ตร.เก็บกู้ได้สำเร็จ-สงสัยฝีมือวันรุ่น…ระทึก! พบวัตถุระเบิดถูกทิ้งในพงหญ้ากลางชุมชน…
CHIANGMAINEWS.CO.TH
21 สิงหาคม เวลา 22:06 น.

อรรคพล สาตุ้ม กู้ระเบิด
http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=413917

กู้ระเบิด
เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิด จากตำรวจภูธรภาค 5 เตรียมทำการทำลายวัตถุต้องสงสัยคลายระเบิด…
CHIANGMAINEWS.CO.TH
21 สิงหาคม เวลา 22:07 น.

อรรคพล สาตุ้ม เชียงใหม่คุมเข้มเน้นชาวจีนเป็นหลัก
http://chiangmainews.co.th/ebook/

Chiang Mai NEWS
CHIANGMAINEWS.CO.TH
21 สิงหาคม เวลา 22:08 น.

Anusorn Phattanasarn จักรยานบอมบ์ป่าวฮะ ซ่อนระเบิดในข้าวกล่อง^^
• 20 สิงหาคม เวลา 23:07 น.

อรรคพล สาตุ้ม Anusorn ทักมาทำให้ผมคิดได้ว่าจักรยานผมกระเป๋าหายไป หรือเขาคิดว่ากระเป๋าเล็กที่ผมอาจจะขี่ทำหล่นเป็นระเบิด แต่ไม่ใช่จริงๆใส่เสื้อกันฝน ครับ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1123048244391069&set=pcb.1123048474391046&type=1
รูปภาพของ อรรคพล สาตุ้ม
21 สิงหาคม เวลา 22:08 น.

Podjana Walai ราตรีสวัสดิ์ ขอให้หุ่นดีค่ะ
20 สิงหาคม เวลา 23:55 น.

อรรคพล สาตุ้ม ขอบคุณพี่Podjana ถ้าไม่หุ่นดีขออ้วนแล้วมีสาวสวยร่วมทางเดียวกันแบบโฆษณาฮร่าๆ https://www.youtube.com/watch?v=kVzYCrNjjjM

ทางเดียวกัน (Destiny)
เหตุเกิดจากหลังเลิกงานวันหนึ่ง……
YOUTUBE.COM
• 21 สิงหาคม เวลา 22:10 น.

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม
วันศุกร์นายกฯทหารออกทีวี พูดถึง Stronger Together* ในแง่พื้นที่และประวัติศาสตร์ ที่มีไทม์มิ่ง สำหรับผมไม่ใช่ก่อการร้ายสากล ทำให้นึกถึงหนังสือชุมชนจินตกรรมฯ ในฐานะศึกษาชาตินิยม กล่าวถึง The angel of history (เทวดาแห่งประวัติศาสตร์)
ใบหน้าของเขาหันไปสู่อดีต
อดีตที่เรามองเห็นเป็นเพียงเหตุการณ์ที่ร้อยเรียงเป็นลูกโซ่
แต่เขามองเห็นเป็นมหันตภัยหนึ่งเดียว ที่ทับถมกันพังพินาศครั้งแล้วครั้งเล่า
กองสุมท่วมอยู่แทบเท้า เทวดาอยากจะหยุดอยู่ที่นั่น
เพื่อปลุกคนตายให้ฟื้นขึ้น
แล้วเยียวยาทุกสิ่งที่ถูกทำลายล้างขึ้นมาใหม่…
โดยผมมีข้อสังเกตสั้นๆ ที่น่าสนใจจากข่าว**และข้อมูลประวัติศาสตร์***ซึ่งผมช่วยคิดเพื่อชาติก่อนนอน ราตรีสวัสดิ์ ครับ
*โลกโซเชียลเป็นพลังบวกอย่างสร้างสรรค์ แม้จะเห็นต่างกับคสช.ก็ไม่ควรควบคุมจนปิดกั้น หยุดผู้คน
**คสช.ดันแคมเปญ Stronger Together หวังลดความหดหู่ในโลกโซเชียล
http://www.thairath.co.th/content/519171
ปรับ ครม.เดินต่อเลย
http://www.thairath.co.th/content/519446
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากสหรัฐฯชี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปต้นตอระเบิดราชประสงค์

นายกฯ เชื่อเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ ทำเป็นขบวนการ #ThaiPBS

***เหตุระเบิดในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
วันเดียวกัน เกิดระเบิดขึ้นที่มัสยิดในจังหวัดเชียงใหม่
เหตุระเบิดในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555
บึ้มที่3ยุคบิ๊กตู่-ย้อนรอยตำนานระเบิดป่วนกลางกรุง!!!!

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม
ราตรีสวัสดิ์ คิดถึงศิลปะของMAPบนที่นอน-ภาพแผนที่เก่าๆอาร์ตๆ-จักรยานว่าด้วยAccessories ผมสงสัยว่าหมวกกันน็อคจักรยานไม่ออกแบบให้มีหน้ากากกันด้านหน้าเหมือนหมวกกันน็อค มอเตอรไซค์ แต่การสงสัยเรื่องนี้อาจจะไม่เกิดประโยชน์ก็ได้(ฮร่า) เกิดคำถามจากช่วงก่อนหาซื้อหน้ากากหมวกกันน็อคไม่ง่าย..หายไป คือ กระเป๋าใบเล็ก(วันนี้ไม่ได้ปั่นภาพเก่า) ครับ*
ปล.ผมน่าจะเป็นนักสืบแนวศิลปะอย่างกับหนังเรื่องดาวินชีฯ(The Da Vinci Code) ไม่ได้แค่กระเป๋าตัวเองยังหาไม่เจอเลย ครับ
*แตกตื่น! กระเป๋าต้องสงสัยวางทิ้งกลางตลาดต้นลำไยเชียงใหม่สุดท้ายแค่สาวนักท่องเที่ยวลืม (ชมคลิป)
http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000094987
ข่าวบึมราชประสงค์ ไทยอยู่จุดไหน? Pray for OR Stay Strong
http://www.thairath.co.th/content/519172
ต่างชาติร่วมวิเคราะห์ ไขปริศนา หามือบึมราชประสงค์!?
http://www.thairath.co.th/content/519485
บีบวงแคบเหตุบึ้มราชประสงค์
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000094212
งบลับ 1,833 ล้านเหลือค่าไม่ถึงสลึง !? “ระเบิดเอราวัณ”ประจานข่าวกรองไทย
http://manager.co.th/AstvWeekend/ViewNews.aspx?NewsID=9580000095197

The da vinci code malayalam part1 (start)

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม
เมื่อวานและวันนี้ผมไปธุระทางสารภี เลยขอสุขนิยมแบบมีรูปทุ่งนา-จักรยาน และถนนคนเดินยางเนิ้ง โดยรากฐานของสุขนิยม มี “ภาพ” ทำนาก็ได้ ในแง่หนึ่งดีกว่าทุนนิยมอวดรวยแบบได้ข่าวว่าอยู่เมืองจีน ลูกเศรษฐีจีนอวดรวย เอาเงินมากอง-โชว์รถหรู ทางเทคโนโลยีโซเซียลออนไลน์ จนผู้นำสั่งดัดนิสัย ครับ
*http://www.meekhao.com/news/rich-people-in-china
นั่นแหละ ทุนนิยมแข่งขัน ความไม่ยุติธรรมทางชนชั้นและEnvy(อิจฉา)เป็นเรื่องที่ไม่เกิดความยุติธรรมทางสังคมแบบJohn Rawls จากทฤษฎีทางปรัชญาสู่ด้านเศรษฐกิจ จะต้องไปสู่แฟร์ๆ ครับ
อรรคพล สาตุ้ม ราตรีสวัสดิ์ ดูแลสุขภาพกับคลิปภาพลดปวดคอปวดไหล่ ครับ
http://www.liekr.com/post_135047.html

อาการปวดคอปวดไหล่ หายได้ใน 10 วิ! ด้วยวิธีการเทพๆของคนญี่ปุ่น | LIEKR
LIEKR.COM
23 สิงหาคม เวลา 22:31 น.

Anusorn Phattanasarn วิวสวยอะบอย
สาวสวยไหมอะ อิอิ
• 23 สิงหาคม เวลา 23:08 น.

อรรคพล สาตุ้ม วิวสวย แต่สาวสวยไม่ค่อยเจอ แล้วแม่ค้ายางเนิ้งสวยก็มีบ้าง ต้องเพลงโปรดเถิดดวงใจ https://www.youtube.com/watch?v=EmcNouw_3KM

โปรดเถิดดวงใจ ทูล ทองใจ
โปรดเถิดดวงใจ ทูล ทองใจ Bbโปรดเถิดดวงใจ…
YOUTUBE.COM
24 สิงหาคม เวลา 22:24 น.

Tito Wasinthorn Sansing ผมเป็นพวกโรแมนติกโลกสวย ชอบแช่แข็งทุ่งนาป่าดอยเอาไว้ถ่ายภาพอัพลงเฟซและส่งไลน์อวดชาวบ้าน ไม่รู้เรื่องมาร์กซิสต์โพสต์โมเดิร์นนิสต์อะไรสักอย่างหรอกฮับ *_*
• 23 สิงหาคม เวลา 23:35 น.

อรรคพล สาตุ้ม Tito โรแมนติกโลกสวย เหมือนผมเลย ชอบสุขนิยมบ้าง ส่วนเรื่องโพสต์โมเดรินนิสตร์ฯลฯ อันสลับซับซ้อนต่อทุนนิยม และสุขนิยม ก็ว่ากันไป ฮร่าๆ ครับ
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม
เมื่อวานผมบังเอิญช่วยลุงคนหนึ่งกำลังจะตกร่องน้ำ ระหว่างจอดมอเตอร์ไซด์ล้ม กับชาวบ้านแถวสารภี* มีวันนี้ในคืนนี้ผมโดนขอตรวจใบขับขี่มอเตอร์ไซด์ เพราะว่าตำรวจในเครื่องแบบ รวมทั้งนอกเครื่องแบบ ตรวจค้นน่าจะเดาได้ว่าเรื่องป้องกันระเบิดอีกแล้ว ราตรีสวัสดิ์ ครับ**
*จักรยานกับกองลำไย ครับ
** รูปผมเซลฟี่กับกระจกโดยโทรศัพท์มือถือเก่า หาเคสใหม่แทนเคสเก่าพัง ซึ่งผมหายากได้เลือกระหว่างรูปการ์ตูนกับแฟนคลับฟุตบอล(ฮร่าๆ)
เราเคยมีประสบการณ์ร่วมที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้ว ต่อมาผมอีกรอบตามข่าว น่ะครับ
http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000095491
ดีที่ผมหน้าเป็นฮิปเตอร์ นึกว่าหน้าตาเหมือนคนจีน
Chummy Kaa ลุกใหม่แนวสึด
25 สิงหาคม เวลา 23:34 น. • 1

อรรคพล สาตุ้ม Chummy แนวสึดแปลว่าไร ครับ
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม
วันนี้จัดห้องกับกองหนังสือ คิดถึงเรื่อง1.อ่าน “นิยาย” ทำให้สมองทำงานดีขึ้นไปหลายวัน 2.อ่านหนังสือช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ และสมองเสื่อม 3.อ่านหนังสือช่วยลดความเครียด 4.อ่านหนังสือช่วยให้คุณ “หลับสบายขึ้น”5.อ่านหนังสือช่วยให้คุณเข้าใจคนอื่นมากขึ้น 6.หนังสือแนวแนะนำการใช้ชีวิต ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้จริง 7.อ่านหนังสือทำให้คุณมีเสน่ห์ขึ้น
8.ส่วนมากคนที่อ่านหนังสือจะมีเป้าหมายชีวิตชัดเจน 9.คนที่อ่านหนังสือ จะยอมรับความต่างทางวัฒนธรรมได้ดีกว่า 10.อ่านหนังสือ ผ่อนคลายและช่วยบรรเทาได้พอๆ กับการฟังเพลงหรือดูหนัง 11.อ่านหนังสือ จะมีความจำที่ดีกว่า ฉลาดกว่า 12.อ่านหนังสือทำให้คุณรู้คำศัพท์มากขึ้น 13.อ่านหนังสือทำให้คุณเขียนดี 14.คนอ่านหนังสือมีแนวโน้มชอบออกกำลังกาย15.คนอ่านหนังสือมากมีแนวโน้มช่วยสังคม 16.คนอ่านหนังสือจะใจกว้าง 17.การอ่านทำให้เรียนภาษาง่ายขึ้น
18.การอ่านทำให้คุณเป็นคนฟังที่ดีขึ้น 19.อ่านมากยิ่งเป็นคนสร้างสรรค์มาก
20.พ่อแม่ที่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง จะมีความสัมพันธ์กับลูกที่ใกล้ชิดมากขึ้น
21.อ่านหนังสือมากมีแนวโน้มการเงินมั่นคง ฯลฯ*
ปล.ภาพที่13 นี่ผมอยากถ่ายภาพเลียนแบบกองหนังสือกับผม ครับ**
* 23 ข้อ “การอ่านหนังสือ” ทำให้คุณเป็นคนเจ๋งขึ้น!!
**หนังสือที่สนใจอ่านๆ เกี่ยวกับMap ครับ
ราตรีสวัสดิ์ อ่านหนังสือทำให้หลับสบาย ครับ
http://www.kiitdoo.com/23-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%94%E0%B8%B5/
Anusorn Phattanasarn ข้อ 7. นี่จริงเท็จประการใด? อิอิ
ลิ๊งค์เรื่องข้อ7อ่านหนังสือมีเสน่ห์ มีรูปจูบกันไม่รู้จริงหรือไม่ อ่ะน่ะ แต่ผมคิดว่าภาพเรื่องเสน่ห์คนอ่านหนังสืออย่างภาพมารีริน มอนโร อ่านยูลิซิสของเจมส์ จอยซ์ ฯลฯ รวมทั้งในห้องนอน ดูมีเสน่ห์กว่าภาพเหมาเจ๋อตุง อ่านหนังสือในห้องนอน แต่ที่แน่ๆผมอ่านหนังสือไม่หลับสบายง่ายในทุกครั้ง(ฮร่า)
Anusorn Phattanasarn ผมอ่านเจมส์ จอยซ์ แล้วยังไงๆ ผมก็ยังดูโกโรโกโสนะ 55
• 26 สิงหาคม เวลา 22:49 น.
Anusorn ถ่อมตน 555 ผมดูรูปเฟซฯเพื่อนแล้วสุขสบายมีเมียมีลูกมีครอบครัวเป็นสุขสำเร็จเป็นอาจารย์เป็นดร. ไปต่างประเทศ ฯลฯ ครับ
นี่รูปมารีริน มอนโรจากเว็บผมเคยนำมาเผยแพร่เฟซฯอันนี้มาอีกรอบ ครับ^^
http://www.booktryst.com/2010/10/marilyn-monroe-avid-reader-writer-book.html
ผมอยากไปออสเตรเลีย เห็นเพื่อนไปก็อยากไปไม่ทราบว่าราคาตั๋วของแอร์เอเชีย แม่นบ่ แม่นบ่ แหะๆ เผื่อผมป่ายทำคลิปรายการยังต่างประเทศ ไม่ได้ไปนานแล้ว เช่น ปะเทดลาว

อรรคพล สาตุ้ม ^^ฮร่าๆ ผมหงอกเรื่องธรรมชาติ ดีแล้วดร.แน่ๆ…ไปตปท.แบคแพคก็ต้องใช้ตังค์ราคาถูกก็ตาม ฮร่าๆ อยากไปๆเหมือนกัน
27 สิงหาคม เวลา 22:24 น.

Anusorn Phattanasarn กินข้างทาง นอนแบบประหยัด ญี่ปุ่นน่าไปอีกครับ อยากบอกว่าราคาไม่แพง ไปตั๋ว ไป-กลับ 4000 บาทนอกนั้นเผชิญโชคนะ
• 27 สิงหาคม เวลา 22:26 น.

อรรคพล สาตุ้ม ราคาตั๋วน่าสนใจๆเดินทางไปกลับแอร์เอเชียใช่หรือไม่(?) ครับ ตอนนี้ไม่ต้องขอวีซ่า ถ้าผมไปจะเลียนแบบนิ้วกลม ที่เขียนหนังสือว่านอนข้างทาง555
• 27 สิงหาคม เวลา 22:29 น.

Anusorn Phattanasarn ใช่ครับ จองช่วงลดราคาล่วงหน้า ถูกดี แล้วไปกระเป๋าใบเดียวไม่เสียวีซ่านะ
• 27 สิงหาคม เวลา 22:30 น.

อรรคพล สาตุ้ม อยากรู้ว่าแต่เครื่องบินไทยไปลงที่เมืองไหน? ครับ ถ้ามีโอกาสอยากไปมั่ง อยากลองนั่งรถไฟความเร็วสูงงงงงง อยากไปดูหอโตเกียวทาวเวอร์ๆๆ เพ้อฝันไว้ก่อน ครับ
27 สิงหาคม เวลา 22:33 น.

Anusorn Phattanasarn ไปลงสนามบินนานาชาติ คันไซ ครับ
Anusorn Phattanasarn ออสเตเรีย ไปกับหลักสูตรอันนั้นแพงครับ แต่ผมเบิกทุน สกอ ได้
• 29 สิงหาคม เวลา 0:01 น.

อรรคพล สาตุ้ม ดีๆ เบิกทุนสกอ.ได้ ว้าวๆ น่าสนใจๆไปออสเตรเลียกับหลักสูตร ครับ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม
ผมอยากออกกำลังกายอย่างSlow life ปั่นจักรยานไม่ง่ายวันนี้ปั่นได้แป๊บต้องซ่อมที่ปั่นหลุด ในเมืองเจียงใหม่กับวันนี้ ดีที่ผมไม่เจอเสียงทะเลาะกันอย่างกับขี่มอเตอร์ไซค์ ขับรถยนต์เร็วกัน ครับ
แน่ละ แต่ละวันมีเรื่องให้คิดเยอะ ทำให้คิดถึงเรื่องว่า
สมองมีความคิดกว่า 20,000 อย่างต่อวัน(มหัศจรรย์ความลับของร่างกาย ได้รู้แล้วทึ่งสุด ๆ)
http://health.kapook.com/view71384.html
คิดมากหลับดีกว่าราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันพฤหัสที่ 27 สิงหาคม
โจรอย่าขโมยกระบอกน้ำผม เพิ่งซื้อมาแม้จะบุบบ้างเผลอทำตก…วันนี้ผมพบภาพเก่า ทำให้ความทรงจำรำลึกอดีตสู่ปัจจุบัน… อารมณ์หวนคิดถึงความหลังครั้งเก่า สมัยอยู่หอพัก รูปกล้องวงจรปิดของหอ ตอนนั้นจับภาพได้โจรขโมยคอมฯโน้ตบุ๊คห้องข้างๆ ใกล้ห้องผมปี2554 ซึ่งผมดูเวลาแล้ววันนั้นผมอยู่ในห้องด้วย

วันศุกร์ที่28 สิงหาคม
วันศุกร์นายกฯทหาร ออกทีวี พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจ(ไม่พูดเรื่องรัฐธรรมนูญ?*)ผมได้กล่าวถึงไปแล้วอยากต่อเนื่องเรื่องสิ่งสมมติชาตินิยม และสิ่งประดิษฐ์ทุนนิยมไม่ว่ากับรัฐธรรมนูญนิยม ซึ่งผมเคยเขียนบทความเกี่ยวกับที่ศาลพระพรหม ไว้หลังปราบปี53**โดยอ้างImagined Communities ของเบเนดิก แอนเดอร์สัน อันเป็นงานศึกษาว่าอารมณ์ความรู้สึก และความเกี่ยวดองเชื่อมโยงของบรรดาผู้คนที่เอาเข้าจริงไม่เคยประสบพบพานหรือติดต่อกันโดยตรงเลยนั้น ซึ่งรวมกันก่อตัวเป็นเอกลักษณ์ร่วมที่พวกเขาเข้าใจว่าเป็น ‘เอกลักษณ์แห่งชาติ’ ได้…
…พระพรหม ในฐานะเป็นผู้สร้างโลก สรรพสิ่ง และพระพรหมในเมืองแขก (อินเดีย) เป็นมังสวิรัติ แต่ในไทยกลับนิยมนำหมูมาบวงสรวง ก็ถูกทำให้เป็น ‘ไทย’ ใน “พื้นที่”ของไทยเรียบร้อยแล้ว
แถมความขัดแย้งในอดีต ที่มีศาลท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ เป็นศาลตั้งอยู่หน้าโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (***) …
ส่งท้าย ข้อสังเกตของผมต่อระเบิดที่ศาลพระพรหม ซึ่งผมเห็นว่าการเน้นพึ่งเทคโนโลยีภาพจากกล้องวงจรปิด คอยตามภาพคนร้ายจะได้ผลหรือไม่ ทำไม รัฐไม่คิดว่าคนวางระเบิดต้องคิดมากอย่างมืออาชีพย่อมรู้เรื่องกล้องฯเป็นขบวนการ(ทีม)นายกฯเคยกล่าวไว้
ส่วนกรณีเรื่องแปลงโฉม -จ้างวานหรือโพสต์เฟซฯง่ายๆให้โดนจับตามเฟซฯ ไม่มีคนร้ายระดับนั้น ที่จะมาเผยความลับทางเฟซฯให้ตรวจจับความคิด ในด้านกลับกันน้ำหนักของปมก่อการร้ายสากลระดับISIS(ไอซิส) ย่อมประกาศว่าผลงานฝ่ายนั้น ฯลฯ ****
ดังนั้น เหตุผลการอธิบายกระบวนการสืบสวนในทัศนะของผมอย่างสั้นๆ จึงมีปัญหารากจากหลักฐานแวดล้อม วัตถุ ฯลฯ ที่ถูกบิ๊กคลีนนิ่งไปแล้วอย่างน่าเสียดาย
โดยผมคิดว่าไม่ใช่ก่อการร้ายสากล ครับ*****
*“ประยุทธ์” ฝากคนไทยช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศหลังเหตุบึ้ม เตือนอย่าแพร่ข่าวซ้ำเติมเหยื่อ
http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000095160
** “Big Cleaning Day และเดอะเฮด”: การสร้างอารมณ์ความรู้สึกของคนในชาติและประชาธิปไตยร่วมกัน http://akkaphon.blogspot.com/2011/06/big-cleaning-day.html
กรณีพระพรหมกับพระนารายณ์ความเชื่อมโยงผมได้เคยเขียนถึงไปแล้ว รวมทั้งเรื่องกำเนิดแผนที่สยามฯ(SMฯ) อีกทั้งผมตั้งข้อสังเกตประเทศไทยกับข่าวสืบสวนด้วย
***มติชนสุดสัปดาห์ หน้าปก ทำไมพระพรหมเอราวัณเล่าประวัติที่นี่ด้วย

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1440152839

****Thailand’s investigation of deadly Bangkok bombing dogged by unsavory police legacy
http://www.foxnews.com/world/2015/08/25/thailand-investigation-deadly-bangkok-bombing-dogged-by-unsavory-police-legacy/
กล้องวงจรปิด
http://www.dailynews.co.th/politics/343817
*****รูปสมัยอดีตเรียนปริญญาตรี ที่รามฯ ใบที่2 ควบคู่เรียนศิลปะปีที่เข้าเรียนถ้าเรียนจบคงเป็นนิติศาสตร์บัณฑิต ด้านกฎหมาย,รัฐธรรมนูญ หรืออาจจะไปแนวนิติวิทยาศาสตร์ ก็ได้ ครับ
-ราตรีสวัสดิ์ เบาๆ กับเพลง Laurie Anderson – The dream before

Anusorn Phattanasarn นึกว่าชายลึกลับในภาพ^^
อรรคพล สาตุ้ม Anusorn 555 นึกว่าชายลึกลับ ครับๆ ฮร่าๆ

วันเสาร์ที่29 สิงหาคม
วันนี้ผมพาแม่แอ่ววัดพระธาตุดอยคำ
ราตรีสวัสดิ์ ครับ
Bo Sarunporn ไปด้วยยยย
30 สิงหาคม เวลา 6:49 น. • 1

อรรคพล สาตุ้ม Bo โอเค ครับ

วันอาทิตย์ที่30 สิงหาคม
Slow life กับแม่ คิดถึงเรื่องสร้างสมดุลแห่งช่วงเวลาในชีวิตอย่างเหมาะสม อาจมีบ้างที่ชีวิตต้องการความเร่งด่วน แต่ถึงอย่างไรความเร่งด่วนคงไม่ได้จำเป็นกับชีวิตเสมอไปหรอกใช่­­ไหม ฉะนั้นสิ่งไหนควรรีบให้รีบ สิ่งไหนช้าได้ก็อย่าเร่งตัวเองเท่านั้นพอ 1. ทำให้น้อย ฯลฯ ราตรีสวัสดิ์ ครับ
http://health.kapook.com/view121714.html
Sawitree Smiley Moon เฉพาะวัดนี้ค่ะต้องเร่งด่วน…มาทำบุญเหมือนมาวิ่งแข่ง..^,^ ขำๆๆค่ะอาจารย์
1 • 30 สิงหาคม เวลา 22:54 น.

อรรคพล สาตุ้ม แม่นานๆ มาปีละครั้ง และSawitree ขำๆ เล่าเพิ่มเติมหน่อย คือ วัดคนเยอะ ทำให้ผมเห็นทหารมาดูแลความปลอดภัย ครับ

วันจันทร์ที่31 สิงหาคม
เดินทางรีบเร่งไปกลับทำงานในช่วงเวลา เจอฝนบ้าง อ่ะน่ะ
ราตรีสวัสดิ์
Pawinee Jeab Have a safe trip krab…. G/N
31 สิงหาคม เวลา 22:53 น.

อรรคพล สาตุ้ม ขอบคุณ ครับพี่เจี๊ยบภาพถ่ายไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ ครับ

Sawitree Smiley Moon ฝน=หวัด na…ka… /^,^/ zzz
31 สิงหาคม เวลา 23:00 น.

อรรคพล สาตุ้ม ใช่ ฝนกับหวัดคู่กัน ฮร่าๆ เมื่อวานก็ฝนตก ครับ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geography Is Destiny/Neoliberalism

Geography Is Destiny/Neoliberalism
วันที่ 1 กรกฎาคม
ผมอยากจัดห้องมีสตูดิโอแบบJan vermeer. ที่มีภาพthe art of painting (the artist in his studio) แผนที่+นางแบบความหมาย เป็นสัญลักษณ์
โดยภาพที่ถูกมองให้นึกถึงภาพLasmeninas* นี่แหละการตีความงานของVermeer ที่มีการเชื่อมโยงเรื่องภูมิศาสตร์-“geography is destiny”ฯลฯ**
เมื่อผมถามความรู้จากอ.ไชยันต์ รัชชกูล เพราะผมกำลังสนใจงานของVermeer*** เกิดคำถามต่อยอดจากที่อ.ไชยันต์ เคยเขียนในคำนำหนังสืออ่านวัฒนธรรมชุมชนฯ อ้างถึง(VermeerหรือHe) doesn’t paint just what he sees, but what will suit. เขียนไว้ น่าสนใจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมชุมชนเลยถามขอความรู้
โดยอ.ไชยันต์ ตอบว่า มีนิยายเรื่องหนึ่ง ชื่อ “A girl with an earing” เขียนถึงการวาดภาพของ Vermeer
ซึ่งเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ของจิตรกร ไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนโดยตรง แต่ หมายถึงว่า มันเป็นเรื่องของความปรารถนา ไม่ใช่ความจริง

*https://www.khanacademy.org/humanities/monarchy-enlightenment/baroque-art1/holland/v/vermeer-the-art-of-painting
**How does “geography” influence any nation’s development?
https://myweb.rollins.edu/jsiry/Geography-MeansWhat.html
*** Writing and Filming the Painting: Ekphrasis in Literature and Film.
http://www.amazon.com/Writing-Filming…/dp/9042024577
https://books.google.co.th/books?id=Vtkypgh8V6QC&pg=PA193&lpg=PA193&dq=vermeer%20does%27nt%20paint%20just%20what%20he%20sees%2Cbut%20what%20will%20suit&source=bl&ots=Q8lWNbqNxn&sig=kdA74dRRhoDur424Q1BmJ3dh3J4&hl=th&sa=X&ei=Mzw_VfXCCcfGuASpjID4Aw&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=vermeer%20does’nt%20paint%20just%20what%20he%20sees%2Cbut%20what%20will%20suit&f=false
หนังสือสื่อเรื่องนวัตกรรมสหวิทยาการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ภาพวาดในบทวรรณกรรมและภาพยนตร์ ครับ
This innovative interdisciplinary study compares the uses of painting in literary texts and films….

ราตรีสวัสดิ์ ส่งท้ายหนังที่ผมยังไม่ได้ดูกับเพลงประกอบหนังGirl With A Pearl Earring – Original Soundtrack – “Griets Theme”

2 กรกฏาคม
เชียงใหม่ ราตรีสวัสดิ์ — รู้สึกง่วง

3 กรกฏาคม
วันนี้นายกทหาร มาออกรายการทีวีบ่นคืนความสุขเรื่องประชาธิปไตย โดยผมฟังแว่บๆ ไม่รู้จะหาเรื่องเสียเงินไปทำไม กองทัพเรือจะใช้เงิน 3.6 หมื่นล้านบาทซื้อเรือดำน้ำ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจไม่ดี กองทัพสะสมอาวุธ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์ไทยเคยศึกษาวิกฤติเศรษฐกิจจากกองทัพ และเมื่อก่อนเคยมีการเสนอแนวคิดการลดขนาดกองทัพ ลดงบประมาณ และงดซื้ออาวุธ ยุทโธปกรณ์
ซึ่งได้รับอิทธิพลของชูมากเกอร์ นักเศรษฐศาสตร์ และความน่าสนใจของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ คือ ไม่ได้เน้นความรุนแรง ซึ่งตรรกะไม่เน้นความรุนแรง ก็ย่อมไม่สนับสนุนการซื้ออาวุธ สำหรับประหารคน และเรือรบ ก็ทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั่นเอง
แต่นี่แหละกองทัพมีอำนาจเหนือฝ่ายการเมือง งบฯเสริมสร้างกำลังกองทัพจึงอู้ฟู่ตามปกติ อยากจัดซื้อจัดหาอย่างไรก็ง่ายดาย
ดังนั้น ผมห่วงใยเศรษฐกิจไทย* ผมคิดถึงภาพการ์ตูนล้อเลียน** ครับ
*ภาพประกอบผมยืนหันข้าง9ปีที่แล้วหลังรัฐประหาร49
**ราตรีสวัสดิ์ ครับ

4 กรกฎาคม เวลา 22:44 น. •
วันนี้ผมยังอยู่กรุงเทพฯ คืนนั้นผมมาด้วยเที่ยวบินกลางคืนพกกล้องแคนนอนถ่ายภาพบรรยากาศสนามบินและแสงสีของเมืองจากเชียงใหม่-กรุงเทพฯ Good night ครับ
Tito Wasinthorn Sansing ไปรายงานตัวเหรอครับทั่น

อรรคพล สาตุ้ม ผมแวะมาทำงานที่กรุงเทพครับทั่นTito

Tito Wasinthorn Sansing พก post it ไปด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีผมพอจะแบ่งไปให้ได้นะครับ (ได้ข่าวว่าช่วงนี้ความต้องการในตลาดสูงมากครับ *_*)

อรรคพล สาตุ้ม 555 ผมพกโพสต์อิทไว้แล้ว ครับ

5 กรกฎาคม เวลา 0:30 น.
เดินทาง ทำงานและราตรีสวัสดิ์ ครับ

Chummy Kaa ยังไม่นอนหรือ
6 กรกฎาคม เวลา 0:31 น.
อรรคพล สาตุ้ม ใช่ เมื่อคืนเดินทางกรุงเทพฯ หลายอย่างกว่าจะถึงที่พัก มีปัจจัยเยอะ ผมไปหลายพื้นที่อาศัยพักด้วย ขอบคุณมิตรภาพ ครับ

6 กรกฎาคม เวลา 22:53 น. •
วันนี้มีคนถามทางผม ที่ป้ายรถเมล์ ดีที่ผมตอบได้ เพราะอ่านตามหมายเลขป้ายรถเมล์ สงสัยเขาคิดว่าผมเด็กเทพฯ(กรุงเทพ) ฮร่าๆ และต่อมาผมก็ต้องถามทางอาจารย์อีกท่านหนึ่ง ที่บังเอิญเจอกัน นั่งรถเมล์ไปด้วยกัน แล้วแยกย้ายมาหาเพื่อนอีกคน ราตรีสวัสดิ์ ครับ

7 กรกฎาคม เวลา 23:54 น. •
ชีวิตบางเรื่องเหมือนดูหนังในโรงหนัง จึงถ่ายภาพโรงหนังเก่า ฝั่งธนบุรี มีโรงหนังดาวคะนอง และผมถ่ายรูปสถานที่ระหว่างเดินทางฯลฯ ในกทม ไว้ราตรีสวัสดิ์ ครับ — รู้สึกง่วง

8 กรกฎาคม
ยินดีต้อนรับกลับบ้าน สำหรับผู้ถูกปล่อย
อย่าคุมขังเสรีภาพ
ขอขอบคุณ ที่เดลินิวส์ออนไลน์
ถ่ายรูปผมติดด้วย ครับ^^
เหม่ จริงๆ ผมฝึกหลบกล้อง หามุมหลบอยู่นานมีรูปผมจนได้ฮร่าๆ วันนั้นพบปะสนทนาเจอผู้คนมากหน้าหลายตา มีบทสนทนาพบปะประชาชนขำขำอย่างหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังพวกพี่ๆ ผู้หญิง(วัยทอง)บ่นๆ ให้ผมได้ยินว่าสันติบาลเดินตามถ่ายรูป กระทั่งถ่ายตูดด้วย พูดเสร็จหัวเราะกัน ครับ
ราตรีสวัสดิ์
*ภาพประกอบผมถ่ายภาพผ่านมือถืองานรณรงค์ ตอนไปกับน้องๆนศ.ฝึกงานข่าวประชาไท แล้ววันนั้นฝนตกด้วย
-ปีกแห่งเสรีภาพให้กำลังใจ 14 นศ.
http://www.dailynews.co.th/article/333066

Wathinee Khumsaeng ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยจริงๆๆมีทุกสิ่งที่ชาติอื่นไม่มี
แหะๆ ไทยมีชาติอื่นไม่มี นี่นึกถึงข่าวแพร่แล้งหนัก แห่โดราเอมอน แทนนางแมว ขอฝน เลี่ยงถูกด่าทรมานสัตว์
http://www.thairath.co.th/content/508100

9 กรกฏาคม
วันนี้ผมนำภาพเล่าเรื่องการเดินทางในสถานที่กรุงเทพ กับปริมณฑล(ต่อ) และผมกำลังทำงาน มีเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจ แรงงานถึงประชาคมอาเซียน โดยผมได้รับดีวีดี เป็นที่ระลึกไว้ โครงการด้านสุขภาพ ผลกระทบของการทำงานอิเลคทรอนิคส์ ที่มีการนำเสนอเรื่องราวคนงานสู่ภาพยนตร์สารคดี ระดมเครือข่ายสิทธิมนุษยชน แรงงาน และเครือข่ายของSHARPS ด้านสิทธิและสุขภาพ ที่ทำงานกับบริษัทซัมซุง ในการทำActionต่างๆ ด้วย
*ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^

10กรกฏาคม
วันศุกร์รายการทีวีนายกฯทหารบ่นหลายเรื่องอีกแล้ว เช่น กรณีแม่น้ำโขง ฯลฯ แต่ผมนึกถึงนายกฯเอาใจใส่กับจีน มีปัญหากับตุรกีเรื่องชาวอุยกูร์ จะซื้อเรือดำน้ำจากจีน แล้วเศรษฐกิจจีนกำลังแย่ ไม่หวั่นห่วงโซ่เศรษฐกิจ เลยน่ะ
จากการวิกฤติปี48 คือ 10ปีเรื่องทักษิณ และผมเคยกลับไปทบทวนยกตัวอย่างเรื่องจากอนาธิปไตย-ตั้งพรรคเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง โดยทบทวนการเมืองเรื่องพรรคคิดว่าบางส่วนรับหลักการของพรรคในอดีต มาปรับใช้ลักษณะคำขวัญที่จำได้ง่าย เป็นหลักปฏิบัติไปด้วยในตัว โดยมีหลักการทั่วไปคือ 7 จังหวะ ได้แก่รัดกุม ซุ่มซ่อน อดทน ยาวนาน สะสมกำลัง รอคอยโอกาส…(ละมั้งฮร่า ค้นหาดูเพิ่มเติมทางเน็ต)
โดยพรรคไทยรักไทย ที่มีกลยุทธ์ “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” ทั้งควบรวมและดูดแบบนี้ไม่ใช่ของใหม่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย แต่ว่าในอดีตนั้น “ปลาใหญ่” อาจใช้ฐานอำนาจจากกำลังทหารหรืออิทธิพลเชิงอุปถัมภ์อื่นๆ
แต่กรณีไทยรักไทยนั้นชัดเจนว่า ทั้งหมดเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจเงินทุนมหาศาลของทักษิณและกลุ่มทุนใหญ่ๆ ในเครือเป็นหลัก โดยถ้าในเชิงธุรกิจการตลาดแล้ว การ Takeover ของไทยรักไทย ไม่ต่างไปจากการที่แบรนด์ใหญ่ซื้อแบรนด์เล็ก
ถ้าเปรียบแล้วไม่ต่างไปจากกรณีของมันฝรั่ง “ฟิโต-เลย์” ที่ซื้อกิจการ “มัน มัน” จากนั้นฟิโต-เลย์ ก็กลายเป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุด โดยที่แบรนด์ มัน มัน ก็หายไปจากตลาด*
นี่แหละ ปัญหาประวัติศาสตร์เชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง-วัฒนธรรมต่อพรรคการเมือง โดยอธิบายสั้นๆ ที่แน่ๆพรรคการเมืองเขารู้ธุรกิจมากกว่าทหาร ในด้านกลับกันกลายเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งของรัฐทหาร พวกไม่เลือกตั้ง(กปปส.) อย่างคสช.บริหารประเทศผิดผลาดแล้วจะโดนคดี(?) แน่ละ ไม่เหมือนยิ่งลักษณ์แห่งพรรคเพื่อไทย
อย่างไรก็ตาม บิ๊กตู่บริหารเศรษฐกิจ ไม่ดีมีปัญหาปากท้องเศรษฐกิจย่ำแย่ ส่งผลกระทบกับชาวบ้าน มันต้องโทษตัวรัฐของฝ่ายทหารเอง…มัน-มันไม่ดีกับปากท้อง ครับ**
*ปั้นพรรคโตแบบ TAKEOVER(ดูเพิ่มเติม:ไทยรักไทย มาร์เก็ตติ้ง…สูตรสำเร็จสินค้าการเมือง,คัมภีร์การตลาดทรท. ตามรอยแดนมะกัน-ถิ่นผู้ดี ,“ตุลาชิน” ฐานกำลังไทยรักไทย,รีแบรนด์ไทยรักไทย จุดเปลี่ยนบนวิกฤตผู้นำ) http://www.positioningmag.com/content/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-takeover
“ฟิโต-เลย์”ฐานการผลิตนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
**ภาพบรรยากาศผมสมัยMob(พันธมิตรฯ-องค์กรเลี้ยวซ้ายฯลฯ )ในกรุงเทพฯ9ปีที่แล้ว และภาพเดินทางกทม.ต่อเนื่องเมื่อวาน ครับ^^
“ประยุทธ์” ลั่นมีแผนรับมือม็อบหยุดวิ่งรถ ฮึ่มอย่าล้อเล่นกับกฎหมาย วอนสื่อไม่ดึงไทยทะเลาะต่างชาติ
คำต่อคำ : รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”” วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000078282

ราตรีสวัสดิ์กับ เพลง The Dream Before(Progress)History is angel ผมชอบหนังTerminator เวอร์ชั่นนี้ แม้ไม่เคยดู เพราะเพลงนี้ผมคิดถึงอดีตอันไม่อาจหวนคืน น่าไปดูTerminator GenisysสำหรับRethinkอดีต ครับ

วันเสาร์ที่11กรกฏาคม
ผมไปกรุงเทพฯรอบนี้งานยังไม่เสร็จว่าจะไม่โพสต์อะไร ดันนึกหาเรื่องเล่าตลกๆ ดีกว่าผมถูกทักว่าผมอ้วนขึ้นน่ะ ก็ต้องยอมรับความจริงแก่ขึ้นด้วย(ฮร่า) อดีตใหัทบทวน (Rethink) อนาคตให้กำหนด (Plan) ปัจจุบันให้ทำ (Action)ลดความอ้วน หรือจะตามกระแสเป็น Dad Bod : เมื่อ “ผู้ชายมีพุง” กำลังกลายเป็นคนเซ็กซี่ !*
ก่อนหน้าผมออกตัวกับคนที่สนิทกันไม่ได้เจอกันปีหนึ่ง ผมพูดอย่าโกรธกัน น่ะ ขอพูดตรงๆ หัวล้านขึ้นเยอะเลย เขาตอบใครๆเขาก็หัวล้านกันเหมือนกันหมดแหละ ครับพี่(ฮร่า ผมเป็นคนไม่ชอบพูดประชดฯ,กระแหนะกระแหน,แซะ อะไรอย่างพวกโวหารอ้อมๆ ฯลฯ เข้าใจยาก)ขรรรม
*http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1432793853

วันอาทิตย์ที่12 กรกฏาคม
ตอนที่ผมไปกรุงเทพฯ แวะหลายสถานที่จำไม่ค่อยได้ เพราะรุ่นน้องพาไปหลายแห่ง เนื่องจากผมติดรถ อาศัยไปดูงานของเขาตามโครงการบ้านจัดสรร ฯลฯ ในความทรงจำผ่านบางขุนเทียน รู้สึกเหมือนไม่เคยไป และแถว ที่มีโครงการปลูกป่าในกทม.
รวมทั้งสะพานพระราม…ครับ
คิดถึงกรุงเทพ ราตรีสวัสดิ์

วันจันทร์ที่13 กรกฎาคม
ผมทำงานเสร็จไปหนึ่งชิ้น นึกหาเรื่องมาเล่าเรื่องตลกได้หนึ่งเรื่องละมั้ง คือ ผมไปกรุงเทพฯรอบนี้ มีโอกาสได้เจอแท็กซี่ เขาชวนคุยเรื่องลามก ตอนกลางคืนเห็นสาวๆสวยๆ ขับรถผ่าน ก็ตั้งคำถาม เอ๊ะน้องๆ เขาราคาเท่าไหร่ ไม่ได้ก็อย่างนี้ ทั้งที่ผมพยายามชวนคุยปัญหาเศรษฐกิจ(ไม่ต้องคุยเรื่องกรีซ-ไทย) แรงงาน* คนขับรถแท็กซี่ ฮร่าๆ ดีที่ไม่พูดว่าได้ข่าวว่าแท็กซี่จะขึ้นค่ารถแล้วน่ะ ครับ
*ภาพประกอบผมถ่ายภาพบนฟ้ากับหนังสือเกี่ยวกับแรงงาน ครับ

วันอังคารที่14 กรกฎาคม
ผมเพิ่งกลับเชียงใหม่ หลังจากผมไปทำธุระที่พิจิตร ถึงพิษณุโลก ไปไหว้พระพุทธชินราช ถ่ายรูปโดยกล้องมือถือมาด้วย ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันพุธที่15 กรกฏาคม
ผมไปทำธุระที่พิจิตร ถ่ายภาพบรรยากาศการเดินทางโดยกล้องมือถือ ที่นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร และผมนั่งรถทัวร์ได้ฟังเพลงดูหนังที่เปิดให้ชมเรื่องบ้านฉันตลกไว้ก่อน(พ่อสอนไว้) ก็โอเค ตระกูลคณะตลก นี่น่าดราม่าตลกได้ ซึ่งผมเห็นหลายประเด็น และจับประเด็นหลักเรื่องบ้าน ในฐานะครอบครัว ช่วยกันคิดหลายหัวมากกว่าสองหัวดีกว่าหัวเดียว ช่วยคิดแก้ปัญหาให้ลูกด้วย ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันพฤหัสที่16 กรกฏาคม
ผมออกกำลังกายผ่อนคลาย ยังไม่เสร็จงานจากกรุงเทพฯ เพียงคิดถึงตอนที่อยู่บนรถทัวร์ เอาคอมพิวเตอร์ฯพิมพ์งานไปด้วย และย้อนคิดผมนึกถึงเรื่องตลกหน่อยๆ หลายวันก่อน ณ สนามบินดอนเมือง ระหว่างผมซื้อข้าวมานั่งกิน และผู้หญิงแฟนฝรั่งสูงวัยเหมือนคนไทยเห็นผมกำลังกินข้าวอยู่พูดว่าBreakfast ผมตอบYes คนไทย(ฮร่า)

ราตรีสวัสดิ์กับเพลงไทยที่ผมเพิ่งเคยได้ฟังบนรถทัวร์ ครับ
คือเธอเท่านั้น

วันศุกร์ที่17 กรกฎาคม
รายการทีวีวันศุกร์ นายกทหารออกทีวี พูดเรื่องรอมฎอน-เขตเศรษฐกิจ ฯลฯ* ไม่เหมือนยุครสช.34 มีอานันท์ ปัญฯ เป็นนายก หลังกระแสเศรษฐกิจอิทธิพลเสรีนิยมใหม่(แธตเชอร์(อังกฤษ)กับเรแกนด์(อเมริกา)เล่าย่อๆ) ทำให้ผมคิดทบทวนถึงกทม.หลายเรื่องเจอหลายคน ซึ่งผมอยากเล่าเรื่องโทรหาคนยังไม่โดนรายงานตัว เป็นนักกิจกรรม โดยผมบอกให้เขาไปรายงานตัว และเขาอึ้งๆ เงียบ เพราะเบอร์แปลกๆ ทำให้เขาฉงน (ฮร่า) จริงๆแล้ว มีอยู่ช่วงหนึ่งคน ที่เชียงใหม่ ฯลฯ ก็เจอผมเล่นมุขอย่างนี้ ทีนี้ในแง่ความแปลกใจ โดยเราพยายามวิเคราะห์กันหัวแทบแตก คิดไม่ออกเหตุใดบางคน โดนรายงานตัว บางคนไม่โดน หาเหตุผล จะแก้ปัญหาอย่างไร อีกด้วย ตั้งแต่แบบง่ายๆ เช่น นักกิจกรรมหยุดโพสต์เฟซฯ (ช่วงรัฐประหารแรกๆบางคนบอกผมอย่าเคลื่อนไหว หรือถึงขั้นเตรียมหนี ดีที่ไม่ได้ไปไหนฮร่า)
นี่เป็นตัวอย่างคนที่ไม่โดนเรียกตัว หรือโพสต์เฟซฯโดนคดี เป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์จากง่ายมายากซับซ้อน ก็มีคนหนึ่ง ที่สมัยเราจัดกลุ่มศึกษา ที่แห่งหนึ่งมารู้ทีหลังสายลับทหารติดตามเรา ปัจจุบันผมยังเห็นเขาไปตามเวทีเสวนา(จะผิดหรือถูกก็คิดว่ามีสายลับง่ายสุด) น่ะครับ
โดยเล่าย่อๆ รัฐราชการหน่วยงานเก็บข้อมูลพวกนี้ตลอด ทำงานมีงบประมาณฝ่ายติดตามอยู่แล้ว ซึ่งเราเห็นได้จากประสบการณ์สายเอ็นจีโอ ฯลฯ และกรณีเรื่องสุดท้ายที่สำคัญ คือ นักกิจกรรมต้องทำใจ อาจจะโดนเรียกรายงานตัวได้
แต่ที่แน่ๆผมวิเคราะห์ว่าผมจะไม่โดนเรียกรายงานตัว น่ะ (ฮร่า) ถ้าผมพูดย้อนทวนอดีตพัฒนาการเศรษฐศาสตร์การเมืองในระยะ18ปี ตอนผมเข้ามหา’ลัยปี40 เป็นวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง และช่วงขบวนนศ.ร่วมรณรงค์รัฐธรรมนูญ40 และการเมืองไม่ได้ตื่นเต้นหวือหวา มากมายสำหรับนศ.นักกิจกรรมสมัยนั้น
จนกระทั่งบ้านเมืองเกิดวิกฤติภาคใต้ 47**เป็นต้นมาถึงรัฐประหาร57-58นศ.นักกิจกรรมสมัยนี้ได้สัมผัสประสบการณ์ต่างจากอดีต ด้วย ครับ
*วันนี้มรว.ปรีดิยาธร ออกทีวีด้วย โดยอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมต.กระทรวงการคลังในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ หลังรัฐประหารปี49ต่อมา
มรว.ปรีดิยาธร เป็นรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังรัฐประหาร57 ได้กล่าวถึงเรื่องนิคมอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ ฯลฯ แต่ข้อมูลที่ผมเจอมีตรงกันข้ามเรื่องบ.ซัมซุงในโคราชปิดกิจการฯ
http://money.sanook.com/296277/
**ภาพประกอบตัดต่อแต่งใหม่เป็นภาพซีเปียรูปผมปี48 สิบปี ที่มีคุยเรื่องภาคใต้ และบรรยากาศมุมมองจากเครื่องบิน
Terapongใช่เพลงประกอบหนังGood will Hunting ปี2540หรือ1997 หนังเข้าตอนผมเข้ามหาลัยปีหนึ่ง น่ะครับ
พี่Julie ขอบคุณที่ชมผมเก่ง(ฮร่า) คือ ผมทนฟังไว้ได้ข้อมูลสำหรับคอมเม้นท์นายกฯอย่างมีส่วนร่วม และก็เสียงนายกฯไม่ได้ดีกว่าเสียงเพลง ครับ

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม
วันนี้ผมฟังเพลงคลาสสิค ไวโอลิน เปียโน คลอกับเสียงสายฝน ในอารมณ์ติดต่อประสานงานหนังสั้น ก็ยังไม่เสร็จ เกิดคิดถึงตอนไปงานประชุมกรุงเทพฯ เล่าเรื่องตลกๆ ดีกว่าผมเจอสาวเกาหลีองค์กรSHARPS ด้านสิทธิและสุขภาพของคนงานบริษัทซัมซุง ที่พัก หลังจากเธอมึนๆ กับแท็กซี่พาหลงกว่าจะเข้าที่พักได้ลำบากมาก
ส่วนผมกับรุ่นพี่เดินมาพอดี ทราบข่าวล่วงหน้าอยู่แล้ว ผมทักซารังเฮโย(หัวเราะฮร่า)แล้วถามรุ่นพี่พูดอย่างนี้ใช่ไหม? คำทักทายรุ่นพี่พยักหน้า และวันต่อมาผมเล่นมุขซ้ำพูดซารังเฮโยเล่นต่อ มีคนแปลให้ด้วยว่า I love you(ฮร่า)
อย่างไรก็ดี หนังสารคดีขององค์กรเธอ ที่ผมโพสต์ครั้งแล้วมีเกี่ยวกับพ่อ(อาชีพขับแท็กซี่)ของคนงานเจ็บป่วย ถ้าจะซีเรียสยังไม่ได้ดูเลย เพราะผมดูหนังผ่อนคลาย บู๊ล้างผลาญอย่างหนังคนเหล็ก Terminator ภาคใหม่เล่นกับไทม์ไลน์ จาก1984,1997(2540),2017 ครับ
ราตรีสวัสดิ์กับเพลง”I’d Love to Change the World” in the trailers from the films Dawn of the Planet of the Apes, Terminator: Genisys เป็นต้น ครับ

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม
ผมเริ่มกลับสู่อาการปวดหัวต้องดูแลสุขภาพ แล้วราตรีสวัสดิ์ ครับ
Sawitree Smiley Moon กินยา..แล้วหายไวๆๆนะคะ
19 กรกฎาคม เวลา 23:02 น.

Pawinee Jeab อาการเปลี่ยน พักผ่อนเยอะ ๆ ครับ. พี่ดีขึ้นแล้ว หายไว ๆ ครับ
20 กรกฎาคม เวลา 13:35 น. •
อรรคพล สาตุ้ม ขอบคุณSawitree ที่แนะนำกินยาให้หายไวๆ และพีJeab ใช่ เหมือนกันพี่ต้องพักผ่อนเยอะๆ พี่ดีขึ้นแล้วหายไวๆเช่นกัน ครับ

21 กรกฎาคม เวลา 22:48 น. •
อรรคพล สาตุ้ม ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 2 ภาพ

วันนี้พระเอกหนังสั้นน้ำตาแม่อายแจ้งข่าว ให้ผมทราบว่าชาวบ้านดูช่อง8 เห็นหนังสั้นเรื่องนี้ออกฉายด้วย ผมยินดีได้ทราบข่าวดีนี้ ขณะที่วันนี้เดินทางมาต่างจังหวัด ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^
นตพ สรค พี่พระเอกใจดี
21 กรกฎาคม เวลา 23:59 น.

อรรคพล สาตุ้ม ใช่ พี่พระเอกใจดี แจ้งให้ทราบว่าชาวบ้านภาคใต้ได้ดูหนังเรื่องนี้กันทางทีวีด้วย ครับ

Pia Wunna เย้ !
พี่เปีย นางเอกมาร่วมยินดีด้วย ครับ

22 กรกฏาคม
รูปภาพใหม่ 2 ภาพ
เดินทางๆ ทำงานๆ และผมนึกถึงการส่งประกวดหนังสั้น คราวที่แล้ว ซึ่งไปรษณีย์ตีกลับพนักงานบอกว่าที่อยู่ระบุเขาไม่เปิดตู้รับของเลยตีกลับมาที่นี่… ราตรีสวัสดิ์เรื่องเล่าก่อนนอน ครับ
23 กรกฏาคม
ผมมีหลายคนห่วงใยเสนอแง่ดีเรื่องหนังสั้น กรณีรุ่นน้องเสนอให้ทำน้ำตาแม่อาย รีเมค อะไรทำนองนี้ หรือรุ่นพี่บอกว่าบอย พี่มีวัตถุดิบสำหรับทำหนังสั้นเรื่องใหม่คุณแล้ว…. พี่จะเขียนบทให้เอง เรื่องราวชีวิตคู่ของผัวเมียไทใหญ่ ท่ามกลางบริบทการใช้แรงงานในเมืองเชียงใหม่…สนใจรีบซื้อเหล้าขาวมาเลย(ฮร่า)
แต่ผมยังทำหนังสั้นเรื่องเก่าไม่เสร็จ เมื่อวันจันทร์ที่20กค ก็แวะไปถ่ายรูปแถวมูลนิธิฯเรื่องหนังสั้นฯ ดูเห็นภาพตรงข้ามเป็นสถานพยาบาลฯจีนๆ ด้วย ครับ^^
23กค.(2)
ความทรงจำปีที่แล้วเฟซฯ โผล่มาเตือน ก่อนนอน ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^
ได้แชร์ความทรงจำจากเมื่อ 23 กรกฎาคม 2014

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
วันศุกร์นายกฯทหารออกทีวี มีหลายเรื่องเศรษฐกิจ-อาเซียน ฯลฯอีก แต่ผมเขียนต่อว่าจากสัปดาห์ที่แล้วผมเน้นเรื่องเศรษฐกิจ ในบริบทกระแสข่าวรัฐบาลแห่งชาติ ที่มีคนเคยเสนอคนเดิมแล้วเสนอซ้ำ ส่วนภัยแล้ง แก้ปัญหาจัดการน้ำถึงclimate change* ส่วนกรณีสมคิด ที่ปรึกษา คสช. มานั่งแทนหม่อมอุ๋ย** และข่าวปัญหา”ผมพูดเรื่องเศรษฐกิจ คิดว่าทุกคนในนี้เข้าใจ แต่คุยกับนายกรัฐมนตรี ไม่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจ แล้วยังนำไปพูดตอบนักข่าวทุกเรื่อง”ถ้อยคำดังกล่าว***
นี่แหละความแตกต่างของการบริหารของนายกทหารไม่ได้รู้เรื่องเศรษฐกิจอย่างที่ผมเขียนในสัปดาห์ที่แล้ว และปัญหาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งการแถลงนโยบายของรัฐบาลในอีกด้านหนึ่งนั้น มีสภาพเสมือนหนึ่งการให้สัญญาประชาคม รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยจักต้องปฏิบัติตามสัญญาประชาคม
มิฉะนั้น อาจถูกราษฎรลงโทษทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่ในกรณีของไทย หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบอบประชาธิปไตยของไทยล้มลุกคลุกคลานและมีอายุสั้นกว่าที่ราษฎรจะปฏิบัติการลงโทษทางการเมืองแก่ผู้นำทางการเมืองได้**** แต่ถ้าคนเลือกตั้งก็ไม่เลือกรัฐบาลทหารอีกเหมือนปี49-50-51หละ ครับ
สรุป ผมเล่าสั้นๆ ย่อๆ ดูบทเรียนอดีตได้ไอเดียที่คิดต่อเรื่องงบประมาณแผ่นดินสำหรับซื้ออาวุธ 1 พ.ย.34 ประเด็นการซื้อเฮลิคอปเตอร์ปี2534 สมัยรัฐบาลอานันท์ ซึ่งสุนทร คงสมพงษ์ อดีตผบ.สูงสุด ผลักดันโครงการนี้ แล้วรัฐบาลเห็นว่าต้องสำรวจว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์พวกนี้อย่างเต็มที่แล้วหรือไม่ ก่อนจะตัดสินใจซื้ออาวุธ อื่นๆ ที่บริบทช่วงนั้นทหารอยากได้ แต่รัฐบาลอานันท์ เป็นเทคโนแครต ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาสเถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าเป้าหมายอื่นใด
ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ มากกว่าจะไปซื้ออาวุธ แต่ไทยแลนด์ ปัจจุบันพยายามกับเรือดำน้ำ โดยอย่าเลียนแบบจีน มีความเป็นเสรีนิยมใหม่-โลกาภิวัตน์ โดยเป้าหมาย และวิธีการไม่มีเสรีภาพคอมเม้นท์แล้วสบายดี***** น่ะครับ
*ดูเพิ่มเติมนาโอมิ ไคลน์ นักเขียน นักกิจกรรมสังคม และฟิลม์เมคเกอร์ ผู้วิจารณ์โลกาภิวัตน์ และลัทธิเสรีนิยมใหม่ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับ climate (change)ด้วย
**นายกเลิกเกรงใจ ปรับโละยกทีมเศรษฐกิจ หลังได้เทปเสียงหม่อมอุ๋ย อัดนายกฯ(หม่อมอุ๋ยกับสมคิด เคยไม่เกาเหลากันรัฐบาลสุรยุทธ์(กลุ่มเดิมเหมือนเดิม) และอดีตรมช.คลัง คือ สมหมาย สมัยนั้นมาเป็นรมต.คลังสมัยนี้ )นี่แหละประเด็นทีมศก.
http://www.dailynews.co.th/politics/336497
***รับกระแสปรับครม. ′หม่อมอุ๋ย′ อัด ′บิ๊กตู่′ ไม่รู้เรื่องศก.ฯ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1437519460
****รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย
*****ผมเคยเขียนเรื่องชูมากเกอร์(ผู้เรียนไม่จบมหา’ลัยป.ตรี) เศรษฐศาสตร์ชาวพุทธ(นักเศรษฐศาสตร์ด้านพลังงานฯลฯ)กับเรื่องเศรษฐกิจการเมืองทหารไทย ซึ่งชูมากเกอร์ รู้จักอยู่ยุคเดียวกับเคนส์ ซึ่งเศรษฐกิจแบบเคนส์มาสู่เสรีนิยมใหม่ รายละเอียดเยอะในแง่ที่ผมเคยเขียนย่อๆ คอลัมภ์ฯที่เนชั่นสุดสัปดาห์ ในเรื่องสะบายดี เขื่อนไซยะบุรี(ปี56)กรณีไทย ลาวและจีนเป็นเครือข่าย ฯ โยงใยในน้ำโขง(ถ้าเขียนเพิ่มเติมอย่างบริษัท ช.การช่างก่อสร้างไทย ที่เกี่ยวข้องเขื่อนฯเติบโตทางเศรษฐกิจมากับเผด็จการทหารตั้งแต่สมัยก่อนยุคตุลา 19) ซึ่งแนวคิดเรื่องเสรีนิยมใหม่ ดูงานเขียนของนักภูมิศาสตร์อย่างเดวิด ฮาวีย์ เป็นต้น ครับ(รูปประกอบผมเองสมัยปี50ที่เชียงใหม่)

ราตรีสวัสดิ์กับเพลงของJetta – I’d Love to Change the World (1 HOUR LOOP)

Anusorn Phattanasarn มาซะหล่อเชียวครับบอย^^

อรรคพล สาตุ้ม ขอบคุณที่ชมน่ะ หลวง คือ ตอนนี้แก่ไปเยอะอย่างกับภาพลวงตาจากรูปปี50 น่ะ ครับ

วันที่25กค58
หนังสั้นเรื่องบ้านของผม ผลงานทีมงานถึงนักแสดง ฉายที่ ห้องภาพยนตรสถาน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ครับ
แท็กทีมงาน เล็กกวี อาร์ต อาร์ต(หนังสั้นบ้านของผม) ราตรีสวัสดิ์

Aroonakorn Pick ร้ายนะพี่บอย
รูปภาพของ Aroonakorn Pick

อรรคพล สาตุ้ม หนังบ้านของผม มีตลกนิดๆ น่ะ ดูภาคต่อได้

Aroonakorn Pick แหมะๆ

วันที่26กค58
หนังสั้นเรื่องใบไม้ ณ ลำปาง ที่ ห้องภาพยนตรสถาน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ครับ
แท็กพี่เจิดจรัส จากที่สนับสนุนพาขับรถไปที่ถ่ายทำหนังสั้นเรื่องใบไม้ ณ ลำปาง…ราตรีสวัสดิ์ ครับ


http://www.thaifilm.com/shortFilmDetail.asp?id=225

Jerdjaras Intakad ไม่ได้เปนพระเอก เปนแค่คนขับรถก้อยังดีอะคับ แต่สถานที่ถ่ายทำนิ ข้าวผัดจานละร้อยยยย เหงื่อตกเลยคับ

อรรคพล สาตุ้ม ใช่ ความทรงจำกับข้าวผัดของพวกเรา ไว้คราวหน้าเป็นพระเอก ครับ

วัน 27 กรกฎาคม
ผมอารมณ์เสียๆ รถเสียๆ เป็นช่วงเวลาที่อุปสรรคติดขัด ทั้งรถเสีย,ยางรั่ว,วัตถุ,คนเรื่องงานหลายเรื่องด้วย บางครั้งแฮนดี้ไดร์ติดไวรัส และผมเป็นหวัดต่อเนื่อง หันมาอ่านหนังสือช่วยบรรเทาเอามาอ่านเฮมิงเวย์ นักเขียนรุ่นที่สูญหาย(Lost Generation) ร่วมยุคเดียวกับนักเขียนอย่างฟิตซ์เจอรัลด์ ผู้เขียนงานThe Great Gatsby และTender Is the Night.ซึ่งผมสะสมผลงานหนังสือเฮมิงเวย์ไว้หลายเล่ม บางเล่มหลงลืมไปแล้วมาทวนความทรงจำว่าเขาชอบเขียนถึงหนังสือหลายเรื่องด้วย ราตรีสวัสดิ์ ครับ

28 กรกฏาคม
วันนี้ที่บ้าน พ่อ แม่ติดหวัดผม กันแล้ว ก็ผมออกไปปั่นจักรยานเล่น เห็นกลุ่มซ้อมแข่งเรือนึกถึงท่าน้ำ ที่หัดว่ายน้ำ อดออกกำลังกายกลางสายน้ำ กลับมาแม่ยังเล่นมุขกันต่อ โดยบอกว่าบอยไปเกาหลี ไม่ได้แล้วมีอาการไข้อย่างนี้ ผมเออโรคเมอร์ส ของเกาหลี น่ะ เหรอ ก็ยิ้มๆ กัน
แหะๆ ราตรีสวัสดิ์ กับเพลงรักแท้จากหนุ่มไทย โดยเบญจมินทร์แต่งเองร้องเอง (ผู้ร้องเพลงชายฝั่งโขง)ได้แต่งเพลงเกี่ยวกับเกาหลี ทั้ง “อารีดัง”, “เสียงครวญจากเกาหลี” ฯลฯ(ข้อมูลเล่าเรื่องเบญจมินทร์ เจอไอ้บอยเป็นเด็กรับใช้ทหารไทยที่ไปรบด้วย) รวมทั้งแต่งเพลงลูกทุ่ง ด้วย ครับ

29 กรกฏาคม
วันพรุ่งนี้หนังสั้นวงแหวนรอบนอก เข้าฉาย ที่ ห้องภาพยนตรสถาน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่30 กค 58 ดูหนังสั้นฉบับย่อไฟล์อัพลงยูทูป ฉายทางยูทูปฉลองไปด้วยกัน ครับ
แท็กทีมงานและนักแสดง กวี,ภาณุพงศ์,นิติพงศ์,ฟ้าใส,ทิฟฟี่

ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันพฤหัสที่ 30 กรกฏาคม
วันอาสาฬหบูชา ถึงวันเข้าพรรษา(ภาพวัดท่าหลวง พิจิตร) ซึ่งผมอยากรำลึกความหลังการอ่านหนังสือแนวเพิ่มปัญญา พัฒนาตนเอง และธุรกิจ แม้ไม่ได้อ่านหนังสือปีละ100เล่ม เป็นภาษาอังกฤษอย่างกูรูบางท่าน ที่เขียนหนังสือ ผมก็ชอบอ่านอีกแบบหนังสืออย่างให้กำลังใจ เช่น พลังแห่งชีวิต(chicken soup for the soul) แน่ละผมมักเคยอ่านหนังสือแนวแรงบันดาลใจ สร้างมิตร อะไรทำนองแนวHow to* ต่างๆ ที่เกริ่นในการเขียนมาทั้งหมด
ทั้งนี้ ผมเขียนอุทิศ ให้จุดเริ่มต้นเดือนนี้ของปีที่แล้ว มีความขัดแย้งด่ากันทะเลาะกันทางธุรกิจอดีตมิตรเฟซฯ จนกระทั่งอันเฟรนด์ จนบัดนี้ เพราะเราต่างด่ากันไอ้ควาย -โง่ๆ ฯลฯ นั่นแหละ ขออโหสิกรรม แล้วไข้หวัดผมหายป่วยไวๆ ครับ
* http://www.prachatai.com/journal/2010/07/30315
ราตรีสวัสดิ์ กับเพลงในฝัน ทูล ทองใจ เป็นศิษย์เอกของเบญจมินทร์ ครับ

วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม
วันศุกร์นายกออกทีวี มีเรื่องพูดอีก คืนความสุขเพ้อฝัน ตราบใดการเมืองยังไม่เคลียร์ในความสำเร็จของการเลือกตั้งทั่วไปของพรรคไทยรักไทย ปี2544 เป็นผลมาจากบารมี บุคลิกภาพ และความเป็นผู้นำของทักษิณ(ดูประหนึ่งว่านี่คือการอธิบายที่ให้ความสำคัญกับผู้กระทำ/Agency)กับการอธิบายว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวทักษิณฯ หรือแม้แต่พรรคไทยรักไทย

แต่อย่างใด ทว่าเป็นผลมาจากอิทธิพลของสื่อ ที่มีอคติในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความไร้น้ำยาและความไม่น่าเชื่อถือของพรรคประชาธิปัตย์(ดูประหนึ่งว่านี่คือการอธิบายที่เน้นโครงสร้าง/Structure) นี่แหละประเด็นของนักคิดหลักๆหลายคนในประวัติศาสตร์ความคิดทางด้านสังคมวิทยาเชื่อว่าปัจเจกบุคคลและสังคม มีความเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก*

เมื่อผมเห็นการอธิบายคิดเขียนเพิ่มเติมAgency ด้านเศรษฐกิจในแง่โยงNeo Liberalism โดยกรณีคัมภีร์การตลาดทรท. ตามรอยแดนมะกัน-ถิ่นผู้ดี จากยุคแธตเชอร์กับเรแกนด์ร่วมกันตั้งเสรีนิยมใหม่(Neo Liberalism)ถึงโทนี แบลร์-บิล คลินตัน
ในคัมภีร์ “การตลาดทางการเมือง”(Political Marketing) ที่พรรคไทยรักไทยใช้สร้างตราสินค้าและโปรดักส์ทางการเมืองจนประสบความสำเร็จมาแล้วนั้น “ไม่ใช่เรื่องใหม่ ” เพราะโมเดลนี้คิดค้นโดยเจ้าของทฤษฎีชาวอเมริกันชื่อ “Bruce I. Newman” อีกทั้งยังถูกใช้อย่างแพร่หลายประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ยุโรป มาแล้ว

การใช้แนวคิดนี้ช่วยทำให้ “พรรคการเมือง นักการเมือง” เปรียบเหมือน “ผู้ผลิตสินค้า” ขณะที่ผู้เลือกตั้งเปรียบเสมือน “ลูกค้า” นโยบายของพรรค จัดเป็น Product ที่สามารถสร้างจุดขายให้กับสินค้าได้

กลุ่มผู้เลือกตั้ง หรือกลุ่มเป้าหมายทางการเมือง ถูกจัดแบ่งเป็นย่อยๆ ตามกลยุทธ์การตลาด (Marketing Segmentation) ขณะที่พรรคการเมือง-คนในพรรค ก็มีการวางตำแหน่งพรรค Positioning เช่นเดียวกันสินค้า เพื่อให้เด่นชัด สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เป็นต้น ควบคู่ไปการสร้างแบรนด์ (Branding) และสร้างภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image)
สำหรับพรรคไทยรักไทยยุคทักษิณ ชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรค และตั้งแต่ก่อตั้งใหม่ๆ มีการวางตำแหน่งพรรคเป็นแนวใหม่ โดยใช้สโลแกน “คิดใหม่ ทำใหม่” และจะด้วยตั้งใจ “ตามรอย ”หรือบังเอิญก็ตาม

แต่ตำแหน่ง “พรรคใหม่” ก็เหมือนกัน พรรค Labour ของ โทนี่ แบลร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ที่ใช้คำว่า “New Labour”เพื่อหาเสียงเลือกตั้ง และท้าชิงพรรค Conservative ที่ยึดครองมาเป็นเวลา 18 ปีเต็มได้เป็นผลสำเร็จในปี ค.ศ. 1998 ขณะที่พรรค Democrat ของบิล คลินตัน ก็เช่นกัน ก็ใช้คำว่า “New Democrat ”จนสามารถเอาชนะพรรค Republican ที่ครองทำเนียบขาวมายาวนานถึง 12 ปีได้สำเร็จเช่นกัน**

ดังนั้น ความขัดแย้งในแง่ของAgencyอย่างทักษิณ ยังดำรงอยู่ พร้อมกับโครงสร้างของปัญหาการเลือกตั้งผ่านรัฐธรรมนูญ โดยรัฐบาลทหาร ก็ยังทำอะไรไม่ได้ แม้จะพยายามดึงกลุ่มนักการเมืองอย่างสมคิด*** เข้ามาพร้อมกระแสสุเทพแห่งกปปส.(พรรคประชาธิปัตย์ฯลฯ)ด้วย ครับ****

*โครงสร้าง-ผู้กระทำการ = Structure-agency / โดย เชษฐา พวงหัตถ์
**คัมภีร์การตลาดทรท. ตามรอยแดนมะกัน-ถิ่นผู้ดี
***นสพ.ส่วนใหญ่ออกข่าวเรื่องสมคิด จาตุฯ จับตาไปที่รมว.พาณิชย์ คนใหม่ โดยผมตามประสาคนเคยเรียนหุ้น และติดตามข่าวเศรษฐกิจบ้าง ดูการวิเคราะห์ทางทีวีดูสถิติตัวเลข GDP ตอนต้มยำกุ้ง ติดลบ-12.50 เปรียบเทียบปัจจุบัน2.80 ยังไม่มากเท่าก็แหง่ ก็แน่เพราะยังไม่จบเป็นอดีตให้เป็นเคส (ดูเพิ่มเติม)มารู้จักตัวตนคนชื่อ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์(สรุปว่าสมคิดไม่มีผลงาน)
http://www.isranews.org/isra-news/item/35836-somkid_35836.html
****ภาพผมเองปี47หรือปี2548 ครับ
ราตรีสวัสดิ์กับเพลงYellow Submarine The Beatles

Tito Wasinthorn Sansing ANT ในตำนาน?
อรรคพล สาตุ้ม ANT ธรรมดาๆ หาซื้อเสื้อขายสมัยก่อนง่าย น่ะฮร่าๆ
Chummy Kaa สมัยละอ่อนต่อนแต่น
อรรคพล สาตุ้ม สมัยหนุ่มๆแม่นแล้ว
Rattikultara Silkranokkornkul อาจารย์มาไกลมากค่ะ 5555

อรรคพล สาตุ้ม ฮร่าๆดีแล้วมาไกลมาก ครับ555
Bo Sarunporn สุดยอด
อรรคพล สาตุ้ม
Anusorn Phattanasarn มาปรับทัศนวิสัย 3 ขวดครัช^^
อรรคพล สาตุ้ม ปรับทัศนวิสัยสามขวดจัดไปฮร่าๆ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

10ปียอดนักอ่าน:The Transformation of Everyday Life- Constitution-กีฬาและรัฐสวัสดิการ

1 มิถุนา
เดินทางๆ หลายวันมานี้ ในความทรงจำของผม ที่มีเส้นทางผ่านกำแพงเพชร หรือผ่านเส้นทางลี้ ทางลำพูนกับพ่อ โดยพ่อแวะหาเพื่อนไม่เจอ ทำให้ผมได้ผ่านทางลี้ ไม่ได้ไปเกือบสิบปีละมั้ง ในความทรงจำ ผ่านวัดพระธาตุดวงเดียว ฯลฯ และผมนึกถึงถ้าเราลองนึกถึงครอบครัว สมมุติว่ามีพ่อ แม่ และลูกอีก 3 คน, ถ้าพ่อบอกว่าวันนี้พ่อจะไปกินผัดไทย แล้วลูก 3 คนบอกว่าวันนี้จะไปวัด ในการปกครองแบบพ่อปกครองลูก ถามว่า เราจะไปไหน ? แต่ถ้าเราปกครองประชาธิปไตยเสียงจะเป็นคำตอบต่อเส้นทางที่เราไปไหน?
นี่แหละภาพถ่ายระหว่างทางพร้อมคำขำขำคำถามนี้ก่อนนอนราตรีสวัสดิ์ ครับ^^

2 มิถุนา
ผมสนทนากับพ่อหลายเรื่องกัน เพราะพ่อกับผมมาธุระเรื่องงาน ซึ่งผมลองดูละครสุดแค้นแสนรัก พ่อกับแม่ชอบดู และพ่อแนะให้ดูสักหน่อย ไม่เคยดูตอนแรก ก็ดูตอนจบเลยดูตามพ่อบอกไว้ ต่อมาผมดูละครทีวีเลือดมังกร ตอนกระทิง เป็นเรื่องที่ดูไม่น้ำเน่า โรแมนติคแอ็คชั่น ห้ำหั่น มันส์ดี ถ้าผมเป็นนักเขียนแล้วได้เขียนนิยายขายดี ทำบทละครทีวีจะดีมากเลย คำคมของละครเลือดมังกร เดาเอาว่ากลับประโยคโกวเล้ง
“ข้าพเจ้าไม่ได้ชอบร่ำสุรา แต่ข้าพเจ้าชื่นชอบบรรยากาศในการร่ำสุรา” โดยนางเอกพูดว่า “บรรยากาศไม่สำคัญ เท่ากับคนที่เราอยู่ด้วย” เอ่อ ฝันๆ ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^
*ภาพประกอบบ้านปาง ที่แวะหาเพื่อนพ่อ และพ่อไม่เมาเหล้า แต่ว่านอนหลับสบาย(ฮร่า)

3 มิย 58
RIP
จนกว่าจะพบกันใหม่
ในความทรงจำ
สุข ทุกข์ มุ่งมั่น
ฝ่าก้าวฝันไปทางอดีต
ปัจจุบันพลัดพรากจากกัน
เมื่อเวลาแยกย้ายเคยร่วม
ชะตาพบเจอนี่เป็นวิถีชีวิต
*ลาก่อน เบ๊น ญาติที่พิจิตร หลับให้สบาย-RIP

4 มิย.58
บางวันเรื่องส่วนตัวไม่ได้เขียนเป็นสาธารณะหรือส่วนตัวในเฟซฯ ซึ่งวันนี้ผมเก็บเงินได้1000 บาท ขับมอเตอร์ไซด์ไปต่อ เห็นคนเก็บ100 บาท จึงคุยกับคนเก็บเงินบอกพี่คนขี่จักรยาน กระเป๋าตังค์ร่วง เงินตก ให้เอาไปคืน
ผมขับรถไปคืนเงินให้คนขี่จักรยานบอกรถล้ม…เมื่อผมเล่าถึงเรื่องนี้ให้พ่อฟังขำขำ พักผ่อนก่อน ครับ^^

5 มิย58
วันศุกร์ นายกทหารเลื่อนเวลารายการคืนความสุข ทำให้ผมนึกถึงเวลาประวัติศาสตร์ในฐานะความทรงจำกับรัฐประหารปี2500 จากยุคสฤษดิ์ พ่อขุนอุปถัมภ์เผด็จการ ปี2502สู่ถนอม ที่เป็นเผด็จการทหารร่างรัฐธรรมนูญนานถึง2511 นับดูหลายปี จนกระทั่งเกิด14 ตุลา-6ตุลา 19 ต่อมาการปฏิรูป ในเดือนพฤษภา ฯ หลังปี35 โจทย์เกิดความเรียกร้องต้องการพลังงาน และการเคลื่อนไหวสาธารณะอย่างกว้างขวาง
โดยต่อมาผมเขียนก่อนลืมทบทวนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายปีผ่านไป เนื่องจากเราคุยกันว่ารุ่นพี่ ร่วมสมัยพฤษภา 2535 น่าจะเป็นCeleb(คนดัง)หรือออกทีวีฯลฯ ตามคำแนะนำของรุ่นพี่คนยุคตุลา2516 ที่เราเคยนั่งร่วมโต๊ะอาหารสนทนากัน แล้วบังเอิญโต๊ะข้างๆ เป็นผู้กำกับหนังดัง มองมาทางพวกนี้มาสนทนาอะไรกัน ด้วย
เมื่อเราคุยกันเรื่องอดีตไปๆมาๆ รุ่นพี่เค้ายืนยันผมเชื่อในมวลชน ไม่ใช่เซเลบ อ่ะน่ะ ผมก็พูดนั่นเหมือนNegri เลย ขำขำ แม้ก่อนหน้าผมยกตัวอย่างหนังThe Hunger Gamesว่านางเอกต้องมีสปอนเซอร์ เป็นต้น
ฉะนั้น ผมมาคุยกันต่อ สื่อมวลชนช่วยจดจำ ทำให้คนจดจำนี่แหละองค์ประกอบของประเด็นเซเลบเพื่อสร้างความทรงจำ และภาคประชาชน ถ้านั่นเป็นภาพยนตร์ก็ยังไม่จบ หรือหนังสืออาจจะยังไม่จบถึงเวลากลับมาอ่านเหมาเจอตุ๋ง :รู้เขารู้เราเก่าไม่ใหม่เรื่องเก่าเล่าใหม่จากซุนวู อู้หู ครับ ^^
ปล.เราคุยกันเรื่องการเมืองร่างรัฐธรรมนูญไม่กี่วันมานี้* ครับ^^
*ภาพประกอบผมกับหนังสือเรื่องรัฐธรรมนูญฯ อันเป็นเรื่องน่าสนใจเล่าย่อๆทั้งเรื่องรัฐสวัสดิการ กับรัฐธรรมนูญ และเสรีภาพ ฯลฯ ครับ
ผมกำลังคิดถึงเรื่องButterfly Effect ทำให้นึกถึงเพลงประกอบหนังเรื่องนี้ ส่งท้ายราตรีสวัสดิ์ ครับ

6 มิย58
บางคืนนอนหลับยาก จึงแสวงหาพบหมอนนอนหลับสบาย ปรากฏว่าราคา 37,000 บาท เล่าให้หลายคนฟังสรรพคุณจากการพูดคุยบอกระวังเสียบปลั๊กไฟกับหมอนนอนหลับอันตราย ฮร่า ราตรีสวัสดิ์

7 มิ.ย.58
ส่งพ่อออกเดินทาง
วันจันทร์ 8 มิย58
เมื่อวานพวกผมออกเดินทาง ถ่ายรูปStreet Photography กันเล่นๆ โดยมือถือ ครับ^^
*ภาพประกอบบรรยากาศ และหนังสือสตรีท โฟโต้ฯ Now

วันอังคาร9 มิ.ย.58
Geography Is Destiny

วันพุธ10 มิย58
วันนี้ผมราตรีสวัสดิ์ โดยผมคุยกับหลายคน ทำให้นึกถึงเรื่องตำนานเมืองเวียงแหง สมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมายังดินแดนสุวรรณภูมิพร้อมกับพระอานนท์เพื่อจาริกและสั่งสอนโปรดสรรพสัตว์ จนถึงเมืองๆ หนึ่งมีผู้คนจำนวนมากเหมาะแก่การเผยแพร่พระธรรม พระพุทธองค์ได้ทรงเลือกสถานที่วิเวกสำหรับการประทับแรม และประกอบสมณะธรรม เป็นเนินเขาเตี้ยๆ มีถ้ำอยู่ข้างใต้เนินเขานั้นด้วย
พอรุ่งขึ้นวันใหม่มีชาวกระเหรี่ยง (ยาง, ปากาญอ) ได้นำข้าวปลาโภชนาอาหาร พร้อมกับแตงโมลูกหนึ่งมาถวายพระพุทธองค์ พระอานนท์จึงได้นำแตงโมลูกนั้นไปผ่าเป็นซีกๆ ปลอกเปลือกออกและได้ทิ้งเปลือกแตงโมให้ล่องลอยไปในแม่น้ำสายหนึ่ง ซึ่งต่อมาชาวบ้าน จึงได้เรียกขานนามแม่น้ำนั้นว่า “แม่น้ำแตง” เมื่อพระอานนท์นำแตงโมไปถวายพร้อมโภชนาอาหาร พระพุทธองค์ก็ได้เสวย ขณะที่กำลังเสวยอยู่นั้นพระทนต์ (เขี้ยว) ได้กะเทาะออก (กะเทาะออกภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “แหง”)
พระพุทธองค์ทรงมอบพระทนต์ที่กระเทาะออกนั้นให้แก่อุบาสก-อุบาสิกาชาวกะเหรี่ยงเพื่อเป็นทาน (ทานเขี้ยวแหง) ชาวกระเหรี่ยงจึงได้ร่วมกันสร้างพระสถูปเพื่อบรรจุพระทนต์ที่กะเทาะนั้นไว้บนเนินเขาที่พระพุทธองค์ทรงเคยประทับแรมนั้น เมืองนี้ต่อมาจึงได้มีชื่อว่า “เมืองแหง”
http://www.sri.cmu.ac.th/~localdevelop/index.php?option=com_content&view=article&id=132%3A2010-11-24-09-22-32&catid=72&Itemid=79&showall=1
นี่แหละ สำหรับผม คือ Geography Is Destiny เป็นคำฝรั่งประวัติศาสตร์ต่างๆ กรณีภาพสะท้อนตำนานเมืองแหง เชื่อมโยงพุทธ ฯลฯ ครับ

วันพฤหัสที่11 มิถุนายน
ระหว่างการเดินทางเวียงแหง เปียงหลวงผ่านด่านทหารตรวจพูดคุยสอบถามการเดินทาง ทำให้นึกถึงวิทยานิพนธ์ ที่มีการเขียนถึง”กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ ชายแดนไทย-พม่า กรณีศึกษา : หมู่บ้านเปียงหลวง”จังหวัดเชียงใหม่ ในความหลากหลายชาติพันธุ์ของพื้นที่ มี จีนคณะชาติ หรือ ก๊กหมิ่นตั๋ง ชาวปะหล่อง ชาวลีซอ ด้วย
อย่างไรก็ดี กรณีเรื่องดังกล่าวมีประเด็นพรมแดนชาติพันธุ์ของไทใหญ่ และแผนที่ โดยน่าคิดต่อสยามหรือไทยแลนด์ สะท้อนผ่านวัดฟ้าเวียงอินทร์ อาณาเขตสองแผ่นดิน และแล้วแด่ความทรงจำ ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน
วันศุกร์นายกทหาร ออกทีวีพบประชาชน พูดเรื่องกีฬา ท่ามกลางบรรยากาศกีฬาซีเกมส์ และผมคิดถึงประเด็นกีฬากับรัฐธรรมนูญ ที่มีข่าวเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญว่า สปช.รับในหลักการที่จะผลักดันให้การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทยได้มีการบรรรจุหมวดหมู่ของกีฬาในมาตราต่างๆ… มาตรา… บุคคลย่อมมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงการได้รับบริการด้านการกีฬา จากรัฐ อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเพียงพอ, ภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดี และสถาบันการเมือง หมวด 2 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่…ด้านการกีฬา มาตรา… รัฐต้องดำเนินการด้านการกีฬา ดังต่อไปนี้ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิต จิตใจ รวมทั้งสร้างความสามัคคี และความภาคภูมิใจของคนในชาติ 2 จัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาในทุกระดับที่ทันสมัย มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเพียงพอ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของชาติ*
โดยมีการนำเรื่องกีฬาเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 95 ที่ระบุว่า รัฐบาลต้องสนับสนุน พัฒนา ส่งเสริม และมีการจัดการกีฬาอย่างเป็นระบบ หากรัฐบาลไม่ทำ จะถือเป็นความผิด ฐานละเว้นการปฏิบัติ**
อย่างไรตาม สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน รัฐบาลทหาร ที่รัฐประหารรัฐธรรมนูญ ซึ่งผมเห็นภาพจากหนังสือ100 ปีเหรียญกีฬาไทย ที่่มีภาพเหรียญกีฬาสมัยคณะราษฎร์ มีสัญลักษณ์พานรัฐธรรมนูญ ทำให้คิดถึงความหมายของสัญลักษณ์ เพราะผมเคยเขียนบทความสัญลักษณ์ของเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ…ศิลปะและสัญลักษณ์ของเหรียญ***

*http://www.smmsport.com/m/news.php?n=139033
**http://www.siamsport.co.th/seagames2015/?page=news&view=view&id=150408191401
***http://www.prachatai.com/journal/2009/12/26904
ปล.รูปประกอบผมแช่น้ำ…เล่นๆ และหนังสือ100 ปีเหรียญกีฬาไทย สำหรับการเมืองไทย ราตรีสวัสดิ์

Michael Leahai ทำไมประเทศไทยจึงเห็นกีฬาดีกว่าละคร ?
13 มิถุนายน เวลา 10:59 น.

อรรคพล สาตุ้ม Michael ประยุทธ์กับยุทธศักดิ์ ซึ่งเป็นทหาร ในฐานะผู้นำทหารกับกีฬาดูจะให้ความสำคัญ เพราะชาตินิยม และประชาชนกับกีฬาก็ไปได้ด้วยกันได้ตอนนี้ไทยกำลังครองเหรียญทองกว่าสิงค์โปร ครับ^^

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน
ราตรีสวัสดิ์ กับภาพจากวัด-วัฒนธรรมป็อบฯ(Popular culture) ในงานจิตรกรรมฝาผนังไทย ที่มีภาพการ์ตูนเข้ามาเกี่ยวข้องตามวัด ต่างๆ เช่น วัด ร่องขุ่น เชียงราย ครับ^^

*ที่มา:วัดไทยแลนด์แดนอารมณ์ขัน ชมจิตรกรรมฝาผนังแปลกตา ฮา ทึ่ง!
http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/001359/lang/th/

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน
ณ สารภี ที่นี่ฝากคนใจดีเลี้ยงครอบครัวแมว เมี้ยวๆ ครับ^^
ราตรีสวัสดิ์
Sawitree Smiley Moon เหมียวๆ..#ชายแดน ^^

อรรคพล สาตุ้ม เหมียวๆ ครับ^^

Katai Suthan โถ.. เจ้าแมวน้อย

อรรคพล สาตุ้ม เจ้าแมวน้อย น่าเห็นใจ ครับ^^

ตะวันสว่าง สว่างอีก ต้องลงในเพจ….โครงการน้องแมวหาบ้านค่ะ เพจนั้นคนอ่านเยอะะ

อรรคพล สาตุ้ม ผมจะลองส่งไปเพจโครงการน้องแมวฯ ่น่ะครับ^^

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน
วันอาทิตย์ ผมแวะไปที่เดอะซัน สวนน้ำ สวนสนุก ลำพูน แล้วเห็นเรนโบว์ ถ่ายภาพก่อนฝนตก ทำให้ไปไม่นาน ได้ภาพสวยโพสต์แล้วราตรีสวัสดิ์ ครับ^^

วันอังคาร 16 มิถุนายน 58
ความงามของธรรมชาติ ระหว่างที่ผมออกกำลังกายขี่จักรยาน.
G.N.

วันพุธ 17 มิถุนายน
การออกกำลังกายโดยกีฬาเป็นยาวิเศษ กับผมขี่จักรยาน ส่งท้าย”ซีเกมส์” ที่สิงคโปร์ ซึ่งพิธีปิดครั้งนี้มีขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติ ภายในสิงคโปร์ สปอร์ต ฮับ เจ้าภาพได้เตรียมการแสดงได้อย่างสวยงามในธีมพาเหรด-ปาร์ตี้ “พาเหรด ออฟ สแตมป์” เชื่อมโยงกับการฉลองวันชาติสิงคโปร์ (9 ส.ค.) ครบรอบ 50 ปี โดยสื่อว่าสแตมป์เป็นสื่อกลางของทุกเชื้อชาติในสิงคโปร์ …
อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/sports/328735
โดยผมเล่าเพิ่มนิดๆ*สิงคโปร์ มีประชาชนทำการต่อต้านต่อการควบคุมที่เข้มงวดของกฎหมาย ที่เข้าบงการชีวิตระเบียบวินัยของพลเมืองสิงคโปร์อย่างละเอียดซับซ้อนมาก การต่อต้านมักเกิดขึ้นในระดับชีวิตประจำวัน เช่น การต่อต้านต่อกฎหมายรักษาความสะอาด
เมื่อพ้นจากสายตาคน คนสิงคโปร์อาจจะคายหมากฝรั่ง ก้นบุหรี่ ทิ้งขยะตามถนน เป็นต้น ครับ
*เกร็ดเล็กน้อยก่อนนอน ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันพฤหัสที่ 18 มิถุนายน
ผมสนใจใฝ่ฝันอยากไปนั่งอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ที่อินเดีย พักอาศัยตามแบบรูปภาพ ซึ่งไม่ง่ายในการเดินทางรับทุนดังกล่าว
และผมคิดว่าลองเสนอเล่นๆ ใกล้ชายแดนลำพูน ให้ชาวต่างประเทศ ต่างชาติ มาที่นี่ มาเที่ยว สร้างสรรค์งานศิลปะ เขียนหนังสือ
อ่านหนังสือ ชื่นชมธรรมชาติ วิถีชีวิต และการทำการเกษตรอย่างชาวสวนชาวนา กันด้วย ก็ดี
นั่นแหละสถานที่คนรู้จักกัน เผือเป็นที่มีศิลปินด้วย ครับ
ปล.ผมฝันๆ ไว้ก่อนไปนอน ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^
Podjana Walai อินเดียร้อนมากๆนะเธอ

อรรคพล สาตุ้ม ใช่พี่podjana ข่าวอินเดียร้อน40 กว่าองศา มีคนเสียชีวิต และผมเคยเห็นการ์ตูนล้อเล่นว่า คนไทยบ่นร้อนเจอคนอินเดียบอกที่นี่เย็นๆ เพราะอินเดียร้อน40กว่าองศา ครับ

Wanlaya Walayhan อินเดียไม่แพงอย่างที่คิดค่ะ ไม่ร้อนอย่างที่คิด และไม่สกปรกอย่างที่คิด อาจมากกว่าที่คิดไว้ หรือน้อยกว่า 5555 อินเดียมีเสน่ห์จริงๆ

อรรคพล สาตุ้ม wanlaya เห็นด้วย อินเดียมีเสน่ห์อย่างที่ผมเคยเล่าให้วัลยาทราบครับ^^

Wanlaya Walayhan ไม่ต้องกลัวร้อนนะคะ ถ้าเลือกพื้นที่ถูกต้อง ถูกฤดู อย่างที่อินเดียใต้ คานาตากะ ไม่ร้อนเลยค่ะ อากาศเย็นสบายตลอดปี บางทีในทมิฬนาดู อุณหภูมิอยู่ราว 10-22 องศา ค่อยๆ สโคปพื้นที่ดูค่ะ

อรรคพล สาตุ้ม ขอบคุณที่แนะนำ ครับ^^

Wanlaya Walayhan อยากไปที่ไหนชวนด้วยค่ะ 5555555 หาคนเที่ยว

อรรคพล สาตุ้ม 555ได้ครับ ถ้ามีโอกาสไปที่นั่น ครับ

Wanlaya Walayhan เดี๋ยวพาสาวแขกไปด้วยค่ะ ไม่ต้องห่วง นี่พูดฮินดีไม่ได้ค่ะ

อรรคพล สาตุ้ม 555 ภาษาฮินดียากมาก เคยคิดเรียนที่มช.ระหว่างมีบังคับให้เลือกตอนเรียนป.โท ระหว่างจีน(เคยเรียนลืม) เลยเรียนพม่า เพราะตอนไปคุยกับอาจารย์สอนฮินดี แค่เริ่มนมัสเต ก็งงแล้ว555 ภาษาอังกฤษอินเดียสำเนียงก็ไม่ง่าย555

วิโรจน์ ดุลยโสภณ ลุยไปโลด

อรรคพล สาตุ้ม ขอบคุณ ที่พี่วิโรจน์ให้กำลังใจ ครับ

วันศุกร์ที่19 มิถุนายน
วันศุกร์นายกทหารออกทีวี อีกแล้ว โดยผมชวนอ่านหนังสือ เพราะผมเคยได้รับรางวัลยอดนักอ่าน* เวลา10ปีในปีนี้ นึกต่อยอดเรื่องเล่าต่อจากรวมเรื่องสั้น ที่แนะนำหนังสือเจ้าชื่อทองกวาวฯ ซึ่งเล่าเรื่องต่อยุค14ตุลา ที่มีการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และthe Farmers’ Federation of Thailand (FFT), and an alliance of farmers, students and workers, the so-called three links (sam prasan),**

ลักษณะสามประสาน(sam prasan/สามประสาน:ชาวนา นักศึกษา และกรรมกร) ในภาคกลาง และกรณีภาคเหนือสหพันธ์ชาวนาชาวไร่(ต่อมามีกลุ่มนกน. ฯลฯ) เป็นแค่สองประสาน คือ ชาวนากับนักศึกษา เพราะพื้นที่ยุคนั้นขาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมชม.-ลำพูน ที่มีพัฒนาการรัฐไทยได้มีนโยบายส่งเสริมการกระจายอุตสาหกรรมออกสู่ภูมิภาคตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2515-2519 )
โดยในปี พ.ศ.2528 ได้มีเปิดนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือขึ้นที่จังหวัดลำพูน โดยมีเป้าหมายเพื่อนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้ ครับ

เมื่อผมย้อนคิดถึงการศึกษาตัวละคร หรือบุคคลอื่นๆ ในกรณี 14-6 ตุลา การเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ใหญ่ และการเขียนประวัติศาสตร์โดยใช้เลนส์ชีวิตบุคคลทำให้เรามองและเข้าใจได้ …***
อย่างไรก็ดี ผมเขียนย่อๆสั้นๆ โดยปิดท้ายที่มาแรงบันดาลใจการเขียนของผม มาจากเล่าให้รุ่นพี่ฟัง กรณีหัวข้อTo Begin againตอนจบของหนังสือRevolution Interruptedฯของอ.ไทเรล ที่รุ่นพี่บอกผมเคยถูกสัมภาษณ์ เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือ ที่มีกล่าวถึงการตั้งกลุ่มศึกษา โดยคุณไปเขียนต่อจากนั้นด้วย ครับ

* ลูกช้างชวนอ่านผ่าน Book Fair ครั้งที่ 12
http://library.cmu.ac.th/cmubookfair/bookfair12/readwithbf02.html
**Book review: Revolution Interrupted: Farmers, Students, Law, and Violence in Northern Thailand….โดย Tyrell Haberkorn ได้follows ผลงานของE. P. Thompson และผมย่อๆการรีวิว
http://www.prachatai.com/english/node/3513
งานเปิดตัวหนังสือ Revolution Interrupted โดยไทเรล ฮาเบอร์คอร์น ที่ ANU
http://www.prachatai.com/journal/2011/12/38181
***หลัง 14 ตุลา: กนกรัตน์ เลิศชูสกุล – Tyrell Haberkorn – ประจักษ์ ก้องกีรติ ว่าด้วย “คนเดือนตุลา”
http://www.prachatai.com/journal/2013/10/49222

ราตรีสวัสดิ์ กับเพลง “Lost Stars” (Begin Again Soundtrack) (2015 Oscar Nominee) | Interscope ครับ

เสาร์ที่20 มิถุนายน
สภาพอากาศแปรปรวนเอาแน่เอานอนไม่ได้จะฝนตก หรือร้อนจัด ต้องดูแลสุขภาพกัน ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันอาทิตย์ที่21มิถุนายน
วันนี้ผมพบปะสนทนาผู้คน และคุยงานหนังสั้น นั่งฟังประชุมสหพันธ์คนงานข้ามชาติ จึงนำกล้องแคนนอน ไปด้วย ตอนนี้ได้เวลานอนแล้ว ครับ^^

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน
วันนี้มีคนสนทนาให้ดื่มแอลกอฮอล์แก้หวัด ผมนึกถึงข่าวนี้เลย ครับ
คอลัมน์: โลกน่ารู้: ดื่มเบียร์แก้หวัด
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/tpd/1550334
ที่แน่ๆ นอนฝันถึงที่เคยไปเวียงแหง พักผ่อนก่อน ครับ^^
พี่Julie ผมเอารูปเก่ามาเล่าใหม่ รูปวันที่ 7มิถุนา ครับ^^

วันอังคารที่23 มิถุนายน
ผมไปตัดผม ที่ร้านตัดผม ในวันนี้ที่มึนงงๆ กับอาการหวัด และช่างตัดผม แนะนำเชี่ยงชุน แก้หวัด นั่นแหละๆ ครับ เรื่องราวอารมณ์ดีประจำวันนี้ และผมคิดถึงที่หลายวันก่อนผมเดินเล่นออกกำลังกายเห็นแป้นบาสเกตบอล ไม่มีแรงวันนี้ ได้แต่เตรียมนอนหลับฝันดี ครับ^^
ตอบไมค์ โอเคเข้าใจเรื่องหนังรักหมดแก้ว ตอนนี้ผมนึกถึงเพลงความรักเหมือนฟองเบียร์ ครับ^^

วันพุธที่ 24 มิถุนายน
ผมอยากบรรเทาอาการป่วยออกกำลังกายกีฬา แค่แวะเดินเล่นนิดหน่อยที่ท่าแพ คิดเขียนเรื่อง24 มิถุนา กีฬา และรัฐธรรมนูญ โดยเล่าเรื่องอดีต แม้ก่อนหน้าที่โทรเลขของเหล่าทหารเสือจะมาถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ก็ทรงทราบล่วงหน้าแล้วว่ามีเหตุการณ์บางอย่างกำลังเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร พระองค์กำลังทรงกีฬากอล์ฟ…เมื่อทหารราบและทหารม้ามาถึงลานพระราชวังดุสิตหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม
เมื่อเวลาราว 6.00 น. ก็ได้มีกลุ่มประชาชนเนืองแน่นเฝ้าดูทหารที่มาชุมนุมนั้น ความสับสนเกิดขึ้นท่ามกลางผู้ที่มาชุมนุมนั้น หลายคนไม่เชื่อทั้งหมดว่ามีการลุกฮือของชาวจีนเกิดขึ้นจริง หรือว่าทหารมาชุมนุมที่จัตุรัสนี้เพื่อการฝึกซ้อมเท่านั้น พระยาพหลพลพยุหเสนาปีนขึ้นไปบนยอดรถหุ้มเกราะคันหนึ่งและอ่านประกาศคณะราษฎร*… ซึ่งสถาปนารัฐอันมีรัฐธรรมนูญขึ้นในสยาม**
*การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475(ข้อมูลวิกิพีเดียเหตุการณ์24 มิถุนา)ทำให้เกิดวันชาติในอดีตวันที่24 มิถุนา ทำให้เกิดรัฐธรรมนูญ และวันรัฐธรรมนูญต่อมาด้วย
**ภาพประกอบ: สตรีเล่นแบดมินตันในวันงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475
แหล่งที่มา: หอสมุดแห่งชาติ
http://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/1457
เหรียญกีฬามวย ที่ระลึกฉลองรัฐธรรมนูญ ที่เชียงใหม่จากหนังสือ100ปีเหรียญกีฬาไทย กรณีเหรียญกับรัฐธรรมนูญผมมีข้อมูลอีกต่างหาก ไว้มีโอกาสเขียนต่อไป ครับ
-กีฬา เป็นยา ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^

วันพฤหัสที่ 25 มิถุนายน
วันที่คิดผ่อนคลายจากเรื่องงาน ในวันที่ผมทอลซิลอักเสบเล็กน้อยกับหวัด ซึ่งบางครั้งผมมักหาเรื่องตลกมาคุยในวงสนทนาต่างๆ และผมกำลังเรียนรู้เรื่องThe Transformation of Everyday Life เป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตประจำวันของคนcreative วันหนึ่งระหว่างบทสนทนาของรุ่นพี่คนหนึ่ง แวะมาบอกหางดง มีรายการทีวี มีถ่ายทำคนขี่มอเตอร์ไซด์ไปถามแม่ค้าตามตลาด เหมือนด้นสดไม่มีบท แต่คงมีบท ฯลฯ เราน่าจะทำได้ หรือรุ่นพี่พูดเรื่องผมมีปัญหาระหว่างกำลังจะสร้างสรรค์(หรือระหว่างเส้นแบ่งบางๆ อัจฉริยะกับบ้า) ฮร่าๆ มุขขำๆ นั่นแหละ เรื่องตลกๆ หัวเราะเป็นยา*ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^
*ภาพประกอบจากหลายสถานที่สารภี และแม่เหี้ยะ-หางดง
ครบรอบร้อยปีของคำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล กับเพลงความรักเหมือนฟองเบียร์ G.N.

วันศุกร์ที่26 มิถุนายน
วันศุกร์นายกทหารมาบ่นออกทีวี ไม่ว่าปัญหายากจน เกษตรกร ดันไม่เสนอRoad Map กับรัฐธรรมนูญไทย-รัฐสวัสดิการ จากเรื่องสวัสดิการพื้นฐาน(Social Safety Net): รากฐานความเป็นธรรมทางรายได้ ซึ่งเคยมีหนังสือคณะทำงานการกระจายรายได้ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เคยทำไว้นานแล้ว จนบัดนี้ร่างรัฐธรรมนูญแม่น้ำห้าสาย ไม่เห็นทางจะยกระดับขั้นพัฒนาการไปสู่รัฐสวัสดิการด้วย
เมื่อประเด็นจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน คือ รัฐสวัสดิการเป็นระบบครบวงจรและถ้วนหน้า ดังนั้นจะมีองค์ประกอบสำคัญๆ ดังนี้

1. สวัสดิการในรูปแบบเงิน คือสวัสดิการที่ประชาชนสามารถเบิกจากรัฐในกรณี ลาป่วย, บำเหน็จบำนาญเกษียณ, สวัสดิการว่างงาน, สวัสดิการลาคลอด, สวัสดิการเลี้ยงดูบุตร, และสวัสดิการเพิ่มรายได้สำหรับคนที่มีรายได้ต่ำแต่มีงานทำ ฯลฯ
2. ระบบรักษาพยาบาลและยาฟรี ที่ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงสถานดูแลคนชรา และโรงพยาบาลโรคจิตด้วย ระบบการศึกษาฟรีจากอนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัยพร้อมทุนศึกษาแบบ “ให้เปล่า” เพื่อไม่ให้นักศึกษาเป็นภาระกับครอบครัว
3. ความมั่นคงและมาตรฐานในการมีที่อยู่อาศัย ที่สร้างโดยรัฐในราคาถูกแต่มีคุณภาพ ซึ่งจัดให้ประชาชนเช่า
4. มาตรการเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่นระบบการคมนาคมขนส่งมวลชนในราคาถูกที่รัฐอุดหนุน ซึ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเดินทาง การสนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมต่างๆ โดยรัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้และมีคุณภาพชีวิต และนอกจากนี้อาจมีสื่อมวลชนประเภทวิทยุหรือโทรทัศน์ ที่เป็นของรัฐซึ่งไม่มุ่งหากำไรอีกด้วย(ดูเพิ่มเติม)*
โดยอดีตเคยมีพื้นที่สาธารณะคุยกัน ในเรื่องรัฐธรรมนูญกับรัฐสวัสดิการ ที่มีเวทีรัฐธรรมนูญประชาชน – ข้อสรุปของเวทีประชาธิปไตยประชาชน – ว่าด้วยรัฐธรรมนูญกับรัฐสวัสดิการ กรณีการประชุมของเวทีประชาธิปไตยประชาชนเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550 ได้พิจารณาสาระของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในเรื่องรัฐสวัสดิการ: ผู้พิการ การประกันสังคม ฯลฯ** เป็นต้น
โดยผมสรุปข้อเสนอรัฐสวัสดิการ – รัฐธรรมนูญคู่ขนาน ซึ่งการสร้างพลังภาคประชาชน ผ่านพรรคและขบวนการเคลื่อนไหว โดยผลักดันการปฏิรูปสังคม เราต้องเสริมสร้างพลังของภาคประชาชน ซึ่งเป็นพลังเดียวที่สามารถขยายพื้นที่ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม ต้องมีการลดข้อจำกัดในการก่อตั้งสหภาพแรงงานในสถานที่ทำงาน เช่นกฎหมายที่ระบุว่า สหภาพแรงงานต้องจดทะเบียน กฎหมายที่ห้ามการตั้งสหภาพแรงงานในภาคเกษตร แวดวงข้าราชการ มหาวิทยาลัย และ ประชาชนในชนบท และกรุงเทพฯ ต้องมีสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกัน เพื่อรัฐธรรมนูญ รัฐสวัสดิการ สู่สังคมประชาธิปไตย ครับ
ปล.ไทยแลนด์กับเลิฟแลนด์ สำหรับผมคาดหวังเป็นแผนที่ดินแดนแห่งความรัก ด้วย***^^
*การปฏิรูปการเมืองไทยโดยภาคประชาชน
ข้อเสนอรัฐสวัสดิการ – รัฐธรรมนูญคู่ขนาน19 ธันวาคม 2549
http://v1.midnightuniv.org/midnight2544/0009999793.html
**รัฐธรรมนูญกับรัฐสวัสดิการ ผู้หญิง และเรื่องคนไร้สัญชาติ
http://v1.midnightuniv.org/midnight2544/0009999698.html
***ภาพประกอบผมกับpictorial map of love land
ราตรีสวัสดิ์ ครับ
http://socalgis.org/2013/02/14/a-pictorial-map-of-loveland/

พี่Rungpimpa ยินดีแลกเปลี่ยนนึกถึงคำว่าอุ้มคนรวย ที่คนไทยเคยบอกไว้กลับกันนี่อุ้มประชาชนคนจน ไม่ขี้เกียจ แต่ลดความเหลื่อมล้ำแตกต่างของประชาชน ซึ่งแนวคิด ที่สะท้อนความเป็นจริงกับประสบการณ์ของอดีตในต่างประเทศ เยอรมัน อื่นๆ กรณีกระแสการคุยกันของเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสิค-เศรษฐศาสตร์อย่างเคนส์ ก็มีการคุยกันเรื่องรัฐสวัสดิการ ปะทะวาทกรรมเสรีนิยมใหม่ อิทธิพลของฟริดริช ฟอน ฮาเย็ค (Friedrich von Hayek) ที่อังกฤษคนเขียนเรื่องThe constitutions of liberty
ค.ศ.1945 ในยุโรปสงครามยุติเมื่อเดือนพฤษภาคม อังกฤษในเวลานั้นเป็นรัฐบาลผสมแห่งชาติ เนื่องจากอยู่ในภาวะสงคราม พรรคการเมืองจึงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเพื่อสู้กับฝ่ายศัตรู
เมื่อชนะสงครามผ่านไปสักพัก พรรคแรงงานที่อยู่ในรัฐบาลก็ถอนตัวทันที ทำให้รัฐบาลล้ม ต้องเลือกตั้งใหม่ในเดือนกรกฎาคม ในการหาเสียงเลือกตั้ง พรรคแรงงานซึ่งเป็นฝ่ายค้านมาตลอด หันมาหาเสียงด้วยการชูนโยบายรัฐสวัสดิการว่ารัฐจะดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย
มีระบบบริการสุขภาพแห่งชาติและการจ้างงานเต็มที่ เรียกได้ว่าจะดำเนินนโยบายเศรษฐศาสตร์แบบเคนเซียน (Keynesian) กระตุ้นเศรษฐกิจโดยรัฐบาลขาดดุลงบประมาณ เก็บภาษีเพื่อรัฐสวัสดิการ…เคลแมนท์ แอตต์ลี (Clemant Atlee) เข้ามาผลักดันรัฐวิสาหกิจ สร้างสวัสดิการแม่และเด็กเงินชดเชยบำเหน็จบำนาญคนชรา การสาธารณสุขแห่งชาติ สวัสดิการการศึกษา โอนกิจการอุตสาหกรรมหนักเป็นของรัฐ ไม่ใช่แค่สาธารณูปโภค
แต่ยังรวมไปถึงอุตสาหกรรมเหล็ก ถ่านหิน โทรศัพท์ โทรคมนาคม ขนส่งมวลชน พลังงาน ฯลฯ ปรับอัตราภาษีแบบก้าวหน้าเพื่อจุนเจือรัฐสวัสดิการ การกำหนดค่าจ้างงานก็ให้รัฐบาล สหภาพแรงงาน และนายจ้างมาประชุมกันเพื่อต่อรองการขึ้นค่าจ้างประจำปี เพื่อรับประกันว่าจะไม่มีคนงานประท้วงเพิ่มโดยรัฐมีหน้าที่อยู่ตรงกลาง สหภาพแรงานของอังกฤษจึงเข้มแข็งมากในเวลานั้น และผ่านการต่อสู้มาจนมีประวัติยาวนานนับร้อยปีแล้ว จนรัฐบาลยอมรับการมีอยู่ของสหภาพ และเกิดเป็นพรรคแรงงาน
http://www.prachatai.com/journal/2013/05/46612
กรณีไทยๆ ยังมีปัญหาการเมือง กองทัพและทหาร ที่มีตั้งแต่เรื่องรัฐธรรมนูญและทหาร ภายใต้โครงสร้างซึ่งปรับตามอเมริกา โดยรูปแบบการบังคับบัญชาแบบเสนาธิการเหล่าทัพ ลดอำนาจกองทัพ ในเรื่องงบลับ และสร้างปฏิทินแห่งความหวังจากรัฐสวัสดิการ โดยลดงบประมาณของกองทัพ มาเพิ่มงบจัดทำรัฐสวัสดิการให้ประชาชน เพราะยุคสมัยของการไม่มีสงครามภายนอก และบทบาทของการควบคุมทหารโดยพลเรือน
http://www.prachatai.com/journal/2011/01/32710
Rungpimpa Santi ทุกสิ่งล้นตั้งอยู่บนสิ่งสมมุติ
อรรคพล สาตุ้ม ครับพี่ Rungpimpa ผมเข้าใจสัจธรรมพุทธฯ แง่สิ่งสมมติ ครับ

วันที่ 27 มิถุนายน
เมื่อวานผมแวะคุยงานปรับปรุงแก้ไขหนังสั้น ที่มูลนิธิHRDF หลังวัดป่าเป้า ที่อยู่ ถนนสนามกีฬา…ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^

วันที่ 28 มิถุนายน
วันนี้ผมไปร่วมงานอย่างหนึ่งมาเลยถ่ายรูปบรรยากาศ แถวหลังเลิกงาน จะสามารถออกไปหาธรรมชาติปั่นจักรยานได้ ราตรีสวัสดิ์ครับ
วันที่ 29 มิถุนายน
เดี๋ยวนี้คนในกลุ่มเกษตรกร ที่รู้จักกัน ชอบถามผมเมื่อไหร่จะมีเมีย หรือชอบพูดซ้ำอย่างนี้หาเมียไม่ได้แน่ๆ กับผม ขำขำ(ฮร่าๆอายุมากแก่ขึ้น) แต่ผมมีสาระนิดๆหน่อยๆหลายวันก่อนพบปะสนทนาหนึ่งในสองของคนรู้จักกับสหายชาติ(ในรูป) บอกว่าเกษตรกรพี่น้อง กระหายอยากเลือกตั้งกันมาก น่าเสียดายผลเลือกตั้งเบอร์10 ที่ผมมีรูปประกอบไม่ได้ *
ข่าว17 จว.เหนือได้ตัว 5 ผู้แทนเกษตรกรร่วมเป็น กก.กองทุนฟื้นฟูฯ แล้ว
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000073234
*ผมถ่ายภาพรูปหาเสียงและบรรยากาศเมืองเชียงใหม่ เล่นๆ
ราตรีสวัสดิ์กับเพลงThe mirror อีกรอบครับ

Bee Kasama ….อย่างนี้หาเมียไม่ได้แน่ๆ….
อรรคพล สาตุ้ม เหม่ ร่วมตอกย้ำๆฮร่าๆ
Michael Leahai รีบหาเมียสักคน ไม่รู้จะหาที่ไหน ไปหาตามขื่อ ตามยอดมะพร้าวก็ได้
อรรคพล สาตุ้ม นั่นมันลิงป่ะตามยอดมะพร้าว หรือตามขื่อนี่หนูป่ะฮร่าๆ
Tito Wasinthorn Sansing ภาพบรรยากาศเมืองเชียงใหม่ดูไม่ค่อยเข้ากับเนื้อหาที่เขียนในสเตตัสนะครับแหม่
อรรคพล สาตุ้ม เหม่ เนื้อหาในสเตตัสไม่ค่อยเข้าฮร่าๆ รอภาคสองเขียนต่อวันนี้ ครับ555
Tito Wasinthorn Sansing เขียนเรื่องชวนอ่านผสานกับภาพที่ดูสอดประสานสร้างอารมณ์หวานๆ รับรองไม่นานท่านได้เมียแน่ๆ ครับ *_*
อรรคพล สาตุ้ม 555ขอบคุณที่แนะนำให้กำลังใจไม่รู้ว่าจะได้เมียไหม?เขียนหวานๆ น่ะครับ
As Parnupong Chansaart หาเมียไม่ได้แน่ๆ หาเมียไม่ได้แน่ๆ หาเมียไม่ได้แน่ๆ หาเมียไม่ได้แน่ๆ หาเมียไม่ได้แน่ๆ หาเมียไม่ได้แน่ๆ หาเมียไม่ได้แน่ๆ หาเมียไม่ได้แน่ๆ
As Parnupong Chansaart อรรคพล สาตุ้ม อ.กลับมาเชียงใหม่เมื่อไหร่บอกด้วย … อยากไปเที่ยวลงพื้นที่ช่วยครับ
อรรคพล สาตุ้ม เหม่ เล่นคำซ้ำเติมเลย น่ะฮร่าๆ เอ่อ ผมกลับมาจะบอก แต่เขาหาเสียงจบแล้ว ครับ

วันที่ 30 มิถุนายน
ฉลองครม.สัญจรมาเชียงใหม่ ถ่ายรูปโพสต์เฟซฯเลย เป็นประโยค ที่มีพูดกัน สะท้อนเรื่องเล่าในวงเหล้า วันที่มีเกษตรกร คนงาน และการติดตามสถานการณ์ข่าวนศ.ถูกจับ (ถึงกลุ่มที่ชม.)*
ข้อสังเกต ต่างกันมากจากนายกฯนักการเมือง กับนายกฯทหาร ไม่มีสิทธิ์ได้ใกล้ชิดแน่ๆ 10กว่าปีผ่านไป และคนในวงไม่มีใครรับมุขอยากเล่นหนังสั้น ที่ผมเสนอเลียนแบบลุงนวมทอง ไพรวัลย์ โดยเพิ่มพล็อตเรื่องตามแบบที่ผมเสนอให้Romanticize เป็นส่วนประกอบคู่รักถูกกั้นนอกกรงขัง ด้วย
สรุป บทสนทนาเราในวงก็ชนแก้วๆ ครับ^^
*ความแตกต่างของอิสรภาพ กับข่าวเก่าเจ้าหน้าที่พยายามกันกลุ่มชาวบ้านเกษตรกรภาคเหนือ และม็อบต่างๆที่ฮือกันเข้ามา ให้ออกห่างรถพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ระหว่างมาประชุมครม.สัญจรที่จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.(47) นำโดย…นายรังสรรค์ แสนสองแคว
http://www.livingriversiam.org/3river-thai/kst/kstd-n12.htm

ราตรีสวัสดิ์อย่างหวานๆกับเพลง “Lost Stars” (Lyric Video) (2015 Best Song Oscar Nominee) | Insterscope

Titoเปิดประเด็นคำแปล ทำให้คิดถึงการแปลคำอันน่าสนใจอย่างเพลงLost Stars ผมเคยเห็นคนแปลว่าดาวอับแสง (เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาในเพลงที่ดาวจะต้องพยายามเปล่งแสงให้ได้ ไม่ว่าจะต้องพยายามกี่ครั้ง)แทนแปลว่าดาวหลงทาง โดยให้เหตุผลอธิบายทั้งความหมายของเพลง ปรัชญา สำนวนและผมคิดถึงบริบทอย่างน่าสนใจด้วย
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=karz&group=7&month=16-07-2014&gblog=16

กรณียกตัวอย่างดังกล่าวRomanticized(ทำให้เย้ายวนใจ) แปลง่ายๆ เป็นภาษาไทย หรือค้นคำเป็นดูรูปภาพอย่างหนังโรมิโอจูเลียตหรือหนังBegin againเพลงLost Stars ในบริบทหนึ่งลองค้นกูเกิ้ล Romanticized ในการตีความหมาย เชิงสังคมศาสตร์(หมายถึงการสร้างภาพที่สวยงามในอดีต) เป็นต้น

ส่วนคำว่าDrama นี่ฮิตมากในหลายเรื่องของกระแสสังคมอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ด้วย โดย dramatize คือ ทำให้เกินความเป็นจริง,แปลงละคร, ทำให้มีลักษณะคล้ายละคร, ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง. ซึ่งสรุปแล้วความหมายสองคำของdramatizeกับRomanticized ต่างความหมายกันตรงความจริง ในบริบทเรื่องจริง ครับ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

NSM :New Social Movement and OSM of nation.

NSM :New Social Movement and OSM of nation.

วันศุกร์ที่1พฤษภาคม
วันศุกร์ ผมไม่ได้ฟังนายกทหาร ในวันแรงงานแห่งชาติหรือเมย์เดย์ และผมทบทวนขบวนการเคลื่อนไหว กับหนังสือวิถีชีวิต วิธีสู้ ซึ่งอ.ผาสุก และคนอื่นๆ ที่มีการเขียนวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายซ้ายกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่(NSM) และอ.วรวิทย์ :คนงานหญิง สหภาพแรงงาน และเอ็นจีโอกับกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ ความปลอดภัย(2545)เป็นต้น

ต่อมาหนังสือ รื้อฟื้นการต่อสู้ จากซ้ายเก่าสู่ซ้ายใหม่ ปี2547 โดยอ.ใจ อึ้งภากรณ์ และคณะ กล่าวถึงปัญหาบางด้านของวิถีชีวิต วิธีสู้ โดยการวิจารณ์แนวการต่อสู้ที่ใช้ แฟกซ์ อินเตอร์เน็ท และอีเมล์ แทนการปลุกระดมมวลชนจริงๆ โดยกรณีหลายเรื่องยกตัวอย่างสี่ประเด็นท้าทายทฤษฎีและการปฏิบัติของNGO ที่มีการวิจารณ์เอ็นจีโอ กับสหภาพแรงงานฯ รวมทั้งวิจารณ์ต่างประเทศ เช่น Empire –เนกรี่-นาโอมิ ไคลน์-ซาปาติสต้า ฯลฯ เป็นการเล่าย่อๆ คล้ายกับเรื่องที่เคยเขียนการวิจารณ์อนาธิปไตย โพสต์โมเดริน์ และแนวทางที่สาม(รวมทั้งกลุ่มนศ.ภาคเหนือ ฯลฯ ในหนังสือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม)

อย่างไรก็ดี เรื่องเล่าบทเรียนทางวิชาการ ในแง่ทฤษฎีต่างจากปฏิบัติ ที่มีบริบท ข้อเท็จจริง ข้อจำกัด เช่น ผมเคยคิดทฤษฎีเอง กลายเป็นเพียงจินตกรรม(ฮร่า) แต่คำถาม คือ หลังพฤษภาคม จากค่าจ้างถึงปัญหาเชิงโครงสร้างการเมืองของทหารกับกรรมกรหายไป จะกลับมาสำคัญหรือไม่?

ปิดท้าย หนังสือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของอ.ใจ พร้อมลายเซ็นต์กลายเป็นหนังสือราคาพันกว่าบาทแพงขึ้นกว่าราคาเดิม ที่ผมเคยค้นเจอคนขายทางเน็ตฯ แต่ผมไม่มี ครับ^^

รุ่นพี่ บอกฝากขายหนังสืออ.ใจ แม้ไม่มีลายเซ็นต์ราคาไม่แพงสนใจติดต่อผ่านผมทางข้อความมาซื้อต่อได้ แถมหนึ่งแก้ว ครับ^^ราตรีสวัสดิ์ ฟังเพลงเล่นๆ :ใจความสำคัญ (Ost. รักหมดแก้ว Love On The Rocks)

Lamaiwadee ผมยังไม่ได้ดูหนังรักหมดแก้ว ดูMVฟังเพลง และดูมิวสิควิดิโอเพลงใจนักเลง เวอร์ชั่นนี้สะใจเห็นด้วย ครับ^^

วันเสาร์ที่2 พฤษภาคม
พวกผมแวะร้านอาหารเสน่ห์ชายน้ำ เลยถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน ครับ^^
ผมลองชิมแล้วผัดฉ่าปลาบึกของสเน่ห์ชายน้ำ (ดูเพิ่มเติม:ชวนชิมปลาบึกยักษ์จากเหนือเขื่อนภูมิพล…) มีโอกาสจะไปลองปลาบึกต้มยำ,ต้มโคล้ง,ลวกจิ้ม(ฮร่า)
http://www.sanaechainam.com/
ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม
ร้อนๆ ต้องทำใจให้เย็น นึกถึงอยากลองไปนอนเรือนไทย ปั้นลมประเภทที่เรียกว่า หางปลา
http://www.laksanathai.com/book2/p226.aspx
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือลักษณะไทยของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม)ความรู้เปรียบเป็นน้ำ-แม่น้ำ-สายน้ำ ประยุกต์เป็นเรือนไทย ไม่ให้น้ำท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ครับ
ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ร้านตัดผมแนะนำทรงผมฤดูร้อน และตัดผมง่ายกว่าตัดใจผูกพัน…คำคมไปนอนเปิดพัดลมตั้งโต๊ะสองตัว ถอดเสื้อนอนก่อน ครับ^^
Sawitree Smiley Moon จริงอย่างที่..อาจารย์ว่านะคะ ^^

อรรคพล สาตุ้ม จริงอย่างที่ว่าฮร่าๆ ครับ^^

Wathinee Khumsaeng อยากเห็นทรงใหม่

อรรคพล สาตุ้ม พี่Wathinee แหะๆ ทรงใหม่ผมสั้นรองทรง ครับ^^

Purebee Headland MC เหลา หัวไหม่ต้องฉลองนะ อ. บอย

อรรคพล สาตุ้ม หัวใหม่ฉลองเรียบร้อยแล้ว ครับ

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม
หลายวันก่อนเพื่อนนักเขียนโทรมาถามว่าผมทำอะไรอยู่ผมตอบว่ากำลังเล่นเฟซฯ แล้วเพื่อนพูดว่า คุณใช้คำว่าเล่นเหรอ คุณโพสต์สเตตัสวันละหนึ่งโพสต์ เนี่ยน่ะ ผมตอบใหม่ไปว่าผมใช้คำผิด ผมใช้เฟซฯไม่ได้เล่นเฟซฯ ฮร่าๆ
ผมอาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมผมใช้เฟซฯ ใช้เวลาค่ำๆใช้น้อยกับเฟซฯเหมือนเดิม เผื่อจะแวะไปหาที่ถ่ายภาพเล่นๆ เช่น วันก่อนบังเอิญเจอกองถ่ายหนังใหญ่ มีรถ มีนักแสดงตัวประกอบเยอะ จัดฉากถ่ายสงกรานต์ตรงประตูช้างเผือก ครับ^^
ราตรีสวัสดิ์

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม
ฉายหนังสั้นบ้านของผม งานโปรดักชั่นเล็กๆ ผ่านทางYoutube แท็กทีมงานและนักแสดง หลังจากถ่ายทำไปเป็นปีแล้ว โดยขอบคุณทุกคนถึงมิตรรักนักดูหนังยังติดตามต่อไป น่ะ ราตรีสวัสดิ์ ครับ ^^

ขอบคุณอารท์ ยินดีๆ หนังเรื่องนี้อารท์ๆ อาร์ตๆ(Art) ฮร่า^^

วันพฤหัสที่ 7 พฤษภาคม
ผมเห็นภาพข่าวประชาชนพื้นที่่ร่วมจัดงานครบรอบ 1 ปีแผ่นดินไหวเชียงราย และดูภาพแอบพลิเคชั่นปลาอานนท์* (สัญลักษณ์สื่อเรื่องปลาอานนท์พลิกตัวแผ่นดินไหว)แล้วนึกถึงหนังสือเรื่องน้ำ:บ่อเกิดวัฒนธรรมไทย** วิธีคิดและการอธิบายเหตุผลโยงเรื่องน้ำ เกี่ยวโดยทางอ้อม เช่น กรณีหอยสังข์และนารายณ์อวตาร แนวความคิดระบบภูมิจักรวาลอันมีเขาพระสุเมรุอยู่ศูนย์กลาง(ดูเพิ่มเติมลิงค์)

*ข่าวhttp://www.pptvthailand.com/news/11018
**น้ำ:บ่อเกิดวัฒนธรรมไทยในหนังสือลักษณะไทย
http://www.laksanathai.com/book2/p274.aspx
ปกหนังสือน้ำฯhttp://uauction4.uamulet.com/AuctionDetail.aspx?bid=78&qid=33555

ราตรีสวัสดิ์

Kingpechara
เรื่องปลาพลิกตัว เป็นคติความเชื่อคล้ายบ้านผมครับอาจารย์ ทุกครั้งที่แผ่นดินไหว ชาวบ้านจะพูดว่า ปล๋าโหลงพึ่นตั๋ว หมายถึงปลาใหญ่พลิกตัวครับ อาจารย์
Kingpechara แลกเปลี่ยนความรู้กันดี โครงเรื่องปลาๆ ถึงแผ่นดินเอเชียคล้ายกัน ทำให้ผมนึกถึงเรื่องสมัยโบราณ…น้ำท่วมโลกคราวหนึ่ง พระนารายณ์อวตารเป็นปลา มาจูงเรือพระมนูในเรือลำนี้มีสัตว์และพืชพันธุ์อย่างละ 7 ชนิด เป็นต้นแบบให้มนุษย์อยู่ได้ในโลกต่อมา ถึงวันนี้
http://www.thairath.co.th/content/155562

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม
วันศุกร์ นายกทหารพูดไรเหรอ? ไม่รู้ เปิดทีวีเจอวิษณุ แต่การเมืองซับซ้อนโยงใยหลายเรื่องหนึ่งสื่อทีวี มีพลัง :สื่อมวลชน ในแง่หนังสือผมคิดเพิ่มเติมเรื่องการต่อสู้ทางชนชั้นของหนังสือSIAM MAPPEDฯเป็นตัวอย่างหนึ่ง เห็นการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์เป้าหมายของการเมืองภาคประชาชนปี2535 ขบวนการเมืองของมวลชน กลายเป็นการต่อสู้ทางชนชั้น…หายไป
ต่อมาการทบทวนกลุ่มเคลื่อนไหวอ.ใจ 2547-2549จากหนังสือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในไทย ซึ่งเน้นม.เที่ยงคืน และการก่อตัวของหนังสือกลุ่มฟ้าเดียวกัน(อ.สมศักดิ์ เจียมฯ)

หลังจากรัฐประหาร 49 เริ่มมีกลุ่มใหม่ตั้งขึ้นมายกตัวอย่างพีทีวี(สื่อก่อนเป็นเสื้อแดงและสื่อมวลชนวอยซ์ทีวี-พีซทีวี58) กลุ่มพี่สมบัติ บุญฯ(สายเอ็นจีโอ ฯลฯ)ประกายไฟ ฯลฯ หลังปี2553 กลุ่มใหม่อย่างกลุ่มนิติราษฎร์(ที่มีบางคนบทบาทตั้งแต่รัฐประหาร49) Book :Republic(ที่เชียงใหม่หลังปี53) ฯลฯ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี กลุ่มต่างๆ นานา หรือปัจเจก(ในนามนักวิชาการ สามัญชน ฯลฯ) และยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี (1.ปัญหามวลชนของนักวิชาการ 2.รัฐธรรมนูญ-รัฐสวัสดิการฯลฯ) ผู้คนดีขึ้นกว่าปี49 อย่างน้อยโจทย์ประชามติ เป็นการท้าทายคล้ายปี50-ปี58 ปะทะRoad Mapของคสช.(หลายปัญหาย่อๆ ในทัศนะผม)

ดังนั้น SM(ขบวนการเคลื่อนไหวสังคมไทย)ของไทยๆ โยงใยความผูกพันกับความรักชาติ เหมือนกับบ้านอย่างแยกไม่ได้ง่าย(ผมคิดเองสรุปจากคำศัพท์attachment ดูนอกเหนือคำศัพท์Engฯ-ผูกพัน ดูเพิ่มเติมภาพประกอบในหนังสือICหรือชุมชนจินตกรรมฯเชื่อมโยงSIAM MAPPEDDฯ ที่มีแผนที่ไตรภูมิจักรวาล)*

สรุปผมเล่าย่อๆ ความทรงจำของผม มองแง่ดีของSM ครับ^^
*ภาพประกอบปี2554 ผมถ่ายรูปกับอ.เบน แอนเดอร์สัน ผู้เขียนหนังสือICหรือชุมชนจินตกรรม :บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม

วันนี้ผมเจอกับกลุ่ม-ติดต่อธุระกัน กลับมาราตรีสวัสดิ์กับเพลง Progress (The Dream Before)

พี่ juilies ใช่ เรื่องปกติ ที่ลืมผมกลับมาทบทวนหนังสือชุมชนจินตกรรมฯอย่างบทAngel of history ที่มีเรื่องอังกฤษเข้ากับข่าวเลือกตั้งอังกฤษ และดูรูปภาพนี้ มีบริบทรายละเอียดบางอย่างที่ผมลืมไปแล้ว กลับมามีความทรงจำด้วย ครับ^^
Julie Navarat เมื่อวานพี่ดูช่องบีบีซี ที่อังกฤษดราม่าน่าดู พี่ว่าถ้าพี่เป็นคนอังกฤษพี่ก็จะเลือกพรรคconservativeนะ เพราะว่ามันเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันกว่า อีกอย่างพี่บอกว่าคนรวย คนชั้นกลาง คิดต่างจากคนชั้นแรงงานอยู่แล้ว ความจริงแล้วผลการเลือกตั้ง คิดเองเลยว่ามาจากความเป็นอังกฤษนั่นแหละ:) เรื่องgossip วิพากษ์ วิจารณ์น่ะแน่นอน เป็นตัวตนของค้าเลยแต่ที่ชอบคือถึงที่สุดแล้วความเป็นผู้ดี มีมารยาท เคารพในกติกาและมาตรฐานคือ ความเป็นส่วนใหญ่ของวัฒนธรรมอังกฤษ:)แลกเปลี่ยนกันดูจ้ะ

อรรคพล สาตุ้ม พี่ดูผลเลือกตั้งอังกฤษด้วย ติดตามมากกว่าผมแน่ๆ ผมดูข่าวเมื่อวานนิดหน่อย ครับ

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม
จากรูปภาพที่ผมเคยถ่ายไว้เล่นๆ และผมอยากประยุกต์ไอเดียทางธุรกิจว่าการลงทุนมีความเสี่ยง แต่การไม่ลงทุนมีความเสี่ยงมากกว่าด้วย โดยแง่คิดนี้ เกิดจากพูดคุยกัน ในกลุ่มถามผมว่าลงทุนหุ้นไปได้เท่าไหร่* แล้วผมตอบว่าปันผลประจำปีนี้ได้300 บาท ครับ^^
*เหม่ เรื่องเล่าขำขำ การวางแผนการเงินอย่างฉลาด จะรวย โดยผมจะไปฝันเลขหวยนอนก่อน หละครับ
พี่ป.เข็กฯ พี่อวยพรวันคล้ายวันเกิดของผม ย้อนหลัง อ่า ผมเดาเข้าใจแบบนั้น ขอบคุณ ครับ^^

วันอาทิตย์ที่10 พฤษภาคม
ข่าวคนพิจิตร มีคนนำพระเครื่องมาขายราคาไม่กี่ร้อย ต่อมาคนเช่าต่อนำมาขายได้เป็นล้านบาท ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งพระเครื่องหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม ที่มีเรื่องเล่าการปลอมพระโดยจ้างให้สามล้อถีบห้อยพระ ให้เกิดคราบสนิมธรรมชาติ
ส่วนผมอยากลองไปหาสมบัติเล่นๆ ตามข่าวนักแสวงโชคแห่หาสมบัติใต้ท้องน้ำหลังน้ำยมแห้งขอด*
*http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000079920

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม
วันปรีดี ผู้เขียนนิยายพระเจ้าช้างเผือก เป็นงานเขียนเชิงนวนิยายเล่มแรกและเล่มเดียวของนายปรีดี พนมยงค์ และเป็นนวนิยายไทยเล่มแรกที่เขียนต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ หนังพระเจ้าช้างเผือกอำนวยการสร้างและเขียนบทโดย ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งผมในฐานะเคยเขียนบทความเรื่องพระเจ้าช้างเผือก*
ร่่วมรำลึกด้วย ครับ
*http://www.prachatai.com/journal/2007/12/15265
**ภาพประกอบจากเว็บปรีดีฯ
ราตรีสวัสดิ์ ครับ

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม
เมื่อวานกับวันนี้ผมนั่งคุยกับผู้จัดการโครงการเดอะซัน นิว เซ็นเตอร์ ลำพูน สวนสนุกและสวนน้ำที่ตั้งอยู่หลังนิคมอุตสาหกรรม
พี่เค้าอยากให้นักศึกษาไปเที่ยว จึงมีบัตรฟรีแจกทิฟฟี่ เห็นบ้านอยู่ลำพูน ไปแจกนศ.ต่อชวนฟ้าใส ก็ได้ ในฐานะร่วมงานหนังสั้นอ่ะ ครับ
http://www.iurban.in.th/review/the-sun-new-center/
ติดต่อเพิ่มเติมคุณวีนัส เบอร์โทร 0882586939 ครับ^^

วันพุธที่ 13-14 พฤษภาคม
หยุด

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม
วันศุกร์รายการทีวีนายกทหารอีกแล้ว ทำให้ผมคิดถึงเรื่องฟ้าเดียวกันจัดสัมมาระดมความคิดเห็นนักวิชาการจำนวนมาก ที่เชียงใหม่ และอ.เบน*พูดว่าเราต้องวิเคราะห์วิกฤตการณ์นี้ วิกฤตการณ์โน้น เราต้องวิเคราะห์วิกฤตการณ์และหาทางออก
ฉะนั้น ทางออก ที่เรามองหาก็ดูเหมือนจะเป็นทางออกในระยะสั้น ว่าเราต้องทำอะไรปีนี้หรือปีหน้า แต่ถ้าเราลองทำตรงกันข้ามและถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรในอีกสิบปีข้างหน้าและมองย้อนกลับมา เพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะใช้เวลาประมาณ 10ปี(ในการเปลี่ยนแปลง)…
เมื่อผมอ่านประโยคนี้เสร็จ..จะ10ปีเหมือนเดิม หรือ แย่กว่าเดิมถดถอย ฯลฯ!?! ส่วนประเด็นอ.เกษียร รำลึกพฤษภา 35 ถึงการเมืองภาคประชาชน-มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน(อ.นิธิ)ด้วย …
ทว่าเครือข่ายความสัมพันธ์ทางภววิสัยได้พ่วงพาเข้ามาอยู่ใน…network ด้วย…. ดังนั้น พันธมิตรดังกล่าวไม่ได้เพิ่งมาก่อตัวเมื่อจัดตั้ง ‘พธมฯ’…หากมีการปูพื้นมานานกว่าที่จะเดินมาถึงจุดนี้ และเมื่อมาย้อนคิดดู พูดตรงๆถ้าสิบปีที่ผ่านมา ผมไม่ไปร่วมกลุ่มนี้แล้ว จะให้ไปร่วมกลุ่มไหน?(บริบท2ไม่เอาทักษิณ/พธมฯ)
สรุปแล้ว ผมเล่าย่อๆจะ10ปีผ่านไป(49-57-58) ซึ่งประเด็นอื่นๆที่คุยกันมีมากทั้งของอ.ธงชัย กับอ.ผาสุก ในเรื่องขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม(อ้างถึงหนังสือวิถีชีวิตวิธีสู้ฯ) ที่มีคำพูดถึงOrganize กับGlobalized(โลกาภิวัตน์) และSocial movement** เป็นต้น
โดยผมจับประเด็นSM(การเคลื่อนไหวสังคมไทยๆปฎิรูปการเมืองและมวลชนหลังปี53นปช.พธม.กกปส.กับชาติ) เปลี่ยนแปลงบ้าง และผมคิดใหม่ทบทวนพร้อมข้อเสนอมาต่อเนื่องเรื่องSM/กลุ่มแล้วหาทางออกในระยะเวลาRoad Mapสั้น(เร็ว)-ยาว(ช้า) ครับ

*ภาพหนังสือเนื้อหาIC บริบทปี1979ทั้งเรื่องAngel/Map/Global ฯลฯ และภาพถ่ายผมกับอ.เบน ผู้เขียนIC หรือชุมชนจินตกรรมฯ^^
**ฟ้าเดียวกัน ฉบับ “โครงการเปลี่ยนประเทศไทย” ดู4 ก.พ. 48 ไทยรักไทย จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์(การจัดงานดูเพิ่มเติมวารสารฟ้าเดียวกันและข้อถกเถียงหาทบทวนบทเรียนอดีต ปัจจุบันแก้ไขอนาคต)http://somsakcouppostings.blogspot.com/
[ ดูnote อ.สมศักดิ์ เจียมฯ -อ.ธงชัย -อ.ใจ กับพรรคแนวร่วมภาคประชาชน ฯลฯ บริบทในช่วงเวลาก่อนและหลังรัฐประหาร 49]…)
http://www.sameskybooks.net/journal-store/04-3/
ภาพประกอบผมตัดต่อรวบรวมข้อมูล และถ้อยความอ.สมศักดิ์ ยุคนั้นที่น่าสนใจข้อมูลจากเว็บค้นคำว่าเครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร
สัมภาษณ์พิเศษ : เครือข่าย 19 กันยาฯ กับงานรณรงค์ครั้งใหญ่สุดในชีวิต ‘โหวตไม่รับรัฐธรรมนูญ’

ราตรีสวัสดิ์ ส่งท้ายพร้อมเพลงThe Dream Before(Progress) …She said, What is history? And he said, History is an angel Being blown Backwards Into the future
He said: History is a pile of debris And the angel wants to go back and fix things To repair the things that have been brokenครับ^^

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม
หลายวันก่อน ราตรียาวนาน กับผมธุระหลายเรื่องคุยกับผู้คน เดินทาง3สถานที่ สุดท้ายแวะร้านสุดสะแนน เพื่อคุยงานได้รับหนังสือเรื่องมหรสพตีนดอยจากพี่ฮวก เจ้าของร้านฯ อ่านเพลินในร้าน กลับมาที่พักตื่นมาผมจับมาอ่านอีกรอบ และถ่ายรูปเล่นแนวอาร์ท ไว้มีโอกาสทำหนังสั้นจากเรื่องสั้นเมากว่าหนังรักหมดแก้วแล้ว ครับ(ฮร่า)^^
*ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.se-ed.com/product/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2.aspx?no=9786163484895
ส่งท้ายก่อนนอน แก่บี.บี.คิง ซึ่งผมเคยมีเทปอัลบั้ม Deuces Wild เก็บไว้อาลัย ด้วย ครับ
B.B. King – Night Life เพลงในอัลบั้มดังกล่าว ครับ^^

วันที่ 17 พค
เมื่อผมได้ข่าวว่าเทศบาล ที่เชียงใหม่ ให้บริการรถจักรยานปั่นฟรี หนึ่งชั่วโมง จึงแวะไปที่ท่าแพ เห็นจักรยานอ่านรายละเอียดต้องใช้การ์ดเปิดเอาจักรยานได้ คนเดินผ่านไปมา ทั้งฝรั่งคนไทยมาคุยดูจักรยาน และวันอาทิตย์ถนนคนเดิน เห็นทหารสองคน กำลังดูว่างๆ จากตรงกองอำนวยการ เขายืนดูคนเล่นกีตาร์
โดยผมเดินเข้าไปถามเรื่องจักรยาน เค้าอธิบายเหมือนกับที่ผมอ่าน แต่ผมถามว่าแล้วการ์ดอยู่ไหน เขาบอกว่าไม่รู้ ผมเลยถอย เดี๋ยวหาว่าผมก่อกวน จับผมอีก
ขณะที่คนมาส่งข้าว พวกป้าๆ กำลังชูสองนิ้วถ่ายรูปกับทหาร(ฮร่า)
ผมเลยออกมายืมจักรยานคนแถวชุมชนนอกเมือง แทน อย่ามีนายกคนนอกเป็นทหาร แด่รำลึก17พฤษภา 35ครับ^^
*ภาพประกอบขี่รถถีบแอ่วชุมชน ครับ
ส่งท้าย ขอให้หลวงพ่อคูณช่วยคุ้มๆ ผมเคยเขียนเฟซฯเรื่องเคยไปวัดเจอหลวงพ่อคูณ(นานแล้วปีที่ชวลิต กับพรรคความหวังใหม่มากันด้วย แต่ผมไม่เกี่ยว) ขอไว้อาลัยแด่หลวงพ่อคูณ ด้วยเพลงหลวงพ่อคูณ ครับ ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 18 พค.
ผมไปเดินห้างฯ ไม่รู้มีงานเรื่องPray for Nepal เห็นคนใส่เสื้อกับจัดกิจกรรม ตรงโรงหนัง ต่อมาผมได้เสื้อเลยถ่ายรูปกับเสื้อ(ตัวใหม่) รูปการ์ตูนซุปเปอร์แมน* ฮีโร่ของวัฒนธรรมป็อบยังไม่หายไป ตอนที่เห็นเสื้อการ์ตูนไอ้มดแดงก่อน อยากใส่นึกถึงหนังหนุมานกับไอ้มดแดง หรือหาไม่เจอรูปก็อดซิลล่า นึกถึงหุ่นการ์ตูนก็อตซิลล่า (ฮร่าๆ ราคาทองคำแท้49ล้าน) แต่ไปๆมาๆ ดูแล้วเสื้อซุปเปอร์แมนดูดี และคนขายเชียร์มีโลโก้เห็นชัดเข้ารูปด้วย
ทั้งนี้ ผมเคยเห็นมีนักเขียนการ์ตูนเคยเขียนล้อไทยแลนด์กรณีชาติพันธุ์Karenอย่างย้อนแย้งผลักส่งคืนหญิงKaren(กะเหรี่ยง) แต่ไม่ส่งคืนหมีแพนด้าไว้
อย่างไรก็ดี นัยยะประเด็นของวัฒนธรรมประชานิยม หรือpopular cultureกับชาติ ก็มีคนเขียนไว้ ไม่รู้เพียงข้อสังเกตต่อ โรฮีนจา(ฮิงญา)ในฐานะรัฐชาติไทย พม่า อาเซียนและโลก ในยุคโลกาภิวัตน์ ครับผม แค่เล่าเรื่องซื้อเสื้อกับการ์ตูน**

*ซุปเปอร์แมนดูCultural Studies: An Anthology
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1405145765.html
**แรงบันดาลใจกรณีคนโทรมาคุยเรื่องโรฮิงญา แถมข้อมูลการ์ตูน ครับ
http://www.prachatai3.info/english/node/978

วันที่ 19 พค
ผมนึกถึงวันเวลามาทบทวนความทรงจำ หลังล้มรัฐบาลชาติชาย พรรคชาติไทย โดยรสช.กับบริบทเงื่อนไขของการเกิดระบอบทักษิณ ที่มีการพูดว่าเกิดจากพรรคประชาธิปัตย์ พัฒนาระบบเลือกตั้ง สร้างภาพลักษณ์ต่อต้านเผด็จการทหาร ซึ่งมุกว่าพรรคเลวน้อยกว่าพรรคอื่น โดยยกตัวอย่างชวน เป็นนายก2สมัยไม่มีนโยบายชัดเจน ไม่ปฏิรูปการเมืองและยังปฏิเสธการเมืองภาคประชาชน ฯลฯ*
ต่อมาพรรคไทยรักไทยขึ้นมาการเมืองภาคประชาชนปี 2548 มีปัญหายุคคสช.สืบถึง ‘มาร์ค’ฉะระบอบ’ทักษิณ’ต้นเหตุขัดแย้ง**
เมื่อประชาธิปไตยตัวแทน ไม่สำเร็จลงมาเป็นการเมืองบนท้องถนนอย่างกปปส. แปลกแยกจากเดิม โดยผมทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับบางด้านภาคประชาชน คิดในแง่ต่อยอด ทบทวนก่อนลืม ถึงเวลากลับมาอ่านใหม่ หนังสือการเมืองภาคประชาชนฯ (2548) ครบ10ปี มีเรื่องกลุ่มต่อต้านระเบิดแก่งแม่น้ำโขง-กลุ่มนกน.ฯลฯ*** และหนังสือเก่ากว่านั้น คือ ปรีดี เขียนเราจะต่อต้านเผด็จการได้อย่างไร?(อ้างซุนวู:รู้จักเขา และรู้จักเรา…)
สรุป ผมทบทวนไม่ลืมเรื่องเก่าเล่าใหม่ ทำให้คิดใหม่ เหมือนกับอยากอ่านหนังสือ หรืออ่านบทกวีเพื่อค้นหาวันเวลาในความทรงจำที่หายไป**** ครับ

*ผมย่อมาจากระบอบทักษิณวิพากษ์ปริทรรศน์ (1)ม.ค.47..ฟ้าเดียวกัน ได้จัดสัมมนาระดมความคิด..ปัญญาชน.. (ใจความทั้งหมดของสัมมนา..ฟดก.)http://w3.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9470000002096&TabID=1&
ดูเพิ่มเติม “วัฒนธรรมการเมืองไทยในยุคทักษิณนิยม”
http://www.sameskybooks.net/journal-store/02-1/
ประเด็นเรื่องพรรคการเมือง กรณีหนังสือจิตสำนึกและอุดมการณ์ของขบวนการประชาธิปไตยร่วมสมัย(องค์กรพัฒนาเอกชน ; เอ็นจีโอ กับสหภาพแรงงาน2539)
http://www.mhtech.dmh.go.th/library/dublin.php?ID=2817#.VVs2PLmqqko
**’มาร์ค’ฉะระบอบ’ทักษิณ’ต้นเหตุขัดแย้ง
http://www.dailynews.co.th/politics/321768
กปปส.พร้อมคืนรัง ปชป.เข้าสู่ระบบเลือกตั้ง | เดลินิวส์„กปปส.ยังจะจับตาดูการปฏิรูปของ คสช.ต่อไป และหากในอนาคตพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาล และทำไม่ดี เราก็พร้อมจะออกมาเคลื่อนไหวอีก(ไม่เห็นด้วยประชามติฯลฯ) “อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/politics/320275
หรือข่าวพระสุเทพ จะเป็นเอ็นจีโอ-ข่าวมติ คสช.-ครม. ให้ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ฯลฯ
***หนังสือการเมืองภาคประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยไทย และภาพประกอบcapture ปี53 นักวิชาการเครือข่ายยังไม่กว้าง กับรายชื่อกลุ่มแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ(นกน.) กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ ฯลฯ มีชื่อผมพูด แต่ผมแจกเอกสารไม่ใช่ผมพูดหรือเขียนด้วยครับ^^
****ภาพผมอ่านบทกวี ปี53 กลับมาทำภาพใหม่แด่19 พ.ค.53
ราตรีสวัสดิ์กับ เพลง The Dream Before(Progress)History is angel ผมชอบหนังTerminator เวอร์ชั่นนี้ แม้ไม่เคยดู เพราะเพลงนี้และผมเคยเขียนเรื่องสั้นแก่นปัญหาปี53ย้อนอดีตคล้ายเรื่องTerminator อยากทำเป็นหนังสั้นดูด้วย ครับ

วันที่ 20 พค
หลวงพี่ยิ้ม และคุยกับผม คนไทยหรือเปล่า ? ผมยิ้มตอบคนไทย เพราะคนจีนเยอะเนอะ บทสนทนาสั้นๆ ทักทายอารมณ์ดีเดินผ่านทาง เพราะ สามสี่วัน ที่ผ่านมานี้ผมแวะวัดหลายวัด ไหว้พระ เช่น วัดเชียงมั่น
เมื่อผมคิดถึงอดีตความทรงจำและหลงลืม เหมือนกับบางคนตีความเพลง Auld Lang Syne แต่งเพื่อระบายความรู้สึกหวนหาอดีต คิดถึงเพื่อนเก่า คนรักเก่า วันเวลาเก่าๆ ทำให้ผมชอบฟังเพลงนี้ขึ้นมาด้วย น่ะครับ
*ภาพประกอบผมใช้กล้องมือถือถ่ายรูปเจดีย์วัดช้างเผือก ในอดีต และภาพจากสตรีทวิว เส้นทางเชียงใหม่กับตึกสัญลักษณ์รูปแผนที่ไทย

ราตรีสวัสดิ์กับ เพลงAuld Lang Syne เวอรชั่นMairi Campbell เพลงสกอต และเพลงสามัคคีชุมนุมได้ทำนองจากเพลงนี้ เข้าใจกันว่าเพลงดอกประดู่ เพลงสัญลักษณ์กองทัพเรือ ดัดแปลงทำนองด้วย ที่มาของเพลงดอกประดู่โยงเรื่องแม่น้ำโขง และเพลง Auld Lang Syne แต่งโดยกวี นักคิด นักประพันธ์เพลง“โรเบิร์ต เบิร์นส์”ถูกขนานนามให้ว่าเป็น “ลูกชายแห่งสกอตแลนด์”กวีแห่งชาติสกอต ครับ

วันที่ 21 พค
ผมคว้ากล้องมือถือถ่ายภาพธรรมชาติเล่นๆ หลังพักปั่นจักรยาน ว่ากันว่าภาพขาวกับดำ (Black&White) ถูกมองว่าสมจริง และบิดเบือนน้อยกว่าภาพสี (Color Photography) ทั้งๆที่ตามนุษย์ก็มองเป็นสีมาตั้งนานแล้ว…ที่เขากลับมองว่าภาพขาวดำ มันคือศาสตร์และศิลปะของการถ่ายรูป
http://www.dooddot.com/list-beautiful-black-and-white-photo-and-photographer-in-the-world/
ราตรีสวัสดิ์ ครับ^^

วันที่22 พค.58
วันศุกร์ นายกทหารออกทีวี รำลึกครบรอบ1ปีชวนหลับมาก และผมอ่านข่าวเจอบิ๊กตู่ พูด..ที่ผ่านมา 1 ปี เป็นเพียงหนังตัวอย่าง มีทั้งดาวดีและดาวร้าย แต่ดาวร้ายอาจจะเยอะ เดี๋ยววันหน้าก็ต้องเสียเวลาคัดดาวดีอีก เสียเวลาคัดดารามาอีก แต่ต่อไปใครมาจะทำหนังแล้วแต่ท่าน เอาอะไรก็ว่ามา รัฐธรรมนูญเขียนไว้ อยากบอกว่าผมไม่ได้อยากอยู่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ อยากไป..
เมื่อไหร่จะไปได้ก็ดี ในไทยแลนด์ ทุ่มงบประมาณจากภาษีประชาชน ในอดีตการรณรงค์การเมืองไทยไม่นอนหลับทับสิทธิ์(วาทกรรมนี้หายไปไหน) แล้วเราไม่เสียดายก็กลับไปนอนหลับทับสิทธิ์ ในยุคโลกาภิวัตน์ ความหมายเกี่ยวกับโลกถูกย่นย่อเวลาและพื้นที่จากแนวคิดเดวิด ฮาวีย์ พวกต่างประเทศสงสัยเราว่าเวลาของเราหมุนกลับไปที่เดิม
แม้ผมชื่อบอย แต่ไม่ได้บอยคอตเลือกตั้ง 57** นี่เป็นสิทธิเสรีภาพ ที่แสดงออกอย่างสันติ ครับ

*”บิ๊กตู่”ไม่ภูมิใจนั่งเก้าอี้นายกฯ ชี้ 1 ปี คสช.แค่หนังตัวอย่าง | เดลินิวส์
**ครบรอบหนึ่งปีเลือกตั้ง 57 :ความจริง โดยปล่อยคลิปYoutube ที่พวกผมถ่ายทำบันทึกเหตุการณ์จากเชียงใหม่ ลำพูนถึงกรุงเทพฯ Shut down-รัฐประหาร รากความขัดแย้งครบรอบ10ปี
ราตรีสวัสดิ์ ^^

วันที่ 23-24 พค 58
หยุด

วันที่25 พค 58
On the road เดินทางบ่อยหลายวันมานี้ นอนก่อน ครับ

วันที่26พค 58
ณ ห้องน้ำ ส่องกระจกเซลฟี่ตัวเองชีวิต หมอชิตท่ารถกรุงเทพ-พิจิตร คิดหลับแล้ว ครับ^^

วันพุธที่27 พค 58
ผมถ่ายภาพตลาดวังกรดตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ไม่ไกลจากตัวเมืองพิจิตร เดิมชื่อ “บ้านวังกลม” และได้เปลี่ยนเป็น “วังกรด”…….ศาลเจ้าพ่อวังกรม …. อ่านต่อได้ที่ : http://www.chillpainai.com/scoop/898
สาธุ ฝันหวยเลขงวดหน้า เพราะผมเพิ่งถูกหวยงวดที่แล้วได้มานิดเดียว ไปทำธุระกรุงเทพฯ มาราตรีสวัสดิ์ ครับ^^

วันพฤหัสที่28 พค58
ผมนัดพบผู้ที่แนะนำให้ไปนอนโฮลเทล* พบรูมเมทคนไทยกับคนจีนประสบการณ์ใหม่ ในรอบหนึ่งปีเข้ากทม. อ่ะน่ะ รักษาสุขภาพ ราตรีสวัสดิ์ ครับ
นอนดึกเกินไป
อาจทำให้ปวดศีรษะ วิงเวียน และนาฬิกาชีวิตบิดเบือนไป
วิธีแก้ : พยายามเข้านอนให้ได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ ถ้าสูบบุหรี่ก็พยายามเพลาๆ ลง รวมถึงลดการดูทีวี ลดการกินอาหารหนัก และหรี่ไฟหรือทำให้ห้องนอนมืดพอนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มและเป็นสุข
*โฮสเทลhttp://www.yimhuaikhwang.com/#/portfolio/4-cube/

29 พค 58
วันศุกร์รายการทีวี ดูประยุทธ์พูดแว่บๆ ก่อนเวลาสองทุ่มครึ่ง เมื่อวานบิ๊กตู่พูดออกสื่อ…เมื่อวันก่อนผมได้ดูหนังเกี่ยวกับประธานาธิบดีลินคอล์นที่ต่อสู้เพื่อการเลิกทาส ผมจำคำพูดที่ว่าความเท่าเทียมไม่มีจริงในโลก แต่เราสามารถสร้างความเท่าเทียมได้ โดยการเขียนกฏหมาย ซึ่งเรากำลังทำอยู่ และอีกคำคือคำพูดที่ว่า การประท้วงของประชาชนไม่ใช่ความผิด*…
ดังนั้น ผมนึกถึงเพื่อนบังเอิญเจอกันโดยไม่ได้นัดหมาย เขายิ้มเดินมาบ่นรายได้โชว์เงิน สลับกับพูดคุยกันหลายเรื่องราวต่อกัน แต่ผมนัดเจออีกคนไว้ ไม่ได้ไปกินข้าวด้วย ก่อนจากกันผมจำได้เพื่อนโทรไปคุยกับรุ่นพี่อีกคน “พี่ๆ xมาจากเชียงใหม่” ผมคิดในใจเรื่องเพื่อนจำชื่อผมผิดปล่อยผ่าน เหมือนกับบางคนที่ผมเคยเจอจำชื่อผมผิดเป็นคนเดียวกับx (ฮร่า)
อย่างไรก็ดี ผมกว่าจะถึงกรุงเทพฯติดต่อผู้คนต่างๆนานา ตอนเย็นย่ำค่ำของวันที่23 พค 58 ต่อมาผมคิดได้ว่าน่าถ่ายรูปคู่เซลฟี่ กับเพื่อนกึ๋ยแท็กซี่แห่งกลุ่มพลเมืองโต้กลับกำลังออกข่าวโดนคดีประท้วง เพราะผมนัดอีกคนอยากแยกไปกินอาหารจีน แล้วตื่นมารุ่งเช้าบังเอิญ เห็นวสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปินที่สัมภาษณ์ว่าจะทำคลิปเขาตอนถ่ายเหตุการณ์ เลือกตั้งปี57 ที่หอศิลป์ และถ่ายบรรยากาศสต็อกไว้อาจทำหนังสั้น โดยเขาเดินผ่านแถวที่ผมไปธุระงาน ทำให้ผมคิดเรื่องชะตากรรมมีดีมีผ่านพบกัน ครับ^^

* “ประยุทธ์” ยันคสช.ไม่รังแกใคร | เดลินิวส์ http://www.dailynews.co.th/politics/324345http://www.dailynews.co.th/politics/324345
ราตรีสวัสดิ์กับ Five for Fighting
เพลง Superman – It’s Not Easy – 2013

30 พค.58
ผมถ่ายภาพระหว่างการเดินทาง เป็นการบันทึกไว้ และผมมาคิดถึงความหมายของคำว่า “เต๋า” ซึ่งเป็นเอกภาพของสรรพสิ่งทั้งมวลนี้มีความหมายว่า “หนทาง หรือวิธี” ซึ่งเป็นหนทางที่ไร้ทาง นั่นคือ เราไม่สามารถเห็นหนทางนี้ด้วยการเห็น ไปไม่ได้ด้วยการเดินแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง เป็นหนทางที่มีจุดหมายแฝงอยู่ในตัวเอง เป็นบ่อเกิดและเป็นจุดหมายสุดท้ายของเอกภพ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดหรือเหตุผล นอกจากการเปรียบเทียบ แต่การเปรียบเทียบก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ถึงเต๋าตัวจริง(ข้อมูลเน็ต)….สำหรับผมเต๋า คือ วิถีทาง ครับ^^

ราตรีสวัสดิ์กับเพลงLaurie Anderson – O Superman(เพลงที่ได้อิทธิพลของเต๋าด้วย)

31 พค
ภาพถ่าย+งานเขียนเรื่องสั้นกับงานศิลปะAbstarct-Expressionist-conceptual ออกแนวจิตวิญญาณตะวันออก ตอนแสดงงานร่วมกับศิลปินหลายคน ที่พิพิธภัณฑ์เชียงใหม่ ปี47 ลงนสพ.โพสต์ทูเดย์ ฉบับ 5กพ 48 แป๊บๆ เวลาผ่านไปสิบปีแล้วเหมือนฝันไปราตรีสวัสดิ์ ครับ^^

Posted in Uncategorized | Leave a comment